Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/ Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα ηµέρα Τετάρτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο της πόλεως Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου. Η αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου επιδόθηκε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006). Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΝΑ 3. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ-Πρόεδρος 4. KAMΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. Αντιδήµαρχος 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ- Αναπληρωτής ηµάρχου 6. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-Αντιδήµαρχος 7. ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 9. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντιδήµαρχος 10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 11.ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 12.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 15. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7. ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ(δικ/νος) 2. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜ. 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (δικ/νος 3. ΦΩΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 4. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΤΡΙΠΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ(δικ/νος) 5. ΤΣΙΜΠΙ ΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 11. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣ.-Αντιδήµαρχος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος.

2 Θ Ε Μ Α 5o : Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 342/2008 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά «τροποποίηση Ο.Ε.Υ ήµου Ροδίων» Ο Πρόεδρος του.σ κ.μάνος Κόνσολας θέτει υπόψη του Σώµατος εισήγηση της /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας για την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων στις σελίδες που αφορούν την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας προκειµένου να υπάρξει ίση κατανοµή του όγκου των αρµοδιοτήτων της /νσης στα αρµόδια προτεινόµενα τµήµατα που αναπτύσσονται σε αυτήν. Η τροποποίηση έχει ως εξής : Αντικαθίσταται η σελίδα 132 & 133 στο πίνακα µε αύξοντα αριθµό 12 που αφορά την ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας όπως παρακάτω:

3 12. /νση ηµοτικής Αστυνοµίας 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Γραφείο Υποστήριξης κατάρτισης του προσωπικού & κυκλοφοριακής αγωγής Γραφείο κέντρου επιχειρήσεων 12.2 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας & Στάθµευσης Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας 12.3 Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων Επιχειρήσεων Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιώνεπαγγελµάτων και µουσικής Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας Γραφείο Εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ) 12.4 Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης & Αισθητικής Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών 12.5 Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Γραφείο Γενικών Ελέγχων Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης Αντικαθίσταται οι σελίδες 181 έως και 184 στην ενότητα µε αύξοντα αριθµό 12. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ όπως παρακάτω: 12. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

4 Στην ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής, ο οποίος εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε ζητήµατα υπηρεσιακά, εισηγείται προς την ηµοτική Αρχή και προς την Γενική /νση θέµατα της αρµοδιότητας του εκτελώντας τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής της Γενικής /νσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής. Ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 1 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ. (Φ.Ε.Κ. 478 Β ) και επιβλέπει τη λειτουργία των πιο κάτω τµηµάτων και γραφείων που ασκούν τις εξής αρµοδιότητες: 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου. Με αρµοδιότητα την παραλαβή, την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση όλων των εισερχοµένων και εξερχοµένων σχετικών εγγράφων της ιεύθυνσης. Την τήρηση εσωτερικού πρωτοκόλλου και βιβλίου αναφοράς και συµβάντων. Τη λειτουργία της µηχανοργάνωσης της /νσης, την συγκέντρωση στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από τη δράση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ενηµέρωση του κοινού, την συγκέντρωση στοιχείων των υποθέσεων που απασχολούν την υπηρεσία, την επίλυση προβληµάτων των πολιτών καθώς και τα θέµατα του προσωπικού Γραφείο Υποστήριξης - κατάρτισης του προσωπικού και κυκλοφοριακής αγωγής. Με αρµοδιότητα τη συλλογή - ταξινόµηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, την παρακολούθηση έκδοσης νέων νοµοθετηµάτων, κανονισµών και ηµοτικών διατάξεων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία του ήµου µας, καθώς και την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού. Τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής του ήµου µας, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής σε µαθητές ή σε συλλόγους.

5 Το γραφείο κέντρου επιχειρήσεων. Με αρµοδιότητα την διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, του κέντρου ασύρµατης επικοινωνίας αλλά και του τριψήφιου αριθµού προτεραιότητας. Την λήψη αναφορών από τους εξωτερικούς σταθµούς της Υπηρεσίας για τα σοβαρά περιστατικά ή συµβάντα και την άµεση ενηµέρωση των προϊσταµένων της Υπηρεσίας και των άλλων συναρµοδίων Υπηρεσιών. Την καταγραφή καταγγελιών και παραπόνων, την παροχή οδηγιών προς αντιµετώπιση τους, την καθοδήγηση για τον χειρισµό και την αντιµετώπιση των συµβάντων αυτών, το συντονισµό της κοινής δράσης του προσωπικού σύµφωνα µε τις υφιστάµενες εντολές και οδηγίες των επικεφαλής Τµήµα ελέγχου Κυκλοφορίας-Στάθµευσης Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Κυκλοφορίας Με αρµοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ρύθµιση κυκλοφορίας µε σήµατα τροχονόµων στους κόµβους της πόλης Γραφείο Στάθµευσης Τον έλεγχο της στάθµευσης παντός τύπου οχηµάτων τόσο σε χώρους παράνοµης όσο και σε χώρους ελεγχόµενης περιοχής Γραφείο Έκδοσης αδειών στάθµευσης εισόδων στους πεζοδρόµους και διακοπής κυκλοφορίας. Με αρµοδιότητα την έκδοση ιδιαίτερων σχετικών αδειών κυκλοφορίας και στάθµευσης στους πεζόδροµους. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και τις υποχρεώσεις αυτών που εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων-Επιχειρήσεων:

6 Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιών - επαγγελµάτων και µουσικής Με αρµοδιότητα τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευµάτων και επαγγελµάτων. Τη παρακολούθηση έκδοση και εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών ποινών στα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από Υγειονοµικές ιατάξεις, η τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηµατογράφων και παρεµφερών επιχειρήσεων, Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας. Με αρµοδιότητα την διαδικασία διαπίστωσης και έκδοσης βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας για µεταδηµότευση Γραφείο εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ.). Με αρµοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την έκδοση των αδειών παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, την έκδοση αδειών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, και ψυχαγωγικών παιδιών. Την έκδοση αδειών εγκατάστασης εκδιδόµενων προσώπων Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης -Αισθητικής Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Το Γραφείο αυτό ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδοµές, την επίβλεψη εφαρµογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και ενεργεί για την αφαίρεση της άδειας οικοδοµής για ασφαλιστικές εισφορές Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χωρών

7 Με αρµοδιότητα τις διατάξεις που αφορούν την καθαριότητα και την ρύπανση γενικώς, την προστασία του περιβάλλοντος, την αισθητική, την ευκοσµία και την ευταξία της πόλης µας γενικότερα. Τις διατάξεις που αφορούν την διαφήµιση και κατάληψη κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών. Με αρµοδιότητα την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των εµποροπανηγύρεων και την δραστηριότητα των µικροπωλητών γενικότερα. Το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Στο Τµήµα αυτό προΐσταται Τµηµατάρχης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθ. 3 της υπ αρ 11559/ αποφ. κανονισµού λειτουργίας ηµοτικής Αστυνοµίας του Υπουργού Εσωτερικών ηµ. ιοικ. & Αποκ.(Φ.Ε.Κ. 478 Β ). Στο τµήµα αναπτύσσονται τα πιο κάτω γραφεία: Γραφείο Γενικών Ελέγχων Από το γραφείο αυτό πραγµατοποιούνται κάθε είδους έλεγχοι αρµοδιοτήτων ηµοτικής Αστυνοµίας εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Όπως επί π.χ. έλεγχοι για την κυκλοφορία και την στάθµευση, των κοινοχρήστων χώρων, µικροπωλητών κτλ Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης Το γραφείο αυτό ελέγχει την πιστή τήρηση των κανονισµών και των διατάξεων που αφορούν τις εισόδους στην Μεσαιωνική Πόλη. Επίσης προτείνεται τροποποίηση στην /νση Εξυπηρέτησης Πολιτών όπου το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου γίνεται αυτοτελές Γραφείο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.μάνος Κόνσολας κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων (αριθ.απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου 342/2008) στις σελίδες που αφορούν τη /νση ηµοτικής Αστυνοµίας όπως ακριβώς περιγράφονται ανωτέρω και στις σελίδες που αφορά τη

8 /νση Εξυπηρέτηση Πολιτών όπου το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου γίνεται αυτοτελές Γραφείο. Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως τελικά διαµορφώνεται έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Άρθρο 1 Το ήµο Ροδίων συγκροτούν: 1) ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 2) ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 3) ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος 4) ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας 5) ιεύθυνση Οικονοµικών και Ταµείου 6) ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής 7) ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 8) ιεύθυνση Τοπικής Επιχειρηµατικότητας 9) ιεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων 10) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11) ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 12) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Γενική /νση - Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου, στην οποία υπάγονται όλες οι παραπάνω ιευθύνσεις

9 Άρθρο 2 Πίνακας 5.4 Αναλυτικό Λειτουργικό Οργανόγραµµα ήµου Ροδιών ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1 ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 1.1 Τµήµα Οικοδοµικών Εφαρµογών Γραφείο Οικοδοµικών Αδειών Γραφείο Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών 1.2 Τµήµα Επιχειρήσεων και Καταστηµάτων Γραφείο Προελέγχου Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας ιεύθυνση Πολεοδοµικού 2 Σχεδιασµού 3 ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος 2.1 Τµήµα Σχεδιασµού-Παρεµβάσεων οµηµένου Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων 2.2. Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, Απαλλοτριώσεων- Τακτοποίησης Γραφείο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Γραφείο Πράξεων Αναλογισµού 3.1 Τµήµα ιαχείρισης Φυσικών Πόρων Γραφείο Υδάτινων Πόρων Γραφείο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας Γραφείο Μέτρησης Ρύπων 3.2 Τµήµα Αισθητικής Αναβάθµισης και Συντήρησης ηµοτικών Εσωτερικών Χώρων και Κτιρίων Γραφείο Αισθητικής Αναβάθµισης Γραφείο Συντήρησης Γραφείο Καθαριότητας Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας 3.3 Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

10 3.3.1 Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου Γραφείο Φυτικού και Ζωϊκού Πλούτου Γραφείο Παιδικών Χαρών 4 5 ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας ιεύθυνση Οικονοµικών και Ταµείου 4.1 Τµήµα Ελέγχου Προσόδων και Βεβαιώσεων Φόρων και Εισφορών Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Γραφείο T.A.Π., Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού Γραφείο Ελέγχου Εσόδων & Φορολογικών ιαφορών 4.2 Τµήµα ηµοτικού Φόρου Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Γραφείο Ελέγχων 4.3 Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας Γραφείο Προµηθειών Γραφείο Αποθήκης Γραφείο Κινητής ηµοτικής Περιουσίας Γραφείο Κτηµατολογίου 5.1 Τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Πληροφόρησης Γραφείο Προϋπολογισµών Γραφείο Παρακολούθησης Ταµειακών Προγραµµάτων Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης των Έργων 5.2 Τµήµα Λογιστικής Εσόδων και Εξόδων Γραφείο Ελέγχου απανών Γραφείο Λογιστηρίου Γραφείο οικονοµικής διαχείρισης εργων 5.3 Τµήµα Ταµείου Γραφείο Πληρωµών Γραφείο Εισπράξεων

11 6 ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής 6.1 Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο ιεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Καθαρογραφής Πρακτικών και Σύνταξης Αποφάσεων Γραφείο Υποστήριξης και Συντονισµού της Λειτουργίας ηµοτικού Συµβουλίου Νέων, Λοιπών Συλλογικών Οργάνων, Επιτροπών και Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεων ήµου Γραφείο Παρατάξεων ηµοτικού Συµβουλίου 6.2 Τµήµα ιοίκησης Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου, ιεκπεραίωσης και ιοικητικής Στήριξης Γραφείο ηµαρχιακής Επιτροπής Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων, Λαϊκών Αγορών Γραφείο Θεµάτων Παιδείας Γραφείο Σωµατείων Εργαζοµένων 6.3 Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης Γραφείο ηµοτολογίου-ιθαγένειας- Πολιτικών Γάµων Γραφείο Μητρώου-Στρατολογίας Γραφείο Μεταδηµοτεύσεων και Εκλογών 6.4 Τµήµα Ληξιαρχείου Γραφείο Συντάξεως ληξιαρχικών πράξεων Γραφείο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων Γραφείο ηµοτικών Κοιµητηρίων 6.5 Τµήµα ιοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο ιαχείρισης Αξιοποίησης Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο Μισθοδοσίας και Κινήτρων Γραφείο Επιµόρφωσης Προσωπικού Γραφείο Γιατρών και Τεχνικών Ασφαλείας Εργασίας 6.6 Τµήµα Ποιότητας Ζωής

12 7 ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 8 ιεύθυνση Τοπικής Επιχειρηµατικότητας Γραφείο Επικοινωνίας του πολίτη προς το ήµο Γραφείο Υποδοχής και Πρώτης Ενηµέρωσης του Πολίτη Γραφείο Συνηγόρου του ηµότη & Κοινωνικής ιαµεσολάβησης 6.7 Τµήµα Αλλοδαπών Γραφείο Εισερχοµένων Γραφείο ιεκπεραίωσης 7.1 Τµήµα Προγραµµατισµού & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Γραφείο Προγραµµατισµού και Τεκµηρίωσης Γραφείο Έρευνας Γραφείο Συντονισµού Οργανωτικών οµών του ήµου Γραφείο Επικοινωνιακού Σχεδιασµού Γραφείο Εναλλακτικών Πηγών Χρηµατοδότησης Γραφείο Πολιτικής Προστασίας- Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α) και ιαχείρισης Κρίσεων 7.2 Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Μηχανογράφησης Γραφείο Μηχανοργάνωσης- Μηχανογράφησης Γραφείο Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών Γραφείο Συντήρησης και Εξοπλισµού 7.3 Τµήµα Προώθησης Εθελοντισµού και Ανάπτυξης Κοινωνικού Κεφαλαίου Γραφείο Υποστήριξης και Επικοινωνίας µε Τοπικούς Συλλόγους και Σωµατεία Γραφείο Συνεργασίας ήµου και Κοινωνίας Πολιτών 8.1 Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραφείο Παρακολούθησης εικτών Ανάπτυξης της Πόλης Γραφείο Προγραµµάτων Κατάρτισης Γραφείο Ανέργων και Επιχειρήσεων 8.2 Τµήµα Παραγωγικών Φορέων και Επενδύσεων

13 8.2.1 Γραφείο Συνεργασίας µε Παραγωγικούς Φορείς Γραφείο Ενηµέρωσης Επενδυτών 9 ιεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων 9.1 Τµήµα Μεσαιωνικής πόλης Γραφείο Μελετών και Έργων Γραφείο Οχυρώσεων Γραφείο Γραµµατείας και Τεκµηρίωσης 9.2 Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων & Ιστορικών Κτιρίων Γραφείο Μελετών και Έργων Γραφείο Εµφάνισης Αρχαιολογικών χώρων 9.3. Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων 10 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11 ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 10.1 Τµήµα Ελέγχου και ιεκπεραίωσης Γραφείο Γραµµατείας Γραφείο Ελέγχου 10.2 Τµήµα Οδοποιίας Γραφείο Οδικών Έργων Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων 10.3 Τµήµα Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κτιριακών Έργων και Εγκαταστάσεων Γραφείο Έργων ιαµόρφωσης Κοινόχρηστων Χώρων &Τοπίου Γραφείο Στεγασµένων Συνεργείων 10.4 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικό Γραφείο Ηλεκτρολογικών Έργων Γραφείο Μηχανολογικών Έργων 10.5 Τµήµα Οχηµάτων-Μηχανηµάτων Γραφείο Κίνησης Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης 10,6, Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων 11.1 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών Γραφείων Μεσαιωνικής Πόλης Γραφείο Συνοικίας Αγίων Αποστόλων Γραφείο Συνοικίας Ροδινιού

14 Γραφείο Συνοικίας Μητρόπολης Γραφείο Συνοικίας Ανάληψης 11.2 Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Γραφείο ιεκπεραίωσης Γραφείο Αρχείου και ιαχείρισης Παραπόνων Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου 12 /νση ηµοτικής Αστυνοµίας 13 Γενική ιεύθυνση- Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου 12.1 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Γραφείο Υποστήριξης κατάρτισης του προσωπικού & κυκλοφοριακής αγωγής Γραφείο κέντρου επιχειρήσεων 12.2 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας & Στάθµευσης Γραφείο Κυκλοφορίας Γραφείο Στάθµευσης Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας 12.3 Τµήµα Ελέγχου Καταστηµάτων Επιχειρήσεων Γραφείο ελέγχου επιτηδευµατιών-επαγγελµάτων και µουσικής Γραφείο έκδοσης Βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας Γραφείο Εκδόσεων αδειών (παροχής υπηρεσιών στο διαδύκτιο, τεχνικών παιγνίων κτλ) 12.4 Τµήµα Ελέγχου Οικοδόµησης & Αισθητικής Γραφείο Ελέγχου Οικοδόµησης Γραφείο Ελέγχου Αισθητικής, Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων Γραφείο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Μικροπωλητών 12.5 Τµήµα Μεσαιωνικής Πόλης ηµοτικής Αστυνοµίας Γραφείο Γενικών Ελέγχων Γραφείο Ελέγχου Εισόδων Μεσαιωνικής Πόλης 13.1 Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου 13.2 Γραφείο Αντιδηµάρχων

15 13.3 Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 13.4 Γραφείο Γενικού ιευθυντή 13.5 Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης ηµάρχου 13.6 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Πιστοποίησης 13.7 Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 13.8 Γραφείο Τύπου, ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Οι αρµοδιότητες και το αντικείµενο εργασίας και απασχόλησης κάθε Υπηρεσίας, Τµήµατος ή Γραφείου που αναφέρονται στο άρθρο 2 έχουν ως εξής: 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γραφείο Οικοδοµικών Αδειών Έχει την ευθύνη για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών και την τήρηση του σχετικού αρχείου Γραφείο Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών

16 Έχει την ευθύνη: -εφαρµογής της διαδικασίας χαρακτηρισµού και κατεδάφισης αυθαιρέτων, επιβολής προστίµων, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλες σχετικές ενέργειες, -επιβολής διοικητικών προστίµων (Α 60Ν 947/1979) -εφαρµογής διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισµάτων (αρ. 8 και 9 Ν.1512/1985) - σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων οικοδοµών. Τηρεί αρχείο σχετικό µε τα θέµατα ευθύνης. Συµµετέχει ή συνεργάζεται µε τις θεσµοθετηµένες και µη επιτροπές αρµοδιότητας της. 1.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Γραφείο Προελέγχου Έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις κανονιστικές διατάξεις και εισηγείται στην ηµαρχιακή Επιτροπή για τη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας Έχει την ευθύνη, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδοµικής καταλληλότητας, των προοριζόµενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συναφών αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. α βαθµού. 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και

17 φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας Τµήµα σχεδιασµού παρεµβάσεων δοµηµένου περιβάλλοντος (εκτός Μεσσαιωνικής Πόλης) Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Έχει την ευθύνη: -Του πολεοδοµικού σχεδιασµού στα όρια των διοικητικών ορίων της πόλης την τροποποίηση του σχεδίου πόλης, την αναστολή των οικοδοµικών εργασιών. -της σύνταξης του γενικότερου προγραµµατισµού του ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού. -της σύνταξης των γενικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της πόλης σύµφωνα µε τους στόχους του πολεοδοµικού σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων Έχει την ευθύνη -του σχεδιασµού των συνολικών πολεοδοµικών παρεµβάσεων, αναπλάσεων γειτονιών κ.λ.π. -της σύνταξης των σχεδίων εκτάκτων αναγκών. -της παροχής βεβαιώσεων σχετικών µε το σχέδιο πόλης, χρονολογία κτιρίων βοµβόπληκτων, σεισµόπληκτων κ.λ.π. Τηρεί αρχείο των θεµάτων αρµοδιότητας του και τους σχετικούς χάρτες. Συµµετέχει ή συνεργάζεται µε τις επιτροπές θεσµοθέτησης και µη που σχετίζονται µε θέµατα αρµοδιότητας της Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, απαλλοτριώσεων - τακτοποίησης Γραφείο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Έχει την ευθύνη: -της οργάνωσης και λειτουργίας των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών.

18 -της σύνταξης των υψοµετρικών των δρόµων της πόλης. -των ονοµατοθεσιών και αρίθµησης των δρόµων Γραφείο Πράξεων Αναλογισµού Έχει την ευθύνη: - της κατάρτισης και έκδοσης πράξεων αναλογισµού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, -της σύνταξης των υψοµετρικών των δρόµων της πόλης. 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας. Η ιεύθυνση σύµφωνα µε τις οδηγίες του ηµάρχου και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών µεριµνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθµό των προς εκτέλεση έργων. Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύµφωνα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου. Υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος για την τελική διαµόρφωση και περαιτέρω έγκριση του από τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το ηµοτικό Συµβούλιο. Παρακολουθεί την πορεία των εκτελούµενων έργων και εισηγείται µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τυχόν επιβαλλόµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος 3.1. Τµήµα διαχείρισης φυσικών πόρων Γραφείο Υδάτινων Πόρων Γραφείο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας

19 Γραφείο Μέτρησης Ρύπων Τα Γραφεία που συγκροτούν το Τµήµα αυτό λειτουργούν υπό την διεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: - Την εκπόνηση µελετών - Την συνεργασία µε αρµοδίου φορείς της πολιτείας, του ήµου, του ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα - την υπόδειξη µέτρων και στην εκτέλεση έργων, προγραµµάτων κ.λ.π. που αφορούν κρίσιµα για την αειφόρο ανάπτυξη του ήµου Ροδίων ζητήµατα σχετικά µε τους ορυκτούς πόρους, τους υδάτινους πόρους, ήπιες µορφές ενέργειας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς επίσης τη µέτρηση ρύπων Τµήµα αισθητικής αναβάθµισης και συντήρησης δηµοτικών εσωτερικών χώρων και κτιρίων Γραφείο αισθητικής αναβάθµισης Γραφείο Συντήρησης Γραφείο Καθαριότητας Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Τα γραφεία που συγκροτούν το τµήµα αυτό, µεριµνούν σε συνεργασία µε τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του ήµου Ρόδου, ή άλλο αρµόδιο φορέα διάδοχο αυτής, (ΦΟ ΣΑ κ.λ.π.) για την εφαρµογή του ηµοτικού Κανονισµού Καθαριότητας και επιλαµβάνεται σε όλα τα θέµατα υγιεινής και καθαριότητας σε συνεργασία µε την ηµοτική Αστυνοµία και το Τµήµα Προσόδων. Μεριµνά για τον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων και των δηµοτικών κτιρίων, την αισθητική αναβάθµιση, συντήρηση, καθαριότητα, υγιεινή και ασφάλεια, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων για τα παραπάνω θέµατα, που η κείµενη νοµοθεσία ορίζει για τους Ο.Τ.Α. α βαθµού Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών Γραφείο Συντήρησης και ανάπτυξης Πρασίνου Γραφείο Φυτικού και Ζωϊκού Πλούτου Γραφείο Παιδικών Χαρών Τα Γραφεία που συγκροτούν το Τµήµα αυτό λειτουργούν υπό την ιεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Μεριµνά για την παραγωγή σ' όλα τα ηµοτικά Φυτώρια και θερµοκήπια, φυτών, λουλουδιών και δένδρων, τα οποία είναι

20 διαθέσιµα για την αντικατάσταση, συµπλήρωση ή επέκταση του πρασίνου της πόλης, είτε τα διαθέτει σε ενδιαφερόµενους από το ηµοτικό Ανθοπωλείο. Συντάσσει µελέτες για την εγκατάσταση αξιοποίηση και εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών, τη συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, και επιβλέπει στην εκτέλεση έργων εκτροφής ζώων, πτηνών και ψαριών. Συντάσσει µελέτες και επιβλέπει στην εκτέλεση έργων καταπολέµησης παρασίτων, εντόµων, ζώων κ.λ.π. Συντάσσει µελέτες προµηθείας ζωοτροφών και µεριµνά στην περιποίηση και συντήρηση των υπαρχόντων σε ηµοτικούς χώρους, ζώων πτηνών και ψαριών. Μεριµνά στην απολύµανση και ψεκασµό κοινοχρήστων χώρων, βόθρων αποχετευτικών φρεατίων και υπονόµων, κατοικιών, γραφείων, σχολείων και γενικά οποιουδήποτε χώρου είναι εστία µολύνσεως, µε ειδικό γι' αυτό συνεργείο. Συντάσσει κοστολόγια για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Μεριµνά για την περισυλλογή των αδέσποτων και τη φροντίδα των ζώων που βρίσκονται στο κυνοτροφείο εφαρµόζοντας τους καθιερωµένους κανόνες για το αντικείµενο αυτό. Μεριµνά για την αποµάκρυνση από τους δρόµους και τις παραλίες των τραυµατισµένων ή νεκρών ζώων. Γενικά εκτελεί όλες τις αρµοδιότητες που έχουν οι Ο.Τ.Α α βαθµού για θέµατα συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου, φυτικού και ζωϊκού πλούτου και παιδικών χαρών. 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νσης κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας Τµήµα Ελέγχου Προσόδων και βεβαιώσεων φόρων και εισφορών Στο Τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω Γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία ιεύθυνση του προϊσταµένου του

21 Τµήµατος και µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των ήµων και Κοινοτήτων που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του ήµου από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα, πλην ΤΑΠ, τελών καθαριότητας και φωτισµού και ΗΦΟ Ω. Καταρτίζει σχετικούς µε τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δηµοτικών προσόδων. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαµβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόµων και διαταγµάτων, νοµολογία, γνωµατεύσεις και εγκυκλίους. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση των οικείων χρηµατικών καταλόγων Γραφείο Τ.Α.Π., Τελών καθαριότητας και φωτισµού Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των ήµων και Κοινοτήτων και τη λοιπή νοµοθεσία που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του ήµου από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) και τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού. Καταρτίζει σχετικούς µε τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δηµοτικών προσόδων. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαµβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόµων και διαταγµάτων, νοµολογία, γνωµατεύσεις και εγκυκλίους. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτι ση των οικείων χρηµατικών καταλόγων. Επίσης προβαίνει στις εξής ενέργειες: -Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ακινήτων που έχουν µετρητή της.ε.η. Αποστολή στη.ε.η. για είσπραξη του Τ.Α.Π. και των τελών καθαριότητας και φωτισµού. -Οργάνωση συνεργείου εξακρίβωσης επιφανειών. -Για τα ακίνητα που δεν έχουν µετρητή της.ε.η. γίνεται βεβαίωση για είσπραξη των τελών µε βεβαιωτικούς καταλόγους, οι οποίοι συντάσσονται µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαµβάνουν και τα ακίνητα, για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους

22 υπόχρεους µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ήµος ή µε αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισµό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. - ιαδικασία προσδιορισµού ΤΑΠ και τελών καθαριότητας και φωτισµού για όλα τα ακίνητα ηλεκτροδοτούµενα και µη. -Τήρηση αρχείου όλων των ακινήτων που έχουν µετρητή της.ε.η. ως και µη ηλεκτροδοτουµένων Γραφείο Ελέγχου Εσόδων και Φορολογικών ιαφορών Προβαίνει σε συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες ( ΟΥ κλπ) στον έλεγχο των πάσης φύσεως βιβλίων και στοιχείων που τηρούν οι φορολογούµενοι για την σύλληψη της φορολογητέας ύλης, που αφορά φόρους, τέλη και δικαιώµατα του ήµου. Φροντίζει για όλη τη διαδικασία της βεβαίωσης των διαφυγόντων εσόδων από τους φορολογούµενους και την προώθηση των βεβαιωτικών καταλόγων στο Γραφείο Εισπράξεως Εσόδων. ιεξάγει κάθε υπηρεσία και αλληλογραφία που αφορά τη διαγραφή βεβαιωθέντων ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων, επιλαµβάνεται της επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων µεταξύ ήµου και φορολογουµένων αναφορικά µε την επιβολή, βεβαίωση, µείωση κ.λ.π. οφειλοµένου ποσού. ιεξάγει, παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τις ενώπιον των αρµοδίων Επιτροπών Επίλυση Φορολογικών αµφισβητήσεων και διαφορών µεταξύ ήµου και φορολογουµένων, αναφορικά µε οφειλόµενους άµεσους δηµοτικούς φόρους, τέλη και δικαιώµατα, παρακολουθώντας την έγκαιρη εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω επιτροπών. Εισηγείται τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος, ενεργεί την αλληλογραφία αυτού και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεων του. Εντέλλεται την λήψη των επιτρεποµένων από το Νόµο αναγκαστικών µέτρων είσπραξης καθυστερούµενων εσόδων του ήµου. Παραλαµβάνει µε αποδεικτικό τους χρηµατικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο Ταµείο από τις αρµόδιες υπηρεσίες και εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των προσφυγών σε κάθε φορολογική διαφορά, τις διαβιβάζει στα αρµόδια Γραφεία για αντίκρουση των προβαλλόµενων ισχυρισµών και φροντίζει για την παραποµπή τους στα αρµόδια όργανα. Τηρεί αρχείο δικογραφιών και αποφάσεων και πρωτόκολλο κατάθεσης ενδίκων µέσων και ενηµερώνει τον ιευθυντή

23 Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την άσκηση ενδίκων µέσων πρώτου και δεύτερου βαθµού κατά φορολογικών εγγράφων. 4.2 Τµήµα ηµοτικού Φόρου ( Η.ΦΟ. Ω) Το Τµήµα του ηµοτικού Φόρου, λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του προϊσταµένου του Τµήµατος και επιµελείται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ηµοτικού Φόρου ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ..Ω) που θεσµοθετήθηκε µε τον Νόµο 2214/94 άρθρο 60.Για τη λειτουργία του Τµήµατος συνιστώνται δύο Γραφεία Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Το Γραφείο αυτό επιµελείται για την Βεβαίωση και την είσπραξη του ηµοτικού Φόρου ωδεκανήσου, καθώς και την κατάθεση των χρηµάτων σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται µέσω του κεντρικού ταµείου του ήµου. Φροντίζει για την συγκέντρωση των τριµηνιαίων δηλώσεων απόδοσης του φόρου και τηρεί αρχείο φορολογουµένων. Τοποθετούνται έξι (ό)διαχειριστές και έξι (ό)εκδότες Γραφείο Ελέγχων Το Γραφείο αυτό αντικείµενο έχει τον έλεγχο των δηλώσεων του ΗΦΟ Ω και την σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Προς τούτο συνεργάζεται στενά µε την αρµόδια.ο.υ. προκειµένου να ελέγχει το αληθές των δηλώσεων των φορολογουµένων. Σε περίπτωση διαφορών προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που συνεπάγεται η βεβαίωση τόσο του διαφυγόντος φόρου, όσο και της επιβολής του αναλογούντος προστίµου, δηλαδή καταρτίζει τους σχετικούς βεβαιωτικούς κατάλογους και τους αποστέλλει στο Τµήµα Ταµείου - Γραφείο καθυστερουµένων οφειλών Τµήµα ιαχείρισης περιουσίας Γραφείο Προµηθειών Το Γραφείο Προµηθειών έχει ως γενικό αντικείµενο την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και την προµήθεια:

24 -Κάθε φύσης υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση τεχνικών έργων επισκευών ή συντηρήσεων, σύµφωνα µε το αντικείµενο της ιεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του ήµου (υλικά ενσωµατωµένα στα έργα, ανταλλακτικά λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ. λ. π.) -Μηχανηµάτων, κινητών µηχανηµάτων, τεχνικών συγκροτηµάτων, συσκευών, εργαλείων, επίπλων, µηχανών γραφείου κ.λ.π. παγίων στοιχείων. -Υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (µισθώσεις µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, ασφαλίσεις κ.λ.π.) -Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού, για την ετοιµασία των Ετησίων και γενικά Περιοδικών Προγραµµάτων Προµηθειών. -Μέριµνα για τη διανοµή των εγκεκριµένων προγραµµάτων προµηθειών στις επιµέρους ενότητες. Ετοιµασία και εισήγηση του προγράµµατος Προµηθειών του ήµου που θα προωθηθεί µε βάση τη νοµοθεσία περί ενιαίων Κρατικών Προµηθειών. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράµµατος αυτού και περιοδική ενηµέρωση των ιευθύνσεων των υπηρεσιών του ήµου ανάλογα. -Μέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προµήθειας ειδών από τις επιµέρους διοικητικές ενότητες του ήµου. -Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιµότητας κάθε προµήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών (πλην εκείνων που έχουν περιληφθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Κρατικών Προµηθειών) σε συγκεκριµένους προµηθευτές ( ιακηρύξεις, διαγωνισµοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κλπ - Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας µέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών. -Μέριµνα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας Επιτροπών, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισµών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελλοµένων ειδών (ποσοτική /ποιοτική/ εν λειτουργία παραλαβή /οριστική παραλαβή). -Ετοιµασία περιοδικών απολογισµών προγραµµάτων προµηθειών ή απολογισµών κατά περίπτωση προµηθειών. -Μέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού των αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.

25 - ιενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών που ενδιαφέρουν τον ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας. -Τήρηση συγκεκριµένων πληροφοριακών αρχείων και εγγράφων προµηθειών (Αρχείο προµηθευοµένων ειδών, Αρχείο προµηθευτών, Αρχείο Φακέλων Προµηθειών κ.λ.π.). Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τις άλλες διοικητικές µονάδες του ήµου για την εκπόνηση µελετών και την επίβλεψη εξειδικευµένων προµηθειών Γραφείο Αποθήκης Στην αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκει: Η παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τις προβλεπόµενες επιτροπές. Η ταξινόµηση και η µέριµνα διαφύλαξης και συντήρησης των ειδών που θα παραληφθούν, ως και η διάθεση αυτών, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις διαχείρισης υλικού στα οικεία Τµήµατα διαφόρων Υπηρεσιών Γραφείο Κινητής δηµοτικής Περιουσίας Στην αρµοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκουν: -Η τήρηση αρχείου στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλος ο εξοπλισµός γραφείων COMPUTER εργαλεία, βιβλία κ.λ.π. οχήµατα, µηχανήµατα, µηχανολογικός εξοπλισµός κ.λ.π. του ήµου. -Η διαχείριση όλων των παραπάνω αντικειµένων και υλικών, χαρακτηρίζοντας τα, σε συνεργασία µε το γραφείο Προµηθειών, ως ανήκοντα στη κατηγορία των υλικών για έργα κατασκευής ή συντήρησης ή στην κατηγορία της λοιπής κινητής περιουσίας του ήµου. -Η τήρηση ατοµικών χρεωστικών καρτελών, που θα περιλαµβάνουν τα αντικείµενα ή υλικά που έχουν χρεωθεί οι εργαζόµενοι στο ήµο Γραφείο Κτηµατολογίου Στην αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκει:

26 Η φροντίδα για την κατάρτιση του επίσηµου Κτηµατολογίου των ακινήτων του ήµου, η κατάταξη των τίτλων κυριότητας του ήµου και των σχετικών εκθέσεων προς αυτούς της Επιτροπής του Κτηµατολογίου κατά φακέλους. Τέλος µεριµνά για τη µεταγραφή των ακινήτων και την ασφαλή και υπεύθυνη διαφύλαξη τους. Η σύνταξη σε σχέδιο των διακηρύξεων των δηµοπρασιών προς µίσθωση των δηµοτικών κτηµάτων και η ενέργεια της σχετικής προς αυτά αλληλογραφίας. Η επιµέλεια προς κατάρτιση και έγκαιρη υπογραφή των µισθωτηρίων συµβολαίων και η άµεση επίβλεψη επί της ακριβούς από πάσης απόψεως των όρων αυτών παρά των υπόχρεων σ' αυτό µισθωτών. Η τήρηση βιβλίου εµφαίνοντας κατά τάξη τους µισθωτούς για καθένα των δηµοτικών ακινήτων, θέσεων και εγκαταστάσεων, το σκοπό της χρήσης, το µίσθωµα, το χρόνο έναρξης και λήξης της µίσθωσης καθώς και ο σχηµατισµός ιδιαίτερου φακέλου για κάθε µίσθωση που περιέχει τα θεµελιωµένα και εν γένει τα αφορώντα στοιχεία. Η σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων των εσόδων των δηµοτικών κτηµάτων (Μισθωµάτων) και η διαβίβαση τους στο Ταµείο για Είσπραξη µε κοινοποίηση αντίγραφο στο Λογιστήριο. Η συγκέντρωση οποιασδήποτε φύσεως τίτλων της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας του ήµου και της κοινοχρήστου ακινήτου περιουσίας (πάρκα κ.λ.π.) και η σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράµµατος. Η εποπτεία σε όλα τα δηµοτικά µίσθια στο τέλος χρήσης αυτών από τους ενοικιαστές, σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών κανονισµών και των σχετικών µισθωτηρίων συµβολαίων και η καταγγελία κάθε παραβάτη αυτών και η προστασία γενικά των συµφερόντων του ήµου. Η διαπίστωση οποιασδήποτε βλάβης ή ζηµιάς και η µέριµνα της επανόρθωσης αυτής από τον ενοικιαστή ή το ήµο ανάλογα µε την υπαιτιότητα καθενός. Η παρακολούθηση του χρόνου λήξης των µισθώσεων των δηµοτικών µισθίων και η έγκαιρη ενέργεια διεξαγωγής των νόµιµων δηµοπρασιών για την επαναµίσθωση τους. Η φροντίδα διοίκησης και διαχείρισης όλων εν γένει των ακινήτων του ήµου, µισθωµένων ή µη κτισµάτων, οικοπέδων, ή άλλης µορφής ακινήτων είτε αυτές είναι ιδιοκτησίες του είτε κατά χρήση από άλλους φορείς. 5. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ Στη ιεύθυνση προΐσταται ο ιευθυντής ο οποίος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει, δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε

27 συγκεκριµένα ή γενικά ζητήµατα υπηρεσιακού χαρακτήρα, εισηγήσεις στη ηµοτική Αρχή και στη Γενική /νση κάθε θέµα αρµοδιότητας του και εκτελεί τις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες της ηµοτικής Αρχής και της Γενικής ιεύθυνσης, εφαρµόζει τις πράξεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της ηµαρχιακής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων του ήµου, ενηµερώνει και φροντίζει για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων κατά την αρµοδιότητα της υπηρεσίας. 5.1.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Το τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και πληροφόρησης έχει ως γενικό αντικείµενο, τον έλεγχο και τήρηση των διαδικασιών οικονοµικού προγραµµατισµού και ελέγχου του ήµου (περιοδικοί προϋπολογισµοί/απολογισµοί, εσωτερικό έλεγχο, οικονοµική πληροφόρηση κ.λ.π.) την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ταµειακών προγραµµάτων. Στο τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Γραφείο Προϋπολογισµών Οι αρµοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση και κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών, απολογισµών εσόδων και εξόδων, προϋπολογισµό δαπανών και λειτουργίας των Υπηρεσιών του ήµου και των αντιστοίχων προϋπολογισµών εσόδων του ήµου. Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και παροχή στοιχείων για την κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισµών δράσης και χρηµατοδότησης του ήµου σε αντιστοιχία προς τα ετήσια προγράµµατα δράσης του ήµου. Συνεργασία µε τη ιεύθυνση Σχεδιασµού για την κατάρτιση και εισήγηση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού δράσης και λειτουργίας του ήµου. Προώθηση των προϋπολογισµών προς έγκριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων και παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουµένων προϋπολογισµών. Εξαγωγή των αποκλίσεων µεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών µεγεθών.

28 ιερµήνευση των αποκλίσεων σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Σχεδιασµού Οργάνωσης και Πληροφορικής και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. Σύνταξη των ετησίων οικονοµικών απολογισµών του ήµου. Επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων και εξαγωγή συµπερασµάτων για την εκµετάλλευση και το κόστος παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών του ήµου προς τους πολίτες. Εισήγηση της τιµολογιακής πολιτικής του ήµου ως προς τη χρέωση ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες Γραφείο Παρακολούθησης Ταµειακών Προγραµµάτων Οι αρµοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: ιαµόρφωση και παρακολούθηση των ταµειακών προγραµµάτων του ήµου µε τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναµενόµενων εισπράξεων. Ενηµέρωση της ιεύθυνσης για την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων. Σύνταξη και υποβολή στη ιεύθυνση περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο ήµος Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης Έργων. Παρακολουθεί και µεριµνά ειδικότερα, την οικονοµική διαχείριση, απορρόφηση, και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων, που σύµφωνα µε κάθε είδους προγράµµατα αφορούν την εκτέλεση έργων και γενικότερα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της διαχειριστικής επάρκειας όλων των εκτελούµενων έργων του ήµου Ροδίων. 5.2 Τµήµα Λογιστικής Εσόδων Εξόδων Το Τµήµα Λογιστικής Εσόδων - Εξόδων έχει ως γενικό αντικείµενο τον ουσιαστικό έλεγχο και την δηµοσιολογική παρακολούθηση της οικονοµικής διοίκησης, του ελέγχου δαπανών και του λογιστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων του ήµου. Στο Τµήµα αυτό προβλέπονται τα πιο κάτω γραφεία που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του προϊστάµενου του Τµήµατος.

29 Γραφείο Ελέγχου απανών Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Ελέγχου απανών είναι οι ακόλουθες: -Έλεγχος των καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού και έκδοση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. - Αποστολή των καταστάσεων και ενταλµάτων στο Γραφείο Λογιστηρίου για ενηµέρωση των εκεί τηρουµένων βιβλίων και στη συνέχεια αποστολή στο Τµήµα Ταµείου - Γραφείο πληρωµών για τη διενέργεια των πληρωµών στο προσωπικό. - Συγκέντρωση και έλεγχος των κάθε φύσεως παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του ήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους. -Έλεγχος των προηγουµένων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισµού ήµου και έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στους δικαιούχους. Αποστολή των ενταλµάτων µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παραστατικά στο Γραφείο λογιστηρίου για ενηµέρωση των εκεί τηρουµένων βιβλίων και στη συνέχεια αποστολή στο τµήµα Ταµείου Γραφείο Πληρωµών για διενέργεια των πληρωµών. -Τήρηση κάθε πληροφοριακού αρχείου (βιβλία κ.λ.π.) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις Γραφείο Λογιστηρίου Τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και τα λοιπά βοηθητικά βιβλία που καθορίζουν οι διατάξεις για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµωνκαι Κοινοτήτων. Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων και έγκαιρα εισηγείται για την ενίσχυση των πιστώσεων που είναι σε ανεπάρκεια και γενικά διατυπώνει προβλέψεις για τ' αποτελέσµατα της εκτέλεσης του. Τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισµού εξόδων που περιλαµβάνει και τις σχετικές διατάξεις (νόµους διατάγµατα, αποφάσεις κ.τ.λ). Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις καταρτίζει και υποβάλλει στον ήµαρχο, τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους µηνιαίους και τους ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τηρεί βιβλίο πιστωτών του ήµου. ιεκπεραιώνει την εργασία, την

30 αλληλογραφία που συσχετίζεται µε την απόδοση λογαριασµού από τον ήµαρχο στο ηµοτικό Συµβούλιο και παρακολουθεί τη λήξη των ενταλµάτων προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού από τους υπόλογους. Εφαρµόζει τις διατάξεις για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµων και Κοινοτήτων στο µέρος που αφορούν το Γραφείο (υποχρεωτικά βιβλία κ.λ.π.) Τηρεί βιβλίο δηµοσιεύσεων δηµοπρασιών για τη βεβαίωση του αντίτιµου σε βάρος των υπόχρεων εργολάβων και προµηθειών. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής από το Γραφείο Ελέγχου απανών, µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά/ παραστατικά κάθε πληρωµής, προκειµένου να πραγµατοποιείται η ενηµέρωση των βιβλίων του τµήµατος και ο έλεγχος για την ύπαρξη επαρκούς πιστώσεως για την πληρωµή. Αποστολή των ενταλµάτων στο Τµήµα για την διενέργεια των πληρωµών. Προβαίνει στη συνεχή ενηµέρωση του Τµήµατος Οικονοµικού Προγραµµατισµού για την πορεία των εισπράξεων/πληρωµών κατά κατηγορία λογαριασµό και γενικά για τις µεταβολές οποιουδήποτε µεγέθους του λογιστικού συστήµατος του ήµου σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαδικασίες Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών, που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ήµου. Παρέχει κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ηµόσιες/ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των εισπράξεων που πραγµατοποιούνται από τα ηµοτικά Κοιµητήρια. Τηρεί την εφαρµογή του διπλογραφικού Λογιστικού συστήµατος Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης των έργων Παρακολουθεί και µεριµνά ειδικότερα, την οικονοµική διαχείριση, απορρόφηση, και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων. Η Μονάδα Οικονοµικής ιαχείρισης είναι αρµόδια για τη διαχείριση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, από την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων έως τη διενέργεια των πληρωµών και την τήρηση των απαιτούµενων κατά περίπτωση διαδικασιών του κυκλώµατος λογιστικής παρακολούθησης αυτών και των σχετικών εγγράφων (προυπολογισµοί,χρεώσεις, πιστώσεις, ενταλµατοποίηση δαπανών κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα των

31 πραγµατοποιούµενων δαπανών, καθώς και η τήρηση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: -Εναρµόνιση των σχετικών µε τη Μονάδα ιαδικασιών µε την ισχύουσα νοµοθεσία -Στην περίπτωση των έµµεσων πληρωµών τακτική ενηµέρωση (υποβολή στοιχείων κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού) στη ιαχειριστική Αρχή. -Τεκµηρίωση της διαδροµής ελέγχου - ηµοσιονοµικός έλεγχος των πληρωµών της πράξης - ιενέργεια πληρωµών του έργου µε βάση τη σχετική διαδικασία -Καταχώριση εισπράξεων/πληρωµών στο λογιστικό σύστηµα του ήµου µε βάση το προβλεπόµενο σύστηµα λειτουργίας -Αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων πράξεων σε εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς 5.3. Τµήµα Ταµείου Τα Γραφεία που συγκροτούν την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, λειτουργούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Ταµείου ( ηµοτικού Ταµία) και µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά. Ο ηµοτικός Ταµίας µε προσωπική του ευθύνη εποπτεύει και διεξάγει δια των ειδικών οριζοµένων διαχειριστικών οργάνων, την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί Οικονοµικής ιοίκησης και Λογιστικού των ήµων και ειδικότερα: Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόµενα σ' αυτόν όργανα. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία σε µετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του ήµου, καθώς και για την φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει. Εποπτεύει την τήρηση των προβλεποµένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταµειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των Εσόδων και Εξόδων, ευθυνόµενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθµίζει τα της χρηµατικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτορικών οργάνων.

32 5.3.1 Γραφείο Πληρωµών Ενεργεί τον έλεγχο των εκδοθέντων και διαβιβασθέντων στο Ταµείο ενταλµάτων και βάσει αυτών, προβαίνει στην πληρωµή των δικαιούχων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις περί λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων και της λοιπής Νοµοθεσίας. Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον Νόµο λογιστικά - ταµειακά βιβλία εξόδων, καταρτίζει τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εξόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στα Υπουργεία, Περιφερειακή /νση κ.λ.π. συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται απ' τον ετήσιο απολογισµό εξόδων και καταρτίζει τον απολογισµό αυτού. Προβαίνει στην ενηµέρωση του Τµήµατος Λογιστικής. -Ειδικότερα προβαίνει ακόµη σε τήρηση ιδίου Ταµείου στα Γραφεία του ήµου όπως ο Νόµος ορίζει. - ιενεργεί τις χρηµατικές δοσοληψίες µε τις Τράπεζες σύµφωνα µε τις οδηγίες του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων. -Μεριµνά για την πληρωµή των αποδοχών/αµοιβών στους µε κάθε σχέση εργασίας εργαζόµενους στο ήµο. -Μεριµνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επί µέρους εντάλµατα πληρωµής. Τοποθετούνται δύο (2) διαχειριστές και ένας (1) εκδότης Γραφείο Εισπράξεων Ενεργεί πριν από κάθε χρηµατική κατάθεση έλεγχο των διπλοτύπων εισπράξεων, παραλαµβάνει τις εισπράξεις, εκδίδοντας γραµµάτιο τακτοποιηµένων εισπράξεων και τις καταθέτει στο ηµοτικό Ταµείο. Εκδίδει τα γραµµάτια είσπραξης των διαφόρων Εσόδων του ήµου. Τηρεί από τον Νόµο τα προβλεπόµενα λογιστικά βιβλία εσόδων, καταρτίζει τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εσόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στο Υπουργείο, Περιφερειακή ιεύθυνση κ.λ.π., συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον ετήσιο απολογισµό εσόδων του Ταµείου και καταρτίζει τον απολογισµό αυτού. Ειδικότερα ακόµη προβαίνει σε: - ιενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον ήµο, για οποιαδήποτε αιτία στα Γραφεία του ήµου. Έκδοση αντίστοιχων

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 4531 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑ: Κατανομή αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Δήμου Κυθήρων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 514 Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2364 24 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15738 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ορεστιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2639 29 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14508 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ενιαίου Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1757/338 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα