ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in)"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in) Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για µελλοντική αναφορά. Ενδεδειγµένη χρήση Αυτό το εργαλείο αέρος είναι σχεδιασµένο για χρήση µε ειδικό πάτο και κατάλληλο λειαντικό για τη λείανση µετάλλου, ξύλου, πέτρας, πλαστικών και άλλων υλικών. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τέτοιες λειαντικές εφαρµογές και εντός των δηλωµένων ικανοτήτων και ορίων λειτουργίας του. Με αυτό το εργαλείο πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο εξαρτήµατα που συνιστώνται ειδικά από την 3Μ. Χρήση µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή µε άλλα εξαρτήµατα µπορεί να οδηγήσει σε µη ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας. Μη χρησιµοποιείτε το εργαλείο στο νερό ή σε κάποια υπερβολικά υγρή εφαρµογή. Μη χρησιµοποιείτε πάτους µε όριο αντοχής λιγότερο από 12,000rpm. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε πάτους µε βάρος και/ή µέγεθος διαφορετικό από εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά το εργαλείο. Επεξήγηση των Επιπτώσεων των Προειδοποιητικών Σηµείων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει µια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό και/ή υλικές ζηµιές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει µια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µικρό ή µέτριο τραυµατισµό και/ή υλικές ζηµιές. Διαβάστε το Φύλλο στοιχείων ασφαλείας υλικού (Material Safety Data Sheets - MSDS) πριν χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε υλικό. Επικοινωνήστε µε τους προµηθευτές των υλικών του προς επεξεργασία αντικείµενου και των λειαντικών υλικών για αντίγραφα των MSDS εάν δεν είναι ήδη διαθέσιµα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η έκθεση σε ΣΚΟΝΗ που παράγεται από το αντικείµενο υπό επεξεργασία και/ή τα λειαντικά υλικά µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα βλάβη στους πνεύµονες και/ή άλλο σωµατικό τραυµατισµό. Χρησιµοποιήστε συλλέκτη σκόνης ή τοπική εξαγωγή όπως αναφέρεται στο MSDS. Φοράτε κρατικά εγκεκριµένη αναπνευστική προστασία και προστασία για τα µάτια και την επιδερµίδα. Η µη τήρηση αυτής της προειδοποίησης µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους πνεύµονες και/ή σωµατικό τραυµατισµό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτό το προϊόν: Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Μόνο προσωπικό µε την κατάλληλη εκπαίδευση πρέπει να επιτρέπεται να συντηρεί αυτό το εργαλείο. Να φοράτε πάντα προστατευτικά για τα µάτια, τα αυτιά και αναπνευστική προστασία κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Ακολουθήστε το ANSI Z87.1 ή τα τοπικά/εθνικά πρότυπα για την προστασία των µατιών και τις άλλες απαιτήσεις εξοπλισµού προσωπικής προστασίας. Τηρείστε τις απαιτήσεις ασφαλείας. Εργαστείτε µε προσοχή, φοράτε προστατευτικό ρουχισµό, ποτέ µη λειτουργείτε εργαλεία υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρµάκων, ή µε τρόπο που δεν συνάδει µε την προοριζόµενη χρήση του. Για να µειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη θραύση ή διάλυση εξαρτήµατος: Ποτέ µην υπερβαίνετε τη µέγιστη συνιστόµενη πίεση εισόδου (90 psi /.62 Mpa / 6,2 Bar). Προσέξτε κατά την προσαρµογή της βάσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε ότι είναι προσαρµοσµένη στο εργαλείο µε ασφάλεια πριν από τη χρήση. Ποτέ µην αφήνετε το εργαλείο να περιστρέφεται ελεύθερα ή να εκκινείται κατά λάθος. Ποτέ µην κατευθύνετε το προϊόν προς την κατεύθυνσή σας ή προς άλλο άτοµο. Για να µειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται µε το δυνατό θόρυβο: Διακόψτε αµέσως τη χρήση του προϊόντος εάν το σύστηµα του σιγαστήρα µείωσης θορύβου έχει υποστεί ζηµιά ή δυσλειτουργεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Επισκευάστε το προϊόν πριν το χρησιµοποιήσετε και πάλι. Για να µειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις εκποµπές κραδασµών κατά τη χρήση του προϊόντος: Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε σωµατική ενόχληση στο χέρι/καρπό, διακόψτε αµέσως την εργασία και αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Ο τραυµατισµός στο χέρι, στον καρπό και στο βραχίονα µπορεί να είναι αποτέλεσµα επαναλαµβανόµενης εργασίας, κίνησης και υπερέκθεσης σε κραδασµούς. GR 3M 5&6 in. ROS 1

2 Για να µειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται µε ηλεκτροπληξία και/ή έκρηξη: µην επιτρέψετε στο εργαλείο να έρθει σε επαφή µε πηγές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς το εργαλείο δεν είναι µονωµένο κατά της ηλεκτροπληξίας. µη χρησιµοποιείτε το εργαλείο µέσα ή κοντά σε εκρηκτικά υλικά, όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια ή υπερβολική σκόνη στον αέρα. Το εργαλείο/λειαντικό µπορεί να δηµιουργήσει σπινθήρες όταν λειτουργεί, µε αποτέλεσµα την ανάφλεξη της εύφλεκτης σκόνης ή των αναθυµιάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να µειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται µε την πίεση αέρος και άλλους µηχανικούς κινδύνους: Κρατήστε τα χέρια, µαλλιά και ρούχα µακριά από το άκρο λειτουργίας του εργαλείου. µην αγγίζετε τα περιστρεφόµενα µέρη κατά τη λειτουργία για οποιοδήποτε λόγο. Αντικαθιστάτε τη βάση σε κανονικά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το εργαλείο χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους και να λειτουργούν σωστά όλα τα προστατευτικά και οι συσκευές ασφαλείας. Να έχετε υπόψη σας ότι οι λανθασµένα τοποθετηµένοι σωλήνες και τα εξαρτήµατα µπορεί να χαλαρώσουν απροσδόκητα οποιαδήποτε στιγµή και να δηµιουργήσουν κίνδυνο εκτίναξης/κρούσης. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασµό κατά τη χρήση του προϊόντος, διακόψτε αµέσως τη λειτουργία του και επιθεωρήστε το για φθαρµένη ή κατεστραµµένη βάση. Αντικαταστήστε οποιαδήποτε κατεστραµµένα εξαρτήµατα. Εάν ο ασυνήθιστος θόρυβος ή ο κραδασµός επιµείνει, επιστρέψτε το µηχάνηµα στον κατασκευαστή για σέρβις ή επισκευή. Ανατρέξτε στις οδηγίες της εγγύησης. Σελίδα Ανταλλακτικών ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ N 22 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ in. -lbs. (Nm) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.4-3) M 5&6 in. ROS 2

3 Λίστα Ανταλλακτικών Στοιχείο Αριθµός Εξάρτηµα Περιγραφή Ποσ. 1 3MA0040 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 2 3MA0021 ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 3 3MB0017 ΠΙΣΩ ΑΚΡΑΙΑ ΠΛΑΚΑ 1 4 3MA0005 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1 5 3MA0042 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O-RING 1 6 3MB0005 ΡΟΤΟΡΑΣ 1 7 3MA0010 ΠΤΕΡΥΓΙΟ 5 8 3MA0041 ΣΦΗΝΑ WOODRUFF 1 9 3MB0016 ΕΜΠΡΟΣ ΑΚΡΑΙΑ ΠΛΑΚΑ MA0019 ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ MA0045 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O-RING MA0001 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MB0279 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5x3/32 ιn MB0277 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5x3/16 in MB0348 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5 in x 5/16 in (8,0mm) MB0278 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 6x3/16 in MB0280 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 6x3/32 in MB0334 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 6x5/16 in (8mm) MA0122 ΦΙΛΤΡΟ MA0121 ΡΑΜΦΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ MA0120 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1 17 Μ/Δ Μ/Δ MA0938 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ - ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ MA0016 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0, MA0017 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ BELLEVILLE (ροδέλα) MA0018 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ασφάλεια) MB0018 ΑΤΡΑΚΤΟΣ MA1351 ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 2,5 mm (3/32 in) MA1352 ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 5 mm (3/16 in) MA1447 ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 8 mm (5/16 in) MA0031 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΠΕΙΡΟΣ ΜΟΧΛΟΥ MB0320 ΛΑΒΗ 2,5 in. ΠΡΟΑΙΡ. 25 3MB0321 ΛΑΒΗ 2 3/4 in MB0322 ΛΑΒΗ 3 in. ΠΡΟΑΙΡ. 26 3MA0015 ΧΙΤΩΝΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MA1330 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ MA0008 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΙΣΧΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MA0043 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Ο MB0014 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ο-RING MA0039 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ MA1346 ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 5/6 in. ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΟ MA1347 ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 5/6 in MA1348 ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ROS ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Ø 6 In MA0022 ΚΛΕΙΔΙ ΒΑΣΗΣ 24 mm 1 36 ΜΔ 1 Βάση παρέχεται µε κάθε εργαλείο (ο τύπος καθορίζεται από το µοντέλο) MA0062 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ MA0068 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ MA0166 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ MA0009 ΕΔΡΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MA0007 ΒΑΛΒΙΔΑ MA0014 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MA0013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ MA0044 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O-RING MA0006 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ SGV MA0778 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 1 in./28 mm MA1338 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 in./28 mm SGV MA1354 ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 1 in./28 mm MA1355 ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 3/4 in./19 mm ΠΡΟΑΙΡ. 49 3MA0854 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 3/4 in./19 mm ΠΡΟΑΙΡ. 50 3MA1340 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4 in./19 mm SGV ΠΡΟΑΙΡ. 51 3MA1333 ΠΟΔΙΑ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΩΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ SGV MA1490 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ø 1 in. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Ø 1 in./28 mm x 1 1/2 in. ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΣ MA1489 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ø 3/4 in. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ Ø 3/4 in. x 1 in./28 mm ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΑΙΡ. 53 3MA1488 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ø 1 in. ΠΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΑΙΡ. 53 3MA1487 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ø 3/4 in. ΠΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΑΙΡ. 54 3MA1343 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ROS CV 1 in./28 mm MA0048 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ MA1345 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ROS CV 3/4 in. ΠΡΟΑΙΡ. 57 3MA0047 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ MA0769 ΒΙΔΑ MA1434 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡ. 60 3MC0109 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡ. 61 3MA1668 ΣΑΚΟΥΛΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΤΡΙΒΗΣ (Κωδικός Ανταλλακτικού Μ) MA1669 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (Κωδικός Ανταλλακτικού Μ) 1 GR 3M 5&6 in. ROS 3

4 Διαµόρφωση/Προδιαγραφές προϊόντος: Έκκεντρο Περιστροφικό Τριβείο rpm Σηµείωση: Όλα τα µηχανήµατα αναρρόφησης χρησιµοποιούν εξαρτήµατα σωλήνα µε διάµετρο Ø 28 mm (1 in.). Έκκεντρο 2,5 mm (3/32 in.) 5 mm (3/16 in.) 8 mm (5/16 in.) Πρόσοψη πάτου Stikit Hookit Stikit Hookit Hookit Stikit Stikit Hookit Τύπος ς Χωρίς Κεντρικό Δίκτυο ς Αυτόδηµιουργούµενη Χωρίς Κεντρικό Δίκτυο ς Αυτόδηµιουργούµενη Αυτόδηµιουργούµενη Χωρίς Τύπος Πάτου Στάνταρ Πάτος Στάνταρ Πάτος Στάνταρ Πάτος Στάνταρ Πάτος µέγεθος Πάτου mm (in.) Αριθµός µοντέλου Αριθµός Ανταλλακτικού Πάτου Καθ. Βάρος προϊόντος kg (lb) 127 (5) ,72 (1.59) 150 (6) ,76 (1.68) 127 (5) ,78 (1.72) 150 (6) ,83 (1.83) 150 (6) ,83 (1.83) 127 (5) ,80 (1.76) 150 (6) ,86 (1.90) 150 (6) ,86 (1.90) 127 (5) ,75 (1.65) 150 (6) ,79 (1.74) 127 (5) ,75 (1.65) 150 (6) ,79 (1.74) 127 (5) ,81 (1.79) 150 (6) ,86 (1.90) 150 (6) ,86 (1.90) 127 (5) ,81 (1.79) 150 (6) ,86 (1.90) 127 (5) ,83 (1.83) 150 (6) ,89 (1.96) 127 (5) ,83 (1.83) 150 (6) ,89 (1.96) 150 (6) ,89 (1.96) 150 (6) ,81 (1.78) Ύψος mm (in.) µήκος mm (in.) 148,4 (5.84) 161,1 (6.34) 148,9 (5.86) 160,2 (6.31) 160,2 (6.31) 151,9 (5.98) 163,2 (6.42) 163,2 (6.42) 149,6 (5.89) 162,3 (6.39) 149,6 (5.89) 162,3 (6.39) 150,1 (5.91) 161,4 (6.35) 161,4 (6.35) 149,6 (5.89) 161,4 (6.35) 155,4 (6.12) 164,4 (6.47) 155,4 (6.12) 164,4 (6.47) 164,4 (6.47) 162,3 (6.39) *Στάθµη θορύβου πίεσης dba (ισχύς) **Επίπεδο κραδασµών m/s 2 (ft/s 2 ) **Αβεβαιότητα K m/s 2 77 (83) 3,1 (10.2) 1,55 83 (89) 3,3 (10.8) 1,65 77 (83) 3,1 (10.2) 1,55 83 (89) 3,3 (10.8) 1,65 83 (89) 3,3 (10.8) 1,65 84 (88) 3,1 (10.2) 1,55 83 (90) 3,1 (10.2) 1,55 83 (90) 3,1 (10.2) 1,55 80 (88) 3,2 (10.5) 1,60 79 (83) 3,3 (10.8) 1,60 80 (88) 3,2 (10.5) 1,60 79 (83) 3,3 (10.8) 1,60 81 (88) 3,2 (10.5) 1,65 77 (85) 3,3 (10.8) 1,65 77 (85) 3,3 (10.8) 1,65 81 (88) 3,2 (10.5) 1,65 77 (85) 3,3 (10.8) 1,65 89 (95) 3,2 (10.5) 1,60 85 (92) 3,3 (10.8) 1,65 89 (95) 3,2 (10.5) 1,60 85 (92) 3,3 (10.8) 1,65 85 (92) 3,3 (10.8) 1,65 77 (85) 3,3 (10.8) 1,65 * Δηλωµένα επίπεδα θορύβου, οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 15744:2002. ** Δηλωµένα επίπεδα κραδασµών κατά EN12096, οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO :1997. Οι τιµές θορύβου και κραδασµών που δηλώνονται στον πίνακα, προέρχονται από εργαστηριακές δοκιµές σε συµµόρφωση µε τους κώδικες και τα πρότυπα που αναφέρονται και δεν αποτελούν επαρκή εκτίµηση κινδύνου. Οι τιµές που µετρούνται σε ένα συγκεκριµένο χώρο εργασίας µπορεί να είναι υψηλότερες από τις δηλωµένες τιµές. Οι πραγµατικές τιµές έκθεσης και το µέγεθος κινδύνου ή βλάβης στην οποία εκτίθεται ένα άτοµο είναι µοναδική για κάθε περίπτωση και εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο, τον τρόπο µε τον οποίο εργάζεται το άτοµο, το συγκεκριµένο υλικό πάνω στο οποίο εργάζεται, το σχεδιασµό του σταθµού εργασίας, καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Η 3M δεν µπορεί να αποδεχθεί ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης των δηλωµένων τιµών αντί για τις πραγµατικές τιµές έκθεσης για οποιαδήποτε ατοµική εκτίµηση κινδύνου. 3M 5&6 in. ROS 4

5 Οδηγίες λειτουργίας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Το εργαλείο προορίζεται να λειτουργεί ως εργαλείο χειρός. Συνιστάται πάντοτε κατά τη λειτουργία του εργαλείου, οι χειριστές να στέκονται σε στερεό δάπεδο, σε ασφαλή θέση µε καλό κράτηµα και πάτηµα. Να έχετε υπόψη σας ότι το τριβείο µπορεί να αναπτύξει µια αντίδραση ροπής. Δείτε την ενότητα ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Χρησιµοποιήστε µια καθαρή πηγή αέρος µε λίπανση η οποία θα παράσχει στο εργαλείο µετρηµένη πίεση αέρος 6,2 bar (90 psig) όταν το εργαλείο λειτουργεί µε το µοχλό πλήρως πιεσµένο. Συνιστάται η χρήση µιας εγκεκριµένης γραµµής αέρος µέγιστης διαµέτρου 10 mm (3/8 in) x 8 m (25ft) µεγίστου µήκους. Συνδέστε το εργαλείο στην παροχή αέρος όπως φαίνεται στην εικόνα 1. µη συνδέσετε το εργαλείο στο σύστηµα γραµµής αέρος χωρίς µια εύκολα προσβάσιµη βαλβίδα διακοπής αέρος. Συνιστάται η χρήση ενός φίλτρου αέρα, ρυθµιστή και λιπαντήρα (FRL) όπως φαίνεται στην εικόνα 1 καθώς αυτό θα παρέχει στο εργαλείο καθαρό, λιπασµένο αέρα στη σωστή πίεση. Σε κάθε περίπτωση κατάλληλοι ρυθµιστές πίεσης αέρα θα χρησιµοποιούνται πάντοτε κατά τη λειτουργία του εργαλείου όταν η παρεχόµενη πίεση υπερβαίνει τη σηµειωµένη µέγιστη του εργαλείου. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τέτοιου είδους εξοπλισµό είναι διαθέσιµες από τον αντιπρόσωπό σας. Εάν δε χρησιµοποιηθεί τέτοιος εξοπλισµός, το εργαλείο πρέπει να λιπανθεί χειροκίνητα. Για να λιπάνετε χειροκίνητα το εργαλείο, αποσυνδέστε τη γραµµή αέρος και προσθέστε 2 έως 3 σταγόνες κατάλληλου λιπαντικού λαδιού για κινητήρα αέρος όπως το 3M Air Tool Lubricant PN 20451, Fuji Kosan FK-20 ή Mobil ALMO 525 µέσα στο άκρο του σωλήνα (εισαγωγή) του εργαλείου. Επανασυνδέστε το εργαλείο στην παροχή αέρα και λειτουργήστε το εργαλείο αργά για λίγα δευτερόλεπτα για να µπορέσει ο αέρας να κυκλοφορήσει το λάδι. Εάν το εργαλείο χρησιµοποιείται συχνά, λιπαίνετέ το σε καθηµερινή βάση ή λιπάνετέ το εάν το εργαλείο αρχίζει να παρουσιάζει επιβράδυνση ή απώλεια ισχύος. Συνιστάται η πίεση αέρος στο εργαλείο να είναι 6,2 bar (90 psig) κατά τη λειτουργία του εργαλείου για να µην ξεπεραστούν οι µέγιστες σ.α.λ. Το εργαλείο µπορεί να λειτουργήσει σε χαµηλότερες πιέσεις αλλά δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί σε πίεση υψηλότερη από 6,2 bar (90 psig). Εάν λειτουργήσει σε χαµηλότερη πίεση η απόδοση του εργαλείου µειώνεται. Διάµετρος σωλήνα κατ ελάχιστο Προτεινόµενο µέγιστο µήκος σωλήνα 10 mm 3/8 in 8 µέτρα 25 πόδια Μέγιστη πίεση εργασίας Προτεινόµενη ελάχιστη Πίεση αέρα 6,2 bar ΜΔ 90 psig ΜΔ Προφυλάξεις ασφαλείας. 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Όλοι οι χειριστές πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευµένοι στη χρήση του και να έχουν γνώση αυτών των κανόνων ασφαλείας. 2. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι αποσυνδεδεµένο από την παροχή αέρος. Επιλέξτε ένα κατάλληλο λειαντικό και κολλήστε το στη βάση. Προσέξτε να κεντράρετε το λειαντικό στη βάση. 3. Να φοράτε πάντα τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό όταν χρησιµοποιείτε αυτό το εργαλείο. 4. Κατά τη λείανση πάντοτε εκκινείτε το εργαλείο πάνω στο τεµάχιο εργασίας. Αυτό θα προλάβει το σκάψιµο λόγω υπερβολικής ταχύτητας του λειαντικού. Διακόψτε την ροή αέρος προς το εργαλείο καθώς αυτό αποµακρύνεται από το τεµάχιο εργασίας. 5. Αφαιρείτε πάντα την παροχή αέρος από το τριβείο πριν τοποθετήσετε, ρυθµίσετε ή αφαιρέσετε το λειαντικό ή τη βάση. 6. Υιοθετείτε πάντοτε ένα καλό πάτηµα και κράτηµα και έχετε υπόψη σας την αντίδραση ροπής που αναπτύσσει το τριβείο. 7. Να χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένα ανταλλακτικά της 3Μ. 8. Πάντοτε βεβαιώνεστε ότι το υλικό που τρίβεται είναι σταθερά στερεωµένο για να αποφευχθεί η ολίσθηση. 9. Ελέγχετε το σωλήνα και τα εξαρτήµατα τακτικά για φθορά. Μην µεταφέρετε το εργαλείο από το σωλήνα του, πάντοτε προσέχετε να εµποδίζετε την εκκίνηση του εργαλείου όταν το µεταφέρετε µε συνδεδεµένη την παροχή αέρα. 10. Η σκόνη µπορεί να είναι πολύ εύφλεκτη. Η σακούλα συλλογής σκόνης πρέπει να καθαρίζεται ή να αντικαθίσταται όπως χρειάζεται. Ο καθαρισµός ή η αντικατάσταση της σακούλας επίσης εξασφαλίζει την άριστη απόδοση. 11. Μην υπερβαίνετε τη µέγιστη συνιστώµενη πίεση αέρος. Να χρησιµοποιείτε εξοπλισµό ασφαλείας όπως συνιστάται. 12. Πριν από την τοποθέτηση οποιουδήποτε εξαρτήµατος λείανσης ή γυαλίσµατος, πάντοτε ελέγχετε ότι η µέγιστη αναγραφόµενή του ταχύτητα λειτουργίας είναι ίση ή υψηλότερη από την ονοµαστική ταχύτητα του εργαλείου. 13. Το εργαλείο δεν είναι ηλεκτρικά µονωµένο. Μη χρησιµοποιήσετε όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής µε ηλεκτροφόρο καλώδιο, σωλήνες αερίου, ή σωλήνες νερού. 14. Το εργαλείο αυτό δεν προστατεύεται από τους εγγενείς κινδύνους των εργασιών τριβής και κοπής και κανένα τέτοιο εξάρτηµα δεν πρέπει ποτέ να προσαρµοστεί σε αυτό. 15. Προσέχετε να αποφύγετε την εµπλοκή των κινούµενων µερών του εργαλείου µε ρουχισµό, γραβάτες, µαλλιά, πανιά καθαρισµού ή χαλαρά αντικείµενα που κρέµονται. Εάν σηµειωθεί εµπλοκή, διακόψτε αµέσως την παροχή αέρα για να αποφευχθεί η επαφή µε τα κινούµενα µέρη του εργαλείου. 16. Κρατάτε τα χέρια µακριά από την περιστρεφόµενη βάση κατά τη χρήση. 17. Εάν το εργαλείο εµφανίσει δυσλειτουργία, διακόψτε αµέσως τη χρήση και φροντίστε για σέρβις και επισκευή. 18. Μην επιτρέπετε στο εργαλείο να περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς να λάβετε µέριµνα για την προφύλαξη οποιοδήποτε ατόµων ή αντικειµένων από την απώλεια των λειαντικών ή από θραύση της βάσης. 19. Απελευθερώστε αµέσως τη λαβή εκκίνησης σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής της πίεσης, µην αποπειραθείτε να επανεκκινήσετε µέχρι να αποκατασταθεί η διακοπή. GR 3M 5&6 in. ROS 5

6 Σκέλος αποστράγγισης Σύστηµα σωλήνων κλειστού βρόχου µε κλίση προς την κατεύθυνση ροής του αέρα Σφαιρική Βαλβίδα Βαλβίδα αποστράγγισης Προς σταθµό εργαλείου Σφαιρική Βαλβίδα Φίλτρο Ρυθµιστής Λιπαντήρας Σφαιρική Βαλβίδα Ροή Αέρα Ξηραντήρας αέρα Προς σύνδεσµο στο/κοντά στο εργαλείο Σωλήνας αέρα Συµπιεστής και αεροφυλάκιο Πάτοι 3M Εικόνα 1 Οι πάτοι της 3M είναι τέλεια προσαρµοσµένοι για χρήση στο τριβείο της 3M. Κατασκευασµένοι από κορυφαία βιοµηχανικής ποιότητας υλικά η αντοχή τους και κατασκευή ακριβείας είναι το ιδανικό συµπλήρωµα για την απόδοση του τριβείου 3M. Δείτε τον πίνακα Διαµόρφωσης/Προδιαγραφών προϊόντος για τη σωστή ανταλλακτική βάση για ένα συγκεκριµένο µοντέλο. Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα δείγµα των προϊόντων που προσφέρονται. Περιγραφή Αριθµός Ανταλλακτικού 127 mm (5 in.) Stikit Πάτος χαµηλού, χωρίς κενό mm (5 in.) Hookit Πάτος χαµηλού, χωρίς κενό mm (5 in.)hookit Πάτος χαµηλού καθαρής τριβής, µε κενό mm (6 in.) Stikit Πάτος χαµηλού, χωρίς κενό mm (6 in.) Hookit Πάτος χαµηλού, χωρίς κενό mm (6 in.)hookit Πάτος χαµηλού καθαρής τριβής, µε κενό mm (5 in.) Stikit Πάτος χαµηλού D/F, µε κενό mm (6 in.) Stikit Πάτος χαµηλού D/F, µε κενό mm (6 in.) Hookit Πάτος χαµηλού καθαρής τριβής-861, µε κενό Αφαίρεση και τοποθέτηση πάτου 1. Αποσυνδέστε τη γραµµή αέρος από το τριβείο. 2. Αφαιρέστε την παλιά βάση από το τριβείο εισάγοντας το κλειδί, που παρέχεται µε το εργαλείο, µεταξύ του ελαστικού κωνοειδούς περιβλήµατος και της βάσης. Χρησιµοποιήστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την άτρακτο του τριβείου ενώ περιστρέφετε τη βάση αριστερόστροφα. 3. Αφού αφαιρεθεί από το τριβείο η παλαιά βάση, επιθεωρήστε την οπή µε το σπείρωµα στην άτρακτο για να εξασφαλίσετε ότι το σπείρωµα δεν έχει υπολείµµατα και είναι ανέπαφο. 4. Εξασφαλίστε ότι ο φαινολικός δακτύλιος βρίσκεται στη θέση του γύρω από τον άξονα µε σπείρωµα της καινούριας βάσης. 5. Ασφαλίσετε την άτρακτο του τριβείου µε το κλειδί και σφίξτε τη νέα βάση µε ασφάλεια στο εργαλείο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! µια βάση που δεν έχει σφιχτεί καλά µπορεί να προκαλέσει τη θραύση του άξονα µε σπείρωµα, προκαλώντας ζηµιά στο εργαλείο και πιθανόν τραυµατισµό στο χειριστή ή σε παρευρισκόµενους. 3M 5&6 in. ROS 6

7 Χρήση προϊόντος: Όλες οι διαβεβαιώσεις, τεχνικές πληροφορίες και συστάσεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο βασίζονται σε εµπειρικές δοκιµές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες από την 3M. Εντούτοις, πολλοί παράγοντες πέραν του ελέγχου της 3M δύνανται να επηρεάσουν τη χρήση και απόδοση ενός προϊόντος 3M σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών χρήσης του προϊόντος 3M καθώς επίσης και των χρονικών και περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τις οποίες το προϊόν αναµένεται να αποδώσει. Εφόσον οι εν λόγω παράγοντες είναι γνωστοί και ελέγχονται από τον χρήστη, είναι απαραίτητο ο χρήστης να προβεί σε αξιολόγηση του προϊόντος 3M προκειµένου να εξακριβωθεί εάν είναι κατάλληλο για την εν λόγω χρήση στα πλαίσια της µεθόδου εφαρµογής που ο ίδιος ακολουθεί. Εγγύηση και Περιορισµένη Επισκευή: Η 3M εγγυάται για το παρόν προϊόν έναντι ελαττωµάτων κατασκευής και υλικών στα πλαίσια κανονικών λειτουργικών συνθηκών για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία αγοράς. Η 3M ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ο χρήστης διατηρεί την ευθύνη περί της κρίσης καταλληλότητας του εν λόγω προϊόντος 3M για τον συγκεκριµένο σκοπό και στα πλαίσια της µεθόδου εφαρµογής που ο ίδιος ακολουθεί. Ο χρήστης οφείλει να προβεί σε χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε όλες τις προβλεπόµενες οδηγίες λειτουργίας, τις προβλέψεις ασφαλείας και όλες τις διαδικασίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει την εγγύηση/ κάλυµµα. Η 3M δεν φέρει ουδεµία υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης ουδενός προϊόντος ή µέρους προϊόντος το οποίο δεν αποδίδει κανονικά εξαιτίας φυσικής φθοράς, ακατάλληλης συντήρησης, ακατάλληλου καθαρισµού ή έλλειψης λίπανσης, ακατάλληλου λειτουργικού περιβάλλοντος, ακατάλληλης χρήσης, λάθους ή ακατάλληλης χρήσης εκ µέρους του χρήστη, αλλαγής ή µετατροπής του προϊόντος, λανθασµένου χειρισµού, έλλειψης ελόγου φροντίδας ή εξαιτίας συµπτωµατικής αιτίας. Σε περίπτωση που ένα προϊόν ή µέρος προϊόντος αποδειχθεί ελαττωµατικό εντός χρονικού διαστήµατος της εγγύησης, η αποκλειστική επισκευή και αποκλειστική ευθύνη της 3M θα είναι, κατ επιλογή της 3M, η επισκευή ή αντικατάστασης του προϊόντος ή η αποζηµίωση στην τιµή αγοράς. Περιορισµένη ευθύνη: Εκτός από τους όρους που προβλέπονται από το νόµο, η 3M και ο πωλητής δεν φέρουν ευθύνη για ουδεµία απώλεια ή βλάβη η οποία απορρέει από το προϊόν 3M, αµέσως ή εµµέσως, ειδικώς, συµπτωµατικώς ή συνεπώς ανεξάρτητα από τη δηλωθείσα έννοµη θεωρία συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης, της σύµβασης, της αµέλειας ή αντικειµενικής ευθύνης Υποβολή Απαίτησης Εγγύησης: Επικοινωνήστε µε τον παροχέα σας κατά την υποβολή της απαίτησης εγγύησης σύµφωνα µε τους ανωτέρω περιορισµούς. Παρακαλούµε σηµειώσατε ότι όλες οι απαιτήσεις εγγύησης υπόκεινται στην έγκριση του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η απόδειξη αγοράς διατηρείται σε ασφαλές µέρος καθότι θα πρέπει να επιδοθεί κατά την υποβολή της απαίτησης εγγύησης εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία αγοράς. Επισκευή Προϊόντος µετά το πέρας της Λήξης της Εγγύησης. Η 3M δεν παρέχει υπηρεσίες επισκευής προϊόντων που δεν φέρουν εγγύηση. GR 3M 5&6 in. ROS 7

8

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Είσοδος κάρτας / CD Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Είσοδος χαρτιού Ενδεικτικές λυχνίες Εμπλοκή χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμη εγκατάσταση ενός απλού σετ ιμάντα χρονισμού ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. C-MAX 1.8 TDCi Duratorq

Κρίσιμη εγκατάσταση ενός απλού σετ ιμάντα χρονισμού ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. C-MAX 1.8 TDCi Duratorq FORD Τεύχος 3 2012 VKMA 04108 Κρίσιμη εγκατάσταση ενός απλού σετ ιμάντα χρονισμού Αυτό το φυλλάδιο τονίζει ορισμένες υποδείξεις και συμβουλές για να αποφύγετε δαπανηρά λάθη κατά την εγκατάσταση αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α HXD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD (Το Ελληνικό κείµενο είναι µετάφραση του ξενόγλωσσου εγχειριδίου της Enerpac. Οι αναφορές σε σχήµατα και παραγράφους αντιστοιχούν στο ξενόγλωσσο).

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 17 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 17 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 17 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 5 4 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

NT 65/2 Ap *EU. Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης. Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο)

NT 65/2 Ap *EU. Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης. Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο) Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής χάρη στον αποτελεσματικό καθαρισμό του επίπεδου

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH Ε (7975-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Εγχειρίδιο Χρήσης Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS-16213 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Κλειδί: Πρόσθετες οδηγίες για το χειριστή - Συμπλήρωμα του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Όπλο ακριβείας PlayStation Move

Όπλο ακριβείας PlayStation Move EL Όπλο ακριβείας PlayStation Move Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-ZRA1E 7017291 Ονόματα εξαρτημάτων Πλαϊνή όψη SELECT (επιλογή) Άνω κάλυμμα Σύρτης RELEASE (απασφάλιση) Επιλογέας λειτουργίας πυροβολισμού Ανασυρόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία πετρελαίου 60 l/min

Αντλία πετρελαίου 60 l/min Αντλία πετρελαίου 60 l/min 230 V AC Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Πεδίο χρήσης 1.4 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ σειράς SQD 2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.

Ο Η Γ Ι Ε Σ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ σειράς SQD 2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten. Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α SQD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ σειράς SQD 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Επιθεωρήστε όλα τα στοιχεία που παραλάβατε για πιθανές κακώσεις από την µεταφορά. Ειδοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. 300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012 η επιθεώρηση των εν χρήση ψεκαστικών έχει καταστεί υποχρεωτική. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 4 7 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα