Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ"

Transcript

1 Αθήνα 19/6/2002 ΘΕΜΑΤΑ: Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Συμπληρωματική (04) είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που αναφέρεται σε χρονική περίοδο απασχόλησης η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί σε Κανονική (01), Έκτακτη (02) ή Επανυποβληθείσα (03) ΑΠΔ, το περιεχόμενο της οποίας συμπληρώνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν τροποποιούνται, ούτε διορθώνονται στοιχεία που είχαν δηλωθεί με την υποβληθείσα ΑΠΔ. Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται οπωσδήποτε σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της Κανονικής, Έκτακτης ή Επανυποβληθείσας ΑΠΔ, στην οποία αναφέρεται και αποκλειστικά για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: 1. Παράλειψη ασφάλισης με την Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ ενός ή περισσότερων εργαζομένων (οι εργαζόμενοι δεν αναφέρονται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ). 2. Παράλειψη δήλωσης ημερών ασφάλισης για ασφαλισμένο που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον ημέρες ασφάλισης). 1

2 3. Παράλειψη δήλωσης ημερών ασφάλισης για ασθένεια ασφαλισμένου που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ. 4. Παράλειψη δήλωσης ενός ή περισσότερων τύπων αποδοχών για ασφαλισμένους που αναφέρονται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον τύπος αποδοχών). 5. Παράλειψη δήλωσης αποδοχών για ασφαλισμένο που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον αποδοχές, χωρίς ημέρες ασφάλισης). 6. Αναδρομική ασφάλιση που δικαιούται ασφαλισμένος σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, εφόσον αφορά περίοδο απασχόλησης από 1/1/02 και μετά (για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/01 συντάσσεται Π.Ε.Ε.). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ. Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται στο Υποκ/μα του ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικό έργο. Μέσο υποβολής Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή (τρία αντίγραφα), είτε σε μαγνητικό μέσο, ανεξάρτητα από την μορφή που ο εργοδότης έχει υποχρέωση να υποβάλλει την Κανονική ΑΠΔ (δηλ. νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει Συμπληρωματική ΑΠΔ σε έντυπη μορφή). Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή Συμπληρωματικής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου. Εάν ο εργοδότης επιλέξει την υποβολή σε μαγνητικό μέσο, τότε αυτό είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με αναλυτική εκτύπωση του περιεχομένου της ΑΠΔ καθώς και με το γνωστό "Συνοδευτικό Έντυπο ΑΠΔ Υποβαλλόμενης σε Ηλεκτρονική Μορφή" συμπληρωμένο με τα συνολικά ποσά, όπως και στην περίπτωση υποβολής Κανονικής, Έκτακτης ή Επανυποβληθείσας ΑΠΔ. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης προτείνεται η Συμπληρωματική ΑΠΔ να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, εκτός αν το πλήθος των εγγραφών είναι τόσο μεγάλο ώστε η συμπλήρωση του χειρόγραφα να είναι δυσχερής και χρονοβόρα. Τρόπος συμπλήρωσης Ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων της δεν διαφοροποιείται απ' αυτόν της Κανονικής ΑΠΔ, εκτός του πεδίου (1) "Τύπος Δήλωσης" όπου αναγράφεται ο κωδικός 04 - Συμπληρωματική. Ο χρόνος αναφοράς της Συμπληρωτικής ΑΠΔ είναι ίδιος μ' αυτόν της ΑΠΔ την οποία συμπληρώνει (μήνας ή τρίμηνο). Όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις στο πεδίο 33 "Μισθολογική Περίοδος" αναγράφεται η ίδια μισθολογική περίοδος (μήνας) που είχε καταχωρηθεί στην ΑΠΔ που συμπληρώνεται. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ( Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ) Με την Συμπληρωματική ΑΠΔ (σε έντυπη μορφή ή σε μαγνητικό μέσο) συνυποβάλλεται το ειδικό "Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ" (συν/νο υπόδειγμα), που φέρει προεκτυπωμένους τους λόγους υποβολής της. Στο έντυπο αυτό ο ε ργοδότης σημειώνει για ποιόν ή ποιους λόγους υποβάλλει την 2

3 Συμπληρωματική ΑΠΔ και τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκομίζει (κάρτες πρόσληψης, θεωρημένη κατάσταση προσωπικού, ιατρική βεβαίωση κλπ.) Στο ΒΕΕ, στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα, που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, σημειώνονται οι εξής πληροφορίες για την Συμπληρωματική ΑΠΔ: Ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής Σύνολο εισφορών Χρονική περίοδος αναφοράς Καταβολή ή μη των αντίστοιχων εισφορών Αποστολή στο Κέντρο Επεξεργασίας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σε κάθε περίπτωση η Συμπληρωματική ΑΠΔ διαβιβάζεται αμέσως στο Κέντρο Επεξεργασίας. Όταν υποβάλλεται μετά τη λήξη του μήνα εντός του οποίου παρήλθε η προθεσμία υποβολής της Κανονικής, Έκτακτης ή Επανυποβληθείσας ΑΠΔ στην οποία αναφέρεται, διαβιβάζεται μεν άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας αλλά στη συνέχεια, εφόσον περιέχει ημέρες ασφάλισης, διενεργείται κατά προτεραιότητα ουσιαστικός έλεγχος με βάση το αντίγραφο ή την αναλυτική εκτύπωσή της, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ασφαλιστικά στοιχεία που περιέχει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παραδείγματα: 1. Ατομική Επιχείρηση ( τριμηνιαία υποβολή ΑΠΔ) υποβάλλει στις 30 Απριλίου συμπληρωματική ΑΠΔ για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία περιέχει ημέρες ασφάλισης. Η ΑΠΔ αυτή διαβιβάζεται αμέσως στο Κέντρο Επεξεργασίας και δεν διενεργείται ουσιαστικός έλεγχος. 2. Ατομική Επιχείρηση ( τριμηνιαία υποβολή ΑΠΔ) υποβάλλει στις 2 Μαίου Συμπληρωματική ΑΠΔ για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία περιέχει ημέρες ασφάλισης. Η ΑΠΔ αυτή διαβιβάζεται αμέσως στο Κέντρο Επεξεργασίας και διενεργείται κατά προτεραιότητα ουσιαστικός έλεγχος των στοιχείων που περιέχει. 3. Νομικό Πρόσωπο (μηνιαία υποβολή ΑΠΔ) υποβάλλει στις 31 Μαρτίου Συμπληρωματική ΑΠΔ για τον μήνα Φεβρουάριο, η οποία περιέχει ημέρες ασφάλισης. Η ΑΠΔ αυτή διαβιβάζεται αμέσως στο Κέντρο Επεξεργασίας και δεν διενεργείται ουσιαστικός έλεγχος. 4. Νομικό Πρόσωπο (μηνιαία υποβολή ΑΠΔ) υποβάλλει την 1 Απριλίου Συμπληρωματική ΑΠΔ για τον μήνα Φεβρουάριο, η οποία περιέχει ημέρες ασφάλισης. Η ΑΠΔ αυτή διαβιβάζεται αμέσως στο Κέντρο Επεξεργασίας και διενεργείται κατά προτεραιότητα ουσιαστικός έλεγχος των στοιχείων που περιέχει. Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγγου είναι: Το Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης των ασφαλισμένων που δηλώνονται με τη συμπληρωματική ΑΠΔ, όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις και Το Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ απογραφής, όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικό έργο. 3

4 Κατά συνέπεια είναι δυνατό να προκύψουν δύο περιπτώσεις: Περίπτωση Α': Αποκλειστική αρμοδιότητα Υποκ/τος έδρας ή απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου. Όταν αποκλειστικά αρμόδιο για την διενέργεια του ουσιαστικού ελέγχου είναι το Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ στο οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησης ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικό έργο, η Συμπληρωματική ΑΠΔ ελέγχεται στο σύνολο της απ' αυτό και αναλόγως των αποτελεσμάτων του ελέγχου (δεκτή, εν μέρει δεκτή, απόρριψη), ισχύουν τα κάτωθι: 1. Δεκτή η Συμπληρωματική ΑΠΑ. Συντάσσεται συνοπτική έκθεση ελέγχου επί του εντύπου υποβολής η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο και στη συνέχεια αρχειοθετείται. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα, που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 2 Μερική απόρριψη Συμπληρωματικής ΑΠΔ Συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη Έκθεση Ελέγχου Εκδίδεται απόφαση Δ/ντή, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο εργοδότη. Μετά την έκδοση της απόφασης συντάσσονται από την υπηρεσία "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" (συν/νο υπόδειγμα) μόνο για τους ασφαλισμένους τα συμπληρωματικά ασφαλιστικά στοιχεία των οποίων δεν έγιναν δεκτά και αποστέλλονται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα, που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 3. Απόρριψη Συμπληρωματικής ΑΠΔ Συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη Έκθεση Ελέγχου Εκδίδεται απόφαση Δ/ντή, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο εργοδότη. Μετά την έκδοση της απόφασης συντάσσονται από την υπηρεσία "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ", που αποστέλλονται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα, που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, καταγωρούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου. Περίπτωση Β': Συναρμοδιότητα Υποκαταστημάτων ΙΚΑ Είναι δυνατόν ο έλεγχος του περιεχομένου της Συμπληρωματικής ΑΠΔ να μην ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα Υποκ/τος Ι.Κ.Α που ανήκει η έδρα της επιχείρησης ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικά έργο, όταν: 4

5 η Συμπληρωματική ΑΠΔ, που υποβάλλεται από εργοδότες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αναφέρεται και σε παραρτήματα τους ή μόνο σ' αυτά, αρμοδιότητας άλλων Υποκαταστημάτων ΙΚΑ, η Συμπληρωματική ΑΠΔ, που υποβάλλεται από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, τα οποία εκτελούνται σε ασφαλιστικές περιοχές άλλων Υποκαταστημάτων ή μόνο σ' αυτές. Στην περίπτωση αυτή (συναρμοδιότητας) το "Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ " μαζί με, σχετικό απόσπασμα της διαβιβάζονται στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται κάθε παράρτημα της επιχείρησης ή εκτελείται το οικοδομοτεχνικό έργο. Ο αριθμός παραρτήματος της επιχείρησης και το Υποκ/μα ΙΚΑ εκτέλεσης του έργου στα πεδία: 18 για τις ΑΠΔ των κοινών επιχ/σεων και 21 για τις ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων αντιστοίχως, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε συμπληρωμένα. Ακολούθως το κάθε Υποκ/μα ΙΚΑ αφού ελέγξει κατά προτεραιότητα τα στοιχεία της Συμπληρωματικής ΑΠΔ που το αφορούν, ενημερώνει υποχρεωτικά το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχείρησης ή απογραφής του οικοδομοτεχνικού έργου για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής: 1. Δεκτή η Συμπληρωματική ΑΠΔ. Το Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης μετά τη διενέργεια ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα με τη Συμπληρωματική ΑΠΔ ασφαλιστικά στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, συντάσσει συνοπτική Έκθεση Ελέγχου και τη διαβιβάζει στο Υποκ/μα της έδρας της επιχ/σης ή της απογραφής του οικοδομοτεχνικού έργου. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 2. Μερική απόρριψη Συμπληρωματικής ΑΠΔ. Για τις κοινές επιχειρήσεις το Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί άμεσα σ' αυτό της έδρας. Επίσης, συντάσσονται από το ίδιο Υποκ/μα "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" για τους ασφαλισμένους που τα συμπληρωματικά ασφαλιστικά τους στοιχεία δεν έγιναν δεκτά, τα οποία αποστέλλονται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας. Για τα οικοδομοτεχνικά έργα το Υποκ/μα ΙΚΑ εκτέλεσης έργου (τόπος απασχόλησης) συντάσσει έκθεση ελέγχου πλήρως αιτιολογημένη, την οποία αποστέλλει στο Υποκ/μα απογραφής του έργου, το οποίο έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα για την έκδοση ανάλογης απόφασης καθώς και σύνταξης και αποστολής στο Κέντρο Επεξεργασίας των "Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ ". Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 5

6 3. Απόρριψη Συμπληρωματικής ΑΠΑ Για τις Κοινές Επιχ/σεις το Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί άμεσα σ' αυτό της έδρας. Επίσης, συντάσσονται από το ίδιο Υποκ/μα "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΑ", τα οποία αποστέλλονται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας. Για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα το Υποκ/μα ΙΚΑ εκτέλεσης έργου (τόπος απασχόλησης) συντάσσει έκθεση ελέγχου πλήρως αιτιολογημένη με βάση την οποία ο Δ/ντής του Υποκ/τος ΙΚΑ απογραφής εκδίδει την ανάλογη απόφαση. Μετά την έκδοση της απόφασης συντάσσονται από το Υποκ/μα ΙΚΑ απογραφής "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ", τα οποία αποστέλλονται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Η υποχρέωση καταβολής εισφορών είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ασφάλισης με την οποιουδήποτε τύπου ΑΠΔ (Κανονική, Έκτακτη, Επανυποβολή ή Συμπληρωματική). Η υποχρέωση και ο χρόνος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών συνδέεται με την χρονική περίοδο εντός της οποίας παρασχέθηκε η ασφαλιστέα στο ΙΚΑ εργασία και δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση ούτε και για τις εισφορές που περιλαμβάνονται σε Συμπληρωματική ΑΠΔ. Για τον τόπο καταβολής των εισφορών της Συμπληρωματικής ΑΠΔ ισχύουν όσα προβλέπονται και για την Κανονική ΑΠΔ. Η καταβολή και κατ' επέκταση ο καταλογισμός των εισφορών στην περίπτωση της Συμπληρωματικής ΑΠΔ θα παρακολουθούνται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας του εργοδότη ή απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου, ανεξάρτητα αν η Συμπληρωματική ΑΠΔ αναφέρεται σε απασχολούμενους της έδρας ή έδρας και παραρτημάτων ή μόνο παραρτημάτων της επιχείρησης ή Υποκ/των ΙΚΑ εκτέλεσης έργου. Πράξεις Επιβολής (ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΤ) που αφορούν τη Συμπληρωματική ΑΠΔ συντάσσονται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχ/σης ή απογραφής του οικοδομοτεχνικού έργου. Κατά τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν από το ΒΕΕ ή την πινακίδα του εργοδότη προκύπτει η υποβολή Συμπληρωματικής ΑΠΔ, θα ελέγχεται και ή, καταβολή των αντίστοιχων εισφορών με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 6

7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Στους εργοδότες που υποβάλλουν Συμπληρωματική ΑΠΔ επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2972/01 πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εκπρόθεσμη: όταν υποβάλλουν την Συμπληρωτική ΑΠΔ εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Κανονικής ΑΠΔ στην οποία αναφέρεται, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σ' αυτή. Μη υποβληθείσα: όταν υποβάλλουν την Συμπληρωτική ΑΠΔ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και της επόμενης Κανονικής ΑΠΔ απ' αυτήν που αναφέρεται, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε ποσοστό 50% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σ' αυτή. Ανακριβής: όταν υποβάλλουν την Συμπληρωτική ΑΠΔ με ανακριβή στοιχεία (η ανακρίβεια των οποίων διαπιστώνεται μετά από έλεγχο με συνέπεια να προκύπτει διαφορά μεταξύ δηλωθεισών εισφορών από τον εργοδότη και των εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο), επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς των εισφορών. 7

8 II. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Μετά την υποβολή της ΑΠΔ είναι δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να προκύψει ανάγκη διόρθωσης των στοιχείων ασφάλισης που δηλώθηκαν με Κανονική, Έκτακτη, Επανυποβληθείσα ή Συμπληρωματική ΑΠΔ, με συνέπεια την ακύρωση ή μείωση ημερών ασφάλισης ή την μετατροπή του πακέτου κάλυψης, η οποία επιφέρει ανάλογη μεταβολή (μείωση ή αύξηση) των αντίστοιχων εισφορών. Τα ασφαλιστικά στοιχεία που μπορεί να τροποποιηθούν είναι: κωδικός ειδικότητας, κωδικός πακέτου κάλυψης, τύπος αποδοχών, ημέρες ασφάλισης, αποδοχές και εισφορές. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται μεταβολή στοιχείων ασφάλισης εκτιμάται ότι είναι οι ακόλουθες: 1. Καταχώρηση ασφαλισμένου στην ΑΠΔ ο οποίος δεν εργάσθηκε ή δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ (ακύρωση ημερών ασφάλισης). 2. Καταχώρηση ασφαλισμένου στην ΑΠΔ με λάθος κωδικό ειδικότητας και λάθος πακέτο κάλυψης (μετατροπή πακέτου κάλυψης ). 3. Καταχώρηση ασφαλισμένου με περισσότερες ημέρες ασφάλισης, αποδοχές και εισφορές.(ακύρωση ημερών ασφάλισης). 4. Καταχώρηση ασφαλισμένου με περισσότερες ή λιγότερες ημέρες ασφάλισης, ενώ οι αποδοχές και οι εισφορές είναι σωστές (μείωση ή αύξηση μόνο των ημερών ασφάλισης). 5. Καταχώρηση ασφαλισμένου με αποδοχές και εισφορές υψηλότερες των πραγματικών (μείωση εισφορών). 6. Καταχώρηση ασφαλισμένου με λάθος τύπο αποδοχών (διόρθωση του τύπου αποδοχών). Ειδικά για τα οικοδομοτεχνικά έργα στην περίπτωση που ο εργοδότης με την αίτηση του ζητήσει την μεταβολή του κωδικού κατασκευαστικής φάσης ή εργασίας του δημοσίου ή δηλώσει ότι καταχώρησε τον ασφαλισμένο με ημέρες απασχόλησης αντί απολογιστικές και το αντίστροφο, διενεργείται έλεγχος τα αποτελέσματα του οποίου καταχωρούνται στην τηρούμενη πινακίδα και δεν κοινοποιούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Όταν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι έχει προβεί σε λανθασμένη ασφάλιση ενός ή περισσοτέρων ασφαλισμένων υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησης του ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικά έργο, με την οποία ζητά να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. Με την αίτηση συνυποβάλλεται για κάθε εργαζόμενο που ζητείται διόρθωση των ασφαλιστικών του στοιχείων το "Δελτίο Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" (συν/νο υπόδειγμα) συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες, μαζί με τα αντίστοιχα 8

9 αποδεικτικά στοιχεία: εκκαθαριστικά σημειώματα, συμβάσεις εργασίας, κατάσταση προσωπικού, κάρτες πρόσληψης, βιβλιάριο αποδεικτικού απασχόλησης για οικοδόμους, άδειες υγειονομικών υπηρεσιών, αντίγραφα των ΑΠΔ στις οποίες αναγράφονται οι ασφαλισμένοι στοιχεία των οποίων μεταβάλλονται (μπορεί να υποβληθεί μέρος της ΑΠΔ με τους ασφαλισμένους που μεταβάλλονται και όχι το σύνολο της αν πρόκειται για μεγάλες εκτυπώσεις) κ.λ.π.. Το έντυπο "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" μπορεί να αναπαραχθεί μηχανογραφικά, αρκεί να μην διαφοροποιείται από το καθορισμένο από την υπηρεσία, ως προς τα πεδία που πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τη σειρά εκτύπωσής τους. Εάν ο ενδιαφερόμενος εργοδότης έχει υποβάλλει την σχετική ΑΠΔ μέσω ΙΝΤΕRΝΕΤ υποχρεούται να προσκομίσει εκτύπωση των εγγραφών της που πρόκειται να μεταβληθούν. Όταν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους "Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης" της αντίστοιχης χρονικής περιόδου θα πρέπει να αναζητούνται προκειμένου να γίνουν επ' αυτών οι απαραίτητες διορθώσεις. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η διενέργεια ελέγχου και αναλόγως των αποτελεσμάτων του η έκδοση σχετικής απόφασης Δ/ντή. Αρμόδιος για την έκδοση αυτής της απόφασης είναι: α) Για κοινές επιχειρήσεις ο Δ/ντής του Υποκ/τος ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης των ασφαλισμένων, τα στοιχεία των οποίων πρόκειται να τροποποιηθούν. β) Για οικοδομοτεχνικά έργα ο Δ/ντής του Υποκ/τος απογραφής του οικοδομοτεχνικού έργου. Κατά συνέπεια υφίστανται οι εξής δύο περιπτώσεις: Περίπτωση Α': Αποκλειστική αρμοδιότητα Υποκ/τος έδρας ή απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου. Όταν η αρμοδιότητα ελέγχου ανήκει αποκλειστικά στο Υποκ/μα ΙΚΑ που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικά έργο, τα προς μεταβολή τοιχεία ελέγχονται στο σύνολο τους απ' αυτό με βάση πάντα την ΑΠΔ στην οποία είναι καταχωρημένα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων του ελέγχου απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: 1. Δεκτή (στο σύνολο της) η μεταβολή. Ο αριθμός της απόφασης σημειώνεται στο αντίστοιχο "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" (κάθε έντυπο αφορά έναν ασφαλισμένο) το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο του εργοδότη. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 9

10 2. Εν μέρει δεκτή η μεταβολή Το "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" που κατέθεσε ο εργοδότης δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Με βάση το περιεχόμενο της απόφασης συντάσσεται από την υπηρεσία νέο και αυτό αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Η απόφαση δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο του εργοδότη. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 3. Απόρριψη της μεταβολής Το "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" που κατέθεσε ο εργοδότης δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Η απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο του εργοδότη. Δεν ενημερώνεται το Κέντρο Επεξεργασίας. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, Περίπτωση Β': Συναρμοδιότητα Υποκαταστημάτων ΙΚΑ Στην περίπτωση που η απασχόληση, στην οποία αναφέρονται τα προς μεταβολή στοιχεία ασφάλισης, έλαβε χώρα σε παράρτημα του εργοδότη που ανήκει στην ασφαλιστική περιοχή άλλου Υποκ/τος ΙΚΑ, αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση σχετικής αποφάσεως είναι ο Δ/ντής του Υποκ/τος αυτού. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" αποστέλλεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης μαζί με απόσπασμα της αντίστοιχης ΑΠΔ. Ακολούθως, το κάθε Υποκατάστημα ΙΚΑ ελέγχει τα προς μεταβολή στοιχεία ασφάλισης, εκδίδει απόφαση Διευθυντή ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και ενημερώνει το Κέντρο Επεξεργασίας σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Για το οικοδομοτεχνικά έργα κάθε έντυπο μαζί με απόσπασμα της ΑΠΔ αποστέλλεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ εκτέλεσης έργου (τόπου απασχόλησης), το οποίο διενεργεί έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου γνωστοποιεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ απογραφής του έργου με πλήρως αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου. Στη συνέχεια το Υποκ/μα ΙΚΑ απογραφής του έργου εκδίδει απόφαση Δ/ντή, συντάσσει και αποστέλλει άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας τα "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης". Στο 'ΒΕΕ του εργοδότη ή στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 10

11 Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής: 1. Δεκτή (στο σύνολό της) η μεταβολή Ο αριθμός της απόφασης σημειώνεται στο αντίστοιχο "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" (κάθε έντυπο αφορά έναν ασφαλισμένο) το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται άμεσα στο Κέντρο Επεξεργασίας για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου. Η σχετική απόφαση δεν αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Κοινοποιείται στο Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχείρησης και στους ενδιαφερόμενους, ενώ αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο του εργοδότη. 2. Εν μέρει δεκτή η μεταβολή Το "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" που κατέθεσε ο εργοδότης δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Με βάση το περιεχόμενο της απόφασης συντάσσεται από την υπηρεσία νέο και αυτό αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Η απόφαση δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Κοινοποιείται στο Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχ/σης και στους ενδιαφερόμενους ενώ αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο του εργοδότη. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, 3. Απόρριψη της μεταβολής Το "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" που κατέθεσε ο εργοδότης δεν διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Η απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στο Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχ/σης και στους ενδιαφερόμενους, ενώ αντίγραφο της τίθεται στο φάκελο του εργοδότη. Δεν ενημερώνεται το Κέντρο Επεξεργασίας. Στο Β.Ε.Ε., στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) Η ΑΠΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΕΛΕΓΧΟ Όταν συντρέχουν λόγοι μεταβολής στοιχείων ασφάλισης ύστερα από δήλωση ασφαλισμένου (καταγγελία) ή από αυτεπάγγελτο έλεγχο, συντάσσεται πάντα από την υπηρεσία το έντυπο "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ" και αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου. 11

12 Παρατηρήσεις : 1. Κατά τον έλεγχο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αφαιρετικές εγγραφές που σημειώνονται στα "Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης", διότι βάσει αυτών βρίσκεται και ταυτοποιείται η αντίστοιχη εγγραφή στο Λογαριασμό του Ασφαλισμένου που τηρείται στο Κέντρο Επεξεργασίας. 2. Κατά τη μετατροπή πακέτου κάλυψης μπορεί να προκύψει ανάγκη καταλογισμού επιπλέον εισφορών. Η ΠΕΕ που θα συνταχθεί από το Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου απασχόλησης δεν αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου θα γίνει με το "Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ". ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ", που υποβάλλεται από εργοδότη, δεν επιφέρει κυρώσεις εις βάρος του, διότι η ανακρίβεια της ΑΠΔ στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία εντοπίσθηκε και δηλώθηκε από τον ίδιο. Για τη μεταβολή στοιχείων ασφάλισης ύστερα από δήλωση ασφαλισμένου ή αυτεπάγγελτου ελέγχου της υπηρεσίας, εφαρμόζεται οι περί ανακριβούς δήλωσης κυρώσεις.( άρθρο 7 ν. 2972/2001). 12

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ". ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Το έντυπο "ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ" χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε αρμόδιο Υποκ/μα - Παρ/μα ΙΚΑ όταν ακυρώνεται, μειώνεται χρόνος ασφάλισης ή μετατρέπεται πακέτο κάλυψης ασφαλισμένου καθώς επίσης και στην περίπτωση που σε Α.Π.Δ. εργοδότης καταχώρησε αποδοχές ή εισφορές μεγαλύτερες των πραγματικών. Κάθε έντυπο αφορά έναν μόνο ασφαλισμένο. Για κάθε μισθολογική περίοδο και τύπο αποδοχών γίνεται ξεχωριστή εγγραφή Ανεξάρτητα από το ποιος συνέταξε το "ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ" (η υπηρεσία ή ο εργοδότης), αντίγραφο του τηρείται στο φάκελο του εργοδότη. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Στην πρώτη ενότητα του εντύπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία εργοδότη και ασφ/νου. Στο πεδίο ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ διαγράφεται κατά περίπτωση η μια ένδειξη, ανάλογα αν πρόκειται για ασφαλισμένο κοινής επιχείρησης ή οικοδομοτεχνικού έργου. Η μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης οποιουδήποτε ασφαλισμένου καταχωρείται στο έντυπο με αφαιρετική εγγραφή ή με αφαιρετική και προσθετική εγγραφή μαζί. Το έντυπο μπορεί να αναπαραχθεί μηχανογραφικά, αρκεί να μην διαφοροποιείται από το καθορισμένο από την υπηρεσία, ως προς τα πεδία που πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τη σειρά εκτύπωσής τους. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση ακύρωσης ημερών ασφάλισης ολόκληρης μισθολογικής περιόδου (π.χ. 1/2002) χρησιμοποιείται μία (1) σειρά του εντύπου με όλα τα πεδία της συμπληρωμένα. Στη στήλη αφαιρετική εγγραφή αναγράφεται η ένδειξη (Α). 2. Σε περίπτωση μείωσης ημερών ασφάλισης μιας μισθολογικής περιόδου χρησιμοποιούνται δύο (2) σειρές με όλα τα πεδία τους συμπληρωμένα. Στη πρώτη σειρά αναγράφεται η λανθασμένη εγγραφή με τα πλήρη της στοιχεία, όπως καταχωρήθηκαν αρχικά στην Α.Π.Δ. και η ένδειξη (Α) στη στήλη "αφαιρετική εγγραφή". Στη δεύτερη σειρά αναγράφεται πάλι η ίδια μισθολογική περίοδος με τα ορθά στοιχεία και την ένδειξη (Π) στη στήλη "προσθετική εγγραφή". 13

14 Παράδειγμα: Εργοδότης καταχώρησε εκ παραδρομής στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2002 τον εργαζόμενο Κ.Π. με 25 ημέρες ασφάλισης, αποδοχές 600,00 και εισφορές 232,37, αν και αυτός είχε αποχωρήσει από την επιχείρηση πριν τη λήξη της μισθολογικής περιόδου (την 22/3/2002) και είχε πραγματοποιήσει 18 ημέρες ασφάλισης, με αποδοχές 381,44 και εισφορές 167, Σε περίπτωση μετατροπής κωδικού πακέτου κάλυψης χρησιμοποιούνται δύο (2) σειρές του εντύπου με όλα τα πεδία τους συμπληρωμένα. Στην πρώτη σειρά συμπληρώνεται η εγγραφή όπως αυτή είχε καταχωρηθεί αρχικά στην Α.Π.Δ και η ένδειξη (Α) στη στήλη "αφαιρετική εγγραφή" με το λανθασμένο πακέτο κάλυψης. Στη δεύτερη σειρά καταχωρείται εγγραφή με το ορθό πακέτο κάλυψης και την ένδειξη (Π) στη στήλη "προσθετική εγγραφή". 4. Όταν ο εργοδότης έχει καταχωρήσει σε Α.Π.Δ. μισθωτό με μεγαλύτερες αποδοχές ή εισφορές από τις πραγματικές η διόρθωση θα γίνει με συμπλήρωση δύο (2) σειρών του εντύπου. Μια αφαιρετική (Α) με τη λανθασμένη εγγραφή και μια προσθετική (Π) με τη ορθή εγγραφή. 5. Εάν τροποποιούνται μόνο ημέρες ασφάλισης, χωρίς να αλλάζουν τα λοιπά στοιχεία (π.χ. αποδοχές, εισφορές) η διόρθωση γίνεται με τη συμπλήρωση δύο (2) σειρών του εντύπου. Μία αφαιρετική (Α) με τη λανθασμένη εγγραφή και μία προσθετική (Π) με τη ορθή εγγραφή. Συν/να : 2 φύλλα Ακριβές αντίγραφο Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 14

15

16

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.:Γ99/1/118

Αριθμ.Πρωτ.:Γ99/1/118 - 1155 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:Γ99/1/118

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα»

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Παράταση μέχρι 03/02/2003 των προθεσμιών υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη"

ΘΕΜΑ : Παράταση μέχρι 03/02/2003 των προθεσμιών υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη ΘΕΜΑ : "Παράταση μέχρι 03/02/2003 των προθεσμιών υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" ΣΧΕΤ. : Εγκ. : 4/02 και 50/02. Γ.Ε. : Γ99/1/193/27-12-02καιΓ99/1/79/30-01-03.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση Ξεναγών. Σχετ.: Εγκ. 1/78, 81/78, 103/78 & 19/96.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση Ξεναγών. Σχετ.: Εγκ. 1/78, 81/78, 103/78 & 19/96. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση Ξεναγών. Σχετ.: Εγκ. 1/78, 81/78, 103/78 & 19/96. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 11 του Ν. 2837/00 (ΦΕΚ 178/Α/3.8.00) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.)".

ΘΕΜΑ: Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.). ΘΕΜΑ: "Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.)". ΣΧΕΤ.: 112/71 και 163/77 εγκύκλιοι Όπως είναι γνωστό με τις παραπάνω εγκυκλίους είχε παρασχεθεί η ευχέρεια στις επιχ/σεις που διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/49

Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/49 - 737 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/49 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ. Αθήνα, 16/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/5

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ. Αθήνα, 16/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/5 Αθήνα, 16/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241 FAX : 210 52 23 228 E mail : asfika@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. Σας κοινοποιούμε: α)τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.α) για την «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της επιβάρυνσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο, κατ άτομο, από το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφ/κης κλάσης, που

Το ποσό της επιβάρυνσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο, κατ άτομο, από το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφ/κης κλάσης, που ΘΕΜΑ: 1)Αύξηση του ποσοστού πρόσθετης επιβάρυνσης στους εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς ή συνταξιούχους ΙΚΑ και δεν τους καταχωρούν στα τηρούμενα για το ΙΚΑ Μισθολόγια. 2) Τρίμηνη αναστολή της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ"

ΘΕΜΑ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: " ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ" ΣΧΕΤ. : Έγκ. 4/02, Γεν.Έγγραφο Γ99/1/49/21-3-02 Μετά την εφαρμογή από 1/1/02 των νέων διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002

ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002 ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002 Μετά την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ από 1/1/02 κρίνεται σκόπιμο, να διευκρινισθούν ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 13/11/2001 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Κ4691ΩΓ-ΞΙΕ. Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/740. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: 457Κ4691ΩΓ-ΞΙΕ. Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/740. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος περί επιβολής Π.Ε.Π.Ε.Ε." ΣΧΕΤ.: εγκ. 212/84, 2/88, 185/88, 13/92.

ΘΕΜΑ : Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος περί επιβολής Π.Ε.Π.Ε.Ε. ΣΧΕΤ.: εγκ. 212/84, 2/88, 185/88, 13/92. ΘΕΜΑ : "Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος περί επιβολής Π.Ε.Π.Ε.Ε." ΣΧΕΤ.: εγκ. 212/84, 2/88, 185/88, 13/92. Ως γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν. 1469/84, οι εργοδότες υποχρεούνται να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιεχόμενα Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδ/κών Έργων Έλεγχοι ορθότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου» Σχετ. Εγκ. 4/2002

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου» Σχετ. Εγκ. 4/2002 ΘΕΜΑ: «Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου» Σχετ. Εγκ. 4/2002 Στην Α' Ενότητα της παραπάνω Εγκυκλίου δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση του Μητρώου Ασφ/νων. Στην παράγραφο 3.5 της προαναφερόμενης ενότητας γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112/τ.Α/6.7.94, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112/τ.Α/6.7.94, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112/τ.Α/6.7.94, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2335/95 (ΦΕΚ 185Α/6-9-95 και σας γνωρίζουμε τα εξής: 1.Σύσταση Νέου Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 27/5/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/238 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από »

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από » ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από 1.1.1993» ΣΧΕΤ. Η εγκύκλιος 106/93. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2335/95, οι οποίες προστέθηκαν ως εδάφιο στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/11/2013 Αριθ. Πρωτ. Ε40/ 694 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα 22/11/2013 Αριθ. Πρωτ. Ε40/ 694 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 22/11/2013 Αριθ. Πρωτ. Ε40/ 694 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 02/08/2012 Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/364 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Γ/99/1/84/2016. Καταβολή ωροσήμου Β Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Εγκύκλιος Γ/99/1/84/2016. Καταβολή ωροσήμου Β Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Εγκύκλιος Γ/99/1/84/2016 Καταβολή ωροσήμου Β Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/7 /2016 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/1/84 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις επί θεµάτων ασφάλισης που αφορούν την υπ αρ.160/3-1-06 Κ.Υ.Α. Με την υπ αριθµ. 160/3-1-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών.

Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 περ. II του Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91/2-5-01, τ.α') με θέμα "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ). -- 1063 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-9-1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ.: Α22/405 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» Σχετ. εγκ. 26/86, 112/92 και 69/94. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ιαχείριση επανυποβολών ΑΠ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήµατα στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί το ΟΠΣ.

1. ιαχείριση επανυποβολών ΑΠ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήµατα στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί το ΟΠΣ. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01/01/2002 31/03/2007, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Ή ΜΕΣΩ INTERNET. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/86/3-8-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail:

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail: Αθήνα 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/258 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ «ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ «ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ «ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» Επιμέλεια : Παπασταματίου Ιωάννα, Αεράκης Ηρακλής, Δαματόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΡΕΓ Γ Ε Ν Ι Κ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΡΕΓ Γ Ε Ν Ι Κ Α ΒΕΝ84691ΩΓ-ΡΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ»

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ» Αθήνα 01 /08/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε57/42 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/10/2003. Αριθµ. Πρωτ. Ε57/87 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής.

Αθήνα 16/10/2003. Αριθµ. Πρωτ. Ε57/87 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑTΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Τηλ. : 210 52 32 831 ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2335/95(φεκ 185Α) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2335/95(φεκ 185Α) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ: «Αναδρομική ασφάλιση των καθηγητών φροντιστηρίων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, κλπ. Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. - 43 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων - Ελέγχου Οικοδ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/1/ της /σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/1/ της /σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Τ01/668/1/10-5-2007 Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος και το Γ.Ε. Τ01/668/1/3.4.06 της /σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. α) Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισµένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής - Διασφάλιση Εσόδων ΙΚΑ»

Θέμα: «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής - Διασφάλιση Εσόδων ΙΚΑ» Θέμα: «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής - Διασφάλιση Εσόδων ΙΚΑ» Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις του Ν.2556/97(ΦΕΚ270/τ.Α /24-12-97), των Φ21/500/26-3-98 και Φ21/762/30-3-98

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-5215272-279 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: 210 5215274 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο.Π.Σ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ e-mail :diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-5215272-279 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: 210 5215274 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο.Π.Σ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ e-mail :diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 / 2 / 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Γ99/44 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102 41 Αθήνα ΑΡ.11 ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-5215272-279

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού»

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού» ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού» Σχετ : Η εγκ. 84/98 Με την ανωτέρω εγκύκλιο, έγινε ενημέρωση σας για τις νέες διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Αθήνα 6/4/2017 Αριθμ. Πρωτ. 119 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Στους υπάρχοντες ΚΑΔ ΙΚΑ ΚΑΔ ΙΚΑ 5010 εμπόριο αυτ/των. ΚΑΔ ΙΚΑ 5030 εμπόριο ανταλλακτικών αυτ/των. ΚΑΔ ΙΚΑ 5040 εμπόριο

Α) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Στους υπάρχοντες ΚΑΔ ΙΚΑ ΚΑΔ ΙΚΑ 5010 εμπόριο αυτ/των. ΚΑΔ ΙΚΑ 5030 εμπόριο ανταλλακτικών αυτ/των. ΚΑΔ ΙΚΑ 5040 εμπόριο ΘΕΜΑ : Αποστολή Β' έκδοσης ΟΣΥΚ και συμπληρωματικές οδηγίες χρήσης του, ενημέρωση για τις μεταβολές που επήλθαν σ' αυτόν και οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικών με τη συμπλήρωση και υποβολή Α.Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλιση στο ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε.

Α. Διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλιση στο ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Από τις παραπάνω με στοιχείο β επιχειρήσεις εξαιρούνταν: α) το εργατοτεχνικό προσωπικό ραφείων ετοίμων ενδυμάτων από πλεκτό ύφασμα ανεξάρτητα

- 2 - Από τις παραπάνω με στοιχείο β επιχειρήσεις εξαιρούνταν: α) το εργατοτεχνικό προσωπικό ραφείων ετοίμων ενδυμάτων από πλεκτό ύφασμα ανεξάρτητα ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικές με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης του συγχωνευθέντος στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ). ΣΧΕΤ: Η 5/87 εγκύκλιος. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 27-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1573/86 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 02/07/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα