Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα"

Transcript

1 Αρχιτεκτονικής ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Χατζηχρίστος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤEΣ ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Μάριος Κ. Φωκάς Παναγιώτα I. Πύλα Χρίστος Χατζηχρίστος ΕΠIΚΟΥΡΟI KAΘHΓHTΕΣ Ανδρέας Σαββίδης Σωκράτης Στρατής Νάτια Χαραλάμπους ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Θεοχάρης Δαυίδ, Kαθηγητής, Pratt Institute, Η.Π.Α. Pierre von Meiss, Kαθηγητής, EPFL, Ελβετία Βύρων Μυκελλίδης, Kαθηγητής, Oxford Brooks University, Ηνωμένο Βασίλειο Νίκος Πολυδωρίδης, Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα Danieli Shefer, Kαθηγητής, Technion, Iσραήλ ΛEKTOPΕΣ Μαρία Φυλοκύπρου Οδυσσέας Κοντοβούρκης Εισαγωγή Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική δεν είναι υπερεκτιμημένος. Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική. Κατ' επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΑΡΧΤ) έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παραγωγή αρχιτεκτονικής τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα και στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Θα διευκολύνει, επίσης, τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των διαφόρων ομάδων, που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής: της κοινωνίας των αρχιτεκτόνων με άλλους επαγγελματίες και το κοινό. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχει η ιδέα της ολοκληρωμένης σύνθεσης, η οποία τονίζει την ανάγκη μιας ισορροπημένης εστίασης στους διάφορους τομείς της αρχιτεκτονικής, σε συνάρτηση με τον πολύπλοκο και συνάμα συναρπαστικό της χαρακτήρα. Οι προκλήσεις σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο είναι πολλές, αλλά, ίσως, θα μπορούσαν να περιγραφούν με τον εξής τρόπο: η διατήρηση του παρελθόντος, η ικανοποίηση των αναγκών τού σήμερα και ο προγραμματισμός για το μέλλον, ο σχεδιασμός του καλλιεργημένου μέσα στο φυσικό, η εντόπιση του ντόπιου μέσα στο συνολικό: ο εντοπισμός των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων και η προβολή των ομοιοτήτων, η καινοτομία, η δημιουργία. Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως εξέχοντος ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής, είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά θα έχουν και την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. 244

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεωρώντας τη σύνθεση ως τον κοινό παράγοντα όλων των εννοιολογικών ή άλλων υποδιαιρέσεων ή κατηγοριών, οι τέσσερις βασικοί τομείς των σπουδών είναι: αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία, αρχιτεκτονικά μέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και πολεοδομικός σχεδιασμός. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου Bachelor of Science (B.Sc.) στην Αρχιτεκτονική, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στις μετέπειτα σπουδές για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Master of Science (M.Sc.) στην Αρχιτεκτονική. Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στο Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής B.Sc., απαιτεί τη συμπλήρωση 240 ECTS, κατανεμημένων όπως περιγράφεται στο σχετικό πίνακα. Από τα 240 ECTS, τουλάχιστον 15 ECTS πρέπει να είναι σε μαθήματα επιλογής (που δεν περιλαμβάνονται στην ειδίκευση των φοιτητών) και πρέπει να λαμβάνονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ 10 ECTS πρέπει να λαμβάνονται από το πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών. Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα εισάγουν το θέμα μέσω στούντιο σύνθεσης αυξανόμενης αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας, τα οποία αναπτύσσουν τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες των φοιτητών, ενώ τα στούντιο, στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο, επικεντρώνονται στο πολεοδομικό και τεχνολογικό στοιχείο αντίστοιχα. Μια σειρά μαθημάτων των τεσσάρων τομέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αρχίζουν να συσσωρεύουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την αποδοτική ανταπόκριση στις πολύπλοκες απαιτήσεις οποιουδήποτε συνθετικού έργου. Τα δύο στούντιο σύνθεσης, στον τέταρτο χρόνο σπουδών, επιτρέπουν επιλογή όσον αφορά στα συγκεκριμένα διεξαγόμενα έργα και, μαζί με μαθήματα επιλογής, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να ασκήσει μια βαθύτερη έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος. ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Υποχρεωτικά Μαθήματα ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I (10 ECTS) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Χώρου, της Μορφής, της Γεωμετρίας, των Αναλογιών και της Κλίμακας. Αν και οι ασκήσεις δεν έχουν αρχιτεκτονική κλίμακα, απαιτείται η ένταξη αντικειμένου σε συγκεκριμένο περιβάλλον, με στόχο οι φοιτητές να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, εισάγοντάς τους σε διάφορα μέσα και τρόπους απεικόνισης και επικοινωνίας. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 100 Ανάλυση και σύνθεση του Χώρου, της Μορφής, του Λειτουργικού Προγράμματος για ένα Αρχιτεκτονικό Έργο εντεταγμένο σε συγκεκριμένο χώρο κοινωνικά και περιβαλλοντικά, με έμφαση σε κλιματικές και μικροκλιματικές παραμέτρους. Προσεγγίσεις για επίλυση προβλημάτων. Ανάπτυξη ιδέας σε φυσική οντότητα. Περιγραφή και απεικόνιση της εισήγησης με τη χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας και με τη συμπερίληψη μακετών. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 110 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (5 ECTS) Εισαγωγικό μάθημα που προσφέρει μία πανοραμική ματιά στη διακλαδική φύση της αρχιτεκτονικής στο χρόνο, το χώρο και την κοινωνία. Βάσει αυτού, προσφέρεται στους φοιτητές αρχιτεκτονικής το απαραίτητο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να ταξινομήσουν ανάλογα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, ενώ φοιτητές άλλων σχολών ή τμημάτων έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια πιο ενημερωμένη στάση και εκτίμηση της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και των δημιουργιών της. ΑΡΗ 111 Ιστορία Αρχιτεκτονικής I (5 ECTS) Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την Αναγέννηση. Ανάπτυξη και σημασία της αρχιτεκτονικής, επιδράσεις από εξελίξεις στην τεχνολογία και την οικοδομική, την τέχνη και τα πνευματικά ιδεώδη διαφόρων πολιτισμών. Η έννοια του Χώρου και της Μορφής στο δυτικό κόσμο και σε άλλους πολιτισμούς. ΑΡΗ 121 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική ΙΙ (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 124 Μεσαίες μέχρι προχωρημένες ικανότητες στη Γραφική Απεικόνιση της έννοιας της απόδοσης στην αρχιτεκτονική. Χρήση μουσικών οργάνων ως μέσων επίτευξης αυτού του σκοπού και γνωριμία των φοιτητών με τον κόσμο του μουσικού οργάνου (μουσικοί, ορχήστρα, είδος μουσικής, χώρος παράστασης και χώρος πρόβας κ.λπ.). Τα θέματα αρχιτεκτονικής εισάγονται παράλληλα μέσα από διάφορες ασκήσεις. Μια πρώτη επαφή με θέματα επικοινωνίας και συναρμογής διαφόρων κόσμων του αρχιτεκτονικού έργου, εισάγοντας τον παράγοντα χρόνο. Οι ασκήσεις απαιτούν τη χρήση διαφόρων μεθόδων και μέσων αναπαράστασης: Ελεύθερο Σχέδιο και Μακέτες για την καταγραφή σχέσεων σε τρισδιάστατη μορφή. ΑΡΗ 124 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Ι (5 ECTS) Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο. Ασκήσεις σχεδίου που στοχεύουν στην εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά στοιχεία της Απεικόνισης και Οπτικής Επικοινωνίας και της εξοικείωσής τους με τη χρήση των βασικών μέσων. Ποιοτική Διαφοροποίηση της Γραμμής, Τονική Απόδοση του πεδίου και της επιφάνειας του όγκου, καθώς και Φωτοσκίαση, οδηγούν στη μελέτη του βάθους και τη χρήση προοπτικού για τη σχεδίαση ή απεικόνιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Για τον τεχνικό σχεδιασμό, μελετώνται Γεωμετρικές Μέθοδοι Αρχιτεκτονικής Απεικόνισης. Συστήματα Προβολών για κατόψεις, όψεις, τομές, ισομετρικά σχέδια, ορθές και αξονομετρικές προβολές, σκιαγραφία. 245

3 ΑΡΗ 200 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 101 Σχεδιασμός κτηρίου μέτριας πολυπλοκότητας ενταγμένου σε συγκεκριμένο χώρο. Συνολική υιοθέτηση των συνθετικών αρχών. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην έννοια του Προγραμματισμού και της χρήσης του χώρου, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές εισάγονται στη διαδικασία διαμόρφωσης της προβληματικής για το κτήριο που θα σχεδιάσουν. Άλλες έννοιες για εξερεύνηση σχετίζονται με το κοινωνικό πλαίσιο, τα υλικά, τη δομική κατασκευή, τις μεθόδους οικοδομικής και χωροταξίας. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 200 Συνθετικό θέμα που αφορά τη σχεδίαση συγκροτήματος καθορισμένου λειτουργικού προγράμματος. Σχέσεις χώρων και ικανοποίηση των αναγκών διαφόρων χρηστών. Χωροταξία. Έρευνα, Τυπολογίες. Στοιχεία εσωτερικού Χώρου, Φωτισμός, Υλικά. Περιβαλλοντικά θέματα. Περίπλοκο έργο που απαιτεί μια ολοκληρωτική προσέγγιση. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 210 Ιστορία Αρχιτεκτονικής II (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 111 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από το 1750 μέχρι σήμερα. Ανάλυση διάφορων πτυχών της αρχιτεκτονικής σκέψης και δημιουργίας, και οι σχέσεις τους με συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά δρώμενα, τεχνολογικά επιτεύγματα και αισθητικές αντιλήψεις. Ο ρόλος του Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής Επανάστασης στην ανάπτυξη της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Μετέπειτα επαναπροσδιορισμοί των εννοιών του «Μοντέρνου» και του «Μοντερνισμού» σε διάφορα μέρη του κόσμου. ΑΡΗ 211 Κοινωνικές Διαστάσεις της Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Συστηματική ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της αρχιτεκτονικής. Οι πολύπλοκοι διαχωρισμοί μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Αισθητικές Αντιλήψεις, Νοήματα Και Μηνύματα. Σχέσεις Εξουσίας, Ρόλοι των Φύλων και Ρόλοι Κοινωνικών Ομάδων στο Δομημένο Περιβάλλον. ΑΡΗ 220 Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 124 Ανασκόπηση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Συστημάτων Σχεδίασης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων στο πλαίσιο αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Σχεδίαση, Προσομοίωση και Απόδοση με διάφορα προγράμματα Υπολογιστή. Επεξεργασία εικόνας. Επιφάνεια, Υφή, Φωτοσκίαση. ΑΡΗ 222 Κουλτούρα της Εικόνας (5 ECTS) Ανάλυση της παραγωγής και κατανάλωσης της Εικόνας, καθώς και της πολύπλοκης σχέσης της με την κοινωνία. Σε μία συνεχή ταλάντευση μεταξύ Αντικειμένου και Υποκείμενου, τα στοιχεία μιας εικόνας εξετάζονται σε συνδυασμό με το ποιος κοιτάζει, πότε, πού και υπό ποιες συνθήκες. Σ αυτό το πλαίσιο, εικόνες από την τέχνη, τη διαφήμιση ή τον κινηματογράφο είναι εξίσου σημαντικές και σχετικές με οικογενειακές φωτογραφίες. ΑΡΗ 230 Οικοδομική I (5 ECTS) Οικοδομικός σχεδιασμός και λεπτομέρειες σε κτήρια από ξύλο. Εισαγωγή στις δομικές κατασκευές από ξύλο. Ταξινόμηση Δομικών Συστημάτων και βασικές αρχές της Οικοδόμησης Κτηρίων Σκελετού. Δομική κατασκευή, εξωτερικά τοιχώματα και ανοίγματα, θεμελιώσεις, δάπεδα και οροφή. Παραδείγματα εφαρμογής όσον αφορά στην παραγωγή, οικοδόμηση, συναρμολόγηση και ιστορική ανάπτυξη του ξύλου στις κατασκευές. ΑΡΗ 233 Οικοδομική II (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 230 Οικοδομικός Σχεδιασμός και Λεπτομέρειες σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ιδιότητες σκυροδέματος, φυσική σύνθεση, παραγωγή, μορφολόγηση και σχεδιασμός. Οικοδόμηση Συμπαγών Κτηρίων και Κτηρίων Σκελετού. Δομική Κατασκευή, Εξωτερικά Τοιχώματα, Δάπεδα. Θερμομόνωση και συμπύκνωση υδρατμών, επενδύσεις και άλλα τελειώματα. Ηχομόνωση και διατάξεις Ηλιακής Προστασίας. Μορφοποίηση στοιχείων με οπλισμένο σκυρόδεμα για ηλιακή προστασία, ελαφριά στοιχεία. Μελέτη κτηρίου, ενοποιημένη με ΑΡΗ 201. ΑΡΗ 241 Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού (5 ECTS) Βασικά χαρακτηριστικά και ορισμοί του Αστικού Περιβάλλοντος, πολιτιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Σχέσεις δυνάμεων που διαμορφώνουν την πόλη. Αναγνωρίζονται οι κόσμοι μέσα στους οποίους εγγράφεται ο Αστικός Σχεδιασμός (φυσικοί, χρονικοί και πραγματιστικοί). Δίνεται έμφαση στην πολυσυνθετότητα των κόσμων και στην αλληλεπίδρασή τους. Ιστορική ανασκόπηση των θεωριών και προσεγγίσεων από τη βιομηχανική εποχή μέχρι σήμερα μέσα από αυτό το πρίσμα. Αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στη θεωρία και στην πράξη. ΑΡΗ 300 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V Αστικός Σχεδιασμός (10 ECTS) Προαπαιτούμενα: ΑΡΗ 201 και ΑΡΗ 241 Έργο Αστικού Σχεδιασμού που χρησιμοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο, που παρέχεται στους φοιτητές στη θεωρία Αστικού Σχεδιασμού, κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών κόσμων στους οποίους εντάσσεται ο Αστικός Σχεδιασμός (φυσικοί, χρονικοί, πραγματιστικοί), οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές, που να βασίζονται σε δυναμικές σχέσεις μεταξύ ανάλυσης και πρότασης σε μία ενδιάμεση κλίμακα μεταξύ κτηρίου και πόλης. Δυναμικές σχέσεις μεταξύ τοπικού και υπερτοπικού, εφήμερου και μόνιμου, γίνονται βασικές για το έργο. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (10 ECTS) Προαπαιτούμενα: ΑΡΗ 300, ΑΡΗ 330, ΑΡΗ 332 και ΠΠΜ 133 Αρχιτεκτονική σύνθεση σε συγκεκριμένη τοποθεσία κτηρίου με προχωρημένες τεχνικές απαιτήσεις, που οδηγεί σε λεπτομέρειες 1:1. Επικέντρωση στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία με συνοδευτικές διαλέξεις στη μεθοδολογία της ενιαίας προσέγγισης στη σύνθεση. Αρχική διερεύνηση πολεοδομικού χώρου, απαιτούμενα λειτουργικότητας και μορφή κτηρίου. Δομική κατασκευή ως πρωταρχικό συστατικό στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση, ανάπτυξη εναλλακτικών συνθέσεων. Κτηριακό Κέλυφος, Διαφάνεια, Επιλογή Συστημάτων και Υλικών, τεχνικά απαιτούμενα. Συνένωση Συστημάτων Τεχνικής 246 Tμήμα Αρχιτεκτονικής

4 ανάπτυξης για περιβαλλοντικό έλεγχο του εσωτερικού και ενεργειακή επάρκεια κτηρίου. ΑΡΗ 310 Ιστορία και Θεωρία Σύγχρονη Αρχιτεκτονική (5 ECTS) Νέες τάσεις και κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική κατά τα τελευταία χρόνια. Κριτική ανάλυση του έργου αρχιτεκτόνων ή αρχιτεκτονικών γραφείων, και οι πρακτικές/θεωρητικές αναζητήσεις τους σε σχέση με καινούργιες τεχνολογίες, επιστημολογικές τάσεις, αισθητικές αντιλήψεις, οικολογικούς προβληματισμούς ή συσχετισμούς του τοπικού με το παγκόσμιο. ΑΡΗ 311 Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί (5 ECTS) Ανάλυση παραδοσιακών αγροτικών οικισμών και αστικών συνόλων, με ειδική αναφορά στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου. Σύγκριση και συσχετισμοί με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική γειτονικών χωρών και με τη σημερινή πραγματικότητα στην Κύπρο. Εμβάθυνση στους ειδικούς κοινωνικούς, οικονομικούς και κλιματολογικούς παράγοντες και στοιχεία οικοδομικής. Κριτική ανασκόπηση αρχών διατήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών οικοδομών, καθώς και μεθόδων ένταξης νέων οικοδομών σε παραδοσιακούς πυρήνες. ΑΡΗ 313 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία (5 ECTS) Εισαγωγή σε βασικές έννοιες οι οποίες αποτελούν μέρος της Αρχιτεκτονικής, όπως και της Φιλοσοφίας. Έμφαση δίνεται σε παραμέτρους, όπως αυτές του χώρου, του χρόνου και της μορφής, και στους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτές έχουν θεωρηθεί από διάφορους μελετητές στα δύο αυτά πεδία. ΑΡΗ 330 Οικοδομική III (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 233 Οικοδομικός Σχεδιασμός και λεπτομέρειες σε κτήρια από χάλυβα. Μέταλλα, Φυσικές Ιδιότητες, Παραγωγή, Οικοδόμηση, Συναρμολόγηση. Πρωτεύουσα Δομική Κατασκευή και Συνένωση με τα Οικοδομικά Στοιχεία. Ταξινόμηση Δομικών Συστημάτων και Σχεδιασμός Οικοδομικών Στοιχείων και Ενώσεων. Κτηριακό κέλυφος, διαφανής μεταλλική πρόσοψη. Πίνακες γυαλιού, φυσικές και δομικές ιδιότητες, μεταλλικά φατνώματα σάντουιτς, οικοδομικές ενώσεις, επενδύσεις, αναρτημένοι τοίχοι. Τομές επιφανειών οροφής-πρόσοψης. Στοιχεία ανοίγματος, παράθυρα, πόρτες. Εσωτερικά τοιχώματα, οροφές, θερμομόνωση και ηχομόνωση. Διατάξεις ηλιακής προστασίας. ΑΡΗ Οικοδομική - Τεχνολογία Κτηρίων (5 ECTS) Ταξινόμηση τύπων κτηρίων, λειτουργική διευθέτηση και οικοδομικοί κανονισμοί. Δομική Μελέτη, Κάθετα και Οριζόντια Φέροντα Συστήματα, υλικά, οικοδόμηση, αλληλεπίδραση δομικής κατασκευής και λειτουργίας. Οικοδομική Μελέτη, μη φέροντα στοιχεία (εσωτερικά τοιχώματα, οροφές, κτηριακό κέλυφος, εξωτερικές επενδύσεις, αναρτημένοι τοίχοι). Συστήματα Τεχνικών Εγκαταστάσεων, θέρμανση, κλιματισμός, παροχή νερού, συστήματα ηλεκτρισμού, κατακόρυφων μετακινήσεων. Μέτρα ασφάλειας και υγείας. ΑΡΗ 332 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης (5 ECTS) Εισαγωγή στις αρχές της διάδοσης θερμότητας, ήχου και φωτοηλεκτρικού πεδίου. Μηχανολογικά και Ηλεκτρολογικά Συστήματα Κτηρίων για αρχιτέκτονες. Αποδοτικότητα λειτουργίας, ανάλυση και Σχεδιασμός Κτηριακών Υποβοηθητικών Συστημάτων, θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, διανομή ηλεκτρικού δικτύου, φωτισμός, κάθετη διακίνηση, ακουστική. ΑΡΗ 340 Αρχιτεκτονική Τοπίου (5 ECTS) Εισαγωγή σε βασικές Παραμέτρους της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Μέσα από ιστορικές και σύγχρονες αναφορές, γίνεται εισαγωγή στις φυσικές και ανθρώπινες παραμέτρους, που καθορίζουν το τοπίο γενικότερα, και τον κήπο ειδικότερα. Τα θέματα του χρόνου, της τοπογραφίας, της κλίμακας, της φύτευσης, του τεχνητού και του φυσικού γίνονται οι κύριες κατευθύνσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το μάθημα. Σύντομες ασκήσεις έργων και μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου ενταγμένες στη λογική του μαθήματος. ΑΡΗ 400 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 301 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Σύνθεση, βάσει της οποίας οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εξετάσουν το πρόγραμμα και να αναλύσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις διάφορες πτυχές του συνθετικού αποτελέσματος. Η φαινομενικά αθώα περιγραφή των σκοπών και αναγκών εξετάζεται και αναλύεται πιο κριτικά όσον αφορά στο σκεπτικό και την ιδεολογία που προωθεί. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν θέμα που τους ενδιαφέρει, αφού αυτό εγκριθεί από τον διδάσκοντα. ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 400 Οι φοιτητές αναμένεται να ερευνήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα που τους ενδιαφέρει, να οργανώσουν το ανάλογο πρόγραμμα και να συνθέσουν μία πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί για την αρτιότητά της σχετικά με όλες της πτυχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, για την αποτελεσματικότητα στην παρουσίασή της ποσοτικά και ποιοτικά, και για τον τρόπο υπεράσπισης τού τι υπονοεί και υποστηρίζει. ΑΡΗ 410 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Η ιστορία του επαγγέλματος. Η φύση της πρακτικής, ηθική, νομοθεσία, κώδικες και κανονισμοί. Η κουλτούρα του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος. Ο αρχιτέκτονας και ο πελάτης. Τα προβλήματα του παρόντος και οι προκλήσεις του μέλλοντος. ΑΡΗ 411 Προχωρημένη Θεωρία Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Ορισμός της Αρχιτεκτονικής θεωρίας, προβλήματα και πιθανές κατευθύνσεις. Η φύση των Αρχιτεκτονικών Παραμέτρων και οι σχέσεις τους. Αναλυτικές και συμβατικές θεωρίες. Παράδοση, Κριτική Σκέψη και Θεωρία. Θεωρία και πρακτική. Υποθέσεις και έρευνα στην αρχιτεκτονική. Επιστημολογικά ερωτήματα και η φύση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης. Προαιρετικά Μαθήματα Επιλογής ΑΡΗ 402 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής I (5 ECTS) Το θέμα κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και ερευνητικών ενδιαφερόντων των μόνιμων και επισκεπτών καθηγητών. ΑΡΗ 403 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής II (5 ECTS) Το θέμα κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και ερευνητικών ενδιαφερόντων των μόνιμων και επισκεπτών καθηγητών. 247

5 ΑΡΗ 412 Αρχιτεκτονική και Οικολογία: Κριτική Ανάλυση (5 ECTS) Ιστορική αναδρομή σε διάφορες αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον που επηρέασαν την αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία. Έμφαση σε ανησυχίες του 20ού και του 21ου αιώνα για περιβαλλοντισμό και αειφορία, και οι θεωρητικές διαστάσεις τους. ΑΡΗ 413 Μοντερνισμός Παγκόσμιες Διαστάσεις (5 ECTS) Κριτική ανάλυση των Πολυδιάστατων Πτυχών του Μοντερνισμού και των Συσχετισμών του με διεθνείς τάσεις Εκμοντερνισμού και Αστικής Ανάπτυξης, την άρση της αποικιοκρατίας, και μορφές παγκοσμιοποίησης, με στόχο να ενθαρρύνει διαπολιτισμικούς προβληματισμούς. ΑΡΗ 420 Απεικονίσεις της Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Εξέταση περιγραφών ή απεικονίσεων αρχιτεκτονικής στη λογοτεχνία, την τέχνη γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογράφου. Ιδεολογικά προγράμματα, πολιτιστικοί κώδικες, παραδείγματα. ΑΡΗ 421 Προχωρημένος Σχεδιασμός με Η/Υ (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 220 ή ανάλογο μάθημα από άλλο τμήμα Μάθημα για γνώστες σχεδιασμού με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κινησιοδοσία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Προσομοιώσεις, Κινήσεις Κάμερας, Συνθήκες Φωτισμού, Ειδικά Εφφέ και Ψηφιακή Επεξεργασία κινησιοδοτημένων σειρών. Σχεδίαση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όχι μόνο ως εργαλείου επικοινωνίας αλλά και αρχιτεκτονικής σύνθεσης. ΑΡΗ 423 Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία (5 ECTS) Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών σε εικαστικά θέματα και την επανασύνδεσή τους πίσω στην αρχιτεκτονική δημιουργία. Κάθε έτος, το μάθημα θα μελετά διαφορετικά θέματα, όπως αυτό της κλίμακας και μέτρησης του κορμιού με το χώρο, του χρώματος, καθώς και θέματα επαφής με την άμεση δημιουργία και κατασκευή. ΑΡΗ 430 Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κτηρίων (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΠΠΜ 133 Εισαγωγή στις Αντισεισμικές Δομικές Κατασκευές. Στατικές και Δυναμικές Δράσεις, Χαρακτηριστικά Σεισμών, Μηχανικά Χαρακτηριστικά Κτηρίων, Μορφή Κτηρίου και Διαστάσεις, Οριζόντιες Φέρουσες Δομικές Κατασκευές, Αρχές Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Οικοδομικός Σχεδιασμός Μη Φερόντων Στοιχείων. Νέες τεχνολογίες για κινητικά κτήρια με δυναμική προσαρμοστικότητα, έλεγχος δομικής κατασκευής και σεισμική μόνωση. ΑΡΗ 431 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός (5 ECTS) Σχεδιασμός οικονομικά αποδοτικών κτηρίων για ενεργειακή επάρκεια. Κριτήρια για βελτιστοποιημένο εξωτερικό/εσωτερικό περιβάλλον και για αρχιτεκτονικά, μηχανικά, ηλεκτρικά και κτηριακά συστατικά συστημάτων. Αξιολόγηση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα. ΑΡΗ 440 Κινητοποιήσεις σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία (5 ECTS) Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει διαφόρων ειδών συνθήκες μετακίνησης πληθυσμών και ιδεών ανά την υφήλιο. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις στο χώρο και στην πόλη από διαφόρων ειδών κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων είναι κινητοποιήσεις για αναψυχή, τουρισμό αλλά και μετανάστευση. Κάθε έτος, θα επιλέγονται κάποια είδη κινητοποιήσεων, στα οποία οι φοιτητές θα εισάγονται σε βάθος ως προς το πώς επηρεάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ο αστικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. ΑΡΗ 441 Σύγχρονοι Εδαφικοί Μετασχηματισμοί και Αστικός Σχεδιασμός (5 ECTS) Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει προσθέσει ένα, ακόμη, επίπεδο λειτουργίας της σύγχρονης πόλης, αναιρώντας τους διαχωρισμούς κέντρου και περιφέρειας. Η δημιουργία δικτύων ορατών, αλλά και μη, έχουν δημιουργήσει νέες δυναμικές μεταξύ αστικών στοιχείων, που ήταν συνδεδεμένα μέχρι σήμερα με το έδαφος και το χώρο, και νέων που εισάγονται από τα δίκτυα. Ποιος ο ρόλος του αρχιτέκτονα πολεοδόμου σε τέτοιες περιπτώσεις; Ποιοι τρόποι ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης μπορούν να καταγράψουν τέτοιες δυναμικές και πώς ενσωματώνονται στον αστικό σχεδιασμό; Προσφερόμενα Μαθήματα για άλλα Τμήματα ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις (5 ECTS) Απεικόνιση μηχανικής σε εικονογραφημένη όψη και πολλαπλή όψη. Τεχνικές Σχεδιασμού, περιγραφή μεγέθους, τυποποιημένες και απλουστευμένες πρακτικές που εφαρμόζονται στη γραφική επικοινωνία. Ανάλυση Συστημάτων Προβολής. Συσχέτιση Γραφικών, Αριθμητικών και Υπολογιστικών λύσεων προβλημάτων χώρου, τομές και ανάπτυξη. Ελεύθερη σχεδίαση με το χέρι, με βάση τεχνικά σχέδια. Σχεδιάσεις υπό κλίμακα. Σχεδίαση με τη χρήση Λογισμικού Σχεδίασης (CAD) και Η/Υ. ΑΡΗ 320 Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (5 ECTS) Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σε ενοποιημένο ψηφιακό Περιβάλλον. Δισδιάστατα και Τρισδιάστατα Συστήματα Σχεδίασης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Προσομοίωση και Απόδοση Μορφών και Στοιχείων, Στατική Ανάλυση και Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Μελέτης. ΑΡΗ Οικοδομική - Τεχνολογία Κτηρίων (5 ECTS) Ταξινόμηση τύπων κτηρίων, λειτουργική διευθέτηση και οικοδομικοί κανονισμοί. Δομική Μελέτη, Κάθετα και Οριζόντια Φέροντα Συστήματα, υλικά, οικοδόμηση, αλληλεπίδραση δομικής κατασκευής και λειτουργίας. Οικοδομική Μελέτη, μη Φέροντα Στοιχεία (εσωτερικά τοιχώματα, οροφές, κτηριακό κέλυφος, εξωτερικές επενδύσεις, αναρτημένοι τοίχοι). Συστήματα Τεχνικών Εγκαταστάσεων, θέρμανση, κλιματισμός, παροχή νερού, συστήματα ηλεκτρισμού, κατακόρυφων μετακινήσεων. Μέτρα ασφάλειας και υγείας. 248 Tμήμα Αρχιτεκτονικής

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 1ο Εξάμηνο ECTS ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I 10 ΑΡΗ 110 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική 5 ΑΡΗ 124 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Ι 5 ΠΠΜ 130 Δομική Μηχανική I 5 ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένο Επιπέδο 5 2ο Εξάμηνο ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 10 ΑΡΗ 111 Ιστορία Αρχιτεκτονικής I 5 ΑΡΗ 121 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική ΙΙ 5 ΠΠΜ 133 Δομική Μηχανική II 5 ΓΛΩ 102 Αγγλικά για Αρχιτεκτονική 5 2ο ΕΤΟΣ 3ο Εξάμηνο ΑΡΗ 200 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 10 ΑΡΗ 210 Ιστορία Αρχιτεκτονικής II 5 ΑΡΗ 220 Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική 5 ΑΡΗ 222 Κουλτούρα της Εικόνας 5 ΑΡΗ 230 Οικοδομική I 5 4ο Εξάμηνο ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 10 ΑΡΗ 211 Κοινωνικές Διαστάσεις της Αρχιτεκτονικής 5 ΑΡΗ 233 Οικοδομική II 5 ΑΡΗ 241 Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού 5 ΠΠΜ 241 Δομικές Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 5 ECTS 3ο ΕΤΟΣ 5ο Εξάμηνο ΑΡΗ 300 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V Αστικός Σχεδιασμός 10 ΑΡΗ 310 Ιστορία και Θεωρία Σύγχρονη Αρχιτεκτονική 5 ΑΡΗ 330 Οικοδομική III 5 ΑΡΗ 332 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης 5 ΑΡΗ 340 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 6ο Εξάμηνο ΑΡΗ 301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 10 ΑΡΗ 311 Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί 5 ΑΡΗ 313 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία 5 ΑΡΗ Οικοδομική Τεχνολογία Κτηρίων 5 4ο ΕΤΟΣ 7ο Εξάμηνο ΑΡΗ 400 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 10 ΑΡΗ 410 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 TOTAL 30 8ο Εξάμηνο ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 10 ΑΡΗ 411 Προχωρημένη Θεωρία Αρχιτεκτονικής 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πανεπιστημιούπολη, 65 00 Ρίο, Πάτρα / T: 610 996 357 F: 610 969 371 / www.arch.upatras.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Οργάνωση και Δομή Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη Kωνσταντίνος Kωνσταντίνου Kωνσταντίνος Xρίστου ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημών της Αγωγής. ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Ζέλεια Γρηγορίου Κωνσταντίνος Κορφιάτης Ελένη Λοΐζου Μιράντα Χρίστου

Επιστημών της Αγωγής. ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Ζέλεια Γρηγορίου Κωνσταντίνος Κορφιάτης Ελένη Λοΐζου Μιράντα Χρίστου Επιστημών της Αγωγής ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη Kωνσταντίνος Kωνσταντίνου Kωνσταντίνος Xρίστου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος Department of Architecture. University of Patras.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ) -------------------------------------------------------------------------------- ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

περιε χόμενα περιεχόμενα

περιε χόμενα περιεχόμενα 1 2 περιεχόμενα περιε χόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 5 3. Σκοπός του Προγράμματος 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

περιε χόμενα περιεχόμενα

περιε χόμενα περιεχόμενα 1 2 3 περιε χόμενα περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 5 3. Σκοπός του Προγράμματος 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 188 23 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. 8602/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2014-2016

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2014-2016 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Συμπλήρωμα 2014-2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών... 6 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών... 8 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Βασίλειου Τσατήρη, Προέδρου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Ημερίδα «Το μέλλον των Γεωπονικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο-οι επαγγελματικές προοπτικές»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΑΘΗΝΑ 2010 Γραμματεία ΠΜΣ Ζωή Φουλίδη Ελ. Βενιζέλου 70 176 71 Καλλιθέα Τηλ. 210 9549325 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νεκτάριος ΧΑΪΤΟΣ Αντώνης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα