Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ"

Transcript

1 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

2 Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η. Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Βρεφονηπιακού Σταθμού

3 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Έναρξη λειτουργίας δομής: 26/4/2007 Δυναμικότητα δομής: 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών Υφιστάμενη δυναμικότητα: από 12 παιδιά έως 25 παιδιά (ανάλογα με την περίοδο) Ωράριο Λειτουργίας: από 1/9 έως 15/6 και ημέρες Τρίτη έως Παρασκευή από 13:00 έως 21:00 και Σάββατο από 8:00 έως 16:00. Από 16/6 έως 31/8 και ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 16:00

4 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Απασχολούμενο προσωπικό: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Νηπιαγωγός Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Υπάλληλος Καθαριότητας Βοηθητικών Εργασιών

5 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Απασχολούμενο προσωπικό (διαδικασία σε εξέλιξη): ΠΕ Δασκάλων, ελλείψει αυτών ΠΕ Θεάτρου ή ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, και ελλείψει αυτών ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Μουσικών Σπουδών ή ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ελλείψει αυτών ΠΕ Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ΠΕ Εικαστικών Τεχνών και ελλείψει αυτών ΠΕ Γυμναστών

6 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άμεσα Ωφελούμενοι: Τα παιδιά, τα οποία απασχολούνται δημιουργικά κατά τον ελεύθερο χρόνο τους από το σχολείο. Οι μητέρες που επιθυμούν να εργασθούν, αλλά και οι άνεργοι που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και που θα απασχοληθούν στις νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της νέας δομής.

7 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Το έργο αποσκοπεί, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών εργασίας με την αύξηση της απασχόλησης μέσα από: Την παροχή βοήθειας στις μητέρες, μέσω της απασχόλησης των παιδιών, ώστε να μπορέσουν να αναζητήσουν εργασία. Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στον οποίο κατά τεκμήριο απασχολούνται γυναίκες. Την δημιουργική απασχόληση παιδιών.

8 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΚΔΑΠ, επιχειρείται: Η εξατομικευμένη προσέγγιση και επαφή κάθε παιδιού με ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος έχει την ικανότητα και τις γνώσεις να αξιολογήσει την ψυχολογική του κατάσταση και να προτείνει δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην ιδιοσυγκρασία του (του παιδιού). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα από συμμετοχή σε ομάδες και ομαδικές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων του μέσα από τη δημιουργική απασχόληση. Ο σεβασμός του δικαιώματος του παιδιού για ελεύθερο χρόνο και την αξιοποίησή του όπως αυτό επιθυμεί. Η ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας του παιδιού. Η χειραφέτηση του παιδιού από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και την αποδέσμευση του πνεύματός του με την ταυτόχρονη έκθεσή του σε νέα ερεθίσματα, καταστάσεις και εμπειρίες. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ οικογενειακού περιβάλλοντος, σχολείου και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης.

9 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πιο συγκεκριμένα γίνεται: Προετοιμασία (διάβασμα) των παιδιών για το σχολείο Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Γλωσσικά παιχνίδια και λεξιλογικές ασκήσεις Εικαστική αγωγή (χειροτεχνίες, ζωγραφική, κατασκευές) Θεατρικό παιχνίδι (δραματοποιήσεις, κουκλοθεατρικές παραστάσεις) Μουσικοκινητική αγωγή, εκμάθηση κρητικών και άλλων χορών Ασκήσεις φυσικής αγωγής Εκμάθηση πληροφορικής

10 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Προϋπολογισμός Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,00 Παροχές τρίτων ,74 Διάφορα έξοδα ,00 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,00 Σύνολο ,74 Χρηματοδότηση από 4/2006 έως 12/2008 με χρηματοδότηση 75% από κοινοτικούς πόρους (ΕΚΤ) και 25% από εθνικούς πόρους.

11 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

12 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

13 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Έναρξη λειτουργίας δομής: 26/4/2007 Δυναμικότητα δομής: 25 ηλικιωμένοι Υφιστάμενη δυναμικότητα: από 14 έως 20 ηλικιωμένοι Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 16:00

14 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Απασχολούμενο προσωπικό: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Νοσηλεύτρια 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Επιμελητές Πρόνοιας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Υπάλληλος Καθαριότητας Βοηθητικών Εργασιών

15 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Άμεσα Ωφελούμενοι: Ηλικιωμένα άτομα του Ν.Α. τμήματος της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.) και των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει, είτε εργάζεται, είτε αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

16 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Το έργο αποσκοπεί, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα από τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για: την ένταξη ή επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη σύζευξη του οικογενειακού και επαγγελματικού τους βίου, μέσα από την αποδέσμευσή τους από τη φροντίδα των «εξαρτημένων» μελών της οικογένειάς τους. την απασχόληση άνεργων γυναικών με επιστημονική ή/και επαγγελματική επάρκεια σε τομείς παροχής φροντίδας (νοσηλεύτρια, επιμελήτρια πρόνοιας, βοηθητικό προσωπικό).

17 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Με τη νέα δομή επιδιώκεται: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μέσα από την παραμονή τους στο οικείο οικογενειακό / συγγενικό τους περιβάλλον και ταυτόχρονα η ολοκληρωμένη και πιο υπεύθυνη φροντίδα τους. Η διατήρηση μιας φυσιολογικής, κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού / συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών.

18 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Πιο συγκεκριμένα παρέχονται: Ατομική φροντίδα και καθαριότητα. Διατροφή Ύπνος Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ηλικιωμένους και τα μέλη της οικογένειάς τους Νοσηλευτική φροντίδα Φυσικοθεραπείες Παθολόγος Ψυχαγωγία η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση τηλεόρασης, την προβολή ταινιών, ή ντοκιμαντέρ video, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Κ.Η.Φ.Η.

19 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Προϋπολογισμός Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,00 Παροχές τρίτων ,00 Διάφορα έξοδα ,74 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,00 Σύνολο ,74 Χρηματοδότηση από 4/2006 έως 12/2008 με χρηματοδότηση 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους.

20 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

21 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

22 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

23 Βρεφονηπιακός Σταθμός Έναρξη λειτουργίας δομής: 25/6/2007 Δυναμικότητα δομής: 6 βρέφη και 15 νήπια Υφιστάμενη δυναμικότητα: 19 νήπια 3 έως 5 ετών Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30 έως 15:00

24 Βρεφονηπιακός Σταθμός Απασχολούμενο προσωπικό: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Νηπιαγωγός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Βρεφονηπιοκόμος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Μάγειρας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Υπάλληλος Καθαριότητας Βοηθητικών Εργασιών

25 Βρεφονηπιακός Σταθμός Άμεσα Ωφελούμενοι: Βρέφη και νήπια, ηλικίας από 8 μηνών (έως την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο), που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης. Οι οικογένειες και κυρίως οι μητέρες που δεν μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα, διότι είναι επιφορτισμένες με τις ευθύνες της ανατροφής και της φροντίδας των παιδιών τους.

26 Βρεφονηπιακός Σταθμός Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός είναι οι εξής: Υγιεινή και ασφαλή παραμονή των φιλοξενούμενων παιδιών. Δημιουργική απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία. Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης των γονέων. Υγιεινή και επαρκή διατροφή για κάθε παιδί. Φροντίδα για την ατομική καθαριότητα καθώς και την καθαριότητα των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού. Ιατρική παρακολούθηση.

27 Βρεφονηπιακός Σταθμός Προϋπολογισμός Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,00 Παροχές τρίτων ,00 Διάφορα έξοδα ,00 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,00 Σύνολο ,00 Χρηματοδότηση από 4/2006 έως 12/2008 με χρηματοδότηση 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους.

28 Βρεφονηπιακός Σταθμός

29 Βρεφονηπιακός Σταθμός

30 Κοινάθέματαδομών 1. Μεταστέγαση στις νέες εγκαταστάσεις. 2. Συμπλήρωση του απαραίτητου εξοπλισμού. 3. Η διασφάλιση (από τη Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.) της εύρυθμης λειτουργίας των δομών για 2 χρόνια μετά την λήξη της χρηματοδότησης. 4. Τι θα γίνει μετά τις 31/12/2008 με το θέμα της χρηματοδότησης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 18 ηµιουργία δικτύου/ων κοινωνικών φορέων, φορέων επιχειρηµατικότητας, µη κυβερνητικών οργανισµών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κωδικός Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2013 Προλογικό σημείωμα Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κου Απόστολου Παντσά 2 Εισαγωγή του Προέδρου της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό κάθε πολίτη!

Στο πλευρό κάθε πολίτη! Στο πλευρό κάθε πολίτη! ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2011-2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Στο πλευρό κάθε πολίτη! Φίλες και φίλοι, Πολίτες Μοσχάτου Ταύρου Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, θέσαμε στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη /σης: Κουλάκου Παναγιώτα, τηλ.2132050079 email: koulakou@melissia.gr

Προϊσταµένη /σης: Κουλάκου Παναγιώτα, τηλ.2132050079 email: koulakou@melissia.gr ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Προϊσταµένη /σης: Κουλάκου Παναγιώτα, τηλ.2132050079 email: koulakou@melissia.gr Αρµοδιότητες της /σης σε σχέση µε τα Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνω Λιόσια, 21/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)» Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ. μοιράζομαι. νοιάζομαι. αξιοπρέπεια. φροντίζω. στηρίζω. εθελοντισμός. συμμετέχω. προσφέρω. αλληλεγγύη.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ. μοιράζομαι. νοιάζομαι. αξιοπρέπεια. φροντίζω. στηρίζω. εθελοντισμός. συμμετέχω. προσφέρω. αλληλεγγύη. μοιράζομαι στηρίζω προσφέρω ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δομές Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Στήριξης Δομές Πολιτισμού & Αθλητισμού φροντίζω νοιάζομαι συμμετέχω εθελοντισμός www.aigaleo.gr αξιοπρέπεια αλληλεγγύη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση ActionAid Hellas Φαλήρου 52, 11741 Αθήνα Τ: 2109212321 E: info.hellas@actionaid.org www.actionaid.gr H ActionAid είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριος Οδηγός. Προγραμμάτων και Υπηρεσιών. των εθελοντικών οργανώσεων/μκο

Παγκύπριος Οδηγός. Προγραμμάτων και Υπηρεσιών. των εθελοντικών οργανώσεων/μκο Παγκύπριος Οδηγός Προγραμμάτων και Υπηρεσιών των εθελοντικών οργανώσεων/μκο μελών του ΠΣΣΕ 1η ΕΚΔΟΣΗ Λευκωσία, 2010 Παγκύπριος Οδηγός Προγραμμάτων και Υπηρεσιών των εθελοντικών οργανώσεων/μκο μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr / facebook.com/kethea / www.twitter.com/ketheagr ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΩΡΕΩΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2013 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2012 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2012 1 Προγράμματα Εσωτερικού 1. Ανοιχτά Πολυιατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2618 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25/VΙI/2012 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας 2 3 Ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μικροί Μάγειρες» έχει ως βασικό στόχο τη γνωστική ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη των παιδιών, ηλικίας δύο έως πέντε ετών, μέσα από τη βιωματική εμπλοκή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Ιδιωτικό Ελληνογαλλικό Νηπιαγωγείο «Ελένη Κοκκώνη» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Σχολικό έτος 2014-2015 Γιάννη Ρίτσου 5, 17455 Άλιμος Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα