Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)"

Transcript

1 Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/ ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα Κτήριο Αριστοτέλους 3 (1 ος όροφος, γραφείο 3) Τηλέφωνο: Κινητό: 6945/ Ημέρα και ώρες γραφείου: Πέμπτη 11-13, Παρασκευή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής και Λογιστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου όπου υπηρετεί από το 2007 (ΦΕΚ 642/ ). Πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών (ΑΣΟΕΕ, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΜBΑ, specialization in Accounting and Finance, University of Connecticut, ΗΠΑ). Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου. Έχει μια μακρά εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία με διδασκαλία σε πολλά προπτυχιακά μαθήματα και σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ, καθώς σε ειδικούς κύκλους επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ως ερευνητής έχει παρουσία σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια και ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. ΕΡΕΥΝΑ Ελεγκτικά και Λογιστικά Πρότυπα και επιπτώσεις εφαρμογής

2 τους στην Ελλάδα Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση Ελεγκτικοί μηχανισμοί στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση Φορολογική ελεγκτική Επιχειρηματική ηθική, ιδιαίτερα στα πεδία της λογιστικής και της ελεγκτικής ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ) 1. Recent corporate governance developments in Greece with Μ. Nerantzidis, Corporate Governance: The international journal of business in society (forthcoming) 2. The puzzle of Corporate Governance Definition(s): A Content Analysis with Μ. Nerantzidis and T. Lazarides, Corporate Board: role, duties and composition vol 8, issue 2, Αναβαλλόμενοι Φόροι και επεξηγηματικές δυσχέρειες, για τον κλάδο τροφίμων και ποτών των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών: Η πρώτη εφαρμογή (2005) και συγκριτική παρουσίαση με μεταγενέστερη περίοδο (2008), Τιμητικός τόμος Καθηγητή Καφούση, Πάντειο, Determinants of audit committee structure and audit fees, with Maria-Eleni K. Agoraki, Τιμητικός τόμος Καθηγητή Καφούση, Πάντειο, Perceptions of Internal Auditing and other Business Ethics tools & practices: Estimation and variations, based on certain groups of companies in Greece, 25th Annual Conference of European Business Ethics Network, Barcelona, Spain, September 19-22, Ethical aspects of Information Management and Information Technology: Do libraries differ from businesses operating in providing other services?, 5th International Conference on Information Law and Ethics 2012, Ionian academy, Corfu, Greece, June 29-30, Human Resources & Ethics: Critique & Whistle Blowing, with Suzan Langenberg, 24th Annual Conference of European Business Ethics Network, Antwerp, Belgium, September Δελφική Ιεραρχική Προσέγγιση: Μία μεθοδολογία για την επίλυση των προβλημάτων αξιολόγησης της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης, με Μ. Νεραντζίδη, Συνέδριο International Conference on International Business, Θεσσαλονίκη, Μάιος Importing International Governance Codes in Greek Listed Enterprises. A Case Study Analysis, with A. Koutoupis and Α. Tsamis, 9th European Academic Conference οn Internal Audit and Corporate Governance, Cass Business School, London, UK, April 2011.

3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 10. Business Ethics as a subject needed in Accounting curriculum in Greece: Comparison to other subjects and further research on Codes of Conduct and Financial statements manipulation, 23th Annual Conference of European Business Ethics Network, Tampere, Finland, June Evaluation of Corporate Governance criteria set for Business Ethics Award in Greece, based on perceptions of different stakeholders, 8th European Academic Conference οn Internal Audit and Corporate Governance, Chios, Greece, April Η οικονομική κρίση και η επισκόπηση της Ελληνικής οικονομίας: Μια θεωρητική προσέγγιση, με Μ. Νεραντζίδη, Α. Κουτούπη και Γ. Κοντογεώργη, 11 ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, με θέμα: Παγκόσμια Κρίση και Οικονομικές Πολιτικές, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβρης 2010 Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου Κωδ. Μαθ. 047: Λογιστική τυποποίηση ΙΙ (εξάμ. Ζ, Επιλογής, Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) o Το Πλαίσιο και η Φιλοσοφία των ΔΛΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ, Αναφορά των βασικών σημείων κάθε ΔΛΠ (κυρίως των Νο 7, 12, 16, 17, 18, 24, 36, 37, 38) και του ΔΠΧΠ Νο 1, Κύριες διαφορές των ΔΛΠ από τα ΕΛΠ, Πάγια στοιχεία και παραδείγματα, Προβλέψεις, Αναβαλλόμενοι φόροι, Εκτιμήσεις της διοίκησης, Ο ρόλος των ελεγκτών στην εφαρμογή των ΔΛΠ, Σχολιασμός βασικών σημείων από κατά ΔΛΠ οικονομικές καταστάσεις Κωδ. Μαθ. 010: Ελεγκτική (εξάμ. Η, Υποχρεωτικό) o Εισαγωγή στην ελεγκτική, Κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών, Πλαίσιο αρχών και προτύπων Ελεγκτικής και Λογιστικής, Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Ελεγκτική Οικονομικών καταστάσεων, Ελεγκτική μαρτυρία & τεκμηρίωση, Ελεγκτικός κίνδυνος & ουσιαστικότητα, Συστήματα εσωτερικού ελέγχου, Δοκιμασίες ελέγχου, Εισαγωγή στην ελεγκτική δειγματοληψία, Ο έλεγχος της απάτης, Φύλλα ελέγχου, Εκθέσεις ελέγχου, Σχέση ηθικής και συστήματος εσωτερικού ελέγχου Κωδ. Μαθ. 023: Διοικητική Λογιστική (εξάμ. Η, Υποχρεωτικό) o Βασικές έννοιες Κόστους, Συστατικά στοιχεία κόστους παραγωγής, Εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης και σύγκρισή

4 τους, Επιμερισμός και επανεπιμερισμός, Βασικές ημερολογιακές εγγραφές κύκλου παραγωγής, Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής, Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής, Κοστολόγηση κατά κλάδο, Οριακή κοστολόγηση (νεκρό σημείο), Πρότυπη κοστολόγηση (ανάλυση αποκλίσεων), Ισοδύναμες μονάδες, Συμπαραγωγή προϊόντων, Φύρες και ελαττωματικά προϊόντα, Ανάλυση ABC. Κωδ. Μαθ. 087: Εφαρμογές στην Πληροφορική (επίβλεψη διδασκαλίας) (εξάμ Η, Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) Βάσεις Δεδομένων, Ιστοσελίδες και Ιστολόγια, Εξειδικευμένη χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου, Προχωρημένα θέματα στην επεξεργασία κειμένου, Προγράμματα Σελιδοποίησης, Επεξεργασία Εικόνας, Προγράμματα Επεξεργασίας Βίντεο, Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κατεύθυνση Φορολογία Ελεγκτική, μαθήματα: - (κωδ. 71Μ051) Λογιστική Ομίλων, Τραπεζών και Συγχωνεύσεων Εξαγορών, - (κωδ. 71Μ053) Θεσμικά Πλαίσια Λειτουργίας και Ελέγχου Οργανισμών και Επιχειρήσεων, - (κωδ. 71Μ0..) Διεθνή Λογιστικά & Ελεγκτικά Πρότυπα και - (κωδ. 71Μ0..) Ειδικά θέματα Ελέγχου και φορολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κατεύθυνση Δημόσιο Μάνατζμεντ, μάθημα Διοίκηση Έργου (Project management) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, μάθημα Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (σε συνεργασία Παντείου πανεπιστημίου με Ελληνικό ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ΕΙΑΣ). Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου και διδάσκων του προγράμματος Παρουσίαση θεμάτων ελεγκτικής σε εκδηλώσεις και ημερίδες (και με ευθύνη της οργάνωσής τους) ενδεικτικά αναφερόμενων: - Εξέταση δύο αμφιλεγόμενων μηχανισμών ελέγχου: mystery shopping & whistleblowing (πολυσυνέδριο Capital+Vision,

5 30/9/2012) - Η σημασία του εσωτερικού ελέγχου στο Project Management (πολυσυνέδριο Money-Show, 17/12/2011) Παρουσίαση θεμάτων ελεγκτικής και φορολογίας σε ημερίδες, όπως πχ Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας (Οικονομικό Φορολογικό Forum, 2 ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο, Ρόδος,7/9/2012 και Κως 14/9/2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ανώτατες : Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. α) Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Παπαδέας Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ανώτατες : Πανεπιστήμιο Πειραιώς. α) Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ διορισμού 28/τΓ /31-3-2008) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Διοικητικής Επιστήμης) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/νση εργασίας: Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Τίτλοι σπουδών 2004-2009 Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης με θέμα «Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, Εφικτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 Ξεπεράστε τους στόχους σας με όχημα την KPMG kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Με χαρά και υπερηφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα/Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Όνομα πατέρα : ΦΩΤΙΟΣ Όνομα μητέρας : Ελισάβετ Τόπος γέννησης : Αρσένι Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τόπος κατοικίας : Απαμείας 2, Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ: 2. 3. ΠΤΥΧΙΟ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Υπηρέτησα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κατά την περίοδο 1972-1974

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Υπηρέτησα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κατά την περίοδο 1972-1974 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΠΑΤΣΟΥΡΑΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Αθανάσιος : Σταματίνα ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Νέα Επίδαυρος, Ναυπλίας, Ελλάδα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2011 Ιούλιος 2012 kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Αισίως συμπληρώνουμε 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα