ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012"

Transcript

1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... Ηµεροµηνία: ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 παραλήπτης της δήλωσης: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεµβρίου Στοιχεία του ή της υπόχρεου Α.Φ.Μ.: ΟΥ: ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ:... Επώνυµο: ΚΩΤΣΟΣ κύριο όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ όνοµα Πατέρα: ΚΩΝ)ΝΟΣ ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση: ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ επάγγελµα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δ/νση επαγγέλµατος: )νση Β θµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας τηλ.:... δ/νση κατοικίας: Κίτρους Επισκόπου 36 Τ.Κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ τηλ.: χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (ηµέρα/µήνας/έτος): Στοιχεία του ή της συζύγου επώνυµο: ΠΟΥΛΙΟΥ κύριο όνοµα: ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ όνοµα πατέρα: ΘΩΜΑΣ επάγγελµα ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δ/νση επαγγέλµατος: )νση Β θµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας τηλ.:... δ/νση κατοικίας: Κίτρους Επισκόπου 36 Τ.Κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ τηλ.: Στοιχεία των ανήλικων παιδιών 3.1. επώνυµο: ΚΩΤΣΟΥ... κύριο όνοµα: ΧΡΥΣΟΥΛΑ... έτος γεννήσεως: επώνυµο: ΚΩΤΣΟΥ... κύριο όνοµα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έτος γεννήσεως: επώνυµο... κύριο όνοµα... έτος γεννήσεως επώνυµο... κύριο όνοµα... έτος γεννήσεως επώνυµο... κύριο όνοµα... έτος γεννήσεως επώνυµο... κύριο όνοµα... έτος γεννήσεως Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, µεµνηστευµένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και µνηστήρες αδελφών) Συγγένεια 4.1 Επώνυµο Κουτσός Κύριο Όνοµα Κων)νος πατέρας 4.2 Επώνυµο Κουτσού Κύριο Όνοµα Αγορίτσα Μητέρα 4.3 Επώνυµο Κουτσός Κύριο Όνοµα Θωµάς Αδελφός 4.4 Επώνυµο Κουτσός Κύριο Όνοµα ηµήτριος Αδελφός 4.5 Επώνυµο Ζαρνακούπη Κύριο Όνοµα Μαρία Νύφη 4.6 Επώνυµο Κερασαριώτου Κύριο Όνοµα Σεβαστή Νύφη 4.7 Επώνυµο Πούλιος Κύριο Όνοµα Θωµάς Πεθερός 4.8 Επώνυµο Πούλιου Κύριο Όνοµα Χρυσούλα Πεθερά 4.9 Επώνυµο Πούλιου Κύριο Όνοµα Στεργιανή Κουνιάδα 4.10 Επώνυµο Παπαλός Κύριο Όνοµα Κων)νος Μπατζανάκης 4.11 Επώνυµο Πούλιου Κύριο Όνοµα Ευαγγελία Κουνιάδα 4.12 Επώνυµο Κοτρώτσιος Κύριο Όνοµα ηµήτριος Μπατζανάκης

2 Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα, κατά τον χρόνο υποβολής της, περιουσιακά στοιχεία. Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ Α.1.1. Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά. Α α) είδος ακινήτου: ΟΙΚΟΠΕ Ο β) τοποθεσία: Συν. Γεωργ. Καραϊσκάκη Μαυροµµάτι γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: 240 δ) έκταση κτισµάτων µ2:.. ε) χρόνος κτήσης: 1996 µεταγραφή: ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ζ) τίµηµα: συνολικό: που καταβλήθηκε Α α) είδος ακινήτου: ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ β) τοποθεσία: ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: 158,86 δ) έκταση κτισµάτων µ2 71,79 µε υπόγειο αποθ. χώρο 40,62 τµ ε) χρόνος κτήσης: 2011 µεταγραφή : ΑΓΟΡΑ ζ) τίµηµα: συνολικό: ,86 µε συµβολαιογραφικά έξοδα και ΦΜΑ που καταβλήθηκε ,86 που πιστώθηκε 0,00 η) προέλευση των χρηµάτων για το τίµηµα: ΕΡΓΑΣΙΑ (Ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%). Το καταβληθέν τίµηµα αφορά το 50% της αξίας του ακινήτου. Α.1.2. Πλωτά µέσα, εναέρια µεταφορικά µέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα. Α α) είδος: Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤ/ΤΟ αριθµ. Κυκλοφορίας: ΚΑΖ κυβισµός: 1600 CC χρόνος κτήσης: 1991 Α β) είδος: ΙΚΥΚΛΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ αριθµ. Κυκλοφορίας: ΚΑΤ 561 κυβισµός: 150 CC χρόνος κτήσης: 2010 Α Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζας, ταµιευτήρια ή και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα α) είδος χρεογράφων ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΤΕ ποσότητα 950 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης. Α α) είδος χρεογράφων µετοχές ΕΦ-ΤΖΙ ποσότητα 800 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης Α α) είδος χρεογράφων µετοχές ΚΛΩΝ (π) ποσότητα350 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης Α α) είδος χρεογράφων µετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσότητα 153 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης Α α) είδος χρεογράφων µετοχές ΛΑΝΕΤ ποσότητα 510 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης Α α) είδος χρεογράφων µετοχές ΜΠΕΛΑ ποσότητα 130 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης Α α) είδος χρεογράφων µετοχές ΕΤΕ ποσότητα 500 τεµάχια β) ποσό κατάθεσης Α α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης γ) πιστωτικό ίδρυµα Εθνική Τράπεζα δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των Α α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης 7.393,90 γ) πιστωτικό ίδρυµα Τράπεζα Πειραιώς δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των

3 Α.1.5. Εισόδηµα και οικονοµικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούµενο έτος. α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήµατος: ,22 β) από οικονοµικές ενισχύσεις... γ) ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις......

4 Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Β.1.1. Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά. Β α) είδος ακινήτου: ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ β) τοποθεσία: ΚΙΤΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 36 τ.κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: δ) έκταση κτισµάτων µ2: 126,63 ε) χρόνος κτήσης: 1995 Β α) είδος ακινήτου: ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ β) τοποθεσία: ΚΙΤΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 36 τ.κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: δ) έκταση κτισµάτων µ2: 191,10 ε) χρόνος κτήσης: 1995 Β α) είδος ακινήτου: ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ β) τοποθεσία: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 3 τ.κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: δ) έκταση κτισµάτων µ2: 37,10 ε) χρόνος κτήσης: 2004 µεταγραφή: ΑΓΟΡΑ ζ) τίµηµα: συνολικό: που καταβλήθηκε Β α) είδος ακινήτου: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ β) τοποθεσία: ΚΙΤΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 36 τ.κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: δ) έκταση κτισµάτων µ2: 55,00 ε) χρόνος κτήσης: 1995 Β α) είδος ακινήτου: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ β) τοποθεσία: ΚΙΤΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 36 τ.κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: δ) έκταση κτισµάτων µ2: 42,00 ε) χρόνος κτήσης: 1995 Β α) είδος ακινήτου: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ β) τοποθεσία: περιοχή ΖΑΧΑΡΙΩΤΕΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: 6.360,00 µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 30% δ) έκταση κτισµάτων µ2:. ε) χρόνος κτήσης: 1995 Β α) είδος ακινήτου: ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ β) τοποθεσία: ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ γ) έκταση εδάφους σε µ2 ή αναλογία επ' αυτού: 158,86 δ) έκταση κτισµάτων µ2 71,79 µε υπόγειο αποθ. χώρο 40,62 τµ ε) χρόνος κτήσης: 2011 µεταγραφή : ΑΓΟΡΑ ζ) τίµηµα: συνολικό: ,86 µε συµβολαιογραφικά έξοδα και ΦΜΑ που καταβλήθηκε ,86 που πιστώθηκε 0,00 η) προέλευση των χρηµάτων για το τίµηµα: ΕΡΓΑΣΙΑ (Ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%). Το καταβληθέν τίµηµα αφορά το 50% της αξίας του ακινήτου. Β.1.2. Πλωτά µέσα, εναέρια µεταφορικά µέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα. Β α) είδος. αριθµ. Κυκλοφορίας:..κυβισµός:. χρόνος κτήσης:. Β Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζας, ταµιευτήρια ή και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης 248,53 γ) πιστωτικό ίδρυµα Alpha Bank δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των

5 Β α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης 580,00 γ) πιστωτικό ίδρυµα Τράπεζα Πειραιώς δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των Β.1.5. Εισόδηµα και οικονοµικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούµενο έτος. α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήµατος: ,78 β) από οικονοµικές ενισχύσεις. γ) ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις...

6 Γ1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ) ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γ Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζας, ταµιευτήρια ή και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης 5.328,56 γ) πιστωτικό ίδρυµα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των

7 Γ2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζας, ταµιευτήρια ή και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης 5.044,94 γ) πιστωτικό ίδρυµα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των Γ Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζας, ταµιευτήρια ή και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα α) είδος χρεογράφων.. ποσότητα β) ποσό κατάθεσης 183,57 γ) πιστωτικό ίδρυµα ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ δ) προέλευση χρηµάτων για την απόκτηση των

8 Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ε1. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήµατος που κατατέθηκε το τρέχον οικονοµικό έτος και αφορά εισοδήµατα του προηγούµενου έτους. Ε2. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόµενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4. ο ελεγχόµενος Μουζάκι 30 Σεπτεµβρίου 2013 η σύζυγος (υπογραφή) (υπογραφή) (καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων παιδιών). ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Στην Αθήνα σήµερα την... ο ή η... κατέθεσε, αυτοπροσώπως ή µε τ...ν αντιπρόσωπό τ......, την δήλωση περιουσιακής τ... κατάστασης. Αθήνα αυθηµερόν Ο Γραµµατέας

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθµός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδροµικώς :... Ηµεροµηνία :... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α /31-12-2003)

ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α /31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ηµεροµηνία:.. Αριθ. Μητρώου: ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α /31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... Ηµεροµηνία Υποβολής: ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011... (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011... (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία...2011... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου...

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 1 Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20.... Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 24 του Ν.323 / 23 (ΦΕΚ 39/A/3-2-23) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία... 201... ΑΦΜ 044758039... Αρµόδια ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ...

Ηµεροµηνία... 201... ΑΦΜ 044758039... Αρµόδια ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία... 201... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθµός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδροµικώς :... Ηµεροµηνία :... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20...

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20.... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία:.././2011

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία:.././2011 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:...200.. ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29/09/.. 2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 /2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 /2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση Ταχυδρομικώς Αριθμός Πρωτοκόλλου: Ημερομηνία ; ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 /2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της δήλωσης: Γ' Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/06/2011... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 01/06/2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... ΗΛΩΣΗ Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 200.. περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία... 200... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... ΗΛΩΣΗ Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:30/6/2011 περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

1 2 2 2 1 0 36.928,02 32.458,86 38.077,74 2 1 32.703,63 27.015,77 21.845,63

1 2 2 2 1 0 36.928,02 32.458,86 38.077,74 2 1 32.703,63 27.015,77 21.845,63 ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ: ΕΛΤΑ Κωδικός:... ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατά το άρθρο 3 2 Ν.3613/07 (ΦΕΚ 263) ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/6/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20...

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20..... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20...

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20.... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ...Χ... ΗΛΩΣΗ Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:6/6/2010 περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθµός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδροµικώς :... Ηµεροµηνία :... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ.Πρωτοκόλλου Αριθμ.Μητρώου... Ημερομηνία /./.. ΔΗΛΩΣΗ. περουσιακής κατάστασης έτους 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ.Πρωτοκόλλου Αριθμ.Μητρώου... Ημερομηνία /./.. ΔΗΛΩΣΗ. περουσιακής κατάστασης έτους 2014 ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ.Πρωτοκόλλου Αριθμ.Μητρώου... Ημερομηνία /./.. ΔΗΛΩΣΗ περουσιακής κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 ΦΕΚ 309/ Α/31-12-2003 Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έτους 2013 Κατά το άρθρο 2 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έτους 2013 Κατά το άρθρο 2 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ : ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ: Αριθ.Πρωτ.:... Αριθµ. Μητρώου:... Ηµεροµηνία: ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έτους 2013 Κατά το άρθρο 2 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ : Επιτροπή Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα