ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 2875)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875)"

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 2875) Page 1 of 11

2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 2875) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι μια ταχεία εξέταση με ανιχνευτή DNA (DNA probe) η οποία χρησιμοποιεί την τεχνική υβριδισμού νουκλεϊνικού οξέως για την ταυτοποίηση του Staphylococcus aureus (S. aureus) που απομονώνεται από καλλιέργεια. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ο Staphylococcus aureus (S. aureus) είναι ο αιτιολογικός παράγοντας για μεγάλη ποικιλία λοιμώξεων στον άνθρωπο συμπεριλαμβανομένων νοσημάτων του δέρματος και των μαλακών ιστών. Οι φλύκταινες του δέρματος, το έκζεμα καθώς και πιο σοβαρές λοιμώξεις όπως βακτηριαιμία, οστεομυελίτιδα, νεφρικό απόστημα, πνευμονία, ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, γαστρεντερίτιδα και σύνδρομο τοξικού σοκ είναι μερικές από αυτές τις νόσους (3). Ο S. aureus εξακολουθεί να είναι ο κύριος παράγοντας νοσοκομειακών λοιμώξεων. Τα ανθεκτικά στη μεθυκιλλίνη στελέχη (MRSA) έχουν εμφανιστεί ως μείζον επιδημιολογικό πρόβλημα σε νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντός του γένους Staphylococcus, ο S.aureus είναι το πιο σημαντικό κλινικά είδος λόγω του επιπολασμού και της σοβαρότητας των λοιμώξεων που μπορεί να προκαλέσει (6). Οι τρέχουσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του S. aureus περιλαμβάνουν μορφολογία χρώσης Gram, μορφολογία κυττάρων, παραγωγή καταλάσης, παραγωγή κοαγκουλάσης, παραγωγή χρωστικής, ευαισθησία στη λυσοσταφίνη και λυσοζύμη, και αναερόβια παραγωγή οξέων από γλυκόζη (4). Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα συστήματα του εμπορίου που επιτρέπουν το βιοχημικό χαρακτηρισμό των στελεχών. Μεταξύ των ειδών Staphylococcus που σχετίζονται με λοιμώξεις στον άνθρωπο, ο S. aureus είναι μοναδικός για την ικανότητά του να προκαλεί θρόμβωση στο αίμα (κοαγκουλάση). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα είδη Staphylococcus που βρίσκονται στα ζώα, όπως ο S. intermedius και S. hyicus μπορεί να διαθέτουν επίσης αυτή την ιδιότητα. Δύο διαφορετικές εξετάσεις κοαγκουλάσης χρησιμοποιούνται συνήθως για την ταυτοποίηση του S. aureus. Η μία είναι μια εξέταση σωληναρίου για ελεύθερη κοαγκουλάση και η άλλη είναι μια εξέταση πλακιδίου συνδεδεμένης κοαγκουλάσης. Η εξέταση κοαγκουλάσης σωληναρίου θεωρείται η πιο καθοριστική από τις δύο, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί από μερικές ώρες μέχρι ολόκληρη τη νύχτα για να αποδώσει αποτέλεσμα. Η εξέταση κοαγκουλάσης πλακιδίου μπορεί να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα μέχρι και σε 10 έως 15 τοις εκατό των στελεχών S. aureus (2). Λόγω της ύπαρξης προβληματικών κλινικών απομονωμένων στελεχών που μπορεί να μην ταυτοποιούνται χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες μεθόδους και λόγω των θετικών στην κοαγκουλάση στελεχών που σχετίζονται με ζώα, απαιτείται μια εναλλακτική ταχεία και ακριβής μέθοδος ταυτοποίησης. Σε κλινικές μελέτες η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ανίχνευσε όλα τα γνωστά ανθεκτικά στη μεθυκιλλίνη στελέχη S. aureus που εξετάστηκαν. Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ προσφέρει μια ταχεία, αντικειμενική μέθοδο για την καθοριστική ταυτοποίηση του S. aureus που βασίζεται στην ανίχνευση ειδικών αλληλουχιών ριβοσωμικού RNA που είναι μοναδικές στον S. aureus. Page 2 of 11

3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι εξετάσεις υβριδισμού νουκλεϊνικών οξέων βασίζονται στην ικανότητα των συμπληρωματικών αλυσίδων νουκλεϊνικών οξέων να παρατάσσονται η μία απέναντι στην άλλη και να συνδέονται μεταξύ τους ειδικά σχηματίζοντας σταθερά δίκλωνα σύμπλοκα (5). Το ΣΥΣΤΗΜΑ ACCUPROBE χρησιμοποιεί ένα μονόκλωνο ανιχνευτή DNA με σήμανση χημειοφωταύγειας ο οποίος είναι συμπληρωματικός στο ριβοσωμικό RNA του οργανισμού στόχου. Αφού απελευθερωθεί το ριβοσωμικό RNA από τον οργανισμό, ο σημασμένος ανιχνευτής DNA ενώνεται με το ριβοσωμικό RNA του οργανισμού στόχου για να σχηματίσει ένα σταθερό υβρίδιο DNA:RNA. Το Αντιδραστήριο Επιλογής επιτρέπει τη διαφοροποίηση του μη υβριδοποιημένου από τον υβριδοποιημένο ανιχνευτή. Τα σημασμένα υβρίδια DNA:RNA μετρώνται στον αναλυτή χημειοφωταύγειας GEN-PROBE. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι μια ανάγνωση στον αναλυτή χημειοφωταύγειας ίση ή μεγαλύτερη από το cut-off. Μια τιμή μικρότερη από αυτό το cut-off είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Τα αντιδραστήρια για την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ διατίθενται σε τρεις διαφορετικές συσκευασίες: ACCUPROBE STAPHYLOCOCCUS AUREUS PROBE KIT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ACCUPROBE ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ STAPHYLOCOCCUS AUREUS) Αντιδραστήριο Ανιχνευτή (Probe Reagent) (P) (4 x 5 σωληνάρια) Staphylococcus aureus ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) Αντιδραστήριο 1 (Αντιδραστήριο Λύσης) (Lysing Reagent) (1) 1 x 10 ml ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 0,04% αζίδιο του νατρίου Αντιδραστήριο 2 (Ρυθμιστικό Διάλυμα Υβριδισμού) (Hybridization Buffer) (2) ρυθμιστικό διάλυμα Αντιδραστήριο 3 (Αντιδραστήριο Επιλογής) (Selection Reagent) (3) ρυθμιστικό διάλυμα GEN-PROBE DETECTION REAGENT KIT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ GEN-PROBE ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) Αντιδραστήριο Ανίχνευσης I (Detection Reagent) (RI) 0,1% υπεροξείδιο υδρογόνου σε 0,001 N νιτρικό οξύ. Αντιδραστήριο Ανίχνευσης ΙI (Detection Reagent) (RIΙ) 1 N υδροξείδιο του νατρίου 1 x 10 ml 1 x 60 ml 1 x 240 ml 1 x 240 ml ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Α Για in vitro διαγνωστική χρήση. Β. Χρησιμοποιείτε τις παγκόσμιες προφυλάξεις ασφαλείας όταν εκτελείτε αυτή την ανάλυση (1). Γ. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για την ταυτοποίηση του S. aureus που έχει απομονωθεί από καλλιέργεια. Δ. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα παρεχόμενα ή ειδικά αναλώσιμα εργαστηριακά είδη. Ε. Τα αντιδραστήρια που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία περιέχουν αζίδιο του νατρίου που μπορεί να αντιδράσει με μόλυβδο ή χαλκό υδραυλικών σωληνώσεων σχηματίζοντας δυνητικώς εκρηκτικά αζίδια μετάλλων. Μετά την απόρριψη αυτών των αντιδραστηρίων, αραιώνετε πάντα το υλικό με μεγάλη ποσότητα ύδατος για να αποφεύγεται η συσσώρευση αζιδίου στις υδραυλικές σωληνώσεις. Page 3 of 11

4 ΣΤ. Αποφεύγετε την επαφή των Αντιδραστηρίων Ανίχνευσης (Detection Reagent) Ι και II με το δέρμα, τα μάτια, και το βλεννογόνο. Εάν προκύψει επαφή του δέρματος με αυτά τα αντιδραστήρια ξεπλύνετε με νερό. Εάν συμβεί απόχυση αυτών των αντιδραστηρίων, αραιώστε με νερό πριν σκουπίσετε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή πρέπει να φυλάσσονται στους φακέλους από φύλλο αλουμινίου στους 2 έως 8 C. Τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή είναι σταθερά στους σφραγισμένους φακέλους μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Μετά το άνοιγμα, ο φάκελος θα πρέπει να επανασφραγίζεται και τα σωληνάρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός δύο μηνών και πριν από την ημερομηνία λήξης. Άλλα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ μπορούν να φυλάσσονται μεταξύ 2 και 25 C και είναι σταθερά μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι σχεδιασμένη για την ταυτοποίηση του S. aureus που έχει απομονωθεί από καλλιέργεια. Α. Μέθοδος Στερεών Υλικών. Μπορεί να εξεταστεί η ανάπτυξη από κατάλληλα στερεά υλικά, με μορφολογία που υποδηλώνει σταφυλόκοκκους. Η καλλιέργεια θα πρέπει να είναι πιο πρόσφατη από 48 ώρες. Μπορεί να εξεταστεί μόλις είναι ορατή η ανάπτυξη. 1. Η ανάπτυξη μπορεί να αφαιρεθεί με ένα 1 µl πλαστικό κρίκο μιας χρήσης, συρμάτινο κρίκο, πλαστική βελόνα μιας χρήσης, ή με ράβδο εφαρμογής. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στυλεοί λόγω της μικρής ποσότητας υγρού στο οποίο κατόπιν επαναιωρούνται τα κύτταρα. 2. Εάν πρόκειται να εξεταστεί μια αποικία, θα πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 1 mm. Ένας 1 µl κρίκος ανάπτυξης κυττάρων ή αρκετές (3-4) μικρότερες αποικίες μπορούν να εξεταστούν. 3. Αποφεύγετε να λαμβάνετε μέρος του στερεού υλικού μαζί με τα κύτταρα. 4. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει να ενοφθαλμίσει ένα άλλο τρυβλίο καλλιέργειας σε αυτή τη χρονική στιγμή για να επιβεβαιώσει την καθαρότητα του απομονωμένου στελέχους. Β. Μέθοδος Καλλιέργειας Ζωμού. Μπορούν να εξεταστούν κατάλληλες καλλιέργειες ζωμού, όπως Trypticase Soy ή Brain Heart Infusion με θολερότητα ισοδύναμη ή μεγαλύτερη συγκρινόμενη με την Πρότυπη Θολοσιμετρική κλίμακα McFarland 1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλλιέργειες ζωμού, που έχουν επωαστεί μέχρι 72 ώρες στους 37 C. Εισάγετε ένα δείγμα 50 µl από το καλά αναμεμειγμένο εναιώρημα ζωμού στο Σωληνάριο με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή, όπως περιγράφεται παρακάτω. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No Αντιδραστήριο Ανιχνευτή (Probe Reagent) (P) 20 Εξετάσεις 4 x 5 σωληνάρια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 1 µl στείροι πλαστικοί κρίκοι ενοφθαλμισμού, συρμάτινοι κρίκοι, πλαστικές βελόνες ή ράβδοι εφαρμογής για επιλογή αποικιών Έλεγχος στελεχών καλλιέργειας Συσκευή επώασης ή υδατόλουτρο (35 έως 37 C) Υδατόλουτρο ή θερμαντική πλάκα* (60 ± 1 C) Page 4 of 11

5 Μικροδιανεμητές (Micropipettes) (50 µl, 300 µl) Σύστημα επαναληπτικής αναρρόφησης (Re-pipettor) (50 µl, 300 µl) Αναδευτήρας τύπου Vortex *Οι θερμαντικές πλάκες θα πρέπει να διαθέτουν οπές κατάλληλου μεγέθους για σωληνάρια 12 x 75 mm. Συνιστάται η χρήση θερμαντικής πλάκας GEN-PROBE. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ GEN-PROBE GEN-PROBE LEADER 50i Luminometer (Αναλυτής χημειοφωταύγειας) (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 3100i) ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 2800) GEN-PROBE DETECTION REAGENT KIT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ GEN-PROBE ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 1791) Θερμαντική πλάκα (60 ± 1 C) (biomérieux ref / Gen-Probe Cat. No. 3397) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ A. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Ρυθμίστε τη συσκευή επώασης ή το υδατόλουτρο στους 35 έως 37 C. 2. Ρυθμίστε το υδατόλουτρο ή τη θερμαντική πλάκα στους 60 ± 1 C. 3. Ετοιμάστε τον αναλυτή χημειοφωταύγειας GEN-PROBE LEADER για λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα Αντιδραστηρίων Ανίχνευσης I και II για την ολοκλήρωση των εξετάσεων. B. ΕΛΕΓΧΟΙ Θετικά και αρνητικά στελέχη ελέγχου θα πρέπει να εξετάζονται τακτικά σε κάθε εργαστήριο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μια καλλιέργεια S. aureus (π.χ., American Type Culture Collection, ATCC #12600) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θετικός έλεγχος ενώ η καλλιέργεια Staphylococcus epidermidis (π.χ., ATCC #14990) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρνητικός έλεγχος. Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1. Ανοίξτε το φάκελο από φύλλο αλουμινίου κόβοντας σε ευθεία γραμμή κατά μήκος το επάνω μέρος του φακέλου. Αφαιρέστε αρκετά Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή για να εξετάσετε τα απομονωμένα στελέχη από καλλιέργεια ή/και τους ελέγχους. Ξανασφραγίστε το φάκελο διπλώνοντας το ανοιγμένο άκρο αρκετές φορές και ασφαλίζοντάς το με αυτοκόλλητη ταινία ή κλιπ. Αφήστε τον αφυγραντή μέσα στον φάκελο. 2. Επισημάνετε επαρκή αριθμό Σωληναρίων με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή για να εξετάσετε τα απομονωμένα στελέχη από καλλιέργεια ή/και τους ελέγχους. Αφαιρέστε και κρατήστε τα πώματα. 3. Εισάγετε 50 µl του Αντιδραστηρίου 1 (Αντιδραστήριο Λύσης ) σε όλα τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή. Εάν πρόκειται να εξεταστούν καλλιέργειες ζωμού, μην προσθέτετε Αντιδραστήριο 1 στα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή. 4. Μεταφέρετε το δείγμα από στερεό υλικό ή 50 μl μιας καλά αναμεμιγμένης καλλιέργειας ζωμού στα σημασμένα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. Περιστρέψτε τον κρίκο, τη βελόνα ή τη ράβδο στο μείγμα Αντιδραστηρίου 1 (Αντιδραστήριο Λύσης) για να αφαιρέσετε τα κύτταρα, εάν εξετάζεται ανάπτυξη σε στερεά υλικά και αναμείξτε καλά. Page 5 of 11

6 5. Καλύψτε ξανά τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή και επωάστε στους 35 έως 37 C για 5 λεπτά σε υδατόλουτρο ή 10 λεπτά στους 35 έως 37 C σε συσκευή επώασης. Ε. ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ 1. Αφαιρέστε τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή από το υδατόλουτρο ή τη συσκευή επώασης. Αφαιρέστε και κρατήστε τα πώματα. Εισάγετε 50 µl του Αντιδραστηρίου 2 (Ρυθμιστικό Διάλυμα Υβριδισμού) σε όλα τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή. 2. Καλύψτε ξανά τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή και επωάστε για 15 λεπτά στους 60 ± 1 C σε υδατόλουτρο ή θερμαντική πλάκα. E. ΕΠΙΛΟΓΗ 1. Αφαιρέστε τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή από το υδατόλουτρο ή τη θερμαντική πλάκα. Αφαιρέστε και κρατήστε τα πώματα. Εισάγετε 300 μl του Αντιδραστηρίου 3 (Αντιδραστήριο Επιλογής) σε κάθε σωληνάριο. Καλύψτε ξανά τα σωληνάρια και ανακινήστε με Vortex για να αναμειχθούν εντελώς. 2. Επωάστε τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή για 5 λεπτά στους 60 ± 1 σε υδατόλουτρο ή θερμαντική πλάκα. 3. Αφαιρέστε τα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή από το υδατόλουτρο ή τη θερμαντική πλάκα και αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε και απορρίψτε τα πώματα. Διαβάστε τα αποτελέσματα στον αναλυτή χημειοφωταύγειας εντός 1 ώρας από την αφαίρεση τους από το υδατόλουτρο ή τη θερμαντική πλάκα. Ελληνικά ΣΤ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 1. Επιλέξτε το κατάλληλο πρωτόκολλο από το μενού του λογισμικού του αναλυτή χημειοφωταύγειας. 2. Χρησιμοποιώντας ένα υγρό λεπτό χαρτί ή απορροφητικό χαρτί, σκουπίστε κάθε σωληνάριο ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στο εξωτερικό του σωληναρίου, και εισάγετε το σωληνάριο στον αναλυτή χημειοφωταύγειας σύμφωνα με τις οδηγίες του οργάνου. 3. Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση, αφαιρέστε το(τα) σωληνάριο(α) από τον αναλυτή χημειοφωταύγειας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ A. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: Το Αντιδραστήριο 2 (Ρυθμιστικό διάλυμα Υβριδισμού) ενδέχεται να δημιουργήσει ίζημα. Η θέρμανση και η ανάμειξη του διαλύματος στους C διαλύει το ίζημα. B. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Οι αντιδράσεις Προετοιμασίας Δείγματος, Υβριδισμού και Επιλογής εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Επομένως, είναι απαραίτητο να διατηρείται η συσκευή επώασης, το υδατόλουτρο ή η θερμαντική πλάκα εντός του οριζόμενου εύρους θερμοκρασίας. Γ. ΧΡΟΝΟΣ: 1. Η Αντίδραση Υβριδισμού θα πρέπει να αρχίζει εντός 1 ώρας από την προσθήκη των κυττάρων και το Αντιδραστήριο 1 στα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή. 2. Οι αντιδράσεις Υβριδισμού και Επιλογής εξαρτώνται από το χρόνο. Υποβάλλετε σε υβριδισμό για 15 λεπτά τουλάχιστον αλλά όχι περισσότερο από 20 λεπτά. Επωάστε τα Σωληνάρια με το Αντιδραστήριο Ανιχνευτή κατά το βήμα ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 5 λεπτά τουλάχιστον αλλά όχι περισσότερο από 6 λεπτά. Δ. ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ: Το επίπεδο του ύδατος στο υδατόλουτρο θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοιο ύψος ώστε να διασφαλίζεται ότι βυθίζεται όλη η ποσότητα του υγρού αντιδραστηρίου που βρίσκεται στα Σωληνάρια με Αντιδραστήριο Ανιχνευτή. Page 6 of 11

7 E. ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ VORTEX: Είναι κρίσιμης σημασίας να υπάρχει ομοιογενές μείγμα κατά τη διάρκεια του βήματος ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ειδικά μετά την προσθήκη του Αντιδραστηρίου 3. ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1. Οι αυξημένες αρνητικές τιμές ελέγχου (S. epidermidis ATCC #14990) άνω των 20,000 RLU (Σχετικές Μονάδες Φωτός) στο LEADER ή 600 PLU (Φωτομετρικές Μονάδες Φωτός) στο ACCULDR (πρώην PAL) μπορεί να προκύψουν από ανεπαρκή ανάμειξη μετά την προσθήκη του Αντιδραστηρίου 3 (Αντιδραστήριο Επιλογής) ή από την εξέταση ανάμικτων καλλιεργειών. Επειδή μπορεί να προκύψουν ανάμικτες καλλιέργειες, ένα μέρος της ανάπτυξης μπορεί να εμβολιαστεί σε κατάλληλο υλικό άγαρ και να επωαστεί ώστε να ελεγχθεί για πολλαπλά είδη αποικιών. 2. Οι μειωμένες θετικές τιμές ελέγχου (S. aureus ATCC #12600) κάτω των 50,000 RLU ή 1,500 PLU στο ACCULDR (πρώην PAL) μπορεί να προκύψουν από ανεπαρκή αριθμό κυττάρων ή εξέταση ανάμικτων ή παλαιών καλλιεργειών. Επειδή μπορεί να προκύψουν ανάμικτες καλλιέργειες, ένα μέρος της ανάπτυξης μπορεί να εμβολιαστεί σε κατάλληλο υλικό άγαρ και να επωαστεί ώστε να ελεγχθεί για πολλαπλά είδη αποικιών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσματα της ΕΞΕΤΑΣΗΣ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ βασίζονται στις ακόλουθες τιμές cut-off. Τα δείγματα που παράγουν σήματα μεγαλύτερα ή ίσα με αυτές τις τιμές cut-off θεωρούνται θετικά. Σήματα μικρότερα από αυτές τις τιμές cut-off θεωρούνται αρνητικά. Τα αποτελέσματα σε εύρος επανάληψης θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. ACCULDR (πρώην PAL) LEADER Τιμή Cut-off 1,500 PLU 50,000 RLU Εύρος επανάληψης 1,200-1,499 PLU 40,000-49,999 RLU B. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο αρνητικός έλεγχος (π.χ., S. epidermidis, ATCC #14990) και ο θετικός έλεγχος (π.χ., S. aureus, ATCC #12600) θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες τιμές: ACCULDR (πρώην PAL) LEADER Αρνητικός έλεγχος < 600 PLU < 20,000 RLU Θετικός έλεγχος > 1,500 PLU > 50,000 RLU ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η μέθοδος αυτή έχει εξεταστεί χρησιμοποιώντας πρόσφατη ανάπτυξη από στερεά υλικά και ζωμό που αναφέρονται στο Τμήμα ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η αποτελεσματικότητα αυτής της εξέτασης δεν έχει αποδειχθεί σε απευθείας κλινικά δείγματα. Τα αποτελέσματα από την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο κλινικός γιατρός. Page 7 of 11

8 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ συγκρίθηκε με τυπικές βιοχημικές μεθόδους ταυτοποίησης από καλλιέργεια σε δύο τόπους χρησιμοποιώντας συνολικά 641 κλινικά απομονωμένα στελέχη. Από αυτά, 309 ήταν απομονωμένα στελέχη S. aureus, 40 από τα 309 απομονωμένα στελέχη S. aureus ήταν γνωστά ανθεκτικά στη Μεθυκιλλίνη στελέχη, 156 ήταν απομονωμένα στελέχη που αντιπροσωπεύουν 12 είδη Staphylococcus, 176 ήταν άλλα μικροβιακά απομονωμένα στελέχη που αντιπροσωπεύουν 25 γένη. Αξιολογήθηκαν πέντε στελέχη Staphylococcus hyicus και Staphylococcus intermedius θετικά στην κοαγουλάση. Κανένα από αυτά τα απομονωμένα στελέχη δεν παρήγαγαν θετική αντίδραση με την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Οι τυπικές μέθοδοι ταυτοποίησης περιελάμβαναν μορφολογία χρώσης Gram, μορφολογία αποικιών, εξέταση κοαγουλάσης πλακιδίου, εξέταση κοαγκουλάσης σωληναρίου και Staphaurex (Wellcome Diagnostics) μόνο στον Τόπο 2. Τα απομονωμένα στελέχη κατηγοριοποιήθηκαν ως θετικά (> 50,000 RLU) ή αρνητικά (< 50,000 RLU). Το εύρος των παρατηρήσεων για αρνητικές καλλιέργειες ήταν 243 έως 32,022 RLU και 138,228 έως 821,826 για θετικές καλλιέργειες. Μια σύγκριση της ΕΞΕΤΑΣΗΣ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ με τυπικές μεθόδους ταυτοποίησης από καλλιέργεια παρουσιάζεται παρακάτω. ACCUPROBE/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ACCUPROBE ΘΕΤ. ΘΕΤ. ΑΡΝ. ΑΡΝ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΕΤ. ΑΡΝ. ΘΕΤ. ΑΡΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΠΟΣ %/100% 100% ACCUPROBE / ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ LATEX ACCUPROBE ΘΕΤ. ΘΕΤ. ΑΡΝ. ΑΡΝ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚ. LAT. ΘΕΤ ΑΡΝ ΘΕΤ ΑΡΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΠΟΣ * %/100% 99,5% ΤΟΠΟΣ %/100% 100% Μετά από ανάλυση ασυμφωνιών * Ο τόπος 2 χρησιμοποίησε Staphaurex (Wellcome Diagnostics) για την αρχική ταυτοποίηση του S. aureus. Ένα φαινομενικά ψευδώς αρνητικό απομονωμένο στέλεχος ταυτοποιήθηκε εκ νέους ως μη S. aureus χρησιμοποιώντας την εξέταση κοαγκουλάσης σωληναρίου, που έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. ACCUPROBE/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACCUPROBE Θετ. Θετ. Αρν. Αρν. Ευαισθησία/ Ποσοστό Ταυτ. Αναφ. Θετ. Αρν. Θετ. Αρν. Ειδικότητα Συμφωνίας Σύνολο %/100% 100% (Τόπου 1& Τόπου 2) Αυτή είναι η ολική ευαισθησία, ειδικότητα και ποσοστό συμφωνίας από τον Τόπο 1 και τον Τόπο 2 μετά από εκ νέου ταυτοποίηση ενός απομονωμένου στελέχους από καλλιέργεια, χρησιμοποιώντας την εξέταση κοαγκουλάσης σωληναρίου. Page 8 of 11

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ A. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Η ακρίβεια εντός της σειράς της ΕΞΕΤΑΣΗΣ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ υπολογίστηκε αναλύοντας δύο συγκεντρώσεις ριβοσωμικού RNA του S. aureus χρησιμοποιώντας 10 αντίγραφα σε μια μόνο ανάλυση. Δείγμα A B Αριθμός Αντιγράφων Μέση Απόκριση 103,813 71,408 Τυπική Απόκλιση 4,562 2,703 Συντελεστής Διακύμανσης 4,4% 3,8% B. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Η ακρίβεια μεταξύ των σειρών υπολογίστηκε αναλύοντας τις δύο ίδιες συγκεντρώσεις του ριβοσωμικού RNA του S. aureus χρησιμοποιώντας απλούς προσδιορισμούς σε 12 συνεχόμενες σειρές. Δείγμα A B Αριθμός Αντιγράφων Μέση Απόκριση 101,064 70,622 Τυπική Απόκλιση 7,041 4,979 Συντελεστής Διακύμανσης 7,0% 7,1% Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αξιολογήθηκαν συνολικά 88 ATCC απομονωμένα στελέχη από καλλιέργεια χρησιμοποιώντας την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Αυτά τα απομονωμένα στελέχη αντιπροσώπευαν συνολικά 72 είδη από 50 γένη. Δεκατρία απομονωμένα στελέχη S. aureus, 12 απομονωμένα στελέχη 8 άλλων ειδών Staphylococcus και 63 απομονωμένα στελέχη από 49 άλλα γένη που αποτελούσαν αντιπροσωπευτικούς φυλογενετικά διασταυρούμενους οργανισμούς αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Όλα τα απομονωμένα στελέχη S. aureus που εξετάστηκαν έδωσαν θετικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Άλλα είδη Staphylococcus και τα αντιπροσωπευτικά φυλογενετικά διασταυρούμενα είδη δεν αντέδρασαν χρησιμοποιώντας αυτή την εξέταση. Δ. ΑΝΑΚΤΗΣΗ Πέντε διαδοχικές αραιώσεις κυττάρων S. aureus που κυμαίνονται από 0 έως 10 εκατομμύρια κύτταρα ανά ανάλυση εξετάστηκαν παρουσία 30 εκατομμυρίων κυττάρων από τα ακόλουθα μη στοχευόμενα είδη: Staphylococcus epidermidis και Staphylococcus saprophyticus. Η παρουσία αυτών των μη στοχευόμενων ειδών δεν παρεμβλήθηκε με το θετικό σήμα των κυτταρικών αραιώσεων του S. aureus, ούτε δημιούργησαν θετική αντίδραση με την ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Page 9 of 11

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Centers for Disease Control, United States Morbid. and Mortal. Weekly Rep. 37: ; Jorgenson, J. H.,and W. E. Kloos Staphylococcal infections In B. B. Wentworth (ed.) Diagnostic Procedures for Bacterial Infections; 7th ed. American Public Health Association. Washington D.C. 3. Kloos, W. E., and K. H. Schleifer: Staphylococcus p in Bergey's manual of systematic bacteriology. 4. Kloos, W. E., and K. H. Schleifer Simplified scheme for routine identification of human Staphylococcus species. J. Clin. Microbiology 1: Kohne, D. E., Steigerwalt, A. G., and D. J. Brenner, Nucleic acid probe specific for members of the genus Legionella, in Legionella: proceedings of the 2nd International Symposium, ed. C. Thornsberrry, et al, American Society for Microbiology. Washington, D.C. pp Morse, S. I Staphylococci In A. Braude ed. Medical Microbiology and Infectious Diseases W.B. Saunders Company; Philadelphia, PA. Page 10 of 11

11 Gen-Probe Incorporated San Diego, CA (USA) Authorized Representative EMERGO EUROPE Molenstraat BH The Hague The Netherlands Gen-Probe Incorporated Page 11 of 11

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Page 1 of 7 MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39004 / Gen-Probe Cat. No. 102840/2840) Page 1 of 9 MYCOBACTERIUM

Διαβάστε περισσότερα

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (203) 328-9500 ή (888) 329-0255 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (203) 328-9599 WWW.IMMUCOR.COM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay TM Pneumocystis MycAssay TM Pneumocystis REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα

Αναπνευστικά δείγματα Για in vitro διαγνωστική χρήση: REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων για την ποιοτική ανίχνευση γονιδιωματικού DNA

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

Directigen EZ Flu A+B

Directigen EZ Flu A+B Directigen EZ Flu A+ Για τη διαφοροποιημένη, άμεση ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Jo-1 REF 41419

ZENIT RA Jo-1 REF 41419 REF 41419 ZENIT RA Jo-1 Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Jo-1 είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό προσδιορισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS Για χρήση µε το Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Αρ. καταλόγου: 05015278001) Και το Applied

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417 REF 41417 ZENIT RA U1-snRNP Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA U1-snRNP είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM GPA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου NOVA Lite ANCA A n t i-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20, 508298.20, 508299.10 CLIA σύνθετος:

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73,

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA LITE TM HEp-2 χρησιμοποιείται για δοκιμασία ομαδικού ελέγχου και

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα