Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/ Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα ηµέρα Τετάρτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο της πόλεως Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου. Η αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου επιδόθηκε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006). Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΝΑ 3. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ-Πρόεδρος 4. KAMΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. Αντιδήµαρχος 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ- Αναπληρωτής ηµάρχου 6. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-Αντιδήµαρχος 7. ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 9. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντιδήµαρχος 10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 11.ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 12.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 15. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7. ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ(δικ/νος) 2. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜ. 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (δικ/νος 3. ΦΩΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 4. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΤΡΙΠΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ(δικ/νος) 5. ΤΣΙΜΠΙ ΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 11. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣ.-Αντιδήµαρχος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος.

2 Θ Ε Μ Α 5o : Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 342/2008 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά «τροποποίηση Ο.Ε.Υ ήµου Ροδίων» Ο Πρόεδρος του.σ κ.μάνος Κόνσολας θέτει υπόψη του Σώµατος εισήγηση της /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας για την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων στις σελίδες που αφορούν την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας προκειµένου να υπάρξει ίση κατανοµή του όγκου των αρµοδιοτήτων της /νσης στα αρµόδια προτεινόµενα τµήµατα που αναπτύσσονται σε αυτήν. Η τροποποίηση έχει ως εξής : Αντικαθίσταται η σελίδα 132 & 133 στο πίνακα µε αύξοντα αριθµό 12 που αφορά την ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας όπως παρακάτω:

3 12. /νση ηµοτικής Αστυνοµίας 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Γραφείο Υποστήριξης κατάρτισης του προσωπικού & κυκλοφοριακής αγωγής Γραφείο κέντρου επιχειρήσεων 12.2 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας & Στάθµευσης Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας 12.3 Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων Επιχειρήσεων Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιώνεπαγγελµάτων και µουσικής Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας Γραφείο Εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ) 12.4 Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης & Αισθητικής Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών 12.5 Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Γραφείο Γενικών Ελέγχων Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης Αντικαθίσταται οι σελίδες 181 έως και 184 στην ενότητα µε αύξοντα αριθµό 12. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ όπως παρακάτω: 12. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

4 Στην ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής, ο οποίος εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε ζητήµατα υπηρεσιακά, εισηγείται προς την ηµοτική Αρχή και προς την Γενική /νση θέµατα της αρµοδιότητας του εκτελώντας τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής της Γενικής /νσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής. Ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 1 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ. (Φ.Ε.Κ. 478 Β ) και επιβλέπει τη λειτουργία των πιο κάτω τµηµάτων και γραφείων που ασκούν τις εξής αρµοδιότητες: 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου. Με αρµοδιότητα την παραλαβή, την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση όλων των εισερχοµένων και εξερχοµένων σχετικών εγγράφων της ιεύθυνσης. Την τήρηση εσωτερικού πρωτοκόλλου και βιβλίου αναφοράς και συµβάντων. Τη λειτουργία της µηχανοργάνωσης της /νσης, την συγκέντρωση στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από τη δράση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ενηµέρωση του κοινού, την συγκέντρωση στοιχείων των υποθέσεων που απασχολούν την υπηρεσία, την επίλυση προβληµάτων των πολιτών καθώς και τα θέµατα του προσωπικού Γραφείο Υποστήριξης - κατάρτισης του προσωπικού και κυκλοφοριακής αγωγής. Με αρµοδιότητα τη συλλογή - ταξινόµηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, την παρακολούθηση έκδοσης νέων νοµοθετηµάτων, κανονισµών και ηµοτικών διατάξεων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία του ήµου µας, καθώς και την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού. Τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής του ήµου µας, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής σε µαθητές ή σε συλλόγους.

5 Το γραφείο κέντρου επιχειρήσεων. Με αρµοδιότητα την διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, του κέντρου ασύρµατης επικοινωνίας αλλά και του τριψήφιου αριθµού προτεραιότητας. Την λήψη αναφορών από τους εξωτερικούς σταθµούς της Υπηρεσίας για τα σοβαρά περιστατικά ή συµβάντα και την άµεση ενηµέρωση των προϊσταµένων της Υπηρεσίας και των άλλων συναρµοδίων Υπηρεσιών. Την καταγραφή καταγγελιών και παραπόνων, την παροχή οδηγιών προς αντιµετώπιση τους, την καθοδήγηση για τον χειρισµό και την αντιµετώπιση των συµβάντων αυτών, το συντονισµό της κοινής δράσης του προσωπικού σύµφωνα µε τις υφιστάµενες εντολές και οδηγίες των επικεφαλής Τµήµα ελέγχου Κυκλοφορίας-Στάθµευσης Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Κυκλοφορίας Με αρµοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ρύθµιση κυκλοφορίας µε σήµατα τροχονόµων στους κόµβους της πόλης Γραφείο Στάθµευσης Τον έλεγχο της στάθµευσης παντός τύπου οχηµάτων τόσο σε χώρους παράνοµης όσο και σε χώρους ελεγχόµενης περιοχής Γραφείο Έκδοσης αδειών στάθµευσης εισόδων στους πεζοδρόµους και διακοπής κυκλοφορίας. Με αρµοδιότητα την έκδοση ιδιαίτερων σχετικών αδειών κυκλοφορίας και στάθµευσης στους πεζόδροµους. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και τις υποχρεώσεις αυτών που εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων-Επιχειρήσεων:

6 Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιών - επαγγελµάτων και µουσικής Με αρµοδιότητα τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευµάτων και επαγγελµάτων. Τη παρακολούθηση έκδοση και εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών ποινών στα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από Υγειονοµικές ιατάξεις, η τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηµατογράφων και παρεµφερών επιχειρήσεων, Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας. Με αρµοδιότητα την διαδικασία διαπίστωσης και έκδοσης βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας για µεταδηµότευση Γραφείο εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ.). Με αρµοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την έκδοση των αδειών παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, την έκδοση αδειών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, και ψυχαγωγικών παιδιών. Την έκδοση αδειών εγκατάστασης εκδιδόµενων προσώπων Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης -Αισθητικής Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Το Γραφείο αυτό ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδοµές, την επίβλεψη εφαρµογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και ενεργεί για την αφαίρεση της άδειας οικοδοµής για ασφαλιστικές εισφορές Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χωρών

7 Με αρµοδιότητα τις διατάξεις που αφορούν την καθαριότητα και την ρύπανση γενικώς, την προστασία του περιβάλλοντος, την αισθητική, την ευκοσµία και την ευταξία της πόλης µας γενικότερα. Τις διατάξεις που αφορούν την διαφήµιση και κατάληψη κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών. Με αρµοδιότητα την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των εµποροπανηγύρεων και την δραστηριότητα των µικροπωλητών γενικότερα. Το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Γενικών Ελέγχων Από το γραφείο αυτό πραγµατοποιούνται κάθε είδους έλεγχοι αρµοδιοτήτων ηµοτικής Αστυνοµίας εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Όπως επί π.χ. έλεγχοι για την κυκλοφορία και την στάθµευση, των κοινοχρήστων χώρων, µικροπωλητών κτλ Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης Το γραφείο αυτό ελέγχει την πιστή τήρηση των κανονισµών και των διατάξεων που αφορούν τις εισόδους στην Μεσαιωνική Πόλη. Επίσης προτείνεται τροποποίηση στην /νση Εξυπηρέτησης Πολιτών όπου το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου γίνεται αυτοτελές Γραφείο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.μάνος Κόνσολας κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων (αριθ.απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου 342/2008) στις σελίδες που αφορούν τη /νση ηµοτικής Αστυνοµίας όπως ακριβώς περιγράφονται ανωτέρω και στις σελίδες που αφορά τη

8 /νση Εξυπηρέτηση Πολιτών όπου το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου γίνεται αυτοτελές Γραφείο. Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως τελικά διαµορφώνεται έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Άρθρο 1 Το ήµο Ροδίων συγκροτούν: 1) ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 2) ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 3) ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος 4) ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας 5) ιεύθυνση Οικονοµικών και Ταµείου 6) ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής 7) ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 8) ιεύθυνση Τοπικής Επιχειρηµατικότητας 9) ιεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων 10) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11) ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 12) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Γενική /νση - Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου, στην οποία υπάγονται όλες οι παραπάνω ιευθύνσεις

9 Άρθρο 2 Πίνακας 5.4 Αναλυτικό Λειτουργικό Οργανόγραµµα ήµου Ροδιών ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1 ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 1.1 Τµήµα Οικοδοµικών Εφαρµογών Γραφείο Οικοδοµικών Αδειών Γραφείο Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών 1.2 Τµήµα Επιχειρήσεων και Καταστηµάτων Γραφείο Προελέγχου Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας ιεύθυνση Πολεοδοµικού 2 Σχεδιασµού 3 ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος 2.1 Τµήµα Σχεδιασµού-Παρεµβάσεων οµηµένου Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων 2.2. Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, Απαλλοτριώσεων- Τακτοποίησης Γραφείο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Γραφείο Πράξεων Αναλογισµού 3.1 Τµήµα ιαχείρισης Φυσικών Πόρων Γραφείο Υδάτινων Πόρων Γραφείο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας Γραφείο Μέτρησης Ρύπων 3.2 Τµήµα Αισθητικής Αναβάθµισης και Συντήρησης ηµοτικών Εσωτερικών Χώρων και Κτιρίων Γραφείο Αισθητικής Αναβάθµισης Γραφείο Συντήρησης Γραφείο Καθαριότητας Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας 3.3 Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

10 3.3.1 Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου Γραφείο Φυτικού και Ζωϊκού Πλούτου Γραφείο Παιδικών Χαρών 4 5 ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας ιεύθυνση Οικονοµικών και Ταµείου 4.1 Τµήµα Ελέγχου Προσόδων και Βεβαιώσεων Φόρων και Εισφορών Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Γραφείο T.A.Π., Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού Γραφείο Ελέγχου Εσόδων & Φορολογικών ιαφορών 4.2 Τµήµα ηµοτικού Φόρου Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Γραφείο Ελέγχων 4.3 Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας Γραφείο Προµηθειών Γραφείο Αποθήκης Γραφείο Κινητής ηµοτικής Περιουσίας Γραφείο Κτηµατολογίου 5.1 Τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Πληροφόρησης Γραφείο Προϋπολογισµών Γραφείο Παρακολούθησης Ταµειακών Προγραµµάτων Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης των Έργων 5.2 Τµήµα Λογιστικής Εσόδων και Εξόδων Γραφείο Ελέγχου απανών Γραφείο Λογιστηρίου Γραφείο οικονοµικής διαχείρισης εργων 5.3 Τµήµα Ταµείου Γραφείο Πληρωµών Γραφείο Εισπράξεων

11 6 ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής 6.1 Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο ιεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Καθαρογραφής Πρακτικών και Σύνταξης Αποφάσεων Γραφείο Υποστήριξης και Συντονισµού της Λειτουργίας ηµοτικού Συµβουλίου Νέων, Λοιπών Συλλογικών Οργάνων, Επιτροπών και Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεων ήµου Γραφείο Παρατάξεων ηµοτικού Συµβουλίου 6.2 Τµήµα ιοίκησης Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου, ιεκπεραίωσης και ιοικητικής Στήριξης Γραφείο ηµαρχιακής Επιτροπής Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων, Λαϊκών Αγορών Γραφείο Θεµάτων Παιδείας Γραφείο Σωµατείων Εργαζοµένων 6.3 Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης Γραφείο ηµοτολογίου-ιθαγένειας- Πολιτικών Γάµων Γραφείο Μητρώου-Στρατολογίας Γραφείο Μεταδηµοτεύσεων και Εκλογών 6.4 Τµήµα Ληξιαρχείου Γραφείο Συντάξεως ληξιαρχικών πράξεων Γραφείο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων Γραφείο ηµοτικών Κοιµητηρίων 6.5 Τµήµα ιοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο ιαχείρισης Αξιοποίησης Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο Μισθοδοσίας και Κινήτρων Γραφείο Επιµόρφωσης Προσωπικού Γραφείο Γιατρών και Τεχνικών Ασφαλείας Εργασίας 6.6 Τµήµα Ποιότητας Ζωής

12 7 ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 8 ιεύθυνση Τοπικής Επιχειρηµατικότητας Γραφείο Επικοινωνίας του πολίτη προς το ήµο Γραφείο Υποδοχής και Πρώτης Ενηµέρωσης του Πολίτη Γραφείο Συνηγόρου του ηµότη & Κοινωνικής ιαµεσολάβησης 6.7 Τµήµα Αλλοδαπών Γραφείο Εισερχοµένων Γραφείο ιεκπεραίωσης 7.1 Τµήµα Προγραµµατισµού & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Γραφείο Προγραµµατισµού και Τεκµηρίωσης Γραφείο Έρευνας Γραφείο Συντονισµού Οργανωτικών οµών του ήµου Γραφείο Επικοινωνιακού Σχεδιασµού Γραφείο Εναλλακτικών Πηγών Χρηµατοδότησης Γραφείο Πολιτικής Προστασίας- Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α) και ιαχείρισης Κρίσεων 7.2 Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Μηχανογράφησης Γραφείο Μηχανοργάνωσης- Μηχανογράφησης Γραφείο Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών Γραφείο Συντήρησης και Εξοπλισµού 7.3 Τµήµα Προώθησης Εθελοντισµού και Ανάπτυξης Κοινωνικού Κεφαλαίου Γραφείο Υποστήριξης και Επικοινωνίας µε Τοπικούς Συλλόγους και Σωµατεία Γραφείο Συνεργασίας ήµου και Κοινωνίας Πολιτών 8.1 Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραφείο Παρακολούθησης εικτών Ανάπτυξης της Πόλης Γραφείο Προγραµµάτων Κατάρτισης Γραφείο Ανέργων και Επιχειρήσεων 8.2 Τµήµα Παραγωγικών Φορέων και Επενδύσεων

13 8.2.1 Γραφείο Συνεργασίας µε Παραγωγικούς Φορείς Γραφείο Ενηµέρωσης Επενδυτών 9 ιεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων 9.1 Τµήµα Μεσαιωνικής πόλης Γραφείο Μελετών και Έργων Γραφείο Οχυρώσεων Γραφείο Γραµµατείας και Τεκµηρίωσης 9.2 Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων & Ιστορικών Κτιρίων Γραφείο Μελετών και Έργων Γραφείο Εµφάνισης Αρχαιολογικών χώρων 9.3. Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων 10 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11 ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 10.1 Τµήµα Ελέγχου και ιεκπεραίωσης Γραφείο Γραµµατείας Γραφείο Ελέγχου 10.2 Τµήµα Οδοποιίας Γραφείο Οδικών Έργων Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων 10.3 Τµήµα Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κτιριακών Έργων και Εγκαταστάσεων Γραφείο Έργων ιαµόρφωσης Κοινόχρηστων Χώρων &Τοπίου Γραφείο Στεγασµένων Συνεργείων 10.4 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικό Γραφείο Ηλεκτρολογικών Έργων Γραφείο Μηχανολογικών Έργων 10.5 Τµήµα Οχηµάτων-Μηχανηµάτων Γραφείο Κίνησης Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης 10,6, Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων 11.1 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών Γραφείων Μεσαιωνικής Πόλης Γραφείο Συνοικίας Αγίων Αποστόλων Γραφείο Συνοικίας Ροδινιού

14 Γραφείο Συνοικίας Μητρόπολης Γραφείο Συνοικίας Ανάληψης 11.2 Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Γραφείο ιεκπεραίωσης Γραφείο Αρχείου και ιαχείρισης Παραπόνων Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου 12 /νση ηµοτικής Αστυνοµίας 13 Γενική ιεύθυνση- Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Γραφείο Υποστήριξης κατάρτισης του προσωπικού & κυκλοφοριακής αγωγής Γραφείο κέντρου επιχειρήσεων 12.2 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας & Στάθµευσης Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας 12.3 Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων Επιχειρήσεων Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιών-επαγγελµάτων και µουσικής Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας Γραφείο Εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ) 12.4 Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης & Αισθητικής Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών 12.5 Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Γραφείο Γενικών Ελέγχων Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης 13.1 Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου 13.2 Γραφείο Αντιδηµάρχων

15 13.3 Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 13.4 Γραφείο Γενικού ιευθυντή 13.5 Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης ηµάρχου 13.6 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Πιστοποίησης 13.7 Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 13.8 Γραφείο Τύπου, ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Οι αρµοδιότητες και το αντικείµενο εργασίας και απασχόλησης κάθε Υπηρεσίας, Τµήµατος ή Γραφείου που αναφέρονται στο άρθρο 2 έχουν ως εξής: 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γραφείο Οικοδοµικών Αδειών Έχει την ευθύνη για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών και την τήρηση του σχετικού αρχείου Γραφείο Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών

16 Έχει την ευθύνη: -εφαρµογής της διαδικασίας χαρακτηρισµού και κατεδάφισης αυθαιρέτων, επιβολής προστίµων, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλες σχετικές ενέργειες, -επιβολής διοικητικών προστίµων (Α 60Ν 947/1979) -εφαρµογής διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισµάτων (αρ. 8 και 9 Ν.1512/1985) - σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων οικοδοµών. Τηρεί αρχείο σχετικό µε τα θέµατα ευθύνης. Συµµετέχει ή συνεργάζεται µε τις θεσµοθετηµένες και µη επιτροπές αρµοδιότητας της. 1.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Γραφείο Προελέγχου Έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις κανονιστικές διατάξεις και εισηγείται στην ηµαρχιακή Επιτροπή για τη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας Έχει την ευθύνη, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδοµικής καταλληλότητας, των προοριζόµενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συναφών αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. α βαθµού. 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και

17 φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας Τµήµα σχεδιασµού παρεµβάσεων δοµηµένου περιβάλλοντος (εκτός Μεσσαιωνικής Πόλης) Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Έχει την ευθύνη: -Του πολεοδοµικού σχεδιασµού στα όρια των διοικητικών ορίων της πόλης την τροποποίηση του σχεδίου πόλης, την αναστολή των οικοδοµικών εργασιών. -της σύνταξης του γενικότερου προγραµµατισµού του ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού. -της σύνταξης των γενικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της πόλης σύµφωνα µε τους στόχους του πολεοδοµικού σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων Έχει την ευθύνη -του σχεδιασµού των συνολικών πολεοδοµικών παρεµβάσεων, αναπλάσεων γειτονιών κ.λ.π. -της σύνταξης των σχεδίων εκτάκτων αναγκών. -της παροχής βεβαιώσεων σχετικών µε το σχέδιο πόλης, χρονολογία κτιρίων βοµβόπληκτων, σεισµόπληκτων κ.λ.π. Τηρεί αρχείο των θεµάτων αρµοδιότητας του και τους σχετικούς χάρτες. Συµµετέχει ή συνεργάζεται µε τις επιτροπές θεσµοθέτησης και µη που σχετίζονται µε θέµατα αρµοδιότητας της Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, απαλλοτριώσεων - τακτοποίησης Γραφείο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Έχει την ευθύνη: -της οργάνωσης και λειτουργίας των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών.

18 -της σύνταξης των υψοµετρικών των δρόµων της πόλης. -των ονοµατοθεσιών και αρίθµησης των δρόµων Γραφείο Πράξεων Αναλογισµού Έχει την ευθύνη: - της κατάρτισης και έκδοσης πράξεων αναλογισµού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, -της σύνταξης των υψοµετρικών των δρόµων της πόλης. 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας. Η ιεύθυνση σύµφωνα µε τις οδηγίες του ηµάρχου και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών µεριµνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθµό των προς εκτέλεση έργων. Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύµφωνα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου. Υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος για την τελική διαµόρφωση και περαιτέρω έγκριση του από τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το ηµοτικό Συµβούλιο. Παρακολουθεί την πορεία των εκτελούµενων έργων και εισηγείται µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τυχόν επιβαλλόµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος 3.1. Τµήµα διαχείρισης φυσικών πόρων Γραφείο Υδάτινων Πόρων Γραφείο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας

19 Γραφείο Μέτρησης Ρύπων Τα Γραφεία που συγκροτούν το Τµήµα αυτό λειτουργούν υπό την διεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: - Την εκπόνηση µελετών - Την συνεργασία µε αρµοδίου φορείς της πολιτείας, του ήµου, του ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα - την υπόδειξη µέτρων και στην εκτέλεση έργων, προγραµµάτων κ.λ.π. που αφορούν κρίσιµα για την αειφόρο ανάπτυξη του ήµου Ροδίων ζητήµατα σχετικά µε τους ορυκτούς πόρους, τους υδάτινους πόρους, ήπιες µορφές ενέργειας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς επίσης τη µέτρηση ρύπων Τµήµα αισθητικής αναβάθµισης και συντήρησης δηµοτικών εσωτερικών χώρων και κτιρίων Γραφείο αισθητικής αναβάθµισης Γραφείο Συντήρησης Γραφείο Καθαριότητας Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Τα γραφεία που συγκροτούν το τµήµα αυτό, µεριµνούν σε συνεργασία µε τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του ήµου Ρόδου, ή άλλο αρµόδιο φορέα διάδοχο αυτής, (ΦΟ ΣΑ κ.λ.π.) για την εφαρµογή του ηµοτικού Κανονισµού Καθαριότητας και επιλαµβάνεται σε όλα τα θέµατα υγιεινής και καθαριότητας σε συνεργασία µε την ηµοτική Αστυνοµία και το Τµήµα Προσόδων. Μεριµνά για τον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων και των δηµοτικών κτιρίων, την αισθητική αναβάθµιση, συντήρηση, καθαριότητα, υγιεινή και ασφάλεια, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων για τα παραπάνω θέµατα, που η κείµενη νοµοθεσία ορίζει για τους Ο.Τ.Α. α βαθµού Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών Γραφείο Συντήρησης και ανάπτυξης Πρασίνου Γραφείο Φυτικού και Ζωϊκού Πλούτου Γραφείο Παιδικών Χαρών Τα Γραφεία που συγκροτούν το Τµήµα αυτό λειτουργούν υπό την ιεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Μεριµνά για την παραγωγή σ' όλα τα ηµοτικά Φυτώρια και θερµοκήπια, φυτών, λουλουδιών και δένδρων, τα οποία είναι

20 διαθέσιµα για την αντικατάσταση, συµπλήρωση ή επέκταση του πρασίνου της πόλης, είτε τα διαθέτει σε ενδιαφερόµενους από το ηµοτικό Ανθοπωλείο. Συντάσσει µελέτες για την εγκατάσταση αξιοποίηση και εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών, τη συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, και επιβλέπει στην εκτέλεση έργων εκτροφής ζώων, πτηνών και ψαριών. Συντάσσει µελέτες και επιβλέπει στην εκτέλεση έργων καταπολέµησης παρασίτων, εντόµων, ζώων κ.λ.π. Συντάσσει µελέτες προµηθείας ζωοτροφών και µεριµνά στην περιποίηση και συντήρηση των υπαρχόντων σε ηµοτικούς χώρους, ζώων πτηνών και ψαριών. Μεριµνά στην απολύµανση και ψεκασµό κοινοχρήστων χώρων, βόθρων αποχετευτικών φρεατίων και υπονόµων, κατοικιών, γραφείων, σχολείων και γενικά οποιουδήποτε χώρου είναι εστία µολύνσεως, µε ειδικό γι' αυτό συνεργείο. Συντάσσει κοστολόγια για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Μεριµνά για την περισυλλογή των αδέσποτων και τη φροντίδα των ζώων που βρίσκονται στο κυνοτροφείο εφαρµόζοντας τους καθιερωµένους κανόνες για το αντικείµενο αυτό. Μεριµνά για την αποµάκρυνση από τους δρόµους και τις παραλίες των τραυµατισµένων ή νεκρών ζώων. Γενικά εκτελεί όλες τις αρµοδιότητες που έχουν οι Ο.Τ.Α α βαθµού για θέµατα συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου, φυτικού και ζωϊκού πλούτου και παιδικών χαρών. 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας Τµήµα Ελέγχου Προσόδων και βεβαιώσεων φόρων και εισφορών Στο Τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω Γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία ιεύθυνση του προϊσταµένου του

21 Τµήµατος και µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των ήµων και Κοινοτήτων που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του ήµου από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα, πλην ΤΑΠ, τελών καθαριότητας και φωτισµού και ΗΦΟ Ω. Καταρτίζει σχετικούς µε τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δηµοτικών προσόδων. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαµβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόµων και διαταγµάτων, νοµολογία, γνωµατεύσεις και εγκυκλίους. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση των οικείων χρηµατικών καταλόγων Γραφείο Τ.Α.Π., Τελών καθαριότητας και φωτισµού Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των ήµων και Κοινοτήτων και τη λοιπή νοµοθεσία που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του ήµου από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) και τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού. Καταρτίζει σχετικούς µε τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δηµοτικών προσόδων. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαµβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόµων και διαταγµάτων, νοµολογία, γνωµατεύσεις και εγκυκλίους. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτι ση των οικείων χρηµατικών καταλόγων. Επίσης προβαίνει στις εξής ενέργειες: -Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ακινήτων που έχουν µετρητή της.ε.η. Αποστολή στη.ε.η. για είσπραξη του Τ.Α.Π. και των τελών καθαριότητας και φωτισµού. -Οργάνωση συνεργείου εξακρίβωσης επιφανειών. -Για τα ακίνητα που δεν έχουν µετρητή της.ε.η. γίνεται βεβαίωση για είσπραξη των τελών µε βεβαιωτικούς καταλόγους, οι οποίοι συντάσσονται µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαµβάνουν και τα ακίνητα, για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους

22 υπόχρεους µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ήµος ή µε αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισµό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. - ιαδικασία προσδιορισµού ΤΑΠ και τελών καθαριότητας και φωτισµού για όλα τα ακίνητα ηλεκτροδοτούµενα και µη. -Τήρηση αρχείου όλων των ακινήτων που έχουν µετρητή της.ε.η. ως και µη ηλεκτροδοτουµένων Γραφείο Ελέγχου Εσόδων και Φορολογικών ιαφορών Προβαίνει σε συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες ( ΟΥ κλπ) στον έλεγχο των πάσης φύσεως βιβλίων και στοιχείων που τηρούν οι φορολογούµενοι για την σύλληψη της φορολογητέας ύλης, που αφορά φόρους, τέλη και δικαιώµατα του ήµου. Φροντίζει για όλη τη διαδικασία της βεβαίωσης των διαφυγόντων εσόδων από τους φορολογούµενους και την προώθηση των βεβαιωτικών καταλόγων στο Γραφείο Εισπράξεως Εσόδων. ιεξάγει κάθε υπηρεσία και αλληλογραφία που αφορά τη διαγραφή βεβαιωθέντων ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων, επιλαµβάνεται της επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων µεταξύ ήµου και φορολογουµένων αναφορικά µε την επιβολή, βεβαίωση, µείωση κ.λ.π. οφειλοµένου ποσού. ιεξάγει, παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τις ενώπιον των αρµοδίων Επιτροπών Επίλυση Φορολογικών αµφισβητήσεων και διαφορών µεταξύ ήµου και φορολογουµένων, αναφορικά µε οφειλόµενους άµεσους δηµοτικούς φόρους, τέλη και δικαιώµατα, παρακολουθώντας την έγκαιρη εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω επιτροπών. Εισηγείται τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος, ενεργεί την αλληλογραφία αυτού και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεων του. Εντέλλεται την λήψη των επιτρεποµένων από το Νόµο αναγκαστικών µέτρων είσπραξης καθυστερούµενων εσόδων του ήµου. Παραλαµβάνει µε αποδεικτικό τους χρηµατικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο Ταµείο από τις αρµόδιες υπηρεσίες και εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των προσφυγών σε κάθε φορολογική διαφορά, τις διαβιβάζει στα αρµόδια Γραφεία για αντίκρουση των προβαλλόµενων ισχυρισµών και φροντίζει για την παραποµπή τους στα αρµόδια όργανα. Τηρεί αρχείο δικογραφιών και αποφάσεων και πρωτόκολλο κατάθεσης ενδίκων µέσων και ενηµερώνει τον ιευθυντή

23 Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την άσκηση ενδίκων µέσων πρώτου και δεύτερου βαθµού κατά φορολογικών εγγράφων. 4.2 Τµήµα ηµοτικού Φόρου ( Η.ΦΟ. Ω) Το Τµήµα του ηµοτικού Φόρου, λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του προϊσταµένου του Τµήµατος και επιµελείται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ηµοτικού Φόρου ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ..Ω) που θεσµοθετήθηκε µε τον Νόµο 2214/94 άρθρο 60.Για τη λειτουργία του Τµήµατος συνιστώνται δύο Γραφεία Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Το Γραφείο αυτό επιµελείται για την Βεβαίωση και την είσπραξη του ηµοτικού Φόρου ωδεκανήσου, καθώς και την κατάθεση των χρηµάτων σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται µέσω του κεντρικού ταµείου του ήµου. Φροντίζει για την συγκέντρωση των τριµηνιαίων δηλώσεων απόδοσης του φόρου και τηρεί αρχείο φορολογουµένων. Τοποθετούνται έξι (ό)διαχειριστές και έξι (ό)εκδότες Γραφείο Ελέγχων Το Γραφείο αυτό αντικείµενο έχει τον έλεγχο των δηλώσεων του ΗΦΟ Ω και την σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Προς τούτο συνεργάζεται στενά µε την αρµόδια.ο.υ. προκειµένου να ελέγχει το αληθές των δηλώσεων των φορολογουµένων. Σε περίπτωση διαφορών προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που συνεπάγεται η βεβαίωση τόσο του διαφυγόντος φόρου, όσο και της επιβολής του αναλογούντος προστίµου, δηλαδή καταρτίζει τους σχετικούς βεβαιωτικούς κατάλογους και τους αποστέλλει στο Τµήµα Ταµείου - Γραφείο καθυστερουµένων οφειλών Τµήµα ιαχείρισης περιουσίας Γραφείο Προµηθειών Το Γραφείο Προµηθειών έχει ως γενικό αντικείµενο την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και την προµήθεια:

24 -Κάθε φύσης υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση τεχνικών έργων επισκευών ή συντηρήσεων, σύµφωνα µε το αντικείµενο της ιεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του ήµου (υλικά ενσωµατωµένα στα έργα, ανταλλακτικά λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ. λ. π.) -Μηχανηµάτων, κινητών µηχανηµάτων, τεχνικών συγκροτηµάτων, συσκευών, εργαλείων, επίπλων, µηχανών γραφείου κ.λ.π. παγίων στοιχείων. -Υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (µισθώσεις µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, ασφαλίσεις κ.λ.π.) -Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού, για την ετοιµασία των Ετησίων και γενικά Περιοδικών Προγραµµάτων Προµηθειών. -Μέριµνα για τη διανοµή των εγκεκριµένων προγραµµάτων προµηθειών στις επιµέρους ενότητες. Ετοιµασία και εισήγηση του προγράµµατος Προµηθειών του ήµου που θα προωθηθεί µε βάση τη νοµοθεσία περί ενιαίων Κρατικών Προµηθειών. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράµµατος αυτού και περιοδική ενηµέρωση των ιευθύνσεων των υπηρεσιών του ήµου ανάλογα. -Μέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προµήθειας ειδών από τις επιµέρους διοικητικές ενότητες του ήµου. -Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιµότητας κάθε προµήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών (πλην εκείνων που έχουν περιληφθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Κρατικών Προµηθειών) σε συγκεκριµένους προµηθευτές ( ιακηρύξεις, διαγωνισµοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κλπ - Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας µέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών. -Μέριµνα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας Επιτροπών, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισµών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελλοµένων ειδών (ποσοτική /ποιοτική/ εν λειτουργία παραλαβή /οριστική παραλαβή). -Ετοιµασία περιοδικών απολογισµών προγραµµάτων προµηθειών ή απολογισµών κατά περίπτωση προµηθειών. -Μέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού των αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.

25 - ιενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών που ενδιαφέρουν τον ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας. -Τήρηση συγκεκριµένων πληροφοριακών αρχείων και εγγράφων προµηθειών (Αρχείο προµηθευοµένων ειδών, Αρχείο προµηθευτών, Αρχείο Φακέλων Προµηθειών κ.λ.π.). Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τις άλλες διοικητικές µονάδες του ήµου για την εκπόνηση µελετών και την επίβλεψη εξειδικευµένων προµηθειών Γραφείο Αποθήκης Στην αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκει: Η παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τις προβλεπόµενες επιτροπές. Η ταξινόµηση και η µέριµνα διαφύλαξης και συντήρησης των ειδών που θα παραληφθούν, ως και η διάθεση αυτών, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις διαχείρισης υλικού στα οικεία Τµήµατα διαφόρων Υπηρεσιών Γραφείο Κινητής δηµοτικής Περιουσίας Στην αρµοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκουν: -Η τήρηση αρχείου στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλος ο εξοπλισµός γραφείων COMPUTER εργαλεία, βιβλία κ.λ.π. οχήµατα, µηχανήµατα, µηχανολογικός εξοπλισµός κ.λ.π. του ήµου. -Η διαχείριση όλων των παραπάνω αντικειµένων και υλικών, χαρακτηρίζοντας τα, σε συνεργασία µε το γραφείο Προµηθειών, ως ανήκοντα στη κατηγορία των υλικών για έργα κατασκευής ή συντήρησης ή στην κατηγορία της λοιπής κινητής περιουσίας του ήµου. -Η τήρηση ατοµικών χρεωστικών καρτελών, που θα περιλαµβάνουν τα αντικείµενα ή υλικά που έχουν χρεωθεί οι εργαζόµενοι στο ήµο Γραφείο Κτηµατολογίου Στην αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκει:

26 Η φροντίδα για την κατάρτιση του επίσηµου Κτηµατολογίου των ακινήτων του ήµου, η κατάταξη των τίτλων κυριότητας του ήµου και των σχετικών εκθέσεων προς αυτούς της Επιτροπής του Κτηµατολογίου κατά φακέλους. Τέλος µεριµνά για τη µεταγραφή των ακινήτων και την ασφαλή και υπεύθυνη διαφύλαξη τους. Η σύνταξη σε σχέδιο των διακηρύξεων των δηµοπρασιών προς µίσθωση των δηµοτικών κτηµάτων και η ενέργεια της σχετικής προς αυτά αλληλογραφίας. Η επιµέλεια προς κατάρτιση και έγκαιρη υπογραφή των µισθωτηρίων συµβολαίων και η άµεση επίβλεψη επί της ακριβούς από πάσης απόψεως των όρων αυτών παρά των υπόχρεων σ' αυτό µισθωτών. Η τήρηση βιβλίου εµφαίνοντας κατά τάξη τους µισθωτούς για καθένα των δηµοτικών ακινήτων, θέσεων και εγκαταστάσεων, το σκοπό της χρήσης, το µίσθωµα, το χρόνο έναρξης και λήξης της µίσθωσης καθώς και ο σχηµατισµός ιδιαίτερου φακέλου για κάθε µίσθωση που περιέχει τα θεµελιωµένα και εν γένει τα αφορώντα στοιχεία. Η σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων των εσόδων των δηµοτικών κτηµάτων (Μισθωµάτων) και η διαβίβαση τους στο Ταµείο για Είσπραξη µε κοινοποίηση αντίγραφο στο Λογιστήριο. Η συγκέντρωση οποιασδήποτε φύσεως τίτλων της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας του ήµου και της κοινοχρήστου ακινήτου περιουσίας (πάρκα κ.λ.π.) και η σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράµµατος. Η εποπτεία σε όλα τα δηµοτικά µίσθια στο τέλος χρήσης αυτών από τους ενοικιαστές, σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών κανονισµών και των σχετικών µισθωτηρίων συµβολαίων και η καταγγελία κάθε παραβάτη αυτών και η προστασία γενικά των συµφερόντων του ήµου. Η διαπίστωση οποιασδήποτε βλάβης ή ζηµιάς και η µέριµνα της επανόρθωσης αυτής από τον ενοικιαστή ή το ήµο ανάλογα µε την υπαιτιότητα καθενός. Η παρακολούθηση του χρόνου λήξης των µισθώσεων των δηµοτικών µισθίων και η έγκαιρη ενέργεια διεξαγωγής των νόµιµων δηµοπρασιών για την επαναµίσθωση τους. Η φροντίδα διοίκησης και διαχείρισης όλων εν γένει των ακινήτων του ήµου, µισθωµένων ή µη κτισµάτων, οικοπέδων, ή άλλης µορφής ακινήτων είτε αυτές είναι ιδιοκτησίες του είτε κατά χρήση από άλλους φορείς. 5. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε

27 συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νση κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας. 5.1.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Το τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και πληροφόρησης έχει ως γενικό αντικείµενο, τον έλεγχο και τήρηση των διαδικασιών οικονοµικού προγραµµατισµού και ελέγχου του ήµου (περιοδικοί προϋπολογισµοί/απολογισµοί, εσωτερικό έλεγχο, οικονοµική πληροφόρηση κ.λ.π.) την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ταµειακών προγραµµάτων. Στο τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Γραφείο Προϋπολογισµών Οι αρµοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση και κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών, απολογισµών εσόδων και εξόδων, προϋπολογισµό δαπανών και λειτουργίας των Υπηρεσιών του ήµου και των αντιστοίχων προϋπολογισµών εσόδων του ήµου. Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και παροχή στοιχείων για την κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισµών δράσης και χρηµατοδότησης του ήµου σε αντιστοιχία προς τα ετήσια προγράµµατα δράσης του ήµου. Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Σχεδιασµού για την κατάρτιση και εισήγηση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού δράσης και λειτουργίας του ήµου. Προώθηση των προϋπολογισµών προς έγκριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων και παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουµένων προϋπολογισµών. Εξαγωγή των αποκλίσεων µεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών µεγεθών.

28 ιερµήνευση των αποκλίσεων σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Σχεδιασµού Οργάνωσης και Πληροφορικής και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. Σύνταξη των ετησίων οικονοµικών απολογισµών του ήµου. Επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων και εξαγωγή συµπερασµάτων για την εκµετάλλευση και το κόστος παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών του ήµου προς τους πολίτες. Εισήγηση της τιµολογιακής πολιτικής του ήµου ως προς τη χρέωση ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες Γραφείο Παρακολούθησης Ταµειακών Προγραµµάτων Οι αρµοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: ιαµόρφωση και παρακολούθηση των ταµειακών προγραµµάτων του ήµου µε τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναµενόµενων εισπράξεων. Ενηµέρωση της ιεύθυνσης για την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων. Σύνταξη και υποβολή στη ιεύθυνση περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο ήµος Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης Έργων. Παρακολουθεί και µεριµνά ειδικότερα, την οικονοµική διαχείριση, απορρόφηση, και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων, που σύµφωνα µε κάθε είδους προγράµµατα αφορούν την εκτέλεση έργων και γενικότερα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της διαχειριστικής επάρκειας όλων των εκτελούµενων έργων του ήµου Ροδίων. 5.2 Τµήµα Λογιστικής Εσόδων Εξόδων Το Τµήµα Λογιστικής Εσόδων - Εξόδων έχει ως γενικό αντικείµενο τον ουσιαστικό έλεγχο και την δηµοσιολογική παρακολούθηση της οικονοµικής διοίκησης, του ελέγχου δαπανών και του λογιστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων του ήµου. Στο Τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του προϊστάµενου του Τµήµατος.

29 Γραφείο Ελέγχου απανών Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Ελέγχου απανών είναι οι ακόλουθες: -Έλεγχος των καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού και έκδοση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. - Αποστολή των καταστάσεων και ενταλµάτων στο Γραφείο Λογιστηρίου για ενηµέρωση των εκεί τηρουµένων βιβλίων και στη συνέχεια αποστολή στο Τµήµα Ταµείου - Γραφείο πληρωµών για τη διενέργεια των πληρωµών στο προσωπικό. - Συγκέντρωση και έλεγχος των κάθε φύσεως παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του ήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους. -Έλεγχος των προηγουµένων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισµού ήµου και έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στους δικαιούχους. Αποστολή των ενταλµάτων µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παραστατικά στο Γραφείο λογιστηρίου για ενηµέρωση των εκεί τηρουµένων βιβλίων και στη συνέχεια αποστολή στο τµήµα Ταµείου Γραφείο Πληρωµών για διενέργεια των πληρωµών. -Τήρηση κάθε πληροφοριακού αρχείου (βιβλία κ.λ.π.) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις Γραφείο Λογιστηρίου Τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και τα λοιπά βοηθητικά βιβλία που καθορίζουν οι διατάξεις για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµωνκαι Κοινοτήτων. Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων και έγκαιρα εισηγείται για την ενίσχυση των πιστώσεων που είναι σε ανεπάρκεια και γενικά διατυπώνει προβλέψεις για τ' αποτελέσµατα της εκτέλεσης του. Τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισµού εξόδων που περιλαµβάνει και τις σχετικές διατάξεις (νόµους διατάγµατα, αποφάσεις κ.τ.λ). Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις καταρτίζει και υποβάλλει στον ήµαρχο, τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους µηνιαίους και τους ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τηρεί βιβλίο πιστωτών του ήµου. ιεκπεραιώνει την εργασία, την

30 αλληλογραφία που συσχετίζεται µε την απόδοση λογαριασµού από τον ήµαρχο στο ηµοτικό Συµβούλιο και παρακολουθεί τη λήξη των ενταλµάτων προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού από τους υπόλογους. Εφαρµόζει τις διατάξεις για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµων και Κοινοτήτων στο µέρος που αφορούν το Γραφείο (υποχρεωτικά βιβλία κ.λ.π.) Τηρεί βιβλίο δηµοσιεύσεων δηµοπρασιών για τη βεβαίωση του αντίτιµου σε βάρος των υπόχρεων εργολάβων και προµηθειών. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής από το Γραφείο Ελέγχου απανών, µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά/ παραστατικά κάθε πληρωµής, προκειµένου να πραγµατοποιείται η ενηµέρωση των βιβλίων του τµήµατος και ο έλεγχος για την ύπαρξη επαρκούς πιστώσεως για την πληρωµή. Αποστολή των ενταλµάτων στο Τµήµα για την διενέργεια των πληρωµών. Προβαίνει στη συνεχή ενηµέρωση του Τµήµατος Οικονοµικού Προγραµµατισµού για την πορεία των εισπράξεων/πληρωµών κατά κατηγορία λογαριασµό και γενικά για τις µεταβολές οποιουδήποτε µεγέθους του λογιστικού συστήµατος του ήµου σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαδικασίες Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών, που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ήµου. Παρέχει κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ηµόσιες/ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των εισπράξεων που πραγµατοποιούνται από τα ηµοτικά Κοιµητήρια. Τηρεί την εφαρµογή του διπλογραφικού Λογιστικού συστήµατος Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης των έργων Παρακολουθεί και µεριµνά ειδικότερα, την οικονοµική διαχείριση, απορρόφηση, και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων. Η Μονάδα Οικονοµικής ιαχείρισης είναι αρµόδια για τη διαχείριση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, από την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων έως τη διενέργεια των πληρωµών και την τήρηση των απαιτούµενων κατά περίπτωση διαδικασιών του κυκλώµατος λογιστικής παρακολούθησης αυτών και των σχετικών εγγράφων (προυπολογισµοί,χρεώσεις, πιστώσεις, ενταλµατοποίηση δαπανών κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα των

31 πραγµατοποιούµενων δαπανών, καθώς και η τήρηση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: -Εναρµόνιση των σχετικών µε τη Μονάδα ιαδικασιών µε την ισχύουσα νοµοθεσία -Στην περίπτωση των έµµεσων πληρωµών τακτική ενηµέρωση (υποβολή στοιχείων κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού) στη ιαχειριστική Αρχή. -Τεκµηρίωση της διαδροµής ελέγχου - ηµοσιονοµικός έλεγχος των πληρωµών της πράξης - ιενέργεια πληρωµών του έργου µε βάση τη σχετική διαδικασία -Καταχώριση εισπράξεων/πληρωµών στο λογιστικό σύστηµα του ήµου µε βάση το προβλεπόµενο σύστηµα λειτουργίας -Αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων πράξεων σε εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς 5.3. Τµήµα Ταµείου Τα Γραφεία που συγκροτούν την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, λειτουργούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Ταµείου ( ηµοτικού Ταµία) και µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά. Ο ηµοτικός Ταµίας µε προσωπική του ευθύνη εποπτεύει και διεξάγει δια των ειδικών οριζοµένων διαχειριστικών οργάνων, την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί Οικονοµικής ιοίκησης και Λογιστικού των ήµων και ειδικότερα: Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόµενα σ' αυτόν όργανα. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία σε µετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του ήµου, καθώς και για την φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει. Εποπτεύει την τήρηση των προβλεποµένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταµειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των Εσόδων και Εξόδων, ευθυνόµενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθµίζει τα της χρηµατικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτορικών οργάνων.

32 5.3.1 Γραφείο Πληρωµών Ενεργεί τον έλεγχο των εκδοθέντων και διαβιβασθέντων στο Ταµείο ενταλµάτων και βάσει αυτών, προβαίνει στην πληρωµή των δικαιούχων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις περί λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων και της λοιπής Νοµοθεσίας. Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον Νόµο λογιστικά - ταµειακά βιβλία εξόδων, καταρτίζει τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εξόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στα Υπουργεία, Περιφερειακή /νση κ.λ.π. συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται απ' τον ετήσιο απολογισµό εξόδων και καταρτίζει τον απολογισµό αυτού. Προβαίνει στην ενηµέρωση του Τµήµατος Λογιστικής. -Ειδικότερα προβαίνει ακόµη σε τήρηση ιδίου Ταµείου στα Γραφεία του ήµου όπως ο Νόµος ορίζει. - ιενεργεί τις χρηµατικές δοσοληψίες µε τις Τράπεζες σύµφωνα µε τις οδηγίες του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων. -Μεριµνά για την πληρωµή των αποδοχών/αµοιβών στους µε κάθε σχέση εργασίας εργαζόµενους στο ήµο. -Μεριµνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επί µέρους εντάλµατα πληρωµής. Τοποθετούνται δύο (2) διαχειριστές και ένας (1) εκδότης Γραφείο Εισπράξεων Ενεργεί πριν από κάθε χρηµατική κατάθεση έλεγχο των διπλοτύπων εισπράξεων, παραλαµβάνει τις εισπράξεις, εκδίδοντας γραµµάτιο τακτοποιηµένων εισπράξεων και τις καταθέτει στο ηµοτικό Ταµείο. Εκδίδει τα γραµµάτια είσπραξης των διαφόρων Εσόδων του ήµου. Τηρεί από τον Νόµο τα προβλεπόµενα λογιστικά βιβλία εσόδων, καταρτίζει τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εσόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στο Υπουργείο, Περιφερειακή ιεύθυνση κ.λ.π., συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον ετήσιο απολογισµό εσόδων του Ταµείου και καταρτίζει τον απολογισµό αυτού. Ειδικότερα ακόµη προβαίνει σε: - ιενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον ήµο, για οποιαδήποτε αιτία στα Γραφεία του ήµου. Έκδοση αντίστοιχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 1. 9. 2014 Αρ. Πρωτ.: 96849 Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 2. 1. 2013 Αριθ.πρωτ:: 409/ΓΠ216 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Δήμαρχος Βόλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 2. 1. 2013 Αριθ.πρωτ:: 409/ΓΠ216 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Δήμαρχος Βόλου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 2. 1. 2013 Αριθ.πρωτ:: 409/ΓΠ216 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Βόλου 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα