Τα προσόντα του πιστοποιημένου διαχειριστή Oρολογίας σύμφωνα με την ECQA (European Certification & Qualification Association)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα προσόντα του πιστοποιημένου διαχειριστή Oρολογίας σύμφωνα με την ECQA (European Certification & Qualification Association)"

Transcript

1 Τα προσόντα του πιστοποιημένου διαχειριστή Oρολογίας σύμφωνα με την ECQA (European Certification & Qualification Association) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Θάνος Μεντζελόπουλος Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια μελέτη πάνω στα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες του πιστοποιημένου διαχειριστή Ορολογίας σύμφωνα με την ECQA (European Certification & Qualification Association = Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης και Εξειδίκευσης). Εδώ εξετάζονται θέματα όπως ο τόσο σημαντικός ρόλος της σωστής διαχείρισης Ορολογίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης ορολογικού υλικού, η διαχείριση τόσο μονόγλωσσης όσο και πολύγλωσσης ορολογίας και ορολογικών πονημάτων, οι συνεργασίες με παρεμφερή τμήματα οργανισμών και επιχειρήσεων, η δημιουργία νέων εξειδικευμένων αλλά και η αξιοποίηση των υπαρχόντων σύγχρονων ορολογικών βάσεων δεδομένων, ορολογικών συλλογών και του διαδικτύου, η δημιουργία εξειδεικευμένων ομάδων εργασίας, η διαχείριση συγκρούσεων καθώς και διάφορα νομικά θέματα όπως η κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο θέμα της τυποποίησης και εγχωριοποίησης ορολογίας καθώς και λογισμικού, ενώ καθίσταται πλέον σαφές ότι ο σύγχρονος και επαγγελματίας διαχειριστής Ορολογίας θα πρέπει να διακρίνεται από ευελιξία όσον αφορά στην αξιοποίηση των ορολογικών πόρων, ορθή κρίση ως προς την εκτίμηση καταστάσεων και τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας, αλλά κυρίως από ανοιχτούς γνωστικούς ορίζοντες προκειμένου να φέρει εις πέρας το ορολογικό έργο που του έχει ανατεθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Στο τέλος γίνεται και μικρή αναφορά στις εξετάσεις της ECQA για τη χορήγηση του διπλώματος «Πιστοποίησης Διαχείρισης Ορολογίας» και τις προοπτικές αξιοποίησής του, ενώ επιχειρείται και μια διερεύνηση των αναγκών της ελληνικής γλώσσας για πιστοποιημένους διαχειριστές ορολογίας και του τρόπου που αυτοί θα βοηθούσαν στην επιστημονική εισαγωγή, μετάφραση και χρήση των ειδικών όρων. The qualifications of the Certified Terminology Manager according to the ECQA (European Certification & Qualification Association) Thanos Mentzelopoulos ABSTRACT This paper constitutes a study on the required qualifications and abilities of the Certified Terminology Manager according to the ECQA (European Certification and Qualification Association). Subjects such as the important role of right management of Terminology in the modern labour environment, the various models of management of terminological material, the management of both monolingual multilingual terminologies and terminological projects, the collaborations with relevant departments of organisms and enterprises, the creation of new specialised but also the exploitation of the existing modern terminological databases, terminological collections and internet, the creation of specialized workteams, conflict management as well as various legal subjects, such as the consolidation of intellectual property etc are examined. Particular attention is given to the standardization and 403

2 localization of terminology as well as software, while it is rendered henceforth explicit that the professional Terminology Manager should be distinguished by flexibility with regard to the exploitation of terminological resources, unbiased crisis as for the estimate of situations and the conduct of quality checks, but mainly by open cognitive horizons in order to complete the assigned terminological work within strict time limits. There is also a small report concerning the examinations of ECQA on the issuing of the diploma of "Certified Terminology Management" and its prospects. Also attempted is a research of the needs of the Greek language for Certified Terminology Managers and the way these would help in the scientific import, translation and use of special terms. 1 O Eυρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης και Εξειδίκευσης (ECQA) Σήμερα, με την παραγωγή νέας γνώσης, καθώς και νέων μεθόδων και διαδικασιών που να χρειάζονται περιγραφή και κατονομασία να είναι καθημερινό φαινόμενο, είναι σημαντική η αναγνώριση και πιστοποίησή τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σαν σπονδυλική στήλη αυτής της πρωτοβουλίας, η Ε.Ε. υποστήριξε την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης και Εξειδίκευσης (ECQA). Ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι το αποτέλεσμα σημαντικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε. ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια όπου στη ζωή της ενωμένης πλέον Ευρώπης μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί φορείς αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια κοινή διαδικασία όσον αφορά στην πιστοποίηση των προσώπων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. 2 Πρώτες προσπάθειες στη διαχείριση Ορολογίας Ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη, οι πρώτες απόπειρες με στόχο τη θέσπιση ορισμένων κανόνων όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση και διαχείριση ορολογικού υλικού σε έναν συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα έχουν τις ρίζες τους αρκετούς αιώνες πίσω, αρχίζοντας από τον Dürer ( ) με πεδίο έρευνας τα Μαθηματικά, τον Vesalius ( ) με την Ανατομία, τον Lavoisier ( ) με τη Χημεία, τον Berthollet ( ) με τη Χημεία και τον von Linne ( ) με τη Βοτανολογία και τη Ζωολογία αντίστοιχα. Αργότερα, ειδικά προς το τέλος του 19 ου αιώνα, με την ώθηση που δόθηκε από τη Βιομηχανική επανάσταση προέκυψαν διαφορετικές ανάγκες οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Έτσι, παρατηρούμε τη σύσταση διαφόρων φορέων και επιτροπών με καθήκον να κατηγοριοποιήσουν πιο αναλυτικά και επιστημονικά τόσο το προϋπάρχον, όσο 404

3 και το νέο ορολογικό υλικό που προέκυπτε καθημερινά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύσταση της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (International Electrotechnical Commission) στο Λονδίνο το 1906 με τον προαναφερθέντα σκοπό, καθώς επίσης και την κατάρτιση ενός διεθνούς λεξικού συναφούς ορολογίας. Τελικά το λεξικό εκδόθηκε το 1938 αποτελούμενο από όρους στην αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική και γερμανική γλώσσα, όπως επίσης και στη διεθνή γλώσσα esperanto, κατηγοροποιημένους σε 14 σχετικά επιστημονικά πεδία. Ακολούθησε το 1927 ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης (DIN=Deutsches Institut für Normung) o oποίος σχημάτισε εξειδικευμένες επιτροπές για να ασχοληθούν με θέματα ορολογίας και το 1926 η ISA (=International Standards Association) που μετέπειτα μετονομάστηκε στον γνωστό ISO. Ακόμα αργότερα, στις δεκαετίες του 60 και 70, τα αρμόδια τμήματα μεγάλων οργανισμών και εταιρειών άρχισαν να αναπτύσσουν υπολογιστικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Eurodicautom), ενώ σήμερα στον 21 ο αιώνα μπορούμε να βρούμε τα πιο εξελιγμένα λογισμικά που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ορολογικού υλικού. 3 Μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας ορολογίας Η Ορολογία συνιστά σημαντικό παράγοντα στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό και επιστημονικό περιβάλλον, από τη στιγμή μάλιστα που δε μπορεί να υφίσταται γνώση χωρίς ορολογία. Η δε καλύτερη εκμετάλλευση αυτής της γνώσης μπορεί να αποφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στους χρήστες και κατόχους της, είτε οικονομικά είτε επιστημονικά, καθώς στην προκειμένη περίπτωση η γνώση ισοδυναμεί με πλούτο, ειδικά σε μια κοινωνία η οποία βομβαρδίζεται καθημερινά με απίστευτες ποσότητες νέας γνώσης. Η κρισιμότητα του ρόλου της αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη σωστή διαχείρισή της: εδώ μπορεί να γίνει λόγος για απώλειες οικονομικές (που σχετίζονται με μη επαρκείς μεταφράσεις ή/και προβλήματα επιχώριας προσαρμογής προϊόντων), επικοινωνιακές (μέσω γραμματικών, συντακτικών και εκφραστικών λαθών), καθώς και να τεθούν ζητήματα νομικής ευθύνης (εξαιτίας αποτυχημένων προϊόντων, εγγυήσεων, ή ακόμα και κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή). Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι ο ρόλος της ορολογίας είναι πολύ πιο σημαντικός όταν έχουμε να κάνουμε με «έξυπνα», πολύπλοκα και δαπανηρά προϊόντα, όπως π.χ. λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό, σε σύγκριση π.χ. με αγροτικά ή άλλα πιο απλά ως προς την έρευνα και κατασκευή προϊόντα. Η διαχείριση ορολογίας αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη ειδικά σήμερα, είτε αναφερόμαστε σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ομάδες χρηστών ή τμήματα οργανισμών και εταιρειών και μπορεί να διεξαχθεί σωστά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ειδικά των 405

4 προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής ορολογίας, εκτός από πρόσβαση σε ηλεκτρονικά λεξικά και ορολογικές βάσεις δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν δικό του, προσωπικό μηχανισμό διαχείρισης του ορολογικού υλικού στο οποίο εξειδικεύεται, χρησιμοποιώντας είτε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, είτε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ή βεβαίως εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης όρων. Η κάθε μια απο τις παραπάνω περιπτώσεις διαθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και είναι σαφές ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος του πονήματος που ο διαχειριστής καλείται να φέρει εις πέρας. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πάντως ότι το πιο χρήσιμο και συνολικά αξιόπιστο από τα παραπάνω ηλεκτρονικά εργαλεία είναι τα εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης ορολογίας, καθώς έχουν δημιουργηθεί επί τούτου, προσφέροντας τις περισσότερες επιλογές στο χρήστη, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την απόδοσή του. Σύμφωνα με τον Schmitz, 3 είναι οι βασικές μέθοδοι διαχείρισης ορολογικού υλικού: η ορολογική εργασία που γίνεται ad hoc (αποσκοπεί στην επίλυση ενός συγκεκριμένου ορολογικού προβλήματος με έρευνα για άγνωστους όρους, συνώνυμα, ισοδύναμα κλπ.), η ορολογική εργασία που είναι προσανατολισμένη στο κείμενο (προϋποθέτει μια προπαρασκευαστική ορολογική έρευνα σε ένα δεδομένο κείμενο έτσι ώστε τα πιθανά προβλήματα να έχουν επιλυθεί πριν τη διαδικασία μετάφρασης) και η ορολογική εργασία που είναι προσανατολισμένη στο επιστημονικό πεδίο (προϋποθέτει ορολογική έρευνα σε όλες τις έννοιες ενός γνωστικού αντικειμένου με στόχο την κατάρτιση πλήρους ορολογίας). Διάφοροι παράγοντες παίζουν το δικό τους ρόλο και επηρεάζουν την ορολογική εργασία, άρα και επεξεργασία και διαχείριση: οι σκοποί και οι χρήστες, το πλήθος των εννοιών και των γλωσσών στις οποίες πρέπει να αποδοθούν, οι δομές και τα πληροφοριακά πεδία των ορολογικών βάσεων δεδομένων, οι χρονικοί περιορισμοί, η απαραίτητη προσβασιμότητα σε πληροφορίες, άρα και τεκμηρίωση, οι υπάρχουσες υλικο-τεχνικές υποδομές, ενώ, όλο και συχνότερα, οικονομικοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς όσον αφορά στην ποιότητα του επιτελούμενου έργου. Η σωστή ορολογική εργασία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, προσεκτικό σχεδιασμό και υπολογισμό, σαφή προσδιορισμό του θεματικού πεδίου, πρόσβαση σε τεκμηριωμένο υλικό, σωστή χρήση των υπαρχόντων ορολογικών πόρων και στο τέλος φυσικά έλεγχο ποιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της. Aπό τη μεριά τους, οι μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους, προσαρμοσμένες στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, βασικό μέλημά τους αποτελεί η ολοκληρωμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με θέματα ορολογίας και η καλή συνεργασία του με άλλα παρεμφερή τμήματα και 406

5 κέντρα λήψης αποφάσεων, η ανάλυση υπαρχόντων ορολογικών συλλογών και σχετικού κειμενικού υλικού, ο σχεδιασμός εξειδικευμένων ορολογικών βάσεων δεδομένων, η επιλογή των σωστών λογισμικών διαχείρισης ορολογίας, αλλά και η πρόβλεψη και ανάλυση των συνθηκών της αγοράς που ουσιαστικά καθορίζουν το πεδίο δράσης τους. Σε κάθε περίπτωση, αν παρουσιαστεί η ανάγκη δημιουργίας νέων όρων, θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι γνωστοί κανόνες: της διαφάνειας, της συνέπειας, της καταλληλότητας, της γλωσσικής οικονομίας, της δυνατότητας δημιουργίας παραγώγων, της γλωσσολογικής ορθότητας και της μοναδικότητας. Όσον αφορά τώρα στην τεκμηρίωση, και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, απαιτείται διασταύρωση στοιχείων προκειμένου να καταλήξει κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα. Τα πιθανά προβλήματα εδώ σχετίζονται με τη σωστή συντήρηση των ορολογικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες ενίοτε, όταν δεν τροφοδοτούνται καταλλήλως, ξεπερνώνται, απαρχαιώνονται και τελικά παύουν να λειτουργούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο περιοδικός έλεγχος των δεδομένων έτσι ώστε να καταστεί σαφές αν αυτά εξακολουθούν να παραμένουν ακριβή, σωστά, πλήρη, σταθερά και γενικώς αποδεκτά, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ISO :2000. Από τη μεριά του, ο διαχειριστής ορολογίας θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τάσεις διαχείρισης ορολογικού υλικού, να ακολουθεί τα πρότυπα ορολογίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), να επεξεργάζεται και να δημιουργεί επιπλέον δικές του μεθόδους και διεργασίες ελέγχου ποιότητας της εργασίας του, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τα ποσοστά λάθους. 4 Τυποποίηση Ορολογίας Οι τυποποιημένες ορολογίες αντανακλούν ένα συνεκτικό ορολογικό σύστημα, είναι περισσότερο ακριβείς (καθώς π.χ. μεταξύ άλλων αποκλείουν συνώνυμα, ορθογραφικές και μορφολογικές παραλλαγές) και με τον τρόπο αυτό προσφέρουν μεγαλύτερη επικοινωνιακή διαύγεια και σαφήνεια. Μια από τις κυριότερες λειτουργίες μιας τυποποιημένης ορολογίας αποτελεί η κατάδειξη των προτιμώμενων, δόκιμων αλλά και αδόκιμων όρων ανά επιστημονικό πεδίο. Το ρόλο αυτόν αναλαμβάνουν συνήθως τεχνικές επιτροπές που καταρτίζονται από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, αλλά και, σε μικρότερη κλίμακα, μεγάλες συνήθως εταιρείες, οργανισμούς και επαγγελματικές ενώσεις. Έτσι, η εργασία που πρέπει να επιτελέσει ο διαχειριστής ορολογικών δεδομένων είναι ιδιάζουσας σημασίας, καθώς θα πρέπει να λάβει υπόψιν πολλές και διαφορετικές παραμέτρους πριν καταλήξει σε κάποια ξεκάθαρη και αποδεκτή πρόταση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό έχει επιτευχθεί, σε κάποιες άλλες όμως, όπως στην περίπτωση του Record number, παρατηρούνται συγκεκριμένες ανακολουθίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα και με 407

6 τον Martin, το μέσο κόστος δημιουργίας και καταχώρισης ενός νέου όρου είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό της διόρθωσης ενός λανθασμένου όρου στο σύνολο των κειμένων που απαντά. Η τυποποίηση ορολογίας απαντά σε κείμενα που αφορούν κυρίως σε εγχειρίδια, οδηγίες χρήσεως, τεχνικές προδιαγραφές, επιστημονικά (όχι εκλαϊκευμένα) βιβλία και άρθρα, διεθνή πρότυπα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβόλαια, λογισμικά διασύνδεσης και άλλα παρεμφερή κειμενικά περιβάλλοντα όπου ανιχνεύεται υψηλή συχνότητα εμφάνισης τεχνικών όρων. Έτσι λοιπόν, μετά την παραγωγή γνώσης και πληροφορίας ακολουθεί η διατύπωσή τους, για να φτάσουμε στο τέλος στη φάση της επιχώριας προσαρμογής τους σε άμεση συνάρτηση με τη διαχείριση της ορολογίας. Αυτό που είναι σημαντικό, ειδικά στην περίπτωση επιχώριας προσαρμογής λογισμικού, είναι ότι η αντίστοιχη ορολογία θα πρέπει να έχει οριστεί πλήρως και δημιουργηθεί πριν αρχίσει η διαδικασία προσαρμογής, καθώς επίσης ότι αυτή η φάση συνήθως ξεκινά πριν από την ολοκλήρωση του κειμένου-πηγή, προκειμένου να διευκολύνει την ταυτόχρονη διάχυση του προϊόντος σε πολλές αγορές χωρίς καθυστερήσεις. Καθίσταται σαφές ότι η σωστή διαχείριση ορολογίας βοηθά όχι μόνο τους τελικούς χρήστες του προϊόντος, αλλά και τους ειδικούς σε θέματα τεκμηρίωσης και επιχώριας προσαρμογής, καθώς, όπως είναι φυσικό, λιγότερα λάθη στο κείμενο-πηγή συνεπάγονται όχι μόνο λιγότερα λάθη στο κείμενο-στόχος, αλλά και σημαντική μείωση τόσο του χρόνου όσο και του κόστους δημιουργίας του. Στον αιώνα της εξειδίκευσης που διανύουμε, η αποτελεσματική διαχείριση ορολογίας αποτελεί αναντικατάτατη παράμετρο τόσο της δημιουργίας γνώσης, άρα και πληροφορίας, όσο και της διαδικασίας επιχώριας προσαρμογής λογοσμικού και λοιπού υλικού. Η υψηλής ποιότητας ορολογική εργασία, σε όποια βαθμίδα κι αν συντελείται (διεθνείς φορείς, οργανισμοί, επιχειρήσεις), είναι σαφώς μια χρονοβόρα αλλά και ακριβή διαδικασία και για το λόγο αυτό, όσο περισσότεροι επαγγελματίες και εφαρμογές τη χρησιμοποιούν, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα αντίστοιχα οφέλη. Όσο βέβαια νωρίτερα ξεκινά η ορολογική εργασία, τόσο πιο αποδοτική αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων η ανάπτυξη αλλά και η επιχώρια προσαρμογή του εκάστοτε υλικού, ενώ παράλληλα μειώνεται το κόστος και ο φόρτος μετάφρασης και εγχωριοποίησης, τα προϊόντα εισάγονται στις αγορές γρηγορότερα και, τέλος, υποστηρίζεται και τεκμηριώνεται η αποδοχή τους από τους χρήστες τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν όλα αυτά τα δούμε σε σχέση με τις λεγόμενες γλώσσες ευρείας ή μειωμένης διάχυσης, τότε θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιχώρια προσαρμογή είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στις δεύτερες κάθε φορά που έχουμε παραγωγή νέας γνώσης από τις πρώτες. 408

7 Διάφορα προβλήματα, κυρίως διαπολιτισμικής υφής, δημιουργούνται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν ανάμεσα στο κείμενο-πηγή και στο κείμενο-στόχος παρεμβάλλεται μια τρίτη γλώσσα, ή όταν ο διαχειριστής ορολογίας έρθει αντιμέτωπος με μια κακή και λανθασμένη μετάφραση του πρωτότυπου υλικού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιχώρια προσαρμογή των εκάστοτε προϊόντων, αλλά και λάθη στο τελικό προϊόν που σίγουρα υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της εργασίας που έχει συντελεστεί. Για το λόγο αυτό, σημαντική είναι η ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας όσον αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και καταχώριση ορολογίας, αλλά και αυτοματοποιημένων πλέον διαδικασιών έτσι ώστε να διευκολύνεται το έργο του διαχειριστή ορολογικού υλικού, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει έλεγχο του κειμένου-πηγή, σωστή διαχείριση των περιεχομένων αλλά και της μετάφρασης, κριτική ανάλυση των αναγκών των χρηστών στους οποίους απευθύνεται και, τέλος, σωστή διαχείριση της ροής εργασίας. Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί τα διάφορα διεθνή πρότυπα από τον ISO (Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης) που αφορούν πρότυπα πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και προσφοράς υπηρεσιών και, φυσικά, ορολογίας. Ο σκοπός τους είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, όσον αφορά στα λειτουργικά πρότυπα. 5 Διαχείριση ορολογικών πονημάτων Η σωστή διαχείριση ορολογικών πονημάτων είναι εξαιρετικής σημασίας και αποτελεί πρώτιστο καθήκον του διαχειριστή ή των τμημάτων διαχείρισης ορολογικού υλικού, καθώς περιλαμβάνει θέματα στα οποία πρέπει να δείξει τις ικανότητές του: παρακολούθηση και επίβλεψη του επιτελούμενου έργου, ανάθεση καθηκόντων σε έμπειρους μεταφραστές και διορθωτές, καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων μερών στο έργο, τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσής του, επικοινωνία και συνεργασία και με τους εντολείς του συγκεκριμένου έργου. Πολύ καλή προετοιμασία χρειάζεται εξάλλου όταν πρόκειται να τεθεί θέμα πνευματικών δικαιωμάτων (copyright), νομικής ευθύνης, εμπιστευτικότητας, εμπορικών συμφωνιών, γλώσσας-πηγή και γλώσσας-στόχος, καθώς και εξασφάλιση ποιότητας του έργου που έχει ανατεθεί. Για το λόγο αυτό, τα τμήματα διαχείρισης ορολογίας των μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων βρίσκονται σε αδιάκοπη επικοινωνία και συνεργασία τόσο με το νομικό τμήμα, όσο και με το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, το οικονομικό, το μεταφραστικό, το γλωσσολογικό και το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση η ανατροφοδότηση εκ μέρους των εντολέων έχει μεγάλη σημασία ώστε να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα όσον αφορά στην αξιοπιστία και ποιότητα του επιτελούμενου έργου. 409

8 Για την άντληση ορολογικών πληροφοριών ο διαχειριστής ορολογίας έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει τεχνικά/επιστημονικά βιβλία, άρθρα, δημοσιεύσεις, διεθνή πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, εξειδεικευμένα λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, ορολογικές συλλογές και βάσεις δεδομένων, ενώ μπορεί να απευθυνθεί σε επιστημονικές βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακά τμήματα, διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, ακόμα και στο διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει μια τεράστια δεξαμενή από εύκολα προσβάσιμες αλλά ενίοτε αμφίβολης αξιοπιστίας πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει βέβαια να ελέγξει και να τεμκηριώσει πριν προβεί σε χρήση τους. Εκτός από όρους καθεαυτούς, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει μεταξύ άλλων και για συνώνυμα, συντομογραφίες, ισοδύναμα, να ανακαλύψει ορισμούς αλλά και κειμενικά περιβάλλοντα στα οποία απαντούν οι προς εξέτασιν όροι, ακόμα και γενικές πληροφορίες ως προς τη χρήση τους. Με εξαίρεση κάποιες ορολογικές συλλογές και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. ΙΑΤΕ, ΕuroTermBank κλπ.), μόνο οι διαδικτυακές πύλες που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και ενίοτε μεγάλες εταιρείες ανανεώνονται συστηματικά και τακτικά και μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστες ορολογικές πληροφορίες και συνδέσμους. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής ορολογικού υλικού θα πρέπει να αποφασίσει αν οι πληροφορίες που έχει συλλέξει είναι χρήσιμες, αξιόπιστες και προπάντων κατάλληλες για το έργο που έχει να φέρει σε πέρας. Επιπλέον θα πρέπει να ελέγξει το χρόνο καταχώρισης των ορολογικών πληροφοριών, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, καθώς και τον σκοπό που επιτελούν. Το σπουδαιότερο καθήκον του βέβαια είναι η διασταύρωση και επαλήθευση των συγκεκριμένων πληροφοριών και με άλλους, διαδικτυακούς και μη, πόρους. Είναι γεγονός πάντως ότι τόσο ο όγκος, όσο και η ποιότητα των ελεύθερα διακινούμενων πληροφοριών στο διαδίκτυο βελτιώνεται σε καθημερινή βάση, ενώ επιτακτική είναι πλέον η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης των ορολογικών συλλογών και βάσεων δεδομένων προκειμένου να συνεχίσουν να υφίστανται χωρίς προβλήματα. Η συλλογή ορολογίας όσον αφορά σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις δεν συντελείται σε ένα και μόνο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς αυτή αντλείται εξίσου π.χ. από το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα έρευνας και εξέλιξης, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το νομικό και οικονομικό τμήμα, το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ακόμα και από τη διοίκηση. Τέτοιας έκτασης και είδους ορολογική εργασία θα έπρεπε να συντελείται περισσότερο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά, καθώς αφορά σε εταιρική-συλλογική γνώση, εμπλέκονται κι άλλα τμήματα ή μεμονωμένοι ειδικοί επί του γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν ομαλά και αποδοτικά, προκειμένου να έρθει σε πέρας το ανατεθέν έργο. Το συμπέρασμα που ανακύπτει εδώ είναι ότι προκειμένου να συντελεστούν επιτυχώς οι διάφορες μεταφραστικές και ορολογικές εργασίες, ο διαχειριστής ορολογίας θα 410

9 πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτει αφ ενός ικανότητες διοίκησης ομάδων και διαχείρισης πονημάτων για να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε ενδεχόμενες δυσκολίες και αφ ετέρου να γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται και να παρέχει τη σωστή πληροφορία στο σωστό χρόνο και προπάντων στην κατάλληλη μορφή. Η ροή εργασίας όσον αφορά στη διαχείριση ορολογικού υλικού ξεκινά αρχικά από τη γλώσσα-πηγή, συνεχίζει στη γλώσσα-στόχος και στο τέλος όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα εισάγονται και ενσωματώνονται σε μια βάση δεδομένων. Αυτό σημαίνει βέβαια την ύπαρξη και συνεργασία ορολόγων, αλλά και ειδικών επί των κατάλληλων γνωστικών πεδίων και διαχειριστών ορολογίας τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχος. 6 Διαχείριση Ορολογίας και κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων Ο ρόλος του διαχειριστή ορολογίας μπορεί να κυμαίνεται από χρήστη έως και δημιουργού πνευματικά κατοχυρωμένου υλικού ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο οποιοσδήποτε συγγραφέας δε μπορεί να έχει και τις απαραίτητες νομικές γνώσεις για να κατοχυρώσει το δημιούργημά του. Σε περιπτώσεις όπου ενδεχομένως να εγερθεί ζήτημα κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, η συμβουλή ενός νομικού θα ήταν απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όσον αφορά στο τι ακριβώς προστατεύεται και κατοχυρώνεται και τι όχι, ειδικά όταν παρεμβάλλεται και η μεταφραστική διαδικασία. Φυσικά σε διαφορετικά κράτη απαντώνται αρκετές διαφορές σε σχέση με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων, αφού πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν αρκετοί επί μέρους παράγοντες, π.χ. στις ΗΠΑ εκτός από τους ομοσπονδιακούς νόμους θα πρέπει να συνεξετάζονται και οι πολιτειακοί, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται ανακολουθίες. Στην Ε.Ε. αντίθετα, με την οδηγία 96/9/EC της 1996/03/11 προστατεύονται και κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα ανάλογα βέβαια με το είδος (genre) του πονήματος. Ο διαχειριστής ορολογικού υλικού θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει το σημαντικό ρόλο της σωστής διαχείρισης Ορολογίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, να γνωρίζει τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης ορολογικού υλικού, να έχει εμπειρία στη διαχείριση τόσο μονόγλωσσης όσο και πολύγλωσσης ορολογίας και ορολογικών πονημάτων, να προωθεί τις συνεργασίες με παρεμφερή τμήματα οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων αλλά και την αξιοποίηση των υπαρχόντων σύγχρονων ορολογικών βάσεων δεδομένων, ορολογικών συλλογών και του διαδικτύου, να διαθέτει ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καθώς ενδεχομένως θα κληθεί να δημιουργήσει εξειδεικευμένες ομάδες εργασίας, διαχείρισης πιθανών συγκρούσεων αλλά και διάφορων νομικών θεμάτων, όπως η κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα 411

10 πρέπει να δώσει στο θέμα της τυποποίησης και επιχώριας προσαρμογής ορολογίας καθώς και λογισμικού, ενώ καθίσταται πλέον σαφές ότι ο σύγχρονος και επαγγελματίας διαχειριστής Ορολογίας θα πρέπει να διακρίνεται από ευελιξία όσον αφορά στην αξιοποίηση των ορολογικών πόρων, ορθή κρίση ως προς την εκτίμηση καταστάσεων και τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας, αλλά κυρίως από ανοιχτούς γνωστικούς ορίζοντες προκειμένου να φέρει εις πέρας το ορολογικό έργο που του έχει ανατεθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Καθίσταται έτσι απόλυτα σαφές ότι στην εποχή της ολοένα και αυξανόμενης εξειδίκευσης, ο πιστοποιημένος διαχειριστής Ορολογίας θα πρέπει είναι σε θέση να βοηθήσει στην επιστημονική εισαγωγή, μετάφραση και χρήση των ειδικών όρων ιδίως όταν, όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα, παρατηρείται μια ολοένα και αυξανόμενη τάση όχι μόνο να χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί -στη συντριπτική τους πλειοψηφία- όροι αμετάφραστοι ή μεταγεγραμμένοι, αλλά και να μεταβάλλεται συχνά η γραμματική και η σύνταξη της ελληνικής γλώσσας προς περισσότερο αγγλοπρεπείς τύπους κατά τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Εφόσον η παραγωγή νέας γνώσης, άρα και ορολογίας, στην ελληνική γλώσσα είναι αρκετά δύσκολη καθώς εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την εισαγωγή γνώσης, άρα και ορολογίας, κρίνεται απαραίτητη η ενδελεχής επισκόπηση, η ανάλυση και η κατάλληλη σημασιοδότηση της νέας ορολογίας έτσι ώστε να κατανοούνται πλήρως οι όροι που ανακύπτουν διαρκώς. Εκ των ων ουκ άνευ, βεβαίως, θεωρείται η σωστή χρήση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της ελληνικής γλώσσας που συχνά γινόμαστε μάρτυρες της υπέρβασής τους. Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτά αποτελούν ευσεβείς πόθους, καθώς με το συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό παραγωγής γνώσης και δημιουργίας ορολογίας τα περιθώρια τέτοιων διορθωτικών κινήσεων είναι υπερβολικά στενά. Η δημιουργία ίσως ενός ανεξάρτητου σώματος ή φορέα σε εθνικό επίπεδο επιφορτισμένου με το καθήκον της παραγωγής και διάχυσης των αναγκαίων τροποποιήσεων-προτάσεων σε πανεπιστημιακά τμήματα έως και μεταφραστικά γραφεία ή υπηρεσίες θα μπορούσε να αποτελέσει την κατάλληλη απάντηση στο διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα των πρακτικών μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, πάγιο χρέος της πολιτείας θα πρέπει να είναι η θέσπιση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής, γλωσσικής και μεταφραστικής πολιτικής ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας και κατ επέκταση κουλτούρας και να μην θεωρείται πανάκεια η απρόσκοπτη εισαγωγή ξένης γνώσης και ορολογίας. 412

11 7 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Budin, G & S.E. Wright, (eds.). Handbook of Terminology Management, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, Cabré, Τ. Terminology: Theory, Methods and Applications, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, Gibbon, D. & I. Mertins & R.K. Moore (eds.). Handbook of multimodal and spoken dialogue systems: Resources, Terminology and product Evaluation, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, Heymann, F.J. & C.G. Interrante (eds.). Standardization of Technical Terminology: Principles and Practices. Ann Arbor: American Society for Testing and Materials, ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application. ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods. Kichigina, G. The ways of penetration of Greek-Latin elements into English microbiology terminology [in] G. Budin (ed.), Multilingualism in specialist communication (Proceedings of the 10th European LSP Symposium, Vienna, 29 Aug. 1 Sept., 1995 vol. 2), Vienna: International Network for Terminology, Leicik, V. Modern trends in the internationalization of terms [in] J. Draskau & H. Picht (eds.), Terminology Science and Terminology Planning (Theoretical issues of terminology science), Vienna: International Network for Terminology, Rey, Α. Essays on Terminology, Benjamin Publishing Company: Amsterdam / Philadelphia, Sager, J. A Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, Schmitz, K.D. Indeterminacy of terms and icons in software localization [in] E.A. Bassey (ed.), Indeterminacy in Terminology and LSP, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, Sonneveld, H. & Loening, K. (eds.). Terminology, Applications in interdisciplinary communication, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Strehlow, R.A. & S.E. Wright (eds.). Standardizing Terminology for better communication: Practice, Applied Yheory and Results, Philadelphia: American Society for Testing and Materials, Standardizing and harmonizing Terminology: Theory and Practice. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, Ελληνική Βαλεοντής. Κ. Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας, Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή. Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΞΓΜΔ , Κέρκυρα: Κατσογιάννου, Μ., Ευθυμίου Ε. Θεωρία, μέθοδοι και πρακτικές της ορολογίας, Τόμος 413

12 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Εκδόσεις Καστανιώτη, Κελάνδριας, Π. (επιμ.) 20 Χρόνια Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Επετειακός Τόμος, Αθήνα: Δίαυλος, Η Μετάφραση των οικονομικών Κειμένων. Αθήνα: Δίαυλος Μπατσαλιά-Κόντη, Φ. «Θεωρητική Προσέγγιση και Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων κατά τη Μετάφραση Εξειδικευμένων Κειμένων», [στο] Τυποποίηση Ορολογίας. Πρακτικά διήμερου Ορολογίας. Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παπαβασιλείου, Π. «Η τεχνική μετάφραση στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση» [στο] Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΞΓΜΔ , Κέρκυρα: Παπαρίζος, Χ. Η Ελληνική Γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, Παριανού, Α. «Διαπολιτισμική ειδική επικοινωνία» [στο] Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΞΓΜΔ , Κέρκυρα: Globalization and Translation: The challenge for lesser languages [στο] Κελάνδριας, Π. (επιμ.) 20 Χρόνια Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Επετειακός Τόμος, Αθήνα: Δίαυλος, Σελλά, Ε. «Εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταφραστών στην Ορολογία» [στο] 20 Χρόνια Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Επετειακός Τόμος, Αθήνα: Δίαυλος, Τυποποίηση Ορολογίας. Πρακτικά διήμερου Ορολογίας. Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Χριστίδης, Α. (επιμ.) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού τ.1, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, (επιμ.) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού τ.2, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Θάνος Μεντζελόπουλος Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Εξειδίκευσης από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου Υποψήφιος Διδάκτωρ στο ως άνω Τμήμα Δ/νση: Αίγιο, Αγ. Αθανασίου 59 ΤΚ Ηλ.ταχ.: 414

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 1 11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια μελέτη πάνω στη δημιουργία και εξέλιξη της παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις)

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Γιώργος άρλας Εγνατία Οδός Α.Ε. Abstract: Current practice in the field

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Σπουδές...5 Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design Anita Krabbel,, Ingrid Wetzel Κοτσικόρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ITS Hellas Δομή και Ιστορία.

ITS Hellas Δομή και Ιστορία. ITS Hellas Δομή και Ιστορία. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-026/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Γενική εισαγωγή B. Τιμές Γ. Έσοδα Δ. Δαπάνες II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ Κατερίνα Τοράκη Στην εισήγηση αναπτύσσονται τα ζητήματα ορολογίας που προκύπτουν στις βιβλιοθήκες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING. Κεφάλαιο 2: Από την οπτική εκείνων που λαµβάνουν αποφάσεις (decision makers)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING. Κεφάλαιο 2: Από την οπτική εκείνων που λαµβάνουν αποφάσεις (decision makers) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING Κεφάλαιο 2: Από την οπτική εκείνων που λαµβάνουν αποφάσεις (decision makers) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Cyprus IT Enterprises Association. Αντώνης Σκούλλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Cyprus IT Enterprises Association. Αντώνης Σκούλλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Cyprus IT Enterprises Association Αντώνης Σκούλλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, και διάδοση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας

Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα