Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε μ π ο ρ ί ο υ, Β ι ο μ η χ α ν ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σμ ο ύ Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2 Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών 1

3 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Σκοπός Σε ποιους απευθύνεται Νομοθετικό Πλαίσιο Απαιτήσεις της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (2002/91/EK) Κυπριακή Νομοθεσία Μέθοδος Ελέγχου Ασφάλεια και Υγεία Διαδικασία Πιστοποίησης... 5 A.1. Λίστα Εξοπλισμού A.2. Λίστα Σημείων Ελέγχου A.3. Καταγραφή Δεδομένων A.4. Στοιχεία Συστημάτων A.5. Προεπιλεγμένες τιμές συντελεστών θερμοπερατότητας (U-Values) Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 2

4 1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να καθορίσει τις διαδικασίες για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κατοικιών ώστε να παράγονται ομοιόμορφα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό αυτό σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού λογισμικό πρόγραμμα SBEMCY, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την πιστοποίηση των υφιστάμενων όσο και των νέων κατοικιών. Ο Οδηγός παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη μέθοδο πιστοποίησης και καθορίζει τη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων επιτόπου Σε ποιους απευθύνεται Ο Οδηγός απευθύνεται στους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που προτίθενται να αξιολογήσουν υφιστάμενες κατοικίες για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και συστάσεων Νομοθετικό Πλαίσιο Απαιτήσεις της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (2002/91/EK) Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, καλεί κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εισάγοντας μεταξύ άλλων την ενεργειακή πιστοποίηση των νέων και υφισταμένων κτιρίων. Η εφαρμογή της πιο πάνω Οδηγίας, απαιτεί ομοιόμορφη βάση πιστοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη σύγκριση ενεργειακών αποδόσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο νέο ιδιοκτήτη ή ένοικο με σκοπό την ενημέρωση του για την ενεργειακή κατάσταση της κατοικίας που προτίθεται να αγοράσει ή να ενοικιάσει. Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 3

5 Κυπριακή Νομοθεσία Για την εφαρμογή της πιο πάνω Οδηγίας η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους Ν.142(Ι) του 2006 και Ν30(Ι) του 2009 όπου προνοείται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση υφιστάμενων κτιρίων. Εξαιρούνται τα κτίρια που αναφέρονται στο παράρτημα του Νόμου. Ο Οδηγός αυτός δείχνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη πιστοποίηση υφιστάμενων κτιρίων η οποία είναι απαραίτητη για την πώληση ή εκμίσθωση του κτιρίου. Σύμφωνα με το νόμο, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένα άτομα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων, της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 2. Μέθοδος Ελέγχου Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβή. Όπου είναι δυνατή η χρήση τεχνικών σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών που παράχθηκαν κατά το στάδιο της μελέτης ή σχεδίων και προδιαγραφών που τροποποιήθηκαν κατά το στάδιο της κατασκευής, τότε ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας μπορεί να αναφέρεται σε αυτά νοουμένου ότι αντιπροσωπεύουν το τελικό χτίσμα. Επίσης ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπου είναι διαθέσιμα, τα εγχειρίδια λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, ζεστού νερού χρήσης, υλικά κατασκευής και τη χρήση του κτιρίου Ασφάλεια και Υγεία Οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες πρέπει κατά τις επισκέψεις τους στα υφιστάμενα κτίρια να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να συμμορφώνονται με όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Όλα τα νομοθετήματα για θέματα ασφάλειας και υγείας στην Εργασία καθώς και σχετικές εκδόσεις και οδηγοί είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Είναι καθήκον του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου. Οποιαδήποτε διαδικασία καθορίζει ο Οδηγός αυτός θεωρηθεί ότι περιέχει κίνδυνο, πρέπει να παρακάμπτεται. Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 4

6 2.2. Διαδικασία Πιστοποίησης Η διαδικασία πιστοποίησης υφισταμένων κτιρίων διενεργείται σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα και εφαρμόζεται όπου είναι πρακτικά εφικτό. Βήμα 1 Συγκέντρωση Τεχνικών Πληροφοριών Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη ή τον ορισμένο από τον ιδιοκτήτη διαχειριστή του κτιρίου, ή μετά από γραπτή συναίνεση του, από τον μελετητή, κατασκευαστή, οργανισμό, εταιρεία ή οποιονδήποτε έχει συντελέσει στη κατασκευή του έργου. Οι κυριότερες πηγές πληροφοριών είναι οι ακόλουθες: Ο μελετητής που διεξήγαγε τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης Ο μελετητής αρχιτεκτονικής εργασίας Ο μελετητής εργασίας πολιτικού μηχανικού Ο μελετητής μηχανολογικής εγκατάστασης Ο μελετητής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Οι αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές Ο προηγούμενος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης στο παρελθόν Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχτούν είναι τα ακόλουθα: 1) Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές, όψεις και λεπτομέρειες) 2) Μηχανολογική μελέτη 3) Ηλεκτρολογική μελέτη 4) Εγχειρίδια συστημάτων κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης 5) Προηγούμενους υπολογισμούς συντελεστών θερμοπερατότητας από άλλο μελετητή Βήμα 2 Επίσκεψη στο Υφιστάμενο Κτίριο Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας οφείλει να επισκεφτεί το κτίριο: (α) για να διαπιστώσει όπου είναι πρακτικά εφικτό την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχει στην κατοχή του (β) για να συλλέξει πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες στο Βήμα 1 Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 5

7 Για ακριβή και έγκυρη πιστοποίηση είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα δεδομένα. Προτρέπεται επίσης η φωτογράφηση στοιχείων του κτιρίου για την εν μέρει τεκμηρίωση του τύπου του κτιρίου και των υλικών κατασκευής. Εάν ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας διαθέτει κάμερα θερμικής απεικόνισης ή άλλα όργανα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τον εντοπισμό αστοχιών στη θερμομόνωση και για τον υπολογισμό των συντελεστών θερμοπερατότητας ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο πρότυπο EN 13187: αφού πρώτα ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και συμφωνήσει για τυχόν αλλαγή στο αρχικό κόστος της πιστοποίησης. Νοείται ότι η είσοδος σε κτίριο ή κτήμα όπως επίσης η φωτογράφηση οποιουδήποτε σημείου του χωρίς τη συγκατάθεση του ένοικου, δεν επιτρέπεται. Η συλλογή πληροφοριών και ο έλεγχος πρέπει να επικεντρώνονται στα ακόλουθα: χρήση του κτιρίου κέλυφος γεωμετρία θέρμανση και αυτοματισμούς ψύξη και αυτοματισμούς εξαερισμό φωτισμό και συστήματα ελέγχου σύστημα ζεστού νερού χρήσης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας μπορεί να ανατρέξει στη Λίστα Εξοπλισμού του Παραρτήματος A.1 και τη λίστα σημείων ελέγχου του Παραρτήματος A.2 όπου περιγράφονται συνοπτικά ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα σημεία που πρέπει να ελεγχτούν για την πιστοποίηση. Πιο αναλυτικά ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας: Χρήση του κτιρίου Κατά την επίσκεψη του πρέπει να καταγράψει την τρέχουσα χρήση κάθε χώρου του κτιρίου. Το κτίριο μπορεί να έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένη χρήση αλλά να χρησιμοποιείται για άλλη (π.χ. ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιείσαι ως γραφείο). Η χρήση του κτιρίου είναι σημαντική για τους υπολογισμούς του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα και σχετικά εύκολη η εξακρίβωση της. 1 ΕΝ 13187:1999 Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 6

8 Κέλυφος Σε περίπτωση που υπάρχουν ικανοποιητικές πληροφορίες από το Βήμα 1 τότε διεξάγει οπτικό έλεγχο. Δηλαδή επιβεβαιώνει το υλικό κατασκευής, εφόσον μπορεί, από την εμφάνιση του (π.χ. τοίχους χωρίς επίχρισμα ή διαχωριστικούς τοίχους από γυψοσανίδα, τελειώματα δαπέδων). Επίσης τον αριθμό, τύπο και το μέγεθος των ανοιγμάτων στους εξωτερικούς τοίχους με ιδιαίτερη προσοχή στα ανοίγματα που μπορεί να επηρεάζουν τον καθορισμό των ζωνών. Αν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές πληροφορίες από το βήμα 1, τότε ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας πρέπει να προσδιορίσει τα υλικά που αποτελούν το κέλυφος σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Θα συμπεράνει βάσει της εμπειρίας του, όπου είναι δυνατό, τα υλικά και τις διαστάσεις των δομικών στοιχείων (μπορεί για παράδειγμα να εντοπίσει μονωμένους διπλότοιχους από το συνολικό πάχος των εξεταζόμενων τοίχων ή να εντοπίσει πρόσφυση πολυστερίνης και γυψοσανίδας από το χαρακτηριστικό ήχο που παράγει ένα ελαφρύ κτύπημα με το χέρι). Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο καταγραφής δεδομένων του Παραρτήματος A.3. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν ή παρείχαν οι μελετητές του κτιρίου, ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να ανατρέξει στα δεδομένα των προμηθευτών των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για να συγκεντρώσει τους αντίστοιχους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει τους συντελεστές που δίνονται στο Παράρτημα Α του Οδηγού Θερμομόνωσης κτιρίων που εκδίδει η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σε περίπτωση που ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας δεν έχει κατασκευαστικές λεπτομέρειες των επί μέρους δομικών στοιχείων του κτιρίου τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει τους συντελεστές θερμοπερατότητας που δίνονται στο Παράρτημα A.5 Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να ενημερωθεί για την χρήση του Παραρτήματος Α του οδηγού θερμομόνωσης κτιρίων ή του Παραρτήματος A.5 του παρόντος οδηγού, αφού αντιστοιχούν στις χείριστες τιμές θερμοπερατότητας (U Values). Γεωμετρία Εάν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την γεωμετρία της κατοικίας τότε κατά την επίσκεψη του ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να ελέγξει το εμβαδό και το ύψος κάποιων ζωνών με έμφαση στις ζώνες για τις οποίες χρησιμοποιούνται συστήματα θέρμανσης ή ψύξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια ή προδιαγραφές του κτιρίου ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας πρέπει να βασίσει τους υπολογισμούς του σε δικές του επιτόπου μετρήσεις και διαπιστώσεις. Το μήκος και το ύψος του κελύφους θα πρέπει να προσδιοριστεί, όπως επίσης και οι διαστάσεις του δαπέδου και της οροφής. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων πρέπει να μετρηθούν επιτόπου. Είναι σημαντικό να σημειώνει ακριβώς τη θέση των ανοιγμάτων για να μπορεί να τα συσχετίσει με το κέλυφος. Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 7

9 Η έρευνα θα πρέπει να αρχίσει από το εξωτερικό του κτιρίου. Το σχήμα πρέπει να αποτυπωθεί σε χαρτί, τετραγωνισμένο κατά προτίμηση, ώστε να μπορεί ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας να αποτυπώσει στη συνέχεια τον εσωτερικό διαχωρισμό. Ο αριθμός των ορόφων και ο τύπος της εξωτερικής τοιχοποιίας, ο τύπος της οροφής και ο τύπος του της πρώτης βαθμίδας πατώματος (π.χ. ισόγειο σε επαφή με το έδαφος, πυλωτή κτλ) πρέπει να σημειωθεί. Στη συνέχεια πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία από το εσωτερικό που θα επιτρέψουν τον υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου. Συνιστάται ο σχεδιασμός κάθε χώρου όπου δηλώνεται η χρήση του, οι διαστάσεις, τύπος τοίχων, πατώματος και οροφής, ανοίγματα, σκίαση, τύπος θέρμανσης και φωτισμού. Θέρμανση, ψύξη, εξαερισμός, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμός και συστήματα ελέγχου Τα συστήματα θέρμανσης ψύξη, εξαερισμού, ζεστού νερού χρήσης, φωτισμού και αυτοματισμοί πρέπει να μελετηθούν και να συγκεντρωθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες από τους μελετητές του κτιρίου και/ή τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας προτρέπεται να συμπληρώσει τον πίνακα του Παραρτήματος A.4 και να καταγράψει όλα τις σχετικές πληροφορίες. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες τότε μπορεί επιτόπου να συλλέξει στοιχεία από τις κάρτες των μηχανημάτων σχετικά με την απόδοση των μηχανημάτων και την ύπαρξη αυτοματισμών για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης όπως χρονοδιακόπτες και ρυθμιστές θερμοκρασίας. Θα πρέπει να σημειώσει το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται και για το ζεστό νερό χρήσης να καταγράψει το μέγεθος του ντεπόζιτου αποθήκευσης ζεστού νερού και να υπολογίσει κατά προσέγγιση το μήκος των σωληνώσεων με βάση την πορεία που λογικά θα ακολουθούσαν κατά την εφαρμογή τους. Η ύπαρξη συστήματος επαναφοράς ζεστού νερού αναγνωρίζεται από τον διακόπτη ενεργοποίησης. Τέλος ο τύπος και η απόδοση των λαμπτήρων και η ύπαρξη συστημάτων ελέγχου για το φωτισμό πρέπει να ελεγχτούν και να καταγραφούν. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τα στοιχεία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να δοθούν από τους Μελετητές στον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα. Εάν δεν υπάρχουν, τότε θα πρέπει να τα συλλέξει ο ίδιος μετρώντας τις διαστάσεις των ηλιακών πλαισίων, τον προσανατολισμό και την κλίση τους καθώς και το τύπο τους. Αν υπάρχει ανεμογεννήτρια, θα μετρήσει το ύψος της και θα καταγράψει την ισχύ της γεννήτριας. Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 8

10 Βήμα 3 Ολοκλήρωση Υπολογισμών και Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία τότε ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προκαθορισμένες τιμές ή τις συμπερασματικές διαδικασίες του λογισμικού isbemcy ή άλλου εγκεκριμένου από το Υπουργείο Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού λογισμικού. Με την εισαγωγή των πιο πάνω πληροφοριών και όλων των στοιχείων που απαιτούνται, τότε οι υπολογισμοί Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου μπορούν να εκτελεστούν και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και οι συστάσεις. Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου και τις συστάσεις για να λάβει τον αριθμό εγγραφής και να γίνει καταχώρηση στο μητρώο. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, επίσης οφείλει να διατηρεί αρχείο με αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τους υπολογισμούς του, τις συστάσεις, στοιχεία ανάθεσης σε τρίτους, οποιαδήποτε αλληλογραφία με τον πελάτη, υπεύθυνη δήλωση αν εφαρμόζεται, οποιεσδήποτε τεχνοοικονομικές αναλύσεις ή διερευνήσεις, κατάλογο με τα προβλήματα που αντιμετώπισε και τις ενέργειες που έκανε για την αντιμετώπιση τους, σχέδια, προδιαγραφές, πηγές πληροφοριών, φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά την επίσκεψη του στο κτίριο και στοιχεία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν στο αρχείο αναφέρονται αναλυτικά στον πιο πάνω κανονισμό και ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας καλείται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του. Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 9

11 Διαγραμματική Παρουσίαση της Διαδικασίας Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων Βήμα 1 Συγκέντρωση Τεχνικών Πληροφοριών Μελετητές Κατασκευαστής και Αρχές Συντελεστές στην κατασκευή Βήμα 2 Επίσκεψη στο Υφιστάμενο Κτίριο Επιβεβαίωση πληροφοριών Επιβεβαίωση σχεδίων Επιτόπου μετρήσεις και διαπιστώσεις Ικανοποιητικές Πληροφορίες Εξακρίβωση Χρήσης Μη Ικανοποιητικές Πληροφορίες Επιβεβαίωση υλικών κατασκευής Επιβεβαίωση τύπου, αριθμού και διαστάσεων ανοιγμάτων Κέλυφος Προσδιορισμός υλικών συμπερασματικά βάσει εμπειρίας Χρήση προεπιλεγμένων τιμών Χρήση οργάνων με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη Έλεγχος ορισμένων διαστάσεων προς επιβεβαίωση σχεδίων Γεωμετρία Επιτόπου μετρήσεις ζωνών και συσχέτιση ανοιγμάτων με τα κελύφη Επιβεβαίωση πληροφοριών από μελετητές και εγχειρίδια Θέρμανση, ψύξη, εξαερισμός και συστήματα ελέγχου Έλεγχος από κάρτες μηχανημάτων και διακοπτών Επιβεβαίωση πληροφοριών από μελετητές και εγχειρίδια Φωτισμός και συστήματα ελέγχου Έλεγχος λαμπτήρων και διακοπτών Επιβεβαίωση πληροφοριών από μελετητές και εγχειρίδια Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης Μέγεθος ντεπόζιτου αποθήκευσης νερού Υπολογισμός μήκους σωληνώσεων Έλεγχος επαναφοράς ζεστού νερού Επιβεβαίωση πληροφοριών από μελετητές και εγχειρίδια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Τύπος, διαστάσεις, προσανατολισμός, κλίση ηλιακών πλαισίων Ύψος και ισχύς ανεμογεννήτριας Χαρακτηριστικά και ισχύς άλλων πηγών Βήμα 3 Ολοκλήρωση Υπολογισμών και Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.1. Λίστα Εξοπλισμού Εξοπλισμός Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα Μολύβι και σβηστήρι Σημειωματάριο Τετραγωνισμένο χαρτί Υπολογιστική μηχανή Μετροταινία ή ηλεκτρονικό όργανο μετρήσεων Πυξίδα Φακός Φωτογραφική μηχανή Πτυσσόμενη σκάλα Όργανα μέτρησης Προσωπικά μέτρα ασφάλειας Οδηγός Πιστοποίησης Υφιστάμενων Κατοικιών A.2. Λίστα Σημείων Ελέγχου Έλεγχοι Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα Χρήση του κτιρίου Ωφέλιμο εμβαδό Ύψος Υλικά κελύφους Αριθμός και τύπος κουφωμάτων Σύστημα θέρμανσης Σύστημα ψύξης Σύστημα εξαερισμού Σύστημα ζεστού νερού χρήσης Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 11

13 A.3. Καταγραφή Δεδομένων Έντυπο καταγραφής δεδομένων Όνομα Ιδιοκτήτη Ημερομηνία Επίσκεψης Όνομα Κτιρίου Επέκταση Διεύθυνση κτιρίου: Αριθμός ορόφων: Αριθμός υπογείων: Έτος κατασκευής: Χρήση κτιρίου: Τύπος κτιρίου: Ανεξάρτητο Ημιανεξάρτητο σε επαφή με 2 άλλα Ημιανεξάρτητο σε επαφή με 1 άλλο Μεζονέτα Ισόγειο Διαμέρισμα Διαμέρισμα σε ενδιάμεσο όροφο Διαμέρισμα σε τελευταίο όροφο Άλλο Τύπος Τοιχοποιίας Tοιχοποιία Tοιχοποιία Tοιχοποιία Tοιχοποιία Συνηθισμένο τούβλο Συνηθισμένο τούβλο Συνηθισμένο τούβλο Συνηθισμένο τούβλο Θερμομονωτικό τούβλο Θερμομονωτικό τούβλο Θερμομονωτικό τούβλο Θερμομονωτικό τούβλο Διπλότοιχος Διπλότοιχος Διπλότοιχος Διπλότοιχος Κόκκινο τουβλάκι Κόκκινο τουβλάκι Κόκκινο τουβλάκι Κόκκινο τουβλάκι Τσιμεντομπλόκς Τσιμεντομπλόκς Τσιμεντομπλόκς Τσιμεντομπλόκς Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Εμφανές Σκυρόδεμα Εμφανές Σκυρόδεμα Εμφανές Σκυρόδεμα Εμφανές Σκυρόδεμα Άλλο Άλλο Άλλο Άλλο Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 12

14 Κολώνες και δοκοί Κολώνες /δοκοί Κολώνες /δοκοί Κολώνες /δοκοί Κολώνες /δοκοί Χωρίς μόνωση Χωρίς μόνωση Χωρίς μόνωση Χωρίς μόνωση Μόνωση πολυστερίνης στη μια πλευρά Μόνωση πολυστερίνης και στις δύο πλευρές Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Μόνωση πολυστερίνης στη μια πλευρά Μόνωση πολυστερίνης και στις δύο πλευρές Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Μόνωση πολυστερίνης στη μια πλευρά Μόνωση πολυστερίνης και στις δύο πλευρές Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Μόνωση πολυστερίνης στη μια πλευρά Μόνωση πολυστερίνης και στις δύο πλευρές Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα Επένδυση Ξύλου Επένδυση Ξύλου Επένδυση Ξύλου Επένδυση Ξύλου Άλλο Άλλο Άλλο Άλλο Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Τύπος Πατώματος Πάτωμα Πάτωμα Πάτωμα Πάτωμα σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος σκυρόδεμα σε πυλωτή σκυρόδεμα πάνω από θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα πάνω από μη θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος σκυρόδεμα σε πυλωτή σκυρόδεμα πάνω από θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα πάνω από μη θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος σκυρόδεμα σε πυλωτή σκυρόδεμα πάνω από θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα πάνω από μη θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος σκυρόδεμα σε πυλωτή σκυρόδεμα πάνω από θερμαινόμενο υπόγειο σκυρόδεμα πάνω από μη θερμαινόμενο υπόγειο Μεταλλική κατασκευή Μεταλλική κατασκευή Μεταλλική κατασκευή Μεταλλική κατασκευή Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 13

15 Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Τύπος Οροφής Οροφή Οροφή Οροφή Οροφή Οριζόντια χωρίς μόνωση Οριζόντια με εξωτερική μόνωση Οριζόντια με εσωτερική μόνωση τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα ή πλακάζ τοποθετημένα με πίλημα ή πλακάζ Ως άνω αλλά με επιφάνεια επικαλυμμένη από αλουμίνιο ή άλλη επιφάνεια χαμηλής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα και πλακάζ Οριζόντια χωρίς μόνωση Οριζόντια με εξωτερική μόνωση Οριζόντια με εσωτερική μόνωση τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα ή πλακάζ τοποθετημένα με πίλημα ή πλακάζ Ως άνω αλλά με επιφάνεια επικαλυμμένη από αλουμίνιο ή άλλη επιφάνεια χαμηλής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα και πλακάζ Οριζόντια χωρίς μόνωση Οριζόντια με εξωτερική μόνωση Οριζόντια με εσωτερική μόνωση τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα ή πλακάζ τοποθετημένα με πίλημα ή πλακάζ Ως άνω αλλά με επιφάνεια επικαλυμμένη από αλουμίνιο ή άλλη επιφάνεια χαμηλής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα και πλακάζ Οριζόντια χωρίς μόνωση Οριζόντια με εξωτερική μόνωση Οριζόντια με εσωτερική μόνωση τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα ή πλακάζ τοποθετημένα με πίλημα ή πλακάζ Ως άνω αλλά με επιφάνεια επικαλυμμένη από αλουμίνιο ή άλλη επιφάνεια χαμηλής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας τοποθετημένα απ ευθείας σε μορίνες χωρίς πίλημα και πλακάζ Άλλο Άλλο Άλλο Άλλο Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Παρατηρήσεις/Πληροφορίες Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 14

16 Γεωμετρία Ύψος (Μ) Εμβαδόν Πατώματος (Μ2) Εμβαδόν Τοιχοποιίας (Μ2) Εμβαδόν Οροφής (Μ2) Υπόγειο 2 Υπόγειο 1 Ισόγειο 1 ος Όροφος 2 ος Όροφος 3 ος Όροφος 4 ος Όροφος 5 ος Όροφος 6 ος Όροφος 7 ος Όροφος 8 ος Όροφος Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 15

17 Έλεγχος ανά δωμάτιο Δωμάτιο Διαστάσεις Δωματίου Τύπος οροφής Τύπος πατώματος Τύπος τοιχοποιίας Διαστάσεις Ανοίγματος Λεπτομέρειες Υαλοπίνακα (τύπος & πλαίσιο) Σκίαση Προσανατολισμός Τύπος Θέρμανσης / Αυτοματισμοί Τύπος Κλιματισμού/ Αυτοματισμοί Τύπος Εξαερισμού/ Αυτοματισμοί Τύπος Εξαερισμού/ Αυτοματισμοί Σελίδα../.. Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών 16

18 A.4. Στοιχεία Συστημάτων Τύπος Πηγή θερμότητας Απόδοση Εποχιακή απόδοση Καύσιμο Αυτοματισμοί Χώροι που εξυπηρετούνται Θέρμανση Ψύξη Ειδική ισχύς ανεμιστήρα (W/L/S) Σύστημα ανάκτησης θερμότητας Εποχιακή απόδοση Χώροι που εξυπηρετούνται Εξαερισμός Σημείωση: Ο πιο πάνω πίνακας δεν χρησιμοποιείται για το φυσικό εξαερισμό Τύπος Απόδοση Εποχιακή απόδοση Πηγή θερμότητας Καύσιμο Μέγεθος κυλίνδρου Δευτερεύων κύκλωμα Χώροι που εξυπηρετούνται Ζεστό νερό χρήσης Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών 17

19 Τύπος λαμπτήρων Αυτοματισμοί Χώρος που εξυπηρετεί Φωτισμός Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Εμβαδό πλαισίου (Μ 2 ) Προσανατολισμός Κλίση (⁰) Τύπος Ηλιακά θερμικά Φωτοβολταϊκά Ύψος Κόμβου (Μ) Διάμετρος (Μ) Ισχύς (KW) Ανεμογεννήτρια Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων 18

20 A.5. Προεπιλεγμένες τιμές συντελεστών θερμοπερατότητας (U-Values) 1. Τοίχος πάχους 20 εκ. με τούβλο τρυπητό, επίχρισμα στις δύο πλευρές, χωρίς μόνωση Συντελεστής θερμοπερατότητας = W/m 2 K 2. Τοίχος πάχους 10 εκ. με τούβλο τρυπητό, επίχρισμα στις δύο πλευρές, χωρίς μόνωση Συντελεστής θερμοπερατότητας = W/m 2 K 3. Τοίχος πάχους 40 εκ. με πλινθάρι, ασβεστοεπίχρισμα στις δύο πλευρές, χωρίς μόνωση Συντελεστής θερμοπερατότητας = 1,252 W/m 2 K 4. Τοίχος πάχους 30 εκ. με πουρόπετρα, ασβεστοεπίχρισμα στη μια πλευρά, χωρίς μόνωση Συντελεστής θερμοπερατότητας = 3,054 W/m 2 K 5. Τοίχος πάχους 10 εκ. με τσιμεντοπλόκς, επίχρισμα στις δύο πλευρές, χωρίς μόνωση Συντελεστής θερμοπερατότητας = 3,368 W/m 2 K Σημείωση: οι τιμές των πιο πάνω συντελεστών ενδέχεται να αναθεωρηθούν Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών 19

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Απαιτήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως ξενοδοχειακές µονάδες Χριστόδουλος Ελληνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινιστικές Απαντήσεις σε Συνήθεις Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων 1. Σχέδιο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για Επιχειρήσεις

Διευκρινιστικές Απαντήσεις σε Συνήθεις Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων 1. Σχέδιο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για Επιχειρήσεις Διευκρινιστικές Απαντήσεις σε Συνήθεις Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων 1 Σχέδιο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για Επιχειρήσεις 1. Μέχρι πότε ισχύει το Σχέδιο για τις Επιχειρήσεις; Μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 3 Α (1/2) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) : Μέρος Α Δήλωση Μελετητή Αρχιτεκτονικής Εργασίας και Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού. Εγώ ο Μελετητής Αρχιτεκτ. Εργασίας... και εγώ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ ΘΗΒΑ Στρόβολος Θήβα Θήβα Η TOFARCO αναπτύσσει το έργο ΘΗΒΑ που αποτελείται από δέκα διαμερίσματα στην καρδιά του παλαιού Στροβόλου στην περιοχή Αγία Μαρίνα. Το έργο σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 1 Γενικά Η Διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. για δεδομένο κτήριο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χάλκη. Επιπλέον τα ρετιρέ διαθέτουν roof garden, ενώ τα διαμερίσματα στο ισόγειο απολαμβάνουν κήπο αποκλειστικής χρήσης.

Χάλκη. Επιπλέον τα ρετιρέ διαθέτουν roof garden, ενώ τα διαμερίσματα στο ισόγειο απολαμβάνουν κήπο αποκλειστικής χρήσης. ΧΑΛΚΗ Aγλαντζιά Χάλκη Ένα ακόμα εντυπωσιακό οικιστικό έργο υψηλών προδιαγραφών αναπτύσσει η Tofarco. Το έργο βρίσκεται σε μια εξαιρετικά προνομιούχα, καθαρά οικιστική περιοχή, στη συμβολή των οδών Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ναβαρίνο. και Λοχαγού Καποτά. Ναβαρίνο

Ναβαρίνο. και Λοχαγού Καποτά. Ναβαρίνο ΝΑΒΑΡΙΝΟ Λευκωσία Ναβαρίνο και Λοχαγού Καποτά Ναβαρίνο Ένα εντυπωσιακό και σύγχρονο έργο αναπτύσσει η TOFARCO. Το έργο θα βρίσκεται στη Λευκωσία, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, επί της Οδού Αιόλου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Θέση του έργου Ένας πρωτοποριακός οικισμός αναπτύσσεται βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, στο Διόνυσο. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω Ταυτότητα Σχεδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ 1: «Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο ELIH-MED PROJECT ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο κόστος 3 η Σεπτεμβρίου, 2012 3 Pericleous

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

SANS SOUCIS. Ακρόπολη

SANS SOUCIS. Ακρόπολη SANS SOUCIS Ακρόπολη SANS SOUCIS Η οδός Σαν Σουσί (προέκταση της οδού Ιφιγένειας) στην καρδιά της Ακρόπολης θα αποκτήσει σύντομα ένα πραγματικό στολίδι αφού εκεί αναπτύσσει η TOFARCO ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ]

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 6 Α _04_2012 / ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ / www.ntua.gr/archtech http://matereality.wordpress.com ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] 1. ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. Ξεκινάει το 2011 και ολοκληρώνεται το 2020. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 16-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και Εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού isbemcy», Διάρκειας 14 ωρών 6 7 ή 8 Ιουλίου, Αίθουσα Διαλέξεων 2 Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» 15-16 Φεβρουαρίου 2017 (επιχορηγούμενο από ΑνΑΔ) 17 * Φεβρουαρίου (*προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα