ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα Θεσσαλονίκης Αριθµός Μελέτης: 285/2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ ΙΚΑ Περιοχή του έργου Υφιστάµενη κατάσταση Αντικείµενο του έργου... 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν τεύχος περιέχει την τεχνική περιγραφή του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα Θεσσαλονίκης» που περιλαµβάνει τις εργασίες διαµόρφωσης και ανακατασκευής του δικτύου ηλεκτροδότησης των νέων γερανών που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17 του 4 ου προβλήτα και τις εργασίες αντικατάστασης και οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής αποκατάστασης των σιδηροτροχιών κύλισης των λιµενικών γερανών στο κρηπίδωµα 17. Το κρηπίδωµα 17 του 4 ου προβλήτα του Λιµένα Θεσσαλονίκης έχει µήκος 195m και εξυπηρετεί βαριά χύδην φορτία. Εντός του 2014 πρόκειται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν 2 νέοι ηλεκτροκίνητοι λιµενικοί γερανοί για τη φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων. Επειδή οι σιδηροτροχιές κύλισης των λιµενικών γερανών στο εν λόγω κρηπίδωµα έχουν υποστεί φθορές και οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές µεταβολές, κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάστασή τους, καθώς και η οριζοντιογραφική και υψοµετρική ρύθµισή τους µε σκοπό την ασφαλέστερη λειτουργία των νέων γερανών και την αποδοτικότερη χρήση τους. Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτροδότηση των 2 νέων γερανών που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17 και η απρόσκοπτη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. Η µελέτη του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα Θεσσαλονίκης» συντάχθηκε από το Τµήµα Μελετών Έργων της ιεύθυνσης Μελετών και Κατασκευής Έργων της ΟΛΘ ΑΕ σε εφαρµογή του προϋπολογισµού της ΟΛΘ ΑΕ για το έτος Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τη µελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 2. ΕΙ ΙΚΑ 2.1. Περιοχή του έργου Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Λιµένα Θεσσαλονίκης, που είναι και ο εργοταξιακός χώρος του έργου. Εργασίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 4 ου προβλήτα και ειδικότερα κατά µήκος του κρηπιδώµατος 18 µεταξύ του Ηλεκτρικού Υποσταθµού του 4 ου προβλήτα, της Αποθήκης Ειδικών Φορτίων και του βάθρου κύλισης των γερανών του κρηπιδώµατος 18, στη συµβολή των κρηπιδωµάτων 18 και 17, κατά µήκος της ανωδοµής του κρηπιδώµατος 17 και στις σιδηροτροχιές κύλισης των λιµενικών γερανών του κρηπιδώµατος Υφιστάµενη κατάσταση Η περιοχή µεταξύ του Ηλεκτρικού Υποσταθµού του 4 ου προβλήτα, της Αποθήκης Ειδικών Φορτίων και του βάθρου κύλισης των γερανών του κρηπιδώµατος 18, κατά µήκος του οποίου θα επεκταθεί και ανακατασκευασθεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νέων λιµενικών γερανών που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17, έχει τα ακόλουθα είδη επιστρώσεων κατά τµήµατα: ασφαλτικό τάπητα, κυβόλιθους, οπλισµένο σκυρόδεµα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3

4 Οι 2 νέοι ηλεκτροκίνητοι λιµενικοί γερανοί που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17 και θα αντικαταστήσουν τους 2 υφιστάµενους ηλεκτροκίνητους λιµενικούς γερανούς απαιτούν την κατασκευή οδηγού - καναλιού διέλευσης καλωδίων µέσης τάσης (PANZERBELT SYSTEM) στην ανωδοµή του κρηπιδώµατος 17 κατά µήκος των σιδηροτροχιών για την τροφοδοσία των 2 νέων γερανών. Κατά µήκος του κρηπιδώµατος 17 υπάρχουν οι 2 σιδηροτροχιές κύλισης των υφιστάµενων ηλεκτροκίνητων λιµενικών γερανών, η µία επί της ανωδοµής του κρηπιδώµατος και η άλλη επί του βάθρου κύλισης. Οι υφιστάµενες σιδηροτροχιές έχουν υποστεί φθορές από χρήση και οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές µεταβολές, που δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία των γερανών. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση και η οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίησή τους Αντικείµενο του έργου Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Εργασίες διαµόρφωσης και ανακατασκευής του δικτύου ηλεκτροδότησης των νέων γερανών που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17 του 4ου προβλήτα. Εργασίες αντικατάστασης και οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής αποκατάστασης των σιδηροτροχιών κύλισης των λιµενικών γερανών στο κρηπίδωµα Εργασίες διαµόρφωσης και ανακατασκευής του δικτύου ηλεκτροδότησης των νέων γερανών που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17 του 4ου προβλήτα Η διαµόρφωση και ανακατασκευή του δικτύου ηλεκτροδότησης των νέων γερανών που θα εγκατασταθούν στο κρηπίδωµα 17 του 4ου προβλήτα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου Μέσης Τάσης και φρεατίων υπόγειων καλωδίων κατά µήκος του κρηπιδώµατος 18 µεταξύ της Αποθήκης Ειδικών Φορτίων και της σιδηροτροχιάς του βάθρου κύλισης των γερανών του κρηπιδώµατος 18, που θα ξεκινάει από τον Ηλεκτρικό Υποσταθµό του 4 ου προβλήτα και θα καταλήγει στο νέο Υπέργειο Οικίσκο που θα κατασκευαστεί στη συµβολή των κρηπιδωµάτων 18 και 17. Κατασκευή Υπέργειου Οικίσκου Μέσης Τάσης στη συµβολή των κρηπιδωµάτων 18 και 17. Κατασκευή οδηγού - καναλιού διέλευσης καλωδίων τροφοδοσίας γερανών (PANZERBELT SYSTEM) στο κρηπίδωµα 17 για την ηλεκτροδότηση των 2 νέων γερανών. Για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου Μέσης Τάσης και φρεατίων υπόγειων καλωδίων θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: - Κοπή και αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα, αποξήλωση κυβολίθων, κοπή και καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος ανάλογα µε το είδος της υφιστάµενης επίστρωσης (ασφαλτικός τάπητας, κυβόλιθοι, οπλισµένο σκυρόδεµα). - Κοπή, αποξήλωση σιδηροδροµικής γραµµής και καθαίρεση σκυροδέµατος εγκιβωτισµού της γραµµής στα τµήµατα διέλευσης του ηλεκτρικού δικτύου στη συµβολή των κρηπιδωµάτων 18 και Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων µετά την αποξήλωση του ασφαλτικού τάπητα ή των κυβολίθων ή την καθαίρεση του δαπέδου οπλισµένου σκυροδέµατος. - Τοποθέτηση 7 σωλήνων διαµέτρου DN/OD 110mm από πολυαιθυλένιο για τη διέλευση 7 µονοπολικών καλωδίων διατοµής 1x70 mm 2 τύπου N2XSY. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4

5 - Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. - Κατασκευή στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου. - Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων, επιστρώσεων κυβολίθων και δαπέδων από οπλισµένο σκυρόδεµα στις θέσεις των ορυγµάτων υπογείων δικτύων. - Καθαίρεση, επανακατασκευή και ανύψωση υφισταµένων φρεατίων (εφόσον χρειαστεί). - Κατασκευή φρεατίων υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 130x80 cm. - Στρώση και πλήρης τακτοποίηση της εγκιβωτισµένης σιδηροδροµικής γραµµής που είχε προηγουµένως αποξηλωθεί για τη διέλευση των υπογείων καλωδίων. Ο Υπέργειος Οικίσκος Μέσης Τάσης θα κατασκευαστεί στη συµβολή των κρηπιδωµάτων 18 και 17, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Για την κατασκευή οδηγού - καναλιού διέλευσης καλωδίων τροφοδοσίας γερανών (PANZERBELT SYSTEM) στο κρηπίδωµα 17 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες, σύµφωνα µε τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας: - Σύνδεση των τµηµάτων του οδηγού, καταβίβαση του οδηγού στον διανοιχθησόµενο αύλακα του κρηπιδώµατος και ακριβή τοποθέτηση και υψοµετρική στερέωσή του στην προκαθορισµένη θέση. - Στερέωση έναντι ανυψώσεως ή στροφής από την άνωση κατά τη σκυροδέτηση µε γωνίες ή κοιλοδοκούς. - Τοποθέτηση και κατά µήκος τάνυση του καλύµµατος (panzerbelt). - ιάνοιξη οπών στο κάλυµµα (panzerbelt) και στο προφίλ αγκύρωσης. - Σύνδεση ανά 50m των καλυµµάτων µεταξύ τους στις προκαθορισµένες θέσεις. - Γείωση του οδηγού. - Κοπή και καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος στην ανωδοµή κρηπιδώµατος για την τοποθέτηση σωλήνων απορροής ονοµαστικής διαµέτρου D 63mm. - Σύνδεση του καναλέτου µε τους σωλήνες απορροής Εργασίες αντικατάστασης και οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής αποκατάστασης των σιδηροτροχιών κύλισης των λιµενικών γερανών στο κρηπίδωµα 17. Για την αντικατάσταση και οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποκατάσταση των σιδηροτροχιών κύλισης των λιµενικών γερανών στο κρηπίδωµα 17 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: - Καθαίρεση του σκυροδέµατος πέριξ των σιδηροτροχιών (πάνω τµήµα των βάθρων των γερανών ή των κρηπιδοτοίχων). - Αποκάλυψη των σιδηροτροχιών και των υλικών αγκύρωσής τους (πλακών, ψιλού υλικού σύνδεσης, κ.α.). - Κοπή και αποξήλωση των σιδηροτροχιών, πλακών και ψιλού υλικού σύνδεσης. - Λύσιµο της γραµµής. - Ευθύγραµµη και συνεχής τοµή σκυροδέµατος (οπλισµένου ή άοπλου ή ασφαλτοσκυροδέµατος) στο βάθρο κύλισης γερανού και στην ανωδοµή κρηπιδώµατος εκατέρωθεν της τροχιάς του. - Καθαίρεση σκυροδέµατος στο βάθρο κύλισης γερανού (σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των τροχιών) και στην ανωδοµή κρηπιδώµατος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5

6 - ιαµόρφωση και αποκατάσταση, σε περίπτωση ύπαρξης ανισοσταθµιών, της στάθµης έδρασης των εγκιβωτισµένων σιδηροτροχιών και επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας σκυροδέτησης. - ιάνοιξη νέων οπών στο οπλισµένο σκυρόδεµα στις θέσεις που θα απαιτηθούν κοχλίες αγκύρωσης (αγκυρόβιδες ή χηµικά αγκύρια και κοχλίες) για την αγκύρωση των πλακών (λαµών) έδρασης των σιδηροτροχιών. - Τοποθέτηση και χωροστάθµηση των πλακών (λαµών) έδρασης µε τη βοήθεια των κοχλιών αγκύρωσης και των κοχλιών ρύθµισης. - Κατασκευή της στρώσης έδρασης της εγκιβωτισµένης γραµµής από µη συστελλόµενη τσιµεντοκονία (τύπου EMACO ή ισοδύναµο). - ιαµόρφωση των "καναλιών" στα οποία θα εγκιβωτιστούν οι σιδηροτροχιές και τοποθέτηση των µεταλλικών διατοµών για τη διαµόρφωση του κενού διέλευσης των ονύχων των τροχών. - Τοποθέτηση και κόλληση του ελαστικού παρεµβύσµατος (υποθέµατος) για την υψοµετρική τακτοποίηση της γραµµής και για την επίκληση που απαιτείται. - Τοποθέτηση, συγκόλληση και σύσφιξη των µεταλλικών πλακιδίων - σφιγκτήρων σιδηροτροχιών (rail clips). - Στρώση σιδηροτροχιών (τοποθέτηση των σιδηροτροχιών, δέσιµο), συγκόλληση, οριζοντιογραφική και υψοµετρική ρύθµιση των σιδηροτροχιών στην τελική τους θέση µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων τάκων (τακάρισµα) και µε τη χρήση τοπογραφικών οργάνων υψηλής ακρίβειας. - Έγχυση του ελαστικού πολυµερούς ή της ασφάλτου για τη στήριξη της σιδηροτροχιάς. Ο Ανάδοχος θα εξαρτήσει τα υψόµετρα των αποτυπώσεων του για την κατασκευή των έργων, από σταθερά υψοµετρικά σηµεία (ρεπέρ) που βρίσκονται στην έκταση του Λιµένος. Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε την κατάλληλη προσοχή για την αποφυγή παντός είδους φθοράς και βλάβης. Σε περίπτωση που προκληθούν οιουδήποτε τύπου φθορές και βλάβες λόγω της εκτέλεσης των εργασιών του αναδόχου, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την αποκατάστασή τους. Τα τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία της εργολαβίας, περιγράφονται αναλυτικά στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της µελέτης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, MBA ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΠΕΡ ΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού κρηπιδώµατος λιµένα Λακκίου Λέρου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστορικό Το παραλιακό κρηπίδωµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (N3100a)» 6.380.000 ευρώ. Μάρτιος 2014. K:\N3100a\cons\tefhi\MAPS.doc.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (N3100a)» 6.380.000 ευρώ. Μάρτιος 2014. K:\N3100a\cons\tefhi\MAPS.doc. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (N3100a)» 6.380.000 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N3100a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν3100a/5291 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Κατασκευή δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc Ν2500/5136/Β06 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Aγαθονησίου (Ν25.00)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ: Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα