Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης

2 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή του μαθήματος Υλοποίηση του μαθήματος Διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήρια συμπληρωματική διδασκαλία Εκπαιδευτικό υλικό.... 5

3 1 Περιγραφή του μαθήματος. Η Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα κορμού για του φοιτητές Α έτους του Τμήματος Πληροφορικής. Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος τίθενται οι βάσεις για την κατανόηση της Επιστήμης των Υπολογιστών, ενώ καλύπτεται μια ευρεία περιοχή θεμάτων πληροφορικής. Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 1. Δυαδική λογική: Δυαδική αναπαράσταση δεδομένων και πράξεις στον υπολογιστή. 2. Οργάνωση Υπολογιστών: Ο υπολογιστής ως ολοκληρωμένο σύστημα υλικού και λογισμικού. Εισαγωγικά στοιχεία σε θέματα Λειτουργικών Συστημάτων και δικτύων. 3. δεδομένων: Αλγόριθμοι και Γλώσσες Προγραμματισμού, Δομές και Βάσεις Δεδομένων. 4. Πρόσθετα θέματα: Ασφάλεια και Συμπίεση 2 Υλοποίηση του μαθήματος. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται τα στάδια υλοποίησης της διδασκαλίας του μαθήματος της Εισαγωγής στην Επιστήμη των Υπολογιστών κατά το ακαδημαϊκό έτος ιδασκαλία του μαθήματος. Η διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών υλοποιείται με την προβολή διαφανειών σε μορφή PowerPoint. Κατά το 1 ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιήθηκαν 13 διαλέξεις πάνω σε αντίστοιχα διδακτικά αντικείμενα, οι λεπτομέρειες των οποίων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Αντικείμενο διάλεξης Μαθησιακοί στόχοι Θέματα που καλύπτονται 1. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. (θεματική ενότητα 1: Δυαδική Λογική) 2. Αναπαράσταση δεδομένων (θεματική ενότητα 1: Δυαδική Λογική) Πώς αποθηκεύεται η πληροφορία; Αναπαράσταση διαφόρων τύπων (αριθμητικών και μη) δεδομένων Τύποι δεδομένων Bits και bytes Δυαδικοί αριθμοί Βάρη ψηφίων Αναπαράσταση συμβόλων με δυαδικούς αριθμούς Μετατροπές από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα Δεκαεξαδική και οκταδική αναπαράσταση Αποθήκευση πληροφορίας κειμένου, εικόνας και ήχου Ακέραιοι αριθμοί Συμπλήρωμα ως προς 2 1

4 3. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (θεματική ενότητα 1: Δυαδική Λογική) 4. Οργάνωση Υπολογιστών (θεματική ενότητα 2: Οργάνωση Υπολογιστών) 5. Δίκτυα Υπολογιστών (θεματική ενότητα 2: Οργάνωση Υπολογιστών) 6. Λειτουργικά Συστήματα (θεματική ενότητα 2: Οργάνωση Υπολογιστών) Περιγραφή βασικών αριθμητικών και λογικών πράξεων μεταξύ δυαδικών αριθμών Περιγραφή των 3 βασικών υποσυστημάτων ενός υπολογιστή (ΚΜΕ, κύρια μνήμη, συσκευές Ε/Ε) καθώς και των αρχών διασύνδεσής τους. Παρουσίαση των κυρίων κατηγοριών και τοπολογιών δικτύων, τω συσκευών διασύνδεσης, του Internet και των πρωτοκόλλων TCP/IP. τμημάτων ενός λειτουργικού συστήματος. Κλασματικοί αριθμοί Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής Ταξινόμηση βασικών δυαδικών πράξεων Πρόσθεση δυαδικών ψηφίων Πρόσθεση μη προσημασμένων αριθμών Πρόσθεση ακεραίων Συμπληρώματα ως προς 2 Η έννοια της υπερχείλισης Πράξεις κινητής υποδιαστολής Λογικές πράξεις μονομελείς και διμελείς τελεστές Οι βασικές λογικές πράξεις NOT, AND, OR και XOR Μάσκες για τη διαχείριση επιλεγμένων ψηφίων Πράξεις ολίσθησης Τα 3 κύρια υποσυστήματα ενός υπολογιστή και η λειτουργία του καθενός Η Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Η κύρια μνήμη - διευθυνσιοδότηση Εκτέλεση εντολών κύκλος μηχανής Ιεραρχία μνήμης Συσκευές Εισόδου-Εξόδου (Ε/Ε) Διασύνδεση υποσυστημάτων δίαυλοι συστήματος Μέθοδοι Ε/Ε Οι κατηγορίες και χρήσεις των δικτύων Το μοντέλο OSI Τοπολογίες δικτύων (διαύλου, αστέρα, δακτυλίου) Κατηγορίες δικτύων (LAN, MAN, WAN) Συσκευές δικτύωσης (επαναλήπτες, γέφυρες, μεταγωγείς, δρομολογητές) Το Internet Τα πρωτόκολλα TCP/IP Τα πρωτόκολλα SMTP, POP και HTTP. Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων Πολυπρογραμματισμός Διαχείριση υπολογιστικών πόρων Διαχείριση μνήμης (σελιδοποίηση, κατάτμηση, εικονική μνήμη) Προγράμματα, εργασίες και διεργασίες 2

5 7. Γλώσσες προγραμματισμού (θεματική ενότητα 3: 8. Εισαγωγή στους Αλγορίθμους (θεματική ενότητα 3: 9. Δομές δεδομένων (Ι) (θεματική ενότητα 4: 10. Δομές δεδομένων (ΙΙ) (θεματική ενότητα 4: 11. Δομές Αρχείων (θεματική ενότητα 3: Παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης, των κατηγοριών και των βασικών χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού αλγοριθμικών εννοιών και των βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης Παρουσίαση των κύριων αφηρημένων τύπων (δομών) δεδομένων, καθώς και των μεθόδων υλοποίησής τους με τη βοήθεια των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. Παρουσίαση των κύριων αφηρημένων τύπων (δομών) δεδομένων, καθώς και των μεθόδων υλοποίησής τους με τη βοήθεια των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. αρχών οργάνωσης βάσεων Χρονοδρομολόγηση Χρήση κοινών πόρων Καταστάσεις αδιεξόδου και λιμοκτονίας Διαχείριση συσκευών Ε/Ε και αρχείων Γλώσσα μηχανής και συμβολική γλώσσα Γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Δημιουργία και εκτέλεση προγραμμάτων Linkers & Loaders Κατηγορίες γλωσσών: διαδικασιακές (procedural), αντικειμενοστραφείς (objectoriented), συναρτησιακές (functional), δηλωτικές (declarative) και άλλες γλώσσες Βασικά χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού: αναγνωριστικά (identifiers), τελεστές, μεταβλητές, είδη εντολών και συναρτήσεις Ορισμός του αλγορίθμου Οι βασικές αλγοριθμικές δομές (ακολουθία, απόφαση και επανάληψη) Διαγράμματα ροής και ψευδοκώδικας Υποπρογράμματα Ταξινόμηση επιλογής, φυσαλίδας και παρεμβολής Σειριακή και Δυαδική αναζήτηση Αναδρομή Αφηρημένοι τύποι Γραμμικές Λίστες. Στοίβες Ουρές. Δένδρα. Λειτουργίες και μέθοδοι διάσχισης. Γράφοι. Μέθοδοι διάσχισης. Προγραμματιστικά εργαλεία. Κατηγορίες μεταβλητών και μέθοδοι αποθήκευσης. Δυναμική δέσμευση και απελευθέρωση μνήμης. Πίνακες Εγγραφές Δείκτες. Υλοποιήσεις αφηρημένων τύπων δεδομένων με πίνακες και διασυνδεμένους κόμβους. Αποθήκευση πληροφορίας. Εγγραφές και πεδία. Οργάνωση αρχείων: σειριακή και τυχαία προσπέλαση. Ευρετήρια αρχείων. μοντέλο βάσεων Άλλα μοντέλα βάσεων 3

6 12. Βάσεις δεδομένων (θεματική ενότητα 3: 13. Συμπίεση και Ασφάλεια Δεδομένων (θεματική ενότητα 4: Πρόσθετα θέματα) αρχών οργάνωσης βάσεων αρχών συμπίεσης και ασφάλειας Κατακερματισμένα αρχεία, συναρτήσεις κατακερματισμού και επίλυση συγκρούσεων. Αρχιτεκτονικές βάσεων Το μοντέλο οντοτήτωνσχέσεων. Ιεραρχικό, Δικτυακό, Σχεσιακό μοντέλο βάσεων Άλλα μοντέλα βάσεων Συμπίεση Μη απωλεστικές μέθοδοι: κωδικοποίηση τρέχοντος μήκους, Huffman και Lempel- Ziv. Απωλεστικές μέθοδοι: JPEG και MPEG. Αρχές ασφάλειας Ιδιωτικό απόρρητο, πιστοποίηση αυθεντικότητας, ακεραιότητα, μη απάρνηση. Μέθοδοι κρυπτογράφησης μυστικού και δημόσιου κλειδιού. Ψηφιακή υπογραφή, συνόψεις (digests). Οι διαλέξεις του μαθήματος υποστηρίζονται συμπληρωματικά από τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης των φοιτητών στη θεωρία που διδάσκεται (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με το εργαστήριο βλ. επόμενη παράγραφο). Εκτός από τις διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις, το μάθημα υποστηρίχθηκε από 3 συμπληρωματικά φροντιστήρια ανακεφαλαίωσης της διδαχθείσας ύλης και επίλυσης υποδειγματικών ασκήσεων στις ενότητες: α) αναπαράσταση δεδομένων και πράξεις με δυαδικούς αριθμούς, β) οργάνωση υπολογιστών, γ) δομές δεδομένων και δ) βάσεις 2.2 Εργαστήρια συμπληρωματική διδασκαλία. Στα πλαίσια της συμπληρωματικής διδασκαλίας του μαθήματος της Εισαγωγής στην Επιστήμη των Υπολογιστών, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν 8 εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ασκήσεις αυτές είχαν ως σκοπό την εξάσκηση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές της αντίστοιχης θεωρίας του μαθήματος. Για τη διεξαγωγή των ασκήσεων οι φοιτητές εργάσθηκαν ατομικά, με στόχο την αντιστοιχία ενός φοιτητή ανά υπολογιστή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξάσκηση των φοιτητών. Το αντικείμενο κάθε εργαστηριακής άσκησης και η εκάστοτε αντιστοιχία με την διδασκόμενη θεωρία έχει ως εξής: 1. Εργαστηριακή Άσκηση #1: Αρχεία και κατάλογοι. Μονοπάτι καταλόγωναρχείων. Το παράθυρο εντολών (κονσόλα). Σύνδεση με απομακρυσμένους εξυπηρετητές (servers). Στην άσκηση αυτή οι φοιτητές καλούνται να εξερευνήσουν την οργάνωση των αρχείων σε υπολογιστές Windows και σε 4

7 εξυπηρετητή Unix. Η άσκηση συνδέεται με τις αντίστοιχες διαλέξεις για την οργάνωση των υπολογιστών. 2. Εργαστηριακή Άσκηση #2: Διαδίκτυο και ιστοσελίδες. Στην άσκηση αυτή οι φοιτητές καλούνται να τοποθετήσουν δοκιμαστικές ιστοσελίδες στον κεντρικό εξυπηρετητή web του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η άσκηση συνδέεται με τις αντίστοιχες διαλέξεις για τα δίκτυα υπολογιστών και τις δικτυακές εφαρμογές τύπου web. 3. Εργαστηριακή Άσκηση #3: Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα προγραμματισμού μέσω αντικειμένων. Στην άσκηση αυτή παρουσιάζεται η συγγραφή αντικειμενοστραφών προγραμμάτων μέσω του εκπαιδευτικού πακέτου gamemaker. Η άσκηση συνοδεύει τη διάλεξη για τις γλώσσες προγραμματισμού. 4. Εργαστηριακή Άσκηση #4: Μέτρηση απόδοσης διαφόρων αλγορίθμων ταξινόμησης. Στην άσκηση αυτή οι φοιτητές μετρούν ποσοτικά την απόδοση διαφόρων αλγορίθμων ταξινόμησης. Οι αλγόριθμοι παρέχονται έτοιμοι σε πηγαίο κώδικα C. Η άσκηση συνδέεται με την αντίστοιχη θεωρία αλγορίθμων. 5. Εργαστηριακή Άσκηση #5 & #6: Διασυνδεδεμένες λίστες. Αντικείμενο των ασκήσεων είναι η δημιουργία και τροποποίηση διασυνδεδεμένης λίστας με τη βοήθεια έτοιμων συναρτήσεων διαχείρισης κόμβων (nodes). Συνδέεται με τις διαλέξεις για τις βασικές δομές 6. Εργαστηριακή Άσκηση #7: Εισαγωγή στις βάσεις Η άσκηση έχει ως στόχο τη δημιουργία σε Access μιας μικρής βάσης Οι φοιτητές σχεδιάζουν το μοντέλο οντοτήτων-σχέσεων και στη συνέχεια εισάγουν τους πίνακες της βάσης. Τέλος, διενεργούνται μερικά απλά ερωτήματα (queries) προς τη βάση. Η άσκηση αυτή συνοδεύει τη διάλεξη για τις βάσεις 7. Εργαστηριακή Άσκηση #8: Εισαγωγή στους αλγορίθμους συμπίεσης. Η άσκηση έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός απλού αλγορίθμου συμπίεσηςαποσυμπίεσης με τη μέθοδο του τρέχοντος μήκους (RLE). Για την άρτια διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων σχεδιάστηκε υποστηρικτική ιστοσελίδα, μέσω της οποίας οι φοιτητές είχαν πρόσβαση κατά τη διάρκεια των ασκήσεων: Στην εκφώνηση της κάθε εργαστηριακής άσκησης. Στο πρόσθετο προετοιμασμένο υλικό, το οποίο ήταν απαραίτητο για κάθε άσκηση. 2.3 Εκπαιδευτικό υλικό. Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στην Επιστήμη των Υπολογιστών, οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους το εξής εκπαιδευτικό υλικό: Βιβλίο του μαθήματος. Στους φοιτητές του Α έτους διανεμήθηκε βιβλίο του εμπορίου με τα εξής στοιχεία: Τίτλος: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Θεμελιώδεις έννοιες Από το χειρισμό δεδομένων μέχρι τη Θεωρία των 5

8 Συγγραφέας: Εκδόσεις: Υπολογισμών Behrouz A. Forouzan Κλειδάριθμος Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Οι θεματικές ενότητες των διαλέξεων ακολούθησαν την οργάνωση των κεφαλαίων του βιβλίου. Η αντιστοιχία διαλέξεων και κεφαλαίων του βιβλίου απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Διάλεξη 1. Εισαγωγή στη Ψηφιακή Τεχνολογία - 2. Βασικές Έννοιες 1 3. Αναπαράσταση δεδομένων 2, 3 4. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς 4 5. Οργάνωση Υπολογιστών 5 6. Δίκτυα Υπολογιστών 6 7. Λειτουργικά Συστήματα 7 8. Εισαγωγή στους Αλγορίθμους 8 9. Γλώσσες προγραμματισμού 9 10, 11. Δομές δεδομένων 11, Βάσεις δεδομένων 13, Συμπίεση και Ασφάλεια Δεδομένων 15,16 Κεφάλαιο βιβλίου Υποστηρικτική ιστοσελίδα του μαθήματος. Οι φοιτητές είχαν επίσης στη διάθεσή τους ιστοσελίδα με συνδέσμους στο εξής πρόσθετο υλικό: 1. Διαφάνειες των διαλέξεων του μαθήματος σε κανονική και συνοπτική μορφή (handouts), ανά διάλεξη. 2. Εκφωνήσεις και λοιπό υλικό (παραδείγματα ιστοσελίδων, πηγαίο κώδικα C) για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος. 6

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική. Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρεμφερείς Ειδικότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2545 16 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29166 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 945 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 1 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /34808 Λειτουργία της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ JAVA LABVIEW ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Εξοπλισμός 10 Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 189 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2567 18 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29169 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

339 Πληροφορικής Πειραιά

339 Πληροφορικής Πειραιά 339 Πληροφορικής Πειραιά Tο Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/τριες από την θετική και την τεχνολογική κατεύθυνση και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική όσο και την εφηρμοσμένη Πληροφορική. Έτσι το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 Τομέας δραστηριοτήτων...3 Επαγγελματικά Καθήκοντα...3 2. Αναλυτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ BSC IN APPLIED INFORMATICS (BSCAI) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥHΛ Θ. ΓΟΥAΛΛΕΣ

ΕΜΜΑΝΟΥHΛ Θ. ΓΟΥAΛΛΕΣ Σύνοψη Διδακτικού Έργου του ΕΜΜΑΝΟΥHΛ Θ. ΓΟΥAΛΛΕΣ για τη Διεκδίκηση Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο «Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2004 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ... 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2535 15 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2 /29165 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότη τας «Τεχνικός Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα