Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων"

Transcript

1 Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων 30% για νέες εγγραφές στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2014!

2 Ένα μοναδικό σχολείο, για μοναδικά παιδιά! Λίγα λόγια για τη Νέα Γενιά Ζηρίδη Η Νε α Γενια Ζηρι δη συνδυα ζει την οικογενειακη, ιστορικη παρα δοση 81 ετω ν με τη συνεχη καινοτομι α, εφαρμο ζοντας με συνε πεια την προσωποποιημε νη μα θηση (personalized learning) και επιτυγχα νοντας εξαιρετικα ακαδημαι κα αποτελε σματα. Σε ε να προ τυπο campus με οικολογικε ς εγκαταστα σεις σε ε κταση 80 στρεμμα των στα Σπα τα, το σχολει ο προσφε ρει ε να πολυδια στατο και εξειδικευμε νο φα σμα εκπαιδευτικω ν, κοινωνικω ν, συναισθηματικω ν και αθλητικω ν δραστηριοτη των, με ε μφαση στο μοναδικο προφι λ και τις ιδιαι τερες κλι σεις του κα θε μαθητη. Εξελι σσοντας διαρκω ς τα προγρα μματα και τις υπηρεσι ες της, η Νε α Γενια Ζηρι δη καλλιεργει στους μαθητε ς της ατομικε ς και κοινωνικε ς δεξιο τητες ζωη ς και ο λα τα αναγκαι α εργαλει α για να αντιμετωπι σουν τις προκλη σεις της νε ας εποχη ς, συντελω ντας ενεργά στην επιτυχι α και στην ευτυχι α τους. ACADEMIC EXCELLENCE Η Νέα Γενιά Ζηρίδη, υιοθετώντας σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, εστιάζει στην αξιοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσουν στο μέγιστο το δυναμικό των μαθητών και την ικανότητά τους στη μάθηση. Το πρόγραμμα Academic Excellence εφαρμόζεται στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. CHARISMA Σύμφωνα με τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης του Howard Gardner από το Πανεπιστήμιο Harvard, οι άνθρωποι διαθέτουν οκτώ διαφορετικά είδη νοημοσύνης: Γλωσσική, Λογικο Μαθηματική, Οπτική Χωρική, Κιναισθητική, Μουσική, Ενδοπροσωπική, Διαπροσωπική και Νατουραλιστική. Το κάθε παιδί διαμορφώνει ένα ξεχωριστό προφίλ πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Στο σχολείο μας λειτουργούν κέντρα μάθησης για κάθε τύπο νοημοσύνης προκειμένου τα παιδιά να ανακαλύπτουν και να καλλιεργούν το προσωπικό χάρισμα τους. ΖΙRIDIS BILINGUAL SCHOOL Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτη σεις για διεθνη εκπαι δευση, η Νε α Γενια Ζηρι δη είναι το μόνο Ελληνικό σχολείο που ανήκει στα Cambridge International Schools. Η παγκόσμια αυτή εκπαιδευτική κοινότητα τελεί υπό την αιγίδα του κορυφαίου εκπαιδευτικου οργανισμου Cambridge International Examinations και περιλαμβάνει πάνω από σχολεία σε περισσότερες από 160 χώρες. Το δι γλωσσο αυτό προ γραμμα εφαρμόζεται από το Νηπιαγωγείο

3 μέχρι και την Γ Γυμνασίου, προσφέροντας στους μαθητές την δυνατότητα σπουδών σε οποιοδήποτε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα εισαγωγής τους στα Ελληνικα Πανεπιστη μια, με σα απο τις πανελλη νιες εξετα σεις. IPAD SCHOOL Το ipad School είναι ένα σχολείο που πραγματοποιεί το 50% των μαθημάτων του μέσα από τα ατομικά ipads των μαθητών, τους διαδραστικούς πίνακες και τα Apple TVs. Το ipad School πραγματοποιείται προαιρετικά από την Δ Δημοτικού μέχρι και τη Β Γυμνασίου. Στόχος του είναι η ανάπτυξη πολλών προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρουν τα ipads και η αποτελεσματικότερη πρόσληψη της γνώσης από το σύνολο των μαθητών. STUDENT CARE Το Student Care σχεδιάζει και πραγματοποιεί καινοτόμα παιδαγωγικά προγράμματα από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, τα οποία στηρίζονται σε πρακτικές πρότυπων σχολείων του εξωτερικού όπως: Μαθητές Συνεργάτες, Μαθητές Διαμεσολαβητές, Μαθητές Ξεναγοί, Big Brother Big Sister, Active Break, Team Building κλπ. Καλλιεργεί δεξιότητες ζωής, αναπτύσσει τις κλίσεις και τα ταλέντα των μαθητών, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα και ενεργοποιεί τη συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας. SPORTS CENTER Η Νέα Γενιά Ζηρίδη συνεργάζεται με τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Liverpool FC για τις μικρές ηλικίες, με τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ για τις μεγαλύτερες ηλικίες και με τον Παναθηναϊκό στον Υγρό Στίβο. Το σχολείο προσφέρει πληθώρα αθλητικών δραστηριοτήτων όπως τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, μπαλέτο, συγχρονισμένη κολύμβηση, στίβος, κλπ. Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται και το καλοκαίρι, με το Summer School και το Summer Camp στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του σχολείου.

4 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΣΕΩΝ Το Κέντρο Ανάδειξης Κλίσεων έχει ως στόχο την ανάπτυξη των κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών. Μέσα από μια ποικιλία δημιουργικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών προγραμμάτων, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. CAREER CENTER Το Career Center είναι ένα σύγχρονο τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού, που παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές στα επαγγέλματα και στην αγορά εργασίας και έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές στην σωστή επιλογή ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν. Κάθε χρόνο διοργανώνει το Career Week, με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πολλών στελεχών, επιχειρηματιών, επιστημόνων και μαθητών από πολλά σχολεία της Αττικής. ZIRIDIS MUSIC SCHOOL Στo Ωδείο Ζηρίδη, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Νίκο Κυπουργό, διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα από επαγγελματίες μουσικούς και πραγματοποιούνται συναυλίες εντός και εκτός σχολείου με την ορχήστρα και την χορωδία της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης και παρέμβασης των μαθησιακών και των ψυχο συναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες ψυχικής υγείας όπως ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοπεδικούς και παιδοψυχιάτρους. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Κάθε χρόνο οι τελειόφοιτοί μας έχουν ποσοστό επιτυχίας 100% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς (Μαθηματικών, Λογοτεχνίας, Ρομποτικής, Παραμυθιού, Ζωγραφικής, Αθλητικούς κλπ.) με σημαντικές διακρίσεις και επιτυχίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς επίσης σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς όπως Model United Nations και Model European Parliament. ΕΠΙΙΔΟΤΗΣΗ 30% ΓΙΙΑ ΤΑ ΠΑΙΙΔΙΙΑ ΓΟΝΕΩΝ KATOXΩN KAΡΤΩΝ ΔΙΙΑΡΚΕΙΙΑΣ ΠΕΡΙΙΟΔΟΥ

5 Επιδότηση 30% των διδάκτρων των παιδιών γονέων κατόχων καρτών διαρκείας περιόδου , για το διάστημα 1 30 Σεπτεμβρίου Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Για πληροφορίες κ. Πάνος Δότσιος, Διευθυντής Ανάπτυξης, κ. Μαρίνα Σερέτη, Υπεύθυνη Εγγραφών, *Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Site: http://www.sofokleousin.gr/ Publication date: 31/10/2013 09:45. Alexa ranking (Greece): 669 Alexa ranking (Cyprus): 0 Alexa ranking (UK): 0

Site: http://www.sofokleousin.gr/ Publication date: 31/10/2013 09:45. Alexa ranking (Greece): 669 Alexa ranking (Cyprus): 0 Alexa ranking (UK): 0 Site: http://www.sofokleousin.gr/ Publication date: 31/10/2013 09:45 Alexa ranking (Greece): 669 Alexa ranking (Cyprus): 0 Alexa ranking (UK): 0 http://www.sofokleousin.gr/archives/145943.html Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Site: http://www.trelokouneli.gr/ Publication date: 24/10/2013 18:29

Site: http://www.trelokouneli.gr/ Publication date: 24/10/2013 18:29 Site: http://www.trelokouneli.gr/ Publication date: 24/10/2013 18:29 Alexa ranking (Greece): 254 Alexa ranking (Cyprus): 1126 Alexa ranking (UK): 100553 http://www.trelokouneli.gr/sunergasia-ths-neas-genias-zhridh-me-to-cambridge-international/?utm_source=rss&utm_medium=rss

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικά. Eιδικά. Γαλλικά. Κινέζικα. Προγράµµατα. Γερµανικά 2013-2014. Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

Eιδικά. Eιδικά. Γαλλικά. Κινέζικα. Προγράµµατα. Γερµανικά 2013-2014. Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού EΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Eιδικά Γαλλικά Προγράµµατα Ωδείο Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σχολείο είμαστε. Πολυδύναμο. Ευέλικτο. Ανθρωποκεντρικό. Ανοιχτό. Σύγχρονο. Πολυδιάστατο

Τι σχολείο είμαστε. Πολυδύναμο. Ευέλικτο. Ανθρωποκεντρικό. Ανοιχτό. Σύγχρονο. Πολυδιάστατο Τι σχολείο είμαστε Ένα σχολείο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι ανάγκη να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις δηλαδή πρέπει να είναι: Πολυδύναμο o Στελεχώνεται από ικανούς και φιλόδοξους

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 æàã π ø π À ƒ π δραστηριότητα της Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου ασκήθηκε πάνω σε τέσσερις άξονες: Συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς για σφαιρική αντιμετώπιση των παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Όραμά μας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Όραμά μας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η Ολική Αναθεώρηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος Το Όραμά μας «Σε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό και σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιo Έκθεσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 1 2 3 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Eτήσια Έκθεση 2014 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Αίγλη Παντελάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2006-2007 ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.921 (Δημοτικό: 800, Γυμνάσιο: 604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ Σύντομο Ιστορικό Η ίδρυση και η ευδοκίμηση της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ ξεκίνησε ως όραμα του αείμνηστου Κώστα Τζιαπούρα, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia Elementary Anatolia High School American College of Thessaloniki

Anatolia Elementary Anatolia High School American College of Thessaloniki Anatolia Elementary Anatolia High School American College of Thessaloniki Anatolia Elementary Ο Eκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΤΟΛΙΑ, με τη διακριτική ονομασία Anatolia Elementary School - AES, λειτουργεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2013 ôüóéá Îëõåóè 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση 2013 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών σε έξι ευρωπαϊκές χώρες ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ISSN 1450 040 X 2 Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Συντονισμός έκδοσης: Επιμέλεια και ηλεκτρονική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα