A L A R A. Μαρία Λύρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A L A R A. Μαρία Λύρα"

Transcript

1 A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας ίσο με με 3.1mSv Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2008 Report. UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York, 2010.

3 Δοσιμετρία της Δράσης της Ακτινοβολίας; Το αντικείμενο της Δοσιμετρίας είναι η ποσοτική καταγραφή της αλληλεπίδρασης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας με το αντικείμενο (ιστός) που εκτίθεται σ αυτήν, με στόχο την συσχέτιση με το αποτέλεσμα (βιολογικό) επί αυτού Όρια Δόσεων όριο ενεργού δόσεως επαγγελματικά εκτιθεμένων: 20 msv/yr όριο ενεργού δόσεως πληθυσμού: 1 msv/yr

4 Είναι αρκετή η γνώση της Έκθεσης στην Ακτινοβολία για τον υπολογισμό του αποτελέσματος της δράσης αυτής;;

5 ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΟΣΗ Με την ιοντίζουσα ακτινοβολία μεταφέρεται στους ιστούς ενέργεια που προκαλεί ηλεκτρικές και χημικές αλλαγές. Η ενέργεια που εναποτίθεται σε μάζα ιστών είναι η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΗΕνέργεια(Ε) που εναποτίθεται στην μονάδα μάζας(m) είναι ίση με 1Gy Για να συνεκτιμηθεί η ποιότητα της ακτινοβολίας που δρα (ακτίνες χ γ, σωμάτια α β ήνετρόνια) η απορροφούμενη δόση πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή ποιότητος της ακτινοβολίας Q Μερικοί ιστοί είναι πιο ευαίσθητοι στις ακτινοβολίες από άλλους και η ισοδύναμηδόσηπολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα βαρύτητας W κάθε ιστού για να δώσει την ΕΝΕΡΓΟ ΔΟΣΗ

6 ΗΕνεργόςΔόση βοηθά στην σύγκριση του κινδύνου μεταξύ διαφορετικών διαγνωστικών μεθόδων με χρήση ακτίνων χ ή γ και ραδιοϊσότοπα Η ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΟΣΗΣ ΕIΝΑΙ ΤΟ Sievert 1Sv=1Joule/kg (ιδιο με το Gy) To Sv ορίζεται ως το γινόμενο: O Της απορροφούμενης δόσης o Του συντελεστή ποιότητος o και παραγόντων (βαρύτητος) ακτινευαισθησίας των ιστών O συντελεστής ποιότητας για την ακτινοβολία χ είναι 1. Ο παράγων ακτινευαισθησίας του μαστού είναι 0.12

7 ΗμέσηΕνεργόςΔόσηαπότοφυσικόυπόστρωμαείναιπερίπου 3.1 msv ανά έτος.. H μέση ενεργός δόση από 2 λήψεις μαστογραφίας είναι 0.56 msv από αναλογική με φιλμ ή 0.44 msv από ψηφιακή μαστογραφία και ισοδυναμεί περίπου με 2 μήνες ακτινοβολία ακτινοβολία περιβάλλοντος

8 Μέση Αδενική Δόση [Mean Glandular Dose ] MGD Ορίζεται ως η Μέση Δόση στον αδενικό ιστό του μαστού. Η Μέση Αδενική Δόση είναι ειδική ποσότητα Δόσης που χρησιμοποιείται στην Μαστογραφία Η υπόθεση θεωρεί ότι ο αδενικός ιστός και όχι ο λιπώδης επιβαρύνεται από την Έκθεση στην Ακτινοβολία Οι παραλλαγές του μεγέθους του μαστού και της κατανομής του αδενικού ιστού, καθιστούν πολύ δύσκολο τον καθορισμό της δόσης σ αυτόν MGD υπολογίζεται με τον προσδιορισμό της Έκθεσης επιφάνειας εισόδου και παράγοντες σχετικούς με το μέγεθος, την σύσταση του μαστού και τα χαρακτηριστικά της δέσμης των ακτίνων Χ όπως καθορίζονται από το υλικό ανόδου, το φίλτρο, τα kv

9 Βελτιώσεις στην μείωση της Δόσης στην Μαστογραφία

10 Παράμετροι της Μαστογραφίας ΗΠΑΡΟΧΗ Ρυθμίσεις των Kv Ο ηθμός της δέσμης Ο καθορισμός του πεδίου της δέσμης Radiation grid /αντιδιαχυτικό διάφραγμα [περιορισμός της σκεδαζομένης ακτινοβολίας] Είναι παράμετροι-κλειδιά που επιρρεάζουν την Έκθεση στην ακτινοβολία και την Ποιότητα της εικόνας

11 MGD, Μέση αδενική δόση ανά λήψη, MGD συναρτήσει του πάχους μαστού υπό συμπίεση Μετρήθηκε με υλικό ισοδύναμο με 50% αδενικό ιστό και 50% λίπος,, for 38 κλασσικούς μαστογράφους. Σε 38 μονάδες αναλογικής μαστογραφίας (Screen Film Mammography [SFM]) Hendrick R E Radiology 2010;257:

12 Αύξηση της αδενικής Δόσης με το συμπιεσμένο πάχος μαστού Μικρότερη η επιβάρυνση σε μαστούς με πρόσθεση στα μεγάλα πάχη

13 Τα αποδεκτά όρια ακολουθούνται και στην Ελλάδα Τα επιθυμητά όρια που είναι και κατορθωτά βρέθηκε να ικανοποιούνται σε 5 μεγάλες μονάδες απεικόνισης μαστού στην Ελλάδα

14 Η ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1) Χρησιμοποιείται ένας αριθμός διαφορετικών τεχνικών για την λήψη της Μαστογραφίας π.χ. του δυναμικού της λυχνίας ή την γωνία της πλάγιας λοξής (MLO) λήψης (2) Σε μελέτη* μέτρησης της δόσης MGD σε κέντρα μαστού: Οι Τιμές της μέσης αδενικής δόσης MGD μεταξύ των μονάδων μαστού διέφεραν περίπου κατά 30% κυρίως λόγω των διαφορετικών τεχνικών και της συμπίεσης του μαστού. Η ΜέσηMGD ανά έκθεση υπολογίσθηκε σε 1.35 mgy: 1.21 mgy για την πρόσθια προβολή και 1.50 mgy για την πλάγια λοξή MLO προβολή. Οι τιμές MGD από όλα τα κέντρα που συμμετείχαν ήταν πολύ κάτω από το όριο των 2 mgy που έχουν καθιερώσει διεθνείς οργανισμοί. Οσον αφορά την γωνία πλάγιας προβολής MLO χαμηλότερες τιμές MGD μετρήθηκαν για μικρές γωνίες (30 )και μεγάλες γωνίες (60 ). Υψηλότερες τιμές Δόσης Μαστού MGD καταγράφηκαν σε μεσαίες γωνίες (40 55 ). *V Tsapaki et al- 2008

15 CR Ψηφιακή Μαστογραφία με πινακίδες φωσφόρου Κασσέτες Μαστογραφίας υψηλής ανάλυσης 20 pix/mm Οι ανιχνευτές Φωσφόρου σε μορφή βελόνης έχουν μεγάλη απόδοση DQE άρα υψηλής ποιότητος εικόνα και δυνατότητα μείωσης της Δόσης το λογισμικό πραγματοποιεί σταθεροποίηση και φιλτράρισμα της εικόνας. Ο χρήστης επεξεργάζεται την αντίθεση και την αμαύρωση της εικόνας, μπορεί να προσθέσει επιπλέον ενδείξεις ή προκαθορισμένα κείμενα, και να συνθέσει δυο ή παραπάνω εικόνες για εκτύπωση σε ένα φιλμ. τ Η εικόνα, μετά από χρήση σύγχρονων αλγορίθμων, έρχεται στον σταθμό εργασίας σε πολύ υψηλό, ποιοτικά, επίπεδο και χρειάζεται ελάχιστη ρύθμιση από τον χειριστή. Έτσι ελαχιστοποιείται ο χρόνος επεξεργασίας των εικόνων και η ποιότητα της εικόνας είναι υψηλή.

16 .. Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Τεχνολογίας Δυναμικό Εύρος Χαρακτηριστική Καμπύλη Κλίμακα Δυναμικού Εύρους Film ~ : 1 Contrast Low Ηλεκτρονικό Δυναμικό Εύρος ~ ,000 : 1 Δυναμικό Εύρος Εκθεσης > 200 : 1 Optical Density High Log Signal Very Low Low Med. High Log Relative Exposure Log Relative Exposure

17 Detective Quantum Efficiency Απόδοση ανίχνευσης φωτονίων Περιορισμόςτηςεπιπλέον περιττής Δόσης με την δημιουργία χαρτών μαστογραφιών συναρτήσει του μεγέθους Υψηλή απόδοση [DQE] του ψηφιακού συστήματος Μειώνει την ολική Δόση

18 Ψηφιακή Μαστογραφία : Ερευνά το πολύ μικρό με μικρότερη δόση Η Λαμπρότητα και η Αντίθεση της απεικόνισης είναι ανεξάρτητες από την Έκθεση κατά την λήψη Μόνον ο Θόρυβος της εικόνας αλλάζει με την Έκθεση μειωμένος θόρυβος λόγω αυξημένης Έκθεσης οδηγεί σε πιθανότητα αύξησης της Δόσης DR ανιχνευτής Ιωδιούχου Καισίου ή Σεληνίου μειώνει σημαντικά την δόση της ασθενούς. στην DR και CR τεχνική μαστογραφίας

19 Συνδυασμός υλικού Ανόδου/ηθμού Ψηφιακή Μαστογραφία Μελέτη σύγκρισης της Μέσης Αδενικής Δόσης (ΜGD) με ψηφιακό σύστημα μαστογραφίας [full field digital mammography] με ανιχνευτή άμορφου Σεληνίου και με συνδυασμούς των υλικών ανόδου/ηθμού Mo/Mo, Mo/Rh και W/Rh έδειξε ότι ο συνδυασμός W/Rh μειώνειτηνδόσηστομαστόχωρίςαπώλειεςστην ποιότητα της εικόνας για όλα τα πάχη μαστών. Το εύρος μείωσης της Δόσης κυμαίνεται από 28% για μέσο μαστό 4cm CBT σε 66% για παχύ λιπώδη μαστό

20 Χρήσιμη η αλλαγή από τους αναλογικούς στους ψηφιακούς μαστογράφους

21 Δόσεις από ψηφιακούς Full Field Digital Mammography [CR και DR]

22 Η τομοσύνθεσις με την δημιουργία τομών αποκαλύπτει πληροφορίες από επιπροβαλλόμενους ιστούς. Τομοσύνθεσις Όμως Τα πλεονεκτήματα της Τομοσύνθεσις κερδίζονται με το τίμημα της έκθεσης της ασθενούς σε περίπου διπλάσια ακτινοβολία από μια τυπική ψηφιακή μαστογραφία κατά το FDA (foods and drugs administration, US) Η Τομοσύνθεσις βελτιώνει την ακρίβεια ανίχνευσης καρκίνου του μαστού.

23 Μαστογραφία σε απεικόνιση 3 διαστάσεων 3D Mενέεςτεχνικές3D ψηφιακής μαστογραφίας απεικονίζεται ο μαστός απ ευθείας από3 κλασσικές λήψεις με πινακίδες και γυαλιά Ενώ η Τομοσύνθεσις μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός Ακτινογραφίας και Αξονικής Τομογραφίας: Ένας μικρός αριθμός προβολών (συνήθως 10, σε εύρος + 15 μοιρών συνδυάζεται για των υπολογισμό 3D εικόνων. ηδόσηείναισημαντικά μικρότερη από την επιβάρυνση στην τομοσύνθεση

24 Ο επαναληπτικός έλεγχος με μαστογραφία είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την ανίχνευση πολύ μικρών, μηψηλαφητώνκαρκίνωντουμαστού. Συνοπτικά Είναι εξέταση που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ζωής και έχει ένα μικρό κίνδυνο καρκινογένεσης λόγω της αδενικής Δόσης στους 2 μαστούς ΗμέσηαδενικήΔόση(MGD) σε mgy, που επιβαρύνει την εξεταζόμενη για την δημιουργία της βέλτιστης απεικόνισης σε αναλογικό και ψηφιακό μαστογράφο είναι Πρόσθια ψηφιακή λήψη : 1.23 mgy Πλάγια λοξή ψηφιακή : 1.28 mgy Πρόσθια αναλογική : 2.10 mgy Πλάγια λοξή αναλογική : 2.25 mgy

25

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens H ελαχίστη ακτινοβολία για να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα εικόνας Τo κύμα είvαι από τα πιo o oικείαo σε μας φυσικά φαιvόμε όμεvα. Καθέvας ας έχει παρατηρήσει κύματα στη θάλασσα, κι όλoι έχoυμε θαυμάσει

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΑΤΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Η ασφαλής χρήση των ακτινογραφιών στην οδοντιατρική άσκηση Κ. Τσιχλάκης: Μέλος της Επιτροπής Ειδικών για

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από την έκθεση σε ακτινοβολία κατά την άσκηση του επαγγέλματος

Κίνδυνοι από την έκθεση σε ακτινοβολία κατά την άσκηση του επαγγέλματος Copyright 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κίνδυνοι από την έκθεση σε ακτινοβολία κατά την άσκηση του επαγγέλματος Τριαντοπούλου X 1, Τσαπάκη Β 2 1. Ιατρός Ακτινολόγος, επιμελήτρια Α, τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, Κωνσταντοπούλειο

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE-CARLO, ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GATE

MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE-CARLO, ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GATE ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

European Recommendations

European Recommendations Ποιοτικός έλεγχος Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής European Recommendations Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Ιατρικής Α Εργ. Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδηγίες/ Συστάσεις από Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Εισηγήσεις στην ηµερίδα που οργάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ στο Makedonia Palace στις 09.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα