ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.42000/31584/4324 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοι νωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Τo Π.Δ. 110/2011 (Α 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση στον Κρατικό Προ ϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Οι απαιτήσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) έναντι φαρμακευτικών εταιριών ή κατόχων αδείας κυ κλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α, 6) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α,228) καθορίζονται ανά φαρμακευτική εταιρία ή Κ.Α.Κ. στον ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουθεί. 2. Εκχωρείται ποσό αναλυτικά αναφερόμενο ανά εταιρεία στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2, για συμψηφισμό με ισόποσες οφειλές των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΟΓΑ προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ του πίνακα 3, και το οποίο κατανέμεται για μεν το ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι του ποσού ,00, για δε τον ΟΓΑ μέχρι του ποσού ,59 3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Π.Γ.Ν.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΟΣ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡ/ΚΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΟΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Γ.Ν.Α. ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙ ΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Π.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Π.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 ΔΥ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 4. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, που αναφέρονται παρα πάνω, συμψηφίζουν υποχρεωτικά τα ποσά που τους εκχωρούνται με οφειλές τους ή μέρος αυτών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες ή κ.α.κ. του συνημμένου πί νακα Τα εισπραχθέντα ή εισπραττόμενα, πέραν των εκ χωρηθέντων του Πίνακα 2, ποσά και μέχρι του ποσού του Πίνακα 1, αποδίδονται στα ως άνω Νοσοκομεία, για εξόφληση οφειλών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ.

2 43288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1 A/A CONAME Rebate A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., 3.093, , ,23 2 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, , , ,17 3 ABBOTT LABORATORIES , , ,22 4 ABBOTT LABORATORIES 0, , ,80 5 ABBOTT LABORATORIES 0, , ,85 6 ABBOTT PRODUCTS 13,25 12,87 26,12 7 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND , , ,89 8 ACTELION REGISTRATION LTD, U.K , , ,45 9 ADDMEDICA, FRANCE , , ,21 10 ADELCO A.E , , ,95 11 ALAPIS ABEE , , ,13 12 ALCON LABORATORIES LTD, U.K , , ,97 13 ALET PHARMACEUTICALS ABEE , , ,26 14 ALFA MEDISYST LTD, GREECE , , ,46 15 ALK-ABELLO A/S, DENMARK 4.717, , ,84 16 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND , , ,46 17 ALLERTEC HELLAS A.E , , ,07 18 ALMIRALL S.A., SPAIN 4.709, , ,52 19 ALPHA GENERICS THERAPY , , ,80 20 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND , , ,03 21 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND , , ,60 22 ANABIOSIS LTD, GREECE 5.350, , ,88 23 ANSTALT ZUR GEWERBLICHEN PROD, 0, , ,06 24 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS 3.789, , ,16 25 ARS MEDENDI , , ,31 26 ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., , , ,10 27 ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, , , ,88 28 ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE , , ,26 29 ASTRAZENECA A.E , , ,03 30 ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, ,30 0, ,30 31 ASTRAZENECA U.K. LTD, ENGLAND , , ,87 32 AURORA PHARMACEUTICALS A.E , , ,56 33 AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, , , ,14 34 AVENTIS PHARMA S.A., FRANCE , , ,92 35 B. BRAUN MELSUNGEN A.G W. GERMANY 2.319,10 0, ,10 36 BALU / & , , ,15 37 BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA , , ,79 38 BAXTER HEALTHCARE LTD, U.K , , ,49 39 BAXTER HELLAS , , ,75 40 BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY 0, , ,22 41 BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY ,95 0, ,95 42 BAYER SCHERING PHARMA AG, , , ,67 43 BAYER , , ,31 44 BENNETT , , ,17 45 BIAL-PORTELA & CA S.A., S. MAMEDE DO 5.733, , ,23 46 BIOGEN IDEC LTD, U.K , , ,22 47 BIOMEDICA-CHEMICA AE , , ,65 48 BIOSPRAY ABEE 30, , ,09 49 BIOSYNTHESIS A.E , , ,57 50 BIOTEST , , ,59 51 BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB, , , ,23 52 BOEHRINGER INGELHEIM , , ,71 53 BOEHRINGER INGELHEIM , , ,84 54 BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA , , ,36 55 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E , , ,14 56 BRISTOL-MYERS SQUIBB,GILEAD ,88 0, ,88 57 BRISTOL-MYERS SQUIBB/ASTRAZENECA , , ,47 58 BROS , , ,77 59 CANA.E , , ,07 60 CASTALIA LABORATOIRES 792, , ,22

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) CELGENE EUROPE LTD, U.K ,29 0, ,29 62 CEPHALON EUROPE, FRANCE ,80 0, ,80 63 CEPHALON LTD, U.K ,18 0, ,18 64 CHEMIPHARM.. & , , ,96 65 CHIESI HELLAS AEBE , , ,10 66 COLGATE-PALMOLIVE 0,00 229,98 229,98 67 COSMOPHARM 5.140, , ,04 68 COUP ABEE , , ,16 69 COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH ,90 0, ,90 70 CSL BEHRING GMBH, MARBURG, ,99 0, ,99 71 CSL BEHRING , , ,55 72 D.A.S.T. BIOTECH / ,55 0, ,55 73 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, , , ,08 74 DEFIANTE FARMACEUTICA S.A., 6.030, , ,10 75 DEKAZ , , ,66 76 DELEGANT HOLDINGS LTD, , , ,99 77 DEMO ABEE , , ,18 78 DESANT & , , ,95 79 DESMA GMBH, GERMANY , , ,70 80 DIAPIT , , ,03 81 DOCTUM. & , , ,90 82 DR.GERHARD MANN CHEM-PHARM ,43 0, ,43 83 EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, ,60 189, ,78 84 EISAI LTD, UNITED KINGDOM , , ,36 85 EISAI MANUFACTURING LIMITED, 563,44 0,00 563,44 86 ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD, , , ,52 87 ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE , , ,09 88 ELPEN AE , , ,41 89 ENCYSIVE (U.K.) LTD, UNITED KINGDOM 0,00 129,45 129,45 90 ENERGON , , ,15 91 EUROCEPT INTERNATIONAL B.V., 0,00 27,64 27,64 92 EXELGYN FRANCE 735,17 0,00 735,17 93 FARMACHROM.. 0, , ,64 94 FARMEDIA AE , , ,93 95 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 0,00 190,85 190,85 96 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS ,06 760, ,67 97 FERRER-GALENICA S.A., GREECE , , ,00 98 FERRING PHARMACEUTICALS A/S, , , ,95 99 FERRING , , , FRESENIUS KABI HELLAS AE , , , FRESENIUS MEDICAL CARE 3.835, , , FREZYDERM ABEE , , , GABA GMBH, GERMANY 0,00 161,33 161, GABRIEL HEALTH , , , GALDERMA , , , GALENICA , , , GALENUS , , , GAP A.E , , , GE HEALTHCARE A.E , , , GENEPHARM AE , , , GENERICS PHARMA HELLAS , , , GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND , , , GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD, , , , GILEAD SCIENCES ,88 0, , GLAXO GROUP LTD ENGLAND , , , GLAXOSMITHKLINE AEBE , , , GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, , , , GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES , , , GRUNENTHAL GMBH, GERMANY , , , GUIDOTTI HELLAS AE 161,61 89,67 251, H. LUNDBECK A/S , , , HELP , , , HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD, , , , HEREMCO , , ,25

4 43290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 125 HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE ,40 0, , HOSPIRA UK LIMITED, U.K , , , HOSPITAL LINE A.E , , , HOWMEDICA INTERNATIONAL 997,54 0,00 997, IAMATICA MON , , , IASIS PHARMAC.HELLAS.& , , , INFAI-INSITUT FUR BIOMEDIZINISCHE , , , INSIGHT AGENTS GMBH, GERMANY 6.743, , , INTEGRIS PHARMA 5.436, , , INTENDIS GMBH, GERMANY , , , IPSEN PHARMA, FRANCE ,41 0, , IPSEN , , , ITF HELLAS A.E , , , JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, , , , JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM , , , JANSSEN-CILAG , , , JERINI AG, BERLIN, GERMANY , , , JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE , , , KEDRION SPA (LUCCA), ITALY ,79 0, , KITE , , , KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA , , , LAB, NEWMED /.. LAB, 0, , , LAB.NEWMED / , , , LABORATOIRE HRA PHARMA FRANCE , , , LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 773, , , LABORATOIRES THEA, FRANCE 5.437, , , LAVIPHARM AE , , , LAVIPHARM HELLAS AE , , , LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS , , , LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD , , , LEOVAN. & 5.715, , , LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE , , , LOEVAR 0, , , LUNDBECK HELLAS S.A , , , LYOFIN LTD, GREECE , , , MEDA AB, SOLNA, SWEDEN , , , MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE , , , MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE , , , MEDAC GMBH, GERMANY , , , MEDHEL , , , MEDICAL BENNETT.. 0,00 641,28 641, MEDICAMERC A.E ,18 186, , MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & ,99 0, , MEDICHROM A.E , , , MEDICINA , , , MEDICUS A.E ,56 39, , MEDILAT , , , MEDITRINA , , , MEDOCHEMIE HELLAS AE.& , , , MED-ONE , , , MENARINI HELLAS A.E , , , MENARINI INTER.OPERAT.LUXEMBURG , , , MERCK A.E , , , MERCK KGAA GERMANY , , , MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K , , , MERCK SHARP & DOHME , , , MERCK SHARP AND DOHME LTD UK ,97 0, , MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD , , , MGI PHARMA LTD, UNITED KINGDOM 7.217,32 0, , MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE , , , N.V. ORGANON HOLLAND , , , N.V. ORGANON, AB OSS, THE ,90 0, , NEPHROTECH 680,62 0,00 680, NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, 5.288, , ,52

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NEXUS MEDICALS A.E , , , NICOBRAND LIMITED, NORTHERN 5.272, , , NI-THE.... & , , , NORIT N.V. NEDERLAND 0,00 198,42 198, NOVAGEN PHARMACEUTICALS 385,50 0,00 385, NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E , , , NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, UNITED , , , NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS , , , NOVENDIA , , , NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE , , , NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, , , , NOVO NORDISK HELLAS LTD , , , NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, ,54 0, , NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, ,08 0, , NYCOMED GMBH, KONSTANZ, GERMANY ,93 0, , NYCOMED HELLAS S.A ,44 0, , OLVOS SCIENCE AE , , , OPUS MATERIA , , , ORION CORPORATION ESPOO, ,44 0, , ORION CORPORATION FINLAND , , , ORPHA-DEVEL HANDELS UND , , , OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE , , , PFIZER L.T.D. ENGLAND , , , PFIZER LTD SAND WICH KENT CT ,62 0, , PFIZER , , , PHARMA CHEMIE, 0, , , PHARMA LINE A.E , , , PHARMA MAR S.A., SPAIN , , , PHARMA Q A.E. / 62,93 18,87 81, PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND , , , PHARMASELECT INTERNATIONAL 6.614,93 0, , PHARMASWISS HELLAS A.E , , , PHARMAXIS UK LIMITED, UNITED 809,20 615, , PIERRE FABRE FARMAKA AE , , , PIERRE FABRE HELLAS AE , , , PIERRE FABRE MEDICAMENT ,28 0, , PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE ,58 0, , PINNACLE BIOLOGICS B.V., THE , , , PLUS , , , PROSTRAKAN LTD, U.K , , , PROTASIS PHARMACEUTICALS LIMITED, 0, , , PROTON PHARMA , , , RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC ,42 112, , RAFARM A.E.B.E , , , RB PHARMACEUTICALS LIMITED, ,33 0, , RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS , , , RECORDATI IRELAND LTD, IRELAND , , , REMEDINA ABEE 5.533, , , RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, GERMANY 4.123, , , ROCHE HELLAS A.E , , , ROCHE REGISTRATION LTD, U.K , , , ROTTAPHARM HELLAS , , , ROTTAPHARM LTD, IRELAND 8.439, , , S.J.A. PHARM , , , SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA , , , SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE , , , SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS , , , SANOFI-AVENTIS AEBE , , , SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, , , , SANOFI-AVENTIS, (PARIS) FRANCE ,28 0, , SANOPHARM AE , , , SANTA PHARMA A.E , , , SANUS O.E , , , SCHERING PLOUGH , , ,20

6 43292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 253 SCHWARZ PHARMA LIMITED, SHANNON, , , , SERONO EUROPE LTD, U.K. 0,00-356,46-356, SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, ,91 0, , SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS , , , SIEGER PHARMA A.E , , , SMITHKLINE BEECHAM PLC, ENGLAND ,48-757, , SP EUROPE, BELGIUM , , , SPECIFAR ABEE , , , STARGEN.. (.. STARGEN LTD) , , , STARMEL / ( 823,40 0,00 823, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB , , , T.J.SMITH & NEPHEW LTD, UNITED 0,00 398,16 398, TAD PHARMA GMBH, GERMANY , , , TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND , , , TANIC , , , TARGET PHARMA , , , TEOFARMA SRL, ITALY , , , TEVA GMBH, GERMANY ,07 0, , TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE , , , TEVA PHARMA GMBH, GERMANY , , , TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K , , , THE MEDICINES COMPANY UK LIMITED 4.233,47 0, , TOPOTARGET A/S, DENMARK 3.061,88 0, , UCB A.E , , , UCB PHARMA S.A., BELGIUM , , , UNI-PHARMA , , , VERISFIELD (UK) LTD, U.K , , , VIANEX A.E , , , VIFOR FRANCE S.A., FRANCE ,11 0, , VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED ,25 0, , VILCO A.E ,88 496, , VIOFAR , , , VIVAX PHARMACEUTICALS LTD, GREECE , , , VOCATE , , , WIN MEDICA , , , WYETH EUROPA L.T.D,U.K , , , WYETH-LEDERLE VACCINES S.A., , , , ZWITTER PHARMACEUTICALS, , , , , , , VELTIPHARM , , , , , , , , , , , , , , , , , , &.. 0,00 110,19 110, , , , & , , , ,32 215,58 564, , , , , , , ,19 944, , &... 0,00 584,66 584, & , , , , , , & , , , &. / , , , , , , & ,31 0, , , , , , , , & , , , , , , , , ,86

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , , , & , , , &.. CUBE 0, , , , , , EPSILON , , , , , , , , , , , , & , , , , , , ,02 0, , , , , & ,55 0, , , , , /. 138,55 113,85 252, , , , &.... IASIS , , , , , , , , , , , , PROEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 971,84 971, , , ,99

8 43294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 / CONAME 1 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., 5.023,23 2 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND ,89 3 ACTELION REGISTRATION LTD, U.K ,45 4 ADDMEDICA, FRANCE ,21 5 ADELCO A.E ,95 6 ALAPIS ABEE ,13 7 ALCON LABORATORIES LTD, U.K ,97 8 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ,26 9 ALFA MEDISYST LTD, GREECE ,46 10 ALLERTEC HELLAS A.E ,07 11 ALMIRALL S.A., SPAIN 7.913,52 12 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND ,03 13 ANABIOSIS LTD, GREECE 8.723,88 14 ANSTALT ZUR GEWERBLICHEN PROD, 1.398,06 15 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS ,16 16 ARS MEDENDI ,31 17 ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, ,88 18 ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE ,26 19 ASTRAZENECA A.E ,85 20 AURORA PHARMACEUTICALS A.E ,56 21 AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, ,14 22 AVENTIS PHARMA S.A., FRANCE ,92 23 B. BRAUN MELSUNGEN A.G W. GERMANY 2.319,10 24 BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY 3.083,22 25 BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY ,95 26 BAYER SCHERING PHARMA AG, ,67 27 BAYER ,31 28 BIAL-PORTELA & CA S.A., S. MAMEDE DO 8.595,23 29 BIOMEDICA-CHEMICA AE ,65 30 BIOSPRAY ABEE 2.126,09 31 BIOSYNTHESIS A.E ,57 32 BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB, ,23 33 BOEHRINGER INGELHEIM ,71 34 BOEHRINGER INGELHEIM ,84 35 BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA ,36 36 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E ,14 37 BRISTOL-MYERS SQUIBB,GILEAD ,88 38 BRISTOL-MYERS SQUIBB/ASTRAZENECA ,47 39 CANA.E ,07 40 CASTALIA LABORATOIRES 7.686,22 41 CEPHALON LTD, U.K ,18 42 CHEMIPHARM.. & ,96 43 CHIESI HELLAS AEBE ,10 44 COSMOPHARM ,04 45 COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH ,90 46 CSL BEHRING GMBH, MARBURG, ,99 47 CSL BEHRING ,33 48 D.A.S.T. BIOTECH / ,55 49 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, ,08 50 DELEGANT HOLDINGS LTD, ,99 51 DESMA GMBH, GERMANY ,70 52 DOCTUM. & ,05 53 EISAI LTD, UNITED KINGDOM ,36 54 EISAI MANUFACTURING LIMITED, 563,44 55 ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE ,09 56 ELPEN AE ,90 57 ENCYSIVE (U.K.) LTD, UNITED KINGDOM 129,45 58 ENERGON ,03 59 EXELGYN FRANCE 735,17 60 FARMACHROM ,64

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) FARMEDIA AE ,93 62 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 190,85 63 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS ,67 64 FERRER-GALENICA S.A., GREECE ,00 65 FERRING PHARMACEUTICALS A/S, ,95 66 FERRING ,93 67 FRESENIUS KABI HELLAS AE ,78 68 FRESENIUS MEDICAL CARE 6.567,39 69 FREZYDERM ABEE ,74 70 GABA GMBH, GERMANY 161,33 71 GALDERMA ,86 72 GALENICA ,18 73 GAP A.E ,01 74 GE HEALTHCARE A.E ,49 75 GENEPHARM AE ,58 76 GENERICS PHARMA HELLAS ,84 77 GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND ,72 78 GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD, ,84 79 GILEAD SCIENCES ,88 80 GLAXO GROUP LTD ENGLAND ,58 81 GLAXOSMITHKLINE AEBE ,65 82 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, ,26 83 GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES ,31 84 GRUNENTHAL GMBH, GERMANY ,46 85 HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD, ,21 86 HEREMCO ,56 87 HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE ,40 88 HOSPIRA UK LIMITED, U.K ,10 89 IASIS PHARMAC.HELLAS.& ,86 90 INSIGHT AGENTS GMBH, GERMANY 9.878,90 91 INTEGRIS PHARMA ,88 92 INTENDIS GMBH, GERMANY ,54 93 IPSEN PHARMA, FRANCE ,41 94 IPSEN ,09 95 JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, ,28 96 JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM ,44 97 JANSSEN-CILAG ,45 98 JERINI AG, BERLIN, GERMANY ,18 99 JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE , KEDRION SPA (LUCCA), ITALY , KITE , KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA , LAB, NEWMED /.. LAB, 1.543, LABORATOIRE HRA PHARMA FRANCE , LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 2.031, LABORATOIRES THEA, FRANCE 9.047, LAVIPHARM AE , LAVIPHARM HELLAS AE , LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS , LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD , LUNDBECK HELLAS S.A , MEDICAL BENNETT.. 641, MEDICAMERC A.E , MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & , MEDICHROM A.E , MEDITRINA , MEDOCHEMIE HELLAS AE.& , MENARINI HELLAS A.E , MERCK A.E , MERCK KGAA GERMANY , MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K , MERCK SHARP & DOHME , MERCK SHARP AND DOHME LTD UK , MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD ,17

10 43296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 125 MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE , N.V. ORGANON HOLLAND , N.V. ORGANON, AB OSS, THE , NEXUS MEDICALS A.E , NI-THE.... & , NORIT N.V. NEDERLAND 198, NOVAGEN PHARMACEUTICALS 385, NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E , NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, UNITED , NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS , NOVENDIA , NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE , NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, , NOVO NORDISK HELLAS LTD , NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, , NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, , NYCOMED GMBH, KONSTANZ, GERMANY , NYCOMED HELLAS S.A , ORION CORPORATION ESPOO, , ORION CORPORATION FINLAND , ORPHA-DEVEL HANDELS UND , OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE , PFIZER L.T.D. ENGLAND , PFIZER LTD SAND WICH KENT CT , PFIZER , PHARMA CHEMIE, 2.674, PHARMA LINE A.E , PHARMA Q A.E. / 81, PHARMASELECT INTERNATIONAL 6.614, PINNACLE BIOLOGICS B.V., THE , PLUS , PROSTRAKAN LTD, U.K , PROTON PHARMA , RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC , RAFARM A.E.B.E , RB PHARMACEUTICALS LIMITED, , REMEDINA ABEE 7.714, ROCHE HELLAS A.E , ROCHE REGISTRATION LTD, U.K , S.J.A. PHARM , SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA , SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS , SANOFI-AVENTIS AEBE , SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, , SANOFI-AVENTIS, (PARIS) FRANCE , SANOPHARM AE 4.891, SANTA PHARMA A.E , SANUS O.E , SCHERING PLOUGH , SCHWARZ PHARMA LIMITED, SHANNON, , SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, , SIEGER PHARMA A.E , SMITHKLINE BEECHAM PLC, ENGLAND , SP EUROPE, BELGIUM , SPECIFAR ABEE , STARGEN.. (.. STARGEN LTD) , T.J.SMITH & NEPHEW LTD, UNITED 398, TAD PHARMA GMBH, GERMANY , TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND , TANIC , TARGET PHARMA , THE MEDICINES COMPANY UK LIMITED 4.233, TOPOTARGET A/S, DENMARK 3.061, UCB A.E ,66

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) UCB PHARMA S.A., BELGIUM , UNI-PHARMA , VERISFIELD (UK) LTD, U.K , VIANEX A.E , VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED , VOCATE , WIN MEDICA , WYETH EUROPA L.T.D,U.K , WYETH-LEDERLE VACCINES S.A., , ZWITTER PHARMACEUTICALS, , , , , , , , &.. 110, , & , , & , & , , & , &. / , , & , , & , , , & , &.. CUBE , , , , , & , , , , & , , , &.... IASIS , , PROEL , , , , , , , ,59

12 43298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012 1 of 169 Για να αναζητήσετε ένα φάρμακο πιέστε Ctrl+F και πληκτρολογήστε την ονομασία του L01 L01A AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ L01AA Aνάλογα του L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE 11501 2 ENDOAN C.TAB 50MG/TAB BT50[BLIST(ALU

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα