Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου."

Transcript

1 Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την ένταση του φωτός. Η φωτεινή δέσµη που φτάνει στο παρασκεύασµα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τη µεγέθυνση που εξασφαλίζει ο αντικειµενικός φακός. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η αντικατάσταση ενός φακού από κάποιον άλλον µεγαλύτερης µεγέθυνσης (µεγαλύτερης ισχύος) ελαττώνει τη φωτεινή δέσµη. Στην παραπάνω περίπτωση, ο οµοιόµορφος φωτισµός του οπτικού πεδίου εξασφαλίζεται µε κατάλληλη ρύθµιση (αύξηση) της διαµέτρου του διαφράγµατος. Τοποθετείστε το παρασκεύασµα στην τράπεζα µικροσκόπησης. Το παρασκεύασµα συγκρατείται µε το άγκιστρο του οδηγητή. Μετακινώντας κατάλληλα τους κοχλίες του οδηγητή, φέρτε το παρασκεύασµα πάνω από το άνοιγµα της τράπεζας µικροσκόπησης. Στρέφοντας το περίστρεπτο σύστηµα, φέρτε στον οπτικό σωλήνα τον αντικειµενικό φακό που προσφέρει τη µικρότερη µεγέθυνση. Χρησιµοποιήστε αρχικά τον κοχλία µακροµετρικής κίνησης της τράπεζας και στη συνέχεια τον κοχλία µικροµετρικής κίνησης µέχρις ότου να είστε σε θέση να διακρίνετε το είδωλο του αντικειµένου παρατήρησής σας. Η ευκρίνεια του ειδώλου εξασφαλίζεται µε µικρές παλινδροµικές κινήσεις του µικροµετρικού κοχλία. Εάν θέλετε να παρατηρήσετε το αντικείµενο µε µεγαλύτερη µεγέθυνση, στρέφοντας το περίστρεπτο σύστηµα, φέρτε στον οπτικό σωλήνα τον αντικειµενικό φακό που εξασφαλίζει την αµέσως επόµενη µεγαλύτερη µεγέθυνση σε σχέση µε τον αρχικό φακό που χρησιµοποιήσατε. Επειδή η επιφάνεια του παρασκευάσµατος δεν είναι επίπεδη σε όλη την έκτασή της, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείτε συνεχώς τον κοχλία µικροµετρικής κίνησης της τράπεζας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευκρίνεια της παρατήρησής σας. Στο τέλος της κάθε παρατήρησης πρέπει να επαναφέρετε στον οπτικό σωλήνα τον αντικειµενικό φακό µε τη µικρότερη µεγέθυνση.

2 Μεταφορά µικροοργανισµών από υγρή σε επίσης υγρή καλλιέργεια (ζωµό). 1. Ο κρίκος αποστειρώνεται σε φλόγα 2. Η καλλιέργεια ανακινείται ελαφρά 3. Το καπάκι της καλλιέργειας αφαιρείται και το χείλος του σωλήνα το αγγίζουµε στην φλόγα για 1 sec 4. Εµβαπτίζεται ο κρίκος µέσα στην καλλιέργεια 5. Το χείλος του σωλήνα καίγεται στην φλόγα για 1 sec 6. Εφαρµόζουµε πάλι το καπάκι του σωλήνα

3 1. Το καπάκι της νέας καλλιέργειας αφαιρείται και το χείλος του σωλήνα καίγεται στην φλόγα για 1 sec 2. Εµβαπτίζεται ο κρίκος µέσα στην καλλιέργεια 3. Το χείλος του σωλήνα καίγεται στην φλόγα για 1 sec 4. Εφαρµόζουµε πάλι το καπάκι του σωλήνα 5. Ο κρίκος του στυλεού αποστειρώνεται στην φλόγα

4 Μεταφορά µικροοργανισµών από τρυβλίο Petri σε υγρή καλλιέργεια. 1. Ο κρίκος του στυλεού αποστειρώνεται σε φλόγα 2. Ανασηκώνουµε ελαφρά το καπάκι του τρυβλίου και προσεκτικά «µαζεύουµε» το υλικό µιας καθαρής αποικίας στον κρίκο του στυλεού. 3. Το καπάκι του σωλήνα µε τον ζωµό αφαιρείται και το χείλος του σωλήνα καίγεται στην φλόγα για 1 sec. Εµβαπτίζεται ο κρίκος µέσα στον ζωµό. 4. Το χείλος του σωλήνα καίγεται στην φλόγα για 1 sec και τοποθετούµε πάλι το καπάκι του σωλήνα της υγρής καλλιέργειας. 5. Ο κρίκος αποστειρώνεται σε φλόγα.

5 Παρασκευή επιχρίσµατος σε αντικειµενοφόρο πλάκα Από ζωµό (δεν χρειάζεται νερό) Από Petri (+ 1 σταγόνα νερό)

6 οκιµασία κινητικότητας µικροοργανισµού 1. Ο στυλεός µε την ακίδα (όχι τον κρίκο) εισέρχεται στον σωλήνα µε το agar χωρίς να αγγίξει τα τοιχώµατα 2. Η ακίδα του στυλεού βυθίζεται κατά τα 4/5 στην µάζα του τροφικού υλικού 3. Ο στυλεός αποµακρύνεται σταθερά και µε µια κίνηση από τον σωλήνα. Μέθοδοι ενοφθαλµισµού σε τρυβλίο για την αποµόνωση καθαρής καλλιέργειας µικροοργανισµών.

7 Μέθοδος διαδοχικών αραιώσεων για την καταµέτρηση του αριθµού των µικροοργανισµών. Μέθοδος διαδοχικών αραιώσεων Από αρχική καλλιέργεια CFU/ml = (αριθµός αποικιών) x (την αραίωση) Μέθοδος δίσκων διάχυσης για τον έλεγχο της αντιβιοαντοχής των µικροοργανισµών. 1. Επιστρώνουµε πλήρως την επιφάνεια ενός τρυβλίου µε τον µικροοργανισµό από µια φρέσκια υγρή καλλιέργεια µε την βοήθεια αποστειρωµένης µπατονέτας. 2. Τοποθετούµε άσηπτα δύο η περισσότερους δίσκους απορροφητικού χαρτιού εµβαπτισµένους σε αντιβιοτικά (προσοχή στην µεταξύ τους απόσταση) 3. Επωάζουµε και µετά από ώρες µετράµε το πλάτος της ζώνης ανάσχεσης της ανάπτυξης όπως στην παρακάτω εικόνα.

8 οκιµασία χρώσης Gram. Η δοκιµασία κατατάσσει τους µικροοργανισµούς ανάλογα µε τις δοµικές διαφορές του κυτταρικού τους τοιχώµατος. Αποτελείται από δύο φάσεις: αρχικά την χρώση όλων των µικροοργανισµών µε κάποια µορφή ιωδίου, στην συνέχεια τον αποχρωµατισµό µόνο των Gram αρνητικών και τελικά τον επαναχρωµατισµό µόνο των Gram αρνητικών µε άλλη χρωστική (σαφρανίνη, βασική φουξίνη κλπ). Η διαδικασία της χρώσης περιγράφεται στα παρακάτω δύο σχήµατα: Όλα τα σχήµατα είναι από το βιβλίο του Osborne Microbiological Applications: A Laboratory Manual in General Microbiology 8th Ed. MCGraw-Hill

9 ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΑΣΗΣ Η καταλάση είναι το ένζυµο που διασπά το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ), το γνωστό µας οξυζενέ, σε Η 2 Ο και Ο 2. Το Η 2 Ο 2 είναι οξειδωτικός παράγοντας ο οποίος µπορεί να καταστρέψει την κυτταρική µεµβράνη των µικροοργανισµών και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται στην ιατρική σαν απολυµαντικό των τραυµατισµών. Κάποιοι από τους µικροοργανισµούς που χρησιµοποιούν το οξυγόνο ή επιβιώνουν παρουσία οξυγόνου, είναι υποχρεωµένοι να φέρουν ένα προστατευτικό σύστηµα αδρανοποίησης του H 2 O 2 το οποίο υπό ορισµένες συνθήκες παράγεται σαν παραπροϊόν της αναπνευστικής τους λειτουργίας. Ένας από αυτούς τους τρόπους προστασίας είναι η παραγωγή του ενζύµου καταλάση. ιαδικασία 1. Παρασκευάζουµε ένα φρέσκο διάλυµα 3% H 2 O 2 2. Με την βοήθεια µιας αποστειρωµένης µπατονέτας συλλέγουµε µια καλά αποµονωµένη αποικία από την επιφάνεια του τρυβλίου µας και κάνουµε ένα µικρό επίχρισµα σε µια καθαρή επιφάνεια (στο εσωτερικό από το καπάκι του τρυβλίου ή σε µια αντικειµενοφόρο πλάκα κλπ). 3. Ρίχνουµε επάνω στο επίχρισµα 3-4 σταγόνες από το 3% διάλυµα του H 2 O 2 4. Παρατηρούµε για 1-2 λεπτά την µαζική εµφάνιση (ή όχι) φυσαλίδων οξυγόνου και σηµειώνουµε ανάλογα την δοκιµασία σαν θετική ή αρνητική. Θετικές αντιδράσεις δίνουν τα Staphylococcus, Citrobacter, E.coli, Enterobacter, Klebsiella, Shigella, Yersinia, Proteus, Salmonella, Serratia (κ.α.) Αρνητικές αντιδράσεις δίνουν τα Streptococcus spp, Enterococcus spp. (κ.α.) ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΞΕΙ ΑΣΗΣ Η δοκιµασία της οξειδάσης είναι στην ουσία µια δοκιµασία για τον έλεγχο του αερόβιου ή αναερόβιου χαρακτήρα των µικροβίων και ανιχνεύει την παρουσία της αναπνευστικής αλυσίδας µεταφοράς των ηλεκτρονίων µε τελικό αποδέκτη το οξυγόνο. Στην δοκιµασία της οξειδάσης χρησιµοποιείται ένας εναλλακτικός δέκτης ηλεκτρονίων (υδροχλωρική - π τετραµέθυλ φαινυλενοδιαµίνη) αντί του οξυγόνου. Ο δέκτης αυτός αλλάζει χρώµα σε γίνεται σκούρο µπλε όταν δεχθεί ηλεκτρόνια από το τελευταίο στοιχείο της αλυσίδας που είναι η κυτταροχρωµοξειδάση. ιαδικασία 1. Για τον έλεγχο χρησιµοποιούµε ειδικές ταινίες από χαρτί εµποτισµένες σε υδροχλωρική - π τετραµέθυλ φαινυλενοδιαµίνη. 2. Με την βοήθεια µιας αποστειρωµένης µπατονέτας συλλέγουµε µια καλά αποµονωµένη αποικία από την επιφάνεια του τρυβλίου µας και κάνουµε ένα µικρό επίχρισµα επάνω στην επιφάνεια του δοκιµαστικού χαρτιού. 3. Η εµφάνιση µπλε σκούρου χρώµατος στο χαρτί και στην περιοχή του επιχρίσµατος µέσα σε 2-3 λεπτά είναι ένδειξη θετικής αντίδρασης, η οποία και καταγράφεται. Θετικές αντιδράσεις δίνουν τα είδη Pseudomonas, Aeromonas, Plesiomonas (κ.α.) Αρνητικές αντιδράσεις δίνουν τα είδη E. coli, Streptococcus, Shigella (κ.α.)

10 Αποτελέσµατα θετικών και αρνητικών δοκιµασιών σε σύστηµα API.

11 Θετικές δοκιµασίες Αρνητικές δοκιµασίες.

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΆΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011) Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου Σχολής: Έτος σπουδών: Α: Περιγράψτε µε λίγα λόγια από πού και πώς συλλέξατε τον µικροοργανισµό: Β. Περιγράψτε µε ποιόν τρόπο ελέγξατε την κινητικότητα του µικροοργανισµού καθώς και το αποτέλεσµα της δοκιµασίας: Γ. Περιγράψτε συνοπτικά τις δοκιµασίες καταλάσης, οξειδάσης και χρώσης Gram καθώς και το αποτέλεσµα άλλης βιοχηµικής δοκιµασίας.. Περιγράψτε συνοπτικά την δοκιµασία αντιβιοαντοχής, τα αντιβιοτικά που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και το αποτέλεσµα.:

13 Μικροσκοπική παρατήρηση (σκίτσο) Φωτογραφία παρασκευάσµατος Υπογραφή Φοιτητού/Φοιτήτριας Ορεστιάδα : / /2011. Βαθµός Εργαστηρίου :

Τα µέρη του µικροσκοπίου

Τα µέρη του µικροσκοπίου Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Περιγραφή Χρήση Το µικροσκόπιο είναι µια διάταξη φακών µε την οποία επιτυγχάνεται η µεγέθυνση διαφόρων αντικειµένων. Το οπτικό µικροσκόπιο είναι χρήσιµο όταν εξετάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Βιολογίας ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος µαθήµατος: Τάσος Οικονόµου Υπεύθυνες Εκτέλεσης Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ιστορική αναδρομή - Τύποι μικροσκοπίων Για τις Βιολογικές επιστήμες, το μικροσκόπιο αποτέλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για το Γυμνάσιο Περιεχόμενα ασκήσεων Παρατήρηση των μικρών γραμμάτων εφημερίδας Παρατήρηση φυτικών κυττάρων του φλοιού του κρεμυδιού (Allium cepa των Lilliaceae) Παρατήρηση πυρήνων φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων ιδάσκων: Πλέσσας Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΘ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Αξιοποίηση μικροοργανισμών στην παραγωγή τροφίμων

Φύλλο Εργασίας. Αξιοποίηση μικροοργανισμών στην παραγωγή τροφίμων European Union Science Olympiad - EUSO 2012 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών- EUSO 2012 Τοπικός Διαγωνισμός Νομού Μαγνησίας 26-11-2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σχολείο: Ονομ/νυμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ. Καλλιόπη Τσαγγαρίδου Λεμεσός 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος 1. Κυτταρική αναπνοή στο μύκητα Saccharomyces cerevisiae. 2. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό της ανάπτυξης και της κυτταρικής αναπνοής του μύκητα. 3. Μικροσκοπική παρατήρηση του μύκητα και της αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Μεγέθυνση: τράπεζα Αντικειμενικοί φακοί Μεγέθυνση κοχλίες λάμπα φωτισμού Κόκκινος φακός: Κίτρινος φακός: Μπλε φακός: Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου 1.Κατεβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Αθήνα 2008 1 Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες από αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Εισαγωγή

ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Εισαγωγή ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Εισαγωγή Το μικροσκόπιο είναιτο σημαντικότερο όργανο των μικροβιολογικών εργαστηρίων. Χρησιμοποιείταιγια την οπτικήπαρατήρησημικροοργανισμώνκαι κυτάρων που λόγω του μεγέθουςτουςδεν είναιδιακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών Πέτρος Λόλας, Ευθυμία Λεβίζου, Μαριάντζελα Φωτέλλη, Δημοσθένης Κίζης Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο. Αυτοτροφική διατροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο. Αυτοτροφική διατροφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Αυτοτροφική διατροφή 1 6.1 Αυτότροφοι Ετερότροφοι οργανισµοί Η ζωή στον πλανήτη µας, από την εµφάνισή της, στηρίζεται στην ενέργεια του ήλιου. Από την ενέργεια αυτή, που εκπέµπεται υπό µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ενότητα 2: Βασικές μικροβιολογικές μέθοδοι Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Ενότητα 2: Η οργάνωση της ζωής Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών Γενικοί Στόχοι: Φύλλα Εργασίας 3α Ανθρώπινος οργανισμός οργανικά συστήματα όργανα Α.1.18. Να διακρίνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ τοπικού διαγωνισµού EUSO 2013 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ τοπικού διαγωνισµού EUSO 2013 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ τοπικού διαγωνισµού EUSO 2013 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2 3 Ονοµατεπώνυµο µαθητών Σχολείο ΟΡΓΑΝΑ Ένα τροφοδοτικό, δύο πολύµετρα, ένα κουτί αντιστάσεων, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή ημέρα

1 η Εργαστηριακή ημέρα Περιεχόμενα 1 η Εργαστηριακή ημέρα... 2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ... 2 ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ... 7 ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΝΙΤΡΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ... 10 ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΕΝΖΥΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. β)τα φωτοετερότροφα, τα οποία χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας την ηλιακή ακτινοβολία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. β)τα φωτοετερότροφα, τα οποία χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας την ηλιακή ακτινοβολία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.1. Γενικές αρχές Τα τρόφιµα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά συστατικά και της ευκολίας µολύνσεως και ρυπάνσεώς τους, είναι πάντοτε φορείς µικροoργανισµών.

Διαβάστε περισσότερα

m 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ f ϊ

m 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ f ϊ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : :.' ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ f ϊ, ί!. m 1 -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της

Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της πειραματικής και κλινικής μικροβιολογίας, αλλά και μια καθημερινή μάχη στο σπίτι, στα νοσοκομεία, στα εστιατόρια και όπου αλλού απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία

Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία Dgfc Hnmkjil v Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία Λεβαντία Δ. Ζαχαριάδου Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία Dxg xg Ενιαίο Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 20/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1.1 Η φύση του φωτός Το φως είναι εγκάρσια ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, τα οποία ξεκινούν από τη φωτεινή πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα