Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα"

Transcript

1 Αρχιτεκτονικής ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Χατζηχρίστος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤEΣ ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Μάριος Κ. Φωκάς Παναγιώτα I. Πύλα Χρίστος Χατζηχρίστος ΕΠIΚΟΥΡΟI KAΘHΓHTΕΣ Ανδρέας Σαββίδης Σωκράτης Στρατής Νάτια Χαραλάμπους ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Θεοχάρης Δαυίδ, Kαθηγητής, Pratt Institute, Η.Π.Α. Pierre von Meiss, Kαθηγητής, EPFL, Ελβετία Βύρων Μυκελλίδης, Kαθηγητής, Oxford Brooks University, Ηνωμένο Βασίλειο Νίκος Πολυδωρίδης, Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα Danieli Shefer, Kαθηγητής, Technion, Iσραήλ ΛEKTOPΕΣ Μαρία Φυλοκύπρου Οδυσσέας Κοντοβούρκης Εισαγωγή Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική δεν είναι υπερεκτιμημένος. Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική. Κατ' επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΑΡΧΤ) έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παραγωγή αρχιτεκτονικής τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα και στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Θα διευκολύνει, επίσης, τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των διαφόρων ομάδων, που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής: της κοινωνίας των αρχιτεκτόνων με άλλους επαγγελματίες και το κοινό. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχει η ιδέα της ολοκληρωμένης σύνθεσης, η οποία τονίζει την ανάγκη μιας ισορροπημένης εστίασης στους διάφορους τομείς της αρχιτεκτονικής, σε συνάρτηση με τον πολύπλοκο και συνάμα συναρπαστικό της χαρακτήρα. Οι προκλήσεις σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο είναι πολλές, αλλά, ίσως, θα μπορούσαν να περιγραφούν με τον εξής τρόπο: η διατήρηση του παρελθόντος, η ικανοποίηση των αναγκών τού σήμερα και ο προγραμματισμός για το μέλλον, ο σχεδιασμός του καλλιεργημένου μέσα στο φυσικό, η εντόπιση του ντόπιου μέσα στο συνολικό: ο εντοπισμός των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων και η προβολή των ομοιοτήτων, η καινοτομία, η δημιουργία. Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως εξέχοντος ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής, είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά θα έχουν και την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. 244

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεωρώντας τη σύνθεση ως τον κοινό παράγοντα όλων των εννοιολογικών ή άλλων υποδιαιρέσεων ή κατηγοριών, οι τέσσερις βασικοί τομείς των σπουδών είναι: αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία, αρχιτεκτονικά μέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και πολεοδομικός σχεδιασμός. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου Bachelor of Science (B.Sc.) στην Αρχιτεκτονική, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στις μετέπειτα σπουδές για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Master of Science (M.Sc.) στην Αρχιτεκτονική. Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στο Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής B.Sc., απαιτεί τη συμπλήρωση 240 ECTS, κατανεμημένων όπως περιγράφεται στο σχετικό πίνακα. Από τα 240 ECTS, τουλάχιστον 15 ECTS πρέπει να είναι σε μαθήματα επιλογής (που δεν περιλαμβάνονται στην ειδίκευση των φοιτητών) και πρέπει να λαμβάνονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ 10 ECTS πρέπει να λαμβάνονται από το πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών. Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα εισάγουν το θέμα μέσω στούντιο σύνθεσης αυξανόμενης αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας, τα οποία αναπτύσσουν τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες των φοιτητών, ενώ τα στούντιο, στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο, επικεντρώνονται στο πολεοδομικό και τεχνολογικό στοιχείο αντίστοιχα. Μια σειρά μαθημάτων των τεσσάρων τομέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αρχίζουν να συσσωρεύουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την αποδοτική ανταπόκριση στις πολύπλοκες απαιτήσεις οποιουδήποτε συνθετικού έργου. Τα δύο στούντιο σύνθεσης, στον τέταρτο χρόνο σπουδών, επιτρέπουν επιλογή όσον αφορά στα συγκεκριμένα διεξαγόμενα έργα και, μαζί με μαθήματα επιλογής, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να ασκήσει μια βαθύτερη έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος. ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Υποχρεωτικά Μαθήματα ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I (10 ECTS) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Χώρου, της Μορφής, της Γεωμετρίας, των Αναλογιών και της Κλίμακας. Αν και οι ασκήσεις δεν έχουν αρχιτεκτονική κλίμακα, απαιτείται η ένταξη αντικειμένου σε συγκεκριμένο περιβάλλον, με στόχο οι φοιτητές να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, εισάγοντάς τους σε διάφορα μέσα και τρόπους απεικόνισης και επικοινωνίας. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 100 Ανάλυση και σύνθεση του Χώρου, της Μορφής, του Λειτουργικού Προγράμματος για ένα Αρχιτεκτονικό Έργο εντεταγμένο σε συγκεκριμένο χώρο κοινωνικά και περιβαλλοντικά, με έμφαση σε κλιματικές και μικροκλιματικές παραμέτρους. Προσεγγίσεις για επίλυση προβλημάτων. Ανάπτυξη ιδέας σε φυσική οντότητα. Περιγραφή και απεικόνιση της εισήγησης με τη χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας και με τη συμπερίληψη μακετών. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 110 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (5 ECTS) Εισαγωγικό μάθημα που προσφέρει μία πανοραμική ματιά στη διακλαδική φύση της αρχιτεκτονικής στο χρόνο, το χώρο και την κοινωνία. Βάσει αυτού, προσφέρεται στους φοιτητές αρχιτεκτονικής το απαραίτητο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να ταξινομήσουν ανάλογα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, ενώ φοιτητές άλλων σχολών ή τμημάτων έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια πιο ενημερωμένη στάση και εκτίμηση της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και των δημιουργιών της. ΑΡΗ 111 Ιστορία Αρχιτεκτονικής I (5 ECTS) Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την Αναγέννηση. Ανάπτυξη και σημασία της αρχιτεκτονικής, επιδράσεις από εξελίξεις στην τεχνολογία και την οικοδομική, την τέχνη και τα πνευματικά ιδεώδη διαφόρων πολιτισμών. Η έννοια του Χώρου και της Μορφής στο δυτικό κόσμο και σε άλλους πολιτισμούς. ΑΡΗ 121 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική ΙΙ (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 124 Μεσαίες μέχρι προχωρημένες ικανότητες στη Γραφική Απεικόνιση της έννοιας της απόδοσης στην αρχιτεκτονική. Χρήση μουσικών οργάνων ως μέσων επίτευξης αυτού του σκοπού και γνωριμία των φοιτητών με τον κόσμο του μουσικού οργάνου (μουσικοί, ορχήστρα, είδος μουσικής, χώρος παράστασης και χώρος πρόβας κ.λπ.). Τα θέματα αρχιτεκτονικής εισάγονται παράλληλα μέσα από διάφορες ασκήσεις. Μια πρώτη επαφή με θέματα επικοινωνίας και συναρμογής διαφόρων κόσμων του αρχιτεκτονικού έργου, εισάγοντας τον παράγοντα χρόνο. Οι ασκήσεις απαιτούν τη χρήση διαφόρων μεθόδων και μέσων αναπαράστασης: Ελεύθερο Σχέδιο και Μακέτες για την καταγραφή σχέσεων σε τρισδιάστατη μορφή. ΑΡΗ 124 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Ι (5 ECTS) Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο. Ασκήσεις σχεδίου που στοχεύουν στην εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά στοιχεία της Απεικόνισης και Οπτικής Επικοινωνίας και της εξοικείωσής τους με τη χρήση των βασικών μέσων. Ποιοτική Διαφοροποίηση της Γραμμής, Τονική Απόδοση του πεδίου και της επιφάνειας του όγκου, καθώς και Φωτοσκίαση, οδηγούν στη μελέτη του βάθους και τη χρήση προοπτικού για τη σχεδίαση ή απεικόνιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Για τον τεχνικό σχεδιασμό, μελετώνται Γεωμετρικές Μέθοδοι Αρχιτεκτονικής Απεικόνισης. Συστήματα Προβολών για κατόψεις, όψεις, τομές, ισομετρικά σχέδια, ορθές και αξονομετρικές προβολές, σκιαγραφία. 245

3 ΑΡΗ 200 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 101 Σχεδιασμός κτηρίου μέτριας πολυπλοκότητας ενταγμένου σε συγκεκριμένο χώρο. Συνολική υιοθέτηση των συνθετικών αρχών. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην έννοια του Προγραμματισμού και της χρήσης του χώρου, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές εισάγονται στη διαδικασία διαμόρφωσης της προβληματικής για το κτήριο που θα σχεδιάσουν. Άλλες έννοιες για εξερεύνηση σχετίζονται με το κοινωνικό πλαίσιο, τα υλικά, τη δομική κατασκευή, τις μεθόδους οικοδομικής και χωροταξίας. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 200 Συνθετικό θέμα που αφορά τη σχεδίαση συγκροτήματος καθορισμένου λειτουργικού προγράμματος. Σχέσεις χώρων και ικανοποίηση των αναγκών διαφόρων χρηστών. Χωροταξία. Έρευνα, Τυπολογίες. Στοιχεία εσωτερικού Χώρου, Φωτισμός, Υλικά. Περιβαλλοντικά θέματα. Περίπλοκο έργο που απαιτεί μια ολοκληρωτική προσέγγιση. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 210 Ιστορία Αρχιτεκτονικής II (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 111 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από το 1750 μέχρι σήμερα. Ανάλυση διάφορων πτυχών της αρχιτεκτονικής σκέψης και δημιουργίας, και οι σχέσεις τους με συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά δρώμενα, τεχνολογικά επιτεύγματα και αισθητικές αντιλήψεις. Ο ρόλος του Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής Επανάστασης στην ανάπτυξη της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Μετέπειτα επαναπροσδιορισμοί των εννοιών του «Μοντέρνου» και του «Μοντερνισμού» σε διάφορα μέρη του κόσμου. ΑΡΗ 211 Κοινωνικές Διαστάσεις της Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Συστηματική ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της αρχιτεκτονικής. Οι πολύπλοκοι διαχωρισμοί μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Αισθητικές Αντιλήψεις, Νοήματα Και Μηνύματα. Σχέσεις Εξουσίας, Ρόλοι των Φύλων και Ρόλοι Κοινωνικών Ομάδων στο Δομημένο Περιβάλλον. ΑΡΗ 220 Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 124 Ανασκόπηση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Συστημάτων Σχεδίασης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων στο πλαίσιο αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Σχεδίαση, Προσομοίωση και Απόδοση με διάφορα προγράμματα Υπολογιστή. Επεξεργασία εικόνας. Επιφάνεια, Υφή, Φωτοσκίαση. ΑΡΗ 222 Κουλτούρα της Εικόνας (5 ECTS) Ανάλυση της παραγωγής και κατανάλωσης της Εικόνας, καθώς και της πολύπλοκης σχέσης της με την κοινωνία. Σε μία συνεχή ταλάντευση μεταξύ Αντικειμένου και Υποκείμενου, τα στοιχεία μιας εικόνας εξετάζονται σε συνδυασμό με το ποιος κοιτάζει, πότε, πού και υπό ποιες συνθήκες. Σ αυτό το πλαίσιο, εικόνες από την τέχνη, τη διαφήμιση ή τον κινηματογράφο είναι εξίσου σημαντικές και σχετικές με οικογενειακές φωτογραφίες. ΑΡΗ 230 Οικοδομική I (5 ECTS) Οικοδομικός σχεδιασμός και λεπτομέρειες σε κτήρια από ξύλο. Εισαγωγή στις δομικές κατασκευές από ξύλο. Ταξινόμηση Δομικών Συστημάτων και βασικές αρχές της Οικοδόμησης Κτηρίων Σκελετού. Δομική κατασκευή, εξωτερικά τοιχώματα και ανοίγματα, θεμελιώσεις, δάπεδα και οροφή. Παραδείγματα εφαρμογής όσον αφορά στην παραγωγή, οικοδόμηση, συναρμολόγηση και ιστορική ανάπτυξη του ξύλου στις κατασκευές. ΑΡΗ 233 Οικοδομική II (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 230 Οικοδομικός Σχεδιασμός και Λεπτομέρειες σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ιδιότητες σκυροδέματος, φυσική σύνθεση, παραγωγή, μορφολόγηση και σχεδιασμός. Οικοδόμηση Συμπαγών Κτηρίων και Κτηρίων Σκελετού. Δομική Κατασκευή, Εξωτερικά Τοιχώματα, Δάπεδα. Θερμομόνωση και συμπύκνωση υδρατμών, επενδύσεις και άλλα τελειώματα. Ηχομόνωση και διατάξεις Ηλιακής Προστασίας. Μορφοποίηση στοιχείων με οπλισμένο σκυρόδεμα για ηλιακή προστασία, ελαφριά στοιχεία. Μελέτη κτηρίου, ενοποιημένη με ΑΡΗ 201. ΑΡΗ 241 Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού (5 ECTS) Βασικά χαρακτηριστικά και ορισμοί του Αστικού Περιβάλλοντος, πολιτιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Σχέσεις δυνάμεων που διαμορφώνουν την πόλη. Αναγνωρίζονται οι κόσμοι μέσα στους οποίους εγγράφεται ο Αστικός Σχεδιασμός (φυσικοί, χρονικοί και πραγματιστικοί). Δίνεται έμφαση στην πολυσυνθετότητα των κόσμων και στην αλληλεπίδρασή τους. Ιστορική ανασκόπηση των θεωριών και προσεγγίσεων από τη βιομηχανική εποχή μέχρι σήμερα μέσα από αυτό το πρίσμα. Αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στη θεωρία και στην πράξη. ΑΡΗ 300 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V Αστικός Σχεδιασμός (10 ECTS) Προαπαιτούμενα: ΑΡΗ 201 και ΑΡΗ 241 Έργο Αστικού Σχεδιασμού που χρησιμοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο, που παρέχεται στους φοιτητές στη θεωρία Αστικού Σχεδιασμού, κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών κόσμων στους οποίους εντάσσεται ο Αστικός Σχεδιασμός (φυσικοί, χρονικοί, πραγματιστικοί), οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές, που να βασίζονται σε δυναμικές σχέσεις μεταξύ ανάλυσης και πρότασης σε μία ενδιάμεση κλίμακα μεταξύ κτηρίου και πόλης. Δυναμικές σχέσεις μεταξύ τοπικού και υπερτοπικού, εφήμερου και μόνιμου, γίνονται βασικές για το έργο. Συνοδευτικές διαλέξεις σε σχετικά θέματα. ΑΡΗ 301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (10 ECTS) Προαπαιτούμενα: ΑΡΗ 300, ΑΡΗ 330, ΑΡΗ 332 και ΠΠΜ 133 Αρχιτεκτονική σύνθεση σε συγκεκριμένη τοποθεσία κτηρίου με προχωρημένες τεχνικές απαιτήσεις, που οδηγεί σε λεπτομέρειες 1:1. Επικέντρωση στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία με συνοδευτικές διαλέξεις στη μεθοδολογία της ενιαίας προσέγγισης στη σύνθεση. Αρχική διερεύνηση πολεοδομικού χώρου, απαιτούμενα λειτουργικότητας και μορφή κτηρίου. Δομική κατασκευή ως πρωταρχικό συστατικό στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση, ανάπτυξη εναλλακτικών συνθέσεων. Κτηριακό Κέλυφος, Διαφάνεια, Επιλογή Συστημάτων και Υλικών, τεχνικά απαιτούμενα. Συνένωση Συστημάτων Τεχνικής 246 Tμήμα Αρχιτεκτονικής

4 ανάπτυξης για περιβαλλοντικό έλεγχο του εσωτερικού και ενεργειακή επάρκεια κτηρίου. ΑΡΗ 310 Ιστορία και Θεωρία Σύγχρονη Αρχιτεκτονική (5 ECTS) Νέες τάσεις και κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική κατά τα τελευταία χρόνια. Κριτική ανάλυση του έργου αρχιτεκτόνων ή αρχιτεκτονικών γραφείων, και οι πρακτικές/θεωρητικές αναζητήσεις τους σε σχέση με καινούργιες τεχνολογίες, επιστημολογικές τάσεις, αισθητικές αντιλήψεις, οικολογικούς προβληματισμούς ή συσχετισμούς του τοπικού με το παγκόσμιο. ΑΡΗ 311 Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί (5 ECTS) Ανάλυση παραδοσιακών αγροτικών οικισμών και αστικών συνόλων, με ειδική αναφορά στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου. Σύγκριση και συσχετισμοί με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική γειτονικών χωρών και με τη σημερινή πραγματικότητα στην Κύπρο. Εμβάθυνση στους ειδικούς κοινωνικούς, οικονομικούς και κλιματολογικούς παράγοντες και στοιχεία οικοδομικής. Κριτική ανασκόπηση αρχών διατήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών οικοδομών, καθώς και μεθόδων ένταξης νέων οικοδομών σε παραδοσιακούς πυρήνες. ΑΡΗ 313 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία (5 ECTS) Εισαγωγή σε βασικές έννοιες οι οποίες αποτελούν μέρος της Αρχιτεκτονικής, όπως και της Φιλοσοφίας. Έμφαση δίνεται σε παραμέτρους, όπως αυτές του χώρου, του χρόνου και της μορφής, και στους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτές έχουν θεωρηθεί από διάφορους μελετητές στα δύο αυτά πεδία. ΑΡΗ 330 Οικοδομική III (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 233 Οικοδομικός Σχεδιασμός και λεπτομέρειες σε κτήρια από χάλυβα. Μέταλλα, Φυσικές Ιδιότητες, Παραγωγή, Οικοδόμηση, Συναρμολόγηση. Πρωτεύουσα Δομική Κατασκευή και Συνένωση με τα Οικοδομικά Στοιχεία. Ταξινόμηση Δομικών Συστημάτων και Σχεδιασμός Οικοδομικών Στοιχείων και Ενώσεων. Κτηριακό κέλυφος, διαφανής μεταλλική πρόσοψη. Πίνακες γυαλιού, φυσικές και δομικές ιδιότητες, μεταλλικά φατνώματα σάντουιτς, οικοδομικές ενώσεις, επενδύσεις, αναρτημένοι τοίχοι. Τομές επιφανειών οροφής-πρόσοψης. Στοιχεία ανοίγματος, παράθυρα, πόρτες. Εσωτερικά τοιχώματα, οροφές, θερμομόνωση και ηχομόνωση. Διατάξεις ηλιακής προστασίας. ΑΡΗ Οικοδομική - Τεχνολογία Κτηρίων (5 ECTS) Ταξινόμηση τύπων κτηρίων, λειτουργική διευθέτηση και οικοδομικοί κανονισμοί. Δομική Μελέτη, Κάθετα και Οριζόντια Φέροντα Συστήματα, υλικά, οικοδόμηση, αλληλεπίδραση δομικής κατασκευής και λειτουργίας. Οικοδομική Μελέτη, μη φέροντα στοιχεία (εσωτερικά τοιχώματα, οροφές, κτηριακό κέλυφος, εξωτερικές επενδύσεις, αναρτημένοι τοίχοι). Συστήματα Τεχνικών Εγκαταστάσεων, θέρμανση, κλιματισμός, παροχή νερού, συστήματα ηλεκτρισμού, κατακόρυφων μετακινήσεων. Μέτρα ασφάλειας και υγείας. ΑΡΗ 332 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης (5 ECTS) Εισαγωγή στις αρχές της διάδοσης θερμότητας, ήχου και φωτοηλεκτρικού πεδίου. Μηχανολογικά και Ηλεκτρολογικά Συστήματα Κτηρίων για αρχιτέκτονες. Αποδοτικότητα λειτουργίας, ανάλυση και Σχεδιασμός Κτηριακών Υποβοηθητικών Συστημάτων, θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, διανομή ηλεκτρικού δικτύου, φωτισμός, κάθετη διακίνηση, ακουστική. ΑΡΗ 340 Αρχιτεκτονική Τοπίου (5 ECTS) Εισαγωγή σε βασικές Παραμέτρους της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Μέσα από ιστορικές και σύγχρονες αναφορές, γίνεται εισαγωγή στις φυσικές και ανθρώπινες παραμέτρους, που καθορίζουν το τοπίο γενικότερα, και τον κήπο ειδικότερα. Τα θέματα του χρόνου, της τοπογραφίας, της κλίμακας, της φύτευσης, του τεχνητού και του φυσικού γίνονται οι κύριες κατευθύνσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το μάθημα. Σύντομες ασκήσεις έργων και μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου ενταγμένες στη λογική του μαθήματος. ΑΡΗ 400 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 301 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Σύνθεση, βάσει της οποίας οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εξετάσουν το πρόγραμμα και να αναλύσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις διάφορες πτυχές του συνθετικού αποτελέσματος. Η φαινομενικά αθώα περιγραφή των σκοπών και αναγκών εξετάζεται και αναλύεται πιο κριτικά όσον αφορά στο σκεπτικό και την ιδεολογία που προωθεί. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν θέμα που τους ενδιαφέρει, αφού αυτό εγκριθεί από τον διδάσκοντα. ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII (10 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 400 Οι φοιτητές αναμένεται να ερευνήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα που τους ενδιαφέρει, να οργανώσουν το ανάλογο πρόγραμμα και να συνθέσουν μία πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί για την αρτιότητά της σχετικά με όλες της πτυχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, για την αποτελεσματικότητα στην παρουσίασή της ποσοτικά και ποιοτικά, και για τον τρόπο υπεράσπισης τού τι υπονοεί και υποστηρίζει. ΑΡΗ 410 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Η ιστορία του επαγγέλματος. Η φύση της πρακτικής, ηθική, νομοθεσία, κώδικες και κανονισμοί. Η κουλτούρα του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος. Ο αρχιτέκτονας και ο πελάτης. Τα προβλήματα του παρόντος και οι προκλήσεις του μέλλοντος. ΑΡΗ 411 Προχωρημένη Θεωρία Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Ορισμός της Αρχιτεκτονικής θεωρίας, προβλήματα και πιθανές κατευθύνσεις. Η φύση των Αρχιτεκτονικών Παραμέτρων και οι σχέσεις τους. Αναλυτικές και συμβατικές θεωρίες. Παράδοση, Κριτική Σκέψη και Θεωρία. Θεωρία και πρακτική. Υποθέσεις και έρευνα στην αρχιτεκτονική. Επιστημολογικά ερωτήματα και η φύση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης. Προαιρετικά Μαθήματα Επιλογής ΑΡΗ 402 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής I (5 ECTS) Το θέμα κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και ερευνητικών ενδιαφερόντων των μόνιμων και επισκεπτών καθηγητών. ΑΡΗ 403 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής II (5 ECTS) Το θέμα κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και ερευνητικών ενδιαφερόντων των μόνιμων και επισκεπτών καθηγητών. 247

5 ΑΡΗ 412 Αρχιτεκτονική και Οικολογία: Κριτική Ανάλυση (5 ECTS) Ιστορική αναδρομή σε διάφορες αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον που επηρέασαν την αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία. Έμφαση σε ανησυχίες του 20ού και του 21ου αιώνα για περιβαλλοντισμό και αειφορία, και οι θεωρητικές διαστάσεις τους. ΑΡΗ 413 Μοντερνισμός Παγκόσμιες Διαστάσεις (5 ECTS) Κριτική ανάλυση των Πολυδιάστατων Πτυχών του Μοντερνισμού και των Συσχετισμών του με διεθνείς τάσεις Εκμοντερνισμού και Αστικής Ανάπτυξης, την άρση της αποικιοκρατίας, και μορφές παγκοσμιοποίησης, με στόχο να ενθαρρύνει διαπολιτισμικούς προβληματισμούς. ΑΡΗ 420 Απεικονίσεις της Αρχιτεκτονικής (5 ECTS) Εξέταση περιγραφών ή απεικονίσεων αρχιτεκτονικής στη λογοτεχνία, την τέχνη γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογράφου. Ιδεολογικά προγράμματα, πολιτιστικοί κώδικες, παραδείγματα. ΑΡΗ 421 Προχωρημένος Σχεδιασμός με Η/Υ (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΑΡΗ 220 ή ανάλογο μάθημα από άλλο τμήμα Μάθημα για γνώστες σχεδιασμού με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κινησιοδοσία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Προσομοιώσεις, Κινήσεις Κάμερας, Συνθήκες Φωτισμού, Ειδικά Εφφέ και Ψηφιακή Επεξεργασία κινησιοδοτημένων σειρών. Σχεδίαση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όχι μόνο ως εργαλείου επικοινωνίας αλλά και αρχιτεκτονικής σύνθεσης. ΑΡΗ 423 Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία (5 ECTS) Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών σε εικαστικά θέματα και την επανασύνδεσή τους πίσω στην αρχιτεκτονική δημιουργία. Κάθε έτος, το μάθημα θα μελετά διαφορετικά θέματα, όπως αυτό της κλίμακας και μέτρησης του κορμιού με το χώρο, του χρώματος, καθώς και θέματα επαφής με την άμεση δημιουργία και κατασκευή. ΑΡΗ 430 Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κτηρίων (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΠΠΜ 133 Εισαγωγή στις Αντισεισμικές Δομικές Κατασκευές. Στατικές και Δυναμικές Δράσεις, Χαρακτηριστικά Σεισμών, Μηχανικά Χαρακτηριστικά Κτηρίων, Μορφή Κτηρίου και Διαστάσεις, Οριζόντιες Φέρουσες Δομικές Κατασκευές, Αρχές Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Οικοδομικός Σχεδιασμός Μη Φερόντων Στοιχείων. Νέες τεχνολογίες για κινητικά κτήρια με δυναμική προσαρμοστικότητα, έλεγχος δομικής κατασκευής και σεισμική μόνωση. ΑΡΗ 431 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός (5 ECTS) Σχεδιασμός οικονομικά αποδοτικών κτηρίων για ενεργειακή επάρκεια. Κριτήρια για βελτιστοποιημένο εξωτερικό/εσωτερικό περιβάλλον και για αρχιτεκτονικά, μηχανικά, ηλεκτρικά και κτηριακά συστατικά συστημάτων. Αξιολόγηση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα. ΑΡΗ 440 Κινητοποιήσεις σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία (5 ECTS) Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει διαφόρων ειδών συνθήκες μετακίνησης πληθυσμών και ιδεών ανά την υφήλιο. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις στο χώρο και στην πόλη από διαφόρων ειδών κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων είναι κινητοποιήσεις για αναψυχή, τουρισμό αλλά και μετανάστευση. Κάθε έτος, θα επιλέγονται κάποια είδη κινητοποιήσεων, στα οποία οι φοιτητές θα εισάγονται σε βάθος ως προς το πώς επηρεάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ο αστικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. ΑΡΗ 441 Σύγχρονοι Εδαφικοί Μετασχηματισμοί και Αστικός Σχεδιασμός (5 ECTS) Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει προσθέσει ένα, ακόμη, επίπεδο λειτουργίας της σύγχρονης πόλης, αναιρώντας τους διαχωρισμούς κέντρου και περιφέρειας. Η δημιουργία δικτύων ορατών, αλλά και μη, έχουν δημιουργήσει νέες δυναμικές μεταξύ αστικών στοιχείων, που ήταν συνδεδεμένα μέχρι σήμερα με το έδαφος και το χώρο, και νέων που εισάγονται από τα δίκτυα. Ποιος ο ρόλος του αρχιτέκτονα πολεοδόμου σε τέτοιες περιπτώσεις; Ποιοι τρόποι ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης μπορούν να καταγράψουν τέτοιες δυναμικές και πώς ενσωματώνονται στον αστικό σχεδιασμό; Προσφερόμενα Μαθήματα για άλλα Τμήματα ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις (5 ECTS) Απεικόνιση μηχανικής σε εικονογραφημένη όψη και πολλαπλή όψη. Τεχνικές Σχεδιασμού, περιγραφή μεγέθους, τυποποιημένες και απλουστευμένες πρακτικές που εφαρμόζονται στη γραφική επικοινωνία. Ανάλυση Συστημάτων Προβολής. Συσχέτιση Γραφικών, Αριθμητικών και Υπολογιστικών λύσεων προβλημάτων χώρου, τομές και ανάπτυξη. Ελεύθερη σχεδίαση με το χέρι, με βάση τεχνικά σχέδια. Σχεδιάσεις υπό κλίμακα. Σχεδίαση με τη χρήση Λογισμικού Σχεδίασης (CAD) και Η/Υ. ΑΡΗ 320 Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (5 ECTS) Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σε ενοποιημένο ψηφιακό Περιβάλλον. Δισδιάστατα και Τρισδιάστατα Συστήματα Σχεδίασης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Προσομοίωση και Απόδοση Μορφών και Στοιχείων, Στατική Ανάλυση και Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Μελέτης. ΑΡΗ Οικοδομική - Τεχνολογία Κτηρίων (5 ECTS) Ταξινόμηση τύπων κτηρίων, λειτουργική διευθέτηση και οικοδομικοί κανονισμοί. Δομική Μελέτη, Κάθετα και Οριζόντια Φέροντα Συστήματα, υλικά, οικοδόμηση, αλληλεπίδραση δομικής κατασκευής και λειτουργίας. Οικοδομική Μελέτη, μη Φέροντα Στοιχεία (εσωτερικά τοιχώματα, οροφές, κτηριακό κέλυφος, εξωτερικές επενδύσεις, αναρτημένοι τοίχοι). Συστήματα Τεχνικών Εγκαταστάσεων, θέρμανση, κλιματισμός, παροχή νερού, συστήματα ηλεκτρισμού, κατακόρυφων μετακινήσεων. Μέτρα ασφάλειας και υγείας. 248 Tμήμα Αρχιτεκτονικής

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 1ο Εξάμηνο ECTS ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I 10 ΑΡΗ 110 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική 5 ΑΡΗ 124 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Ι 5 ΠΠΜ 130 Δομική Μηχανική I 5 ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένο Επιπέδο 5 2ο Εξάμηνο ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 10 ΑΡΗ 111 Ιστορία Αρχιτεκτονικής I 5 ΑΡΗ 121 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική ΙΙ 5 ΠΠΜ 133 Δομική Μηχανική II 5 ΓΛΩ 102 Αγγλικά για Αρχιτεκτονική 5 2ο ΕΤΟΣ 3ο Εξάμηνο ΑΡΗ 200 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 10 ΑΡΗ 210 Ιστορία Αρχιτεκτονικής II 5 ΑΡΗ 220 Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική 5 ΑΡΗ 222 Κουλτούρα της Εικόνας 5 ΑΡΗ 230 Οικοδομική I 5 4ο Εξάμηνο ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 10 ΑΡΗ 211 Κοινωνικές Διαστάσεις της Αρχιτεκτονικής 5 ΑΡΗ 233 Οικοδομική II 5 ΑΡΗ 241 Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού 5 ΠΠΜ 241 Δομικές Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 5 ECTS 3ο ΕΤΟΣ 5ο Εξάμηνο ΑΡΗ 300 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V Αστικός Σχεδιασμός 10 ΑΡΗ 310 Ιστορία και Θεωρία Σύγχρονη Αρχιτεκτονική 5 ΑΡΗ 330 Οικοδομική III 5 ΑΡΗ 332 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης 5 ΑΡΗ 340 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 6ο Εξάμηνο ΑΡΗ 301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 10 ΑΡΗ 311 Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί 5 ΑΡΗ 313 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία 5 ΑΡΗ Οικοδομική Τεχνολογία Κτηρίων 5 4ο ΕΤΟΣ 7ο Εξάμηνο ΑΡΗ 400 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 10 ΑΡΗ 410 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 TOTAL 30 8ο Εξάμηνο ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 10 ΑΡΗ 411 Προχωρημένη Θεωρία Αρχιτεκτονικής 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο Architektonika και Stereostatika Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ Μαρίνα Νεοφύτου, Επίκουρη Καθηγήτρια εκ μέρους της Προέδρου του Τμήματος Καθ. Σταυρούλας Πανταζοπούλου 1 Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών

σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών επιλογή σχεδίου στάδια κατασκευής 2 Ο χώρος ανέγερσης διαμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.λπ. μέχρι το στάδιο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ]

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 6 Α _04_2012 / ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ / www.ntua.gr/archtech http://matereality.wordpress.com ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] 1. ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr

Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr 20/1/2013 Η διαμόρφωση πράσινων τοπίων στο αστικό περιβάλλον είναι μια δραστηριότητα ελκυστική για μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων. Όσο αυξάνεται η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ Λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΚ (1992) Σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Τμήμα του ΠΚ σε αριθμό φοιτητών σε αριθμό διακριτών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Συνθεση πινακίδας παρουσίασης συνθετικά και γεωμετρικά στοιχεία Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγήτρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα