Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα Επώνυµο: Γέµτος Ονοµα: Θεοφάνης Ονοµα Πατρός: Αναστάσιος Τοπος Γεννήσεως: Λάρισα Χρόνος Γεννήσεως: 1947 Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980 Ειδικότητα: Γεωργική Μηχανολογία (Μηχανήµατα Αγρού) Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά - Γαλλικά Επαγγελµατική πείρα: Εργασία σε αγροτική επιχείρηση Ερευνα στην Αγγλία Καθηγητής του Τ.Ε.Ι Λαρίσης! ίδαξε στο Π.Θ. µε σύµβαση του Ν Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Στο πιο πάνω διάστηµα συµµετείχε σε σεµινάρια του ΕΛΚΕΠΑ ( µεταξύ των άλλων σε θέµατα βιοτεχνολογίας και προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης αποβλήτων και οργανικής Γεωργίας, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), Οργανισµού Βάµβακος, /νσεως Γεωργίας Λαρίσης, ΟΤΑ, του ΕΚΤ, συνεργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιχειρήσεων, συνέδρια Ελληνικά και ιεθνή κλπ Συµµετείχε στη σύνταξη µελετών αναπτυξιακών και άλλων όπως των Leader Ελασσώνας και Πύλης, Recite για τις ίδιες περιοχές. Συµµετέχει στην κοινοπραξία που µελέτησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επαναπλήρωση της λίµνης Κάρλας. Συµµετείχε σε ερευνητικές οµάδες και πραγµατοποίησε έρευνα σε θέµατα εκµηχανίσεως της γεωργίας, αξιοποίησης της βιοµάζας και των άλλων ήπιων µορφών ενέργειας, ανακύκλωσης αποβλήτων, εξοικονόµησης ενέργειας στην γεωργία κλπ. Επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας που µελέτησε το πρόβληµα της ανακύκλωσης της Βινάσσας ( αποβλήτου της βιοµηχανίας οινοπνεύµατος) στην Γεωργία ως υποκατάστατου των χηµικών λιπασµάτων και ως εδαφοβελτιωτικού. Το πρόγραµµα κάλυψε καλλιέργεια σιτηρών (πέντε έτη) και βαµβακιού ( τρία έτη) ενώ έγινε επίβλεψη εφαρµογών σε αγρούς. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος µελετήθηκε η επίδραση της εφαρµογής της βινάσσας στις φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και η επίδραση του περιεχόµενου Νατρίου ( 2,5 % ) στις ιδιότητες του εδάφους.

2 Μέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (HELAGEN), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (EURAGEN) της American Sociaty of Agricultural Engineers, της Canadian Sociaty of Agricultural Engineers. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής και µέλος του συµβουλίου της Ευραπαϊκής εταιρείας γεωργικήςµηχανικής Μέλος του.σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής σήµερα ιδακτική πείρα: ίδαξε τα µαθήµατα: α)γεωργικά Μηχανήµατα Αγρού ( ΤΕΙ Λαρίσης) β)τα Γεωργικά Μηχανήµατα και οι οκιµές τους ( ΤΕΙ Λαρίσης) γ) Ενέργεια και Γεωργία (συµπεριλαµβανόµενων και των ήπιων µορφών ενέργειας) ( ΤΕΙ Λαρίσης) δ) Μηχανική Οχηµάτων Ανωµάλων Εδαφών ( ΤΕΙ Λαρίσης) ε) Ειδικά Γεωργικά Μηχανήµατα Οπωροκηπευτικών ( ΤΕΙ Λαρίσης) στ) Γεωργική Μηχανολογία ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ζ) Ειδικά Θέµατα Γεωργικής Μηχανολογίας ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) η) Ενεργειακές Τεχνολογίες στην Γεωργία (συµπεριλαµβανόµενων και των ήπιων µορφών ενέργειας) ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) θ) Σεµινάριο Επαγγελµατικού προσανατολισµού( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Έχει διδάξει σε σεµινάρια του ΕΛΚΕΠΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΤΑ, ΕΚΤ, του ΚΕΚ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του ΚΕΚ του ΤΕΙ Λάρισας και σε άλλα ΚΕΚ κλπ Συγγραφική δράση: ιδακτικές σηµειώσεις στα µαθήµατα: Στο ΤΕΙ Λάρισας α)γεωργικά Μηχανήµατα Ι β)γεωργικά Μηχανήµατα ΙΙ γ)τα Γεωργικά Μηχανήµατα και οι οκιµές τους. δ)ενέργεια και Γεωργία ε)μηχανική Οχηµάτων Ανωµάλων Εδαφών. στ)ειδικά Γεωργικά Μηχανήµατα Οπωροκηπευτικών. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωργική Μηχανολογίας Συµµετοχή σε συγγραφή βιβλίων και έντυπου υλικού Μέλος της οµάδας συγγραφής του Βιβλίου: Εκµηχάνιση Γεωργικών εκµεταλλεύσεων για το 2 ο κύκλο Ειδικότητα Φυτική Παραγωγή. Καθώς και τον αντίστοιχο Εργαστηριακό Οδηγό Συνεργάστηκε στη συγγραφή της µελέτης: The University Structure and Curricula on Agricultural Engineering που εκδόθηκε από την EurAgEng και τη CIGR

3 Συνεργάστηκε στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού προγράµµατος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που οργάνωσε στα πλαίσια του INTEREG το Εργαστήριο ΑΠΕ του Τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στην Ελληνική και Αγγλική Ερευνητικές εργασίες (1) Gemtos T.A.( 1979) Physical Aspects of Sugar Beet Lifting by Pronged Shares Related to Losses Due to Fracture of Roots in the Field. PhD Thesis, Reading. (2) Γέµτος Θ.Α.( 1987) Έρευνα και Εκπαίδευση στη Γεωργική Μηχανική. Ανακοίνωση στη Α' Πανελλήνια Επιστηµονική Συνάντηση µε θέµα: Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Εκµηχάνιση της Γεωργίας στην Ελλάδα. Προσφορά της ΥΕΒ στη Γεωργική Ανάπτυξη. Λάρισα (3) Γέµτος Θ.Α.(1989) Εναλλακτικές Καλλιέργειες για την Αξιοποίηση της Εκτροπής του Άνω Ρου του Αχελώου. Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Εκτροπή του Αχελώου και Γεωργική Ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Καρδίτσα. (4) Γέµτος Θ.Α. ( 1989 ) H δυνατότητα χρήσης Βιοµάζας στο Θεσσαλικό χώρο. Ανακοίνωση στην Ηµερίδα για το Πρόγραµµα Valoren που οργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ και το ΤΕΙ Λαρίσης. Λάρισα. (5).Γέµτου Θ.Α.(1991) Καλλιέργεια του Εδάφους: Παραδοσιακή Κατεργασία ή ακαλλιέργεια; Σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία, Ιανουάριος. (6) Γέµτος Θ.Α.(1992)Τα εργαλεία διάνοιξης αυλακιάς στις σπαρτικές σιτηρών. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 3, Τεύχος 4 σελ (7) Γέµτος Θ.Α.( 1992) Η παραγωγή υπολειµµάτων καλλιεργειών στην Ελλάδα και η δυνατότητα χρήσης τους. Eπιστηµονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά 1992, τεύχος 1. σελίδες (8) Gemtos T.A.( 1992) Soil Tillage Trends and Farm Machinery Management. Proceedings of the Intensive Course on Farm and Farm Machinery Management, p , Larissa, (9) Gemtos T.A.( 1991) Soil Tillage effects on Energy Consumption and the Environment, Proceedings of the intensive course on Energy and Environment, p 29-38Godollo. (10) Tsirikoglou T.I, T. A. Gemtos (1992) Study of the Thermal Energy Production by Cotton Stalk Burning in a Bunch-Shape. Sun at Work in Europe vol 7 No 1.p (11) Gemtos T.A., Tsiricoglou T.I.(1992) Cotton Residue Harvesting and Storage in Greece for Energy Production. 2nd World Renewable Energy Congress, Volume 3, p , Pergamon Press. (12) Θ.A. Γέµτος, Θ.Τσιρίκογλου (1992) Η Οικονοµικότητα και το Ενεργειακό Ισοζύγιο µιας Μεθόδου Συγκοµιδής Στελεχών Βαµβακιού για παραγωγή ενέργειας µε καύση. Τέταρτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, Τόµος Β, ΒΙΟ (13) Ευθ. Μυγδάκος, Θ.Α. Γέµτος (1992) Ανάλυση Βροχοµετρικών Στοιχείων της Θεσσαλίας. ιαφαινόµενη Λειψυδρία και προτάσεις αντιµετώπισής της. Παρουσιάστηκε στη ιηµερίδα για το Αγροτικό Πρόβληµα της Θεσσαλίας, Καρδίτσα 3 και 4 εκεµβρίου (14) Μαράκης Σ., Μ.Καµπούρης, Α.Σκαρίµπα, Θ. Γέµτος (1992) Μυκητιακή Αύξηση σε υπόστρωµα Βινάσσας.Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 28/4-3/ (15) Μαράκης Σ., Γ.Πατρινός, Μ.Τσουβάλα, Θ. Γέµτος (1992) Μικροχλωρίδα εδάφους πριν από το Ράντισµα µε Βινάσσα.Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 28/4-3/ (16) S. Marakis, M. Kambouris, A. Skarimba, Th. Gemtos (1994) Fungal Growth in Vinasse Media..Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Πρακτικά σελ

4 (17) Μυγδάκος Ε., Θ.Γέµτος, Στ. Τζώρτζος, Ν. Μπλάνας ( 1994) Η ιαχρονική Εξέλιξη του Κόστους Συλλογής Βάµβακος στον Ν. Καρδίτσας. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 5(3) (18) Γέµτος Θ.Α., Θ. Τσιρίκογλου ( 1995) Ο Σχεδιασµός και η ιαµόρφωση ενός Γεωργικού Ελκυστήρα για Μέτρηση και Καταγραφή των Αναπτυσσόµενων υνάµεων σε Αναρτόµενα Παρελκόµενα στον Χώρο Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα (4) (19) T.A.Gemtos, Th. Lellis ( 1994) Soil type, initial soil moisture and organic matter content effect on seed emergence and the initial growth. Paper presented in the International Conference of Soil Dynamics, Silsoe, U.K. (20) Θ.Α.Γέµτου (1994) Αξιοποίηση των υπολειµµάτων καλλιεργειών ως βιοµάζα για παραγωγή ενέργειας. Ανακοίνωση στην Επιστηµονική Ηµερίδα για το Βαµβάκι, Πρακτικά σελ Καρδίτσα (21) Θ.Α.Γέµτου, Ευθ. Μυγδάκου (1994) Προσαρµογή των ποικιλιών βαµβακιού στην µηχανική συλλογή.5ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Πρακτικά σελ Βόλος Οκτωβρίου. (22) Μυγδάκος Ε., Θ.Α.Γέµτος (1996) Κόστος Επισκευών και Συντηρήσεως των Βαµβακοσυλλεκτικών Μηχανών. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα τόµος 7(4) σελ (23) Μπλάνας Ν., Αθ. Νικάκης, Θ.Α.Γέµτος, Ευθ. Μυγδάκος (1997) ιερεύνηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής του κανονισµού 2328/91 σε δείγµα γεωργικών εκµεταλλεύσεων του Νοµού Λάρισας. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµοος 9(2)20-31 (24) Gemtos T.A., N. Chouliaras, St. Marakis ( 1995) Vinasse ( alcohol industry waste) Recycling in Agriculture. Seventh International Symposium on Agricultural and Food Processing Wastes. Proceedings p , ASAΕ Michigan. (25) Θ.Α.Γέµτου (1995) Η Συµβολή της Γεωργίας στην Ρύπανση του περιβάλλοντος - µέθοδοι Αντιµετώπισης. Προσυνεδριακή Ηµερίδα για την HELECO 95 που οργανώθηκε από το Παράρτηµα Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ στην Λάρισα, 16/5/95. (26) Θ.Α.Γέµτου (1995) Η Συµβολή της Γεωργίας στην Ρύπανση του περιβάλλοντος - µέθοδοι Αντιµετώπισης. Περιοδικό ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας σελ (27) Θ.Α.Γέµτος, Ε. Μυγδάκος 1996 Απόδοση Βαµβακοσυλλεκτικών Μηχανών στην Θεσσαλία Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ Λάρισα (28) Ά.Μαλέττος, Θ.Α.Γέµτος, Μαρ.Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ευθ. Μυγδάκος 1996 Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαµβακιού. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (29) Θ.Α.Γέµτος, Θ. Τσιρίκογλου 1996 Σύγκριση Ποιοτικών Στοιχείων ενός Εισαγόµενου και Ενός Ελληνικής Κατασκευής (της Εταιρείας Terra Α.Ε.) Αρότρου Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (30) Θ.Λέλλης, Θ.Α.Γέµτος 1996 Επίδραση της Συµπίεσης, του Τύπου του Εδάφους και της Αρχικής Υγρασίας στην εκβλάστηση και την Αρχική Ανάπτυξη των Μπιζελιών. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (31) Mygdakos E. T.A.Gemtos (1996) Relationship between «growing degree days» and phenological stages of cotton growth in Greece. A case study of Karditsa perfecture.in International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology. Proceedings p Volos April 1996.

5 (32) Θ.Α.Γέµτος (1994) Εκµηχάνιση για Γεωργία Φιλική προς το Περιβάλλον: Εναλλακτική κατεργασία του εδάφους για προστασία του εδάφους και µείωση των εισροών ενέργειας. Το Βήµα του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, Αρ. Φύλλου 10 σελ 44. (33) T.A.Gemtos, Th.Lellis (1997) Effects of soil compaction, water and organic matter contents on emergence and initial growth of cotton and sugar beet. Journal of Agricultural Engineering Research Vol (66) (34) T.A. Gemtos, St. Galanopoulou, Chr. Kavalaris (1997) Wheat Establishment after Cotton with Minimal Tillage. European Agronomy Journal (8) (35) Gemtos T.A., Tsiricoglou T (1997) Biomass production in Thessaly and possible utilization of district heating and energy production. Presented in the Meeting for Biomass Utilization organized by the Periphery of Thessaly. (36) Θ.Α.Γέµτος, Γ.Γ. Μαρτζόπουλος, Χρ. Τερζούδη (1997) Παραγωγή βιοµάζας στον Ν. Λάρισας Παρουσιάστηκε στην διηµερίδα του ικτύου Βιοµάζας στην Λάρισα. (37) Θ.Α. Γέµτος (1997) Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της ιλύος βιολογικών καθαρισµών στην γεωργία. Παρουσιάστηκε στην ιηµερίδα «ιαχείριση αστικών και υγρών αποβλήτων» Χαλκίδα, 18019/7/97 Πρακτικά σελ (38) Θ.Α.Γέµτος, Ά.Μαλέττος, Μαρ.Σακελλαρίου-ΜακραντωνάκηΕυθ. Μυγδάκος 1996 Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαµβακιού. Αποτελέσµατα δευτέρου έτους Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής εταιρείας, Πάτρα, 15-18/10/97 Πρακτικά σελ (39) Mygdakos E., T.A. Gemtos (1997) Collective Organization and Mechanization of Greek Agriculture: Co-operatives and Groups. S Case Study of Cotton Producer Groups. Bulgarian Journal of Agricultural Science Vol 2 No 5 p (40) Θ.Α.Γέµτος, Μπλάνας Ν., Αθ. Νικάκης, Β. Εξάρχου (1998) Σύνθεση του µηχανικού εξοπλισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων του νοµού Λαρίσης και στοιχεία αξιοποίησης του: Μελέτη σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εντάχθηκαν στον κανονισµό 797/85. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 9, τεύχος2, σελ (41) T.A.Gemtos (1998) A Study of the Strength of Sugar Beet. CIGR conference, Rabat, Marocco Proceedings p (42) Tsiricoglou Th., T.A.Gemtos (1998) Crop residues burning for energy production in a bunch shape. Proceedings of the International Conference «Biomass for Energy and Industry» Edited by H.Kopetz, T. Weber, W. Paltz, P. Chartier, G.L. Ferrero p (43) Μπούρµπος Β.Α., Θ.Α.Γέµτος, Γ. Οικονόµου, Γ. Καπετανάκης (1998) Μέσα και µέθοδοι εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυτοπροστασίας. Πρακτικά σελ Λάρισα (44) Gemtos T.A. A. Alexandrou and C. Terzoudi (1998) Soil Tillage and Fertilisation effect in Cotton Crop Conference EURAGEN Oslo Proceedings in CD (45) Kavalaris Chr. T.A.Gemtos (1998) Soil tillage and rotation effect in sugar beet crop Conference EURAGEN Oslo Proceedings in CD (46) Gemtos T.A., E. Mygdakos (1998) Losses incuring during Cotton Harvesting in Central Greece. 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p athens (47) Kavalaris Chr. T.A.Gemtos (1998) Soil Tillage Effect in Cotton Crop 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p Athens

6 (48) Galanopoulou-Sendouka St., E. Kontsiotou, A.C. Gertsis and T.A. Gemtos (1998) Effects of previouw cultivation of sugarbeet on the subsequent cultivation of cotton. 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p Athens (49) Gemtos T.A., Th. Tsiricoglou (1998) Energy Budget Of A Method To Harvest Cotton Proceedings World Renewable Energy Congress Proceedings p1vol II p Florence, Italy. (50) Gemtos T.A., Th. Tsiricoglou (1998) Harvesting of Cotton Residue for Energy Production. Biomass and Bioenergy Vol 16 p (51) Τσιρίκογλου Θ, Γέµτος Θ.,(1998) Επανασχεδιασµός µε σκοπό τη Μείωση του κόστους παραγωγής δισκοσβάρνας,1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (52) Κούγκουλος Αθ, Μπαλουκτής Σ, Κατσής Χρ., Γέµτος Θ.,(1998) Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του νέου αρότρου ΤΕRRA 2000, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (53) Γέµτος Θ, έµης Βλ. Αλεξάνδρου Αθ, Καραµούτης Χρ.(1998), Απώλειες κατά τη Μηχανική συγκοµιδή των ζαχαροτεύτλων στην θεσσαλία,1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (54) Σταθάκος Θ, Γέµτος Θ.,(1998) Καλλιέργεια βαµβακιού σε αναχώµατα: Μια εναλλακτική µέθοδος, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (55) Τερζούδη Χ, Γέµτος Θ.,(1998) Εκτίµηση της επίδρασης των µεθόδων κατεργασίας του εδάφους της φυτοκάλυψης και της κατεύθυνσης σποράς του βαµβακιού, στη διάβρωση του εδάφους, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (56) Καβαλάρης Χ. Γέµτος Θ., Γεωργίου Χ., Κουρκούτας Μ.,(1998) Χρήση µεθόδων µειωµένων εισροών για την κατεργασία του εδάφους στην καλλιέργεια του βαµβακιού, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (57) Gemtos T.A. (1999) Sugar beet root properties in relation to harvesting damage. CIGR Electronic Journal Vol 1 March (58) Gemtos T.A. Th. Tsiricoglou (1999) Energy budget of a method to harvest cotton stalks. Renewable Energy (16) (59) T.A.Gemtos, N. Chouliaras, St. Marakis (1999) Vinasse Rate, Time of Application and Compaction Effect on Soil Properties and Durum Wheat Crop. Journal of Agricultural Engineering Resaerch 73, (60) Θ.Α.Γέµτος (2000) Παρεχόµενη εκπαίδευση Κατάρτιση. Στόχοι εκπαιδευτικής πολιτικής και κατάρτισης Τµήµατος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» Θεσµοί Εκπαίδευσης Κατάρτισης στον Αγροτικό Τοµέα, που οργανώθηκε από το ΙΑΓΕ στα πλαίσια της AGROTICA (61) Gemtos T.A., C. Goulas, Th Lellis (2000) Sugar Beet genotype respoponse to soil compaction. European Agronomy Journal (12) (62) Χ.Καβαλαρης,Θ.Α.Γέµτος, Ι. Παπαθανασιου, Χ.Καραµουτης, Χ.Γουλας (2000), Ενεργειακά ισοζύγια ζαχαρότευτλων µε 4 µεθόδους µειωµένης

7 κατεργασίας του εδάφους, Πρακτικά 2 ου Μηχανικής, σελ Βόλος Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής (63) Χ. Τερζουδη, Θ.Α.Γεµτος (2000) Εκτίµηση της επίδρασης των καλλιεργητικών τεχνικών βαµβακιού στη διάβρωση του εδάφους, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (64) Θ.Α.Γεµτος, Ι. Παπαθανασίου, Θ. Κυλινδρης, Χ. Καραµουτης, (2000) Όργανα για µέτρηση απορροφόµενης ισχύος από παρελκόµενα ενός ελκυστήρα, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (65) Ι. Παπαθανασιου, Χ. Καβαλαρης, Χ. Καραµουτης, Θ.Γεµτος, (2000) Επανασχεδιασµός βαρέως καλλιεργητή µε σκοπό τη βελτίωση της αποδιδόµενης εργασίας, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (66) Σταθάκος Θ. Θ Α Γέµτος (2000) Σύγκριση της απόδοσης των µηχανηµάτων για κατεργασία εδάφους συµβατική και σε αναχώµατα Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής σελ Βόλος (67) Gemtos T.A. (2000) Soil Tillage, Irrigation and Fertilisation Effect in Cotton Crop, The XIV Memorial CIGR World Congress, Tsukuba, Japan, Proceedings in CD (68) Gemtos T.A., C. Kavalaris (2001) Tillage effects in sugar beet crop. First World Conference on Conservation Agriculture Proceedings p (69) Gemtos T.A., N.R. Dalezios, C. Domenikiotis, and T. Boutas (2000) A precision farming system for cotton. Fourth European Symposium on European Farming and Rural Systems Research and extension into the next millenium, Proceedings p Volos (70) Christos Likas, Vasiliki Exarchou, Konstantinos Gourgoulianis, Panagiotis Giaglaras, Theophanis Gemtos, Konstantinos Kittas, Paschalis-Adam Molyvdas (2001) Noxious Gases In Greenhouses Ann Agric Environ Med 2001, 8, (71) E. Mygdakos ; T.A. Gemtos ; (2002) Reliability of Cotton Pickers and its Effect on Harvesting Cost Biosystems Engineering 82(4) (72) T.A.Gemtos, Ath. Alexandrou (2000) A Model for Lifting Sugar-Beet Roots EURAGENG Conference Proceedings in CD (73) T.A.Gemtos, A. Alexandrou, D. Pateras (2002) Soil Tillage, Irrigation and Fertilization Effect in Cotton Crop. Applied Engineering in Agricultire 18(3) Arapatsakos C., Gemtos T. A () Contribution of a Tractor Working in Real Conditions to Environmental Pollution Journal of Thermal Sciences (accepted for publication) (74) (75) Τσόπα Π,.Κρεµέτη, Ν. Τσικλής, Φ. ηµόπουλος, Μ.Παπαγιάννη, Γ.Κροµµύδας Μ.Γραβάνη, Γ.Μυλωνάς, Κ.Γουργουλιάννης, Θ.Γέµτος, Π.Α.Μολυβδάς (1999) Αναπνευστική λειτουργία εργαζοµένων σε εκκοκκιστήρια 5 ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη Απριλίου 1999 (76) Γαλανοπούλου Σενδουκά Στ., Ε.Κοντσιώτου, Α.Γκέρτσης και Θ.Γέµτος (1999) Επίδραση προηγούµενης καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων, τριφυλλιού, βαµβακιού και καλαµποκιού στην καλλιέργεια βαµβακιού και καλαµποκιού Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 10, Σειρά 1 Τεύχος 3/1999 σελ

8 (77) Papamichal D, R.J.Fround-Williams,D.S.H. Drennan I.G. Eletherohorinos F.T.Gravanis, T.A. Gemtos (1997) Weed Control in cotton under three cultivation systems The 1997 Brighton Crop Protection Conference Proceedings p (78) Θ.Α.Γέµτος υναµικό βιοµάζας στο Ν. Λάρισας: Υφιστάµενη κατάσταση προοπτικές Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα για την Αξιοποίηση της Βιοµάζας από το Ενεργειακό Κέντρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (79) Arapatsakos C., Gemtos T. A () Use of Biofuel and the pump beheviour Journal of Thermal Sciences (accepted for publication) (80) Θ.Α.Γέµτος (2001) Η εκµηχάνιση γεωργικών εργασιών στην ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής Παρουσιάστηκε στην 3 η Συνάντηση Φυτοπροστασίας Πρακτικά σελ , Λάρισα (81) Θ. Α. Γέµτος Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης «Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στη Γεωργία» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα για τη Συµπληρωµατική Εκπαίδευση, Λάρισα 13 Απριλίου 2000Πρακτικά σε CD (82) Κ.Χ.Καβαλάρης, Π.Ν.Γουβιώτης, Θ.Α.Γέµτος (2002) Προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας κατά την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας του εδάφους στην καλλιέργεια του βαµβακιού Εργασία για παρουσίαση στο συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής Πρακτικά σελ (83) Γέµτος Θ.Α. (2002) Γεωργικά Μηχανήµατα: Νέες Εξελίξεις Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας (84) Gemtos T.A., C.Cavalaris,VI.Demis,D.Pateras,Chr.Tsidari (2002) Effect of changing tillage practices after four years of continuous reduced tillage Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο, Proceedings in CD ASAE, Michigan (85) Stathakos Th., T. Α. Gemtos (2002) Comparison of Cotton Growing in flat field in Ridges and Under Plastic Cover Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο Proceedings in CD ASAE, Michigan (86) T.Α. Gemtos, S.Fountas,, B.S.Blackmore,H.W.Greipentrog (2002) Precision farming experience in Europe and the Greek potential 1 st HAICTA Conference Proceedings p (87) N.Chouliaras & T.A.Gemtos (2002) Vinasse (Alcohol Industry Waste) recycling in cotton crop Εργασία που παρουσιάστηκε στο ιεθνές συνέδριο για το Περιβάλλον, 6 th International Conference on Protection and Restoration of the Environment Proceedings Vol III p (88) A.Alexandrou A, R.Εarl,T.A.Gemtos, (2002) In Situ assessement of soil compactibility Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο Proceedings in CD ASAE, Michigan (89) Markinos Ath.,T.A.Gemtos, L.Toulios,D.Pateras,G.Zerva (2002) Yield mapping of cotton crop in Greece 1 st HAICTA Conference Proceedings p (90) I.Papathanasiou Ch.Kavalaris Ch.Karamoutis T.A.Gemtos (2002) Design, Construction and testing of an Instrumented Tractor to Measure forces on Agricultural Implements and energy Consumption during field Work 1 st HAICTA Conference Proceedings p (91) C.K. Cavalaris, T.A. Gemtos (2000) Evaluation of Four Conservation Tillage Methods In The Sugar Beet Crop CIGR e-journal

9 (92) Γέµτος, Θ.Α., Φουντάς, Σ., Μαρκινός, Α. και S. Blackmore Γεωργία ακριβείας: Προοπτικές εφαρµογής στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (93) Καβαλάρης, Χ. και Θ.Α. Γέµτος Υπολογισµός συνολικών εισροών και εκροών ενέργειας στα ζαχαρότευτλα για 5 µεθόδους κατεργασίας του εδάφους. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάιος, 29-31, σσ (94) Καβαλάρης, Χ., Καραµούτης, Χ., Παπαθανασίου, Ι. και Θ.Α. Γέµτος Προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας κατά την εφαρµογή µειωµένης κατεργασίας του εδάφους στο σιτάρι. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (95) Μαρκινός, Α., Γέµτος, Θ., Τούλιος, Λ., Πατέρας,., Ζέρβα, Γ. και Μ. Παπαοικονόµου Γεωργία ακριβείας στο βαµβάκι: Συσχέτιση χαρτών παραγωγής και ηλ. αγωγιµότητας. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (96) Μυγδάκος, Ε., Κιτσοπανίδης, Γ. και Θ.Α. Γέµτος Άριστος χρόνος αντικατάστασης βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (97) Παπαθανασίου, Ι., Καραµούτης, Χ., Καβαλάρης, Χ., και Θ.Α. Γέµτος Ελαχιστοποίηση της καταναλισκόµενης ενέργειας υπεδαφοκαλλιεργητή µε προσθήκη υνιών για αβαθή κατεργασία. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (98) Παπαθανασίου, Ι., Καραµούτης, Χ., Καβαλάρης, Χ., Παπαµιχαήλ,., και Θ.Α. Γέµτος Ανάπτυξη βαµβακιού κάτω από κατεργασία υπεδαφοκαλλιεργητή µε αβαθή στελέχη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (99) Σταθάκος, Θ. και Θ. Γέµτος Πειραµατική µελέτη του µηχανικού εξοπλισµού για σπορά βαµβακιού υπό κάλυψη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (100) Σουϊπας, Σ.., Λόλας, Π.Χ. και Θ.Α. Γέµτος Επίδραση τρόπουχρόνου κατεργασίας του εδάφους και εφαρµογής ζιζανιοκτόνων στην εµφάνιση των ζιζανίων. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (101) Φουντάς, Σ., Γέµτος, Θ. και S. Blackmore Αυτοκινούµενα οχήµατα στη γεωργία. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (102) T.A.Gemtos, Ath. Markinos, L. Toulios, D. Pateras, G. Zerva (2003) A Precision Farming Application in the Small Cotton Farms of Greece. (Εφαρµογή Γεωργίας Ακριβείας σε µικρού µεγέθους γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα) Proceedings ITAFE 2003 p , Izmir, Turkey.

10 (103) Markinos Α.Τ., T. A. Gemtos, D. Pateras, L. Toulios, G. Zerva, M. Papaeconomou (2004) The Influence of Cotton Variety in the Calibration Factor of a Cotton Yield Monitor 2nd HAICTA Coference Proceedings. Vol 2 p 65-73, Thessaloniki (104) S. Fountas, S. Blackmore, T. Gemtos, T. Markinos (2004) Trend yield maps in Greece and the UK 2nd HAICTA Coference Proceedings. Vol 2 p Thessaloniki (105) Ευθύµιος Μυγδάκος, Θεοφάνης Γέµτος και Αθανάσιος Μαρκινός (2004) Εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας στην καλλιέργεια βαµβακιού στην Ελλάδα: Κόστος εφαρµογής και οικονοµικά αποτελέσµατα Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, Πρακτικά σε CD Θεσσαλονίκη (106) C.C. Cavalaris, T.A. Gemtos (2004) Evaluation Of Four Reduced Tillage Methods With Different Rotations Presented in the CIGR Conference Beiging 10-14/10/2004 Proceedings in CD (107) T.A.Gemtos, Ath. Markinos, L. Toulios, D. Pateras, G. Zerva (2004) Precision Farming Applications in Cotton Fields of Greece Presented in the CIGR Conference Beiging 10-14/10/2004 Proceedings in CD (108) Θ.Α. Γέµτος (2004) Εφαρµογή αυτόνοµων συστηµάτων Γεωργίας Ακριβείας. Market Agri, 2/ (109) Ath. Markinos1, L. Toulios2, D. Pateras2, G. Zerva2 and A. T. Gemtos1 (2003) A precision farming application in cotton in the small farms of Greece4 th European Conference on Precision Agriculture, Berlin, Germany, June 2003, pp (110) Cavalaris C., T.A. Gemtos, A. Alexandrou (2003) The influence of various cultivation techniques on soil seedbed temperatures. Presented in the 2003 ASAE Annual International Meeting, Las Vegas, USA. Proceedings in CD ASAE, Michigan

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μ. Κόκκορα 1,2 *, N. Γκουγκουλιάς 2, Χ. Καβαλάρης 3, Δ. Καλφούντζος 1, Θ. Γέμτος 3 1 Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Name: T.A.Gemtos Born in Larissa, Education.

Curriculum Vitae. Name: T.A.Gemtos Born in Larissa, Education. Name: T.A.Gemtos Born in Larissa, 1947 Education. Curriculum Vitae Diploma in Agriculture, Department of Agriculture, University of Thessaloniki. PhD in Agricultural Engineering, Department of Agriculture,

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Μπαρτζιάλης Όνομα: Δημήτριος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης: 14/1/1968 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Χ.Κ. Καβαλάρης, Π.Ν. Γουβιώτης και Θ.Α. Γέµτος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Λάρισα 16/09/2016 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3838/4-7-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL

MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL THE CASE OF CYPRUS Λ. Σ. Καραογλάνογλου*, Λ. Κ. ιαµαντοπούλου,. Π. Κουλλάς, Ι. Α. Παναγιωτόπουλος, Ε. Γ.Κούκιος Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Π. Πολυκάρπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στη Θεσσαλία Αθανάσιος Μαρκινός Λάρισα, 19/6/2015 Γεωργία Ακριβείας Πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας στη Μυρίνη του Δήμου Καρδίτσας το 2001 Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας HydroSense, 5 η Δεκεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα Γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα Υιοθέτηση πολύ μικρή όχι μόνο στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Denmark

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Denmark ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Ντογκούλης Παναγιώτης 1, Μπόχτης Διονύσης 2,Νάκας Χρήστος 1, Φουντάς Σπύρος 1, Γέμτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2012-2013) Φ.Π. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Χ. Νάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE + «Adapt2change»

Έργο LIFE + «Adapt2change» Έργο LIFE + «Adapt2change» «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» (Adapt agricultural production to climate change and limited water supply)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11.1 Το γενικό πλαίσιο Όλες οι υπάρχουσες μελέτες συμφωνούν ότι ο πληθυσμός της Γης θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα είναι πάνω από 9 δισεκατομμύρια κατοίκους το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Ημερομηνία γέννησης: 2 Ιανουαρίου 1971 Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος Στρατιωτική θητεία: Εκπληρωμένη (02/1995-11/1996) Διεύθ.: Norgesgade 35, 2300 Copenhagen, Denmark,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Της Επίκουρης Καθηγήτριας Αικατερίνης-Γιολάντας Παπαθεοχάρη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Της Επίκουρης Καθηγήτριας Αικατερίνης-Γιολάντας Παπαθεοχάρη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Επίκουρης Καθηγήτριας Αικατερίνης-Γιολάντας Παπαθεοχάρη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23-12-1950 1969-1975 : Σπουδές Γεωπονίας στην Α.Γ.Σ.Α. (ειδικότητα Φυτοτεχνίας).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany North Karelia University of Applied Sciences, Finland University of Agriculture Department of Sustainable Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 57, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ. 18648 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4610943, 6945641742 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια

ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια (Συγγραφείς: Ι.Κακαµπούκη,.Μπιλάλης και Π.Θωµόπουλος) Τα αγριόχορτα-ζιζάνια αποτελούν, τόσο στην βιολογική όσο και στην συµβατική αµπελουργία, ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα»

«Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα» «Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα» Ιωάννης Π. Κουφουδάκης - Διευθύνων σύμβουλος 23 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Ρόδος Σεπτέμβριος 2016 H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Α. Μαρκινός 1, Θ. Γέµτος 1, Λ. Τούλιος 2,. Πατέρας 2, Γ. Ζέρβα 2 και Μ. Παπαοικονόµου 3 1 : Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Χ. Μαγλαρά 1. Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος Γεννήσεως Οικογενειακή Κατάσταση ιεύθυνση Τηλ. ιεύθυνση Εργασίας Τηλ. Εργασίας E-mail 2. Επαγγελµατική Εµπειρία 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Θεωρία-Εργαστήριο Γούναρης

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Θεωρία-Εργαστήριο Γούναρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο (2010-2011) ΑΙΘΟΥΣΑ Ι 3 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 09-10 ΦΥΣΙΚΗ Παπαναστασίου / 9.00-12.00 Αμβράζη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος γέννησης: Λάρισα Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ.56625 Τηλέφωνο 6944377375, 2310932450 E-mail: vasilisliolios@yahoo.gr ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προσωπικές πληροφορίες Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ~ 1 ~ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ~ 1 ~ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Βασίλειος Επώνυμο: Νακούλας Ημ/νία γέννησης: 04/10/1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα e-mail: nakulasb@yahoo.gr Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997).

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Εφαρμογές Tεχνολογίας στη Γεωργία

Καινοτομία & Εφαρμογές Tεχνολογίας στη Γεωργία 1 ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 2014-2020 Καινοτομία & Εφαρμογές Tεχνολογίας στη Γεωργία Δρ. Σπύρος Φουντάς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προκλήσεις στη γεωργία Αύξηση πληθυσμού Προκλήσεις στη γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Η Κατάλογος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ανα Γνωστικό Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.I. ΚΡΗΤΗΣ. Ειδικός Λογαριασµός Υπ. Αποφ. Β1/819/ Υπ. Αποφ. ΚΑ/679/ Ηράκλειο Αρ. πρωτ. 480/Φ.30.

T.Ε.I. ΚΡΗΤΗΣ. Ειδικός Λογαριασµός Υπ. Αποφ. Β1/819/ Υπ. Αποφ. ΚΑ/679/ Ηράκλειο Αρ. πρωτ. 480/Φ.30. T.Ε.I. ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασµός Υπ. Αποφ. Β1/819/20-12-1988 Υπ. Αποφ. ΚΑ/679/22-8-1996 Ηράκλειο 07-06-2010 Αρ. πρωτ. 480/Φ.30.3 Ο Ειδικός Λογαριασµός ΤΕΙ Κρήτης προτίθεται να συνεργαστεί (µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Ερευνητικοί Τοµείς Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες ανήκουν στον χώρο της Φυσικής Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ή ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/ HydroSense

LIFE08 ENV/GR/ HydroSense LIFE08 ENV/GR/000570 HydroSense «Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού» Έκθεση Ανασκόπησης Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού ικτύου «ικτύωση για την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» Αθήνα, 21 & 22 Νοεµβρίου 2016

1 ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού ικτύου «ικτύωση για την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» Αθήνα, 21 & 22 Νοεµβρίου 2016 1 ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού ικτύου 2014-2020 «ικτύωση για την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» Αθήνα, 21 & 22 Νοεµβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ευτέρα, 21 Νοεµβρίου 2016 9:00 9:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γεννήσεως : 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα