Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δηµιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για πολλούς λόγους µιαν από τις πιο σηµαντικές οµάδες µνηµείων της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Πρώτα απ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι µαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς, πολιτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική µε τον προφανέστερο τρόπο τη δηµοκρατική αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήµατα εκείνης της δηµιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν µέχρι σήµερα να εξυπηρετούν ανάλογες δραστηριότητες. Ένας δεύτερος λόγος για την ιδιαίτερη σηµασία αυτών των χώρων είναι ότι το θέαµα και ο λόγος που αναπτυσσόταν µέσα σ αυτούς, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαµα, µε την πραγµατική έννοια της ψυχαγωγίας, της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά πολιτισµικά αγαθά. Από τη γέννηση του δράµατος στους χώρους λατρείας της αρχαίας Ελλάδας µέχρι και σήµερα ο λόγος και η δράση που εκτυλίσσεται µέσα σε θεατρικούς χώρους παράγουν πολιτισµό. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στο χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σώζονται σε µεγάλο αριθµό οι χώροι στους οποίους ασκήθηκε από την εποχή της διαµόρφωσής της η θεατρική δηµιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο από όσο όλα τα άλλα κατάλοιπα του παρελθόντος, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, µιαν ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος µε το παρελθόν, επειδή προσφέρονται κατ εξοχήν για χρησιµοποίησή τους µε την ίδια λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του παρόντος µε το παρελθόν, όχι µόνο των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού, είναι µια βασική επιδίωξη της σύγχρονης αρχαιολογίας, η οποία βλέπει τη δικαίωσή της στη βίωση από την κοινωνία του ιστορικού περιεχοµένου και του µηνύµατος ζωής των µνηµείων. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η βίωση των µνηµείων και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας. Η επιδίωξη της συνάντησης της σύγχρονης δηµιουργικότητας και των διαµορφωµένων από το δηµιουργικό παρελθόν σχηµάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω απαίτηση, θέτει, βέβαια, προβλήµατα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέασης, όπως τα ωδεία, τα στάδια κλπ., είναι πλέον µνηµεία, όλα µε µικρότερες ή µεγαλύτερες φθορές και καταπονήσεις. Τα περισσότερα µάλιστα σώζονται αποσπασµατικά, µέχρι σηµείου αδυναµίας αναβίωσης και εξυπηρέτησης της κατά προορισµόν λειτουργίας τους Τα προβλήµατα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, µε κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή µνηµείων. Η επαφή του κοινού µε τα µνηµεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ κοινό σύγχρονων προβληµατισµών και καλλιτεχνικών εκφράσεων µέσα από το ιστορικό περιβάλλον, είναι ο καλύτερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος προσέγγισης και οικείωσης της πολιτισµικής µας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 1

2 κληρονοµιάς. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο δραστικότερος τρόπος δηµιουργίας στην ευρύτερη κοινωνία συνείδησης εκτίµησης και προστασίας των µνηµείων µας. Η καταγραφή όλων των µνηµείων αυτών των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισµένων αλλά µη ερευνηµένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουµε ακόµη την ύπαρξη µόνο από αρχαίες µαρτυρίες µε όλα τα δεδοµένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη συστηµατικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου. Η όσµωση 1 αρχαιολόγων, ανθρώπων του θεάτρου, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων διανοητών είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει ένα πολύ καλό κλίµα για µια κοινή προσπάθεια ισορροπηµένης και συνετής προσέγγισης του είδους αυτού των µνηµείων. Η καλλιέργεια, εξάλλου, µε διάφορες εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της τάσης αυτής απέναντι στα µνηµεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συµβολή, αφενός, στην ολοκληρωµένη προστασία τους (ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, στη δηµιουργική βίωση των αρχαίων χώρων θέασης. Β. Λαµπρινουδάκης, «Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης», στον συλλογικό τόµο «ιάζωµα» κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, Εκδόσεις ιάζωµα 2009 ( ιασκευή). A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε ( λέξεις). Μονάδες 25 Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: α. Ο συγγραφέας συσχετίζει τους αρχαίους θεατρικούς χώρους µε τη δηµοκρατία. β. Ο συγγραφέας θεωρεί το αρχαίο θέατρο διασκέδαση και όχι πραγµατική ψυχαγωγία. γ. Κατά τον συγγραφέα, δεν θα πρέπει σήµερα να γίνονται θεατρικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα. δ. Ο συγγραφέας δεν θα συµφωνούσε µε τη διοργάνωση σύγχρονων µαθητικών αγώνων ρητορικής σε ένα αρχαίο βουλευτήριο. ε. Κατά τον συγγραφέα, η χρήση των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις µπορεί να συµβάλει στην προστασία και ανάδειξή τους. Μονάδες 10 1 Όσµωση ή ώσµωση: (µτφ.) η αλληλεπίδραση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 2

3 Β2. α) Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της έβδοµης παραγράφου του κειµένου (Η καταγραφή αυτού του πλούτου) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 4 β) Να αντικαταστήσετε τις διαρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις µε άλλες (λέξειςεκφράσεις) που να διατηρούν τη συνοχή του κειµένου: Πρώτα απ όλα (στη δεύτερη παράγραφο) παράλληλα (στην έκτη παράγραφο) εξάλλου (στην ένατη παράγραφο). Μονάδες 6 Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: εκτυλίσσεται, κατάλοιπα, επιδίωξη, προσέγγισης, ολοκληρωµένη. Μονάδες 5 β) Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: αναπτυσσόταν, δράση, ερευνηµένων, γνωρίζουµε, ανάδειξης. Μονάδες 5 Β4. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση: των πολύ αρχαίες µαρτυρίες (στην έβδοµη παράγραφο). Μονάδες 2 β) Ποιο ρηµατικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα. Μονάδες 3 Γ1. Σε οµιλία που θα εκφωνήσετε σε ηµερίδα του ήµου σας µε θέµα «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς», να εκθέσετε τις απόψεις σας ( λέξεις) σχετικά µε: α) τους λόγους για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και τα µνηµεία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς και β) τις δραστηριότητες µε τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν µε αυτά. Μονάδες 40 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Το κείµενο πραγµατεύεται τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε την πολιτιστική του κληρονοµιά. Ο συγγραφέας επισηµαίνει την αξία των αρχαιολογικών χώρων και των µνηµείων, καθώς αρχικά µαρτυρούν το δηµοκρατικό τρόπο ζωής και τη συλλογικότητα της αρχαιότητας. Επιπλέον, οι διαδραµατιζόµενες σε αυτά παραστάσεις ως µέσα ψυχαγωγίας συνέτειναν στην πολιτισµική ανάπτυξη. Παράλληλα, οι χώροι αυτοί συνδέουν το παρόν µε το παρελθόν χάρη στη διαχρονικότητά τους. Γι αυτό οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να φέρουν σε επαφή τον ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 3

4 άνθρωπο µε τα πολιτιστικά δηµιουργήµατα. Αν και το εγχείρηµα αυτό παρουσιάζει δυσκολίες, εντούτοις αποτελεί ασφαλή τρόπο για να εξοικειωθεί και να κατανοήσει τη σηµασία τους ο σηµερινός άνθρωπος. Μάλιστα, θεωρεί πως η καταχώρησή τους θα συµβάλει στην καλύτερη αξιοποίησή τους. Βέβαια, είναι απαραίτητη η συνεργασία φορέων µε στόχο την προστασία και τη βιωµατική προσέγγισή τους. Β1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό Β.2α) Η έβδοµη παράγραφος του κειµένου αναπτύσσεται µε συνδυασµό µεθόδων. Αναλυτικότερα µε αίτιο αποτέλεσµα, καθώς ο συγγραφέας υποστηρίζει πως η καταγραφή των µνηµείων θα έχει ως αποτέλεσµα τη συστηµατικότερη διαχείριση του πολιτισµικού πλούτου. Επιπλέον, αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της διαίρεσης. Ως διαιρετική βάση τίθεται η φράση «όλων των µνηµείων αυτών» και εντός της διπλής παύλας ο συντάκτης αναφέρει επεξηγηµατικά τα είδη-τις υποδιαιρέσεις της βασικής έννοιας. Τέλος, ως τρίτος τρόπος ανάπτυξης χρησιµοποιείται η µέθοδος των παραδειγµάτων, όπως φαίνεται στο απόσπασµα «δηλαδή την ιστορία τους ανάδειξής τους». β) Πρώτα απ όλα =Αρχικά παράλληλα = ταυτόχρονα εξάλλου = άλλωστε Β3.α) εκτυλίσσεται= πραγµατοποιείται κατάλοιπα= παρακαταθήκες επιδίωξη= στόχος προσέγγισης= γνωριµία ολοκληρωµένη= πλήρη β) αναπτυσσόταν παρήκµαζε δράση απραξία ερευνηµένων ανεξερεύνητων γνωρίζουµε αγνοούµε ανάδειξης παραγκώνισης /υποβάθµισης Β4. α) Η χρήση της διπλής παύλας αποσκοπεί στην επεξήγηση της φράσης «όλων των µνηµείων αυτών». ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 4

5 β) Το ρηµατικό πρόσωπο που κυριαρχεί είναι το γ, καθώς ο συγγραφέας αποσκοπεί στην αντικειµενική και ολοκηρωµένη καταγραφή των απόψεών του σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Με αυτόν τον τρόπο προσδίδει διαχρονικότητα και αναπτύσσει επιστηµονικά και τεκµηριωµένα τη θέση του. Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Χρειάζεται: Προσφώνηση: Κυρίες και Κύριοι, Προφορικότητα: α και β πληθυντικό πρόσωπο, επαναλήψεις της προσφώνησης, προτροπές και αποτροπές σε καίρια σηµεία της εισήγησης Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας εδοµένο του θέµατος: Η αξία των µνηµείων και των χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς Ζητούµενα του θέµατος: α) Για ποιους λόγους το ευρύ κοινό πρέπει να πλησιάσει τους χώρους και τα µνηµεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς του; Ποια είναι η αξία τους; β) Με ποιες δραστηριότητες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι µπορούν να εξοικειωθούν µε αυτά; ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρόλογος Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ηµερίδα που διοργανώνει ο δήµος µας µε θέµα την προστασία και αξιοποίηση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Όπως όλοι γνωρίζουµε, σε µια περίοδο πολυεπίπεδης και γενικευµένης κρίσης η πολιτισµική κληρονοµιά ενός τόπου και τα µνηµεία του περνούν σε «δεύτερη µοίρα». Το ευρύ κοινό, επικεντρωµένο στην αντιµετώπιση των καθηµερινών του προβληµάτων, δεν επιδεικνύει το απαιτούµενο ενδιαφέρον στην πολιτισµική κληρονοµιά του. Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις φθοράς ή καταστροφής των µνηµείων. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αναδειχθεί µε αυτή την εισήγηση η αξία των χώρων και των µνηµείων της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Κύριο µέρος Α ζητούµενο: Για ποιους λόγους το ευρύ κοινό πρέπει να πλησιάσει τους χώρους και τα µνηµεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς του; Ποια είναι η αξία τους; Αρχικά, αξίζει να τονίσουµε ότι η πολιτισµική µας κληρονοµιά δηµιουργείται συλλογικά. Περιλαµβάνει όλα τα επιτεύγµατα του πολιτισµού, τα οποία κατακτήθηκαν στη διάρκεια του ιστορικού παρελθόντος. Τα επιτεύγµατα της πολιτισµικής παράδοσης και κληρονοµιάς µεταλαµπαδεύονται στις νεότερες γενιές µέσω των µνηµείων. Ειδικότερα η προσφορά τους µπορεί να συνοψιστεί στα εξής: 1. Σ έναν κόσµο που διαρκώς µεταβάλλεται η πολιτισµική κληρονοµιά αποτελεί µια σταθερή και διαχρονική αξία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 5

6 2. Με τη συνέχεια και την αδιάκοπη εξέλιξή της εξασφαλίζεται η γόνιµη επαφή της παλαιάς πολιτιστικής δηµιουργίας µε το σήµερα. Επιπλέον, η τέχνη, έτσι όπως αναδεικνύεται από τα µνηµεία, αποτελεί πηγή έµπνευσης για όλους τους νέους καλλιτέχνες. 3. Η εξοικείωση του ατόµου µε τα µνηµεία και τους αρχαιολογικούς χώρους συµβάλλει στην πνευµατική καλλιέργεια του ατόµου. 4. Εκτός από την καλλιέργεια του πνεύµατος η εξοικείωση µε τους χώρους και τα µνηµεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς είναι ένας τρόπος εποικοδοµητικής ψυχαγωγίας µέσα από την τέρψη που προκαλεί η υψηλή αρχαιολογική και καλλιτεχνική αισθητική τους. 5. Επίσης, τα µνηµεία και οι αρχαιολογικοί χώροι προβάλλουν ηθικές αξίες και αρχές. Για παράδειγµα, η αρχαιοελληνική τέχνη είναι φορέας αξιών, όπως ο ανθρωπισµός, η αρµονία, το µέτρο. 6. Η διαφύλαξη και διατήρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς διασφαλίζει την εθνική ταυτότητα κάθε λαού και εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξέλιξη κάθε λαού. 7. Τέλος η γνωριµία και η επαφή µε τα µνηµεία και τους χώρους τέχνης συνιστά αφορµή για ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Β ζητούµενο: Με ποιες δραστηριότητες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι µπορούν να εξοικειωθούν µε αυτά; Το ερώτηµα είναι, κυρίες και κύριοι, µε ποιους τρόπους οι σύγχρονοι άνθρωποι θα µπορέσουν να έρθουν κοντά στην πολιτισµική κληρονοµιά και να αισθανθούν την πολύπτυχη λειτουργία της. Και το ακόµα µεγαλύτερο το πώς οι νέοι θα αγαπήσουν τα µνηµεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, την πολιτιστική κληρονοµιά µε δεδοµένο ότι λόγω των συνθηκών, στις οποίες µεγαλώνουν, είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς θεωρούν «ξεπερασµένο» κάθε στοιχείο της πολιτισµικής παράδοσης και κληρονοµιάς. Συγκεκριµένοι τρόποι εξοικείωσης µε την πολιτισµική κληρονοµιά συνιστούν, µεταξύ άλλων: 1. Η επαφή των ανθρώπων µε τα µνηµεία και τους χώρους της πολιτισµικής κληρονοµιάς πρέπει να είναι βιωµατική. Κάθε µνηµειακός χώρος είναι αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικής ζωής και «ζωντανός οργανισµός». Ως εκ τούτου σ αυτούς τους χώρους θα πρέπει να διεξάγονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγµα θεατρικές ή µουσικές παραστάσεις, πάντα σ ένα πλαίσιο που θα σέβεται την αξία και την ιστορία του µνηµείου. 2. Μία ακόµη πρόταση είναι η προώθηση προγραµµάτων θεµατικού τουρισµού σε µνηµειακούς και αρχαιολογικούς χώρους. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα οι επισκέπτες αποκοµίζουν οφέλη, όπως η αναψυχή, η πνευµατική καλλιέργεια µέσω των ξεναγήσεων ή της παρακολούθησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 3. Προς την ίδια κατεύθυνση στρέφεται και η προσπάθεια της Πολιτείας να αναδείξει τα µνηµεία και τους χώρους της πολιτισµικής κληρονοµιάς στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 6

7 είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο αυτής της προσπάθειας (π.χ. αξιοποίηση του διαδικτύου, εξοπλισµός των µουσείων µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα). Ειδικά για τους νέους µπορούν να προταθούν τα εξής: 1. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργήσουν στους µαθητές την αντίληψη ότι τα µνηµεία και γενικότερα η πολιτισµική κληρονοµιά αποδεικνύουν την ιστορική συνέχεια του πολιτισµού, τη σύνδεση του παρελθόντος µε το παρόν. 2. Ακολούθως, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να επεκτείνεται εκτός της σχολικής τάξης µε επισκέψεις σε µνηµειακούς χώρους και µουσεία, ώστε να επιτευχθεί η βιωµατικότητα. 3. Επίσης, το περιεχόµενο των σχολικών εκδροµών χρήζει αλλαγής. Επί του παρόντος, διενεργούνται µε µοναδικό σκοπό τη διασκέδαση και την εκτόνωση, ενώ µπορούν να αποκτήσουν το χαρακτήρα της γνήσιας ψυχαγωγίας µε την ενσωµάτωση επισκέψεων σε περιοχές µε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. Επίλογος Ολοκληρώνοντας την εισήγησή µου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω την προσδοκία µου ότι η σηµερινή ηµερίδα είναι µία εξαιρετική ευκαιρία για να ασχοληθούµε σε βάθος µε την παράδοση, τα µνηµεία και τους χώρους της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Σε µια εποχή που όλα αλλάζουν αποτελούν τη µόνη σταθερή αξία και το καταφύγιο του ανθρώπου για περισυλλογή και ανάταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ. ΧΑΝΙΩΤΗ Ν. ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗ Μ. ΨΥΧΑΡΗ Χ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 7

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΕΙΜΕΝΟ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΕΙΜΕΝΟ Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δηµιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης 1 ευτέρα, 18 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης Οι χώροι θέασης και ακρόασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ημ/νία: 18 Μαΐου 2015. Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ημ/νία: 18 Μαΐου 2015. Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ημ/νία: 18 Μαΐου 2015 Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερα 18 Μαΐου 2015. Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δεύτερα 18 Μαΐου 2015. Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δεύτερα 18 Μαΐου 2015 Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1. 1 αγλαΐζω = λαµπρύνω

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1. 1 αγλαΐζω = λαµπρύνω ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ Πανανθρώπινο µήνυµα τέχνης Κάθε πολιτισµός έχει τα όρια και το στίγµα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα ωστόσο στην ιστορία του κόσµου, το αρχαιοελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν να εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικά για την τελική ευθεία

Επικουρικά για την τελική ευθεία Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Επικουρικά για την τελική ευθεία Συνεργασία: Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ Περιεχόμενα Ενδεικτικό Θέμα I και ενδεικτικές απαντήσεις, Φιλιώ Δεληγεώργη..σελ. 1 Ενδεικτικό Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κάππoυ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση

Μαρία Κάππoυ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση ι Μαρία Κάππoυ Ε Μ Α Τ Ι κ ο ι τ ο µ ε σ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση Το βιβλίο περιέχει βασικά στοιχεία από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ταξινομημένα σε Θεματικούς τομείς: Άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Παιδεία Εκπαίδευση Αγωγή σ. 24-27, 262-266, 190-193, 183-187 * Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής σ.260-263 Σχολική αξιολόγηση 1-23 2 Ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Γνώση: Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο

Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Επιστηµονικός Συντονιστής Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Συµµετέχουν ηµήτρης Ευθυµίου καθ. Εικαστικών, Κατερίνα Μπαζίγου Φιλόλογος, Άννα Μπαράτση Χηµικός, Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση εισαγωγικά κείμενα Υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 05 / 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κάθε πολιτισμός έχει τα όρια και το στίγμα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα ωστόσο στην ιστορία του κόσμου, το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγμα σημαδεύει την καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα