ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων με εργαστηριακές και υπολογιστικές μεθόδους Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, Ειρήνη Κορωνάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας

2 Εισαγωγή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Εξοικονόμηση ενέργειας σε δομικά προϊόντα «Ένα δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίησή του να είναι χαμηλή, ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα του τόπου αλλά και τους χρήστες» Η αποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών υλικών και στοιχείων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Η ενεργειακή απόδοση ενός δομικού προϊόντος συντελείται με τον προσδιορισμό των θερμικών του χαρακτηριστικών

3 Εισαγωγή (συνέχεια) Οικιακός και τριτογενής τομέας Μεγαλύτερος καταναλωτής τελικής ενέργειας στην ΕΕ Αυξητική τάση Αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης Αύξηση εκπομπών CO 2 στην ατμόσφαιρα

4 Θερμικά χαρακτηριστικά δομικών υλικών/στοιχείων Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λ (Wm -1 K -1 ) Θερμική αντίσταση, R (m 2 KW -1 ) Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας, k (ή U) (Wm -2 K -1 )

5 Πρότυπα προσδιορισμού θερμικών χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων με εργαστηριακές μεθόδους ISO 8302:1991 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus ISO 8301:1991 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus ISO 8990:1994 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box EN ISO :2000 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors EN ISO :2005 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows EN 1934:1998 Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry

6 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος του ΚΑΠΕ 1) Διάταξη Προστατευμένης Θερμής Πλάκας Προσδιορισμός του Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, λ Θερμικής αντίστασης, R δομικών υλικών και προϊόντων σύμφωνα με το ISO 8302 Εύρος μετρήσεων θερμικής αγωγιμότητας: από 0,02 έως 3,5 Wm -1 K -1 Διαπιστευμένη διαδικασία δοκιμών από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

7 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος Διάταξη Προστατευμένης Θερμής Πλάκας (2) Εύρος θερμοκρασίας δοκιμής: -10 έως +80 ο C Διαστάσεις δοκιμίων: Από 20 x 20 cm έως 50 x 50 cm. Μέγιστο πάχος δοκιμίου: 12 cm.

8 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος 2) Διάταξη Προστατευμένου Θερμού Κιβωτίου Προσδιορισμός του συνολικού συντελεστή θερμικής διαπερατότητας, U, δομικών στοιχείων και συστημάτων Θερμικής αντίστασης, R, δομικών στοιχείων και συστημάτων Μετρήσεις σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8990, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO , ΕΝ Εύρος μετρήσεων θερμικής διαπερατότητας: 0,1 έως 6 W.m -2.K -1 Διαπιστευμένη διαδικασία δοκιμών από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

9 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος Διάταξη Προστατευμένου Θερμού Κιβωτίου (2) Εύρος θερμοκρασιών δοκιμής: -20 έως +80 ο C

10 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος Διάταξη Προστατευμένου Θερμού Κιβωτίου (3) Απευθύνεται στο βιομηχανικό τομέα για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της ενεργειακής επίδοσης των δομικών προϊόντων του Η διάρκεια της δοκιμής εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις απαιτήσεις του πελάτη και την προετοιμασία του δοκιμίου Υπολογισμός του ολικού συντελεστή θερμοπερατότητας Υπολογισμός θερμικής αντίστασης Υπολογισμός αεροπερατότητας συστημάτων υαλοπινάκων Έλεγχος θερμογεφυρών μεταξύ διαφορετικών δομικών συστημάτων Εξηλασμένη πολυστερίνη Τσιμεντοκονία 2 5 7

11 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος 3) Θάλαμοι Δοκιμών Ενεργειακός έλεγχος δομικού στοιχείου πλήρους κλίμακας σε πραγματικές κλιματικές συνθήκες Παροχή υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη προς το βιομηχανικό-κατασκευαστικό τομέα για τον έλεγχο των προϊόντων τους σχετικά με την ενεργειακή τους επίδοση και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καλύτερης ενεργειακής συμπεριφοράς, με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτομικών στοιχείων παθητικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ανάπτυξη μεθοδολογιών και διαδικασιών για δοκιμή και έλεγχο δομικών στοιχείων, με έμφαση σε στοιχεία που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια ή τις περιβαλλοντικές πηγές για τη θέρμανση και το δροσισμό κτιρίων.

12 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος Θάλαμοι Δοκιμών (2) Διάρκεια δοκιμής Ο έλεγχος ενός δοκιμίου διαρκεί 2 εβδομάδες, ενώ η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την κατασκευή του δοκιμίου, την υλοποίηση μετρήσεων και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων είναι 8 εβδομάδες. Παραδείγματα Εφαρμογών Καινοτομική οπτοπλινθοδομή Ελληνικής κατασκευής. Σειρά θερμομονωμένων και μη δομικών στοιχείων. Δομικά στοιχεία με ενσωματωμένο φράγμα ακτινοβολίας. Θερμική και οπτική απόδοση συστήματος εξωτερικών σκιάστρων. Μετρήσεις φωτεινότητας και λαμπρότητας εσωτερικών χώρων με χρήση συστήματος εξωτερικών σκιάστρων. Σειρά αεριζόμενων δομικών στοιχείων. Θερμική απόδοση δομικού στοιχείου με ενσωματωμένα φωτοβολταικά πανέλα.

13 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος Ποιοτική και ποσοτική μελέτη των συνθηκών φωτισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό κτιρίων 4) Διάταξη Τεχνητού ουρανού Μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός για βελτίωση οπτικών συνθηκών και εξοικονόμηση ενέργειας Δυνατότητα αναπαραγωγής τυπικών και τυχαίων κατανομών λαμπρότητας, ακολουθώντας μεθοδολογία κατάτμησης του ουράνιου θόλου

14 Εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους & Εσωκλίματος 5) Διάταξη Αεροσήραγγας Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της ροής του αέρα σε κτίρια και οικοδομικά συγκροτήματα με χρήση μοντέλων Διερεύνηση της επίδρασης της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου Στον φυσικό αερισμό κτιρίων Γύρω και ανάμεσα σε κτίρια και οικιστικά σύνολα Στη διασπορά αερίων ρύπων στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων Διερεύνηση της επίδρασης της μορφής των κτιρίων και οικοδομικών συγκροτημάτων στην κατανομή της ταχύτητας του ανέμου

15 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 7 ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΥΠΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ - ΣΧΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ I 4οροφη κατοικία Χρήση κατοικίας ~ 260m 2 / όροφο Ε = 10 Χ 26 πανταχόθεν ελεύθερο II 4όροφο ειδική χρήση ισογείου δώμα 2 υπόγεια ~ 1400m 2 / όροφο πανταχόθεν ελεύθερο

16 31.3 o ΚΤΙΡΙA ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΚΤΙΡΙA ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Μεθοδολογία Ανάλυσης -120 o 5: o 21 Ιουνίου, 04:42, 0 o 14: o 6: o 17: o 65.6 o 13: o 73.6 o 73.6 o 12: o 11: o 7: o A Δ Ανάλυση κλιματολογικών συνθηκών 18: o 19.7 o 15:30 87 o BΔ 43 o Ν BΑ 8.5 o 21 Ιουνίου, 16:51, 0 o 8.5 o 19.7 o 31.3 o 16: o 43 o 8:30-87 o 54.7 o 54.7 o 9: o 65.6 o 10: o Θερινοί άνεμοι 2m/sec ΝΔ ΝΑ Προσδιορισμός λ από Μετρήσεις ή Προσδιορισμός U από μετρήσεις Έλεγχος θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου αναφοράς με βάση τις μετρούμενες τιμές Διερεύνηση του ενεργειακού προφίλ, των ιδιαίτερων αναγκών των χώρων καθώς και των συνθηκών άνεσης

17 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Συνιστώσες Κελύφους Αδιαφανείς Συνιστώσες Εξωτερική τοιχοποιία Τυπολογίες τοιχοποιίας που μετρήθηκαν Διαφανείς Συνιστώσες Συστήματα υαλοστασίων κτιρίου Διπλός υαλοπίνακας καλής θερμικής συμπεριφοράς Αερισμός χώρων κτιρίου 2 ACH χώρων κτιρίου καθημερινά 4 ACH νυκτερινός αερισμός

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ 7 ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Ελεγχόμενα δομικά στοιχεία ΔΟΚΙΜΙΟ 1: Τούβλο 25 cm χωρίς μόνωση ΔΟΚΙΜΙΟ 2: Διπλή δρομική τοιχοποιία ΔΟΚΙΜΙΟ 3: Tσιμεντότουβλο πάχους 25 cm ΔΟΚΙΜΙΟ 4: Tούβλο πάχους 25 cm ΔΟΚΙΜΙΟ 5: :Αμόνωτη τοιχοποιία με τούβλο πάχους 25 cm Συνδετικός πηλός πάχους Σοβάς πάχους 1 εκ. 2.5 εκ ΔΟΚΙΜΙΟ 7: ΔΟΚΙΜΙΟ 6: :Αμόνωτη τοιχοποιία Πηγών με τούβλο Ενέργειας πάχους 25 - cm Τμήμα Κτιρίων Τσιμεντότουβλο, πάχους Κέντρο Ανανεώσιμων 20 cm

19 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ 4- ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ kwh/m JAN FEB MAR APR NOV DEC SUM 0.00 SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7Συμβατικη ΔΟΚΙΜΙΑ κατασκευή ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ 80.0% 70.0% 63.5% 73.4% PERCENTAGE (%) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 29.0% 16.8% 1.8% 5.1% 47.3% 33.6% 39.0% 20.9% -2.3% 18.5% 38.0% -5.9% HEATING COOLING 0.0% -10.0% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7

20 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΨΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ kwh/m JUN JUL AUG SEP SUM SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7 ΔΟΚΙΜΙΑ Συμβατικη κατασκευή ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ 80.0% 70.0% 63.5% 73.4% PERCENTAGE (%) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 29.0% 16.8% 1.8% 5.1% 47.3% 20.9% -2.3% 33.6% 39.0% 18.5% -5.9% 38.0% HEATING COOLING 0.0% -10.0% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7

21 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ 7 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (ΔΟΚΙΜΙΑ) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 [Kgr/m2] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ CO [gr/m2] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ SO2 [gr/m2] ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 22.1% 3.7% 56.5% 7.8% 36.6% 4.7% 58.0% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ SO2

22 ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ 4-ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ 7 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EUROS/ΕΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ) 4-ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 4-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EUROS/KWH ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 4-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΨΥΞΗΣ EUROS/KWH ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4-ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ /διαμέρισμα έτος

23 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ kwh/m JAN FEB MAR APR NOV DEC SUM 0.00 SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7Συμβατικη ΔΟΚΙΜΙΑ κατασκευή ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ JAN 55.0% 48.2% FEB 45.0% 39.9% 35.0% ΠΟΣΟΣΤΟ 25.0% 30.2% 21.9% 34.5% 19.4% MAR APR 15.0% NOV 5.0% -5.0% 3.4% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7 DEC SUM

24 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΨΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ kwh/m JUN JUL AUG SEP SUM SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7 Συμβατικη ΔΟΚΙΜΙΑ κατασκευή 75.0% ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 74.50% JUN 65.0% 55.0% 61.20% JUL 45.0% ΠΟΣΟΣΤΟ 35.0% 38.10% AUG 25.0% 15.0% 17.40% 6.90% SEP 5.0% -5.0% -3.20% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN % SUM

25 ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ) ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ PERCENTAGE (%) 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 30.2% 17.4% 3.4% 6.9% 61.2% 48.2% 34.5% 38.1% 21.9% -3.2% 19.4% 39.9% -4.1% 74.5% HEATING COOLING 0.0% -10.0% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7

26 ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 80.0% 70.0% 60.0% 56.5% 58.0% ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 22.1% 3.7% 7.8% 36.6% 4.7% ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ SO2 0.0% -10.0% SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3 SPECIMEN 4 SPECIMEN 5 SPECIMEN 6 SPECIMEN 7

27 ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EUROS/ΕΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΥ /γραφείο έτος ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EUROS/KWH ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΨΥΞΗΣ EUROS/KWH ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

28 Συμπεράσματα ΟιΟδηγίεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςδίνουνσαφή προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ο προσδιορισμός της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό δείκτη της θερμικής τους συμπεριφοράς και έμπρακτη συμμόρφωση στις Οδηγίες. O πειραματικός προσδιορισμός των ενεργειακών χαρακτηριστικών δομικών προϊόντων αποτυπώνει μια ρεαλιστική εικόνα της συμπεριφοράς τους. Ο συνδυασμός εργαστηριακών και υπολογιστικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων βοηθά σημαντικά στην κατανόηση των χαρακτηριστικών τους και τις δυνατότητες βελτίωσής τους. Η ενεργειακή πιστοποίηση δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον παραγωγό και δυνατότητα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής αγοράς δομικών προϊόντων.

29 Συμπεράσματα (2) Επικοινωνία και συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των δομικών προϊόντων. Κοινοτικά προγράμματα (όπως το έργο GREEN-IT) δραστηριοποιούν τον παραγωγικό τομέα δομικών προϊόντων στην αξιολόγηση των προϊόντων τους, στην ενεργειακή (πιλοτική) σήμανσή τους και την περαιτέρω προώθησή τους. Η Πολιτεία στα πλαίσια του προγράμματος ανταγωνιστικότητας παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για τον προσδιορισμότηςενεργειακήςαπόδοσηςδομικώνπροϊόντων και πιστοποίησής τους.

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Ημερίδα ENERGY-RES, 09/03/2007 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Ευγενία Α. Λάζαρη Αρχιτέκτων M.A.ARCH. Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Collecting Data from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing buildings D1.6: National Executive Summary Εκτεταμένη Περίληψη Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ 1 Υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα νέα ή τα ανακαινιζόµενα κτίρια Α. Τα νέα κτίρια κατοικίας για τα οποία υποβάλλεται φάκελος στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή για την έκδοση οικοδοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

add planning ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

add planning ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ THERMAL ANALYSIS Οι βασικές διαστάσεις και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενός κτιρίου σε συνδυασμό με τα κατάλληλα κλιματικά δεδομένα της υπό μελέτης περιοχής, μας επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology

Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology Πράσινες Γειτονιές: Αγία Βαρβάρα Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology Αικατερίνη Σφακιανάκη, Ιφιγένεια Φάρρου, Μαρία Σαλιάρη, Ματθαίος Σανταµούρης, Γιάννης Παναγιωτόπουλος Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ «Σχεδιασμός & μελέτη μετατροπής υφιστάμενων κατοικιών σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» Ιερωνυμάκης Αθανάσιος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ Ε Ν Α Κ ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc 09 FORUM ΑΠΕ / ΕΞΕ 20 Φεβρουαρίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: βελτίωση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα