ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2014 Έκθεση ποιότητας (ESQRS) Συγχρονική (2014) και Διαχρονική ( ) Συνιστώσα Όνομα Αρχείου Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών διαβίωσης των Νοικοκυριών 2014 Έκθεση Ποιότητας Έτος Αναφοράς 2013 Πάροχος στοιχείων Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Περιεχόμενα 1 Επικοινωνία 2 Εισαγωγή 3 Διαχείριση Ποιότητας και Αξιολόγηση 4 Συνάφεια 5 Ακρίβεια και Αξιοπιστία 6 Εγκαιρότητα και Εγκυρότητα 7 Προσβασιμότητα και Σαφήνεια 8 Συγκρισιμότητα 9 Συνοχή 10 Κόστος και Επιβάρυνση 11 Εμπιστευτικότητα 12 Στατιστική Επεξεργασία 13 Σχόλια Παραρτήματα 1 Επικοινωνία 1.1 Οργανισμός Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 1.2 Αρμόδια Μονάδα Οργανισμού Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών (Γ53) 1.3 Όνομα Υπεύθυνου Γεώργιος Ντούρος 1.4 Αρμοδιότητα Υπεύθυνου Προϊστάμενος του τμήματος 1.5 Ταχυδρομική Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς, Ελλάδα 1.6 Ηλεκτρονική Διεύθυνση 1.7 Αριθμός Τηλεφώνου (+30) Αριθμός Φαξ (+30) Εισαγωγή Η κατάρτιση των εκθέσεων ποιότητας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια υλοποίησης της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Με τις εκθέσεις ποιότητας οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για το σύνολο της στατιστικής διαδικασίας, τη δειγματοληψία, τα δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα και τις πιθανές αποκλίσεις από τους ορισμούς και τις έννοιες που προβλέπονται από τους κανονισμούς, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχει σύγκριση μεταξύ των χωρών. Το παρόν έγγραφο ακολουθεί το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για τις εκθέσεις ποιότητας (ESQRS) και αποτελείται από 13 κεφάλαια. Το πρότυπο αυτό διαφέρει από εκείνο που αναφέρεται στον κανονισμό 28/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε εφαρμογή του κανονισμού 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με την υλοποίηση της έρευνας. Ως εκ τούτου η ΕΛΣΤΑΤ συμπλήρωσε τα κεφάλαια της έκθεσης ποιότητας (ESQRS) που καλύπτονται από τον κανονισμό 28/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συνεπώς τα κεφάλαια 3, 4, 6 και 7 παρέμειναν κενά. 3 Διαχείριση Ποιότητας και Αξιολόγηση. 4 Συνάφεια Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό 28/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε εφαρμογή του κανονισμού 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. 4.1 Συνάφεια Ανάγκες Χρηστών Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό 28/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε εφαρμογή του κανονισμού 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 1

2 4.2 Συνάφεια Ικανοποίηση Χρηστών Κοινοβουλίου Πληρότητα Πληρότητα Δεδομένων (%). 5 Ακρίβεια και Αξιοπιστία Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ακρίβεια των εκτιμήσεων που προκύπτουν από τη χρήση ενός δείγματος αντί του συνολικού πληθυσμού. Η ακρίβεια εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος, την επίδραση του σχεδίου δειγματοληψίας και τη σύνθεση του υπό μελέτη πληθυσμού. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα. Τα δειγματοληπτικά σφάλματα σχετίζονται με τη μεταβλητότητα που συμβαίνει εξαιτίας της χρήσης δείγματος για εξαγωγή συμπερασμάτων αντί του συνολικού πληθυσμού και τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα αφορούν σε σφάλματα που μπορεί να προκύψουν σε όλα τα στάδια της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. 5.1 Ακρίβεια- Συνολικά Όσον αφορά στις απαιτήσεις ακρίβειας, ο κανονισμός-πλαίσιο της EU-SILC, καθώς και ο κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη δειγματοληψία και τους κανόνες ανίχνευσης των νοικοκυριών και των μελών τους αναφέρεται, αντίστοιχα, στο αποτελεσματικό μέγεθος δείγματος που πρέπει να επιτευχθεί και στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Το αποτελεσματικό μέγεθος δείγματος συνδυάζει το μέγεθος του δείγματος και την επίδραση του σχεδίου δειγματοληψίας, η οποία εξαρτάται από το σχέδιο δειγματοληψίας, τη δομή του πληθυσμού και το ποσοστό μη απόκρισης. 5.2 Δειγματοληπτικά Σφάλματα Στην έρευνα εφαρμόζονται διάφορα σχέδια δειγματοληψίας μεταξύ των χωρών. Προκειμένου τα σφάλματα δειγματοληψίας να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών, η Eurostat (με την ουσιαστική μεθοδολογική υποστήριξη του Net-SILC2) έχει επιλέξει να εφαρμόσει την "linearization" τεχνική σε συνδυασμό με την προσέγγιση "ultimate cluster" για την εκτίμηση της διακύμανσης. Η τεχνική linearization στηρίζεται στη χρήση μιας γραμμικής προσέγγισης ώστε να μειωθούν οι μη-γραμμικές στατιστικές σε γραμμική μορφή, αιτιολογούμενες από ασυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή. Η τεχνική αυτή μπορεί να αφορά σε μια μεγάλη ποικιλία εκτιμητών, περιλαμβάνοντας και τους εκτιμητές της EU-SILC. H προσέγγιση «ultimate cluster» αποτελεί μια απλοποίηση που αφορά στον υπολογισμό της διακύμανσης λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη διακύμανση ανάμεσα στα σύνολα των πρωτογενών μονάδων δειγματοληψίας. Η μέθοδος αυτή απαιτεί μικρά κλάσματα δειγματοληψίας στο 1 ο στάδιο δειγματοληψίας, γεγονός πους ως επί το πλείστον αποτελεί πραγματικότητα. Η μέθοδος αυτή αφήνει ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας και απλοποιεί τον υπολογισμό των διακυμάνσεων. Μπορεί, επίσης, να γενικευθεί ώστε να υπολογίζεται η διακύμανση των διαφορών από έτος σε έτος. Η βασική υπόθεση στην οποία στηρίζονται οι υπολογισμοί των σφαλμάτων είναι ότι το κατώφλι της φτώχειας είναι σταθερό. Οι χώρες έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες ανάλογα με τα σχέδια δειγματοληψίας και την στρωματοποίηση που έχουν εφαρμόσει: 1) BE, BG, CZ, IE, EL, ES, FR, IT, LV, HU, NL, PL, PT, RO, SI, UK και HR (δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία) 2) DE, EE, CY, LT, LU, AT, SK, FI, CH (μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία) 3) DK, MT, SE, IS, NO (απλή τυχαία δειγματοληψία) Δειγματοληπτικά σφάλματα - Δείκτες Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού Κίνδυνος φτώχειας (60%) Υλική στέρηση Χαμηλή ένταση εργασίας % Var (str) CV SE Half CI % Var (str) CV SE Half CI % Var (str) CV SE Half CI % Var (str) CV SE Half CI Σύνολο 36,0 0,63 0,02 0,79 1,55 22,1 0,51 0,03 0,72 1,40 21,5 0,63 0,04 0,79 1,55 19,4 0,47 0,04 0,69 1,35 Άρρενες 35,3 0,77 0,02 0,87 1,71 22,2 0,62 0,04 0,79 1,55 21,2 0,69 0,04 0,83 1,63 17,9 0,56 0,04 0,75 1,47 Θήλεις 36,7 0,69 0,02 0,83 1, ,57 0,03 0,76 1,49 21,8 0,69 0,04 0,83 1,63 20,8 0,59 0,04 0,77 1, ,3 19,6 19, ,7 3 0,04 1,53 2,99 25,5 7 0,06 1,40 2,75 23,8 0 0,06 1,38 2, ,1 0,77 0,02 0,88 1,72 23,5 0,63 0,03 0,79 1,55 22,9 0,80 0,04 0,89 1, , ,0 4 0,05 1,04 2,03 14,9 0,68 0,06 0,82 1,61 15,5 0,95 0,06 0,97 1,91 Όπου «-» = ο δείκτης δεν υπολογίζεται στις συγκεκριμένες ομάδες ηλικιών CI = Διάστημα Εμπιστοσύνης 95% SE = Τυπικό Σφάλμα CV = Συντελεστής Μεταβλητότητας EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 2

3 5.3 Μη-Δειγματοληπτικά Σφάλματα Τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Σφάλματα κάλυψης: σφάλματα που οφείλονται σε διαφορές μεταξύ του πληθυσμού στόχου και του πλαισίου δειγματοληψίας. Σφάλματα μέτρησης: σφάλματα που συμβαίνουν κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων και μπορεί για παράδειγμα να οφείλονται στο ερωτηματολόγιο, τη μηχανογραφική υποστηρικτική εφαρμογή, τον ερευνητή, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων κλπ. Σφάλματα επεξεργασίας: σφάλματα που αφορούν στις μετά τη συλλογή των δεδομένων διαδικασίες όπως εισαγωγή δεδομένων, έλεγχοι, σταθμίσεις. Σφάλματα μη απάντησης: σφάλματα που οφείλονται σε ανεπιτυχή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών από την επιλέξιμη μονάδα (νοικοκυριό και τα μέλη του) για διάφορους λόγους όπως άρνηση, αδύνατη επικοινωνία λόγω προβλημάτων υγείας κ.α. Οι δύο κύριοι τύποι σφαλμάτων μη απάντησης είναι: Συνολική μη απάντηση: αναφέρεται στην περίπτωση όπου το νοικοκυριό ή τα μέλη του που έχουν επιλεγεί στο δείγμα δεν συμμετείχαν στην έρευνα για διάφορους λόγους (άρνηση, απουσία κλπ.) Μερική μη-απάντηση: αναφέρεται στην περίπτωση όπου δεν έχει απαντηθεί μέρος ερωτήσεων από το νοικοκυριό ή τα μέλη του Σφάλματα Καλύψης Τα σφάλματα κάλυψης περιλαμβάνουν την υπερ-κάλυψη, την υπό-κάλυψη και τη λάθος ταξινόμηση: Η υπερ-κάλυψη αφορά σε μονάδες που από λάθος έχουν ληφθεί υπόψη γιατί ουσιαστικά είναι εκτός του σκοπού της έρευνας ή σε μονάδες που στην πραγματικότητα δεν υφίστανται Η υπό-κάλυψη αφορά σε μονάδες που δεν έχουν περιληφθεί στο πλαίσιο δειγματοληψίας (ενώ θα έπρεπε) Η λάθος ταξινόμηση προφανώς αφορά σε ταξινόμηση μονάδων σε διαφορετική από αυτήν που θα έπρεπε κατηγορία Πλαίσιο δειγματοληψίας και σφάλματα κάλυψης Η EU-SILC είναι μια έρευνα που διενεργείται σε νοικοκυριά, και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη διεξαγωγή της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με πρωταρχική δειγματοληπτική μονάδα (ΠΔΜ) την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα) και τελική μονάδα το νοικοκυριό. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται δύο δειγματοληπτικά πλαίσια, τα οποία είναι: 1. Το πλαίσιο που περιλαμβάνει τις ΠΔΜ (επιφάνειες) 2. Το πλαίσιο των νοικοκυριών εντός των επιλεγμένων ΠΔΜ. Το πλαίσιο των ΠΔΜ ενημερώνεται ανά δεκαετία μέσω της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού, ενώ στην τρέχουσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα σχετικά στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού Όσον αφορά στο πλαίσιο των νοικοκυριών εντός κάθε επιλεγμένης ΠΔΜ, αυτό ενημερώνεται πριν γίνει η τελική επιλογή των δειγματοληπτικών μονάδων, δηλαδή των νοικοκυριών, που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων. Συνεπώς, τα όποια προβλήματα κάλυψης ενδέχεται να προκύψουν είναι πιθανότερο να σχετίζονται με το πλαίσιο των ΠΔΜ. Τα σφάλματα κάλυψης που παρατηρήθηκαν αφορούσαν κυρίως: Το πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού 2011 είχε κάποια θέματα επικαιροποίησης και συνεπώς κάποιες κατοικίες στην πραγματικότητα ήταν άδειες ή χρησιμοποιούνταν τελικά για άλλους λόγους και όχι για στέγαση. Κάποιες κατοικίες χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες κατοικίες και συνεπώς ήταν εκτός του σκοπού της έρευνας Κάποιες κατοικίες ήταν αδύνατο να εντοπισθούν λόγω ελλιπούς πληροφορίας για τη διεύθυνσή τους Κατοικίες που χτίστηκαν μετά το Μάρτιο του 2014 δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατοικιών Ωστόσο, τέτοιας μορφής προβλήματα διορθώθηκαν με την διαδικασία προσαρμογής (calibration) που περιγράφεται στη παράγραφο των σταθμίσεων παρακάτω Υπερκάλυψη (%) Συγχρονικά δεδομένα Κύρια προβλήματα Υπερ-κάλυψη Υπό-κάλυψη Λάθος ταξινόμηση Μέγεθος σφάλματος 1,33% (136 διευθύνσεις) EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 3

4 5.3.2 Σφάλματα Μέτρησης Συγχρονικά δεδομένα Σφάλματα μέτρησης Κατάρτιση ερωτηματολογίου Εκπαίδευση για τις συνεντεύξεις Έλεγχος ποιότητας Για το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια των προηγούμενων ερευνών που στηρίζονται στην πρόταση της Eurostat (έγγραφα της Τα σφάλματα μέτρησης μπορεί να προκύψουν από το ερωτηματολόγιο (σχέδιο, περιεχόμενο και διατύπωση), τους ερευνητές και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρακολουθούν, τους ερευνώμενους, τη ροή, καθώς και τον έλεγχο δεξιοτήτων πριν την έναρξη της έρευνας πεδίου. Δεδομένου ότι η έρευνα του 2014 ήταν η δωδέκατη (12 η ) στη σειρά, η ποιότητα ήταν σημαντικά βελτιωμένη λόγω της πληροφορίας που παρέχουν οι ερευνητές για τη διεξαγωγή της έρευνας και της συνεχούς βελτίωσης στην ανάλυση των δεδομένων και την έρευνα. ΕΕ-SILC055 και ΕΕ-SILC065). Η δομή των ερωτηματολογίων είναι περίπου όμοια με την προτεινόμενη από τη Eurostat. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που αφορούσαν σε ερωτηματολόγια των προηγούμενων ετών, καθώς επίσης και η εμπειρία από ανάλογες έρευνες και έργα ECHP. Έχουν τροποποιηθεί κυρίως τα τμήματα του ερωτηματολογίου που αφορούν στο εισόδημα από αυτόαπασχόληση και στη φορολογία. Τα ερωτηματολόγια για την έρευνα του 2014 ήταν όμοια με αυτά των ερευνών με εξαίρεση μικρές αλλαγές στη διατύπωση. Οι κύριες αλλαγές αφορούν τις επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το μοντέλο μετατροπής καθαρού / ακαθάριστου εισοδήματος (βλ. statistics/ statistical data/ income and living conditions/metadata and questionnaires ή στη σελίδα του CIRCA). Δεν προσθέσαμε επιπλέον ερωτήσεις προκειμένου να καλυφθούν άλλες διαστάσεις σε εθνικό επίπεδο Ερευνητές Όλοι οι ερευνητές (εξωτερικοί συνεργάτες) της περιφέρειας Αττικής παρακολούθησαν σεμινάριο τεσσάρων ημερών πριν την έναρξη της έρευνας πεδίου (βασικές έννοιες και ορισμοί, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, χρήση και τρόπος καταχώρησης δεδομένων CAPI). Ακολούθησε εκπαίδευση στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα από τους αρμόδιους των γραφείων τόσο προς τους υπαλλήλους τους όσο και προς τους εξωτερικούς συνεργάτες. Στο σεμινάριο διανεμήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα 2 ακόλουθα εγχειρίδια: Εγχειρίδιο γενικών οδηγιών με πληροφορίες για τους στόχους της έρευνας, την οργάνωση αυτής, νομικές και διοικητικές πληροφορίες, θέματα σχετικά με την έρευνα πεδίου (επικοινωνία και προσέγγιση του νοικοκυριού κ.λ.π.), το περιεχόμενο και το σωστό τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Εγχειρίδιο για τη χρήση των φορητών Η/Υ που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και για την εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα - CAPI. Παρατηρείται όμως, δυστυχώς, ότι κάποιοι ερευνητές δεν χρησιμοποιούν την ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων, ενώ κάποιοι παραβλέπουν ερωτήσεις (ιδίως τις υποκειμενικές, όπως τις σχετικές με τη στέρηση). Επίσης, στις περιπτώσεις που οι ερευνώμενοι δεν απαντούν, οι ερευνητές εκτιμούν και συμπληρώνουν οι ίδιοι τις απαντήσεις. Eρευνώμενοι Αρκετές φορές διστάζουν να δώσουν πληροφορίες για το εισόδημά τους και γενικά αρνούνται να συμβουλευθούν επίσημα έγγραφα από το αρχείο τους όπως το εκκαθαριστικό της Εφορίας για να δώσουν τις σωστές πληροφορίες. Εισόδημα από τόκους, μερίσματα κλπ. συνήθως δεν παρέχεται από τα νοικοκυριά και συνεπώς έχει υποεκτιμηθεί στην έρευνα. Υπάρχει, επίσης, η αίσθηση ότι έχει υπο-εκτιμηθεί το εισόδημα από αυτόαπασχόληση. Αρκετοί λογικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν από στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικά για το εισόδημα τέθηκε ανώτατο και κατώτατο όριο και συνεπώς το αποδεκτό εύρος τιμών. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν κατά τη διάρκεια της έρευνας σύμφωνα με τις οδηγίες για τις αποδεκτές τιμές για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και στη συνέχεια κεντρικά από προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ. Όπου θεωρήθηκε αναγκαίο, έγινε εκ νέου επικοινωνία με τα νοικοκυριά. Αλλαγές διαχρονικά στο εργασιακό καθεστώς των ατόμων είχαν σαν συνέπεια ασυμφωνίες. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονταν εκτός από τους ερευνητές και στους επόπτες τους. Σε κάθε ομάδα ερευνητών αντιστοιχούσε και ένας επόπτης. Οι επόπτες (υπεύθυνοι της έρευνας) ήταν σε επικοινωνία (συναντήσεις) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με τους ερευνητές κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατά τις συναντήσεις αυτές, εκτός από το να συζητούν τα προβλήματα ή ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι υπεύθυνοι συγκέντρωναν όλα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για περαιτέρω έλεγχο (ελλιπή στοιχεία, ασύμβατες απαντήσεις κλπ.). EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 4

5 Σφάλματα μέτρησης Κατάρτιση ερωτηματολογίου Εκπαίδευση για τις συνεντεύξεις Έλεγχος ποιότητας Π.χ. άτομα που εργάζονταν κατά την προηγούμενη χρονιά, αλλά στην τρέχουσα συνταξιοδοτήθηκαν, φοιτητές κατά την προηγούμενη χρονιά που στη τρέχουσα ήταν εργαζόμενοι, άτομα με εισόδημα την προηγούμενη χρονιά, αλλά θανόντες στην τρέχουσα κ.λ.π. Τα προηγούμενα αποτελούν ασυμφωνίες που αντικατοπτρίζουν, όμως, την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση οι περιπτώσεις αυτές οδήγησαν τόσο σε υπο-εκτίμηση όσο και σε υπερεκτίμηση του εισοδήματος Σφάλματα Μη-Απάντησης Πρόκειται για σφάλματα που οφείλονται στην αδυναμία απόσπασης των αναγκαίων πληροφοριών από την επιλεγμένη μονάδα (νοικοκυριό και τα μέλη του). Οι δύο κύριοι τύποι σφαλμάτων μη απάντησης είναι: Συνολική μη απάντηση: αναφέρεται στην περίπτωση όπου το νοικοκυριό ή τα μέλη του που έχουν επιλεγεί στο δείγμα δεν συμμετείχαν στην έρευνα για διάφορους λόγους (άρνηση, απουσία κλπ.). Μερική μη-απάντηση: αναφέρεται στην περίπτωση όπου δεν έχει απαντηθεί μέρος ερωτήσεων από το νοικοκυριό ή τα μέλη του. Αναφορικά με τη συνολική μη απάντηση και σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 28/2004: Τα ποσοστά μη απάντησης νοικοκυριών (NRh) είναι N Rh = (1-(R a * R h )) * 100 = % όπου Αριθμός νοικοκυριών που εντοπίστηκαν Ra Αριθμός νοικοκυριών που επιλέχθηκαν DB DB120 all DB Αριθμός νοικοκυριών που ερευνήθηκαν Rh Αριθμός νοικοκυριών που επιλέχθηκαν DB135 1 DB130 ό 8,620 10,388 4,463 0, ,993 4,495 0, ,830 N Rh =(1-0,993*0,830)*100= 17,61% Το ποσοστό μη απαντήσεων των νοικοκυριών ανέρχεται σε 17,61% Ποσοστό μη απαντήσεων των μελών του νοικοκυριού (NRp) NR p = (1-(R p ))*100 όπου Αριθμός μελών νοικοκυριού που ερευνήθηκαν Rp Αριθμός μελών νοικοκυριού που επιλέχθηκαν 17,916 0,992 18,057 NRp=(1-0,992)*100=0,781% Το ποσοστό μη απαντήσεων των μελών των νοικοκυριών ανέρχεται σε 0,781% Συνολικό ποσοστό μη απαντήσεων των μελών των νοικοκυριών (*NR p ) *NR p =(1-(R a *R h *R p ))*100=(1-(0.993*0.830*0.992))*100= % Το συνολικό ποσοστό μη απαντήσεων των μελών των νοικοκυριών ανέρχεται σε % EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 5

6 Μη-απάντηση σε επίπεδο μονάδας (%) Ποσοστό μη απαντήσεων ανά εναλλασσόμενο τμήμα του δείγματος Όλα τα νοικοκυριά δείγματος 1 δείγματος 2 δείγματος 3 δείγματος 4 Ra 1,00 1,00 0,99 1,00 Rh 0,92 0,91 0,72 0,90 NRh 8,40 9,50 28,11 0,80 Rp 0,99 0,99 1,00 0,99 NRp 0,80 1,40 1,20 0,80 NRp2 9,13 4,97 28,25 10,52 Αρχικά νοικοκυριά Ra / Rh / NRh / Rp / NRp / NRp2 Δεν πραγματοποιούνται αντικαταστάσεις Όπου: Ra: ποσοστό εντοπισμού της κατοικίας Rh: ποσοστό ολοκληρωμένων συνεντεύξεων στα νοικοκυριά που έγιναν δεκτές για τη βάση δεδομένων NRh: ποσοστό μη απαντήσεων νοικοκυριών Rp: ποσοστό ολοκληρωμένων ατομικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά που έγιναν δεκτές για τη βάση δεδομένων NRp: ποσοστό μη απαντήσεων ατόμων NRp2: συνολικό ποσοστό μη απαντήσεων ατόμων Ποσοστό μη απαντήσεων στο συνολικό δείγμα, στο νέο υποδείγμα και στο υποδείγμα που ερευνήθηκε για τέταρτη χρονιά Ποσοστό εντοπισμού της κατοικίας (Ra) A* 0,99 Αναλογία ολοκληρωμένων συνεντεύξεων στα νοικοκυριά που έγιναν δεκτές για τη βάση δεδομένων (Rh) Ποσοστό ολοκληρωμένων ατομικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά που έγιναν δεκτές για τη βάση δεδομένων (Rp) Ποσοστό μη απαντήσεων νοικοκυριών (NRh) Ποσοστό μη απαντήσεων ατόμων (NRp) Συνολικό ποσοστό μη απαντήσεων ατόμων (NRp2) B* 0,99 C* 0,97 A* 0,83 B* 0,72 C* 0,64 A* 0,99 B* 1,00 C* 0,99 A* 17,61 B* 28,11 C* 37,92 A* 0,78 B* 0,21 C* 0,68 A* 18,25 B* 28,26 C* 38,34 Όπου: A* = Συνολικό δείγμα B* = Νέο υποδείγμα C* = Υποδείγμα που ερευνήθηκε για 4 η χρονιά Ποσοστό απόκρισης νοικοκυριών ανά εναλλασσόμενο τμήμα του δείγματος Διαχρονική Συνιστώσα Ποσοστό απόκρισης νοικοκυριών Wave Wave Wave Ποσοστό απόκρισης εναλλαγής δείγματος 73,45 82,37 90,75 Διαχρονικό ποσοστό παρακολούθησης 62,12 71,82 78,38 Ποσοστό παρακολούθησης 1,61 1,84 1,66 Λόγος του μεγέθους του δείγματος που επιτεύχθηκε 1,86 2,10 0,88 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 6

7 Ποσοστό απόκρισης ατόμων ανά εναλλασσόμενο τμήμα του δείγματος Διαχρονική Συνιστώσα Wave Wave Wave Ποσοστό απόκρισης ατόμων Ποσοστό απόκρισης εναλλαγής δείγματος 84,43 84,19 83,84 Διαχρονικό ποσοστό παρακολούθησης Λόγος του μεγέθους του δείγματος που επιτεύχθηκε 1,89 2,08 0,90 Ποσοστό απαντήσεων για τα άτομα που δεν ανήκουν στο δείγμα 0,71 0,83 0, Μη απάντηση σε επίπεδο στοιχείου (%) Ο υπολογισμός των μη απαντήσεων σε επίπεδο στοιχείου προβλέπεται από τον Κανονισμό της Επιτροπής 1982/2003 που αφορά στην ακρίβεια των δεδομένων. Επιμέρους ποσοστά μη απαντήσεων υπολογίζονται για τις βασικές μεταβλητές των συνιστωσών του εισοδήματος τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε επίπεδο ατόμου Μη-απάντηση σε επίπεδο στοιχείου ανά δείκτη Στον ακόλουθο πίνακα, η πρώτη σειρά «% νοικοκυριών που λαμβάνουν κάποιο ποσό» αφορά στις περιπτώσεις όπου υπήρχε πλήρης πληροφορία για τη μεταβλητή και δεν χρειαζόταν να γίνουν εκτιμήσεις των ποσών. Τα ποσά όλων των συνιστωσών του εισοδήματος συλλέγονται μόνο σε επίπεδο καθαρού ποσού, δηλαδή μετά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, και στη συνέχεια μετατρέπονται σε μεικτά. % νοικοκυριών που λαμβάνουν κάποιο ποσό % νοικοκυριών χωρίς απάντηση (πριν τις εκτιμήσεις ποσών που λείπουν) % νοικοκυριών με μερική πληροφόρηση (πριν τις εκτιμήσεις ποσών που λείπουν) Μικτό εισόδημα νοικοκυριού (HY010) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού (HY020) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις εξαιρουμένων των συντάξεων γήρατος και χηρείας (HY022) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και τις συντάξεις (HY023) 99,9 100,0 99,3 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % νοικοκυριών που λαμβάνουν κάποιο ποσό % νοικοκυριών χωρίς απάντηση (πριν τις εκτιμήσεις ποσών που λείπουν) % νοικοκυριών με μερική πληροφόρηση (πριν τις εκτιμήσεις ποσών που λείπουν) Εισόδημα από περιουσία (HY040) Οικογενειακά επιδόματα (HY050) Κοινωνική βοήθεια που δεν ταξινομείται αλλού (HY060) Επιδότηση ενοικίου (HY070) Τακτικές μεταβιβάσεις από τρίτους (HY080) Τόκοι, μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, μετοχές κλπ. (HY090) 14,3 9,6 5,4 0,1 7,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 7

8 % νοικοκυριών που λαμβάνουν κάποιο ποσό % νοικοκυριών χωρίς απάντηση (πριν τις εκτιμήσεις ποσών που λείπουν) % νοικοκυριών με μερική πληροφόρησ η (πριν τις εκτιμήσεις ποσών που λείπουν) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (PY010) Εισόδημα από τη χρήση εταιρικού ΙΧ (PY021 Εισόδημα (ή και ζημία) από αυτόαπασχόληση (PY050) Επιδόματα ανεργίας (PY090) Συντάξεις Γήρατος (PY100) Συντάξεις Χηρείας (PY110) Επιδόματα ασθενείας (PY120) Επιδόματα αναπηρίας (PY130) Επιδόματα εκπαίδευσης (PY140) 24,2 0,5 12,3 2,5 30,0 5,3 0,3 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 8

9 5.3.4 Λάθη Επεξεργασίας Eισαγωγή δεδομένων και κωδικογράφηση Αξιοποιήθηκαν οι μέθοδοι προσωπικής συνέντευξης με χρήση εντύπου (PAPI) και προσωπικής συνέντευξης με χρήση Η/Υ (CAPI). Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σχεδιάσθηκαν με τη χρήση του προγράμματος Oracle SQL. Τα σφάλματα ήταν λιγότερα συγκριτικά με άλλες μεθόδους. (1) Έλεγχοι κατά την εισαγωγή των δεδομένων Έγιναν βασικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή των δεδομένων σύμφωνα με το έγγραφο 65 της ESTAT. Επιπλέον αυτών έγιναν έλεγχοι και με τα προγράμματα εισαγωγής δεδομένων, πριν και μετά την εισαγωγή ως εξής: Κάλυψη Έλεγχοι σχετικά με τον αριθμό των ερωτηματολογίων που αναμένεται να περιληφθούν στη βάση δεδομένων Αριθμός των αναμενόμενων ερωτηματολογίων των νοικοκυριών ανά μονάδα επιφάνειας. Αριθμός των αναμενόμενων ατομικών ερωτηματολογίων ανά νοικοκυριό. Αριθμός θυγατρικών νοικοκυριών Αριθμός των φύλλων ανίχνευσης και αριθμός μελών που έχουν μετακινηθεί. Διαγραφή διπλογραφιών Έλεγχος ταυτοποίησης μέλους με το μητρώο νοικοκυριού Πολύ μικρές και πολύ μεγάλες τιμές (outliers) Παραδεκτές τιμές Έλεγχοι μεταξύ των ετών Ασύμβατες απαντήσεις Συνιστώσες εισοδήματος, κυρίως για τις κοινωνικές μεταβιβάσεις Έλεγχοι Editing Μετά την οριστικοποίηση των αρχείων της έρευνας υπολογίζονται οι δείκτες της έρευνας και πραγματοποιείται περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων όπου απαιτείται. Ακολουθεί ο τελικός έλεγχος μέσω του προγράμματος SAS πριν την αποστολή στην ESTAT. Ατομικό Μητρώο Τα προγράμματα φροντίδας παιδιών επαληθεύθηκαν με την ηλικία του παιδιού. Π.χ. για ένα παιδί τριών (3) ετών ο ερευνητής δεν μπορούσε να καταγράψει απάντηση στην ερώτηση «αριθμός ωρών ανά εβδομάδα σε πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης». Ερωτηματολόγιο Νοικοκυριού Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αν υπήρχε απάντηση στην ερώτηση «ιδιόκτητη κατοικία χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις» ή «δωρεάν μισθωμένη κατοικία» δεν ήταν δυνατό να υπάρχει θετική απάντηση στην ερώτηση «καθυστερημένες οφειλές για δάνειο κατοικίας ή μισθώματα». Όταν υπήρχε θετική απάντηση στο σύνολο των ερωτήσεων σχετικά με τη δυνατότητα να πληρώσει το νοικοκυριό μία εβδομάδα διακοπών εκτός σπιτιού, να έχει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι κάθε δεύτερη μέρα κ.λ.π., τότε σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να καταφέρνει να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες δεν μπορούσε να είναι αποδεκτή η απάντηση «τα καταφέρνω με μεγάλη δυσκολία». Ατομικό Ερωτηματολόγιο Η ηλικία ελέγχθηκε σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης Έλεγχοι μεταξύ των ερωτήσεων, ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις: π.χ. «επίπεδο εκπαίδευσης που τώρα παρακολουθεί ο ερευνώμενος» και «ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει» ώστε να μη συμπληρώσει στο τρέχον επίπεδο εκπαίδευσης χαμηλότερο από αυτό που έχει ήδη ολοκληρώσει. Έλεγχοι μεταξύ της ηλικίας κατά την οποία το άτομο ολοκλήρωσε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης και του ίδιου του επιπέδου εκπαίδευσης. Δεν ήταν δυνατό η ηλικία να είναι μικρότερη από τη συνήθη ηλικία κατά την οποία παρακολουθεί κανείς το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης. Άτομο που υποφέρει από χρόνιο πρόβλημα υγείας δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας του ότι είναι «πολύ καλά». Η ερώτηση σχετικά με το εργασιακό καθεστώς επαληθεύτηκε με την αντίστοιχη απάντηση στο προσωπικό μητρώο Έλεγχος μεταξύ του έτους γέννησης του ατόμου, της ηλικίας κατά την οποία ανέλαβε την πρώτη εργασία του και των ετών που έχει αναλώσει ως υπάλληλος ή αυτό-απασχολούμενος. Δεν ήταν δεκτή η απάντηση «δεν έχω εργασθεί ποτέ» σε περίπτωση που υπήρχε θετική απάντηση στην ερώτηση «είστε εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης;» ή στην ερώτηση «έχετε εργασθεί ποτέ;» Εφόσον από σχετική ερώτηση προκύπτει ότι το άτομο είναι υπάλληλος τότε θα έπρεπε να έχει και θετική απάντηση στην ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη εισοδήματος από μισθωτή εργασία. Αντίστοιχη συνθήκη έπρεπε να ισχύει και στην περίπτωση ενός αυτό-απασχολούμενου. Στην ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης και ειδικά για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους είχαν τεθεί ανώτατα και κατώτατα όρια. Επαλήθευση μεταξύ του αριθμού μητρώου του ατόμου στο νοικοκυριό και του ατόμου που έχει επιστροφή φόρου Σε όλους τους ανωτέρω ελέγχους, το πρόγραμμα δεν επέτρεπε στο χρήστη να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση σε περίπτωση ασυμφωνίας και στην οθόνη εμφανιζόταν σχετική Ειδοποίηση. Διαχρονικοί Έλεγχοι Έλεγχοι και συγκρίσεις των δημογραφικών στοιχείων στο Προσωπικό Μητρώο, καθώς και της υπηκοότητας και του έτους γέννησης με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους, καθώς και έλεγχοι και συγκρίσεις των δεδομένων υπηκοότητας και χώρας γέννησης με αυτά του προηγούμενου έτους. (2) Κωδικογράφηση Η κωδικοποίηση των επαγγελμάτων (ISCO), της οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας (NACE) και της εθνικότητας έγινε από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις ISCO-08, NACE rev. 2 και των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο Doc 65/11. (3) Άλλοι έλεγχοι και προβλήματα Έγιναν αρκετοί λογικοί έλεγχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους μέσω του προγράμματος SAS. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα: ACCESS ORACLE (golden 3.2) και SPSS 22. EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 9

10 Τιμές κατ εκτίμηση (%) Αναλογία Μονάδων που ερευνώνται σε περισσότερα από ένα έτη Σφάλμα λόγω εφαρμογής υπο-δείγματος Αναθεωρήσεις Στοιχείων Πολιτική Αναθεωρήσεων Πρακτική Αναθεωρήσεων Μέσο Ποσοστό Αναθεωρήσεων Στοιχείων Εποχική Διόρθωση 6 Εγκαιρότητα και Εγκυρότητα 6.1 Εγκαιρότητα Χρονική Υστέρηση 1 ο αποτέλεσμα Χρονική Υστέρηση Τελικό αποτέλεσμα 6.2 Συνέπεια Συνέπεια Παράδοση και Δημοσίευση 7 Προσβασιμότητα και Σαφήνεια 7.1 Διάχυση, Δημοσιότητα Δελτίο Τύπου EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 10

11 7.2 Διάχυση, Δημοσιότητα - Δημοσίευμα 7.3 Διάχυση, Δημοσιότητα - online βάση δεδομένων Πινακοποιήσεις 7.4 Διάχυση Πρόσβαση σε μικροδεδομένα 7.5 Μεθοδολογική τεκμηρίωση Πληρότητα Μεταδεδομένων Μεταδεδομένα - Διαχείριση 7.6 Διαχείριση Ποιότητας - Τεκμηρίωση 7.7 Διάχυση - άλλα 8 Συγκρισιμότητα Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) αριθ 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ΕU-SILC, η συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί θεμελιώδη στόχο και θα πρέπει να επιδιώκεται με την ανάπτυξη μεθοδολογικών μελετών από το σετ δεδομένων της έρευνας, οι οποίες θα διεξάγονται σε στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Eurostat. Η συγκρισιμότητα επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή των ίδιων εννοιών και ορισμών μεταξύ των κρατών μελών, που προβλέπονται από τους εφαρμοστικούς κανονισμούς. Μικρές αποκλίσεις από τους κοινούς ορισμούς και έννοιες επιτρέπονται υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των στοιχείων. Οι αποκλίσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στις εκθέσεις ποιότητας. Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί τις έννοιες και ορισμούς της έρευνας χωρίς αποκλίσεις από αυτούς που προβλέπονται από τον κανονισμό. 8.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα Ασυμμετρία - Συντελεστής EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 11

12 8.1.2 Πληθυσμός Αναφοράς Πληθυσμός αναφοράς Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας είναι όλοι οι πολίτες που επισήμως μένουν στην ελληνική επικράτεια (μόνιμος πληθυσμός). Η πηγή του δείγματος της έρευνας είναι η Απογραφή Πληθυσμού, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τα μέλη τους που ζουν στην επικράτεια ανεξαρτήτως οποιουδήποτε κοινωνικο-οικονομικού χαρακτηριστικού. Άτομα που ζουν σε συλλογικές κατοικίες και ιδρύματα εξαιρούνται από τον πληθυσμό στόχο, καθώς επίσης και νοικοκυριά με μέλη σε διπλωματικές αποστολές. Ορισμός ιδιωτικού νοικοκυριού Χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος από τη Eurostat ορισμός νοικοκυριού. Ως νοικοκυριό ορίζεται ένα άτομο που ζει μόνο ή μια ομάδα ατόμων που ζουν στην ίδια κατοικία και μοιράζονται τις δαπάνες περιλαμβανομένων των βασικών δαπανών για την εξασφάλιση διαβίωσης. Μέλος νοικοκυριού Όλα τα μέλη του νοικοκυριού από 16 ετών και άνω κατά την περίοδο της συνέντευξης επιλέγονται για ατομική συνέντευξη. Με εξαίρεση τις περαιτέρω, συγκεκριμένες προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, τα παρακάτω άτομα θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού εφόσον συνεισφέρουν στις δαπάνες του: 1. Άτομα που συνήθως διαμένουν στο νοικοκυριό και έχουν συγγενική σχέση με τα λοιπά μέλη του 2. Άτομα που συνήθως διαμένουν στο νοικοκυριό, αλλά δεν έχουν συγγενική σχέση με τα λοιπά μέλη του. 3. Οικότροφοι, ένοικοι 4. Επισκέπτες 5. Υπηρέτες και οικιακές/οι βοηθοί που διαμένουν στο νοικοκυριό 6. Άτομα που συνήθως διαμένουν στο νοικοκυριό, αλλά είναι προσωρινά απόντες (λόγω διακοπών, εργασίας, σπουδών κ.λ.π.) 7. Τέκνα του νοικοκυριού που σπουδάζουν σε άλλη πόλη 8. Άτομα που απουσιάζουν για μεγάλες χρονικές περιόδους, αλλά έχουν σχέση με το νοικοκυριό, όπως άτομα που εργάζονται σε άλλη πόλη. 9. Άτομα που απουσιάζουν προσωρινά, αλλά έχουν σχέση με το νοικοκυριό όπως άτομα σε νοσοκομεία ή άλλα ιδρύματα. Οι περαιτέρω συνθήκες προκειμένου να θεωρηθεί ένα άτομο μέλος του νοικοκυριού είναι οι ακόλουθες ανά κατηγορία: (α) κατηγορίες 3, 4 and 5: Τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν άλλη προσωπική διεύθυνση ή η πραγματική ή στοχευόμενη από μέρους τους διάρκεια παραμονής στο νοικοκυριό να είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες. (β) κατηγορία 6: Τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν άλλη προσωπική διεύθυνση ή η πραγματική ή στοχευόμενη από μέρους τους απουσία να είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες. (γ) Κατηγορίες 7 και 8: Ανεξάρτητα από την πραγματική ή στοχευόμενη από μέρους τους διάρκεια απουσίας, τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν άλλη προσωπική διεύθυνση, ενώ θα πρέπει να είναι σύντροφοι ή τέκνα μέλους του νοικοκυριού, να εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το νοικοκυριό και να θεωρούν τη διεύθυνση αυτή ως διεύθυνση της κύριας κατοικίας τους. (δ) Κατηγορία 9: Τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν σαφείς οικονομικούς δεσμούς με το νοικοκυριό και να είναι απόντες στην παρούσα στιγμή ή πιθανά στο μέλλον για λιγότερο από έξι μήνες Περίοδος Αναφοράς Περίοδος αναφοράς φόρων εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών Περίοδος αναφοράς εισοδήματος Περίοδος αναφοράς φόρων περιουσίας Χρονική υστέρηση μεταξύ της περιόδου αναφοράς εισοδήματος και τρεχουσών μεταβλητών Ημερολογιακό έτος: Οι επιστροφές φόρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2013 αφορούν σε εισοδήματα προηγούμενων ετών. Ημερολογιακό έτος: 2013 Ημερολογιακό έτος: 2013 Η περίοδος αναφοράς του εισοδήματος είναι το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (έτος 2013) και οι τρέχουσες μεταβλητές αφορούν στην περίοδο της έρευνας πεδίου (Απρίλιος - Ιούνιος, 2014). Ως εκ τούτου, η χρονική υστέρηση είναι 4 μήνες κατ ελάχιστο και 6 μήνες το μέγιστο. EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 12

13 8.1.4 Στατιστικές Έννοιες και Ορισμοί Μικτό εισόδημα νοικοκυριών (HY010) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (HY020) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τα κοινωνικά επιδόματα (HY022) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τα κοινωνικά επιδόματα και τις συντάξεις (HY023) εναρμόνιση εναρμόνιση εναρμόνιση εναρμόνιση Τεκμαρτό ενοίκιο (HY030) εναρμόνιση Εισόδημα από περιουσία (HY040) εναρμόνιση Οικογενειακά επιδόματα (HY050) εναρμόνιση Κοινωνική βοήθεια (HY060) εναρμόνιση Επιδότηση ενοικίου (HY070) εναρμόνιση Τακτικές μεταβιβάσεις από τρίτους (HY080) εναρμόνιση Τόκοι, μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, μετοχές κλπ. (HY090) εναρμόνιση Τόκοι δανείου κατοικίας (HY100) εναρμόνιση Εισόδημα παιδιών ηλικίας κάτω 16 ετών (HY110) εναρμόνιση Φόρος περιουσία ς (HY120) εναρμόνιση Τακτικές μεταβιβάσεις προς τρίτους (HY130) εναρμόνιση Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (PY010) εναρ/ση Εισόδημα μισθωτών σε είδος (PY020) εναρ/ση Εισόδημα από τη χρήση εταιρικού ΙΧ (PY021) εναρ/ση Κοινωνικές εισφορές εργοδοτών (PY030) εναρ/ση Εισόδημα από αυτοαπα - σχόληση (PY050) εναρ/ση Αξία αγαθών από δική του παραγωγή προς ιδιοκατα νάλωση (PY070) εναρ/ση Επιδόμα τα ανεργίας (PY090) εναρ/ση Συντάξεις Γήρατος (PY100) εναρ/ση Συντάξεις Χηρείας (PY110) εναρ/ση Επιδόμα τα ασθενείας (PY120) εναρ/ση Επιδόμα τα αναπηρίας (PY130) εναρ/ση Επιδόμα τα εκπαίδευσης (PY140) εναρ/ση Μικτό μηνιαίο εισόδημα μισθωτών (PY200) Οι Ακαθάρι στες μηνιαίες αποδοχές μισθωτών συλλέχθη καν παρά το γεγονός ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων υπολογίζεται από άλλες πηγές εκτός της ΕU- SILC. EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 13

14 Η πηγή ή η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή του εισοδήματος Τα στοιχεία για τις μεταβλητές εισοδήματος συλλέχθηκαν κυρίως με προσωπική συνέντευξη με έντυπο (PAPI) και με χρήση ΗΥ (CAPI). Κάθε μία από τις μεταβλητές συλλέχθηκε χωριστά. Η μορφή που συλλέγονται οι μεταβλητές εισοδήματος Οι ερευνητές και οι ερευνώμενοι έχουν την επιλογή να δώσουν στοιχεία εισοδήματος μικτά ή καθαρά (από φόρους σύμφωνα με το εισόδημα στην πηγή και ει δυνατόν από κοινωνικές μεταβιβάσεις) σε επίπεδο συνιστώσας εισοδήματος. Τα καθαρά εισοδήματα καταγράφονται στη βάση δεδομένων μετά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των μεταβλητών-στόχων στην απαιτούμενη μορφή Ο βασικός στόχος της έρευνας σχετικά με τις μεταβλητές εισοδήματος είναι η καταγραφή του ακαθάριστου εισοδήματος με συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε επίπεδο ατόμου και συνιστώσας εισοδήματος, ενώ του διαθέσιμου εισοδήματος σαν άθροισμα τριών μεταβλητών σε επίπεδο νοικοκυριού. Μπορεί να υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες για κάποια κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, στο να συλλέξουν δεδομένα εισοδήματος σε αυτή ακριβώς τη μορφή είτε τα στοιχεία συλλέγονται από μητρώα είτε μέσω έρευνας. Επειδή συλλέγονται ποσά καθαρών εισοδημάτων χρησιμοποιείται μοντέλο μετατροπής των καθαρών εισοδημάτων σε ακαθάριστα. Το μοντέλο έχει εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο της Σιέννα σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ. 8.2 Συγκρισιμότητα- Διαχρονική Οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν σε ορισμένους δείκτες μεταξύ της EU-SILC 2014 και της EU-SILC 2013 μπορεί να ερμηνευθούν από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως μεταβλητές χωρίς υψηλή συχνότητα. Συνεπώς οι μεταβολές αυτές μεταξύ των ετών μπορεί να οφείλονται στη δειγματοληπτική διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες με συγκρίσεις σημαντικών μεταβλητών της έρευνας μεταξύ των δύο ετών 2014 και Μεταβολή Εισοδημάτων (EU SILC 2013 και 2014) κατά κύρια συνιστώσα εισοδήματος Συνιστώσα εισοδήματος % Μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού -6,6 Μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τα κοινωνικά επιδόματα -6,1 Μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τα κοινωνικά επιδόματα και τις συντάξεις -6,1 Μέσο εισόδημα μισθωτών -8,6 Μέσο εισόδημα από αυτοαπασχόληση -3,5 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 14

15 Εισόδημα νοικοκυριού ανά συνιστώσα Συνιστώσα Εισοδήματος 2013 (μέσος όρος) 2014 (μέσος όρος) 2013 Άθροισμα (σε εκατ. ευρώ) 2014 Άθροισμα (σε εκατ. ευρώ) Μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού (HY020) , , , ,80 Μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τα κοινωνικά επιδόματα (HY022) , , , ,11 Μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τα κοινωνικά επιδόματα και τις συντάξεις (HY023) 9.574, , , ,12 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (HY040) 571,49 580,56 2,426, ,08 Οικογενειακά Επιδόματα (HY050) 142,48 148,32 605,07 632,84 Κοινωνικός αποκλεισμός που δεν κατατάσσεται αλλού (HY060) 111,15 85,47 472, ,69 Επιδότηση κατοικίας (HY070) 3,78 2,04 16,060 8,70 Λήψη οικονομικής βοήθειας από άλλα νοικοκυριά σε τακτική βάση (HY080) 297,13 348, , ,56 Εισόδημα από επενδύσεις (HY090) 79,36 78,40 337,00 334,51 Εισόδημα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών (HY110 ) 0,00 0,51 0,0 2,16 Φόρος ακίνητης περιουσίας (HY120 ) 475,54 535, , ,51 Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άλλα νοικοκυριά σε τακτική βάση (HY130 ) 277,45 238, , ,07 Ατομικό εισόδημα ανά συνιστώσα Συνιστώσα Εισοδήματος 2013 (μέσος όρος) 2014 (μέσος όρος) 2013 Άθροισμα (σε εκατ. ευρώ) 2014 Άθροισμα (σε εκατ. ευρώ) Εισόδημα μισθωτών (PY010) 3.280, , , ,81 Εισόδημα εκτός μετρητών (PY021) 13,85 11,15 127,32 101,54 Κέρδη ή ζημιές σε μετρητά από αυτοαπασχόληση (PY050) 1.572, , , ,68 Συντάξεις από ιδιωτικό φορέα (PY080) 0,82 0,45 7,55 4,10 Επιδόματα ανεργίας (PY090) 121,81 84, ,67 772,79 Συντάξεις (PY100) Συντάξεις χηρείας (PY110) 324,88 318, , ,44 Επιδόματα ασθενείας (PY120) 2,82 2,40 25,90 21,87 Επιδόματα αναπηρίας (PY130) 95,16 83,40 876,91 759,47 Εκπαιδευτικές παροχές (PY140 ) 3,60 3,78 33,32 34,42 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 15

16 8.2.1 Συγκρίσιμες Χρονοσειρές 8.3 Συγκρισιμότητα - Κατηγορίες 9 Συνοχή Η συνοχή μεταξύ δύο ή περισσότερων στατιστικών αποτελεσμάτων αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο οι στατιστικές διαδικασίες από τις οποίες αυτά παρήχθησαν χρησιμοποιούν τις ίδιες έννοιες και εναρμονισμένες μεθόδους. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συγκρίσεις δεικτών, εισοδημάτων και άλλων χαρακτηριστικών με στοιχεία άλλων ερευνών (ΕΟΠ, ΕΕΔ) και διοικητικών πηγών. 9.1 Συγχρονική Συγκρισιμότητα Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας από την EU-SILC 2014 συγκρίθηκε με τον ίδιο δείκτη από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών εκτιμά τους παραγόμενους δείκτες από την πλευρά της κατανάλωσης και όχι από την πλευρά του εισοδήματος, όπως συμβαίνει με την EU-SILC. Όταν γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών, θα πρέπει ο χρήστης να έχει στο νου του τις διαφορές που υπάρχουν στις χρησιμοποιούμενες έννοιες και μεθοδολογίες. Περαιτέρω διαφορές μπορεί να προκύψουν από το γεγονός ότι οι δύο αυτές έρευνες εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών στοχεύει στη μελέτη της δαπάνης, ενώ η EU-SILC στο εισόδημα του νοικοκυριού. Παρουσιάζονται, επίσης, πίνακες σύγκρισης μεταξύ της EU-SILC και της έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ). Ακολούθως οι εν λόγω πίνακες που δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις σημαντικές μεταβλητές είναι συγκρίσιμες μεταξύ της EU-SILC και της ΕΕΔ (β τρίμηνο) αποδεικνύοντας την καλή ποιότητα της έρευνας. Σύγκριση: ΕΕΔ (β τρίμηνο) 2014, EU-SILC PL031: Απασχόληση % Ασχολία EU-SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Εργαζόμενοι (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) 37,1 38,1 Άνεργοι 15,7 13,8 Οικονομικά μη ενεργοί 47,1 48,1 PL060: Συνήθεις ώρες απασχόλησης την εβδομάδα στην κύρια εργασία % Συνήθεις ώρες απασχόλησης την εβδομάδα στην κύρια εργασία EU-SILC 2014 ΕΕΔ ,6 40,0 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 16

17 PL130: Αριθμός ατόμων που εργάζονται στην τοπική μονάδα % Αριθμός ατόμων που εργάζονται στην τοπική μονάδα EU-SILC 2014 ΕΕΔ άτομο 20,5 20,3 2 άτομα 11,8 13,1 3 άτομα 6,2 6,6 4 άτομα 4,1 4,3 5 άτομα 3,7 3,6 6 άτομα 1,8 2,0 7 άτομα 0,9 1,2 8 άτομα 1,3 1,2 9 άτομα 0,6 0,4 10 άτομα 2,8 1, άτομα 10,3 8, άτομα 9,8 6,9 50 άτομα ή και περισσότερα 17,9 15,0 Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά λιγότεροι από 11 3,7 5,4 Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισσότεροι από 10 4,8 9,7 PL040: Εργασιακό Καθεστώς % Εργασιακό Καθεστώς EU-SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Αυτό-απασχολούμενους με υπαλλήλους 5,5 6,1 Αυτό-απασχολούμενος χωρίς υπαλλήλους 23,9 24,8 Υπάλληλος 66,2 64,6 Εργαζόμενος στην οικογενειακή επιχείρηση 4,4 4,0 PE040: Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκλήρωσε.% Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκλήρωσε SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Δεν παρακολούθησε ή δεν τελείωσε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης 6,0 4,9 Δημοτικό 21,7 24,6 Γυμνάσιο 11,9 12,2 Λύκειο 32,7 31,1 ΙΕΚ, ΚΕΚ 5,4 6,5 ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακές σπουδές 19,6 18,6 Διδακτορικό 2,5 2,2 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 17

18 PL051 : Επάγγελμα. % Επάγγελμα SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Ένοπλες δυνάμεις 1,5 1,7 Διευθυντικά στελέχη 2,1 3,9 Επαγγελματίες 13,3 19,0 Τεχνολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 7,2 8,0 Υπάλληλοι γραφείου 11,3 9,6 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 20,0 21,9 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 14,6 12,6 Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 13,7 9,8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 6,4 6,5 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 9,8 7,1 PL111: Κλάδος Οικονομικής δραστηριότητας. % Οικονομική δραστηριότητα SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 12,3 13,4 Ορυχεία και λατομεία 0,3 0,3 Μεταποίηση 9,7 9,0 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 0,6 0,8 Παροχή νερού επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,5 0,7 Κατασκευές 4,4 4,2 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 18,5 17,6 Μεταφορά και αποθήκευση 5,1 4,9 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 7,7 8,5 Ενημέρωση και επικοινωνία 2,4 2,1 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2,6 2,7 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,2 0,1 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 4,9 5,2 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2,1 2,4 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9,3 8,9 Εκπαίδευση 7,9 8,3 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 6,4 5,9 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,6 1,4 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 2,1 2,0 δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών - και υπηρεσιών- για ιδία χρήση 0,8 1,3 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 18

19 Νοικοκυριά κατά μέγεθος. % Τύπος νοικοκυριού SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Νοικοκυριά με ένα μέλος 25,7 29,1 Νοικοκυριά με 2 μέλη 29,5 30,6 Νοικοκυριά με 3 μέλη 19,8 18,3 Νοικοκυριά με 4 μέλη 18,8 16,4 Νοικοκυριά με 5 μέλη 4,8 4,0 Νοικοκυριά με 6 μέλη και άνω 1,5 1,5 PL015: Έχετε εργαστεί ποτέ; (για άτομα που δεν εργάζονται, αλλά έχουν εργασθεί στο παρελθόν). % Έχετε ποτέ εργαστεί; SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Ναι 68,5 62,2 Όχι 31,5 37,8 PL120: Ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται λιγότερο από 30 ώρες. % Ώρες εργασίες λιγότερες των 30 ωρών SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται λιγότερο από 30 ώρες 13,2 11,2 PL140: Τύπος σύμβασης εργασίας. % Εργασιακή σχέση SILC 2014 ΕΕΔ 2014 Μόνιμη ή αορίστου χρόνου 76,3 88,0 Σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου/η εργασία είναι προσωρινή ή δεν υπάρχει σύμβαση 23,7 12,0 Σύγκριση εργατικού δυναμικού. ΕΕΔ SILC 2014 % Ομάδες Σύνολο Άρρενες Θήλεις Ηλικιών ΕΕΔ 2014 SILC 2014 ΕΕΔ 2014 SILC 2014 ΕΕΔ 2014 SILC ετών 8,9 10,6 9,1 8,8 8,6 12, ετών 48,5 44,0 52,2 45,5 44,9 42, ετών 85,4 85,9 88,5 86,9 82,0 84, ετών 89,7 90,4 96,5 96,5 82,8 84, ετών 87,6 88,1 96,2 97,8 78,9 79, ετών 86,9 87,4 96,6 96,1 77,3 79, ετών 83,4 82,6 92,9 94,5 74,0 71, ετών 72,7 72,2 87,2 88,6 59,6 57, ετών 53,9 56,7 71,1 72,3 38,8 42, ετών 28,5 29,2 36,7 41,3 20,8 17,3 65 ετών + 2,8 2,6 4,5 3,6 1,5 1, Συγκρισιμότητα: ημι-ετήσια και ετήσια Συγκρισιμότητα με την ΕΟΠ Κατώφλι φτώχειας: EU-SILC 2014, ΕΟΠ 2014 EU-SILC 2014 ΕΟΠ , , EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 19

20 Κίνδυνος φτώχειας: EU-SILC 2014, ΕΟΠ 2014 % EU-SILC 2014 ΕΟΠ ,1 20,4 HH021: Καθεστώς ιδιοκτησίας. % Καθεστώς ιδιοκτησίας ΕΟΠ 2014 EU-SILC 2014 Ιδιοκτήτη κατοικία 81,4 79,5 Ενοικιαζόμενη κατοικία 18,6 20,5 HH081: Εσωτερικό λουτρό ή ντους % Εσωτερικό λουτρό ή ντους ΕΟΠ 2014 EU-SILC 2014 Ναι 1,5 0,7 Όχι 98,5 99,3 HH091: Εσωτερική τουαλέτα % Εσωτερική τουαλέτα ΕΟΠ 2014 EU-SILC 2014 Ναι 1,6 0,5 Όχι 98,4 99,5 HH010: Τύπος κατοικίας % Τύπος κατοικίας ΕΟΠ 2014 EU-SILC 2014 Μονοκατοικία 32,0 32,9 Μονοκατοικία ημιελεύθερη 8,6 10,2 Διαμέρισμα σε πολυκατοικία 59,4 56,9 Άλλο είδος 0,0 0,0 9.2 Συγκρισιμότητα - εσωτερική Σύγκριση του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών (δεκατημόρια). EU-SILC 2013 και 2014 EU-SILC 2013 EU-SILC 2014 Μεταβολή Νοικοκυριά 4.246, ,75 0,47 Μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών 9.609, ,80-7,60 Τυπική απόκλιση 7.760, ,40-11,00 10% 2.037, ,17-5,61 20% 4.261, ,01-12,68 30% 5.503, ,21-9,91 40% 6.618, ,37-10,08 50% 7.922, ,04-11,05 60% 9.027, ,65-8,83 70% , ,81-7,26 80% , ,91-7,00 90% , ,48-4,52 100% , ,69-6,00 Σύγκριση αριθμού ατόμων που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα EU-SILC με διοικητικές πηγές Οικογενειακά επιδόματα Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν επίδομα (στοιχεία από την έρευνα) Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν επίδομα (στοιχεία από διοικητικές πηγές) Ποσοστό κάλυψης του επιδόματος από την έρευνα % Επίδομα τέκνων (συνολικό) ,4 Ειδικό επίδομα οικογενειών με τρία ή/και περισσότερα παιδιά ,7 EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 20

21 Επίδομα ανεργίας Σχετικά με το επίδομα ανεργίας, οι συγκρίσεις με διοικητικές πηγές δείχνουν ότι η έρευνα κατέγραψε ποσοστό ατόμων που λαμβάνουν το επίδομα περίπου κατά 26% περισσότερο σε σχέση με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ ( άτομα λαμβάνουν επίδομα ανεργίας σύμφωνα με την έρευνα, ενώ τα αντίστοιχα άτομα στα μητρώα εγγεγραμμένων του ΟΑΕΔ το Δεκέμβρη του 2013 είναι ). 10 Κόστος και Φόρτος Εργασίας Μέση Διάρκεια συνέντευξης Η μέση διάρκεια συνέντευξης εκτιμάται σε 57,27 λεπτά ανά νοικοκυριό. Η τιμή αυτή υπολογίσθηκε σύμφωνα με τη διάρκεια συνέντευξης που καταγράφεται στα ερωτηματολόγια ως το άθροισμα της διάρκειας της συνέντευξης για το ερωτηματολόγιο του νοικοκυριών, καθώς και όλων των ατομικών δελτίων των μελών του νοικοκυριού διαιρεμένο με τον αριθμό των ερωτηματολογίων νοικοκυριού που συμπληρώθηκαν και έγιναν δεκτά για καταχώρηση στη βάση δεδομένων. Δεν έχει ληφθεί υπόψη ο απαιτούμενος χρόνος για την εισαγωγή των στοιχείων στον Η/Υ. Σημειώνεται, ακόμα, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται επιπλέον ερωτήσεις προκειμένου να καλυφθούν άλλα θέματα σε εθνικό επίπεδο. 11 Εμπιστευτικότητα 11.1 Πολιτική Εμπιστευτικότητας 11.2 Εμπιστευτικότητα Διαχείριση δεδομένων 12 Στατιστική επεξεργασία Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δειγματοληψίας, το πλαίσιο δειγματοληψίας, τη στρωματοποίηση, το μέγεθος του δείγματος, τους αναγωγικούς συντελεστές, τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για τον υπολογισμό των στατιστικών μέτρων ακρίβειας της έρευνας Πηγή δεδομένων Πλαίσιο δειγματοληψίας και σφάλματα κάλυψης Η έρευνα βασίζεται σε δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία νοικοκυριών από πλαίσιο δειγματοληψίας που έχει δημιουργηθεί με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011 και καλύπτει πλήρως τον πληθυσμό αναφοράς. Το πλαίσιο δειγματοληψίας ανανεώνεται κάθε δέκα (10) έτη από τη γενική απογραφή του πληθυσμού. Όσον αφορά στο πλαίσιο των νοικοκυριών σε κάθε επιλεγμένη μονάδα επιφάνειας, αυτό ενημερώνεται πριν από την επιλογή των νοικοκυριών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα κάλυψης (κατοικίες που έχουν μετατραπεί σε δευτερεύουσες, είναι κενές, δεν μπορούν να εντοπιστούν κλπ.). Συνεπώς, αναμένεται ότι τα περισσότερα προβλήματα κάλυψης είναι πιθανότερο να συνδέονται με το πλαίσιο των μονάδων επιφάνειας. Τα σφάλματα κάλυψης που προέκυψαν ήταν: Το πλαίσιο Απογραφής Πληθυσμού 2011 είχε κάποια θέματα μη επικαιροποίησης και κατά συνέπεια κάποια νοικοκυριά ήταν στην πραγματικότητα άδεια ή χρησιμοποιούνταν τελικά για σκοπούς διαφορετικούς της στέγασης. Κάποιες κατοικίες χρησιμοποιούνταν ως δευτερεύουσες και συνεπώς ήταν εκτός πεδίου έρευνας Κάποιες κατοικίες στάθηκε αδύνατο να εντοπισθούν λόγω ελλιπούς πληροφορίας για τη διεύθυνσή τους Κατοικίες που χτίστηκαν μετά το Μάρτιο του 2014 δεν περιλαμβάνονταν στο δειγματοληπτικό πλαίσιο. Εντούτοις, όλα τα παραπάνω θέματα διορθώνονται με τη χρήση της διαδικασίας calibration, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική παράγραφο παρακάτω Σχέδιο δειγματοληψίας και διαδικασία Σχεδιασμός δειγματοληψίας Στην έρευνα εφαρμόζεται διασταδιακη στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Κριτήρια στρωμάτωσης και υπό-στρωμάτωσης Ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας περιλαμβάνει δύο επίπεδα στρωμάτωσης. Το πρώτο επίπεδο είναι η γεωγραφική στρωμάτωση, που βασίζεται στο διαμερισμό της Χώρας στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες, που αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό επίπεδο διαμέρισης NUTS II, ενώ τα δύο μεγάλα πρώην πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης συγκροτούν χωριστά γεωγραφικά στρώματα. Το δεύτερο επίπεδο στρωμάτωσης είναι η ταξινόμηση των δήμων και οικισμών, μέσα σε κάθε Περιφέρεια, σε τέσσερις κατηγορίες αστικότητας, σύμφωνα με το μέγεθος του πληθυσμού τους ως εξής: EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 21

22 Στρώμα Αστικότητα κατοίκους ή περισσότερους κατοίκους κατοίκους κατοίκους Ο αριθμός των στρωμάτων στις 13 Περιφέρειες είναι 50. Η πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης και το Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης χωρίστηκαν σε 31 και 9 ισομεγέθη (με βάση τον αριθμό νοικοκυριών) στρώματα, αντίστοιχα. Τα στρώματα αυτά σχηματίσθηκαν με τη χρήση καταλόγων οικοδομικών τετραγώνων στους δήμους και τις κοινότητες που τα απαρτίζουν και λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. Τα στρώματα στις δύο αυτές περιοχές αντιστοιχούν στο 39,1% τους συνολικού πληθυσμού της χώρας και σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά για συγκεκριμένα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά. Ο συνολικός αριθμός στρωμάτων της έρευνας είναι 90. Το αρχικό μέγεθος δείγματος είναι νοικοκυριά αντιστοιχώντας σε κλάσμα δειγματοληψίας 1,8, το οποίο είναι ίδιο σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Σχήματα Επιλογής Δείγματος 1 ο στάδιο δειγματοληψίας Στο πρώτο στάδιο δειγματοληψίας, από κάθε στρώμα h, επιλέγονται n h πρωταρχικές μονάδες (επιφάνειες), όπου ο αριθμός n h ήταν ανάλογος του μεγέθους του πληθυσμού X h του στρώματος (πλήθος νοικοκυριών, σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού έτους 2011). Κάθε μονάδα επιφάνειας (πρωταρχική μονάδα) έχει πιθανότητα επιλογής ανάλογη του μεγέθους της. Οπότε, εάν X hi ήταν ο αριθμός των νοικοκυριών (σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού έτους 2011) της μονάδας στο δείγμα τάξεως i, τότε η πιθανότητα μιας μονάδας να επιλεγεί είναι: P X X hi hi (1) h Ο συνολικός αριθμός των πρωταρχικών δειγματοληπτικών μονάδων ήταν Επιπρόσθετα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, το 25% του δείγματος των νοικοκυριών αντικαθίσταται από νέα νοικοκυριά που ανήκουν σε διαφορετικές πρωταρχικές δειγματοληπτικές μονάδες. 2ο στάδιο δειγματοληψίας Σε αυτό το στάδιο, από κάθε πρωταρχική δειγματοληπτική μονάδα (επιλεγμένη επιφάνεια), επιλέγεται το δείγμα των τελικών δειγματοληπτικών μονάδων (νοικοκυριών). Ουσιαστικά, στο δεύτερο αυτό στάδιο, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένα προς ένα αντιστοίχιση μεταξύ νοικοκυριών και κατοικιών. Εάν η επιλεχθείσα κατοικία αποτελείται από ένα ή περισσότερα νοικοκυριά, τότε ερευνώνται όλα τα νοικοκυριά. Θεωρούμε ότι M i hi είναι ο αριθμός των νοικοκυριών κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας στην th επιλεγμένη επιφάνεια του στρώματος h. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από την αναθεωρημένη λίστα νοικοκυριών κάθε επιφάνειας. Από τα νοικοκυριά αυτά επιλέγεται με ίσες πιθανότητες ένα συστηματικό δείγμα mhi νοικοκυριών. Καθένα από τα mhi νοικοκυριά έχει την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί στο m δείγμα, η οποία ισούται με: M hi hi. EU-SILC 2014 Τελική Έκθεση Ποιότητας 22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 Χώρα: Ελλάδα EuroSDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Οικονοµική ανισότητα. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Οικονοµική ανισότητα. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Οικονοµική ανισότητα ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος φτώχειας. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)

Κίνδυνος φτώχειας. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Κίνδυνος φτώχειας ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ EU-SILC

ΜΑΘΗΜΑ EU-SILC ΜΑΘΗΜΑ 15-5-2015 EU-SILC Οι οικονομικές ανισότητες Η αγορά και οι ανισότητες Απόλυτη Φτώχεια, Σχετική Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός Η αναγκαιότητα και η έκταση της κρατικής παρέμβασης Η απόλυτη φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1 / 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Οικονοµική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J  οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ Ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, Πίνακας. κατά κατηγορία και διάρκεια ανεργίας, στο σύνολο της Χώρας, - Διάρκεια ανεργίας ανέργων Τώρα θα αρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α τρίμηνο 2010 - Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: Ειδική έρευνα για τη δια Βίου Εκπαίδευση (Ad hoc 2003) ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική παρουσίαση 4. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.4.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2007 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 9.3.2010 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή σε Κοινωνικές και Πολιτιστικές ραστηριότητες

Συµµετοχή σε Κοινωνικές και Πολιτιστικές ραστηριότητες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Συµµετοχή σε Κοινωνικές και Πολιτιστικές ραστηριότητες ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 12 / 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος ) Δείκτες συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2004-2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει για πρώτη φορά Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: Ειδική έρευνα για την Απασχόληση των Ατόμων με Προβλήματα Υγείας (Ad hoc 2011) ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1/ 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 Κεφάλαιο 6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 1. Εισαγωγή Η αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: Ειδική έρευνα για το Συνδυασμό της Οικογενειακής ζωής και της Εργασίας (Ad hoc 2010) ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 17.11.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1981/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική παρουσίαση 4. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης

Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 / 04 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ((ΕΟΠ)) 202

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική παρουσίαση 4. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όσον αφορά το αναλυτικό περιεχόµενο της ενδιάµεσης και της τελικής έκθεσης ποιότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όσον αφορά το αναλυτικό περιεχόµενο της ενδιάµεσης και της τελικής έκθεσης ποιότητας L 5/42 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 28/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2004 για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τµήµα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τµήµα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τµήµα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας Έρευνα εικτών Κόστους Εργασίας Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011

ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011 Πειραιασ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα