«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.»"

Transcript

1 1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -11/03/06 «Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» του Γιάννη Δασκαλόπουλου Διευθυντή του (Εμπορικού) Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Τμήματος Μητρώων:Προϊστ. Ναυσικά Κωλέτσιου, Θαλής Παξιμαδάκης και του Ε.Κ.Π.Ε. (Euro Info Centre):Άννα Ζέρβα Μετά την ένταξη στην ΟΝΕ, ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικονομίας είναι η σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με δεδομένες τις σημαντικές οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις η ελληνική οικονομία χρειάζεται να ενισχύσει τις παραγωγικές της ικανότητες και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της σε τρεις πυλώνες: την καινοτομία / τεχνολογική αναβάθμιση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Σύμφωνα με τον ορισμό για την ανταγωνιστικότητα που υιοθέτησε το «Εθνικό Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη», στην Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003, ανταγωνιστικότητα είναι: «η ικανότητα να διατηρείς και να βελτιώνεις το βιωτικό επίπεδο και την πραγματική συνοχή, να προστατεύεις και να βελτιώνεις τις περιβαλλοντικές συνθήκες και να ανεβάζεις διαρκώς την παραγωγικότητα κάτω από συνθήκες παγκοσμιοποίησης». Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ και ιδιαίτερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). Ως σημαντικές δράσεις για την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ εκτιμήθηκαν: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισμός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρηματοδότηση δράσεων εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεταποίηση, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.

2 Ιδιαίτερη εφαρμογή των παραπάνω, αποτελεί και η προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών εξωστρεφούς προσανατολισμού: Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να αναζητούν της επιχειρηματική αριστεία, να εστιάζουν στις κεντρικές δεξιότητες που διαθέτουν, να ενισχύουν δίκτυα συνεργασίας, να στοχεύουν σε νησίδες της αγοράς, να επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να επιχειρούν την έξοδό τους στη διεθνή αγορά. Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι με σταθερότητα, οι διεθνείς συνεργασίες των επιχειρήσεων έχουν καθοριστική σημασία, καθώς και η καλλιέργεια κουλτούρας εξωστρεφούς συνεργασίας. Όλοι οι παραπάνω συντελεστές της ανταγωνιστικότητας μίας ΜΜΕ θα πρέπει, άλλοι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο, να εφαρμοστούν ιδιαίτερα και συνθετικά, στην παραγωγή ενός εξαγώγιμου προϊόντος. Όμως, αυτό προϋποθέτει μία πλήρη αλλαγή στάσης μίας επιχείρησης, να αποκτήσει εξωστρέφεια, δηλαδή το να υιοθετήσει συνειδητά τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Κι αυτό σημαίνει να αποκτήσει τεχνογνωσία σε θέματα εξαγωγικής πολιτικής, ώστε να αναπτύξει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή της πολιτικής της, στην προώθηση των εξαγωγών των προϊόντων της, αλλά και τον συντονισμό της με την εκάστοτε εθνική πολιτική προώθησης των εξαγωγών. Τη σημασία της εξωστρέφειας ως συντελεστή της ανταγωνιστικότητας μιας ΜΜΕ του Νομού μας, στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, την θεωρούμε ως δεδομένη και θεωρούμε ότι περιττεύει σήμερα, η απόπειρα θεωρητικών αποδείξεων αυτού του ισχυρισμού. Τουναντίον, στα λίγα λεπτά της σημερινής μας παρουσίας, θα αποπειραθούμε να σας παρουσιάσουμε σύντομα και παραστατικά, την σημερινή κατάσταση του εξαγωγικού επιχειρηματικού δυναμικού του Νομού μας, όπως αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγικών Επωνυμιών των του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα λήψης μέτρων από όλους μας, για την προώθηση της νοοτροπίας και της κουλτούρας της εξωστρέφειας, στον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού μας. Ο επιχειρηματικός κόσμος του Νομού Ιωαννίνων κατά την τελευταία περίοδο , έχει παρουσιάσει μικρή εξαγωγική δραστηριότητα, παρόλο που στο

3 παρελθόν οι παραδοσιακοί Γιαννιώτες έμποροι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους στο παραδουνάβιο και παρευξείνιο τόξο. Καθώς οι εξαγωγικές συναλλαγές γενικά, αποτελούν κάτι πιο πολυσύνθετο και δύσκολο από την παραγωγή και διάθεση αγαθών στις ντόπιες αγορές, οι μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις του Νομού μας, συχνά είναι ελάχιστα προετοιμασμένες, όσον αφορά τις διοικητικο-διαχειριστικές ικανότητες και πόρους, που θα επιτρέψουν είτε την επέκτασή τους προς εξαγωγικό μάρκετινγκ είτε την αντιμετώπιση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών προβλημάτων της ανάπτυξής τους σε ανταγωνιστικές διεθνείς και υπερπόντιες αγορές. Σήμερα, το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγικών Επωνυμιών των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, σε σύνολο.000 περίπου ενεργών επιχειρήσεων-μελών του, αριθμεί 118 ενεργές Εξαγωγικές Επωνυμίες, με λήξη της εξαγωγικής τους άδειας στις Εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εξαγωγική δραστηριότητά τους, η ανανέωση της Εξαγωγικής Άδειας κάθε επιχείρησης του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγικών Επωνυμιών γίνεται ανά τριετία για την κάθε επιχείρηση, με ετήσια επικύρωση. Ειδικό Μητρώο Εξαγωγικών Επωνυμιών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων: Σύνολο Εγγεγραμμένων μέχρι : 841 Εγγεγραμμένες εξαγωγικές επωνυμίες μέχρι το 1990: περίπου : επιπλέον 0+. Στις ενεργές: 118. Στις θα γίνει η επόμενη εκκαθάριση.

4 «ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Έρευνα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 2003 Δείγμα επιχειρήσεων. Σχεδιάζετε εξαγωγικό προσανατολισμό; Γ/ Α 8,6% ΝΑΙ 9,4% ΟΧΙ 81,9% «ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Έρευνα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 2003 Δείγμα επιχειρήσεων. 0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0%,5% 8,3% 8,1% 7,2% 9,1% 18,1% 15,4% 17,4% 22,0% 80% ΔΓ/ΔΑ ΟΧΙ ΝΑΙ 60% 40% 20% 0% 80,6% 84,3% 65,7% 78,9% 0,0% 82,1% 69,6% 0,0% 81,6% 88,2% 88,3% 84,6% 72,0% 16,2% 19,4%,5% 13,0% 9,6% 11,8% 11,2% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 2,6%

5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ Έτος ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ Έτος Τμήμα Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εμπορικό Επαγγελματικό ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

7 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Έτος Τμήμα Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εμπορικό Επαγγελματικό ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

8 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έτος Τμήμα Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εμπορικό Επαγγελματικό ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9 Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ α /α ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ στις ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2003 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 29% ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ 12% ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 59%

10 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2004 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 14% ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ 1% ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 85% ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2005 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 14% ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ % ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 76%

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ 2004 α/α Α/ΕΜ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 2.400,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ 4.000,00 ΑΛΒΑΝΙΑ 821 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.000,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΦΕΡΕΤΡΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΠΙΠΛΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΧΟΙΡΟΙ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΟΛΗ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΟΛΗ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΞΥΛΕΙΑ 4.000,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ Ζ ΩΟΤΡΟΦΕΣ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - FYROM - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 34 7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - FYROM - ΚΡΟΑΤΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ,00 Α ΛΒΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α ΛΒΑΝΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ ,00 ΑΛ ΒΑΝΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ - FYROM - ΕΕ ΜΑΡΜΑΡΑ 3.700,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ ,00 Α ΛΒΑΝΙΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΛΒΑΝΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ,00 ΚΟΣΟΒΟ - ΚΟΥΒΕΙΤ - ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ - ΜΑΛΤΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ.000,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 0.000,00 ΗΠΑ 1 33/835 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ,00 Η ΠΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Ν.ΑΦΡΙΚΗ - ΑΡΑΒΙΑ -

12 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΕ ΑΡΓΥΡΑ ,00 ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΑ ,00 ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - ΕΕ ΚΡΑΣΙ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΙΑΠΩΝΙΑ ,00 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΕ ΚΑΔΟΙ - ΡΑΦΙΑ ,00 ΙΣΡΑΗΛ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ,00 ΙΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ,00 ΛΙΒΑΝΟΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΥΔΡΟΡΟΕΣ ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ 2005 α/α Α/ΕΜ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ 6.000,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.500,00 ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.000,00ΑΛΒΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Ε.Α.Ε ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΧΟΙΡΟΙ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ - ΡΩΣΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ,00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΦΥΡΟΜ - ΚΡΟΑΤΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 4.000,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 6.000,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ 54 ΚΑΔΟΙ - ΡΑΦΙΑ , ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ - ΚΟΣΟΒΟ - ΚΟΥΒΕΙΤ - ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΦΥΡΟΜ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ - ΑΥΣΤΡΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ,00 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΦΥΡΟΜ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΙΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ,00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΕΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΚΑΦΕΣ 1.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΡΑΣΙ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ 1.000,00 ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΙΑΠΩΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ 8 33/835 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - Ν.ΑΦΡΙΚΗ - ΕΕ ΞΥΛΕΙΑ ,00 ΙΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

14 ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: (Σύμφωνα με τους Παραπάνω Πίνακες) Τα εξαγόμενα προϊόντα είναι κυρίως καταναλωτικά μη-ντόπιας παραγωγής. Τα εξαγόμενα ντόπια προϊόντα είναι κυρίως Κτηνοτροφίας, Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά, Ποτά, Νερό, Ασημικά, Μάρμαρα. Κύριος προορισμός η Αλβανία και τα λοιπά Βαλκάνια. Μόνο οι μεγάλες για τον Νομό μονάδες επιχειρούν υπερπόντια. Ο αριθμός των επιχειρούντων ανά έτος, είναι μικρότερος από τον αριθμό των ενεργών εγγεγραμμένων στο Μητρώο. Ασθενής πρόθεση εξαγωγικού προσανατολισμού -Περιστασιακή, αναγκαστική εμπλοκή. Έλλειψη διοικητικο-διαχειριστικής ικανότητας και πόρων, για την ανάπτυξη εξωστρεφούς προσανατολισμού. Μικρή αξιοποίηση των προσφερομένων ευκαιριών για απόκτηση εξαγωγικής τεχνογνωσίας. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ: Ενημερωτικές Εκδηλώσεις. Πληροφορίες για Ξένες Αγορές. Εξεύρεση Συνεργασιών στο Εξωτερικό. Αξιοποίηση του Τουριστικού Προϊόντος του Νομού. Συμμετοχή σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις. Συμμετοχή σε Διεθνή Partenariat. Συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανάπτυξης Συνεργασιών. Συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Δίκτυα & Φορείς.

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Για την προώθηση της εξωστρέφειας Π.χ.: Α) Ανάπτυξη Προϊόντων προς εξαγωγή Β) Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Γ) Management Τμήματος Εξαγωγών Επιχείρησης Δ) Επενδύσεις στη Διευρυμένη Ευρώπη κ.λ.π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Μέσω του Euro Info Centre Π.χ.: Νομοθεσία, Επιχειρηματικό Περιβάλλον, κ.λ.π. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μέσω του Euro Info Centre και συνεργαζόμενων Φορέων (BIC Ηπείρου, ΟΠΕ, ΣΕΒΕ, κ.λ.π.) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Π.χ.: Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, ΦΥΡΟΜ (Σκόπια), Ρουμανία ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ PARTENARIAT Π.χ.: Ιταλία, Πολωνία ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε Διεθνές Επίπεδο: ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ [3.500/1.500) Β) Πρόγραμμα B.O.R.D.E.R. σε συνεργασία με τον ΣΒΒΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΦΟΡΕΙΣ π.χ.: Α) EuroChambers Β) ICC Γ) Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών Δ) Euro Info Centre Network κ.λ.π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Προγραμματισμός 2010 Με τη σημερινή συνάντηση ξεκινά ένας διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τα επιμελητήρια και τους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4Ð Å Ñ É Ï Ä Ï Ó Â 4Ô Å Õ Ï Ó 2 5 4Ι Ο Υ Ë É Ï Ó - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 4ÔÉÌH: 0,01 Yëïðïßçóç áðï ôï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή του τμήματος Βιομηχανίας στα πλαίσια της συζήτησης που διεξάγεται στον ΣΥΡΙΖΑ για ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, προοδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ, 2004 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

To Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων

To Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων To Enterprse Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων Με την προτροπή προς τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Enterprse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ :ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κωδικός Ε.Π.: 3 CCI: 2007GR161PO001 Αθήνα, εκέµβριος 2006 ΣΧΕ ΙΟ (DRAFT) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική των Επιδοτήσεων & Αναπτυξιακοί Νόμοι

Πολιτική των Επιδοτήσεων & Αναπτυξιακοί Νόμοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( MBA ) - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διπλωματική Εργασία Πολιτική των Επιδοτήσεων &

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ των Κατερέλου ηµήτριου Α.Μ. 5984 Κατσαβαβάκη

Διαβάστε περισσότερα