Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/49"

Transcript

1 * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/49 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ Σχετ: Εγκ. 4/2002 Μετά την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ από 1/1/02 κρίνεται σκόπιμο, να διευκρινισθούν ζητήματα που αφορούν τις παρακάτω ενότητες: Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ, Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΔ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ. Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση ημιτελών έργων Με αφορμή ερωτήματα μονάδων μας για τον τρόπο διαχείρισης μεγάλου αριθμού ημιτελών έργων τα οποία:!"έχουν απογραφεί πριν την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος ασφάλισης Οικοδόμων (χειρόγραφο σύστημα) και μετά την εφαρμογή του δεν εκτελέστηκαν εργασίες σ αυτά, συνεπώς δεν έχουν αναγγελθεί στη Δ/νση Πληροφορικής,!"έχουν απογραφεί και αναγγελθεί στη Δ/νση Πληροφορικής πριν την συνείσπραξη του τέως ΤΕΑΕΔΕΞ από το ΙΚΑ (απογραφή έως 31/8/1983),!"έχουν μεταφερθεί σε νεοσυσταθέν Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ, λόγω αλλαγής ορίων ασφαλιστικής περιοχής και δεν έχουν αναγγελθεί εκ νέου μέχρι σήμερα στην Δ/νση Πληροφορικής, και από 1/1/2002 εκτελούνται εργασίες σ αυτά προκειμένου να παραληφθεί σχετική ΑΠΔ θα πρέπει: Ο εργοδότης να υποβάλλει εις διπλούν το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πίνακες 1, 2, 3 του άρθρου 38 παρ.1 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ, υπεύθυνοι έργου κ.λ.π.). Οι υπηρεσίες μας να χορηγήσουν νέο 10ψήφιο ΑΜΟΕ με αυτοκόλλητη ετικέτα, να επιδώσουν στον εργοδότη το «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου» σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 4/2002 και να συσχετίσουν τη νέα πινακίδα παρακολούθησης του έργου με την παλιά σε εμφανές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο παλιός ΑΓΜ. Σχετική σημείωση θα πρέπει να γίνεται και στο βιβλίο Μητρώου. Στη δεύτερη περίπτωση (απογραφή έργων έως 31/8/83) θα πρέπει να αποστέλλεται Δελτίο Μεταβολών στο Κέντρο Επεξεργασίας για οριστική διακοπή του παλιού Α.Γ.Μ. 2. Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες. Από τη λήψη του παρόντος δεν θα απογράφονται (δεν θα χορηγείται ΑΜΟΕ) έργα Ιδιωτικά ή Δημόσια εάν από τα υποβαλλόμενα στοιχεία (πίνακας σύμβαση προϋπολογισμός) διαπιστώνεται ότι σ αυτά δεν θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες π.χ. πέργκολες, περιφράξεις χωρίς σκυρόδεμα, γεωτρήσεις κ.λ.π. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία (αίτηση απογραφής, πίνακας, σύμβαση, προϋπολογισμός κ.λπ.) θα τηρούνται σε ειδικό φάκελο, στη ράχη του οποίου θα αναγράφεται ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. Σε περίπτωση που από επιτόπιο έλεγχο ή διεκπεραίωση καταγγελίας διαπιστωθεί ότι στα ανωτέρω έργα εκτελούνται ή εκτελέστηκαν οικοδομικές εργασίες, θα προβαίνετε σε αυτεπάγγελτο απογραφή και καταλογισμό των οφειλομένων, με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες, ασφαλιστικών εισφορών. 3. Επωνυμία εργοδότη Οικονομοτεχνικού Έργου Στο Μητρώο εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων που έχουν απογραφεί έως 31/1/2002 με 9ψήφιο ΑΜΟΕ δεν τηρούνται, ως γνωστόν, τα σωστά και πλήρη στοιχεία των υπευθύνων. Για το λόγο αυτό η ταυτοποίηση του εργοδότη έργου θα γίνεται μόνο με τον ΑΜΟΕ στην αναγραφή του οποίου, στα διάφορα παραστατικά, παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή λαθών. Ειδικά για τα Δημόσια έργα τα εκτελούμενα με ανάθεση ή εργολαβία, στο μητρώο των οποίων σε πολλές περιπτώσεις είναι καταχωρημένος ο φορέας εκτέλεσης αντί του αναδόχου εργολάβου, κρίνεται σκόπιμο για διόρθωση και επικαιροποίηση του Μητρώου, από τη λήψη του παρόντος με την πρώτη προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας, για οποιαδήποτε συναλλαγή, να τους επιδίδεται το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», το οποίο θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν εις τριπλούν και

2 στο οποίο, εκτός των άλλων στοιχείων που πιθανώς έχουν μεταβληθεί και δεν τα γνωρίζουμε, θα αναγράφεται η Επωνυμία Εργοδότη, όπως αυτή υπάρχει στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων καθώς και η Νέα Επωνυμία, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» εγκ. 4/2002. Παράδειγμα: Έχει απογραφεί δημόσιο έργο που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία. Στο έντυπο μεταβολών θα αναγραφεί η επωνυμία, όπως έχει καταχωρηθεί στο μητρώο οικοδομοτεχνικών έργων και ως νέα επωνυμία θα αναγραφεί ο εργολάβος (ανάδοχος) που εκτελεί το έργο. Σε όλες τις περιπτώσεις συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, όπως ΑΜΕ, εφόσον υπάρχει, ΑΜΟΕ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. έδρας και υπευθύνων. 4. Διορθώσεις παραστατικών χρονικής περιόδου απασχόλησης έως 31/12/2001 Από τη λήψη του παρόντος οι καταστάσεις που έχουν αποσταλεί από τη Δ/νση Πληροφορικής για διόρθωση και αφορούν απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι 31/12/2001 (Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις που δεν έγιναν δεκτές, ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις χωρίς εντολές ασφάλισης, οικοδόμοι χωρίς Αριθμό Μητρώου, Γραμμάτια Είσπραξης που δεν έγιναν δεκτά, λάθος χρέωση ή πίστωση εργοδότη κ.λπ) διορθώνονται κατά τα γνωστά, παραμένουν στο Υποκ/μα ή παρ/μα μέχρι να σας δοθούν σχετικές οδηγίες. 5. Πρόσθετα τέλη προκαταβολής Κατά την απογραφή ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων (π.χ. αυθαιρέτων κτισμάτων) να μην αναζητούνται πρόσθετα τέλη, για τα ποσά προκαταβολής εισφορών, εφόσον οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πριν την υποβολή της αίτησης δήλωσης απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου, ανακαλούμενης της εγκ.113/67 και του Γενικού Εγγράφου 88280/ Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ 1. Ασθένεια εργαζόμενου Αν υπάρχει βέβαιη η πληροφορία κατά τη συμπλήρωση της ΑΠΔ για την ασθένεια εργαζόμενου, αυτή καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη στην κανονική ΑΠΔ της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου (μήνας τρίμηνο). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει τα ασφαλιστικά στοιχεία της ασθένειας να καταχωρηθούν το αργότερο στην αμέσως επόμενη μισθολογική περίοδο, ώστε να μην επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις για εκπρόθεσμη καταχώρηση (ΠΕΠΕΕ) και καταβολή των εισφορών (ΠΕΠΤ). Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο 33 της ΑΠΔ αναγράφεται η μισθολογική περίοδος κατά την οποία καταχωρείται η ασθένεια και στα πεδία 34, 35 για κοινές επιχειρήσεις ή 36 και 37 για Οικοδομοτεχνικά έργα αντίστοιχα, το διάστημα αναφοράς της ασθένειας. Παράδειγμα: Ασθένεια από 29/1/ /1/2002 δηλώνεται με την ΑΠΔ που περιλαμβάνει το Φεβρουάριο 2002 ως εξής: Πεδίο 33: Μισθολογική περίοδος 02/2002 Πεδίο 34: Από ημερ/νία απασχολ.29/01/02 (36 για ΑΠΔ Οικ/κού έργου) Πεδίο 35: έως ημερ/νία απασχολ. 31/01/02 (37 για ΑΠΔ Οικ/κού έργου) Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται ανάλογα. Όσον αφορά την καταχώρηση στην ΑΠΔ των τακτικών αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο ο εργαζόμενος απουσίασε από την εργασία του λόγω της ασθένειάς του, θα πρέπει στο πεδίο 28 να αναγραφεί η ένδειξη «ΟΧΙ». 2. Απεικόνιση διαφορετικών περιόδων ασθενείας για την ίδια μισθολογική περίοδο (π.χ. δύο τριήμερα) Ο εργοδότης καταχωρεί σε ξεχωριστές στήλες της ΑΠΔ κάθε περίοδο ασθενείας συμπληρώνοντας αναλόγως τις ενδείξεις των πεδίων 34 (από ) και 35 (έως ) για κοινές επιχειρήσεις ή 36 (από ) και 37 (έως ) για οικοδομοτεχνικά έργα. 3. Παλιός ασφαλισμένος με συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο υπολογισμού εισφορών. Στην ΑΠΔ καταχωρούνται ξεχωριστά ανά τύπο (τακτικές, υπερωρίες κ.λπ) οι πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές του μήνα απασχόλησης, ο δε υπολογισμός και αντίστοιχα η αναγραφή των εισφορών (ασφαλισμένου, εργοδότη και συνολικές) γίνεται επί του ποσού της εκάστοτε ισχύουσας ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης. Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης καταχωρούνται σε ξεχωριστή στήλη της ΑΠΔ, χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία: 27, 28, 29, 37, 38 και 39 για κοινές επιχειρήσεις ή 32, 39, 40, 42 και 43 για οικοδομοτεχνικά έργα. Στα πεδία 33, 34 και 35 των ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων αναγράφεται η μισθολογική περίοδος κατά την οποία υπολογίσθηκαν οι διαφορές των εισφορών και η χρονική περίοδος (από., έως..) που αυτές αφορούν αντιστοίχως. Στις ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων στα πεδία 36 (από.) και 37 (έως.) καταχωρείται η χρονική περίοδος που αντιστοιχούν οι διαφορές των εισφορών. Ως τύπος αποδοχών σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφεται «17» (εισφορές χωρίς αποδοχές). 4. Απεικόνιση διαφορών εισφορών λόγω αύξησης των τεκμαρτών ημερομισθίων (ασφάλιση αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές). Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε ξεχωριστή στήλη της ΑΠΔ, χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38. Στα πεδία 33, 34 και 35 αναγράφεται η μισθολογική

3 περίοδος κατά την οποία υπολογίσθηκαν οι διαφορές των εισφορών και η χρονική περίοδος (από.., έως..) που αυτές αφορούν αντιστοίχως, ενώ στο πεδίο 36 αναγράφεται ο τύπος αποδοχών «09» Αναδρομικές Αποδοχές. Στο πεδίο 39 (ΑΠΟΔΟΧΕΣ) καταχωρούνται οι διαφορές των τεκμαρτών αποδοχών. 5. Διαδοχικές προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένου την ίδια μυθολογική περίοδο. Οι συνολικές τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου καταχωρούνται σε μία στήλη της ΑΠΔ, στο πεδίο 28 της οποίας αναγράφεται η ένδειξη «ΟΧΙ». Επίσης συμπληρώνονται τα πεδία 34 (με την πρώτη ημερομηνία πρόσληψης) και 35 (με την τελευταία ημερομηνία απόλυσης). Για τους απασχολούμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους δεν συμπληρώνεται τα πεδία 36 (με την πρώτη ημερ/νία πρόσληψης) και 37 (με την τελευταία ημερ/να αποχώρησης). 6. Εργοδότες χωρίς ΑΦΜ. Υπάρχουν κατηγορίες εργοδοτών (μη φυσικά πρόσωπα) που δεν διαθέτουν ΑΦΜ (π.χ. διαχειρίσεις πολυκατοικιών, συνεργατικές). Στις ΑΠΔ αυτών των εργοδοτών, καθώς και στα γραμμάτια είσπραξης των εισφορών, το πεδίο που αφορά τον ΑΦΜ του εργοδότη παραμένει κενό. Το ίδιο ισχύει και όταν οι εισφορές καταβάλλονται σε Τραπεζικά Ιδρύματα. 7. Αποδοχές δεδουλευμένης άδειας. Τα ασφαλιστικά στοιχεία της άδειας που δεν χορηγήθηκε στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια του έτους δηλώνονται (σε ξεχωριστή στήλη) το αργότερο με την ΑΠΔ που περιλαμβάνει το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Στο πεδίο 36 αναγράφεται ο τύπος αποδοχών «14» Λοιπές αποδοχές. 8. Λύση εργασιακής σχέσης (απόλυση, αποχώρηση κ.λπ) εργαζόμενου. Εκτός από τα ασφαλιστικά στοιχεία του μήνα κατά τον οποίο λύθηκε η εργασιακή σχέση εργαζόμενου πρέπει να καταχωρηθεί (σε ξεχωριστή στήλη) της ΑΠΔ το Επίδομα Αδείας (ΕΑ) που ο εργοδότης οφείλει να του καταβάλει. Εφόσον ο εργοδότης το επιθυμεί μπορεί να καταχωρήσει αμέσως και το Δώρο Εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) που δικαιούται ο εργαζόμενος. Πάντως, τα Δώρα Πάσχα (ΔΠ) και Χριστουγέννων (ΔΧ) πρέπει να καταχωρούνται το αργότερο στην ΑΠΔ που περιλαμβάνει τον μήνα Απρίλιο και Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους αντίστοιχα. Η καταβολή των εισφορών του Επιδόματος Αδείας (ΕΑ) γίνεται στις ίδιες προθεσμίες που προβλέπονται για τις εισφορές του μήνα που καταβλήθηκαν οι αποδοχές (του ΕΑ) στον εργαζόμενο και για τα ΔΠ και ΔΧ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιουνίου ή Φεβρουαρίου αντίστοιχα. 9. Τρόπος συμπλήρωσης ΑΠΔ που αφορούν ειδικές κατηγορίες ασφάλισης:!"απασχολούμενοι στο θέαμα Ακρόαμα με εφάπαξ αμοιβές.!"δασεργάτες χωρίς μισθό ή ημερομίσθιο. Για τις πιο, πάνω κατηγορίες απασχολούμενων ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας με τους εργοδότες, εφόσον αμείβονται με εφάπαξ αμοιβές, ορίζεται τύπος αποδοχών με κωδικό 16 Αμοιβές εφάπαξ / κατ αποκοπήν. Συνεπώς η συμπλήρωση της ΑΠΔ γίνεται ως ακολούθως: Τα πεδία 18 έως 26 συμπληρώνονται με τα ζητούμενα στοιχεία. Τα πεδία 27, 28, 29 παραμένουν κενά. Το πεδίο 30 με την ειδικότητα βάσει του Ο.ΣΥ.Κ. Το πεδίο 32 με το πακέτο κάλυψης βάσει του Ο.ΣΥ.Κ. Στο πεδίο 33 αναγράφεται η μισθολογική περίοδος κατά την οποία γίνεται η καταβολή του ποσού στον απασχολούμενο. Τα πεδία 34, 35 συμπληρώνονται με το διάστημα που παρασχέθηκε η εργασία για την οποία καταβάλλονται οι συγκεκριμένες αμοιβές. Το πεδίο 36 με τον τύπο αποδοχών «16» (Αμοιβές εφάπαξ / κατ αποκοπήν). Το πεδίο 37 (Ημέρες Ασφάλισης) δεν συμπληρώνεται. Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται από το Κέντρο Επεξεργασίας. Στο πεδίο 39 (Αποδοχές) αναγράφεται το ποσό των αμοιβών. Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται ανάλογα με τις εισφορές που προκύπτουν. Αν ο ασφαλισμένος αμείβεται από τον ίδιο εργοδότη με σταθερές αποδοχές (μισθό) και εφάπαξ αμοιβές για την παροχή των υπηρεσιών του, τότε ο εργοδότης στην συγκεκριμένη ΑΠΔ συμπληρώνει δύο (2) στήλες μία για τις τακτικές αποδοχές και μια για τις εφάπαξ αμοιβές. 10. Υποβολή ΑΠΔ και καταβολή τρεχουσών εισφορών από εργοδότες που έχουν την έδρα τους ή εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν λειτουργούν υπηρεσίες του ΙΚΑ ούτε βρίσκονται ανταποκριτές του ΙΚΑ. Η ΑΠΔ υποβάλλεται, όπως ρητά ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις στο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ της έδρας του εργοδότη ή απογραφής του έργου αντίστοιχα. Κατ εξαίρεση, για τους εργοδότες που έχουν έδρα ή εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα σε νησιωτικές περιοχές, όπου δεν λειτουργούν υπηρεσίες του ΙΚΑ και δεν έχει συναφθεί σύμβαση ανταποκριτού και

4 μόνο για αυτούς, δίδεται η δυνατότητα αποστολής της ΑΠΔ μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) και καταβολής των εισφορών με ταχυδρομική επιταγή. Η αποστολή της ΑΠΔ στο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ γίνεται με απόδειξη, όπως οι φορολογικές δηλώσεις. Τα ταχυδρομικά τέλη βαρύνουν τον αποστολέα τόσο στην αποστολή ΑΠΔ όσο και στην καταβολή εισφορών. Ως ημερομηνία αποστολής της ΑΠΔ ή καταβολής των εισφορών θεωρείται η αναγραφόμενη στη σχετική απόδειξη και σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ και όχι αυτής της παραλαβής της ΑΠΔ ή των εισφορών από το Υποκ/μα του ΙΚΑ. Οι ΑΠΔ που στέλνονται με αυτόν τον τρόπο καταχωρούνται σε ξεχωριστή ατομική κατάσταση παραλαβής στην οποία αναγράφεται ως ημερομηνία παραλαβής αυτής της σφραγίδας του Ταχυδρομικού Γραφείου. Αν η ΑΠΔ είναι χειρόγραφη, στην τελευταία σελίδα στο πεδίο ημερομηνία παραλαβής συμπληρώνεται η ημερομηνία της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. Τονίζεται ότι τα αποδεικτικά αποστολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο του εργοδότη έργου προκειμένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος της εμπρόθεσμης ή μη υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των εισφορών. 11. Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού Έργου από υπεργολάβο ή κοινοπρακτούν μέλος αντί του αναδόχου εργολάβου. Για κάθε μισθολογική περίοδο, μήνας προκειμένου για απασχολούμενους σε οικοδομικές τεχνικές εργασίες, υποβάλλεται μια κανονική ΑΠΔ. Κατ εξαίρεση και μόνο για τα Δημόσια Έργα τα εκτελούμενα κατ εφαρμογή του αρθρ. 8 παρ.5 περ. ε του ΑΝ 1846/51 (ανάθεση ή εργολαβία), στα οποία ως γνωστόν η εκτέλεση των εργασιών, ανατίθεται σε μεγάλο αριθμό υπεργολάβων, διαχωρίζεται κατά κοινοπρακτούν μέλος αναδόχου κοινοπραξίας, δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων της μιας ΑΠΔ τύπου 01 (κανονική) για τον ίδιο μήνα αναφοράς με την προϋπόθεση ότι, ο ανάδοχος εργολάβος του έργου θα υποβάλλει στον αρμόδιο Υποκ/μα σχετική εξουσιοδότηση, στο πεδίο 4 της ΑΠΔ θα αναγράφεται η επωνυμία του αναδόχου εργολάβου και στη συνέχεια θα προστίθεται / επωνυμία υπεργολάβου ή κοινοπρακτούντος μέλους. Επισημαίνεται ότι υπεύθυνος εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, παρά την παραπάνω θέση, είναι ο ανάδοχος ή εργολάβος του έργου όπως ρητά ορίζεται στην προαναφερόμενη διάταξη. Αν το ποσό προϋπολογισμού δαπάνης είναι μεγαλύτερο του ,00 ΕΥΡΩ, η ΑΠΔ που υποβάλλει ο κάθε υπεργολάβος ή το κάθε μέλος κοινοπραξίας, πρέπει να είναι σε μαγνητικό μέσο. 12. Υποβολή ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ πριν τη λήξη του μήνα αναφοράς. ΑΠΔ που υποβάλλονται πριν τη λήξη του μήνα αναφοράς, παραλαμβάνονται κανονικά και καταχωρούνται στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΔ 13. Συμπλήρωση του πεδίου 33 της ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ σε οικοδομικές και συναφείς οικοδομικές εργασίες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιητικά, υδροηλεκτρικά έργα κ.λπ), αμείβονται με ημερομίσθιο που καθορίζεται από ειδική σύμβαση εργασίας. Στην ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, θα συμπληρώνεται στο πεδίο (33) ο κωδικός ειδικότητας ή ή , ανάλογα με το εάν ο εργατοτεχνίτης που απασχολείται στις παραπάνω εργασίες είναι τεχνίτης, βοηθός τεχνίτη ή εργάτης αντίστοιχα, όπως ακριβώς για το Υπουργείο Πολιτισμού Εφορία Αρχαιοτήτων (εγκ.4/2002). 14. Τριετίες εργατοτεχνικών οικοδομών. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τα Γενικά Έγγραφα Α41/ΟΕ/2/ και Α41/ΟΕ/4/ με τα οποία κοινοποιήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας εργατοτεχνικών οικοδόμων των ετών 1996 και 1999, ισχύουν πέντε (5) τριετίες. Για τις τρεις πρώτες τριετίες απαιτείται η πραγματοποίηση 600 ημερομισθίων για κάθε μια ενώ για την τέταρτη και πέμπτη τριετία αρκούν για την αναγνώριση κάθε μιας 450 ημερομίσθια. 15. Έκτακτη ΑΠΔ. Οι εργοδότες κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων που από 1/1/2002 δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ λόγω μη απασχόλησης προσωπικού ή διακοπής των οικοδομικών εργασιών αντίστοιχα, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν ΑΠΔ τύπου 02 (έκτακτη) 16. Διόρθωση εκτύπωσης ΑΠΔ υποβληθείσας με μαγνητικό μέσο. Δεν παραλαμβάνεται ΑΠΔ υποβαλλόμενη με μαγνητικό μέσο εάν στην εκτύπωσή της δεν υπάρχει η μονογραφή του υπευθύνου της επιχείρησης σε τυχόν διορθώσεις που έχουν γίνει. 17. Υποβολή ΑΠΔ (εξουσιοδότηση) Η ΑΠΔ μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο με ειδική εξουσιοδότηση από τον εργοδότη, στην οποία μπορεί να αναφέρεται ότι, εξουσιοδοτείται για την υποβολή των ΑΠΔ και ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται στο φάκελο του εργοδότη.

5 Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΔ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Όταν υποβληθεί αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από εργοδότη που δεν έχει καταβάλει (εν όλω ή εν μέρει) εισφορές για χρονικές περιόδους απασχόλησης από 1/1/02 και μετά πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες Εσόδων του Υποκ/τος ΙΚΑ που ανήκει η έδρα του εργοδότη ή εκτελείται το οικοδομοτεχνικό έργο να διενεργήσουν έκτακτο έλεγχο προκειμένου να προσδιοριστεί η οφειλή του. Μηνιαία υποβολή ΑΠΔ. Ο καταλογισμός των εισφορών γίνεται με τη σύνταξη ΠΕΕ βάσει του αντιγράφου της υποβληθείσας χειρόγραφης ΑΠΔ ή του συνοδευτικού εντύπου υποβολής ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο (δισκέτα ή CD) ή του ενημερωτικού εντύπου ηλεκτρονικής (μέσω INTERNET) υποβολής. Στο χώρο της έκθεσης ελέγχου της ΠΕΕ αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς Έκθεση ελέγχου βάσει ΑΠΔ ΜΜ/ΕΕΕΕ» και δεν καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία των εργαζομένων αφού ο ασφαλιστικός τους λογαριασμός θα ενημερωθεί μετά την μηχανογραφική επεξεργασία της υποβληθείσας ΑΠΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον καταλογισμό των εισφορών είναι να έχουν υποβληθεί οι σχετικές ΑΠΔ. Για αυτό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος εργοδότης να ενημερωθεί εγγράφως ότι, εάν δεν υποβάλει τις ΑΠΔ, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.2972/01 (εγκ.4/02) δεν είναι δυνατό να του χορηγηθεί η αιτούμενη βεβαίωση. Τριμηνιαία υποβολή ΑΠΔ. Για τον καταλογισμό απαιτητών εισφορών μισθολογικών περιόδων (μηνών) που περιλαμβάνονται σε ΑΠΔ, για την οποία δεν παρήλθε η προθεσμία υποβολής της, λόγω τρίμηνης υποχρέωσης υποβολής, απαιτείται να κατατεθεί από τον εργοδότη στο Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας του Υπεύθυνη Δήλωσή του, με την οποία θα γνωστοποιεί το συνολικό ύψος των εισφορών και των αποδοχών κατά μήνα, οι οποίες θα δηλωθούν με την ΑΠΔ της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων του (έδρας και παραρτημάτων). Ο εργοδότης που ζητά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ότι, εκτός από τις ΑΠΔ, που έπρεπε ήδη να είχε υποβάλλει, πρέπει να καταθέσει και την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, αλλιώς δεν θα είναι δυνατό να του χορηγηθεί βεβαίωση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Σε όλες τις πράξεις Επιβολής που συντάσσονται μετά την 1/1/02 και στους χρηματικούς καταλόγους ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που αναφέρονται αναγράφεται απαραιτήτως μαζί με τον νέο ΑΜΕ και ο παλαιός ΑΓΜ του εργοδότη. 2. Εάν απασχολούνται εργαζόμενοι που δικαιούνται επιδότηση της εργατικής τους εισφοράς (εγκ.56/2000) δεν γίνεται καμία σχετική εγγραφή στον χρηματικό κατάλογο ή στην έκθεση ελέγχου της ΠΕΕ, αφού για το αντίστοιχο ποσό η αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης θα ενημερωθεί από το Κέντρο Επεξεργασίας. 3. Οι προαναφερόμενες ΠΕΕ δεν στέλνονται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Αφού ενημερωθούν σχετικά τα ΒΕΕ και οι πινακίδες παρακολούθησης οικοδομοτεχνικού έργου, τίθενται με ευθύνη του προϊσταμένου Εσόδων σε ειδικό φάκελο, προκειμένου να συσχετισθούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Κέντρο Επεξεργασίας,ώστε τυχόν μηχανογραφικά εκδοθείσες ΠΕΕ, για την ίδια χρονική περίοδο και για τις ίδιες εισφορές, να μη ληφθούν υπόψη. 4. Εκτός από τις ΠΕΕ που συντάσσονται βάσει ΑΠΔ οποιαδήποτε άλλη Πράξη Επιβολής (ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ κ.λπ) συνταχθεί είτε από το Υποκ/μα ΙΚΑ που υπάγεται η έδρα του εργοδότη ή που ανήκει το οικοδομοτεχνικό έργο, είτε από Υποκ/μα που υπάγονται παραρτήματα του εργοδότη, πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα εξής: #"Νέο 10ψήφιο ΑΜΕ και κωδικό Υποκ/τος ΙΚΑ της έδρας του Εργοδότη #"Α/Α παραρτήματος του εργοδότη #"Παλαιό ΑΓΜ και κωδικό Υποκ/τος ΙΚΑ, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Παρ/μα του εργοδότη 5. Η αναγραφή παλαιού και νέου αριθμού μητρώου του εργοδότη πρέπει, να γίνεται απαραιτήτως και σε κάθε έντυπο (βεβαίωση οφειλής, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, βεβαίωση ρύθμισης, βεβαίωση εξόφλησης κ.λπ) το ποίο συνεπάγεται οικονομικές κινήσεις εργοδότη με Υπηρεσίες του Ιδρύματος και εξωτερικούς φορείς. 6. Μέχρι να αποσταλούν τα νέα έντυπα των Πράξεων Επιβολής, θα χρησιμοποιούνται τα παλαιά. Ενέργειες Ταμειακών Υπηρεσιών. Μετά τη βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων κατά την καταχώρησή τους, όπου δεν λειτουργεί Μηχανογραφικό Σύστημα Καθυστερούμενων Εισφορών, στις Πινακίδες των εργοδοτών οφειλετών θα αναγράφονται χειρόγραφα απαραιτήτως ο παλαιός ΑΓΜ και ο νέος ΑΜΕ του εργοδότη, παράλληλα. Όπου λειτουργεί Μηχ/κό Σύστημα καθυστερούμενων Εισφορών, η καταχώρηση στον Η/Υ θα γίνεται με τον παλαιό ΑΜΕ. Ο νέος ΑΜΕ θα καταχωρείται στην οθόνη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του εργοδότη του Μηχ/κού συστήματος. Στην περίπτωση που ο

6 εργοδότης δεν έχει παλαιό ΑΜΕ (δηλαδή πρόκειται για νέα απογραφή) και μέχρι την προσαρμογή του Μηχ/κού Συστήματος στο 10ψήφιο ΑΜΕ, η καταχώρηση θα γίνεται με τα τελευταία 7 ψηφία του ΑΜΕ. Ο πλήρης δεκαψήφιος ΑΜΕ θα καταχωρείται στην οθόνη των παρατηρήσεων του εργοδότη του Μηχ/κού Συστήματος. Στην περίπτωση των οικοδομοτεχνικών έργων με 9ψήφιο ΑΜΟΕ θα καταχωρούνται τα 3 πρώτα ψηφία ως κωδικός υποκ/μος και τα 6 υπόλοιπα ως ΑΜΟΕ. Σε όλα τα εκτυπωμένα έντυπα και παραστατικά θα αναγράφεται και ο παλαιός και ο νέος ΑΜΕ. Στις περιπτώσεις που το Σύστημα εκτυπώνει τον παλαιό ΑΜΕ, θα αναγράφεται χειρόγραφα ο νέος ΑΜΕ παράλληλα με τον παλαιό. Στις περιπτώσεις που το σύστημα εκτυπώνει τα 7 τελευταία ψηφία του 10ψηφίου ΑΜΕ, θα συμπληρώνονται χειρόγραφα τα 3 πρώτα ψηφία μπροστά από τα υπόλοιπα 7. Παράλληλα θα τηρείται στα Ταμεία και τις Ταμειακές Υπηρεσίες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ) ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, με στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΜ ΝΕΟΣ ΑΜΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ. Στην κατάσταση αυτή θα καταχωρούνται απαραιτήτως όλοι οι εργοδότες για τους οποίους γίνονται οι κινήσεις που περιγράφονται παραπάνω, ώστε να διασφαλιστεί ο συσχετισμός παλαιού και νέου Αριθμού Μητρώου εργοδότη (και να μη διασπαστεί η οφειλή του) κατά την ενοποίηση του Μητρώου Εργοδοτών με την εφαρμογή του ΟΠΣ ΙΚΑ. Η κατάσταση οφειλετών (εργοδοτών) με όλες αυτές τις χειρόγραφες αλλαγές θα συντάσσεται ανά Υποκατάστημα και θα τηρείται σε ειδικό φάκελο από τον κάθε εκδότη Ταμείου ή υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Υποκ/τος ΙΚΑ, με ευθύνη αυτών και των Προϊσταμένων Εσόδων. Επίσης, κατά την έκδοση παραγγελιών κατάσχεσης, προγραμμάτων πλειστ/σμών, αναγγελιών σε πτωχ/σεις, πλειστ/σμούς και Ειδικές Εκκαθ/σεις, αιτήσεις για προσωποκρατήσεις, διάφορες βεβαιώσεις, αποφάσεις ρυθμίσεων καθώς και οποιοδήποτε έντυπο χρησιμοποιείται κατά τις συναλλαγές με εργοδότες ή εξωτερικούς φορείς, αναγράφονται απαραιτήτως και ο παλιός και ο νέος Αριθμός Μητρώου των συναλλασσομένων οφειλετών (εργοδοτών). Ο τρόπος αυτός διαχείρισης των αριθμών μητρώου εργοδοτών, κρίνεται απαραίτητος, δεδομένου ότι η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλόμενων εισφορών θα εξακολουθήσει να γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκ/τος ή το Ταμείο ΙΚΑ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ. Το κέντρο Επεξεργασίας θα αποστέλλει κάθε μήνα κατάσταση στο Υποκ/μα ή Παρ/μα κατοικίας του εργατοτεχνίτη οικοδόμου, η οποία θα περιέχει απασχόληση της τελευταίας επεξεργασμένης ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και των έξι (6) προηγούμενων. Η κατάσταση αυτή θα χρησιμοποιείται από το Τμήμα Οικοδομοτεχνικών Έργων για να χορηγεί βεβαιώσεις, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο οικοδόμος χρειάζεται και ημέρες εργασίας, πέραν αυτών που αναγράφονται στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Μέχρι την επεξεργασία των πρώτων ΑΠΔ και αποστολής από το Κέντρο Επεξεργασίας αυτής της κατάστασης καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο οικοδόμος χρειάζεται ημέρες εργασίας που αναγράφονται σε υποβληθείσα ΑΠΔ η οποία δεν έχει επεξεργαστεί, το Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ κατοικίας χορηγεί Βεβαίωση, ως το συνημμένο υπόδειγμα σχέδιο, με βάση τα στοιχεία των ΑΠΔ, αφού υποβληθεί σχετική αίτηση με συνημμένες τις φωτοτυπίες του ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, προκειμένου να εντοπισθεί το Υποκατάστημα απασχόλησης και ο εργοδότης. Η χορηγούμενη Βεβαίωση περιέχει τις ημέρες εργασίες, τις ημέρες προσαύξησης κατά 20%, το σύνολο αυτών καθώς και τις ημέρες αδείας. Αντίγραφο της βεβαίωσης, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τοποθετείται σε φάκελο, στη ράχη του οποίου αναγράφεται με μαρκαδόρο ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ, το περιεχόμενο των οποίων, διασταυρώνεται από την υπηρεσία μετά την επεξεργασία των ΑΠΔ από το Κέντρο Επεξεργασίας και την αποστολή της κατάστασης στα Υποκαταστήματα ή Παρ/τα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας. Συνημμένα σας συναποστέλλουμε σχέδια των εντύπων ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001 και οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα οποία θα πρέπει να αναπαραγάγετε σε φωτοαντίγραφα. Ακριβές Αντίγραφο Η Τμηματάρχης Διεκ/σης & Πρωτ/λου Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

7

8

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ (1) Αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (2) Αναγράφεται το είδος του παραστατικού (ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ στη μορφή ΠΕΕ ή ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στη μορφή Ε.Ε.) (3) Αναγράφεται ο αριθμός του παραστατικού (ΠΕΕ ή ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) (4) Αναγράφεται το έτος σύνταξης της ΠΕΕ ή ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ στη μορφή ΕΕ (5) Αναγράφεται ο α/α κατ απασχολούμενο (6) Αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου του ασφ/νου (7) Αναγράφεται το Επώνυμο του ασφ/νου (8) Αναγράφεται το Όνομα του ασφ/νου (9) Αναγράφεται ο ΑΦΜ του ασφ/νου (10) Αναγράφεται ο μήνας απασχόλησης στη μορφή ΜΜ (11) Αναγράφεται το έτος απασχόλησης στη μορφή ΕΕ (12) Αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας του ασφ/νου (13) Αναγράφεται ο τύπος των αποδοχών (14) Αναγράφεται οι αποδοχές του ασφαλισμένου (15) Αναγράφεται οι ημέρες εργασίας (16) Αναγράφεται ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (17) Αναγράφεται το σύνολο των εισφορών

ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002

ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002 ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002 Μετά την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ από 1/1/02 κρίνεται σκόπιμο, να διευκρινισθούν ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αθήνα 19/6/2002 ΘΕΜΑΤΑ: Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.)".

ΘΕΜΑ: Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.). ΘΕΜΑ: "Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.)". ΣΧΕΤ.: 112/71 και 163/77 εγκύκλιοι Όπως είναι γνωστό με τις παραπάνω εγκυκλίους είχε παρασχεθεί η ευχέρεια στις επιχ/σεις που διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα»

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 13/11/2001 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιεχόμενα Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδ/κών Έργων Έλεγχοι ορθότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» Σχετ. εγκ. 26/86, 112/92 και 69/94. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού»

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού» ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού» Σχετ : Η εγκ. 84/98 Με την ανωτέρω εγκύκλιο, έγινε ενημέρωση σας για τις νέες διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις επί θεµάτων ασφάλισης που αφορούν την υπ αρ.160/3-1-06 Κ.Υ.Α. Με την υπ αριθµ. 160/3-1-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση έργου Αναλυτική περιοδική δήλωση Ένσημα ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΑΜΟΕ (1) Υπόχρεος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής Αθήνα 20/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/427 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.»

ΘΕΜΑ: «Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» ΘΕΜΑ: «Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/535 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ"

ΘΕΜΑ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: " ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ" ΣΧΕΤ. : Έγκ. 4/02, Γεν.Έγγραφο Γ99/1/49/21-3-02 Μετά την εφαρμογή από 1/1/02 των νέων διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. - 43 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων - Ελέγχου Οικοδ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07)

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07) Αθήνα 24/10 /2008 Αριθµ. Πρωτ. E41/207 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/39/24-4-2007 Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ιορθώσεις λαθών Οικοδοµοτεχνικών Έργων για τις περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.1.1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ: Ε41/7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι οθόνες και τα μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί για την ενημέρωση των ασφαλισμένων απεικονίζονται στο παράρτημα:

Οι οθόνες και τα μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί για την ενημέρωση των ασφαλισμένων απεικονίζονται στο παράρτημα: Στον ιστότοπο ΟΑΕΕ (www.oaee.gr) έχει αναρτηθεί η νέα Υπηρεσία, «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΔΩ». Επιλέγοντας την Υπηρεσία ο χρήστης ακολουθεί δομημένη διαδικασία για τον υπολογισμό των οφειλών του και, εφόσον επιθυμεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 27/5/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/238 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011».

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011». ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-ΗΧ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25/11/2011 Αθήνα 22/11/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Γ99/1/42/

Γ.Ε.: Γ99/1/42/ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/42/24-3-2006 ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Πάσχα 2006 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Η καταβολή ωροσήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α34/606 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 ΑΡΙΘ. 95 : 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011 ΑΔΑ: 45Β34691ΩΔ-001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31/10/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής - Διασφάλιση Εσόδων ΙΚΑ»

Θέμα: «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής - Διασφάλιση Εσόδων ΙΚΑ» Θέμα: «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής - Διασφάλιση Εσόδων ΙΚΑ» Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις του Ν.2556/97(ΦΕΚ270/τ.Α /24-12-97), των Φ21/500/26-3-98 και Φ21/762/30-3-98

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜ4691ΩΔ-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/06/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μείωση εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.

ΘΕΜΑ: Μείωση εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες. - 823 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Αθήνα, 16/5/2001 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 56, 57 και 60 του νόμου 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/ ) και σας γνωρίζουμε τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 56, 57 και 60 του νόμου 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/ ) και σας γνωρίζουμε τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΘΕΜΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Προθεσμία καταβολής εισφορών» Β' Ποσοστά προσθέτου τέλους ΠΕΠΤ» Γ' Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ΠΕΙΙΕΕ» Δ' Νομοθετικό πλαίσιο σύνταξης ΠΕΕ Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 56,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα