«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 Τίτλος έργου: Δομικό ελαφροσκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας με κίσηρη Έκθεση Ενότητας Εργασίας 02: Μετρήσεις χαρακτηρισμού, ανθεκτικότητας και μη καταστρεπτικοί έλεγχοι Ανάδοχος / Συντονιστής: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Υπεργολάβος: ΕΟΣ ΕΜΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)

2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Περίληψη πραγματοποιηθεισών εργασιών Παρουσιάζεται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως διαμορφώθηκε με τη μέχρι τώρα υλοποίησή του. Στο πλαίσιο της τελικής έκθεσης αναφέρεται και η επίτευξη ή μη του τελικού στόχου του έργου. ΕΕ: 2 Μετρήσεις χαρακτηρισμού, ανθεκτικότητας και μη καταστρεπτικοί έλεγχοι Στόχος: Συμπληρωματικές ιδιότητες δομικού κισηροδέματος Στην ενότητα εργασίας ΕΕ02 πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές δοκιμές σε συνολικά 5 συνθέσεις με και χωρίς τη χρήση κίσηρης που συνοψίζονται στις παρακάτω: (1) σύνθεση με χρήση μόνο κίσηρης (κοκκομετρίας 0-8mm), (2) σύνθεση με χρήση κίσηρης και θραυστής άμμου (κοκκομετρίας 0-4mm), (3) σύνθεση με χρήση κίσηρης και θραυστού αδρανούς κοκκομετρίας γαρμπιλιού (4-16 mm), (4) σύνθεση με κίσηρη και μεταλλικές ίνες και (5) σύνθεση με χρήση μόνο συμβατικών θραυστών ασβεστολιθικών αδρανών άμμου και γαρμπιλιού. Τα βασικά συμπεράσματα των παραπάνω δοκιμών συνοψίζονται παρακάτω. Είναι δυνατή η παραγωγή δομικού κισηροδέματος με πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών θραυστών ασβεστολιθικών αδρανών. Οι εργαστηριακά μετρούμενες θλιπτικές αντοχές είναι άνω των 30 MPa. Η πλήρης υποκατάσταση των συμβατικών αδρανών με κίσηρη οδηγεί σε σημαντική μείωση του φαινόμενου βάρους (έως -30%) του κισηροδέματος συγκριτικά με το συμβατικό σκυρόδεμα ή/και το γαρμπιλόδεμα και η χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε κατασκευές με σημαντικά μειωμένο φορτίο λόγω ιδίου βάρους. Η πλήρης υποκατάσταση των συμβατικών αδρανών με κίσηρη οδηγεί σε σημαντική μείωση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (έως 60%) του κισηροδέματος και συνεπώς σε κατασκευές με σημαντικά μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις σε σχέση με αυτές από συμβατικό σκυρόδεμα. Το παραγόμενο κισηρόδεμα εμφανίζει χαμηλή αντίσταση στην δοκιμή της υδατοπερατότητας και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υδατοστεγάνωσης παρά μόνο εφόσον παρθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας. Το δομικό κισηρόδεμα εμφανίζει άριστη αντίσταση στη διάχυση χλωριόντων και συνεπώς φαίνεται ότι καταρχήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές πλησίον παραθαλάσσιων περιοχών. Βάσει των αποτελεσμάτων των πειραμάτων φυσικής και επιταχυνόμενης ενανθράκωσης υπολογίστηκε ότι απαιτούνται περί τα 40 έτη (σε συνθήκες περιβάλλοντος) για την ενανθράκωση κισηροδέματος σε βάθος 15 mm. Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα έτη που απαιτούνται για την ενανθράκωση συμβατικού σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής 25 MPa που αναφέρονται στην βιβλιογραφία δεδομένου ότι το παραπάνω συμβατικό σκυρόδεμα είναι αυτό που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των έργων. Έγιναν μετρήσεις ηλεκτροχημικού δυναμικού σε δοκίμια κισηροδέματος με οπλισμό. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την αποτελεσματική προστασία του οπλισμού λόγω διάβρωσης από το κισηρόδεμα τόσο σε συνθήκες έκθεσης αυτών στο περιβάλλον εργαστηρίου όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Δοκίμια κισηροδέματος υποβλήθηκαν σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης-απόψυξης. Κατά την διάρκεια των κύκλων αυτών έγιναν μετρήσεις μεταβολής βάρους καθώς και μετρήσεις ταχύτητας υπερήχων. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα οι διαδοχικοί κύκλοι ψύξης απόψυξης προκαλούν απώλεια βάρους έως και 0.8% της αρχικής μάζας (μετά από περίπου 28 κύκλους) παρόλα αυτά οι μετρήσεις υπερήχων δεν υποδεικνύουν καμία μεταβολή στην

3 μάζα του. Η μερική υποκατάσταση κίσηρης με ασβεστολιθικά θραυστά αδρανή (είτε κοκκομετρίας άμμου ή γαρμπιλιού) βελτιώνουν περαιτέρω των παραπάνω συμπεριφορά. Eγιναν μετρήσεις μεταβολής μήκους και προσδιορισμού πορώδους σε δοκίμια κισηροδέματος με έκθεση στο περιβάλλον εργαστηρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον τα αποτελέσματα των οποίων έχουν αναφερθεί παραπάνω. Τέλος, διενεργήθηκαν κρουσιμετρήσεις σε δοκίμια κισηροδέματος σε διαφορετικές ηλικίες.

4 Αναλυτική Περιγραφή των Ενοτήτων Εργασίας (Ε.Ε.) που υλοποιήθηκαν ΕΕ: 2 Μετρήσεις χαρακτηρισμού, ανθεκτικότητας και μη καταστρεπτικοί έλεγχοι Στόχος: Συμπληρωματικές ιδιότητες δομικού κισηροδέματος Οι σύγχρονες απαιτήσεις για το κισηρόδεμα (και γενικότερα για το σκυρόδεμα) αφορούν σε ιδιότητες σχετικές με την επιτελεστικότητα του υλικού κατά την σκυροδέτηση και την μακροχρόνια χρήση όπως ξηρά συρρίκνωση, θερμική αγωγιμότητα, ανθεκτικότητα σε ενανθράκωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Στα πλαίσια του παρόντος έργου θεωρείται πρωτότυπη η μελέτη της ανθεκτικότητας σε φυσικές και επιταχυνόμενες συνθήκες (ενανθράκωση, διάχυση χλωριόντων) και η διερεύνηση εφαρμογής μη καταστρεπτικών ελέγχων στο δομικό κισηρόδεμα (κρουσιμέτρηση, ταχύτητα υπερήχων, ηλεκτροχημικό δυναμικό διάβρωσης) που θα αποτελέσουν βάση δεδομένων για την μακροχρόνια παρακολούθησή του σε κατασκευές. Στην ίδια ΕΕ θα μελετηθεί η φυσικοχημεία και μικροδομή ορισμένων συνθέσεων δομικού κισηροδέματος. Η μελέτη αυτή είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της ανθεκτικότητας του κισηροδέματος και περιλαμβάνει χημικές αναλύσεις, αναγνώριση κρυσταλλικών φάσεων με XRD, προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και προσδιορισμό πορώδους δομής κισηροδέματος σε διαφορετικές συνθέσεις και ηλικίες. Τα δοκίμια παρασκευάσθηκαν στην ΕΕ1 από επιλεγμένες συνθέσεις. Οι μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικό πιστοποιημένο κατά ISO17025 εργαστήριο (KAΠE), ενώ όλες οι υπόλοιπες στο εργαστήριο ΕΚΕΤ. Οι μακροχρόνιες μετρήσεις σχεδιάζεται να συνεχίζουν να πραγματοποιούνται σε σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 5 έτη) από τη διάρκεια του έργου. Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα ταχύτητας ενανθρακωσης μετά από έκθεσης σε περιβάλλον 1% CO 2 και σχετικής υγρασίας περί του 65%.

5 Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνεται η αύξηση του βάθους ενανθράκωσης πρισματικών δοκιμίων σκυροδέματος διαστάσεων 10x10x20 cm μετά από έκθεση τους σε περιβάλλον CO 2 1%. Τα δοκίμια προτού εκτεθούν στο περιβάλλον επιταχυνόμενης ενανθράκωσης συντηρήθηκαν στον υγρό θάλαμο για 28 ημέρες. Το βάθος ενενθράκωσης μετρήθηκε μετά την θραύση των δοκιμίων και ψεκασμό φαινολοφθαλεΐνης (βλ. Φωτογραφία 1). Φωτογραφία 1: Όψεις των δοκιμίων μετά την θραύση τους και των ψεκασμό τους με διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

6 Φωτογραφία 2: Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η συσκευή επιταχυνόμενης ενανθράκωσης που χρησιμοποιήθηκε. Το στεγανό δοχείο τροφοδοτείται με ρεύμα αέρα και CO 2 προς επίτευξη της επιθυμητής συγκέντρωσης η οποία μετράται σε πραγματικό όργανο με φορητό αναλυτή. Επιπλέον στο εσωτερικό του δοχείου που φυλάσσονται τα δοκίμια βρίσκονται τοποθετημένα όργανα μέτρησης της σχετικής υγρασίας του χώρου, ένας μικρός ανεμιστήρας καθώς επίσης και δοχείο με νερό προς επίτευξη και έλεγχο της σχετικής υγρασίας στο χώρο του θαλάμου. Πίνακας 1: Υπολογισμός ετών που απαιτούνται για την εναναθράκωση 15 mm με έκθεση στο περιβάλλον βάσει των αποτελεσμάτων φυσικής και επιταχυνόμενης ενανθράκωσης. Περιγραφή Έτη που απαιτούνται για την ενανθράκωση 15 mm με έκθεση στο περιβάλλον (ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ >100 >100 ΑΔΡΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 8 39 ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 6 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (3 cm) Έτη που απαιτούνται για την ενανθράκωση 15 mm με έκθεση στο περιβάλλον (ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ)

7 Διάγραμμα 2: Ακτινογράφημα δείγματος ελαφρόπετρας στο οποίο παρουσιάζονται αποτελέσματα ποσοτικοποίησης των ορυκτολογικών φάσεων που περιέχει με την χρήση της μεθόδου Rietveld _ Ελαφρόπετρα hkl_phase_flyash_bkg % Quartz 0.91 % Anorthite 1.60 % Calcite % Dolomite 1.42 % Th Degrees Πίνακας 2: Αποτελέσματα ορυκτολογικής ανάλυσης δείγματος ελαφρόπετρας. Ορυκτολογικές φάσεις Ποσοστό συμμετοχής Quartz 0.9% Anorthite 1.6% Dolomite 1.4% Calcite 28.2% Amorphous 67.9% Πίνακας 3: Αποτελέσματα κατανομής μεγέθους πόρων δείγματος ελαφρόπετρας προσδιορισμένη με την μέθοδο ποροσιμετρίας υδραργύρου Περιοχή ακτίνων πόρων, nm % όγκου πόρων Όγκος πόρων cm 3 /g Σύνολο

8 Πίνακας 4: Συγκριτικός πίνακας φαινόμενου βάρους νωπού σκυροδέματος συμπ. κισηροδέματος. Περιγραφή ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (3 cm) Φαινόμενο βάρος νωπού σκυρδοδέματος (Kg/m3) 1642 Κατηγορία D 1, Κατηγορία D 2, Κατηγορία D 2, Κατηγορία D 2,0 % μεταβολή της φαινόμενης πυκνότητας του ελαφροσκυροδέματος συγκριτικά με το συμβατικό γαρμπιλόδεμα -31% % -23% -27% Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό το συγκριτικό πλεονέκτημα της χρήσης κισηροδέματος έναντι του συμαβατικού σκυροδέματος ή/ και γαρμπιλοδέματος όσον αφορά το φαινόμενο βάρους τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση κισηροδέματος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του βάρους της κατασκευής έως και 30%, γεγονός που ενδεχομένως να μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή μείωση του συνολικού όγκου του απαιτούμενου ελαφροσκυροδέματος λόγω του μικρότερου βάρους της κατασκευής για δεδομένα στατικά χαρακτηριστικά. Το τελευταίο όμως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Φωτογραφία 2: Συσκευή μέτρησης υδατοπερατότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της υδατοπερατότητας σε κυβικά δοκίμια κισηροδέματος και συμβατικού γαρμπιλοδέματος συμφ. με το πρότυπο ΕΝ

9 Πίνακας 5: Αποτελέσματα μέτρησης υδατοπερατότητας σε κυβικά δοκίμια διαστάσεων 15x15x15 cm σύμφ. με το πρότυπο EN Περιγραφή Αριθμός ημερών που μεσολάβησε από την παρασκευή των δοκιμίων έως την μέτρηση τους Βάθος διείσδυσης νερού (cm) ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (3 cm) Η παραπάνω δοκιμή διενεργήθηκε σύμφ. με το πρότυπο ΕΝ κατά το οποίο τα δοκίμια σκυροδέματος εκτίθενται νερό πίεσης 5 bar για διάστημα 3 ημερών. Στη συνέχεια, τα δοκίμια θραύονται και μετράται η μέγιστη απόσταση που έχει εισχωρήσει το νερό στη μάζα του δοκιμίου από την επιφάνεια έκθεσης του. Τα δοκίμια που υποβάλλονται στην παραπάνω δοκιμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 28 ημερών. Στην περίπτωση μας, τα δοκίμια συντηρήθηκαν στον υγρό θάλαμο του εργαστηρίου για διάστημα 28 ημερών και εν συνεχεία εκτέθηκαν στο περιβάλλον του εργαστηρίου. Η γενική παρατήρηση είναι ότι τα ελαφροσκυροδέματα που εξετάστηκαν ήταν πλήρως υδατοπερατά. Φωτογραφία 3: Συσκευή επιταχυνόμενης μέτρησης χλωριόντων σε δοκίμια κισηροδέματος και συμβατικού γαρμπιλοδέματος συμφ. με το πρότυπο ASTM C1202.

10 Πίνακας 6: Κατηγοριοποίηση της διαπερατότητας σε χλωριόντα δοκιμίων σκυροδέματος βάσει της μετρούμενης τιμής (Cb) συμφ. με το πρότυπο ASTM C1202. Περιοχή τιμών (Cb) Χαρακτηρισμός >4000 Υψηλή διαπερατότητα Μέτρια διαπερατότητα Χαμηλή διαπερατότητα Πολύ χαμηλή διαπερατότητα < 100 Αμελητέα διαπερατότητα Πίνακας 7: Αποτελέσματα μέτρησης ικανότητας διάχυσης χλωριόντων δε δοκίμια κισηροδέματος και συμβατικού γαρμπιλοδέματος. Περιγραφή Αριθμός ημερών που μεσολάβησε από την παρασκευή των δοκιμίων έως την μέτρηση τους Φορτίο (Cb) Ικανότητα διάχυσης χλωριόντων ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Πολύ χαμηλή ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ Πολύ χαμηλή ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ Πολύ χαμηλή ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ Πολύ χαμηλή ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (3 cm) Μέτρια Η παραπάνω δοκιμή έγκειται στην έκθεση δείγματος σκυροδέματος (ελαφαροβαρές ή μη) σε διαφορετικά περιβάλλοντα (η μια πλευρά εκτίθεται σε διάλυμα NaCl 3% και η άλλη σε διάλυμα NaOH 0.3Ν) υπό σταθερή διαφορά δυναμικού (60V) για διάστημα 6 ωρών. Οι διαστάσεις του δοκιμιού είναι 100 mm διάμετρος και 50 mm πάχος. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μετράται σε πραγματικό χρόνο το ρεύμα και άρα το φορτίο που διέρχεται ενώ στο τέλος της δοκιμής καταγράφεται το συνολικό φορτίο που έχει διέρθει και βάσει αυτού του αποτελέσματος το δοκίμιο κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία (βλ. Πίνακα 6). Τα δοκίμια που μετρήθηκαν συντηρήθηκαν για 28 ημέρες στον υγρό θάλαμο και στη συνέχεια εκτέθηκαν στο εξωτερικό περιβάλλον για το υπόλοιπο διάστημα που μεσολάβησε έως την μέτρησή τους. Τα αποτελέσματα της παραπάνω δοκιμής για τους διαφορετικούς τύπους κισηροδέματος καθώς και του συμβατικού γαρμπιλοδέματος φαίνονται στον Πίνακα 7. Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται αμέσως σαφές ότι η χρήση της ελαφρόπετρας οδηγεί σε σκυροδέματα πολύ χαμηλής ικανότητας διάχυσης χλωριόντων και άρα ανθεκτικών σε αυτά. Εκείνο που διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι το κισηρόδεμα με τις μεταλλικές ίνες. Το τελευταίο αποτέλεσμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το οποίο ενδέχεται να οφείλετε στην μη καλή διασπορά των μεταλλικών ινών στη μάζα του κισηροδέματος δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω αναμίγματα παρασκευάστηκαν σε εργαστηριακό mixer.

11 Διάγραμμα 3α: Μεταβολή της ξηρής φαινόμενης πυκνότητας δοκιμίων με έκθεση στο περιβάλλον εργαστηρίου συναρτήσει του χρόνου έκθεσης συμφ. με το πρότυπο ASTM C642. Διάγραμμα 3β: Μεταβολή του πορώδους δοκιμίων με έκθεση στο περιβάλλον εργαστηρίου συναρτήσει του χρόνου έκθεσης συμφ. με το πρότυπο ASTM C642.

12 Διάγραμμα 4α: Μεταβολή της ξηρής φαινόμενης πυκνότητας δοκιμίων με έκθεση στο εξωτερικό περιβάλλον συναρτήσει του χρόνου έκθεσης συμφ. με το πρότυπο ASTM C642. Διάγραμμα 4β: Μεταβολή του πορώδους δοκιμίων με έκθεση στο εξωτερικό περιβάλλον συναρτήσει του χρόνου έκθεσης συμφ. με το πρότυπο ASTM C642.

13 Η δοκιμή προσδιορισμού του πορώδους δοκιμίων σκυροδέματος συνίσταται από τα παρακάτω βήματα: (α) προσδιορισμό του ξηρού βάρους του δοκιμίου με θέρμανση στους 100 ως 110 o C, (β) προσδιορισμό βάρους του κορεσμένου και επιφανειακά ξηρού δοκιμίου και τέλος (γ) προσδιορισμό βάρους του κορεσμένου και επιφανειακά ξηρού δοκιμίου μετά το βρασμό. Διάγραμμα 5: Μεταβολή βάρους δοκιμίων σκυροδέματος συναρτήσει του αριθμού των κύκλων απόψυξης συμφ. με το πρότυπο CEN Όλοι οι τύποι ελαφροσκυροδέματος που εξετάστηκαν εμφανίζουν απώλεια βάρους μεταξύ 0.5 και 0.8% μετά από 28 κύκλους ψύξης απόψυξης, εν αντιθέσει με το συμβατικό γαρμπιλόδεμα, όπου η αντίστοιχη τιμή είναι < 0.2%. Φωτογραφία 4: Συσκευή μέτρησης υπερήχων σε πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος

14 Διάγραμμα 6: Μεταβολή του χρόνου και της ταχύτητας υπερήχων δοκιμίων σκυροδέματος συναρτήσει του αριθμού των κύκλων απόψυξης συμφ. με το πρότυπο CEN

15 Τόσο η ταχύτητα όσο και ο χρόνος μετάδοσης δεν μεταβάλλονται σημαντικά μεταξύ των δοκιμίων, εκτός από τη σύνθεση με τις μεταλλικές ίνες. Το σχετικό δυναμικό μέτρο ελαστικότητας επιδεινώνεται σημαντικά για τη σύνθεση του ελαφροσκυροδέματος με τις μεταλλικές ίνες, ενώ για τις υπόλοιπες συνθέσεις ο ρυθμός μεταβολής είναι παρόμοιος με αυτόν του συμβατικού γαρμπιλοδέματος. Φωτογραφία 5: Συσκευή μέτρησης ηλεκτροχημικού δυναμικού συμφ. με το πρότυπο ASTM C876.

16 Πίνακας 8: Χαρακτηρισμός της κατάστασης του οπλισμού βάσει του αποτελέσματος μέτρησης του ηλεκτροχημικού δυναμικού. Ηλεκτροχημικό δυναμικό Χαρακτηρισμός >-200 mv Προστασία οπλισμού Μεταξύ -350 και -200 mv Μεταβατική ζώνη - Μη ασφαλές συμπέρασμα <-350 mv Οξείδωση οπλισμού Διάγραμμα 7: Μεταβολή του ηλεκτροχημικού δυναμικού δοκιμίων σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου έκθεσης στο περιβάλλον εργαστηρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον.

17 Οι τιμές του ηλεκτροχημικού δυναμικού υποδεικνύουν ότι για την περίπτωση έκθεσης των δοκιμίων σε περιβάλλον εργαστηρίου την μη οξείδωση του οπλισμού για όλα τα σκυροδέματα που εξετάστηκαν (ελαφροσκυροδέματα και συμβατικά). Για την περίπτωση έκθεσης των δοκιμίων σε εξωτερικό περιβάλλον την μη οξείδωση του οπλισμού για όλα τα σκυροδέματα που εξετάστηκαν (ελαφροσκυροδέματα και συμβατικά) εκτός αυτού με την ελαφρόπετρα, για το οποίο δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα βάσει αυτής της μέτρησης μόνο. Φωτογραφία 6: Συσκευή μέτρησης του μήκους των δοκιμίων

18 Διάγραμμα 8: Μεταβολή του μήκους δοκιμίων σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου έκθεσης στο περιβάλλον εργαστηρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον συμφ. με το πρότυπο ASTM C157. Το ελαφροσκυρόδεμα με κίσηρη συμπεριφέρεται παρόμοια με το συμβατικό γαρμπιλόδεμα ως προς τη μεταβολή του μήκους του με το χρόνο.

19 Σχεδόν όλα τα δοκίμια εμφανίζουν μικρή συρρίκνωση (αυτό που περιέχει ελαφρόπετρα και θραυστή άμμο εμφανίζει τη μεγαλύτερη μεταβολή) όταν αυτά εκτίθενται στις ήπιες συνθήκες του εργαστηρίου. Το ελαφροσκυρόδεμα με κίσηρη συμπεριφέρεται παρόμοια με το συμβατικό γαρμπιλόδεμα ως προς τη μεταβολή του μήκους του με το χρόνο. Σχεδόν όλα τα δοκίμια εμφανίζουν μικρή διόγκωση (εκτός αυτού που περιέχει ελαφρόπετρα και θραυστή άμμο που εμφανίζει συρρίκνωση) όταν αυτά εκτίθενται στις υγρές συνθήκες του περιβάλλοντος. Φωτογραφία 7: Κρουσίμετρο (που χρησιμοποιήθηκε) Διάγραμμα 9: Διάγραμμα συσχέτισης ένδειξης κρουσίμετρου με την θλιπτική αντοχή

20 Διάγραμμα 10: Συσχέτιση θλιπτικών αντοχών με αποτελέσματα κρουσιμέτρησης συμφ. με το πρότυπο ASTM C823. Πίνακας 8: Συγκριτικός πίνακας συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σκληρυμένου ελαφροβαρούς κισηροδέματος και συμβατικού γαρμπιλοδέματος. Περιγραφή ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (3 cm) Μέση πυκνότητα μετά την ξήρανση (Kg/m3) 1618 Κατηγορία D 1, Κατηγορία D 1, Κατηγορία D 1, Κατηγορία D 1,8 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W/m/K) % μεταβολή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ελαφροσκυροδέματος συγκριτικά με το συμβατικό γαρμπιλόδεμα % % % % Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα δείχνουν ότι η χρήση κισηροδέματος παραγόμενου είτε αμιγώς με χρήση κίσηρης είτε με μερική προσθήκη θραυστών αδρανών μειώνουν σημαντικά τόσο την πυκνότητα των σκληρυμένων δοκιμίων (τουλάχιστον -25%) όσο και τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (τουλάχιστον -51%).

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αποτελέσματα μέτρησης φαινόμενης πυκνότητας και πορώδους δοκιμίων σκυροδέματος συμφ. με το πρότυπο ASTM C642

22 Αριθμός αναμίγματος: 6755 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Ημερομηνία παρασκευής: 18/9/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 14/11/2014 Αριθμός ημερών: 57 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6755 Ημερομηνία παρασκευής: 18/9/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 17/12/2014 Αριθμός ημερών: 90 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6755 Ημερομηνία παρασκευής: 18/9/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 23/3/2015 Αριθμός ημερών: 186 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%)

23 Αριθμός αναμίγματος: 6767 ΜΕ ΣΥΜΑΒΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ Ημερομηνία παρασκευής: 25/9/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 27/11/2014 Αριθμός ημερών: 63 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6767 Ημερομηνία παρασκευής: 25/9/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 27/1/2015 Αριθμός ημερών: 124 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6767 Ημερομηνία παρασκευής: 25/9/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 31/3/2015 Αριθμός ημερών: 187 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%)

24 Αριθμός αναμίγματος: 6778 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ Ημερομηνία παρασκευής: 2/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 27/11/2014 Αριθμός ημερών: 56 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6778 Ημερομηνία παρασκευής: 2/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 27/1/2015 Αριθμός ημερών: 117 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6778 Ημερομηνία παρασκευής: 2/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 31/3/2015 Αριθμός ημερών: 180 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%)

25 Αριθμός αναμίγματος: 6804 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ Ημερομηνία παρασκευής: 16/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 11/12/2014 Αριθμός ημερών: 56 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6804 Ημερομηνία παρασκευής: 16/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 27/1/2015 Αριθμός ημερών: 103 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6804 Ημερομηνία παρασκευής: 16/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 14/4/2015 Αριθμός ημερών: 180 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%)

26 Αριθμός αναμίγματος: 6826 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Ημερομηνία παρασκευής: 30/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 27/1/2015 Αριθμός ημερών: 89 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6826 Ημερομηνία παρασκευής: 30/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 9/2/2015 Αριθμός ημερών: 102 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) Αριθμός αναμίγματος: 6826 Ημερομηνία παρασκευής: 30/10/2014 Ημερομηνία δοκιμής: 29/4/2015 Αριθμός ημερών: 181 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (g) ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ (g) ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (g) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m 3 ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ (t/m 3 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝOTHTA, ΞΗΡΗ (t/m3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (%)

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσματα μέτρησης βάθους ενανθράκωσης δοκιμίων σκυροδέματος

28 Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6755 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Ημερομηνία παρασκευής: 18/9/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /10/ Μ.Ο /10/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6755 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Ημερομηνία παρασκευής: 18/9/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /10/ Μ.Ο /10/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο

29 Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6778 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ Ημερομηνία παρασκευής: 2/10/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /11/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /1/ Μ.Ο /1/ Μ.Ο /5/ Μ.Ο /5/ Μ.Ο Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6804 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ Ημερομηνία παρασκευής: 16/10/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /11/ Μ.Ο /11/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /1/ Μ.Ο /1/ Μ.Ο /5/ Μ.Ο #DIV/0! /5/ Μ.Ο

30 Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6826 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Ημερομηνία παρασκευής: 30/10/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /12/ Μ.Ο /12/ Μ.Ο /1/ Μ.Ο /1/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /5/ Μ.Ο /5/ Μ.Ο Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6908 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Ημερομηνία παρασκευής: 26/11/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /2/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο

31 Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6909 ΜΕ ΣΥΜΒAΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ Ημερομηνία παρασκευής: 27/11/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /2/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6910 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ Ημερομηνία παρασκευής: 28/11/2015 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /2/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο

32 Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6928 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙ Ημερομηνία παρασκευής: 4/12/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /2/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ: 6929 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Ημερομηνία παρασκευής: 5/12/2014 επιφ. κατασκευής επιφ. διάτμησης απέναντι επιφ. κατασκευής απέναντι επιφ. διάτμησης /2/ Μ.Ο /2/ Μ.Ο /3/ Μ.Ο #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! /3/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /4/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο /6/ Μ.Ο

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αποτελέσματα μετρήσεων ταχύτητας υπερήχων σε δοκίμια σκυροδέματος που εκτίθενται σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης - απόψυξης

34 Αριθμός αναμίγματος ΕΚΕΤ 6908 ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Ημερομηνία παρασκευής 26/11/2015 Δοκίμιο 1 Δοκίμιο 2 Δοκίμιο 3 Δοκίμιο 4 Ημερομηνία 12/2/2015 Βάρος (g) μέτρησης 8748 Βάρος (g) 8649 Βάρος (g) 8716 Βάρος (g) 8800 Αριθμός κύκλων ψύξης - απόψυξης 0 Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Μ.Ο Δοκίμιο 1 Δοκίμιο 2 Δοκίμιο 3 Δοκίμιο 4 Ημερομηνία 17/3/2015 Βάρος (g) μέτρησης -- Βάρος (g) -- Βάρος (g) -- Βάρος (g) -- Αριθμός κύκλων ψύξης - απόψυξης 7 Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Μ.Ο Δοκίμιο 1 Δοκίμιο 2 Δοκίμιο 3 Δοκίμιο 4 Ημερομηνία 16/4/2015 Βάρος (g) μέτρησης 8679 Βάρος (g) 8595 Βάρος (g) 8662 Βάρος (g) 8736 Αριθμός κύκλων ψύξης - 14 Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) απόψυξης Μ.Ο Δοκίμιο 1 Δοκίμιο 2 Δοκίμιο 3 Δοκίμιο 4 Ημερομηνία 24/6/2015 Βάρος (g) μέτρησης 8677 Βάρος (g) 8599 Βάρος (g) 8663 Βάρος (g) 8723 Αριθμός κύκλων ψύξης - 28 Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (ms) Ταχύτητα (m/s) απόψυξης Μ.Ο

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής

Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco T 1400 FR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το MasterEmaco T1400 FR είναι ένα προαναμεμιγμένο, έτοιμο προς χρήση, ρευστό, ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα. Το προϊόν περιέχει ειδικά επιλεγμένα αδρανή, ειδικές συνδετικές ύλες τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων

Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. 1. Εισαγωγή. Παράλληλα µε την βαθµονόµηση των Εµµέσων Μεθόδων σε συνήθεις θερµοκρασίες περιβάλλοντος, µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1)

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1) 1 ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πειραματικές διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών, με έμφαση σε εκείνες τις ιδιότητες που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γενικά 2. Φυσικές ιδιότητες 3. Μηχανικές ιδιότητες 4. Χημικές ιδιότητες 5. Τεχνολογικές ιδιότητες 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για να κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal Traffic 2301 Αστάρι για άσφαλτο Μεμβράνη Διασπορά Αστάρωμα Αστάρι MasterSeal Traffic 2301 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterSeal Traffic 2301 (πρώην MasterSeal 689 Bridge) είναι ένα σύστημα συνεχούς τύπου με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή:

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή: Στοιχεία Προγράμματος:2813 Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή: Eνθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Αλέξανδρος Μπάτσιος MSc Πολ. Δομικών Έργων, Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ. Iωάννα Παπαγιάννη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Οι μέθοδοι μη-καταστροφικού ελέγχου του σκυροδέματος (ή έμμεσες μέθοδοι) αποσκοπούν στην εκτίμηση ορισμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του υλικού σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: EMACO FORMULA TIXO Τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, περιορισμένης διόγκωσης, κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος πάχους από 1 έως 5 cm. Για πάχη από 3 έως 5cm απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας

E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας Τίτλος Παραδοτέου: Πειράματα σε κλίνες άμμου Κατάσταση Παραδοτέου: Σε εξέλιξη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Ε.Ε.4 πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ιούνιος 2016-(Καθ. Β.Ζασπάλης) ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ενανθράκωση

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000066 EN 1504-3 13 1139 Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 5η: Δοκιμή Proctor Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα