ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπαθόπουλος Χρήστος Επιβλέπων Καθηγητής: Σοφιανός Απόστολος Σέρρες, Απρίλιος

2 2

3 Περίληψη Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου Εργαστηρίων Δομικών του ΤΕΙ Σερρών. Για αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία, για την περισυλλογή και καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού και των ενεργειακών καταναλώσεων βάση της μεθοδολογίας ΚΕΝΑΚ. Στα πρώτα τρία Κεφάλαια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της νομοθεσίας, των αρχών μετάδοσης θερμότητας και των οργάνων μέτρησης βάση της βιβλιογραφίας. Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης και η εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση εμπορικού λογισμικού για την τελική ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Στο τελευταίο πέμπτο Κεφάλαιο αναφέρονται λύσεις για την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του υπό μελέτη κτηρίου. 3

4 Πρόλογος Η παρούσα πτυχιακή, εκπονήθηκε για τον Κατασκευαστικό Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας,της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέπων καθηγητή Απόστολο Σοφιανό για την ανάθεση της συγκεκριμένης πτυχιακής,την καθοδήγηση, τις πληροφορίες και τη χρήση εξειδικευμένου εμπορικού λογισμικού που μου παρείχε. Ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω επίσης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την πρόσβαση στους χώρους του κτηρίου και τα αρχιτεκτονικά σχέδια που μου προσέφεραν. 4

5 Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη Πρόλογος Κεφάλαιο 1. Εγχώρια Νομοθεσία ΚΕΝΑΚ. Γενικά 9 Στόχοι Οδηγίας 9 Απαιτήσεις Οδηγίας 9 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων και Βιομηχανιών 10 5

6 Είδη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 10 Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης 11 Κεφάλαιο 2. Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας..12 Γενικά 13 Τρόποι Μετάδοσης 13 Μετάδοση με αγωγιμότητα (conduction) 14 Μετάδοση με μετάβαση (convection) 14 Μετάδοση με ακτινοβολία (radiation) 15 Η μετάδοση θερμότητας στο κτήριο 16 Θερμογέφυρες 18 Παράμετροι Θερμομόνωσης 19 Κεφάλαιο 3. Τυπικές Μετρήσεις και όργανα. 20 Τεχνικές Μετρήσεων 21 Μέτρηση Θερμοκρασίας 21 Μέτρηση υγρασίας αέρα 23 Μέτρηση ταχύτητας αέρα 24 Μέτρηση έντασης φωτισμού 25 Μέτρηση προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 26 Μέτρηση Θερμοκρασιών 26 Μέτρηση απόδοσης καύσης και ανάλυση καυσαερίων 27 Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών 27 Κεφάλαιο 4. Ενεργειακή Επιθεώρηση Εργαστηρίων Δομικών 29 Περιγραφή κτηριακής εγκατάστασης 31 Ενεργειακή Κατανάλωση Κτηρίου 40 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για Θέρμανση /Αερισμό 40 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για Ψύξη 44 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές 45 6

7 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό 46 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου 49 Τεύχος αναλυτικών Υπολογισμών 49 Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα και προτάσεις 108 Γενικά 109 Προτεινόμενες Επεμβάσεις εξοικονόμησης Ενέργειας 113 Κέλυφος 113 Ηλεκτρικά συστήματα 113 Συστήματα Φωτισμού 113 Εγκατάσταση Θέρμανσης 113 Συστήματα Ψύξης 114 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 115 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

8 Κεφάλαιο 1: Εγχώρια Νομοθεσία ΚΕΝΑΚ 8

9 ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) στον οικιακό και τριτογενή κτηριακό τομέα αναλογεί στο 40% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16 ης /12/2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, με την οποία οφείλουν να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη μέχρι την 4η/1/2006. ΣΤΟΧΟΙ ΟΔΗΓΙΑΣ Η οδηγία έχει πέντε στόχους: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) Περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων (πχ CO 2 ) που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο Σύγκλιση των κτηριακών προτύπων προς αυτά των κρατών-μελών που έχουν ήδη υψηλά επίπεδα απαιτήσεων. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις παρακάτω απαιτήσεις: 9

10 Το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων Η μεθοδολογία υπολογισμού πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες: i. Τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτηρίου ( κέλυφος, εσωτερικούς τοίχους κλπ ) τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και την αεροστεγανότητα. ii. iii. iv. Την εγκατάσταση θέρμανσης και τροφοδοσίας ζεστού νερού χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των μονώσεων τους. Την εγκατάσταση κλιματισμού Τον αερισμό v. Την ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την κατοικία) vi. vii. viii. ix. Τη θέση και προσανατολισμό των κτηρίων συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα και την ηλιακή προστασία. Τον φυσικό αερισμό Τις εσωτερικές κλιματικές συνθήκες Την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτηρίων Την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση μεγάλων υφισταμένων κτηρίων στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση. Την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων Την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων Την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού. Στην Ελλάδα η νομοθεσία εναρμονίζεται με την οδηγία μέσω του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. ( Ν3661/2008 ) και καθορίζεται η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ενεργειακή επιθεώρηση ονόμαζεται η διαδικασία που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε επαρκή γνώση για την ενεργειακή κατανάλωση ενός κτηρίου με στόχο 10

11 τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας. ΕΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Συνοπτική Σε αυτή αποτιμάται η ενεργειακή κατανάλωση με βάση τους λογαριασμούςτιμολόγια, και μια σύντομη αυτοψία του χώρου. Εκτενής Στην περίπτωση αυτή γίνεται λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία αναλύεται στις επιμέρους χρήσεις ( θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων (γενικές πληροφορίες κτηρίου) Ανάλυση πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων (κατασκευή διαγραμμάτων καταναλώσεων) Επιτόπια συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση (Αυτοψία χώρου) Επιτόπια εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση (Πλήρης καταγραφή των κατασκευαστικών και λειτουργικών συστημάτων του κτηρίου-έλεγχος σε κάθε ενεργειακό σύστημα πχ κέλυφος,θέρμανση,κλιματισμό ΖΝΧ κλπ) Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τεχνικοοικονομική έκθεση του Επιθεωρητή στην οποία περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας,χαμηλού κόστους και ανακατασκευής συστημάτων ενός κτηρίου. 11

12 Κεφάλαιο 2. Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας 12

13 Γενικά Θερμότητα Q ονομάζεται η ενέργεια, που μεταδίδεται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν μεταξύ τους υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας. Η μετάδοση της θερμότητας Q γίνεται πάντοτε από το σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας προς το σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάδοσης η θερμοκρασία του σώματος Α μειώνεται, ενώ η θερμοκρασία του σώματος Β αυξάνεται. Μόλις οι θερμοκρασίες εξισωθούν (ta=tb) σταματάει η μετάδοση θερμότητας (Q=0) και λέμε ότι τα σώματα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. Σχήμα: Μετάδοση Θερμότητας μεταξύ δύο σωμάτων Τρόποι Μετάδοσης 13

14 Η μετάδοση της Θερμότητας γίνεται με αγωγιμότητα, με μετάβαση και με ακτινοβολία. Σχήμα:Τρόποι Μετάδοσης Θερμότητας Μετάδοση με αγωγιμότητα (conduction) Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται από τα μόρια των σωμάτων, που παραλαμβάνουν θερμότητα από γειτονικά μόρια υψηλότερης θερμοκρασίας και τη μεταδίδουν σε γειτονικά μόρια χαμηλότερης θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η μετάδοση στα στερεά, τα υγρά και τα αέρια σώματα, αλλά ειδικά για τα στερεά είναι ο μοναδικός δρόμος ροής της θερμότητας δια μέσου της μάζας τους. Μετάδοση με μετάβαση (convection) Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται από την κίνηση των μορίων ενός υγρού ή αερίου σώματος και συχνά ονομάζεται μετάδοση με συναγωγή ή επαφή μεταφορά. Με την κίνηση αυτή οι θερμότερες μάζες του ρευστού κατευθύνονται σε περιοχές με ψυχρότερες μάζες, στις οποίες δίνουν θερμότητα. Όταν η κίνηση του ρευστού οφείλεται μόνο στη διαφορά πυκνότητας στη μάζα του λόγω θερμοκρασιακών διαφορών, έχουμε μετάβαση με φυσική κυκλοφορία. 14

15 Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ροή του ρευστού προς τα πάνω αν το στερεό σώμα είναι θερμότερο και ροή προς τα κάτω αν το στερεό σώμα είναι ψυχρότερο. Όταν η κίνηση του ρευστού επιβάλλεται από κάποια μηχανή (αντλία, ανεμιστήρας), έχουμε μετάβαση με εξαναγκασμένη κυκλοφορία. Μετάδοση με ακτινοβολία (radiation) Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, χωρίς να απαιτείται η επαφή των σωμάτων. Έτσι, κάθε σώμα, που έχει μία ορισμένη θερμοκρασία, εκπέμπει θερμική ακτινοβολία, η οποία όταν προσπίπτει σε ένα άλλο σώμα μπορεί κατά ένα μέρος να περάσει μέσα από αυτό, κατά ένα άλλο μέρος να ανακλαστεί και κατά ένα μέρος να απορροφηθεί. Το σύνολο της προσπίπτουσας θερμικής ακτινοβολίας απορροφάται από το μαύρο σώμα και ανακλάται από το λευκό σώμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις στην πράξη, οι τρείς τρόποι μετάδοσης συνυπάρχουν σε διάφορους συνδυασμούς. Στο ανθρώπινο σώμα έχουμε μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (από το σώμα στον αέρα), με μετάβαση (ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το σώμα θερμαίνεται και μετακινείται προς τα πάνω γιατί γίνεται ελαφρύτερος ) και με αγωγιμότητα μέσω των ποδιών (βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος). Τα ποσοστά μετάδοσης είναι 42%, 32%,και 26 % αντίστοιχα. 15

16 Σχήμα: Παραδείγματα Μετάδοσης Θερμότητας Η μετάδοση θερμότητας στο κτήριο Η εξωτερική θερμοκρασία δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρατηρείται μία συνεχής διακύμανση, που επαναλαμβάνεται κάθε εικοσιτετράωρο αλλά με διαφορετική ένταση στη διάρκεια των εποχών εντός έτους. Είναι λοιπόν, προφανές ότι υπάρχει πάντοτε μία διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας ενός κτηρίου και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί μια συνεχή ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο περιβάλλον. 16

17 Έτσι,την ημέρα που η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική έχουμε ροή θερμότητας από το περιβάλλον προς το κτήριο, ενώ την νύχτα η ροή αντιστρέφεται. Σχήμα: Ροή θερμότητας σε ένα κτήριο Όλα τα δομικά υλικά απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα καθώς θερμαίνονται από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο κέλυφος του κτηρίου. Παράλληλα σημαντική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας περνά στο εσωτερικό του κτηρίου από τα ανοίγματα (παράθυρα) θερμαίνοντας τον αέρα, ο οποίος στη συνέχεια μεταδίδει τη θερμότητα στα δομικά στοιχεία και τα διάφορα αντικείμενα. Όλα τα υλικά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά απέναντι στη θερμότητα. Διαφέρουν ως προς τον βαθμό ευκολίας μετάδοσης της θερμότητας αλλά και ως προς την ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για να ανυψωθεί η θερμοκρασία τους. Ο βαθμός ευκολίας μετάδοσης της θερμότητας εκφράζεται με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, ενώ η απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός υλικού μάζας 1 kg κατά 1 0 C εκφράζεται με την ειδική θερμότητα c. Τέλος η ικανότητα ενός υλικού ή δομικού στοιχείου να αποθηκεύει θερμότητα σε 1 m 3 όγκου του και στη συνέχεια να την αποδίδει με σημαντική χρονική καθυστέρηση εκφράζεται με την θερμοχωρητικότητα C. Οι τοίχοι, η οροφή και το δάπεδο αποτελούν τη θερμική μάζα ενός κτηρίου γιατί είναι τα δομικά στοιχεία εκείνα που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύσουν θερμότητα. Η ικανότητα αυτή αυξάνεται όσο, μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα έχουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η θερμότητα που οφείλεται στα ημερήσια ηλιακά κέρδη, αποθηκεύεται στη θερμική μάζα και απελευθερώνεται πολύ αργότερα ( το απόγευμα) στο εσωτερικό του κτηρίου. Έτσι τις βραδινές ώρες του χειμώνα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των θερμικών αναγκών του κτηρίου, ενώ τις βραδινές ώρες του καλοκαιριού μπορούμε εύκολα να την απορρίψουμε στο περιβάλλον μέσω του φυσικού αερισμού. 17

18 Σχήμα: Λειτουργία της θερμικής μάζας των τοίχων και του δαπέδου των χειμώνα.( Ημέρα: Αποθήκευση Θερμότητας, Νύχτα : Απελευθέρωση Θερμότητας ) Θερμογέφυρες Θερμογέφυρες ονομάζονται τα τμήματα ενός κατασκευαστικού στοιχείου που παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερες θερμικές απώλειες από το σύνολο του στοιχείου. Δηλαδή τα τμήματα αυτά παρουσιάζουν μειωμένη αντίσταση θερμοδιαφυγής R 0 και κατά συνέπεια αυξημένο συντελεστή θερμοπερατότητας U.Έτσι κατά την χειμερινή περίοδο η επιφανειακή εσωτερική θερμοκρασία τους t si είναι πολύ μικρότερη της αντίστοιχης θερμοκρασίας του κατασκευαστικού στοιχείου και τείνει να πλησιάσει τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα t e. 18

19 Σχήμα: Παραδείγματα θερμογεφυρών σε οικοδομή Παράμετροι Θερμομόνωσης Οι βασικοί συντελεστές που ορίζουν τη θερμομόνωση είναι: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) δομικών υλικών (Ποσότητα θερμότητας που ρέει σε 1h μέσα από τη στρώση ομοιογενούς υλικού επιφάνειας 1 m 2, όταν η θερμοκρασιακή πτώση κατά τη διεύθυνση ροής της θερμότητας είναι 1 0 C/m. ) Συντελεστής Θερμοπερατότητας (K) (Ποσότητα θερμότητας που μεταδίδεται σε μια ώρα από επιφάνεια 1 m 2 ενός δομικού στοιχείου,όταν η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα που εφάπτεται στις δύο πλευρές του στοιχείου είναι 1 0 C.) Μέσος Συντελεστής Θερμοπερατότητας κτηρίου (K m ) (δίνει τις απώλειες του εσωτερικού του κτηρίου ανοιγμένες στη μονάδα της εξωτερικής επιφάνειας, που εμφανίζει απώλειες θερμότητας, για διαφορά θερμοκρασίας 1K μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα. Συντελεστής Θερμοδιαφυγής (Λ) (ποσότητα θερμότητας που διέρχεται σε μια ώρα από επιφάνεια 1 m 2 στρώσης υλικού,όταν μεταξύ των επιφανειών της υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας 1 0 C. 19

20 Κεφάλαιο 3. Τυπικές Μετρήσεις και όργανα 20

21 Τεχνικές Μετρήσεων Οι μετρήσεις για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της θερμικής άνεσης (θερμοκρασία αέρα, επιφανειακή θερμοκρασία τοίχων, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα ) ανάλογα με τη διάρκεια τους διακρίνονται σε στιγμιαίες, μικρής διάρκειας και συνεχείς μετρήσεις. Στις στιγμιαίες και μικρής διάρκειας μετρήσεις χρησιμοποιούνται φορητά όργανα με μπαταρίες τα οποία έχουν συνήθως οθόνη για την παρουσίαση των μετρούμενων τιμών και μπορούν να αποθηκεύσουν έναν περιορισμένο αριθμό αυτών. Στις συνεχείς μετρήσεις τα όργανα συνοδεύονται από Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή καταγραφικό μεγάλων χρονικών ορίων, οι τιμές λαμβάνονται με πολύ πυκνό βήμα και στη συνέχεια ακολουθεί η στατιστική επεξεργασία τους. Τέλος είναι ευνόητο ότι οι δύο πρώτες κατηγορίες μετρήσεων είναι πολύ πιο απλές και χρησιμοποιούνται περισσότερο κατά την ενεργειακή επιθεώρηση. Μέτρηση Θερμοκρασίας Η μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα ή της επιφανειακής θερμοκρασίας των τοίχων γίνεται με τα παρακάτω είδη θερμομέτρων: Υδραργυρικό θερμόμετρο Ηλεκτρονικό θερμόμετρο Θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας 21

22 Σχήμα : Υδραργυρικό Θερμόμετρο Σχήμα: Ηλεκτρονικά Θερμόμετρα διαφόρων εταιρειών 22

23 Σχήμα : Θερμόμετρο Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (UTECO) Μέτρηση υγρασίας αέρα Ψυχρόμετρο (θερμόμετρο ξηρού και υγρού βολβού) Κυψέλη χλωριούχου λιθίου Ηλεκτρονικό υγρασιόμετρο Καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας-υγρασίας 23

24 Σχήμα : Ηλεκτρονικό υγρασιόμετρο (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ) Σχήμα: Καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας-υγρασίας Μέτρηση ταχύτητας αέρα Ανεμόμετρο με έλικα Ανεμόμετρο με θερμικό αισθητήριο 24

25 Σχήμα:Ανεμόμετρο με έλικα (ENCO ΕΠΕ ) Σχήμα: Ανεμόμετρο με θερμικό αισθητήριο (ENCO ΕΠΕ) Μέτρηση έντασης φωτισμού Μετρητής φωτεινότητας 25

26 Σχήμα: Μετρητής φωτεινότητας Μέτρηση προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας Πυρανόμετρο Σχήμα:Πυρανόμετρο Μέτρηση Θερμοκρασιών Η θερμογραφική κάμερα είναι ένα φορητό όργανο με ψηφιακή οθόνη το οποίο ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει μία επιφάνεια και μετράει τη θερμοκρασία της. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται εύκολα οι θερμικές απώλειες από το κέλυφος του κτηρίου τα ανοίγματα και τα δίκτυα μεταφοράς των ρευστών (νερού,ατμού,αέρα κλπ.) 26

27 Σχήμα : Θερμογραφική κάμερα (TRANSAM TRADING) Μέτρηση απόδοσης καύσης και ανάλυση καυσαερίων Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Σχήμα:Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ) Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών Αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας 27

28 Σχήμα:Αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας (ADAMSNET LTD) & γράφημα 28

29 Κεφάλαιο 4 : Ενεργειακή Επιθεώρηση Εργαστηρίων Δομικών 29

30 30

31 4.1 Περιγραφή κτηριακής εγκατάστασης Γενικές πληροφορίες Κατά την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας μελετήθηκε το κτήριο (Ε) των Εργαστηρίων Πολιτικών Δομικών Εργων που βρίσκεται στο συγκρότημα του ΤΕΙ Σερρών στο Τέρμα Μαγνησίας, περιοχή Σαράντα Μαρτύρων. Εικόνα 4.1: Λήψη Βόρειας Όψεως Κτηρίου Το έτος κατασκευής του εξεταζόμενου κτηρίου είναι το 1993 (σε ισχύ ο κανονισμός Θερμομόνωσης κτηρίων), δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με άλλα 31

32 κτίσματα,αποτελείται από 2 ορόφους (ισόγειο,1 ος ) συν το υπόγειο. Ο κάθε όροφος έχει ύψος 3,75 μέτρα και έχουν παρόμοια κύρια χρήση, δηλαδή αποτελούν τα εργαστήρια του τμήματος. Επίσης περιλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι,χώροι υγιεινής WC και γραφεία καθηγητών Η στάθμη του υπογείου έχει ύψος 3,35 μέτρα και περιλαμβάνει αποθήκη, λεβητοστάσιο και μηχανοστάσιο. Οι χώροι κύριας χρήσης, καθώς και το κλιμακοστάσιο σε όλους τους ορόφους θα θεωρηθούν θερμαινόμενοι χώροι. Το υπόγειο με την αποθήκη, το λεβητοστάσιο και μηχανοστάσιο ως μη θερμαινόμενοι στο κτίριο. Αναλυτικά το ισόγειο αποτελείται από τα εξής 3 εργαστήρια: α)εργαστήριο Κατασκευής Κτηρίων,β)Εργαστήριο Τοπογραφίας γ)εργαστήριο Σκυροδέματος, 3 γραφεία καθηγητών και 2 χώρους υγιεινής. Ο 1 ος όροφος αποτελείται από 4 εργαστήρια: α)εργαστήριο Εδαφομηχανικής,β)Εργαστήριο Αντοχής Υλικών, γ)εργαστήριο Υδραυλικής, δ)εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών, 4 γραφεία καθηγητών και 2 χώρους υγιεινής. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν μεμονωμένα δέντρα και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση,τα οποία δεν επηρεάζουν το σκιασμό του κτηρίου. Παρομοίως λόγω της αραιής δόμησης,δεν επηρεάζεται και ο φυσικός φωτισμός του. Επίσης σημειώνεται πως όσο αφορά το κτηριακό κέλυφος,δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια εξωτερική επέμβαση από το έτος κατασκευής εκτός από εσωτερική διαμόρφωση χώρου του υπογείου. Στην παρακάτω εικόνα 4.2 φαίνεται η αεροφωτογραφία του κτηριακού συγκροτήματος μέσω Google Earth.Το υπό μελέτη κτήριο περικλείεται από κόκκινο πλαίσιο. Εικόνα 4.2: Κτηριακό Συγκρότημα ΤΕΙ Σερρών 32

33 Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος του κτηρίου είναι 9330 ( m 3 ), η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 2488 ( m 2 ) και έχει την εξής ακριβή θέση με γεωγραφικές συντεταγμένες (πηγή: Google Earth) : Γεωγραφικό Πλάτος (φ): 41 04'27.22" (Βόρεια) Γεωγραφικό Μήκος (λ) : 23 33'05.80" (Ανατολικά) Το κτήριο με βάση την κύρια πρόσοψη κεντρικής εισόδου, έχει βόρειο προσανατολισμό και βρίσκεται σε υψόμετρο 32 μέτρων (m) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.(πηγή: Google Earth) Χώρος Εμβαδόν ( m 2 ) Ύψος ( m) Όγκος ( m 3 ) Υπόγειο 253 3, Ισόγειο , ος Όροφος , Σύνολο Πίνακας 4.2: Κατανομή Εμβαδού και Όγκου Κτιρίου ανά όροφο Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές) του κτηρίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Το ωράριο και η περίοδος λειτουργίας του κτιρίου καθορίζεται από την ΤΟΤΕΕ /2010 και δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Κατηγορία Κτηρίου Εκπαίδευσης Χρήσεις Κτηρίου Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ώρες λειτουργίας Ημέρες λειτουργίας ανά εβδομάδα Περίοδος λειτουργίας σε μήνες Οι πραγματικές «εργάσιμες μέρες» του κτηρίου προκύπτουν περίπου 20 ανά μήνα, αριθμός που χρησιμοποιήθηκε στους πίνακες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο έγινε παραδοχή πως ορισμένα συστήματα πχ. Fan coils, ανεμιστήρες οροφής, φωτιστικά σώματα κλπ. δεν λειτουργούν και τις 13 ώρες λειτουργίας του κτηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν εμπειρικές τιμές κυρίως από πληροφορίες που δόθηκαν από τους σπουδαστές-καθηγητές ανάλογα με τη χρήση των χώρων. Με βάση τον ΚΕΝΑΚ, η Σέρρες και το υπό μελέτη κτήριο υπάγεται στην κλιματική ζώνη Γ. 33

34 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Α ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Δ ΝΟΜΟΙ Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας Πίνακας. Νομοί ελληνικής επικράτειας ανά κλιματική ζώνη 34

35 Σχήμα. Σχηματική Απεικόνιση κλιματικών ζωνών ελληνικής επικράτειας Ακολουθεί παράθεση τοπογραφικού διαγράμματος του ΤΕΙ, και φωτογραφικές απεικονίσεις εξωτερικών όψεων του υπό μελέτη κτιρίου. 35

36 Τοπογραφικό Διάγραμμα ΤΕΙ Σερρών 36

37 Εικόνα :Λήψη Δυτικής Όψεως Εικόνα :Λήψη Ανατολικής Όψεως 37

38 Εικόνα : Λήψη Νότιας Όψεως Οι υαλοπίνακες όλων των όψεων είναι διπλού διακένου 6 mm, με κουφώματα αλουμινίου. Συμπληρωματικά στο κέντρο του δώματος υπάρχει τοίχος υαλοστάσιου που δρά ως αίθριο παρέχοντας φυσικό φωτισμό στην είσοδο του κτηρίου. Όσο αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό,αυτός περιλαμβάνει λέβητα πετρελαίου ονομαστικής ισχύος 640kW ( kcal/h) με προσαρμοσμένο καυστήρα όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την θέρμανση των χώρων του κτηρίου και τροφοδοτείται από δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν περιλαμβάνονται συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), ούτε και ψύξης χώρων. Ο κλιματισμός είναι παθητικός και φυσικός. Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζεται ο εξοπλισμός του λεβητοστασίουμηχανοστασίου. 38

39 Εικόνα : Λέβητας με προσαρμοσμένο καυστήρα Εικόνα : Δοχεία διαστολής 39

40 Εικόνα : Δεξαμενή λαδιού υδραυλικού ανελκυστήρα 4.2:Ενεργειακή Κατανάλωση Κτηρίου Δύο είναι οι μορφές ενέργειας που καταναλώνονται στο κτήριο των Εργαστηρίων Δομικών. Αυτές είναι οι α) ηλεκτρική ενέργεια και β)πετρέλαιο Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για : το φωτισμό του κτιρίου, την λειτουργία του ανεμιστήρα των fan coil units, περιστασιακά από τις δύο ανεξάρτητες κλιματιστικές μονάδες (split) του 1 ου ορόφου του Εργαστηρίου Τοπογραφίας και τις ηλεκτρικές συσκευές(υπολογιστές, εργαστηριακός εξοπλισμός). Ο εσωτερικός υδραυλικός ανελκυστήρας είναι ανενεργός και εκτός λειτουργίας. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για την θέρμανση των χώρων, και μέσω του λέβητα, το θερμαντικό μέσο (νερό) διοχετεύεται στις σωληνώσεις διανομής και από εκεί στα τυπικά θερμαντικά σώματα (fan coil). Οι χώροι του υπογείου έχουν αμελητέα κατανάλωση και δεν συμπεριελήφθησαν στην ενεργειακή μελέτη του κτηρίου. Όσο αφορά τις ηλεκτρικές καταναλώσεις με βάση μόνο εκτιμήσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις υπολογίστηκαν οι παρακάτω καταναλώσεις.δεν υπήρχε δυνατότητα προμήθειας αναλυτή/μετρητή καταναλώσεων, ούτε ήταν διαθέσιμοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ του κτηρίου. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι συλλογικός για όλα τα κτήρια του συγκροτήματος του ΤΕΙ. Ενιαίος λογαριασμός εκδίδεται και για την κατανάλωση πετρελαίου, οπότε δεν υπάρχουν τιμολόγια για το συγκεκριμένο υπό μελέτη κτήριο. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για Θέρμανση /Αερισμό 40

41 Έγινε καταμέτρηση των fan coils στους χώρους και των όποιων διαθέσιμων ανεξάρτητων κλιματιστικών που υπήρχαν. Επίσης προστέθηκαν και οι ανεμιστήρες οροφής που υπήρχαν στους χώρους. Η θέρμανση πραγματοποιείται μέσω των Fan Coil Units (FCU), στα οποία διοχετεύεται το ζεστό νερό του λέβητα. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε με καταγραφή του εξοπλισμού ύστερα από επίσκεψη στο κτήριο και κατασκευάστηκαν οι παρακάτω πίνακες με θεωρητικά υπολογίσιμη εγκατεστημένη ισχύ, ωστόσο η μελέτη εκπονήθηκε βάση των τιμών τιμολογίου της ΔΕΗ. Εικόνα : Μονάδα fan coil Εικόνα : Ανεμιστήρας Οροφής 41

42 Χώρος Ώρες/ημέρα Ημέρες/ Έτος Ισόγειο Θέρμανση/Αερισμός Αριθμός Κλιματιστικών Fan Coils Ανεμιστήρες οροφής/ισχύς(w) Ισχύς (W) fan coil τυπική Ηλεκτρική Ενέργεια (kwh/έτος) Διάδρομος /Είσοδος Εργαστήριο Κατασκευής Κτηρίων Εργαστήριο Σκυροδέματος / = 1008 Εργαστήριο / = Τοπογραφίας 792 Γραφείο / Γραφείο / Γραφείο / Σύνολο

43 Χώρος Ώρες/ημέρα Ημέρες/ Έτος 1 ος Όροφος Θέρμανση/Αερισμός Αριθμός Κλιματιστικών Fan Coils Ανεμιστήρες οροφής/ισχύς(w) Ισχύς (W) fan coil τυπική Ηλεκτρική Ενέργεια (kwh/έτος) Διάδρομος Εργαστήριο Αντοχής Υλικών / = 1008 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής / = 792 Εργαστήριο Τεχνολογικών / Υλικών Εργαστήριο Υδραυλικής / = 1008 Γραφείο /60 36 Γραφείο /60 36 Γραφείο /

44 Γραφείο /60 36 Σύνολο Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη Το κτήριο δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η ψύξη των χώρων να γίνεται κυρίως με ανεμιστήρες οροφής και στο Εργαστήριο τοπογραφίας με δύο αυτόνομα κλιματιστικά επιπλέον. Συνολικά καταμετρήθηκαν 31 ανεμιστήρες οροφής και 2 κλιματιστικά 9000 Btu/h το καθένα. Η καταναλισκόμενη ισχύς για ψύξη υπολογίστηκε με τον εξής τρόπο: Για κλιματιστικό Btu/h = 2,6358 kw (η ισχύς του κλιματιστικού). Λαμβάνεται EER (Σύστημα ψύξης συντελεστής ισχύος )= 3,00 και COP (Σύστημα Θέρμανσης συντελεστής ισχύος )= 3,40. Οπότε η κατανάλωση για ψύξη είναι : 2,6358/3=0,88 kw=880w περίπου και για θέρμανση αντίστοιχα 2,6358/3,4=0,77 kw = 770 W. Ως μέσο όρο τελικά λαμβάνουμε την τιμή των 825 W το καθένα.στην περίπτωση μας, τα δύο κλιματιστικά καταναλώνουν 1650 W. Ισόγειο Ψύξη 44

45 Χώρος Τμήμα 1 ου ορόφου Ώρες/ημέρα Ημέρες/ Έτος Αριθμός Κλιματιστικών Ισχύς (W) Ηλεκτρική Ενέργεια (kwh/έτος) Εικόνα : Εξωτερική Κλιματιστική Μονάδα Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων/αιθουσών αποτελείται από : Εργαστήριο εδαφομηχανικής: Συσκευή άμεσης διάτμησης. Συσκευή ορίων Attemberg. Συσκευή στερεοποίησης. Συσκευή δοκιμών συμπύκνωσης Proctor. Συσκευή κοκκομετρικής ανάλυσης. Εργαστήριο αντοχής υλικών και μεταλλικών κατασκευών: Ηλεκτρονική νησίδα επτά (7) θέσεων, με ασύρματη σύνδεση και με την αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τρία μηχανήματα εκπαιδευτικής επίδειξης στατικής. Μηχανήματα Αντοχής Υλικών: μηχάνημα στρέψης μηχάνημα θλίψης 45

46 μηχάνημα θλίψης / εφελκυσμού μηχάνημα φωτοελαστικότητας Μηχανήματα υποστήριξης (δύο Plotter, δύο Laser Εκτυπωτές, Ψηφιακό Φωτοαντιγραφικό, Πολυμηχάνημα κ. α.). Εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος: Yδραυλικές πρέσσες επιβολής φορτίου διπλής ενέργειας, σύστημα αισθητηρίων μέτρησης φορτίου και μετατόπισης και σύστημα απόληψης δεδομένων που εξασφαλίζει επεξεργασία των μετρήσεων. Λόγω της φύσης των οργάνων και εξαρτημάτων,δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτύπωση της κατανάλωσης ενέργειας Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό Η συγκεκριμένη κατανάλωση προκύπτει από την καταγραφή και καταμέτρηση φωτιστικών σωμάτων σε κάθε χώρο και εκτίμηση της ισχύς και της διάρκειας λειτουργίας τους.ο τρόπος αυτός εμπεριέχει μεγάλη δόση υποκειμενικότητας και δεν αποτυπώνει επακριβώς την πραγματικότητα. Με βάση τα στοιχέια της ενεργειακής επιθεώρησης που διεξήχθη,συνολικά μετρήθηκαν, 101 πλαίσια Τ8 των 88W, και 29 λαμπτήρες νατρίου των 250W. Το υπόγειο/λεβητοστάσιο/μηχανοστάσιο δεν συμπεριελήφθει στις μετρήσεις λόγω της αμελητέας χρήσης των χώρων. Είδη Φωτιστικών/Λαμπτήρων στο κτήριο: α)ορθογώνιο πλαίσιο οροφής χωρίς ανακλαστήρα, που περιέχει 2 σωλήνες φθορισμού των 36W,διαμέτρου T8 και μήκους 120 cm.χρησιμοποιούνται 2 ηλεκτρομαγνητικά πηνία (ballast). Συνολική κατανάλωση σώματος: 36*2+8*2(ballast)=88W. 46

47 Εικόνα : Πλαίσιο σωλήνων φθορισμού β)φωτιστικό τύπου καμπάνας με λαμπτήρα ατμών νατρίου των 250 W. Εικόνα : Λαμπτήρας νατρίου Ισόγειο/Φωτισμός Χώρος Ώρες/ημέρα Μέρες/Μήνα Μήνες/Έτος Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων Ισχύς(W) Ηλεκ Ενέρ (kwh Διάδρομος τύπου α) /Είσοδος Εργαστήριο τύπου

48 Κατασκευής Κτηρίων [7 α) + 19 β)] Εργαστήριο τύπου [ Σκυροδέματος α) +10 β)] Εργαστήριο τύπου α) Τοπογραφίας Γραφείο τύπου α) Γραφείο τύπου α) Γραφείο τύπου α) WC τύπου α) WC τύπου α) Σύνολο ος Όροφος Φωτισμός Χώρος Ώρες/ημέρα Μέρες/Μήνα Μήνες/Έτος Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων Εργαστήριο Αντοχής Υλικών Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Εργαστήριο Τεχνολογικών Υλικών Εργαστήριο Ισχύς(W) τύπου α) τύπου α) τύπου α) τύπου α) Υδραυλικής Γραφείο α) Γραφείο α) Γραφείο α) Γραφείο α) WC α) WC α) Σύνολο 56 Ηλ Εν (kw Δείκτης ηλεκτρικής κατανάλωσης κτηρίου= Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Συνολική Επιφάνεια Κτηρίου 48

49 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου Τεύχος αναλυτικών Υπολογισμών Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων ( Κ.Εν. Α.Κ ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.Ειδικότερα βασίζεται στις εξής ΤΟΤΕΕ: /2010: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» /2010: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»» /2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων» /2010: «Οδηγίες και έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτηρίων, Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.» Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτηρίου, μέσω: του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά., της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και πλαισίου, της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη. κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ. ά της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους. Ακολουθεί η παράθεση πινάκων από τη επεξεργασιά-έξοδο του προγράμματος 4Μ-ΚΕΝΑΚ. 49

50 Ακολουθούν επίσης εικόνες από τα παράθυρα εισόδου δεδομένων στο πρόγραμμα. Εικόνα : Παράθυρο γενικών στοιχείων κτηρίου Εικόνα:Κλιματολογικά δεδομένα Σερρών 50

51 Εικόνα:Κατηγορίες ανοιγμάτων προς επιλογή Εικόνα : Κατηγορίες δομικών στοιχείων και οι ιδιότητές τους 51

52 Εικόνα: Κατηγορίες Δομικών Υλικών και οι ιδιότητές τους Πόλη Αριθμός Θερμικών Ζωνών Αριθμός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) Τυπικό Ύψος Επιπέδου (m) Κλιματική Ζώνη Γωνία Περιστροφής Υψόμετρο μεγαλύτερο των 500m Χρήση Κτιρίου Τύπος κατασκευής Επίπεδο στη Στάθμη του Εδάφους Βάθος δαπέδου στο έδαφος (m) Περίμετρος κτιρίου (m) Νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας Θερμομονωτική προστασία Επιθυμητό συνολικό εμβαδό (m²) Επιθυμητός συνολικός όγκος (m3) Σ ΖΩ Τριτοβάθμιας εκπαίδ Φέρων οργ. από σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωση διάτρητες οπτόπλι Πίνακας :Γενικά Χαρακτηριστικά Κτηρίου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (πίνακας 20) του τμήματος του υπο μελέτη κτηρίου, φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία Γ (βλ. επόμενο σχήμα σχήμα). Άρα δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά μέγιστο ίση με την αντίστοιχη του κτηρίου αναφοράς. 52

53 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α ΧΡΗΣΗ: Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για τμήμα κτιρίου) Κλιματική Ζώνη: Γ Διεύθυνση: Τ.Κ... Πόλη: Σέρρες Έτος κατασκευής: 1993 Συνολική επιφάνεια (m 2 ): Όνομα ιδιοκτήτη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ A+ EP 0.33 A 0.33 R R < EP 0.50 R R B R R < EP 0.75 R R B 0.75 R R < EP 1.00 R R ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ [kwh/(m 2 *έτος)] Γ 1.00 R R < EP 1.41 R R Δ 1.41 R R < EP 1.82 R R Ε 1.82 R R < EP 2.27 R R Ζ 2.27 R R < EP 2.73 R R Η 2.73 R R < ΕΡ 53

54 Αρ. Πρωτ.: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ Υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου αναφοράς [kwh/m_ 2 ]: Υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kwh/m_ 2 ]: Γ Υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO 2 [KgCO 2 /m 2 ] Πραγματική ετήσια κατανάλωση ενέργειας και Εκπομπές CO 2 Θερμική άνεση Ηλεκτρική ενέργεια [kwh]: Καύσιμα [lt ή Nm 3 ]: Οπτική άνεση Συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενο'υς ενέργειας [kwh/m 2 ]: Ακουστική άνεση Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO 2 [kg/m 2 ]: Ποιότητα αέρα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ Ηλεκτρική Ορυκτά καύσιμα ΑΠΕ Πηγή ενέργειας Πετρέλαιο Αρ. Πρωτ.: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Τελική χρήση Θέρμανση Ψύξη Αερισμός Φωτισμός Συσκευές ΖΝΧ Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου (%) Φυσικό αέριο Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ 0.00 Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ Άλλο:... Ηλιακή Θέρμανση Συσκευές Ψύξη ΖΝΧ Φωτισμός Βιομάζα Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ Γεωθερμία Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ Άλλο:... Θέρμανση Ψύξη Φωτισμός Συσκευές ΖΝΧ Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά χρήση [kwh/m 2 ] 0.00 Θέρμανση Φωτισμός Ψύξη Συσκευές... Αερισμός Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54

55 1 2 3 Αριθμός σύστασης 1 2 Εκτιμούμενο Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας αρχικό κόστος επένδυσης ( ) (kwh/m 2 ) (%) Αρ. Πρωτ.: Εκτιμούμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO 2 (kg/m 2 ) Εκτιμούμενη περίοδος αποπληρωμής (έτη) 3 Η εξοικονόμηση ενέργειας αφορά την κάθε επί μέρους σύσταση και τα ποσά δεν αθροίζονται. Ομοίως για την ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την περίοδο αποπληρωμής. Ημερομηνία έκδοσης ΠEA: Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή:... Σφραγίδα: Α.Μ. Επιθεωρητή: Υπογραφή: α/α Προσανατολισμός Εμβαδόν τοιχοποιίας ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Τύπος κατασκευής Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας, U (W/m2*K) Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Χρώμα / υλικό επιφάνειας Επαλήθευση

56 ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟ ΙΙΑΣ 1α/α Τύπος Προσανατολισμός κατασκευής Δομ Εμβαδόν ικά υλικά φέροντος Πά Τύπος χος (m) κατασκευής Ολικός Συντελεστής Συντελεστής Ολικ Χρώμα ός Συντελεστής / υλικό Θερμοπερατότητας, θερμικής Θερμοεπιφάνειας περατότητας, οργανισμού αu γωγιμότητας (W/m2*K) λ (W/mK) U (W /m2*k) 1 Τ1 180 Επί χρισμα Τ Τοίχος Τ Μονω τικό υλικό Τ Τοίχος Τ Επί χρισμα Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Επαλήθευση ΥΛΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τύπος κατασκευής Δομικά υλικά Πάχος (m) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mK) Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας, U (W/m2*K) Τ2 Επίχρισμα Μονωτικό υλικό Δοκός κολώνα Επίχρισμα Επαλήθευση ΟΡΟΦΗ ΣΤΕΓΗ / ΔΩΜΑ α/α Προσανατολισμός Κλίση Εμβαδό ν (m²) Τύπος κατασκ ευής Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας, U (W/m2*K) Χρώμα / υλικό επιφάνειας Ο Ο Επαλήθευση ΥΛΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ-ΣΤΕΓΗΣ / ΔΩΜΑΤΟΣ Τύπος κατασκευής Δομικά υλικά Πάχος (m) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mK) Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας, U (W/m2*K) Ο1 Επίχρισμα Πλάκα Μονωτικό υλικό Μπετόν κλίσης Επαλήθευση

57 Στεγάνωση Γαρμπιλομωσαικό ΔΑΠΕΔΟ α/α Εμβαδόν (m²) Τύπος κατασκευής Τύπος δαπέδου Τύπος εδάφους Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότ ητας, U (W/m2*K) Δ Επαλήθευση ΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Τύπος κατασκευής Δομικά υλικά Πάχος (m) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mK) Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας, U (W/m2*K) Δ1 Μάρμαρο Ασβεστοκονίαμα Μονωτικό υλικό Πλάκα Επίχρισμα Επαλήθευση ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ α/α Προσανατολισμός Εμβαδόν ανοίγματος Τύπος ανοίγματος Συντελεστής Θερμοπερατότητας, U (W/m2*K) Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Συντελεστής θερμικών ηλιακών κερδών g- value Τύπος σκίασης Γωνία σκίασης Επαλήθευση 57

58 ******************** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ****************** ΖΩΝΗ 1 Συντελεστής BEMS: 1.00 Συντελεστής BEMS ηλεκτρ: 1.00 Λαμβάνεται επιπρόσθετη μονάδα αερισμού με παροχή m3/s και συντελεστή ανακυκλοφορίας 0 Cm = ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ισχύς Σ.Θ. (Λέβητας 1): Η απόδοση Σ.Θ. λαμβάνεται 67.2 Λαμβάνεται συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής από πίνακες = 0.96 Υπολογίζεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων (εκπομπής θερμότητας) από πίνακες = 0.88 Λαμβάνεται ποσοστό λειτουργίας βοηθ. σύστημάτων (χειμερινή περίοδος) από πίνακα 4.15 = % ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Λαμβάνεται συντελεστής απωλειών διανομής ψύξης = 0.95 Λαμβάνεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων ψύξης = 0.95 Λαμβάνεται EER (Σύστημα ψύξης 1)= 3.00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Το ημερήσιο φορτίο Vd υπολογίζεται ίσο με l/ημέρα ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ισχύς φωτισμού ασφαλείας: 1kWh/m2 Ισχύς φωτισμού: 11.7 W/m2 Επιφάνεια φυσικού φωτισμού: 0 h Ώρες λειτουργίας ημέρας: 1950 h Ώρες λειτουργίας νύκτας: 867 h ************** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *********** ΖΩΝΗ 1 Λαμβάνεται μονάδα αερισμού με παροχή m3/s, συντελεστή ανακυκλοφορίας 0 και ανάκτηση θερμότητας 50% Συντελεστής BEMS: 1.00 Συντελεστής BEMS ηλεκτρ: 1.00 Cm = ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ισχύς Σ.Θ. 1 μεταξύ > 400kW Η απόδοση Σ.Θ. 1 λαμβάνεται 94.4% Λαμβάνεται συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής Κ.Α. από πίνακες = 0.98 Υπολογίζεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων (εκπομπής θερμότητας) Κ.Α. από πίνακες = 0.88 Λαμβάνεται ποσοστό λειτουργίας βοηθ. σύστημάτων Κ.Α. (χειμερινή περίοδος) από πίνακα 4.15 = % Λαμβάνεται συντελεστής απωλειών διανομής ψύξης Κ.Α. (όταν το κτίριο δε διαθέτει Σ.Ψ.) = 0.95 Λαμβάνεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων (εκπομπής θερμότητας) Κ.Α. (όταν το 58

59 κτίριο δε διαθέτει Σ.Ψ.) = 0.95 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Λαμβάνεται ποσοστό λειτουργίας βοηθ. σύστημάτων Κ.Α. (θερινή περίοδος) από πίνακα 4.15 = 50.00% ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Το ημερήσιο φορτίο Vd λαμβάνεται από τους πίνακες ίσο με 0.00 l/ημέρα H θερμοκρασία νερού δικτύου λαμβάνεται από τον πίνακα 2.6 ίση με βαθμούς C Λαμβάνεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων Κ.Α. (0.99 ηλεκτρικά συστ., 0.95 για συστήματα με εναλλάκτη/σερπαντίνα) :0.93 Λαμβάνεται συντελεστής απωλειών διανομής ΖΝΧ Κ.Α. = 0.88 (1 σε τοπικές μονάδες παραγωγής, ΤΟΤΕΕ σελ. 109) Λέβητας ZNX Πετρελαίου ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ισχύς φωτισμού ασφαλείας: 1kWh/m2 Ισχύς φωτισμού: 9.1 W/m2 Ώρες λειτουργίας ημέρας: 1950 h Ώρες λειτουργίας νύκτας: 867 h A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.Πόλη 2.Ζώνη Σέρρες Γ Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.Επιφάνεια οροφών Fd = m² 2.Επιφάνεια εξωτερικών τοίχων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Fw = m² 3.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Fdl = m² 4.Επιφάνεια δαπέδων/οροφών σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς ΜΘΧ Fg = m² 5.Επιφάνεια εξωτερικών τοίχων σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς ΜΘΧ Fwe = m² 6.Επιφάνεια ανοιγμάτων Ff = m² 7.Επιφάνεια γυάλινων προσόψεων Fgf = m² 8.Όγκος κτιρίου V = m3 9.Λόγος A/V = /m Γ. ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ U = W/m²K Δ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Um = W/m²K 59

60 A/V Um σε W/m²K m -1 ζωνη Α ζωνη B ζωνη Γ ζωνη Δ <= >= Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ U Ζώνη 1 Είδος Επιφ. Προσαν. Γειτνιάζων Επιφάνεια F Συντελ. U b bxuxf Τ2 180 ΕΠ Α1 180 ΕΠ Τ1 180 ΕΠ Τ1 90 ΕΠ Τ2 90 ΕΠ Τ2 180 ΕΠ Α1 180 ΕΠ Α3 180 ΕΠ Τ1 270 ΕΠ Τ2 270 ΕΠ Τ2 180 ΕΠ Α1 180 ΕΠ Τ1 180 ΕΠ Τ2 270 ΕΠ Α1 270 ΕΠ Τ1 270 ΕΠ Τ2 90 ΕΠ Α1 90 ΕΠ Τ1 90 ΕΠ Τ2 0 ΕΠ Α1 0 ΕΠ Τ1 0 ΕΠ Τ2 0 ΕΠ

61 Α1 0 ΕΠ Τ1 0 ΕΠ Τ2 0 ΕΠ Α1 0 ΕΠ Α2 0 ΕΠ Δ1 ΜΘΧ Τ2 180 ΕΠ Α1 180 ΕΠ Τ1 180 ΕΠ Τ1 90 ΕΠ Τ2 90 ΕΠ Τ2 180 ΕΠ Α1 180 ΕΠ Α3 180 ΕΠ Τ1 270 ΕΠ Τ2 270 ΕΠ Τ2 180 ΕΠ Α1 180 ΕΠ Τ1 180 ΕΠ Τ2 270 ΕΠ Α1 270 ΕΠ Τ1 270 ΕΠ Τ2 90 ΕΠ Α1 90 ΕΠ Τ1 90 ΕΠ Τ2 0 ΕΠ Α1 0 ΕΠ Τ1 0 ΕΠ Τ2 0 ΕΠ Α1 0 ΕΠ Τ1 0 ΕΠ Τ2 0 ΕΠ Α1 0 ΕΠ Α2 0 ΕΠ Ο1 Ο ΕΠ Α Α ΣΥΝΟΛΟ Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΕΙ Διατομή ΖΩΝΗ Γ 61

62 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Τοίχος Μονωτικό υλικό Τοίχος Επίχρισμα Σd=0.240 R Λ =1.552 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΔΟΚΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΤΕΙ 62

63 Διατομή ΖΩΝΗ Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Μονωτικό υλικό Δοκός κολώνα Επίχρισμα Σd=0.340 R Λ =1.388 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 63

64 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤ. ΔΟΚΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Διατομή ΖΩΝΗ Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Δοκός κολώνα Σd=0.270 R Λ =0.146 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) - 64

65 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΟΡΟΦΗ ΟΡΟΦΟΥ ΤΕΙ Διατομή ΖΩΝΗ Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Πλάκα Μονωτικό υλικό Μπετόν κλίσης Στεγάνωση Γαρμπιλομωσαικό Σd=0.400 R Λ =2.009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος

66 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.4 Πρέπει U<=U max ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΔΑΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΕΙ Διατομή ΖΩΝΗ Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Μάρμαρο Ασβεστοκονίαμα Μονωτικό υλικό Πλάκα Επίχρισμα Σd=0.250 R Λ =1.101 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος

67 Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.75 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΔΑΠΕΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΕΙ Διατομή ΖΩΝΗ Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Στεγάνωση Πλάκα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Μονοκατοικία κ. Βοναζούντα, Αγία Παρασκευή 27/3/2008 Α. ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την ενεργειακή αποτίμηση εξετάστηκαν: Εξωτερική τοιχοποιία Δώμα Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 1. Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα