Ε Έκδοση 1.0/ ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 04 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Έκδοση 1.0/ ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 04 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ"

Transcript

1 Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0/ ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 04 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / / Απόφαση του Διευθυντή Γραμμής

2

3 Πίνακας Μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων κλπ. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, καταργεί όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. Κωδικός Έκδοση / Ημερομηνία Αρ. Σελίδων Ε / Παρατηρήσεις Το παρόν συντάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Ε.Μ.Π. «Εκπόνηση Κανονιστικών Κειμένων (Εγχειριδίων) Στρώσης Επιθεώρησης & Συντήρησης Ανακαίνισης Γραμμής»

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ (Κ.Θ.Α.) ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λήψη χαρακτηριστικών υφιστάμενου επιχώματος και έλεγχος φέρουσας ικανότητας του Προετοιμασία επιφάνειας έδρασης του ΚΘΑ Διάστρωση του µίγµατος Διαμόρφωση αρµών α) Διαμόρφωση εγκάρσιων αρµών προρηγµάτωσης β) Διαμόρφωση αρµών διακοπής εργασίας Συμπύκνωση και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ α) Κατά την εκτέλεση εργασιών στρώσης κατεργασμένου µε τσιμέντο θραυστού αμμοχάλικου β) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της στρώσης κατεργασμένου µε τσιμέντο θραυστού αμμοχάλικου ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (Φ.Σ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ.Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ.Ε. ΤΥΠΟΥ Α Μέσα κατασκευής Εκτέλεση εργασιών Προετοιμασία επιφάνειας Κ.Θ.Α. επί της οποίας εδράζεται η Φ.Σ Τοποθέτηση οπλισμού Φ.Σ Διάστρωση του μίγματος της Φ.Σ Ε 1.0 / /54

6 Διαμόρφωση αρµών α) Διαμόρφωση αρµών διακοπής εργασίας β) Διαμόρφωση αρμών συστολής, σε περιπτώσεις που σύμφωνα με την μελέτη η φέρουσα στρώση κατασκευάζεται άοπλη, χωρίς συνεχόμενο οπλισμό Συντήρηση και προστασία σκυροδέματος μετά την σκλήρυνση Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών α) Κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής της φέρουσας στρώσης Θα πρέπει: 29 β) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της φέρουσας στρώσης Θα πρέπει για την συντήρηση της : Τοποθέτηση στρωτήρων και σιδηροτροχιών ρύθμιση της γραμμής Έλεγχος ποιότητας Ειδικές απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών συστημάτων Σ.Ε. της κατηγορίας Α Διάστρωση του μίγματος της Φ.Σ. σκαφοειδούς διατομής Έγχυση του σκυροδέματος πλήρωσης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ.Ε. ΤΥΠΟΥ Β Μέσα κατασκευής Συστήματα με χρήση προκατασκευασμένων πλακών Εκτέλεση εργασιών Μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών Υψομετρική και οριζοντιογραφική ρύθμιση των προκατασκευασμένων πλακών Έγχυση υλικού πλήρωσης Διαμήκης σύνδεση προκατασκευασμένων πλακών Τοποθέτηση και ρύθμιση σιδηροτροχιών Συντήρηση και προστασία επιφάνειας σκυροδέματος Συστήματα με χρήση χυτών επιτόπου πλακών από σκυρόδεμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Ε. ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Ε. ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ Γενικά Γέφυρες μικρών ανοιγμάτων (< 20 μέτρα) Γέφυρες ανοιγμάτων μεγαλύτερων από 20 μέτρα ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε 1.0 / /54

7 10. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΘΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε 1.0 / /54

8 Ε 1.0 / /54

9 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αντικείμενο του παρόντος κανονιστικού κειμένου είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την κατασκευή της βασικής δομής Σταθερής Επιδομής (της οποίας η φέρουσα στρώση είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα), σε ανοιχτή γραμμή, σε σήραγγες και σε γέφυρες, περιλαμβανομένων και των περιοχών μετάβασης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κατασκευής Σ.Ε. (2) Το παρόν Κανονιστικό Κείμενο δεν περιλαμβάνει θέματα Σ.Ε που σχετίζονται με συσκευές γραμμής (αλλαγές τροχιάς και συσκευές διαστολής) επί Σ.Ε., με θέματα σηματοδότησης και με θέματα που αφορούν την προστασία από την επιστροφή του ρεύματος έλξης 25kV/50Hz. (3) Το παρόν Κανονιστικό Κείμενο δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο σύστημα Σ.Ε ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Στο παρόν Κανονιστικό Κείμενο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι - ορισμοί: Σ.Ε.: Σταθερή Επιδομή: Πρόκειται για ένα σύστημα άκαμπτης φέρουσας κατασκευής που συντίθεται κατ ελάχιστο από δύο φέρουσες στρώσεις : α) την άνω φέρουσα στρώση (Φ.Σ.) από σκυρόδεμα (οπλισμένο ή μη) κατάλληλης ποιότητας, μέτρου ελαστικότητας Ε Φ.Σ. και πάχους. Στην στρώση αυτή εφαρμόζονται αμέσως ή εμμέσως διατάξεις συγκρατήσεως των σιδηροτροχιών ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα σταθερής επιδομής (Σ.Ε.). β) την κάτω φέρουσα στρώση από Κατεργασμένο με τσιμέντο θραυστό αμμοχάλικο (Κ.Θ.Α.) κατάλληλης συνθέσεως, αντοχής, μέτρου ελαστικότητας Ε Κ.Θ.Α. και πάχους. Οι δύο αυτές φέρουσες στρώσεις εκτός από θέματα αντοχής, η οποία προσδιορίζεται από τον τύπο του συρμού και την ταχύτητα σχεδιασμού, πρέπει να ικανοποιούν και την σχέση Ε Φ.Σ. > Ε Κ.Θ.Α. Το πλάτος των ως άνω στρώσεων εξαρτάται από το αν πρόκειται για μονή ή διπλή γραμμή. Ε 1.0 / /54

10 Φ.Σ. : Κ.Θ.Α. : Α.Σ. : ΜΒ.Π : Η στρώση Κ.Θ.Α. εδράζεται επί καλώς συμπυκνωμένου (σταθεροποιημένου) εδάφους, με ή χωρίς παρεμβολή αντιπαγετικής στρώσης (Α.Σ.). Φέρουσα στρώση από σκυρόδεμα (οπλισμένη ή μη ή και προκατασκευασμένη προεντεταμένη πλάκα) ελάχιστης ποιότητας C30/37. Η Φ.Σ. κατασκευάζεται με μορφή ορθογωνικής ή σκαφοειδούς διατομής Κατεργασμένο με τσιμέντο θραυστό αμμοχάλικο Αντιπαγετική στρώση: Σε περίπτωση ειδικών κλιματολογικών συνθηκών ενδέχεται να απαιτηθεί η κατασκευή της. Μεταβατική περιοχή: πρόκειται για την περιοχή (κατά μήκος της γραμμής) που έχει ειδική διαμόρφωση και απαιτείται όταν η σταθερή επιδομή, είτε εγκαταλείπει τεχνικό έργο (σήραγγα, γέφυρα ή άλλο τεχνικό έργο) και μεταβαίνει σε επίχωμα, είτε μεταβαίνει σε επιδομή επί έρματος (σκυρογραμμή) και αντιστρόφως σε όλες τις περιπτώσεις. Σχ. 1: Σχηματική παράσταση δομής σταθερής επιδομής μονής γραμμής Ε 1.0 / /54

11 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Για την κάλυψη όλων των βασικών απαιτήσεων στην εφαρμογή της Σ.Ε., απαιτούνται : ορθός σχεδιασμός επιτυχής, ορθή κατασκευαστική διαδικασία Για τον ορθό σχεδιασμό, απαιτείται πλήρης γνώση σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους που επηρεάζουν την συμπεριφορά της Σ.Ε., δηλαδή τόσο στην εκτίμηση των δράσεων και τις δυνατότητες απορροφήσεως δυναμικής ενέργειας, όσο και στην αντοχή και παραμορφωσιμότητα του όλου συστήματος, ιδίως δε του άκαμπτου τμήματος της Σ.Ε. σε σχέση και με την ποιότητα του υπεδάφους. Για την επιτυχή, ορθή κατασκευαστική διαδικασία, πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση όλων των δεδομένων που σχετίζονται, αφενός μεν με την γνώση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς όλων των υλικών που συνθέτουν την Σ.Ε. (σκυρόδεμα κλπ. που εξαρτώνται εν πολλοίς και από το εκάστοτε σύστημα Σ.Ε. που θα εφαρμοστεί), αφετέρου δε με τις απαιτήσεις ως προς τις ανοχές κατασκευής και τις επιπτώσεις τους. Η ποιοτική εκτέλεση εργασιών, η ακρίβεια ως προς την γεωμετρία και η οργάνωση του εργοταξίου είναι οι κυριότερες παράμετροι για την επιτυχή και ταχεία κατασκευή του έργου ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ Δεν πρέπει να εφαρμόζεται η σταθερή επιδομή σε περιπτώσεις εδαφών στα οποία προβλέπονται καθιζήσεις, (μετά την εφαρμογή και λειτουργία της Σ.Ε.), μεγαλύτερες από το τετραπλάσιο της προβλεπόμενης τιμής διορθώσεως στον σύνδεσμο της γραμμής, καθώς επίσης σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποκλεισθούν απρόβλεπτες μεγάλες καθιζήσεις από άλλες αιτίες (πχ. τεκτονικά φαινόμενα, φαινόμενα θραύσεως ή διογκώσεις εδαφών κ.α.) που έχουν σχετικά μεγάλη πιθανότητα να συμβούν. Δεν ενδείκνυται κατασκευή Σ.Ε. σε σήραγγες επί εδαφών ευπαθών σε καταπτώσεις (χοάνες) ή σε εδάφη που είναι δυνατόν να προκύψουν διογκούμενοι γεωτεχνικοί σχηματισμοί. Ε 1.0 / /54

12 Δεν πρέπει να εφαρμόζεται η Σ.Ε. σε ανοιχτή γραμμή, σε περιπτώσεις που η μέγιστη άνω στάθμη του υπογείου ύδατος ευρίσκεται σε λιγότερο από 1,5m κάτω από την άνω στάθμη κεφαλής σιδηροτροχιάς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ Πρέπει να διασφαλίζεται αφενός μεν η ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων (από κάθε αιτία) κάτω από την φέρουσα πλάκα της Σ.Ε. αφετέρου δε η δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων (σε περίπτωση μικρών καθιζήσεων), από τους συνδέσμους των σιδηροτροχιών. Πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του υπεδάφους και των επιχωμάτων επί των οποίων προβλέπεται κατασκευή σταθερής επιδομής. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται (σε περιπτώσεις σχετικά ομοιογενούς εδάφους) ανά αποστάσεις κατά μέσο όρο 50m μεταξύτους και σε ελάχιστο βάθος 6m και όπου χρειαστεί πρέπει να γίνεται βελτίωση των χαρακτηριστικών του υπεδάφους με τεχνικά μέσα, τσιμεντενέσεις κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην άνετη και ασφαλή απορροή υδάτων από την άνω επιφάνεια του σώματος της Σ.Ε. και πέριξ αυτής, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα «άντλησης» (Pumpen) και μείωσης της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους. Η κατασκευαστική διαμόρφωση της Σ.Ε. πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των παρειών των πρανών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε περιπτώσεις διασταυρώσεως νέων γραμμών από Σ.Ε. με υπάρχουσες γραμμές, όπου πρέπει να μελετάται (κυρίως για το έδαφος της περιοχής της γραμμής με Σ.Ε.) η αλληλεπίδραση των φορτίων νέας και παλαιάς γραμμής και η επιρροήτους σε καθιζήσεις. Ε 1.0 / /54

13 3. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Για την κατασκευή της βασικής δομής Σταθερής Επιδομής : (1) Για την κατασκευή της φέρουσας στρώσης (Φ.Σ.) χρησιμοποιούνται : Υλικά παρασκευής σκυροδέματος, αδρανή, τσιμέντο, νερό και πρόσθετα τα οποία πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στα πρότυπα ΖTV Βeton-StB 1 (Πρόσθετες Τεχνικές οδηγίες για κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα) και ZTVT-StB (Πρόσθετες Τεχνικές οδηγίες για φέρουσες στρώσεις στην οδοποιία. (2) Για την κατασκευή της στρώσης κατεργασμένου με τσιμέντο θραυστού αμμοχάλικου (Κ.Θ.Α.) χρησιμοποιείται: Κατάλληλη σύνθεση μίγματος (αδρανή, τσιμέντο, νερό και πρόσθετα) τα οποία πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο πρότυπο ZTVT-StB (Πρόσθετες Τεχνικές οδηγίες για φέρουσες στρώσεις στην οδοποιία). (3) Για την κατασκευή της αντιπαγετικής στρώσης (Α.Σ.) χρησιμοποιούνται : Αδρανή σύμφωνα με το πρότυπο σύμφωνα με το ZTVT-StB (Πρόσθετες Τεχνικές οδηγίες για φέρουσες στρώσεις στην οδοποιία). (4) Σε κάθε σύστημα Σταθερής Επιδομής (Σ.Ε.) θα χρησιμοποιούνται οι σιδηροτροχιές και το κατάλληλο μικρό υλικό καθώς και οι κατάλληλοι στρωτήρες όπου αυτοί απαιτούνται. (5) Για τις μεταβατικές περιοχές (ΜΒ.Π) χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση : Στρώση Κ.Θ.Α. Σκύρα γραμμής Κατάλληλες κόλλες (ενδεικτικού τύπου Kryorit και Basonat PA 440) για την σταθεροποίηση του έρματος. 1 Έκδοση των προτύπων,ζtv Βeton-StB και ZTVT-StB, από Forschungsgesellschaft fuer Strassen- und Verkehrswessen, FGSV. Ε 1.0 / /54

14 Βοηθητικές σιδηροτροχιές 2, κατά κανόνα UIC 60. Στρωτήρες Β70 ή άλλοι κατάλληλοι στρωτήρες ανάλογα με το σύστημα σταθερής επιδομής που εφαρμόζεται. Ειδικοί σύνδεσμοι για τις βοηθητικές σιδηροτροχιές. Τα κριτήρια αποδοχής υλικών και οι έλεγχοι παραλαβής των υλικών (στρωτήρων, σιδηροτροχιών και συνδέσμων, αναφέρονται στα αντίστοιχα Κανονιστικά Κείμενα. 2 Κατά κανόνα στις μεταβατικές περιοχές χρησιμοποιούνται και βοηθητικές σιδηροτροχιές (στο εσωτερικό των κύριων σιδ/χιών) για την ομαλότερη αποκλιμάκωση της δυσκαμψίας της επιδομής. Ε 1.0 / /54

15 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ (Κ.Θ.Α.) Η στρώση ΚΘΑ αποτελεί τμήμα της βασικής δομής του σώματος της Σ.Ε.. κυρίως σε εφαρμογές Σ.Ε. σε ανοικτή γραμμή και σε τμήμα των περιοχών μετάβασης. Το απαιτούμενο πάχος της στρώσης αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, που συναρτάται με τη συμπεριφορά του πολυστρωματικού συστήματος, τις υφιστάμενες γεωλογικές συνθήκες του υπεδάφους και τις απαιτήσεις σχεδιασμού (ταχύτητα μελέτης) ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1) Η στρώση ΚΘΑ κατασκευάζεται με μηχανικά μέσα δηλαδή με διαστρωτήρα ασφαλτοσκυροδέματος finisher ή με slipform paver ειδικό μηχάνημα διάστρωσης ανακύκλωσης. Στην περίπτωση χρήσης του ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, απαιτείται πρόσθετο μηχάνημα για την τροφοδοσία του (side feeder) και άλλο ένα μηχάνημα για την τελική επεξεργασία της στρώσης Κ.Θ.Α. (texture curing machine). (2) Επίσης απαιτούνται : Μέσα μεταφοράς μίγματος (φορτηγά με καρότσα σχήματος και ύψους τέτοιου ώστε να είναι συμβατή με τη χοάνη τροφοδοσίας αν δεν υπάρχει μηχάνημα διάστρωσης side feeder). Συγκρότημα ανάμιξης στο εργοτάξιο. Μηχανήματα συμπύκνωσης (δονητικοί οδοστρωτήρες). Απαιτείται να έχουν λείο κύλινδρο και μέσα εφύγρανσης τόσο για την επιφάνεια του κυλίνδρου όσο και των τροχών. Η δόνηση ασκείται κατά τη μία κατεύθυνση. Μηχανήματα κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης, με τη δυνατότητα να εισάγουν στον αρμό υλικό πλήρωσης (ασφαλτικό γαλάκτωμα, άκαμπτο πλαστικό ή κάποιο άλλο υλικό). Ε 1.0 / /54

16 4.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λήψη χαρακτηριστικών υφιστάμενου επιχώματος και έλεγχος φέρουσας ικανότητας του. (1) Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης του ΚΘΑ, θα πρέπει να διενεργούνται οι απαιτούμενοι από την μελέτη έλεγχοι για την διαπίστωση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους καθώς και της ομαλότητας της επιφάνειας επί της οποίας θα διαστρωθεί το ΚΘΑ. (2) Ο συντελεστής παραμορφωσιμότητας E V2 στην άνω επιφάνεια της στρώσης διαμόρφωσης θα πρέπει να είναι 120 N/mm 2 στην περίπτωση νέων γραμμών και 100 N/mm 2 στην περίπτωση ανακαίνισης γραμμών. (3) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους είναι κυρίως δύο, η μέθοδος της δυναμικής φόρτισης πλάκας και η μέθοδος της στατικά φορτιζόμενης πλάκας. (4) Πριν από οποιαδήποτε έλεγχο φέρουσας ικανότητας θα ελέγχεται η άδεια καταλληλότητας και η λειτουργική ικανότητα του μηχανήματος. (5) Για την πιστοποίηση της διενέργειας και ολοκλήρωσης του ελέγχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη από τον ανάδοχο και η υποβολή στην Υπηρεσία του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής της δοκιμής, όπως προκύπτει από το όργανο μέτρησης, καθώς και υποβολή των λογιστικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της Φέρουσας Ικανότητας του εδάφους. (6) Ο ανάδοχος, εκτός από το Φύλλο Καταγραφής και τους υπολογισμούς, υποχρεούται να υποβάλλει ταυτόχρονα ενυπόγραφη Τεχνική Έκθεση στην οποία θα εμφαίνονται οι συμμορφώσεις αποκλίσεις των πραγματικών εδαφικών δεδομένων από τα αντίστοιχα θεωρητικά στοιχεία (της εγκεκριμένης μελέτης). (7) Σε περίπτωση διαπίστωσης δυσμενών αποκλίσεων (θεωρητική τιμή τιμή μέτρησης) η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει επανέλεγχο σε συγκεκριμένες θέσεις. (8) Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις οφείλονται αποδεδειγμένα σε σφάλμα μέτρησης ή διαπιστώνονται τιμές εκτός συνηθισμένων ορίων μέτρησης ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία στο Φύλλο Καταγραφής της Μέτρησης, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην επανάληψη της δοκιμής με τον ίδιο τρόπο, άνευ οποιασδήποτε αποζημίωσης. Ε 1.0 / /54

17 (9) Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελέγχους ανάγκη συμπύκνωσης του υφιστάμενου επιχώματος, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην συμπύκνωση αυτής και να επανελέγξει και να τεκμηριώσει την επάρκεια της Προετοιμασία επιφάνειας έδρασης του ΚΘΑ (1) Πριν την εφαρμογή της στρώσης ΚΘΑ, θα πρέπει να υγραίνεται επαρκώς η περιοχή στην οποία θα εδράζεται η στρώση. (2) Σε περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ξηρασίας και υψηλής θερμοκρασίας και οποτεδήποτε αναμένεται απώλεια υγρασίας από το διαστρωνόμενο µίγµα θα πρέπει να γίνεται ψεκασμός της υφιστάμενης επιφάνειας µε νερό (µορφής λεπτών σταγονιδίων), αμέσως πριν από τη διάστρωση του µίγµατος, έτσι ώστε αυτή να γίνει υγρή, αλλά χωρίς να σχηματιστούν θύλακες νερού. Εάν παρατηρηθεί συσσώρευση νερού κατά τον ψεκασμό, αυτό πρέπει να απομακρυνθεί πριν από τη διάστρωση του µίγµατος Διάστρωση του µίγµατος (1) Η διάστρωση θα εκτελείται λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των συστατικών του µίγµατος και η ανάμιξη του µε επιβλαβεί στοιχεία. (2) Το µίγµα θα διαστρώνεται υποχρεωτικά στο συνολικό πλάτος, αποκλειόμενης της περίπτωσης κατασκευής σε λωρίδες κατά μήκος. (3) Το πάχος στρώσης πριν από τη συμπύκνωση θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε µετά τη συμπύκνωση να επιτυγχάνεται το προδιαγραφόμενο από την μελέτη πάχος. (4) Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του πάχους τυχούσας λεπτότερης στρώσης µετά από την έναρξη της εργασίας συμπύκνωσης. (5) Το πάχος της τελικής στρώσης ΚΘΑ μπορεί να επιτευχθεί σε μια στρώση ή σε περισσότερες από μια στρώσεις. Σε περίπτωση υλοποίησης του επιθυμητού πάχους της στρώσης ΚΘΑ σε περισσότερες από μια κατασκευαστικές στρώσεις, θα πρέπει η κατασκευή των διαδοχικών στρώσεων να γίνεται κατά τη νωπή τους κατάσταση ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη συνάφεια μεταξύ τους. (6) Το ελάχιστο πάχος κάθε υλοποιούμενης στρώσης σε συμπυκνωμένη κατάσταση, όταν η στρώση ΚΘΑ κατασκευάζεται σε φάσεις, πρέπει να είναι 12cm για σύνθεση αδρανών υλικών 0/32mm ή 15cm για σύνθεση αδρανών υλικών 0/45mm. (7) Οι πλαϊνές περιοχές της στρώσης ΚΘΑ, οι οποίες δεν θα καλυφθούν από την φέρουσα στρώση πρέπει να έχουν κλίση προς τα έξω τουλάχιστον 4%. Ε 1.0 / /54

18 (8) Οι αποκλίσεις της άνω επιφάνειας της στρώσης ΚΘΑ από το προβλεπόμενο από την μελέτη υψόμετρο θα πρέπει να είναι μικρότερες από +0,5 εκατοστά και μικρότερες από -1,5 εκατοστά (+ = προς τα πάνω και - = προς τα κάτω) Διαμόρφωση αρµών α) Διαμόρφωση εγκάρσιων αρµών προρηγµάτωσης Στο πάχος της τελικής στρώσης του ΚΘΑ θα πρέπει να διαμορφώνονται, υπό νωπή κατάσταση μείγματος, εγκάρσιοι αρμοί προρηγμάτωσης (αρμοί συστολής), σε αποστάσεις κατά κανόνα 5m. Το βάθος των αρμών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 35% του προβλεπόμενου πάχους της τελικής στρώσης ενώ το πλάτος τους πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 15 mm. Η κατασκευή των αρμών προρηγμάτωσης θα γίνεται με κατάλληλα μηχανικά μέσα. β) Διαμόρφωση αρµών διακοπής εργασίας (1) Εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας θα διαμορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για χρονικό διάστηκα μεγαλύτερο του χρόνου εργασιµότητας και οπωσδήποτε στο πέρας των εργασιών κάθε ημέρας. (2) Οι αρμοί διακοπής εργασίας, θα διαμορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι κάθετες στην επιφάνεια της στρώσης (3) Οι αρμοί διακοπής εργασίας θα πρέπει να είναι συμβατοί με την διάταξη των εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης (4) Για την διαμόρφωση των αρμών διακοπής εργασίας πρέπει οι τύποι (καλούπια) να είναι κάθετα στην επιφάνεια της στρώσεως και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την καλή συμπύκνωση (ενδεχομένως χειρωνακτικά με δονητές μάζας) των περιοχών πέρατος και αρχής του αρμού εργασίας. Πριν την συνέχιση των εργασιών σκυροδέτησης (μετά την αφαίρεση των τύπων), το ήδη σκληρυμένο άκρο πρέπει να καθαρίζεται από χαλαρά τρίμματα. Πρέπει επίσης προ της επαναχρησιμοποιήσεως των τύπων για τον επόμενο αρμό εργασίας, να καθαρίζονται όλα τα τμήματα των καλουπιών και να διαβρέχονται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα Συμπύκνωση και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας (1) Η στρώση ΚΘΑ συμπυκνώνεται με κατάλληλα μέσα και ο βαθμός συμπύκνωσης της νωπής στρώσης ΚΘΑ (προ πήξεως) δεν πρέπει να είναι κάτω από 98% κατά PROCTOR. (2) Εφόσον η συμπύκνωση της στρώσης έχει ολοκληρωθεί, δεν επιτρέπεται η διόρθωση του πάχους ή της οµαλότητάς της, µε διάστρωση από πάνω Ε 1.0 / /54

19 λεπτής στρώσης υλικού και ετούτο διότι με την κυκλοφορία η λεπτή στρώση θρυμματίζεται, πράγμα που συνιστά σοβαρότατη κακοτεχνία. (3) Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει ή να επιτρέψει σε οποιαδήποτε περιοχή, και πάντοτε εντός του χρόνου εργασιµότητας του µίγµατος, την διόρθωση του πάχους, µε αποκοπή πλεονάζοντος πάχους (και ποτέ µε συμπλήρωση). Μετά από τη διόρθωση αυτή θα πρέπει η στρώση να επανασυµπυκνωθεί (και πάντοτε εντός του χρόνου εργασιµότητας του µίγµατος ) και να διαμορφωθεί η τελική επιφάνειά της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (1) Η συντήρηση της στρώσης Κ.Θ.Α. είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 7 ημέρες. Θα πραγματοποιείται στην συνολική επιφάνεια του ΚΘΑ συμπεριλαμβανομένων όλων των κάθετων στην επιφάνεια πλευρικών τμημάτων και επιτυγχάνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους : Διαβροχή των επιφανειών Ψεκασμός με ασφαλτικό γαλάκτωμα Τοποθέτηση αδιάβροχων φύλλων Τοποθέτηση καλυμμάτων για την διατήρηση της απαραίτητης υγρασίας (2) Απαγορεύεται ρητά η χρήση χημικών υλικών για τη συντήρηση λόγω της απαιτούμενης συνάφειας που πρέπει να εξασφαλίζεται στις διεπιφάνειες των στρώσεων του πολυστρωματικού συστήματος του φορέα. (3) Οι επιφάνειες της στρώσης ΚΘΑ, που δεν πρόκειται να καλυφθούν από την οπλισμένη φέρουσα στρώση, θα πρέπει να καλύπτονται με ασφαλτικό υλικό σε αναλογία περίπου 2 kgr/m 2 ή με ασφαλτικό γαλάκτωμα (emulsified polymer-modified bitumen). Η επάλειψη πρέπει να γίνεται περίπου 2 μέρες προτού να επικαλυφθούν οι επιφάνειες αυτές με άλλα υλικά (π.χ. σκύρα). (4) Η επιφάνεια στρώσης του Κ.Θ.Α. που θα καλυφθεί με τη φέρουσα στρώση δεν πρέπει να είναι λεία αλλά τραχεία και αυτό επιτυγχάνεται είτε χειρωνακτικά είτε με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ α) Κατά την εκτέλεση εργασιών στρώσης κατεργασμένου µε τσιμέντο θραυστού αμμοχάλικου Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών, όταν: η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι υψηλότερη από 32 C. η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι 5 C µε πτωτική τάση. υπάρχει περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Ε 1.0 / /54

20 β) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της στρώσης κατεργασμένου µε τσιμέντο θραυστού αμμοχάλικου Θα πρέπει για την συντήρησή της : για θερμοκρασίες περιβάλλοντος το πολύ 30 C η στρώση ΚΘΑ να διατηρείται νωπή για τουλάχιστον 7 ημέρες. για θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγαλύτερες από 30 C να τοποθετείται υδατοστεγές κάλυμμα στη στρώση ΚΘΑ, ή να προβλέπονται κατάλληλα μέσα ώστε αυτή να διατηρείται συνεχώς νωπή (π.χ. με συνεχώς διαβρεχόμενες λινάτσες), για τουλάχιστον 7 ημέρες να ληφθεί πρόνοια ώστε η θερμοκρασία στην επιφάνεια της στρώσης να μην πέσει κάτω από τους 0 C. Αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται με την πραγματοποίηση κατάλληλων μετρήσεων και αν παραστεί ανάγκη πρέπει να προβλεφθούν θερμομονωτικά καλύμματα για την διατήρηση της θερμοκρασίας της στρώσης πάνω από 0 C. Ε 1.0 / /54

21 4.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες ελέγχων : Τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας υλικών που εκτελεί ο Ανάδοχος προς απόδειξη καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιεί. Τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου αυτοέλεγχοι, που πραγματοποιεί ο Ανάδοχος προς απόδειξη καλής εκτέλεσης και σωστής εφαρμογής των υλικών και ορθής εφαρμογής των προδιαγραφών της μελέτης. Τον έλεγχο αποδοχής µετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου (βλέπε 9.1.) που εκτελεί ο Κύριος του έργου για την τελική αποδοχή των εργασιών. (2) Οι έλεγχοι καταλληλότητας αφορούν την : Κοκκομετρική διαβάθμιση Περιεκτικότητα του συνδετικού υλικού (τσιμέντο κατά ΕΝ 197-1) Η περιεκτικότητα του συνδετικού υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζονται οι παρακάτω απαιτήσεις : α) η μέση τιμή της θλιπτικής αντοχής τριών δοκιμίων (δοκίμια ηλικίας 28 ημερών) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 N/mm 2. β) η θλιπτική αντοχή του κάθε δοκιμίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ή να υπολείπεται την μέση τιμή μέτρησης κατά 2 N/mm 2. (3) Οι έλεγχοι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου - αυτοέλεγχοι γίνονται σε δυο στάδια: Το πρώτο στάδιο είναι όταν γίνεται η παραγωγή του μίγματος και το δεύτερο στάδιο κατά την φάση κατασκευής. Οι έλεγχοι ανά περίπτωση είναι οι εξής : (α) Κατά την παραγωγή του μίγματος Οπτικός έλεγχος των αδρανών Έλεγχος συμμόρφωσης του συνδετικού υλικού με το δελτίο παράδοσης του υλικού Έλεγχος της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης κάθε 2500 t, αλλά οπωσδήποτε ένας έλεγχος ανά ημέρα Έλεγχος περιεκτικότητας νερού τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (β) Κατά την φάση κατασκευής Ε 1.0 / /54

22 Οπτικός έλεγχος της ποιότητας του μίγματος Έλεγχος περιεκτικότητας νερού κάθε 3000 m2, τουλάχιστον όμως δύο φορές την ημέρα Έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης (δεν πρέπει να είναι κάτω από 98% ) σε αποστάσεις κάτω των 500 m αλλά τουλάχιστον κάθε 6000 m2 Έλεγχος της διατομής και της ομαλότητας της επιφανείας Η διατομή κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια έννοια της στρώσης ΚΘΑ, δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τα προδιαγραφόμενα σύμφωνα με τη μελέτη, κατά + 5 mm και 15 mm. Η ομαλότητα της επιφάνειας της στρώσης σε ένα μήκος γραμμής τεσσάρων μέτρων δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τα προδιαγραφόμενα σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από 15 mm. Έλεγχος του πάχους της στρώσης Θα πρέπει, αναφορικά με το μετρούμενο πάχος της στρώσης ΚΘΑ, να ισχύουν τα ακόλουθα : α) ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρήσεων δεν πρέπει να υπολείπεται του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους πάνω από το 10% β) ως πάχος της στρώσης ΚΘΑ ορίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των επιμέρους μετρήσεων. γ) ανεξαρτήτως όμως της μέσης τιμής των μετρήσεων δεν θα πρέπει η κάθε μέτρηση να υπολείπεται του προβλεπόμενου πάχους περισσότερο από 3εκ. (4) Οι έλεγχοι αποδοχής του έργου αναφέρονται στην 9.1. Ε 1.0 / /54

23 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (Φ.Σ.) Η φέρουσα στρώση αποτελεί το κυρίως φέρον τμήμα της βασικής δομής του σώματος της Σ.Ε. σε όλες τις εφαρμογές Σ.Ε. σε ανοικτή γραμμή, σε σήραγγες, σε γέφυρες και σε τμήματα των περιοχών μετάβασης. Το απαιτούμενο πάχος της στρώσης αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης που συναρτάται με το εκάστοτε σύστημα Σ.Ε., με τη συμπεριφορά του πολυστρωματικού συστήματος ως προς τον τύπο του υποστρώματος επί του οποίου εδράζεται αυτή, και με τις απαιτήσεις σχεδιασμού (ταχύτητα μελέτης, φορτίσεις κλπ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ.Ε. Ανάλογα με την μορφολογία του σώματος της φέρουσας στρώσης και του τρόπου στήριξης των σιδηροτροχιών επί αυτής, διακρίνονται κυρίως δύο βασικοί τύποι συστημάτων σταθερής επιδομής. Τύπος Α: Συστήματα με χρήση στρωτήρων οιουδήποτε τύπου και μορφής ή άλλου τύπου στοιχείων σκυροδέματος (concrete blocks), επί των οποίων πραγματοποιείται η σύνδεση των σιδηροτροχιών. Στα συστήματα αυτά η φέρουσα στρώση εκ σκυροδέματος είτε είναι ορθογωνικής μορφής (Α1) είτε σκαφοειδούς μορφής (Α2). Στην πρώτη περίπτωση (Α1) οι στρωτήρες κατά την κατασκευαστική διαδικασία προβλέπονται εγκιβωτισμένοι στην φέρουσα στρώση εκ σκυροδέματος και επιδιώκεται πλήρης συνεργασία μεταξύ τους (στρωτήρες και σκυρόδεμα). Στην δεύτερη περίπτωση (Α2) κατασκευάζεται πρώτα η φέρουσα στρώση με σκαφοειδή μορφή και επ αυτής εγκιβωτίζονται οι στρωτήρες μέσω σκυροδέματος πλήρωσης. Κατά κανόνα η σκυροδέτηση της φέρουσας στρώσης είναι συνεχής και στο μέσο οριζόντιο επίπεδο της φέρουσας στρώσης τίθεται συνεχόμενος διαμήκης οπλισμός, καθώς και εγκάρσιος. Το συνολικό ποσοστό του οπλισμού αυτού ρ s =A s /A c προκύπτει από την μελέτη και κατανέμεται μεταξύ των ορίων 0,8~0,9 %. Και στις δύο περιπτώσεις, η φέρουσα στρώση εκ σκυροδέματος, εδράζεται επί της στρώσεως Κ.Θ.Α. Ε 1.0 / /54

24 Τύπος Β: Συστήματα με απευθείας στήριξη και σύνδεση των σιδηροτροχιών επί της φέρουσας στρώσης. Πρόκειται για συστήματα με χρήση ολόσωμων πλακών από σκυρόδεμα προκατασκευασμένων ή μη, με ειδική διαμόρφωση για την σύνδεση των σιδηροτροχιών ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ.Ε. ΤΥΠΟΥ Α Μέσα κατασκευής Τα μέσα κατασκευής διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα Σ.Ε. που πρόκειται να εφαρμοστεί, δηλ. τύπου Α1 (ορθογωνικής μορφής) ή τύπου Α2 (σκαφοειδούς μορφής) Εκτέλεση εργασιών Η εκτέλεση εργασιών της φέρουσας στρώσης, οι απαιτήσεις ως προς την κατασκευή αυτής και η αλληλουχία των επιμέρους εργασιών διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία συστημάτων Σ.Ε., τύπου Α1 ή Α2. Παρακάτω περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις για τα συστήματα τύπου Α, και ισχύουν και για τους δύο τύπους Α1 και Α2. Στη περίπτωση των συστημάτων Α2 όπου απαιτούνται ειδικές απαιτήσεις γίνεται ειδική αναφορά (βλέπε ) Προετοιμασία επιφάνειας Κ.Θ.Α. επί της οποίας εδράζεται η Φ.Σ. (1) Πριν την κατασκευή της φέρουσας στρώσης η επιφάνεια της στρώσης Κ.Θ.Α. επί της οποίας και μετά την απόκτηση της κατάλληλης αντοχής, θα εδρασθεί η Φ.Σ., πρέπει να καθαρίζεται με νερό υπό πίεση και να διατηρείται υγρή για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται (μέχρι την έναρξη διαστρώσεως της Φ.Σ.). (2) Η επιφάνεια της στρώσης Κ.Θ.Α. θα πρέπει να διατηρείται καθαρή π.χ. από γράσο, λίπη κλπ Τοποθέτηση οπλισμού Φ.Σ. (1) Στις περιπτώσεις όπου η Φ.Σ. είναι οπλισμένη, κάτι που είναι και ο κανόνας, ο διαμήκης οπλισμός που τίθεται στο μέσο επίπεδο της φέρουσας Ε 1.0 / /54

25 στρώσης, θα πρέπει να είναι συνεχής από απόψεως ανάληψης και μεταφοράς εφελκυστικών δυνάμεων. Για την εξασφάλιση της στατικής συνέχειας του οπλισμού αυτού, θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε συγκόλληση των προς συνέχεια οπλισμών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί συγκολλήσεων), είτε θα πρέπει να γίνεται υπερκάλυψη των οπλισμών (σύμφωνα με τους κανόνες περί υπερκαλύψεων). (2) Στην περίπτωση ενώσεων οπλισμών μέσω υπερκάλυψης, δεν πρέπει να ενώνονται περισσότερο από το 50% των οπλισμών σε μία εγκάρσια διατομή της φέρουσας στρώσης. Για την μετατόπιση των ενώσεων οπλισμών με υπερκάλυψη, ισχύουν οι αντίστοιχοι κανόνες περι ενώσεων οπλισμών. (3) Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω λεπτομέρειες για την εξασφάλιση της στατικής συνέχειας των οπλισμών θα πρέπει να προσδιορίζονται από την σχετική μελέτη Διάστρωση του μίγματος της Φ.Σ. (1) Η διάστρωση θα εκτελείται με την λήψη κατάλληλων προφυλάξεων ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των συστατικών του µίγµατος και η ανάμιξή του µε επιβλαβεί στοιχεία. (2) Το µίγµα θα διαστρώνεται υποχρεωτικά στο συνολικό πλάτος, αποκλειόμενης της περίπτωσης κατασκευής σε λωρίδες κατά μήκος. (3) Η σκυροδέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται προς μια κατεύθυνση, και μόνο από τη μια πλευρά του στρωτήρα έως ότου να εγκιβωτιστεί πλήρως αυτός και το σκυρόδεμα να καλύψει πλήρως την περιοχή κάτω από τον κάθε στρωτήρα και να περάσει στη επόμενη περιοχή. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η δημιουργία κενών (φυσαλίδες αέρος) κατά τη σκυροδέτηση, γεγονός που εμφανίζεται όταν η σκυροδέτηση γίνεται και από τις δύο πλευρές του στρωτήρα. (4) Το πάχος της στρώσης πριν από τη συμπύκνωση, θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε µετά τη συμπύκνωση να επιτυγχάνεται το προδιαγραφόμενο από την μελέτη πάχος. (5) Το τελικό πάχος της φέρουσας στρώσης, μπορεί να επιτευχθεί σε μια στρώση ή σε δύο στρώσεις (ανάλογα με την τιμή του τελικού πάχους). Σε περίπτωση υλοποίησης του επιθυμητού τελικού πάχους της στρώσης σε δύο στρώσεις, θα πρέπει η κατασκευή των διαδοχικών στρώσεων να γίνεται υπό τη νωπή τους κατάσταση ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη συνάφεια μεταξύ τους. (6) Το ελάχιστο πάχος κάθε υλοποιούμενης στρώσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 12cm σε συμπυκνωμένη κατάσταση. Ε 1.0 / /54

26 (7) Σε περίπτωση χρήσεως δονητών μάζας, τότε κάθε υλοποιούμενη στρώση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15cm. (8) Στις περιπτώσεις πραγματοποιήσεως της Φ.Σ. σε δύο στρώσεις, τότε το ποσοστό άμμου πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε τα διερχόμενα από το άνοιγμα 1mm του κόσκινου να μη υπερβαίνουν 27% της συνολικής ποσότητας, και τα διερχόμενα από το άνοιγμα 2 mm το 30% της συνολικής ποσότητας. (9) Το σκυρόδεμα πρέπει να συμπυκνώνεται καθ' όλη τη μάζα του ομοιόμορφα και πλήρως. Κατά τη διαδικασία αυτή το σκυρόδεμα δεν πρέπει να απομιγνύεται. (10) Σε περίπτωση που διακόπτεται για μεγαλύτερο σχετικά χρονικό διάστημα η σκυροδέτηση της φέρουσας στρώσης από σκυρόδεμα (π.χ. 1 εβδομάδα, ή σε περίπτωση μεγάλων θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, 1 έως 2 ημέρες) πρέπει να εξασφαλιστεί, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (π.χ. ιδιαίτερες μέθοδοι συντήρησης), ότι δεν θα διαταραχθεί (εξασθενίσει) η συνάφεια (συνεργασία) στην διεπιφάνεια των στρώσεων ΚΘΑ και της Φ.Σ.. Αν αυτό δε μπορεί να εξασφαλιστεί, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται άλλου τύπου μέτρα, όπως π.χ. σύνδεση των στρώσεων αυτών μέσω βλήτρων. (11) Οι αποκλίσεις της τελικής επιφάνειας της φέρουσας στρώσης από το προβλεπόμενο από την μελέτη υψόμετρο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα ± 10 mm σε μήκος 4 m. (12) Όταν δεν υπάρχει υπερύψωση (ευθυγραμμία), η κλίση των άνω επιφανειών της διατομής της πλάκας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 % για την ελεύθερη απορροή των υδάτων. (13) Όλες οι επιφάνειες πρέπει να εξασφαλίζουν χωρίς πρόβλημα την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων. Αμφίπλευρα της διατομής πρέπει να γίνεται πλήρωση των επιφανειών με σκύρα Διαμόρφωση αρµών α) Διαμόρφωση αρµών διακοπής εργασίας (1) Εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας, θα διαμορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για χρονικό διάστηκα μεγαλύτερο του χρόνου εργασιµότητας, όμως πάντα στο πέρας των εργασιών κάθε ημέρας. (2) Οι αρμοί διακοπής εργασίας θα διαμορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι κάθετες στην επιφάνεια της στρώσης (3) Για την διαμόρφωση των αρμών διακοπής εργασίας, πρέπει οι τύποι (καλούπια) να είναι κάθετοι στην επιφάνεια της στρώσης και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την καλή συμπύκνωση (ενδεχομένως χειρωνακτικά με δονητές μάζας) των περιοχών πέρατος και αρχής του αρμού εργασίας. Πριν την συνέχιση των εργασιών σκυροδέτησης (μετά την αφαίρεση των Ε 1.0 / /54

27 τύπων), το ήδη σκληρυμένο άκρο πρέπει να καθαρίζεται από χαλαρά τρίμματα. Πρέπει επίσης προ της επαναχρησιμοποιήσεως των τύπων για τον επόμενο αρμό εργασίας, να καθαρίζονται όλα τα τμήματα των καλουπιών και να διαβρέχονται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. β) Διαμόρφωση αρμών συστολής, σε περιπτώσεις που σύμφωνα με την μελέτη η φέρουσα στρώση κατασκευάζεται άοπλη, χωρίς συνεχόμενο οπλισμό (1) Στην περίπτωση όπου η φέρουσα στρώση κατασκευάζεται άοπλη θα πρέπει να πραγματοποιούνται εγκάρσιοι αρμοί συστολής, σε αποστάσεις κατά κανόνα 4,00 6,00 m. Η κατασκευή των αρμών συστολής θα πραγματοποιείται υπό νωπή κατάσταση του σκυροδέματος και θα γίνεται με κατάλληλα μηχανικά μέσα. (2) Το βάθος αρμών συστολής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 35% του προβλεπόμενου πάχους τελικής στρώσης. Οι αρμοί αυτοί, καθώς και οι κατασκευαστικοί αρμοί ή αρμοί πέρατος εργασίας της εκάστοτε ημέρας θα πρέπει να είναι συμβατοί με την διάταξη των αρμών του ΚΘΑ. (3) Ο κατάλληλος χρόνος για την κοπή των αρμών συστολής, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη σύνθεση του σκυροδέματος, την ποσότητα του τσιμέντου, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος κλπ. και θα πρέπει να προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή και να υποβάλλεται στην υπηρεσία προς έγκριση. Ε 1.0 / /54

28 (4) Γενικά για τον χρόνο t κοπής των αρμών συστολής, μετά την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης, ισχύουν τα ακόλουθα όρια: Ε + [6 48] Ώρες Τ + [6 24] Ώρες όπου Ε : η ώρα Ενάρξεως της πρώτης σκυροδέτησης της ημέρας, και Τ : η ώρα Τέλους της ίδιας ως άνω σκυροδέτησης της ημέρας Εναλλακτικά, και σε περίπτωση που κατασκευαστικές δυσχέρειες δεν ευνοούν την εκ των υστέρων δημιουργία (μέσω κοπής) των αρμών συστολής, είναι δυνατόν να ενσωματωθούν, μετά την σκυροδέτηση, επί του νωπού σκυροδέματος μηχανικές διατάξεις δημιουργίας των αρμών συστολής. Τέτοιες διατάξεις θα μπορούσαν επίσης να έχουν τοποθετηθεί και στερεωθεί κατάλληλα και προ της σκυροδετήσεως. Ε 1.0 / /54

29 Συντήρηση και προστασία σκυροδέματος μετά την σκλήρυνση (1) Η συντήρηση της φέρουσας στρώσης είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 7 ημέρες. Θα πραγματοποιείται στην συνολική επιφάνεια της στρώσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των κάθετων στην επιφάνεια πλευρικών τμημάτων και επιτυγχάνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους : Διαβροχή των επιφανειών. Εφαρμογή υλικού συντήρησης. Τοποθέτηση αδιάβροχων φύλλων Τοποθέτηση καλυμμάτων για την διατήρηση της απαραίτητης υγρασίας (2) Απαγορεύεται ρητά η χρήση χημικών υλικών για τη συντήρηση, λόγω της απαιτούμενης συνάφειας που πρέπει να εξασφαλίζεται στις διεπιφάνειες των στρώσεων του πολυστρωματικού συστήματος του φορέα. (3) Η συντήρηση πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπές (σαββατοκύριακα και αργίες). (4) Σε περίπτωση κατασκευής της στρώσης σε σήραγγα, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάρχει προστασία από ρεύματα αέρος, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία πήξης και τη συντήρηση. (5) Στην περιοχή των εισόδων σήραγγας ή στην περιοχή των ανοιχτών στοών πρέπει η συντήρηση να γίνεται για μήκος τουλάχιστον 100m προς το εσωτερικό της σήραγγας Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών α) Κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής της φέρουσας στρώσης Θα πρέπει: (1) Γενικά η σκυροδέτηση να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από +5 0 C. (2) Η σκυροδέτηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των +5 0 C αλλά οπωσδήποτε >-3 0 C, να γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας και με την λήψη πρόσθετων μέτρων 3, έτσι ώστε να 3 Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής μέτρα προστασίας: αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, χρήση τσιμέντων ταχείας αναπτύξεως αντοχή, χρήση προσμίκτων σε κατάλληλη θερμοκρασία και χρήση αδρανών σε κατάλληλη θερμοκρασία. Ε 1.0 / /54

30 εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος του σκυροδέματος πάνω από τους +5 0 C για τουλάχιστον 3 ημέρες. (3) Σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται η σκυροδέτηση σε θερμοκρασίες μικρότερες από -3 0 C και σε συνθήκες παγετού. (4) Όταν το νερό ανάμιξης έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των C, πριν από την προσθήκη του τσιμέντου, να αναμιγνύεται πρώτα με τα αδρανή. (5) Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από +25 C να ελέγχεται συνεχώς η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος, η οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους +32 C. (6) Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα όρια που παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. Ε 1.0 / /54

31 Σκυροδέτηση T L Θερμοκρασία περιβάλλοντος T Β Θερμοκρασία σκυροδέματος Επιτρέπεται +5 0 C T L C +5 0 C T Β C Επιτρέπεται μόνο με πρόσθετα μέτρα Απαγορεύεται -3 0 C < T L < +5 0 C T L > C Συνθήκες συνεχούς παγετού T L -3 0 C T Β < +5 0 C T Β > C β) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της φέρουσας στρώσης Θα πρέπει για την συντήρηση της : για θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες των 30 C η φέρουσα στρώση να διατηρείται νωπή για τουλάχιστον 7 ημέρες. για θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγαλύτερες των 30 C να τοποθετείται υδατοστεγές κάλυμμα στη φέρουσα στρώση, ή να προβλέπονται κατάλληλα μέσα ώστε αυτή να διατηρείται συνεχώς νωπή (π.χ. με συνεχώς διαβρεχόμενες λινάτσες κλπ.), για τουλάχιστον 7 ημέρες να ληφθεί πρόνοια ώστε η θερμοκρασία στην επιφάνεια της στρώσης να μην πέσει κάτω από τους 0 C. Αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται με την πραγματοποίηση κατάλληλων μετρήσεων και αν παραστεί ανάγκη πρέπει να προβλεφθούν θερμομονωτικά καλύμματα για την διατήρηση της θερμοκρασίας της στρώσης πάνω από 0 C. Ε 1.0 / /54

32 Τοποθέτηση στρωτήρων και σιδηροτροχιών ρύθμιση της γραμμής (1) Η ορθή τοποθέτηση της εσχάρας γραμμής (στρωτήρων και σιδηροτροχιών) πρέπει να πραγματοποιείται με λεπτομερή ρύθμιση και επαναληπτικό έλεγχο αυτής, πριν την οριστική σταθεροποίηση της εσχάρας. (2) Οι φάσεις εργασίας για την «τελική ρύθμιση της εσχάρας» και την «έγχυση του σκυροδέματος φέρουσας στρώσης (συστήματα Σ.Ε. τύπου Α1) ή του σκυροδέματος πλήρωσης (συστήματα Σ.Ε. τύπου Α2)» πρέπει να γίνονται με τέτοια αλληλοδιαδοχή και με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποκλείεται η μετατόπιση της εσχάρας κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. Πρέπει να γίνεται έλεγχος της οριζοντιογραφικής και υψομετρικής θέσης της γραμμής. Τα χρονικά κενά μεταξύ αυτών των φάσεων, δηλαδή της τελικής ρύθμισης της εσχάρας, και της σκυροδέτησης, πρέπει να είναι μικρά. Οι φάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μια βάρδια εργασίας, έτσι ώστε να μειωθούν πιθανά φαινόμενα συστολών διαστολών των σιδηροτροχιών, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ήδη ρυθμισμένη και στερεωμένη γραμμή. (3) Οι διατάξεις ρύθμισης για την οριζοντιογραφική και υψομετρική θέση της γραμμής πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. Οι διατάξεις ρύθμισης εξαρτώνται από το εκάστοτε σύστημα Σ.Ε. που πρόκειται να εφαρμοστεί. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για τη ρύθμιση της γραμμής : Μέθοδος 1 Ευθυγράμμιση γραμμής με κατακόρυφους ή και οριζόντιους κοχλίες Μέθοδος 2 Ευθυγράμμιση γραμμής με ειδική εξωτερική συσκευή ρύθμισης Μέθοδος 3 Ευθυγράμμιση γραμμής με πυλώνες Ε 1.0 / /54

33 (4) Οι τοποθετημένες σιδηροτροχιές πρέπει να επιτρέπουν την μετέπειτα δυνατότητα ρύθμισής τους μέσω των συνδέσμων τους. Ακόμα σε γραμμή που έχει ήδη παραληφθεί (για εκμετάλλευση) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα περιθώρια ρυθμίσεων: Ως προς το ύψος Εγκάρσια +20mm ±4mm (5) Πρέπει κατά την κατασκευή της Σταθερής Επιδομής να εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση των παρακάτω αναφερόμενων τιμών. Γεωμετρικό στοιχείο Ανοχή Παρατήρηση Υπερύψωση Διαμήκης υψομετρική διαφορά σιδηροτροχιάς +/- 2 mm +/- 2 mm Μέτρηση δύο διαδοχικών σημείων σε απόσταση 5 m +/- 10 mm Μέτρηση δύο διαδοχικών σημείων σε απόσταση 150 m Εύρος γραμμής +/- 2 mm (6) Τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται, πρέπει να ελέγχονται τακτικά κατά το διάστημα που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις από τον Ανάδοχο. (7) Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τυχαίους ελέγχους μέτρησης τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κατασκευή. Τούτο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να προβαίνει στους δικούς του ελέγχους. (8) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να παραδίδονται στον κύριο του έργου και να καθορίζεται η πραγματική θέση της στρωμένης γραμμής της Σταθερής Επιδομής. Θα ακολουθεί η σύγκριση της θέσης αυτής με την κατά τη μελέτη προβλεπόμενη θέση υπό αναλυτική και σχεδιαστική μορφή Έλεγχος ποιότητας (1) Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες ελέγχων : Ε 1.0 / /54

34 Τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας υλικών που εκτελεί ο Ανάδοχος προς απόδειξη καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιεί. Τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου αυτοέλεγχοι, που πραγματοποιεί ο Ανάδοχος προς απόδειξη καλής εκτέλεσης και σωστής εφαρμογής των υλικών και προδιαγραφών της μελέτης. Τον έλεγχο αποδοχής µετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου (βλέπε 9.2.) που εκτελεί ο Κύριος του έργου για την τελική αποδοχή των εργασιών. Έλεγχος ποιότητας Τσιμέντου Έλεγχοι καταλληλότητας Αυτοέλεγχοι Σε κάθε παράδοση Έλεγχος ποιότητας Αδρανών Υλικών Κοκκομετρική διαβάθμιση Ιδιότητες πετρωμάτων Έλεγχοι καταλληλότητας Σε κάθε περίπτωση οπτικός έλεγχος, σε περίπτωση αμφιβολιών έλεγχος κατά DIN για αδρανή υλικά Αυτοέλεγχοι 2mm - μία φορά κάθε μέρα, > 2mm μία φορά την βδομάδα, συνεχής έλεγχος σε περίπτωση αμφιβολιών εκ του οπτικού ελέγχου Σε κάθε παράδοση με οπτικό έλεγχο, σε περίπτωση αμφιβολιών έλεγχος κατά DIN Υγρασία Σε κάθε περίπτωση Κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει λόγος Ε 1.0 / /54

35 Έλεγχος ποιότητας Νωπού Σκυροδέματος Έλεγχοι καταλληλότητας Αυτοέλεγχοι Συνεκτικότητα Σε κάθε περίπτωση Μία φορά κάθε μέρα Αναλογία W/Z Πρέπει να δίδεται Μία φορά κάθε μέρα Σύνθεση Πρέπει να δίδεται Μία φορά κάθε μέρα Φαινόμενη πυκνότητα Περιεκτικότητα πόρων αέρα και θερμοκρασία περιβάλλοντος Θερμοκρασία σκυροδέματος Σε κάθε περίπτωση Σε κάθε περίπτωση Σε κάθε περίπτωση Σε κάθε δοκίμιο Κάθε μία ώρα Κάθε δύο ώρες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι < +5 0 C ή >30 0 C Έλεγχος ποιότητας Στερεού Σκυροδέματος Φαινόμενη πυκνότητα και θλιπτική αντοχή 4 Περιεκτικότητα πόρων αέρα Καμπτική αντοχή 5 Έλεγχοι καταλληλότητας Σε κάθε περίπτωση Σε κάθε περίπτωση Αυτοέλεγχοι Κάθε 1000m 2, το πολύ όμως μία μέτρηση ανά ημέρα Ένας πυρήνας (καρότο) που θα λαμβάνεται κατά τις πρώτες μέρες μετά την σκυροδέτηση και μόνο αν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω αμφιβολιών 4 Κατά τον έλεγχο καταλληλότητας και αυτοέλεγχο της φαινόμενης πυκνότητας και της θλιπτική αντοχής χρησιμοποιούνται κυβικά δοκίμια ακμής 200m. Σε περίπτωση που γίνει χρήση δοκιμίων ακμής 150 mm οι απαιτούμενες τιμές μειώνονται κατά 5%. Ε 1.0 / /54

36 Πάχος της στρώσης Ομαλότητα Διατομή Τουλάχιστον κάθε 200m μήκους Σε κάθε στρώση που έχει κατασκευαστεί, μετά την μετεγκατάσταση των μηχανημάτων, θα ελέγχεται η ομαλότητα της στρώσης, κατά την διαμήκη και εγκάρσια έννοια, την πρώτη και δεύτερη ημέρα Έλεγχος των διατάξεων διαμόρφωσης της διατομής σε αποστάσεις των 20 με 25 μέτρων Ειδικές απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών συστημάτων Σ.Ε. της κατηγορίας Α2 Εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις έως θα πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα ακόλουθα : Διάστρωση του μίγματος της Φ.Σ. σκαφοειδούς διατομής. (1) Οι εξωτερικές πλευρές του σκυροδέματος της φέρουσας στρώσης (σκαφοειδούς διατομής) θα πρέπει να είναι επίπεδες και ομαλές, ενώ οι εσωτερικές επιφάνειές της θα πρέπει να είναι τραχείες (επεξεργασία ξύσιμο της εσωτερικής κοιλότητας π.χ. με συρματόβουρτσα ή άλλα μέσα. (2) Η κλίση των επιφανειών των άνω παρειών των πλαϊνών νευρώσεων της διατομής της πλάκας θα πρέπει να είναι 1% (3) Κατά την σκυροδέτηση της Φ.Σ. θα πρέπει να προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρων οπών, στις πλαϊνές νευρώσεις, για την προσωρινή αποστράγγιση, της σκαφοειδούς διατομής. Οι οπές αυτές θα πρέπει να έχουν διάμετρο περί τα 50mm, και να προβλέπονται ανά διαστήματα 50m με κλίση 10%. (4) Κατά την έγχυση του σκυροδέματος πλήρωσης θα πρέπει να αποτρέπεται η εισροή αυτού στις οπές αποστράγγισης. 5 Για τον έλεγχο της καμπτικής αντοχής χρησιμοποιείται δοκός διαστάσεων 150 mm πλάτους, 100 mm ύψους και 700 mm μήκους. Η δοκός τοποθετείται επάνω σε έδρανα έτσι ώστε το άνοιγμα της να προκύπτει ακριβώς 600 mm. Ε 1.0 / /54

37 Έγχυση του σκυροδέματος πλήρωσης (1) Πριν από την έγχυση του σκυροδέματος πλήρωσης θα πρέπει να ελέγχεται η εσωτερική επιφάνεια της φέρουσας στρώσης σκαφοειδούς διατομής από απόψεως καθαριότητας και υπολειμμάτων υδάτων. (2) Το σκυρόδεμα πλήρωσης θα πρέπει να κατασκευάζεται συνεχώς χωρίς αρμούς (πέραν των αρμών εργασίας). (3) Η συνεχής κατασκευή του σκυροδέματος πλήρωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 100m. Η επόμενη σκυροδέτηση επιτρέπεται να ακολουθήσει μόνο αν το σκυρόδεμα πλήρωσης της προηγούμενης φάσης έχει πήξει τόσο, ώστε να συγκρατείται επαρκώς η εσχάρα γραμμής. (4) Για την ορθή εξασφάλιση αποστράγγισης των υδάτων της άνω επιφάνειας του σκυροδέματος πλήρωσης, θα πρέπει αυτή να κατασκευάζεται κατά 0,5-1,0 cm υψηλότερα από το πάνω μέρος των πλαϊνών νευρώσεων της σκαφοειδούς διατομής της Φ.Σ. Ε 1.0 / /54

38 5.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ.Ε. ΤΥΠΟΥ Β Σημείωση: Αυτά που ακολουθούν, στην παράγραφο αυτή, έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, καθ ότι τέτοιου τύπου συστήματα διέπονται καθ ολοκληρίαν από τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του κάθε συστήματος ξεχωριστά Μέσα κατασκευής Τα μέσα κατασκευής διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα Σ.Ε. που πρόκειται να εφαρμοστεί Συστήματα με χρήση προκατασκευασμένων πλακών Εκτέλεση εργασιών Στα συστήματα Σ.Ε. τύπου Β με την ολοκλήρωση της κατασκευής της στρώσης ΚΘΑ γίνεται η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων πλακών επί της στρώσης ΚΘΑ. Οι πλάκες τοποθετούνται υψομετρικώς σε απόσταση κατά κανόνα 20 30mm από την στρώση Κ.Θ.Α., και ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε συστήματος ακολουθεί η ρύθμιση υψομετρικά και οριζοντιογραφικά, η έγχυση του υλικού πλήρωσης για την συνεργασία μεταξύ των δυο στρώσεων (Κ.Θ.Α. και προκατασκευασμένων πλακών) και τέλος η τοποθέτηση και ρύθμιση των σιδηροτροχιών. Η σύνθεση του υλικού πλήρωσης προσδιορίζεται από τον φορέα του εκάστοτε συστήματος. Για την μέθοδο εργασίας κατασκευής του Κ.Θ.Α. ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος. Παρακάτω περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις για τα συστήματα Σ.Ε. τύπου Β Μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών (1) Οι πλάκες μεταφέρονται από το εργοστάσιο παραγωγής τους επί τόπου του έργου με μέσα και τρόπους που προσδιορίζονται από το εκάστοτε σύστημα, και τοποθετούνται επί της στρώσης Κ.Θ.Α. με ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα. (2) Οι πλάκες, προ της τοποθετήσεως τους στο έργο, πρέπει να ελέγχονται (οπτικά) και δεν θα πρέπει να έχουν ελαττώματα και ζημιές από την μεταφορά και αποθήκευση τους. Ε 1.0 / /54

39 Υψομετρική και οριζοντιογραφική ρύθμιση των προκατασκευασμένων πλακών Για την ακριβή οριζοντιογραφική και υψομετρική ρύθμιση των πλακών απαιτούνται ειδικές εξωτερικές διατάξεις ρυθμίσεως, ανάλογα με το σύστημα προκατασκευασμένων πλακών που θα εφαρμοστεί. Ανεξαρτήτως όμως συστήματος, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικές απαιτήσεις : (1) Η ορθή τοποθέτηση των πλακών θα πρέπει να πραγματοποιείται με λεπτομερή ρύθμιση και επαναληπτικό έλεγχο πριν την οριστική σταθεροποίηση αυτών. (2) Πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθερή θέση των πλακών με κατάλληλα στοιχεία συγκράτησης, ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε μετατόπιση τους κατά την διάρκεια έγχυσης του υλικού πλήρωσης. (3) Οι διατάξεις ρύθμισης για την οριζοντιογραφική και υψομετρική θέση των πλακών πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. (4) Τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται πρέπει να ελέγχονται τακτικά, κατά τη διάρκεια που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις από τον Ανάδοχο. (5) Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τυχαίους ελέγχους μέτρησης κατά τη διάρκεια ή και μετά την τοποθέτηση των πλακών. Τούτο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του να προβαίνει στους δικούς του ελέγχους. (6) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να παραδίδονται στον κύριο του έργου και να καθορίζεται η πραγματική θέση των προκατασκευασμένων πλακών της Σταθερής Επιδομής. Θα ακολουθεί η σύγκριση της θέσης αυτής με την, κατά τη μελέτη προβλεπόμενη, θέση υπό αναλυτική και σχεδιαστική μορφή. Ε 1.0 / /54

40 Έγχυση υλικού πλήρωσης (1) Πριν την διαδικασία έγχυσης θα πρέπει η άνω επιφάνεια της στρώσης Κ.Θ.Α., όπως και η κάτω επιφάνεια των προκατασκευασμένων πλακών να είναι καθαρή και να διαθέτει κατάλληλη υγρασία. (2) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σφράγιση των πλαϊνών ανοιγμάτων, που δημιουργούνται μεταξύ της στρώσης Κ.Θ.Α. και των προκατασκευασμένων πλακών, ώστε κατά την διάρκεια της έγχυσης του μίγματος να μην υπάρχουν διαρροές. (3) Πρέπει να πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος κατά την διαδικασία έγχυσης, για την εξασφάλιση της σωστής πλήρωσης του κενού μεταξύ της στρώσης Κ.Θ.Α. και των προκατασκευασμένων πλακών Διαμήκης σύνδεση προκατασκευασμένων πλακών Ο τρόπος και η διαδικασία της διαμήκους σύνδεσης των πλακών διαφέρει ανάλογα με το προκατασκευασμένο σύστημα Σ.Ε. που πρόκειται να εφαρμοστεί Τοποθέτηση και ρύθμιση σιδηροτροχιών Με την ολοκλήρωση της έγχυσης του μίγματος ακολουθεί η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην (4) και (5) Συντήρηση και προστασία επιφάνειας σκυροδέματος Στην κατηγορία αυτή των συστημάτων Σ.Ε. δεν απαιτείται καμία μορφή συντήρησης της επιφάνειας των προκατασκευασμένων πλακών Συστήματα με χρήση χυτών επιτόπου πλακών από σκυρόδεμα (1) Σε τέτοιου τύπου συστήματα, ιδιαίτερη σημασία έχει ο απόλυτος σεβασμός των ορίων των προβλεπόμενων από την έγκριση του συστήματος ανοχών που επιτυγχάνεται με την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής του συστήματος. (2) Ο τρόπος και η διαδικασία κατασκευής της σύνδεσης των σιδηροτροχιών με την φέρουσα πλάκα σκυροδέματος, καθορίζονται από τις προδιαγραφές και απαιτήσεις εφαρμογής κάθε συστήματος, και οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται πιστά στο εργοτάξιο. (3) Για την μέθοδο κατασκευής τόσο του ΚΘΑ όσο και της φέρουσας στρώσης από σκυρόδεμα, εφαρμόζονται κατ ανάλογον τρόπον τα περιγραφόμενα στις παραγράφους 4, έως και καθώς και Ε 1.0 / /54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά Έργα 03 Στρώση γραμμών 03 Σκυρογραμμή συνεχώς συγκολλημένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) 54 Απελευθέρωση τάσεων των Συνεχώς Συγκολλημένων Σιδηροτροχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 08 Yλικά Γραμμής 03 Σύνδεσμοι 30 Χρήση συνδέσμου KS (SKL 12) Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Μοναστηρίου 326 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 02 Σκυροδετήσεις Γραµµικών Στοιχείων µε Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 06 Συσκευές γραµµής 03 Συσκευές διαστολής 30 Ρύθµιση Συσκευών ιαστολής Γαλλικού Τύπου (UIC

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete)

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Σπύρος Λυκούδης, Γεωλόγος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ολοένα αυξανόμενη τάση, οι κατασκευές να χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους που είναι όσο το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency.

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency. SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών Innovation & Consistency since 1910 SikaSwell Ενεργά Συστήματα Στεγανοποίησης Για Κατασκευαστικούς Αρμούς,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 02 Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 01 άπεδα Λιµενικών Έργων από Άοπλο ή Συµβατικά Οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3 PvMax3 Οδηγίες εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 Γενικά 1 2 Θεμελίωση 2 3 Τοποθέτηση βάσεων 3 4 Δοκός πάνελ - Στήριξη 5 6 Τοποθέτηση πάνελ 5 6 Τοποθέτηση καλωδίων 6 7 Φέρουσα ικανότητα 6 8 Επισκόπηση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 03 Εργασίες Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Αίτια και μέθοδοι επισκευής ρωγμών στο οπλισμένο σκυρόδεμα ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η ύπαρξη των ρωγμών είναι αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα