Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000."

Transcript

1 Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο, όπως και να ονομάζονται, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας έχουν λέξη προς λέξη το ίδιο περιεχόμενο. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 1

2 Βασικά πρότυπα του συστήματος: ISO9000.1:Οδηγός επιλογής και χρήσης ISO9001: ISO9002: ISO9000 (2) Απαιτήσεις για Σχεδιασμό/Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση, Υποστήριξη / Εξυπηρέτηση για υπηρεσίες. Απαιτήσεις για Παραγωγή ή Εξυπηρέτηση ISO9003: Απαιτήσεις για τελική επιθεώρηση και δοκιμή Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 2

3 ISO9000 (3) Η πιστοποίηση κατά ISO δεν παρέχει εγγύηση για την ποιότητα του προϊόντος. Το πρότυπο απλώς διευθετεί τη δυνατότητα και τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής. Την ίδια διασφαλισμένη δυνατότητα πρέπει να έχουν διασφαλίσει και οι προμηθευτές, υπεργολάβοι κλπ. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 3

4 ISO9000: Επιχειρησιακή Βελτίωση Το σύστημα περιέχει κάποιες δυνατότητες βελτίωσης μέσω της επιθεώρησης της παρελθούσης απόδοσης. Τα βασικότερα βήματα εφαρμογής του είναι: Κρίση και καταγραφή του τι έχει γίνει Εφαρμογήτωνόσωνέχουμεκαταγράψει Καταγραφή και ανάλυση τι έχει γίνει μέσω των επιθεωρήσεων του συστήματος Επανεξέταση του τι πρόκειται να γίνει μέσω διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 4

5 ISO9000: Επιχειρησιακή Βελτίωση (2) Συσχέτιση με τον κύκλο του Deming (PDCA). Πολιτική Ποιότητας Κατέγραψε αυτό που πρόκειται κάνεις. Αναθεώρησε αυτό που θα κάνεις Κρίνε αυτό που κάνεις Επιθεώρησε αυτό που έκανες Κάνε αυτό που προγραμμάτισες Κατέγραψε αυτό που τελικά έκανες Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 5

6 ISO9000: Επιχειρησιακή Βελτίωση (3) Διαρκής Βελτίωση του Συστήματος Διαρκής Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Διαχείρισης της Ποιότητας Πελάτες Ευθύνη της Ευθύνη της Διοίκησης Διοίκησης Πελάτες Διαχείριση Διαχείριση Πόρων Πόρων Μέτρηση Μέτρηση Ανάλυση & Ανάλυση & Βελτίωση Βελτίωση Υλοποίηση Υλοποίηση Προιόντος Προιόντος Προιόν Προιόν Εξερχόμενα Όπου Δραστηριότητες που προσθέτουν αξία Ροή Πληροφοριών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 6

7 ISO9000: Απαιτήσεις Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 7

8 Παράγραφοι: Ελέγχου Διαδικασιών Η θεμελιώδης αρχή του προτύπου είναι η ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Η επισκόπηση συμβολαίων διασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών σε προ-συμφωνημένο επίπεδο στην αρχή κάθε παραγγελίας και οι αλλαγές στις απαιτήσεις διαχειρίζονται κατάλληλα. Με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων οι ανάγκες μεταφράζονται σε προδιαγραφές και ενσωματώνονται στον σχεδιασμό Τα λάθη στο σχεδιασμό είναι δύσκολο να διορθωθούν στα επόμενα στάδια. Θεμελιώδης απαίτηση η κατανόηση των διαδικασιών. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 8

9 Παράγραφοι: Ελέγχου Διαδικασιών Υπάρχουν διαφορές στην έννοια της διαδικασίας υπό τη θεώρηση του ελέγχου διαδικασιών και υπό τη θεώρηση των κρίσιμων διαδικασιών στα πλαίσια ΔΟΠ. Διαδικασίες αγορών: Συνεργασία με προμηθευτές εισαγωγή μόνο πιστοποιημένων πρώτων υλών Επιθεώρηση & Δοκιμή: Χειρισμός μη συμμορφούμενων, Αρχεία Ποιότητας (όλατααρχεία επιθεωρήσεων - συσχέτιση με συνεχή βελτίωση). Ενέργειες πρόληψης (πρόληψη vs ανίχνευση) ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι διαδικασίες της παραγωγής και εξυπηρέτησης/εγκατάστασης χρειάζεται να κατανοηθούν και να τεκμηριωθούν Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 9

10 Παράγραφοι: Διαχείριση Ελέγχων Επιτυχία = Δέσμευση Διοίκησης Ξεκάθαρη Πολιτική & Στρατηγική Αποτελεσματική επικοινωνία Υπευθυνότητα Διοίκησης: Προσδιορισμός Υπευθυνοτήτων Παροχή πόρων Ρόλος στην διαδικασία επιθεώρησης της απόδοσης Τεκμηρίωση συστήματος: Δυνατό σημείο Σημείο κριτικής Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 10

11 Παράγραφοι: Διαχείριση Ελέγχων Ανάλυση δυνατότητας της διαδικασίας. Συνεπής διαδικασία = κατανόηση της εξέλιξης της. Τεκμηρίωση: Γραπτές οδηγίες, διαγράμματα ροής κλπ. Η συνεχής βελτίωση επιταχύνεται από τεκμηριωμένες διαδικασίες ΟΠΟΤΕ η διοίκηση αλλαγών διευκολύνεται διότι η ενέργειες αναθεώρησης είναι πιο εύκολες. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 11

12 Παράγραφοι: Διαχείριση Ελέγχων (2) Ιχνηλάτιση και προϊόντων (PDCA). Ανάλυση αποτελεσμάτων ή απόδοσης. Π.Χ. 1: Παράπονο καταναλωτή: εύκολα ανιχνεύεται και αναλύεται όλη η διαδικασία παραγωγής για να βρεθούν οι λόγοι που οδήγησαν στο παράπονο. Π.Χ. 2: Απόσυρση ολόκληρης σειράς προϊόντων από τον οργανισμό παραγωγής. Εσωτερικές επιθεωρήσεις: θέσπιση ανεξάρτητων & αντικειμενικών επιθεωρήσεων για τον έλεγχο στην εξέλιξη των διαδικασιών. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 12

13 Παράγραφοι: Διαχείριση Ελέγχων (3) Εκπαίδευση (training) σε τεχνικά ζητήματα: Ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει αποδεκτές δεξιότητες και επίπεδο εμπειρίας. Εκπαίδευση=f(ανάγκες, επάρκεια) Συμπέρασμα: Αρκετά σημεία που αφορούν την συνεχή βελτίωση. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 13

14 ISO9000: Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας Θεώρηση: 1. Πιστοποίησης 2. Εσωτερική βελτίωση Αξιολόγηση συστήματος: Συμμόρφωση στις προδιαγραφές Ευκαιρίες βελτίωσης Πιστοποίηση: Ανεξάρτητος φορέας, συμμόρφωση με απαιτήσεις συστήματος. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 14

15 ISO9000: Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας Φάση 1: Προ-αξιολόγηση 1. Εξέταση τρεχουσών και προγραμματισμένων διαδικασιών με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών και του σκοπού του συστήματος. 2. Απόφαση για το σκοπό του συστήματος και το πρότυπο. 3. Ερμηνεία του συστήματος για τον οργανισμό (απόφαση αποδεκτών παραγράφων). Παροχή βοήθειας και οδηγιών από τον Φορέα. 3. Τεκμηρίωση συστήματος: Απόδειξη, στον Φορέα, ότι είναι υπό έλεγχο. Εγχειρίδιο Ποιότητας. 4. Διαδικασίες ελέγχου: Εσωτερικές επιθεωρήσεις, παρακολούθηση προμηθευτών, επισκόπηση διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 15

16 ISO9000: Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας Φάση 2: Αξιολόγηση 1. Ανώτατο Επίπεδο Τεκμηρίωσης Συστήματος Ποιότητας. Αξιολογείται το Εγχειρίδιο Ποιότητας. Εάν ακολουθείται στην πράξη ότι είναι γραμμένο τότε το σύστημα θα πιστοποιηθεί. 2. Αξιολόγηση = αναζήτηση διαφορών μεταξύ γραπτών οδηγιών και εφαρμογής των Αναφορά μησυμμορφώσεων. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 16

17 ISO9000: Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας Φάση 2: Αξιολόγηση Μη-Συμμόρφωση (βάση κλίμακας σημαντικότητας: Μείζονος σημασίας αποτυχίες Απόρριψη (π.χ. οι εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται μόνο όταν προκύψει παράπονο από καταναλωτή). 3. Πρόταση αξιολογητή: Πιστοποίηση ή όχι (λίστα με διορθώσεις των μη συμμορφώσεων) Επικαιρότητα Διορθωτικών ενεργειών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 17

18 ISO9000: Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας Φάση 3: Διατήρηση Διατήρηση της συνέπειας στο σύστημα. Επισκέψεις μέχρι και 4 φορές το χρόνο από το Φορέα πιστοποίησης. 1 η Επίσκεψη: Διόρθωση μη-συμμορφώσεων. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 18

19 ISO9000: Αξιολόγηση οργανισμού έναντι του προτύπου: Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερική επιθεώρηση: Συστηματικοί έλεγχοι Συμμόρφωσης από μία «Ανεξάρτητη» εσωτερική ομάδα. Εξωτερικές επιθεωρήσεις από Τρίτο Φορέα. Εσωτερική επιθεώρηση Εξωτερική επιθεώρηση Διαφορές στη γνώση που συλλέγεται. Εξωτερικός επιθεωρητής: Δεν γνωρίζει καλά τον οργανισμό Ο οργανισμός μπορεί να είναι πιο πολύπλοκος από τον φορέα Ο φορέας έχει ευρεία γνώση του κλάδου Ασχολείται με ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι τετριμμένα στον οργανισμό. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 19

20 ISO9000: Η διαδικασία των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Στάδιο 1: Σχεδιασμός Προσδιορισμός σκοπού και στόχων (Να ελεγχθεί η συμμόρφωση ή η αποτελεσματικότητα). Επιλογή ομάδας επιθεωρητών (εκπαίδευση, ανεξάρτητοι τομέα). Επιθεώρηση Τεκμηρίωσης (Εγχειρίδιο Ποιότητας) Σχέδιο ρόλων μελών ομάδας Λίστα ελέγχου, επιτόπιες επισκέψεις Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 20

21 ISO9000: Η διαδικασία των Εσωτερικών επιθεωρήσεων (2) Στάδιο 1: Σχεδιασμός (2) Κριτήρια επιλογής μελών ομάδας επιθεωρήσεων: Εμπειρία στο σύστημα Εμπειρία στο προϊόν ή την υπηρεσία Συγκεκριμένες επαγγελματικές η τεχνικές δεξιότητες Δεξιότητες διοίκησης ομάδων Ικανότητα αξιοποίησης των δεξιοτήτων της ομάδας Ικανότητα συνδιαλλαγής με τους επιθεωρούμενους Ευφράδεια Απουσία προσωπικών συμφερόντων Άλλοι σχετικοί παράγοντες Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 21

22 ISO9000: Η διαδικασία των Εσωτερικών επιθεωρήσεων (3) Στάδιο 2: Διεξαγωγή επιθεώρησης 1. Εναρκτήρια συγκέντρωση (σκοπός, πλάνο). 2. Ανώτατη Διοίκηση από τον ανώτατο επιθεωρητή 3. Επίπεδο παραγωγής ή υπηρεσιών: Μέλη ομάδας 4. Σύγκριση top down εικόνας με την bottom up. 5. Συνεντεύξεις κατανόησης και καλής εκτέλεσης διαδικασιών 6. Εσωτερική επιθεώρηση: Παρατηρεί, επαληθεύει και καταγράφει Προστιθέμενη αξία: Αποκτηθείσα πληροφορία από παρακολούθηση εξέλιξης διαδικασιών και επισκοπήσεων τωνεγγράφωντεκμηρίωσης. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 22

23 ISO9000: Η διαδικασία των Εσωτερικών επιθεωρήσεων (4) Στάδιο 3: Καταγραφή ευρημάτων Τελική συγκέντρωση: παρουσίαση θετικών & αρνητικών ευρημάτων στη Διοίκηση. Επισήμανση μη-συμμορφώσεων στον αντίστοιχο τομέα Παραγωγή επίσημης αναφοράς μη-συμμορφώσεων με σκοπό την προετοιμασία σχεδίου διορθωτικών ενεργειών. Στάδιο 4: Κλείσιμο επιθεώρησης Μετά τις διορθωτικές ενέργειες, επιθεωρείται η επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών και συμμορφώσεων. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 23

24 ISO9000: Εσωτερικές επιθεωρήσεις: ένα εργαλείο συνεχής βελτίωσης. Check stage: Διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των οδηγιών από το εγχειρίδιο ποιότητας. Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συσχέτιση Λήψη αποφάσεων Δραστηριότητες αναζήτησης στοιχείων (πληροφορίας), με αντικειμενικό τρόπο, που θα αποτελέσουν input στη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. π.χ. περιορισμός κόστους, περιορισμός προβλημάτων ποιότητας Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 24

25 ISO9000: Εσωτερικές επιθεωρήσεις: ένα εργαλείο συνεχής βελτίωσης (2) Είδη πληροφορίας: 1. Ερμηνεία ISO9000: υποκειμενική ερμηνεία σχηματισμός εικόνας από επιθεωρητή τι είναι καλό για τον οργανισμό 2. Σκοπός προσέγγισης: Κριτική προσέγγισης εκπαίδευση διάδοση αρχών ποιότητας 3. Εφαρμογή ή/και ανάπτυξη των πρακτικών ποιότητας: διορθώνει αρχικές αντιλήψεις κρίση για συγκεκριμένους τομείς διάδοση αναλλοίωτης πληροφορίας στα ιεραρχικά επίπεδα μη-συμμόρφωση (λανθασμένη διαδικασία, άπειρος χειριστής, απληροφόρητος χειριστής, μη συμμορφούμενος χειριστής). Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 25

26 ISO9000: Εσωτερικές επιθεωρήσεις: ένα εργαλείο συνεχής βελτίωσης (2) Είδη πληροφορίας: 4. Ευκαιρίες βελτίωσης: Αναφορές: Διάδοση ιεραρχική ιεραρχική επικοινωνία αξιοποίηση εργαζομένων ακόμα και στα χαμηλά επίπεδα εξέλιξη και η πρόοδος των διορθωτικών ενεργειών επαληθεύεται από τους εργαζόμενους. Παρατηρήσεις: στη διάρκεια της επιθεώρησης, γέννηση ιδεών για την απόδοση και εκτέλεση των εργασιών. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΜΣ 26

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τμήμα: Διοίκησης επιχειρήσεων Βοηθητικές σημειώσεις για το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διδάσκoυσα: Φουντουλάκη Κατερίνα Πίνακας Περιεχομένων 1. Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας... 3 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, η εξοικείωση των χρηστών με καινούργια

Διαβάστε περισσότερα