ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ , fax ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ , fax ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἐγκρίσει καί Εὐλογίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Εἰσηγήσει τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν & Νομοκανονικῶν Ζητημάτων

3 ὑπό π. Γεωργίου Φραγκιαδάκη Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς 2007 Ἀπόφασις, ὑπ ἀρ. 41/145/ Ἱερᾶς Συνόδου

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ , fax ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Συνοδική Περίοδος 150ή, Συνεδρία ΙΗ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ , fax Ἔπαινος πρός π. Γεώργιον Φραγκιαδάκην (ἀρ. πρωτ. 385 Διεκπ. 229, 29 Ἰανξουαρίου 2007

5 Βραχυγραφῖαι Α.Κ.: Ἀστικός Κῶδιξ Α.Π.: Ἄρειος Πάγος ἐρ.: Ἐρώτημα / αἴτημα Ἱ. Μητροπόλεως, Ὑπουργείου, Δημοσίας Ὑπηρεσίας ἤ Ἰδιώτου Ι.Α.Α.: Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν Ι.Σ.: Ἱερά Σύνοδος (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) Κ.Χ.Ε.: Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας Ν: Νόμος Ν/Κ: Νομοκανονικά Ν.Σ.Κ.: Νομικόν Συμβούλιον τοῦ Κράτους Σ. Ε.: Συνοδική Ἐπιτροπή Σ.τ.Ε.: Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ΥΠΕΠΘ: Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας & Θρησκευμάτων ΥΠΕΞ: Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν χ.χ.: Χωρίς χρονολόγηση Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α

6 Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Δογματικῶν καί Νομο-κανονικῶν Ζητημάτων συνεστήθη διά τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 3-4 τοῦ Ν.Δ. 126/1969 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ὡς «Μόνιμος Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Θεμάτων Ἠθικῆς καί Δογ-ματικῶν καί Κανονικῆς φύσεως Ζητημάτων καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Νομοθεσίας» 1. Πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπής ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας Κυρός Συνέσιος ( ). Διάδοχοί του εἰς τήν προεδρίαν διετέλεσαν οἱ Μητροπολῖται: Κερκύρας Πολύκαρπος (1972), Πειραιῶς Χρυσόστομος ( ), Κορίνθου Παντε- λεήμων ( ), Φλωρίνης Αὐγουστῖνος ( ). Βάσει τοῦ ὡς ἄνω Κατ/κοῦ Χάρτου, ἡ Ἐπιτροπή συνεκροτεῖτο, ἐκτός τοῦ Προέδρου, ἀπό: α) Δύο Μόνιμα Ἀρχιερατικά Μέλη, β) Ἕξ Αἱρετά Μέλη - Ἱερεῖς ἤ Καθηγητάς Παν/μίου, γ) Ἕξ Ἀναπληρωματικά Μέλη. Πρῶτος Γραμματεύς ὁρίσθη ὁ Πρωτ/ρος Εὐάγγελος Μαντζουνέας, διακονήσας ἕως τό Τά Ἀρχιερατικά Μέλη, ἅτινα προσέφερον τάς ὑπη-ρεσίας των εἰς τήν Ἐπιτροπήν ἦσαν τά ἀκόλουθα: Δράμας Διονύσιος, Λαγκαδᾶ Σπυρίδων, Ὕδρας Ἱε-ρόθεος, Τρίκκης Σεραφείμ, Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, Ζιχνῶν Νικόδημος, Κορίνθου Παντελεήμων, Φωκί-δος Χρυσόστομος, Κερκύρας Πολύκαρπος, Πατρῶν Νικόδημος, Δημητριάδος Χριστόδουλος, Διδυμοτεί-χου Ἀγαθάγγελος Γόρτυνος Θεόφιλος, Σπάρτης Ιερόθεος, Σισανίου Ἀντώνιος. Ὡς Αἱρετά (λαϊκά) Μέλη, Τακτικά ἤ Ἀναπληρωματικά διετέλεσαν οἱ: Ἰωάννης Καρμίρης, Χαράλ. Φραγκίστας, Γεώργιος Ράμμος, Κων. Μουρατίδης, Ἀναστ. Χριστοφιλόπουλος, Ἰωάννης Καλογήρου, Κων. Βαβοῦσκος Ἀνδρέας Θεοδώρου, Παν. Ζέππος, Γεράσ. Κονιδάρης, Γεώργ. Γαλίτης, Βλάσιος Φειδᾶς, Ἀρχ. Τιμόθεος Τριβιζᾶς, Ἰωάνν. Φουντούλης, Πρεσβ. Γεώργιος Μεταλληνός, Πρεσβ. Νικόλ. Φίλιας, Σπυρ. 1 πό 1ης ανουαρίου 1970 τά Γραφεα τς. Συνόδου µετεφέρθησαν πό τό κτίριον τς δο γίας Φιλοθέης ες τήν σηµερινήν των θέσιν,. Γενναδίου 14 (. Μονή σωµάτων ΠΕΤΡΑΚΗ). Τρωιάνος, Γεώργ. Χώρας, Βασίλ. Δεντάκης, Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Νικ. Σωτηρόπουλος, Πρωτ.Ἰωάννης Ρωμανίδης, Ἀναστ. Μαρῖνος, Παναγ. Χριστινάκης, Εὐστάθιος Φραγκούλης, Παν. Μπού-μης, Χρ. Ροκόφυλλος, Εὐάγγ. Λέκκος, Διον. Μπατι-στᾶτος, Βασίλ. Θεοτοκᾶτος. Μέ τόν ἰσχύοντα νέον Καταστατικόν Χάρτην τοῦ ἡ Ἐπιτροπή ὀνομάζεται «Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημά-των», συγκροτουμένη ἐκ τοῦ Προέδρου, τριῶν Ἀρχι-ερατικῶν καί τριῶν λαϊκῶν Μελῶν, μέ 4ετῆ θητείαν. Ὁ Κανονισμός ἔχει ὡς ἀκολούθως: Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ' όψει: 1. Τας διατάξεις των παρ. 1 περ. ια, 2 και 4 του άρθρου 9 και 10 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», 2. Την από Απόφασιν Αυτής, Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι Τον υπ' αριθμ. 160/2004 Κανονισμόν, «Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών» έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 160/2004 «ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Άρθρον 1 1. Αι λειτουργούσαι, και υπό του άρθρου 10 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκ-κλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/ 1977 τ. Α ), προβλεπό-μεναι, Συνοδικαί Επιτροπαί είναι: 1. Η επί της Αρχιγραμματείας 2. Η επί της Εκκλ/κής Τέχνης και Μουσικής 3. Η επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων 4. Η επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου 5. Η επί του Μοναχικού Βίου 6. Η επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος 2 Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῦς ῦκκλη-σίας τῦς ῦλλάδος», ρ. 10, παρ. 2.

7 7. Η επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων 8. Η επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και της Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου 9. Η επί του Τύπου, των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφωτίσεως 10. Η επί των Αιρέσεων 11. Η επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας 12. Η επί των Οικονομικών της Εκκλησίας. 2. Νέαι Ειδικαί Συνοδ. Επιτροπαί συνιστώνται εκάστοτε προς κάλυψιν υπαρχουσών πνευματικών και εκκλησιαστικών εν γένει αναγκών δι' αποφάσεων της Ι.Σ.Ι. (κατ' άρθρον 10 παρ. 5 του Νόμου 590/ 1977). 3. Αι εκάστοτε δι' αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας συνιστώμεναι Ειδικαί Συνοδικαί Ε- πιτροπαί διέπονται υπό του ιδίου εκάστης Εσωτερικού Κανονισμού, προβλέποντος τα της εσωτερικής λειτουργίας αυτής. Δια παν θέμα μη υπ' αυτού προβλεπόμενον, ισχύουν αι γενικαί διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 4. Προς υποβοήθησιν του έργου αυτών αι Συνοδ. Επιτροπαί δύνανται να προβώσι εις την σύστασιν Υπο-επιτροπών, κατά τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 10, παρ. 3, του Νόμου 590/1977 τη αρωγή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διά την κατάλληλον στελέχωσιν αυτών, προς καταμερισμόν των αντικειμένων της αρμοδιότητος αυτών εις επί μέρους τομείς. Άρθρον 2 1.Αι Συνοδικαί Επιτροπαί συγκροτούνται κατά τα εν άρθρω 10, παρ. 2 του Νομου 590/1977 οριζόμενα. Ομοίως και αι Ειδικαί Συνοδ. Επιτροπαί κατά τα υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εκάστοτε αποφασιζόμενα. 2. Έδρα και τόπος συνεδριών των Συνοδ. Επιτροπών (Σ.Ε.) είναι τα παρά τη Ιερά Συνόδω οικεία Γραφεία. 3.Το αξίωμα των Μελών των Σ.Ε. είναι τιμητικόν και άμισθον. Προκειμένου περί των λαϊκών μελών των μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων η περί των λαϊκών ή κληρικών μελών συσταθησομένων Υ- ποεπιτροπών και Ειδικών Συνοδικών Επιτροπών, δύναται εκάστη Σ.Ε. να προβλέπη ειδικήν αποζημίωσιν, διά την καταβολήν των οδοιπορικών, κατά την σύνταξιν του οικείου Προϋπολογισμού ή την κατ' έκτακτον υπέρβασιν του Προϋπολογισμού απόδοσιν αυτής, α- πάντων τούτων τιθεμένων υπό την κρίσιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. 4. Αι δι' αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, μέχρι τούδε συσταθείσαι Ειδικαί Συνοδικαί επιτροπαί είναι : α. Ειδική Συνοδ. Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων. β. Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί της Βιοηθικής. γ. Ειδική Συνοδ. Επιτροπή Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών. δ. Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ε. Ειδική Συνοδ. Επιτροπή Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος. στ. Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων. ζ. Ειδική Συνοδ. Επιτροπή διά τα Χριστιανικά Μνημεία. η. Ειδική Συνοδ. Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας. θ. Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως. ι. Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος. ια. Ειδική Συνοδική Επιτροπή Μελέτης Αρχαιο-λατρίας - Νεοειδωλολατρίας. ιβ. Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί Γυναικείων Θεμάτων. 5. Αι αρμοδιότητες εκάστης Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής αναγράφονται εις τον ιδρυτικόν Κανονισμόν εκάστης. Άρθρον 3 1.Η συμμετοχή των Σεβ. Μητροπολιτών και των λοιπών μελών εις τας συνεδρίας των Σ.Ε. είναι υποχρεωτική. 2. Εκάστη Σ.Ε. πραγματοποιεί τακτικάς συνεδρίας ανά μήνα εκτός του Αυγούστου, εν ολομελεία ή με απλήν απαρτίαν. Αι Συνεδρίαι πραγματοποιούνται κατά προτίμησιν, καθ' άς ημέρας διεξάγονται και αι συνεδρίαι της Δ.Ι.Σ ή, εν περιπτώσει απογευματινών Συνοδικών Συνεδριών, τας μεθεπομένας ημέρας. 3.Εάν προκύψη ανάγκη συμβουλευτικής Εισηγήσεως επί κατεπειγόντων ζητημάτων, η αρμοδία Σ.Ε. συνεδριάζει εκτάκτως. 4.Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις καταρτίζεται και κοινοποιείται εις τα μέλη προ τριών ημερών η Ημερησία Διάταξις των θεμάτων της Συνεδρίας, με μέριμναν του οικείου Γραφείου της Σ.Ε. και έγκρισιν του Προέδρου της Σ.Ε. Αι Σ.Ε. δύνανται βεβαίως να ασχοληθούν και με έκτακτα επείγοντα ζη-

8 τήματα, προκύψαντα μετά την σύνταξιν και κοινοποίησιν της Ημερησίας Διατάξεως ή τιθέμενα προς συζήτησιν προφορικώς ή διά γραπτού υπομνήματος υπό των μελών αυτών, τη αδεία του Προέδρου. 5.Των συνεδριών προεδρεύει το έχον τα πρεσβεία αρχιερωσύνης Αρχιερατικόν Μέλος, κατ' επιταγήν του άρθρου 10 του Νόμου 590/1977. Κωλυομένου τούτου να συμμετάσχη εις έκτακτον ή και τακτικήν συνεδρίαν, μετ' έγκαιρον ενημέρωσιν υπ' αυτού του Γραμματέως, η Σ.Ε. δύναται να συνέλθη εις έκτακτον ή και τακτικήν συνεδρίαν υπό την προεδρίαν του αμέσως επομένου κατά τα πρεσβεία Αρχιερέως Μέλους αυτής. Άρθρον 4 1. Επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητος δύνανται να συνεδριάσουν από κοινού πλείονες της μιας Σ.Ε. εις έκτακτον συνεδρίαν, είτε κοινή συναινέσει, είτε α- ποφάσει της Δ.Ι.Σ., υπό την προεδρίαν του έχοντος τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης μεταξύ των παρόντων Αρχιερατικών Μελών, με συντονιστικήν ευθύνην των Συνοδικών Συνδέσμων και Γραμματέα ή Γραμματείς τούς αντιστοίχους των μετεχουσών Σ.Ε., τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος, ως προς την σύνταξιν, υπογραφήν και προώθησιν των Πρακτικών. 2. Ωσαύτως, επί θεμάτων απαιτούντων ειδικήν πείραν και γνώσιν, εκάστη Συνοδική Επιτροπή δι' απο-φάσεως αυτής, δύναται να προσλαμβάνη ειδικούς Συνερ-γάτας- Συμβούλους τους οποίους δύναται να προσκαλή εγκαίρως, όπως μετάσχουν συγκεκριμένων Συνεδριών. 3.Οι Γραμματείς Σ.Ε. η Ειδικών Σ.Ε. συγγενούς αντικειμένου μετέχουν ως παρατηρηταί εις τας Συνεδρίας των Επιτροπών τούτων προκειμένου να επιτυγχάνεται συντονισμός των λαμβανομένων αποφάσεων. Ο Αρχιγραμματεύς ορίζει δι' αποφάσεων αυτού ποίαι εκ των Σ.Ε. η Ειδικών Σ.Ε. ασχολούνται με συναφή αντικείμενα. Άρθρον 5 1.Αι Σ.Ε. ασχολούνται με θέματα της αρμοδιότητος αυτών, είτε παραπεμπόμενα εις αυτάς προς γνωμοδότησιν υπό της Δ.Ι.Σ. ή του Αρχιγραμματέως ή οιασδήποτε άλλης Σ.Ε., διά της Αρχιγραμματείας, είτε οίκοθεν. 2.Μερίμνη του οικείου Γραφείου συντάσσουν τας προς την Δ.Ι.Σ. εισηγήσεις αυτών, υπογραφομένας υπό του οικείου Προέδρου ή του προεδρεύσαντος. 3. Τας προς την Δ.Ι.Σ. εισηγήσεις εκάστης Σ.Ε. παρουσιάζει ο Αρχιγραμματεύς. Ο Συνοδικός Σύνδεσμος παρέχει, οσάκις ζητηθή, διευκρινήσεις επί του συζητου-μένου εις την Δ.Ι.Σ. θέματος. Η Δ.Ι.Σ. δύναται να προσκαλή, κατά την βούλησιν Αυτής, και τον Γραμματέα της αρμοδίας Σ.Ε., όποτε δει, διά να απαντήση εις συναφείς ερωτήσεις των Συνοδικών Συνέδρων, αποχω-ρούντα ακολούθως, προκειμένου, ίνα η Δ.Ι.Σ. διασκεφθή καθ' εαυτήν και αποφασίση σχετικώς. Την ευθύνην κλήσεως του κατά περίπτωσιν Γραμματέως των Σ.Ε. έχει η Δ.Ι.Σ. διά του Αρχιγραμματέως Αυτής, κατόπιν προ-τάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου η του Συνοδικού Συνδέσμου. 4.Αποφάσεις επί θεμάτων επείγοντος χαρακτήρος δύνανται να λαμβάνωνται, τη εγκρίσει του Προέδρου, διά προφορικής συννενοήσεως μεταξύ των μελών η διά περιφοράς του πρακτικού. Άρθρον 6 1.Άπαντα τα μέλη εκάστης Σ.Ε. ενημερώνονται τακτικώς ανά μήνα, είτε επ' ευκαιρία των Συνεδριών είτε δι' αποστολής ενημερωτικού σημειώματος υπό του οικείου Γραμματέως, περί ζητημάτων συναφών προς την αρμοδιότητα της Σ.Ε. Εις την ενημέρωσιν περιλαμβάνεται ενδεικτικώς και η σύνοψις θεμάτων προβαλλομένων υπό των Μ.Μ.Ε., και ενδιαφερόντων εκάστην Συνοδικήν Επιτροπήν. Ταύτα επισημαίνει κατά βάσιν ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής επί του Τυπου και κοινοποιεί ταύτα εις την αρμοδίαν να επιληφθή Συνοδ. Επιτροπήν. Αλλά και πας Γραμματεύς Συνοδικής Επιτροπής υποχρεούται να παρακολουθή τον έντυπον και ηλεκτρονικόν Τύπον διά τον αυτόν σκοπόν. 2. Κατά μήνα συγκαλούνται υπό του Αρχιγραμ-ματέως εις σύσκεψιν οι Γραμματείς των Σ.Ε. και των Ειδικών Σ.Ε. προς τακτικήν ανασκόπησιν της πορείας και της αποδοτικότητος αυτών και συντονισμόν των ενεργειών αυτών προς αποφυγήν λήψεως αλληλοσυγκρουομένων αποφάσεων και προς προώθησιν σχολαζόντων ζητημάτων. Άρθρον 7 Δι' απάσας τας συνεδρίας των Σ.Ε. τηρούνται Πρακτικά, τα οποία αναγινώσκονται εις επομένας συνεδρίας και συνυπογράφονται υφ' απάντων των μετασχόντων μελών. Προς ευχερεστέραν και πληρεστέραν διεξαγωγήν του σημαντικού γνωμοδοτικού έργου των Σ.Ε., προβλέπεται η μηχανοργάνωσις των Γραφείων διά την ηλεκτρονικήν καταγραφήν των Πρακτικών και ειδικώτερον της βασικής επιχειρηματολογίας απάντων των μελών, των συγκεκριμένων προτάσεων και των τελικών

9 εισηγητικών αποφάσεων, ομού μετά των ενδεχομένων αντιρρήσεων ενίων μελών. Άρθρον 8 1.Εις τας Σ.Ε. διορίζεται ως Γραμματεύς Κληρικός ή λαϊκός διαθέτων τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι : επιστημονικήν κατάρτισιν, ποιμαντικήν ειδίκευσιν και ειδικήν πείραν περί το αντικείμενον της οικείας Συνοδικής Επιτροπής, ως και γνώσιν μιάς τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσης, ειδικώς προκειμένου περί Σ.Ε. σχετικής αρμοδιότητος. Ούτος διορίζεται υπό της Δ.Ι.Σ., διά προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου, επί ενιαυσίω θητεία δυναμένη ίνα ανανεώται. 2. Ο Γραμματεύς έχει την ευθύνην : α) της, προς τον Πρόεδρον, υποβολής προτάσεων περί δραστηριο-ποιήσεως της Σ.Ε., ως και της οργανώσεως και λειτουργίας του Γραφείου αυτής, β) της διεξαγωγής της αλληλογραφίας, γ) της ενημερώσεως περί πάντων των εκκρεμών σχετικών ζητημάτων, δ) της προωθήσεως των προς και από την Ιεράν Συνοδον ή τα λοιπά Γραφεία των Σ.Ε. θεμάτων, εν περιπτώσει δε συνεργασίας, της εισηγήσεως των θεμάτων εις την οικείαν Σ.Ε, ως και της εφαρμογής των Συνοδικών Αποφάσεων των αφορωσών εις την οργανωτικήν ευθύνην και εκτελεστικήν αρμοδιότητα αυτής. Οίκοθεν νοείται ότι μετέχει των επισήμων Συνεδρίων, Συσκέψεων, Ε- πισκέψεων, εις εκτέλεσιν των ανωτέρω Αποφάσεων. Ο αυτός επιμελείται της δημιουργίας αρχείων και βιβλιοθήκης, ως και της τηρήσεως ειδικών κατά περίπτωσιν φακέλλων προς διευκόλυνσιν του έργου της Συνοδικής Επιτροπής. Επίσης προβάλλει, διά του Τύπου, του Διαδικτύου (Internet) και παντός άλλου προσφόρου μέσου, τας εισηγήσεις, τας τοποθετήσεις και το έργον της Σ.Ε. 3.Ο Γραμματεύς εκάστης Σ.Ε. δύναται να επεξεργάζηται μόνος, η μετά συνεργατών, τα προς μελέτην θέματα και να συντάσση εμπεριστατωμένες εισηγήσεις προς την Σ.Ε. 4.Παρά τω Γραμματεί δύναται ίνα διορίζηται και εις ή πλείονες Κληρικοί ή λαϊκοί ως Συνεργάται ή ως βοηθοί Συνεργάται, έχοντες ανάλογα προσόντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνην ειδικών τομέων, ε- νημερώνονται περί πάντων των θεμάτων και αναπληρούν τούτον, κωλυόμενον. 5.Η Δ.Ι.Σ. αποφασίζει, κατά περίπτωσιν, περί θέσεων συνιστωμένων παρ' εκάστη Σ.Ε. κατά την διαδικασίαν του επομένου άρθρου. Άρθρον 9 Η Δ.Ι.Σ., τη προτάσει των Σ.Ε., δύναται να προσλαμβάνη το κατάλληλον και προβλεπόμενον προ-σωπικόν συνεργατών ή υπαλλήλων, προς διεκπεραίωσιν του έργου της αποστολής αυτών. Προκειμένου περί των Συνεργατών δέον, όπως είναι θεολόγοι ή μη, κληρικοί ή λαϊκοί, έ-χοντες τα απαραίτητα προσόντα προς εκπλή-ρωσιν της ειδικής αποστολης αυτών ως συνεργατών της αντιστοίχου Σ.Ε. Τα της αμοιβής απάντων των συνερ-γατών και υπαλλήλων εκάστης Σ.Ε. ρυθμίζονται δι' αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. Άρθρον 10 Εκάστη Σ.Ε., τη οικονομικοτεχνική υποστηρίξει της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.), συντάσσει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν αυτής, ο οποίος εγκρίνεται υπό της Δ.Ι.Σ. προς κάλυψιν των δαπανών λειτουργίας αυτής. Η αμοιβή των υπαλ-λήλων εκάστης των Σ.Ε., η εξόφλησις των δαπανών και η σύνταξις του ετησίου Απολογισμού, συνυποβαλλομένων των παραστατικών των γενομένων δαπανών, διενερ-γούνται υπό των Υπηρεσιών της Εκκλησιαστικής Κεν-τρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.), εγκρίνονται δε υπό της Δ.Ι.Σ. Άρθρον 11 1.Κατά μήνα Αύγουστον εκάστου έτους, αι Σ.Ε. υποβάλλουν υποχρεωτικώς εις την Δ.Ι.Σ. αφ' ενός μεν Έκθεσιν περί του επιτελεσθέντος υπ' αυτών έργου (ήτοι των εξετασθέντων θεμάτων, των γενομένων Εισηγήσεων και της εφαρμογής ή της ητιολογημένης εκκρεμότητος εφαρ-μογής των σχετικών Συνοδικών Αποφάσεων), αφ' ετέρου δε τεκμηριωμέ-νας εισηγητικάς προτάσεις περί εξεταστέων ζητημάτων. Αι ετήσιοι Εκθέσεις ανακοινού-νται εις την Ι.Σ.Ι. 2.Εν τη ειρημένη ετησίω Εκθέσει περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς και αναφορά περί της ενδεχομένης, αδικαιολογήτου απουσίας, εκ τριών τουλάχιστον τακτι-κών συνεδριών, Μελών τινών εκάστης Σ.Ε., η δε Δ.Ι.Σ. εισηγείται εις την αμέσως επομένην Ι.Σ.Ι. τα περί αντι-καταστάσεως της θητείας αυτών, και τούτο προς δια-σφάλισιν της αποδοτικής λειτουργίας των Σ.Ε. είναι : Άρθρον 13 Σ.Ε. επί της Αρχιγραμματείας ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. Αρμοδιότητες Σ.Ε. Ι.Έργον της Σ.Ε. επί της Αρχιγραμματείας

10 1.Η εποπτεία επί της λειτουργίας των Γραφείων και Διευθύνσεων της Ιεράς Συνόδου, απάντων των Γραφείων των λοιπών Σ.Ε. και των Συνοδ. Δικαστηρίων και των συνοδικών Υπαλλήλων, διά του Προέδρου αυτής, συνεπικουρουμένου υπό του Αρχιγραμματέως (βλ. Καν. 20/1971, αρθ. 1, 1 2). 2.Ο συντονισμός της δραστηριότητος και του έργου των συσταθεισών Σ.Ε., των παρά αυταίς Υποεπιτροπών, των Ειδικών Συνοδικων Επιτροπών και πασών των συσταθησομένων τοιούτων. 3. Η διαδικασία περί του διορισμού και της μισθοδοσίας ως και η διοικητική μέριμνα των λοιπών υπηρεσιακών ζητημάτων του προσωπικού των Σ.Ε. 4.Η κατά μήνα Δεκέμβριον εκάστου έτους υπηρε-σιακή αξιολόγησις εις Β βαθμόν πάντων των Γραμμα-τέων η λοιπών Υπαλλήλων της Ιεράς Συνόδου και των Σ.Ε., Κληρικών και Λαϊκών. Την αξιολόγησιν αυτήν εις Α Βαθμόν ενεργεί ο Αρχιγραμματεύς. 5.Η διά του Αρχιγραμματέως έγκαιρος συλλογή, αξιολόγησις και προώθησις προς την Δ.Ι.Σ. των καθ' έκαστον εκκλησιαστικόν έτος Εκθέσεων περί του επιτελεσθέντος έργου των Σ.Ε. 6.Η φροντίς διά τον έγκαιρον καταρτισμόν και την κοινοποίησιν της Ημερησίας Διατάξεως των συνεδριάσεων της Ι.Σ.Ι. και της Δ.Ι.Σ. 7.Η έναρξις και προώθησις της διαδικασίας εγ-γραφής Κληρικων εις τον Κατάλογον των προς Αρχιερα-τείαν εκλογίμων (άρθρ. 19 παρ. 1-2, του Ν. 590/1977). 8.Η εποπτεία επί της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου, διεπομένης δι' ιδίου Κανονισμού, ήτοι του υπ ἀριθμ. 31/1971, «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Εκκλη-σιαστικής Βιβλιοθήκης της Εκκλησίας της Ελλάδος, Φ.Ε.Κ. 274/1971-τ. Α». 9.Η εισήγησις προς τη Δ.Ι.Σ. περί της συγκροτήσεως των πάσης φύσεως Υπηρεσιακών Συμβουλίων των διεπομένων υπό ιδίων Κανονισμών (Α.Υ.Σ.Ε. και των 2 Τριμελών). 10. Πάσα άλλη συναφής δραστηριότης ανατιθε-μένη εις αυτήν υπό της Δ.Ι.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. Περί του Αρχιγραμματέως 1. Του Γραφείου της Αρχιγραμματείας και απά-ντων των Γραφείων της Ιεράς Συνόδου προΐσταται ο Αρχιγραμματεύς, επικουρούμενος υπό του Γραμματέως Πρακτικογράφου και του Βοηθού Γραμματέως (άρθρ. 7, εδάφ. 4, του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χαρ-του της Εκκλησίας της Ελλάδος»). Παρ' αυτώ υπηρετεί εις Κληρικός ως Εισηγητής. 2.Ο Αρχιγραμματεύς έχει την γενικήν ευθύνην της λειτουργίας του Γραφείου της Αρχιγραμματείας και της συντάξεως των συνοδικών εγγράφων, τηρεί αυτο-προσώπως το εμπιστευτικόν και το απόρρητον Πρωτό-κολλον της Ιεράς Συνόδου, κατανέμει την εργασίαν εις το υπ' αυτόν προσωπικόν, συντονίζει την εργασίαν των επί μέρους Γραφείων και Διευθύνσεων, εποπτεύει του Προ-σωπικού της Ιεράς Συνόδου και υποβάλλει εις την Δ.Ι.Σ. κατά μήνα Ιανουάριον (Κεφ. Α παρ. 4 του παρόντος) Εκθέσεις υπηρεσιακής αξιολογήσεως ενός εκάστου εξ αυτών. Αι αρμοδιότητες αυτού ορίζονται σαφώς εν τοις Κανονισμοίς υπ' αριθμ. 20/1971 «Περί λειτουργίας των Γραφείων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και των Μονίμων Συνοδικών Επιτροπών» (Φ.Ε.Κ. τ.α 72/1971), 1/1969 και 2/1977 «Περί εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. τ.α 275/1977). 3. Ο Αρχιγραμματεύς μετέχει της Σ.Ε. επί της Αρχιγραμματείας, ως Γραμματεύς αυτής, αναπληρούμενος εν περιπτώσει κωλύματος υπό του Α Γραμματέως - Πρακτικογράφου. 4. Ο Αρχιγραμματεύς την τελικήν αναφοράν αυτού έχει εις τον Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου, εκτελών τας εντολάς αυτού και ενεργών τη εντολή αυτού επί των εις αυτόν ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων (βλ. Καν. 20/ 1971, αρ. 2). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. Αρμοδιότητες Γραφείου Αρχιγραμματέως Το Γραφείον του Αρχιγραμματέως υπέχει την ευθύνην : 1. Διά την έγκαιρον αποστολήν, κατ' άρθρον 6 του Νομου 590/ 1977 και άρθρ. 11 του Κανονισμού 2/1977, της Ημερησίας Διατάξεως των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου προς τούς Συνοδικούς Μητροπολίτας. 2. Διά την σύνταξιν των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Ι.Σ.Ι. και της Δ.Ι.Σ., την βιβλιοδεσίαν αυτών και την αντιγραφήν, υπό των Κωδικογράφων, εις τον Ιερόν Κωδικα. 3.Διά την άμεσον, ευθύς μετά την επικύρωσιν και την υπογραφήν των Πρακτικών, εκτέλεσιν των εκάστοτε υπό της Δ.Ι.Σ. και της Ι.Σ.Ι. αποφασιζομένων. 4. Δι' άπασαν την αλληλογραφίαν της Ι. Συνόδου και των Σ.Ε., πάντων των εγγράφων προσυπογραφο-μένων υπό του Αρχιγραμματέως. Εκ των εισερχομένων εγγράφων, τα οποία ο ί- διος αποσφραγίζει και μονογράφει, τα μεν ενυπόγραφα αποστέλλει εις τα αρμόδια Γραφεία, τα δε ανυπόγραφα ή άνευ διευθύνσεως ή τα, προφανώς κατά την κρίσιν του Αρχιγραμματέως, στερούμενα σοβαρότη-

11 τος, ή τα εξ Αρχιερέων προερχόμενα, αλλά μη ανταποκρινόμενα προς τας περί αλληλογραφίας Συνοδικάς Εγκυκλίους, κατά την έμφρονα κρίσιν αυτού, α- ποστέλλει κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Μακαριωτάτου Προέδρου, εις το Αρχείον. Περίπτωσις τοιούτου εγγράφου, δυναμένου να χαρακτηρισθή ως ερευνητέου, δεν αποκλείεται (βλ Καν. 20/1971, άρθρ. 3). Εκ των εξερχομένων εγγράφων της Ιεράς Συνόδου και των Σ.Ε., τα μεν απευθυνόμενα προς τους Προκαθημένους υπογράφει μόνον ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, τα δε προς Ιεράρχας, Υπουργούς, Καθηγητάς Πανεπιστημίου και Ανωτάτους Πολιτικούς, Κρατικούς και Δικαστικούς Λειτουργούς υπογράφει ο Μακαριώτατος Πρόεδρος και προσυπογράφει, απαραιτήτως, ταύτα ο Αρχιγραμματεύς. Πάντα τα λοιπά έγγραφα υπογράφει ο Αρχιγραμματεύς είτε «Εντολή της Ιεράς Συνόδου», είτε «Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου». Διά την διεξαγομένην υπό της Ιεράς Συνόδου αλληλογραφίαν τηρείται η εξής διαδικασία : Τα συντασσόμενα έγγραφα εκτυπούνται εις φύλλα τριών χρωμάτων. Το έγγραφον επί φύλλου κιτρίνου χρώματος προορίζεται διά τον παραλήπτην το επί φύλλου κυανού χρώματος παραμένει εις τον οικείον φάκελον του Αρχείου της Ι.Σ. και το επί φύλλου λευκού χρώματος τίθεται, εις την Διεκπεραίωσιν, ανυπόγραφον κατ' αύξοντα αριθμόν διεκπεραιώσεως. Εφ' όσον το συντασσόμενον έγγραφον κοινοποιείται και εις ετέρους παραλήπτας αναπαράγονται τα ανάλογα αντίγραφα επί φύλλου λευκού χρώματος, υπογραφόμενα ως και το επί κιτρίνου. Τα επί φύλλου κυανού χρώματος έγγραφα, υ- πογράφονται μερίμνη των : α) Γραμματέως - Πρακτικογράφου και β) Βοηθού Γραμματέως, υπό των Συνοδικών Αρχιερέων (Άρθρον 7 του υπ' αριθμ. 20/1971 Κανονισμού της Ι.Σ.). Η αυτή τάξις ισχύει και διά τα εξερχόμενα έγγραφα των Σ.Ε. 5.Διά την ενημέρωσιν της Ιεράς Συνόδου επί των εκκρεμουσών εκάστοτε υποθέσεων και θεμάτων, ως και επί του συννόμου των εκάστοτε προς αυτήν εισηγήσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις των κειμένων Νόμων και Κανονισμών. 6. Διά την διακρίβωσιν, τη εποπτεία του Αρχιγραμματέως, του υπευθύνου, εν περιπτώσει διαρροής του περιεχομένου Συνοδικού τινος εγγράφου ή ετέρου κειμένου, και την αναφοράν εις την Δ.Ι.Σ., προς επιβολήν αναλόγων κυρώσεων. 7.Διά την τήρησιν του Πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Ιεράς Συνόδου. 8.Διά την προώθησιν και παρακολούθησιν των θεμάτων των Σ.Ε., ως και τον συντονισμόν του έργου των Γραφείων αυτών. 9.Διά την έγκαιρον κοινοποίησιν, προς τα μέλη της Ι.Σ.Ι και της Δ.Ι.Σ. του κειμένου των Εισηγήσεων. 10.Διά την προεργασίαν και την προώθησιν, προς έγκρισιν και αποστολήν, των Συνοδικών Εγκυκλίων. 11.Γενικώς, δια την διεξαγωγήν απάσης της γρα-φειακής εργασίας της Ιεράς Συνόδου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ. Υπηρεσίαι και Γραφεία της Αρχιγραμματείας. Το Γραφείον της Αρχιγραμματείας περιλαμβάνει τας εξής Υπηρεσίας - Γραφεία: 1. Γραφείον Αρχιγραμματείας. α. Γραφείον Εισηγητού Αρχιγραμματέως. β. Γραφείον Κλητήρων - Οδηγών - Θυρωρών. 2. Διεύθυνσιν Γραμματείας. α. Γραφείον Γραμματέων (διά την σύνταξιν των Πρακτικών των Συνεδριών της Ι.Σ.Ι. και της Δ.Ι.Σ.). β. Γραφείον Κωδίκων (διά την τήρησιν των Κωδίκων των καθαρογεγραμμένων Πρακτικών των Συνεδριών της Ι.Σ.Ι. και της Δ.Ι.Σ.). γ. Γραφείον Γραμματείας (διά την διεξαγωγήν της αλληλογραφίας και πάσης γραμματειακής εργασίας). δ. Γραφείον Συντονιστού Υποθέσεων. ε. Γραφείον Αρχείου (διά την τακτοποίησιν και ασφαλή τήρησιν του Συνοδικού Αρχείου). στ. Γραφείον Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως. ζ. Γραφείον Μηχανοργανώσεως-Η/Υ- Γραφ/νών. 3. Διεύθυνσιν Διοικήσεως και Προσωπικού. α. Γραφείον Διοικήσεως. β. Γραφείον Εκκλησιαστικής Ταξεως και Εθιμο-τυπίας (Καν. 115/ 1999 ΦΕΚ 23/Α/ & Καν. 141/1999 ΦΕΚ 300/Α/ ). γ. Γραφείον Προσωπικού (διά την τήρησιν των υπηρεσιακών φακέλλων απάντων των Αρχιερέων και των Κληρικών και Λαϊκών υπαλλήλων της Ιεράς Συνόδου, ως και των εις την Δ.Ι.Σ. υπαγομένων Ιεροκηρύκων, διά την εισήγησιν επί των πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών αυτών, ως και την εκτέλεσιν των σχετικών αποφάσεων της Ι. Συνόδου και των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων). δ. Γραφείον Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, διεπομένων υπό της οικείας Νομοθεσίας (διά την διεξαγωγήν της εις αυτά αναφερομένης αλληλογραφίας, την δικονομικήν προπαρασκευήν των εις τα Συνοδικά Δικαστήρια διεξαγομένων δικών, την τήρησιν των Πρακτικών των συνεδριάσεων των Συνοδικών Δικαστηρίων, την καταχώρισιν αυτών εις τούς οικείους

12 Κωδικας, τον σχηματισμόν και την ασφαλή διαφύλαξιν των δικαστικών φακέλλων και γενικώς την, εν συνεννοήσει μετά του Αρχιγραμματέως και των οικείων Προέδρων των Συνοδικών Δικαστη-ρίων, διασφάλισιν της ευρύθμου λειτουργίας αυτών). ε. Γραφείον Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ήτοι του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.), του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Εκκλησιαστικών Οργανισμών και του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων (διά τα υπηρεσιακά και μισθοδοτικά θέματα του αντιστοίχου προσωπικού). στ. Εκκλησιαστικήν Βιβλιοθήκην. Άρθρον 14 Σ.Ε. επί της Εκκλησιαστικῆς Τεχνης και Μουσικής Της Σ.Ε. επί της Εκκλησιαστικής Τέχνης και Μουσικής έργον ιδία είναι: 1. Η παρακολούθησις των λειτουργικών τεχνών και η προαγωγή αυτών διά παντός προσφόρου μέσου. 2. Η άγρυπνος μέριμνα και διαφύλαξις του λειτουργικού ήθους και της εκκλησιαστικής παραδόσεως επί των λειτουργικών τεχνών και η υπεύθυνος γνωμοδοτική επισήμανσις των παρεισφρεομένων καινοτομιών προς αποφυγήν ή διόρθωσιν τούτων, δι' ενδελεχούς μελέτης, συντάξεως υπομνημάτων προς την Δ.Ι.Σ., εκδόσεως ενημερωτικών εντύπων και διοργανώσεως Συνεδρίων. 3. Η καταγραφή των υφισταμένων, παρά τη Ι- ερά Αρχιεπισκοπή και ταις Ιεραίς Μητροπόλεσι, σχετικών Σχολών (εκκλησιαστικής μουσικής, αγιογραφίας, συντηρήσεως ιερών εικόνων κ.λπ.) του ιστορικού λειτουργίας και του οργανογράμματος μιάς εκάστης, ως και η εκπόνησις ενός Γενικού Κανονισμού περί της λειτουργίας αυτών. 4. Η ενημέρωσις και η παροχή προγραμματικής η οργανωτικής βοηθείας εις Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, Ιεράς Μητροπόλεις, Ιεράς Μονάς, Ενορίας, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, προτιθέμενα να αναπτύξουν αντι-στοίχους δραστηριότητας. 5. Η εξασφάλισις διά καταλλήλων εισηγήσεων προς την Δ.Ι.Σ. και διά διαβημάτων Αυτής προς την Πολιτείαν της δυνατότητος τελέσεως κατά καιρούς της Θείας Λειτουργίας εντός χριστιανικών μνημείων, τελούντων εν εξαρτήσει προς το Κράτος, διαφυλαττομένης της ιερότητος, της ιστορίας, αλλά και της συμφύτου καλλιτεχνικής αξίας αυτών. 6. Η προβολή των υφισταμένων ιερών μνημείων δι' ενημερωτικών δημοσιευμάτων και τευχιδίων και λοιπών μέσων ηλεκτρονικού τυπου (Η/Υ, Ρ/Σ, Τηλεοράσεως, Διαδικτύου κ.λπ.) προς τα στελέχη του εκκλησιαστικού έργου, τον επιστημονικόν κόσμον και τον ποιμαινόμενον λαόν, επί σκοπώ τονισμού της δι' αιώνων συνεχούς και αδιακόπου εκκλησιαστικής παρουσίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, υποβοηθητικώς προς την ασκουμένην λειτουργικήν και αντιαιρετικήν ποιμαντικήν. 7. Η επισταμένη, δι' Εισηγήσεων προς την Δ.Ι.Σ., φροντίς προς διασφάλισιν του δικαιώματος της Εκκλη-σίας επί των θρησκευτικών μνημείων. 8.Η συνεργασία και συμπαράστασις προς το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας (Κανονισμός 17/ 1981 της Ιεράς Συνόδου, "Σύστασις και Οργάνωσις Ι- δρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος", ΦΕΚ 135/ τ.α ). 9.Η συμπαράστασις προς το έργον της Υπηρεσίας Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου. 10. Η εισήγησις, προς την Δ.Ι.Σ., περί απονομής τιμητικών διακρίσεων εις τον χώρον της λειτουργικής τέχνης και της βυζαντινής μουσικής. Άρθρον 15 Σ.Ε. Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων Της Σ.Ε. Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητη-μάτων έργον ιδία είναι : 1. Η υποβολή, κατά περίπτωσιν προς την Ι.Σ.Ι. η την Δ.Ι.Σ., Εισηγήσεων προς αυθεντικήν υπ' αυτών επί-λυσιν ζητημάτων, προβλημάτων η ερωτημάτων δογμα-τικής και νομοκανονικής φύσεως. 2. Η προπαρασκευή και η νομοτεχνική επεξεργα-σία των υπό της Ι.Σ.Ι. η της Δ.Ι.Σ. εκδιδομένων Κανονι-σμών και Κανονιστικών ή άλλων Αποφάσεων. 3. Η εισήγησις επί των νομοθετημάτων της Πολι-τείας των σχετιζομένων προς την Εκκλησίαν. 4. Η εισήγησις επί των αρμοδίως υποβαλλομένων τη Δ.Ι.Σ. αιτημάτων αγιοκατατάξεως. 5. Η επαγρύπνησις επί της τηρήσεως της, εν τη κανονική τάξει, ενότητος. 6. Η εισήγησις περί των αναγκαίων, εκάστοτε, μέτρων προς διατήρησιν αδιαταράκτου της επικοινωνίας μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών (εν συνεργασία μετά της Σ.Ε. επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων). 7. Η κωδικοποίησις και η κριτική έκδοσις των Ιερών Κανόνων, ως και η κωδικοποίησις των εκκλησιαστικών Νόμων, Κανονισμών, Αποφάσεων και Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου.

13 8. Η προς την Ιεράν Σύνοδον αρωγή διά την τήρησιν και διασφάλισιν εν τη πράξει της κανονικής παραδόσεως και τάξεως. Άρθρον 16 Σ.Ε. επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου Της Σ.Ε. επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμα-ντικού Έργου έργον ιδία είναι : 1. Η μελέτη του Τυπικού της Εκκλησίας και η, δια της οικείας Υποεπιτροπής, εποπτεία συντάξεως και εκδόσεως των Διπτύχων εκά-στου έτους. 2. Η σύνταξις πλήρους και σαφούς «λειτουργικού κώδικος», αναγκαίου διά την ευταξίαν εν τη Θεία Λειτουργία και τοις λοιποίς Ιεροίς Μυστηρίοις και Τελεταίς, ως και διά την καθιέρωσιν ενιαίας λει-τουργικής πράξεως καθ' άπασαν την Εκκλησίαν της Ελλάδος. 3. Η εποπτεία και φροντίς διά την συμπλήρωσιν των εν τοις λειτουργικοίς βιβλίοις υπαρχουσών ελλείψεων εις βασικάς Ιεράς Ακολουθίας, ως και διά την καταλο-γογράφησιν και την έκδοσιν ενημερωτικών πινάκων των εκδοθεισών ή και ανεκδότων Ιερών Ακολουθιών. 4. Η τεκμηριωμένη, σαφής και πλήρης καταγραφή της δεοντολογίας, των σκοπών, των τρόπων, των ειδικών προβλημάτων η δυσχερειών και των προτεραιοτήτων του ποιμαντικού έργου έναντι γενικώς των κοινωνικών «ομάδων». 5. Η πρότασις περί διοργανώσεως πανελληνίων και τοπικών Συνεδρίων στελεχών του ποιμαντικού έργου κατά τομείς δραστηριότητος, ως και η ποιμαντική φροντίς καταρτίσεως των πρεσβυτερών και των υποψηφίων πρεσβυτερών, ως αμέσων συνεργατών και πολυτίμων βοηθών των Εφημερίων. 6. Η συνεργασία μετά Σ.Ε. ομοειδών σκοπών εν τη αντιμετωπίσει συναφών προβλημάτων. Άρθρον 17 Σ.Ε. επί του Μοναχικού Βίου Της Σ.Ε. επί του Μοναχικού Βιου έργον ιδία είναι : 1. Η καταγραφή των Ιερών Μονών, των Ησυχα-στηρίων και των λοιπών Μοναστικών Καθιδρυμάτων, ως και η απογραφή των εν αυτοίς διαβιούντων Μοναχών ανά την Εκκλησίαν της Ελλάδος, επί σκοπώ δημιουργίας σχετικού Αρχείου παρά τη Ιερά Συνόδω. 2. Η αρωγή προς τούς επιχωρίους Επισκόπους διά την μέριμναν των εγκαταλελειμμένων ιστορικών Μοναστικών Καθιδρυμάτων, την συντήρησιν και την διασφάλισιν αυτών. 3. Η εισήγησις, προς την Δ.Ι.Σ., περί των κανονικών αρχών, αι οποίαι δέον όπως διέπουν την μοναστι-κήν ζωήν, εν γένει, και την κανονικήν αυτοτέλειαν αυτής. 4. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διά την σύστα-σιν Ιερών Μονών, ως και η σύνταξις της ιδρυτικής προβλέψεως και εισηγήσεως προς την Δ.Ι.Σ., συμφώνως ταις προς τούτο κειμέναις διατάξεσιν. Επίσης η επεξεργα-σία των Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας των Μοναστικών Αδελφοτήτων και η προώθησις αυτών προς έγκρισιν υπό της Δ.Ι.Σ. 5. Η γνωμάτευσις επί θεμάτων συστάσεως Ιερών Ησυχαστηρίων και Μετοχίων, εντός των πλαισίων της εκκλησιολογικής και κανονικής τάξεως. 6. Η εισήγησις, προς την Δ.Ι.Σ., των προσφορωτέρων μέσων τακτικής επικοινωνίας μετά των Μονα-στικών Αδελφοτήτων. 7. Η πρότασις περί διοργανώσεως περιφερειακών και πανελληνίων Μοναστικών Συνεδρίων. 8. Η μέριμνα διά την σύνταξιν επιστημονικών και εκλαϊκευμένων μελετημάτων περί της τεραστίας εκκλ/κής, αλλά και εθνωφελούς προσφοράς των Ιερών Μονών ου μόνον κατά το παρελθόν, αλλά και κατά το παρόν. 9. Η εισήγησις, προς την Δ.Ι.Σ., ενιαίου λογιστι-κού συστήματος τηρουμένου υφ' όλων των Μοναστικών Καθιδρυμάτων. Άρθρον 18 Σ.Ε. επί της Χριστιανικής Αγωγής Νεότητος Της Σ.Ε. επί της Χριστιανικής Αγωγής Νεότητος έργον ιδία είναι: 1. Η υποβοήθησις των Ιερών Μητροπόλεων εις το υπ' αυτών ασκούμενον κατηχητικόν έργον. 2. Η διατύπωσις προτάσεων συντονισμού και προσαρμογής προς τα νέα δεδομένα των Ιεραποστολικών προσπαθειών της Εκκλησίας εις τον τομέα της Κατη-χήσεως. 3. Η μελέτη δια την καλλιέργειαν της εκκλησιαστικής συνειδησεως των νέων μέσω της Θείας Λατρείας, της Κατηχήσεως και των Ιερών Μυστηρίων. 4. Η μελέτη νέων συγχρόνων μεθόδων Κατηχήσεως διά της χρήσεως ηλεκτρονικών μέσων, διασυνδέσεως των νεανικών κινήσεων και επικοινωνίας διά του Διαδικτύου (Internet), ως και η διερεύνησις νέων τρόπων προσεγγίσεως των νέων. 5. Η μελέτη και σύνταξις κατηχητικού θεωρητικού πλαισίου, εκάστοτε ανανεουμένου, εν όψει των επικρατουσών κοινωνικών συνθηκών.

14 6. Η εισήγησις περί διοργανώσεως πανελληνίων και περιφερειακών νεανικών συνεδρίων και συνεδρίων στελεχών νεότητος. 7. Η εισήγησις περί του περιεχομένου των βιβλί-ων του μαθήματος των θρησκευτικών. 8. Η συνεργασία μετ' άλλων Σ.Ε. επιδιωκουσών αναλόγους σκοπούς. 9. Αι εισηγήσεις, προς την Δ.Ι.Σ., περί των παραινετικών παρεμβάσεων της Εκκλησίας προς τα Μ.Μ.Ε. και το Ραδιοτηλεοπτικόν Συμβούλιον διά την διόρθωσιν η αποτροπήν των αντιπαιδαγωγικών, προπαγανδιστικών, αντιχριστιανικών και παραθρησκευτικών μηνυμάτων των παιδικών και νεανικών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, της εκπαιδευτικής τηλεοράσεως κ.λπ. 10. Η εισήγησις επί παντός θέματος σχέσιν έχοντος με την νεότητα και τα προβλήματα αυτής ως και την ποιμαντικήν αντιμετώπισιν αυτών. Άρθρον 19 Σ.Ε. επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Α. Της Σ.Ε. επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών σχέσεων έργον ιδία είναι : 1. Η εισήγησις περί πάντων των ζητημάτων των αφορώντων εις τας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά πασών των λοιπών Αυτοκεφάλων και Αυτονόμων Ορθοδόξων Εκκλησιών ως και των λοιπών Χριστιανικών Ομολογιών. 2. Η διεξαγωγή πάσης, εν γένει, της σχετικής, μετά των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των λοιπών Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών και των λοιπών Θρησκευμάτων, αλληλογραφίας και η παρακολούθησις των διαφόρων εκδόσεων και δημοσιεύσεων αυτών. 3. Η εισήγησις, προς την Δ.Ι.Σ., περί της απο-στολής διαφόρων Αντιπροσωπειών της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τας ανωτέρω σημειουμένας ομοδόξους Εκκλησίας και ετεροδόξους Ομολογίας, ως και η μέριμνα δια την σύνταξιν των σχετικών εκθέσεων και αναφορών. 4. Η συγκέντρωσις πληροφοριών, η τήρησις αρχείου, η δημιουργία βιβλιοθήκης και η προώθησις εν γένει των διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων. Β. Ειδικώτερον η Σ.Ε. αύτη περιλαμβάνει τούς εξής Τομείς με τας αντιστοίχως σημειουμένας αρμοδιότητας: 1.Τον Τομέα Διορθοδόξων Σχέσεων : διά τας διμερείς σχέσεις της ημετέρας Εκκλησίας μετά πασών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τας Διορθοδόξους και Πανορθοδόξους Διασκέψεις και Συναντήσεις, την προπαρασκευήν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τας ανταλλαγάς επισκέψεων, τας συμμετοχάς εις εορταστικάς εκδηλώσεις των ομοδόξων Εκκλησιών, την αποστολήν εκκλησιαστικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής βοηθείας εις εμπεριστάτους ομοδόξους Εκκλησίας, την ανταλλαγήν της εορτίου αλληλογραφίας της διεξαγομένης μετά των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. 2. Τον Τομέα Διαχριστιανικών Σχέσεων : διά τας διμερείς σχέσεις μετά των ετεροδόξων Ομολογιών, τους μετ' αυτών διεξαγομένους Θεολογικούς Διαλόγους, τας σχέσεις μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και μεθ' ετέρων διαχριστιανικών οργάνων. 3. Τον Τομέα Σχέσεων μεθ' ετέρων Θρησκειών : διά τα προκύπτοντα ζητήματα σχέσιν έχοντα με τας μη Χριστιανικάς θρησκείας, όπως είναι αι διαθρησκεια-καί σχέσεις και διάλογοι. 4. Τον Τομέα Υποτροφιών : διά την χορήγησιν και ανανέωσιν Συνοδικών Υποτροφιών συνωδά τοις 13/1981, 66/1992 και 119/1999 Κανονισμοίς της Ι.Σ.Ι., διά παν θέμα αφορών εις τας σπουδάς, την παραμονήν και την διαβίωσιν των ενταύθα σπουδαζόντων αλλοδαπών υποτρόφων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και διά την επίβλεψιν επί της λειτουργίας του Οικοτροφείου της Ιεράς Συνόδου διά θέματα αλλοδαπών φοιτητών. Επίσης διά την εξασφάλισιν μελλοντικών στελεχών της Εκκλησίας εις τας εξωτερικάς Αυτής σχέσεις. 5. Τον Τομέα ξενογλώσσων ανταποκρίσεων, αλληλογραφίας και μεταφράσεων. Γ. Παραλλήλως προς την Συνοδικήν ταύτην Επιτροπήν λειτουργούν: 1. Το Γραφείον Αλληλοβοηθείας και Σχέσεων μετά των Ξένων Εκκλη-σιών, ούτινος έργον είναι η μέριμνα δι' ανάπτυξιν Προγραμμάτων παροχής παντός είδους βοηθείας προς τας Ξένας Εκκλησίας. 2. Το Κέντρον Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών (λειτουργούν ως Υπηρεσία του Γραφείου Παλιννοστούντων Μεταναστών, υπό ίδιον Οργανισμόν, δημοσιευθέντα εις το Φ.Ε.Κ 794/ ). 3. Το Οικουμενικόν Γραφείον Προσφύγων. Αι εν λόγω Υπηρεσίαι αναφέρονται εις την Δ.Ι.Σ. διά της Σ.Ε. επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Υποχρεούνται, κατ' έτος, ως και αι Σ.Ε., εις την σύνταξιν και υποβολήν, προς έγκρισιν υ- πό της Δ.Ι.Σ., του ετησίου Προϋπολογισμού και Απολογισμού αυτών συνυποβαλλομένων των νομίμων παραστατικών, κατά τα σημειούμενα εν τω άρθρω 10 του παρόντος Κανονισμού. Το διοικητικόν και λοιπόν

15 προσωπικόν αυτών εποπτεύεται υπό της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου. Άρθρον 20 Σ.Ε. επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και της Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου Της Σ.Ε. επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου έργον ιδία είναι : 1. Η εισήγησις, προς την Δ.Ι.Σ., περί των ληπτέων μέτρων διά την αναβάθμισιν της καθόλου εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, τόσον εις τον τομέα της διδασκαλίας, όσον και εις εκείνον της οικοτροφειακής η εξωσχολικής αγωγής. 2. Η πρόβλεψις και κατάστρωσις Προγραμμάτων επιμορφώσεως των Κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας εις την Θεολογίαν, λειτουργικήν και ποιμαντικήν, διά της διοργανώσεως περιφερειακών σεμιναρίων ή ειδικών διαλέξεων και δι' εκδόσεως ειδικών επιμορφωτικών φυλλαδίων και βιβλίων. 3. Η πλήρης ενημερότης (εν συνεργασία μετά της Ειδικής Σ.Ε. Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) επί θεμάτων ιδρύσεως Κ.Ε.Κ., εκκλησιαστικής διοικητικής ευθύνης και εφαρμογής προγραμμάτων καταρτίσεως. 4. Η καλλιέργεια των ιερατικών κλίσεων. 5. Η διοργάνωσις ειδικών Σεμιναρίων δι' Εφημερίους κατά περιφερείας ή η συμπαράστασις προς τας Μητροπόλεις δι' αναλόγους διοργανώσεις, με σκοπόν την καλλιέργειαν ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος, γνησίου ιερατικού ήθους, αξιοποίησιν των χαρισμάτων, αναζωπύρωσιν της ιερατικής κλίσεως και καλλιέργειαν της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας. 6. Η επιμόρφωσις του στελεχειακού δυναμικού της Εκκλησίας, βάσει συγκεκριμένων Προγραμμάτων εν συνεργασία μετά του Κ.Ε.Κ. ή του Εθνικού Κέντρου Δημοσίας Διοικήσεως, διά τον εκσυγχρονισμόν της διοικητικής και οργανωτικής δομής της συγχρόνου ενορίας (και δη της αστικής) και των ενοριακών πνευματικών κέντρων (εις τομείς ως π.χ. η γραμματειακή οργάνωσις και υποδομή ενορίας, η διαδικτύωσις, αι βασικαί αρχαί πληροφορικής κ.λπ.). Άρθρον 21. Σ.Ε. επί του Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεως Της Σ.Ε. επί του Τύπου, των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφωτίσεως έργον ιδία είναι : 1. Η συνεργασία μεθ' όλων των υφισταμένων και συσταθησομένων επικοινωνιακών, ενημερωτικών και μορφωτικών μέσων της Ιεράς Συνόδου (ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, φωνογραφικής παραγωγής, οπτικού δίσκου (CD), βιντεοκασσετών και παντός είδους περιοδικών εκδόσεων) των υπαγόμενων εις την Επικοινωνιακήν και Μορφωτικήν Υπηρεσίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Αποστολικήν Διακονίαν. 2. Η καταγραφή της πνευματικής στρωματογραφίας της συγχρόνου ελληνικής κοινωνίας και η εξ αυτής συναγωγή των απαραιτήτων πορισμάτων και προτάσεων ποιμαντικής συμπεριφοράς των εκκλησιαστικών μέσων ενημερώσεως. 3. Η συνεργασία μετά του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, προς ευχερεστέραν επικοινωνίαν αυτού με τα Μ.Μ.Ε.. 4. Η καταγραφή και ο κατά το δυνατόν συντονισμός απάντων των περιφερειακών εκκλησιαστικών Μ. Μ. Ε. (περιοδικών, εφημερίδων, ραδιοσταθμών, τηλεοπτικών σταθμών) και η διοργάνωσις συσκέψεων και ημερίδων των υπευθύνων αυτών, προς καθορισμόν ενιαίας επικοινωνιακής πολιτικής. 5. Η σύνταξις ενός καταλόγου ευρέος κύκλου προσοντούχων Κληρικών, Καθηγητών Πανεπιστημίων, δημοσιογράφων και λοιπών κοινωνικών στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων, προς αρωγήν της Σ.Ε. ταύτης και των εκκλησιαστικών Μ.Μ.Ε., αλλά και προς εκπροσώπησιν της Εκκλησίας εις τηλεοπτικάς συζητήσεις η άλλας σχετικάς προσκλήσεις. 6. Η συνεργασία μετά της Αρχιγραμματείας δια την έκδοσιν των Δελτίων Τύπου και Ανακοινωθέντων της Ιεράς Συνόδου. 7. Η σύστασις και λειτουργία Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Εκκλησιαστικής Δημοσιογραφίας προς εμπέδωσιν των αρχών αι οποίαι δέον όπως διέπουν την υπεύθυνον άσκησιν αυτής. 8. Η καθημερινή παρακολούθησις του ηλεκτρο-νικού τύπου και των εντύπων Μ.Μ.Ε. και η ετοιμασία εν σχεδίω των απαντήσεων αι οποίαι προσήκουν εις εκάστην περίπτωσιν, είτε με την μορφήν Δελτίων Τύπου, είτε απαντητικής Επιστολής, είτε άλλως. Εις πάσαν περίπτωσιν προηγείται έγκρισις της ενεργείας υπό του Αρχιγραμματέως. 9. Η τήρησις συμβατικού και ηλεκτρονικού αρχείου δημοσιευμάτων η εκπομπών εκκλ. ενδιαφέροντος. 10. Η δημιουργία αρχείου ταινιών, βιντεοκασ-σετών, κασσετών και οπτικών δίσκων (CD) οι οποίοι ενδιαφέρουν την Υπηρεσίαν. 11. Η παρακολούθησις ξενογλώσσων εντύπων, προς άντλησιν χρησίμων πληροφοριών και η δημιουργία αρχείου τούτων. 12. Η οργάνωσις της αμύνης της Εκκλησίας έναντι των κατ' αυτής επιθέσεων. 13. Η συστηματοποίησις του τομέως Επικοινωνίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν συνεργασία

16 μετά των Κλάδων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου. 14. Η ενημέρωσις των Σ.Ε. επί δημοσιευμάτων ενδιαφερόντων αυτάς. 15. Η παρακολούθησις των εν τη Βουλή κατατι-θεμένων νομοσχεδίων απτομένων των ενδιαφερόντων της Εκκλησίας της Ελλάδος και η άμεσος ενημέρωσις της Δ.Ι.Σ. Άρθρον 22 Σ.Ε. επί των Αιρέσεων Της Σ.Ε. επί των Αιρέσεων έργον ιδία είναι : 1. Η μελέτη του σκηνικού, του τρόπου δράσεως και των προπαγανδών των δραστηριοποιουμένων αιρετικών και παραθρησκευτικων ομάδων και ατόμων. 2. Η έγκαιρος ενημέρωσις των υπευθύνων ποιμένων της Εκκλησίας και η, διά της Δ.Ι.Σ., επιμόρφωσις των εκκλησιαστικών στελεχών επί ζητημάτων αντιμετωπίσεως των ειρημένων προπαγανδών, δι' ε- τησίων τακτικών συνελεύσεων των υπευθύνων των Ι- ερών Μητροπόλεων και αποστολής κατατοπιστικών εγκυκλίων υπομνημάτων. 3. Η οργάνωσις και ο συντονισμός της ομολογιακής και αντιρρητικής διακονίας της Εκκλησίας εν συνεργασία μετά των ομοειδών φορέων των ομοδόξων Εκκλησιών. 4. Η υποχρεωτική, άμεσος, αμοιβαία ενημέρωσις των Γραμματέων των συναρμοδίων Σ.Ε. και Ειδικών Σ.Ε., επί των προβλημάτων, των πορισμάτων και των αποφάσεων εκάστης τούτων, προς αξιοποίησιν - όπου δει - εις τα επί μέρους ποιμαντικά προγράμματα αυτών. 5. Η συνεργασία μετά φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ασχολουμένων με το αυτό αντικείμενον. 6. Η παρακολούθησις της αιρετικής και αντιαιρετικής βιβλιογραφίας και η δημιουργία αρχείου και βιβλιοθήκης. 7. Η ποιμαντική αντιμετώπισις περιπτώσεων θυμάτων η των οικογενειών αυτών. 8. Η νομική επεξεργασία κειμένων και η αντιμετώπισις περιπτώσεων, εν συνεργασία μετά της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας. 9. Η έκδοσις ενημερωτικών φυλλαδίων, κατά το δυνατόν εκλαϊκευμένων, προς πλήρη, σαφή, αντικειμενικήν και τεκμηριωμένην πληροφόρησιν των ε- φημερίων, των κατηχητών και του λαού επί των ολεθρίων αποτελεσμάτων της προπαγανδιστικής και υ- πούλου δράσεως των δραστηριοποιουμένων αιρετικών και παραθρησκευτικών ομάδων και ατόμων, κυρίως δε προς σαφή οριοθέτησιν και εμπέδωσιν της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως και ζωής έναντι των τοιούτων διδασκαλιών. 10. Η διερεύνησις του ενδεχομένου προβολής των αντιρρητικών θέσεων της Εκκλησίας διά των ηλεκτρονικών μέσων πληροφορήσεως εν Ελλάδι και ε- κτός αυτής. 11. Η διοργάνωσις πανελληνίων και διορθοδόξων Συνεδρίων. 12. Η συνεργασία μετά των κρατικών Αρχών και η ενημέρωσις αυτών επί της δράσεως των αιρέσεων, παραθρησκειών και άλλων κινημάτων προσβαλλόντων τα ανθρώπινα δικαιώματα. 13. Η παρακολούθησις της ελληνικής και διεθνούς νομολογίας επί των αιρέσεων και των παραθρησκειών. Άρθρον 23 Σ.Ε. επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας Της Σ.Ε. επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας έργον ιδία εί-ναι : 1. Η έρευνα και μελέτη των συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων και η διατύπωσις προτάσεων περί του τρόπου λυσιτελεστέρας αντιμετωπίσεως αυτών εις επίπεδον Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Ιερών Μητροπόλεων, Ενοριών. 2. Η πλέον αποτελεσματική οργάνωσις του ευρυ-τάτου κοινωνικού, προνοιακού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. 3. Η αντιμετώπισις των εκάστοτε προκαλουμένων εκτάκτων κοινωνικών αναγκών, ένεκα σεισμών, πλημμυρών και λοιπών θεομηνιών και η προς τούτο ανάληψις πρωτοβουλιών κοινωνικής αντιλήψεως. 4. Η εξασφάλισις καί λειτουργία αποθηκευτικών χώρων εις τα μεγάλα αστικά κέντρα προς συγκέντρωσιν ειδών βοηθείας, διά την άμεσον κάλυψιν των ειρημένων εκτάκτων αναγκών. 5. Η οργάνωσις και λειτουργία εκπαιδευτικών Σεμιναρίων διά την κατάρτισιν, εκπαίδευσιν ή και μετεκπαίδευσιν στελεχών της Εκκλησίας, υπηρετούντων το κοινωνικόν και προνοιακόν αυτής έργον. 6. Η διοργάνωσις Ημερίδων και Συνεδρίων επί επικαίρων κοινωνικών θεμάτων, αποβλεπόντων αφ' ενός εις την εξέτασιν των προβλημάτων και την κατά το δυνατόν ενημέρωσιν του Χριστεπωνύμου πληρώματος και αφ' ετέρου εις την προβολήν του ήδη συντελουμένου έργου της Εκκλησίας. 7. Η δημιουργία και ο περιοδικός εμπλουτισμός βάσεως πληροφοριών περί του κοινωνικού της Εκκλησίας της Ελλάδος έργου και η δια παντός επικοινωνιακού μέσου προβολή αυτού προς ενημέρωσιν του Λαού, στήριξιν της

17 εμπιστοσύνης αυτού προς την Εκκλησίαν και ενεργόν συμπαράστασιν διά την συνέχισιν του έργου τούτου. 8. Η τεχνική υποστήριξις προς την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν και τας Ιεράς Μητροπόλεις διά την αρτιωτέραν οργάνωσιν του προνοιακού και κοινωνικού έργου αυτών. 9. Η εκπόνησις σχεδίων κοινωνικοπρονοιακών παρεμβάσεων υπέρ ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού (π.χ. επαναπατριζόμενοι ομογενείς, αθίγγανοι, άστεγοι, άνεργοι, οικονομικοί προσφυγες κ.λπ.) και η υποβολή αυτών προς συγχρηματοδότησιν εκ πηγών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 10. Η αναζήτησις πηγών και μεθόδων επιχορηγήσεως των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εν γένει προνοιακού και κοινωνικού έργου αυτής εν τε τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή. 11. Η επιδίωξις συμμετοχής της Επιτροπής ταύτης εις τα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κέντρα Λήψεως Αποφά-σεων περί διανομής και διακινήσεως βοηθείας εις τε την Ελλάδα και τας Βαλκανικάς Χώρας. 12. Η συνεργασία μετά των Συνοδ. Επιτροπών: α) Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων, β) Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου και γ) Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος. Άρθρον 24 Σ.Ε. επί των Οικονομικών Της Σ.Ε. επί των Οικονομικών έργον ιδία είναι : 1. Η ενημέρωσις και παρακολούθησις των διαχειριστικών αποτελεσμάτων της Ε.Κ.Υ.Ο. 2. Η εισηγητική προς την Δ.Ι.Σ. γνωμοδότησις διά την λειτουργίαν της Ε.Κ.Υ.Ο. ως και η εισηγητική γνωμο-δότησις των προς τροποποίησιν κανονισμών των αφορώντων εις την εν λόγω υπηρεσίαν. 3. Η μετ' εκτίμησιν της Ε.Κ.Υ.Ο., συνοδευομένην μετά της απαραιτήτου προτάσεως της Διευθύνσεως της Υπηρεσίας, εισήγησις επί του Προϋπολογισμού των Σ.Ε. είτε εν συνόλω είτε κατά περίπτωσιν διά το εφικτόν ανταποκρίσεως της Ε.Κ.Υ.Ο. εις τας προϋπολογιζομένας δαπά-νας και η προώθησις εις την Δ.Ι.Σ. του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού. 4. Η ενημέρωσις και παρακολούθησις των προ-γραμμάτων της Ε.Ε. των αφορώντων εις τας δράσεις της Ε.Κ.Υ.Ο. 5. Η εισήγησις εις την Δ.Ι.Σ. των προτεινομένων υπό της Ε.Κ.Υ.Ο. ή και οίκοθεν επενδύσεων εις έργα ή εταιρικά σχήματα και ανεγνωρισμένας νομίμως μεθόδους αξιοποιήσεως της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 6. Η ενημέρωσις επί της πορείας του Κτηματολογίου και η υποβοήθησις των ενεργειών της Ε.Κ.Υ.Ο. διά την προστασίαν και διασφάλισιν της Εκκλησιαστικής Περιουσίας. 7. Η εισηγητική προς την Δ.Ι.Σ. γνωμοδότησις των υπό της Ε.Κ.Υ.Ο. προτεινομένων τριετών η πεντα-ετών αναπτυξιακών προγραμμάτων της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 8. Η ενίσχυσις των προσπαθειών της Ε.Κ.Υ.Ο. δια την δημι-ουργίαν Τραπέζης Δεδομένων η οποία να ικανοποιή το σύνολον των αναγκών της Εκκλησίας της Ελλάδος και η παρακολούθησις κατά στάδια του όλου έργου ευθύνης της Διευθύνσεως της Ε.Κ.Υ.Ο. 9. Ο τελικός έλεγχος των απολογισμών των Εκκλησιαστικών Διαχειρίσεων εις περιπτώσεις εγέρσεως πάσης φύσεως αμφιβολιών. 10. Ο έλεγχος εις τελικόν στάδιον παντός υπολό-γου της Εκκλησίας εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εγείρονται αμφιβολίαι πάσης μορφής διά τα συγκε-κριμένα θέματα. 11. Η γνωμοδότησις επί των αρμοδιοτήτων των οικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών οργάνων κ.λπ. επί της ευθύνης αυτών διά θέματα δόλου η αμελείας. 12. Η εποπτεία επί των λογαριασμών της Αρχι-γραμματείας της Ιερού Συνόδου. 13. Η εισήγησις προς την Δ.Ι.Σ. τεκμηριωμένων σχεδίων η προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εις την Συνοδικήν επί των Οικονομικών Επιτροπήν δύναται να ανατεθή η Γνωμοδότησις επί παντός, οικονομικού περιεχομένου, νομοθετήματος αφορώντος εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος. 14. Η Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών, δύναται κατά θέμα η τομέα, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου αυτής, να καλή εμπειρογνώμονας. Άρθρον 25 Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρον 26 Εκ της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του

18 Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθή 3. Εν Αθήναις τη Ο Αθηνών Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος Ο Αρχιγραμματεύς Αρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας. Ακριβές Αντίγραφον Ὁ Ἀρχιγραμματεύς. Ὁ Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ. Πρόεδροι τῆς (νέας) Ἐπιτροπῆς διετέλεσαν: Σεβ. Κασσανδρείας Συνέσιος ( ), Σεβ. Κορίνθου Παντελεήμων ( ), Σεβ. Πατρῶν Νικόδημος ( ), Σεβ. Φιλίππων Προκόπιος (2005- ). Ἀρχιερατικά Μέλη, οἱ Σεβασμιώτατοι: Κερκύρας Πολύκαρπος, Μεγάρων Βαρθολομαῖος, Κορίνθου Παντελεήμων, Τρίκκης Στέφανος, Μαντι-ντινείας Θεόκλητος, Νικοπόλεως Μελέτιος, Διδυμο-τείχου Ἀγαθάγγελος, Ν. Κρήνης Προκόπιος, Σάμου Παντελεήμων, Λαρίσης Σεραφείμ, Πατρῶν Νικόδη-μος, Δράμας Διονύσιος, Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, Φι-λίππων Προκόπιος, Καστορίας Γρηγόριος, Ἀλεξ-/πόλεως Ἄνθιμος, Ἠλείας Γερμανός, Πειραιῶς Καλ-λίνικος, Σάμου Παντελεήμων Κασσανδρείας Συνέ-σιος, Ναυπάκτου Ἀλέξανδρος Περιστερίου Χρυσόστομος, Μονεμβασίας Εὐστάθιος, Ἰωαννίνων Θεό-κλητος, Ἱερισσοῦ Νικόδημος, Δημητριάδος Χριστό-δουλος, Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, Ν. Σμύρνης Ἀγαθάγγελος Λαρίσης Ἰγνάτιος, Κίτρους Ἀγαθόνι-κος, Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας, Καλαβρύτων Ἀμβρό-σιος, Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Λήμνου Ἱερόθεος, Και-σαριανῆς Δανιήλ, Σύρου Δωρόθεος, Ξάνθης Παντε-λεήμων, Καρυστίας Σεραφείμ. Λαϊκά Μέλη, οἱ Ἐλλογιμώτατοι: Γεράσιμος Κονιδάρης, Στυλιαν. Παπαδόπουλος, π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, Μέγας Φαράντος, Κων/νος Βαβοῦσκος,Ἐμμαν. Κων/νίδης, 3 δηµοσιεύθη ες τό π ρ.100/ Φ.Ε.Κ. Σπυρίδων Τρωιάνος, Παναγ. Μπούμης, Νικόλαος Μητσόπουλος, Κων/νος Σκουτέρης, Μᾶρκος Σιώτης, Μᾶρκος Ὀρφανός, Παναγ. Χριστινάκης, Ἠλίας Μουτσούλας, Χαράλ. Σωτηρόπουλος, Νικόλαος Ξεξάκης, Ξενοφῶν Παπα-χαραλάμπους, Χαράλαμπος Παπαστάθης, Ἰωάννης Κονιδάρης, Ἠλίας Παπανικολάου, Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σαββᾶτος, Κων/νος Δεληκωνσταντῆς, Θεόδωρος Γιάγκου. Γραμματεῖς τῆς Συνοδ. Ἐπιτροπῆς ἐχρημάτισαν: 1) Πρωτ. Εὐάγγελος Μαντζουνέας (ἕως τό 1995) 2) Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης ( ), 3) Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος ( ), 4) Πρωτ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης (2005- ). Ἡ Ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ ὅλα τά θέματα ἁρμο-διότητός της καί ὑπέβαλε τάς σχετικάς Εἰσηγήσεις πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον. Ἐπιπλέον, ἡ Ἐπιτροπή ἐξέδιδεν ἀπό τόν Ἰανουά-ριον τοῦ 1994 ἕως καί τό τέλος τοῦ 1998 τό Δελτίον «ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ» 4, εἰς τό ὁποῖον κατεχωροῦντο Γνωμοδοτήσεις ἐπί Ν/Κ Ζητημάτων. Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή λειτουργεῖ καί εἰσηγεῖται εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ἐπί διαφόρων θεμάτων, βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὡς ἑρμη-νεύθησαν καί ἐσχολιάσθησαν ὑπό ἐπιφανῶν θερα-πευτῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται: α) Τό Πηδάλιον, μέ σχολιασμόν Ἀγαπίου Ἱερομονάχου καί Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (Ἐκδόσεις 1800, 1841, 1864 καί ἑξῆς), β) Σύνταγμα τῶν θείων καί Ἱερῶν Κανόνων κ.λπ. ὑπό Γ.Α. Ράλλη & Μ. Ποτλῆ, τόμοι 6, , γ) Οἱ Ἱεροί Κανόνες, ὡς ἐξεδόθησαν ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ Ἁμίλκα Ἀλιβιζάτου (Ἐκδ καί ἑξῆς), 4 Εσήγησις Συνοδικς πιτροπς ΝΚ5968/ δι κδοσιν 8σελίδου ντύπου. ερά Σύνοδος νέκρινε τήν Εσήγησιν διά τς π ρ. 178/58/ ποφάσεως Ατς. π ρ. 884/650/ Συνόδου πρός /νσιν «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», πιβάρυνσιν διά ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑ

19 δ)+ Παντελεήμονος Καρανικόλα, Μητροπολίτου Κορινθου, α) Κλεῖς τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας1970) καί β) Κλεῖς Ὀρθοδόξων Κανονικῶν Διατάξεων (1979), ε) + π. Εὐαγγέλου Μαντζουνέα, Κανονικός Ἐπιτιμιακός Κῶδιξ (1973) κ. ἄ., στ) Γεωργίου Λιλαίου, Νομοκανονικά (1985), ζ) Ἀστικός Κῶδιξ (ἀναθεώρησις 1983). Ὑπάρχει πλῆθος Ἐγχειριδίων Ἐκκλ/κοῦ Δικαίου καί Μονογραφίαι ἱκαναί δι ἐπί μέρους θέματα καί προβλήματα. Πάντα ταῦτα λαμβάνονται ὑπ ὄψιν δι ἑκάστην Εἰσήγησιν πρός τήν Ἱ.εράν Σύνοδον, μόνην ἁρμοδίαν νά λάβῃ Ἀποφάσεις. Ἐπί ἀναποφεύκτων βιβλιογραφικῶν ἐλλείψεων, πέραν τοῦ ἀείποτε αἰ-τουμένου φωτισμοῦ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐπι-στρατεύεται καί ἡ σοφία τῶν Μελῶν τῆς Συνοδ. Ἐπιτροπῆς, τῶν ὁποίων αἱ σχετικαί Γνωμοδοτήσεις θά ἠδύναντο νά χαρακτηρισθοῦν «θησαυροί» τοῦ ἐν ἐξελίξει πάντοτε διατελοῦντος Συστήματος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Ὁ Γραμματεύς τῆς Συν. Ἐπιτροπῆς διεπίστωσεν τήν ἄμεσον ἀνάγκην συντάξεως Εὑρετηρίου ἐπί Νο-μοκανονικῶν θεμάτων, στοχεύοντος: α) Εἰς τήν διευκόλυνσιν τῶν Σεβασμιωτάτων καί Ἐλλογιμωτάτων Μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, β) Εἰς τήν διευκόλυνσιν τῶν κατά τόπους Σεβασμ. Μητροπολιτῶν καί τῶν συνεργατῶν των, γ) Εἰς τήν ταχυτέραν ἐξυπηρέτησιν ὑπό τοῦ Γραμματέως πολλῶν καθημερινῶς ἐρωτώντων ἐπί λελυμένων ἤδη προβλημάτων ὑπό τῆς Ἱ.ερᾶς Συνόδου. Ὡς θά διαπιστώσῃ ὁ μελετητής, αἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου λαμβάνονται ἐξ Ἰδίας πρωτοβουλίας ἤ κατόπιν ἐρωτήματος. Εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώ-σεις παρατίθεται ὁ ἀριθμός τῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου πρός ἀνεύρεσίν της ὑπό τῶν ἐνδιαφέρων εἰς τήν β, περίπτωσιν παρατίθενται ἐπί πλέον καί τά στοιχεῖα τοῦ ἐρωτῶντος φορέως, πρός ἐξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων. Ὅπου αἱ λύσεις εἶναι πλείονες τῆς μιᾶς ἐπί ὁμοίου θέματος καταχωροῦ-νται ὅλαι, προκειμένου νά φανῇ ἡ ἀγωνία τοῦ τε Μακαριωτάτου Προέδρου καί τῶν Σεβ. Μελῶν τῆς Ἱ. Συνόδου, διά τήν φιλάνθρωπον ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῶν πιστῶν. Τό Εὑρετήριον δέν ὑποκαθιστᾷ τάς Συλλογάς τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀλλά εὑρετηριάζει τάς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἶναι ἐνημερωμένον ἕως καί τῆς 31/12/2006. Ἐξυπακούεται ὅτι προηγεῖται εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ χρῆσις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας (Ν. 590/1977, ΦΕΚ 146 τ. Α ), ὡς καί τῶν Κανονισμῶν τῆς Ἱ. Συνόδου καί ἕπεται τό παρόν ὡς ταπεινόν ἐργαλεῖον λύσεως ἑνός προβλήματος καί ἐν ἀδυναμίᾳ ὑποβολῆς ἐρωτήματος εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον, μέσῳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, διά τήν Κανονικήν Ἀπάντησιν, ἥτις καί θά συμβάλῃ εἰς τόν μελλοντικόν ἐμπλουτισμόν του. Εὐγνωμόνως ἀποδεκτή ἔσεται ἡ ἐπισήμανσις παραλείψεων ἤ λαθῶν, ὥστε ἡ ἑπομένη ἔκδοσις νά εἶναι, κατά τό δυνατόν, ἁρτιοτέρα. Ἐν τέλει τοῦ παρόντος παρατίθενται αἱ πηγαί καί τά βοηθήματα τοῦ κοπιάσαντος. Εὐχαριστῶν τήν Α. Μακαριότητα τόν Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς - Μέλη τῆς Ἱ. Συνόδου διά τήν Ἀπόφασιν ἐκδόσεως τοῦ Εὑρετη-ρίου, ὡς καί τόν Σεβ. Πρόεδρον καί τά Μέλη τῆς Συνοδ. Ἐπιτροπῆς διά τήν θετικήν των Εἰσήγησιν, ἐλπίζω εἰς τήν γόνιμον ἀξιοποίησιν τοῦ παρόντος πονήματος. π. Γ. Φ. Α Ἀβάπτιστα-κήδευσις: Ἐνταφιάζονται ἄνευ εἰδικῆς Εὐχῆς ἤ Ἀκολουθίας, (2246 π. ἔ. 6224ΝΚ/183/ Ἱ. Συνόδου) 5. Ἐπιτρεπτή ἡ Ἀκολουθία, ἐφ ὅσον: α) Εἷς τοὐλάχιστον γονεύς εἶναι Χρ/νός Ὀρθόδοξος καί τό ἐζήτησεν, β) Ἐξηντλήθησαν αἱ διευκολύνσεις δι 5 πί ρωτ. διώτου κ Θεσσαλονίκης.

20 ἔγκαιρον Βάπτισμα. Παρατίθεται καί εἰδική ἱ. Ἀκολουθία, (2716/2505/82ΝΚ243Θ.Λατρείας/ Ἱ. Συνόδου). Ἅγαμίας Πιστοποιητικά: Δέον νά αναφέρουν ημερομηνία γεννήσεως καί ὄχι ἡλικία γενικώς καί ἀορίστως..., (1507/655/362/ Ἱ. Συνόδου). Ἐν Κύπρῳ εἰδικῶς: Ἐφ ὅσον ἐξεδόθη καί ἐγένετο Μνηστεία, προηγεῖται ἡ λύσις τῆς Μνηστείας, ὡς ἰσχύει ἐκεῖ, (460/1617ΝΚ/446/ Ἱ. Συνόδου) 6. Ἀγάθωνος τοῦ Ἐφεσίου ἁγιοκατάταξις: Ἡ σχετική διαδικασία τελεῖ ἐν ἐξελίξει, (262/ Σεβ. Μυτιλήνης, 26/ Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ν/Κ & 1351/2006 Ἱ. Συνόδου). Ἀγάμων Χειροτονία: Δέον ἔγκρισις Ἱ. Συνόδου, (870/1372/994/ Ἱ. Συνόδου). Ἀνάκλησις τῆς προηγουμένης. Δεν ἀπαιτεῖται ἄδεια Ἱ. Συνόδου διά χειροτονίαν ἀγάμων κληρικῶν, (914/2307/918/ Ἱ. Συνόδου). Μή χειροτονεῖν ἀγάμους ἐν τῶ κόσμῳ (Συνήθεια ἐξ Ἑπτανήσου), (895/101/ Ἱ. Συνόδου). Ἀγγλικανῶν κήδευσις: Βλ. κηδεία Ἀγγλικανῶν. Ἁγίας Σκέπης Ἑορτή: Μετατίθεται ἀπό τῆς 1ης Ὀκτωβρίου εἰς 28ην τοῦ αὐτοῦ μηνός, (733/1977/1035/ Ἱ. Συνόδου). Ἅγιον Ὄρος: Τά Προνόμια τῶν Ἱ. Μονῶν Ἁγίου Ὄρους δέν ἰσχύουν εἰς τά ἐκτός τοῦ Ἄθω ἐξαρτήματα αὐτῶν, (979/6361ΝΚ/6-5-96, τῆς Ἱ. Συνόδου). Ἁγιορεῖται: Νά μήν γίνωνται δεκτοί πρός διορισμόν εἰς Ἱεράς Μητροπόλεις, ἐκφρασθείσης καί σχετικῆς παρακλήσεως τῆς Ἁγιορειτικῆς Κοινότητος, (351/1698/119/ Ἱ. Συνόδου). Νά ἐπανέλθουν εἰς Ἅγιον Ὄρος, 6 πί ρωτ. χ.χ.. Μ. ράµας. (606/2828/274/ Ἱερᾶς Συνόδου). Νά ἐπανέλθουν ἀμέσως εἰς Ἅγιον Ὄρος, κατόπιν καί σχετικῶν παραπόνων τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Κοινότητος, (638/1357/926/ Ἱερᾶς Συνόδου) 7. Ἁγιορειτῶν Χειροτονία: Ἐπιτρεπτή μόνον ἐφ ὅσον ἔχουν κανονικήν ἡλικίαν, λοιπά προσόντα καί ἐγγραφοῦν εἰς Ἱ. Μονήν τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, (813/1005/881/ Ἱερᾶς Συνόδου). Ἁγιορειτῶν διορισμός: Δέν ἐπιτρέπεται νά διορίζωνται εἰς ἐφημεριακάς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, (1636/728/ Ἱ. Συνόδου). Ἁγιορειτῶν προσκλήσεις: Νά γίνονται μετά φειδοῦς καί μόνον κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, (2466/1005/404/ Ἱ. Συνόδου). Ἁγίου Ὄρους ἐπίσκεψις: Ἀπαγορεύεται εἰς Κληρικούς ἄνευ ἀδείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, (2288/259/ Ἱ. Συνόδου). Ἁγίου Ὄρους θέματα: Δέον νά παραπέμπονται εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, (1900/1516/ Ἱ. Συνόδου) 8. Ἁγίων Ἀκολουθίαι: Βλ. Ἀκολουθίαι Ἁγίων. Ἁγίων κατάταξις: Τό αἴτημα νά ὑποβάλλεται διά τῆς οἰκείας Ἐκκλ/κῆς Ἀρχῆς καί ὄχι ὑπό Φορέων ἤ Ἰδιωτῶν, (4633 π. ἔ/6799νκ/336/ Ἱ. Συνόδου) 9. 7 Καί 1164/1908/1057/ & 1777/6608/3552/ Συνόδου. 8 πί ρωτ. 508/ Μ. Κορίνθου (γιορείτης Μον. ανιήλ καταγγέλλει δογµατ. ποκλίσεις ν γί ρει). 9 πί ρ διώτου ξ ρακλείου Κρήτης (περίπτ. θαν. ιάκου). Καί

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 24 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τύπος της Εκθέσεως Αξιολογήσεως των Εφημερί ων και Διακόνων, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέματα. Άρθρο 39 Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέματα. Άρθρο 39 Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέματα Άρθρο 39 Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 3432/2006 (Α 14) καταργείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα