Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση"

Transcript

1 Οδηγός αναφοράς Ρύθμιση και πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Πριν από τη Ρύθμιση, συλλέξτε τα παρακάτω εφόδια: Μία φιάλη/έναν ασκό φυσιολογικού ορού 500 ml ή 1000 ml με μία (1) μονάδα (U) ηπαρίνης ανά χιλιοστόλιτρο (ml). Ένας ασκός ή φιάλη φυσιολογικού ορού 500 ml ή 1000 ml για έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος. Αρχικά: Συνδέστε τον ελεγκτή. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον διακόπτη τροφοδοσίας. Πατήστε Συνέχεια για πλήρωση ενός νέου κυκλώματος. - Με αυτό τον τρόπο θα προωθηθείτε στην οθόνη «Επιλέξτε σετ αναλώσιμων». - Επιλέξτε το σετ και πατήστε Επόμενο Ή πατήστε Αποκατάσταση για παράλειψη της πλήρωσης και συνέχιση της θεραπείας. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου 3 Αναρτήστε τον φυσιολογικό ορό για την έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος 4 Ρυθμίστε την έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος 5 Προετοιμάστε διάλυμα πλήρωσης 6 Ανοίξτε τα αναλώσιμα 7 Αναρτήστε τον ασκό επανακυκλοφορίας και τοποθετήστε τη φύσιγγα στον ελεγκτή 8 Συνδέστε την αντλία έγχυσης και θέστε τη σε λειτουργία σε ρυθμό 30 ml/ώρα 9 Κλείστε τον λευκό σφιγκτήρα και τρυπήστε τον ασκό του φυσιολογικού ορού 10 Κλείστε τον μπλε σφιγκτήρα στον ασκό επανακυκλοφορίας 11 Πληρώστε τη φύσιγγα HL-PL-0238_RB

2 12 Γεμίστε τη φύσιγγα 13 Αφαιρέστε τον αέρα 14 Κλείστε τον λευκό σφιγκτήρα 15 Ανοίξτε τον μπλε σφιγκτήρα και αφαιρέστε τον αέρα 16 Ελέγξτε το σύστημα για αέρα 17 Εφαρμόστε βαζελίνη, εγκαταστήστε τη φύσιγγα και τη σωλήνωση 18 Συναρμολογήστε το δοχείο κενού 19 Πωματίστε τις θύρες και τοποθετήστε το δοχείο 20 Συνδέστε τον σωλήνα στη θύρα 21 Εγκαταστήστε τον σωλήνα στη βαλβίδα εξαέρωσης και συνδέστε την στο δοχείο 22 Συνδέστε τον σωλήνα παροχής αερίου σάρωσης 23 Ελέγξτε τις συνδέσεις της σωλήνωσης και ελέγξτε για αέρα 24 Έναρξη επανακ 25 Αφήστε το σύστημα να εκτελέσει την εσωτερική 26 Επιτυχής ολοκλήρωση δοκιμή 27 Επιλέξτε πηγή αερίου σάρωσης 28 Δεν απαιτείται καμία άμεση ενέργεια στον ελεγκτή 2500 Jane Street, Suite 1 Pittsburgh, PA Η.Π.Α. Τηλ: Φαξ: alung.com

3 Οδηγός αναφοράς Ρύθμιση και πλήρωση Πριν από τη Ρύθμιση, συλλέξτε τα παρακάτω εφόδια: Μία φιάλη/έναν ασκό διαλύματος πλήρωσης 500 ml ή 1000 ml (0,9% NaCl με προσθήκη 1 U/ml ηπαρίνης) Ένας ασκός φυσιολογικού ορού 500 ml ή 1000 ml για έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος Αρχικά: Συνδέστε τον ελεγκτή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον διακόπτη τροφοδοσίας Πατήστε Συνέχεια για τη ρύθμιση νέου κυκλώματος (πατήστε Αποκατάσταση για να συνεχίσετε τη θεραπεία) Πραγματοποιήστε πλήρωση του κυκλώματος ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου 3 Αναρτήστε τον φυσιολογικό ορό για την έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος 4 Ρυθμίστε την έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος 5 Συνδέστε το σετ χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών στη φύσιγγα 6 Προετοιμάστε διάλυμα πλήρωσης 7 Αναρτήστε ασκό επανακυκλοφορίας 8 Συνδέστε τον (κόκκινο) σωλήνα στη φύσιγγα 9 Τρυπήστε το διάλυμα πλήρωσης 10 Συνδέστε τον βραχύ μπλε σωλήνα στον ασκό επανακυκλοφορίας 11 Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στη φύσιγγα 12 Πληρώστε τον θάλαμο στάγδην ροής 13 Κλείστε τους μπλε συρόμενους σφιγκτήρες στον ασκό επανακυκλοφορίας HL-PL-0238_RA

4 14 Πληρώστε τη φύσιγγα 15 Χρησιμοποιήστε τη βαρύτητα για την πλήρωση της φύσιγγας 16 Γεμίστε τη φύσιγγα 17 Κλείστε τον μπλε σφιγκτήρα στην ακίδα πλήρωσης 18 Ανοίξτε τον μπλε σφιγκτήρα στον ασκό επανακυκλοφορίας 19 Ελέγξτε το σύστημα για αέρα 20 Εφαρμόστε βαζελίνη, εγκαταστήστε τη φύσιγγα και τη σωλήνωση 21 Συναρμολογήστε το δοχείο κενού 22 Κλείστε τις μη χρησιμοποιούμενες θύρες και προσαρτήστε τη σωλήνωση κενού 23 Συνδέστε το δοχείο κενού στον ελεγκτή 24 Εγκαταστήστε τον σωλήνα σιλικόνης στη βαλβίδα εξαέρωσης και συνδέστε την στο δοχείο κενού 25 Συνδέστε τον σωλήνα παροχής αερίου σάρωσης 26 Ελέγξτε τις συνδέσεις της σωλήνωσης και ελέγξτε για τυχόν παρουσία αέρα 27 Αρχίστε την επανακυκλοφορία 28 Αφήστε το σύστημα να εκτελέσει την εσωτερική δοκιμή 29 Επιτυχής ολοκλήρωση 30 Επιλέξτε πηγή αερίου σάρωσης 31 Δεν απαιτείται καμία άμεση ενέργεια στον ελεγκτή 2500 Jane Street, Suite 1 Pittsburgh, PA Η.Π.Α. Τηλ: Φαξ: alung.com

5 Έναρξη θεραπείας 1 Κλείστε όλους τους σφιγκτήρες Οδηγός αναφοράς Διαχείριση θεραπείας και συναγερμών Πριν από τη θεραπεία, συνδέστε τη σωλήνωση στον καθετήρα και ξεκινήστε τη λειτουργία της αντλίας αίματος ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 2 Συνδέστε το (κόκκινο) σετ σωλήνωσης ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ στον καθετήρα 3 Συνδέστε το (μπλε) σετ σωλήνωσης ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ στον καθετήρα 4 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών Έναρξη θεραπ. για να εισέλθετε σε κατάσταση λειτουργίας θεραπείας i Επιβεβαιώστε τα εξής: Δεν υπάρχει αέρας στο κύκλωμα Ρυθμός ροής έκπλυσης στεγανωτικού παρεμβύσματος 30 ml/hr Όλοι οι σφιγκτήρες είναι ανοικτοί 5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έναρξης/διακοπής λειτουργίας της αντλίας για να ξεκινήσετε τη θεραπεία Διαχείριση θεραπείας Διευθετήστε τους παραπάνω τομείς κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας: Πλήκτρο ηχητικού συναγερμού Έλεγχος ροής αερίου σάρωσης Προσαρμόστε τη ροή του αερίου σάρωσης με την επάνω ομάδα πλήκτρων βέλους. Μπορεί να ρυθμιστεί σε 0 L/min ή μεταξύ 1,0 και 10,0 L/min σε διαστήματα του 0,1 L/min. Ροή αερίου σάρωσης! ΠΡΟΣΟΧΗ: Ρυθμίστε το αέριο σάρωσης στη χαμηλότερη ρύθμιση που παρέχει την επιθυμητή απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα. Η ρύθμιση υψηλής ροής αερίου σάρωσης μπορεί να προκαλέσει απώλεια θερμότητας από τον ασθενή. Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας Hemolung. Ταχύτητα αντλίας Έλεγχος ταχύτητας αντλίας Προσαρμόστε την ταχύτητα της αντλίας με την κάτω ομάδα πλήκτρων βέλους. Μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 500 και 1400 ΣΑΛ, σε διαστήματα των 10 ΣΑΛ. Πλήκτρο έναρξης/διακοπής λειτουργίας της αντλίας i Η υψηλότερη ταχύτητα της αντλίας δεν θα δημιουργεί πάντοτε υψηλότερη ροή αίματος. Ο καθετήρας μπορεί να ενσφηνωθεί επάνω στο αγγειακό τοίχωμα λόγω αρνητικής πίεσης. Ρυθμίστε την ταχύτητα της αντλίας στη χαμηλότερη ρύθμιση που παρέχει την επιθυμητή ροή αίματος. i Παρακολουθείτε κατά την αρχική θεραπεία: Απομάκρυνση CO 2 Hemolung RAS Κατάσταση αναπνευστήρα Αρτηριακά αέρια αίματος Παροχή συμπληρωματικού O 2 - Εάν συνιστάται από τον ιατρό, το σύστημα Hemolung RAS μπορεί να παρέχει συμπληρωματική οξυγόνωση στον ασθενή διαμέσου της χρήσης του οξυγόνου ως αερίου σάρωσης. Βλ. Αλλαγή αερίου σάρωσης για λεπτομέρειες. Λειτουργία κατά τη διάρκεια της εξαέρωσης - Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο ελεγκτής εισέρχεται σε κύκλο εξαέρωσης κάθε 15 λεπτά. Αυτό αφαιρεί την υγρασία από τη μεμβράνη ινών και αυξάνει προσωρινά το θόρυβο που κάνει η αντλία. Κατά τη διάρκεια του κύκλου «Απομάκρυνση CO 2» εμφανίζεται προσωρινά στην οθόνη η ένδειξη «---» και δεν μπορεί να ρυθμιστεί. HL-PL-0238_RA

6 Συνήθεις εργασίες Καθημερινή αντικατάσταση δοχείου κενού - Για αντικατάσταση ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1 Συναρμολογήστε το νέο δοχείο κενού 2 Κλείστε τις μη χρησιμοποιούμενες θύρες και προσαρτήστε τη σωλήνωση κενού 3 Προσαρτήστε τον γωνιωτό σύνδεσμο αερίου σάρωσης Σε τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρείτε ολόκληρο το κύκλωμα - Συμπεριλαμβανομένης της φύσιγγας Hemolung, του καθετήρα και της σωλήνωσης αίματος για ενδείξεις αστοχίας, όπως οι εξής: Διαρροή αίματος από το κύκλωμα Φυσαλίδες στο αίμα Διαρροή αίματος στο αέριο σάρωσης Υπερβολική δόνηση Ζημιά στο κύκλωμα του αερίου σάρωσης Σχηματισμός θρόμβου Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις, αντικαταστήστε κατά την κρίση του ιατρού. Αλλαγή αερίου σάρωσης - Για να αλλάξετε το αέριο σάρωσης ενόσω βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας θεραπείας ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών Υπομενού ακολουθούμενο από το πλήκτρο λειτουργιών Ρυθμίσεις. 2 Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε ομάδα των πλήκτρων βέλους για να επιλέξετε το επιθυμητό αέριο σάρωσης. 3 Συνδέστε ή αποσυνδέστε το οξυγόνο στο σύστημα Hemolung RAS, ανάλογα με το αέριο σάρωσης που έχει επιλεχθεί. 4 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών Κύριο μενού για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη θεραπείας. Αλλαγή υγρού έκπλυσης στεγανωτικού παρεμβύσματος - Αναπληρώστε το υγρό έκπλυσης στεγανωτικού παρεμβύσματος σύμφωνα με τις διαδικασίες του νοσοκομείου χρησιμοποιώντας φυσιολογικό ορό. Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς Ρύθμισης και πλήρωσης για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της έκπλυσης του στεγανωτικού παρεμβύσματος. Συνιστάται συντήρηση του καθετήρα και φροντίδα της θέσης εισαγωγής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας. Στα αποδεκτά διαλύματα καθαρισμού και απολυμαντικά περιλαμβάνονται τα εξής: Ποβιδόνη ιωδιούχο υδατικής βάσης (Betadine ) Υδατικά τοπικά διαλύματα χλωρεξιδίνης (ChloraPrep ) Επιθέματα χλωρεξιδίνης (Biopatch ) Γλυκονική χλωρεξιδίνη (Hibiclens ) Αλοιφές βακιτρακίνης και Neosporin Συναγερμοί Επίπεδα συναγερμών - Οι συναγερμοί υψηλότερης προτεραιότητας υποδεικνύονται πάντα από ηχητικές και οπτικές ενδείξεις και έχουν προτεραιότητα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο τύπο συναγερμού. Κατά τη διάρκεια πολλαπλών συναγερμών, εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων μόνον οι συναγερμοί υψηλότερης προτεραιότητας. Μπορείτε να ελέγξετε τους ενεργούς συναγερμούς πατώντας το πλήκτρο λειτουργιών Εμφάνιση βοήθ. Υψηλής προτεραιότητας - Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία της αντλίας διακόπτεται για να αποτραπεί τυχόν πρόκληση βλάβης στον ασθενή. Μεσαίας προτεραιότητας - Η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί αλλά απαιτείται μια άμεση απόκριση για να αποτραπεί η μείωση της απόδοσης. Χαμηλής προτεραιότητας - Η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί αλλά το σύστημα λειτουργεί σε μη αναμενόμενη κατάσταση. Σοβαρά σφάλματα - Κατάσταση που καθιστά τον εξοπλισμό μη χρησιμοποιήσιμο. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, εκτελέστε επανεκκίνηση του συστήματος για απαλοιφή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη ή αλκοόλη σε οποιοδήποτε τμήμα της σωλήνωσης του καθετήρα. Αυτά τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον καθετήρα. Ενδείξεις συναγερμού - Εμφανίζονται περιγραφές στην οθόνη σε συνδυασμό με ηχητικό τόνο και ενδεικτική λυχνία όταν υπάρχει κάποιος συναγερμός. Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει τους τύπους συναγερμού και τις ειδοποιήσεις του χρήστη: Προτεραιότητα συναγερμού Οπτική ένδειξη Ηχητική ένδειξη Στην οθόνη Υψηλή (Η αντλία σταματά να λειτουργεί) Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει 10 επαναλαμβανόμενοι ήχοι «μπιπ» Κόκκινη ειδοποίηση Υψηλή (Η αντλία λειτουργεί) Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει 10 επαναλαμβανόμενοι ήχοι «μπιπ» Κόκκινη ειδοποίηση Μέση (Η αντλία λειτουργεί) Η κίτρινη λυχνία LED αναβοσβήνει 3 επαναλαμβανόμενοι ήχοι «μπιπ» Κίτρινη ειδοποίηση Χαμηλή (Η αντλία λειτουργεί) Η κίτρινη λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη Καμία Κίτρινη ειδοποίηση Σοβαρό σφάλμα (Η αντλία σταματά να λειτουργεί) Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει 10 επαναλαμβανόμενοι ήχοι «μπιπ» Μήνυμα με ειδικές οδηγίες Σίγαση ηχητικών συναγερμών - Για παύση ή σίγαση της ηχητικής ειδοποίησης ενός συναγερμού, πατήστε το Πλήκτρο ηχητικού συναγερμού στην επάνω αριστερή μεριά της οθόνης. Εάν πατήσετε το πλήκτρο μία φορά θα σιγήσει ο ηχητικός συναγερμός για 2 λεπτά. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο θα σιγήσει ο συναγερμός επ αόριστον Jane Street, Suite 1 Pittsburgh, PA Η.Π.Α. Τηλ: Φαξ: alung.com! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν διακοπεί η λειτουργία της αντλίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας,! μην πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση και μην συνεχίσετε τη θεραπεία χωρίς ΠΛΗΡΗ αξιολόγηση του ασθενούς και του Hemolung RAS. Αρχικά ελέγξτε: Την κατάσταση του ασθενούς και την κατάσταση της αντιπηξίας Χρονική διάρκεια διακοπής λειτουργίας της αντλίας Οποιαδήποτε σημεία σχηματισμού θρόμβου στο σύστημα Εξετάστε τυχόν διαδικασίες του ιδρύματος για τη συνέχιση της θεραπείας Εάν δεν αξιολογήσετε σωστά τις συνθήκες του ασθενούς και του συστήματος πριν από την επανεκκίνηση της θεραπείας μπορεί να προκληθεί θρομβοεμβολή.

7 Οδηγός αναφοράς Επιστροφή αίματος Πριν από την επιστροφή του αίματος, προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα εφόδια: Στείρο ψαλίδι Σύριγγα καταιονισμού Κιτ επιστροφής αίματος Hemolung Ασκός φυσιολογικού ορού 500 ml Απολυμαντικό διάλυμα Για να εισέλθετε στην κατάσταση λειτουργίας επιστροφής αίματος στον ελεγκτή: Πατήστε αρχικά το πλήκτρο λειτουργιών Υπομενού Μετά πατήστε το πλήκτρο Λήξη θεραπείας Κατόπιν, πατήστε Συνέχεια για να αρχίσουν να εμφανίζονται οι οδηγίες επί της οθόνης! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την έναρξη της επιστροφής αίματος, η αντλία θα σταματήσει να λειτουργεί και ο χρήστης δεν μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία χωρίς επανεκκίνηση του ελεγκτή. 1 Κλείστε τον μπλε σφιγκτήρα και τρυπήστε τον ασκό φυσιολογικού ορού 2 Αναρτήστε τον ασκό φυσιολογικού ορού και πληρώστε τον θάλαμο στάγδην ροής 3 Συσφίξτε την μπλε σωλήνωση και τον αυλό 4 Αποστειρώστε την (μπλε) σωλήνωση ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ HL-PL-0238_RA

8 5 Κόψτε την (μπλε) σωλήνωση ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 6 Συνδέστε την (μπλε) σωλήνωση ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ στον σωλήνα ενδοφλέβιων υγρών 7 Απελευθερώστε τους μπλε σφιγκτήρες 8 Μην υπερβαίνετε τα 250 ml φυσιολογικού ορού για την έκπλυση 9 Μετά την επιστροφή του αίματος, κλείστε τους μπλε σφιγκτήρες 10 Συσφίξτε την κόκκινη σωλήνωση και αφαιρέστε τον καθετήρα 11 Απορρίψτε τον καθετήρα και το κύκλωμα αίματος ακολουθώντας τις διαδικασίες του νοσοκομείου για τα βιολογικά απόβλητα.! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επί υποψίας θρόμβωσης του κυκλώματος, μην επιστρέφετε το αίμα στον ασθενή κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας ή κατά την αντικατάσταση της φύσιγγας Jane Street, Suite 1 Pittsburgh, PA Η.Π.Α. Τηλ: Φαξ: alung.com

9 Οδηγός αναφοράς Αλλαγή φύσιγγας Πριν από την αλλαγή της φύσιγγας Hemolung, προετοιμάστε τα παρακάτω εφόδια: Απολυμαντικό διάλυμα Κιτ φύσιγγας Hemolung Στείρο ψαλίδι Κιτ επιστροφής αίματος Hemolung Ασκός φυσιολογικού ορού 500 ml Σύριγγες των 30 ml Σύνδεσμοι ακίδας σε ακίδα i Εάν επιθυμείτε την επιστροφή του αίματος πριν από την αλλαγή της φύσιγγας, ακολουθήστε τις διαδικασίες για την επιστροφή του αίματος του ασθενούς στον οδηγό αναφοράς επιστροφής αίματος. Το αίμα θα πρέπει να επιστρέφεται στο σώμα μόνο εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις πήγματος ή θρόμβωσης. Αλλάξτε τη φύσιγγα ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 1 Πληρώστε τη φύσιγγα Hemolung - Συναρμολογήστε, πληρώστε και επανακυκλοφορήστε μια νέα φύσιγγα Hemolung (με τη νέα σωλήνωση αίματος). Δείτε τον οδηγό αναφοράς ρύθμισης και πλήρωσης για οδηγίες. i Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος δεύτερος ελεγκτής Hemolung για πλήρωση του νέου κυκλώματος, το βήμα 1 θα καθυστερήσει μέχρι να αποσυνδεθεί το υπάρχον κύκλωμα αίματος από τον καθετήρα (Βήμα 7). Σε αυτή την περίπτωση, η βατότητα του καθετήρα πρέπει να διατηρείται κατά την πλήρωση του νέου κυκλώματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι ακίδας σε Luer για τη σύνδεση μιας γραμμής συνεχούς έγχυσης στους αυλούς των καθετήρων για την αποτροπή της θρόμβωσης. Εάν ο καθετήρας χρειάζεται να ασφαλιστεί, χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα πώματα. 2 Προετοιμάστε τις σύριγγες - Πληρώστε τις σύριγγες των 30 ml με φυσιολογικό ορό. Θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή καταιονισμού κατά τη διάρκεια των συνδέσεων σωληνώσεων. 3 Απολυμάνετε τους σωλήνες αίματος - Καθαρίστε και απολυμάνετε ένα μήκος 30 cm από κάθε σωλήνα αίματος, ξεκινώντας από τον σύνδεσμο με ακίδες του καθετήρα και συνεχίζοντας προς τη φύσιγγα Hemolung. Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εγκεκριμένα διαλύματα: Ποβιδόνη ιωδιούχο υδατικής βάσης (Betadine ) Γλυκονική χλωρεξιδίνη (Hibiclens ) Υδατικά τοπικά διαλύματα χλωρεξιδίνης (ChloraPrep ) 4 Μειώστε την ταχύτητα της αντλίας - Μειώστε την ταχύτητα της αντλίας της φύσιγγας Hemolung σε περίπου 500 ΣΑΛ. 5 Διακόψτε τη λειτουργία της αντλίας - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έναρξης/διακοπής λειτουργίας της αντλίας για τη διακοπή της λειτουργίας της αντλίας της φύσιγγας Hemolung. Επειδή η διακοπή της ροής του αίματος αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης, τα υπόλοιπα βήματα θα πρέπει να ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. HL-PL-0238_RA

10 6 Κλείστε και τους τέσσερις (4) σφιγκτήρες 7 Κόψτε την μπλε και κόκκινη σωλήνωση - Κόψτε τη σωλήνωση ανάμεσα στον σφιγκτήρα της σωλήνωσης και στην ακίδα του καθετήρα, στην περιοχή που είχατε προηγουμένως καθαρίσει. 8 Εισαγάγετε τον σύνδεσμο ακίδας με ακίδα - Προσαρτήστε τους συνδέσμους ακίδας με ακίδα στη σωλήνωση που απομένει στον καθετήρα. 9 Συνδέστε νέα φύσιγγα - Χρησιμοποιώντας την τεχνική υγρού σε υγρό, συνδέστε τη νέα φύσιγγα στον καθετήρα. 10 Ξεκινήστε τη λειτουργία της αντλίας - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έναρξης/διακοπής λειτουργίας της αντλίας για την επανέναρξη της λειτουργίας της αντλίας της φύσιγγας Hemolung και τη συνέχιση της θεραπείας. i Επιβεβαιώστε τα εξής: Δεν υπάρχει αέρας στο κύκλωμα Ρυθμός ροής έκπλυσης στεγανωτικού παρεμβύσματος 30 ml/hr Όλοι οι σφιγκτήρες είναι ανοικτοί 2500 Jane Street, Suite 1 Pittsburgh, PA Η.Π.Α. Τηλ: Φαξ: alung.com

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Ελληνικά Respiratory Care Solutions Making quality of care easy A 1 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 B 2 3 4 5 1 1b 1a C 2 9* 1 5 10**

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Ενδείξεις χρήσης... 1 Αντενδείξεις... 1 Ανεπιθύμητες ενέργειες... 2 Γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις... 2 Η συσκευή Astral... 4 Η επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία σύριγγας Alaris GS. Οδηγίες χρήσης el

Αντλία σύριγγας Alaris GS. Οδηγίες χρήσης el Αντλία σύριγγας laris GS s Οδηγίες χρήσης el Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή...2 Σχετικά με το εγχειρίδιο...2 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης...2 Χαρακτηριστικά της αντλίας σύριγγας laris GS...3 Κουμπιά ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης Welch Allyn Connex Integrated Wall System Οδηγίες χρήσης 2012 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτή τη δημοσίευση,

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Οδηγίες χρήσης Συστήματα A-dec 500 12 O Clock Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Digital MDM Εγχειρίδιο Λειτουργιών

Digital MDM Εγχειρίδιο Λειτουργιών Parker Hannifin Corporation Porter Instrument Division 245 Township Line Road Hatfield, PA 19440 Γραφείο 215 723 4000 Φαξ 215 723 5106 από την Digital MDM Εγχειρίδιο Λειτουργιών AA173200i Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα