Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Powered by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Powered by"

Transcript

1 Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management Powered by

2 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προµηθειών και το International Federation of Purchasing & Supply Management Το ΕΙΠ είναι ο µοναδικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στον Τοµέα των Αγορών/Προµηθειών και της ιοίκησης Εφοδιασµού. Κύριος σκοπός του ΕΙΠ είναι η προώθηση ιδεών, τεχνικών, εφαρµογών και καινοτοµιών που διευρύνουν τις προοπτικές των Στελεχών Προµηθειών στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά τους τόσο σε επίπεδο Στρατηγικής όσο και σε επίπεδο Υλοποίησης. Το ΕΙΠ είναι µέλος της διεθνούς οµοσπονδίας IFPSM International Federation of Purchasing & Supply Management, που απαριθµεί ως µέλη του πάνω από 50 χώρες και 200,000 Στελέχη Προµηθειών διεθνώς. IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management Στόχος του Προγράµµατος Το πρόγραµµα φιλοδοξεί να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση των καθηκόντων των οργανικών θέσεων Purchasing / Procurement / Supply Manager µιας δυναµικής και διαρκώς εξελισσόµενης επιχείρησης, παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία σχετικά µε τις λειτουργίες Αγορών / Προµηθειών & Εφοδιασµού, τις σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Αγορών, καθώς και της Λήψης Εφοδιαστικών Αποφάσεων. οµή του Προγράµµατος Ταυτότητα του Προγράµµατος Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management που διοργανώνει το ΕΙΠ είναι το µοναδικό πρόγραµµα στην Ελλάδα που οδηγεί στην εξειδίκευση και πιστοποίηση Στελεχών στη ιοίκηση Αγορών/Προµηθειών & Εφοδιασµού. Η απόκτηση του διεθνώς καταξιωµένου τίτλου IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management εξασφαλίζει στα Στελέχη Εφοδιασµού την επαγγελµατική γνώση, επάρκεια και ικανότητα ώστε να εφαρµόσουν διεθνείς πρακτικές και κώδικες συµπεριφοράς αναγκαία και αποδεκτά στο Παγκόσµιο Επιχειρησιακό Περιβάλλον. εν είναι τυχαίο ότι το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα ήδη αποκτά αναγνώριση από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Εταιρείες, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαµβανόµενες συµµετοχές στελεχών τους κάθε χρόνο την αναφορά του ως επιθυµητό προσόν κατά τη διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει 24 θεµατικές ενότητες modules. Η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότης απαλλαγής µέχρι 5 θεµατικών ενοτήτων, εφόσον ένα Στέλεχος έχει παρακολουθήσει σχετικό πρόγραµµα, το οποίο όµως θα υποβληθεί σε έλεγχο από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του Προγράµµατος για τη πιστοποίηση της αρτιότητας και σχετικότητας της θεµατολογίας. Τα Στελέχη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση από ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από Καθηγητές ΑΕΙ και έµπειρα υψηλόβαθµα Στελέχη Αγορών /Προµηθειών & Εφοδιασµού. Το Πρόγραµµα απαιτεί σηµαντική προσπάθεια από πλευράς των Στελεχών, τα οποία καλούνται να µελετήσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία, να αναλύσουν µελέτες περιπτώσεων, ενώ η πρόοδος των σπουδαστών αξιολογείται από τους διδάσκοντες τόσο κατά τη διάρκεια της κάθε θεµατικής ενότητας µέσω εργασιών, όσο και στο τέλος κάθε εξαµήνου µε γραπτές εξετάσεις. ιάρκεια του Προγράµµατος Το πρόγραµµα διαρκεί τέσσερα τρίµηνα και καλύπτει συνολικά 24 εκπαιδευτικές θεµατικές ενότητες (modules). Νέα τµήµατα ξεκινούν δύο φορές το χρόνο, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Το Spring Intake ξεκινάει συνήθως τη τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου και τελειώνει στο τέλος Νοεµβρίου του εποµένου έτους. Το Fall Intake ξεκινάει συνήθως τη τελευταία εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου και τελειώνει στο τέλος Ιουνίου του µεθεποµένου έτους.

3 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών A Τρίµηνο Εισαγωγή στην ιοίκηση Αγορών & Εφοδιασµού Προετοιµασία Προδιαγραφών & Περιγραφή Απαιτήσεων Προϊόντων & Υπηρεσιών Ανάλυση της Εφοδιαστικής Αγοράς & Έρευνα Πηγών Προµήθειας Ανάπτυξη Στρατηγικών Εφοδιασµού (Supply Category Management) Αξιολόγηση & Επιλογή Προµηθευτών Λήψη & Αξιολόγηση Προσφορών Β Τρίµηνο Επιτυχείς ιαπραγµατεύσεις µε Προµηθευτές Προετοιµασία Συµβάσεων Υλοποίηση & ιαχείριση Συµβάσεων ιοίκηση & ιαχείριση ιεθνών Logistics ιοίκηση & ιαχείριση Αποθεµάτων είκτες Αποτελεσµατικότητας & Απόδοσης Αγορών & Εφοδιασµού - Key Performance Indicators Γ Τρίµηνο ιοίκηση Ολικής Ποιότητας & Προµήθειες (ISO 9001, 14000) e-procurement & e-reverse Auctions Costing & Pricing σε Αγορές Προϊόντων & Υπηρεσιών Make or Buy Analysis (Outsourcing) Τρόποι Τιµολόγησης Συµβάσεων (Types of Contract Compensation) Τεχνικές Παρουσιάσεων & Επικοινωνίας Τρίµηνο HR Management για Στελέχη Αγορών & Εφοδιασµού Προγραµµατισµός Προµηθειών & Κατάρτιση Προϋπολογισµών Πληροφοριακά Συστήµατα Εφοδιασµού Customer Relationship Management για Στελέχη Εφοδιασµού Change Management & Conflict Resolution Ολικό Κόστος Εφοδιασµού & Customer Service Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών, τα Στελέχη καλούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία σε συνεργασία µε Επιβλέποντα Εισηγητή και να την παρουσιάσουν στην αρµόδια Επιτροπή Εκπαίδευσης για τη τελική αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόµισαν. Ενδεικτικά αναφέρουµε σηµαντικές διπλωµατικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από Στελέχη και έχουν τύχει εφαρµογής από τις εταιρείες τους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ e-procurement ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όροι & Προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα Προϋποθέσεις συµµετοχής Στο πρόγραµµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής τα Στελέχη που πληρούν µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις : Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ελληνικού ιδρύµατος ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής, σχετικού µε ιοίκηση Να έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία σε Τµήµατα Αγορών / Προµηθειών Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν : Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (επίπεδο TOEFL ή Proficiency ή άλλο αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας) Άρτια γνώση Η/Υ Η επιλογή των συµµετεχόντων γίνεται βάσει βιογραφικού σηµειώµατος και προσωπικής συνέντευξης από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης του Προγράµµατος. Μέρες & Ώρες Μαθηµάτων Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται κάθε δεύτερη Παρασκευή (17:30 20:45) και Σάββατο (09:30 12:45) εκτός περιόδων διακοπών και επίσηµων αργιών. Η εταιρεία εκπόνησης του προγράµµατος διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει ένα από τα παραπάνω σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν ενηµέρωσης των συµµετεχόντων για την αλλαγή. Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής Μπορείτε να αποστείλετε την αίτηση συµµετοχής σας ηλεκτρονικά στο ή να κατεβάσετε την αίτηση συµµετοχής από το site της HUMANTEC (www.humantec.gr) σε µορφή Word και να την αποστείλετε συµπληρωµένη στο fax της εταιρείας HUMANTEC Προθεσµίες Υποβολής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ISO(9000,9001,9004) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Το πρόγραµµα ακολουθεί Rolling Admissions Policy. Η επιτροπή δέχεται και επεξεργάζεται αιτήσεις συµµετοχής καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τη διατήρηση του επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος έχουµε περιορίσει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε 18 άτοµα ανά intake. Η καταληκτική ηµεροµηνία αποδοχής αιτήσεων για µεν το Spring Intake είναι η 10/3, για δε το Fall Intake η 15/9 κάθε έτους. Οι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντοµότερο δυνατόν, διότι συχνά παρατηρείται το φαινόµενο κάλυψης των θέσεων πολύ πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία, οπότε ακολουθείται σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις που λαµβάνονται. Κόστος Συµµετοχής Το κόστος συµµετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, περιλαµβανοµένης και της ιαδικασίας Πιστοποίησης,ανέρχεται στο ποσό των 1,536 συν ΦΠΑ ανά τρίµηνο. Πρέπει να καταβληθεί ποσοστό 10% του κόστους του τριµήνου στο στάδιο της εγγραφής, ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του υποψηφίου στελέχους στο πρόγραµµα.. Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται υποστηρικτικό υλικό σηµειώσεων της κάθε εισήγησης. Επιδότηση Προγράµµατος από τον ΟΑΕ Η συµµετοχή κάθε εξαµήνου δύναται να επιδοτηθεί µέχρι 100% από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. Τη διαδικασία υποβολής του προγράµµατος στον ΟΑΕ αναλαµβάνει η γραµµατεία της HUMANTEC ως παρεχόµενη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία Προγράµµατος Σπουδών, τηλ και

4 Frequently Asked Questions για το πρόγραµµα IFPSM CPSM Τι αντιπροσωπεύει το Certified Professional in Purchasing & Supply Management Qualification του IFPSM που διενεργείται από το ΕΙΠ; Το CPSM αναγνωρίζεται σήµερα ως ένα από τα απαραίτητα εφόδια που οι σύγχρονοι επαγγελµατίες φιλοδοξούν να αποκτήσουν. Το CPSM κατέχει παγκόσµια αναγνώριση και αντιπροσωπεύει την βαθειά γνώση και τις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται για τη διασφάλιση επιτυχούς επαγγελµατικής πορείας στον ευρύ και διαρκώς αναπτυσσόµενο τοµέα της ιοίκησης Αγορών/Προµηθειών. Το CPSM αντανακλά την υψηλότερη βαθµίδα επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εµπεριέχοντας τη πληρέστερη και πλέον επιστηµονική βάση γνώσης πάνω στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, δηµιουργώντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται σήµερα διεθνώς από τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους (World Class Best Practices Successful Components of Supply Management). Ποια είναι τα προσωπικά οφέλη από την απόκτηση της πιστοποίησης IFPSM CPSM ως προσόν στη περαιτέρω επαγγελµατική µου ανέλιξη; Η πιστοποίηση CPSM προσφέρει στους επαγγελµατίες εις βάθος κατανόηση της λειτουργίας των Αγορών/Προµηθειών της εταιρείας τους και επιτρέπει στα Στελέχη να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε καίριες αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας. Κάθε βήµα στην ανάπτυξη ενός προϊόντος ή/και µιας υπηρεσίας της επιχείρησης ελέγχεται από τη ιοίκηση Προµηθειών. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις του επαγγέλµατος δηµιουργούν την ανάγκη για καινοτόµες στρατηγικές και αποδοτικές πρακτικές που διαπερνούν όλη την οργάνωση της εταιρείας. Το CPSM προσφέρει αυτή τη γνώση, επιτρέποντας στα Στελέχη να προδιαγράψουν επιτυχή επαγγελµατική πορεία. ιεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες διεκδικούν υψηλότερες ετήσιες απολαβές και αξιοποιούν καλύτερα τις γνώσεις και την εµπειρία που αποκτούν στην εξέλιξη της καριέρας τους. Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή µου εάν εγώ εφοδιαστώ µε αυτή τη πιστοποίηση; Επιχειρήσεις αναφέρουν στο IFPSM και στο EIΠ ότι αξιολογούν την πιστοποίηση CPSM ως απόδειξη της ολοκληρωµένης γνώσης σε ότι αφορά στη λειτουργία Αγορών. Η πιστοποίηση CPSM επίσης παρέχει την αναγνώριση των ατοµικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται στον ευρύτερο τοµέα της ιοίκησης Προµηθειών. Καλύπτοντας όλους τους τοµείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες αποκοµίζουν βαθύτερη γνώση της λειτουργίας του δικτύου Προµηθειών της επιχείρησής τους και επιδεικνύουν την ικανότητα να λαµβάνουν περισσότερο ολοκληρωµένες και κερδοφόρες αποφάσεις. Σε τι διαφέρει από άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα πιστοποίησης που πιθανόν προσφέρονται; Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα IFPSM CPSM είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε επαγγελµατίες της ιοίκησης Αγορών/Προµηθειών που στοχεύουν στο µέλλον και επιθυµούν να αποκτήσουν εµπεριστατωµένη γνώση όλων των συνιστωσών του επαγγέλµατος, σε στρατηγικό επίπεδο και όχι απλά στη βάση τακτικών µεθόδων και εφαρµογών.

5 Επιχειρήσεις και Οργανισµοί που έχουν εµπιστευθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα IFPSM CPSM του ΕΙΠ για την περαιτέρω Επιµόρφωση των Στελεχών τους. Εµπειρίες συµµετεχόντων Η µεγάλη εµπειρία των εισηγητών, η διάθεσή τους να επικοινωνήσουν µε τους εκπαιδευόµενους µε άµεσο και πρακτικό λόγο, ο καλός σχεδιασµός και η πληρότητα του προγράµµατος καθιστούν το πρόγραµµα µια από τις κορυφαίες επιλογές επαγγελµατικής πιστοποίησης/κατάρτισης στον ελληνικό χώρο. Θα ήταν όµως λάθος να το δει κανείς µόνο από αυτή τη σκοπιά. Πιστεύω ότι το βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος, και αυτό που τελικά το διαφοροποιεί, είναι ότι διέπεται από το πρώτο µέχρι και το τελευταίο µάθηµα από µια κεντρική άποψη/φιλοσοφία όσον αφορά στον ρόλο των προµηθειών µέσα στην επιχείρηση. Σύµφωνα µε αυτή, οι προµήθειες δεν είναι απλά ένα τµήµα διεκπεραίωσης µέσα στη δοµή της εταιρίας αλλά µια µονάδα που µπορεί να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες, να βοηθήσει στην ανάπτυξη προϊόντων, να πληροφορήσει έγκαιρα για τις µελλοντικές εξελίξεις, και τελικά να δηµιουργήσει value και να προσφέρει ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα για όλο τον οργανισµό. Εργαζόµενος για µια από τις λίγες διεθνοποιηµένες Ελληνικές βιοµηχανίες σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισµού, αντιλαµβάνοµαι κάθε µέρα πόσο απαραίτητη είναι αυτή προσέγγιση. Θόδωρος. Θεοδωρόπουλος, Senior Buyer Vivartia ABEE H στρατηγική Αγορών / Προµηθειών & Εφοδιασµού, σε οργανισµούς µε διεθνή δραστηριοποίηση όπως η Alpha Bank, χρειάζεται εµπειρία, ένστικτο, πολύπλευρη γνώση του αντικειµένου, αίσθηµα οµαδικότητας και σωστή διαχείριση πόρων. Η συµµετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης είναι µια µοναδική, για τα ελληνικά δεδοµένα, εµπειρία που σε εµένα προσωπικά προσέφερε εξειδικευµένες γνώσεις στη λειτουργία Αγορών & Εφοδιασµού, εξέλιξη, κύρος και βελτίωση της απόδοσής µου. Συστήνω ανεπιφύλακτα τη συµµετοχή στο IFPSM CPSM του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών, το οποίο πλαισιώνεται από εκπαιδευτές που τους χαρακτηρίζει η γνώση του αντικειµένου, το πάθος και το µεράκι. Έµπρακτα µου απέδειξαν ότι σκοπός τους είναι να αναδείξουν τις επαγγελµατικές µας ικανότητες και το αίσθηµα ευθύνης το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να νιώθουµε χαρά για την επιτυχία και πείσµα για προσπάθεια σε περίπτωση αποτυχίας. Χρήστος Σιώκας, Group IT Procurement Senior Officer ALPHA BANK S.A. Το πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM CPSM του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών µε βοήθησε και µου προσέφερε εφόδια για ολική προσέγγιση στην αντιµετώπιση ζητηµάτων Εφοδιασµού Προµηθειών. Αξιοποιώντας την προσφερόµενη γνώση, σχετικά µε τις διαδικασίες Αγορών/ Προµηθειών και Εφοδιασµού και εφαρµόζοντας σύγχρονες πρακτικές, µεθόδους και Επιστηµονικές προσεγγίσεις, έχω την δυνατότητα, ως στέλεχος τεχνολογίας, να συµµετέχω µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στα θέµατα επιλογής προµηθευτών και αξιολόγησης προσφορών, στον ποιοτικό έλεγχο και γενικότερα στην ιαχείριση και παρακολούθηση υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος επενδύσεων του Οργανισµού. Χρήστος Τσάκαλος, /νση Τεχνολογιών ικτύου Τµήµα Η/Π Συστηµάτων ΟΤΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ HALCOR METAL WORKS SA, HELLENIC PETROLEUM SA, HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, MOTOR OIL SA, NATIONAL CAN HELLAS AE, PHILKERAM JOHNSON SA, PROFILCO ΑE, SC JOHNSON HELLAS SA, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ, ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ "ΠΑΚΟ" ΑΕ, ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ, ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ, ΜΟΡΝΟΣ ΑE, ΣΥ ΕΝΟΡ ΑΕ., TEXACO S.A., ELINOIL AE, BIC VIOLEX AE, NEOSET AE, ROLCO AE, ΕΥΡΗΚΑ HELLAS AE, FRIESLAND FOODS HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ GROUP 4, MARKET IN ABEE, RAXEVSKY SA, ΑΒΑΞ ΑΒΕΕ, Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ, ΣΑΜΑΡΑΣ AE, ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑE. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENDESA AE, ΕΣΜΗΕ ΑΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, JP AVAX AE, ΑΧΙΜΑ SERVICES AE, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PHILIPS, SIEMENS SA, SINGULAR LOGIC, THALES ELECTRONIC SYSTEMS SA. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE Η κάθε ώρα του προγράµµατος ήταν στιγµή ξεκούραστης επικοινωνίας, δηµιουργικής σύνθεσης σκέψεων, ξεχωριστής πηγής γνώσεων και ενδιαφέρουσας ευκαιρίας για µεταβίβαση εµπειριών. Μας δόθηκε η δυνατότητα επιβεβαίωσης των θετικών σηµείων της εργασίας που ήδη πραγµατοποιούσαµε, αλλά και της καταγραφής νέων ιδεών, καθορισµού νέων στόχων και εφαρµογής νέων διαδικασιών για τη βελτίωση της κατάρτισής µας στα πλαίσια των νέων συνθηκών της αγοράς και του επαγγελµατισµού που πρέπει να διακρίνει ένα ισχυρό και σύγχρονο Τµήµα Προµηθειών. ηµήτριος Νουρής, Strategic Procurement Director Siemens Enterprise Communications A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτές για τις γνώσεις και τις προκλήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη που µου µετέφεραν µέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM CPSM του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών. Είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστος ο τρόπος µε τον οποίο οι εισηγητές του προγράµµατος καταφέρνουν µέσα σε 3 εξάµηνα να µεταφέρουν γνώσεις ετών επάνω στο αντικείµενο των Προµηθειών. Το πρόγραµµα πιστοποίησης συστήνεται σε όποιον θέλει να λέγεται αγοραστής. Σεραφείµ Αγγελής, ιεύθυνση Προµηθειών J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM Certificate in Purchasing & Supply Management του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών είναι µία εξαιρετική εµπειρία για τα Στελέχη Αγορών / Προµηθειών και Εφοδιασµού. Πέρα από το ότι εξασφαλίζει µία διεθνή πιστοποίηση, κυρίως προσφέρει ουσιαστικά εργαλεία λειτουργίας και πρακτικές µεθοδολογίας, διευρύνοντας τον ορίζοντα κάθε επαγγελµατία στο Purchasing & Supply Chain Management. Αλέξανδρος Τσανανάς, ιευθυντής Προµηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης IFPSM Certificate in Purchasing & Supply Management του ΕΙΠ µου έδωσε ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο στις εµπειρικές γνώσεις που είχα σχετικά µε τις προµήθειες. Η επαγγελµατική εµπειρία των εισηγητών στις προµήθειες µου έδωσε νέες προοπτικές στον τρόπο αγορών. Θεωρώ ότι έχω µάθει πολλά και σηµαντικά πράγµατα τα οποία µε βοήθησαν να κάνω πολύ καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τη δουλειά µου. Το τµήµα προµηθειών είναι πλέον ένα νευραλγικό τµήµα της επιχείρησης και first-day-involved office, επιτυχία στην οποία συνέβαλαν κατά πολύ οι γνώσεις που απέκτησα από το πρόγραµµα αυτό. Ελένη Μαυρουδή, Supply Manager ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ - ΑΓΝΟ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ALPHA BANK, GENIKI BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΟΦΙMΩΝ AGRIPLANT AEBE, GENERAL MILLS SA, VIVARTIA ABEE, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑE. ΠΟΤΩΝ PERNOD RICARD, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, AXIMA SERVICES AE, INTERAMERICAN, REGENCY ENTERTAINMENT SA, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE, ASTRA ZENECA, GENESIS PHARMA SA, ROCHE HELLAS, ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ., GLAXO SMITHKLINE ΕΣΤΙΑΣΗ- ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ OYZOY ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ, AUTOGRILL HELLAS LTD, McDONALD's HELLAS LTD, ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑE. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΑΣΘ.

6 Supply management professionals are responsible for billions of euro in the purchases of products and services annually. It is the Institute s mission to lead supply management, by providing the education, research, standards, codes of conduct and ethics necessary to drive excellence in the profession. Powered by

Certificate in Supply Management

Certificate in Supply Management Certificate in Supply Management Accelerated ιάρκεια: 2 εξάµηνα 1,650 + ΦΠΑ/εξάµηνο Powered by Επιχειρήσεις και Οργανισµοί που έχουν εµπιστευθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα CSM του ΕΙΠ για την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 12 Φεβρουαρίου 24 Μαϊου 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 12 Φεβρουαρίου 24 Μαϊου 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 12 Φεβρουαρίου 24 Μαϊου 2007 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ και η Hellenic CFA Society 1 συνδιοργανώνουν υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων. E-learning Οδηγός Σπουδών

Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων. E-learning Οδηγός Σπουδών Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024

Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024 Στόχοι - Παροχή άρτιας και ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ώστε να δημιουργεί Επαγγελματίες Συστημικούς Αναλυτές. - Εξασφάλιση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας. Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες στο Xώρο της Υγείας

Ασφάλειες στο Xώρο της Υγείας Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Ασφάλειες στο Xώρο της Υγείας E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονο μικοί Κίνδυνοι στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον

Χρηματοοικονο μικοί Κίνδυνοι στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον Πρόγραμμα Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E learning) Χρηματοοικονο μικοί Κίνδυνοι στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Υγείας

Οικονομικά της Υγείας Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Οικονομικά της Υγείας E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Χ. Μαγλαρά 1. Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος Γεννήσεως Οικογενειακή Κατάσταση ιεύθυνση Τηλ. ιεύθυνση Εργασίας Τηλ. Εργασίας E-mail 2. Επαγγελµατική Εµπειρία 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης E-learning Οδηγός Σπουδών

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης E-learning Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας και Γραφής της Ισπανικής Γλώσσας

Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας και Γραφής της Ισπανικής Γλώσσας Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας και Γραφής της Ισπανικής Γλώσσας E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Oil and Gas Technology Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

MSc in Oil and Gas Technology Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ MSc in Oil and Gas Technology ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΙΣ Η πετρελαϊκή βιοµηχανία έχει 3 τοµείς. Upstream Midstream Downstream : Παραγωγή. : Μεταφορά-αποθήκευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Επενδύσεων και Ανταγωνισμός

Φορολογία Επενδύσεων και Ανταγωνισμός Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Φορολογία Επενδύσεων και Ανταγωνισμός Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Με την Υποστήριξη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης. E-Learning. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης. E-Learning. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης E-Learning E-Learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Πρόγραμμα εξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής ιοίκησης και Πολιτικής ΑΣΠΑΙΤΕ- ΕΛΛΑ Α Αρχική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Στέλεχος είναι ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση & Ρύθμιση Αγορών

Απελευθέρωση & Ρύθμιση Αγορών Πρόγραμμα Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E learning) Απελευθέρωση & Ρύθμιση Αγορών Οδηγός πουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασίας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασίας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνίας Σχεδιασμός και Τεχνικές Επιβίωσης

Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνίας Σχεδιασμός και Τεχνικές Επιβίωσης Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνίας Σχεδιασμός και Τεχνικές Επιβίωσης Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για:

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για: Η Ιδέα Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος πιστό στην αποστολή του και στους στόχους του για την προώθηση του επαγγέλματος των Πωλήσεων, την συνεχή ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα Πωλήσεων, την εκπαίδευση σε Τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Θεραπεία. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Θεραπεία. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Θεραπεία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπολογία της Εργασίας

Ανθρωπολογία της Εργασίας Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Ανθρωπολογία της Εργασίας E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας

Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα E ξ Α ποστάσεως Ε κπαίδευσης ( E learning ) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα Κατάρτισης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα Κατάρτισης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πρόγραμμα Κατάρτισης Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

EDP Manager. Presales?? Project Manager

EDP Manager. Presales?? Project Manager Μύθοικαι καιαλήθειεςγιατα επαγγέλµατα λµατατηςπληροφορικής Σταύρος Κ. Σουράς Τεχνικός ιευθυντής Εταιρείας Altec Σεπτέµβριος 2009 Η Πληροφορική είναι η επιστήµη που µελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις, Κράτος και Αγορές

Επιχειρήσεις, Κράτος και Αγορές Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Επιχειρήσεις, Κράτος και Αγορές Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα