Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/ Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα ηµέρα Τετάρτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο της πόλεως Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου. Η αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου επιδόθηκε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006). Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΝΑ 3. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ-Πρόεδρος 4. KAMΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. Αντιδήµαρχος 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ- Αναπληρωτής ηµάρχου 6. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-Αντιδήµαρχος 7. ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 9. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντιδήµαρχος 10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 11.ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 12.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 15. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7. ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ(δικ/νος) 2. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜ. 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (δικ/νος 3. ΦΩΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 4. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΤΡΙΠΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ(δικ/νος) 5. ΤΣΙΜΠΙ ΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 11. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣ.-Αντιδήµαρχος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος.

2 Θ Ε Μ Α 5o : Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 342/2008 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά «τροποποίηση Ο.Ε.Υ ήµου Ροδίων» Ο Πρόεδρος του.σ κ.μάνος Κόνσολας θέτει υπόψη του Σώµατος εισήγηση της /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας για την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων στις σελίδες που αφορούν την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας προκειµένου να υπάρξει ίση κατανοµή του όγκου των αρµοδιοτήτων της /νσης στα αρµόδια προτεινόµενα τµήµατα που αναπτύσσονται σε αυτήν. Η τροποποίηση έχει ως εξής : Αντικαθίσταται η σελίδα 132 & 133 στο πίνακα µε αύξοντα αριθµό 12 που αφορά την ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας όπως παρακάτω:

3 12. /νση ηµοτικής Αστυνοµίας 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Γραφείο Υποστήριξης κατάρτισης του προσωπικού & κυκλοφοριακής αγωγής Γραφείο κέντρου επιχειρήσεων 12.2 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας & Στάθµευσης Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας 12.3 Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων Επιχειρήσεων Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιώνεπαγγελµάτων και µουσικής Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας Γραφείο Εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ) 12.4 Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης & Αισθητικής Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών 12.5 Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Γραφείο Γενικών Ελέγχων Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης Αντικαθίσταται οι σελίδες 181 έως και 184 στην ενότητα µε αύξοντα αριθµό 12. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ όπως παρακάτω: 12. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

4 Στην ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής, ο οποίος εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε ζητήµατα υπηρεσιακά, εισηγείται προς την ηµοτική Αρχή και προς την Γενική /νση θέµατα της αρµοδιότητας του εκτελώντας τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής της Γενικής /νσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής. Ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 1 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ. (Φ.Ε.Κ. 478 Β ) και επιβλέπει τη λειτουργία των πιο κάτω τµηµάτων και γραφείων που ασκούν τις εξής αρµοδιότητες: 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου. Με αρµοδιότητα την παραλαβή, την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση όλων των εισερχοµένων και εξερχοµένων σχετικών εγγράφων της ιεύθυνσης. Την τήρηση εσωτερικού πρωτοκόλλου και βιβλίου αναφοράς και συµβάντων. Τη λειτουργία της µηχανοργάνωσης της /νσης, την συγκέντρωση στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από τη δράση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ενηµέρωση του κοινού, την συγκέντρωση στοιχείων των υποθέσεων που απασχολούν την υπηρεσία, την επίλυση προβληµάτων των πολιτών καθώς και τα θέµατα του προσωπικού Γραφείο Υποστήριξης - κατάρτισης του προσωπικού και κυκλοφοριακής αγωγής. Με αρµοδιότητα τη συλλογή - ταξινόµηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, την παρακολούθηση έκδοσης νέων νοµοθετηµάτων, κανονισµών και ηµοτικών διατάξεων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία του ήµου µας, καθώς και την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού. Τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής του ήµου µας, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής σε µαθητές ή σε συλλόγους.

5 Το γραφείο κέντρου επιχειρήσεων. Με αρµοδιότητα την διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, του κέντρου ασύρµατης επικοινωνίας αλλά και του τριψήφιου αριθµού προτεραιότητας. Την λήψη αναφορών από τους εξωτερικούς σταθµούς της Υπηρεσίας για τα σοβαρά περιστατικά ή συµβάντα και την άµεση ενηµέρωση των προϊσταµένων της Υπηρεσίας και των άλλων συναρµοδίων Υπηρεσιών. Την καταγραφή καταγγελιών και παραπόνων, την παροχή οδηγιών προς αντιµετώπιση τους, την καθοδήγηση για τον χειρισµό και την αντιµετώπιση των συµβάντων αυτών, το συντονισµό της κοινής δράσης του προσωπικού σύµφωνα µε τις υφιστάµενες εντολές και οδηγίες των επικεφαλής Τµήµα ελέγχου Κυκλοφορίας-Στάθµευσης Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Κυκλοφορίας Με αρµοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ρύθµιση κυκλοφορίας µε σήµατα τροχονόµων στους κόµβους της πόλης Γραφείο Στάθµευσης Τον έλεγχο της στάθµευσης παντός τύπου οχηµάτων τόσο σε χώρους παράνοµης όσο και σε χώρους ελεγχόµενης περιοχής Γραφείο Έκδοσης αδειών στάθµευσης εισόδων στους πεζοδρόµους και διακοπής κυκλοφορίας. Με αρµοδιότητα την έκδοση ιδιαίτερων σχετικών αδειών κυκλοφορίας και στάθµευσης στους πεζόδροµους. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και τις υποχρεώσεις αυτών που εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων-Επιχειρήσεων:

6 Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιών - επαγγελµάτων και µουσικής Με αρµοδιότητα τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευµάτων και επαγγελµάτων. Τη παρακολούθηση έκδοση και εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών ποινών στα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από Υγειονοµικές ιατάξεις, η τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηµατογράφων και παρεµφερών επιχειρήσεων, Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας. Με αρµοδιότητα την διαδικασία διαπίστωσης και έκδοσης βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας για µεταδηµότευση Γραφείο εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ.). Με αρµοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την έκδοση των αδειών παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, την έκδοση αδειών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, και ψυχαγωγικών παιδιών. Την έκδοση αδειών εγκατάστασης εκδιδόµενων προσώπων Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης -Αισθητικής Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Το Γραφείο αυτό ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδοµές, την επίβλεψη εφαρµογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και ενεργεί για την αφαίρεση της άδειας οικοδοµής για ασφαλιστικές εισφορές Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χωρών

7 Με αρµοδιότητα τις διατάξεις που αφορούν την καθαριότητα και την ρύπανση γενικώς, την προστασία του περιβάλλοντος, την αισθητική, την ευκοσµία και την ευταξία της πόλης µας γενικότερα. Τις διατάξεις που αφορούν την διαφήµιση και κατάληψη κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών. Με αρµοδιότητα την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των εµποροπανηγύρεων και την δραστηριότητα των µικροπωλητών γενικότερα. Το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Γενικών Ελέγχων Από το γραφείο αυτό πραγµατοποιούνται κάθε είδους έλεγχοι αρµοδιοτήτων ηµοτικής Αστυνοµίας εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Όπως επί π.χ. έλεγχοι για την κυκλοφορία και την στάθµευση, των κοινοχρήστων χώρων, µικροπωλητών κτλ Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης Το γραφείο αυτό ελέγχει την πιστή τήρηση των κανονισµών και των διατάξεων που αφορούν τις εισόδους στην Μεσαιωνική Πόλη. Επίσης προτείνεται τροποποίηση στην /νση Εξυπηρέτησης Πολιτών όπου το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου γίνεται αυτοτελές Γραφείο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.μάνος Κόνσολας κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων (αριθ.απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου 342/2008) στις σελίδες που αφορούν τη /νση ηµοτικής Αστυνοµίας όπως ακριβώς περιγράφονται ανωτέρω και στις σελίδες που αφορά τη

8 /νση Εξυπηρέτηση Πολιτών όπου το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου γίνεται αυτοτελές Γραφείο. Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως τελικά διαµορφώνεται έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Άρθρο 1 Το ήµο Ροδίων συγκροτούν: 1) ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 2) ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 3) ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος 4) ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας 5) ιεύθυνση Οικονοµικών και Ταµείου 6) ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής 7) ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 8) ιεύθυνση Τοπικής Επιχειρηµατικότητας 9) ιεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων 10) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11) ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 12) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Γενική /νση - Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου, στην οποία υπάγονται όλες οι παραπάνω ιευθύνσεις

9 Άρθρο 2 Πίνακας 5.4 Αναλυτικό Λειτουργικό Οργανόγραµµα ήµου Ροδιών ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1 ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 1.1 Τµήµα Οικοδοµικών Εφαρµογών Γραφείο Οικοδοµικών Αδειών Γραφείο Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών 1.2 Τµήµα Επιχειρήσεων και Καταστηµάτων Γραφείο Προελέγχου Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας ιεύθυνση Πολεοδοµικού 2 Σχεδιασµού 3 ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος 2.1 Τµήµα Σχεδιασµού-Παρεµβάσεων οµηµένου Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων 2.2. Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, Απαλλοτριώσεων- Τακτοποίησης Γραφείο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Γραφείο Πράξεων Αναλογισµού 3.1 Τµήµα ιαχείρισης Φυσικών Πόρων Γραφείο Υδάτινων Πόρων Γραφείο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας Γραφείο Μέτρησης Ρύπων 3.2 Τµήµα Αισθητικής Αναβάθµισης και Συντήρησης ηµοτικών Εσωτερικών Χώρων και Κτιρίων Γραφείο Αισθητικής Αναβάθµισης Γραφείο Συντήρησης Γραφείο Καθαριότητας Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας 3.3 Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

10 3.3.1 Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου Γραφείο Φυτικού και Ζωϊκού Πλούτου Γραφείο Παιδικών Χαρών 4 5 ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας ιεύθυνση Οικονοµικών και Ταµείου 4.1 Τµήµα Ελέγχου Προσόδων και Βεβαιώσεων Φόρων και Εισφορών Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Γραφείο T.A.Π., Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού Γραφείο Ελέγχου Εσόδων & Φορολογικών ιαφορών 4.2 Τµήµα ηµοτικού Φόρου Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Γραφείο Ελέγχων 4.3 Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας Γραφείο Προµηθειών Γραφείο Αποθήκης Γραφείο Κινητής ηµοτικής Περιουσίας Γραφείο Κτηµατολογίου 5.1 Τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Πληροφόρησης Γραφείο Προϋπολογισµών Γραφείο Παρακολούθησης Ταµειακών Προγραµµάτων Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης των Έργων 5.2 Τµήµα Λογιστικής Εσόδων και Εξόδων Γραφείο Ελέγχου απανών Γραφείο Λογιστηρίου Γραφείο οικονοµικής διαχείρισης εργων 5.3 Τµήµα Ταµείου Γραφείο Πληρωµών Γραφείο Εισπράξεων

11 6 ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής 6.1 Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο ιεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Καθαρογραφής Πρακτικών και Σύνταξης Αποφάσεων Γραφείο Υποστήριξης και Συντονισµού της Λειτουργίας ηµοτικού Συµβουλίου Νέων, Λοιπών Συλλογικών Οργάνων, Επιτροπών και Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεων ήµου Γραφείο Παρατάξεων ηµοτικού Συµβουλίου 6.2 Τµήµα ιοίκησης Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου, ιεκπεραίωσης και ιοικητικής Στήριξης Γραφείο ηµαρχιακής Επιτροπής Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων, Λαϊκών Αγορών Γραφείο Θεµάτων Παιδείας Γραφείο Σωµατείων Εργαζοµένων 6.3 Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης Γραφείο ηµοτολογίου-ιθαγένειας- Πολιτικών Γάµων Γραφείο Μητρώου-Στρατολογίας Γραφείο Μεταδηµοτεύσεων και Εκλογών 6.4 Τµήµα Ληξιαρχείου Γραφείο Συντάξεως ληξιαρχικών πράξεων Γραφείο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων Γραφείο ηµοτικών Κοιµητηρίων 6.5 Τµήµα ιοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο ιαχείρισης Αξιοποίησης Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο Μισθοδοσίας και Κινήτρων Γραφείο Επιµόρφωσης Προσωπικού Γραφείο Γιατρών και Τεχνικών Ασφαλείας Εργασίας 6.6 Τµήµα Ποιότητας Ζωής

12 7 ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 8 ιεύθυνση Τοπικής Επιχειρηµατικότητας Γραφείο Επικοινωνίας του πολίτη προς το ήµο Γραφείο Υποδοχής και Πρώτης Ενηµέρωσης του Πολίτη Γραφείο Συνηγόρου του ηµότη & Κοινωνικής ιαµεσολάβησης 6.7 Τµήµα Αλλοδαπών Γραφείο Εισερχοµένων Γραφείο ιεκπεραίωσης 7.1 Τµήµα Προγραµµατισµού & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Γραφείο Προγραµµατισµού και Τεκµηρίωσης Γραφείο Έρευνας Γραφείο Συντονισµού Οργανωτικών οµών του ήµου Γραφείο Επικοινωνιακού Σχεδιασµού Γραφείο Εναλλακτικών Πηγών Χρηµατοδότησης Γραφείο Πολιτικής Προστασίας- Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α) και ιαχείρισης Κρίσεων 7.2 Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Μηχανογράφησης Γραφείο Μηχανοργάνωσης- Μηχανογράφησης Γραφείο Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών Γραφείο Συντήρησης και Εξοπλισµού 7.3 Τµήµα Προώθησης Εθελοντισµού και Ανάπτυξης Κοινωνικού Κεφαλαίου Γραφείο Υποστήριξης και Επικοινωνίας µε Τοπικούς Συλλόγους και Σωµατεία Γραφείο Συνεργασίας ήµου και Κοινωνίας Πολιτών 8.1 Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραφείο Παρακολούθησης εικτών Ανάπτυξης της Πόλης Γραφείο Προγραµµάτων Κατάρτισης Γραφείο Ανέργων και Επιχειρήσεων 8.2 Τµήµα Παραγωγικών Φορέων και Επενδύσεων

13 8.2.1 Γραφείο Συνεργασίας µε Παραγωγικούς Φορείς Γραφείο Ενηµέρωσης Επενδυτών 9 ιεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων 9.1 Τµήµα Μεσαιωνικής πόλης Γραφείο Μελετών και Έργων Γραφείο Οχυρώσεων Γραφείο Γραµµατείας και Τεκµηρίωσης 9.2 Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων & Ιστορικών Κτιρίων Γραφείο Μελετών και Έργων Γραφείο Εµφάνισης Αρχαιολογικών χώρων 9.3. Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων 10 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11 ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 10.1 Τµήµα Ελέγχου και ιεκπεραίωσης Γραφείο Γραµµατείας Γραφείο Ελέγχου 10.2 Τµήµα Οδοποιίας Γραφείο Οδικών Έργων Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων 10.3 Τµήµα Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κτιριακών Έργων και Εγκαταστάσεων Γραφείο Έργων ιαµόρφωσης Κοινόχρηστων Χώρων &Τοπίου Γραφείο Στεγασµένων Συνεργείων 10.4 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικό Γραφείο Ηλεκτρολογικών Έργων Γραφείο Μηχανολογικών Έργων 10.5 Τµήµα Οχηµάτων-Μηχανηµάτων Γραφείο Κίνησης Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης 10,6, Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων 11.1 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών Γραφείων Μεσαιωνικής Πόλης Γραφείο Συνοικίας Αγίων Αποστόλων Γραφείο Συνοικίας Ροδινιού

14 Γραφείο Συνοικίας Μητρόπολης Γραφείο Συνοικίας Ανάληψης 11.2 Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Γραφείο ιεκπεραίωσης Γραφείο Αρχείου και ιαχείρισης Παραπόνων Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου 12 /νση ηµοτικής Αστυνοµίας 13 Γενική ιεύθυνση- Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Γραφείο Υποστήριξης κατάρτισης του προσωπικού & κυκλοφοριακής αγωγής Γραφείο κέντρου επιχειρήσεων 12.2 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας & Στάθµευσης Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας 12.3 Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων Επιχειρήσεων Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιών-επαγγελµάτων και µουσικής Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας Γραφείο Εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ) 12.4 Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης & Αισθητικής Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών 12.5 Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Γραφείο Γενικών Ελέγχων Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης 13.1 Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου 13.2 Γραφείο Αντιδηµάρχων

15 13.3 Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 13.4 Γραφείο Γενικού ιευθυντή 13.5 Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης ηµάρχου 13.6 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Πιστοποίησης 13.7 Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 13.8 Γραφείο Τύπου, ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Οι αρµοδιότητες και το αντικείµενο εργασίας και απασχόλησης κάθε Υπηρεσίας, Τµήµατος ή Γραφείου που αναφέρονται στο άρθρο 2 έχουν ως εξής: 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γραφείο Οικοδοµικών Αδειών Έχει την ευθύνη για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών και την τήρηση του σχετικού αρχείου Γραφείο Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών

16 Έχει την ευθύνη: -εφαρµογής της διαδικασίας χαρακτηρισµού και κατεδάφισης αυθαιρέτων, επιβολής προστίµων, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλες σχετικές ενέργειες, -επιβολής διοικητικών προστίµων (Α 60Ν 947/1979) -εφαρµογής διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισµάτων (αρ. 8 και 9 Ν.1512/1985) - σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων οικοδοµών. Τηρεί αρχείο σχετικό µε τα θέµατα ευθύνης. Συµµετέχει ή συνεργάζεται µε τις θεσµοθετηµένες και µη επιτροπές αρµοδιότητας της. 1.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Γραφείο Προελέγχου Έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις κανονιστικές διατάξεις και εισηγείται στην ηµαρχιακή Επιτροπή για τη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας Έχει την ευθύνη, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδοµικής καταλληλότητας, των προοριζόµενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συναφών αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. α βαθµού. 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και

17 φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας Τµήµα σχεδιασµού παρεµβάσεων δοµηµένου περιβάλλοντος (εκτός Μεσσαιωνικής Πόλης) Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Έχει την ευθύνη: -Του πολεοδοµικού σχεδιασµού στα όρια των διοικητικών ορίων της πόλης την τροποποίηση του σχεδίου πόλης, την αναστολή των οικοδοµικών εργασιών. -της σύνταξης του γενικότερου προγραµµατισµού του ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού. -της σύνταξης των γενικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της πόλης σύµφωνα µε τους στόχους του πολεοδοµικού σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων Έχει την ευθύνη -του σχεδιασµού των συνολικών πολεοδοµικών παρεµβάσεων, αναπλάσεων γειτονιών κ.λ.π. -της σύνταξης των σχεδίων εκτάκτων αναγκών. -της παροχής βεβαιώσεων σχετικών µε το σχέδιο πόλης, χρονολογία κτιρίων βοµβόπληκτων, σεισµόπληκτων κ.λ.π. Τηρεί αρχείο των θεµάτων αρµοδιότητας του και τους σχετικούς χάρτες. Συµµετέχει ή συνεργάζεται µε τις επιτροπές θεσµοθέτησης και µη που σχετίζονται µε θέµατα αρµοδιότητας της Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, απαλλοτριώσεων - τακτοποίησης Γραφείο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Έχει την ευθύνη: -της οργάνωσης και λειτουργίας των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών.

18 -της σύνταξης των υψοµετρικών των δρόµων της πόλης. -των ονοµατοθεσιών και αρίθµησης των δρόµων Γραφείο Πράξεων Αναλογισµού Έχει την ευθύνη: - της κατάρτισης και έκδοσης πράξεων αναλογισµού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, -της σύνταξης των υψοµετρικών των δρόµων της πόλης. 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας. Η ιεύθυνση σύµφωνα µε τις οδηγίες του ηµάρχου και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών µεριµνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθµό των προς εκτέλεση έργων. Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύµφωνα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου. Υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος για την τελική διαµόρφωση και περαιτέρω έγκριση του από τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το ηµοτικό Συµβούλιο. Παρακολουθεί την πορεία των εκτελούµενων έργων και εισηγείται µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τυχόν επιβαλλόµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος 3.1. Τµήµα διαχείρισης φυσικών πόρων Γραφείο Υδάτινων Πόρων Γραφείο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας

19 Γραφείο Μέτρησης Ρύπων Τα Γραφεία που συγκροτούν το Τµήµα αυτό λειτουργούν υπό την διεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: - Την εκπόνηση µελετών - Την συνεργασία µε αρµοδίου φορείς της πολιτείας, του ήµου, του ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα - την υπόδειξη µέτρων και στην εκτέλεση έργων, προγραµµάτων κ.λ.π. που αφορούν κρίσιµα για την αειφόρο ανάπτυξη του ήµου Ροδίων ζητήµατα σχετικά µε τους ορυκτούς πόρους, τους υδάτινους πόρους, ήπιες µορφές ενέργειας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς επίσης τη µέτρηση ρύπων Τµήµα αισθητικής αναβάθµισης και συντήρησης δηµοτικών εσωτερικών χώρων και κτιρίων Γραφείο αισθητικής αναβάθµισης Γραφείο Συντήρησης Γραφείο Καθαριότητας Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Τα γραφεία που συγκροτούν το τµήµα αυτό, µεριµνούν σε συνεργασία µε τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του ήµου Ρόδου, ή άλλο αρµόδιο φορέα διάδοχο αυτής, (ΦΟ ΣΑ κ.λ.π.) για την εφαρµογή του ηµοτικού Κανονισµού Καθαριότητας και επιλαµβάνεται σε όλα τα θέµατα υγιεινής και καθαριότητας σε συνεργασία µε την ηµοτική Αστυνοµία και το Τµήµα Προσόδων. Μεριµνά για τον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων και των δηµοτικών κτιρίων, την αισθητική αναβάθµιση, συντήρηση, καθαριότητα, υγιεινή και ασφάλεια, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων για τα παραπάνω θέµατα, που η κείµενη νοµοθεσία ορίζει για τους Ο.Τ.Α. α βαθµού Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών Γραφείο Συντήρησης και ανάπτυξης Πρασίνου Γραφείο Φυτικού και Ζωϊκού Πλούτου Γραφείο Παιδικών Χαρών Τα Γραφεία που συγκροτούν το Τµήµα αυτό λειτουργούν υπό την ιεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Μεριµνά για την παραγωγή σ' όλα τα ηµοτικά Φυτώρια και θερµοκήπια, φυτών, λουλουδιών και δένδρων, τα οποία είναι

20 διαθέσιµα για την αντικατάσταση, συµπλήρωση ή επέκταση του πρασίνου της πόλης, είτε τα διαθέτει σε ενδιαφερόµενους από το ηµοτικό Ανθοπωλείο. Συντάσσει µελέτες για την εγκατάσταση αξιοποίηση και εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών, τη συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, και επιβλέπει στην εκτέλεση έργων εκτροφής ζώων, πτηνών και ψαριών. Συντάσσει µελέτες και επιβλέπει στην εκτέλεση έργων καταπολέµησης παρασίτων, εντόµων, ζώων κ.λ.π. Συντάσσει µελέτες προµηθείας ζωοτροφών και µεριµνά στην περιποίηση και συντήρηση των υπαρχόντων σε ηµοτικούς χώρους, ζώων πτηνών και ψαριών. Μεριµνά στην απολύµανση και ψεκασµό κοινοχρήστων χώρων, βόθρων αποχετευτικών φρεατίων και υπονόµων, κατοικιών, γραφείων, σχολείων και γενικά οποιουδήποτε χώρου είναι εστία µολύνσεως, µε ειδικό γι' αυτό συνεργείο. Συντάσσει κοστολόγια για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Μεριµνά για την περισυλλογή των αδέσποτων και τη φροντίδα των ζώων που βρίσκονται στο κυνοτροφείο εφαρµόζοντας τους καθιερωµένους κανόνες για το αντικείµενο αυτό. Μεριµνά για την αποµάκρυνση από τους δρόµους και τις παραλίες των τραυµατισµένων ή νεκρών ζώων. Γενικά εκτελεί όλες τις αρµοδιότητες που έχουν οι Ο.Τ.Α α βαθµού για θέµατα συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου, φυτικού και ζωϊκού πλούτου και παιδικών χαρών. 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας Τµήµα Ελέγχου Προσόδων και βεβαιώσεων φόρων και εισφορών Στο Τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω Γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία ιεύθυνση του προϊσταµένου του

21 Τµήµατος και µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των ήµων και Κοινοτήτων που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του ήµου από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα, πλην ΤΑΠ, τελών καθαριότητας και φωτισµού και ΗΦΟ Ω. Καταρτίζει σχετικούς µε τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δηµοτικών προσόδων. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαµβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόµων και διαταγµάτων, νοµολογία, γνωµατεύσεις και εγκυκλίους. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση των οικείων χρηµατικών καταλόγων Γραφείο Τ.Α.Π., Τελών καθαριότητας και φωτισµού Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των ήµων και Κοινοτήτων και τη λοιπή νοµοθεσία που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του ήµου από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) και τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού. Καταρτίζει σχετικούς µε τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δηµοτικών προσόδων. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαµβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόµων και διαταγµάτων, νοµολογία, γνωµατεύσεις και εγκυκλίους. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτι ση των οικείων χρηµατικών καταλόγων. Επίσης προβαίνει στις εξής ενέργειες: -Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ακινήτων που έχουν µετρητή της.ε.η. Αποστολή στη.ε.η. για είσπραξη του Τ.Α.Π. και των τελών καθαριότητας και φωτισµού. -Οργάνωση συνεργείου εξακρίβωσης επιφανειών. -Για τα ακίνητα που δεν έχουν µετρητή της.ε.η. γίνεται βεβαίωση για είσπραξη των τελών µε βεβαιωτικούς καταλόγους, οι οποίοι συντάσσονται µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαµβάνουν και τα ακίνητα, για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους

22 υπόχρεους µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ήµος ή µε αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισµό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. - ιαδικασία προσδιορισµού ΤΑΠ και τελών καθαριότητας και φωτισµού για όλα τα ακίνητα ηλεκτροδοτούµενα και µη. -Τήρηση αρχείου όλων των ακινήτων που έχουν µετρητή της.ε.η. ως και µη ηλεκτροδοτουµένων Γραφείο Ελέγχου Εσόδων και Φορολογικών ιαφορών Προβαίνει σε συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες ( ΟΥ κλπ) στον έλεγχο των πάσης φύσεως βιβλίων και στοιχείων που τηρούν οι φορολογούµενοι για την σύλληψη της φορολογητέας ύλης, που αφορά φόρους, τέλη και δικαιώµατα του ήµου. Φροντίζει για όλη τη διαδικασία της βεβαίωσης των διαφυγόντων εσόδων από τους φορολογούµενους και την προώθηση των βεβαιωτικών καταλόγων στο Γραφείο Εισπράξεως Εσόδων. ιεξάγει κάθε υπηρεσία και αλληλογραφία που αφορά τη διαγραφή βεβαιωθέντων ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων, επιλαµβάνεται της επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων µεταξύ ήµου και φορολογουµένων αναφορικά µε την επιβολή, βεβαίωση, µείωση κ.λ.π. οφειλοµένου ποσού. ιεξάγει, παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τις ενώπιον των αρµοδίων Επιτροπών Επίλυση Φορολογικών αµφισβητήσεων και διαφορών µεταξύ ήµου και φορολογουµένων, αναφορικά µε οφειλόµενους άµεσους δηµοτικούς φόρους, τέλη και δικαιώµατα, παρακολουθώντας την έγκαιρη εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω επιτροπών. Εισηγείται τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος, ενεργεί την αλληλογραφία αυτού και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεων του. Εντέλλεται την λήψη των επιτρεποµένων από το Νόµο αναγκαστικών µέτρων είσπραξης καθυστερούµενων εσόδων του ήµου. Παραλαµβάνει µε αποδεικτικό τους χρηµατικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο Ταµείο από τις αρµόδιες υπηρεσίες και εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των προσφυγών σε κάθε φορολογική διαφορά, τις διαβιβάζει στα αρµόδια Γραφεία για αντίκρουση των προβαλλόµενων ισχυρισµών και φροντίζει για την παραποµπή τους στα αρµόδια όργανα. Τηρεί αρχείο δικογραφιών και αποφάσεων και πρωτόκολλο κατάθεσης ενδίκων µέσων και ενηµερώνει τον ιευθυντή

23 Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την άσκηση ενδίκων µέσων πρώτου και δεύτερου βαθµού κατά φορολογικών εγγράφων. 4.2 Τµήµα ηµοτικού Φόρου ( Η.ΦΟ. Ω) Το Τµήµα του ηµοτικού Φόρου, λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του προϊσταµένου του Τµήµατος και επιµελείται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ηµοτικού Φόρου ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ..Ω) που θεσµοθετήθηκε µε τον Νόµο 2214/94 άρθρο 60.Για τη λειτουργία του Τµήµατος συνιστώνται δύο Γραφεία Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Το Γραφείο αυτό επιµελείται για την Βεβαίωση και την είσπραξη του ηµοτικού Φόρου ωδεκανήσου, καθώς και την κατάθεση των χρηµάτων σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται µέσω του κεντρικού ταµείου του ήµου. Φροντίζει για την συγκέντρωση των τριµηνιαίων δηλώσεων απόδοσης του φόρου και τηρεί αρχείο φορολογουµένων. Τοποθετούνται έξι (ό)διαχειριστές και έξι (ό)εκδότες Γραφείο Ελέγχων Το Γραφείο αυτό αντικείµενο έχει τον έλεγχο των δηλώσεων του ΗΦΟ Ω και την σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Προς τούτο συνεργάζεται στενά µε την αρµόδια.ο.υ. προκειµένου να ελέγχει το αληθές των δηλώσεων των φορολογουµένων. Σε περίπτωση διαφορών προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που συνεπάγεται η βεβαίωση τόσο του διαφυγόντος φόρου, όσο και της επιβολής του αναλογούντος προστίµου, δηλαδή καταρτίζει τους σχετικούς βεβαιωτικούς κατάλογους και τους αποστέλλει στο Τµήµα Ταµείου - Γραφείο καθυστερουµένων οφειλών Τµήµα ιαχείρισης περιουσίας Γραφείο Προµηθειών Το Γραφείο Προµηθειών έχει ως γενικό αντικείµενο την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και την προµήθεια:

24 -Κάθε φύσης υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση τεχνικών έργων επισκευών ή συντηρήσεων, σύµφωνα µε το αντικείµενο της ιεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του ήµου (υλικά ενσωµατωµένα στα έργα, ανταλλακτικά λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ. λ. π.) -Μηχανηµάτων, κινητών µηχανηµάτων, τεχνικών συγκροτηµάτων, συσκευών, εργαλείων, επίπλων, µηχανών γραφείου κ.λ.π. παγίων στοιχείων. -Υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (µισθώσεις µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, ασφαλίσεις κ.λ.π.) -Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού, για την ετοιµασία των Ετησίων και γενικά Περιοδικών Προγραµµάτων Προµηθειών. -Μέριµνα για τη διανοµή των εγκεκριµένων προγραµµάτων προµηθειών στις επιµέρους ενότητες. Ετοιµασία και εισήγηση του προγράµµατος Προµηθειών του ήµου που θα προωθηθεί µε βάση τη νοµοθεσία περί ενιαίων Κρατικών Προµηθειών. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράµµατος αυτού και περιοδική ενηµέρωση των ιευθύνσεων των υπηρεσιών του ήµου ανάλογα. -Μέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προµήθειας ειδών από τις επιµέρους διοικητικές ενότητες του ήµου. -Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιµότητας κάθε προµήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών (πλην εκείνων που έχουν περιληφθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Κρατικών Προµηθειών) σε συγκεκριµένους προµηθευτές ( ιακηρύξεις, διαγωνισµοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κλπ - Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας µέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών. -Μέριµνα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας Επιτροπών, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισµών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελλοµένων ειδών (ποσοτική /ποιοτική/ εν λειτουργία παραλαβή /οριστική παραλαβή). -Ετοιµασία περιοδικών απολογισµών προγραµµάτων προµηθειών ή απολογισµών κατά περίπτωση προµηθειών. -Μέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού των αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.

25 - ιενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών που ενδιαφέρουν τον ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας. -Τήρηση συγκεκριµένων πληροφοριακών αρχείων και εγγράφων προµηθειών (Αρχείο προµηθευοµένων ειδών, Αρχείο προµηθευτών, Αρχείο Φακέλων Προµηθειών κ.λ.π.). Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τις άλλες διοικητικές µονάδες του ήµου για την εκπόνηση µελετών και την επίβλεψη εξειδικευµένων προµηθειών Γραφείο Αποθήκης Στην αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκει: Η παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τις προβλεπόµενες επιτροπές. Η ταξινόµηση και η µέριµνα διαφύλαξης και συντήρησης των ειδών που θα παραληφθούν, ως και η διάθεση αυτών, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις διαχείρισης υλικού στα οικεία Τµήµατα διαφόρων Υπηρεσιών Γραφείο Κινητής δηµοτικής Περιουσίας Στην αρµοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκουν: -Η τήρηση αρχείου στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλος ο εξοπλισµός γραφείων COMPUTER εργαλεία, βιβλία κ.λ.π. οχήµατα, µηχανήµατα, µηχανολογικός εξοπλισµός κ.λ.π. του ήµου. -Η διαχείριση όλων των παραπάνω αντικειµένων και υλικών, χαρακτηρίζοντας τα, σε συνεργασία µε το γραφείο Προµηθειών, ως ανήκοντα στη κατηγορία των υλικών για έργα κατασκευής ή συντήρησης ή στην κατηγορία της λοιπής κινητής περιουσίας του ήµου. -Η τήρηση ατοµικών χρεωστικών καρτελών, που θα περιλαµβάνουν τα αντικείµενα ή υλικά που έχουν χρεωθεί οι εργαζόµενοι στο ήµο Γραφείο Κτηµατολογίου Στην αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκει:

26 Η φροντίδα για την κατάρτιση του επίσηµου Κτηµατολογίου των ακινήτων του ήµου, η κατάταξη των τίτλων κυριότητας του ήµου και των σχετικών εκθέσεων προς αυτούς της Επιτροπής του Κτηµατολογίου κατά φακέλους. Τέλος µεριµνά για τη µεταγραφή των ακινήτων και την ασφαλή και υπεύθυνη διαφύλαξη τους. Η σύνταξη σε σχέδιο των διακηρύξεων των δηµοπρασιών προς µίσθωση των δηµοτικών κτηµάτων και η ενέργεια της σχετικής προς αυτά αλληλογραφίας. Η επιµέλεια προς κατάρτιση και έγκαιρη υπογραφή των µισθωτηρίων συµβολαίων και η άµεση επίβλεψη επί της ακριβούς από πάσης απόψεως των όρων αυτών παρά των υπόχρεων σ' αυτό µισθωτών. Η τήρηση βιβλίου εµφαίνοντας κατά τάξη τους µισθωτούς για καθένα των δηµοτικών ακινήτων, θέσεων και εγκαταστάσεων, το σκοπό της χρήσης, το µίσθωµα, το χρόνο έναρξης και λήξης της µίσθωσης καθώς και ο σχηµατισµός ιδιαίτερου φακέλου για κάθε µίσθωση που περιέχει τα θεµελιωµένα και εν γένει τα αφορώντα στοιχεία. Η σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων των εσόδων των δηµοτικών κτηµάτων (Μισθωµάτων) και η διαβίβαση τους στο Ταµείο για Είσπραξη µε κοινοποίηση αντίγραφο στο Λογιστήριο. Η συγκέντρωση οποιασδήποτε φύσεως τίτλων της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας του ήµου και της κοινοχρήστου ακινήτου περιουσίας (πάρκα κ.λ.π.) και η σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράµµατος. Η εποπτεία σε όλα τα δηµοτικά µίσθια στο τέλος χρήσης αυτών από τους ενοικιαστές, σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών κανονισµών και των σχετικών µισθωτηρίων συµβολαίων και η καταγγελία κάθε παραβάτη αυτών και η προστασία γενικά των συµφερόντων του ήµου. Η διαπίστωση οποιασδήποτε βλάβης ή ζηµιάς και η µέριµνα της επανόρθωσης αυτής από τον ενοικιαστή ή το ήµο ανάλογα µε την υπαιτιότητα καθενός. Η παρακολούθηση του χρόνου λήξης των µισθώσεων των δηµοτικών µισθίων και η έγκαιρη ενέργεια διεξαγωγής των νόµιµων δηµοπρασιών για την επαναµίσθωση τους. Η φροντίδα διοίκησης και διαχείρισης όλων εν γένει των ακινήτων του ήµου, µισθωµένων ή µη κτισµάτων, οικοπέδων, ή άλλης µορφής ακινήτων είτε αυτές είναι ιδιοκτησίες του είτε κατά χρήση από άλλους φορείς. 5. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε

27 συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νση κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας. 5.1.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Το τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και πληροφόρησης έχει ως γενικό αντικείµενο, τον έλεγχο και τήρηση των διαδικασιών οικονοµικού προγραµµατισµού και ελέγχου του ήµου (περιοδικοί προϋπολογισµοί/απολογισµοί, εσωτερικό έλεγχο, οικονοµική πληροφόρηση κ.λ.π.) την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ταµειακών προγραµµάτων. Στο τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Γραφείο Προϋπολογισµών Οι αρµοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση και κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών, απολογισµών εσόδων και εξόδων, προϋπολογισµό δαπανών και λειτουργίας των Υπηρεσιών του ήµου και των αντιστοίχων προϋπολογισµών εσόδων του ήµου. Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και παροχή στοιχείων για την κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισµών δράσης και χρηµατοδότησης του ήµου σε αντιστοιχία προς τα ετήσια προγράµµατα δράσης του ήµου. Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Σχεδιασµού για την κατάρτιση και εισήγηση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού δράσης και λειτουργίας του ήµου. Προώθηση των προϋπολογισµών προς έγκριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων και παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουµένων προϋπολογισµών. Εξαγωγή των αποκλίσεων µεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών µεγεθών.

28 ιερµήνευση των αποκλίσεων σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Σχεδιασµού Οργάνωσης και Πληροφορικής και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. Σύνταξη των ετησίων οικονοµικών απολογισµών του ήµου. Επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων και εξαγωγή συµπερασµάτων για την εκµετάλλευση και το κόστος παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών του ήµου προς τους πολίτες. Εισήγηση της τιµολογιακής πολιτικής του ήµου ως προς τη χρέωση ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες Γραφείο Παρακολούθησης Ταµειακών Προγραµµάτων Οι αρµοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: ιαµόρφωση και παρακολούθηση των ταµειακών προγραµµάτων του ήµου µε τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναµενόµενων εισπράξεων. Ενηµέρωση της ιεύθυνσης για την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων. Σύνταξη και υποβολή στη ιεύθυνση περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο ήµος Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης Έργων. Παρακολουθεί και µεριµνά ειδικότερα, την οικονοµική διαχείριση, απορρόφηση, και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων, που σύµφωνα µε κάθε είδους προγράµµατα αφορούν την εκτέλεση έργων και γενικότερα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της διαχειριστικής επάρκειας όλων των εκτελούµενων έργων του ήµου Ροδίων. 5.2 Τµήµα Λογιστικής Εσόδων Εξόδων Το Τµήµα Λογιστικής Εσόδων - Εξόδων έχει ως γενικό αντικείµενο τον ουσιαστικό έλεγχο και την δηµοσιολογική παρακολούθηση της οικονοµικής διοίκησης, του ελέγχου δαπανών και του λογιστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων του ήµου. Στο Τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του προϊστάµενου του Τµήµατος.

29 Γραφείο Ελέγχου απανών Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Ελέγχου απανών είναι οι ακόλουθες: -Έλεγχος των καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού και έκδοση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. - Αποστολή των καταστάσεων και ενταλµάτων στο Γραφείο Λογιστηρίου για ενηµέρωση των εκεί τηρουµένων βιβλίων και στη συνέχεια αποστολή στο Τµήµα Ταµείου - Γραφείο πληρωµών για τη διενέργεια των πληρωµών στο προσωπικό. - Συγκέντρωση και έλεγχος των κάθε φύσεως παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του ήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους. -Έλεγχος των προηγουµένων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισµού ήµου και έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στους δικαιούχους. Αποστολή των ενταλµάτων µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παραστατικά στο Γραφείο λογιστηρίου για ενηµέρωση των εκεί τηρουµένων βιβλίων και στη συνέχεια αποστολή στο τµήµα Ταµείου Γραφείο Πληρωµών για διενέργεια των πληρωµών. -Τήρηση κάθε πληροφοριακού αρχείου (βιβλία κ.λ.π.) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις Γραφείο Λογιστηρίου Τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και τα λοιπά βοηθητικά βιβλία που καθορίζουν οι διατάξεις για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµωνκαι Κοινοτήτων. Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων και έγκαιρα εισηγείται για την ενίσχυση των πιστώσεων που είναι σε ανεπάρκεια και γενικά διατυπώνει προβλέψεις για τ' αποτελέσµατα της εκτέλεσης του. Τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισµού εξόδων που περιλαµβάνει και τις σχετικές διατάξεις (νόµους διατάγµατα, αποφάσεις κ.τ.λ). Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις καταρτίζει και υποβάλλει στον ήµαρχο, τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους µηνιαίους και τους ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τηρεί βιβλίο πιστωτών του ήµου. ιεκπεραιώνει την εργασία, την

30 αλληλογραφία που συσχετίζεται µε την απόδοση λογαριασµού από τον ήµαρχο στο ηµοτικό Συµβούλιο και παρακολουθεί τη λήξη των ενταλµάτων προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού από τους υπόλογους. Εφαρµόζει τις διατάξεις για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµων και Κοινοτήτων στο µέρος που αφορούν το Γραφείο (υποχρεωτικά βιβλία κ.λ.π.) Τηρεί βιβλίο δηµοσιεύσεων δηµοπρασιών για τη βεβαίωση του αντίτιµου σε βάρος των υπόχρεων εργολάβων και προµηθειών. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής από το Γραφείο Ελέγχου απανών, µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά/ παραστατικά κάθε πληρωµής, προκειµένου να πραγµατοποιείται η ενηµέρωση των βιβλίων του τµήµατος και ο έλεγχος για την ύπαρξη επαρκούς πιστώσεως για την πληρωµή. Αποστολή των ενταλµάτων στο Τµήµα για την διενέργεια των πληρωµών. Προβαίνει στη συνεχή ενηµέρωση του Τµήµατος Οικονοµικού Προγραµµατισµού για την πορεία των εισπράξεων/πληρωµών κατά κατηγορία λογαριασµό και γενικά για τις µεταβολές οποιουδήποτε µεγέθους του λογιστικού συστήµατος του ήµου σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαδικασίες Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών, που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ήµου. Παρέχει κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ηµόσιες/ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των εισπράξεων που πραγµατοποιούνται από τα ηµοτικά Κοιµητήρια. Τηρεί την εφαρµογή του διπλογραφικού Λογιστικού συστήµατος Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης των έργων Παρακολουθεί και µεριµνά ειδικότερα, την οικονοµική διαχείριση, απορρόφηση, και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων. Η Μονάδα Οικονοµικής ιαχείρισης είναι αρµόδια για τη διαχείριση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, από την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων έως τη διενέργεια των πληρωµών και την τήρηση των απαιτούµενων κατά περίπτωση διαδικασιών του κυκλώµατος λογιστικής παρακολούθησης αυτών και των σχετικών εγγράφων (προυπολογισµοί,χρεώσεις, πιστώσεις, ενταλµατοποίηση δαπανών κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα των

31 πραγµατοποιούµενων δαπανών, καθώς και η τήρηση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: -Εναρµόνιση των σχετικών µε τη Μονάδα ιαδικασιών µε την ισχύουσα νοµοθεσία -Στην περίπτωση των έµµεσων πληρωµών τακτική ενηµέρωση (υποβολή στοιχείων κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού) στη ιαχειριστική Αρχή. -Τεκµηρίωση της διαδροµής ελέγχου - ηµοσιονοµικός έλεγχος των πληρωµών της πράξης - ιενέργεια πληρωµών του έργου µε βάση τη σχετική διαδικασία -Καταχώριση εισπράξεων/πληρωµών στο λογιστικό σύστηµα του ήµου µε βάση το προβλεπόµενο σύστηµα λειτουργίας -Αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων πράξεων σε εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς 5.3. Τµήµα Ταµείου Τα Γραφεία που συγκροτούν την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, λειτουργούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Ταµείου ( ηµοτικού Ταµία) και µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά. Ο ηµοτικός Ταµίας µε προσωπική του ευθύνη εποπτεύει και διεξάγει δια των ειδικών οριζοµένων διαχειριστικών οργάνων, την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί Οικονοµικής ιοίκησης και Λογιστικού των ήµων και ειδικότερα: Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόµενα σ' αυτόν όργανα. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία σε µετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του ήµου, καθώς και για την φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει. Εποπτεύει την τήρηση των προβλεποµένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταµειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των Εσόδων και Εξόδων, ευθυνόµενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθµίζει τα της χρηµατικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτορικών οργάνων.

32 5.3.1 Γραφείο Πληρωµών Ενεργεί τον έλεγχο των εκδοθέντων και διαβιβασθέντων στο Ταµείο ενταλµάτων και βάσει αυτών, προβαίνει στην πληρωµή των δικαιούχων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις περί λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων και της λοιπής Νοµοθεσίας. Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον Νόµο λογιστικά - ταµειακά βιβλία εξόδων, καταρτίζει τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εξόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στα Υπουργεία, Περιφερειακή /νση κ.λ.π. συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται απ' τον ετήσιο απολογισµό εξόδων και καταρτίζει τον απολογισµό αυτού. Προβαίνει στην ενηµέρωση του Τµήµατος Λογιστικής. -Ειδικότερα προβαίνει ακόµη σε τήρηση ιδίου Ταµείου στα Γραφεία του ήµου όπως ο Νόµος ορίζει. - ιενεργεί τις χρηµατικές δοσοληψίες µε τις Τράπεζες σύµφωνα µε τις οδηγίες του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων. -Μεριµνά για την πληρωµή των αποδοχών/αµοιβών στους µε κάθε σχέση εργασίας εργαζόµενους στο ήµο. -Μεριµνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επί µέρους εντάλµατα πληρωµής. Τοποθετούνται δύο (2) διαχειριστές και ένας (1) εκδότης Γραφείο Εισπράξεων Ενεργεί πριν από κάθε χρηµατική κατάθεση έλεγχο των διπλοτύπων εισπράξεων, παραλαµβάνει τις εισπράξεις, εκδίδοντας γραµµάτιο τακτοποιηµένων εισπράξεων και τις καταθέτει στο ηµοτικό Ταµείο. Εκδίδει τα γραµµάτια είσπραξης των διαφόρων Εσόδων του ήµου. Τηρεί από τον Νόµο τα προβλεπόµενα λογιστικά βιβλία εσόδων, καταρτίζει τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εσόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στο Υπουργείο, Περιφερειακή ιεύθυνση κ.λ.π., συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον ετήσιο απολογισµό εσόδων του Ταµείου και καταρτίζει τον απολογισµό αυτού. Ειδικότερα ακόµη προβαίνει σε: - ιενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον ήµο, για οποιαδήποτε αιτία στα Γραφεία του ήµου. Έκδοση αντίστοιχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Περίληψη: Κατανοµή αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της /νσης Πολεοδοµίας του ήµου Κατερίνης Αριθµ.Πρωτ.: 2784 Αριθ.Απόφ.: 219 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα