ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή

2 Dee stem Dee Κυκλοτρόνιο παραγωγής ποζιτρονιακών εκπομπών Πηγή ιόντων λόφοι κοιλάδες

3 Αρχή λειτουργίας Κυκλοτρονίου Θύρα στόχου Έξοδος δέσμης Πηγή ιόντων Καμπύλητροχιάστους λόφους (υψηλό μαγνητικό πεδίο) λόφοι Ευθεία τροχιά στις κοιλάδες (χαμηλό μαγνητικό πεδίο)

4 Γραφική παράσταση φάσης κυκλοτρονίου κατά την επιτάχυνση

5 Εγκατάσταση Κυκλοτρονίου Συρόμενες θωρακίσεις κυκλοτρόνιο - 12,000 kg 1 Καμπίνα Ηλεκτρικής ισχύος 1 Καμπίνα Ελέγχου 1 Καμπίνα συστήματος νερού θωρακίσεις - 35,000 kg καμπίνες - 2,000 kg

6 18 O ύδωρ κυκλοτρόνιο Χημική Σύνθεση [ 18 F]FDG Παραγωγή και μεταφορά του 18F FDG ισότοπο: 18F παραγωγή από: 18O(p,n)18F

7 Κύριες Θεωρήσεις για τον σχεδιασμό του χώρου Χώροι Ηλεκτρική Ισχύς για PET υνατότητες φορτίου δαπέδου Θωράκιση για την Ακτινοβολία Απεικόνιση ΡΕΤ Σύστημα απεικόνισης PET

8 Ο αριθμός των εξεταζόμενων ασθενών Θέση (χωροταξικά) του εργαστηρίου Γενικό Στοιχεία χρήσιμα στην Ακτινοπροστασία εργαστηρίου ΡΕΤ απεικονίσεων Περιβάλλον του εργαστηρίου Ποσότητα χορηγηθέντος ισοτόπου (ενεργότητα ενεργότητα) στον ασθενή του ασθενούς στο εργαστήριο Ο χρόνος παραμονής

9 Τυπικό Εργαστήριο Απεικόνισης με Ποζιτρόνια

10 F-18 FDG PET μελέτες F-18 FDG είναι μη ειδικός ιχνηθέτης για μεταβολική δράση, που φυσιολογικά προσλαμβάνεται από τον εγκέφαλο, την καρδιά, τον μυελό των οστών, το έντερο, τα νεφρά και τους ενεργούς μύες. Συγκεντρώνεται επίσης σε πολλούς μεταβολικά ενεργούς όγκους. Για να μειωθεί η πρόσληψη στους σκελετικούς μύες, οι ασθενείς, μετά την χορήγηση του F-18 FDG παραμένουν σε ηρεμία, σε καρέκλα ή κρεβάτι για min. Ο χώρος προετοιμασίας-παραμονής παραμονής του ασθενούς ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ σε κάθε εργαστήριο απεικόνισης PET και περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό ακτινοπροστασίας

11 PET: Παράγοντες Έκθεσης για F-18 Χρόνος Ημισείας Ζωής T 1/2 : 110 min Μεγίστη Ενέργεια Ακτινοβολίας: : 511 KeV φωτόνια Πάχος ημισείας τιμής(hvl HVL): : 4.1 mm Pb ή 3.4 cm beton σε συνθήκες στενής δέσμης (βιβλιογραφία). Η χρήση αυτών των τιμών δεν δίνει επαρκή θωράκιση αφού παραβλέπονται οι παράγοντες buildup σκέδασης. Πίνακες PET θωράκισης, για διάδοση πλατιάς δέσμης με Pb, beton και ατσάλι, από υπολογισμούς Monte Carlo δίδονται από την AAPM (American Association of Physicists in Medicine)

12 Άλλοι εκπομποί ποζιτρονίων για απεικόνιση PET N-13 (άζωτο 13) : T 1/2 = 10 min O-15 (Οξυγόνο 15) : T 1/2 = 2.07 min C-11 (Άνθρακας 11): T 1/2 = 20.4 min Rb-82 (Ρουβίδιο 82): T 1/2 = 1.3 min Ga-68 (Γάλλιο 68) : T 1/2 = 68.3 min Οι απαιτήσεις θωράκισης γι αυτά τα ισότοπα συνήθως υπερκαλύπτονται από αυτές για το F-18

13 F-18 FDG PET μελέτες Ένα εργαστήριο PET έχει περισσότερους από 1 ασθενή στον χώρο προετοιμασίας-πρόσληψης πρόσληψης. Αυτό λαμβάνεται υπ όψιν κατά τους υπολογισμούς θωράκισης Ιδανικά, το εργαστήριο PET με υψηλό φόρτο θα έχει πλέον του 1 χώρου πρόσληψης. Μετά την παραμονή πρόσληψης, ο ασθενής αδειάζει την ουροδόχο κύστη του. Η ραδιενέργεια που περιέχεται είναι περίπου 15% της χορηγηθείσας. Συνιστάται ιδιαίτερο W.C.για τους ασθενείς του εργαστηρίου PET

14 Τυπικός χώρος PET/CT απεικόνισης Ο ασθενής παραμένει στον χώρο της απεικόνισης για min Αν οι ασθενείς παραμένουν σε χώρο αναμονής μετά την εξέταση για αρκετό χρόνο, θα γίνουν και εκεί υπολογισμοί ακτινοπροστασίας Για όλες τις περιοχές γειτονικές προς το PET εργαστήριο γίνονται υπολογισμοί θωρακίσεων. Σ αυτές περιλαμβάνονται και χώροι επάνω ή κάτω από το PET εργαστήριο

15 Αποστάσεις χρήσιμες στους υπολογισμούς θωράκισης χώρος πρόσληψης- Παραμονής ή Χώρος εξετάσεων PET απόσταση οροφής (

16 εδομένα διάδοσης για φωτόνια 511 kev Παράγων διάδοσης Σταθερές Υπολογισμών Υλικό Θωράκισης Μόλυβδος (Pb) beton Ατσάλι

17 F-18 FDG PET μελέτες: PET Παράγοντες Έκθεσης Βάσει της αναφοράς του AAPM δεχόμεθα τις παρακάτω προϋποθέσεις: γ- σταθερά: : 0.57 R m 2 /mci hr Σταθερά ρυθμού δόσης: : 0.55 rem m 2 /mci hr ή: : msv / MBq hr σε 1 m Φόρτος εργασίας: : ασθενείς/ ημέραx5 ημέρες/εβδομάδα εβδομάδα Φόρτος Ισοτόπου: Χορηγούνται 15 mci (555 MBq)/ ασθενή με χρόνο πρόσληψης 60 min Εργάσιμες ώρες : 40 ώρες / εβδομάδα

18 Χορήγηση ραδιοφαρμάκου PET Ο ασθενής είναι η πρωτογενής πηγή ακτινοβολίας Το σώμα του ασθενούς απορροφά κάποια από την ακτινοβολία εξαϋλωσης ο ρυθμός δόσης από τον ασθενή μειώνεται κατά ένα παράγοντα 2 ή και περισσότερο η μέση μέγιστη τιμή στο 1 m από τον ασθενή αμέσως μετά την χορήγηση είναι 3.0 μgy/h/37mbq ιανεμητής χορηγούμενων δόσεων Φύλαξη/μεταφορά δόσεων

19 Χορήγηση ραδιοφαρμάκου PET Ραδιενεργός διάσπαση: Οι PET ιχνηθέτες έχουν μικρό 1/2. Επομένως Τ 1/2 Η απορροφούμενη δόση/ώρα είναι μικρότερη από το γινόμενο του ρυθμού δόσεως επί τον χρόνο η ολική δόση ακτινοβολίας που δέχεται το προσωπικό από τον ασθενή- πηγή σε χρόνο T, D(T), είναι μικρότερη κατά ένα υπολογιζόμενο παράγοντα: Προστασία προσωπικού κατά την χορήγηση Θωράκιση σύριγγας, εκ βολφραμίου, για 511ΚeV για το F-18: αντιστοιχεί: 30 minutes = minutes = minutes = 0.76

20 Εξασθένηση 1Ci F-18 εντός 8 ωρών

21 Πλεονέκτημα Βολφραμίου ως υλικό θωράκισης ΡΕΤ

22 Αποτελεσματικότητα θωράκισης με μόλυβδο 1 ΗVL Μολύβδου για θωράκιση Tc99m αφήνει την διέλευση του 95% της ακτινοβολίας από F-18

23 Υπόκεινται στις θεωρήσεις του ALARA Οι τεχνολόγοι που είναι κοντά στον ασθενή δέχονται τις μεγαλύτερες δόσεις από έκθεση : Ραδιενεργές εγχύσεις Τοποθέτηση του ασθενούς Κατά την εξέταση Πιθανή η ανάγκη υψηλότερης θωράκισης σε κάποιες θέσεις, για την εξισορρόπηση της αναπόφευκτης έκθεσης του προσωπικού κοντά στους ασθενείς Επίπεδα δόσεων σε ελεγχόμενες περιοχές Κινούμενη Θωράκιση Φορητά μολύβδινα προστατευτικά είναι αποτελεσματικά στην θωράκιση των ασθενών στον χώρο πρόσληψης

24 Συστήματα PET/CT

25 Εγκατάσταση PET/CT Η θωράκιση για το CT του συστήματος PET/CT είναι σχεδόν η ίδια όπως για κάθε εγκατάσταση CT Αν το σύστημα CT χρησιμοποιείται μόνον για απεικόνιση σύντηξης PET/CT, ο φόρτος εργασίας του CT θα είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόνομη μονάδα CT Το HVL για τις τεχνικές CT που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρότερο από αυτό για τα φωτόνια 511 kev. Χώρος θωρακισμένος για PET είναι απίθανο να χρειάζεται πρόσθετη θωράκιση για το ενσωματωμένο CT

26 Για τους τοίχους θα χρειασθεί 1.2 έως 2.2 cm Pb Oι πόρτες θα απαιτήσουν 0.5 έως 1.3 cm Pb. Το παράθυρο επικοινωνίας από μολυβδύαλο ή ακρυλικό θα εφαρμόζει στους τοίχους. ΧΩΡΟΙ PET υπολογισμοί θωράκισης χειριστήριο Παράθυρο επικοινωνίας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ενδεικτικά mm Pb W.C Σύστημα απεικόνισης 6.95 ιάδρομος 7.54 Πόρτα στον διάδρομο 5.90 Χώρος προετοιμασίας 11.5 Πόρτα στον διάδρομο 6.95 Θερμό Εργαστήριο Τοίχοι τουαλέτας PET 8.17

27 συμπέρασμα Θωρακίσεις για PET υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις θωράκισης του CT σε μονάδες PET/CT Η έκθεση του προσωπικού δεν ξεπερνά τα μέγιστα επιτρεπτά όρια εργαζομένων Επιβάλετται συστηματική οσιμέτρηση του προσωπικού Τυπικά η θωράκιση θα είναι τουλάχιστον 1.2 cm Pb στους τοίχους με 0.5 to 1.2 cm Pb στις πόρτες. Θωράκιση πιθανώς να απαιτείται στην οροφή και το δάπεδο του χώρου πρόσληψης και απεικόνισης Το CT και ο ασθενής πρέπει να θεωρηθούν ως οι πηγές έκθεσης προσωπικού και πληθυσμού.

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens H ελαχίστη ακτινοβολία για να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα εικόνας Τo κύμα είvαι από τα πιo o oικείαo σε μας φυσικά φαιvόμε όμεvα. Καθέvας ας έχει παρατηρήσει κύματα στη θάλασσα, κι όλoι έχoυμε θαυμάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT a Νταλιάνης Κ., a Μαλαμίτση Ι., a Γώγου Λ., Βλάχου Φ, a Ανδρέου Ι., a Λουϊζη Α., b Γεωργίου Ε., a., a Πρασόπουλος Β.. * a Τμήμα PET/CT, Διαγνωστικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

μιας χημικής ουσίας. Θα πρέπει όμως η ουσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά. Το 99m Tc ένας από τους πιο διαδεδομένους ιχνηθέτες

μιας χημικής ουσίας. Θα πρέπει όμως η ουσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά. Το 99m Tc ένας από τους πιο διαδεδομένους ιχνηθέτες Ιδιότητες ραδιοφαρμάκου Ασφαλής χορήγηση ραδιοφαρμάκου Ασφάλεια για τον ασθενή και μη τοξικότητα για τον οργανισμό. Η ποσότητα της χημικής ουσίας που χορηγείται για να έχουμε την επιθυμητήδόσηναείναιμικρήώστεναμηνέχουμεπρόβληματοξικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά Χρήση του πακέτου λογισµικού προσοµοίωσης GATE µε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του κλινικού απεικονιστικού PET συστήµατος της Siemens Biograph 6 και την βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου χορήγησης ραδιενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ο ρόλος του νοσηλευτή στο διαγνωστικό τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής της Βλάχμπεη Μαρίας Ιούνιος 2014 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Βογιατζή (Επιτροπή Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας) Θέµα παρέµβασης: «Ραδιενεργά νοσοκοµειακά απόβλητα»

Στ. Βογιατζή (Επιτροπή Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας) Θέµα παρέµβασης: «Ραδιενεργά νοσοκοµειακά απόβλητα» Στ. Βογιατζή (Επιτροπή Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας) Θέµα παρέµβασης: «Ραδιενεργά νοσοκοµειακά απόβλητα» Ακούω εδώ και αρκετή ώρα τους άλλους οµιλητές και αναφέρονται στην ανάγκη για το εκπαιδευµένο προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 2003-04 04 1 Η ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µετρείται σε µονάδες του ηλεκτρονιοβόλτ (ev), ορίζετα:ι: η ενέργεια που προσλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ενέργεια 1. Η γλυκόζη η οποία χρησιμοποιείται και στην ενδοφλέβια διατροφή, οξειδώνεται κατά την αντίδραση:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Ιουλία Μαλαμίτση Πυρηνικός Ιατρός Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Χ.Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ: Ιατρική Ακτινοφυσική Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κροντηράς Χρ., Αντιπρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Παπαδοπούλου Χρ., Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Κεφάλαιο 1 Το αντικείµενο 1 το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Αντικείµενο της Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι οι τεχνολογικές εφαρµογές της Πυρηνικής Φυσικής. Αντικείµενο του πυρηνικού µηχανικού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Ραδιενεργές διασπάσεις Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Νουκλίδια Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων ή/και νετρονίων ονοµάζονται νουκλίδια. Υπάρχουν 1500 περίπου νουκλίδια (φυσικά +τεχνητά). Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 2 Εισαγωγή Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα