Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης"

Transcript

1 Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _xx10 GR Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...σελίδα Υποδείξεις ασφάλειας...3 Εργασίες συντήρησης Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων εργασιών με πρωτόκολλο συντήρησης Κατάσταση απαιτούμενων εξαρτημάτων...12 Με απλή τεχνική συντήρησης! _xx10 GR

3 Υποδείξεις ασφάλειας Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Η ένδειξη Υπόδειξη ασφαλείας σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Εικόνα: Κιβώτιο ακροδεκτών: Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Προσοχή Υπόδειξη σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή. Εικόνα: Μετασχηματιστής ανάφλεξης, ηλεκτρόδιο ανάφλεξης υψηλής τάσης, εναλλάκτες θερμότητας Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος λόγω ζεστών εξαρτημάτων Γενικές υποδείξεις Όλες οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Η περιοδική συντήρηση καθώς και η αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Wolf παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ομαλή λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής. Συνιστάται συνεπώς η σύναψη σύμβασης συντήρησης με ειδικευμένη εταιρεία. Εικόνα: Διαφορική βαλβίδα αερίου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης λόγω διαρροής αερίου Εικόνα: Σύνδεση αερίου Κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης λόγω διαρροής αερίου _xx10 GR 3

4 Εργασίες συντήρησης Γυρίστε το καπάκι του πίνακα ρυθμίσεων προς τα κάτω. Κλείστε τον λέβητα συμπύκνωσης από τον διακόπτη λειτουργίας. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Κάντε την εγκατάσταση να είναι χωρίς ηλεκτρική τάση. Κλείστε την βάνα αερίου. Κίνδυνος εγκαυμάτων Πριν την έναρξη των εργασιών συντήρησης αφήστε τον λέβητα περίπου μισή ώρα ώστε να κρυώσει. Ξεβιδώστε τις βίδες στο εμπρόσθιο καπάκι του καλύμματος. Ξεκουμπώστε το εμπρόσθιο καπάκι του καλύμματος από κάτω και ξεκρεμάστε το από επάνω. Μετά την συντήρηση κλείστε ξανά στεγανά το εμπρόσθιο καπάκι του καλύμματος και βιδώστε το. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα! Βίδες _xx10 GR

5 Εργασίες συντήρησης Ξεβιδώστε τις βίδες (αριστερά/δεξιά) του επάνω καπακιού του καλύμματος. Τραβήξτε ελαφρά το καπάκι προς τα μπρος και προς τα επάνω. Foto neu! Τραβήξτε τα φις:. Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης. Γείωση. Ηλεκτρόδιο επιτήρησης (ιονισμού). Θερμοστάτης. Ανεμιστήρας αερίου. Ρύθμιση στροφών ανεμιστήρας. Μαγνητική βαλβίδα (ξεβιδώστε πρώτα τις σταυρωτές βίδες). Πηνίο διαφορισμού (ξεβιδώστε πρώτα τις σταυρωτές βίδες) _xx10 GR 5

6 Εργασίες συντήρησης Ξεβιδώστε την σύνδεση του αερίου στη διαφορική βαλβίδα αερίου. Ξεβιδώστε τις βίδες άλλεν 6 mm (3x) στο καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας και στην καμπύλη του ανεμιστήρα. Βγάλτε τον ανεμιστήρα με την καμπύλη. Βγάλτε το στεγανοποιητικό του καυστήρα και τον καυστήρα. Καθαρίστε τον καυστήρα με αναρρόφηση ή ξέπλυμα με νερό _xx10 GR

7 Εργασίες συντήρησης Ξεβιδώστε τις χειρόβιδες (3x) Ανασηκώστε το καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας με το εργαλείο συντήρησης. Αλλάζετε κάθε χρόνο το O-Ring Βγάλτε το καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας. O-Ring _xx10 GR 7

8 Εργασίες συντήρησης Αλλάξτε τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης και επιτήρησης Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης Ηλεκτρόδιο επιτήρησης Καθαρισμός της επιφάνειας θέρμανσης: Αγκιστρώστε το εργαλείο συντήρησης στον θάλαμο καύσης και τραβήξτε τον προς τα έξω. Περιστρέψτε το εργαλείο συντήρησης κατά 90, αγκιστρώστε το στην οπή της πρώτης επέκτασης του θαλάμου καύσης και τραβήξτε την προς τα έξω. Ακολουθήστε τα ίδια και στην δεύτερη επέκταση του θαλάμου καύσης. Καθαρίστε με την βούρτσα τον εναλλάκτη θερμότητας. Καθαρίστε τη λεκάνη συμπυκνωμάτων με αναρρόφηση ή ξεπλύντε την με νερό. Εργαλείο συντήρησης _xx10 GR

9 Εργασίες συντήρησης Κατόπιν καθαρίστε το σιφώνι και κάντε ξανά πλήρωση. Επανασυναρμολόγηση: Η επανασυναρμολόγηση ακολουθεί με την αντίθετη σειρά και θα πρέπει να προσέξτε τα κάτωθι: Πριν τοποθετήστε το καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας αλείψτε το O-Ring με γράσο σιλικόνης. Ελέξτε το στεγανοποιητικό του καυστήρα για ζημίες (αν είναι αναγκαίο αλλάξτε το) πριν το τοποθετήσετε και προσέξτε στη σωστή θέση του. Ελέξτε το στεγανοποιητικό στην σύνδεση της παροχής αερίου στη διαφορική βαλβίδα αερίου, βιδώστε καλά τη σύνδεση. Πριν την επανέναρξη λειτουργίας: Σιφώνι Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και ενδεχομένως κάντε αναπλήρωση Σε περίπτωση διαρροής νερού ελέγξτε την προπίεση στο δοχείο διαστολής, ενδεχομένως αυξήστε την σε 0,75 bar. Το κύκλωμα θέρμανσης δεν πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση. Κατόπιν πληρώστε την εγκατάσταση. Επαναλειτουργία / μετρήσεις καυσαερίων Δοχείο διαστολής Ανοίξτε τον ηλεκτρικό διακόπτη Ανοίξτε την βάνα αερίου. Ελέγξτε τη σωλήνωση αερίου σε στεγανότητα Ανοίξτε τον λέβητα Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση λειτουργίας καπνοδοχοκαθαριστή Κάντε τον έλεγχο του αέρα καύσης Αν CO 2 > 0,2%, ελέγξτε τη στεγανότητα του αεραγωγού/καπναγωγού: Θέση λειτουργίας καπνοδοχοκαθαριστή Μετρήσεις καυσαερίων να γίνουν σε λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή και καταχωρήστε τις τιμές στο πρωτόκολλο συντήρησης. Αν χρειαστεί ρυθμίστε ξανά τις τιμές του CO 2 (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης). Ελέγξτε τη στεγανότητα του αποτροπέα επιστροφής καυσαερίων στις συστοιχίες αγωγών καυσαερίων. Θέστε τον πρώτο λέβητα σε λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή. Στις επόμενες συσκευές ελέγξτε τον αέρα καύσης στη λειτουργία standby. Η περιεκτικότητα του CO 2 του αέρα καύσης δεν πρέπει μετά από ένα λεπτό να ξεπερνάει το 0,3%. Αλλιώς ελέγξτε τον αποτροπέα επιστροφής καυσαερίων στον ανεμιστήρα. Οπή μέτρησης αέρα καύσης Οπή μέτρησης καυσαερίων Ανάλογα κάντε και τις μετρήσεις στις άλλες συσκευές. Εοκόνα: Μέτρηση καυσαερίων σε κλειστή συσκευή _xx10 GR 9

10 Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων εργασιών με πρωτόκολλο συντήρησης Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων εργασιών με πρωτόκολλο συντήρησης Α/Α Βήμα εργασίας Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου 1 Κλείστε την συσκευή, διακόπτης έκτακτου κινδύνου off 2 Κλείστε την παροχή αερίου 3 Βγάλτε το κάλυμμα και τον θάλαμο καύσης 4 Βγάλτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στον ανεμιστήρα, στους αισθητήρες και στα ηλεκτρόδια 5 Βγάλτε προς τα πάνω το καπάκι του θαλάμου καύσης 6 Αν χρειάζεται καθαρίστε τον καυστήρα O O O 7 Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας της θέρμανσης O O O 8 Καθαρίστε την λεκάνη συμπυκνωμάτων O O O 9 Αν χρειάζεται καθαρίστε τον θάλαμο ανάμιξης O O O 10 Ελέγξτε για ζημιές την μόνωση του θαλάμου καύσης O O O 11 Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά, αν χρειάζεται αλλάξτε τα και αλείψτε τα με γράσο σιλικόνης O O O 12 Αν υπάρχει ουδετεροποιητής συμπληρώστε τους κόκκους O O O 13 Στα μποϊλερ με εμαγιέ ελέγξτε κάθε 2 χρόνια το ανόδιο προστασίας O O O 14 Επανασυναρμολογήστε τη συσκευή 15 Καθαρίστε το σιφώνι, κάντε πλήρωση, συναρμολογήστε το και προσέξτε σε σταθερή τοποθέτηση O O O 16 Αφαιρέστε τα άλατα στον εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού χρήσης O O O 17 Καθαρίστε τη σίτα του ζεστού νερού χρήσης O O O 18 Ελέγξτε το δοχείο διαστολής σε περίπτωση απώλειας νερού O O O 19 Ανοίξτε την παροχή του αερίου, ανοίξτε τη συσκευή 20 Έλεγχος στεγανότητας στο αέριο O O O 21 Έλεγχος στεγανότητας στο σύστημα καυσαερίων O O O 22 Ελέγξτε την ανάφλεξη O O O 23 Ελέγξτε την συνεργασία των εξαρτημάτων ρύθμισης O O O 24 Μέτρηση καυσαερίων σε λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή O O O 25 Σχετική θερμοκρασία καυσαερίων C C C 26 Θερμοκρασία αέρα αναρρρόφησης C C C 27 Απόλυτη θερμοκρασία καυσαερίων C C C 28 Περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) % % % 29 ή περιεκτικότητα οξυγόνου (O 2 ) % % % 30 Περιεκτικότητα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) (CO) % % % 31 Απώλειες καυσαερίων % % % Επιβεβαιώστε τη συντήρηση (σφραγίδα εταιρίας, υπογραφή) _xx10 GR

11 Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων εργασιών με πρωτόκολλο συντήρησης Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου Σημείο πρωτοκόλλου C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % _xx10 GR 11

12 Κατάσταση απαιτούμενων εξαρτημάτων Ελέγξτε τα εξαρτήματα ρύθμισης Εικόνα: BM / BM-SR Εικόνα: DWT Εικόνα: AWT Η σύνδεση e-bus πρέπει να φαίνεται στην οθόνη. Σύνδεση e-bus Για την συντήρηση χρειάζονται: 1 Σετ συντήρησης CGB-75/100 κωδικός Βούρτσα καθαρισμού κωδικός Συσκευή μέτρησης για την μέτρηση BImSch Συνιστούμε να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα εξαρτήματα στην επίσκεψη συντήρησης: 1 Γράσο σιλικόνης σε σωληνάριο 10 gr κωδικός Στεγανοποιητικό για τον καυστήρα κωδικός Αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής κωδικός Αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής κωδικός Επιτηρητή θερμοκρασίας καυσαερίων κωδικός Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης κωδικός Ηλεκτρόδιο επιτήρησης κωδικός O-Ring 320x8 από αφρό σιλικόνης κωδικός Στεγανοποιητικό δακτύλιο με διπλό χείλος κωδικός Επιτηρητή θερμοκρασίας προσαγωγής κωδικός _xx10 GR

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα