TEE «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Δεκέμβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEE «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Δεκέμβριος 2012"

Transcript

1 TEE «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Δεκέμβριος 2012 Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Περιβάλλοντος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Συντονιστής Επιτροπής Ενεργειακής Αξιοποίησης ΣΕΒΙΑΝ 1

2 Ενεργειακή αξιοποίηση Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης 1. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. 3. ΒΕΑΛ 4. ΒΕΚΑ 5. ΓΕΝ.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ 6. Ε.Κ.ΑΝ. 7. ΕΛΒΑΛ 8. ΕΠ.ΑΝ.Α 9. ΗΛΕΚΤΩΡ 10. ΜΕΛ 11. ΣΙΔΕΝΟΡ 12. ΤΙΤΑΝ 13. ΧΑΛΚΟΡ 14. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 16. ΧΑΛΥΨ 17. ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ 18. CYCLON 19. ECOMEL 20. GREENSTEEL 21. POLYECO 22. SONOCO 2

3 Σκοπός και στρατηγική της επιτροπής ενεργειακής αξιοποίησης του ΣΕΒΙΑΝ Ενεργειακή αξιοποίηση Σκοπός της επιτροπής: «η προώθηση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων/δευτερογενών καυσίμων και η ανάδειξη της συνεισφοράς της στην προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μείωση των εκπομπών των αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την κοινωνία και τη βιομηχανία». Στρατηγική: 1. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου: αναθεώρηση και εξειδίκευση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων και περιφερειακών σχεδιασμών 2. Επιτάχυνση αδειοδοτήσεων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 3. Ενημέρωση κοινού για ανάπτυξη γνώσης και κατανόησης των θεμάτων 4. Ανάδειξη οικονομικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση 5. Ανάπτυξη εμπιστοσύνης πολίτη κράτους επιχειρήσεων 6. Ανάπτυξη συνεργειών των παραγωγών αποβλήτων/δευτερογενών καυσίμων και των αποδεκτών 3

4 Ενεργειακή αξιοποίηση Συνεχής αυστηροποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη EU CO 2 CAP ( ) allowances (million tn) -20% Η συνεχής αυστηροποίηση της νομοθεσίας περιβάλλοντος μονομερώς από την Ε.Ε. επιφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής συγκριτικά με χώρες εκτός ΕΕ Συζητήσεις για περαιτέρω μείωση των δικαιωμάτων -30%, backloading κλπ.

5 Ενεργειακή αξιοποίηση Συνεχής αύξηση των τιμών ενέργειας και α υλών Περιορισμός διαθεσιμότητας ορυκτών πόρων Μεγάλη εξάρτηση της παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανίας από μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα Μεγάλη εξάρτηση της βιομηχανίας στις εισαγωγές καυσίμων Αρνητική επίδραση στη κλιματική αλλαγή 5

6 Ενεργειακή αξιοποίηση Ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων Πλήρης εφαρμογή απαιτεί: 1. Αλλαγή νοοτροπίας 2. Οικονομικά κίνητρα 3. Επαρκή αριθμό τεχνολογικά προηγμένων εγκαταστάσεων ώστε να ανακτώνται υλικά και ενέργεια στο μέγιστο δυνατό βαθμό πριν την τελική ταφή. 6

7 Αποτύπωση της κατάστασης σήμερα ή αλλιώς οι δύο όψεις της ίδιας χώρας Ενεργειακή αξιοποίηση 7

8 Αποτύπωση της κατάστασης σήμερα ή αλλιώς οι δύο όψεις της ίδιας χώρας Ενεργειακή αξιοποίηση 8

9 Ενεργειακή αξιοποίηση Αποτύπωση της κατάστασης σήμερα ΧΑΔΑ Κουρουπητού, Χανιά (Υπόθεση C-112/2006): Πρόστιμο 4,7 εκ. Εθνικός Σχεδιασμός: κλείσιμο όλων των ΧΑΔΑ μέχρι τις 21/12/2008, (λήξη προθεσμίας καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου). O στόχος δεν επετεύχθη. Το Δεκέμβριο του 2010 οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ μέχρι τον Ιούνιο του (ΥΠΕΚΑ): 395 καταγεγραμμένοι ΧΑΔΑ εκ των οποίων 90 ενεργοί. Για καθένα από αυτούς τους ΧΑΔΑ εκκρεμεί από 1η Ιανουαρίου 2012 η επιβολή ημερήσιου προστίμου ευρώ, δηλαδή συνολικά ευρώ την ημέρα. Έλλειψη συμμόρφωσης θα σημάνει επιβολή προστίμου αναδρομικά και για τους 90. 9

10 Είναι ανάγκη να περάσουμε από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων Ενεργειακή αξιοποίηση

11 στην ορθολογική διαχείριση και ασφαλή αξιοποίηση των αποβλήτων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον Ενεργειακή αξιοποίηση 11

12 Ενεργειακή αξιοποίηση Η Ενεργειακή Αξιοποίηση αποτελεί συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική τεχνολογία της ανακύκλωσης στα ανεπτυγμένα κράτη της ΕΕ 12

13 % ταφής ΑΣΑ Ενεργειακή αξιοποίηση Συνεχής μείωση της ταφής με τη χρήση οικονομικών εργαλείων Τυπικές τιμές χρέωσης ταφής ( /τν) Πηγή EE, Impact Assesment,

14 Πρόταση για Απόφαση του ΕΚ και του Συμβουλίου Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 Ενεργειακή αξιοποίηση Στόχοι του προγράμματος της ΕΕ «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης Η υψηλή αποδοτικότητα χρήσης πόρων και χαμηλές εκπομπές GHG Η υγεία και η ευημερία των πολιτών της ΕΕ 14

15 Αναμενόμενα αποτελέσματα πλήρους εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποβλήτων έως το 2020 Mt of waste Ενεργειακή αξιοποίηση % +72% 72% landfilling/in cineration without energy recovery recycling material recovery energy recovery 118% Αύξηση τζίρου κλάδου διαχείρισης αποβλήτων ανακύκλωσης 42bn Euros Μείωση συνολικού κόστους διαχείρισης -72bn Euros (συμπεριλαμβανομένου του CO ,3 950,5 106,1 2 ) Αύξηση θέσεων εργασίας Μείωση 2020 GHG ,2 Mt CO 1810,7 1636,9 231,2 2 eq Πηγή: Implementing EU waste legislation for green growth, EC, DG ENV, bio Intelligence Service,

16 Ενεργειακή αξιοποίηση Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων Συναποτέφρωση αποβλήτων στη βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία) Αποτέφρωση με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (WtE) Ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο ΧΥΤΑ (π.χ. ΒΕΑΛ) ή από μονάδες αναερόβιας χώνευσης Τεχνολογίες αεριοποίησης, πυρόλυσης και πλάσματος ακόμη σε στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης 16

17 Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία ανέρχεται στους..τν Ενεργειακή αξιοποίηση τν αποβλήτων/έτος εξοικονόμηση ~45.000τν CO 2 από βιομάζα 2001: Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων 2002: Ιλύς διυλιστηρίων/πριονίδι 2008: Αποξηραμένη Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού 2011: Γεωργικά απόβλητα π.χ. ορυζοφλοιός 2012: SRF/RDF από συσκευασίες AF 20% at 2013 and 40% at

18 Ενεργειακή αξιοποίηση Η ενεργειακή αξιοποίηση αποτελεί λύση βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρας μας Περιβάλλον - Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων - Μείωση «αερίων του θερμοκηπίου» - Μείωση ταφής - Ανάκτηση ενέργειας Βιομηχανία Ανταγωνιστικότητα μέσω - Μείωσης κόστους καυσίμου - Εξοικονόμηση CO 2 Κοινωνία - Ασφαλής & οικονομική λύση - Διατήρηση θέσεων απασχόλησης & δημιουργία νέων - Οικονομική ανάπτυξη 18

19 Εμπόδια στην ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα Καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών Η υποδομή διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένη στον επιθυμητό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία βαθμό. Ελαστική αντιμετώπιση των παράνομων χωματερών. Η περιβαλλοντική συνείδηση στην Ελλάδα μόλις αρχίζει να αναπτύσσεται. Είναι πιο εύκολο για τις τοπικές κοινωνίες να πούνε ΟΧΙ αντί για ΝΑΙ (ΝΙΜBY). Τα πλεονεκτήματα δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς στη κοινωνία. Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων επενδύσεων. Μείωση της παραγωγικότητας των μονάδων που αξιοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Απαιτούνται επενδύσεις και χρόνος για την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων. 19

20 Οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης λειτουργούν σε ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο Ενεργειακή αξιοποίηση Waste Categorization & Listing (EWL 2000/532) Control of Waste Shipments (SW 2006/1013) Waste Framework Directive (2008/98/EC, Ν.4042/2012) Chemicals Regulations: REACH 1997/2006/EC National Legislation Ν.4014/2011 αδειοδότηση ΥΑ1958/2012 κατηγοριοποίηση Cement Plant (Plant Picture) Water quality (WtFD 2000/60) Transboundary air pollution Directives 2008/50/EC Industrial Emissions Directive (IED 2010/75) Landfilling of biodegradable municipal waste (1999/31/EC) KYOTO Protocol EU Emissions Trading System (EU-ETS) Energy Efficiency Directive 2006/32/EC, COM(2010)2020 Environmental Liability arising from Biodiversity, Ground and Water Damage (2004/35/EC) Renewable Energy Directive (2009/28/EC)

21 Αυστηροί περιορισμοί σύμφωνα με τη νέα Οδηγία για τη μείωση των Βιομηχανικών Εκπομπών (2010/75/EC) Ενεργειακή αξιοποίηση Co-incineration Total dust 30 HCl 10 HF 1 NOx 800/500 Cd+Tl 0,05 Hg 0,05 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 PCDDs/PCDFs 0,1 SO 2 50 TOC 10 Incineration Limit values expressed as a daily average, 10% O 2, dry, mg/m 3 (PCDDs in ng/m 3 ) 21

22 Ενεργειακή αξιοποίηση Πως διασφαλίζονται τα όρια των εκπομπών; Θερμοκρασία υλικού Θερμοκρασία αερίων Κλίβανος τσιμεντοβιομηχανίας C 900 C Τ>1.800 C με περίσσεια αέρα Αποτεφρωτής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1200 C Χρόνος παραμονής Διάθεση τέφρας Όξινα αέρα (π.χ.so 2 ) Επενδύσεις σε περιβαλλοντικό εξοπλισμό: T>1200 C για Δt>12-15 sec Δεν παράγεται τέφρα. Δέσμευση βαρέων μετάλλων στο κλίνκερ σε μη υδατοδιαλυτή μορφή. Δέσμευση λόγω αλκαλικού περιβάλλοντος 2 sec ΧΥΤΕΑ ή ΧΥΤΥ μετά από κατάλληλη διαδικασία αδρανοποίησης Πλυντρίδες για την δέσμευση CEMS για τη συνεχή καταγραφή Σακκόφιλτρα για τη μείωση της σκόνης SNCR για τη μείωση των NΟx Αλλαγή σύνθεσης α υλών Φίλτρα ενεργού άνθρακα Πλυντρίδες για τη δέσμευση των όξινων αερίων Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου 22

23 Ενεργειακή αξιοποίηση Ελάχιστες κοινές προδιαγραφές τσιμεντοβιομηχανίας όπως αποτυπώθηκαν στη ΣΕΒΙΑΝ διαστάσεις υγρασία Classification Property Statistical Measure Classes Net Calorific Value (MJ/kg) Mean Chlorine (%) Mean Mercury (mg/mj) Median th Percentile Solid Recovered Fuels (SRF) Classification EN 15359: η κλαδική εθελοντική συμφωνία συνεργασίας στην Ελλάδα μεταξύ ΥΠΕΚΑ - EΤE 23

24 Η ενεργειακή αξιοποίηση κοντά σε πόλεις δεν είναι καινούργια πρακτική The Schelklingen plant in Germany Austria, Wienna The Leimen plant in Germany Denmark, vestforbraending

25 Προτάσεις ΣΕΒΙΑΝ για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους-επιχειρήσεων 1. Αναβάθμιση, αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. 2. Συχνοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι. Όχι μόνο βεβαίωση παραβάσεων αλλά να στοχεύουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. 3. Σύσταση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ, με συμμετοχή Πανεπιστημιακών, εκπροσώπων ΟΤΑ και ΜΚΟ για την παρακολούθηση της ενεργειακής αξιοποίησης. 4. Ετήσια αναλυτική έκθεση με το περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα κάθε δραστηριότητας ενεργειακής. Όλα τα στοιχεία διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 5. Ανάδειξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ των υποχρεώσεων των τοπικών κοινωνιών για τη διαχείριση των αποβλήτων τους. 6. Ανάδειξη των οφελών του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της βιομηχανίας από την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων. 7. Βάση δεδομένων παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του ισοζυγίου που δηλώνει η κάθε επιχείρηση. 25

26 Η ενεργειακή αξιοποίηση προσφέρει οφέλη για τη κοινωνία, τη βιομηχανία και το περιβάλλον συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη Ενεργειακή αξιοποίηση 26

27 27 Ενεργειακή αξιοποίηση

28 Μέλη επιτροπής ενεργειακής αξιοποίησης ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΠΕΛΣΗ ΛΕΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΟΥΝΔΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΤΑΝ ΣΙΔΕΝΟΡ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ LAFARGE ΕΠΑΝΑ ΑΕ ΕΠΑΝΑ ΑΕ CYCLON POLYECO AE ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ LAFARGE ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 28

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 10 Φεβρουaρίου 2014

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 10 Φεβρουaρίου 2014 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 10 Φεβρουaρίου 2014 Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, XM, MSc,mΒΑ Διευθυντής Περιβάλλοντος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Προστιθέμενη αξία 0,5 δισ.eur/έτος 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ SWEDISH THERMAL TREATMENT TECHNOLOGIES UTILIZING INDUSTRIAL AND MUNICIPAL SOLID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ EH Τ ΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2007 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου 1.2 Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ _ σελ. 02 Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη _ σελ. 05 Ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης _ σελ. 08 Διεθνείς τάσεις και πρακτικές _ σελ. 12 Σκεπτικό

Διαβάστε περισσότερα