Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 59. Τέκτων - ΚΕΝΑΚ. 5.1 Εισαγωγή - Δυνατότητες Τέκτων-ΚΕΝΑΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 59. Τέκτων - ΚΕΝΑΚ. 5.1 Εισαγωγή - Δυνατότητες Τέκτων-ΚΕΝΑΚ"

Transcript

1

2 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 59 5 Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 5.1 Εισαγωγή - Δυνατότητες Τέκτων-ΚΕΝΑΚ Με το πρόγραμμα Τέκτων - ΚΕΝΑΚ δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή να περιγράψει τη θερμομονωτική κατάσταση του κτιρίου του. Τοίχοι, ανοίγματα, επίπεδα, στέγες, κτλ. εφοδιάζονται με κατάλληλες παραμέτρους που περιγράφουν τη θερμική συμπεριφορά του κάθε στοιχείου. Γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Το μεγάλο πλεονέκτημα του Τέκτων-ΚΕΝΑΚ έγκειται στο ότι με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη μελέτη θερμομόνωσης είναι έτοιμα. Δεν απαιτείται καμία τροφοδότηση ή τροποποίηση δεδομένων μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate της CivilTech. Αρκεί να γίνει η επίλυση. Το πρόγραμμα τροφοδοτεί τον επιλύτη του προγράμματος Energy Building/Certificate της CivilTech (συμβατότητα με την έκδοση 1.29 ή τις νεότερες κατά την εξαγωγή/αποθήκευση αρχείου TEK/XML) και του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ.

3 60 Τέκτων 10 modules Εικόνα 5.1 Τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα και όμορων κτιρίων στο πρόγραμμα Τέκτων. Εικόνα 5.2 Τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα μετά την εισαγωγή του στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate της CivilTech. Απεικόνιση θερμογεφυρών και όμορων κτιρίων.

4 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 61 Ο φορέας που φαίνεται στις δύο προηγούμενες εικόνες υπάρχει στο δίσκο σας στο φάκελο: «C:\Program Files\LH Software\Master\Παραδείγματα\KE NAK». 5.2 Τα βήματα για την ολοκλήρωση μιας μελέτης 1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίου στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων και παράλληλος καθορισμός των θερμομονωτικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων του κτιρίου για τον έλεγχο της θερμομονωτικής του επάρκειας (είδη επιφανειών - συντελεστής θερμοπερατότητας U). 2. Καθορισμός στοιχείων σκίασης και λοιπών επιπέδων που θέλουμε να συνυπολογισθούν στις θερμικές ζώνες (π.χ. όμορα κτίρια, στέγες, κ.ά.). 3. Καθορισμός τύπου μελέτης (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης νέα κτίρια ή Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενα κτίρια), προσανατολισμού κτιρίου και κάποιων ακόμη γενικών χαρακτηριστικών του κτιρίου [ιδιότητες κτιρίου (εκτεθειμένο, ενδιάμεσο, προστατευμένο), χρήση κτιρίου (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτλ.)]. 4. Καθορισμός θερμογεφυρών τοίχων, υποστυλωμάτων και ανοιγμάτων (συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ). 5. Εισαγωγή θερμικών ζωνών. Χαρακτηρισμός (θερμαινόμενος, μη θερμαινόμενος, ηλιακός χώρος) και χρήση (μονοκατοικία - πολυκατοικία, βιβλιοθήκες, γραφεία, κτλ.). 6. Εισαγωγή αρχείου οικοδομής τύπου *.tek στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate της CivilTech. Υπολογισμοί και ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου με αυτόματη κλήση του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ. 5.3 Καθορισμός γεωμετρίας και θερμομονωτικών χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων Ο έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου αποτελεί το πρώτο βήμα της ενεργειακής μελέτης. Γίνεται με βάση το συντελεστή θερμοπερατότητας U σε δύο στάδια:

5 62 Τέκτων 10 modules 1 ο στάδιο: Ελέγχεται η θερμική επάρκεια ενός εκάστου των επί μέρους δομικών στοιχείων του κτιρίου. 2 ο στάδιο: Ελέγχεται η θερμική επάρκεια του συνόλου του κτιρίου. Ως συντελεστή θερμοπερατότητας U (W/m 2 K) ορίζεται η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου που περνά μέσα από 1 m 2 στοιχείου κατασκευής με πάχος d (m) όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι ίση με 1 ο Κ. Με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη μελέτη θερμομόνωσης είναι έτοιμα. Η συνεισφορά των δομικών στοιχείων στην ενεργειακή μελέτη/ επιθεώρηση ελέγχεται μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων στις καρτέλες: «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου «Τοίχος > Θερμομόνωση υποστυλώματος» «Άνοιγμα > Θερμομόνωση ανοίγματος» Παρατήρηση Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U κάθε δομικού στοιχείου που εισάγεται στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate είναι αυτή που αναγράφεται στην επιλεγμένη τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου, π.χ.: Βλ. και Εικόνα Δάπεδα Εισαγωγή Τα δάπεδα εισάγονται ως επίπεδα με την παράμετρο «Επίπεδο > Γεωμετρία > Θερμικό κέλυφος = Δάπεδο/ Οροφή (εντός κελύφους)».

6 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 63 Εικόνα 5.3 Καθορισμός επιπέδου ως ενεργειακό στοιχείο μέσω της παραμέτρου «Επίπεδο > Γεωμετρία > Θερμικό κέλυφος» Είδος/Τύπος δαπέδου (Συντελεστής U) Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των δαπέδων τροποποιούνται μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Θερμική ζώνη > Δάπεδο» (βλ. Εικόνα 5.4). Εικόνα 5.4 Η καρτέλα «Δάπεδο» της οντότητας «Θερμική ζώνη».

7 64 Τέκτων 10 modules Τύπος επιφάνειας δαπέδου Η παράμετρος αυτή, μέσω της οποίας καθορίζεται ο τύπος της επιφάνειας του δαπέδου της θερμικής ζώνης, μπορεί να πάρει τις εξής τιμές: Σε επαφή με το έδαφος Σε επαφή με υπάρχουσα «μεσοτοιχία» Πάνω από pilotis Σε επαφή με κλιμακοστάσιο (επιθεώρηση) άπεδο πάνω από pilotis Τοίχος/Yποστύλωμα σε επαφή με κλιμακοστάσιο Pilotis άπεδο σε επαφή με το έδαφος Τοίχος/Yποστύλωμα σε επαφή με το έδαφος Κλειστή στέγη Οροφή σε επαφή με υπάρχουσα μεσοτοιχία άπεδο σε επαφή με υπάρχουσα μεσοτοιχία Οροφή σε επαφή με το έδαφος Τοίχος/Yποστύλωμα σε επαφή με αέρα Τοίχος/Yποστύλωμα σε επαφή με υπάρχουσα μεσοτοιχία Υπάρχον κτίριο Σχήμα 5.1 Ενδεικτική τομή κτιρίου για τον προσδιορισμό του τύπου των επιφανειών των δομικών στοιχείων. Είδος δαπέδου - Συντελεστής θερμοπερατότητας U Επιλέγεται το επιθυμητό είδος δαπέδου (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα στην Εικόνα 5.4), από το οποίο εξαρτάται η τιμή της παραμέτρου «Συντελεστής θερμοπερατότητας», η οποία ενημερώνεται αυτόματα. Τα συνήθως απαντώμενα είδη εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα για διάφορα πάχη μόνωσης. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε διάφορα είδη δαπέδων με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους (Πίνακας 5.1).

8 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ Οροφές Εισαγωγή Οι οροφές εισάγονται ως επίπεδα με την παράμετρο «Επίπεδο > Γεωμετρία > Θερμικό κέλυφος = Δάπεδο/ Οροφή (εντός κελύφους)» (βλ. Εικόνα 5.3) Είδος/Τύπος οροφής (Συντελεστής U) Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των οροφών τροποποιούνται μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Θερμική ζώνη > Οροφή» (βλ. Εικόνα 5.5). Εικόνα 5.5 Η καρτέλα «Οροφή» της οντότητας «Θερμική ζώνη». Τύπος επιφάνειας οροφής Η παράμετρος αυτή, μέσω της οποίας καθορίζεται ο τύπος της οροφής της θερμικής ζώνης, μπορεί να πάρει τις εξής τιμές (βλ. και Σχήμα 5.1): Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με το έδαφος Σε επαφή με υπάρχουσα μεσοτοιχία Σε επαφή με κλιμακοστάσιο (επιθεώρηση) Κλειστή στέγη Είδος οροφής Συντελεστής θερμοπερατότητας U Επιλέγεται το επιθυμητό είδος οροφής (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα στην Εικόνα 5.5), από το οποίο εξαρτάται η τιμή της παραμέτρου «Συντελεστής θερμοπερατότητας», η οποία ενημερώνεται αυτόματα.

9 66 Τέκτων 10 modules Τα συνήθως απαντώμενα είδη εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα για διάφορα πάχη μόνωσης. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε διάφορα είδη οροφών με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους (Πίνακας 5.2) Τοίχοι Εικόνα 5.6 Η καρτέλα «Θερμομόνωση τοίχου» της οντότητας «Τοίχος» Εισαγωγή Οι τοίχοι εισάγονται και τροποποιούνται μέσω των εντολών και των παραμέτρων της οντότητας «Τοίχος». Η συνεισφορά τους στην ενεργειακή μελέτη/ επιθεώρηση ελέγχεται μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου» (βλ. Εικόνα 5.6).

10 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 67 Τοιχοποιία Ναι Ο τοίχος του Τέκτονα, κατά την εισαγωγή του αρχείου *.tek στο Energy Building/ Certificate, θα αναγνωρισθεί ως «ενεργειακός τοίχος» (με ή χωρίς υπερκείμενη δοκό, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου > Δοκός»). Όχι Δεν εισάγεται «ενεργειακός τοίχος», κατά την εισαγωγή του αρχείου *.tek στο Energy Building/ Certificate, αλλά μόνο δοκός (με την προϋπόθεση «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου > Δοκός = Ναι»). Δίνεται σε τοίχους των οποίων η θερμική συμπεριφορά δεν μας αφορά και έχουν εισαχθεί μόνο για αρχιτεκτονικούς λόγους. Τ1 Τ3 Τ1 Τ3 Τ2 Τ2 Τ4 Τ5 Τ4 Σωστό - 2 τοίχοι Λάθος - 1 τοίχος Τ6 Τ6 Σχήμα 5.2 Σωστός τρόπος εισαγωγής τοίχων στον Τέκτονα. Παρατηρήσεις Ο σωστός καθορισμός της εξωτερικής πλευράς ενός τοίχου είναι σημαντικός, μιας και έχει να κάνει με τον ορθό υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας U (θέση μόνωσης ως προς εξωτερική πλευρά). Ελέγξτε ποια είναι η εξωτερική πλευρά ενός τοίχου στο πρόγραμμα, και αν αυτή ταυτίζεται με την πραγματική εξωτερική πλευρά, ενεργοποιώντας την επιλογή «Διαφανή > Δομικά > Προσανατολισμός τοίχων». Για τη σωστή εισαγωγή στο Energy Building/Certificate θα πρέπει να υπάρχει κόμβος στο σημείο που ένας από τους τοίχους που αποτελούν το κτιριακό κέλυφος τέμνεται εγκάρσια από κάποιον εξωτερικό τοίχο (βλ. Σχήμα 5.2).

11 68 Τέκτων 10 modules Βάθος έδρασης - Βάθος στέψης Για τοίχους σε επαφή με το έδαφος, μέσω των δύο αυτών παραμέτρων δίνονται αντίστοιχα οι αποστάσεις του κατώτερου σημείου του τοίχου από την επιφάνεια του εδάφους και του ανώτερου σημείου του τοίχου από την επιφάνεια του εδάφους. Βλ. Εικόνα 5.6 και Σχήμα 5.3. Δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος βάθος στέψης τοίχου Τ 2 βάθος έδρασης τοίχου Τ 1 Τ 1 Τ 2 βάθος έδρασης τοίχου Τ 2 Σχήμα 5.3 Ενδεικτική τομή κτιρίου για τον προσδιορισμό του βάθους στέψης και του βάθους έδρασης κατακόρυφων δομικών στοιχείων Είδος/Τύπος επιφάνειας (Συντελεστής U) Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των τοίχων τροποποιούνται μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου» (βλ. Εικόνα 5.6). Τύπος επιφάνειας τοιχοποιίας Η παράμετρος αυτή, μέσω της οποίας καθορίζεται ο τύπος της επιφάνειας της τοιχοποιίας, μπορεί να πάρει τις εξής τιμές (βλ. Σχήμα 5.1): Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με το έδαφος Σε επαφή με υπάρχουσα μεσοτοιχία Σε επαφή με κλιμακοστάσιο (επιθεώρηση)

12 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 69 Είδος επιφάνειας Συντελεστής θερμοπερατότητας U Επιλέγεται το επιθυμητό είδος επιφάνειας τοίχου (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα στην Εικόνα 5.6), από το οποίο εξαρτάται η τιμή της παραμέτρου «Συντελεστής θερμοπερατότητας», η οποία ενημερώνεται αυτόματα. Τα συνήθως απαντώμενα είδη εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα για διάφορα πάχη μόνωσης. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε διάφορα είδη τοιχοποιίας με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους (Πίνακας 5.3) Δοκοί Εικόνα 5.7 Η καρτέλα «Θερμομόνωση τοίχου» της οντότητας «Τοίχος» Εισαγωγή Δοκός - Κρέμαση δοκού Ναι / Όχι Καθορίζεται εάν πάνω από τον συγκεκριμένο τοίχο θα υπάρχει δοκός ή όχι (βλ. Εικόνα 5.7) και ποιο το ύψος της.

13 70 Τέκτων 10 modules Kρέμαση δοκού (m) Ύψος ορόφου (m) Καθαρό ύψος τοίχου (m) Σχήμα 5.4 Με την παράμετρο «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου > Κρέμαση δοκού» μπορείτε να προσδιορίσετε την κρέμαση της δοκού σε μέτρα Είδος δοκού (Συντελεστής U) Είδος δοκού - Συντελεστής θερμοπερατότητας δοκού U Επιλέγεται το επιθυμητό είδος δοκού (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα στην Εικόνα 5.7), από το οποίο εξαρτάται η τιμή της παραμέτρου «Συντελεστής θερμοπερατότητας», η οποία ενημερώνεται αυτόματα. Τα συνήθως απαντώμενα είδη εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα για διάφορα πάχη μόνωσης. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε διάφορα είδη δοκών με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους (Πίνακας 5.4).

14 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ Υποστυλώματα Εικόνα 5.8 Η καρτέλα «Θερμομόνωση υποστυλώματος» της οντότητας «Τοίχος» Εισαγωγή Εισάγονται και τροποποιούνται, όπως και οι τοίχοι, μέσω των εντολών και των παραμέτρων της οντότητας «Τοίχος». Η συνεισφορά των υποστυλωμάτων στην ενεργειακή μελέτη/ επιθεώρηση ελέγχεται μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση υποστυλώματος» (βλ. Εικόνα 5.8). Παρατήρηση Υπολογίζεται και αποθηκεύεται στο αρχείο TEK/ XML ο όγκος των αρχιτεκτονικών υποστυλωμάτων, και όχι των στατικών! Είδος/Τύπος επιφάνειας υποστυλώματος (Συντ/στής U) Τύπος επιφάνειας υποστυλώματος Η παράμετρος αυτή, μέσω της οποίας καθορίζεται ο τύπος της επιφάνειας του υποστυλώματος, μπορεί να πάρει τις εξής τιμές (βλ. και Σχήμα 5.1): Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με το έδαφος Σε επαφή με υπάρχουσα μεσοτοιχία

15 72 Τέκτων 10 modules Σε επαφή με κλιμακοστάσιο (επιθεώρηση) Είδος υποστυλώματος - Συντελεστής θερμοπερατότητας U Επιλέγεται το επιθυμητό είδος υποστυλώματος (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα στην Εικόνα 5.8), από το οποίο εξαρτάται η τιμή της παραμέτρου «Συντελεστής θερμοπερατότητας», η οποία ενημερώνεται αυτόματα. Τα συνήθως απαντώμενα είδη εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα για διάφορα πάχη μόνωσης. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε διάφορα είδη υποστυλωμάτων με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους (Πίνακας 5.5) Ανοίγματα Εισαγωγή Εισάγονται και τροποποιούνται μέσω των εντολών και των παραμέτρων της οντότητας «Άνοιγμα». Τα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά ενός ανοίγματος τροποποιούνται μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Άνοιγμα > Θερμομόνωση ανοίγματος» (βλ. Εικόνα 5.9). Εικόνα 5.9 Η καρτέλα «Θερμομόνωση ανοίγματος» της οντότητας «Άνοιγμα» Είδος ανοίγματος (Συντελεστής U) Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός κουφώματος U W εξαρτάται από: το υλικό του πλαισίου, τον υαλοπίνακα που φέρει,

16 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 73 το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και το μήκος της θερμογέφυρας που σχηματίζεται στα σημεία ένωσης της υάλωσης με το πλαίσιο. Είδος ανοίγματος - Συντελεστής θερμοπερατότητας U Επιλέγεται το επιθυμητό είδος ανοίγματος (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα στην Εικόνα 5.9), από το οποίο εξαρτάται η τιμή της παραμέτρου «Συντελεστής θερμοπερατότητας», η οποία ενημερώνεται αυτόματα. Τα συνήθως απαντώμενα είδη εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα για διάφορα πάχη μόνωσης. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε διάφορα είδη ανοιγμάτων με τους συντελεστές θερμοπερατότητάς τους (Πίνακας 5.6) Στέγες Εισάγονται και τροποποιούνται μέσω των εντολών και των παραμέτρων της οντότητας «Στέγη». Διαβάζονται αυτόματα κατά την εισαγωγή του αρχείου οικοδομής *.tek στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate. Παρατήρηση Για να αναγνωρισθεί ως στοιχείο επιφάνειας κάλυψης από το πρόγραμμα Energy Building/Certificate, μια στέγη σπασμένη σε γραμμές στο πρόγραμμα Τέκτων, θα πρέπει στα επίπεδα που παράγονται κατά το σπάσιμό της να δοθεί η παράμετρος «Επίπεδα > Θερμικό κέλυφος > Δάπεδο/ Οροφή (εντός κελύφους)» (βλ. Εικόνα 5.10) Στοιχεία σκίασης Σκοπός είναι ο υπολογισμός της σκίασης από ορίζοντα, από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές. Όμορα κτίρια, οριζόντιοι πρόβολοι και πλευρικές προεξοχές εισάγονται και τροποποιούνται: είτε μέσω των εντολών και των παραμέτρων της οντότητας «Επίπεδο», είτε μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου».

17 74 Τέκτων 10 modules Επίπεδα Εικόνα 5.10 Καθορισμός επιπέδου ως ενεργειακό στοιχείο μέσω της παραμέτρου «Επίπεδο > Γεωμετρία > Θερμικό κέλυφος». Θερμικό κέλυφος Όχι Ο όγκος του επιπέδου δεν υπολογίζεται και δεν αποθηκεύεται στο αρχείo TEK/XML. Δεν αναγνωρίζεται ως ενεργειακό στοιχείο από το πρόγραμμα Energy Building/ Certificate της CivilTech. Δάπεδο/ Οροφή (εντός κελύφους) Ο όγκος του επιπέδου υπολογίζεται και αποθηκεύεται στο αρχείo TEK/XML. Αναγνωρίζεται ως στοιχείο επιφάνειας κάλυψης εντός ενεργειακού περιγράμματος από το πρόγραμμα Energy Building/ Certificate της CivilTech (π.χ. δάπεδα, οροφές, επίπεδα στέγης σπασμένης σε γραμμές). Σκίαστρο (εκτός κελύφους) Ο όγκος του επιπέδου υπολογίζεται και αποθηκεύεται στο αρχείo TEK/XML. Αναγνωρίζεται ως στοιχείο σκίασης εκτός ενεργειακού περιγράμματος από το πρόγραμμα Energy Building/ Certificate της CivilTech (π.χ. εξώστες, στηθαία, πλευρικές προεξοχές, αρχιτεκτονικές προεξοχές, κ.ά.).

18 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 75 Όμορα κτίρια (εκτός κελύφους) Λαμβάνεται υπόψη η σκίαση από ορίζοντα επιπέδων που περιγράφουν τον όγκο όμορων κτιρίων. Παρατήρηση Στην περίπτωση εξαέδρου, κατά την ανάγνωση του αρχείου από το πρόγραμμα Energy Building/Certificate, αυτό εισάγεται με το μεγαλύτερο από τα υψόμετρα πρώτου και δεύτερου σημείου Όμορα κτίρια Απαραίτητος επίσης για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης, είναι ο καθορισμός των όμορων κτιρίων. Για να ληφθεί υπόψη η σκίαση από ορίζοντα αρκεί η περιγραφή, στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων, των όγκων όμορων κτιρίων με επίπεδα στα οποία θα δοθεί η παράμετρος «Επίπεδο > Γεωμετρία > Θερμικό κέλυφος = Όμορα κτίρια». Στη συνέχεια ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα της Civiltech, Energy Building/Certificate κατά την ανάγνωση του αρχείου *.tek.

19 76 Τέκτων 10 modules Εικόνα 5.11 Με τη χρήση των εντολών και παραμέτρων του «Επιπέδου» εισάγετε εύκολα και γρήγορα τον όγκο (το ύψος, το πλάτος και το μήκος) του γειτονικού κτιρίου. Η απόστασή του γειτονικού κτιρίου από το κτίριο το οποίο μελετάτε μπορεί να οριστεί ταχύτατα με η βοήθεια των γραμμών του «Καννάβου». Εικόνα 5.12 Για εποπτικό έλεγχο μπορείτε να μεταβείτε στην τρισδιάστατη στερεοσκοπική απεικόνιση (3D).

20 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ Σκίαση τοίχου Για να ληφθεί υπόψη η σκίαση από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές, που δεν έχουν περιγραφεί με επίπεδα, η οντότητα «Τοίχος» έχει εφοδιαστεί με τις παρακάτω παραμέτρους: Εικόνα 5.13 Η καρτέλα «Θερμομόνωση τοίχου» της οντότητας «Τοίχος». Γωνία θέασης εμποδίων στον ορίζοντα [ ο ] Είναι η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο της εξεταζόμενης όψης (ή του ανοίγματος, αν πρόκειται για διαφανές άνοιγμα) και της ευθείας που ενώνει το μέσο της κατακόρυφης επιφάνειας (ή του ανοίγματος, αν πρόκειται για διαφανές άνοιγμα) με την ανώτερη παρειά του εμποδίου. Καθορίζει το συντελεστή σκίασης του ορίζοντα για καλοκαίρι και χειμώνα. Μήκος αριστερής/δεξιάς πλευρικής προεξοχής Απόσταση μετρούμενη κάθετα στην εξωτερική πλευρά του τοίχου (βλ. Σχήμα 5.5). Καθορίζει το συντελεστή σκίασης για πλευρικές προεξοχές, για καλοκαίρι και χειμώνα. Μήκος προβόλου/τέντας Απόσταση μετρούμενη κάθετα στην εξωτερική πλευρά του τοίχου (βλ. Σχήμα 5.5).

21 78 Τέκτων 10 modules Σκίαση από περσίδες Καθορίζει το συντελεστή σκίασης για προβόλους και τέντες, για καλοκαίρι και χειμώνα. Βάθος στέψης Μήκος προβόλου Μήκος δεξιάς πλευρικής προεξοχής Βάθος έδρασης Μήκος αριστερής πλευρικής προεξοχής Σχήμα 5.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχείων που επηρεάζουν τη σκίαση του τοίχου. Παρατήρηση Στοιχεία σκίασης που έχουν ληφθεί υπόψη μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου» (βλ. Εικόνα 5.13), και δεν έχουν περιγραφεί ως επίπεδα, δεν εμφανίζονται στην τρισδιάστατη απεικόνιση. 5.4 Εισαγωγή άλλων βασικών δεδομένων Τύπος μελέτης Μπορείτε μέσω της παραμέτρου «Θερμική ζώνη > Γενικά > Τύπος μελέτης» (βλ. Εικόνα 5.14) να καθορίζεται αν πρόκειται για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) ή Ενεργειακή Επιθεώρηση (Ε.ΕΠ.). Αν πρόκειται για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει το αρχείο.tek να ανοιχθεί από το πρόγραμμα Energy Building της CivilTech, ενώ αν πρόκειται για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης από το πρόγραμμα Energy Certificate της CivilTech.

22 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ Γενικά χαρακτηριστικά κτιρίου Εικόνα 5.14 Η καρτέλα «Γενικά» της οντότητας «Θερμική ζώνη». Ιδιότητες κτιρίου Εκτεθειμένο Κτίριο που βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλούς όγκους και δεν περιορίζεται από άλλα στοιχεία γύρω του (π.χ. στην ύπαιθρο, περιοχές με χαμηλή βλάστηση, κοκ.) Ενδιάμεσο Κτίριο που περιστοιχίζεται από μέτριους όγκους όχι ιδιαίτερα πυκνά τοποθετημένους (π.χ. δόμηση προαστίων, φύτευση με αραιά τοποθετημένα δέντρα, κοκ.) Προστατευμένο Κτίριο που περιστοιχίζεται από όγκους ίδιου ή μεγαλύτερου μεγέθους και πυκνά τοποθετημένους (πχ. αστικό κέντρο με πυκνή δόμηση, δασική περιοχή, φύτευση με ψηλά και πυκνά τοποθετημένα δέντρα, κοκ.).

23 80 Τέκτων 10 modules Χρήση κτιρίου Μέσω αυτής της παραμέτρου καθορίζονται, στα πλαίσια του ΚΕΝΑΚ, οι βασικές και οι επιμέρους κατηγορίες (χρήσεις) των κτιρίων, στις οποίες εντάσσεται το υπό μελέτη κτίριο και βάσει των οποίων επιλέγονται οι συνθήκες λειτουργίας αυτού, προκειμένου να εξεταστεί η ενεργειακή του απόδοση (Πίνακας 1.5, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010) Προσανατολισμός κτιρίου Χρησιμοποιώντας την εντολή «Καθορισμός βορρά» της οντότητας «Ηλιασμός» μπορείτε να καθορίσετε τον προσανατολισμό του κτιρίου. Η παράμετρος «Ηλιασμός > Γενικά > Αυτόματος υπολογισμός θέσης» πρέπει να έχει την τιμή «Ναι». Εικόνα 5.15 Η καρτέλα «Γενικά» της οντότητας «Ηλιασμός». Κατά την εισαγωγή του αρχείου σας στο πρόγραμμα πρόγραμμα Energy Building/Certificate, της Civiltech αυτό θα έρθει με το σωστό προσανατολισμό (έτσι ακριβώς όπως έχει ορισθεί στον Τέκτονα).

24 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ Περιγραφή θερμογεφυρών Τί είναι οι θερμογέφυρες; Θερμογέφυρες ονομάζονται οι θέσεις στο κέλυφος ενός κτιρίου στις οποίες εμφανίζεται, σε σχέση με τις γειτονικές τους, διαφοροποίηση στη θερμική αντίσταση των δομικών στοιχείων. Οι θερμικές απώλειες κατά μήκος μιας θερμογέφυρας υπολογίζονται από το γινόμενο: όπου Ψ*L Ψ (W/(m. K) ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας, που εξαρτάται από τον τύπο της θερμογέφυρας. Στους Πίνακες 16α-16λ του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 παρουσιάζονται οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις θερμογεφυρών. L (m) το συνολικό μήκος της θερμογέφυρας που αναπτύσσεται στο περίβλημα του κτιρίου Θερμογέφυρες τοίχων Από τις δύο αναπτυσσόμενες λίστες του παραθύρου τύπου επιλογής θερμογέφυρας που ανοίγει κάνοντας κλικ στις παραμέτρους της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση τοίχου» (βλ. Εικόνα 5.16) μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της θερμογέφυρας.

25 82 Τέκτων 10 modules Εικόνα 5.16 Η καρτέλα «Θερμομόνωση τοίχου» της οντότητας «Τοίχος» και το παράθυρο επιλογής τύπου θερμογέφυρας. Θερμογέφυρα οροφής Δοκός Τοίχος Θερμογέφυρα ενώσεων δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα περιδέσμου ενίσχυσης «σενάζ» Υποστύλωμα Θερμογέφυρα δαπέδου Σχήμα 5.6 Τύποι θερμογεφυρών τοίχου Οριζόντιες θερμόγεφυρες Οι οριζόντιες θερμογέφυρες εντοπίζονται στις τομές του κτιρίου και δεδομένου ότι η κύρια διάστασή τους αναπτύσσεται κατά μήκος των δομικών στοιχείων, το μήκος τους μετράται με βάση τα σχέδια των κατόψεων. Οι παρακάτω κατηγορίες οριζόντιων θερμογεφυρών μπορούν να ορισθούν μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων στην καρτέλα «Θερμομόνωση τοίχου»: Θερμογέφυρες οροφής σε εσοχή Θερμογέφυρες δώματος/οροφής σε προεξοχή Θερμογέφυρες δαπέδου σε εσοχή

26 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 83 Θερμογέφυρες δαπέδου εδραζόμενου στο έδαφος Θερμογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή/δαπέδου επάνω από πυλωτή Θερμογέφυρες ενδιάμεσου δαπέδου Θερμογέφυρες περιδέσμου ενίσχυσης σενάζ Κατακόρυφες θερμόγεφυρες Οι κατακόρυφες θερμογέφυρες εντοπίζονται στις κατόψεις του κτιρίου και δεδομένου ότι η κύρια διάστασή τους αναπτύσσεται καθ ύψος, το μήκος τους μετράται με βάση τα σχέδια των τομών. Οι παρακάτω κατηγορίες κατακόρυφων θερμογεφυρών μπορούν να ορισθούν μέσω της αντίστοιχης παραμέτρου στην καρτέλα «Θερμομόνωση τοίχου»: Θερμογέφυρες ενώσεων δομικών στοιχείων Παρατήρηση Θερμογέφυρα εισάγεται μόνο μία φορά σε κάθε κόμβο! Π.χ. κατακόρυφη θερμογέφυρα ενώσεων δομικών στοιχείων δίνεται είτε στο υποστύλωμα είτε στον τοίχο Θερμογέφυρες υποστυλωμάτων Από τις δύο αναπτυσσόμενες λίστες του παραθύρου τύπου επιλογής θερμογέφυρας που ανοίγει κάνοντας κλικ στις παραμέτρους της καρτέλας «Τοίχος > Θερμομόνωση υποστυλώματος» (βλ. Εικόνα 5.17) μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της θερμογέφυρας.

27 84 Τέκτων 10 modules Εικόνα 5.17 Η καρτέλα «Θερμομόνωση υποστυλώματος» της οντότητας «Τοίχος» και το παράθυρο επιλογής τύπου θερμογέφυρας Κατακόρυφες θερμόγεφυρες Οι παρακάτω κατηγορίες θερμογεφυρών μπορούν να ορισθούν μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων στην καρτέλα «Θερμομόνωση υποστυλώματος»: Θερμογέφυρες ενώσεων δομικών στοιχείων Θερμογέφυρες εξωτερικής γωνίας Θερμογέφυρες εσωτερικής γωνίας Θερμογέφυρες ανοιγμάτων Οι θερμογέφυρες κουφωμάτων εντοπίζονται στις θέσεις συναρμογής των κουφωμάτων με τα συμπαγή δομικά στοιχεία. Το μήκος τους μετράται με βάση τις διαστάσεις των ανοιγμάτων. Από τις δύο αναπτυσσόμενες λίστες του παραθύρου τύπου επιλογής θερμογέφυρας που ανοίγει κάνοντας κλικ στις παραμέτρους της καρτέλας «Άνοιγμα > Θερμομόνωση ανοίγματος» (βλ. Εικόνα 5.18) μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της θερμογέφυρας.

28 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 85 Εικόνα 5.18 Η καρτέλα «Θερμομόνωση ανοίγματος» της οντότητας «Άνοιγμα» και το παράθυρο επιλογής τύπου θερμογέφυρας. Θερμογέφυρα σε ανωκάσι κουφώματος Θερμογέφυρα σε λαμπά κουφώματος (αριστερά) Θερμογέφυρα σε λαμπά κουφώματος (δεξιά) Θερμογέφυρα σε κατωκάσι κουφώματος Σχήμα 5.7 Τύποι θερμογεφυρών ανοίγματος. Κατηγορίες θερμογεφυρών που ορίζονται μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων στην καρτέλα «Θερμομόνωση ανοίγματος»: Οριζόντιες θερμογέφυρες Οι παρακάτω κατηγορίες οριζόντιων θερμογεφυρών μπορούν να ορισθούν μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων στην καρτέλα «Θερμομόνωση ανοίγματος»: Θερμογέφυρες σε ανωκάσι/κατωκάσι κουφώματος Κατακόρυφες θερμογέφυρες Οι παρακάτω κατηγορίες κατακόρυφων θερμογεφυρών μπορούν να ορισθούν μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων στην καρτέλα «Θερμομόνωση ανοίγματος»:

29 86 Τέκτων 10 modules Θερμογέφυρες σε λαμπά κουφώματος 5.6 Περιγραφή θερμικών ζωνών Τί είναι οι θερμικές ζώνες; Οι θερμικές ζώνες είναι χώροι με παρόμοια χρήση, ίδιο προφίλ λειτουργίας και κοινά ενδεχομένως ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Ο χωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες γίνεται για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσής του. 9 ΘΖ3 10 Μπάνιο ΘΖ Είσοδος Υπνοδωμάτιο 1 Υπνοδωμάτιο 2 ΘΖ1 Κουζίνα Υπνοδωμάτιο 3 Σαλόνι- Καθιστικό Σχήμα 5.8 Καθορισμός 3 διαφορετικών θερμικών ζωνών. Κλιμακοστάσιο και Μηχανοστάσιο: Μη θερμαινόμενοι χώροι Υπόλοιπα δωμάτια: Θερμαινόμενοι χώροι

30 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 87 Παρατηρήσεις Τμήματα του κτιρίου με όγκο μικρότερο από το 10% του συνολικού όγκου του κτιρίου εξετάζονται ενταγμένα σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη και αν η λειτουργία τους δικαιολογεί τη θεώρησή τους ως ανεξάρτητων ζωνών. Δομικά στοιχεία που ανήκουν σε ανοιχτούς ημιυπαίθριους χώρους δεν συμμετέχουν στο ισοζύγιο θερμικών απωλειών, οπότε δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται σε κάποια θερμική ζώνη. Η θερμική ζώνη είναι ένα συμπαγές στερεό και ανήκει στα δομικά στοιχεία του προγράμματος. Ο όγκος της και η θέση της στο χώρο ορίζονται από τα στοιχεία του ορόφου (ύψος και υψόμετρο τοίχων που περικλείονται σε αυτή) στον οποίο ανήκει Εισαγωγή θερμικών ζωνών στο Τέκτων - ΚΕΝΑΚ Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση εισαγωγής θερμικής ζώνης, κάνετε κλικ στο πλήκτρο της εργαλειογραμμής «Αρχιτεκτονικά». Θα δείτε στην αριστερή πλευρά της οθόνης να εμφανίζονται οι εντολές της θερμικής ζώνης (βλ. Εικόνα 5.19). Εικόνα 5.19 Οι εντολές της οντότητας «Θερμική ζώνη».

31 88 Τέκτων 10 modules Εισάγετε τις επιθυμητές παραμέτρους στο παράθυρο των παραμέτρων της θερμικής ζώνης: Εικόνα 5.20 Η καρτέλα «Γενικά» της οντότητας «Θερμική ζώνη». Χαρακτηρισμός θερμικής ζώνης Θερμαινόμενος χώρος Ή θερμική ζώνη. Μη θερμαινόμενος χώρος Ενεργειακά αδρανής χώρος, χωρίς απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη και αερισμό, (π.χ. υπόγεια, σοφίτες) που γειτνιάζει και έχει θερμική σύζευξη με κάποιο θερμαινόμενο χώρο. Ηλιακός χώρος Π.χ. αίθρια. Παρατήρηση Στους μη θερμαινόμενους χώρους ενός κτιρίου δεν συμπεριλαμβάνονται μη θερμαινόμενοι χώροι κύριας χρήσης (π.χ. χώροι στάθμευσης, αποθήκες καταστημάτων, κ.ά.), για τους οποίους προβλέπεται η υπαγωγή τους στο κτίριο ως θερμικών ζωνών με την αντίστοιχη χρήση (όταν ο όγκος τους είναι τουλάχιστον το 10% του συνολικού όγκου του κτιρίου).

32 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 89 Χρήση θερμικής ζώνης Μέσω της παραμέτρου καθορίζεται, στα πλαίσια του ΚΕΝΑΚ, η κατηγορία (χρήση) της θερμικής ζώνης (Πίνακας 2.1, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010). Παρατηρήσεις Για να εμφανίζονται στην κάτοψη οι θερμικές ζώνες, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Διαφανή > Δομικά > Θερμική ζώνη» (βλ. Εικόνα 5.21). Για να εμφανίζονται οι γραμμοσκιάσεις των θερμικών ζωνών, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Διαφανή > Δομικά > Γραμμοσκίαση θερμικής ζώνης» (βλ. Εικόνα 5.22). Εικόνα 5.21 Menu επιλογών που εμφανίζεται με δεξί κλικ στην επιφάνεια σχεδίασης.

33 90 Τέκτων 10 modules Εικόνα 5.22 Η καρτέλα «Γραμμοσκίαση» της οντότητας «Θερμική ζώνη». Εικόνα 5.23 Η καρτέλα «Περίγραμμα» της οντότητας «Θερμική ζώνη».

34 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 91 Ζώνη ορατή Ναι / Όχι Αν ενεργοποιήσετε την παράμετρο αυτή, οι θερμικές ζώνες θα εμφανίζονται στην κάτοψη. Ζώνη ανίχνευσης ορατή Η ζώνη ανίχνευσης είναι η περιοχή μέσα στην οποία ανιχνεύονται οι οντότητες που θεωρούμε ότι περιέχονται στη θερμική ζώνη (βλ. Σχήμα 5.9). Ναι / Όχι Αν ενεργοποιήσετε την παράμετρο αυτή, οι ζώνες ανίχνευσης θα εμφανίζονται στην κάτοψη. Προέκταση ζώνης ανίχνευσης 0.25m Η απόσταση εκατέρωθεν του περιγράμματος της θερμικής ζώνης μέσα στην οποία ανιχνεύονται οι οντότητες (τοίχοι, ανοίγματα), οι οποίες θα θεωρηθεί ότι ανήκουν σε αυτή. Ποσοστό ανίχνευσης τοίχου 80.00% Μέσω της παραμέτρου αυτής μπορείτε να επιλέξετε ποιοί τοίχοι θα θεωρείται ότι βρίσκονται μέσα στη θερμική ζώνη.

35 92 Τέκτων 10 modules ΘΖ1 = 74 τμ ΘΖ2 = 21 τμ Σχήμα 5.9 Εμφάνιση ζώνης ανίχνευσης τοίχου στην κάτοψη. Εικόνα 5.24 Αναγράφονται στη γραμμή πληροφοριών οι τοίχοι και τα ανοίγματα, που ανήκουν στη θερμική ζώνη από την οποία έχουμε πάρει παραμέτρους, καθώς επίσης και ο τύπος και το είδος του δαπέδου και της οροφής της θερμικής ζώνης.

36 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 93 Παρατηρήσεις Ένα στοιχείο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες. Επιλέγοντας μια θερμική ζώνη φωτίζονται όλοι οι τοίχοι που ανήκουν σε αυτή. Αν τμήμα τουλάχιστον 80% (προεπιλεγμένη τιμή) της μιας εκ των τεσσάρων πλευρών του τοίχου περιέχεται στο ορθογώνιο που σχηματίζεται από το περίγραμμα της ζώνης ανίχνευσης της θερμικής ζώνης, τότε ο τοίχος θεωρείται ότι είναι μέσα στη θερμική ζώνη. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η παράμετρος «Θερμική ζώνη > Περίγραμμα > Ποσοστό ανίχνευσης τοίχου» έτσι ώστε ο τοίχος να συμπεριλαμβάνεται στη θερμική ζώνη είναι: m + Προέκταση ζώνης ανίχνευσης m m Ποσοστό ανίχνευσης τοίχου % = Μήκος τοίχου εντός Θ.Ζ. Συνολικό μήκος τοίχου Εσωτερικοί τοίχοι εισάγονται στο Enegy Building/ Certificate κατά την ανάγνωση του αρχείου.tek ΜΟΝΟ αν βρίσκονται μεταξύ δύο διαφορετικών θερμικών ζωνών. Πρέπει να γίνει εισαγωγή θερμικής ζώνης στις κορυφές του περιγράμματος της στέγης. Η εισαγωγή και επεξεργασία των θερμικών ζωνών γίνεται χρησιμοποιώντας τις εντολές της εργαλειοθήκης της οντότητας «Θερμικής ζώνη» («Περιγραφή», «Κατασκευή», «Κίνηση σημείου»,κτλ.).

37 Τέκτων 10 modules ΘΖ1 - Θερμαινόμενος χώρος ΘΖ1 - Θερμαινόμενος χώρος Ύψος θερμικής ζώνης Υψόμετρο θερμικής ζώνης 5.30 Σχήμα 5.10 Εμφάνιση θερμικών ζωνών στην κάτοψη και στο χώρο. Δεν απαιτείται εισαγωγή θερμικών ζωνών στα μπαλκόνια (ανοιχτοί ημιυπαίθριοι χώροι). 5.7 Συνεργασία Τέκτων-ΚΕΝΑΚ και Energy Building Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονική μελέτη σας στο πρόγραμμα Τέκτων- ΚΕΝΑΚ μπορείτε να εισάγετε απευθείας στο πρόγραμμα Energy Building/ Certificate το κέλυφος ενός κτιρίου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1. Από την κορδέλα εντολών «Αρχική» μεταβαίνετε στη «Γεωμετρία» στην περιοχή της «3D Σχεδίασης» και κάνετε δεξί κλικ στο γαλάζιο κύβο του κτηρίου. 2. Από το αναδυόμενο μενού επιλέγετε «Δημιουργία κτιρίου από αρχείο». 3. Στο παράθυρο επιλογής αρχείου που εμφανίζεται επιλέγετε ως τύπο αρχείου, αρχείο τύπου (*.tek), και στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που αντιστοιχεί στο φορέα σας.

38 Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 95 Εικόνα 5.25 Παράθυρο επιλογής αρχείου τύπου (*.tek), στο πρόγραμμα Energy Building/ Certificate.

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Energy Certificate Οδηγί ες χρη σης

Energy Certificate Οδηγί ες χρη σης Energy Certificate Οδηγί ες χρη σης Εισαγωγή Η εφαρμογή Energy Certificate αναλαμβάνει τη διενέργεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Τι είναι η νέα ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και ποια η σχέση με την παλιά θερμομόνωση Η ενεργειακή μελέτη κελύφους ΚΕΝΑΚ είναι μια εξελιγμένη μελέτη θερμομόνωσης, που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Πρόσθετες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Πρόσθετες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Αρχεία Με την δημιουργία ενός αρχείου π.χ. \MELETES\meleti-1 το πρόγραμμα αυτόματα δημιουργεί backup στον ίδιο φάκελο του αρχείου π.χ. \MELETES\BAK\meleti-1. Αν κάτι πάει λάθος όταν επεξεργάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Το Ecoline Plus παρέχει πλήρη βιβλιοθήκη δομικών στοιχείων, ανοιγμάτων και θερμογεφυρών. ACE ERP Plus

Το Ecoline Plus παρέχει πλήρη βιβλιοθήκη δομικών στοιχείων, ανοιγμάτων και θερμογεφυρών. ACE ERP Plus Plus Ολοκληρωµένες µελέτες ενεργειακής απόδοσης µε το πιο επαγγελµατικό εργαλείο της αγοράς Η εφαρμογή Ecoline Plus είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο σχεδίασης και στις απαιτήσεις των μελετητών και των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Version 1.0.1 Τι είναι. Με την λειτουργία αυτή εικόνες τύπου BMP είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιαδήποτε αρχείο και να υποστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 1 Γενικά Η Διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. για δεδομένο κτήριο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων 4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ Σαμίρ Μπαγιούκ Για να κάνουμε αντιληπτό ένα αντικείμενο στον χώρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογράφιση με πολλαπλές λήψεις από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης

3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης 3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης Σελίδα 1 Copyright 2011, 3DR ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Λ. Κηφισίας 340 15233 Χαλάνδρι τηλ: 211 7702197, fax: 211 7702198. Για πρόσθετες πληροφορίες και επισημάνσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. / PRO

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. / PRO Building 2014 Η οικογένεια Building 2014 αποτελεί μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική υποβολή της άδειας, την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών των αυθαιρέτων και την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ Η θέση της θερμομονωτικής στρώσης στα δομικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος ενός κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων * Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

πολυκατοικία Μητρ. Ευσταθίου 3 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη

πολυκατοικία Μητρ. Ευσταθίου 3 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη πολυκατοικία Μητρ. Ευσταθίου 3 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη ΠΩΛOYNΤΑΙ Πολυτελή οροφοδιαμερίσματα 102 τ.μ. σε 1ο, 2ο και 4ο όροφο με 2 δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο. Περιλαμβάνουν: Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός χρήσης mobile εφαρμογής σε Android

Αναλυτικός οδηγός χρήσης mobile εφαρμογής σε Android Αναλυτικός οδηγός χρήσης mobile εφαρμογής σε Android Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Αρχική Σελίδα Εφαρμογής... 3 Δημιουργία Νέας Μελέτης... 4 Επιλογή γεωγραφικής περιοχής... 4 Επιλογή χαρακτηριστικών κατοικίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός χρήσης εφαρμογής Energy Audit Pro edition

Αναλυτικός οδηγός χρήσης εφαρμογής Energy Audit Pro edition Αναλυτικός οδηγός χρήσης εφαρμογής Energy Audit Pro edition Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Αρχική Οθόνη Εφαρμογής... 3 Εγγραφή χρήστη... 4 Είσοδος χρήστη... 6 Δημιουργία Νέας Μελέτης... 8 Μεταφορά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πλάκες 5 1.1 Εισαγωγή 6 1.2 Τροποποίηση 10 1.3 Τομές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία

Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Εργαλεία 5 I. Δομικά στοιχεία 5 I. USC-WCS 11 II. Μοντέλο 12 II. Μέλη 17 III. Κόμβοι 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.7.1: Κτίρια κατοικιών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών.

Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών. Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών. Βρεττός Γεράσιμος Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Χανιά, Σεπτέμβριος 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 Αριθμ. οικ. 2618/ (ΦΕΚ Β 2945) απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 Αριθμ. οικ. 2618/ (ΦΕΚ Β 2945) απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα