Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens"

Transcript

1

2 H ελαχίστη ακτινοβολία για να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα εικόνας

3 Τo κύμα είvαι από τα πιo o oικείαo σε μας φυσικά φαιvόμε όμεvα. Καθέvας ας έχει παρατηρήσει κύματα στη θάλασσα, κι όλoι έχoυμε θαυμάσει πως κιvo voύvται μέσα στo o vερόv και σπάvε στηv ακτή Ηλεκτρoμαγ μαγvητικά κύματα μας περιβάλλoυv σε μoρφή ραδιoκυμάτω κυμάτωv, ακτιvo voβoλίας, θερμότητoς ή τoυ φωτός. Είμαστε πράγματι, συvεχώς βυθισμέvo voι σε μια θάλασσα διαφόρωv κυμάτωv.

4 Φαιvόμε όμεvα πoυ παρατηρoύvται ται μ' όλα τα κύματα είvαι : 1. Αvάκλαση 2. Διάθλαση 3. Περίθλαση Δυo ακόμη φαιvόμε όμεvα τoυ χαρακτηρίζoυv όλα τα κύματα είvαι η σκέδαση και η εξασθέvηση αυτώv όταv αλληλεπιδρoύv με τηv ύλη. Η πόλωση είvαι φαιvόμε όμεvo πoυ χαρακτηρίζει μόvo τα εγκάρσια κύματα (όπως π.χ. τo φως). Τo φαιvόμε όμεvo Doppler παρoυσιάζεται σε κύματα επιμήκη και εγκάρσια πoυ είτε η πηγή πoυ εκπέμπει τα κύματα είτε τo μέσov που τα δέχεται (π.χ. o παρατηρητής πoυ τ' αvτιλαμβάvεται) κιvείται είται. περίθλαση Doppler

5 Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του δέχεται συνεχώς ενέργεια με τη μορφή ακτινοβολίας, τόσοαπότοφυσικότουπεριβάλλον(γήινο και διαστημικό) όσο και από τεχνητές πηγές, τις οποίες εφηύρε ο ίδιος.

6 Το περιβάλλον ακτινοβολιών μέσα στο οποίο ζούμε

7

8 Wilhelm Conrad Roentgen Το 1895 ανακαλύπτει τις ακτίνες Roentgen τις ονομάζει ακτίνες-χ Στο τέλος του 19 ου αιώνα Η 1 η ακτινογραφία του λέγεται ότι απεικόνιζε το χέρι της συζύγου του

9 1896 Henri Becquerel ανακαλύπτει την ραδιενέργεια (Ουράνιο) Marie και Pierre Curie ανακαλύπτουν το Ράδιο και το Πολώνιο Henri Becquerel, 1896 Marie Slodovska Curie,1898 (Courtesy National Atomic Museum, Albuquerque, NM) Στο τέλος του 19ου αιώνα

10 1934 Ο Ernest Lawrence παράγει τεχνητή ραδιενέργεια σε κυκλοτρόνιο. Οι Frederick Joliot και Irene Curie περιγράφουν την τεχνητή ραδιενέργεια ραδιοϊσοτόπων Ο Rutherford ανακάλυψε ότι το Ουράνιο εκπέμπει α και σωματίδια 1919 Ο Rutherford ανακαλύπτει ότι η ύλη αλλάζει βομβαρδισμό με σωματίδια α. μετά από 1923 Ο Hevesy επεσήμανε ότι τα ραδιοϊσότοπα δεν επηρεάζουν τις βιοχημικές ιδιότητες του ατόμου Ο Geiger and Muller (GM) ανακαλύπτουν μέθοδο ανίχνευσης ακτινοβολίας με την αρχή του ιονισμού του αέρα β

11 1942 Κατασκευάζεται ο 1ος πυρηνικός αντιδραστήρας 1943 Ο Καρκίνος του θυρεοειδούς θεραπεύεται με Ιώδιο η μεταφορά ραδιενεργών υλικών σε νοσοκομείο 1963 Kuhl και Edwards ανέπτυξαν σύστημα τομογραφίας εκπομπής- τον προάγγελο της τομογραφικής γ-camera SPECT Hounsfield βάζει τις βάσεις για την δημιουργία του Αξονικού Τομογράφου

12

13 Το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εκπέμπεται από τον ήλιο με διάφορα μήκη κύματος, διαφορετικές συχνότητες και μεταφέρουν διαφορετικές ενέργειες. Στα μικρότερα μήκη κύματος αντιστοιχούν οι μεγαλύτερες συχνότητες κι εκεί εντοπίζονται οι ακτίνες χ και οι ακτίνες γ, ενώ στα μεγάλα μήκη κύματος (μικρές συχνότητες) υπέρυθρες ακτίνες και πέραν αυτών τις ραδιοφωνικές.

14 Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες- έλεγχος- ακτινοπροστασία Μη Ιοντίζουσες ακτινοβολίες- έλεγχος- ασφαλείς

15 Απεικόνιση: Ορατό φώς σκιά Εξωτερική εικόνα Το ορατό φως δεν είναι διεισδυτικό και δεν μπορεί να φέρει πληροφορίες από το εσωτερικό του σώματος Ιατρικές Εφαρμογές Έχει όμως εφαρμογές στη δερματολογία, γαστρεντερολογία και γυναικολογία με την ενδοσκοπία και στην παθολογία με το μικροσκόπιο ορατού φωτός.

16 Απεικόνιση του εσωτερικού του σώματος Με την αλληλεπίδραση υψηλής ενέργειας (ακτίνες-χ και-γ, ραδιοκύματα, υπέρηχοι) με την ύλη, μπορεί να παραχθεί εικόνα που μεταφέρει πληροφορίες από στόχους όπου το ορατό φως δεν διεισδύει

17 Ακτίνες-χ Στη διαγνωστική ακτινολογία βρίσκουν εφαρμογή μέρη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εκτός της ορατής περιοχής. CT μαστογραφία Ακτίνες-γ / σπινθηρογραφήματα υπέρηχοι Ψηφιακή; Διαγνωστικές μέθοδοι απεικόνισης του εσωτερικού σώματος

18 Απεικόνιση με ακτίνες- Χ : Ακτινογραφία, Ακτινοσκόπηση, Μαστογραφία, επεμβατικές μέθοδοι, Αξονική Τομογραφία. Απεικόνιση με γ-ακτινοβολία (ραδιοϊσότοπα): Σπινθηρογραφήματα Απεικόνιση με ποζιτρόνια (e+) PET (Positron Emission Tomography) Η απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΜRI) εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των ραδιοκυμάτων και της δράσης του μαγνητικού πεδίου στον βιολογικό ιστό. Η απεικόνιση με υπερήχους χρησιμοποιεί τη μηχανική ενέργεια των ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας.

19 Ιοντίζουσα ακτινοβολία 4 2 α ++ άλφα χαρτί πλαστικό μόλυβδος τσιμέντο 0 1 β βήτα 0 0 γ Ακτίνες-χ & -γ 1 0 n νετρόνιο

20 H Ιατρική Απεικόνιση επιτυγχάνεται η χρησιμοποιούμενη ενέργεια διεισδύει στους ιστούς του σώματος και αλληλεπιδρά. Δηλ. η ύλη δέχεται την δράση της ακτινοβολίας (ενέργειας) αλλά και η ακτινοβολία επηρεάζεται από την ύλη, έτσι επιτυγχάνεται η μεταφορά της πληροφορίας από το εσωτερικό. πιθανές αλληλεπιδράσεις e- με τα άτομα

21 η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - κύμα: c= c= λ.f C η ταχύτητα του φωτός, λ το μήκος κύματος, f η συχνότητα του E= h.f Δηλ. η ενέργειαe που μεταφέρει κάθε φωτόνιο εξαρτάται από την συχνότητα f της ακτινοβολίας Ηλεκτρονιοβόλτ (ev) :το ποσόν της ενέργειας πού αποκτά το ηλεκτρόνιο όταν επιταχύνεται από διαφορά δυναμικού ίση με 1 Volt πολλαπλάσια αυτού: KeV, MeV, φορτίο e- : 1.6x10-19 Cb

22 Πως διαδίδεται η δέσμη ακτίνων στον αέρα; 1. σε απόσταση d από την πηγή η δέσμη καλύπτει επιφάνεια Α 2. σε απόσταση 2d καλύπτει επιφάνεια 4Α Ενταση: σε κάποιο σημείο του πεδίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από την πηγή: 1/d 2 Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρισκόμαστε από την πηγή η ακτινοβολία εξασθενεί και εμείς ακτινοβολούμεθα λιγότερο

23 η εξασθένηση της ακτινοβολίας εξαρτάται από την ενέργεια της ακτινοβολίας αλλά και από τον ατομικό αριθμό την πυκνότητα και τα ηλεκτρόνια/gm του υλικού Ακτίνες-γ Φορτισμένο σωμάτιο η ευθύγραμμη μετάδοση ενέργειας, LET, εξαρτάται όχι μόνον από την ενέργεια αλλά και από το είδος της ακτινοβολίας

24 Ανίχνευση ακτινοβολίας GM ανιχνευτές χώρου τάση προσπίπτουσα Άνοδος + ρεύμα Μετρητικό σύστημα αέριο ανιχνευτές αερίου Κάθοδος -

25 Εξασθένηση-απορρόφηση πάχος ημισείας τιμής H.V.L. I =Io. e- μχ Ιο =ένταση αρχικής δέσμης μ =συντελεστής εξασθένησης χ =πάχος υλικού HVL(Half Value Layer) : ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 50% Εκμεταλλευόμαστε αυτό το φαινόμενο για να καταγράψουμε την σύσταση κάθε υλικού στο εσωτερικό του σώματος

26 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΛΗΣ Εάν η ακτινοβολία (ενέργεια) περνούσεμέσααπότοσώμαχωρίς να αλληλεπιδράσει με τους ιστούς (εξασθένηση μέσω σκέδασης, απορρόφησης και άλλων φαινομένων), τότε η ανεπηρέαστη εξερχόμενη ενέργεια δεν θα μετέφερε καμία χρήσιμη πληροφορία από τους ιστούς και δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία εικόνας της εσωτερικής ανατομίας ή λειτουργικότητας του σώματος. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΛΗΣ σκέδαση φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Compton σκέδαση δίδυμος γέννεση-εξαϋλωση Ας παρατηρήσουμε σχηματικά αυτά τα φαινόμενα

27 Coherent (κλασσική) σκέδαση e- στο άτομο μπορεί ν αντιδράσουν στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απορροφώντας ενέργεια, η οποία διεγείρει το άτομο Αργότερα εκπέμπεται φωτόνιο με την ίδια ενέργεια Είναι σπάνιο φαινόμενο & συμβαίνει με ακτίνες-χ χαμηλής ενέργειας Δεν εναποτίθεται ενέργεια Φαινόμενο μη χρήσιμο για δημιουργία εικόνας ΔΙΕΓΕΡΣΗ

28 ΣΚΕΔΑΣΗ COMPTON Αλληλεπίδραση με έξω e- δηλ. BE << πολύ μικρότερη από την ενέργεια της ακτίνας χ 3 τελικά προϊόντα: 1) σκεδαζόμενη ακτίνα-x (με μειωμένη ενέργεια) 2) Εκπομπή e- με κινητική ενέργεια 3) Ιονισμένο άτομο Τα σκεδαζόμενα φωτόνια δεν προσδιορίζουν το σημείο απ όπου ξεκίνησαν, δεν βοηθούν στην απεικόνιση συνεισφέρουν σημαντικά στην ακτινοβόληση εξεταζόμενου και εξεταστού

29 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο αλληλεπίδραση με εσω ηλεκτρόνιο e- (K-στοιβάδα στοιβάδα) αποτέλεσμα: 1) φωτοηλεκτρόνιο με ενέργεια Κιν Ενεργ = E x-ray x - BE 2) Χαρακτηριστική ακτινοβολία 3) Ιονισμένο άτομο 3) Η μοίρα της ενέργειας: e- και φωτόνια χαρακτηριστικής ακτινοβολίας εναποθέτουν όλη τους την ενέργεια στα πλησίον άτομα Απορρόφηση BE: Binding Energy (Ενέργεια δεσμού)

30 Δίδυμος γέννεση εξαΰλωση Η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου πρέπει να ξεπερνά τα 1.02ΜeV

31 Διάσπαση * Για την διατήρηση ενέργειας & στροφορμής Πυρηνικό θραύσμα Προσπίπτον φωτόνιο Απαιτείται ενέργεια φωτονίου 5-7ΜeV

32 Πώς παράγονται οι ακτίνες-χ; (ακτινοβολία πεδήσεως-bremsstrahlung)

33 Ακτινολογική λυχνία- Λήψη ακτινογραφιών

34 Ακτινολογική λυχνία- Λήψη ακτινογραφιών χρόνια που η φυσική άλλαξε τον κόσμο. Ολλανδοί ερευνητές ανακατασκεύασαν παλαιό ακτινολογικό σύστημα 115 ετών Σύγκριση ποιότητος εικόνας Α. από σύστημα ηλικίας 115 ετών χρόνος έκθεσης: 21 λεπτά ακτινοβολία: 1500 φορές μεγαλύτερη Β. σύγχρονη ακτινογραφία

35 Προστασία προσωπικού σε ειδικές εξετάσεις ακτίνων-χ Ακτινοπροστατευτική ποδιά, γάντια, γυαλιά Προστασία εξεταζομένου Κάλυμμα θυρεοειδούς, γεννητικών οργάνων

36 Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας Αρχή της Αιτιολόγησης Αρχή της Βελτιστοποίησης Αρχή των Ορίων Δόσεων

37 Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας Αρχή της Βελτιστοποίησης Κάθε έκθεση σε ακτινοβολία πρέπει να προγραμματίζεται ώστε το μέγεθος της επιβάρυνσης να διατηρηθεί τόσο χαμηλά όσο είναι λογικά εφικτό λαμβάνοντας υπ όψιν κάθε σχετικό κοινωνικό και οικονομικό παράγοντα. ALARA(As Low As Reasonable Achievable ) Αρχή των Ορίων Δόσεων Δεν επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων δόσεων που καθορίζονται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) και αφού ληφθεί υπ όψιν η Αρχή της Αιτιολόγησης. Όρια Δόσεων όριο ενεργού δόσεως επαγγελματικά εκτιθεμένων: 20 msv/yr όριο ενεργού δόσεως πληθυσμού: 1 msv/yr

38 ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΟΣΗ Με την ιοντίζουσα ακτινοβολία μεταφέρεται στους ιστούς ενέργεια που προκαλεί ηλεκτρικές και χημικές αλλαγές. Η ενέργεια που εναποτίθεται σε μάζα ιστών είναι η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ Η Ενέργεια (Ε) που εναποτίθεται στην μονάδα μάζας (m) είναι ίση με 1Gy m=1kg E=1Joule Για να συνεκτιμηθεί η ποιότητα της ακτινοβολίας που δρα (ακτίνες χ γ, σωμάτια α β ήνετρόνια) η απορροφούμενη δόση πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή ποιότητος της ακτινοβολίας Q Μερικοί ιστοί είναι πιο ευαίσθητοι στις ακτινοβολίες από άλλους και η ισοδύναμη δόση πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα βαρύτητας W κάθε ιστού για να δώσει την ΕΝΕΡΓΟ ΔΟΣΗ

39 ΗΕνεργόςΔόση βοηθά στην σύγκριση του κινδύνου μεταξύ διαφορετικών διαγνωστικών μεθόδων με χρήση ακτίνων χ ή γ καιραδιοϊσότοπα Η ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΟΣΗΣ ΕIΝΑΙ ΤΟ Sievert 1Sv=1Joule/kg (όπως και το Gy) Συνήθως χρησιμοποιείται το msv ( 1 Sv = 1000 msv ) To Sv ορίζεται ως το γινόμενο: O Της απορροφούμενης δόσης o Του συντελεστή ποιότητος o και παραγόντων ακτινευαισθησίας των ιστών O συντελεστής ποιότητας για την ακτινοβολία χ και -γ είναι 1. Ολόσωμη Δόση: Η ενέργεια σ ολόκληρο το ακτινοβοληθέν σώμα δια της μάζας του

40 Ακτινοπροστασία προσωπικού Μην χορεύετε!!! με την ακτινοβολία Θωράκιση- απόσταση- χρόνος Φοράτε πάντα δοσίμετρο

41 Αξονική Τομογραφία; Υπολογιστική Τομογραφία; CT? Ανακατασκευή τομώνεκμετάλλευση της πυκνότητος των ιστών Μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ακτινοβολία!

42 Αρχή λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου χρησιμοποιούνται ακτίνες-x για να δημιουργηθούν τομές- εικόνες 2 διαστάσεων του σώματος. Οι πληροφορίες καταγράφονται κατά την περιστροφή της λυχνίας των ακτίνων-x, 360 γύρω από τον εξεταζόμενο Η ακτινοβολία διάδοσης που περνά το σώμα μετράται από ευαίσθητους ανιχνευτές ακτινοβολίας σε δακτύλιο γύρω από το σώμα του ασθενούς Το 1972 για 1η φορά αναπτύχθηκε Αξονικός Τομογράφος (CT) από τον Sir Godfrey Hounsfield Η εικόνα, τελικά, δημιουργείται από την ανασύσταση των μετρήσεων της εξασθένησης των ακτίνων ανάλογα με την πυκνότητα του ιστού

43 Από τις καταγραφές των εντάσεων υπολογίζεται η πυκνότητα ή η τιμή της εξασθένησης του ιστού σε κάθε σημείο της τομής. Μετρήσεις γίνονται στην κλίμακα μονάδων Hounsfield (HU) Σύστημα πολλαπλών δακτυλίων ανιχνευτών Ελικοειδής ΑΤ πολλαπλών τομών

44 Εικόνες της αυτής τομής σώματος με διαφορετικά χαρακτηριστικά παραθύρου Μειονεκτήματα & Artifacts Απορροφούμενη Δόση * Οι εξετάσεις CT αποτελούν το 4% των ακτινολογικών εξετάσεων και συνεισφέρουν σε πλέον του 20% της απορροφούμενης δόσης από ιατρικές εξετάσεις Α) απεικονίζεται το μεσοθωράκιο ή Β) επιτρέπει την απεικόνιση λεπτομερειών του πνευμονικού παρεγχύματος Κίνηση του ασθενούς- υψηλής πυκνότητος αντικείμενα στο πεδίο (όπως οδοντικό αμάλγαμα) σκλήρυνση της δέσμης-

45 Σύγκριση επιβάρυνσης εξεταζομένων Ακτινογραφίες/ Αξονικές Τομογραφίες (CT)

46 Ραδιενέργεια; Ακτινοβολία; Ραδιομόλυνση; απεικόνιση με ραδιοϊσότοπα; ραδιοφάρμακα;

47 Ραδιενέργεια Διάσπαση ασταθών πυρήνων, απόσπαση ηλεκτρονίων από τα άτομα και παραγωγή ιόντων Ας πούμε κάτι για τις μονάδες ακτινοβολίας Η ενεργότητα (ποσότητα) της ραδιενέργειας εκφράζεται σε Becquerel 1 Bq = 1 διάσπαση του ραδιενεργού πυρήνα / sec Και η παραδοσιακή μονάδα; 1Ci= 37x10 9 Bq Η αλήθεια είναι ότι 1 mci= = 37MBq

48 Μόδα; Ονομασίες προϊόντων Που θυμίζουν την ανακάλυψη της εποχής Αλόγιστος χρήση των ραδιενεργών ουσιών κατάταπρώταχρόνιατου20ου αιώνα Ακτινοβόληση για αισθητικούς λόγους από ειδικό «εξειδικευμένο» αισθητικό και καλλυντικά που περιείχαν ράδιο ήταν ευρέως διαδεδομένα.

49 Εξελίξεις στην τεχνολογία- Νέα συστήματα γ-camera Ανακατασκευή 3D εικόνας νεφρών Η τρισδιάστατη απεικόνιση, αναδεικνύει την ανώμαλη επιφάνεια του οργάνου

50 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων PET

51 Εκμεταλλευόμαστε την αστάθεια των πυρήνων.. Διασπάται με εκπομπή ποζιτρονίου 511 KeV ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ e - και e+ 511 KeV ΕΞΑΥΛΩΣΗ

52 Συνήθη Ραδιοϊσότοπα για χρήση με συστήματα PET Ισότοπο Half Life Μεγίστη Ενέργεια (MeV) Εμβέλεια στο ύδωρ (mm) F min C min N min O min Rb-82 1,27min 3,150 15,50

53 Με δυό λόγια: Η PET απεικονίζει την ροή του αίματος και βιοχημικές λειτουργίες ανάλογα με τον τύπο του μορίου που σημαίνεται με το ραδιενεργό β + εκπομπό (ποζιτρόνιο) π.χ. Η PET δίδει εικόνες του μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο, και άλλα μέρη του σώματος. Η ΡΕΤ πρέπει να βρίσκεται κοντά σε κυκλοτρόνιο που παράγει τα πολύ μικρού χρόνου ημιζωής ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται σ αυτή την τεχνική.

54 οπτικό ερέθισμα ηχητικό ερέθισμα Τομές εγκεφάλου χωρίς εξωτερικό ερέθισμα σκέψη κίνηση ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ PET

55 Συνεργασία με τον Αξονικό Τομογράφο (CT) Ενώσαμε τα 2 συστήματα για καλύτερα αποτελέσματα

56 Συνένωση εικόνων; Γιατί; Ακριβής εντοπισμός βλαβών Αυξημένη αξιοπιστία της διάγνωσης Αυξημένη ακρίβεια ανατομικών στοιχείων μείωση χρόνου & κόστους από σχετικές επαναλαμβανόμενες εξετάσεις Διόρθωση εξασθένησης στις ποζιτρονιακές εικόνες ταχύτερα

57 Σύγχρονα συστήματα PET/CT

58 ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ;; ΠΩΣ; Απαιτείται η γνώση φυσικών και βιολογικών παραμέτρων Τα ραδιενεργά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση, κατανέμονται στον ανθρώπινο οργανισμό ακολουθώντας κανόνες φαρμακοκινητικής & παθοφυσιολογίας και όχι κανόνες της Φυσικής! Η απορροφούμενη δόση εξαρτάται από χαρακτηριστικά του ραδιοϊσοτόπου αλλά και από τις ιδιότητες των ιστών

59 Διαγνωστικές εξετάσεις με Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Υπέρηχοι ΜRΙ

60 Μη ανατομικές εικόνες

61 Η υπερηχητική ενέργεια μπορεί να διαδίδεται, όπως και οι ακτίνες-x, στους μαλακούς ιστούς και μπορούμε να παράγουμε ιατρικές εικόνες από όργανα στο εσωτερικό του σώματος Βασικές διαφορές μεταξύ Υπερήχων και ακτίνων-χ Τύπος κύματος διάδοση Διαγνωστικοί Υπέρηχοι Επιμήκη μηχανικά κύματα Σε ελαστικό μέσο Ακτίνες-Χ Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και στο κενό γένεση Συμπίεση του μέσου Επιτάχυνση ηλεκτρικών φορτίων ταχύτητα Εξαρτάται από το μέσο σταθερή: ~300,000 km/s διάδοσης Όμοια κύματα σεισμικά, ακουστοί ήχοι ραδιοκύματα, φως

62 Μηχανικά κύματα: Υπέρηχοι- Ήχοι Σεισμικά κύματα Με τα κύματα γίvεται μεταφoρά εvέργειας από σημείo σε σημείo τoυ μέσoυ διάδoσης (χωρίς vα συμβαίvει μεταφoρά μάζας) κατά τη διεύθυvση διάδoσης τoυ κύματoς. Η εvέργεια αυτή είvαι η εvέργεια ταλάvτωσης τωσης τωv μoρίωv τoυ μέσoυ, μεταφέρεται ισότρoπα σε όλες τις κατευθύvσεις μέσα σε ελέυθερo και oμoγεvές μέσo διάδoσης και είvαι υπεύθυvη για κάθε απoτέλεσμα πoυ μπoρεί vα πρoκαλέσει τo κύμα. Τo μέγεθoς πoυ μετρά τηv ιδιότητα τoυ κύματoς vα μεταφέρει εvέργεια είvαιη έvταση τoυ

63 Ασφάλεια χρήσης διαγνωστικών υπερήχων Οι διαγνωστικοί υπέρηχοι χρησιμοποιούνται από το 1950 Δεν πιστοποιήθηκε βιολογική δράση μη αναστρέψιμη από την χρήση τους μέχρι σήμερα

64 Ελαστογραφία Η συμπίεση του ιστού θα δώσει την εικόνα του; Εικόνα που θα δίνει την ταυτότητα του; Σήμα ραδιοσυχνότητος RF συμπίεση: 2%

65

66 Ελαστογραφία

67 Multifocal Breast Cancer in-vivo Υπερηχογράφημα Ελαστογράφημα

68 Τομοσύνθεσις

69 Απεικόνιση με Μαγνητικό Συντονισμό MRI

70 Απεικόνιση με Μαγνητικό Συντονισμό MRI Το Μαγνητικό πεδίο της Γης είναι 0,5 Gauss

71 Μαγνήτης 3Tesla Ισχυρός μαγνήτης Προσοχή! Μεταλλικά αντικείμενα/ απομαγνήτιση καρτών Κλειστοφοβία;

72

73 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ AKTINOΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΙCRP) ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Διεθνής Οργανισμός Μονάδων Ακτινοβολίας ICRU

74 Η ακτινοπροστασία σήμερα Αύξηση κατά 7 φορές του ποσού της ιοντίζουσας ακτινοβολίας όπου εκτίθεται ο πληθυσμός, από ιατρικές εξετάσεις, σε σχέση με το 1980 Το ποσοστό ολικής έκθεσης του πληθυσμού λόγω ιατρικών εξετάσεων είναι σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου έκθεσης από όλες τις κατηγορίες ως αθροιστική ενεργός δόση και ενεργός δόση κατά άτομο. Αξονική τομογραφία και σπινθηρογράφημα καρδιάς συνεισφέρουν το μέγιστο στην αύξηση: Μέση Ενεργός Δόση ανά ασθενή 3 msv, (2006)

75 Η σημασία του ALARA (As Low As Reasonable Achievable) Τόσο χαμηλά όσο είναι εφικτό Προστασία και Κανόνες ασφαλείας Μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας βλάπτουν Δεχόμαστε την βιολογική απόκριση του ιστού στην ακτινοβολία, γραμμική- χωρίς κατώφλιδηλ. υπάρχει πάντα βλάβη σε οποιαδήποτε έκθεση στην ακτινοβολία Αντίθετα: Μελέτες σε πληθυσμούς που ζουν σε διάφορα υποστρώματα ακτινοβολίας δείχνουν ότι: Σε χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας υπάρχει κατώφλι όριο που η ποσότητα ακτινοβολίας δεν βλάπτει ή ακόμη προκαλεί το φαινόμενο hormesis- Εκτίμηση του κινδύνου από την ακτινοβολία σεχαμηλήέκθεσηήχαμηλήδόση από επιδημιολογικές μελέτες

76

77 Η καταγραφή της ακτινοβολίας (αθροιστικής δόσης) που έλαβε άτομο στη διάρκεια της ζωής του από Ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις, είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) που ελπίζει ότι θα ολοκληρώσει με την ανάπτυξη της πληροφορικής στην Υγεία

78 PACS ψηφιοποίηση Τηλε -ακτινολογία Επεξεργασία Μεταφορά εικόνας

79 Η ακτινολογία στοχεύει προς την ψηφιακή βελτίωση και την μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ενέργεια 1. Η γλυκόζη η οποία χρησιμοποιείται και στην ενδοφλέβια διατροφή, οξειδώνεται κατά την αντίδραση:.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου, Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Μονάδα Ακτινοφυσικής, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1896 Henri Becquerel ανακαλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής.

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Στη διαγνωστική ιατρική χρησιμοποιούνται υπέρηχοι συχνότητας 1-50 ΜΗz.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας ΕΡΓΟ Οταν µια σταθερή δύναµη F δρα σε ένα σώµα µάζας m που βρίσκεται σε ηρεµία, το σώµα επιταχύνεται µε α=f/m και η ταχύτητά του αυξάνει. Ηδύναµη παράγει έργο στο σώµα και αυξάνει την κινητική του ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ο ρόλος του νοσηλευτή στο διαγνωστικό τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής της Βλάχμπεη Μαρίας Ιούνιος 2014 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κροντηράς Χρ., Αντιπρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Παπαδοπούλου Χρ., Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη Θέμα: Εφαρμογή και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 1. Οργάνωση παρουσίασης 2 Διαγνωστικά Συστήματα Ακτίνες Χ Αξονική τομογραφία Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων αξονική τομογραφία Υπέρηχοι Μαγνητική τομογραφία Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 2003-04 04 1 Η ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µετρείται σε µονάδες του ηλεκτρονιοβόλτ (ev), ορίζετα:ι: η ενέργεια που προσλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα