Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8 περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 16 Τι θα γίνει τελικά με το πετρέλαιο θέρμανσης; 20 Απίστευτοι ισχυρισμοί Στουρνάρα για να μη μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης 22 Θα επιχορηγηθούν οι ογκομετρήσεις δεξαμενών πρατηρίων; 24 Μέτρα για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης αντί μείωσης των φόρων στο πετρέλαιο! 28 Προσοχή στους συνεργάτες σας στα συστήματα εισροών-εκροών Tου Δημήτρη Κούτρα, Αντιπρόεδρου της ΕΒΝΑ 30 ΟΒΕ: Καταργήστε ή τροποποιήστε τον ΉΦΑΙΣΤΟ! 34 Σε λειτουργία το σύστημα δεδομένων εισροών-εκροών 36 Αντιδράσεις για τις πληρωμές μέσω τραπεζών 38 OAEE: Ηλεκτρονική θεώρηση ασφαλιστικών βιβλιαρίων από τον Μάιο 40 Δια βίου μάθηση & έξοδος από την κρίση Γράφει η Αιμιλία Λυμπεράκη-Besson 42 Ηλεκτρονική επίδοση Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 45 Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο 46 Τι ισχύει από 1/1/2014 στη φορολογία 48 Πρόστιμο για τη μη αναγραφή στην Α.Π.Δ. εργαζομένων 50 OAEE: Βιβλιάριο υγείας σε ανασφάλιστους 50 1 ευρώ ανά συνταγή από 1/1/14 υπέρ ΕΟΠΥΥ 52 Nέα επιχειρήσεων 8 Δεκέμβριος 2013

9

10

11

12 ÌÇÍÉÁÉÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÔÙÍ ÂÅÍÆÉÍÏÐÙËÙÍ ôï ãñüììá ôçò óýíôáîçò Αναλγησία και πολιτική Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση µιλάει για επιτυχίες και πρωτογενές πλεόνασµα, οι άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο και οι λαθρέµποροι στήνουν πάρτι αφού µε τις σηµερινές τιµές της κυβέρνησης και την ασυδοσία στη δράση τους, το κέρδος τους, µόνο από την αποφυγή του Ειδικού Φόρου (χώρια ο ΦΠΑ) αυξήθηκε κατά 1.471,4% σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2011! Η άρνηση του υπουργού Οικονοµικών, και της κυβέρνησης, ακόµη και να συζητήσει τη µείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης, και µάλιστα µε το επιχείρηµα να µη θερµάνουν κάποιοι τις πισίνες τους(!) προσβάλει τη νοηµοσύνη µας και εξοργίζει ολόκληρη την κοινωνία. Άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο και αυτός βλέπει πισίνες! Επανειληµµένα η Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας αποκάλυψε τη σκληρή και ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρµανσης και την κάλεσε να αλλάξει πολιτική. Όπως έχει επισηµάνει, είναι απαράδεκτο κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες βαρυχειµωνιάς να υποβάλλεται ένας ολόκληρος λαός στο βασανιστήριο του κρυοπαγήµατος µε όλες τις συνέπειες. Τι να πρωτοθαυµάσουµε, τον κυνισµό, τη "φορολογική επιτυχία" ή ότι είναι "καλό για το κράτος" να παγώνει ο λαός; Έχει υπολογίσει η κυβέρνηση το κοινωνικό τίµηµα αυτής της πολιτικής, τα κοινωνικά και οικονοµικά κόστη από τις ασθένειες, την υπολειτουργία σχολείων, νοσοκοµείων, επιχειρήσεων, την πτώση της παραγωγικότητας αλλά εν τέλει τις απώλειες ανθρώπινων ζωών που δεν είναι µόνο αυτές που ανακοινώνονται από πυρκαγιές και µαγκάλια; Έχει αναλογιστεί το µακροχρόνιο έγκληµα που συντελείται σε βάρος του περιβάλλοντος µε τον αφανισµό των δασών και µε την αιθαλοµίχλη που εισάγει τον καρκίνο στα σπλάχνα παιδιών και ηλικιωµένων; Το πρόβληµα µε το πετρέλαιο θέρµανσης δεν είναι εισπρακτικό. Είναι πολιτικό και κοινωνικό. Από τη µια η επιµονή σε ανύπαρκτη φορολογική εισπραξιµότητα και από την άλλη ένα τεράστιο κοινωνικό έγκληµα και φούντωµα του λαθρεµπορίου. Με ποιόν εξακολουθεί να είναι η κυβέρνηση και αρνείται να ακούσει τη φωνή της λογικής; Στο µεταξύ, τα επίσηµα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δικαιώνουν την ΟΒΕ αφού στο 11µήνο Ιανουαρίου- Νοεµβρίου, τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ καυσίµων ανήλθαν στα 5,861 δισ. ευρώ και σε σχέση µε το 2012 είναι µειωµένα κατά 584 εκατ. Ευρώ! Έχουµε χρείαν άλλων µαρτύρων για να χαρακτηρίσουµε την πολιτική αυτή σκληρή και ανάλγητη; 12 Δεκέμβριος 2013 Éäéïêôçóßá: íùóç Âåíæéíïðùëþí Íïìïý ÁôôéêÞò Ëüíôïõ 8, ÁÈÇÍÁ Ôçë , , Fax: ÅÂÍÁ: ÏÂÅ: Åêäüôçò: Zάγκα Μαρία ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ζάγκα Μαρία ÌåóóÞíçò Ãåþñãéïò Ôïýíôáò ããåëïò Επιμέλεια ýëçò: Άρης Âáóéëåßïõ ÄçìïóéïãñáöéêÞ óõíåñãáóßá Στέργιος Âáóéëåßïõ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÂÍÁ ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÆÁÃÊÁ ÌÁÑÉÁ, ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, ÔÁÌÉÁÓ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ÌÅËÇ: ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÅÓÓÇÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÃÅÙÑÃÁÊÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÏÂÅ ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÌÅÔÁÎÁÓ ÌÉ ÁËÇÓ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ΑΝΤΙÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, ÌÅËÇ: ÆÁÃÊÁ ÌÁÑÉÁ, ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, ÊÏËÏÊÁÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, ÌÉÓÔÉËÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ, ÔÓÁÊÁËÇÓ ÍÉÊÏÓ, ñõóïóðüèçò Ãåþñãéïò Äáíáþí 75, ºëéïí Ô.Ê ÔÇË.: , FAX: Õðåýèõíïò ÄéáöÞìéóçò: Åõèýìéïò Ëõìðåñüðïõëïò Äéáöçìçóôéêü ÔìÞìá: ÃêÝñãêç Åýç Õðåýèõíç Óåëéäïðïßçóçò: Áíáóôáóßá ñõóïóðüèç Óåëéäïðïßçóç: ÂáóéëéêÞ ÊåöáëÜ Åýç ÊÝêêïõ

13

14

15

16 êëáäéêü íýá Τι θα γίνει τελικά με το Η άρνηση του υπουργού Οικονομικών ακόμη και να συζητήσει τη μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, και μάλιστα με επιχείρημα να μη θερμάνουν κάποιοι τις πισίνες τους(!) εξόργισε ολόκληρη την κοινωνία. Κύκλοι της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας χαρακτηρίζουν σκληρή και απάνθρωπη την πολιτική της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και την καλούν να αλλάξει πολιτική. Όπως ανέφεραν, «είναι απαράδεκτο κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες βαρυχειμωνιάς να υποβάλλεται ένας ολόκληρος λαός στο βασανιστήριο του κρυοπαγήματος με όλες τις συνέπειες. Αποτελεί δε μνημείο κυνισμού η έπαρση κυβερνητικών παραγόντων, την ώρα που η συνολική υγεία του λαού υπονομεύεται, να κομπάζουν ότι πέτυχαν «τα ίδια φορολογικά έσοδα» από το πετρέλαιο θέρμανσης με 70% κάτω την κατανάλωση» και «είναι καλό για το κράτος η μείωση της κατανάλωσης» (υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 στις 27/12/2013)! Τι να πρωτοθαυμάσουμε, τον κυνισμό, τη "φορολογική επιτυχία" ή ότι είναι "καλό για το κράτος" να παγώνει ο λαός; Έχει υπολογίσει η κυβέρνηση το κοινωνικό τίμημα αυτής της πολιτικής, τα κοινωνικά και οικονομικά κόστη από τις ασθένειες, την υπολειτουργία σχολείων, νοσοκομείων, επιχειρήσεων, την πτώση της παραγωγικότητας αλλά εν τέλει τις απώλειες ανθρώπινων ζωών που δεν είναι μόνο αυτές που ανακοινώνονται από πυρκαγιές και μαγκάλια; Έχει αναλογιστεί το μακροχρόνιο έγκλημα που συντελείται σε βάρος του περιβάλλοντος με τον αφανισμό των δασών και με την αιθαλομίχλη που εισάγει τον καρκίνο στα σπλάχνα παιδιών και ηλικιωμένων; Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για επιτυχίες, οι λαθρέμποροι στήνουν πάρτι αφού με τις σημερινές τιμές της κυβέρνησης και την ασυδοσία στη δράση τους, το κέρδος τους, μόνο από την αποφυγή του Ειδικού Φόρου αυξήθηκε κατά 1.471,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011! Αυτή και μόνο είναι η «κυβερνητική επιτυχία»! Το πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι εισπρακτικό. Είναι πολιτικό και κοινωνικό. Από τη μια η επιμονή σε ανύπαρκτη φορολογική εισπραξιμότητα και από την άλλη ένα τεράστιο κοινωνικό έγκλημα και φούντωμα του λαθρεμπορίου. Με ποιόν εξακολουθεί να είναι η κυβέρνηση και αρνείται να ακούσει τη φωνή της λογικής;» 16 Δεκέμβριος 2013

17 êëáäéêü íýá πετρέλαιο θέρμανσης; Τα στοιχεία του ΓΛΚ διαψεύδουν την κυβέρνηση Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο 11μήνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου, τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ καυσίμων ανήλθαν στο 11μηνο στα 5,861 δισ. ευρώ και σε σχέση με το 2012 είναι μειωμένα κατά 584 εκατ. Ευρώ! Στο σύνολο του 2013 η κυβέρνηση αναμένει από την φορολογία καυσίμων έσοδα 6,6 δισ. ευρώ κάτι που σημαίνει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει μόνον μέσα στο Ενδοκυβερνητικές κόντρες Στο μεταξύ γκρίνια στη συγκυβέρνηση προκαλεί η κατηγορηματική άρνηση του Γιάννη Στουρνάρα να μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο λόγω και του προβλήματος που δημιουργεί σε όλη τη χώρα η αιθαλομίχλη. Η πρώτη άρνηση από το κυβερνητικό επιτελείο ήρθε με αφορμή την ερώτηση 41 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Ακολούθησε το νέο «όχι» του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης μετά την έκτακτη σύσκεψη που έγινε τα Χριστούγεννα για να εξεταστεί το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στις πόλεις από την αιθαλομίχλη. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση σε έντονο ύφος, του υπουργού Υγείας, Άδ. Γεωργιάδη ότι «όσοι πιέζουν για μείωση του φόρου, άθελά τους θέλουν να παίξουν το παιχνίδι των λαθρεμπόρων». Δυστυχώς με τα μέτρα, και το λαθρεμπόριο βασιλεύει κερδίζοντας πολλαπλάσια με πολύ μικρότερες ποσότητες και οι καταναλωτές παγώνουν! Δεκέμβριο ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ο ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα να εισφέρουν έσοδα 800 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό, κάτι που θεωρείται σχεδόν αδύνατον. Οι εισπράξεις μόνο από τον Ειδικό Φόρο Καταναλώσεως στα πετρελαιοειδή υπεχώρησαν στα 3,821 δισ. ευρώ, έναντι 4,059 δισ. ευρώ στο 11μήνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012, σημειώνοντας πτώση κατά 238 εκατ. Ευρώ. Διαψεύδοντας την κυβέρνηση για ίδια είσπραξη φόρου. Δεκέμβριος

18

19

20 êëáäéêü íýá Απίστευτοι ισχυρισμοί Στουρνάρα για να μη μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης Μετά από έκτακτη σύσκεψη, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο ΥΠΟΙΚ οριστικοποιήθηκε η άρνηση της κυβέρνησης για μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για την άρνησή του αυτή χρησιμοποίησε απίστευτους ισχυρισμούς μέχρι και ότι δεν δίνει φθηνό πετρέλαιο για να μη ζεσταίνουν τις πισίνες! Την ίδια ώρα ο κόσμος πάγωνε και η οργή ξεχείλιζε. Αποδεδειγμένη μείωση εσόδων και αναπόδεικτοι ισχυρισμοί Όπως δήλωσε αποκλείει κατηγορηματικά η κυβέρνηση, το ενδεχόμενο να μειωθεί η φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης, ως μέσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης. «Η θεραπεία δεν είναι η μείωση της τιμής» δήλωσε μετά την έκτακτη πρωινή σύσκεψη με τους υπουργούς Υγείας και Ενέργειας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι αν μειώσει το φόρο «ανοίγουμε ένα παράθυρο στο λαθρεμπόριο καυσίμων και δίνουμε σε όλους ανεξαιρέτως το επίδομα θέρμανσης, ακόμη και, στην ακραία περίπτωση, για θέρμανση πισίνας. Εμείς θέλουμε να επιδοτήσουμε τους φτωχότερους». Ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, πρόσθεσε ότι «όσοι πιέζουν για μείωση του φόρου, άθελά τους θέλουν να παίξουν το παιχνίδι των λαθρεμπόρων». Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η υστέρηση στα έσοδα από τη φορολογία (ΕΦΚ και ΦΠΑ) στα καύσιμα ανήλθε καθαρά σε 353 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 5% σε σύγκριση με τον στόχο του προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη υστέρηση, αποδίδεται από το υπουργείο, στην υψηλή αποθεματοποίηση (238 εκατ. λίτρα) λόγω της αύξησης του φόρου, στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Επίσης, βάσει των στοιχείων του υπουργείου, η μείωση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 68%- 70% μεταξύ 2012 και 2013, οφείλεται: *Κατά 11,5% στην αύξηση της τιμής με την εξίσωση των φόρων *Κατά 3,4% στην ύφεση *Κατά 23,9% στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες *Κατά 32% στην αποθεματοποίηση και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Παράλληλα, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Στουρνάρας απέκλεισε τη λήψη οικονομικών αντικινήτρων στη χρήση ξυλείας για τα τζάκια και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να προσέλθουν για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο, βάσει των διευρυμένων κριτηρίων, δικαιούνται περισσότερα από νοικοκυριά. Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε, επίσης, ότι η εξίσωση των φόρων σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης δεν ήταν απαίτηση της τρόικας, αλλά αίτημα πολλών κυβερνήσεων, το οποίο κανείς δεν τόλμησε να κάνει πράξη. Ενώ, παλαιότερη πρόταση της κυβέρνησης για μείωση του φόρου, είχε απορριφθεί από την τρόικα, η οποία, είχε, επίσης, απορρίψει τη διεύρυνση των κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης (για το τελευταίο, η κυβέρνηση νομοθέτησε μονομερώς). 20 Δεκέμβριος 2013

21

22 êëáäéêü íýá Θα επιχορηγηθούν οι ογκομετρήσεις δεξαμενών πρατηρίων; Ένα θέμα τριβής μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και πρατηριούχων υγρών καυσίμων πάει να λύσει απόφαση του Υφ/γού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη. Πρόκειται για τον τρόπο και χρόνο ογκομέτρησης των δεξαμενών των πρατηρίων ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο των συστημάτων εισροών- εκροών της ΓΓΠΣ. Το θέμα απασχολεί έντονα τους βενζινοπώλες τόσο για το κόστος όσο και για τις τεχνικές δυσκολίες. Η ογκομέτρηση είναι απαραίτητη τόσο για την τελωνειακή παρακολούθηση της ροής των καυσίμων όσο και για την εγγραφή στο Μητρώο. Με την απόφαση υιοθετούνται γενικά πλέον, για τις ογκομετρήσεις των δεξαμενών όλων των ειδών καυσίμων και σε όλη τη χώρα. Η διαπίστευση του φορέα και της ελεγχόμενης μεθοδολογίας ογκομέτρησης, αποτελεί τον άξονα της όλης προσέγγισης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο οικονομικών επεξεργάζεται απόφαση για ρύθμιση του θέματος των δυσκολιών των πρατηρίων στην πρακτική εφαρμογή της ογκομέτρησης. Παράλληλα εξετάζεται το αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών για οικονομική ενίσχυση της διαδικασίας διαπιστευμένης ογκομέτρησης. Εφεξής θα είναι ελεγχόμενες και διενεργούμενες από διαπιστευμένους φορείς οι ογκομετρήσεις, σε όλα τα σημεία διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων και χημικών διαλυτών. Με τις διαπιστευμένες ογκομετρήσεις στα πρατήριά θα έχουν κατά το υπουργείο ένα αξιόπιστο και ακλόνητο νομικά εργαλείο, έναντι ελέγχων, νομικών διεκδικήσεων στις περιπτώσεις διαφορών παράδοσης και παραλαβής. 22 Δεκέμβριος 2013

23

24 êëáäéêü íýá Μέτρα για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης αντί μείωσης των φόρων στο πετρέλαιο! Αντί να μειώσουν το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης παίρνουν μέτρα απαγόρευσης των τζακιών και ξυλόσομπων. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή ο κόσμος να παγώσει παρά να κάνουν το αυτονόητο με τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης! 24 Δεκέμβριος 2013 Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης, καθώς το φαινόμενο αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά σε πόλεις της περιφέρειας και ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, όπου και πάλι τα αιωρούμενα σωματίδια έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα 150 mg/m3. Όπως αναφέρεται, οι σφραγίδες θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς. Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου και σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

25

26 êëáäéêü íýá Έτσι, για τις περιόδους που η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων υπερβαίνει τα 150 mg ανά κυβικό μέτρο αέρα, ανακοινώθηκαν τα εξής μέτρα: Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση - δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Διακοπή λειτουργίας των δημόσιων ή ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύσταση για διακοπή χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας και για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας Σύσταση για ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18οC σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης Απαγόρευση λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων Απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς χώρους Διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. Εξαιρούνται τα κτίρια περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Περιορισμός κατά 30% της βιομηχανικής-βιοτεχνικής δραστηριότητας ο οποίος θα αποδεικνύεται με στοιχεία μείωσης παραγωγής ή και κατανάλωσης καυσίμου, σε σχέση με το μέσο όρο λειτουργίας των προηγούμενων επτά ημερών. Εξαιρούνται οι μονάδες συνεχούς πυράς και οι μονάδες που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των ΙΧ επιβατικών βενζινοκίνητων μη καταλυτικών, των ΙΧ πετρελαιοκίνητων και όλων των πετρελαιοκίνητων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης στις περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των σχολικών λεωφορείων καθώς και όλων των φορτηγών δημόσιας χρήσης στις περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων Κυκλοφορία των ταξί με σύστημα μονών -ζυγών. Επίσης, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος: Θεσπίζεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (εκτός από τις χρεώσεις για δίκτυα κλπ.) στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στόχος είναι να δοθεί κίνητρο για χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης αντί για τζάκια, σόμπες κλπ. Επεκτείνεται η έκπτωση στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού για οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η έκπτωση για όλες τις κατηγορίες είναι 70 % επί του τιμολογίου του προμηθευτή. 26 Δεκέμβριος 2013

27

28 êëáäéêü íýá Προσοχή στους συνεργάτες σας στα συστήματα εισροών-εκροών Tου Δημήτρη Κούτρα Αντιπρόεδρου της ΕΒΝΑ Συνάδελφοι, Όταν η ΟΒΕ έκανε τα σεμινάρια για τα συστήματα εισροών εκροών, συνεργάτες της Ομοσπονδίας επεσήμαναν, με έμφαση και πολλές φορές, την ανάγκη προσεκτικής επιλογή της εταιρείας εγκατάστασης και υποστήριξης του συστήματος. Κύριο σημείο, η αξιοπιστία της εταιρίας και του συστήματος. Κάθε λάθος θα το πληρώναμε ακριβά. Φαίνεται όμως ότι πολλοί από εμάς δεν το λάβαμε αυτό στα σοβαρά υπόψη. Αυτό συνέβη και σε μένα και σε ένα συνάδελφο, όταν αναθέσαμε σε μια εταιρεία να εγκαταστήσει το σύστημα στα πρατήριά μας. Και την πάθαμε! Η ταλαιπωρία μας αρχίζει με την ανάθεση. Όλα φαινόταν στα λόγια καλά. «Πες πως έγιναν όλα» με τα λόγια και τις υποσχέσεις! Όταν όμως ήρθε η ώρα της πράξης, βρεθήκαμε και χαμένοι και σε κίνδυνο προστίμων. Είμαι αναγκασμένος να περιγράψω με αγανάκτηση και οργή την κοροϊδία και τον εμπαιγμό που δεχτήκαμε, τόσο ο συνάδελφος Κακάμπουρας όσο και εγώ, από μια εταιρεία που όλα τα υπόσχονταν και τίποτα δεν έκανε, όσον αφορά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών. Το Σεπτέμβριο του 2013 συνάψαμε σύμβαση με την εν λόγω εταιρεία, τόσο εγώ όσο και ο Νικόλαος Κακάμπουρας υιός του Γρηγόρη. Στην πορεία και αφού η εταιρεία είχε λάβει προκαταβολή ευρώ από τον κ. Κακάμπουρα, ο δεύτερος λόγω οικονομικών δυσχερειών πούλησε το μαγαζί του με αποτέλεσμα η εταιρεία να μη κάνει ουδεμία εργασία στο πρατήριό του. Με αφορμή αυτό ο Γρηγόρης Κακάμπουρας αφενός για να με βοηθήσει και αφετέρου για να μη χάσει μέρος της προκαταβολής μεταβιβάζει τη προκαταβολή σε εμένα το Νοέμβριου του Δεδομένου του γεγονότος ότι η εταιρεία θα τοποθετούσε το σύστημα το πολύ μέχρι τις 20/12/2013, εμείς αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε πιστά το νόμο κλείνοντας το πρατήριο μέχρι τότε. Στις αρχές του Δεκεμβρίου και αφού όλα είχαν συμφωνηθεί (η συμφωνία ήταν τα 3000 ευρώ που είχαν δοθεί, ευρώ με την εγκατάσταση και το εναπομείναν ποσό σε 4 μηνιαίες δόσεις) περιμέναμε την εταιρεία να μας φέρει τη νέα σύμβαση και παράλληλα εμείς είχαμε κανονίσει να έρθει συνεργείο να τοποθετήσει τα καλώδια. Φυσικά και ήρθε η εταιρεία, αλλά τι μας είπε; Το πιο νωρίτερο που μπορώ να σας εγκαταστήσω το σύστημα είναι η 25 Ιανουαρίου Φυσικά εξοργίστηκα τόσο πολύ που είπα τέλος η κοροϊδία. Αφού λοιπόν διέκοψα τη συνεργασία του είπα να επιστρέψει την προκαταβολή των ευρώ στον κ.κακάμπουρα διότι δεν είχαν κάνει καμία εργασία ούτε σε εμένα. Εγώ ανέθεσα το έργο σε μια άλλη εταιρεία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα, με φοβερή συνέπεια, απίστευτο επαγγελματισμό και αμέσως μετά τη συμφωνία μας τοποθέτησε το σύστημα εισροών-εκροών. Όσο για τα ευρώ ο Γρηγόρης δεν έχει πάρει φράγκο. Άσε που είχαν την απαίτηση να πάω στην έδρα τους και να τους παραδώσω «βεβαίωση επιστροφής» για (!) και αυτά θα τα έβαζαν σε λογαριασμό μου όταν... όταν όταν! Καταλαβαίνετε τώρα, του αγίου Όχι! Βγάλτε τα συμπεράσματά σας!!!!!!!! και από εδώ και πέρα το νου σας!!!!!!!!!!! Προσοχή στην επιλογή! 28 Δεκέμβριος 2013

29

30 êëáäéêü íýá ΟΒΕ Καταργήστε ή τροποποιήστε τον ΉΦΑΙΣΤΟ! Με έγγραφο της προς το υπουργείο Οικονομικών η ΟΒΕ ζητάει την κατάργηση ή έστω την τροποποίηση μέχρι την οριστική κατάργηση, του χρόνου ενημέρωσης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ για συναλλαγές στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση των εξοντωτικών προστίμων. Η επιστολή αναφέρει: «Όπως θα γνωρίζετε, το πρόβλημα με την υποχρεωτική καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης ΗΦΑΙΣΤΟΣ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλων των συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης αποτελεί γραφειοκρατικός βραχνάς για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Είναι δε γνωστά τα εξοντωτικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε χιλιάδες από αυτούς για ήσσονος σημασίας παραλείψεις ή από λάθη του ίδιου του συστήματος και χωρίς να έχει απωλέσθη κανένα έσοδο για το κράτος. Η πάγια θέση της ομοσπονδίας μας είναι η κατάργηση του συστήματος αυτού δεδομένου ότι με τα συστήματα εισροών εκροών όλες οι συναλλαγές καταγράφονται και όσον αφορά τη χρήση του συστήματος για το επίδομα θέρμανσης μπορεί να αντικατασταθεί από τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει άρνηση στην κατάργηση του συστήματος για το τρέχον έτος, θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν επειγόντως οι παρακάτω τροποποιήσεις: 1) Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια, εντός 30 ημερών (αντί των 14 που ισχύουν βάση του άρθρου 73 του ν. 2960/2001), στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οι καταχωρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Μαΐου, για κάθε περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, οι παραβάσεις λογίζονται ως γενικές παραβάσεις και επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, με βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ημέρα της διαχειριστικής περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, με συντελεστή βαρύτητας, κατά περίπτωση, όπως ορίζονταν στην παράγραφο 10 του άρθρου 320 του ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/ ). Παρακαλούμε για ενέργειές σας». 30 Δεκέμβριος 2013

31

32 êëáäéêü íýá Σε λειτουργία το σύστημα δεδομένων εισροών-εκροών καυσίμων Από τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου τέθηκε σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα μητρώου και υποδοχής δεδομένων εισροών-εκροών στις ψηφιακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για τα πρατήρια υγρών καυσίμων ώστε να γίνεται η αποστολή δεδομένων εισροών εκροών καυσίμων. Για να γίνει αποστολή στοιχείων πρώτα χρειάζεται εγγραφή στο Μητρώο. Διαφορετικά εμφανίζεται στη ΓΓΠΣ ότι το πρατήριο δεν έχει εγκαταστήσει το σύστημα! Μπείτε https://www1.gsis.gr/fuelmgt/#:1 και συμπληρώστε το Μητρώο. Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Οικονομικών, η εφαρμογή του Μητρώου δεν έκλεισε στις 2/12 αλλά είναι ανοικτή προς συμπλήρωση. Η ένταξη σε αυτό είναι προϋπόθεση της αποδοχής αποστολής στοιχείων. Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων, οι χρήστες πρέπει στο τέλος να πατούν απαραίτητα το κουτάκι «ΑΠΟΔΟΧΗ» που ταυτίζεται με τη λέξη «αποστολή». Προσοχή. Όσοι αποστέλλουν στοιχεία χωρίς να είναι στο Μητρώο αυτά δεν γίνονται αποδεκτά, δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα και είναι σαν να μην έχουν αποσταλεί ποτέ. Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1009 και Φ Σε δεύτερη φάση, η οποία ξεκινά πιλοτικά άμεσα και παραγωγικά από την 01/01/2014, θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα πρατήρια υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια. Για τις τεχνικές λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην σχετική ανάρτηση στο website της ΓΓΠΣ. 32 Δεκέμβριος 2013

33

34 oικονομικά íýá Αντιδράσεις για τις πληρωμές μέσω τραπεζών Την έντονη αντίδραση των βενζινοπωλών προκάλεσε η διάταξη για τις πληρωμές των συναλλαγών για καύσιμα οι οποίες όταν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, επιταγών ή πιστωτικών καρτών. 34 Δεκέμβριος 2013 Σε επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας διαμαρτύρεται και ζητάει την εξαίρεση των πωλήσεων καυσίμων από τις διατάξεις αυτές τόσο για τις συναλλαγές με επαγγελματίες όσο και με καταναλωτές (1.500 ευρώ) οι οποίοι είναι αδύνατο να εφαρμόσουν το νόμο. Όπως αναφέρει ο Ομοσπονδία Βενζινοπωλών «Η από 1/1/2014 ισχύουσα διάταξη του εδαφίου β του άρθρου 23 του ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/ ) για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες σύμφωνα με το οποίο δεν εκπίπτει «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής», δημιουργεί τεράστια προβλήματα εφαρμογής από τα πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία στην πράξη αδυνατούν να την εφαρμόσουν. Όπως είναι γνωστό οι πωλήσεις καυσίμων διενεργούνται όλο το 24 όλες τις μέρες της βδομάδας προς διερχόμενα οχήματα. Οι επαγγελματίες μεγάλων οχημάτων που Οι τραπεζικές συναλλαγές αγοράζουν καύσιμα μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να είναι επαγγελματίες που κάνουν μεταφορές εντός και εκτός συνόρων. Οι συναλλαγές δεν είναι προγραμματισμένες και οι καταναλωτές βρίσκονται εν κινήσει, όχι σε σταθερή έδρα. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή μαζί τους με τραπεζική συναλλαγή είναι αδύνατη ενώ και η χρήση επιταγής, εκτός του ότι είναι άκρως επισφαλής για τους πρατηριούχους, είναι πιθανόν να μη διατίθεται από τους οδηγούς. Τέλος, η χρήση πιστωτικής κάρτας δεν είναι βέβαιο ότι διατίθεται από τους οδηγούς και επιπλέον αφαιρεί σχεδόν το 28% από τα ισχνά κέρδη των πρατηριούχων (3,5%) λόγω παρακράτησης της προμήθειας των τραπεζών (1%). Τα ίδια σχεδόν προβλήματα συναντάμε και στην

35

36 oικονομικά íýá εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/ ΦΕΚ 58/Α / που αφορούν συναλλαγές με ιδιώτες συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, για τις οποίες είναι υποχρεωτική η συναλλαγή μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές και δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση και η παραμικρή συναλλαγή για αγορά καυσίμων περνάει πλέον από το σύστημα εισροών εκροών και φορολογείται κανονικά. Έτσι σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η συναλλαγή και δεν υπάρχει περιθώριο φοροδιαφυγής. Σε μια εποχή που η καταναλωτική πίστη βρίσκεται στο ναδίρ η συναλλαγή με εμβάσματα, κάρτες κλπ αποτελεί προβληματικό στοιχείο στον κανονικό εφοδιασμό των καταναλωτών με καύσιμα. Ιδίως Εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών διευκρινίζει τι ισχύει για την εξόφληση των επί πιστώσει τιμολογίων των πελατών. Σύμφωνα με αυτή, όλα τα τιμολόγια αξίας πάνω από 500 ( με Φ.Π.Α.) που θα εκδοθούν από 1/1/2014 θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με επιταγή είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Δεν επιτρέπεται και η τμηματική καταβολή των επί πιστώσει τιμολογίων στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά. Δηλαδή ένα επί πιστώσει τιμολόγιο που είναι πάνω από 500 και έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2014 ο πελάτης δεν θα μπορεί να το εξοφλεί απευθείας σε εσάς με μετρητά και ας δίνει έναντι της αξίας του επί πιστώσει τιμολογίου ( δηλαδή κάτω από 500 ανά είσπραξη ) και δε σε απομακρυσμένες περιοχές το πρόβλημα αυτό οξύνεται παραπέρα. Θεωρούμε ότι είναι εκτός της πρακτικής μας η εικονική κατάτμηση των πωλήσεων σε ποσά κάτω των οριζομένων για να αποφευχθεί η πληρωμή μέσω των οριζομένων στο νόμο. Θα ήταν για εμάς θετικό γεγονός να επισκεπτόμασταν από κοινού ή να ορίζατε μια επιτροπή για επί τόπου παρατήρηση της λειτουργίας ενός πρατηρίου ώστε να διαπιστωθεί η πρακτική διαδικασία των συναλλαγών και να αποκομίσετε γνώση των θέσεων που παραθέτουμε. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση φοροδιαφυγής με τα συστήματα εισροών - εκροών, ζητάμε την εξαίρεση της αγοράς καυσίμων από την υποχρέωση της συναλλαγής με επιταγή ή μέσω τραπεζών ή καρτών» Εγκύκλιος ας εκδώσετε δύο ή τρείς αποδείξεις είσπραξης με διαφορετική ημερομηνία.. Η τμηματική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει άνω των 500 με έκδοση από 1/1/2014 θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό της εταιρίας ή με επιταγή. Την υποχρέωση της τήρησης των ανώτερο διατάξεων δεν την έχει ο εκδότης του τιμολογίου δηλαδή η εταιρία αλλά ο πελάτης δηλαδή σε αυτόν που εκδίδεται το τιμολόγιο. Η εταιρία που πουλάει δεν έχει καμιά ευθύνη αν ο πελάτης θέλει να εξοφλήσει τα επί πιστώσει τιμολόγια άνω των 500 με έκδοση μετά τις 1/1/2014 απευθείας στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά (έκδοση απόδειξης είσπραξης). 36 Δεκέμβριος 2013

37

38 OAEE ασφαλιστικά íýá Ηλεκτρονική θεώρηση ασφαλιστικών βιβλιαρίων από τον Μάιο Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου αναμένεται να παρουσιαστεί το καταγραφικό (και εισπρακτικό) σύστημα «Άτλας» για όλους τους ασφαλισμένους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το σύστημα αυτό, κατά τον υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση, θα αποτελέσει τη μεγάλη αλλαγή στην οργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς θα επιχειρεί την πλήρη καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού όλων των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου τους. Θα είναι δηλαδή κάτι σαν «ασφαλιστικό βιογραφικό». Το νομοσχέδιο "θα αποτελείται με συνεκτικό πακέτο μέτρων που ενισχύει δραστικά την εισπρακτική ικανότητα του συστήματος, ιδίως μέσω εντατικών και διασταυρούμενων ελέγχων. Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει τα ψηφιακά ασφαλιστικά βιογραφικά όλων των πολιτών και το ασφαλιστικό ιστορικό όλων των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων της χώρας. «Έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή όλων των έμμεσα ασφαλισμένων που ανέρχονται σε Ουσιαστικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το πλήρες εθνικό μητρώο ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών περίθαλψης. Και αυτό χωρίς καμία απογραφή», αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής». Με το νέο σύστημα: -Κάθε εργαζόμενος με το πάτημα ενός κουμπιού θα έχει το σύνολο του ασφαλιστικού του ιστορικού. -Η βεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητα των δικαιούχων θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, καταργώντας έτσι τα βιβλιάρια ασθενείας, αφού το υπουργείο θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο το ασφαλιστικό προφίλ των υπόχρεων και των μελών των οικογενειών τους (έμμεσα ασφαλισμένων). Από τον Μάιο αναμένεται να τελειώσει η κλασική θεώρηση βιβλιαρίου κάθε χρόνο, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονικά. -Ο χρόνος αναμονής για την απονομή των συντάξεων δεν θα ξεπερνά τις λίγες ημέρες, ακόμη και εάν κάποιος έχει πολλές διαδοχικές αλλαγές στην ασφαλιστική του κάλυψη. -Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο ασφαλιστικό τους προφίλ μέσω του υπολογιστή τους. 38 Δεκέμβριος 2013

39

40 άρθρο Δια βίου μάθηση & έξοδος από την κρίση Γράφει η Αιμιλία Λυμπεράκη-Besson (*) Η άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί διαρκώς και νέες αναβαθμισμένες γνώσεις. Ιδίως επαγγέλματα όπως του βενζινοπώλη είναι αναγκαίο να ασκούνται με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η εκπόνηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του βενζινοπώλη είναι μια καλή ευκαιρία να αναβαθμιστεί το επάγγελμα και να ασκείται μόνο από καταρτισμένους βενζινοπώλες. Έτσι θα προστατεύεται και ο βενζινοπώλης και το επάγγελμα. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί σύντομα. Η οικονομική κρίση έχει επαναφέρει στη χώρα μας την αναγκαιότητα της επαγγελματικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού! Η επαναφορά αυτή αφορά στις αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με την συρρίκνωση πολλών κλασσικών δραστηριοτήτων και την ανάδυση νέων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το θέμα απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας, το Νοέμβριο του 2013, μαζί με τον επίτροπο Όλι Ρεν, την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης της Κομισιόν, ο επίτροπος Άντορ τόνισε ότι «στην Ε.Ε. διευρύνεται η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ικανοτήτων». Για το ξεπέρασμα της κατάστασης αυτής, ο επίτροπος Ο. Ρεν πρότεινε από την πλευρά του «α) Την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ευέλικτων και προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες και με τους νέους οικονομικούς όρους που έχουν ήδη δημιουργηθεί και β) Tην ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε κάθε προϊόν που παράγεται να είναι ανταγωνιστικό και βιώσιμο σε μια αγορά ανοικτού και σκληρού ανταγωνισμού». Στην ανωτέρω Έκθεση (σελ. 10) αναφέρεται «Η προσφορά δεξιοτήτων υστερεί σε σχέση με τις αλλαγές στη ζήτηση δεξιοτήτων» και «Το αναπτυξιακό δυναμικό και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απειλούνται από τις διαρθρωτικές αδυναμίες στη βάση δεξιοτήτων»! Η μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 25%, στα χρόνια της κρίσης προέρχεται, τόσο από την υποαπασχόληση του επενδυμένου κεφαλαίου που κινείται ακόμη και στο 30% (ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών μεταποίησης (PMI) της Markit κυμαίνονταν κάτω από το 50%, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Markit), όσο και από την ανεργία (αργία) του εργατικού δυναμικού που κυμαίνεται στο 27%. Η διαπίστωση σημαίνει ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας μπορούν να επανεκκινήσουν μόνο κάτω από νέους οικονομικούς όρους. Οι νέοι αυτοί όροι σημαίνουν ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται τόσο, ώστε σταδιακά να καλύψει τις απώλειες των εργατικών εισοδημάτων με νέες χαμηλότερες τιμές προϊόντων και ταυτόχρονα εισάγει σταδιακά στην παραγωγική διαδικασία το αργούν παραγωγικό και εργατικό δυναμικό με αναπτυξιακούς όρους. Η δίδυμη αυτή αναπτυξιακή εξέλιξη στηρίζεται, από τη μια στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων σχεδίων οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής και από την άλλη στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού. Η δια βίου μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) είναι πλέον γενικά αποδεκτή, ως ένα μόνιμο «εργαλείο» αναβάθμισης των επαγγελματικών ικανοτήτων με το οποίο πρέπει να ζουν οι νέες γενιές εργαζομένων, με ταυτόχρονη προσαρμογή και των παλαιών. Τα επαγγέλματα αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα και κάθε νέα γνώση και προσόν έχει ημερομηνία αντικατάστασης, η οποία προσδιορίζεται από την ταχύτητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών και νέων γνώσεων στις επιχειρήσεις. Όσο ταχύτερα αποκτούνται τα νέα προσόντα, τόσο ταχύτερα επιτυγχάνεται η άριστη παραγωγική μείξη των νέων επενδύσεων με το εργατικό δυναμικό και τόσο πιο ανταγωνιστικό θα είναι το παραγόμενο προϊόν! 40 Δεκέμβριος 2013

41 άρθρο Δεδομένου δε ότι η εισαγωγή νέων επιστημονικών γνώσεων και νέων τεχνολογιών στην παραγωγή προηγείται της απόκτησης ανάλογων εργασιακών προσόντων αξιοποίησής τους από το εργατικό δυναμικό, το μοντέλο της Δια Βίου Μάθησης πρέπει να είναι τόσο ευέλικτο, ώστε να μειώνει στο ελάχιστο την απώλεια χρόνου προσαρμογής του εργατικού δυναμικού. Η ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας απαιτεί σε κάθε νέα επένδυση κεφαλαίου να αντιστοιχεί μια ανάλογη επένδυση στο επίπεδο των ανθρώπινων γνώσεων των ικανοτήτων. Συνεπώς, ένα από τα εργαλεία ξεπεράσματος της κρίσης είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη επέκταση της Δια Βίου Μάθησης στο εργατικό δυναμικό για την παραγωγική προσαρμογή του στις νέες τεχνολογίες και στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες! Aστοχίες Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας δεν διακρίθηκε για τις αποδόσεις της στην προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα, στην συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Ούτε κατέχει κάποια διάκριση στην τυπική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία για δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο της εκπαίδευσης. Έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, σε δείγμα αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της περιόδου έδειξε ότι τα ποσοστά απορρόφησης των εκπαιδευομένων στις δομές της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ) και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) από την αγορά εργασίας διαμορφώνεται, για τους αποφοίτους της ανοιχτής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 21,8%, ενώ για τους αποφοίτους της συνεχιζόμενης (ΚΕΚ) σε 15,7%. Επιπλέον, η συνάφεια της κατάρτισης με την ανάλογη ειδικότητα, στην ανεύρεση τελικά εργασίας, για τους αποφοίτους ΙΕΚ, ανέρχεται σε ποσοστό 31% και για τους αποφοίτους των ΚΕΚ στο 21%. Μέσα σε διάστημα 18 μηνών, έχασαν τη δουλειά που είχαν βρει μετά την κατάρτιση τους, το 81,2% των αποφοίτων των ΙΕΚ και το 81,5% των αποφοίτων των ΚΕΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τα ΙΕΚ, ένα ποσοστό 62,3 %, όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν πήρε τελικά πιστοποίηση! Στην ετήσια έκθεση της ΓΓ Δια Βίου Μάθησης του 2012 (σελ. 13, 14) επισημαίνεται ότι η Ελλάδα εμφανίζει μόλις 3% ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας ετών στη ΔΒΜ, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.-17 και το πέμπτο χαμηλότερο στην Ε.Ε Σημειώνουμε ότι στα 5 Ευρωπαϊκά Σημεία Αναφοράς (benchmarks) Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 2020, περιλαμβάνεται, ως στόχος, η συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒΜ σε ποσοστό 15%, γεγονός μάλλον ακατόρθωτο για τη χώρα μας. Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται από την Ε.Ε. να άρει τις ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή στη ΔΒΜ ατόμων ηλικίας 55+, στην ελάχιστη συμμετοχή εργατών, αγροτών και βιοτεχνών, σε σύγκριση με τα στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, στη διπλάσια συμμετοχή των κατοίκων αστικών περιοχών έναντι των κατοίκων ημιαστικών και αγροτικών περιοχών και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έναντι εκείνων με χαμηλό. Το πρόβλημα με τις αστοχίες έχει διπλή όψη. Από τη μια, αυξάνει το πραγματικό κόστος της επαγγελματικής κατάρτισης κατά το ποσοστό της αστοχίας και από την άλλη, στερεί την εθνική οικονομία από ένα απαραίτητο και αναβαθμισμένο παραγωγικό δυναμικό πολλαπλάσιο του ποσοστού αστοχίας, λόγω της διεθνούς ανταγωνιστικής πίεσης στην ελληνική παραγωγή. Οι παραπάνω αστοχίες είναι γνωστές από χρόνια στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν λήφθηκαν μέτρα για την εξάλειψή τους. Tα επαγγελματικά περιγράμματα Στα προηγούμενα χρόνια διεξήχθη μια μεγάλη προσπάθεια να διατυπωθούν σύγχρονα επαγγελματικά περιγράμματα, ως όροι και προϋποθέσεις καλής και πιστοποιημένης άσκησης του επαγγέλματος. Μια εργασία άθλος με την άμεση συμμετοχή των φορέων της αγοράς εργασίας και την επιτόπια έρευνα των πραγματικών συνθηκών άσκησης των επαγγελμάτων. Εκπονήθηκαν και δημοσιεύτηκαν 205 επαγγελματικά περιγράμματα. Από αυτά η συντριπτική πλειοψηφία τους παρέμεινε ανενεργή, με αποτέλεσμα η χώρα να στερείται τις βελτιώσεις στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και κατ επέκταση τα οφέλη στην οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα. Όσο δεν εφαρμόζονται τα περιγράμματα, απαξιώνονται ταχύτατα, αφού οι αλλαγές στα επαγγέλματα είναι καθημερινές, με συνέπεια να χάνεται η πολύτιμη επένδυση πάνω τους και να απαιτούνται νέα κονδύλια για την επικαιροποίησή τους. Δεκέμβριος

42 άρθρο Η πιστοποίηση Το σύστημα πιστοποίησης αποτελεί ένα κίνητρο για να διασφαλίζεται η σταδιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και να απολαμβάνει αυτό τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Σήμερα, την πιστοποίηση των ικανοτήτων διασφαλίζει στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Κεντρική επιδίωξη είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας περισσότερο ανταγωνιστικής και μιας κοινωνίας περισσότερο συνεκτικής, με κοινό προσανατολισμό την επένδυση στον ενεργό πολίτη στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στη ΔΒΜ έχουν το πλεονέκτημα ευρωπαϊκής αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτούν. Σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο οι προσφεύγοντες στη ΔΒΜ έχουν στη διάθεσή της το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), το Ευρωδιαβατήριο (Europass) και το Ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO). Στροφή στην δια βίου μάθηση Τα παραπάνω στοιχεία κάνουν απαραίτητη τη στροφή του εργατικού δυναμικού στη Δια Βίου Μάθηση, η οποία αποτελεί αναγκαιότητα και προϋπόθεση θεμελίωσης μια νέας ανάπτυξης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής! Τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής με κίνητρα, δομές, κονδύλια και βούληση θα πρέπει να συνοδεύονται και με τα απαραίτητα μέτρα για τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας αυτής από τους φορείς της οικονομίας και της αγοράς. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επιμελητηρίων εδώ είναι καθοριστικός! Η Δια Βίου Μάθηση και η σε βάθος διασύνδεση κατάρτισης, απασχόλησης, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας θα αποτελεί για τις νέες γενιές εργαζομένων τρόπο εργασιακής ζωής! Τόσο το ξεπέρασμα της κρίσης, όσο και η νέα ανάπτυξη που αναμένεται να ακολουθήσει, πρέπει να βρουν έτοιμο το παραγωγικό μας δυναμικό! (*) Η κ. Αιμιλία Λυμπεράκη Besson είναι: - Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας, - Εμπειρογνώμων - Εκπαιδεύτρια, ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θεματικές ενότητες διδασκαλίας «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτική πολιτική - Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση & Μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς Απασχόλησης, Κοινωνικής Ένταξης και Εκπαίδευσης», - Επιστημονικός συνεργάτης στο σχεδιασμό πολιτικής της Δια Βίου Μάθησης στο Γρ. του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, - Πρώην μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) -Πρώην υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Το άρθρο δημοσιεύτηκε: -στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας -στο κλαδικό περιοδικό «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ» της Ένωσης Βενζινοπωλών ν. Αττικής, τεύχος Δεκ και, εστάλη προς δημοσίευση στα περιοδικά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης και Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 42 Δεκέμβριος 2013

43 φορολογικά νέα Ηλεκτρονική επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» το οποίο ψηφίστηκε, περιελήφθη διάταξη για την ηλεκτρονική επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Όπως αναφέρεται, «Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ\ στην οποία έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, μέσω διαδικτύου. Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως». Δεκέμβριος

44 φορολογικά νέα Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγία (ΠΟΛ.1256/ ) για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων που εκκρεμούν εντάλματα πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από Δήμους. Σύμφωνα με αυτή, στην περίπτωση εξόφλησης τίτλων πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν γίνεται συμψηφισμός και αποκλείεται η έκδοση ενημερότητας αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του από Δήμο για χρέη προς αυτόν, προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση Οφειλής προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι εξοφλείται το σύνολο αυτής όπως αναγράφεται στο σώμα της βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο. Επειδή η σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο δεν επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας ούτε Βεβαίωσης οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο, για να είναι δυνατή η εξόφληση του τίτλου πληρωμής από τη Δ.ΟΥ. με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει στο ίδιο έντυπο της βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο, να ορίζεται ρητά η άρση της δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας (από τον Δήμο) λόγω ολικής εξόφλησης της οφειλής προς αυτόν. Η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα. 44 Δεκέμβριος 2013

45 φορολογικά νέα ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στην περίπτωση εξόφλησης τίτλων πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. περί συμψηφισμού, όπως ισχύουν, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο / /0016/ΠΟΛ.1223/ (ΦΕΚ 2134 Β'/1999), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του από Δήμο για χρέη προς αυτόν (παρ. 6 άρθρου 26 ν.1882/1990) κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α / , ΦΕΚ1029Β', προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση Οφειλής προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι εξοφλείται το σύνολο αυτής όπως αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο. Επειδή η σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο δεν επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας ούτε Βεβαίωσης οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο (σχετ. ΠΟΛ.1084/ , ΦΕΚ1087Β), για να είναι δυνατή η εξόφληση του τίτλου πληρωμής από τη Δ.ΟΥ. με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει στο ίδιο έντυπο της βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο, να ορίζεται ρητά η άρση της δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας (από τον Δήμο) λόγω ολικής εξόφλησης της οφειλής προς αυτόν. Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και φέρει στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας αυτής. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Βεβαίωση Οφειλής προς τον Δήμο προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την εκκαθάριση του τίτλου πληρωμής για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας. Την Βεβαίωση Οφειλής προς τον Δήμο δύναται να ζητήσει και η αρμόδια για την εκκαθάριση Δ.Ο. Υ. Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από τον Δήμο στον οποίο είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής μαζί με αποδεικτικό ενημερότητας. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται από την Δ.Ο.Υ. το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στον εκδόντα τη βεβαίωση Δήμο, εντός δέκα (10) ημερών από την εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, αναγράφεται πάνω στο σώμα αντιγράφου της Βεβαίωσης Οφειλής προς το Δήμο σχετική επισημειωματική πράξη με τα στοιχεία της εντολής μεταφοράς, στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή Προϊσταμένου Δ.Ο. Υ. και αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αρμόδιο Δήμο. Δεκέμβριος

46 φορολογικά νέα ΠΡΟΣΟΧΗ Τι ισχύει από 1/1/2014 στη φορολογία Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγία (ΠΟΛ.1256/ ) για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων που εκκρεμούν εντάλματα πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από Δήμους. 1. Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος Καταργήθηκε το αφορολόγητο και οι φοροαπαλλαγές Για ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ. -Συντελεστής φόρου 26% έως κέρδη -Συντελεστής φόρου 33% από και άνω. ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ Συντελεστής φόρου 26% Συντελεστής φόρου 10% στο μέρισμα Οι φορολογικές δηλώσεις προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν μέχρι 30/06/2014. Όλοι μας θα επιβαρυνθούμε με εισφορά αλληλεγγύης από 1% έως 4% καθώς και με τέλος επιτηδεύματος που φτάνει έως τα Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν όπως και πέρσι. Με τον νέο Νόμο 4174 ορίζεται ο «Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» ο οποίος καθορίζει πρόστιμα και προσαυξήσεις που τίθενται σε εφαρμογή από 01/01/2014 και καθορίζει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Δημόσιο. Καταργείται η διοικητική επίλυση της διαφοράς δηλαδή καταργείται η δυνατότητα του φορολογουμένου να πληρώσει το 1/3 ή 1/ 2 του προστίμου που του είχε επιβληθεί. ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174 Επιβάλλεται πρόστιμο 100 για την μή υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. (INTRASTAT, ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ κ.τ.λ) ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦOΡΟΙ Μή υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρου Ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. τα πρόστιμα ορίζονται με βάση την κατηγορία των βιβλίων. Για Β κατηγορίας για την ίδια παράβαση για την 1η παράβαση για την 2η παράβαση για την 3η και κάθε επόμενη παράβαση 46 Δεκέμβριος 2013

47 φορολογικά νέα Για Γ κατηγορίας για την ίδια παράβαση για την 1η παράβαση για την 2η παράβαση για την 3η και κάθε επόμενη παράβαση Οι ανωτέρω παραβάσεις ισχύουν εάν επαναληφθούν εντός 5ετίας. Παράδειγμα : Εκπρόθεσμη μηδενική δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ ΕΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Παράβαση η Παράβαση η Παράβαση ΑΡΘΡΟ 59. Ν.4174 Εάν τώρα από την δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ κ.τ.λ πρέπει να πληρωθεί ποσό φόρου εκτός του προστίμου το ποσό του φόρου διπλασιάζεται. Π.χ. Πρέπει 28/02/2014 να πληρωθεί ΦΜΥ 800 ; Ο φόρος πληρώνεται 01/03/2014. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΣΥΝΟΛΟ: Μέχρι 31/12/2013 το πρόστιμο ανεξαρτήτως κατηγορίας ήταν 8. Το χρονικό περιθώριο για τις μεταβολές στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ περιορίζεται στις 10 ημέρες από τις 30 ημέρες και τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη μεταβολή είναι 1.000, 2.500, 2.000,5.000 κ.τ.λ. ΑΡΘΡΟ 57. Ν.4174 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου (π.χ. φόρος εισοδήματος) καταβληθεί: μετά το πέρας 2 μηνών από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 10%. μετά από 1 έτος από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 20%. μετά από 2 χρόνια από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 30%. ΑΡΘΡΟ 58. Ν.4174 Σε περίπτωση μή υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης (συμπληρωματική δήλωση) το πρόστιμο, ανάλογα με το ποσό του φόρου, μπορεί να φτάσει έως το 100% του φόρου. ΑΡΘΡΟ 53. Ν.4174 Εκτός των ανωτέρω προστίμων κάθε ποσό φόρου που δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον τόκους που το επιτόκιο καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα (Σήμερα 8,50%). ΑΡΘΡΟ 60. Ν.4174 Κάθε πρόσωπο ( λογιστής, διαχειριστής, φοροτεχνικός κ.τ.λ.)που συνεργεί για την διάπραξη παράβασης του κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος. Μηνιαία υποβολή συναλλαγών. Από 1/1/2014, όλες οι επιχειρήσεις (π.χ. λιανικής, χονδρικής, Π.Υ.), έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές στο TAXIS μέχρι και τις 15 του επόμενου μήνα. Π.χ. Συναλλαγές εσόδων Ιανουαρίου του 2014, θα πρέπει να υποβληθούν έως και 15/2/2014. Είναι ελεύθερη η επιχείρηση να επιλέξει τον τρόπο που θα στείλει τα στοιχεία (xml, upload, web service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα με χειροκίνητη υποβολή) Εκπρόθεσμες προσθήκες επιτρέπονται μόνο για τα έσοδα και για αυτές θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταβολές θα μπαίνουν στο στόχαστρο και θα τους ζητούνται «εξηγήσεις». Εξόφληση Τιμολογίων από 01/01/2014. Οποιοδήποτε τιμολόγιο έχει συνολική αξία άνω των 500, θα πρέπει να εξοφλείται μέσω Τράπεζας, διότι διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζεται στα έξοδα. Αν τα ανωτέρω κανείς τα συνδυάσει με τα μέτρα της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών, της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, των κατασχέσεων και τους πλειστηριασμούς ακινήτων ( ακίνητα από 01/01 έως 31/10/2013) καταλαβαίνουμε ότι γίνεται προσπάθεια εξόντωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα σε μια περίοδο ύφεσης. Είναι σίγουρο λοιπόν, ότι με αυτά τα πρόστιμα, θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια δεν ξέρω αν θα έχουμε. Παναγιώτης Παντελής Φοροτεχνικός Δεκέμβριος

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ κύκλου 18 Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 14 Ημερίδα των βενζινοπωλών για τα συστήματα εισροών-εκροών 20 Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 30 Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Μετά από ενέργειες της ΟΒΕ: Απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα! 16 Απίστευτη γραφειοκρατία της ΓΓΠΣ με το Μητρώο εισροών- εκροών 22 Κρυφές αυξήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Νόμος το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας εταιρειών-πρατηρίων 20 Έξι μήνες παράταση για το GPS στα βυτία 22 Έλεγχοι & ποινές για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 16 Γ.Γ.Π.Σ.: Τεχνικές οδηγίες για το σύστημα εισροών-εκροών 20 ΟΒΕ: Ζητάμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση των συστημάτων για τα επαρχιακά πρατήρια 22 ΔΙΕΠΠΥ: Η σφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Εγκύκλιος της ΟΒΕ 20 Παρέμβαση της ΟΒΕ στη Βουλή για τα συστήματα Εισροών- Εκροών 24 H νέα ρύθμιση των προστίμων ηφαιστου 30 Επιστολή της ΟΒΕ για τα βυτιοφόρα των

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών-εκροών 18 Συνεχείς συσκέψεις για την επίλυση των προβλημάτων εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών 20 Σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 16 Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης! 17 Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΥΚ 20 Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Ρυθμιστήκαν, επιτέλους, τα πρόστιμα του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ»! 20 Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος 24 Παρατηρήσεις της ΟΒΕ για τη διαδικασία επιδότησης συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Διακοπή συνεργασίας με το γραφείο του Δ. Σαμαρά & Συνεργάτες 20 Αγορονομικές διατάξεις για καύσιμα 30 Αλλαγές στα πρόστιμα για τους αδήλωτους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4. Πράσινος Τουρισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4. Πράσινος Τουρισμός NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 ΟΒΕ: Δε θα είναι, ούτε φέτος, φθηνό το πετρέλαιο θέρμανσης 20 Η εξέλιξη της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης 24 Οι κυβερνητικές θέσεις για το πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΘΗΝΑ 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 33 ΕΠ ΙΜ ΕΛΗ ΤΗΡΙ Ο Φ Θ ΙΩΤΙ ΔΑ Σ/Ο Θ ΩΝΟ Σ 3, Τ. Κ. 3 510 0 ΛΑ ΜΙ Α / emai l: info@ fthio

Διαβάστε περισσότερα

Ας κάνουμε μαζί την ανατροπή

Ας κάνουμε μαζί την ανατροπή ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ας κάνουμε μαζί την ανατροπή Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με αβέβαιο το οικονομικό αύριο για όλους και για όλα, ο παράγοντας φόβος έγινε στάση ζωής. Η πραγματική πανδημία δεν είναι η νέα γρίπη αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις 26_Layout 2 9/1/13 7:16 μ.μ. Page 1 S W E N ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 26 ΕΠ ΙΜ ΕΛΗ ΤΗΡΙ Ο Φ Θ ΙΩΤΙ ΔΑ Σ/Ο Θ ΩΝΟ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση. Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας

Editorial. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση. Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας Editorial Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που πλήττει την Ελλάδα, έχοντας φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Πεπραγμένα 2011 1 Με την ευγενική υποστήριξη: Περιεχόμενα Πεπραγμένων 2011 Μήνυμα του Προέδρου του, κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ TAMEIAKH MHXANH Μ5200 MPD80O0 ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Π SIGMA CASH ΜΕΜΒΕR ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 24, T.K.10441, ΤΗΛ. 210.5228.603, FAX

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 36 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Ετος 2 ο Αρ. φύλλου 4 IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 A.Γ.Σ.Σ.Ε. ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Βούλγαρη 1 & Πειραιώς ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 5244 908, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ετος 2 ο Αρ. φύλλου 5

Ετος 2 ο Αρ. φύλλου 5 Ετος 2 ο Αρ. φύλλου 5 MAΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2014 A.Γ.Σ.Σ.Ε. ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Βούλγαρη 1 & Πειραιώς ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 5244 908, FAX: 210 5244 907,

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 29 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr /

Διαβάστε περισσότερα

Ζοφερό το μέλλον των ΜμΕ. Κατάσταση & προοπτικές των επιχειρήσεων-μελών μέσα στην οικονομική κρίση. Έρευνα του ΒΕΑ. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα

Ζοφερό το μέλλον των ΜμΕ. Κατάσταση & προοπτικές των επιχειρήσεων-μελών μέσα στην οικονομική κρίση. Έρευνα του ΒΕΑ. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥXΟΣ 263 Ζοφερό το μέλλον των ΜμΕ Έρευνα του ΒΕΑ Κατάσταση & προοπτικές των επιχειρήσεων-μελών μέσα στην οικονομική κρίση Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα