ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού), πλήρης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισµούς της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ύψους 3,05µ.,ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, µε αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωµα υψηλής ποιότητας, ιδανική για αυλές σχολείων. Συµπεριλαµβάνεται το σιδερένιο πλαίσιο µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις και τα µπουλόνια στήριξης του κορµού, η κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΓΓΑ και τους κανονισµούς ασφαλείας της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η αποξήλωση και απόρριψη της υπάρχουσας σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Το συγκρότηµα της µπασκέτας αποτελείται από: α. Τη βάση από σκυρόδεµα, όπου πακτώνεται ο κορµός. β. Τον κορµό από σιδηροκατασκευή. γ. Το ταµπλό. δ. Το στεφάνι από σιδερένια κατασκευή και το δίχτυ. ε. Το προστατευτικό κάλυµµα του κορµού. α.βάση από σκυρόδεµα Βάση από σκυρόδεµα για κορµό από σιδηροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες που η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας: Εκσκαφή, αποµάκρυνση των επί πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση. Το θεµέλιο να έχει εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 900 x 900 mm και βάθος 700 mm. Το θεµέλιο θα είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16. Στο άνω τµήµα του θεµελίου να είναι στερεωµένη η πλάκα αγκύρωσης του κορµού της µπασκέτας. Η πλάκα αγκύρωσης θα αποτελείται από 6 αγκύρια Φ20mm µήκους 550 mm µε κατάλληλη διαµόρφωση. Η στερέωση των αγκυρίων στο πλαίσιο της σιδηρογωνίας θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση. Ο κορµός της µπασκέτας στο κάτω τµήµα του θα φέρει περιµετρικό πλαίσιο από σιδηρογωνία 80 x 8 mm µε τις κατάλληλες οπές. Τα αγκύρια θα θηλυκώνουν στις οπές µε παξιµάδια ασφαλείας, που θα καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά καλύµµατα ασφαλείας προς αποφυγή τραυµατισµών. Η όλη κατασκευή και η τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή πάκτωση του κορµού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής αντικατάστασής της. β.κορµός Κορµός από σιδηροκατασκευή. Αποτελείται από τρεις ιστούς τεθλασµένης όψης, πρισµατικής µορφής, διατοµής ορθογωνικής µεταβαλλόµενης από 20 Χ 40 cm έως 20 Χ 27 cm επί αξονικού ύψους 2,19 m όσον αφορά το πρώτο τµήµα, από 20 Χ 27 cm 1

2 έως 20 Χ 17 cm επί αξονικού µήκους 1,90 m όσον αφορά το δεύτερο τµήµα και από 20 Χ 17 cm έως και 20 Χ 14 cm όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο τµήµα, επί αξονικού µήκους 0,95 m. Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 3050 mm. Η απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον 1000 mm. Οι ιστοί του κορµού κατασκευάζονται µε σκελετούς από σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ, εσωτερικής διαµέτρου 3/4 µε τους οποίους επιτυγχάνεται το απαραµόρφωτο του κορµού. Αυτοί κολλώνται πάνω σε δύο πλαίσια από στραντζαριστή λαµαρίνα, πάχους 4 mm που µετά από την σύνθεση και βαφή, στερεώνονται µεταξύ τους µε φύλλα λαµαρίνας 4 mm µε τα οποία και καλύπτεται, το κατασκευαστικό κενό, πλάτους 7 cm. Στο κάτω άκρο του κορµού προβλέπεται µεταλλικό πλαίσιο από σιδερογωνιές 80 Χ 80 Χ 8, µορφής και διαστάσεων ανάλογων µε το αντίστοιχο µεταλλικό πλαίσιο που προβλέπεται στην στέψη του πέδιλου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ανταπόκριση τους (εξωτερικές διαστάσεις, οπές). Ο κορµός στερεώνεται κατά τρόπο αµετακίνητο πάνω στο πέδιλο µε 7 µπουλόνια Φ 20, που βιδώνονται πάνω στα µεταλλικά πλαίσια του κορµού και του πεδίλου και χωρούν µέσα στον όγκο του πεδίλου στις οπές (θύλακες) που έχουν προβλεφθεί γι'αυτό. Μεταξύ των δύο σιδερένιων πλαισίων παρεµβάλλονται µερικές φορές, ροδέλες για να εξαλειφθούν, εάν υπάρχουν, µικρές αποκλίσεις από την τελική θέση. Ειδικά για την τοποθέτηση του κορµού στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο πλαίσιο του κορµού προβλέπονται επιµήκεις, επιτρέποντας έτσι µικρές µετακινήσεις µε την παρεµβολή των ροδελών που ήδη αναφέρθηκαν. Η τελική στερέωση των κοχλιών επιτυγχάνεται µε σιδερένιες σφήνες για την κάλυψη των κενών των επιµήκων οπών, όπου µπαίνουν οι κοχλίες. Το άνω µέρος του κορµού θα φέρει πλάκα 200χ140mm πάχους 6 mm, που θα φέρει 4 µπουλόνια Μ16 Χ50 mm τα οποία θα χρησιµεύουν στη στερέωση της γλυσιέρας του ταµπλό. Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των µαθητών. γ.ταµπλό Το ταµπλό θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασµένος από κοιλοδοκό 50 x 25 mm και πάχους 2mm. Ο σκελετός θα απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050 mm και από το εσωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 590 x 450 mm. Το εξωτερικό πλαίσιο θα συνδέεται µε το εσωτερικό µε δύο κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίµατα από κοιλοδοκό 40 x 20 mm και µε τη γλυσιέρα. Η γλυσιέρα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή σχήµατος Π. Θα φέρει στο εµπρόσθιο τµήµα της οπές για την υποδοχή των µπουλονιών του στεφανιού. Στο πίσω τµήµα της θα φέρει δύο οδηγούς, κατασκευασµένους από δύο τµήµατα µασίφ σίδερου 14 x 14 mm ο καθένας, που θα αποτελούν τη διαδροµή κατακόρυφης ολίσθησης του ταµπλό πάνω στα µπουλόνια της πλάκας 6 mm του κορµού. Η διάταξη της γλυσιέρας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα µελλοντικής επαναρύθµισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου τοποθέτησής του ταµπλό. 2

3 Το ταµπλό θα είναι κατασκευασµένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm. Ανάµεσα στο σκελετό και στο Plexiglas θα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδικό λάστιχο πάχους 4 mm, για την απορρόφηση των κραδασµών. Το Plexiglas θα είναι στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες φρεζάτες 6 x 50 mm και θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm). Οι αντηρίδες που θα συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη του ευθύγραµµου τµήµατος του κορµού θα είναι κατασκευασµένες από σωλήνα ¾ και ½ και θα είναι συγκολληµένες µε ειδικό τεµάχιο. Θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας. δ.στεφάνι και δίχτυ Το στεφάνι θα είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική διάµετρο 45 mm. Θα φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο στραντζαριστής λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την σύνδεση του στεφανιού µε το ταµπλό. Το ειδικό αυτό τεµάχιο θα φέρει ενίσχυση µε πτερύγιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακαµψία του κατά τη χρήση του στεφανιού. Επίσης, το στεφάνι θα φέρει και ειδικό τεµάχιο, κατασκευασµένο από µασίφ σίδηρο Φ12mm, που θα εξασφαλίζει την ακαµψία του ίδιου του στεφανιού κατά τη χρήση του. Το στεφάνι θα πρέπει να είναι βαµµένο σε χρώµα πορτοκαλί. Στο κάτω µέρος του στεφανιού θα υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του διχτυού. Τα δίχτυα θα είναι φτιαγµένα από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ. και τοποθετηµένα κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι 400 mm. Γενικά το ταµπλό εάν και στηρίζεται µε βίδες θα πρέπει να παραµένει ανεπηρέαστο από τις παραµορφώσεις του στεφανιού. Η όλη διάταξη της στήριξης του στεφανιού πάνω στο ταµπλό και του ταµπλό πάνω στο κορµό θα επιτρέπει την ελεύθερη παραµόρφωση ή στρέβλωση του ταµπλό, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του. ε.προστατευτικό κάλυµµα κορµού Το προστατευτικό κάλυµµα-πάπλωµα θα έχει ύψος όσο το ύψος του κορµού και περίµετρο όση η περίµετρο του κορµού, θα έχει σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα Velcro δύο σηµείων ή περισσότερων, θα είναι κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό πάχους 5εκ. και θα είναι επενδυµένο µε συνθετικό δέρµα αρίστης ποιότητας. 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Μπασκέτα καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού Θεµελίωση µπασκέτας Μπασκέτα ολυµπιακού τύπου 4

5 2. ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ (ΤΑΜΠΛΟ-ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ) Προµήθεια-τοποθέτηση ταµπλό µπασκέτας πλήρες (ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ) έτοιµο για τοποθέτηση στον κορµό σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συµπεριλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Το ταµπλό θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm/1200χ900mm. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασµένος από κοιλοδοκό 50 x 25 mm και πάχους 2mm. Ο σκελετός θα απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800x 1050/1200Χ900mm και από το εσωτερικό πλαίσιο ανάλογων διαστάσεων 590 x 450 mm /490 Χ 350. Το εξωτερικό πλαίσιο θα συνδέεται µε το εσωτερικό µε δύο κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίµατα από κοιλοδοκό 40 x 20 mm και µε τη γλυσιέρα. Η γλυσιέρα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή σχήµατος Π. Θα φέρει στο εµπρόσθιο τµήµα της οπές για την υποδοχή των µπουλονιών του στεφανιού. Στο πίσω τµήµα της θα φέρει δύο οδηγούς, κατασκευασµένους από δύο τµήµατα µασίφ σιδήρου 14 x 14 mm ο καθένας, που θα αποτελούν τη διαδροµή κατακόρυφης ολίσθησης του ταµπλό πάνω στα µπουλόνια της πλάκας 6 mm του κορµού. Η διάταξη της γλυσιέρας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα µελλοντικής επαναρύθµισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου τοποθέτησής του. Το ταµπλό θα είναι κατασκευασµένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm. Ανάµεσα στο σκελετό και στο Plexiglas θα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδικό λάστιχο πάχους 4 mm, για την απορρόφηση των κραδασµών. Το Plexiglas θα είναι στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες φρεζάτες 6 x 50 mm και θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm). Οι αντηρίδες που θα συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη του ευθύγραµµου τµήµατος του κορµού θα είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένο γαλβανιζέ σωλήνα ¾ και ½ και θα είναι συγκολληµένες µε ειδικό τεµάχιο. Θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας. Το στεφάνι θα είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική διάµετρο 45 cm. Θα φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο στραντζαριστής λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την σύνδεση του στεφανιού µε το ταµπλό. Το ειδικό αυτό τεµάχιο θα φέρει ενίσχυση µε πτερύγιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακαµψία του κατά τη χρήση του στεφανιού. Επίσης, το στεφάνι θα φέρει και ειδικό τεµάχιο, κατασκευασµένο από µασίφ σίδηρο Φ12mm, που θα εξασφαλίζει την ακαµψία του ίδιου του στεφανιού κατά τη χρήση του. Το στεφάνι θα πρέπει να είναι βαµµένο σε χρώµα πορτοκαλί. Στο κάτω µέρος του στεφανιού θα υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του διχτυού. Το δίχτυ θα είναι φτιαγµένο από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ. και τοποθετηµένο κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι 400 mm. 5

6 3. ΣΤΕΦΑΝΙ (ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ) Προµήθεια-τοποθέτηση στεφανιού (στεφάνι-δίχτυ) πλήρες για τοποθέτηση στο ταµπλό σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συµπεριλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Το στεφάνι θα είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική διάµετρο 45 mm. Θα φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο στραντζαριστής λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την σύνδεση του στεφανιού µε το ταµπλό. Το ειδικό αυτό τεµάχιο θα φέρει ενίσχυση µε πτερύγιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακαµψία του κατά τη χρήση του στεφανιού. Επίσης, το στεφάνι θα φέρει και ειδικό τεµάχιο, κατασκευασµένο από µασίφ σίδηρο Φ12mm, που θα εξασφαλίζει την ακαµψία του ίδιου του στεφανιού κατά τη χρήση του. Το στεφάνι θα πρέπει να είναι βαµµένο σε χρώµα πορτοκαλί. Στο κάτω µέρος του στεφανιού θα υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του διχτυού. Το δίχτυ θα είναι φτιαγµένο από κορδόνι άσπρο πάχους 4χιλ. και τοποθετηµένο κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι 400 mm 4. ΤΑΜΠΛΟ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 12ΧΙΛ., διαστάσεων 1,80Χ1,05µ Προµήθεια-τοποθέτηση ταµπλό µπασκέτας πλήρες έτοιµο για τοποθέτηση στον κορµό σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συµπεριλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Το ταµπλό θα είναι κατασκευασµένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm, διαστάσεων 1,80Χ1,05µ, ιδανικό για σκληρή χρήση και εξωτερικούς χώρους, ως ανταλλακτικό σε υπάρχον κορµό, µεταλλικό πλαίσιο και αντηρίδες µπασκέτας, συµπεριλαµβάνονται οι βίδες γαλβανιζέ φριζάτες κατάλληλες γιά τοποθέτηση στον υπάρχοντα σκελετό και λάστιχα διατοµής τουλάχιστον 50Χ3χιλ. για την αποφυγή κραδασµών και ραγίσµατος του πλέξιγκλας, θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm). 5. ΤΑΜΠΛΟ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 12ΧΙΛ., διαστάσεων 1,20Χ0,90µ Προµήθεια-τοποθέτηση ταµπλό µπασκέτας πλήρες έτοιµο για τοποθέτηση στον κορµό σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συµπεριλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Το ταµπλό θα είναι κατασκευασµένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm, διαστάσεων 1,20Χ0,90µ, ιδανικό για σκληρή χρήση και εξωτερικούς χώρους, ως ανταλλακτικό σε υπάρχον κορµό, µεταλλικό πλαίσιο και αντηρίδες µπασκέτας, συµπεριλαµβάνονται οι βίδες γαλβανιζέ φριζάτες κατάλληλες γιά τοποθέτηση στον υπάρχοντα σκελετό και λάστιχα διατοµής τουλάχιστον 50Χ3χιλ. για την αποφυγή 6

7 κραδασµών και ραγίσµατος του πλέξιγκλας, θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm). 6. ΤΑΜΠΛΟ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 12ΧΙΛ., διαστάσεων 1,20Χ1,80µ Προµήθεια-τοποθέτηση ταµπλό µπασκέτας πλήρες έτοιµο για τοποθέτηση στον κορµό σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συµπεριλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Το ταµπλό θα είναι κατασκευασµένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm, διαστάσεων 1,20Χ1,80µ, ιδανικό για σκληρή χρήση και εξωτερικούς χώρους, ως ανταλλακτικό σε υπάρχον κορµό, µεταλλικό πλαίσιο και αντηρίδες µπασκέτας, συµπεριλαµβάνονται οι βίδες γαλβανιζέ φριζάτες κατάλληλες γιά τοποθέτηση στον υπάρχοντα σκελετό και λάστιχα διατοµής τουλάχιστον 50Χ3χιλ. για την αποφυγή κραδασµών και ραγίσµατος του πλέξιγκλας, θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm). 7. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ Προµήθεια-τοποθέτηση µπασκέτας σχολικής µίνι τύπου Ολυµπιακών προδιαγραφών (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-προστατευτικό κάλυµµα), πλήρης, ύψους 2,70µ., µε τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναµες, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, µε αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια µε χρώµατα υψηλής ποιότητας µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδανική για αυλές σχολείων, αγκύρωση σε κατασκευή σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή τη στατική µελέτη του κατασκευαστή. Τα στηρίγµατα-κορµός θα είναι έντονα χρωµατισµένα µε χρώµατα που να προκαλούν αντίθεση µε το περιβάλλον, επιλογής της Υπηρεσίας, ο κορµός από χαλυβδοέλασµα, πάχους 3χιλ., πάκτωση στο έδαφος σε βάθος 70εκ. Ταµπλό-στεφάνι από ορθογώνιο πλαίσιο από ενισχυµένο κοιλοδοκό διαστάσεων 1,20Χ0,90εκ. Πλέξιγκλας πάχους 10εκ. και ενδιάµεσο λάστιχο πάχους 3χιλ. Στεφάνι µασίφ πάχους 20χιλ. εσωτερ. διάµετρο 45εκ. µε δίχτυ. Συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή βάσης σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή τη στατική µελέτη του κατασκευαστή και τους κανονισµούς ασφαλείας της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η αποξήλωση και απόρριψη της υπάρχουσας σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Κατασκευή σύµφωνα µε τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναµες. Βάση Βάση από σκυρόδεµα για κορµό από σιδηροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες που η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας: Εκσκαφή, αποµάκρυνση των επί πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση. 7

8 Το θεµέλιο να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 900 x 900 mm και βάθος 700 mm. Το θεµέλιο θα είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16. Στο άνω τµήµα του θεµελίου να είναι στερεωµένη η πλάκα αγκύρωσης του κορµού της µπασκέτας. Η πλάκα αγκύρωσης θα αποτελείται από 7 αγκύρια Φ20mm µήκους 550 mm µε κατάλληλη διαµόρφωση. Η στερέωση των αγκυρίων στο πλαίσιο της σιδηρογωνίας θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση. Ο κορµός της µπασκέτας στο κάτω τµήµα του θα φέρει περιµετρικό πλαίσιο από σιδηρογωνία 80 x 8 mm µε τις κατάλληλες οπές. Τα αγκύρια θα θηλυκώνουν στις οπές µε παξιµάδια ασφαλείας, που θα καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά καλύµµατα ασφαλείας προς αποφυγή τραυµατισµών. Η όλη κατασκευή και η τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή πάκτωση του κορµού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής αντικατάστασής της. Κορµός Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 2750 mm. Η απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον 1000 mm. Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 3χιλ. ύο βραχίονες µε πρισµατική µορφή που ενώνονται σε σχήµα Γ. Ο πρώτος µήκους περίπου 140εκ. είναι κατακόρυφος και συνεχίζει ο δεύτερος µήκους περίπου 185εκ. µε γωνία 120µοιρών. Η διατοµή του κορµού είναι ορθογωνική µε στρογγυλεµένες τις ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από 16 Χ 35εκ., στη θέση της βάσης, σε 16 Χ 16εκ., στη θέση του ταµπλό. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3χιλ., ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο όµοιο µε αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8 Χ 40χιλ., για την υποδοχή του ταµπλό. Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των µαθητών. Ταµπλό Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια, το εξωτερικό µε διαστάσεις 120Χ90εκ. και το εσωτερικό µε διαστάσεις 49 Χ 35εκ. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 40χ20χιλ. Τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω µέρος. Το ταµπλό είναι διαφανές από καθαρό πλεξιγκλάς, πάχους 10χιλ. και στερεώνεται στο πλαίσιο µε βίδες φρεζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του ταµπλό παρεµβάλλεται λάστιχο διατοµής 40χ3χιλ. για την απορρόφηση των κραδασµών. Το ταµπλό βιδώνεται στον κορµό. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό µε τον κορµό, θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας. Στεφάνι 8

9 Η εσωτερική διάµετρος του είναι 45εκ. και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαµέτρου 20χιλ. Περιµετρικά στο κάτω µέρος έχει γάντζους για το δέσιµο του διχτυού. Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10. Οι βίδες και τα µπουλόνια είναι γαλβανιζέ. Βάφεται ηλεκτροστατικά µε χρώµατα µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 2,75 m. Για την ασφάλεια του συστήµατος, το ταµπλό θα στηρίζεται µε βίδες και θα παραµένει ανεπηρέαστο από τις παραµορφώσεις της στεφάνης. Η όλη διάταξη της στήριξης της στεφάνης πάνω στο πίνακα και του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη θα επιτρέπει την ελεύθερη παραµόρφωση ή στρέβλωση του πίνακα, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του. Προστατευτικά καλύµµατα στυλοβάτη Τα προστατευτικά στρώµατα θα έχουν ύψος όσο το ύψος του κορµού και περίµετρο όση η περίµετρο του κορµού, θα έχουν σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα Velcro δύο σηµείων, θα είναι κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό πάχους 5εκ. και θα είναι επενδυµένα µε συνθετικό δέρµα αρίστης ποιότητας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη τοποθέτησης όλων των υλικών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου. Η τιµή αναφέρεται ανά τεµάχιο µπασκέτας ή εξαρτήµατος πλήρως τοποθετηµένης έτοιµης προς χρήση. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η µεταφορά επί τόπου του έργου και η εργασία για την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων, της µπασκέτας που αποτελείται από τη βάση, τον κορµό, το ταµπλό, το στεφάνι µε το δίχτυ και το προστατευτικό στρώµα του κορµού, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Στην εργασία τοποθέτησης περιλαµβάνεται η καθαίρεση των υφιστάµενων εξαρτηµάτων, των µπασκετών, η εκσκαφή της βάσης, η πάκτωση, η επίχωση, τα υλικά και µικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη εγκατάσταση, η φόρτωση και αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και προϊόντων εκσκαφής, µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, οι οδικές και θαλάσσιες µεταφορές και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση της µπασκέτας ή των επιµέρους εξαρτηµάτων, καθώς και ο καθαρισµός του χώρου. ΒΑΦΗ Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της µπασκέτας θα χρωµατισθούν µε έντονα χρώµατα που να προκαλούν αντίθεση µε το περιβάλλον, µε δύο στρώσεις αντισκωριακό µίνιο (µέσαέξω). Οι εξωτερικές ορατές επιφάνειες θα χρωµατισθούν επί πλέον µε ντούκο πιστολέτο άριστης ποιότητας µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυµητή απόχρωση, που θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται οι αποχρώσεις στις ορατές επιφάνειες θα ανταποκρίνονται οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισµού της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. 9

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει (µε ποινή αποκλεισµού) πιστοποιητικά συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για τον σχεδιασµό, την κατασκευή αθλητικού εξοπλισµού όπως µπασκετών καλαθοσφαίρισης κλπ. και την τοποθέτηση, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO: Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι άλλος από την εταιρεία τοποθέτησης. Θεσσαλονίκη../10/2014 Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Ο Πρ/νος /νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων κ.α.α. Άννα Καραστεργίου Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Γ βαθµό Μαρία Ιορδανίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Β βαθµό Μαρία Ιορδανίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός Με Β βαθµό 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 12/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ.: 2521-350630 Fax: 2521-350748 Ηλ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 300 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.770.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι παρούσες προδιαγραφές αποτελούν συµπλήρωµα των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε περίπτωση όποιας ασυµφωνίας µεταξύ τους, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41102 ΕΡΓΟ : Οικοδοµικές εργασίες στην έδρα του Περιφερειακού Τοµέα Πελοποννήσου της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς στην Τρίπολη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41102 ΕΡΓΟ : Οικοδοµικές εργασίες στην έδρα του Περιφερειακού Τοµέα Πελοποννήσου της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς στην Τρίπολη ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41102 ΕΡΓΟ : Οικοδοµικές εργασίες στην έδρα του Περιφερειακού Τοµέα Πελοποννήσου της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς στην Τρίπολη ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Θέση: Τ.Κ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Τιμολόγιο Μελέτης Ημερομηνία : Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.999,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.999,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.999,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : Εργασίες συντήρησης και επισκευής του κτιρίου εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Τοµέα υτικής Ελλάδας της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς, στο ουκάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\Α50300\cons\tefxi\ 5030/4988/B10 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα