Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22, Κουντουριώτου, Χίος, Ελλάδα Τηλ. : website: gr/el/prosopiko/meli-dep/cv/6.html Ώρες Γραφείου: Τρίτη ιδασκόµενα Μαθήµατα: ιεθνής Χρηµατοοικονοµική (Προπτυχιακό) Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική (Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό) Προχωρηµένη Χρηµατοοικονοµική (Μεταπτυχιακό) ιαχείριση Κινδύνων & Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα (Μεταπτυχιακό) Ακαδηµαϊκές Σπουδές Ph.D. ( ) Applied Economics University of Kent at Canterbury, UK Master of Arts (M.A.) ( ) Development Economics University of Kent at Canterbury, UK Πτυχίο Οικονοµικών ( ) Οικονοµικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Ελλάδα 1

2 Ακαδηµαϊκή & ιδακτική Απασχόληση σήµερα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ( : Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής) Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών: ιεθνής Χρηµατοοικονοµική - Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών: Προχωρηµένη Χρηµατοοικονοµική & ιαχείριση Κινδύνων Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα Προϊόντα - Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χρηµατοοικονοµική Κατεύθυνση Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών ΤΝΕΥ Χρηµατοοικονοµική Κατεύθυνση Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών ΝAME σήµερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΒΑ International Μεταπτυχιακό (accredited) Financial Management in Mergers & Acquisitions Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Χρηµατοοικονοµικά της Ναυτιλίας σήµερα NEWCASTLE UNIVERSITY UPON TYNE, UK School of Marine Studies & Technology Financial Risk Management & Derivatives in Shipping σήµερα AUDENCIA ECOLE DE MANAGEMENT, FRANCE Advanced Corporate Finance, Risk Management, Business Executive Postgraduate Education σήµερα ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ School of Business Studies, Department of Banking and Finance Applied Corporate Finance, Shipping Finance σήµερα SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY, CHINA School of Economics & Business Derivatives & Risk Management in Shipping Markets σήµερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών - Πρόγραµµα: Τραπεζική Τραπεζικό Περιβάλλον Τραπεζική ιοικητική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σε Ναυτιλιακά TΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής Τραπεζική Χρηµατοοικονοµική, Αγορές Χρήµατος & Κεφαλαίου, Project Management 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης Κύκλος: ιοίκηση Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών Επιστηµονικός Εισηγητής: ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Επενδύσεων : Εφαρµογή Θεωρίας Χαρτοφυλακίου και Κεφαλαιαγοράς, Αποτίµηση Αξιόγραφων και Ανάλυση Κινδύνου, ηµιουργία και Ανάλυση Χαρτοφυλακίου, Στρατηγικές ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Παράγωγα Προϊόντα, Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας - Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Επιστηµονικός Συνεργάτης: Χρηµατοοικονοµική Επιχειρήσεων : Χρηµατοοικονοµικές Αποφάσεις, Αξιολόγηση - Χρηµατοδότηση Επενδύσεων, ιαχείριση Κεφαλαίων, Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Χρηµατιστηριακών Υπηρεσιών (Π. ΚΕΚ Χ.Υ.) Εισηγητής Σεµιναρίων Χρηµατοοικονοµικής (σε στελέχη χρηµατοοικονοµικού τοµέα): Θεωρία & Εφαρµογές ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου, ιαδικασίες Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου, Θεµελιώδης Ανάλυση Επενδύσεων, Αγορές Χρήµατος & Κεφαλαίου, Λειτουργία Χρηµατιστηριακών Αγορών, Προϋποθέσεις Εισαγωγής Εταιριών στο ΧΑΑ, Ανώνυµες Εταιρίες Αµοιβαίων Κεφαλαίων - Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου σήµερα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) Μόνιµος Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. ια Βίου Μάθησης του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Επαγγελµατική Απασχόληση TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ιευθυντής, ιαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ιεύθυνση Asset Management C.F.S. ΑΧΕΠΕΥ ιευθυντής, Επενδυτική Στρατηγική και ιαχείριση Χαρτοφυλακίων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Προϊστάµενος, Εποπτεία ΧΑΑ - Τµήµα Παρακολούθησης Εταιριών ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προϊστάµενος, Τµήµα Τραπεζικών Επενδύσεων Βαλκανική Στρατηγική INTERNATIONAL NEDERLANDEN GROEP (ING) Προϊστάµενος, M.I.S. - Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση - Επενδύσεις Οµίλου ING Άλλες Θέσεις Ευθύνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Money Laundering Committee (Φορέας Άρθρου 7-Ν. 2331/95), Εκπρόσωπος Χ.Α FEDERATION OF EUROPEAN STOCK EXCHANGES (FESE) Ένωση Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων, Εκπρόσωπος Χ.Α FEDERATION OF INSTITUTIONAL INVESTORS Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, Μέλος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π. KEK X.Y. Αντιπρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Π. ΚΕΚ Χ.Υ. (θέµατα εκπαίδευσης) 3

4 ιοικητική Ακαδηµαϊκή ραστηριότητα Συµµετοχή σε Επιτροπές & Οµάδες Εργασίας Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος Τµήµατος Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Γνωστικό Αντικείµενο: Χρηµατοοικονοµική : Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών ΤΝΕΥ & Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΝΑΜΕ Μέλος Επιτροπής Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Στρατηγικής Πανεπιστήµιου Αιγαίου Υπεύθυνος Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Προϋπολογισµού Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Εκπρόσωπος Τµήµατος στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Σχολής ιοίκησης Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Προγράµµατος & Κανονισµού ιδακτορικών Σπουδών & Επιλογής ιδακτορικών Υποψηφίων Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης & Αναθεώρησης Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης & Αναθεώρησης Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών προς Α ΙΠ Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος για την Σχεδίαση, Οργάνωση, Πρόταση και Λειτουργία νέου ιεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στην Αγγλική Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος για την Σχεδίαση, Οργάνωση και ιαχείριση Θερινών Σχολείων για Στελέχη Επιχειρήσεων Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης & Επιλογής Υποτροφιών, Βραβείων & Χρηµατοδότησης Φοιτητών Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος για ιοργάνωση Εξωτερικών Επιστηµονικών ιαλέξεων και Σεµιναρίων Σύµβουλος Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΤΝΕΥ & ΝΑΜΕ Περίοδος Επαγγελµατικής Απασχόλησης ( ): Υπεύθυνος για σχεδιασµό, οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση διαφόρων ιευθύνσεων ή Τµηµάτων σε Χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς & Επιχειρήσεις (ενδεικτικά: ING Group, Χρηµατιστήριο Αθηνών, Τράπεζα Κύπρου κα.) Επιβλέπων Καθηγητής σε ιδακτορικές ιατριβές Η Αναδιάρθρωση του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος στην Ελλάδα: Συνέπειες για την Οικονοµική Ανάπτυξη (ολοκληρώθηκε) Dynamic Hedge Fund Portfolio Strategies & Performance Evaluation (προς υποβολή) Credit Risk Management Under Basel II: Modeling Credit Risk in Bank Finance - Αn Application to Shipping (σε εξέλιξη) Corporate Governance Systems: The Case of Shipping Companies (σε εξέλιξη) Εξωτερικό Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης ιδακτορικών ιατριβών σε άλλα Πανεπιστήµια 4

5 Επιστηµονικό & Ερευνητικό Έργο ιεθνείς Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (µε κριτές)* 1. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2014) Dynamics and Risk Factors in Hedge Funds Returns: Implications for Portfolio Construction and Performance Evaluation, Journal of Economic Asymmetries, 11, Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2014) An Integrated Credit Rating and Loan Quality Model: Application to Bank Shipping Finance, Maritime Policy and Management, DOI: / Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2014) Bank Credit Risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle, International Journal of Financial Studies, 2, Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2014) Bank Credit Risk Management and Migration Analysis; Conditioning Transition Matrices on the Stage of the Business Cycle, International Advances in Economic Research, 20(2), Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2014) The Effects of Basel III on Banking Performance: Examining Lending Issues, Statistical Review, 8(1-2), Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) Bank Loan Quality and Credit Risk Exposure: A Multi-criteria Decision Approach to Collateral Selection in Shipping, Economics World, 1(1), Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2012) Corporate Governance Mechanisms and Financial Performance: CEO Duality in Shipping Firms, Eurasian Business Review, 2(1), Syriopoulos, T. (2011) Financial Integration and Portfolio Investments to Emerging Balkan Equity Markets, Journal of Multinational Financial Management, 21, Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) The Corporate Governance Model of the Shipping Firms: Financial Performance Implications, Maritime Policy and Management, 38(6), Syriopoulos, T., Koufopoulos, D., Lagoudis, I. and Theotokas, I. (2010) Corporate Governance and Board Practices by Greek Shipping Management Companies, Corporate Governance: International Journal of Business in Society, 10(3), Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2009) Dynamic Correlations and Volatility Effects in the Balkan Equity Markets, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 19, Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2009) Asset Allocation and Value at Risk in Shipping Equity Portfolios, Maritime Policy and Management, 36(1), Syriopoulos, T. and Parikakis (2008) Contrarian Strategy and Overreaction in Foreign Exchange Markets, Research in International Business and Finance, 22(3), Syriopoulos, T., Merikas, A. and Merika, A. (2008) Is There an Interdependency Between the Real and Financial Sectors of the Economy?, European Journal of Scientific Research, 20(1), Syriopoulos, T. and Theotokas, I. (2007) Value Creation Through Corporate Destruction? Corporate Governance in Shipping Takeovers, Maritime Policy and Management, 34(3), Syriopoulos, T, Merika, A. and Negakis, C. (2007) Highly Leveraged Firms and Corporate Performance in Distressed Industries, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 8, Syriopoulos, T., Merika, A. and Vozikis, G. (2007) Corporate Social Responsibility and Shareholder Value Implications, Journal of Corporate Ownership & Control, 5(2), Syriopoulos, T. and Pallis, T. (2007) Port Governance Models: Financial Evaluation of Greek Port Restructuring, Transport Policy, 14(3),

6 19. Syriopoulos, T. (2007) Corporate Social Responsibility and Shareholder Effects: The Greek Paradigm, Journal of International Business and Economics, 8(1), Syriopoulos, T. (2007) Dynamic Linkages Between Emerging European and Developed Stock Markets: Has the EMU any Impact?, International Review of Financial Analysis, 16(1), Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2006) Price and Volume Dynamics in Second-Hand Dry Bulk and Tanker Shipping Markets, Maritime Policy and Management, 33(5), Syriopoulos, T. (2006) Risk and Return Implications from Investing in Emerging European Stock Markets, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 16(3), Syriopoulos, T., Athanassiou, E. and Kollias, C. (2006) Dynamic Volatility and External Security Related Shocks: The Case of the Athens Stock Exchange, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 16(5), Syriopoulos, T. (2004) International Portfolio Diversification to Central European Stock Markets, Applied Financial Economics, 14(17), Syriopoulos, T. (2004) Modelling Long Run Dynamics in Transitional European Equity Markets, European Review of Economics and Finance, 3(4), Syriopoulos, T. (2002) Risk Aversion and Portfolio Allocation to Mutual Fund Classes, International Review of Economics and Finance, 11(4), Syriopoulos, T. (2002) Market Μispricings and Portfolio Allocation to Mutual Fund Classes, Journal of Economics and Finance, 26(3), Syriopoulos, T. (1995) A Dynamic Model of Demand for Mediterranean Tourism, International Review of Applied Economics, 9(3), Syriopoulos, T. and Sinclair, T. (1993) An Econometric Study of Tourism Demand: The AIDS Model of US and European Tourism in Mediterranean Countries, Applied Economics, 25, Syriopoulos, T. (1989) Dynamic Modeling of Tourism Demand in the Mediterranean, Studies in Economics, 12, * Άνω των 800 ετεροαναφορών έχουν πιστοποιηθεί σχετικά µε τις ανωτέρω δηµοσιεύσεις. 6

7 ηµοσιεύσεις σε Πρακτικά ιεθνών Επιστηµονικών Συνεδρίων (µε κριτές) 1. Syriopoulos, T. and Tsamourgelis, I. (2014) Credit rationing and maritime cycles, MFS Annual Meeting, Prague. 2. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) `Basel III and its effects on banking performance: Investigating lending rates and loan quality`, Financial Engineering & Banking Society, 2013 Annual Meeting, Athens. 3. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) Booms and contractions: Conditioning transition matrices on the stage of the business cycle, 75 th IAES Annual Conference, Vienna. 4. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) Selecting the appropriate loan ship collateral using a multi criteria decision making approach; A banking perspective, 20 th MFS Annual Meeting, Izmir. 5. Syriopoulos, T. and Makram, B. (2013) Cross-dynamics of US-BRICS stock sectors interactions: International spillovers of stock return volatility and hedging effectiveness, 3 rd International Conference on Globalization: Business, Finance and Education, Paris. 6. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) Credit rating criteria and loan quality in bank shipping finance, IAME Annual Conference, Marseilles. 7. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) Integration of different collaterals in a sustainable manner: A multi-criteria decision approach, 17 th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno. 8. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2011) Evaluating risk and return performance in core dynamic hedge fund strategies, 18 th MFS Annual Meeting, Rome. 9. Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) Corporate governance mechanisms and financial performance: CEO duality in shipping firms, EBES Annual Conference, Istanbul. 10. Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) Corporate governance mechanisms and financial performance in shipping, 71 st IAES Annual Conference, Piraeus. 11. Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) Corporate governance in shipping: CEO duality, IAME Annual Conference, Santiago de Chile. 12. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2011) Credit rating in bank shipping finance: A preliminary analysis of bank rating criteria, EconShip, Chios. 13. Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) Corporate governance models in shipping, EconShip, Chios. 14. Syriopoulos, T., Vergottis, A. and Roumpis, E. (2010) The impact of leading macroeconomic factors on shipping business activity, IAME Annual Conference, Lisbon. 15. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2009) Hedge fund asymmetric dependences and performance evaluation, EFMA Annual Meeting, Milan. 16. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2009) Hedge funds: Investment strategies and return performance, MFS Annual Meeting, Rethymno. 17. Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2009) Ownership structure and corporate performance: The case of the Greek shipping firms, MFS Annual Meeting, Rethymno. 18. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2009) Evaluation of hedge fund performance relative to traditional capital markets, Macroeconomic Analysis and International Finance Annual Conference, Rethymno. 19. Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2009) Corporate governance and firm performance: The case of the Greek shipping firms, IAME Annual Conference, Copenhagen. 7

8 20. Syriopoulos, T. (2009) Asset allocation decisions and financial integration in emerging Balkan equity markets, IMAEF-Applied Economics & Finance Conference, University of Ioannina. 21. Syriopoulos, T. and Parikakis, G. (2008) Forecasting volatility movements using Markov switching regimes, EFMA Annual Meeting, Athens. 22. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2008) Hedge fund dynamic dependences with benchmark capital markets, 7 th HFAA Annual Conference, Chania. 23. Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Roumpis, E. and Parikakis, G. (2008) Corporate governance, ownership and financial decisions on firm performance, EEFS Annual Conference, Prague. 24. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2008) Asset allocation and value at risk in shipping stock portfolios, IAME Annual Conference, China. 25. Syriopoulos, T. and Parikakis, G. (2007) Evaluating volatility dynamics and the forecasting ability of Markov switching models, 14 th MFS Annual Meeting, Thessaloniki. 26. Syriopoulos, T., Parikakis, G., Merikas, A. and Vozikis, G. (2007) The perception of entrepreneurial risk: Key determinants in the decision making process of Greek investors, Proceedings of the Regional Frontiers of Entrepreneurship Research, International Entrepreneurship Research Exchange, Australian Graduate School of Entrepreneurship, Brisbane, Australia. 27. Syriopoulos, T., Merika, A. and Apostolidis, A. (2007) Efficient energy transportation: tanker vs. LNG shipping economics, IAME Annual Conference, Athens. 28. Syriopoulos, T., Lekakou, M. and Stefanidaki, E. (2007) Spending patterns of cruise shipping flows, IAME Annual Conference, Athens. 29. Syriopoulos, T., Panou, C. and Lekakou, M. (2007) Alternative financial instruments and risk management in Public-Private Partnerships, WCTR Conference, Berkeley, California. 30. Syriopoulos, T., Panou, C. and Lekakou, M. (2007) Liberalisation of maritime cabotage. Lessons from the Greek experience, WCTR Conference, Berkeley, California. 31. Syriopoulos, T., Panou, C. and Lekakou, M. (2007) Universal service obligations in insular areas, WCTR Conference, Berkeley, California. 32. Syriopoulos, T. and Theotokas, I. (2007) Shipping mergers and acquisitions: Corporate governance implications, International Conference on Applied Business and Economics, University of Piraeus. 33. Syriopoulos, T. and Nikitakos, N. (2007) Financial evaluation and policy implications for the Greek shipyard sector, International Conference on Applied Business and Economics, University of Piraeus. 34. Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2007) Dynamic correlations and international portfolio diversification in the Balkan stock markets, 6 th HFAA Annual Conference, Patras. 35. Syriopoulos, T. (2007) Capital structure and ownership in growth companies: Implications for corporate value, International Workshop in Economics and Finance, University of Peloponnese. 36. Syriopoulos, T. (2007) Recent developments in modern financial instruments for shipping companies, International Shipping Management Forum, Piraeus. 37. Syriopoulos, T., Merika, A. and Ntzannatou M. (2006) Highly leveraged firms and corporate performance in distressed industries, EFMA Annual Meeting, Madrid. 38. Syriopoulos, T. Merikas, A. and Parikakis, G. (2006) The perception of entrepreneurial risk: Key determinants in the decision making process of Greek investors, EFMA Annual Meeting, Madrid. 8

9 39. Syriopoulos, T., Merikas, A. and Roumpis, E. (2006) Market interactions and volatility spillover effects between shipping, oil and stock markets, IAME Annual Conference, Melbourne. 40. Syriopoulos, T. and Pallis, A. (2006) An empirical evaluation of Greek Ports financial performance, European Economics and Finance Society Conference, Crete. 41. Syriopoulos, T., Merikas, A. and Roumpis, E. (2006) Dynamic management of shipping stock portfolios, Metaxas International Conference, Cephalonia. 42. Syriopoulos T. (2006) Corporate social responsibility and shareholder effects: The Greek paradigm, MIBES International Conference, Larissa. 43. Syriopoulos, T. and Theotokas, I. (2005) Corporate governance and takeovers in the shipping industry, 12 th MFS Annual Meeting, Athens. 44. Syriopoulos, T. and Merikas, A. (2005) Corporate social responsibility: Risk and return in portfolio management, EFMA Annual Meeting, Milan. 45. Syriopoulos, T. and Theotokas, I. (2005) Corporate governance and shareholder value: The case of shipping industry, IAME Annual Conference, Limassol. 46. Syriopoulos, T., Merikas, A. and Merikas, A. (2004) Interdependencies between the real and financial sectors of the economy: The cases of Germany, Greece and Spain, 11 th MFS Annual Meeting, Istanbul. 47. Syriopoulos, T. and Merikas, A. (2004) Modeling the impact of time varying-volatility on shareholder value: The case of the Greek Corporate Social Responsibility Network, 1 st International Conference of Applied Financial Economics, Samos. 48. Syriopoulos, T., Merikas, A. and Kambis, D. (2004) Is securitization an alternative vehicle for financing?, 1 st International Conference of Applied Financial Economics, Samos. 49. Syriopoulos, T., Athanassiou, E. and Kollias, C. (2004) The effect of external security related shocks on financial markets, European Association of Evolutionary Political Economy International Conference, Rethymno. 50. Syriopoulos, T., Athanassiou, E. and Kollias, C. (2004) National security related tension and its impact on the Athens Stock Exchange, 2 nd International Conference on Defence, Security and Economic Development, Larissa. 51. Syriopoulos, T. (2003) Prospects for portfolio investments to emerging European stock markets, 2 nd HFAA Annual Conference, Athens. 52. Syriopoulos, T. (2002) Market mispricings and investments in mutual funds, 1 st HFAA Annual Conference, Thessalonica. Βιβλία 1. Συριόπουλος, Θ. (2008) Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα (µε Θεοτοκά, Ι., Λεκάκου, Μ., Πάλλη, Α., Τσαµουργκέλη, Ι.), Εκδόσεις Παπαζήση. 2. Συριόπουλος, Θ. (2007) Μεταφορές: Αρτηρίες Ζωής για τα Νησιά (µε Λεκάκου, Μ., Πάνου, K., Χλωµούδη, Κ., Παπαδηµητρίου, Ε., Τζαννάτο, Ε.), Εκδόσεις Παπαζήση. 9

10 Συλλογικές Εκδόσεις 1. Syriopoulos, T. (2013) Hedge Funds and Risk Management, in: Baker, H.K. and Filbeck, G. (eds.), Alternative Investments Instruments, Performance, Benchmarks and Strategies, The Kolb Series in Finance, Chapter 25, , J. Wiley, USA. 2. Syriopoulos, T. (2013) Stock Market Volatility and Contagion Effects in the Financial Crisis: The Case of South-Eastern Europe, in: Nguyen, D.K., Boubaker, S. and Arouri, M.E.H. (eds.), Emerging Markets and the Global Economy, Chapter 28, , Elsevier Publications, UK. 3. Syriopoulos, T. (2010) Shipping Finance and International Capital Markets, in: Grammenos, C. (ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (2 nd ed.), Chapter 28, , Lloyd s List, UK. 4. Syriopoulos, T. (2009) Financing Greek Shipping in International Capital Markets, σε: Παµπούκης, Κ. & Τουντόπουλος, Β. (επιµ.), Ναυτιλία και Χρηµατιστήριο, Κεφάλαιο 1, 11-40, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 5. Syriopoulos T. (2007) Financing Greek Shipping: Modern Instruments, Methods and Markets, in: A. Pallis (ed.), Maritime Transport: The Greek Paradigm - Research in Transportation Economics Series, Chapter 6, , Elsevier Publisher, UK. 6. Συριόπουλος Θ. (2007) ιεθνής ιαφοροποίηση στη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου, σε: Γ. Μπλάνας (επιµ.), Καινοτόµα Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία, υναµική ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Συλλογικός Τόµος Πρόγραµµα Αρχιµήδης, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, TEI Λάρισας. 7. Συριόπουλος Θ. (2007) Κάλυψη Κινδύνου µε Καινοτόµα Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία, σε: Γ. Μπλάνας (επιµ.), Καινοτόµα Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία, υναµική ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Συλλογικός Τόµος Πρόγραµµα Αρχιµήδης, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, TEI Λάρισας. 8. Συριόπουλος Θ. (2005) Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Εξελίξεις και Προοπτικές στο: Κόλλιας, Χ., Χλέτσος, Μ., και Nαξάκης Χ. (επιµ.), Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονοµίας, Κεφάλαιο 9, , Εκδόσεις Πατάκη. 9. Syriopoulos T. and Sinclair T. (2000) An Econometric Study of Tourism Demand: The AIDS Model of US and European Tourism in Mediterranean Countries, in: C. Tisdell (ed.), The Economics of Tourism, Vol. I & II - The International Library of Critical Writing in Economics, 121, Chapter 13, , Elgar Publishing, London. 10. Syriopoulos T. (2000) A Dynamic Model of Demand for Mediterranean Tourism, in: C. Tisdell (ed.), The Economics of Tourism, Vol. I & II - The International Library of Critical Writing in Economics, 121, Chapter 16, , Elgar Publishing, London. Μελέτες - Εργασίες - Παρουσιάσεις (ενδεικτικά) Syriopoulos T. (2005) Mergers and Acquisitions: Theory and Applications, Athens University of Economics and Business. Syriopoulos T. (2003) Asset Management and Portfolio Investments, Athens University of Economics and Business. Syriopoulos T. (2002) Principles of Financial Economics, University of Indianapolis, Athens Campus. Syriopoulos T. (2002) Mutual Fund Companies & Investment Companies, Athens Stock Exchange Educational Centre. Syriopoulos T. (2001) Modern Portfolio Management and Investment Strategies, Athens Stock Exchange Educational Centre. Syriopoulos T. (2001) Portfolio Analysis: Theory and Application, Athens Stock Exchange Educational Centre. Syriopoulos T. (2000) An Introduction to Equity, Bond & Derivatives Markets, Athens Stock Exchange Educational Centre. Syriopoulos T. (1999) The Role of Stock Markets in Developing Economies, Athens Stock Exchange Educational Centre. 10

11 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Χρηµατοοικονοµική επιχειρήσεων: χρηµατοοικονοµική απόδοση, ανάπτυξη, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, αποτιµήσεις εταιριών, συγχωνεύσεις & εξαγορές, άντληση χρηµατοδότησης, εταιρική διακυβέρνηση, κοινωνική ευθύνη Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου: καινοτόµα επενδυτικά προϊόντα, παράγωγα, financial engineering, securitization, εποπτικό πλαίσιο & µηχανισµοί εποπτείας κεφαλαιαγορών ιαχείριση Χαρτοφυλακίου: asset allocation & management, ενεργές στρατηγικές χαρτοφυλακίου, στρατηγικές hedging µε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, αµοιβαία κεφάλαια, structured products, hedge funds ιαχείριση Κινδύνου: ERM, volatility-spillover dynamics, υποδείγµατα multivariate-garch ( BEKK, CCC, DCC, ADCC), dynamic correlations & copulas, regime-switching models, πολυκριτηριακές µέθοδοι, principal components analysis Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική: αξιολόγηση επενδύσεων, µέθοδοι και εργαλεία χρηµατοδότησης, εναλλακτικά χρηµατοδοτικά µέσα, έλεγχος επενδυτικού κινδύνου, ναυτιλιακά παράγωγα προϊόντα Ποσοτικές Μέθοδοι Χρηµατοοικονοµικής: οικονοµετρικά και στατιστικά υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου & κινδύνου, multivariate-garch υποδείγµατα, διακυµάνσεις, συσχετίσεις, copulas, υποδείγµατα VaR Έρευνα σε εξέλιξη Banking Regulations, Credit Risk, Rating Criteria Banking regulations & rating criteria: Implications for bank credit scoring in shipping finance Selecting loan collaterals using a multi-criteria decision making approach: A bank perspective Measuring extreme risks in loan agreements using Extreme Value Theory Booms and contractions: Conditioning transition matrices on the stage of the business cycle Hedge Funds Portfolio Strategies Dynamic hedge fund strategies and performance evaluation Markov switching regime models in evaluating hedge fund performance Volatility spillovers, contagion effects and portfolio decisions: The BRICS response to crises Emerging European stock markets: Risk-return performance and portfolio diversification Financing Decisions, Capital Structure, Corporate Governance Optimal capital structure decisions: Testing capital structure models in shipping & energy Financial decisions, ownership structure and corporate governance on firm performance 11

12 Ακαδηµαϊκές ιακρίσεις 2010 Βραβείο Καλύτερης Ακαδηµαϊκής Ερευνητικής Εργασίας Θέµα: The Impact of Leading Macroeconomic Factors on Shipping Business Activity Φορέας: Korean Association of Maritime Industry (KAMI) Συνέδριο: International Association of Maritime Economists (ΙΑΜΕ), Lisbon, Portugal Ερευνητικές Υποτροφίες Χρηµατοδότηση Επιστηµονικής Ερευνητικής Πρότασης ` Ίδρυµα: ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ (Μη Κερδοσκοπικός Φορέας) Ερευνητικό Έργο: Εταιρική ιακυβέρνηση και Κεφαλαιαγορές στη Ναυτιλία Ακαδηµαϊκός Κριτής σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά (επιλεκτικά) Journal of Banking & Finance European Financial Management Journal Journal of Applied Financial Economics Journal of Empirical Finance Journal of Multinational Financial Management Journal of Empirical Economics Journal of Applied Economics Journal of Economics and Finance European Review of Economics and Finance Journal of International Financial Markets, Institutions & Money Emerging Markets, Finance and Trade Journal Business & Management Research Eurasian Business Review Corporate Governance International Review of Financial Analysis Maritime Policy & Management Business & Management Research Συµµετοχή σε Επιστηµονικούς & Επαγγελµατικούς Φορείς Οργανισµούς European Finance Association ( ) European Financial Management Association ( ) Multinational Finance Society ( ) American Finance Association ( ) International Association of Maritime Economists ( ) Hellenic Association of Maritime Economists ( ) Hellenic Finance and Accounting Association ( ) Federation of Institutional Investors (2000 -) Federation of European Stock Exchanges ( ) International Money-Laundering Committee ( ) Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος ( ) 12

13 Ερευνητικά / Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Πρόγραµµα: Πολυνησιωτικότητα Χρηµατοοικονοµική & Λογιστική Οργάνωση Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος Σύγχρονης Μικρο-Μεσαίας Επιχείρησης Πρόγραµµα: e-learning Banking & Finance Εκπαίδευση & ιά Βίου Μάθηση Πρόγραµµα: e-learning Ναυτιλιακή & Λιµενική Χρηµατοοικονοµική Εκπαίδευση & ιά Βίου Μάθηση Θερινό Σχολείο για Στελέχη ιοίκησης Ναυτιλιακά Οικονοµικά, Χρηµατοοικονοµικά Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος & ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Πρόγραµµα ΙΤΑ Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων & Προσδιορισµός Καθολικών Υπηρεσιών στις Νησιωτικές Κοινότητες Πρόγραµµα ΠΝΟ Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα Πρόγραµµα ΙΤΑ Θαλάσσιες Μεταφορές: Αρτηρίες Ζωής για τα Νησιά Earlier dates Πρόγραµµα ΠΕΝΕ Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στη Ναυτιλία Πρόγραµµα Αρχιµήδης Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Καινοτόµα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα, υναµική ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Κεφαλαιαγοράς Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητήριου Τιµών Αγροτικών Προϊόντων Ανταγωνιστικές Προοπτικές της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας Συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (όπως INTERREG, JOB-Phare, ΕΣΠΑ κλπ.) Λοιπές Πληροφορίες Η/Υ: Εφαρµογές S/W σε: Στατιστική, Οικονοµετρία, Χρηµατοοικονοµικά, Κεφαλαιαγορές, Επενδύσεις, ιαχείριση Χαρτοφυλακίου κα., όπως: MatLab, EViews, TSP, SPSS, Statistica, BARRA, Portfolio Manager, Metastock, Fortune, Finance, Globalsoft. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά Στρατιωτική Θητεία: ( ) Ελληνικός Στρατός Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση (ΣΥΠ). Προσωπική Ιστοσελίδα 13

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: itsikis@gmail.com

e-mail: itsikis@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ισίδωρος Τσικής ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, (PhD, MSc) ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (ΤΜΜΒ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) e-mail: itsikis@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 13 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα