Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Powered by

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Powered by"

Transcript

1 Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management Powered by

2 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προµηθειών και το International Federation of Purchasing & Supply Management Το ΕΙΠ είναι ο µοναδικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στον Τοµέα των Αγορών/Προµηθειών και της ιοίκησης Εφοδιασµού. Κύριος σκοπός του ΕΙΠ είναι η προώθηση ιδεών, τεχνικών, εφαρµογών και καινοτοµιών που διευρύνουν τις προοπτικές των Στελεχών Προµηθειών στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά τους τόσο σε επίπεδο Στρατηγικής όσο και σε επίπεδο Υλοποίησης. Το ΕΙΠ είναι µέλος της διεθνούς οµοσπονδίας IFPSM International Federation of Purchasing & Supply Management, που απαριθµεί ως µέλη του πάνω από 50 χώρες και 200,000 Στελέχη Προµηθειών διεθνώς. IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management Στόχος του Προγράµµατος Το πρόγραµµα φιλοδοξεί να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση των καθηκόντων των οργανικών θέσεων Purchasing / Procurement / Supply Manager µιας δυναµικής και διαρκώς εξελισσόµενης επιχείρησης, παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία σχετικά µε τις λειτουργίες Αγορών / Προµηθειών & Εφοδιασµού, τις σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Αγορών, καθώς και της Λήψης Εφοδιαστικών Αποφάσεων. οµή του Προγράµµατος Ταυτότητα του Προγράµµατος Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management που διοργανώνει το ΕΙΠ είναι το µοναδικό πρόγραµµα στην Ελλάδα που οδηγεί στην εξειδίκευση και πιστοποίηση Στελεχών στη ιοίκηση Αγορών/Προµηθειών & Εφοδιασµού. Η απόκτηση του διεθνώς καταξιωµένου τίτλου IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management εξασφαλίζει στα Στελέχη Εφοδιασµού την επαγγελµατική γνώση, επάρκεια και ικανότητα ώστε να εφαρµόσουν διεθνείς πρακτικές και κώδικες συµπεριφοράς αναγκαία και αποδεκτά στο Παγκόσµιο Επιχειρησιακό Περιβάλλον. εν είναι τυχαίο ότι το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα ήδη αποκτά αναγνώριση από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Εταιρείες, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαµβανόµενες συµµετοχές στελεχών τους κάθε χρόνο την αναφορά του ως επιθυµητό προσόν κατά τη διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει 24 θεµατικές ενότητες modules. Η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότης απαλλαγής µέχρι 5 θεµατικών ενοτήτων, εφόσον ένα Στέλεχος έχει παρακολουθήσει σχετικό πρόγραµµα, το οποίο όµως θα υποβληθεί σε έλεγχο από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του Προγράµµατος για τη πιστοποίηση της αρτιότητας και σχετικότητας της θεµατολογίας. Τα Στελέχη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση από ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από Καθηγητές ΑΕΙ και έµπειρα υψηλόβαθµα Στελέχη Αγορών /Προµηθειών & Εφοδιασµού. Το Πρόγραµµα απαιτεί σηµαντική προσπάθεια από πλευράς των Στελεχών, τα οποία καλούνται να µελετήσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία, να αναλύσουν µελέτες περιπτώσεων, ενώ η πρόοδος των σπουδαστών αξιολογείται από τους διδάσκοντες τόσο κατά τη διάρκεια της κάθε θεµατικής ενότητας µέσω εργασιών, όσο και στο τέλος κάθε εξαµήνου µε γραπτές εξετάσεις. ιάρκεια του Προγράµµατος Το πρόγραµµα διαρκεί τέσσερα τρίµηνα και καλύπτει συνολικά 24 εκπαιδευτικές θεµατικές ενότητες (modules). Νέα τµήµατα ξεκινούν δύο φορές το χρόνο, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Το Spring Intake ξεκινάει συνήθως τη τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου και τελειώνει στο τέλος Νοεµβρίου του εποµένου έτους. Το Fall Intake ξεκινάει συνήθως τη τελευταία εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου και τελειώνει στο τέλος Ιουνίου του µεθεποµένου έτους.

3 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών A Τρίµηνο Εισαγωγή στην ιοίκηση Αγορών & Εφοδιασµού Προετοιµασία Προδιαγραφών & Περιγραφή Απαιτήσεων Προϊόντων & Υπηρεσιών Ανάλυση της Εφοδιαστικής Αγοράς & Έρευνα Πηγών Προµήθειας Ανάπτυξη Στρατηγικών Εφοδιασµού (Supply Category Management) Αξιολόγηση & Επιλογή Προµηθευτών Λήψη & Αξιολόγηση Προσφορών Β Τρίµηνο Επιτυχείς ιαπραγµατεύσεις µε Προµηθευτές Προετοιµασία Συµβάσεων Υλοποίηση & ιαχείριση Συµβάσεων ιοίκηση & ιαχείριση ιεθνών Logistics ιοίκηση & ιαχείριση Αποθεµάτων είκτες Αποτελεσµατικότητας & Απόδοσης Αγορών & Εφοδιασµού - Key Performance Indicators Γ Τρίµηνο ιοίκηση Ολικής Ποιότητας & Προµήθειες (ISO 9001, 14000) e-procurement & e-reverse Auctions Costing & Pricing σε Αγορές Προϊόντων & Υπηρεσιών Make or Buy Analysis (Outsourcing) Τρόποι Τιµολόγησης Συµβάσεων (Types of Contract Compensation) Τεχνικές Παρουσιάσεων & Επικοινωνίας Τρίµηνο HR Management για Στελέχη Αγορών & Εφοδιασµού Προγραµµατισµός Προµηθειών & Κατάρτιση Προϋπολογισµών Πληροφοριακά Συστήµατα Εφοδιασµού Customer Relationship Management για Στελέχη Εφοδιασµού Change Management & Conflict Resolution Ολικό Κόστος Εφοδιασµού & Customer Service Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών, τα Στελέχη καλούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία σε συνεργασία µε Επιβλέποντα Εισηγητή και να την παρουσιάσουν στην αρµόδια Επιτροπή Εκπαίδευσης για τη τελική αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόµισαν. Ενδεικτικά αναφέρουµε σηµαντικές διπλωµατικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από Στελέχη και έχουν τύχει εφαρµογής από τις εταιρείες τους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ e-procurement ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όροι & Προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα Προϋποθέσεις συµµετοχής Στο πρόγραµµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής τα Στελέχη που πληρούν µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις : Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ελληνικού ιδρύµατος ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής, σχετικού µε ιοίκηση Να έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία σε Τµήµατα Αγορών / Προµηθειών Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν : Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (επίπεδο TOEFL ή Proficiency ή άλλο αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας) Άρτια γνώση Η/Υ Η επιλογή των συµµετεχόντων γίνεται βάσει βιογραφικού σηµειώµατος και προσωπικής συνέντευξης από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης του Προγράµµατος. Μέρες & Ώρες Μαθηµάτων Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται κάθε δεύτερη Παρασκευή (17:30 20:45) και Σάββατο (09:30 12:45) εκτός περιόδων διακοπών και επίσηµων αργιών. Η εταιρεία εκπόνησης του προγράµµατος διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει ένα από τα παραπάνω σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν ενηµέρωσης των συµµετεχόντων για την αλλαγή. Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής Μπορείτε να αποστείλετε την αίτηση συµµετοχής σας ηλεκτρονικά στο ή να κατεβάσετε την αίτηση συµµετοχής από το site της HUMANTEC (www.humantec.gr) σε µορφή Word και να την αποστείλετε συµπληρωµένη στο fax της εταιρείας HUMANTEC Προθεσµίες Υποβολής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ISO(9000,9001,9004) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Το πρόγραµµα ακολουθεί Rolling Admissions Policy. Η επιτροπή δέχεται και επεξεργάζεται αιτήσεις συµµετοχής καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τη διατήρηση του επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος έχουµε περιορίσει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε 18 άτοµα ανά intake. Η καταληκτική ηµεροµηνία αποδοχής αιτήσεων για µεν το Spring Intake είναι η 10/3, για δε το Fall Intake η 15/9 κάθε έτους. Οι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντοµότερο δυνατόν, διότι συχνά παρατηρείται το φαινόµενο κάλυψης των θέσεων πολύ πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία, οπότε ακολουθείται σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις που λαµβάνονται. Κόστος Συµµετοχής Το κόστος συµµετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, περιλαµβανοµένης και της ιαδικασίας Πιστοποίησης,ανέρχεται στο ποσό των 1,536 συν ΦΠΑ ανά τρίµηνο. Πρέπει να καταβληθεί ποσοστό 10% του κόστους του τριµήνου στο στάδιο της εγγραφής, ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του υποψηφίου στελέχους στο πρόγραµµα.. Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται υποστηρικτικό υλικό σηµειώσεων της κάθε εισήγησης. Επιδότηση Προγράµµατος από τον ΟΑΕ Η συµµετοχή κάθε εξαµήνου δύναται να επιδοτηθεί µέχρι 100% από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. Τη διαδικασία υποβολής του προγράµµατος στον ΟΑΕ αναλαµβάνει η γραµµατεία της HUMANTEC ως παρεχόµενη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία Προγράµµατος Σπουδών, τηλ και

4 Frequently Asked Questions για το πρόγραµµα IFPSM CPSM Τι αντιπροσωπεύει το Certified Professional in Purchasing & Supply Management Qualification του IFPSM που διενεργείται από το ΕΙΠ; Το CPSM αναγνωρίζεται σήµερα ως ένα από τα απαραίτητα εφόδια που οι σύγχρονοι επαγγελµατίες φιλοδοξούν να αποκτήσουν. Το CPSM κατέχει παγκόσµια αναγνώριση και αντιπροσωπεύει την βαθειά γνώση και τις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται για τη διασφάλιση επιτυχούς επαγγελµατικής πορείας στον ευρύ και διαρκώς αναπτυσσόµενο τοµέα της ιοίκησης Αγορών/Προµηθειών. Το CPSM αντανακλά την υψηλότερη βαθµίδα επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εµπεριέχοντας τη πληρέστερη και πλέον επιστηµονική βάση γνώσης πάνω στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, δηµιουργώντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται σήµερα διεθνώς από τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους (World Class Best Practices Successful Components of Supply Management). Ποια είναι τα προσωπικά οφέλη από την απόκτηση της πιστοποίησης IFPSM CPSM ως προσόν στη περαιτέρω επαγγελµατική µου ανέλιξη; Η πιστοποίηση CPSM προσφέρει στους επαγγελµατίες εις βάθος κατανόηση της λειτουργίας των Αγορών/Προµηθειών της εταιρείας τους και επιτρέπει στα Στελέχη να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε καίριες αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας. Κάθε βήµα στην ανάπτυξη ενός προϊόντος ή/και µιας υπηρεσίας της επιχείρησης ελέγχεται από τη ιοίκηση Προµηθειών. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις του επαγγέλµατος δηµιουργούν την ανάγκη για καινοτόµες στρατηγικές και αποδοτικές πρακτικές που διαπερνούν όλη την οργάνωση της εταιρείας. Το CPSM προσφέρει αυτή τη γνώση, επιτρέποντας στα Στελέχη να προδιαγράψουν επιτυχή επαγγελµατική πορεία. ιεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες διεκδικούν υψηλότερες ετήσιες απολαβές και αξιοποιούν καλύτερα τις γνώσεις και την εµπειρία που αποκτούν στην εξέλιξη της καριέρας τους. Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή µου εάν εγώ εφοδιαστώ µε αυτή τη πιστοποίηση; Επιχειρήσεις αναφέρουν στο IFPSM και στο EIΠ ότι αξιολογούν την πιστοποίηση CPSM ως απόδειξη της ολοκληρωµένης γνώσης σε ότι αφορά στη λειτουργία Αγορών. Η πιστοποίηση CPSM επίσης παρέχει την αναγνώριση των ατοµικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται στον ευρύτερο τοµέα της ιοίκησης Προµηθειών. Καλύπτοντας όλους τους τοµείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες αποκοµίζουν βαθύτερη γνώση της λειτουργίας του δικτύου Προµηθειών της επιχείρησής τους και επιδεικνύουν την ικανότητα να λαµβάνουν περισσότερο ολοκληρωµένες και κερδοφόρες αποφάσεις. Σε τι διαφέρει από άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα πιστοποίησης που πιθανόν προσφέρονται; Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα IFPSM CPSM είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε επαγγελµατίες της ιοίκησης Αγορών/Προµηθειών που στοχεύουν στο µέλλον και επιθυµούν να αποκτήσουν εµπεριστατωµένη γνώση όλων των συνιστωσών του επαγγέλµατος, σε στρατηγικό επίπεδο και όχι απλά στη βάση τακτικών µεθόδων και εφαρµογών.

5 Επιχειρήσεις και Οργανισµοί που έχουν εµπιστευθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα IFPSM CPSM του ΕΙΠ για την περαιτέρω Επιµόρφωση των Στελεχών τους. Εµπειρίες συµµετεχόντων Η µεγάλη εµπειρία των εισηγητών, η διάθεσή τους να επικοινωνήσουν µε τους εκπαιδευόµενους µε άµεσο και πρακτικό λόγο, ο καλός σχεδιασµός και η πληρότητα του προγράµµατος καθιστούν το πρόγραµµα µια από τις κορυφαίες επιλογές επαγγελµατικής πιστοποίησης/κατάρτισης στον ελληνικό χώρο. Θα ήταν όµως λάθος να το δει κανείς µόνο από αυτή τη σκοπιά. Πιστεύω ότι το βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος, και αυτό που τελικά το διαφοροποιεί, είναι ότι διέπεται από το πρώτο µέχρι και το τελευταίο µάθηµα από µια κεντρική άποψη/φιλοσοφία όσον αφορά στον ρόλο των προµηθειών µέσα στην επιχείρηση. Σύµφωνα µε αυτή, οι προµήθειες δεν είναι απλά ένα τµήµα διεκπεραίωσης µέσα στη δοµή της εταιρίας αλλά µια µονάδα που µπορεί να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες, να βοηθήσει στην ανάπτυξη προϊόντων, να πληροφορήσει έγκαιρα για τις µελλοντικές εξελίξεις, και τελικά να δηµιουργήσει value και να προσφέρει ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα για όλο τον οργανισµό. Εργαζόµενος για µια από τις λίγες διεθνοποιηµένες Ελληνικές βιοµηχανίες σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισµού, αντιλαµβάνοµαι κάθε µέρα πόσο απαραίτητη είναι αυτή προσέγγιση. Θόδωρος. Θεοδωρόπουλος, Senior Buyer Vivartia ABEE H στρατηγική Αγορών / Προµηθειών & Εφοδιασµού, σε οργανισµούς µε διεθνή δραστηριοποίηση όπως η Alpha Bank, χρειάζεται εµπειρία, ένστικτο, πολύπλευρη γνώση του αντικειµένου, αίσθηµα οµαδικότητας και σωστή διαχείριση πόρων. Η συµµετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης είναι µια µοναδική, για τα ελληνικά δεδοµένα, εµπειρία που σε εµένα προσωπικά προσέφερε εξειδικευµένες γνώσεις στη λειτουργία Αγορών & Εφοδιασµού, εξέλιξη, κύρος και βελτίωση της απόδοσής µου. Συστήνω ανεπιφύλακτα τη συµµετοχή στο IFPSM CPSM του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών, το οποίο πλαισιώνεται από εκπαιδευτές που τους χαρακτηρίζει η γνώση του αντικειµένου, το πάθος και το µεράκι. Έµπρακτα µου απέδειξαν ότι σκοπός τους είναι να αναδείξουν τις επαγγελµατικές µας ικανότητες και το αίσθηµα ευθύνης το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να νιώθουµε χαρά για την επιτυχία και πείσµα για προσπάθεια σε περίπτωση αποτυχίας. Χρήστος Σιώκας, Group IT Procurement Senior Officer ALPHA BANK S.A. Το πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM CPSM του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών µε βοήθησε και µου προσέφερε εφόδια για ολική προσέγγιση στην αντιµετώπιση ζητηµάτων Εφοδιασµού Προµηθειών. Αξιοποιώντας την προσφερόµενη γνώση, σχετικά µε τις διαδικασίες Αγορών/ Προµηθειών και Εφοδιασµού και εφαρµόζοντας σύγχρονες πρακτικές, µεθόδους και Επιστηµονικές προσεγγίσεις, έχω την δυνατότητα, ως στέλεχος τεχνολογίας, να συµµετέχω µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στα θέµατα επιλογής προµηθευτών και αξιολόγησης προσφορών, στον ποιοτικό έλεγχο και γενικότερα στην ιαχείριση και παρακολούθηση υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος επενδύσεων του Οργανισµού. Χρήστος Τσάκαλος, /νση Τεχνολογιών ικτύου Τµήµα Η/Π Συστηµάτων ΟΤΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ HALCOR METAL WORKS SA, HELLENIC PETROLEUM SA, HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, MOTOR OIL SA, NATIONAL CAN HELLAS AE, PHILKERAM JOHNSON SA, PROFILCO ΑE, SC JOHNSON HELLAS SA, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ, ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ "ΠΑΚΟ" ΑΕ, ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ, ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ, ΜΟΡΝΟΣ ΑE, ΣΥ ΕΝΟΡ ΑΕ., TEXACO S.A., ELINOIL AE, BIC VIOLEX AE, NEOSET AE, ROLCO AE, ΕΥΡΗΚΑ HELLAS AE, FRIESLAND FOODS HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ GROUP 4, MARKET IN ABEE, RAXEVSKY SA, ΑΒΑΞ ΑΒΕΕ, Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ, ΣΑΜΑΡΑΣ AE, ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑE. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENDESA AE, ΕΣΜΗΕ ΑΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, JP AVAX AE, ΑΧΙΜΑ SERVICES AE, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PHILIPS, SIEMENS SA, SINGULAR LOGIC, THALES ELECTRONIC SYSTEMS SA. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE Η κάθε ώρα του προγράµµατος ήταν στιγµή ξεκούραστης επικοινωνίας, δηµιουργικής σύνθεσης σκέψεων, ξεχωριστής πηγής γνώσεων και ενδιαφέρουσας ευκαιρίας για µεταβίβαση εµπειριών. Μας δόθηκε η δυνατότητα επιβεβαίωσης των θετικών σηµείων της εργασίας που ήδη πραγµατοποιούσαµε, αλλά και της καταγραφής νέων ιδεών, καθορισµού νέων στόχων και εφαρµογής νέων διαδικασιών για τη βελτίωση της κατάρτισής µας στα πλαίσια των νέων συνθηκών της αγοράς και του επαγγελµατισµού που πρέπει να διακρίνει ένα ισχυρό και σύγχρονο Τµήµα Προµηθειών. ηµήτριος Νουρής, Strategic Procurement Director Siemens Enterprise Communications A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτές για τις γνώσεις και τις προκλήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη που µου µετέφεραν µέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM CPSM του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών. Είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστος ο τρόπος µε τον οποίο οι εισηγητές του προγράµµατος καταφέρνουν µέσα σε 3 εξάµηνα να µεταφέρουν γνώσεις ετών επάνω στο αντικείµενο των Προµηθειών. Το πρόγραµµα πιστοποίησης συστήνεται σε όποιον θέλει να λέγεται αγοραστής. Σεραφείµ Αγγελής, ιεύθυνση Προµηθειών J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM Certificate in Purchasing & Supply Management του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών είναι µία εξαιρετική εµπειρία για τα Στελέχη Αγορών / Προµηθειών και Εφοδιασµού. Πέρα από το ότι εξασφαλίζει µία διεθνή πιστοποίηση, κυρίως προσφέρει ουσιαστικά εργαλεία λειτουργίας και πρακτικές µεθοδολογίας, διευρύνοντας τον ορίζοντα κάθε επαγγελµατία στο Purchasing & Supply Chain Management. Αλέξανδρος Τσανανάς, ιευθυντής Προµηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM Certificate in Purchasing & Supply Management του ΕΙΠ µου έδωσε ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο στις εµπειρικές γνώσεις που είχα σχετικά µε τις προµήθειες. Η επαγγελµατική εµπειρία των εισηγητών στις προµήθειες µου έδωσε νέες προοπτικές στον τρόπο αγορών. Θεωρώ ότι έχω µάθει πολλά και σηµαντικά πράγµατα τα οποία µε βοήθησαν να κάνω πολύ καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τη δουλειά µου. Το τµήµα προµηθειών είναι πλέον ένα νευραλγικό τµήµα της επιχείρησης και first-day-involved office, επιτυχία στην οποία συνέβαλαν κατά πολύ οι γνώσεις που απέκτησα από το πρόγραµµα αυτό. Ελένη Μαυρουδή, Supply Manager ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ - ΑΓΝΟ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ALPHA BANK, GENIKI BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΟΦΙMΩΝ AGRIPLANT AEBE, GENERAL MILLS SA, VIVARTIA ABEE, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑE. ΠΟΤΩΝ PERNOD RICARD, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, AXIMA SERVICES AE, INTERAMERICAN, REGENCY ENTERTAINMENT SA, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE, ASTRA ZENECA, GENESIS PHARMA SA, ROCHE HELLAS, ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ., GLAXO SMITHKLINE ΕΣΤΙΑΣΗ- ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ OYZOY ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ, AUTOGRILL HELLAS LTD, McDONALD's HELLAS LTD, ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑE. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΑΣΘ.

6 Supply management professionals are responsible for billions of euro in the purchases of products and services annually. It is the Institute s mission to lead supply management, by providing the education, research, standards, codes of conduct and ethics necessary to drive excellence in the profession. Powered by

Certificate in Supply Management

Certificate in Supply Management Certificate in Supply Management Accelerated ιάρκεια: 2 εξάµηνα 1,650 + ΦΠΑ/εξάµηνο Powered by Επιχειρήσεις και Οργανισµοί που έχουν εµπιστευθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα CSM του ΕΙΠ για την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Στην πρώτη γραµµή της Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

Στην πρώτη γραµµή της Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚεΠις ΑθΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Αρ. Πιστοποίησης 12101104 TΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTION - UNICERT ΣΧΕ ΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MANAGEMENT ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τι είναι το ϖρόγραµµα Management Μονάδων Υγείας; Είναι ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα του γαλλικού δηµόσιου πανεπιστηµίου Conservatoire National des Arts et

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & πάθος/ ηγεσία/ εξερεύνηση/ευκαιρία/ επένδυση/ομάδα/δημιουργία/ έμπνευση/πρόκληση/ανάπτυξη πλούτος/αλλαγή/φιλοδοξία/ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Σαµαράς Νικόλαος, Ph.D. Καθηγητής Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Περιεχόμενα. 14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6.

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα