Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 14% 23% 20% 11% 14% 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 15% 21% 19% 12% 15% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 23% 20% 12% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 19% 11% 16% 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 21% 20% 12% 15% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 20% 12% 16% 4% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 20% 11% 16% 4% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 15% 22% 19% 10% 14% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 22% 19% 12% 16% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 21% 19% 11% 17% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 25% 21% 11% 12% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 20% 18% 11% 17% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 24% 20% 10% 11% 3% ΚΡΗΤΗ % 15% 23% 19% 10% 13% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 2 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Άνδρες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 15% 23% 20% 11% 13% 2% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 17% 21% 19% 11% 14% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 24% 19% 11% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 11% 14% 2% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 14% 21% 20% 12% 14% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 15% 20% 21% 11% 15% 3% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 21% 10% 15% 3% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 16% 22% 20% 10% 13% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 14% 23% 19% 11% 15% 3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 22% 19% 11% 16% 4% ΑΤΤΙΚΗΣ % 15% 25% 21% 10% 11% 2% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 19% 21% 17% 10% 15% 4% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 16% 24% 20% 9% 10% 2% ΚΡΗΤΗ % 16% 24% 19% 9% 12% 3% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 3 Σύνολο Ελλάδος-περιφέρεια ( NUTS II ) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Γυναίκες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 13% 22% 20% 11% 15% 4% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 13% 21% 19% 13% 17% 3% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 12% 14% 3% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 13% 21% 18% 11% 17% 4% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 20% 19% 13% 16% 4% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 19% 12% 18% 5% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% 1

2 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 14% 21% 19% 11% 15% 4% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 21% 18% 13% 17% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 24% 22% 11% 13% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 12% 20% 18% 12% 19% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 13% 24% 20% 10% 12% 3% ΚΡΗΤΗ % 14% 23% 18% 10% 14% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 4 Μεταβολή πραγµατικού πληθυσµού και πυκνότητας κατά περιφέρεια Πραγµατικός Πληθυσµός Επιφάνεια σε Km 2. Πυκνότητα Πληθυσµού Κάτοικοι / Km % Μεταβολή Μεταβολή (κάτοικοι) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ,9% ,75 83,1 5,3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ,1% ,3 43,2 2,9 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ,6% ,3 97,9 8,6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,9% ,0 31,9 0,9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,6% ,4 53,7 1,4 ΗΠΕΙΡΟΣ ,1% ,9 38,4 1,5 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,9% ,0 92,3 8,3 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,6% ,3 65,2 2,9 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,0% ,4 38,9 1,5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,2% ,2 41,2 2,0 ΑΤΤΙΚΗ ,8% ,3 987,9 62,6 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,5% ,9 53,7 1,8 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,6% ,7 57,3 8,6 ΚΡΗΤΗ ,3% ,8 72,1 7,3 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσµού α/α 1 είκτης Μονάδα Μέτρησης Πηγή Πίνακας 5 Οικονοµική ς ανάπτυξης ΑΕΠ (σε pps)/κεφαλ ή (EU- 25=100) Eurostat National Accounts Μ.Ο Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας Eurostat Regional Accounts Απασχόληση απασχολούµενοι/σ ύνολο του πληθυσµού (25-64 ετών) Eurostat Labour Force Survey οµή της απασχόλησης απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Eurostat - Economic Accounts Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία: αγρότες <35 / >= 55 years ετών Eurostat Farm Structure Survey Έτος σε εκατοµ. % στη Μονάδα pps ΕΥΡΩ συνολική % % % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 57,4 859,3 11% 59,4 35,2 0,16 2 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 75, ,2 19% 56,9 16,9 0,21 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 76,8 517,6 6% 53,3 20,0 0,20 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62, ,1 13% 60,9 28,3 0,14 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,3 249,6 3% 57,7 24,5 0,07 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,5 146,4 2% 61,1 24,8 0,07 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 56,3 774,9 9% 55,6 31,6 0,14 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,3 804,6 10% 57,2 23,3 0,08 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,7 942,0 12% 62,1 36,5 0,10 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 174,1 2% 60,8 1,3 0,07 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,3 227,8 3% 56,4 22,0 0,11 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87,7 170,0 2% 60,4 10,6 0,14 13 ΚΡΗΤΗ 72,3 704,8 9% 64,0 32,1 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75, ,4 100% 59,4 16,2 0,13 2

3 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF Πίνακας 6 Πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα ( είκτης Α) των συντελεστών παραγωγής ανά ετήσια µονάδα εργασίας για τα έτη (έτος βάσης 2000=100, σε ) Έτος ΕΕ ,6006 e 100,0117 e 101,4743 e 102,9759 e 105,4743 e 109,4919 e Ελλάδα , , , , , ,3925 e e:εκτιµώµενα Πηγή: EUROSTAT, Economic Accounts for Agriculture Πίνακας 7 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2000 (σε ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 8 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2004 (σε ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

4 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 9 Κάλυψη γης Ταξινόµηση σε επίπεδο 1 Ταξινόµηση σε επίπεδο 2 Έκταση (ha) Ποσοστό Αστική οικοδόµηση 1.1 Urban fabric ,3% Βιοµηχανικές, εµπορικές ζώνες και δίκτυα 1.2 συγκοινωνιών Industrial, commercial and transport units ,4% 1 Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριµµάτων και ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.3 εργοτάξια ARTIFICIAL SURFACES Mine, dump and construction sites ,3% Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών 1.4 δραστηριοτήτων Artificial, non agricultural vegetated areas sport and cultural activity sites ,1% Αρόσιµη γη 2.1 Arable land ,2% 2 Μόνιµες καλλιέργειες 2.2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Permanent crops ,7% AGRICULTURAL AREAS Βοσκότοποι 2.3 Pastures ,5% Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.4 Heterogenous agricultural areas ,5% άση 3.1 Forests ,1% ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους 3 ΕΚΤΑΣΕΙΣ βλάστησης 3.2 FORESTS AND SEMI - Scrub and / or herbaceous vegetation NATURAL AREAS associations ,7% Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 3.3 Open spaces with little or no vegetation ,6% 4 Εσωτερικές υγρές ζώνες 4.1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Inland wetlands ,2% WETLANDS Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 4.2 Maritime wetlands ,3% 5 Χερσαία ύδατα 5.1 Υ ΑΤΑ Inland waters ,8% WATER BODIES Θαλάσσια ύδατα 5.2 Marine waters ,3% Σύνολο εκτάσεων All areas ,0% Κάλυψη γης Land cover Εξαιρούνται (4.2 και 5.2) Excluded (4.2 και 5.2) ,4% Πηγή: CLC 2000 Πίνακας 10 Τάξη Μεγέθους Εκµεταλλεύσεων (ha ΧΓΕ) Αριθµός και έκταση γεωργικών εκµεταλλεύσεων x Εκµεταλλεύσεις % Στο Σύνολο % TAV EU : : : 6.110,1 : 61,9 x : : : 1.293,7 : 13,1 x 4

5 EL : : : 974,4 : 9,9 x : : : 823,1 : 8,3 x 0³ 50 : : : 669,3 : 6,8 x Σύνολο : : : 9.870,6 : 100,0 x ,3 626,8 627,2 627,4 76,8 76,1 0, ,0 116,1 109,0 109,7 13,3 13,3 0, ,0 53,8 52,7 53,5 6,4 6,5 0, ,8 21,6 23,9 27,4 2,9 3,3 3,9 0³ 50 3,4 3,2 4,3 6,5 0,5 0,8 11,8 Σύνολο 802,4 821,4 817,1 824,5 100,0 100,0 0,3 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 11 Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων σε European size units (ESU) Αριθµός εκµεταλλεύσεων (in the FADN field of observation) Έκταση (ha ΧΓΕ) 2002/ / / / µικρές ( < 8 ESU ) ,60 3,64 µεσαίες µικρές ( 8-16 ESU ) ,62 7,52 µεσαίες µεγάλες ( ESU) ,39 15,15 µεγάλες ( ESU ) ,98 27,98 EL πολύ µεγάλες ( > 100 ESU ) ,10 1,33 Σύνολο ,49 6,44 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 12 Ηλικία και φύλο των αρχηγών ανά κατηγορία κοινότητας % Αρχηγών <35 ετών % Αρχηγών >=65 ετών % Αρχηγών = Γυναίκα ΚΜ Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο EL 8,7% 9,7% 9,2% 31,4% 26,9% 29,1% 25,1% 25,3% 25,2% "EU- 15" 8,3% 7,2% 7,7% 28,7% 29,0% 28,9% 24,5% 22,8% 23,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 13 Επίπεδο µόρφωσης ανθρώπινο δυναµικού στον πρωτογενή τοµέα (έτος 1997) Σύνολο ιδακτορικό/ Μεταπτυχιακό Πτυχίο Ανώτατων Σχολών Φοίτηση σε ΑΕΙ Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Τριών Τάξεων Μέσης Εκπαίδευσης Σύνολο 100 0% 0,50% 0% 0,70% 7,40% 7,60% 69,50% 10,20% 4,10% Άνδρες 100 0% 0,70% 0% 0,80% 9,30% 9,60% 67,90% 8,90% 2,80% Γυναίκες 100 0% 0,30% 0% 0,50% 4,80% 5,00% 71,70% 11,80% 5,80% Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Απολυτήριο ηµοτικού Μερικές τάξεις ηµοτικού εν Πήγε καθόλου Σχολείο Πίνακας 14 Αξία πρωτογενούς παραγωγής ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκατοµµύρια ) ΑΞΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , ,72 5

6 ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.314, , ,67 ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.815, , ,32 Πηγή: ΕΣΥΕ /νση Εθνικών Λογαριασµών Πίνακας 15 Εκτάσεις και γεωργική παραγωγή Εκτάσεις καλλιεργειών (Ha) Σύνολο Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων (1000 τόνους) Σιτάρι Βαµβάκι Καπνός Μούστος Ελαιόλαδο Εσπεριδοειδή Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 16 Ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή Ζωικό κεφάλαιο (1000 ζώα) Βοοειδή Χοίροι Πρόβατα Αίγες Κυψέλες Μελισσών (1000 κυψέλες) Παραγωγή (1000 τόνους) Κρέας Γάλα Τυρί σκληρό Τυρί µαλακό Μέλι Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 17 Εκτάσεις και περιοχές µε καπνά τύπου Virginia Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΡΟ ΟΠΗΣ 113,15 2 ΞΑΝΘΗΣ 107,76 3 ΗΜΑΘΙΑΣ 92,95 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 537,04 5 ΚΙΛΚΙΣ 968,2 6 ΠΕΛΛΑΣ 220,86 7 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1.289,98 8 ΛΑΡΙΣΑΣ 348,3 9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 790,79 10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.054,49 6

7 11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 146,3 12 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 3.084,64 13 ΦΩΚΙ ΑΣ 105,49 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 18 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.515,70 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 725,6 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,60 4 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.698,50 5 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ,00 6 ΦΩΚΙ ΑΣ 139,2 7 ΗΛΕΙΑΣ 1.939,30 8 ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,00 11 ΛΑΡΙΣΑΣ ,80 12 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,20 13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,80 14 ΡΑΜΑΣ 9.238,10 15 ΗΜΑΘΙΑΣ ,70 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,20 17 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.119,20 18 ΚΙΛΚΙΣ 8.624,60 19 ΠΕΛΛΑΣ ,60 20 ΠΙΕΡΙΑΣ 5.261,10 21 ΣΕΡΡΩΝ ,60 22 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1.564,90 23 ΕΒΡΟΥ ,00 24 ΞΑΝΘΗΣ 5.017,80 25 ΡΟ ΟΠΗΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 19 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες ζαχαρότευτλων Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 1.728,90 2 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 6.225,90 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 482,4 5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 133,9 6 ΓΡΕΒΕΝΑ 75 7 ΡΑΜΑΣ 1.044,00 8 ΗΜΑΘΙΑΣ 3.502,80 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 896,5 10 ΚΑΒΑΛΑΣ 955,3 11 ΚΙΛΚΙΣ 568,4 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.654,30 13 ΠΕΛΛΗΣ 2.204,80 14 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4.065,90 7

8 16 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 482,8 17 ΕΒΡΟΥ 7.987,90 18 ΞΑΝΘΗΣ 420,3 19 ΡΟ ΟΠΗΣ 1.957,10 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 20 Κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων Κατηγορία Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό εκτάσεων (Ha) συνολική έκταση άση ,1% Συνδυασµοί θαµνώδους και / ,7% ή ποώδους βλάστησης Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου ,6% βλάστηση Σύνολο δασικών εκτάσεων ,4%% Πηγή: CLC 2000 στη Πίνακας 21 Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας Μορφή Ιδιοκτησίας Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό % εκτάσεων (Ha) ηµόσια ,1% Κοινοτικά % Ιδιωτικά ,5% *Άλλα ,4% Σύνολο % Πηγή: /νση Ανάπτυξης ασικών Πόρων * «Άλλα» είναι τα µοναστηριακά και συνιδιόκτητα Πίνακας 22 Κωδικός CORINE Γεωργικές και δασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κατηγορία Έκταση (Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές ,99 εκτάσεις φυσικής βλάστησης 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

9 Κωδικός CORINE Πίνακας 23 Γεωργικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Έκταση Κατηγορία Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,37 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 Πίνακας 24 ασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κωδικός CORINE Κατηγορία Έκταση (Ha) 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

10 Πίνακας 25 Απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε kt CO 2 eq) για την περίοδο Εκποµπές Α. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα Ενέργεια Βιοµηχανικές διεργασίες ιαλύτες Γεωργία Απόβλητα Σύνολο * ΧΓΑΧΓ Β. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά αέριο (χωρίς ΧΓΑΧΓ ) CO CH N 2O HFC PFC SF Σύνολο * Γ. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από ΧΓΑΧΓ CO CH N 2O Σύνολο * Στο σύνολο αυτό των εθνικών εκποµπών δεν συµπεριλαµβάνεται ο τοµέας Αλλαγές Χρήσεων Γης και ασοκοµία Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών για την Περίοδο

11 Πίνακας 26 Εκτάσεις βιολογικής γεωργίας από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος (ha) την περίοδο Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (t CO 2) Εκτάσεις που εντάχθηκαν Έτος από το 1994 (ha) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 27 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν από το 1994 Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (ha) (ha) (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 28 Γεωργικές εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση την περίοδο Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος

12 Πίνακας 29 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 30 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο Έτος και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 3 Πρόσθετα µέτρα Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Γεωργία Πίνακας 31 Αγροτικές περιοχές (ως % της εθνικής περιοχής) Κάλυψη γης άση και ηµιφυσικές περιοχές Φύση Σύνολο 'αγροτικήl' περιοχή αγροτικών κοινοτήτων GR 41,7% 51,0% 4,9% 97,6% 94,7% EU-25 49,5% 41,0% 3,7% 94,2% 89,2% EU-15 51,8% 38,1% 4,2% 94,1% 88,9% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πληθυσµός στις αγροτικές κοινότητες Πίνακας 32 Αγροτικός πληθυσµός (µέσος όρος ) Πληθυσµός ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % τους εθνικού πληθυσµού) 12

13 GR 38,7% 39,6% 27,6% 32,8% EU-25 26,0% 18,6% 38,8% 42,6% EU-15 23,6% 15,9% 35,7% 48,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 33 Αγροτικές περιοχές Εκτάσεις στις Έκταση ανά κατηγορία περιοχής αγροτικές κοινότητες Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % της εθνικής έκτασης GR 95,0% 73,9% 23,2% 2,9% EU-25 86,8% 56,4% 35,6% 7,9% EU-15 86,1% 56,7% 34,2% 9,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 34 Πληθυσµιακή πυκνότητα (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος Πληθυσµιακή πυκνότητα ανά κατηγορία περιοχής όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (κάτοικοι ανά km²) GR EU EU Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 35 Αύξηση πληθυσµού µεταξύ "1990" και "2000" Εθνικός µέσος όρος Αύξηση πληθυσµού ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές GR 3,4% 4,7% 8,8% -2,1% EU-15 3,1% 2,2% 4,6% 2,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 36 Σηµαντικότητα της ηλικίας πληθυσµού (99-01) Σηµαντικότητα της ηλικία ς πληθυσµού ανά κατηγορίας περιοχής Εθνικός Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές µέσος όρος (%ηλικίας πληθυσµού άνω των 65 ετών) GR 17,3% 18,7% 16,7% 15,9% EU-25 15,9% 15,7% 16,3% 15,5% EU-15 16,3% 17,7% 16,9% 15,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) 13

14 Πίνακας 37 ΑΕΠ / κάτοικο (σε ΜΑ - µέσος όρος ) ΑΕΠ ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (EU-25 = 100) GR 72,4 68,1 72,0 77,8 EU ,0 71,0 86,8 124,7 EU ,4 87,6 96,1 126,3 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 38 Γεωργική απασχόληση ( ) Γεωργική απασχόληση ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (% Εργατικού δυναµικού στη γεωργία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία) GR* 16,3% 29,3% 21,2% 1,3% EU-25 5,5% 13,1% 6,6% 2,0% EU-15 4,1% 9,6% 5,3% 1,9% *: at Nuts-2 level Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 39 Ανεργία (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 40 ηµογραφική πίεση εργασίας (2000) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 14

15 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 41 Βασικοί δείκτες περιεχοµένου σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % ΑΠΑ στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές οµή της οικονοµίας % ΑΠΑ στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο τριτογενή τοµέα Μακροχρόνια ανεργία % µακροχρόνιας ανεργίας ως µέρος του ενεργού πληθυσµού Εκπαίδευση % ενηλίκων (25-64) µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PR IR PR IR PR IR 1 2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 82,8 17,2 84,5 15,5 82,0 18,0 16,7 35,2 21,1 43,7 5,23 48,0 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 35,1 64,9 28,4 71,6 35,0 65,0 7,4 16,9 26,5 56,5 5,94 57,7 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,7 20,0 31,5 48,8 10,07 46,6 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 33,9 66,1 31,2 68,8 29,6 70,4 15,7 28,3 20,3 51,5 6,35 50,1 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 51,1 48,9 47,0 53,0 43,9 56,1 9,3 24,5 22,2 53,3 7,27 48,9 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 17,7 82,3 18,3 81,7 19,1 80,9 8,7 24,8 12,1 63,1 3,76 45,6 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 55,2 44,8 50,4 49,6 46,2 53,8 12,8 31,6 18,8 49,6 6,42 49,2 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 9,6 23,3 32,6 44,1 6,17 48,3 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,3 36,5 18,1 45,4 4,70 49,6 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 25,8 72,9 5,02 70,7 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,2 25,8 77,7 22,3 80,1 19,9 12,4 22,0 17,8 60,2 4,72 53,4 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 8,0 10,6 21,9 67,5 1,98 50,9 13 ΚΡΗΤΗ 25,9 74,1 28,7 71,3 23,3 76,7 11,1 32,1 16,0 51,9 2,42 55,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 37,2 27,2 35,8 26,4 34,2 27,5 7,0 16,2 23,8 60,1 5,35 59,0 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 January 2006 DOC 13 Πίνακας 42 Σηµαντικότητα των αγροτικών κοινοτήτων % των αγροτικών κοινοτήτων ΚΜ Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Γη (ha) Οικονοµικό µέγεθος (ESU) Κτηνοτροφία (LU) EL 93% 93% 93% 90% "EU-15" 86% 87% 81% 85% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 43 ραστηριότητα του αρχηγού ανά κατηγορία κοινότητας % αρχηγών πλήρους απασχόλησης στη % αρχηγών µε χρόνο εργασίας = <50% % αρχηγών µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών µε κύριες άλλες επικερδείς δραστηριότητες γεωργία ΚΜ Αγρο Αστικέ Σύνολ Αγροτι Αστικέ Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αστικές Αστικές τικές ς ο κές ς ο κές ο κές ο EL 12,3% 14,3% 13,3% 68,3% 67,4% 67,9% 24,7% 24,8% 24,7% 22,3% 22,3% 22,3% "EU-15" 22,3% 25,5% 23,9% 63,1% 61,2% 62,1% 30,0% 30,1% 30,1% 25,9% 25,5% 25,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) 15

16 Πίνακας 44 Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία % αγροτών <35 / >= 55 ετών Εξέλιξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας σε εκατοµ. ΕΥΡΩ Οικονοµικής Ποσοστό ανάπτυξης απασχόλησης Ανεργία ΑΕΠ κατά (%) κεφαλή σε απασχολούµενοι % όρους στο σύνολο του οικονοµικά αγοραστικής πληθυσµού (25- ενεργού σε χιλιάδες δύναµης 64 ετών) πληθυσµού εργαζόµενοι Μ.Ο Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. 1 &ΘΡΑΚΗ 57,0 59,4 13,2 0,16 73,4 859,0 17,9 ΚΕΝΤ. 2 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 78,0 56,9 12,2 0,21 108, ,0 20,4 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 77,0 53,3 16,6 0,20 17,7 518,0 17,0 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,0 60,9 9,8 0,14 68, ,0 18,6 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,0 57,7 11,2 0,07 25,9 250,0 15,8 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 68,0 61,1 11,4 0,07 16,7 146,0 29,3 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 58,0 55,6 12,5 0,14 73,2 775,0 21,4 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,0 57,2 12,8 0,08 41,5 805,0 21,4 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 74,0 62,1 9,2 0,10 75,0 942,0 18,1 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 60,8 9,1 0,07 15,8 174,0 29,3 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,0 56,4 9,3 0,11 11,4 228,0 21,8 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88,0 60,4 8,7 0,14 6,8 170,0 35,4 13 ΚΡΗΤΗ 72,0 64,0 7,7 0,14 73,3 705,0 29,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75,0 59,4 10,5 0,13 607, ,7 20,7 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 November 2006 DOC 6b Γεωργοί µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων ιαγράµµατα ιάγραµµα 1 Εξέλιξη του ρυθµού ανάπτυξης (Πραγµατικό ΑΕΠ) Ποσοστό µεταβολής µε βάση το προηγούµενο έτος % EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/CH: 16

17 ιάγραµµα 2 Εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και του κατά κεφαλή ΑΕΠ , ,0 milion euro , , , , , , , , ,0 euro 0, ,0 GDP Millions of PPS (Purchasing Power Standard) GDP euro of PPS per inhabitant Πηγή: Eurostat/CH: Secrétariat de l' Etat à l'economie/us: Bureau of Economic Analysis/JP: Economic and Social Research Institute ιάγραµµα 3 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ύναµης) (ΕΕ-15=100) Ελλάδα Ισπανία Ιρλανδία Πορτογαλία Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

18 ιάγραµµα 4 Εξέλιξη Πληθωρισµού 6,0 5,0 4,0 % 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/CH: ιάγραµµα 5 Καθαρή µετανάστευση ,1 8,3 8 7,4 7,3 ανά κατοίκους ,5 3,3 1,9 2,4 1,8 1,4 6,6 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1 5,7 1,8 1,4 5,1 2,4 2 4,1 2,8 2,7 2,2 4,5 3,8 3,5 3,5 3,5 2,9 4,6 5,4 3, EU-25 EU-15 Greece Πηγή: Eurostat/ Population statistics 18

19 ιάγραµµα 6 Καθαρή µετανάστευση σε περιφερειακό επίπεδο (ανεπεξέργαστα στοιχεία 2002) Kriti 3,41 Notio Aigaio 1,40 Voreio Aigaio 2,00 Attiki 6,44 Peloponnisos 4,41 Sterea Ellada 5,14 Dy tiki Ellada 18,06 Ionia Nisia 5,22 Ipeiros 0,51 Thessalia 1,53 Dytiki Makedonia 5,75 Kentriki Makedonia Anatoliki Makedonia, Thraki 0,14 0, ανά κατοίκους Πηγή: Eurostat/ Population statistics ιάγραµµα 7 Απασχόληση (Σύνολο) 70,0 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 19

20 ιάγραµµα 8 Απασχόληση (Γυναίκες) 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 9 Απασχόληση (Άνδρες) 80,0 70,0 60,0 50,0 % 40,0 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 20

21 ιάγραµµα 10 Ανεργία (Σύνολο) 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 11 Ανεργία (Γυναίκες) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 21

22 ιάγραµµα 12 Ανεργία (Άνδρες) 9,0 8,0 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 13 Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat ιάγραµµα 14 Εξέλιξη της απασχόλησης στη γεωργία και τους άλλους τοµείς 70,8 25,5 17,4 57,1 34,240, ,7 39,5 34,4 30,2 30,3 28,9 48,3 37,7 23,9 64,9 60,5 60,1 56,4 23,2 22,5 23,8 22,5 20, ,2 12,6 25,3 3, Μέσος όρος EU Πρωτογενής Τοµέας (%) ευτερογενής Τοµέας (%) Τριτογενής Τοµέας (%) 22

23 Πηγή: Eurostat Ετήσια στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και τον ενεργό πληθυσµό ιάγραµµα 15 ιάρθρωση της απασχόλησης στη γεωργία κατά είδος απασχόλησης (έτος 2004) 90,21 91,70 60,90 54,8 29,31 36,9 6,54 3,26 9,79 2,4 5,9 8,30 αυτοαπασχολούµενοι µισθωτοί πλήρης απασχόλησης µερικής απασχόλησης άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: Eurostat Ετήσια στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και τον ενεργό πληθυσµό ιάγραµµα 16 Ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων σε βασικές κατηγορίες Τεχνητές περιοχές 2,3% Χερσαία ύδατα 0,9% Φυσικές περιοχές 37,0% Γεωργικές περιοχές 40,9% άση 18,9% Πηγή: CLC

24 ιάγραµµα 17 Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικιακής διάρθρωσης της γεωργίας κατά φύλο το έτος ,00 23,60 17,70 5,00 1,90 6,90 8,60 4,80 13,40 9,80 7,90 12,30 11,30 15,10 13,90 6,40 3,00 9,40 Κάτω των 25 ετών 25 µέχρι 34 ετών 35 µέχρι 44 ετών 45 µέχρι 54 ετών 55 µέχρι 64 ετών 65 ετών και άνω άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: European Commission, Eurostat ( Community labour force survey - LFS). ιάγραµµα 18 Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικιακής διάρθρωσης της γεωργίας κατά φύλο το έτος ,72 23,57 24,51 17,65 11,92 12,62 12,26 12,66 11,86 11,31 9,10 4,03 1,65 5,68 5,73 4,59 2,29 6,88 Κάτω των 25 ετών 25 µέχρι 34 ετών 35 µέχρι 44 ετών 45 µέχρι 54 ετών 55 µέχρι 64 ετών 65 ετών και άνω άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: European Commission, Eurostat ( Community labour force survey - LFS). 24

25 ιάγραµµα 19 Κατανοµή καλλιεργούµενης έκταση κατά βασικές καλλιέργειες Έτος Έκταση (ha) Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Πηγή: ΕΣΥΕ ιάγραµµα 20 Μερίδιο του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων το έτος 2004 Ζώα ζώντα; 0,1% Έλαια & λίπη; 5,7% Κρέατα; 0,9% Ποτά; 4,8% Τρόφιµα; 2,3% Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ; 1,0% Γάλα & αυγά; 6,5% Ψάρια; 11,9% Ζάχαρη & µέλι; 0,9% ηµητριακά; 5,3% Φρούτα & Λαχανικά; 32,2% Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων 25

26 ιάγραµµα 21 Μερίδιο του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών των προϊόντων το έτος 2004 Ζώα ζώντα; 0,02% Έλαια & λίπη; 1,31% Κρέατα; 0,21% Ποτά; 1,11% Τρόφιµα; 0,53% Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ; 0,23% Γάλα & αυγά; 1,48% Ψάρια; 2,73% Ζάχαρη & µέλι; 0,21% ηµητριακά; 1,21% Φρούτα & Λαχανικά; 7,37% Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων ιάγραµµα 22 Ποσοστιαία κατανοµή γεωργικών και δασικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 13,0% των αλληλεπικαλύψεων Μόνιµα αρδευόµενη γη Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 2,5% 5,2% Ορυζώνες 0,6% Αµπελώνες Οπωροφόρα δένδρα και 0,2% φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 0,3% Ελαιώνες 1,5% Λιβάδια 0,2% Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 2,4% Σκληροφυλλική βλάστηση 19,1% Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 6,9% Θάµνοι και χερσότοποι 1,4% άσος πλατυφύλλων 15,6% Φυσικοί Βοσκότοποι 15,0% Μικτό άσος 5,2% άσος κωνοφόρων 11,1% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

27 ιάγραµµα 23 Ποσοστιαία κατανοµή γεωργικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 34,7% Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 26,2% Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 12,2% Ορυζώνες 3,0% Μόνιµα αρδευόµενη γη 12,5% Λιβάδια 1,2% Ελαιώνες 7,5% Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 1,5% Αµπελώνες 1,2% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 ιάγραµµα 24 Ποσοστιαία κατανοµή δασικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 16,1% άσος πλατυφύλλων 19,4% Σκληροφυλλική βλάστηση 23,7% Θάµνοι και χερσότοποι 1,8% άσος κωνοφόρων 13,8% Μικτό άσος 6,5% Φυσικοί Βοσκότοποι 18,6% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

28 ιάγραµµα 25 Εξέλιξη της συνολικής βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης στην Ελλάδα ανά έτος Έκταση (Ha) Έτος Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας ιάγραµµα 26 Βιολογική κτηνοτροφία το έτος ,5% 0,8% 3,3% 1,0% 30,4% 48,9% Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Χοίροι Πουλερικά Μέλισσες(κυψέλες) Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας 28

29 ιάγραµµα 27 Εξέλιξη αριθµού ζώων βιολογικής εκτροφής Αριθµός ζώων Έτος Caprine Bovine Ovine Porcine Bees Poultry Total number Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Χάρτες Χάρτης 1 Προσδιορισµός των αγροτικών περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο (ταξινόµηση σε επίπεδο NUTS II) Πηγή: SISCO SIRE database (επεξεργασία DG AGRI G2 έτος 2000) 29

30 Χάρτης 2 Κάλυψη γης Πηγή CLC

31 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 31

32 Η Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 32

33 Κοστολόγηση, Μεθοδολογίες, Υπολογισµοί Ύψους Ενίσχυσης για τα γεωργικά µέτρα Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 33

34 Υπολογισµός και Τεκµηρίωση των δαπανών Εγκατάστασης Συντήρησης και ιαφυγόντος Εισοδήµατος που συνεπάγεται κατά περίπτωση η εφαρµογή των δασικών µέτρων του Καν. ΕΚ 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 43,45,46) Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 34

35 Χάρτες Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 35

36 Καθεστώς προστασίας χρονοδιάγραµµα για περιοχές Natura Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 36

37 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του ΠΑΑ Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 37

Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο 0-14 15-24 25-39

Διαβάστε περισσότερα

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης Program mes Χαρακτηριστικά προγράµµατος Εθνικοί ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ B1* Οικονοµική ανάπτυξη (κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (Τίθεται Ε.Ε.25=100) 84,00%

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Οικονοµικές δραστηριότητες στο χώρο Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

... 542 )... 544 ... 545 ... 546 10. ... 549

... 542 )... 544 ... 545 ... 546 10. ... 549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. εκέµβριος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. December 5 in m3, surface in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume εκέµβριος 06 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. December 06 Σύνολο Χώρας..6.63. 0. 6.0. Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 2.725 5.499 4.363.712 1.150.6 46.939.888 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Ιούλιος 0 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. July 0 Σύνολο Χώρας 2.002 2. 1.951.92 440..59.53 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Economic crisis, regional inequalities and development

Economic crisis, regional inequalities and development Σεμινάριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14/01/2015 Economic crisis, regional inequalities and development Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κριτήρια προσδιορισμού του μεγέθους μιάς γεωργικής εκμετάλλευσης Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ) Ο αριθμός των παραγωγικών Ζώων (ΖΜ) Οι απαιτούμενες Μονάδες Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα