Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β43ΓΩΕ6-Ξ Φ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 25ης /22 Οκτωβρίου 2012 υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 623/2012 Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών» ΗΜΑΡΧΟ: ΙΜΙΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΕ ΡΟ: ΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΧΡΗΤΟ το ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 22 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό υµβούλιο Καβάλας, µετά την από 17 Οκτωβρίου 2012 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς υµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Αντωνιάδης Ιωάννης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γεωργιάδης Παντελεήµων, Γλάνος Χρήστος, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµφιετζής άββας, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού ωτήριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδοπούλου τέλλα, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, µυρλόγλου Αναστάσιος, ταυρίδης Κυριάκος, υγγιρίδης Ανέστης, χοινάκης τυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τσαλουχίδης Γεώργιος, Τσανάκα ήµητρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 25/2012 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Πασχαλίδης άββας, Τζώτζος Κωνσταντίνος, ηµοτικοί ύµβουλοι και Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας, υγγιρίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λυδίας, αλτζίδης Θεοχάρης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου. ΠΡΟΕΛΕΥΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕ Προσήλθαν: Λιόγκας Βασίλειος, µετά την υπ αριθ. 618/2012 Α. Απεχώρησαν: Αντωνιάδης Ιωάννης, Γλάνος Χρήστος, µετά τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. Τσαλουχίδης Γεώργιος, µετά την υπ αριθ. 617/2012 Α. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Τσανάκα ήµητρα, µετά την υπ αριθ. 618/2012 Α. Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού ωτήριος, µετά την υπ αριθ. 621/2012 Α. Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, µετά την υπ αριθ. 625/2012 Α. Ζαχαριάδης ήµος, µετά την υπ αριθ. 628/2012 Α. Επανήλθαν: Τσαλουχίδης Γεώργιος, µετά την υπ αριθ. 618/2012 Α. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος ιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). 1

2 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 9 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «ιαγραφές οφειλών», ανέγνωσε την υπ αριθ /2012 εισήγηση του ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: ας στέλνουµε αναλυτική και αιτιολογηµένη κατάσταση οφειλετών του ήµου Καβάλας και παρακαλούµε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή ή µη των κατωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. τη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό υµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010, 174 του Ν. 3463/2006 και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διαγραφή των κατωτέρω αναγραφοµένων ποσών, για τους λόγους που αναφέρονται ανά οφειλέτη, από διάφορα τέλη: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΠΑΤΡΩΝΥ ΚΩ Ι ΤΕΛΟ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΝΥΜΟ ΜΟ ΚΟ 1 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑ ΟΙΚΙΩΝ- ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν-ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΕΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΝΩΜΩΝΑ) ,04 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗ Ο ΟΥ ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ 22 ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΕΙΤΑΙ. ΕΠΙΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ,38 ΦΟΡΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟ Υ ΧΩΡΩΝ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑ ,04 ΟΙΚΙΩΝ- ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν-ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΕΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΝΩΜΩΝΑ) ΗΜΟΤΙΚΟ ,38 ΦΟΡΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟ Υ ΧΩΡΩΝ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 110,84 2 ΕΜΕΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 16, ,16 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗ Ο ΟΥ ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ 22 ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΕΙΤΑΙ. ΕΠΙΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟ ,16 3 ΤΥΠΟΠΑΚ Ο.Ε ΤΑΠ ΜΗ ,14 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΗ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΤΑΗ ΤΗ Ε Ι ΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ 2

3 ΗΜΟΥ ΝΕΤΟΥ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 16,14 4 ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΠ ΜΗ ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.115 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 25 ΕΚΤΑΗ 750τµ ΤΙ ΚΡΗΝΙ Ε ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΝ ΘΕΟ ΩΡΙ Η ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΟΥ ΠΟΟΤΟΥ 3/16 (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 3850/ ) , , , , , , , ,50 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 4,50 5 ΘΕΟ ΩΡΙ Η ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑΠ ΜΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 4,50 ΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑΠ ΜΗ 6 ΘΕΟ ΩΡΙ Η ΕΒΑΤΙΟ ,50 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.115 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 25 ΕΚΤΑΗ 750τµ ΤΙ ΚΡΗΝΙ Ε ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΝ ΘΕΟ ΩΡΙ Η ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΟΥ ΠΟΟΤΟΥ 3/16 (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 3850/ ) , , , , , , , , ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.115 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 25 ΕΚΤΑΗ 750τµ ΤΙ ΚΡΗΝΙ Ε ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΝ ΘΕΟ ΩΡΙ Η ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΟΥ ΠΟΟΤΟΥ 3/16 (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 3850/ ) , ,50 3

4 2005 0, , , , , ,50 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 4,50 7 ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΑΝΑΤΑΙ Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 105,84 8 ΠΡΟΜΟΥΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΑΥΡΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΚΟΚ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 280,00 ΓΕΩΡΓΙΟ 6650 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ 9 ΤΖΗΜΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 610,42 10 ΚΑΜΕΡΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ΜΗ ,84 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕ ΚΑΙ ΌΧΙ ΓΙΑ 12 ΚΙ ΕΠΙΗ ΓΙΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΓΙΑ 8 ΜΕΤΡΑ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΗ ΤΗ Ι ΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗ , ,79 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ , , ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.87 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 14 ΕΚΤΑΗ 937τµ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΜΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: / , , ,50 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 2,00 11 ΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ΜΗ ,91 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.191 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 31 ΕΚΤΑΗ 663τµ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΡΑΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΡΙΘΜΟ 4

5 ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 8.576) , ,91 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 5,73 12 ΛΕΡΙ ΟΥ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΝΑΟΥΜ ΤΑΠ ΜΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 0, ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.220 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 43 ΕΚΤΑΗ 780τµ ΤΙ ΚΡΗΝΙ Ε ΠΟΟΤΟΥ 18,75% ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ Η ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 961) 13 ΛΕΡΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ 14 ΛΕΡΙ ΟΥ ΟΦΙΑ ΝΑΟΥΜ ΤΑΠ ΜΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 5,00 ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ΜΗ ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.220 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 43 ΕΚΤΑΗ 780τµ ΤΙ ΚΡΗΝΙ Ε ΠΟΟΤΟΥ 18,75% ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ Η ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 961) , , , , , , , , , ,50 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.220 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 43 ΕΚΤΑΗ 780τµ ΤΙ ΚΡΗΝΙ Ε ΠΟΟΤΟΥ 12,50% ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ Η ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 961) , , , , , , , ,50 5

6 2011 0,50 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 5,00 15 ΓΑΙΤΕΛΙ Η ΠΑΥΛΟ 16 ΜΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ Α ΑΛΕΞΑΝ Ρ Ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 40,00 ΕΥΤΑΘΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ , ,00 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 50,00 17 Ε ΙΡΝΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 1.223, ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ 6/12/2007 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΓΑΜΟ , , , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ 6/7/2007 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΖΥΓΟ ΤΗ , , ,52 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΤΙ ΛΑΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΗ ΑΠΌ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΒΕΒΑΙΩΗ ΚΕΘΕΑ).ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΩΘΕΝ ΕΙΟ ΗΜΑ ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ,52 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ Η ΑΝΑΤΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 3046 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 76, ,00 ΛΑΘΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΙ ΘΥΡΙ Ε Υ- 175 ΚΑΙ 176 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 6

7 19 ΚΟΛΟΖΩΦ ΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛ 315 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 114, ,00 ΛΑΘΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΩΝ ΚΟΛΟΖΩΦ ΜΙΧΑΛΗ, ΚΟΛΟΖΩΦ ΑΜΑΛΙΑ & ΚΟΛΟΖΩΦ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΙ ΘΥΡΙ Ε Υ- 360,359 ΚΑΙ 358 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 20 ΜΟΜΤΟΥ ΟΥΛΤΑΝΑ 5430 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ,35 ΛΑΘΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΟ ΜΟΜΤΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΘΥΡΙ Α Υ- 67 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ,00 21 ΠΑΘΑΡΗ ΩΤΗΡΙΟ ,00 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 89,35 ΗΡΑΚΛΗ 6101 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 38, ,00 ΛΑΘΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΟ ΠΑΘΑΡΗ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΘΥΡΙ Α Υ-Β 310 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 22 ΧΡΥΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ 4445 ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩ Ν ΤΑΦΩΝ ,00 ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ. ΕΧΕΙ ΥΟ ΚΩ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΝΑ. ΒΕΒΑΙΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 7

8 ΗΜ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 35,00 23 ΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ.ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ 4/4/2002 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΖΥΓΟ ΤΗ , , , , ,00 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 60,00 24 ΧΡΙΤΟΦΟΡΙ Η ΧΡΗΤΟ 5863 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ,61 ΛΑΘΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΗ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΟ ΧΡΥΟΥΛΑ ΧΡΙΤΟΦΟΡΙ ΟΥ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΘΥΡΙ Α 158 Υ- ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ , ,00 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟ 25 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙ Η ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ , , ,00 198,61 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 10,00 26 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΜΑΤΗ 7395 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 38,00 27 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 9012 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ,00 ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ. ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2625/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ,00 ΛΑΘΟ ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΟ ,50 ΛΑΘΟ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΟ ΑΡΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΘΥΡΙ Α Υ-Β 86 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 8

9 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 28,50 28 ΓΚΙΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 295,00 Α ΑΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩ Ν ΤΑΦΩΝ 29 ΠΑΧΑΛΙ Η ΙΩΑΝΝΗ 30 ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΟΦΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 35,00 ΚΩΝΤΑΝ ΤΙΝΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 60,00 ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 31 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛ Ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 30,00 ΓΕΩΡΓΙΟ 801 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ 32 ΕΡΑΜΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ,00 ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΙΠΛΟΤΥΠΟ 835/ , , , , , , , ,00 ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΙΠΛΟΤΥΠΟ 276/ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΖΥΓΟ ΤΗ , , , , , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙΟΥ ΠΙΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ , , ,00 ΛΑΘΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ Θ-389 Υ-Α ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΌ ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΕΙ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΡ.1635/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΙΩΕΙ ΤΟ , , ,00 9

10 , , , ,00 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 295,00 33 ΑΘΑΝΑΙΑ Ο Υ ΙΛΙΑΝΑ ΤΕΡΓΙΟ ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ ΗΜ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΝ ΘΥΡΙ Α 681 Υ-Γ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΡΙΘΜ.1847/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ , , ,00 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 152,00 34 ΠΡΟ ΡΟΜΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7472 ΝΕΚΡ. Τ.Κ.Ν ,74 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ ΤΚΝ 944 ΤΟ ΕΤΟ Ο ΤΑΦΟ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ω ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΡ.1567/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 11,74 35 ΠΩΛΗ ΤΑΥΡΟ 3895 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 76, ,00 ΛΑΘΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ Θ Υ- Γ.ΑΠΌ ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΕΙ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΡΙΘΜ. 165/ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΤΑΘΙΟ ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ,00 ΛΑΘΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ Θ Υ-.ΑΠΌ ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΕΙ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΊ 10

11 ΑΡΙΘΜ. 1057/ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 76,00 37 ΕΪΜΕΝΙ ΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 5707 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 38, ,00 ΛΑΘΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ Θ-320 Υ-Γ.ΑΠΌ ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΕΙ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΡΙΘΜ. 536/ ΘΑΡΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 4918 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 38, ,00 ΛΑΘΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ Θ-138 Υ-Α.ΑΠΌ ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΕΙ ΤΑ ΟΤΑ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΡΙΘΜ. 1153/ ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΙΝΑ 5495 ΝΕΚΡ-ΦΥΛΑΞΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 295, ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΤΑ ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΑΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ ΠΟΥ ΦΥΛΑΟΝΤΑΝ ΤΗ ΘΥΡΙ Α Υ-Γ 41 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΡΙΘΜ. 273/ , , , , , , ,00 11

12 40 ΧΡΗΤΙ Η ΕΥΡΙΠΙ Η ΑΠΟΤΟΛ Ο ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩ Ν ΤΑΦΩΝ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 35,00 41 ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝ ΤΙΝΟ ΤΑΠ ΜΗ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 41,12 ΙΟΡ ΑΝΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 42 ΧΙ ΗΡΟΓΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΟ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 10,00 43 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩ Ν ΤΑΦΩΝ ΤΚΝ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ ΤΚΝ 108 ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΡ.72/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ,14 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΆΡΙΘΜ.740 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΤΟ Ο.Τ. 95 ΕΚΤΑΗ 700τµ ΤΟ ΖΥΓΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ (ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 5.116/ ) , , , , , , , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΖΥΓΟ ΤΗ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ ΤΚΝ 944 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟ 2008 Ω ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΦΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΤΑΚΤΟΠΟ ΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.1371/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ. ΑΠΌ ΤΟ 2013 Ο ΤΑΦΟ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΨΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. Η Ι ΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΕΗ , , ,00 12

13 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 76,00 44 ΚΥΒΡΑΚΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ 45 ΒΟΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΙΑΑΚ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 48,10 ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 10,00 46 SFS HELLA FINANCE (ΠΡΩΗΝ ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ) 47 ΚΑΖΟΛΗ ΟΦΙΑ ΚΛΗΕΙ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ 2008 ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΕ1294 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 260,00 ΑΓΓΕΛΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 10,00 48 ΒΕΝΙΕΡΗ-ΜΑΝΤΖΑΡΙ ΟΥ 2679 ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑ ΟΙΚΙΩΝ- ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν-ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΕΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΝΩΜΩΝΑ) ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟ Υ ΧΩΡΩΝ ΤΑΠ ΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,10 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΠΙΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ , , , , ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΑΠΕΒΙΩΕ ΤΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΖΥΓΟ ΤΗ. ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΛΑΘΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΘΩΤΗ.ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΙΘΩΗ , , , ,00 ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΙΠΛΟΤΥΠΟ 2455/ ,20 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗ Ο ΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 19 ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΕΙΤΑΙ. ΕΠΙΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟ , ,40 ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 312,20 49 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΗ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩ Ν ΤΑΦΩΝ ,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ. ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ ΤΚΝ 1373 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟ 2010 Ω 13

14 ,00 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΦΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. ΑΠΌ ΤΟ 2012 Ο ΤΑΦΟ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΗΜΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΑΚΙΟΥΧΩΝ. Η Ι ΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΕΗ. ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 70,00 50 ΤΙΡΙΚΤΗ ΧΡΗΤΟ ΛΑΖΑΡΟ 2962 ΤΕΛΗ ΕΚ ΟΗ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟΥ 176, ,08 ΙΠΛΟΧΡΕΩΗ.ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.833/99 ΚΑΙ 1477/96 ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ Η Πρόεδρος του ηµοτικού υµβουλίου Άννα πανδώνη-παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 23 Οκτωβρίου 2012 O Γραµµατέας του ηµοτικού υµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 14

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 22 Σεπτεµβρίου 2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 22 Σεπτεµβρίου 2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 22 επτεµβρίου 2014 υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 524/2014 Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ17ΩΕ6-ΚΨ8 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 26 ης / 30 Οκτωβρίου 2013 υνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα