Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 14% 23% 20% 11% 14% 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 15% 21% 19% 12% 15% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 23% 20% 12% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 19% 11% 16% 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 21% 20% 12% 15% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 20% 12% 16% 4% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 20% 11% 16% 4% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 15% 22% 19% 10% 14% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 22% 19% 12% 16% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 21% 19% 11% 17% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 25% 21% 11% 12% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 20% 18% 11% 17% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 24% 20% 10% 11% 3% ΚΡΗΤΗ % 15% 23% 19% 10% 13% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 2 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Άνδρες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 15% 23% 20% 11% 13% 2% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 17% 21% 19% 11% 14% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 24% 19% 11% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 11% 14% 2% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 14% 21% 20% 12% 14% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 15% 20% 21% 11% 15% 3% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 21% 10% 15% 3% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 16% 22% 20% 10% 13% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 14% 23% 19% 11% 15% 3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 22% 19% 11% 16% 4% ΑΤΤΙΚΗΣ % 15% 25% 21% 10% 11% 2% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 19% 21% 17% 10% 15% 4% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 16% 24% 20% 9% 10% 2% ΚΡΗΤΗ % 16% 24% 19% 9% 12% 3% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 3 Σύνολο Ελλάδος-περιφέρεια ( NUTS II ) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Γυναίκες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 13% 22% 20% 11% 15% 4% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 13% 21% 19% 13% 17% 3% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 12% 14% 3% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 13% 21% 18% 11% 17% 4% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 20% 19% 13% 16% 4% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 19% 12% 18% 5% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% 1

2 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 14% 21% 19% 11% 15% 4% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 21% 18% 13% 17% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 24% 22% 11% 13% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 12% 20% 18% 12% 19% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 13% 24% 20% 10% 12% 3% ΚΡΗΤΗ % 14% 23% 18% 10% 14% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 4 Μεταβολή πραγµατικού πληθυσµού και πυκνότητας κατά περιφέρεια Πραγµατικός Πληθυσµός Επιφάνεια σε Km 2. Πυκνότητα Πληθυσµού Κάτοικοι / Km % Μεταβολή Μεταβολή (κάτοικοι) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ,9% ,75 83,1 5,3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ,1% ,3 43,2 2,9 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ,6% ,3 97,9 8,6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,9% ,0 31,9 0,9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,6% ,4 53,7 1,4 ΗΠΕΙΡΟΣ ,1% ,9 38,4 1,5 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,9% ,0 92,3 8,3 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,6% ,3 65,2 2,9 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,0% ,4 38,9 1,5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,2% ,2 41,2 2,0 ΑΤΤΙΚΗ ,8% ,3 987,9 62,6 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,5% ,9 53,7 1,8 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,6% ,7 57,3 8,6 ΚΡΗΤΗ ,3% ,8 72,1 7,3 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσµού α/α 1 είκτης Μονάδα Μέτρησης Πηγή Πίνακας 5 Οικονοµική ς ανάπτυξης ΑΕΠ (σε pps)/κεφαλ ή (EU- 25=100) Eurostat National Accounts Μ.Ο Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας Eurostat Regional Accounts Απασχόληση απασχολούµενοι/σ ύνολο του πληθυσµού (25-64 ετών) Eurostat Labour Force Survey οµή της απασχόλησης απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Eurostat - Economic Accounts Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία: αγρότες <35 / >= 55 years ετών Eurostat Farm Structure Survey Έτος σε εκατοµ. % στη Μονάδα pps ΕΥΡΩ συνολική % % % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 57,4 859,3 11% 59,4 35,2 0,16 2 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 75, ,2 19% 56,9 16,9 0,21 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 76,8 517,6 6% 53,3 20,0 0,20 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62, ,1 13% 60,9 28,3 0,14 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,3 249,6 3% 57,7 24,5 0,07 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,5 146,4 2% 61,1 24,8 0,07 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 56,3 774,9 9% 55,6 31,6 0,14 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,3 804,6 10% 57,2 23,3 0,08 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,7 942,0 12% 62,1 36,5 0,10 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 174,1 2% 60,8 1,3 0,07 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,3 227,8 3% 56,4 22,0 0,11 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87,7 170,0 2% 60,4 10,6 0,14 13 ΚΡΗΤΗ 72,3 704,8 9% 64,0 32,1 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75, ,4 100% 59,4 16,2 0,13 2

3 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF Πίνακας 6 Πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα ( είκτης Α) των συντελεστών παραγωγής ανά ετήσια µονάδα εργασίας για τα έτη (έτος βάσης 2000=100, σε ) Έτος ΕΕ ,6006 e 100,0117 e 101,4743 e 102,9759 e 105,4743 e 109,4919 e Ελλάδα , , , , , ,3925 e e:εκτιµώµενα Πηγή: EUROSTAT, Economic Accounts for Agriculture Πίνακας 7 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2000 (σε ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 8 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2004 (σε ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

4 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 9 Κάλυψη γης Ταξινόµηση σε επίπεδο 1 Ταξινόµηση σε επίπεδο 2 Έκταση (ha) Ποσοστό Αστική οικοδόµηση 1.1 Urban fabric ,3% Βιοµηχανικές, εµπορικές ζώνες και δίκτυα 1.2 συγκοινωνιών Industrial, commercial and transport units ,4% 1 Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριµµάτων και ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.3 εργοτάξια ARTIFICIAL SURFACES Mine, dump and construction sites ,3% Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών 1.4 δραστηριοτήτων Artificial, non agricultural vegetated areas sport and cultural activity sites ,1% Αρόσιµη γη 2.1 Arable land ,2% 2 Μόνιµες καλλιέργειες 2.2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Permanent crops ,7% AGRICULTURAL AREAS Βοσκότοποι 2.3 Pastures ,5% Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.4 Heterogenous agricultural areas ,5% άση 3.1 Forests ,1% ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους 3 ΕΚΤΑΣΕΙΣ βλάστησης 3.2 FORESTS AND SEMI - Scrub and / or herbaceous vegetation NATURAL AREAS associations ,7% Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 3.3 Open spaces with little or no vegetation ,6% 4 Εσωτερικές υγρές ζώνες 4.1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Inland wetlands ,2% WETLANDS Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 4.2 Maritime wetlands ,3% 5 Χερσαία ύδατα 5.1 Υ ΑΤΑ Inland waters ,8% WATER BODIES Θαλάσσια ύδατα 5.2 Marine waters ,3% Σύνολο εκτάσεων All areas ,0% Κάλυψη γης Land cover Εξαιρούνται (4.2 και 5.2) Excluded (4.2 και 5.2) ,4% Πηγή: CLC 2000 Πίνακας 10 Τάξη Μεγέθους Εκµεταλλεύσεων (ha ΧΓΕ) Αριθµός και έκταση γεωργικών εκµεταλλεύσεων x Εκµεταλλεύσεις % Στο Σύνολο % TAV EU : : : 6.110,1 : 61,9 x : : : 1.293,7 : 13,1 x 4

5 EL : : : 974,4 : 9,9 x : : : 823,1 : 8,3 x 0³ 50 : : : 669,3 : 6,8 x Σύνολο : : : 9.870,6 : 100,0 x ,3 626,8 627,2 627,4 76,8 76,1 0, ,0 116,1 109,0 109,7 13,3 13,3 0, ,0 53,8 52,7 53,5 6,4 6,5 0, ,8 21,6 23,9 27,4 2,9 3,3 3,9 0³ 50 3,4 3,2 4,3 6,5 0,5 0,8 11,8 Σύνολο 802,4 821,4 817,1 824,5 100,0 100,0 0,3 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 11 Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων σε European size units (ESU) Αριθµός εκµεταλλεύσεων (in the FADN field of observation) Έκταση (ha ΧΓΕ) 2002/ / / / µικρές ( < 8 ESU ) ,60 3,64 µεσαίες µικρές ( 8-16 ESU ) ,62 7,52 µεσαίες µεγάλες ( ESU) ,39 15,15 µεγάλες ( ESU ) ,98 27,98 EL πολύ µεγάλες ( > 100 ESU ) ,10 1,33 Σύνολο ,49 6,44 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 12 Ηλικία και φύλο των αρχηγών ανά κατηγορία κοινότητας % Αρχηγών <35 ετών % Αρχηγών >=65 ετών % Αρχηγών = Γυναίκα ΚΜ Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο EL 8,7% 9,7% 9,2% 31,4% 26,9% 29,1% 25,1% 25,3% 25,2% "EU- 15" 8,3% 7,2% 7,7% 28,7% 29,0% 28,9% 24,5% 22,8% 23,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 13 Επίπεδο µόρφωσης ανθρώπινο δυναµικού στον πρωτογενή τοµέα (έτος 1997) Σύνολο ιδακτορικό/ Μεταπτυχιακό Πτυχίο Ανώτατων Σχολών Φοίτηση σε ΑΕΙ Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Τριών Τάξεων Μέσης Εκπαίδευσης Σύνολο 100 0% 0,50% 0% 0,70% 7,40% 7,60% 69,50% 10,20% 4,10% Άνδρες 100 0% 0,70% 0% 0,80% 9,30% 9,60% 67,90% 8,90% 2,80% Γυναίκες 100 0% 0,30% 0% 0,50% 4,80% 5,00% 71,70% 11,80% 5,80% Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Απολυτήριο ηµοτικού Μερικές τάξεις ηµοτικού εν Πήγε καθόλου Σχολείο Πίνακας 14 Αξία πρωτογενούς παραγωγής ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκατοµµύρια ) ΑΞΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , ,72 5

6 ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.314, , ,67 ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.815, , ,32 Πηγή: ΕΣΥΕ /νση Εθνικών Λογαριασµών Πίνακας 15 Εκτάσεις και γεωργική παραγωγή Εκτάσεις καλλιεργειών (Ha) Σύνολο Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων (1000 τόνους) Σιτάρι Βαµβάκι Καπνός Μούστος Ελαιόλαδο Εσπεριδοειδή Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 16 Ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή Ζωικό κεφάλαιο (1000 ζώα) Βοοειδή Χοίροι Πρόβατα Αίγες Κυψέλες Μελισσών (1000 κυψέλες) Παραγωγή (1000 τόνους) Κρέας Γάλα Τυρί σκληρό Τυρί µαλακό Μέλι Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 17 Εκτάσεις και περιοχές µε καπνά τύπου Virginia Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΡΟ ΟΠΗΣ 113,15 2 ΞΑΝΘΗΣ 107,76 3 ΗΜΑΘΙΑΣ 92,95 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 537,04 5 ΚΙΛΚΙΣ 968,2 6 ΠΕΛΛΑΣ 220,86 7 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1.289,98 8 ΛΑΡΙΣΑΣ 348,3 9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 790,79 10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.054,49 6

7 11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 146,3 12 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 3.084,64 13 ΦΩΚΙ ΑΣ 105,49 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 18 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.515,70 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 725,6 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,60 4 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.698,50 5 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ,00 6 ΦΩΚΙ ΑΣ 139,2 7 ΗΛΕΙΑΣ 1.939,30 8 ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,00 11 ΛΑΡΙΣΑΣ ,80 12 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,20 13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,80 14 ΡΑΜΑΣ 9.238,10 15 ΗΜΑΘΙΑΣ ,70 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,20 17 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.119,20 18 ΚΙΛΚΙΣ 8.624,60 19 ΠΕΛΛΑΣ ,60 20 ΠΙΕΡΙΑΣ 5.261,10 21 ΣΕΡΡΩΝ ,60 22 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1.564,90 23 ΕΒΡΟΥ ,00 24 ΞΑΝΘΗΣ 5.017,80 25 ΡΟ ΟΠΗΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 19 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες ζαχαρότευτλων Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 1.728,90 2 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 6.225,90 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 482,4 5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 133,9 6 ΓΡΕΒΕΝΑ 75 7 ΡΑΜΑΣ 1.044,00 8 ΗΜΑΘΙΑΣ 3.502,80 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 896,5 10 ΚΑΒΑΛΑΣ 955,3 11 ΚΙΛΚΙΣ 568,4 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.654,30 13 ΠΕΛΛΗΣ 2.204,80 14 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4.065,90 7

8 16 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 482,8 17 ΕΒΡΟΥ 7.987,90 18 ΞΑΝΘΗΣ 420,3 19 ΡΟ ΟΠΗΣ 1.957,10 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 20 Κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων Κατηγορία Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό εκτάσεων (Ha) συνολική έκταση άση ,1% Συνδυασµοί θαµνώδους και / ,7% ή ποώδους βλάστησης Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου ,6% βλάστηση Σύνολο δασικών εκτάσεων ,4%% Πηγή: CLC 2000 στη Πίνακας 21 Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας Μορφή Ιδιοκτησίας Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό % εκτάσεων (Ha) ηµόσια ,1% Κοινοτικά % Ιδιωτικά ,5% *Άλλα ,4% Σύνολο % Πηγή: /νση Ανάπτυξης ασικών Πόρων * «Άλλα» είναι τα µοναστηριακά και συνιδιόκτητα Πίνακας 22 Κωδικός CORINE Γεωργικές και δασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κατηγορία Έκταση (Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές ,99 εκτάσεις φυσικής βλάστησης 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

9 Κωδικός CORINE Πίνακας 23 Γεωργικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Έκταση Κατηγορία Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,37 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 Πίνακας 24 ασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κωδικός CORINE Κατηγορία Έκταση (Ha) 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

10 Πίνακας 25 Απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε kt CO 2 eq) για την περίοδο Εκποµπές Α. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα Ενέργεια Βιοµηχανικές διεργασίες ιαλύτες Γεωργία Απόβλητα Σύνολο * ΧΓΑΧΓ Β. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά αέριο (χωρίς ΧΓΑΧΓ ) CO CH N 2O HFC PFC SF Σύνολο * Γ. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από ΧΓΑΧΓ CO CH N 2O Σύνολο * Στο σύνολο αυτό των εθνικών εκποµπών δεν συµπεριλαµβάνεται ο τοµέας Αλλαγές Χρήσεων Γης και ασοκοµία Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών για την Περίοδο

11 Πίνακας 26 Εκτάσεις βιολογικής γεωργίας από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος (ha) την περίοδο Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (t CO 2) Εκτάσεις που εντάχθηκαν Έτος από το 1994 (ha) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 27 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν από το 1994 Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (ha) (ha) (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 28 Γεωργικές εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση την περίοδο Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος

12 Πίνακας 29 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 30 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο Έτος και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 3 Πρόσθετα µέτρα Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Γεωργία Πίνακας 31 Αγροτικές περιοχές (ως % της εθνικής περιοχής) Κάλυψη γης άση και ηµιφυσικές περιοχές Φύση Σύνολο 'αγροτικήl' περιοχή αγροτικών κοινοτήτων GR 41,7% 51,0% 4,9% 97,6% 94,7% EU-25 49,5% 41,0% 3,7% 94,2% 89,2% EU-15 51,8% 38,1% 4,2% 94,1% 88,9% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πληθυσµός στις αγροτικές κοινότητες Πίνακας 32 Αγροτικός πληθυσµός (µέσος όρος ) Πληθυσµός ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % τους εθνικού πληθυσµού) 12

13 GR 38,7% 39,6% 27,6% 32,8% EU-25 26,0% 18,6% 38,8% 42,6% EU-15 23,6% 15,9% 35,7% 48,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 33 Αγροτικές περιοχές Εκτάσεις στις Έκταση ανά κατηγορία περιοχής αγροτικές κοινότητες Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % της εθνικής έκτασης GR 95,0% 73,9% 23,2% 2,9% EU-25 86,8% 56,4% 35,6% 7,9% EU-15 86,1% 56,7% 34,2% 9,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 34 Πληθυσµιακή πυκνότητα (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος Πληθυσµιακή πυκνότητα ανά κατηγορία περιοχής όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (κάτοικοι ανά km²) GR EU EU Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 35 Αύξηση πληθυσµού µεταξύ "1990" και "2000" Εθνικός µέσος όρος Αύξηση πληθυσµού ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές GR 3,4% 4,7% 8,8% -2,1% EU-15 3,1% 2,2% 4,6% 2,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 36 Σηµαντικότητα της ηλικίας πληθυσµού (99-01) Σηµαντικότητα της ηλικία ς πληθυσµού ανά κατηγορίας περιοχής Εθνικός Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές µέσος όρος (%ηλικίας πληθυσµού άνω των 65 ετών) GR 17,3% 18,7% 16,7% 15,9% EU-25 15,9% 15,7% 16,3% 15,5% EU-15 16,3% 17,7% 16,9% 15,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) 13

14 Πίνακας 37 ΑΕΠ / κάτοικο (σε ΜΑ - µέσος όρος ) ΑΕΠ ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (EU-25 = 100) GR 72,4 68,1 72,0 77,8 EU ,0 71,0 86,8 124,7 EU ,4 87,6 96,1 126,3 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 38 Γεωργική απασχόληση ( ) Γεωργική απασχόληση ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (% Εργατικού δυναµικού στη γεωργία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία) GR* 16,3% 29,3% 21,2% 1,3% EU-25 5,5% 13,1% 6,6% 2,0% EU-15 4,1% 9,6% 5,3% 1,9% *: at Nuts-2 level Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 39 Ανεργία (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 40 ηµογραφική πίεση εργασίας (2000) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 14

15 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 41 Βασικοί δείκτες περιεχοµένου σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % ΑΠΑ στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές οµή της οικονοµίας % ΑΠΑ στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο τριτογενή τοµέα Μακροχρόνια ανεργία % µακροχρόνιας ανεργίας ως µέρος του ενεργού πληθυσµού Εκπαίδευση % ενηλίκων (25-64) µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PR IR PR IR PR IR 1 2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 82,8 17,2 84,5 15,5 82,0 18,0 16,7 35,2 21,1 43,7 5,23 48,0 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 35,1 64,9 28,4 71,6 35,0 65,0 7,4 16,9 26,5 56,5 5,94 57,7 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,7 20,0 31,5 48,8 10,07 46,6 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 33,9 66,1 31,2 68,8 29,6 70,4 15,7 28,3 20,3 51,5 6,35 50,1 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 51,1 48,9 47,0 53,0 43,9 56,1 9,3 24,5 22,2 53,3 7,27 48,9 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 17,7 82,3 18,3 81,7 19,1 80,9 8,7 24,8 12,1 63,1 3,76 45,6 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 55,2 44,8 50,4 49,6 46,2 53,8 12,8 31,6 18,8 49,6 6,42 49,2 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 9,6 23,3 32,6 44,1 6,17 48,3 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,3 36,5 18,1 45,4 4,70 49,6 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 25,8 72,9 5,02 70,7 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,2 25,8 77,7 22,3 80,1 19,9 12,4 22,0 17,8 60,2 4,72 53,4 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 8,0 10,6 21,9 67,5 1,98 50,9 13 ΚΡΗΤΗ 25,9 74,1 28,7 71,3 23,3 76,7 11,1 32,1 16,0 51,9 2,42 55,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 37,2 27,2 35,8 26,4 34,2 27,5 7,0 16,2 23,8 60,1 5,35 59,0 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 January 2006 DOC 13 Πίνακας 42 Σηµαντικότητα των αγροτικών κοινοτήτων % των αγροτικών κοινοτήτων ΚΜ Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Γη (ha) Οικονοµικό µέγεθος (ESU) Κτηνοτροφία (LU) EL 93% 93% 93% 90% "EU-15" 86% 87% 81% 85% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 43 ραστηριότητα του αρχηγού ανά κατηγορία κοινότητας % αρχηγών πλήρους απασχόλησης στη % αρχηγών µε χρόνο εργασίας = <50% % αρχηγών µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών µε κύριες άλλες επικερδείς δραστηριότητες γεωργία ΚΜ Αγρο Αστικέ Σύνολ Αγροτι Αστικέ Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αστικές Αστικές τικές ς ο κές ς ο κές ο κές ο EL 12,3% 14,3% 13,3% 68,3% 67,4% 67,9% 24,7% 24,8% 24,7% 22,3% 22,3% 22,3% "EU-15" 22,3% 25,5% 23,9% 63,1% 61,2% 62,1% 30,0% 30,1% 30,1% 25,9% 25,5% 25,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) 15

16 Πίνακας 44 Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία % αγροτών <35 / >= 55 ετών Εξέλιξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας σε εκατοµ. ΕΥΡΩ Οικονοµικής Ποσοστό ανάπτυξης απασχόλησης Ανεργία ΑΕΠ κατά (%) κεφαλή σε απασχολούµενοι % όρους στο σύνολο του οικονοµικά αγοραστικής πληθυσµού (25- ενεργού σε χιλιάδες δύναµης 64 ετών) πληθυσµού εργαζόµενοι Μ.Ο Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. 1 &ΘΡΑΚΗ 57,0 59,4 13,2 0,16 73,4 859,0 17,9 ΚΕΝΤ. 2 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 78,0 56,9 12,2 0,21 108, ,0 20,4 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 77,0 53,3 16,6 0,20 17,7 518,0 17,0 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,0 60,9 9,8 0,14 68, ,0 18,6 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,0 57,7 11,2 0,07 25,9 250,0 15,8 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 68,0 61,1 11,4 0,07 16,7 146,0 29,3 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 58,0 55,6 12,5 0,14 73,2 775,0 21,4 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,0 57,2 12,8 0,08 41,5 805,0 21,4 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 74,0 62,1 9,2 0,10 75,0 942,0 18,1 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 60,8 9,1 0,07 15,8 174,0 29,3 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,0 56,4 9,3 0,11 11,4 228,0 21,8 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88,0 60,4 8,7 0,14 6,8 170,0 35,4 13 ΚΡΗΤΗ 72,0 64,0 7,7 0,14 73,3 705,0 29,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75,0 59,4 10,5 0,13 607, ,7 20,7 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 November 2006 DOC 6b Γεωργοί µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων ιαγράµµατα ιάγραµµα 1 Εξέλιξη του ρυθµού ανάπτυξης (Πραγµατικό ΑΕΠ) Ποσοστό µεταβολής µε βάση το προηγούµενο έτος % EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/CH: 16

17 ιάγραµµα 2 Εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και του κατά κεφαλή ΑΕΠ , ,0 milion euro , , , , , , , , ,0 euro 0, ,0 GDP Millions of PPS (Purchasing Power Standard) GDP euro of PPS per inhabitant Πηγή: Eurostat/CH: Secrétariat de l' Etat à l'economie/us: Bureau of Economic Analysis/JP: Economic and Social Research Institute ιάγραµµα 3 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ύναµης) (ΕΕ-15=100) Ελλάδα Ισπανία Ιρλανδία Πορτογαλία Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

18 ιάγραµµα 4 Εξέλιξη Πληθωρισµού 6,0 5,0 4,0 % 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/CH: ιάγραµµα 5 Καθαρή µετανάστευση ,1 8,3 8 7,4 7,3 ανά κατοίκους ,5 3,3 1,9 2,4 1,8 1,4 6,6 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1 5,7 1,8 1,4 5,1 2,4 2 4,1 2,8 2,7 2,2 4,5 3,8 3,5 3,5 3,5 2,9 4,6 5,4 3, EU-25 EU-15 Greece Πηγή: Eurostat/ Population statistics 18

19 ιάγραµµα 6 Καθαρή µετανάστευση σε περιφερειακό επίπεδο (ανεπεξέργαστα στοιχεία 2002) Kriti 3,41 Notio Aigaio 1,40 Voreio Aigaio 2,00 Attiki 6,44 Peloponnisos 4,41 Sterea Ellada 5,14 Dy tiki Ellada 18,06 Ionia Nisia 5,22 Ipeiros 0,51 Thessalia 1,53 Dytiki Makedonia 5,75 Kentriki Makedonia Anatoliki Makedonia, Thraki 0,14 0, ανά κατοίκους Πηγή: Eurostat/ Population statistics ιάγραµµα 7 Απασχόληση (Σύνολο) 70,0 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 19

20 ιάγραµµα 8 Απασχόληση (Γυναίκες) 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 9 Απασχόληση (Άνδρες) 80,0 70,0 60,0 50,0 % 40,0 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 20

21 ιάγραµµα 10 Ανεργία (Σύνολο) 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 11 Ανεργία (Γυναίκες) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 21

22 ιάγραµµα 12 Ανεργία (Άνδρες) 9,0 8,0 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 13 Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat ιάγραµµα 14 Εξέλιξη της απασχόλησης στη γεωργία και τους άλλους τοµείς 70,8 25,5 17,4 57,1 34,240, ,7 39,5 34,4 30,2 30,3 28,9 48,3 37,7 23,9 64,9 60,5 60,1 56,4 23,2 22,5 23,8 22,5 20, ,2 12,6 25,3 3, Μέσος όρος EU Πρωτογενής Τοµέας (%) ευτερογενής Τοµέας (%) Τριτογενής Τοµέας (%) 22

23 Πηγή: Eurostat Ετήσια στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και τον ενεργό πληθυσµό ιάγραµµα 15 ιάρθρωση της απασχόλησης στη γεωργία κατά είδος απασχόλησης (έτος 2004) 90,21 91,70 60,90 54,8 29,31 36,9 6,54 3,26 9,79 2,4 5,9 8,30 αυτοαπασχολούµενοι µισθωτοί πλήρης απασχόλησης µερικής απασχόλησης άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: Eurostat Ετήσια στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και τον ενεργό πληθυσµό ιάγραµµα 16 Ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων σε βασικές κατηγορίες Τεχνητές περιοχές 2,3% Χερσαία ύδατα 0,9% Φυσικές περιοχές 37,0% Γεωργικές περιοχές 40,9% άση 18,9% Πηγή: CLC

24 ιάγραµµα 17 Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικιακής διάρθρωσης της γεωργίας κατά φύλο το έτος ,00 23,60 17,70 5,00 1,90 6,90 8,60 4,80 13,40 9,80 7,90 12,30 11,30 15,10 13,90 6,40 3,00 9,40 Κάτω των 25 ετών 25 µέχρι 34 ετών 35 µέχρι 44 ετών 45 µέχρι 54 ετών 55 µέχρι 64 ετών 65 ετών και άνω άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: European Commission, Eurostat ( Community labour force survey - LFS). ιάγραµµα 18 Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικιακής διάρθρωσης της γεωργίας κατά φύλο το έτος ,72 23,57 24,51 17,65 11,92 12,62 12,26 12,66 11,86 11,31 9,10 4,03 1,65 5,68 5,73 4,59 2,29 6,88 Κάτω των 25 ετών 25 µέχρι 34 ετών 35 µέχρι 44 ετών 45 µέχρι 54 ετών 55 µέχρι 64 ετών 65 ετών και άνω άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: European Commission, Eurostat ( Community labour force survey - LFS). 24

25 ιάγραµµα 19 Κατανοµή καλλιεργούµενης έκταση κατά βασικές καλλιέργειες Έτος Έκταση (ha) Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Πηγή: ΕΣΥΕ ιάγραµµα 20 Μερίδιο του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων το έτος 2004 Ζώα ζώντα; 0,1% Έλαια & λίπη; 5,7% Κρέατα; 0,9% Ποτά; 4,8% Τρόφιµα; 2,3% Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ; 1,0% Γάλα & αυγά; 6,5% Ψάρια; 11,9% Ζάχαρη & µέλι; 0,9% ηµητριακά; 5,3% Φρούτα & Λαχανικά; 32,2% Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων 25

26 ιάγραµµα 21 Μερίδιο του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών των προϊόντων το έτος 2004 Ζώα ζώντα; 0,02% Έλαια & λίπη; 1,31% Κρέατα; 0,21% Ποτά; 1,11% Τρόφιµα; 0,53% Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ; 0,23% Γάλα & αυγά; 1,48% Ψάρια; 2,73% Ζάχαρη & µέλι; 0,21% ηµητριακά; 1,21% Φρούτα & Λαχανικά; 7,37% Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων ιάγραµµα 22 Ποσοστιαία κατανοµή γεωργικών και δασικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 13,0% των αλληλεπικαλύψεων Μόνιµα αρδευόµενη γη Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 2,5% 5,2% Ορυζώνες 0,6% Αµπελώνες Οπωροφόρα δένδρα και 0,2% φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 0,3% Ελαιώνες 1,5% Λιβάδια 0,2% Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 2,4% Σκληροφυλλική βλάστηση 19,1% Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 6,9% Θάµνοι και χερσότοποι 1,4% άσος πλατυφύλλων 15,6% Φυσικοί Βοσκότοποι 15,0% Μικτό άσος 5,2% άσος κωνοφόρων 11,1% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

27 ιάγραµµα 23 Ποσοστιαία κατανοµή γεωργικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 34,7% Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 26,2% Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 12,2% Ορυζώνες 3,0% Μόνιµα αρδευόµενη γη 12,5% Λιβάδια 1,2% Ελαιώνες 7,5% Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 1,5% Αµπελώνες 1,2% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 ιάγραµµα 24 Ποσοστιαία κατανοµή δασικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 16,1% άσος πλατυφύλλων 19,4% Σκληροφυλλική βλάστηση 23,7% Θάµνοι και χερσότοποι 1,8% άσος κωνοφόρων 13,8% Μικτό άσος 6,5% Φυσικοί Βοσκότοποι 18,6% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

28 ιάγραµµα 25 Εξέλιξη της συνολικής βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης στην Ελλάδα ανά έτος Έκταση (Ha) Έτος Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας ιάγραµµα 26 Βιολογική κτηνοτροφία το έτος ,5% 0,8% 3,3% 1,0% 30,4% 48,9% Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Χοίροι Πουλερικά Μέλισσες(κυψέλες) Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας 28

29 ιάγραµµα 27 Εξέλιξη αριθµού ζώων βιολογικής εκτροφής Αριθµός ζώων Έτος Caprine Bovine Ovine Porcine Bees Poultry Total number Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Χάρτες Χάρτης 1 Προσδιορισµός των αγροτικών περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο (ταξινόµηση σε επίπεδο NUTS II) Πηγή: SISCO SIRE database (επεξεργασία DG AGRI G2 έτος 2000) 29

30 Χάρτης 2 Κάλυψη γης Πηγή CLC

31 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 31

32 Η Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 32

33 Κοστολόγηση, Μεθοδολογίες, Υπολογισµοί Ύψους Ενίσχυσης για τα γεωργικά µέτρα Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 33

34 Υπολογισµός και Τεκµηρίωση των δαπανών Εγκατάστασης Συντήρησης και ιαφυγόντος Εισοδήµατος που συνεπάγεται κατά περίπτωση η εφαρµογή των δασικών µέτρων του Καν. ΕΚ 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 43,45,46) Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 34

35 Χάρτες Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 35

36 Καθεστώς προστασίας χρονοδιάγραµµα για περιοχές Natura Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 36

37 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του ΠΑΑ Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 37

Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο 0-14 15-24 25-39

Διαβάστε περισσότερα

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης Program mes Χαρακτηριστικά προγράµµατος Εθνικοί ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ B1* Οικονοµική ανάπτυξη (κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (Τίθεται Ε.Ε.25=100) 84,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...3 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... II ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΠΑΕΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΠΑΕΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΠΑΕΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 4.1. Ανάλυση ΠΑΕΑ 4.1.1. Ολοκληρωμένη γενική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή προγραμματισμού, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ KAI TA ΓΕΩΡΓΙΚΑ Ε ΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 6 (2004), 65-88 Αθανάοιοc; Παmιδοαιιαλόnουλοι; Καβηyητής Περιφερειακής Ανάλυσης και Πολιπκής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ποντείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 12 CCI: 2007GR16UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του 5. Πληροφορίες για τους άξονες και τα µέτρα που προτείνονται για τον κάθε ένα, και περιγραφή αυτών Όπως καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα, το πρόγραµµα θα συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

131.981,8 21.181, 4 2.717,1 2.599,4 5.316,5 87,2 280,0 367,2 22.011, 22.411, 232,4 0,0 232,4 6 11.606, 757,9 686,4 1.444,3 23.

131.981,8 21.181, 4 2.717,1 2.599,4 5.316,5 87,2 280,0 367,2 22.011, 22.411, 232,4 0,0 232,4 6 11.606, 757,9 686,4 1.444,3 23. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Απόσπασµα (Σελ. 46-70) από ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ VΙ Πρωτογενής Τοµέας Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Τελική Έκθεση Μάρτιος 2015 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Σχήματα... 5 Πίνακες... 6 1 Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση... 9 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισήγηση με θέμα: Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 Φαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Υυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Οκτώβριος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα