Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.: 937/ Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, στις 26/04/2013 Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου». Σήμερα την 26/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ., Νέστορος 101, 2 ος όροφος, ύστερα από την υπ αριθμ. 871/ πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. την 22/04/2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώνη Παναγιώτα, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Bασιλόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 4. Γρετσίστα Ελένη, μέλος Δ.Σ. 5. Φουντούλης Σπύρος, μέλος Δ.Σ. 6. Μακρυγιάννης Σταύρος, μέλος Δ.Σ. 7. Κοκονάκης Αριστείδης, μέλος Δ.Σ. 8. Πιεράκος Χρήστος, μέλος Δ.Σ. 9. Ματαφιάς Τιμόθεος, μέλος Δ.Σ. 10. Κρητικού Ακίνδυνη, μέλος Δ.Σ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 2. Βέργος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 3. Αθανασόπουλος Απόστολος, μέλος Δ.Σ. 4. Κουτσιανάς Πάνος, μέλος Δ.Σ. 5. Τσιλιάνη Γεωργία, μέλος Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου. Προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σκοπό έχουν: Την καθημερινή φροντίδα και την ημερήσια διατροφή βρεφών και νηπίων, με σκοπό την στήριξη και ενίσχυση της οικογένειας και των εργαζόμενων γονέων, σε περιβάλλον κατάλληλο όπου τηρούνται κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το πρόγραμμα διατροφής επιμελείται ο Παιδίατρος του Ν.Π. και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π. σε συνεργασία με το τμήμα «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Βασικό συστατικό στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών είναι το ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π. ελαιόλαδο και Βιολογικά Π.Ο.Π. όσπρια. Την διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία αυτών με στόχο την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη τους, σύμφωνα με την σύγχρονη παιδαγωγική δεοντολογία. Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα συμπεριφοράς, τρόπου ζωής και σκέψης, με σκοπό την στήριξη, εξέλιξη και ανάπτυξη της οικογένειας. Έννοιες όπως: αγάπη, εμπιστοσύνη, αποδοχή, ισοτιμία και αλληλεγγύη είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τους στόχους και τη φιλοσοφία της προσχολικής αγωγής, ούτως ώστε να αντισταθμίζονται κατά το δυνατόν πολιτιστικές, μορφωτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές των οικογενειών. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7:00 8:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 8:30 9:30 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΩΙΝΟ 9:30 10:30 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΟΧΗΣ 10:30 11:00 ΠΡΟΓΕΥΜΑ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ) 11:00 11:30 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11:30 11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11:45 12:30 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΥΜΑ 13:00 13:45 ΗΡΕΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

3 12:30 13:30 (ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ) ΗΡΕΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΝΟΥ 13:30 15:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ (ΥΠΝΟΣ) 15:00 15:15 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 15:15 15:45 ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο ερώτημα «τι κάνουν τα παιδιά στον Παιδικό Σταθμό» η απάντηση είναι απλή «ανατροφή και δημιουργική απασχόληση». Σαν πραγματικότητα όμως σ αυτό το μικρό σχολείο συντελείται ένα πολύπλευρο και σύνθετο έργο που έχει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους: Οι στόχοι αυτοί είναι: Να γίνει το πρώτο βήμα έξω από την οικογένεια. Η ήρεμη απομάκρυνση από τα «λατρευτά» γονεϊκά πρόσωπα. Η ένταξη σε ένα νέο περιβάλλον όπου το «Εγώ» γίνεται «Εμείς» και το «Εμείς» τείχος προστασίας για το «Εγώ». Η ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων. Η γνωριμία με τον κόσμο των λέξεων, των χρωμάτων, των ήχων και των εικόνων. Η κατάκτηση της αυτοεξυπηρέτησης, αρχή της αυτονομίας και ανεξαρτητοποίησης. Η καλλιέργεια της σκέψης και του λόγου. Η αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων, θετικών και αρνητικών. Η κατανόηση της λειτουργίας της ομαδικής ζωής απαρχή της ύπαρξης της κοινωνίας. Η γνωριμία με τον κόσμο που μας περιβάλλει του οποίου βασικός και θεμέλιος λίθος είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Τα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι: Ο Λόγος, ο διάλογος, το παραμύθι, το τραγούδι. Η ζωγραφική ατομική και ομαδική σε διάφορα υλικά και με κάθε λογής χρώματα. Η δημιουργική απασχόληση (κοπτική κολλητική πηλοπλαστική χαρακτική κλπ). To παιχνίδι, ατομικό και ομαδικό, ελεύθερο και οργανωμένο, δραματοποίηση, κατασκευές, συμβολικό παιχνίδι κλπ. Το κουκλοθέατρο. Η μουσικοκινητική Ρυθμική Αγωγή. Η Μιμητική Αγωγή παντομίμα Η γυμναστική Ο χορός Οι γιορτές, εκδηλώσεις και θεάματα. Και κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδυάζει την γνώση και την ψυχαγωγία, την φαντασία και την δημιουργικότητα. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ) ΠΑΙΔΙΩΝ Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο ορίζονται τα όρια ηλικίας των φιλοξενούμενων παιδιών, στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από 16 μηνών έως 2 ½ χρόνων (Β βρεφικό τμήμα).

4 Στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται προνήπια από 2 ½ χρόνων έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. Προϋπόθεση, για την εγγραφή των παιδιών στα προνηπιακά τμήματα είναι η αγωγή τουαλέτας. Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, εγγράφονται βρέφη και νήπια, σωματικά και ψυχικά υγιή. Οι εγγραφές και επανεγγραφές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από Μάιο έως Ιούνιο. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη περίοδο αυτή οι γονείς καλούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Ο μήνας Σεπτέμβριος θεωρείται μήνας προσαρμογής για τα εγγεγραμμένα βρέφη και νήπια. Προσέρχονται στο Σταθμό τμηματικά (5 6 κάθε εβδομάδα) και σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Σταθμού παραμένουν την πρώτη εβδομάδα από 8:30 έως 10:30, τη δεύτερη από 8:30 έως 13:00 και από τη τρίτη εβδομάδα παρακολουθούν πλήρως το πρόγραμμα και παραμένουν για ύπνο αν το ωράριο των γονιών δεν επιτρέπει μεσημβρινή αποχώρηση. Προϋπόθεση για να φιλοξενηθεί ένα παιδί σε πλήρες ωράριο είναι η ολοκλήρωση της προσαρμογής του. Η αδυναμία προσαρμογής, αξιολογείται και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Συνιστά δε, και λόγο διαγραφής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί λειτουργούν κατά την διάρκεια του έτους από 01/09 έως 31/07. Την 01/09 και 31/07 πραγματοποιούνται στους χώρους απολυμάνσεις και καθαρισμοί. Η λειτουργία των Σταθμών διακόπτεται: Την περίοδο των Χριστουγέννων από τις 23 Δεκεμβρίου έως και τις 07 Ιανουαρίου και την περίοδο του Πάσχα από την Μ. Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωμά. Παραμένουν επίσης κλειστοί: Τις επίσημες αργίες Τις σχολικές γιορτές, 17 Νοέμβρη (επέτειος του Πολυτεχνείου) και 30 Ιανουαρίου (Των Τριών Ιεραρχών) Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7 π.μ. και τελειώνει στις 8:30 π.μ. Η ώρα της μεσημβρινής αποχώρησης αρχίζει στις 13:00 και τελειώνει στις 13:45 (απογευματινή αποχώρηση από 15:15 έως 15:45). Τα παιδιά παραλαμβάνονται και παραδίδονται στους γονείς ή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται γραπτά, με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς Κάθε αλλαγή προσώπου θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Σταθμό άμεσα. Σε άγνωστα πρόσωπα και σε ανηλίκους δεν θα παραδίδονται παιδιά. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τηρείται αυστηρά. Μετά το τέλος της προσέλευσης η πόρτα θα παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας. Κάθε αλλαγή στο ωράριο των παιδιών (π.χ. εμβολιασμός) θα πρέπει να δηλώνεται προηγουμένως. Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών και των προσωπικών αντικειμένων τους (μπουφάν ρούχα αλλαγής κλπ) γίνεται στον προθάλαμο του σταθμού. Τα ρούχα και οι τσάντες έχουν απαραίτητα ετικέτα με όνομα και επώνυμο.

5 Η παραμονή των συνοδών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού δεν επιτρέπεται. Η γνωριμία τους με το χώρο γίνεται κατά την εγγραφή των παιδιών. Η κατ εξακολούθηση μη έγκαιρη παράδοση και παραλαβή των παιδιών από τον γονέα ή κηδεμόνα αποτελεί λόγο διαγραφής από το σταθμό. Απαγορεύεται να φέρνουν τα παιδιά μαζί τους παιχνίδια, καθώς και άλλα αντικείμενα τοξικά, αιχμηρά επικίνδυνα και ακατάλληλα για την ηλικία τους. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Τα παιδιά θα πρέπει να φορούν ρούχα ευκολοφόρετα, άνετα καθημερινά ανάλογα με την εποχή (όχι τιράντες, δύσκολα κουμπιά, ζώνες, υποδήματα με κορδόνια κλπ) που δυσκολεύουν την αυτοεξυπηρέτηση τους. Δεν θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους κοσμήματα, μπιζού, ρολόγια, χρήματα. Οι τσάντες με την αλλαγή των ρούχων παραμένουν στο σταθμό. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τις τσάντες όταν έρχονται στο σπίτι για αντικατάσταση ρούχων. Η τσάντα περιέχει πλήρη αλλαξιά ρούχων εποχής για τυχόν μικροατυχήματα ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Εκτός από την ατομική υγιεινή των παιδιών (καθαριότητα, νύχια κλπ) θα πρέπει να τα ελέγχετε τακτικά για ψείρες. Εάν προκύψει πρόβλημα ψειρών τα παιδιά απομακρύνονται άμεσα και επανέρχονται μετά τον πλήρη καθαρισμό τους. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Θα πρέπει να ενημερώνετε την υπεύθυνη του σταθμού για κάθε πρόβλημα που επηρεάζει την συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο. Επίσης να αναφέρετε τις ιδιαιτερότητες που έχει το παιδί σας με το φαγητό ή τον ύπνο ή τυχόν αλλεργίες κλπ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΜΑΣ Δεν χορηγούνται φάρμακα στα παιδιά του σταθμού, εκτός ίσως από τα αντιπυρετικά αμέσου ανάγκης. Αν πρέπει κάποιο παιδάκι να πάρει αγωγή φαρμακευτική, προγραμματισμένη, τότε γίνεται από τον γονέα με αποκλειστική ευθύνη του, αφού έρθει στο σταθμό. Δεν θα παραλαμβάνονται από το προσωπικό του σταθμού παιδάκια άρρωστα, προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες ανάρρωσης για τον ασθενή, και περιορισμός της μετάδοσης της νόσου στα υπόλοιπα παιδιά. Αν κάποιο παιδάκι εμφανίζει νοσογόνο κατάσταση (πυρετό - εμετούς - διάρροιες κλπ) ενώ αυτό θα βρίσκεται ήδη στον παιδικό σταθμό, αφού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καλούνται οι κηδεμόνες να το παραλάβουν. Και τούτο γιατί το άρρωστο παιδί δεν μπορεί να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρέπει να αποτραπεί η διασπορά της νόσου στα άλλα παιδιά. Το άρρωστο παιδί χρειάζεται τη θαλπωρή και τη φροντίδα της οικογένειας. Αν κάποιο παιδί παραμείνει κατ' οίκον πάσχον από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν τον σταθμό. Θα επανέλθει αφού προσκομίσει ιατρικό σημείωμα που θα προσδιορίζει την καλή υγεία του παιδιού. Ιδιαίτερες περιπτώσεις υγείας (όπως τραύματα - κατάγματα κλπ) θα αντιμετωπίζονται μετά από συνεννόηση με τον γιατρό.

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου μετά από αναζήτηση των καλύτερων δυνατών συνθηκών λειτουργίας των Σταθμών και με την επίγνωση της ευθύνης του για άριστη παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά του τόπου μας, αποφάσισε την συμβολική οικονομική συμμετοχή των γονέων στα λειτουργικά έξοδα των Σταθμών. Η συμμετοχή αυτή είναι ανάλογη με τα εισοδήματα των οικογενειών. Οι κλίμακες της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής, καθορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου αποφασίζει τη διαγραφή των παιδιών όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: Όταν το παιδί έχει συμπληρώσει την ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο. Όταν το ζητήσουν οι γονείς Όταν η προσέλευση ενός παιδιού δεν είναι τακτική και απουσιάζει αδικαιολόγητα. Όταν οι γονείς δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και το ωράριο του Σταθμού και δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (συμβολική οικονομική συμμετοχή κλπ). Όταν δεν είναι εφικτή η ένταξη του παιδιού στην ομάδα (μη συμμετοχή στο πρόγραμμα, διαταραχές προσαρμογής κλπ). Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Bασιλόπουλος Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος Γρετσίστα Ελένη Φουντούλης Σπύρος Μακρυγιάννης Σταύρος Κοκονάκης Αριστείδης Πιεράκος Χρήστος Κρητικού Ακίνδυνη

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013».

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 07 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 03-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 775 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτοκ. : οικ. 642 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Ιδιωτικό Ελληνογαλλικό Νηπιαγωγείο «Ελένη Κοκκώνη» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Σχολικό έτος 2014-2015 Γιάννη Ρίτσου 5, 17455 Άλιμος Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας 2 3 Ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μικροί Μάγειρες» έχει ως βασικό στόχο τη γνωστική ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη των παιδιών, ηλικίας δύο έως πέντε ετών, μέσα από τη βιωματική εμπλοκή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 2. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ «Η ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ. Έδρα

Ι ΡΥΜΑ «Η ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ. Έδρα Ι ΡΥΜΑ «Η ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Έδρα Το Ίδρυμα «Η ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» είναι Ν.Π.Ι.. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στην Αθήνα, Φωτομάρα 48, Νέος Κόσμος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός Ιεράς Μονής «ΔΕΛΑΣΑΛ» Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παιδικού Σταθμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Παιδικός Σταθμός του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/1998. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/1998. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων. Άρθρο 1 Σχολική Περιφέρεια 1. Κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ' αυτό φοιτούν τα νήπια που διαμένουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α') Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 1566/85 ``Δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 317 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα