ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου Επώνυμο: ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ κύριο όνομα ΦΩΤΙΟΣ όνομα πατέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ βαθμός..... Α.Μ.:...έτος κατάταξης. Υπηρεσία που υπηρετεί και θέση εργασίας : ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.... τηλ.:. χρόνος ανάληψης καθηκόντων στη θέση αυτή (ημ/νία, μήνας, έτος): 01/01/2011 δ/νση κατοικίας : Δ.ΣΠΥΡΙΔΗ ΣΕΡΡΕΣ Α.Φ.Μ.: ΔΟΥ: A ΣΕΡΡΩΝ 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο: ΡΟΥΜΤΣΙΟΥ κύριο όνομα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ όνομα πατέρα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ επάγγελμα ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ διεύθυνση επαγγέλματος ΣΕΡΡΕΣ τηλ.: Στοιχεία των ανήλικων παιδιών 3.1 επώνυμο. κύριο όνομα. έτος γεννήσεως 3.2 επώνυμο. κύριο όνομα. έτος γεννήσεως 3.3 επώνυμο. κύριο όνομα. έτος γεννήσεως 3.4 επώνυμο. κύριο όνομα. έτος γεννήσεως 3.5 επώνυμο. κύριο όνομα. έτος γεννήσεως 3.6 επώνυμο. κύριο όνομα. έτος γεννήσεως 4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) Συγγένεια 4.1 επώνυμο ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ κύριο όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΣ 4.2 επώνυμο ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ κύριο όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΣ 4.3 επώνυμο ΚΟΚΑΡΙΔΑ κύριο όνομα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΤΕΡΑ 4.4 επώνυμο ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ κύριο όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ 4.5 επώνυμο ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ κύριο όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ 4.6 επώνυμο ΤΣΙΟΛΑΚΗ κύριο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΥΦΗ 4.7 επώνυμο. κύριο όνομα 4.8 επώνυμο. κύριο όνομα 4.9 επώνυμο. κύριο όνομα 4.10 επώνυμο. κύριο όνομα

3 Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά τον χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία. Α.1 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ Α.1.1 Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1 0 ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,14 ΕΥΡΩ 2 1 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ/ΤΕΚΜΑΡΤΑ 1.844,85 ΕΥΡΩ 3 0 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 27,20 ΕΥΡΩ 4 1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 390,67 ΕΥΡΩ 5 1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 4.809,30 ΕΥΡΩ 6 0 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 795,14 ΕΥΡΩ 7 1 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 4.687,18 ΕΥΡΩ

4 Α.1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Α/Α ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΥΠΟΧ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η Ή ΜΕΤΑΒΟΛ Η ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣ Η ΕΔΑΦ ΟΥΣ ΣΕ m² ΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΕ m² 0 0 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 m² 1985 ΔΩΡΕΑ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣ ΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 1 0 ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 600 m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 1 0 ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 40 m² 1968 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜ.ΠΑΠΠΑ ΚΑΜΗΛΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜ.ΠΑΠΠΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΒΑΛΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΠΟΖΙΜΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΝΤΙΜΠΕΛΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΝΤΙΜΠΕΛΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΟΡΤΑ ΠΑΡΤΣΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ // // // ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ // // ΚΑΡΛΙΑΝΤΣΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ // // ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ // // ΚΟΥΤΡΙΤΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ // // ΠΙΣΕ ΙΚΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΟΡΑΝΑΒΟΔ // // Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡ ΙΘ Μ Ο Σ Μ ΕΤ ΑΒ Ο Λ Η Σ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ % ΔΙΚΑΙ ΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100% ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5 % ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5 % ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5 % 18,75 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 3750% 37,50 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5% 37,5 37,5 ΚΑΤΑΒΛΗΘ ΕΝ Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ Ν ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ ) ΠΡΟΕΛΕΥ ΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩ Ν

5 1 0 // // ΚΑΜΙΣΔΕΡΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1 0 // // ΑΓΙΑΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΑΚΑΡΔΙΤ 1 0 // // ΣΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1 0 // // ΝΤΕΡΒΙΣΝΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1150 m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2400 m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 3000 m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2300 m² ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37,5 % 37,5 37,5 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50%

6 Α.1.3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

7 Α.1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

8 Α.1.5 Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα. Α/ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ Σ % ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΙΧ.ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΕ cc 100% 1994 ΑΓΟΡΑ

9 Α.1.6 Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10 Β. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε το τρέχον έτος και αφορά εισοδήματα του ελεγχομένου έτους. 2) Φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά την προαναφερόμενη παράγραφο Α. 27/06/2013 ο/η ελεγχόμεν ο ή η σύζυγος (υπογραφή) (υπογραφή) (καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών)