ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης (Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές-JOSGAP), προέβη σε των ετήσιων εθνικών λογαριασμών για την περίοδο Τα αναθεωρημένα στοιχεία του ΑΕΠ Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία του ΑΕΠ, οι δείκτες όγκου και οι δείκτες τιμών, πριν και μετά την. Πίνακας 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αγοραίες τιμές, τρέχουσες τιμές, εκατομμύρια Πριν την Μετά την διαφορά -0,9% -1,1% -1,9% -1,7% -1,4% -1,2% Πίνακας 1α: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη όγκου Πριν την 5,2% 4,3% 1,0% -2,0% -4,5% Μετά την 5,5% 3,0% -0,2% -3,2% -3,5% Πίνακας 2β: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ποσοστιαία μεταβολή του αποπληθωριστή του ΑΕΠ Πριν την 3,1% 3,1% 3,3% 1,3% 2,5% Κύρια σημεία της ς Μετά την 2,5% 3,5% 4,7% 2,8% 1,7% Tα κύρια σημεία της ς είναι τα εξής: Η εφαρμογή της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ.2 για τις οικονομικές δραστηριότητες και της CPA 2008 για τα προϊόντα. Νέες εκτιμήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, με βάση τα τελικά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2005, καθώς και για τις εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Χρήση των αποτελεσμάτων στατιστικών ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων (SBS έρευνες), οι οποίες διεξήχθησαν για πρώτη φορά με έτος αναφοράς το 2006 και μετέπειτα και αφορούν στους κλάδους ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, επαγγελματικών, επιστημονικών, τεχνικών δραστηριοτήτων, διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Αναθεωρημένα στοιχεία του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης με βάση το επικαιροποιημένο μητρώο των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Εφαρμογή νέων μεθόδων και πηγών για την εκτίμηση της δαπάνης για νέες κατοικίες. Νέες εκτιμήσεις για τις υπηρεσίες στέγασης με βάση νέα μέθοδο διαστρωμάτωσης. Αναθεώρηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) 2004/2005. Χρήση του οριστικού μητρώου επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2005 και Νέες εκτιμήσεις για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), με βάση αναθεωρημένο μητρώο. 1

2 Χρονοδιάγραμμα Η διαδικασία της ς δεν επηρέασε το γενικότερο σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης των εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις για τα έτη βασίζονται στα οριστικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τις διάφορες στατιστικές πηγές, εκτός από τα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου (από το 2006 και μετά) και το μητρώο επιχειρήσεων (από το 2007 και μετά), που είναι προσωρινά. Για τα έτη , τα στοιχεία εκτιμήθηκαν κυρίως με τη χρήση δεικτών όγκου, τιμών και αξίας. Οι δείκτες όγκου και αξίας βασίζονται στους βραχυχρόνιους οικονομικούς δείκτες της απασχόλησης, του προϊόντος και άλλων μετρήσεων που βασίζονται σε διοικητικές πηγές. Οι δείκτες τιμών βασίζονται στο δείκτη τιμών καταναλωτή και στο δείκτη τιμών παραγωγού. Οι εργασίες ς των δεδομένων της περιόδου , με έτος βάσης το 2005, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ.2 ), και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου και των αναθεωρημένων της περιόδου Οι κυριότερες μεταβολές και βελτιώσεις στις πηγές και στις μεθόδους των εθνικών λογαριασμών 1. Νέες ταξινομήσεις Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 715/2010, από τον Σεπτέμβριο του 2011 εφαρμόζεται η νέα ταξινόμηση NACE Αναθ.2 για τις οικονομικές δραστηριότητες και η CPA 2008 για τα προϊόντα. Η υιοθέτηση της νέας ταξινόμησης στους υπολογισμούς των εθνικών λογαριασμών είχε σαν αποτέλεσμα την ανακατανομή προϊόντων και κλάδων κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, βελτιώνοντας την συνάφεια των στατιστικών. Το παρακάτω διάγραμμα σκιαγραφεί τα στάδια για την παραγωγή των αποτελεσμάτων των Εθνικών Λογαριασμών. Η νέα ταξινόμηση εφαρμόζεται στα ακόλουθα στάδια: την προπαρασκευή των στατιστικών πηγών, την προσαρμογή τους στις έννοιες των εθνικών λογαριασμών και την σύνθεση των αποτελεσμάτων. Στατιστικές πηγές Επεξεργασία και προσαρμογή στους εθνικούς λογαριασμούς Σύνθεση μακροοικονομικών μεγεθών Εθνικολογιστικά αποτελέσματα 2. Εισαγωγές-Εξαγωγές Οι νέες εκτιμήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές των αγαθών βασίστηκαν στα οριστικά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις για το έτος 2005, είχαν βασιστεί σε προσωρινά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου. Τα αναθεωρημένα στοιχεία των εισαγωγών-εξαγωγών για το 2005, είναι κατά 2,3% αυξημένα για τις εισαγωγές και κατά 2,5% αυξημένα για τις εξαγωγές, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τα νέα στοιχεία για τις εισαγωγέςεξαγωγές πλοίων. Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τις εισαγωγές-εξαγωγές των πλοίων προήλθαν από τη χρησιμοποίηση νέας πηγής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το ισοζύγιο πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), στο οποίο καταγράφεται η αλλαγή ιδιοκτησίας των αγαθών, που είναι σε συμφωνία με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95). Στις προηγούμενες εκτιμήσεις είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ που καταγράφουν μόνο τις διασυνοριακές μετακινήσεις των αγαθών, και έτσι δεν υπολογιζόταν το εμπόριο πλοίων που δεν είχαν περάσει τα σύνορα της χώρας. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών των πλοίων βάσει στοιχείων εξωτερικού εμπορίου και ισοζυγίου πληρωμών για τα έτη

3 Πίνακας 2: Εισαγωγές - εξαγωγές πλοίων, έτη (εκατ. ) Εισαγωγές, πριν την ΕΛΣΤΑΤ Εισαγωγές, μετά την ΤτΕ Εξαγωγές, πριν την ΕΛΣΤΑΤ Εξαγωγές, μετά την ΤτΕ Έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων Σημαντική βελτίωση στην κάλυψη των οικονομικών δραστηριοτήτων σημειώθηκε με τις έρευνες διάρθρωσης των επιχειρήσεων (SBS). Από το 2006 (ως έτος αναφοράς) και μετέπειτα, η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε νέες έρευνες διάρθρωσης (SBS) για οικονομικές δραστηριότητες που δεν καλύπτονταν πριν, όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. Για την εκτίμηση των δραστηριοτήτων αυτών τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία του κύκλου εργασιών από το μητρώο των επιχειρήσεων. 4. Γενική Κυβέρνηση Νέα στοιχεία για την Γενική Κυβέρνηση προέκυψαν από την επικαιροποίηση του μητρώου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης αναθεωρήθηκε αυξητικά κατά 5,2% (από 33,3 δις σε 34,9 δις) για το έτος Αυτή η αύξηση προήλθε από την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μονάδων που ταξινομούνται πλέον στον τομέα, στα πλαίσια της βελτίωσης των στατιστικών στοιχείων και λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. Ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν αναταξινομηθεί μετά από έρευνα και ανάλυση από την οποία προέκυψε ότι ήταν παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. 5. Δαπάνη για νέες κατοικίες Για τον υπολογισμό της δαπάνης για νέες κατοικίες εφαρμόστηκε νέα μεθοδολογία καθώς και νέες στατιστικές πηγές. α. Εφαρμογή νέας μεθοδολογίας για τα έργα υπό κατασκευή Χρησιμοποιήθηκε νέα μέθοδος για τον υπολογισμό των δαπανών για νέες κατοικίες. Αυτή η μέθοδος διακρίνει τις συνολικές δαπάνες για τις νέες κατοικίες σε δύο βασικές κατηγορίες: δαπάνες για ολοκληρωμένες νέες κατοικίες, οι οποίες καταχωρούνται ως ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και δαπάνες σε υπό κατασκευή κατοικιών, οι οποίες δεν υπολογίζονταν στο παρελθόν, που καταγράφονται ως μεταβολή αποθεμάτων. Η επίδραση από αυτή την μεταβολή δεν είναι σημαντική. β. Χρήση νέων στατιστικών πηγών Η πηγή για την ποσότητα (η ποσότητα υπολογίζεται σαν επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα) παραμένει η ίδια δηλαδή η έρευνα απογραφής για την ιδιωτική, νόμιμη, οικοδομική δραστηριότητας που διεξάγει η ΕΛΣΤΑΤ και η οποία συλλέγει πληροφορίες για τις άδειες που εκδίδονται κάθε μήνα από την πολεοδομία. Η πηγή για την τιμή έχει αλλάξει. Στο παρελθόν, η τιμή που χρησιμοποιούταν ήταν μια «μέση τιμή αναφοράς» που βασιζόταν στις αντικειμενικές αξίες του Υπουργείου Οικονομικών διορθωμένη με τη διαφορά των αντικειμενικών και πραγματικών (αγοραίων) τιμών ανά m 2. Η νέα πηγή για την τιμή που χρησιμοποιήθηκε στην προέκυψε από την έρευνα Τιμών Αγοράς Κατοικίας, στα πλαίσια της έρευνας Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, η οποία διεξάγεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι δείκτες της έρευνας αυτής προκύπτουν από τις καταχωρημένες τιμές κατοικιών, όπως καταχωρούνται στα συμβόλαια που διατηρούν στα αρχεία τους τα Υποθηκοφυλακεία, με τις κατάλληλες προσαρμογές για τον υπολογισμό των πράγματι καταβαλλομένων τιμών. Η συμμετοχή της γης στην συνολική αξία έχει επίσης αναθεωρηθεί, Το δείγμα λήφθηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό για τις διάφορες περιοχές της χώρας και με κάλυψη ολόκληρης της χώρας. Για τον καθορισμό του αριθμού των στρωμάτων, λήφθηκαν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς κατοικιών, ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική διαθεσιμότητα και χαμηλή μεταβλητότητα των στοιχείων. 3

4 H εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας για τις νέες κατοικίες είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου Στον πίνακα 3 απεικονίζεται η σύγκριση μεταξύ της προηγούμενης και της νέας μεθόδου υπολογισμού της δαπάνης για κατοικίες. Πίνακας 3: Υπολογισμός δαπάνης για νέες κατοικίες, 2005, εκατ. Πριν την Μετά την Μεταβολή Νέες κατοικίες % 6. Υπηρεσίες στέγασης Οι συνολικές δαπάνες στέγασης για το 2005 αναθεωρήθηκαν αυξητικά κατά 4%. Η διαφορά οφείλεται στη λεπτομερέστερη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το νέο έτος βάσης 2005 (έναντι του προηγούμενου έτους βάσης 2000) με τη χρήση αναλυτικών στοιχείων. Η προηγούμενη εκτίμηση για το 2005 είχε βασιστεί στην αναγωγή του έτους βάσης 2000 με δείκτες όγκου και δείκτες τιμών. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι «τιμή x ποσότητα». 1. Απόθεμα κατοικιών: Αφετηρία για τον καθορισμό του αποθέματος κατοικιών του 2005, ήταν το απόθεμα κατοικιών του 2000, όπως προέκυψε από την απογραφή κτιρίων που διεξήγαγε η ΕΛΣΤΑΤ το Εν συνεχεία, για την εκτίμηση του 2005, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία νέων κατοικιών και κατεδαφίσεων ανά Δήμο. 2. Επίπεδο μισθωμάτων/ενοικίων: Τα στοιχεία για το επίπεδο των μισθωμάτων προέρχονται από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα πραγματικά μισθώματα. Η έρευνα καλύπτει ένα μέρος της χώρας, κυρίως την πρωτεύουσα και τρεις μεγάλους δήμους (Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα). Για την κάλυψη του υπόλοιπου της χώρας, ελήφθησαν επίσης υπόψη στοιχεία έρευνας της ΤτΕ για τα στεγαστικά δάνεια. Η έρευνα αυτή παρέχει πληροφορίες για τη μέση τιμή ανά τετραγωνικό ανά Δήμο. Με αυτή τη μέση τιμή και το επίπεδο των ενοικίων που παρέχονται από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, υπολογίστηκε με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης η στατιστική τους σχέση, ανά περιοχή, παλαιότητα και επιφάνεια των κατοικιών. Μετά από στατιστικούς έλεγχους, τα μοντέλα αυτά αποδείχτηκαν αξιόπιστα και τα αποτελέσματα τους χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του επιπέδου των ενοικίων της υπόλοιπης χώρας. Στον πίνακα 4 απεικονίζεται η σύγκριση μεταξύ της προηγούμενης και της νέας μεθόδου υπολογισμού των ενοικίων. Πίνακας 4: Υπολογισμός ενοικίων, 2005, εκατ. Πριν την Μετά την Μεταβολή Καταβαλλόμενα ενοίκια ,11% Τεκμαρτά ενοίκια ,56% Σύνολο ,02% 7. Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αναθεωρημένα στοιχεία της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Πίνακας 5: Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, τρέχουσες τιμές, εκατ. Πριν την Μετά την διαφορά -4,7% -5,4% -4,6% -3,1% -2,7% -2,0% 4

5 Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών (κατανάλωση νοικοκυριών για συντομία), όπως όλα τα συστατικά του ΑΕΠ, εκτιμάται μέσα από τη διαδικασία ισοσκελισμού των πινάκων προσφοράς και χρήσεων σε επίπεδο προϊόντος και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της ταξινόμησης των εθνικών λογαριασμών. Στην πρόσφατη για την αρχική εκτίμηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών για το έτος βάσης 2005, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) 2004/2005. Τα αποτελέσματα της ΕΟΠ είναι οι μέσες μηνιαίες δαπάνες του νοικοκυριού κατά κατηγορία δαπάνης της ταξινόμησης κατά λειτουργικό σκοπό της ΕΟΠ. Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να γίνουν πρώτα ορισμένες προσαρμογές τους, ώστε να επιτευχθεί η εννοιολογική προσέγγιση της κατανάλωσης των νοικοκυριών όπως αυτή ορίζεται στο σύστημα των εθνικών λογαριασμών ESA95. Για παράδειγμα εξαιρούνται ορισμένες δαπάνες οι οποίες δεν είναι καταναλωτικές σύμφωνα με το ESA95, όπως μεταβιβαστικές πληρωμές που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά, πληρωμή προστίμων, τέλη κυκλοφορίας κ.α. Επίσης η παραγωγή για αυτοκατανάλωση των νοικοκυριών υπολογίζεται σε βασικές τιμές, γιατί στην ΕΟΠ η αποτίμηση της γίνεται σε αγοραίες τιμές. Επιπλέον, προστίθεται η καταναλωτική δαπάνη των μελών των συλλογικών νοικοκυριών (ιδρύματα, φυλακές, νοσοκομεία κ.α.), δεδομένου ότι η ΕΟΠ είναι έρευνα των ατομικών νοικοκυριών και δεν λαμβάνει υπόψη όσους είναι μέλη συλλογικών νοικοκυριών. Τέλος, για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως καταβαλλόμενα και τεκμαρτά ενοίκια, προϊόντα καπνού, επισκευές προσωπικών και οικιακών ειδών κ.α., χρησιμοποιούνται στοιχεία από συμπληρωματικές πηγές εκτός της ΕΟΠ. Τα αποτελέσματα αυτά στη συνέχεια εκτιμώνται για το ημερολογιακό έτος 2005 με την εφαρμογή δεικτών όγκου και τιμών Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη παραπάνω αναφερόμενη επεξεργασία εισάγονται στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων των προϊόντων έτσι ώστε κατά την διάρκεια της σύνθεσης να προκύψει η τελική εκτίμηση της αξίας της τελικής κατανάλωσης ανά προϊόν. Έλεγχοι για την εξαντλητικότητα και την ποιότητα του ΑΕΠ και των συστατικών του Αρχικά γίνεται αξιολόγηση των νέων στατιστικών πηγών, πριν την ενσωμάτωση τους στους εθνικούς λογαριασμούς. Τα στοιχεία από τις πηγές δεδομένων (στατιστικές ή /και διοικητικές) επεξεργάζονται ώστε να υπάρχει εννοιολογική ταυτοποίηση των δεδομένων αυτών με βάση τις έννοιες του ESA95. Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού της Επιτροπής 94/168 περί εξαντλητικότητας της μέτρησης του ΑΕΠ, γίνονται περαιτέρω υπολογισμοί ώστε να αποτυπωθεί η μη καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα. Η κύρια μέθοδος αυτών των υπολογισμών είναι η διασταύρωση των στοιχείων της απασχόλησης όπως αυτά καταγράφονται από τις στατιστικές παραγωγής (SBS) ή τις διοικητικές πηγές (μητρώο επιχειρήσεων) και εκείνων της έρευνας εργατικού δυναμικού. Η επιπλέον απασχόληση που υπολογίζεται ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό συμπληρωματικών οικονομικών αποτελεσμάτων (προστιθέμενη αξία, αμοιβές απασχόλησης). Επιπλέον γίνονται πρόσθετοι υπολογισμοί για την καταγραφή του οικονομικού αποτελέσματος των παράνομων δραστηριοτήτων. Στο επόμενο στάδιο, αυτά τα στοιχεία εισάγονται στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων. Η κατάρτιση των πινάκων αυτών ανά προϊόν, επιτρέπει τη σύγκριση των διαφορετικών στατιστικών πηγών, τον προσδιορισμό των προβλημάτων και υποστηρίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, γίνονται διάφοροι έλεγχοι σε επίπεδο κλάδου, μέσω των λογαριασμών της παραγωγής και του εισοδήματος, ώστε να ελεγχθεί η συνέπεια του συστήματος και των αποτελεσμάτων του. Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται τα αναθεωρημένα στοιχεία του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, για τα έτη

6 Πίνακας 6: Σύγκριση στοιχείων ΑΕΠ, πριν και μετά την, τρέχουσες τιμές, σε εκατ. Μετά την Πριν την Προσέγγιση παραγωγής Παραγωγή (βασικές τιμές) Ενδιάμεση ανάλωση (αγοραίες τιμές) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (βασικές τιμές) Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων Προσέγγιση δαπάνης Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών ΜΚΙΕΝ (1) Γενικής Κυβέρνησης Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου Μεταβολή αποθεμάτων Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Προσέγγιση εισοδήματος Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / μικτό εισόδημα Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών Επιδοτήσεις Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (αγοραίες τιμές) (1) Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των βασικών συστατικών του ΑΕΠ μεταξύ αναθεωρημένων και προηγούμενων εκτιμήσεων, σε τρέχουσες τιμές για τα έτη Πίνακας 7: Διαφορές στα βασικά συστατικά του ΑΕΠ, έτη Προσέγγιση Παραγωγής Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 4,6% 4,9% 5,5% 6,3% 6,0% 7,4% Ενδιάμεση ανάλωση 12,6% 13,0% 16,1% 17,9% 17,8% 20,4% Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία -1,2% -1,1% -2,4% -2,3% -1,9% -1,3% Προσέγγιση Δαπάνης Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών -4,7% -5,4% -4,6% -3,1% -2,7% -2,0% Τελική καταναλωτική δαπάνη ΜΚΙΕΝ 28,2% 11,4% 15,1% -5,4% 3,0% 1,7% Τελική καταναλωτική δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης 5,2% -4,9% -5,0% -4,4% -4,8% -4,8% Τελική καταναλωτική δαπάνη -2,5% -5,1% -4,4% -3,4% -3,1% -2,5% Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 3,0% 12,1% 12,4% 13,9% 9,9% 11,6% Εξαγωγές 2,5% 0,4% 1,9% 1,3% 0,4% 1,3% Εισαγωγές 2,3% 0,7% 4,9% 4,5% 1,8% 2,0% Προσέγγιση Εισοδήματος Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 1,0% -2,2% -3,0% -2,9% -2,5% -1,8% Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα -2,4% -0,4% -1,6% -1,5% -1,1% -1,0% Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 0,0% -2,8% 0,3% 0,4% -0,5% -1,0% Επιδοτήσεις -2,9% -12,2% 0,7% -8,1% -7,2% -5,4% Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε αγοραίες τιμές -0,9% -1,1% -1,9% -1,7% -1,4% -1,2% 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Τηλ. +30 210 320-3837, 2372, 2373 1. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για την Επικαιροποίηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, Εθνικός Δείκτης (ΔΤΚ) και Εναρμονισμένος Δείκτης (ΕνΔΤΚ)

Ενημερωτικό σημείωμα για την Επικαιροποίηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, Εθνικός Δείκτης (ΔΤΚ) και Εναρμονισμένος Δείκτης (ΕνΔΤΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρονίων Δεικτών Τμήμα Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων Ενημερωτικό σημείωμα για την Επικαιροποίηση των Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 211, Δεκέμβριος 2013 Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 211, Δεκέμβριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το 2012 και το 2013 ήταν, όπως αναμενόταν, έτη βαθιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

η οποία ωστόσο φαίνεται να κάµπτεται µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το α, β και γ τρίµηνο του 2012 (βλ. Πίνακα ΙΙΙ.7). 23

η οποία ωστόσο φαίνεται να κάµπτεται µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το α, β και γ τρίµηνο του 2012 (βλ. Πίνακα ΙΙΙ.7). 23 κίες. 22 Η σηµαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας τα τελευταία έτη και κυρίως το ασταθές οικονο- µικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και οι περιορισµοί από την πλευρά της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εισηγητική Έκθεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Αθήνα, Απρίλιος 2013 Κεφάλαιο 1 ο : Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία Η ελληνική οικονομία διήλθε το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο Τ Η σ ε Λ σ ΤαΤ α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 0 α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 5 Πειραιασ 2015 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη Αναφορά στο Έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αύγουστος 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ - Αντικείμενο του έργου και προκαταρκτικές εργασίες θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ - Αντικείμενο του έργου και προκαταρκτικές εργασίες θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα