ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 22 Σεπτεµβρίου 2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 22 Σεπτεµβρίου 2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 22 επτεµβρίου 2014 υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 524/2014 Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΗΜΑΡΧΟ: ΤΑΝΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΕ ΡΟ: ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΚΡΥΩΝΑ ΕΥ ΟΞΙΑ το ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα 22 του µηνός επτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα το ηµοτικό υµβούλιο του ήµου Καβάλας συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την από 18 επτεµβρίου 2014 έγγραφη πρόσκληση έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς υµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Αγανικόλας Παράσχος, Βαρβέρης ηµήτριος, Βέρρος Αριστείδης, ρακονάκη Ευαγγελία, Ιωαννίδης Ηλίας, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καζανίδης ηµήτριος, Καλανταρίδης Ηλίας, Καρασαββίδης Ελευθέριος, Κελαϊδάκης Εµµανουήλ, Κλωνάρη Μαρία, Κουφατζής Χαράλαµπος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Μπαλτζίδου Βαρβάρα, Μπόνιας Ζήσης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χρυσόστοµος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πασχαλίδης Χρήστος, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, ιµιτσής Κωνσταντίνος, ωτηριάδης ωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τζατζάρης Θεόδωρος, Τουλκίδης ηµοσθένης, Τριανταφυλλίδης Χαράλαµπος, Τσανακτσής Φίλιππος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Φιλιππίδης Φίλιππος, Φιλόσογλου Γεώργιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χιώτη- Πρασσά Κυριακή και Κόγια Φωτεινή, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Βουδούρης Λεωνίδας, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Ζυγού. Πουρσαϊτίδης ηµήτριος, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Αµυγδαλεώνα. Α Π Ο Ν Τ Ε Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 21/2014 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Κιοσές Νικόλαος, Λυχούνας Μιχαήλ ΠΡΟΕΛΕΥΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Κελαϊδάκης Εµµανουήλ, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης µετά την υπ αριθ. 492/2014 Α Παππάς Λεωνίδας µετά την υπ αριθ. 495/2014 Α Φιλιππίδης Φίλιππος µετά την υπ αριθ. 507/2014 Α Ιωσηφίδου Αναστασία µετά την υπ αριθ. 527/2014 Α Ιωαννίδης Ηλίας µετά την υπ αριθ. 528/2014 Α Μιχαλάκης Χριστόδουλος µετά την υπ αριθ. 531/2014 Α Επανήλθαν: Φιλιππίδης Φίλιππος µετά την υπ αριθ.508/2014 Α Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρούσα η ήµαρχος κ. ήµητρα Τσανάκα (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 33ο θέµα: «ιαγραφή οφειλών», ανέγνωσε την υπ αριθ /2014 εισήγηση της ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: ας στέλνουµε αναλυτική και αιτιολογηµένη κατάσταση οφειλετών του ήµου Καβάλας και παρακαλούµε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή ή µη των κατωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (Κ Κ): Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩ ΙΚΟ ΤΕΛΟ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΤΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΟΜΗΝΟ ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΚ7827/ ,00 30, ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 50 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Η ΟΦΕΙΛΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 97/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΌΤΙ ΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 2

3 3 4 5 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΠΟΥΡΑΪΤΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΠΑΚΤΗ ΟΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΙΓΙΝ Η ΒΑΙΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΝΑΤΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΚ7827/358 6 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ 360, ,00 40, ΠΟΕ 458,64 458, ΠΟΕ 152, ΠΟΕ 23,52 176,40 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΜΕΝΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ(10/ 114-1/ ) ΑΠΌ ΤΗΝ /ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΤΙ ΤΗ ΑΡΙΘΜ. 548/2006 Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ στις ΜΕΧΡΙ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ (05/3812-1/ ) ΑΠΌ ΤΗΝ /ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΌΤΙ ΚΑΤΆ ΕΤΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 150 Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ 3

4 ΑΓΟΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ 6 7 ΤΟΤΟΠΟΥ ΛΟ ΛΑΖΑΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΡΟ ΚΟΜΟ ΤΟΥΡ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΚΗ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ5076/428 3Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ5076/657 3Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ5076/149 1 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ5076/285 0Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ5076/ ,75 131, , , ,00 340,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟΝ ΤΟΤΟΠΟΥΛ Ο ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΟΝ ΤΟΤΟΠΟΥΛ Ο ΛΑΖΑΡO ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩΝ ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ 4

5 ΚΕΛΑΪ ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΜΑΚΡΗ ΑΒΒΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΛΑΝΙ Η ΒΑΙΛΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΖΑΤΖΑΡΗ ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΗ8065/826 3 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΝ4468/293 5Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΝ4468/156 41Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΝΖΕ9057/115 03Γ 80, , ,00 160, ,00 80, , ,00 40,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΌΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΕΙ Ε ΠΩΛΗΗ ΤΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΌΤΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΑ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΑΡΙΘ / ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Κ.ΒΑ. ΑΕΒΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 417 ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΌΜΩ ΕΊΝΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 5

6 ΠΑΝΙΟΥ ΟΦΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΟΡ ΑΝΗ ΚΑΠΑΚΤΟΓ ΛΟΥ.- ΦΙΛΙΠΠΙ Η Α. ΟΕ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΛ ΑΡΙ Ο Υ ΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΝ8485/213 2Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΝ8485/121 21Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΡ4751/486 5Γ , ,00 60, ,00 100, ,00 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΤΖΑΤΖΑΡΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΟΙΚ.ΤΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦΩ ΑΠΌ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚ.ΤΑΦΟΥ ΤΙ 2/5/2012. ΕΠΕΙ Η ΌΜΩ ΕΙΧΕ ΥΟ ΕΓΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ, ΚΑΘΥΤΕΡΗΕ Η ΤΑΥΤΟΠΡΟΩ ΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΤΑ Η ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ ΤΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΩΗ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΟΥ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ. 6

7 15 16 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΕΥΡΟΚΟΜΟ ΕΝΟΙΚΙΑΕΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΕ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΡ4751/119 08Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΡ4751/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΡ4751/108 20Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΡ4751/598 9Γ ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτούµ ενων ακινητων ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτούµ ενων ακινητων ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΚ7243/2853 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΚ7243/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ , , ,00 300, , ,06 49, , ,00 ΗΛΩΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤ ΗΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩΝ ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ 7

8 ΙΚΚ7250/ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΚ7250/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΟ6483/800 4 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΟ6483/827 6 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΚ7243/8225 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΝ6406/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΚ7243/8425 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/055 06Α , , , ,00 510,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗ ΑΡΙΘΜ.290/201 2 ΕΚΘΕΗ ΗΛΩΕΩ ΑΠΟΠΟΙΗΕΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗ ΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ 8

9 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/065 02Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/068 67Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/062 23Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/772 7Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/147 38Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/149 78Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/141 32Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/143 38Α , ,00 κ.ρο ΙΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΤΑΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ Ο ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1847 ΚΑΙ 1848 ΤΟΥ ΑΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤ Ε ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΑ.(ΑΡΘ ΡΟ 174 παρ.α ΤΟΥ Ν.3463/2006) 9

10 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/142 99Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/132 72Α ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/152 53Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/172 3Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/147 3Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/130 97Β ,00 10

11 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/137 13Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/132 98Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/252 3Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/124 09Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/123 95Β , ,00 11

12 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/109 13Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/110 96Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/110 96Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/113 39Β ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/001 4Γ 12

13 13 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/175 8Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/171 1Γ ,00 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/375 7Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/391 7Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/393 4Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΖ6213/087 62Γ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 1.020, ΛΑΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΠΌ ΜΙΘΩΜΑΤΑ ΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΥΛΙΝ ΡΟΜ ΥΛΟ) ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗ ΑΡΙΘΜ.121/200 9 ΕΚΘΕΗ ΗΛΩΕΩ ΑΠΟΠΟΙΗΕΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ

14 19 20 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΡΑΜΠΑΤΖ Η ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΟΥΛΤΑΝΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΟΡ ΑΝΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΠΌ ΜΙΘΩΜΑΤΑ ΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΥΛΙΝ ΡΟΜ ΥΛΟ) Μισθωµατα ακινήτων κοινότητας Αµυγδαλεώνα 416 ΝΕΚΡ_ , , ,00 414, , ,00 40,00 ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ Ν κ. ΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΡΕΑ ΛΑΦΤΗ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1847 ΚΑΙ 1848 ΤΟΥ ΑΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤ Ε ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΑ. ( ΑΡΘΡΟ 174 παρ α ΤΟΥ Ν.3463/2006) ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ο ΜΗΝΑ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΙΟΥ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:15939/ ΥΜΦΩΝΗΤΙΚ Ο ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΙΘΩΗ ΤΟΥ ΗΜ.ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΟΤΟΜΟ Υ ΜΥΡΝΗ ΤΟΝ ΑΜΥΓ ΑΛΕΩΝ Α ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 685 ΥΓ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΚΑΝ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ

15 ΑΝ ΡΕΑ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΧΑΑΠΗ ΑΝ ΡΙΑΝΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΒ ΗΜΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΩ ΚΩΝ/ΝΟ 3293 ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων ,00 17,00 ΤΚΝ , , ,00 95, , , ποε 185, ,00 ΧΡΗΗ ,00 35,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 1178 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΦΕΙΛΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 37/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 909 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Ο ΤΑΦΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΕΒΙΩΑΝ.Ε ΠΑΝΗΛΘΕ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΤΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 550 ΥΓ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚ ΑΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΤΙ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ 15

16 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΙΤΙΟΥ Η ΒΑΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΒΡΑΝΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΖΙΓΝΕΛΗ ΕΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΤΟΛΟ ΧΡΙΤΟ ΟΥΛΟ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΝΗΗ4242/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΥ355/ ΤΕΛΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΤ ΩΝ ΕΟ ΩΝ , ,00 ΧΡΗΗ , , , , , ,00 300,00 80, ,00 75, ,67 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 395 Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΚΑΝ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΛΑΝΘΑΜΕΝΩ Ν ΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΛΑΝΘΑΜΕΝΩ Ν ΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΗΛΩΗ ΤΗ Ι ΙΑ ΌΤΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗ ΜΟΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ 16

17 28 29 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΚΙΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΧΕΡΒΑΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΟ ΤΕΛΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΤ ΩΝ ΕΟ ΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡ ΕΥΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΥΚΜ6591/ , , ,01 287, ΠΟΕ 568,26 568,26 80,00 Ο ΑΠΌ ΥΠΕΥΘΥΝ Η ΗΛΩΗ ΛΟΓΙΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΤΗ ΜΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΧΩΡΙΜΟ ΑΠΌ ΆΛΛΗ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗ ΤΑ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Υ ΡΟΝΟΜΕΑ ΠΟΛΥΤΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗ ΧΡΕΩΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΚΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΩΤΟΥ : ΤΑΚΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ.Τ Ο ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΙΛΟΝΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗ /ΝΗ 17

18 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ AVIS RENT A CAR ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΖΖΥ5822/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΖΗ1358/0393 Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΙ1364/6070 Γ8 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΒ7704/7667 Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΒ9424/7712 Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΚ5659/0933 9Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΖ7610/1173 6Γ ,00 20, , , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΩΗ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΟΥ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΧΩΝΕΥΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OLYMPIC- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ. ΧΡΕΩΗ Ε ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18

19 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΙ1079/1244 3Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΚ5312/0862 0Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΖΖ5068/0939 1Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΒ9766/1141 0Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΒ8024/1385 5Γ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΗ5768/085 6 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΒ2115/0292 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΙΗΗ5768/ , ,00 580,00 19

20 32 33 ΑΪΒΑΖΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΙΝΤΩΝΗ Π. & ΙΑ Ο.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ ΩΝ ΝΕΚΡ_ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΑΗΚ9590/216 4 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΡΜΤ1299/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΝ9769/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ , , , , , , , , , , ,00 365, , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 220 ΥB ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΘΥΡΙ Α ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩΝ ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ 20

21 ΚΒΝ9765/ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΒΑΡ ΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟ 5359 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ7235/ Κατάληψη Κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων Κατάληψη Κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων 300, ΜΑΙΟ 187, ΜΑΙΟ 187,50 375,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΙ ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ EUROLEASE FLEET SERVICES ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ EGG EYROBANG ERGASIA ΗΡΑΚΛΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΝΙΗ2300/2812 ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΝZO9894/ B ΑΤΥΝΟΜΙΑ IEE7149/3455 B ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΝZO9894/ ΑΤΥΝΟΜΙΑ NHE1349/ ,00 20,00 120,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΓΙΑ ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩΝ ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩΝ ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 21

22 38 39 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΡΑΚΑΗ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙΑ NHE1349/ ,00 ΤΚΝ2012 1, , , ,00 91, , , , , , ,00 ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 64 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΩΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.1850/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 1348 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Ο ΤΑΦΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΕΛΦΗ ΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΒΕΝΤΖΟΥΡΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΟ 2006 ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΕΚΝΗ. ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Ο ΤΑΦΟ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΤΟ 22

23 40 41 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΖΑΜΤΖΗ ΟΦΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΛΑΚΑΡΙ ΟΥ ΚΡΥΤΑΛΙΑ Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων ΝΕΚΡ_ ΝΕΚΡ_ ΝΕΚΡ_ ΝΕΚΡ_ , ,00 647, ,00 20, , , , , , , , , , ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 17 ΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΑΥΤΉ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟ 2013, ΑΛΛΑ ΑΠΌ ΛΑΘΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΤΟΥ ΥΤΗΜΑΤΟ ΕΜΦΑΝΙΤΗΚ Ε ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ 2014, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ε ΥΠΗΡΕΙΑΚΗ ΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙ Α. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 453 ΥΓ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ Α ΕΡΦΙΑ ΤΗ Ω ΕΞΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ, 23

24 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΠΑΡΑΟΓΛΟ Υ ΕΥ ΟΚΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΜΠΑΛΑΡΑ ΧΡΗΤΟ ΧΡΥΑΝΘΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΑΤΥΝΟΜΙΑ NΙΗ5609/ , , , , ,00 453, , ,06 179, ,00 30, ,00 20,00 ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΤΙ ΤΕΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΠΕΒΙΩΑΝ Η Η,ΚΑΙ ΥΟ Α ΕΡΦΕ ΜΕ ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΗ 1918 ΚΑΙ 1926 ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ. ΠΛΗΡΩΕ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟ ΠΟΟ ΤΗ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ (0,5%), ΥΨΟΥ 340,88, ΒΑΕΙ ΤΟΥ Ν.4257/2014, ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΑΕΤΑ Ι 100% ΑΠΌ ΤΑ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ. ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.97/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗ /ΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ. 24

25 45 46 ΤΖΙΜΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙ ΩΤΙ Η ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΚΒΜ1970/088 11Β Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού προνοικακών επιδοµάτων , , ,0 0 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ.Τ Ο ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΧΑΛΗ ΜΑΛΑΘΟΥΝΗ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗ /ΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΠΟΦΑΗ 1827/ ΤΗ /ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ &ΑΘΛΗΤΙΜΟ Υ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΧΡΕΩΘΗΤΩ ΠΟΟΥ Ε 4 ΟΕΙ ΤΩΝ 300,00 ΚΑΙ ΝΑΙ ΟΗ ΤΩΝ 194,00 τη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό υµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010, 174 του Ν. 3463/06 και την ανωτέρω εισήγηση, ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την διαγραφή των κατωτέρω οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (Κ Κ) ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΚΩ ΙΚΟ ΤΕΛΟ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ 25

26 2 3 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΟΜΗΝΟ ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΠΟΥΡΑΪΤΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΚ7827/358 6 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΚ7827/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΚ7827/ , ,00 360, ,00 40,00 Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 50 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Η ΟΦΕΙΛΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 97/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΌΤΙ ΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΜΕΝ Α ΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 26

27 4 5 6 ΚΑΠΑΚΤΗ ΟΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΙΓΙΝ Η ΒΑΙΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΟΤΟΠΟΥ ΛΟ ΛΑΖΑΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΚΗ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΟΕ 458,64 458, ΠΟΕ 152, ΠΟΕ 23,52 176, ,75 131,75 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ(10/ 114-1/ ) ΑΠΌ ΤΗΝ /ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΤΙ ΤΗ ΑΡΙΘΜ. 548/2006 Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ στις ΜΕΧΡΙ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ (05/3812-1/ ) ΑΠΌ ΤΗΝ /ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΌΤΙ ΚΑΤΆ ΕΤΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 150 Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟΝ ΤΟΤΟΠΟΥΛ Ο ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΟΝ ΤΟΤΟΠΟΥΛ Ο ΛΑΖΑΡO ΤΟΥ 27

28 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 8 ΕΥΡΟ ΚΟΜΟ ΤΟΥΡ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΕΛΑΪ ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ5076/42 83Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ5076/65 73Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ5076/14 91 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ5076/28 50Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ5076/28 55 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΗ8065/ , , ,00 340,00 80,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩ Ν ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΌΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΕΙ Ε ΠΩΛΗΗ ΤΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 28

29 ΜΑΚΡΗ ΑΒΒΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΛΑΝΙ Η ΒΑΙΛΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΖΑΤΖΑΡΗ ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΠΑΝΙΟΥ ΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΟΡ ΑΝΗ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ4468/293 5Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ4468/156 41Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΝΖΕ9057/115 03Γ ,00 80,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΌΤΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ. 160, ,00 80, , ,00 40, ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΑ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΑΡΙΘ / ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Κ.ΒΑ. ΑΕΒΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 417 ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΌΜΩ ΕΊΝΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΤΖΑΤΖΑΡΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΟΙΚ.ΤΑΦΟΥ 29

30 13 14 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΠΑΚΤΟ ΓΛΟΥ.- ΦΙΛΙΠΠΙ Η Α. ΟΕ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΛ ΑΡΙ ΟΥ ΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ8485/213 2Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ8485/121 21Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΡ4751/486 5Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΡ4751/119 08Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΡ4751/ ,00 60, ,00 100,00 ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚ Ε ΕΓΓΡΑΦΩ ΑΠΌ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚ.ΤΑΦΟΥ ΤΙ 2/5/2012. ΕΠΕΙ Η ΌΜΩ ΕΙΧΕ ΥΟ ΕΓΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ, ΚΑΘΥΤΕΡΗ Ε Η ΤΑΥΤΟΠΡΟΩ ΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΤΑ Η ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ ΤΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΩΗ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΟ Υ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ,00 40,00 80,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΛΑΝΘΑΜΕΝ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΗΛΩΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 30

31 175Β ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΕΥΡΟΚΟΜ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΕΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΕ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΡ4751/108 20Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΡ4751/598 9Γ ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτού µενων ακινητων ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτού µενων ακινητων ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΚ7243/285 3 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΚ7243/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΚ7250/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΚ7250/ ,00 300, , ,06 49, , , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤ ΗΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Υ ΕΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩ Ν ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ 31

32 06 17 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟ ΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΟ6483/800 4 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΟ6483/827 6 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΚ7243/822 5 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ6406/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΚ7243/842 5 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/055 06Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/065 02Α , , ,00 510,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗ ΑΡΙΘΜ.290/201 2 ΕΚΘΕΗ ΗΛΩΕΩ ΑΠΟΠΟΙΗΕΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗ ΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ κ.ρο ΙΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 32

33 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/068 67Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/062 23Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/772 7Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/147 38Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/149 78Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/141 32Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/143 38Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/142 99Α , ,00 ΥΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΤΑΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1847 ΚΑΙ 1848 ΤΟΥ ΑΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤ Ε ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΑ.(ΑΡ ΘΡΟ 174 παρ.α ΤΟΥ Ν.3463/2006) 33

34 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/132 72Α ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/152 53Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/172 3Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/147 3Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/130 97Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/137 13Β ,00 34

35 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/132 98Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/252 3Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/124 09Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/123 95Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/109 13Β , ,00 35

36 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/ Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/110 96Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/110 96Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/113 39Β ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/001 4Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/175 8Γ 36

37 18 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΛΑΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/171 1Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/375 7Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/391 7Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/393 4Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΖ6213/087 62Γ 02. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚ ΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩ Ν ΑΠΌ ΜΙΘΩΜΑΤ Α ΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΜΥΛΟ) 02. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚ ΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩ Ν ΑΠΌ ΜΙΘΩΜΑΤ Α ΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΜΥΛΟ) , , , ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗ ΑΡΙΘΜ.121/200 9 ΕΚΘΕΗ ΗΛΩΕΩ ΑΠΟΠΟΙΗΕΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ Ν κ. ΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΡΕΑ ΛΑΦΤΗ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1847 ΚΑΙ 1848 ΤΟΥ ΑΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤ 37

38 19 20 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΡΑΜΠΑΤ ΖΗ ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΟΥΛΤΑΝΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΟΡ ΑΝΗ Μισθωµατα ακινήτων κοινότητας Αµυγδαλεώνα 416 ΝΕΚΡ_ 1.113, ,00 414, , ,00 40,00 Ε ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΑ. ( ΑΡΘΡΟ 174 παρ α ΤΟΥ Ν.3463/2006) ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ο ΜΗΝΑ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΙΟΥ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:15939/ ΥΜΦΩΝΗΤΙΚ Ο ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΙΘΩΗ ΤΟΥ ΗΜ.ΚΥΛΙΚΕΙ Ο ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΟΤΟΜΟ Υ ΜΥΡΝΗ ΤΟΝ ΑΜΥΓ ΑΛΕΩ ΝΑ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 685 ΥΓ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΚΑΝ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ

39 ΑΝ ΡΕΑ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΧΑΑΠΗ ΑΝ ΡΙΑΝΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΒ ΗΜΙΩΤ Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ 3293 ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων ,00 17,00 ΤΚΝ , , ,00 95, , , ποε 185, ,00 263,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 1178 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΦΕΙΛΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 37/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 909 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Ο ΤΑΦΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΕΒΙΩΑΝ.Ε ΠΑΝΗΛΘΕ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΤΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 550 ΥΓ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗ ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΤΙ

40 ΧΡΗΗ , ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΩ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΙΤΙΟΥ Η ΒΑΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΒΡΑΝΑ ΤΑΥΡΟΥΛ Α ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΤΟΛΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΝΗΗ4242/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΥ355/ , ,00 ΧΡΗΗ , , , , , ,00 300,00 80, ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 395 Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΚΑΝ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΛΑΝΘΑΜΕΝ ΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΛΑΝΘΑΜΕΝ ΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΗΛΩΗ ΤΗ Ι ΙΑ ΌΤΙ ΕΝ 40

41 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 0452 ΤΕΛΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΤ ΩΝ ΕΟ ΩΝ 75, ,67 ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗ ΜΟΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΙΓΝΕΛΗ ΕΠΟΙΝΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΑΚΙΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΧΡΙΤΟ ΟΥΛ Ο ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕΛΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΤ ΩΝ ΕΟ ΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡ ΕΥΗ , , ,01 287, ΠΟΕ 568,26 568,26 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.Α ΕΙ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΌ ΥΠΕΥΘΥ ΝΗ ΗΛΩΗ ΛΟΓΙΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΤΗ ΜΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΧΩΡΙΜΟ ΑΠΌ ΆΛΛΗ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗ ΤΑ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Υ ΡΟΝΟΜΕΑ ΠΟΛΥΤΥΛΟ Υ ΠΕΡΙ ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗ ΧΡΕΩΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΚΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΩΤΟΥ : ΤΑΚΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. 41

42 ΧΕΡΒΑΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ AVIS RENT A CAR ΠΕΤΡΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΥΚΜ6591/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΖΖΥ5822/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΖΗ1358/0393 Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΙ1364/6070 Γ8 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΒ7704/7667 Γ 80, ,00 20, , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ.Τ Ο ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΙΛΟΝΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗ /ΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΩΗ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΟ Υ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΧΩΝΕΥΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OLYMPIC- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ. ΧΡΕΩΗ Ε ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42

43 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΒ9424/7712 Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΚ5659/093 39Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΖ7610/1173 6Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΙ1079/1244 3Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΚ5312/086 20Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΖΖ5068/0939 1Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΒ9766/1141 0Γ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΒ8024/1385 5Γ , ,00 43

44 32 33 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΪΒΑΖΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΙΝΤΩΝΗ Π. & ΙΑ Ο.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΗ5768/085 6 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΚΒ2115/0292 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΙΗΗ5768/173 8 ΝΕΚΡ_ ΑΤΥΝΟΜΙ ,00 580, , , , , , , , , , , ,00 365, ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 220 ΥB ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΘΥΡΙ Α ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ 44

45 ΩΝ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΒΑΡ ΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ Υ ΗΜΗΤΡΙΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ EUROLEASE FLEET SERVICES ΑΘΑΝΑΙΟ 5359 ΗΡΑΚΛΗ Α ΑΗΚ9590/216 4 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΡΜΤ1299/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ9769/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΝ9765/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ7235/ Κατάληψη Κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων Κατάληψη Κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΝΙΗ2300/281 2 ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΝZO9894/ B ,00 300, ΜΑΙΟ 187, ΜΑΙΟ 187,50 375, ,00 20,00 ΜΙΘΩΤΗΡΙΩ Ν ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΙ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΓΙΑ ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩ Ν ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 45

46 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ EGG EYROBANG ERGASIA ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΡΑΚΑΗ ΤΑΥΡΟΥΛ Α ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α IEE7149/3455 B ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΝZO9894/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α NHE1349/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α NHE1349/ ,00 160,00 ΤΚΝ2012 1, , , ,00 91, ,22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΜΙΘΩΤΗΡΙΩ Ν ΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΕ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 64 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΩΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.1850/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ 46

47 40 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΤΖΑΜΤΖΗ ΟΦΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων , , , , , , ,00 647, ,00 20,00 Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΚΝ 1348 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Ο ΤΑΦΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΕΛΦΗ ΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΙΑ ΒΕΝΤΖΟΥΡΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΟ 2006 ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΕΚΝΗ. ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Ο ΤΑΦΟ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΤΟ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 17 ΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΑΥΤΉ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟ 2013, ΑΛΛΑ ΑΠΌ ΛΑΘΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΤΟΥ ΥΤΗΜΑΤΟ ΕΜΦΑΝΙΤΗΚ Ε ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ 2014, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ε ΥΠΗΡΕΙΑΚΗ ΥΛΕΙΤΟΥΡΓ 47

48 ΙΑ ΛΑΚΑΡΙ Ο Υ ΚΡΥΤΑΛΙΑ 5840 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΠΑΡΑΟΓΛ ΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΧΡΥΑΝΘΟ ΝΕΚΡ_ ΝΕΚΡ_ ΝΕΚΡ_ ΝΕΚΡ_ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ ΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥ ΕΚ Ι ΟΜΕΝ Ω ΛΟΓΑΡΙΑΜ , , , , , , , , , , , , , ,00 453, , ,06 179,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΒΕΒΑ ΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ Ν ΌΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΙ Α ΦΥΛΑΞΗ ΟΤΩΝ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΑ 453 ΥΓ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ Α ΕΡΦΙΑ ΤΗ Ω ΕΞΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ, ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΤΙ ΤΕΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΠΕΒΙΩΑΝ Η Η,ΚΑΙ ΥΟ Α ΕΡΦΕ ΜΕ ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΗ 1918 ΚΑΙ 1926 ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ. ΠΛΗΡΩΕ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟ ΠΟΟ ΤΗ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ (0,5%), ΥΨΟΥ 340,88, ΒΑΕΙ ΤΟΥ Ν.4257/2014, ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΑΕΤ ΑΙ 100% ΑΠΌ ΤΑ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 48

49 ΩΝ ΤΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΜΠΑΛΑΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΖΙΜΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΑ ΓΙΩΤΙ Η ΠΟΛΥΚΑΡΠ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΤΥΝΟΜΙ Α NΙΗ5609/ ΑΤΥΝΟΜΙ Α ΚΒΜ1970/08 811Β Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού προνοικακών επιδοµάτων ,00 30, ,00 20, , ,0 0 ΙΠΛΟΧΡΕΩ Η. ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.97/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗ /ΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΛΩΗ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΌΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ.Τ Ο ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΧΑΛΗ ΜΑΛΑΘΟΥΝΗ. ΚΑΤΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗ /ΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΠΟΦΑΗ 1827/ ΤΗ /ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ &ΑΘΛΗΤΙΜΟ Υ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΧΡΕΩΘΗΤΩ ΠΟΟΥ Ε 4 ΟΕΙ ΤΩΝ 300,00 ΚΑΙ 49

50 ΝΑΙ ΟΗ ΤΩΝ 194,00 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού υµβουλίου Γεώργιος Γραµµένος Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 23 επτεµβρίου 2014 Η Γραµµατέας του ηµοτικού υµβουλίου Ευδοξία Κρυωνά 50

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 316 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΕΡΩΕΗ-ΤΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ17ΩΕ6-ΚΨ8 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 26 ης / 30 Οκτωβρίου 2013 υνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 η Της 20-5-2013

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 η Της 20-5-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ URBANIC GRAZYNA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα