Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα Επώνυµο: Γέµτος Ονοµα: Θεοφάνης Ονοµα Πατρός: Αναστάσιος Τοπος Γεννήσεως: Λάρισα Χρόνος Γεννήσεως: 1947 Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980 Ειδικότητα: Γεωργική Μηχανολογία (Μηχανήµατα Αγρού) Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά - Γαλλικά Επαγγελµατική πείρα: Εργασία σε αγροτική επιχείρηση Ερευνα στην Αγγλία Καθηγητής του Τ.Ε.Ι Λαρίσης! ίδαξε στο Π.Θ. µε σύµβαση του Ν Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Στο πιο πάνω διάστηµα συµµετείχε σε σεµινάρια του ΕΛΚΕΠΑ ( µεταξύ των άλλων σε θέµατα βιοτεχνολογίας και προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης αποβλήτων και οργανικής Γεωργίας, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), Οργανισµού Βάµβακος, /νσεως Γεωργίας Λαρίσης, ΟΤΑ, του ΕΚΤ, συνεργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιχειρήσεων, συνέδρια Ελληνικά και ιεθνή κλπ Συµµετείχε στη σύνταξη µελετών αναπτυξιακών και άλλων όπως των Leader Ελασσώνας και Πύλης, Recite για τις ίδιες περιοχές. Συµµετέχει στην κοινοπραξία που µελέτησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επαναπλήρωση της λίµνης Κάρλας. Συµµετείχε σε ερευνητικές οµάδες και πραγµατοποίησε έρευνα σε θέµατα εκµηχανίσεως της γεωργίας, αξιοποίησης της βιοµάζας και των άλλων ήπιων µορφών ενέργειας, ανακύκλωσης αποβλήτων, εξοικονόµησης ενέργειας στην γεωργία κλπ. Επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας που µελέτησε το πρόβληµα της ανακύκλωσης της Βινάσσας ( αποβλήτου της βιοµηχανίας οινοπνεύµατος) στην Γεωργία ως υποκατάστατου των χηµικών λιπασµάτων και ως εδαφοβελτιωτικού. Το πρόγραµµα κάλυψε καλλιέργεια σιτηρών (πέντε έτη) και βαµβακιού ( τρία έτη) ενώ έγινε επίβλεψη εφαρµογών σε αγρούς. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος µελετήθηκε η επίδραση της εφαρµογής της βινάσσας στις φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και η επίδραση του περιεχόµενου Νατρίου ( 2,5 % ) στις ιδιότητες του εδάφους.

2 Μέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (HELAGEN), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (EURAGEN) της American Sociaty of Agricultural Engineers, της Canadian Sociaty of Agricultural Engineers. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής και µέλος του συµβουλίου της Ευραπαϊκής εταιρείας γεωργικήςµηχανικής Μέλος του.σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής σήµερα ιδακτική πείρα: ίδαξε τα µαθήµατα: α)γεωργικά Μηχανήµατα Αγρού ( ΤΕΙ Λαρίσης) β)τα Γεωργικά Μηχανήµατα και οι οκιµές τους ( ΤΕΙ Λαρίσης) γ) Ενέργεια και Γεωργία (συµπεριλαµβανόµενων και των ήπιων µορφών ενέργειας) ( ΤΕΙ Λαρίσης) δ) Μηχανική Οχηµάτων Ανωµάλων Εδαφών ( ΤΕΙ Λαρίσης) ε) Ειδικά Γεωργικά Μηχανήµατα Οπωροκηπευτικών ( ΤΕΙ Λαρίσης) στ) Γεωργική Μηχανολογία ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ζ) Ειδικά Θέµατα Γεωργικής Μηχανολογίας ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) η) Ενεργειακές Τεχνολογίες στην Γεωργία (συµπεριλαµβανόµενων και των ήπιων µορφών ενέργειας) ( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) θ) Σεµινάριο Επαγγελµατικού προσανατολισµού( Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Έχει διδάξει σε σεµινάρια του ΕΛΚΕΠΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΤΑ, ΕΚΤ, του ΚΕΚ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του ΚΕΚ του ΤΕΙ Λάρισας και σε άλλα ΚΕΚ κλπ Συγγραφική δράση: ιδακτικές σηµειώσεις στα µαθήµατα: Στο ΤΕΙ Λάρισας α)γεωργικά Μηχανήµατα Ι β)γεωργικά Μηχανήµατα ΙΙ γ)τα Γεωργικά Μηχανήµατα και οι οκιµές τους. δ)ενέργεια και Γεωργία ε)μηχανική Οχηµάτων Ανωµάλων Εδαφών. στ)ειδικά Γεωργικά Μηχανήµατα Οπωροκηπευτικών. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωργική Μηχανολογίας Συµµετοχή σε συγγραφή βιβλίων και έντυπου υλικού Μέλος της οµάδας συγγραφής του Βιβλίου: Εκµηχάνιση Γεωργικών εκµεταλλεύσεων για το 2 ο κύκλο Ειδικότητα Φυτική Παραγωγή. Καθώς και τον αντίστοιχο Εργαστηριακό Οδηγό Συνεργάστηκε στη συγγραφή της µελέτης: The University Structure and Curricula on Agricultural Engineering που εκδόθηκε από την EurAgEng και τη CIGR

3 Συνεργάστηκε στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού προγράµµατος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που οργάνωσε στα πλαίσια του INTEREG το Εργαστήριο ΑΠΕ του Τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στην Ελληνική και Αγγλική Ερευνητικές εργασίες (1) Gemtos T.A.( 1979) Physical Aspects of Sugar Beet Lifting by Pronged Shares Related to Losses Due to Fracture of Roots in the Field. PhD Thesis, Reading. (2) Γέµτος Θ.Α.( 1987) Έρευνα και Εκπαίδευση στη Γεωργική Μηχανική. Ανακοίνωση στη Α' Πανελλήνια Επιστηµονική Συνάντηση µε θέµα: Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Εκµηχάνιση της Γεωργίας στην Ελλάδα. Προσφορά της ΥΕΒ στη Γεωργική Ανάπτυξη. Λάρισα (3) Γέµτος Θ.Α.(1989) Εναλλακτικές Καλλιέργειες για την Αξιοποίηση της Εκτροπής του Άνω Ρου του Αχελώου. Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Εκτροπή του Αχελώου και Γεωργική Ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Καρδίτσα. (4) Γέµτος Θ.Α. ( 1989 ) H δυνατότητα χρήσης Βιοµάζας στο Θεσσαλικό χώρο. Ανακοίνωση στην Ηµερίδα για το Πρόγραµµα Valoren που οργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ και το ΤΕΙ Λαρίσης. Λάρισα. (5).Γέµτου Θ.Α.(1991) Καλλιέργεια του Εδάφους: Παραδοσιακή Κατεργασία ή ακαλλιέργεια; Σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία, Ιανουάριος. (6) Γέµτος Θ.Α.(1992)Τα εργαλεία διάνοιξης αυλακιάς στις σπαρτικές σιτηρών. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 3, Τεύχος 4 σελ (7) Γέµτος Θ.Α.( 1992) Η παραγωγή υπολειµµάτων καλλιεργειών στην Ελλάδα και η δυνατότητα χρήσης τους. Eπιστηµονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά 1992, τεύχος 1. σελίδες (8) Gemtos T.A.( 1992) Soil Tillage Trends and Farm Machinery Management. Proceedings of the Intensive Course on Farm and Farm Machinery Management, p , Larissa, (9) Gemtos T.A.( 1991) Soil Tillage effects on Energy Consumption and the Environment, Proceedings of the intensive course on Energy and Environment, p 29-38Godollo. (10) Tsirikoglou T.I, T. A. Gemtos (1992) Study of the Thermal Energy Production by Cotton Stalk Burning in a Bunch-Shape. Sun at Work in Europe vol 7 No 1.p (11) Gemtos T.A., Tsiricoglou T.I.(1992) Cotton Residue Harvesting and Storage in Greece for Energy Production. 2nd World Renewable Energy Congress, Volume 3, p , Pergamon Press. (12) Θ.A. Γέµτος, Θ.Τσιρίκογλου (1992) Η Οικονοµικότητα και το Ενεργειακό Ισοζύγιο µιας Μεθόδου Συγκοµιδής Στελεχών Βαµβακιού για παραγωγή ενέργειας µε καύση. Τέταρτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, Τόµος Β, ΒΙΟ (13) Ευθ. Μυγδάκος, Θ.Α. Γέµτος (1992) Ανάλυση Βροχοµετρικών Στοιχείων της Θεσσαλίας. ιαφαινόµενη Λειψυδρία και προτάσεις αντιµετώπισής της. Παρουσιάστηκε στη ιηµερίδα για το Αγροτικό Πρόβληµα της Θεσσαλίας, Καρδίτσα 3 και 4 εκεµβρίου (14) Μαράκης Σ., Μ.Καµπούρης, Α.Σκαρίµπα, Θ. Γέµτος (1992) Μυκητιακή Αύξηση σε υπόστρωµα Βινάσσας.Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 28/4-3/ (15) Μαράκης Σ., Γ.Πατρινός, Μ.Τσουβάλα, Θ. Γέµτος (1992) Μικροχλωρίδα εδάφους πριν από το Ράντισµα µε Βινάσσα.Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 28/4-3/ (16) S. Marakis, M. Kambouris, A. Skarimba, Th. Gemtos (1994) Fungal Growth in Vinasse Media..Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Πρακτικά σελ

4 (17) Μυγδάκος Ε., Θ.Γέµτος, Στ. Τζώρτζος, Ν. Μπλάνας ( 1994) Η ιαχρονική Εξέλιξη του Κόστους Συλλογής Βάµβακος στον Ν. Καρδίτσας. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 5(3) (18) Γέµτος Θ.Α., Θ. Τσιρίκογλου ( 1995) Ο Σχεδιασµός και η ιαµόρφωση ενός Γεωργικού Ελκυστήρα για Μέτρηση και Καταγραφή των Αναπτυσσόµενων υνάµεων σε Αναρτόµενα Παρελκόµενα στον Χώρο Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα (4) (19) T.A.Gemtos, Th. Lellis ( 1994) Soil type, initial soil moisture and organic matter content effect on seed emergence and the initial growth. Paper presented in the International Conference of Soil Dynamics, Silsoe, U.K. (20) Θ.Α.Γέµτου (1994) Αξιοποίηση των υπολειµµάτων καλλιεργειών ως βιοµάζα για παραγωγή ενέργειας. Ανακοίνωση στην Επιστηµονική Ηµερίδα για το Βαµβάκι, Πρακτικά σελ Καρδίτσα (21) Θ.Α.Γέµτου, Ευθ. Μυγδάκου (1994) Προσαρµογή των ποικιλιών βαµβακιού στην µηχανική συλλογή.5ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Πρακτικά σελ Βόλος Οκτωβρίου. (22) Μυγδάκος Ε., Θ.Α.Γέµτος (1996) Κόστος Επισκευών και Συντηρήσεως των Βαµβακοσυλλεκτικών Μηχανών. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα τόµος 7(4) σελ (23) Μπλάνας Ν., Αθ. Νικάκης, Θ.Α.Γέµτος, Ευθ. Μυγδάκος (1997) ιερεύνηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής του κανονισµού 2328/91 σε δείγµα γεωργικών εκµεταλλεύσεων του Νοµού Λάρισας. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµοος 9(2)20-31 (24) Gemtos T.A., N. Chouliaras, St. Marakis ( 1995) Vinasse ( alcohol industry waste) Recycling in Agriculture. Seventh International Symposium on Agricultural and Food Processing Wastes. Proceedings p , ASAΕ Michigan. (25) Θ.Α.Γέµτου (1995) Η Συµβολή της Γεωργίας στην Ρύπανση του περιβάλλοντος - µέθοδοι Αντιµετώπισης. Προσυνεδριακή Ηµερίδα για την HELECO 95 που οργανώθηκε από το Παράρτηµα Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ στην Λάρισα, 16/5/95. (26) Θ.Α.Γέµτου (1995) Η Συµβολή της Γεωργίας στην Ρύπανση του περιβάλλοντος - µέθοδοι Αντιµετώπισης. Περιοδικό ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας σελ (27) Θ.Α.Γέµτος, Ε. Μυγδάκος 1996 Απόδοση Βαµβακοσυλλεκτικών Μηχανών στην Θεσσαλία Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ Λάρισα (28) Ά.Μαλέττος, Θ.Α.Γέµτος, Μαρ.Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ευθ. Μυγδάκος 1996 Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαµβακιού. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (29) Θ.Α.Γέµτος, Θ. Τσιρίκογλου 1996 Σύγκριση Ποιοτικών Στοιχείων ενός Εισαγόµενου και Ενός Ελληνικής Κατασκευής (της Εταιρείας Terra Α.Ε.) Αρότρου Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (30) Θ.Λέλλης, Θ.Α.Γέµτος 1996 Επίδραση της Συµπίεσης, του Τύπου του Εδάφους και της Αρχικής Υγρασίας στην εκβλάστηση και την Αρχική Ανάπτυξη των Μπιζελιών. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα: ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Εκµηχάνιση της Γεωργίας» του ΓΕΩΤΕΕ, Πρακτικά σελ , Λάρισα (31) Mygdakos E. T.A.Gemtos (1996) Relationship between «growing degree days» and phenological stages of cotton growth in Greece. A case study of Karditsa perfecture.in International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology. Proceedings p Volos April 1996.

5 (32) Θ.Α.Γέµτος (1994) Εκµηχάνιση για Γεωργία Φιλική προς το Περιβάλλον: Εναλλακτική κατεργασία του εδάφους για προστασία του εδάφους και µείωση των εισροών ενέργειας. Το Βήµα του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, Αρ. Φύλλου 10 σελ 44. (33) T.A.Gemtos, Th.Lellis (1997) Effects of soil compaction, water and organic matter contents on emergence and initial growth of cotton and sugar beet. Journal of Agricultural Engineering Research Vol (66) (34) T.A. Gemtos, St. Galanopoulou, Chr. Kavalaris (1997) Wheat Establishment after Cotton with Minimal Tillage. European Agronomy Journal (8) (35) Gemtos T.A., Tsiricoglou T (1997) Biomass production in Thessaly and possible utilization of district heating and energy production. Presented in the Meeting for Biomass Utilization organized by the Periphery of Thessaly. (36) Θ.Α.Γέµτος, Γ.Γ. Μαρτζόπουλος, Χρ. Τερζούδη (1997) Παραγωγή βιοµάζας στον Ν. Λάρισας Παρουσιάστηκε στην διηµερίδα του ικτύου Βιοµάζας στην Λάρισα. (37) Θ.Α. Γέµτος (1997) Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της ιλύος βιολογικών καθαρισµών στην γεωργία. Παρουσιάστηκε στην ιηµερίδα «ιαχείριση αστικών και υγρών αποβλήτων» Χαλκίδα, 18019/7/97 Πρακτικά σελ (38) Θ.Α.Γέµτος, Ά.Μαλέττος, Μαρ.Σακελλαρίου-ΜακραντωνάκηΕυθ. Μυγδάκος 1996 Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαµβακιού. Αποτελέσµατα δευτέρου έτους Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής εταιρείας, Πάτρα, 15-18/10/97 Πρακτικά σελ (39) Mygdakos E., T.A. Gemtos (1997) Collective Organization and Mechanization of Greek Agriculture: Co-operatives and Groups. S Case Study of Cotton Producer Groups. Bulgarian Journal of Agricultural Science Vol 2 No 5 p (40) Θ.Α.Γέµτος, Μπλάνας Ν., Αθ. Νικάκης, Β. Εξάρχου (1998) Σύνθεση του µηχανικού εξοπλισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων του νοµού Λαρίσης και στοιχεία αξιοποίησης του: Μελέτη σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εντάχθηκαν στον κανονισµό 797/85. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 9, τεύχος2, σελ (41) T.A.Gemtos (1998) A Study of the Strength of Sugar Beet. CIGR conference, Rabat, Marocco Proceedings p (42) Tsiricoglou Th., T.A.Gemtos (1998) Crop residues burning for energy production in a bunch shape. Proceedings of the International Conference «Biomass for Energy and Industry» Edited by H.Kopetz, T. Weber, W. Paltz, P. Chartier, G.L. Ferrero p (43) Μπούρµπος Β.Α., Θ.Α.Γέµτος, Γ. Οικονόµου, Γ. Καπετανάκης (1998) Μέσα και µέθοδοι εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυτοπροστασίας. Πρακτικά σελ Λάρισα (44) Gemtos T.A. A. Alexandrou and C. Terzoudi (1998) Soil Tillage and Fertilisation effect in Cotton Crop Conference EURAGEN Oslo Proceedings in CD (45) Kavalaris Chr. T.A.Gemtos (1998) Soil tillage and rotation effect in sugar beet crop Conference EURAGEN Oslo Proceedings in CD (46) Gemtos T.A., E. Mygdakos (1998) Losses incuring during Cotton Harvesting in Central Greece. 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p athens (47) Kavalaris Chr. T.A.Gemtos (1998) Soil Tillage Effect in Cotton Crop 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p Athens

6 (48) Galanopoulou-Sendouka St., E. Kontsiotou, A.C. Gertsis and T.A. Gemtos (1998) Effects of previouw cultivation of sugarbeet on the subsequent cultivation of cotton. 2 nd World Cotton Conference, Proceedings p Athens (49) Gemtos T.A., Th. Tsiricoglou (1998) Energy Budget Of A Method To Harvest Cotton Proceedings World Renewable Energy Congress Proceedings p1vol II p Florence, Italy. (50) Gemtos T.A., Th. Tsiricoglou (1998) Harvesting of Cotton Residue for Energy Production. Biomass and Bioenergy Vol 16 p (51) Τσιρίκογλου Θ, Γέµτος Θ.,(1998) Επανασχεδιασµός µε σκοπό τη Μείωση του κόστους παραγωγής δισκοσβάρνας,1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (52) Κούγκουλος Αθ, Μπαλουκτής Σ, Κατσής Χρ., Γέµτος Θ.,(1998) Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του νέου αρότρου ΤΕRRA 2000, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (53) Γέµτος Θ, έµης Βλ. Αλεξάνδρου Αθ, Καραµούτης Χρ.(1998), Απώλειες κατά τη Μηχανική συγκοµιδή των ζαχαροτεύτλων στην θεσσαλία,1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (54) Σταθάκος Θ, Γέµτος Θ.,(1998) Καλλιέργεια βαµβακιού σε αναχώµατα: Μια εναλλακτική µέθοδος, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (55) Τερζούδη Χ, Γέµτος Θ.,(1998) Εκτίµηση της επίδρασης των µεθόδων κατεργασίας του εδάφους της φυτοκάλυψης και της κατεύθυνσης σποράς του βαµβακιού, στη διάβρωση του εδάφους, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (56) Καβαλάρης Χ. Γέµτος Θ., Γεωργίου Χ., Κουρκούτας Μ.,(1998) Χρήση µεθόδων µειωµένων εισροών για την κατεργασία του εδάφους στην καλλιέργεια του βαµβακιού, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής Πρακτικά σελ Αθήνα (57) Gemtos T.A. (1999) Sugar beet root properties in relation to harvesting damage. CIGR Electronic Journal Vol 1 March (58) Gemtos T.A. Th. Tsiricoglou (1999) Energy budget of a method to harvest cotton stalks. Renewable Energy (16) (59) T.A.Gemtos, N. Chouliaras, St. Marakis (1999) Vinasse Rate, Time of Application and Compaction Effect on Soil Properties and Durum Wheat Crop. Journal of Agricultural Engineering Resaerch 73, (60) Θ.Α.Γέµτος (2000) Παρεχόµενη εκπαίδευση Κατάρτιση. Στόχοι εκπαιδευτικής πολιτικής και κατάρτισης Τµήµατος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» Θεσµοί Εκπαίδευσης Κατάρτισης στον Αγροτικό Τοµέα, που οργανώθηκε από το ΙΑΓΕ στα πλαίσια της AGROTICA (61) Gemtos T.A., C. Goulas, Th Lellis (2000) Sugar Beet genotype respoponse to soil compaction. European Agronomy Journal (12) (62) Χ.Καβαλαρης,Θ.Α.Γέµτος, Ι. Παπαθανασιου, Χ.Καραµουτης, Χ.Γουλας (2000), Ενεργειακά ισοζύγια ζαχαρότευτλων µε 4 µεθόδους µειωµένης

7 κατεργασίας του εδάφους, Πρακτικά 2 ου Μηχανικής, σελ Βόλος Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής (63) Χ. Τερζουδη, Θ.Α.Γεµτος (2000) Εκτίµηση της επίδρασης των καλλιεργητικών τεχνικών βαµβακιού στη διάβρωση του εδάφους, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (64) Θ.Α.Γεµτος, Ι. Παπαθανασίου, Θ. Κυλινδρης, Χ. Καραµουτης, (2000) Όργανα για µέτρηση απορροφόµενης ισχύος από παρελκόµενα ενός ελκυστήρα, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (65) Ι. Παπαθανασιου, Χ. Καβαλαρης, Χ. Καραµουτης, Θ.Γεµτος, (2000) Επανασχεδιασµός βαρέως καλλιεργητή µε σκοπό τη βελτίωση της αποδιδόµενης εργασίας, Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, σελ Βόλος (66) Σταθάκος Θ. Θ Α Γέµτος (2000) Σύγκριση της απόδοσης των µηχανηµάτων για κατεργασία εδάφους συµβατική και σε αναχώµατα Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής σελ Βόλος (67) Gemtos T.A. (2000) Soil Tillage, Irrigation and Fertilisation Effect in Cotton Crop, The XIV Memorial CIGR World Congress, Tsukuba, Japan, Proceedings in CD (68) Gemtos T.A., C. Kavalaris (2001) Tillage effects in sugar beet crop. First World Conference on Conservation Agriculture Proceedings p (69) Gemtos T.A., N.R. Dalezios, C. Domenikiotis, and T. Boutas (2000) A precision farming system for cotton. Fourth European Symposium on European Farming and Rural Systems Research and extension into the next millenium, Proceedings p Volos (70) Christos Likas, Vasiliki Exarchou, Konstantinos Gourgoulianis, Panagiotis Giaglaras, Theophanis Gemtos, Konstantinos Kittas, Paschalis-Adam Molyvdas (2001) Noxious Gases In Greenhouses Ann Agric Environ Med 2001, 8, (71) E. Mygdakos ; T.A. Gemtos ; (2002) Reliability of Cotton Pickers and its Effect on Harvesting Cost Biosystems Engineering 82(4) (72) T.A.Gemtos, Ath. Alexandrou (2000) A Model for Lifting Sugar-Beet Roots EURAGENG Conference Proceedings in CD (73) T.A.Gemtos, A. Alexandrou, D. Pateras (2002) Soil Tillage, Irrigation and Fertilization Effect in Cotton Crop. Applied Engineering in Agricultire 18(3) Arapatsakos C., Gemtos T. A () Contribution of a Tractor Working in Real Conditions to Environmental Pollution Journal of Thermal Sciences (accepted for publication) (74) (75) Τσόπα Π,.Κρεµέτη, Ν. Τσικλής, Φ. ηµόπουλος, Μ.Παπαγιάννη, Γ.Κροµµύδας Μ.Γραβάνη, Γ.Μυλωνάς, Κ.Γουργουλιάννης, Θ.Γέµτος, Π.Α.Μολυβδάς (1999) Αναπνευστική λειτουργία εργαζοµένων σε εκκοκκιστήρια 5 ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη Απριλίου 1999 (76) Γαλανοπούλου Σενδουκά Στ., Ε.Κοντσιώτου, Α.Γκέρτσης και Θ.Γέµτος (1999) Επίδραση προηγούµενης καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων, τριφυλλιού, βαµβακιού και καλαµποκιού στην καλλιέργεια βαµβακιού και καλαµποκιού Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα Τόµος 10, Σειρά 1 Τεύχος 3/1999 σελ

8 (77) Papamichal D, R.J.Fround-Williams,D.S.H. Drennan I.G. Eletherohorinos F.T.Gravanis, T.A. Gemtos (1997) Weed Control in cotton under three cultivation systems The 1997 Brighton Crop Protection Conference Proceedings p (78) Θ.Α.Γέµτος υναµικό βιοµάζας στο Ν. Λάρισας: Υφιστάµενη κατάσταση προοπτικές Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα για την Αξιοποίηση της Βιοµάζας από το Ενεργειακό Κέντρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (79) Arapatsakos C., Gemtos T. A () Use of Biofuel and the pump beheviour Journal of Thermal Sciences (accepted for publication) (80) Θ.Α.Γέµτος (2001) Η εκµηχάνιση γεωργικών εργασιών στην ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής Παρουσιάστηκε στην 3 η Συνάντηση Φυτοπροστασίας Πρακτικά σελ , Λάρισα (81) Θ. Α. Γέµτος Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης «Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στη Γεωργία» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα για τη Συµπληρωµατική Εκπαίδευση, Λάρισα 13 Απριλίου 2000Πρακτικά σε CD (82) Κ.Χ.Καβαλάρης, Π.Ν.Γουβιώτης, Θ.Α.Γέµτος (2002) Προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας κατά την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας του εδάφους στην καλλιέργεια του βαµβακιού Εργασία για παρουσίαση στο συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής Πρακτικά σελ (83) Γέµτος Θ.Α. (2002) Γεωργικά Μηχανήµατα: Νέες Εξελίξεις Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας (84) Gemtos T.A., C.Cavalaris,VI.Demis,D.Pateras,Chr.Tsidari (2002) Effect of changing tillage practices after four years of continuous reduced tillage Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο, Proceedings in CD ASAE, Michigan (85) Stathakos Th., T. Α. Gemtos (2002) Comparison of Cotton Growing in flat field in Ridges and Under Plastic Cover Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο Proceedings in CD ASAE, Michigan (86) T.Α. Gemtos, S.Fountas,, B.S.Blackmore,H.W.Greipentrog (2002) Precision farming experience in Europe and the Greek potential 1 st HAICTA Conference Proceedings p (87) N.Chouliaras & T.A.Gemtos (2002) Vinasse (Alcohol Industry Waste) recycling in cotton crop Εργασία που παρουσιάστηκε στο ιεθνές συνέδριο για το Περιβάλλον, 6 th International Conference on Protection and Restoration of the Environment Proceedings Vol III p (88) A.Alexandrou A, R.Εarl,T.A.Gemtos, (2002) In Situ assessement of soil compactibility Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASAE CIGR στο Σικάγο Proceedings in CD ASAE, Michigan (89) Markinos Ath.,T.A.Gemtos, L.Toulios,D.Pateras,G.Zerva (2002) Yield mapping of cotton crop in Greece 1 st HAICTA Conference Proceedings p (90) I.Papathanasiou Ch.Kavalaris Ch.Karamoutis T.A.Gemtos (2002) Design, Construction and testing of an Instrumented Tractor to Measure forces on Agricultural Implements and energy Consumption during field Work 1 st HAICTA Conference Proceedings p (91) C.K. Cavalaris, T.A. Gemtos (2000) Evaluation of Four Conservation Tillage Methods In The Sugar Beet Crop CIGR e-journal

9 (92) Γέµτος, Θ.Α., Φουντάς, Σ., Μαρκινός, Α. και S. Blackmore Γεωργία ακριβείας: Προοπτικές εφαρµογής στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (93) Καβαλάρης, Χ. και Θ.Α. Γέµτος Υπολογισµός συνολικών εισροών και εκροών ενέργειας στα ζαχαρότευτλα για 5 µεθόδους κατεργασίας του εδάφους. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάιος, 29-31, σσ (94) Καβαλάρης, Χ., Καραµούτης, Χ., Παπαθανασίου, Ι. και Θ.Α. Γέµτος Προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας κατά την εφαρµογή µειωµένης κατεργασίας του εδάφους στο σιτάρι. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (95) Μαρκινός, Α., Γέµτος, Θ., Τούλιος, Λ., Πατέρας,., Ζέρβα, Γ. και Μ. Παπαοικονόµου Γεωργία ακριβείας στο βαµβάκι: Συσχέτιση χαρτών παραγωγής και ηλ. αγωγιµότητας. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (96) Μυγδάκος, Ε., Κιτσοπανίδης, Γ. και Θ.Α. Γέµτος Άριστος χρόνος αντικατάστασης βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (97) Παπαθανασίου, Ι., Καραµούτης, Χ., Καβαλάρης, Χ., και Θ.Α. Γέµτος Ελαχιστοποίηση της καταναλισκόµενης ενέργειας υπεδαφοκαλλιεργητή µε προσθήκη υνιών για αβαθή κατεργασία. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (98) Παπαθανασίου, Ι., Καραµούτης, Χ., Καβαλάρης, Χ., Παπαµιχαήλ,., και Θ.Α. Γέµτος Ανάπτυξη βαµβακιού κάτω από κατεργασία υπεδαφοκαλλιεργητή µε αβαθή στελέχη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (99) Σταθάκος, Θ. και Θ. Γέµτος Πειραµατική µελέτη του µηχανικού εξοπλισµού για σπορά βαµβακιού υπό κάλυψη. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (100) Σουϊπας, Σ.., Λόλας, Π.Χ. και Θ.Α. Γέµτος Επίδραση τρόπουχρόνου κατεργασίας του εδάφους και εφαρµογής ζιζανιοκτόνων στην εµφάνιση των ζιζανίων. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (101) Φουντάς, Σ., Γέµτος, Θ. και S. Blackmore Αυτοκινούµενα οχήµατα στη γεωργία. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής. Μάϊος, 29-31, σσ (102) T.A.Gemtos, Ath. Markinos, L. Toulios, D. Pateras, G. Zerva (2003) A Precision Farming Application in the Small Cotton Farms of Greece. (Εφαρµογή Γεωργίας Ακριβείας σε µικρού µεγέθους γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα) Proceedings ITAFE 2003 p , Izmir, Turkey.

10 (103) Markinos Α.Τ., T. A. Gemtos, D. Pateras, L. Toulios, G. Zerva, M. Papaeconomou (2004) The Influence of Cotton Variety in the Calibration Factor of a Cotton Yield Monitor 2nd HAICTA Coference Proceedings. Vol 2 p 65-73, Thessaloniki (104) S. Fountas, S. Blackmore, T. Gemtos, T. Markinos (2004) Trend yield maps in Greece and the UK 2nd HAICTA Coference Proceedings. Vol 2 p Thessaloniki (105) Ευθύµιος Μυγδάκος, Θεοφάνης Γέµτος και Αθανάσιος Μαρκινός (2004) Εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας στην καλλιέργεια βαµβακιού στην Ελλάδα: Κόστος εφαρµογής και οικονοµικά αποτελέσµατα Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, Πρακτικά σε CD Θεσσαλονίκη (106) C.C. Cavalaris, T.A. Gemtos (2004) Evaluation Of Four Reduced Tillage Methods With Different Rotations Presented in the CIGR Conference Beiging 10-14/10/2004 Proceedings in CD (107) T.A.Gemtos, Ath. Markinos, L. Toulios, D. Pateras, G. Zerva (2004) Precision Farming Applications in Cotton Fields of Greece Presented in the CIGR Conference Beiging 10-14/10/2004 Proceedings in CD (108) Θ.Α. Γέµτος (2004) Εφαρµογή αυτόνοµων συστηµάτων Γεωργίας Ακριβείας. Market Agri, 2/ (109) Ath. Markinos1, L. Toulios2, D. Pateras2, G. Zerva2 and A. T. Gemtos1 (2003) A precision farming application in cotton in the small farms of Greece4 th European Conference on Precision Agriculture, Berlin, Germany, June 2003, pp (110) Cavalaris C., T.A. Gemtos, A. Alexandrou (2003) The influence of various cultivation techniques on soil seedbed temperatures. Presented in the 2003 ASAE Annual International Meeting, Las Vegas, USA. Proceedings in CD ASAE, Michigan

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Denmark

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Denmark ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Ντογκούλης Παναγιώτης 1, Μπόχτης Διονύσης 2,Νάκας Χρήστος 1, Φουντάς Σπύρος 1, Γέμτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Ημερομηνία γέννησης: 2 Ιανουαρίου 1971 Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος Στρατιωτική θητεία: Εκπληρωμένη (02/1995-11/1996) Διεύθ.: Norgesgade 35, 2300 Copenhagen, Denmark,

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Α. Μαρκινός 1, Θ. Γέµτος 1, Λ. Τούλιος 2,. Πατέρας 2, Γ. Ζέρβα 2 και Μ. Παπαοικονόµου 3 1 : Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum T H E O F A N I S. A. G E M T O S, L A B O R A T O R Y O F F A R M M E C H A N I S A T I O N, D E P A R T M E N T O F A G R I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997).

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Σταµάτης Σταµατιάδης Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας & Βιοτεχνολογίας Περιεχόµενα Ησηµασία της ποικιλοµορφίας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. H ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ µε έδρα τον Αυλώνα Αττικής ζητά να προσλάβει Γεωπόνο Product Manager φυτοφαρµάκων για το τµήµα Αγροχηµικών Αυλώνος. Απαραίτητα προσόντα : πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697 Διεύθυνση Αθηνών: Αττική Τηλέφωνο Αθηνών: 210-5752862 Τηλ. κινητό: 6972211388 1 / 9 e mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης ST-ESCOs Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Θερμικών Ηλιακών (ΕΠΕΥ - ΘΗΣ) 6 Ιουνίου 2007, Ξενοδοχείο Athens Imperial «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Πρόγραμμα HYDROSENSE Μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο Δρ Ελευθέριος Ευαγγέλου, Εδαφολόγος Δρ Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Στυλιανός Λογοθέτης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1951 ΣΠΟΥΔΕΣ : Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1975) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1975-1980

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε. Γ. Μ. Ε.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε. Γ. Μ. Ε. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε. Γ. Μ. Ε. Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ε. Γ. Μ. Ε. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον. Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494

ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον. Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494 ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494 Ορισμός Ο όρος Οργανική Καλλιέργεια (Organic Agriculture ή Organic

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΔΕΠ, ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΟΤΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Θεσσαλονίκη 24/2/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Οι Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Δεδομένα Ημερομηνία γέννησης: 03/08/1981 Τηλέφωνο: +30 6940 565832 E-mail: mkokkora@gmail.com Δρ. Μαρία Κόκκορα Εκπαίδευση Βασική εκπαίδευση: 10/04-06/08 Κάτοχος Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή νέων Ζωοτροφών. Δρ. Δημ. Οικονόμου Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ)

Παραγωγή νέων Ζωοτροφών. Δρ. Δημ. Οικονόμου Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) Παραγωγή νέων Ζωοτροφών Δρ. Δημ. Οικονόμου Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11855. Λέξεις κλειδιά: εισροές ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα, εκμηχάνιση, μεταβολή ενεργειακού ισοζυγίου.

Αθήνα, 11855. Λέξεις κλειδιά: εισροές ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα, εκμηχάνιση, μεταβολή ενεργειακού ισοζυγίου. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ. Λουφοπούλου 1, Ε.Ροδιάς 2, Δ. Μπόχτης 3, Δ. Μόσχου 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ...α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Κλεισιάρη Σοφία ηµήτριος Ελένη ηµ. Ζαχαρόπουλος ΗΜΕΡΟΜ.\ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11/02/1968 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ, φυτικής παραγωγής για διεξαγωγή πειραµάτων αγρού. Εδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Απαραίτητα αγγλικά & Η/Υ. Επιθυµητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. email:, συζητήσιµη 6947/421665 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γέμτος, Θ., Φουντάς Σ., Μαρκινός Α., Αγγελοπούλου, Α., Χατζηνίκος Α. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα