Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF"

Transcript

1 Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

2 Σχετικά με την ΕΕΔΣΑ Η ΕΕΔΣΑ (www.eedsa.gr) αποτελεί τη μόνη επιστημονική, μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Ελλάδα, η οποία επιδιώκει τη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχοι της ΕΕΣΔΑ είναι: Προώθηση των αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Προώθηση επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών ώστε να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Η ΕΕΔΣΑ αποτελεί το Εθνικό Μέλος της «Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων» (ISWA) ISWA (www.iswa.org) δραστηριοποιείται σε 90 χώρες, αποτελείται από επιστήμονες, επαγγελματίες και επιχειρηματίες με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη διάδοση των σχετικών γνώσεων σε όλο τον κόσμο. Είναι μέλος πολλών φορέων λήψης αποφάσεων πολλών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο της ΕΕΔΣΑ είναι: Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών της καθώς και με άλλους συναφείς φορείς Προώθηση της επιστημονικής έρευνας μέσω δημοσιεύσεων Διάδοση της επιστημονικής γνώσης των μελών της μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων & συνεδρίων Ίδρυση και διατήρηση βιβλιοθηκών και αρχείων με τα αποτελέσματα της έρευνας, λογισμικών, περιπτοσιολογικών μελετών και άλλων εγγράφων για τα μέλη της ένωσης Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνική υποστήριξη προς τρίτους (π.χ. αναπτυσσόμενες χώρες) Συνεργασία με υπηρεσίες λήψης πολιτικών αποφάσεων

3 Στερεά εναλλακτικά καύσιμα RDF-SRF Ορισμοί RDF (Refused Derived Fuel): αφορά το υψηλής θερμιδικής αξίας κλάσμα που διαχωρίζεται κατά την επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων και εμποροβιομηχανικών απορριμμάτων. Ο όρος RDF είναι γενικός και περιλαμβάνει όλα τα ανακτώμενα καύσιμα. SRF (Solid Recovered Fuel): στερεό καύσιμο που προκύπτει από μη επικίνδυνα απόβλητα και το οποίο αξιοποιείται για την ανάκτηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, και πληροί τις απαιτήσεις ταξινόμησης και προδιαγραφών του προτύπου EN Waste RDF-SRF Waste to Fuel

4 Διάκριση μεταξύ RDF-SRF RDF (Refused Derived Fuel): Περιλαμβάνει κυρίως χαρτί, πλαστικό, ύφασμα. SRF (Solid Recovered Fuel): Περιλαμβάνει και βιογενές κλάσμα, τουλάχιστον αποξηραμένο και μερικώς σταθεροποιημένο. Επειδή το SRF παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιθυμητό να γνωρίζουμε το βιογενές περιεχόμενο του SRF και κατ επέκταση την πραγματική συνεισφορά του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για τον καθορισμό του βιογενούς περιεχομένου το πρότυπο ΕΝ χρησιμοποιείται και περιγράφει τρεις μεθόδους: μέθοδο επιλεκτικής διάλυσης που βασίζεται στη βιομάζα που μπορεί να διαλυθεί σε μίγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου/θειικού οξέος μέθοδο χειροδιαλογής κατάλληλη για δείγματα με μέγεθος σωματιδίων > 10 mm μέθοδο C 14 κατάλληλη για δείγματα όλων των τύπων

5 Προέλευση RDF-SRF από Αστικά Στερεά Απόβλητα Τα RDF-SRF μπορεί να παραχθούν από αστικά στερεά απόβλητα με διάφορες διεργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν: Διαχωρισμό στην πηγή, Διαλογή ή μηχανικό διαχωρισμό, Μείωση μεγέθους (τεμαχισμός, άλεση), Διαχωρισμό και κοσκίνιση, Ανάμιξη, Ξήρανση, Μπριγκετοποίηση, Αποθήκευση Δύο βασικές τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή κλάσματος υψηλής θερμιδικής αξίας (RDF-SRF) από αστικά στερεά απόβλητα: Εγκατάσταση μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας με διαχωρισμό οργανικών Διεργασία βιοξήρανσης

6 Πλεονεκτήματα από τη χρήση RDF-SRF Τα κύρια πλεονεκτήματα από τη χρήση RDF/SRF: 1)Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων 2)Εξοικονόμηση Συμβατικών καυσίμων 3)Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

7 Ευρωπαϊκή Τυποποίηση: CEN/TC 343 Για τον χαρακτηρισμό ενός καυσίμου ως Solid Recovered Fuel, θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές του προτύπου CEN/TC 343 Σκοπός του CEN/TC 343 είναι: Elaboration of standards, Technical Specifications and Technical Reports on solid recovered fuels (RDF, etc.) prepared from non hazardous waste to be utilized for energy recovery in waste incineration or co-incineration plants, excluding those fuels that are included in the scope of CEN/TC 335 Solid Biofuels Το πρότυπο CEN/TC 343 παρουσιάζει την εξής δομή: Ομάδα εργασίας 1: Ορολογία και Διασφάλιση Ποιότητας Ομάδα εργασίας 2: Προδιαγραφές καυσίμου και κατηγορίες (Ταξινόμηση καυσίμου και προδιαγραφές) Ομάδα εργασίας 3: Δειγματοληψία και υποστηρικτικές μέθοδοι ελέγχου Ομάδα εργασίας 4: Φυσικές/μηχανικές δοκιμές Ομάδα εργασίας 5: Χημικές δοκιμές

8 Παρούσα κατάσταση του CEN/TC 343

9 Παρούσα κατάσταση του CEN/TC 343

10 Παρούσα κατάσταση του CEN/TC 343

11 Ταξινόμηση και προδιαγραφές των Solid Recovered Fuels ΕΝ 15359:2011 Το σύστημα ταξινόμησης του SRF βασίζεται σε τρείς βασικές ιδιότητες: Καθαρή θερμογόνος δύναμη (Οικονομικός δείκτης) Περιεκτικότητα χλωρίου (Τεχνολογικός δείκτης) Περιεκτικότητα υδραργύρου (Περιβαλλοντικός δείκτης) Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση του RDF/SRF σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Ιδιότητα κατάταξης Στατιστικό μέτρο Μονάδα Κατηγορίες Καθαρή θερμογόνος δύναμη Μέσος όρος MJ/kg Χλώριο Μέσος όρος % 0,2 0,6 1,0 1,5 3 Υδράργυρος Διάμεσος 80 ο εκατοστημόριο mg/mj mg/mj 0,02 0,04 0,03 0,06 0,08 0,16 0,15 0,30 0,50 1,00

12 Κατηγοριοποίηση του SRF Υποχρεωτική και μη υποχρεωτική ανάλυση (ΕΝ 15359)

13 Κατάσταση παραγωγής SRF/RDF στην Ευρώπη Η δυνατότητα παραγωγής SRF στην Ευρώπη είναι EU 27>70 Mt και προέρχεται από αστικά απορρίμματα, βιομηχανικά απορρίμματα και απορρίμματα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Περιλαμβάνει πλαστικά, χαρτιά, χαρτόνια, υφάσματα, ξύλο, καθώς και το υψηλής θερμογόνου δύναμης κλάσμα που προκύπτει από εγκαταστάσεις Μ.Β.Ε./Β.Μ.Ε. 12 Mt περίπου ή 17% χρησιμοποιείται για ανάκτηση ενέργειας Τα ποσοστά ανάκτησης διαφέρουν μεταξύ 2% και 35% στα διάφορα κράτη μέλη Η χρήση λαμβάνει χώρα σε βιομηχανίες όπως τσιμεντοποιεία, χαρτοβιομηχανίες, μετάλλου και χημικές βιομηχανίες Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης είναι: Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ανάκτησης είναι: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία

14 Αξιοποίηση RDF/SRF Το διάγραμμα απεικονίζει τους διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης των στερεών ανακτηθέντων καυσίμων είτε για ενεργειακούς σκοπούς (πορτοκαλί χρώμα) είτε για χρήση υλικών ή ιδιοτήτων τους (μπλε χρώμα) Οι τρεις βασικές κατηγορίες αξιοποίησης του RDF/SRF είναι οι τσιμεντοκλίβανοι, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης.

15 Αξιοποίηση RDF/SRF σε τσιμεντοβιομηχανίες Η βιομηχανία τσιμέντου καταναλώνει μεγάλα ποσά καυσίμου και ενέργειας και συνεισφέρει 4% στις παγκόσμιες εκπομπές CO2. Για κάθε 1000 kg τσιμέντου υπάρχει ανάγκη kg πετρελαίου. Οι βιομηχανίες τσιμέντου χρησιμοποιούν διάφορα είδη απορριμμάτων ως υποκατάστατο πηγών ενέργειας, ένα από τα οποία είναι και το RDF/SRF. Οι ποσότητες αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία τετραπλασιάστηκαν στη 15ετία Η γερμανική τσιμεντοβιομηχανία αξιοποιεί περίπου 2 εκατομμύρια τόνους RDF-SRF/χρόνο. Καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται σε γερμανικές τσιμεντοβιομηχανίες

16 Αξιοποίηση RDF/SRF σε εγκαταστάσεις καύσης λιγνίτη Η υποκατάσταση μικρών ποσοτήτων συμβατικού καυσίμου με RDF/SRF μειώνει την κατανάλωση λιγνίτη καθώς και τις εκπομπές CO 2 Παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Weisweiler στη Γερμανία

17 Αξιοποίηση RDF/SRF σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούν RDF/SRF ως το μοναδικό καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας είτε ηλεκτρικής είτε ηλεκτρικής και θερμικής. Τα κύρια μέρη των εγκαταστάσεων αυτών περιλαμβάνουν (α) χώρο υποδοχής αποβλήτων, (β) αποτέφρωση αποβλήτων, (γ) σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων και (δ) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται η διαγραμματική απεικόνιση μίας εγκατάστασης αποτέφρωσης

18 Αξιοποίηση RDF/SRF σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης Μονάδα στο βιομηχανικό πάρκο Hoechst κοντά στη Φρανκφούρτη Δυναμικότητα t/year RDF Εισερχόμενη θερμική ισχύς 270 MW th Παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς 86 MW el Τεχνολογία καύσης: ρευστοποιημένη κλίνη Μονάδα στην πόλη Rostock Δυναμικότητα t/year RDF Εισερχόμενη θερμική ισχύς 87 MW th Παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς 18 MW el Τεχνολογία καύσης: υδρόψυκτη εσχάρα

19 Αξιοποίηση RDF/SRF σε άλλες εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας Η αξιοποίηση του RDF/SRF σε άλλες εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας περιλαμβάνει: Αεριοποίηση Πυρόλυση Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται ένα γενικό διάγραμμα ροής των δύο αυτών τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας

20 Αξιοποίηση RDF/SRF σε άλλες εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας

21 Πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση RDF/SRF σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις Τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση του RDF/SRF σε βιομηχανικές διεργασίες είναι: Εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων στην βιομηχανία Εναλλακτική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων 45-70% βιογενές περιεχόμενο στο SRF που συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO 2 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας βιομηχανίας Αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (τσιμεντοκλίβανοι, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) γεγονός που συνεπάγεται χαμηλότερο επενδυτικό κόστος για τη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

22 Υφιστάμενη κατάσταση RDF/SRF στην Ελλάδα Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και παράγουν RDF/SRF είναι: Αττική-Άνω Λιόσια (Παραγωγή RDF ,000 t) Ηράκλειο (Παραγωγή SRF) Κεφαλονιά (Παραγωγή SRF) Χανιά (Παραγωγή RDF) Σήμερα το σύνολο του παραγόμενου RDF/SRF στην Ελλάδα διατίθεται προς διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α./Υ.

23 Προδιαγραφές RDF/SRF ΚΥΑ /1997, Παράρτημα Ι (Πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων), παράγραφος 7 (Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης), εδάφιο 8 (R.D.F.): -Κατώτερη θερμογόνος ικανότητα >4000 Kcal/kg -Υγρασία<20% -Περιεκτικότητα σε χαρτί-πλαστικό >98% ξηρού βάρους Σχέδιο προδιαγραφών σε διαβούλευση, Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων Εθελοντική συμφωνία συνεργασίας «για την Πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία» Αντικείμενο αυτής της συμφωνίας είναι ο καθορισμός ενός γενικού πλαισίου για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία. Σύμφωνα με αυτήν τα προσφερόμενα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές τόσο των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 15359:2011 όσο και αυτών της τσιμεντοβιομηχανίας

24 Θα μπορούσε να θεωρηθεί προϊόν; Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, άρθρο 6, δίνει τη δυνατότητα σε διάφορα απόβλητα να πάψουν να θεωρούνται απόβλητα, προβλέποντας τη θέσπιση κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Το RDF/SRF δεν συγκαταλέγεται στα υλικά, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ως τα ελάχιστα, για τα οποία θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια αποχαρακτηρισμού, χωρίς όμως αυτό να το αποκλείει κιόλας. Εάν δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια αποχαρακτηρισμού σε κοινοτικό επίπεδο, τότε τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τα δικά τους κριτήρια.

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Website: Christos Tsompanidis

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 ης Μεραρχίας 5-7, 45445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα