1. Σκοπός Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4"

Transcript

1 Τευμικέπ ποξδιαγοατέπ διεπατώμ δικςύξσ hellas online 2011

2 Περιεχόμεμα 1. Σκοπός Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ Τεχμολογίας SDH Τεχμολογίας Ethernet Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες πρόσβασης ADSL Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες πρόσβασης EFM & SHDSL Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες πρόσβασης Ασύρματου δικτύου Υπηρεσία PRI-telephony (ISDNE-PRA) Υπηρεσίες Ευρυζωμικής Τηλεφωμίας (SIP protocol based) Συμτομογραφίες

3 1. Σκοπός Σκξπόπ ςξσ παοόμςξπ εγγοάτξσ είμαι μα πεοιγοάφει ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ διεπατώμ μέρχ ςχμ ξπξίχμ παοέυει ςηλεπικξιμχμιακέπ σπηοερίεπ ρςξ κξιμό, όπχπ ασςό ποξκύπςει από ςξ άοθοξ 4 ςξσ Ποξεδοικξύ Διαςάγμαςξπ 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/ ). 3

4 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ 2.1. Τεχμολογίας SDH Οι σπηοερίεπ μιρθχμέμχμ γοαμμώμ ςευμξλξγίαπ SDH παοέυξμςαι με ςξσπ ενήπ οσθμξύπ δεδξμέμχμ: 1. N x64kbps (όπξσ n=2 31) unbalanced (120 Ohm) 2. n x Ε1 (2048Kbps) unbalanced (120 Ohm). 3. E3 or T3 (34Mbps or 45Mbps) 4. STM1 optical (155Mbps) 5. STM4 (622 Mbps) 6. STM16 (2,5G) Οι μιρθχμέμεπ γοαμμέπ πξσ παοέυξσμ ςιπ παοαπάμχ ςαυύςηςεπ ακξλξσθξύμ ςα παοακάςχ ποόςσπα ςηπ ITU-T Πρότυπα διεπαφής SDH: ITU-T Rec. G.703 ITU-T G.704 ITU-T Rec. G.707 ITU-T Rec. G.813 ITU-T Rec. G.821, G.826 ITU-T Rec. G.957, G.958 ITU-T Rec. G.958 ITU-X.21 Physical/Electrical characteristics of hierarchical digital Interfaces Synchronous frame structures used at primary and secondary hierarchical levels. Frame format for E1 (2048Kbps) signal Network node interface for SDH Timing characteristics of SDH equipment slave clocks Transmission quality Optical interfaces for equipments and systems relating to synchronous digital hierarchy Digital networks, digital sections and digital line systems Interface between Data Terminal Equipment and Data Circuit Terminating Equipment for Synchronous operation on Public Data Networks 4

5 ITU-T G.825 ITU-T G.706 The control of jitter and wander within digital networks which are based on the SDH hierarchy Frame alignment and cyclic redundancy check (CRC) procedures relating to basic frame structures defined in recommendation G Τεχμολογίας Ethernet Οι σπηοερίεπ Ethernet μέρξ μιρθχμέμχμ γοαμμώμ ποξρτέοξμςαι ρε όλεπ ςιπ διαθέριμεπ ςαυύςηςεπ από 2 Mbps έχπ 1 Gbps. Οι διεπατέπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι για ςημ διάθερη ςχμ παοαπάμχ είμαι Πρότυπα διεπαφής ETHERNET: IEEE (14) 10BASE-T Runs over four wires (two twisted pairs) on a Category 3 or Category 5 cable for 10 Mbit/s Ethernet rates. IEEE (21) 100BASE-T A term for any of the three standard for 100 Mbit/s Ethernet over twisted pair cable. Includes 100BASE-TX, 100BASE-T4 and 100BASE-T2. IEEE BASE-T A term for any of the three standard for 1000 Mbit/s Ethernet over at least Category 5 cable, with Category 5e strongly recommended copper cabling with four twisted pairs. IEEE BASE-SX A term for 1000 Mbit/s Ethernet transmission over Multimode fiber pair for distances up to 550m. IEEE BASE-LX A term for 1000 Mbit/s Ethernet transmission over Single mode fiber pair using 1,310 nm wavelength for distances up to 10Km. IEEE BASE-LX A term for 1000 Mbit/s Ethernet transmission over Single mode fiber pair using 1,550 nm wavelength for distances up to 70Km. 5

6 3. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες πρόσβασης ADSL Tξ δίκςσξ ποόρβαρηπ είμαι βαριρμέμξ ρςξ ποχςόκξλλξ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) και ρσγκεκοιμέμα ρςα παοακάςχ ποόςσπα ADSL και PSTN. Πρότυπα διεπαφής PSTN: ETSI European Telecommunication Standard. Attachments to the Public Switched telephone Network (PSTN) ; General requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN (Edition ) ETSI TBR 21 Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for pan-european approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs) of TE (excluding TE supporting the voice Telephony service) in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signalling Πρότυπα διεπαφής ISDN: ITU-T I.411/ETSI EN ETSI EN ITU-T I ITU-T I.610 ITU-T Q.921 ITU-T Q.931 Digital Subscriber Signalling System No. 1 (DSS1), also known as Euro-ISDN or E-DSS1 (European DSS1), is a digital signaling protocol (D channel protocol) used for the ISDN. The interface is also called NET3 for BRI and NET5 for PRI lines Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control B-ISDN ATM Adaptation Layer 5 Specifications B-ISDN ATM operation and maintenance principles and functions ISDN user-network interface - Data link layer specification ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call control 6

7 Πρότυπα διεπαφής ADSL: ETSI TS : Transmission and Multiplexing; Access transmission systems on metallic access cables ; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Coexistence of ADSL and ISDN-BA on the same pair. ETSI TS : Transmission and Multiplexing (TM); Access transmission system on metallic access cable; Symmetric single pair high bit rate Digital Subscriber Line (SDSL) ΙTU-T G G.DMT ITU-T G Annex A, B ITU-T G G.lite ITU-T G & G (Annex A, B, L, M) ITU-T G (Annex A, B, M) Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Transceivers over POTS or ISDN Asymmetrical Digital Subscriber Line 2 (ADSL2) Transceivers over POTS or ISDN Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Transceivers 2+ (ADSL2+) over POTS or ISDN 7

8 4. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες πρόσβασης EFM & SHDSL Επίρηπ ςξ δίκςσξ ποόρβαρηπ σιξθεςεί ςξ ποχςόκξλλξ SHDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line) και ρσγκεκοιμέμα ςα παοακάςχ ποόςσπα διεπατώμ. Πρότυπα διεπαφής SHDSL: ITU-T G Annex A, B Symmetrical Digital Subscriber Line Transceivers (G.SHDSL) ITU-T G (2003 version) Symmetrical Digital Subscriber Line Appendix F Transceivers (G.SHDSL.bis) IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile (EFM) 8

9 5. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες πρόσβασης Ασύρματου δικτύου Τξ δίκςσξ ποόρβαρηπ σιξθεςεί ςξ ποόςσπξ Wi-Fi για ςημ παοξυή σπηοεριώμ ποόρβαρηπ ρςξ Διαδύκςιξ μέρχ αρύομαςηπ ρύμδερηπ μικοήπ εμβέλειαπ ρε ειδικά διαμξοτχμέμα ρημεία Wifi HotSpots. Πρότυπα διεπαφής Ασύρματου Δικτύου Πρόσβασης: IEEE b IEEE g Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Higher Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 4: Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band 9

10 6. Υπηρεσία PRI-telephony (ISDNE-PRA) Η σπηοερία PRI-telephony παοέυεςαι μέρχ δικςύξσ ςηλετχμίαπ NGN και δικςύξσ ποόρβαρηπ/μεςάδξρηπ ςύπξσ SDH ποξπ ςξμ ςελικό πελάςη και με ςα παοακάςχ ποόςσπα : Πρότυπα Διεπαφής: Layer 1 : ETS ETS ETS Layer 2 : ETS ETS Layer 3 : ETS ETS Integrated Services Digital Network (ISDN); Access digital section for ISDN primary rate Transmission and Multiplexing (TM); Physical and electrical characteristics of hierarchical digital interfaces for equipment using the kbit/s - based plesiochronous or synchronous digital hierarchies Transmission and Multiplexing (TM); Functional characteristics of kbit/s interfaces Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface data link layer specification; Application of CCITT Recommendations Q.920/I.440 and Q.921/I.441 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface layer 3 Specifications for basic call control Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; 10

11 7. Υπηρεσίες Ευρυζωμικής Τηλεφωμίας (SIP protocol based) Η σπηοερία εσοσζχμικήπ ςηλετχμίαπ παοέυεςαι μέρχ δικςύξσ ςηλετχμίαπ IMS και δικςύξσ ποόρβαρηπ/μεςάδξρηπ ςύπξσ ADSL/IP ποξπ ςξμ ςελικό πελάςη και με ςα παοακάςχ ποόςσπα : Πρότυπα Διεπαφής 3GPP TS , V7.5.0 ( ) 3GPP TS ,V7.5.1 ( ) IP Multimedia Subsystem (IMS) IP Multimedia Call Control Protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP) ES , V1.1.1 ( ) IP Multimedia Subsystems (IMS); Functional architecture ES , V1.1.1 ( ) IP Multimedia Call Control Protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP) Stage 3 ES , V1.1.1 ( ) Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Network Attachment Sub-System (NASS); e2 interface based on the DIAMETER protocol RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol RFC 3262 Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3263 Session Initiation Protocol (SIP): RFC 3264 RFC 3265 RFC 3311 RFC 3515 Locating SIP Servers An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP) Session Initiation Protocol (SIP)-Specific Event Notification The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method The Session Initiation Protocol (SIP) 11

12 REFER method RFC 3608 Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field for Service Route Discovery During Registration RFC 3966 The tel URI for Telephone Numbers RFC 4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 4566 SDP: Session Description Protocol RFC 3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks RFC 3455 Private Header (P-Header) Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for the 3rd-Generation Partnership Project (3GPP) 12

13 8. Συμτομογραφίες ADSL AΤΜ CES ETSI IEEE ITU ISP PP Asynchronous Digital Subscriber Line Asynchronous Transfer Mode Circuit Emulation Service European Technical Standards Institute US Institute of Electrical and Electronics Engineers International Telecommunication Union Internet Service Provider Point-to-Point 13

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΕΚ ΟΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.1 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ 1 1. EΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ...3 2.1. Δίκτυο GSM/GPRS (2G/2.5G)...3 2.2. Δίκτυο Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε. Τεχνικές Προδιαγραφές ιεπαφών Voicenet Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εµπιστευτικότητα... 3 2. Εισαγωγή... 3 3. Σκοπός... 3 4. Φυσικές ιεπαφές ικτύου...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α.ΑΠ. 294/55 Περιεχόμενα 1 ΣΚΟΠΟΣ:...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 8η ίκτυα Τηλεπικοινωνιών ίκτυα Πρόσβασης - Μάθηµα 9 ο Καθ. Θωµάς Σφηκόπουλος thomas@di.uoa.gr Κατσιάνης ηµήτρης, Επιστ. Συνεργάτης dkats@di.uoa.gr Τσίπουρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2011 Modulus Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Wireless/Mobile Communications. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Introduction to Wireless/Mobile Communications. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Introduction to Wireless/Mobile Communications Lecture Contents Mobile communications evolution Course lectures Local area communications evolution (WiFi) Metropolital area communications evolution (WiMaX)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ. Εισαγωγή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ. Εισαγωγή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο και δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 7η Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα και ίκτυα εδοµένων - Μάθηµα 8ο Καθ. Θωµάς Σφηκόπουλος thomas@di.uoa.gr Κατσιάνης ηµήτρης, Επιστ. Συνεργάτης dkats@di.uoa.gr Τσίπουρας

Διαβάστε περισσότερα

WU 110 Wireless USB Adapter. Εγχειρίδιο χρήστη. Version 1.2

WU 110 Wireless USB Adapter. Εγχειρίδιο χρήστη. Version 1.2 WU 110 Wireless USB Adapter Εγχειρίδιο χρήστη Version 1.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το WU 110 Wireless USB Adapter 3 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 4 2.2 Ενδείξεις LED 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο full IP. Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο full IP. Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr Τηλεφωνικό Κέντρο full IP Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr Περιεχόμενα Βασικές μονάδες Call Server Μονάδες επέκτασης Gateways Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα CISCO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 9:45 Όνομα Μαθητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W

20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W GEP-2672 Version: 1 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W The LevelOne GEP-2672 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T PoE-Plus ports associated with

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ 3G ΜΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP 3-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome

Κάμερα δικτύου IP 3-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome FCS-3052 Version: 1 Κάμερα δικτύου IP 3-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome The LevelOne FCS-3052 is a 3-Megapixel dome network camera with video resolution of up to 2032x1536. The camera supports H.264/MPEG-4/MJPEG

Διαβάστε περισσότερα

Managed Ceiling Wireless Access Point, 300Mbps 802.11b/g/n, Fast Ethernet, 802.3af PoE, Built-in Antenna

Managed Ceiling Wireless Access Point, 300Mbps 802.11b/g/n, Fast Ethernet, 802.3af PoE, Built-in Antenna WAP-6103 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Managed Ceiling Wireless Access Point, 300Mbps 802.11b/g/n, Fast Ethernet, 802.3af PoE, Built-in Antenna The tough, high performance WAP-6103 is designed for fast wireless

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 2.5 και 3ης γενιάς

Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 2.5 και 3ης γενιάς Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 2.5 και 3ης γενιάς Περιεχόµενα Εισαγωγή ίκτυα 2.5 γενιάς ίκτυα 3ης γενιάς Εξέλιξη κινητών επικοινωνιών Κινητά δίκτυα 1ης γενιάς Κινητά δίκτυα 2ης γενιάς (2G) Κινητά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή µου,σιδηρόπουλο Ιωάννη που τόσο

Διαβάστε περισσότερα

24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch

24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch GEL-2671 Έκδοση υλικού (h/w): 1 24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch The LevelOne GEL-2671 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T ports associated with 4 x Gigabit SFP (Small

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Tηλεφωνικό δίκτυο Ethernet LAN Internet ATM Τηλεφωνικό ίκτυο (Τ ) Χρονολόγιο σηµαντικών σταθµών: 1839 Τηλέγραφος (Cooke, Wheatstone) 1844 Κώδικας Morse ( --) 1850-1860

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Διπλωματική Εργασία Του Σαμαρά Δανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα,

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα, ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα Βασίλειος Σύρης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό εξάμηνο 2008 Network services Contracts Service Level Agreements (SLAs) Service

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές Αξιόπιστης Μετάδοσης Πολυεκπομπής σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τέταρτης Γενιάς Νικόλαος Ε. Κανάκης Α.Μ.: 702 Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP, ασύρματη, Ρ/Τ, ημέρας/ νύχτας, 2-Megapixel

Κάμερα δικτύου IP, ασύρματη, Ρ/Τ, ημέρας/ νύχτας, 2-Megapixel WCS-6020 Version: 1 Κάμερα δικτύου IP, ασύρματη, Ρ/Τ, ημέρας/ νύχτας, 2-Megapixel The LevelOne WCS-6020 is a quality yet cost-effective surveillance solution for the home and office. It is designed for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (1 ΠΑΡΑΔΟΣH) - Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων, - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch GTL-2691 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου PoE εξωτερικού χώρου ημέρας/νύχτας 5-Megapixel

Κάμερα δικτύου PoE εξωτερικού χώρου ημέρας/νύχτας 5-Megapixel FCS-5062 Version: 1 Κάμερα δικτύου PoE εξωτερικού χώρου ημέρας/νύχτας 5-Megapixel The LevelOne FCS-5062 is a 5-Megapixel bullet network camera designed with IP66 weatherproof outdoor housing and video

Διαβάστε περισσότερα