Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα Επώνυµο: Γέµτος Ονοµα: Θεοφάνης Ονοµα Πατρός: Αναστάσιος Τοπος Γεννήσεως: Λάρισα Χρόνος Γεννήσεως: 1947 Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980 Ειδικότητα: Γεωργική Μηχανολογία (Μηχανήµατα Αγρού) Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά - Γαλλικά Επαγγελµατική πείρα: Εργασία σε αγροτική επιχείρηση Ερευνα στην Αγγλία Καθηγητής του Τ.Ε.Ι Λαρίσης! ίδαξε στο Π.Θ. µε σύµβαση του Ν Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Στο πιο πάνω διάστηµα συµµετείχε σε σεµινάρια του ΕΛΚΕΠΑ ( µεταξύ των άλλων σε θέµατα βιοτεχνολογίας και προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης αποβλήτων και οργανικής Γεωργίας, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), Οργανισµού Βάµβακος, /νσεως Γεωργίας Λαρίσης, ΟΤΑ, του ΕΚΤ, συνεργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιχειρήσεων, συνέδρια Ελληνικά και ιεθνή κλπ Συµµετείχε στη σύνταξη µελετών αναπτυξιακών και άλλων όπως των Leader Ελασσώνας και Πύλης, Recite για τις ίδιες περιοχές. Συµµετέχει στην κοινοπραξία που µελέτησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επαναπλήρωση της λίµνης Κάρλας. Συµµετείχε σε ερευνητικές οµάδες και πραγµατοποίησε έρευνα σε θέµατα εκµηχανίσεως της γεωργίας, αξιοποίησης της βιοµάζας και των άλλων ήπιων µορφών ενέργειας, ανακύκλωσης αποβλήτων, εξοικονόµησης ενέργειας στην γεωργία κλπ. Επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας που µελέτησε το πρόβληµα της ανακύκλωσης της Βινάσσας ( αποβλήτου της βιοµηχανίας οινοπνεύµατος) στην Γεωργία ως υποκατάστατου των χηµικών λιπασµάτων και ως εδαφοβελτιωτικού. Το πρόγραµµα κάλυψε καλλιέργεια σιτηρών (πέντε έτη) και βαµβακιού ( τρία έτη) ενώ έγινε επίβλεψη εφαρµογών σε αγρούς. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος µελετήθηκε η επίδραση της εφαρµογής της βινάσσας στις φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και η επίδραση του περιεχόµενου Νατρίου ( 2,5 % ) στις ιδιότητες του εδάφους.

2 Μέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (HELAGEN), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (EURAGEN) της American Sociaty of Agricultural Engineers, της Canadian Sociaty of Agricultural Engineers. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής και µέλος του συµβουλίου της Ευραπαϊκής εταιρείας γεωργικήςµηχανικής Μέλος του.σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής σήµερα ιδακτική πείρα: ίδαξε τα µαθήµατα: α)γεωργικά Μηχανήµατα Αγρού ( ΤΕΙ Λαρίσης) β)τα Γεωργικά Μηχανήµατα και οι οκιµές τους ( ΤΕΙ Λαρίσης) γ) Ενέργεια και Γεωργία (συµπεριλαµβανόµενων και των ήπιων µορφών ενέργειας) ( ΤΕΙ Λαρίσης) δ) Μηχανική Οχηµάτων Ανωµάλων Εδαφών ( ΤΕΙ Λαρίσης) ε) Ειδικά Γεωργικά Μηχανήµατα Οπωροκηπευτικών ( ΤΕΙ Λαρίσης) στ) Γεωργική Μηχανολογία ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ζ) Ειδικά Θέµατα Γεωργικής Μηχανολογίας ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) η) Ενεργειακές Τεχνολογίες στην Γεωργία (συµπεριλαµβανόµενων και των ήπιων µορφών ενέργειας) ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) θ) Σεµινάριο Επαγγελµατικού προσανατολισµού( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Έχει διδάξει σε σεµινάρια του ΕΛΚΕΠΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΤΑ, ΕΚΤ, του ΚΕΚ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του ΚΕΚ του ΤΕΙ Λάρισας και σε άλλα ΚΕΚ κλπ Συγγραφική δράση: ιδακτικές σηµειώσεις στα µαθήµατα: Στο ΤΕΙ Λάρισας α)γεωργικά Μηχανήµατα Ι β)γεωργικά Μηχανήµατα ΙΙ γ)τα Γεωργικά Μηχανήµατα και οι οκιµές τους. δ)ενέργεια και Γεωργία ε)μηχανική Οχηµάτων Ανωµάλων Εδαφών. στ)ειδικά Γεωργικά Μηχανήµατα Οπωροκηπευτικών. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωργική Μηχανολογίας Συµµετοχή σε συγγραφή βιβλίων και έντυπου υλικού Μέλος της οµάδας συγγραφής του Βιβλίου: Εκµηχάνιση Γεωργικών εκµεταλλεύσεων για το 2 ο κύκλο Ειδικότητα Φυτική Παραγωγή. Καθώς και τον αντίστοιχο Εργαστηριακό Οδηγό Συνεργάστηκε στη συγγραφή της µελέτης: The University Structure and Curricula on Agricultural Engineering που εκδόθηκε από την EurAgEng και τη CIGR

3 Συνεργάστηκε στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού προγράµµατος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που οργάνωσε στα πλαίσια του INTEREG το Εργαστήριο ΑΠΕ του Τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στην Ελληνική και Αγγλική Ερευνητικές εργασίες (1) Gemtos T.A.( 1979) Physical Aspects of Sugar Beet Lifting by Pronged Shares Related to Losses Due to Fracture of Roots in the Field. PhD Thesis, Reading. (2) Γέµτος Θ.Α.( 1987) Έρευνα και Εκπαίδευση στη Γεωργική Μηχανική. Ανακοίνωση στη Α' Πανελλήνια Επιστηµονική Συνάντηση µε θέµα: Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Εκµηχάνιση της Γεωργίας στην Ελλάδα. Προσφορά της ΥΕΒ στη Γεωργική Ανάπτυξη. Λάρισα (3) Γέµτος Θ.Α.(1989) Εναλλακτικές Καλλιέργειες για την Αξιοποίηση της Εκτροπής του Άνω Ρου του Αχελώου. Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Εκτροπή του Αχελώου και Γεωργική Ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Καρδίτσα. (4) Γέµτος Θ.Α. ( 1989 ) H δυνατότητα χρήσης Βιοµάζας στο Θεσσαλικό χώρο. Ανακοίνωση στην Ηµερίδα για το Πρόγραµµα Valoren που οργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ και το ΤΕΙ Λαρίσης. Λάρισα. (5).Γέµτου Θ.Α.(1991) Καλλιέργεια του Εδάφους: Παραδοσιακή Κατεργασία ή ακαλλιέργεια; Σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία, Ιανουάριος. (6) Γέµτος Θ.Α.(1992)Τα εργαλεία διάνοιξης αυλακιάς στις σπαρτικές σιτηρών. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 3, Τεύχος 4 σελ (7) Γέµτος Θ.Α.( 1992) Η παραγωγή υπολειµµάτων καλλιεργειών στην Ελλάδα και η δυνατότητα χρήσης τους. Eπιστηµονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά 1992, τεύχος 1. σελίδες (8) Gemtos T.A.( 1992) Soil Tillage Trends and Farm Machinery Management. Proceedings of the Intensive Course on Farm and Farm Machinery Management, p , Larissa, (9) Gemtos T.A.( 1991) Soil Tillage effects on Energy Consumption and the Environment, Proceedings of the intensive course on Energy and Environment, p 29-38Godollo. (10) Tsirikoglou T.I, T. A. Gemtos (1992) Study of the Thermal Energy Production by Cotton Stalk Burning in a Bunch-Shape. Sun at Work in Europe vol 7 No 1.p (11) Gemtos T.A., Tsiricoglou T.I.(1992) Cotton Residue Harvesting and Storage in Greece for Energy Production. 2nd World Renewable Energy Congress, Volume 3, p , Pergamon Press. (12) Θ.A. Γέµτος, Θ.Τσιρίκογλου (1992) Η Οικονοµικότητα και το Ενεργειακό Ισοζύγιο µιας Μεθόδου Συγκοµιδής Στελεχών Βαµβακιού για παραγωγή ενέργειας µε καύση. Τέταρτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, Τόµος Β, ΒΙΟ (13) Ευθ. Μυγδάκος, Θ.Α. Γέµτος (1992) Ανάλυση Βροχοµετρικών Στοιχείων της Θεσσαλίας. ιαφαινόµενη Λειψυδρία και προτάσεις αντιµετώπισής της. Παρουσιάστηκε στη ιηµερίδα για το Αγροτικό Πρόβληµα της Θεσσαλίας, Καρδίτσα 3 και 4 εκεµβρίου (14) Μαράκης Σ., Μ.Καµπούρης, Α.Σκαρίµπα, Θ. Γέµτος (1992) Μυκητιακή Αύξηση σε υπόστρωµα Βινάσσας.Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 28/4-3/ (15) Μαράκης Σ., Γ.Πατρινός, Μ.Τσουβάλα, Θ. Γέµτος (1992) Μικροχλωρίδα εδάφους πριν από το Ράντισµα µε Βινάσσα.Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 28/4-3/ (16) S. Marakis, M. Kambouris, A. Skarimba, Th. Gemtos (1994) Fungal Growth in Vinasse Media..Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Πρακτικά σελ

4 (17) Μυγδάκος Ε., Θ.Γέµτος, Στ. Τζώρτζος, Ν. Μπλάνας ( 1994) Η ιαχρονική Εξέλιξη του Κόστους Συλλογής Βάµβακος στον Ν. Καρδίτσας. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 5(3) (18) Γέµτος Θ.Α., Θ. Τσιρίκογλου ( 1995) Ο Σχεδιασµός και η ιαµόρφωση ενός Γεωργικού Ελκυστήρα για Μέτρηση και Καταγραφή των Αναπτυσσόµενων υνάµεων σε Αναρτόµενα Παρελκόµενα στον Χώρο Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα (4) (19) T.A.Gemtos, Th. Lellis ( 1994) Soil type, initial soil moisture and organic matter content effect on seed emergence and the initial growth. Paper presented in the International Conference of Soil Dynamics, Silsoe, U.K. (20) Θ.Α.Γέµτου (1994) Αξιοποίηση των υπολειµµάτων καλλιεργειών ως βιοµάζα για παραγωγή ενέργειας. Ανακοίνωση στην Επιστηµονική Ηµερίδα για το Βαµβάκι, Πρακτικά σελ Καρδίτσα (21) Θ.Α.Γέµτου, Ευθ. Μυγδάκου (1994) Προσαρµογή των ποικιλιών βαµβακιού στην µηχανική συλλογή.5ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Πρακτικά σελ Βόλος Οκτωβρίου. (22) Μυγδάκος Ε., Θ.Α.Γέµτος (1996) Κόστος Επισκευών και Συντηρήσεως των Βαµβακοσυλλεκτικών Μηχανών. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα τόµος 7(4) σελ (23) Μπλάνας Ν., Αθ. Νικάκης, Θ.Α.Γέµτος, Ευθ. Μυγδάκος (1997) ιερεύνηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής του κανονισµού 2328/91 σε δείγµα γεωργικών εκµεταλλεύσεων του Νοµού Λάρισας. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµοος 9(2)20-31 (24) Gemtos T.A., N. Chouliaras, St. Marakis ( 1995) Vinasse ( alcohol industry waste) Recycling in Agriculture. Seventh International Symposium on Agricultural and Food Processing Wastes. Proceedings p , ASAΕ Michigan. (25) Θ.Α.Γέµτου (1995) Η Συµβολή της Γεωργίας στην Ρύπανση του περιβάλλοντος - µέθοδοι Αντιµετώπισης. Προσυνεδριακή Ηµερίδα για την HELECO 95 που οργανώθηκε από το Παράρτηµα Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ στην Λάρισα, 16/5/95. (26) Θ.Α.Γέµτου (1995) Η Συµβολή της Γεωργίας στην Ρύπανση του περιβάλλοντος - µέθοδοι Αντιµετώπισης. Περιοδικό ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας σελ (27) Θ.Α.Γέµτος, Ε. Μυγδάκος 1996 Απόδοση Βαµβακοσυλλεκτικών Μηχανών στην Θεσσαλία Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ Λάρισα (28) Ά.Μαλέττος, Θ.Α.Γέµτος, Μαρ.Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ευθ. Μυγδάκος 1996 Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαµβακιού. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (29) Θ.Α.Γέµτος, Θ. Τσιρίκογλου 1996 Σύγκριση Ποιοτικών Στοιχείων ενός Εισαγόµενου και Ενός Ελληνικής Κατασκευής (της Εταιρείας Terra Α.Ε.) Αρότρου Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (30) Θ.Λέλλης, Θ.Α.Γέµτος 1996 Επίδραση της Συµπίεσης, του Τύπου του Εδάφους και της Αρχικής Υγρασίας στην εκβλάστηση και την Αρχική Ανάπτυξη των Μπιζελιών. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (31) Mygdakos E. T.A.Gemtos (1996) Relationship between «growing degree days» and phenological stages of cotton growth in Greece. A case study of Karditsa perfecture.in International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology. Proceedings p Volos April 1996.

5 (32) Θ.Α.Γέµτος (1994) Εκµηχάνιση για Γεωργία Φιλική προς το Περιβάλλον: Εναλλακτική κατεργασία του εδάφους για προστασία του εδάφους και µείωση των εισροών ενέργειας. Το Βήµα του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, Αρ. Φύλλου 10 σελ 44. (33) T.A.Gemtos, Th.Lellis (1997) Effects of soil compaction, water and organic matter contents on emergence and initial growth of cotton and sugar beet. Journal of Agricultural Engineering Research Vol (66) (34) T.A. Gemtos, St. Galanopoulou, Chr. Kavalaris (1997) Wheat Establishment after Cotton with Minimal Tillage. European Agronomy Journal (8) (35) Gemtos T.A., Tsiricoglou T (1997) Biomass production in Thessaly and possible utilization of district heating and energy production. Presented in the Meeting for Biomass Utilization organized by the Periphery of Thessaly. (36) Θ.Α.Γέµτος, Γ.Γ. Μαρτζόπουλος, Χρ. Τερζούδη (1997) Παραγωγή βιοµάζας στον Ν. Λάρισας Παρουσιάστηκε στην διηµερίδα του ικτύου Βιοµάζας στην Λάρισα. (37) Θ.Α. Γέµτος (1997) Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της ιλύος βιολογικών καθαρισµών στην γεωργία. Παρουσιάστηκε στην ιηµερίδα «ιαχείριση αστικών και υγρών αποβλήτων» Χαλκίδα, 18019/7/97 Πρακτικά σελ (38) Θ.Α.Γέµτος, Ά.Μαλέττος, Μαρ.Σακελλαρίου-ΜακραντωνάκηΕυθ. Μυγδάκος 1996 Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαµβακιού. Αποτελέσµατα δευτέρου έτους Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής εταιρείας, Πάτρα, 15-18/10/97 Πρακτικά σελ (39) Mygdakos E., T.A. Gemtos (1997) Collective Organization and Mechanization of Greek Agriculture: Co-operatives and Groups. S Case Study of Cotton Producer Groups. Bulgarian Journal of Agricultural Science Vol 2 No 5 p (40) Θ.Α.Γέµτος, Μπλάνας Ν., Αθ. Νικάκης, Β. Εξάρχου (1998) Σύνθεση του µηχανικού εξοπλισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων του νοµού Λαρίσης και στοιχεία αξιοποίησης του: Μελέτη σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εντάχθηκαν στον κανονισµό 797/85. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 9, τεύχος2, σελ (41) T.A.Gemtos (1998) A Study of the Strength of Sugar Beet. CIGR conference, Rabat, Marocco Proceedings p (42) Tsiricoglou Th., T.A.Gemtos (1998) Crop residues burning for energy production in a bunch shape. Proceedings of the International Conference «Biomass for Energy and Industry» Edited by H.Kopetz, T. Weber, W. Paltz, P. Chartier, G.L. Ferrero p (43) Μπούρµπος Β.Α., Θ.Α.Γέµτος, Γ. Οικονόµου, Γ. Καπετανάκης (1998) Μέσα και µέθοδοι εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυτοπροστασίας. Πρακτικά σελ Λάρισα (44) Gemtos T.A. A. Alexandrou and C. Terzoudi (1998) Soil Tillage and Fertilisation effect in Cotton Crop Conference EURAGEN Oslo Proceedings in CD (45) Kavalaris Chr. T.A.Gemtos (1998) Soil tillage and rotation effect in sugar beet crop Conference EURAGEN Oslo Proceedings in CD (46) Gemtos T.A., E. Mygdakos (1998) Losses incuring during Cotton Harvesting in Central Greece. 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p athens (47) Kavalaris Chr. T.A.Gemtos (1998) Soil Tillage Effect in Cotton Crop 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p Athens

6 (48) Galanopoulou-Sendouka St., E. Kontsiotou, A.C. Gertsis and T.A. Gemtos (1998) Effects of previouw cultivation of sugarbeet on the subsequent cultivation of cotton. 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p Athens (49) Gemtos T.A., Th. Tsiricoglou (1998) Energy Budget Of A Method To Harvest Cotton Proceedings World Renewable Energy Congress Proceedings p1vol II p Florence, Italy. (50) Gemtos T.A., Th. Tsiricoglou (1998) Harvesting of Cotton Residue for Energy Production. Biomass and Bioenergy Vol 16 p (51) Τσιρίκογλου Θ, Γέµτος Θ.,(1998) Επανασχεδιασµός µε σκοπό τη Μείωση του κόστους παραγωγής δισκοσβάρνας,1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (52) Κούγκουλος Αθ, Μπαλουκτής Σ, Κατσής Χρ., Γέµτος Θ.,(1998) Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του νέου αρότρου ΤΕRRA 2000, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (53) Γέµτος Θ, έµης Βλ. Αλεξάνδρου Αθ, Καραµούτης Χρ.(1998), Απώλειες κατά τη Μηχανική συγκοµιδή των ζαχαροτεύτλων στην θεσσαλία,1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (54) Σταθάκος Θ, Γέµτος Θ.,(1998) Καλλιέργεια βαµβακιού σε αναχώµατα: Μια εναλλακτική µέθοδος, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (55) Τερζούδη Χ, Γέµτος Θ.,(1998) Εκτίµηση της επίδρασης των µεθόδων κατεργασίας του εδάφους της φυτοκάλυψης και της κατεύθυνσης σποράς του βαµβακιού, στη διάβρωση του εδάφους, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (56) Καβαλάρης Χ. Γέµτος Θ., Γεωργίου Χ., Κουρκούτας Μ.,(1998) Χρήση µεθόδων µειωµένων εισροών για την κατεργασία του εδάφους στην καλλιέργεια του βαµβακιού, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (57) Gemtos T.A. (1999) Sugar beet root properties in relation to harvesting damage. CIGR Electronic Journal Vol 1 March (58) Gemtos T.A. Th. Tsiricoglou (1999) Energy budget of a method to harvest cotton stalks. Renewable Energy (16) (59) T.A.Gemtos, N. Chouliaras, St. Marakis (1999) Vinasse Rate, Time of Application and Compaction Effect on Soil Properties and Durum Wheat Crop. Journal of Agricultural Engineering Resaerch 73, (60) Θ.Α.Γέµτος (2000) Παρεχόµενη εκπαίδευση Κατάρτιση. Στόχοι εκπαιδευτικής πολιτικής και κατάρτισης Τµήµατος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» Θεσµοί Εκπαίδευσης Κατάρτισης στον Αγροτικό Τοµέα, που οργανώθηκε από το ΙΑΓΕ στα πλαίσια της AGROTICA (61) Gemtos T.A., C. Goulas, Th Lellis (2000) Sugar Beet genotype respoponse to soil compaction. European Agronomy Journal (12) (62) Χ.Καβαλαρης,Θ.Α.Γέµτος, Ι. Παπαθανασιου, Χ.Καραµουτης, Χ.Γουλας (2000), Ενεργειακά ισοζύγια ζαχαρότευτλων µε 4 µεθόδους µειωµένης

7 κατεργασίας του εδάφους, Πρακτικά 2 ου Μηχανικής, σελ Βόλος Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής (63) Χ. Τερζουδη, Θ.Α.Γεµτος (2000) Εκτίµηση της επίδρασης των καλλιεργητικών τεχνικών βαµβακιού στη διάβρωση του εδάφους, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (64) Θ.Α.Γεµτος, Ι. Παπαθανασίου, Θ. Κυλινδρης, Χ. Καραµουτης, (2000) Όργανα για µέτρηση απορροφόµενης ισχύος από παρελκόµενα ενός ελκυστήρα, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (65) Ι. Παπαθανασιου, Χ. Καβαλαρης, Χ. Καραµουτης, Θ.Γεµτος, (2000) Επανασχεδιασµός βαρέως καλλιεργητή µε σκοπό τη βελτίωση της αποδιδόµενης εργασίας, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (66) Σταθάκος Θ. Θ Α Γέµτος (2000) Σύγκριση της απόδοσης των µηχανηµάτων για κατεργασία εδάφους συµβατική και σε αναχώµατα Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής σελ Βόλος (67) Gemtos T.A. (2000) Soil Tillage, Irrigation and Fertilisation Effect in Cotton Crop, The XIV Memorial CIGR World Congress, Tsukuba, Japan, Proceedings in CD (68) Gemtos T.A., C. Kavalaris (2001) Tillage effects in sugar beet crop. First World Conference on Conservation Agriculture Proceedings p (69) Gemtos T.A., N.R. Dalezios, C. Domenikiotis, and T. Boutas (2000) A precision farming system for cotton. Fourth European Symposium on European Farming and Rural Systems Research and extension into the next millenium, Proceedings p Volos (70) Christos Likas, Vasiliki Exarchou, Konstantinos Gourgoulianis, Panagiotis Giaglaras, Theophanis Gemtos, Konstantinos Kittas, Paschalis-Adam Molyvdas (2001) Noxious Gases In Greenhouses Ann Agric Environ Med 2001, 8, (71) E. Mygdakos ; T.A. Gemtos ; (2002) Reliability of Cotton Pickers and its Effect on Harvesting Cost Biosystems Engineering 82(4) (72) T.A.Gemtos, Ath. Alexandrou (2000) A Model for Lifting Sugar-Beet Roots EURAGENG Conference Proceedings in CD (73) T.A.Gemtos, A. Alexandrou, D. Pateras (2002) Soil Tillage, Irrigation and Fertilization Effect in Cotton Crop. Applied Engineering in Agricultire 18(3) Arapatsakos C., Gemtos T. A () Contribution of a Tractor Working in Real Conditions to Environmental Pollution Journal of Thermal Sciences (accepted for publication) (74) (75) Τσόπα Π,.Κρεµέτη, Ν. Τσικλής, Φ. ηµόπουλος, Μ.Παπαγιάννη, Γ.Κροµµύδας Μ.Γραβάνη, Γ.Μυλωνάς, Κ.Γουργουλιάννης, Θ.Γέµτος, Π.Α.Μολυβδάς (1999) Αναπνευστική λειτουργία εργαζοµένων σε εκκοκκιστήρια 5 ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη Απριλίου 1999 (76) Γαλανοπούλου Σενδουκά Στ., Ε.Κοντσιώτου, Α.Γκέρτσης και Θ.Γέµτος (1999) Επίδραση προηγούµενης καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων, τριφυλλιού, βαµβακιού και καλαµποκιού στην καλλιέργεια βαµβακιού και καλαµποκιού Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 10, Σειρά 1 Τεύχος 3/1999 σελ

8 (77) Papamichal D, R.J.Fround-Williams,D.S.H. Drennan I.G. Eletherohorinos F.T.Gravanis, T.A. Gemtos (1997) Weed Control in cotton under three cultivation systems The 1997 Brighton Crop Protection Conference Proceedings p (78) Θ.Α.Γέµτος υναµικό βιοµάζας στο Ν. Λάρισας: Υφιστάµενη κατάσταση προοπτικές Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα για την Αξιοποίηση της Βιοµάζας από το Ενεργειακό Κέντρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (79) Arapatsakos C., Gemtos T. A () Use of Biofuel and the pump beheviour Journal of Thermal Sciences (accepted for publication) (80) Θ.Α.Γέµτος (2001) Η εκµηχάνιση γεωργικών εργασιών στην ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής Παρουσιάστηκε στην 3 η Συνάντηση Φυτοπροστασίας Πρακτικά σελ , Λάρισα (81) Θ. Α. Γέµτος Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης «Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στη Γεωργία» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα για τη Συµπληρωµατική Εκπαίδευση, Λάρισα 13 Απριλίου 2000Πρακτικά σε CD (82) Κ.Χ.Καβαλάρης, Π.Ν.Γουβιώτης, Θ.Α.Γέµτος (2002) Προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας κατά την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας του εδάφους στην καλλιέργεια του βαµβακιού Εργασία για παρουσίαση στο συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής Πρακτικά σελ (83) Γέµτος Θ.Α. (2002) Γεωργικά Μηχανήµατα: Νέες Εξελίξεις Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας (84) Gemtos T.A., C.Cavalaris,VI.Demis,D.Pateras,Chr.Tsidari (2002) Effect of changing tillage practices after four years of continuous reduced tillage Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο, Proceedings in CD ASAE, Michigan (85) Stathakos Th., T. Α. Gemtos (2002) Comparison of Cotton Growing in flat field in Ridges and Under Plastic Cover Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο Proceedings in CD ASAE, Michigan (86) T.Α. Gemtos, S.Fountas,, B.S.Blackmore,H.W.Greipentrog (2002) Precision farming experience in Europe and the Greek potential 1 st HAICTA Conference Proceedings p (87) N.Chouliaras & T.A.Gemtos (2002) Vinasse (Alcohol Industry Waste) recycling in cotton crop Εργασία που παρουσιάστηκε στο ιεθνές συνέδριο για το Περιβάλλον, 6 th International Conference on Protection and Restoration of the Environment Proceedings Vol III p (88) A.Alexandrou A, R.Εarl,T.A.Gemtos, (2002) In Situ assessement of soil compactibility Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο Proceedings in CD ASAE, Michigan (89) Markinos Ath.,T.A.Gemtos, L.Toulios,D.Pateras,G.Zerva (2002) Yield mapping of cotton crop in Greece 1 st HAICTA Conference Proceedings p (90) I.Papathanasiou Ch.Kavalaris Ch.Karamoutis T.A.Gemtos (2002) Design, Construction and testing of an Instrumented Tractor to Measure forces on Agricultural Implements and energy Consumption during field Work 1 st HAICTA Conference Proceedings p (91) C.K. Cavalaris, T.A. Gemtos (2000) Evaluation of Four Conservation Tillage Methods In The Sugar Beet Crop CIGR e-journal

9 (92) Γέµτος, Θ.Α., Φουντάς, Σ., Μαρκινός, Α. και S. Blackmore Γεωργία ακριβείας: Προοπτικές εφαρµογής στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (93) Καβαλάρης, Χ. και Θ.Α. Γέµτος Υπολογισµός συνολικών εισροών και εκροών ενέργειας στα ζαχαρότευτλα για 5 µεθόδους κατεργασίας του εδάφους. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάιος, 29-31, σσ (94) Καβαλάρης, Χ., Καραµούτης, Χ., Παπαθανασίου, Ι. και Θ.Α. Γέµτος Προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας κατά την εφαρµογή µειωµένης κατεργασίας του εδάφους στο σιτάρι. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (95) Μαρκινός, Α., Γέµτος, Θ., Τούλιος, Λ., Πατέρας,., Ζέρβα, Γ. και Μ. Παπαοικονόµου Γεωργία ακριβείας στο βαµβάκι: Συσχέτιση χαρτών παραγωγής και ηλ. αγωγιµότητας. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (96) Μυγδάκος, Ε., Κιτσοπανίδης, Γ. και Θ.Α. Γέµτος Άριστος χρόνος αντικατάστασης βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (97) Παπαθανασίου, Ι., Καραµούτης, Χ., Καβαλάρης, Χ., και Θ.Α. Γέµτος Ελαχιστοποίηση της καταναλισκόµενης ενέργειας υπεδαφοκαλλιεργητή µε προσθήκη υνιών για αβαθή κατεργασία. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (98) Παπαθανασίου, Ι., Καραµούτης, Χ., Καβαλάρης, Χ., Παπαµιχαήλ,., και Θ.Α. Γέµτος Ανάπτυξη βαµβακιού κάτω από κατεργασία υπεδαφοκαλλιεργητή µε αβαθή στελέχη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (99) Σταθάκος, Θ. και Θ. Γέµτος Πειραµατική µελέτη του µηχανικού εξοπλισµού για σπορά βαµβακιού υπό κάλυψη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (100) Σουϊπας, Σ.., Λόλας, Π.Χ. και Θ.Α. Γέµτος Επίδραση τρόπουχρόνου κατεργασίας του εδάφους και εφαρµογής ζιζανιοκτόνων στην εµφάνιση των ζιζανίων. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (101) Φουντάς, Σ., Γέµτος, Θ. και S. Blackmore Αυτοκινούµενα οχήµατα στη γεωργία. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (102) T.A.Gemtos, Ath. Markinos, L. Toulios, D. Pateras, G. Zerva (2003) A Precision Farming Application in the Small Cotton Farms of Greece. (Εφαρµογή Γεωργίας Ακριβείας σε µικρού µεγέθους γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα) Proceedings ITAFE 2003 p , Izmir, Turkey.

10 (103) Markinos Α.Τ., T. A. Gemtos, D. Pateras, L. Toulios, G. Zerva, M. Papaeconomou (2004) The Influence of Cotton Variety in the Calibration Factor of a Cotton Yield Monitor 2nd HAICTA Coference Proceedings. Vol 2 p 65-73, Thessaloniki (104) S. Fountas, S. Blackmore, T. Gemtos, T. Markinos (2004) Trend yield maps in Greece and the UK 2nd HAICTA Coference Proceedings. Vol 2 p Thessaloniki (105) Ευθύµιος Μυγδάκος, Θεοφάνης Γέµτος και Αθανάσιος Μαρκινός (2004) Εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας στην καλλιέργεια βαµβακιού στην Ελλάδα: Κόστος εφαρµογής και οικονοµικά αποτελέσµατα Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, Πρακτικά σε CD Θεσσαλονίκη (106) C.C. Cavalaris, T.A. Gemtos (2004) Evaluation Of Four Reduced Tillage Methods With Different Rotations Presented in the CIGR Conference Beiging 10-14/10/2004 Proceedings in CD (107) T.A.Gemtos, Ath. Markinos, L. Toulios, D. Pateras, G. Zerva (2004) Precision Farming Applications in Cotton Fields of Greece Presented in the CIGR Conference Beiging 10-14/10/2004 Proceedings in CD (108) Θ.Α. Γέµτος (2004) Εφαρµογή αυτόνοµων συστηµάτων Γεωργίας Ακριβείας. Market Agri, 2/ (109) Ath. Markinos1, L. Toulios2, D. Pateras2, G. Zerva2 and A. T. Gemtos1 (2003) A precision farming application in cotton in the small farms of Greece4 th European Conference on Precision Agriculture, Berlin, Germany, June 2003, pp (110) Cavalaris C., T.A. Gemtos, A. Alexandrou (2003) The influence of various cultivation techniques on soil seedbed temperatures. Presented in the 2003 ASAE Annual International Meeting, Las Vegas, USA. Proceedings in CD ASAE, Michigan

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Μπαρτζιάλης Όνομα: Δημήτριος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης: 14/1/1968 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Χ.Κ. Καβαλάρης, Π.Ν. Γουβιώτης και Θ.Α. Γέµτος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL

MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL THE CASE OF CYPRUS Λ. Σ. Καραογλάνογλου*, Λ. Κ. ιαµαντοπούλου,. Π. Κουλλάς, Ι. Α. Παναγιωτόπουλος, Ε. Γ.Κούκιος Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Π. Πολυκάρπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας HydroSense, 5 η Δεκεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα Γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα Υιοθέτηση πολύ μικρή όχι μόνο στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Denmark

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Denmark ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Ντογκούλης Παναγιώτης 1, Μπόχτης Διονύσης 2,Νάκας Χρήστος 1, Φουντάς Σπύρος 1, Γέμτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Ημερομηνία γέννησης: 2 Ιανουαρίου 1971 Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος Στρατιωτική θητεία: Εκπληρωμένη (02/1995-11/1996) Διεύθ.: Norgesgade 35, 2300 Copenhagen, Denmark,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Της Επίκουρης Καθηγήτριας Αικατερίνης-Γιολάντας Παπαθεοχάρη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Της Επίκουρης Καθηγήτριας Αικατερίνης-Γιολάντας Παπαθεοχάρη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Επίκουρης Καθηγήτριας Αικατερίνης-Γιολάντας Παπαθεοχάρη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23-12-1950 1969-1975 : Σπουδές Γεωπονίας στην Α.Γ.Σ.Α. (ειδικότητα Φυτοτεχνίας).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 57, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ. 18648 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4610943, 6945641742 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Α. Μαρκινός 1, Θ. Γέµτος 1, Λ. Τούλιος 2,. Πατέρας 2, Γ. Ζέρβα 2 και Μ. Παπαοικονόµου 3 1 : Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany North Karelia University of Applied Sciences, Finland University of Agriculture Department of Sustainable Development,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γεννήσεως : 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997).

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum T H E O F A N I S. A. G E M T O S, L A B O R A T O R Y O F F A R M M E C H A N I S A T I O N, D E P A R T M E N T O F A G R I

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωιοκ.--------- Ημερομηνία ^ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΙΙ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: Ημερ. Εισ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τµήµα Ανατολικής Κρήτης Ηµερίδα Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γλώσσα Ανάγνωση Ομιλία Γραφή Ελληνικά (Μητρική)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γλώσσα Ανάγνωση Ομιλία Γραφή Ελληνικά (Μητρική) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επίθετο : ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ 2. Όνομα : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3. Ημερομηνία γεννήσεως : 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 4. Υπηκοότητα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5. Τηλέφωνο: 210-8943625 6. E-mail: lozanka@ath.forthnet.gr 7. Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ V. Poulek 1, M. Libra 2, Ι. Γράβαλος 3, Θ. Γιαλαµάς 3,. Μόσχου 4, Π. Ξυραδάκης 3,. Κατέρης 4, Ζ. Τσιρόπουλος 3,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή των ελκυστήρων σε εργασίες διαχείρισης λιβαδιών

Επιλογή των ελκυστήρων σε εργασίες διαχείρισης λιβαδιών Επιλογή των ελκυστήρων σε εργασίες διαχείρισης λιβαδιών Μ.Γ.Καλαϊτζή, Ε.Α. Καραγιάννης και Π.Β. Καραρίζος Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ Α. Στραπάτσα 1, Γ.. Νάνος 1, Ι. Παπούλια 2, Ι. Μπούτλα 2 1 Εργαστήριο ενδροκοµίας, Τµήµα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης ST-ESCOs Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Θερμικών Ηλιακών (ΕΠΕΥ - ΘΗΣ) 6 Ιουνίου 2007, Ξενοδοχείο Athens Imperial «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕCHNOLOGICAL ΕDUCATION ΙNSTITUTE OF PIRAEUS LAB OF SOFT ENERGY APPLICATIONS DEPT OF MECHANICAL ENGINEERING & ENVIRONMENTAL PROTECTION ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ Υ ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΠΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2102430330-6976560087 Κος ΘΑΝΑΣΗΣ. ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 14:00 ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Σταµάτης Σταµατιάδης Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας & Βιοτεχνολογίας Περιεχόµενα Ησηµασία της ποικιλοµορφίας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπύρος Φουντάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπύρος Φουντάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπύρος Φουντάς Σπουδές Royal Veterinary & Agricultural University, Department of Agricultural Engineering, Copenhagen, Denmark 04/2001-03/2004 Διδακτορικές σπουδές Διδακτορική εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.*

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* 248 ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο Ιρζπνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ευρώπη :

Η Γεωργία στην Ευρώπη : Συνέντευξη Τύπου 30 Αυγούστου 2005 Η Γεωργία στην Ευρώπη : ένας σηµαντικός Κλάδος της Οικονοµίας Claus Illing Πρόεδρος της BASF Ευρώπης - Προϊόντα Φυτοπροστασίας Η Αγορά της Φυτοπροστασίας στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα