INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ"

Transcript

1 Προς OΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε. Επισυνάπτουµε έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα : Εξαγωγές φυτικών προϊόντων στην Ρωσική Οµοσπονδία, προς ενηµέρωσή σας Παρακαλούµε για την προσαρµογή σας στις απαιτήσεις της Ρωσικής Νοµοθεσίας διότι άλλως είναι ορατός ο κίνδυνος απαγόρευσης εισαγωγών ελληνικών οπωροκηπευτικών στην Ρωσική αγορά. Για τον INCOFRUIT HELLAS Ο Πρόεδρος Γεώργιος Φραγκίστας

2 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: A & Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κωδ.: Καλλιθέα 1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πληροφορίες: Ν. Κούλης, Μ. Καστανιάς /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Έδρες τους Τηλέφωνο: FAX : Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε Έδρες τους ΚΟΙΝ.: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: Εξαγωγές φυτικών προϊόντων στη Ρωσική Οµοσπονδία. Σχετ.: α) / και β) / έγγραφά µας. Σας γνωρίζουµε ότι από Ιουλίου 2007 επισκέφθηκε τη χώρα µας αντιπροσωπεία της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονοµικής Επίβλεψης της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Σκοπός της επίσκεψης τους ήταν η ενηµέρωσή τους σχετικά µε το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο και τον έλεγχο υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων που διενεργείται στα εξαγόµενα στη Ρωσική Οµοσπονδία φυτικά προϊόντα, δεδοµένου ότι σε πρόσφατες εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στη χώρα τους διαπίστωσαν την παρουσία επιβλαβών οργανισµών καραντίνας καθώς και υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων σε επίπεδα ανώτερα των MRLs της Ρωσικής Οµοσπονδίας, και συγκεκριµένα: 1. Σε ότι αφορά το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, οι Ρωσικές αρχές φυτοϋγειονοµικού ελέγχου εντόπισαν σε ελληνικά φορτία ροδακίνων επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας για τη Ρωσική Οµοσπονδία, όπως Frankliniella occidentalis Perg., Grapholitha molesta Busck. κ.α. Όπως είναι γνωστό ο φυτοϋγειονοµικός έλεγχος των φορτίων που προορίζονται να εξαχθούν σε µία τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ) πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας εξαγωγής. Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού φυτοϋγείας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι για τους επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας της χώρας που πρόκειται να εξαχθεί το προϊόν, και τα αποτελέσµατα αυτών να είναι αρνητικά. Υπενθυµίζουµε ότι για τους επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας η ανοχή στον έλεγχο είναι µηδενική. Τους επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας για τη Ρωσική Οµοσπονδία σας τους έχουµε κοινοποιήσει µε το υπ αριθµ / έγγραφό µας τους οποίους επαναδιαβιβάζουµε µε συνηµµένο πίνακα.

3 Οι Ρώσικες αρχές µας δήλωσαν µε έµφαση ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώσουν επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας σε νέα φορτία θα απαιτήσουν την επιβολή κυρώσεων στη χώρα µας και στους υπεύθυνους φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές που προέβησαν στην έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας για αυτά τα φορτία. 2. Σε ότι αφορά τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, οι Ρωσικές αρχές εντόπισαν σε ελληνικά φορτία ροδάκινων και άλλων οπωροκηπευτικών, που εισήχθησαν στη χώρα τους, υπολείµµατα φυτοφαρµάκων σε επίπεδα ανώτερα των ρωσικών MRLs. Οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Οµοσπονδίας δήλωσαν ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους, τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα τους, πρέπει να συµµορφώνονται µε τα δικά τους εθνικά MRLs, ανεξαρτήτως του ύψους των αντιστοίχων κοινοτικών που ισχύουν στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. Επισηµαίνουµε ότι τα MRLs τα οποία ισχύουν στη Ρωσική Οµοσπονδία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, διαφέρουν σηµαντικά (είναι αυστηρότερα) από τα αντίστοιχα κοινοτικά, µε τα οποία είναι εναρµονισµένη η εθνική µας νοµοθεσία. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό τα φορτία φρούτων και λαχανικών που αποστέλλονται στη Ρωσική Οµοσπονδία, τα υπολείµµατα που θα φέρουν να είναι όχι µόνο κατώτερα των κοινοτικών MRLs αλλά και κατώτερα των αντίστοιχων ρωσικών ΜRLs. Τα ρωσικά MRLs είναι διαθέσιµα στις ιστοσελίδες: και Με αφορµή τα παραπάνω, προκειµένου οι εξαγωγές των προϊόντων µας να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα κατά την εισαγωγή τους στη Ρωσική Οµοσπονδία κρίνουµε σκόπιµο και απαραίτητο: α. οι φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τους ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας που αφορούν τη Ρωσική Οµοσπονδία και να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. β. να ενηµερώσετε τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων καθώς και τους αγρότες της περιοχής σας (που σκοπεύουν να στείλουν αγροτικά προϊόντα στη Ρωσική Οµοσπονδία) ώστε να προσαρµόσουν κατάλληλα τις καλλιεργητικές φροντίδες και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών τους. γ. να ενηµερώσετε όλους τους εµπλεκόµενους µε τις εξαγωγές στη Ρωσική Οµοσπονδία (εξαγωγικοί φορείς, συσκευαστήρια, έµποροι, αγροτικοί συνεταιρισµοί, αγρότες κ.τ.λ.) για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εξαγόµενα προϊόντα στη Ρωσική Οµοσπονδία. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αµφιβολία αν πληρούνται οι απαιτήσεις της Ρωσικής Οµοσπονδίας ως προς τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, δεν είναι άσκοπη η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ

4 Αριθ. Πρωτ. 783 ΠΙΝΑΚΑΣ Αθήνα (Συνηµµένος στο µε αριθµ. πρωτ / έγγραφο) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Επιβλαβών οργανισµών καραντίνας που έχουν σηµασία για τη Ρωσική Οµοσπονδία. Ι. Επιβλαβείς οργανισµοί - καραντίνας που δεν έχουν διαπιστωθεί στην επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας Α. Εχθροί των φυτών 1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 2 Callosobruchus spp. 3 Ceratitis capitata (Wied) 4 Conotrachelus nenuphar Hb. 5 Diabrotica virgifera Le Conte 6 Epitrix cucumeris (Harris) 7 Epitrix tuberis (Gentner) 8 Liriomyza huldobrensis Blunch. 9 Liriomyza sativae Blunch. 10 Liriomyza trifolii Burg. 11 Popillia japonica Newman 12 Premnotrypes spp. 13 Pseudaulacaspis pentagona (Targioni - Torzetti) 14 Rhagoletis pomonella Walsh 15 Spodoptera littoralis Boisd. 16 Spodoptera litura Fabr. 17 Thrips palmi Karny 18 Trogoderma granarium Ev. Β. Παθογόνα των φυτών Μύκητες 19 Atropellis pinicola Zeller & Gooding 20 Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & Cash 21 Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 22 Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx 23 Mycosphaerella dearnessii M.E.Bar. 24 Neovossia indica (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra) 25 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert Phymatotrichum omnivorum (Duggar) 26 Puccinia horiana Henn. 27 Stenocarpella macrospore (Earle) Sutton (=Diplodia macrospore Earle) 28 Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkeley) Saccardo) 29 Thecaphora solani Thirum et O Brian.(=Anglosorus splani Thirum et O Brian) Βακτήρια 30 Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al. 31 Grapevine flavescence doree phytoplasma 32 Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye) 33 Xanthomonas oryzae pv. oryzae (shiyama) Swings et al. 34 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang. et al) Swings et al. 35 Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et. Al (=Xanthomonas ampelina Panagopoulos) 36 Cherry rasp leaf nepovirus 37 Peach latent mosaic viroid 38 Peach rosette mosaic nepovirus 39 Potato Andean mottle comovirus 40 Potato Andean latent tymovirus 41 Potato T trichovirus 42 Potato yellowing alfamovirus Ιοί

5 Νηµατώδεις 43 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. 44 Globodera pallida (Stone)Behrens 45 Melodogyne chitwoodi Golden et al. 46 Bidens pilosa L. 47 Cenchrus pauciflorus Benth. 48 Helianthus ciliaria DC. 49 Ipomoea hederacea L. 50 Ipomoea lacunosa L. 51 Iva axillaris Pursh. 52 Solanum carolinense L. 53 Solanu elaeagnifolium Cav. 54 Striga spp. Ζιζάνια 2. Επιβλαβείς οργανισµοί - καραντίνας µε περιορισµένη διάδοση στην επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας 1 Bemisia tabaci Gen. 2 Carposina niponensis Wisgh. 3 Dendroctonus micans Kug. 4 Dendrolimus sibiricus Tschetw. 5 Frankliniella occidentalis Perg. 6 Grapholitha molesta Busck. 7 Hyphantria cunea Drury 8 Lymantria dispar L. (asian race) 9 Monochamus urussovii Fisch. 10 Monochamus saltuarius Gebl. 11 Monochamus impulviatus Mot. 12 Monochamus sutor L. 13 Monochamus galloprovincialis Oliv. 14 Monochamusmitens Bates 15 Phthorimaea operculella Zell. 16 Quadraspidiotus perniciosus Comstock 17 Viteus vitifoliae (Fitch) Α. Εχθροί των φυτών B. Παθογόνα των φυτών Μύκητες 18 Cochliobolus heterostrophos Drechsler (=Bipolaris maydis (Nisicado) Shoem (race T) 19 Diaporthe helianthi Munt. Cvet. Et al. (=Phomopsis helianthi Munt. Cvet. Et al.) 20 Phytophthora fragariae Hickman 21 Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. Βακτήρια 22 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith) 23 Plum pox potyvirus Ιοί Νηµατώδεις

6 24 Globodera rostochiensis (woll.) Behrens) 25 Acroptilon repens DC. 26 Ambrosia artemisifolia L. 27 Ambrosia psilostachya DC. 28 Ambrosia trifida L. 29 Cuscuta spp. 30 Solanum rostratum Dun. 31 Solanum triflorum Nutt. Γ. Ζιζάνια

ISSN 1105-1612 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ISSN 1105-1612 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ISSN 1105-1612 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 LIFE+ Environment EcoPest Το έργο LIFE+ Environment EcoPest τιμήθηκε από την Ε.Ε. με το βραβείο «Best of the Best Environment projects for 2012» ως καλύτερο από τα καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1105-1612 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ISSN 1105-1612 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ISSN 1105-1612 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ISSN 1105-1612 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Στεφάνου Δέλτα 8 145 61 Κηφισιά, Ελλάς (Greece)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric.

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:4451/116103 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 310/1064 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 23 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289718 (1) Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολ λαπλασιαστικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2008.06.26 09:45:15 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 15903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Π.: Φ131360/886/15 & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τµήµα Αστικής & ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα