Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 14% 23% 20% 11% 14% 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 15% 21% 19% 12% 15% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 23% 20% 12% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 19% 11% 16% 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 21% 20% 12% 15% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 20% 12% 16% 4% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 20% 11% 16% 4% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 15% 22% 19% 10% 14% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 22% 19% 12% 16% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 21% 19% 11% 17% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 25% 21% 11% 12% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 20% 18% 11% 17% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 24% 20% 10% 11% 3% ΚΡΗΤΗ % 15% 23% 19% 10% 13% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 2 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Άνδρες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 15% 23% 20% 11% 13% 2% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 17% 21% 19% 11% 14% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 24% 19% 11% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 11% 14% 2% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 14% 21% 20% 12% 14% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 15% 20% 21% 11% 15% 3% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 21% 10% 15% 3% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 16% 22% 20% 10% 13% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 14% 23% 19% 11% 15% 3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 22% 19% 11% 16% 4% ΑΤΤΙΚΗΣ % 15% 25% 21% 10% 11% 2% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 19% 21% 17% 10% 15% 4% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 16% 24% 20% 9% 10% 2% ΚΡΗΤΗ % 16% 24% 19% 9% 12% 3% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 3 Σύνολο Ελλάδος-περιφέρεια ( NUTS II ) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Γυναίκες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 13% 22% 20% 11% 15% 4% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 13% 21% 19% 13% 17% 3% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 12% 14% 3% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 13% 21% 18% 11% 17% 4% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 20% 19% 13% 16% 4% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 19% 12% 18% 5% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% 1

2 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 14% 21% 19% 11% 15% 4% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 21% 18% 13% 17% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 24% 22% 11% 13% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 12% 20% 18% 12% 19% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 13% 24% 20% 10% 12% 3% ΚΡΗΤΗ % 14% 23% 18% 10% 14% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 4 Μεταβολή πραγµατικού πληθυσµού και πυκνότητας κατά περιφέρεια Πραγµατικός Πληθυσµός Επιφάνεια σε Km 2. Πυκνότητα Πληθυσµού Κάτοικοι / Km % Μεταβολή Μεταβολή (κάτοικοι) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ,9% ,75 83,1 5,3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ,1% ,3 43,2 2,9 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ,6% ,3 97,9 8,6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,9% ,0 31,9 0,9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,6% ,4 53,7 1,4 ΗΠΕΙΡΟΣ ,1% ,9 38,4 1,5 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,9% ,0 92,3 8,3 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,6% ,3 65,2 2,9 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,0% ,4 38,9 1,5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,2% ,2 41,2 2,0 ΑΤΤΙΚΗ ,8% ,3 987,9 62,6 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,5% ,9 53,7 1,8 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,6% ,7 57,3 8,6 ΚΡΗΤΗ ,3% ,8 72,1 7,3 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσµού α/α 1 είκτης Μονάδα Μέτρησης Πηγή Πίνακας 5 Οικονοµική ς ανάπτυξης ΑΕΠ (σε pps)/κεφαλ ή (EU- 25=100) Eurostat National Accounts Μ.Ο Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας Eurostat Regional Accounts Απασχόληση απασχολούµενοι/σ ύνολο του πληθυσµού (25-64 ετών) Eurostat Labour Force Survey οµή της απασχόλησης απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Eurostat - Economic Accounts Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία: αγρότες <35 / >= 55 years ετών Eurostat Farm Structure Survey Έτος σε εκατοµ. % στη Μονάδα pps ΕΥΡΩ συνολική % % % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 57,4 859,3 11% 59,4 35,2 0,16 2 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 75, ,2 19% 56,9 16,9 0,21 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 76,8 517,6 6% 53,3 20,0 0,20 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62, ,1 13% 60,9 28,3 0,14 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,3 249,6 3% 57,7 24,5 0,07 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,5 146,4 2% 61,1 24,8 0,07 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 56,3 774,9 9% 55,6 31,6 0,14 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,3 804,6 10% 57,2 23,3 0,08 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,7 942,0 12% 62,1 36,5 0,10 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 174,1 2% 60,8 1,3 0,07 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,3 227,8 3% 56,4 22,0 0,11 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87,7 170,0 2% 60,4 10,6 0,14 13 ΚΡΗΤΗ 72,3 704,8 9% 64,0 32,1 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75, ,4 100% 59,4 16,2 0,13 2

3 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF Πίνακας 6 Πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα ( είκτης Α) των συντελεστών παραγωγής ανά ετήσια µονάδα εργασίας για τα έτη (έτος βάσης 2000=100, σε ) Έτος ΕΕ ,6006 e 100,0117 e 101,4743 e 102,9759 e 105,4743 e 109,4919 e Ελλάδα , , , , , ,3925 e e:εκτιµώµενα Πηγή: EUROSTAT, Economic Accounts for Agriculture Πίνακας 7 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2000 (σε ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 8 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2004 (σε ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

4 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 9 Κάλυψη γης Ταξινόµηση σε επίπεδο 1 Ταξινόµηση σε επίπεδο 2 Έκταση (ha) Ποσοστό Αστική οικοδόµηση 1.1 Urban fabric ,3% Βιοµηχανικές, εµπορικές ζώνες και δίκτυα 1.2 συγκοινωνιών Industrial, commercial and transport units ,4% 1 Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριµµάτων και ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.3 εργοτάξια ARTIFICIAL SURFACES Mine, dump and construction sites ,3% Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών 1.4 δραστηριοτήτων Artificial, non agricultural vegetated areas sport and cultural activity sites ,1% Αρόσιµη γη 2.1 Arable land ,2% 2 Μόνιµες καλλιέργειες 2.2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Permanent crops ,7% AGRICULTURAL AREAS Βοσκότοποι 2.3 Pastures ,5% Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.4 Heterogenous agricultural areas ,5% άση 3.1 Forests ,1% ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους 3 ΕΚΤΑΣΕΙΣ βλάστησης 3.2 FORESTS AND SEMI - Scrub and / or herbaceous vegetation NATURAL AREAS associations ,7% Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 3.3 Open spaces with little or no vegetation ,6% 4 Εσωτερικές υγρές ζώνες 4.1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Inland wetlands ,2% WETLANDS Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 4.2 Maritime wetlands ,3% 5 Χερσαία ύδατα 5.1 Υ ΑΤΑ Inland waters ,8% WATER BODIES Θαλάσσια ύδατα 5.2 Marine waters ,3% Σύνολο εκτάσεων All areas ,0% Κάλυψη γης Land cover Εξαιρούνται (4.2 και 5.2) Excluded (4.2 και 5.2) ,4% Πηγή: CLC 2000 Πίνακας 10 Τάξη Μεγέθους Εκµεταλλεύσεων (ha ΧΓΕ) Αριθµός και έκταση γεωργικών εκµεταλλεύσεων x Εκµεταλλεύσεις % Στο Σύνολο % TAV EU : : : 6.110,1 : 61,9 x : : : 1.293,7 : 13,1 x 4

5 EL : : : 974,4 : 9,9 x : : : 823,1 : 8,3 x 0³ 50 : : : 669,3 : 6,8 x Σύνολο : : : 9.870,6 : 100,0 x ,3 626,8 627,2 627,4 76,8 76,1 0, ,0 116,1 109,0 109,7 13,3 13,3 0, ,0 53,8 52,7 53,5 6,4 6,5 0, ,8 21,6 23,9 27,4 2,9 3,3 3,9 0³ 50 3,4 3,2 4,3 6,5 0,5 0,8 11,8 Σύνολο 802,4 821,4 817,1 824,5 100,0 100,0 0,3 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 11 Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων σε European size units (ESU) Αριθµός εκµεταλλεύσεων (in the FADN field of observation) Έκταση (ha ΧΓΕ) 2002/ / / / µικρές ( < 8 ESU ) ,60 3,64 µεσαίες µικρές ( 8-16 ESU ) ,62 7,52 µεσαίες µεγάλες ( ESU) ,39 15,15 µεγάλες ( ESU ) ,98 27,98 EL πολύ µεγάλες ( > 100 ESU ) ,10 1,33 Σύνολο ,49 6,44 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 12 Ηλικία και φύλο των αρχηγών ανά κατηγορία κοινότητας % Αρχηγών <35 ετών % Αρχηγών >=65 ετών % Αρχηγών = Γυναίκα ΚΜ Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο EL 8,7% 9,7% 9,2% 31,4% 26,9% 29,1% 25,1% 25,3% 25,2% "EU- 15" 8,3% 7,2% 7,7% 28,7% 29,0% 28,9% 24,5% 22,8% 23,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 13 Επίπεδο µόρφωσης ανθρώπινο δυναµικού στον πρωτογενή τοµέα (έτος 1997) Σύνολο ιδακτορικό/ Μεταπτυχιακό Πτυχίο Ανώτατων Σχολών Φοίτηση σε ΑΕΙ Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Τριών Τάξεων Μέσης Εκπαίδευσης Σύνολο 100 0% 0,50% 0% 0,70% 7,40% 7,60% 69,50% 10,20% 4,10% Άνδρες 100 0% 0,70% 0% 0,80% 9,30% 9,60% 67,90% 8,90% 2,80% Γυναίκες 100 0% 0,30% 0% 0,50% 4,80% 5,00% 71,70% 11,80% 5,80% Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Απολυτήριο ηµοτικού Μερικές τάξεις ηµοτικού εν Πήγε καθόλου Σχολείο Πίνακας 14 Αξία πρωτογενούς παραγωγής ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκατοµµύρια ) ΑΞΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , ,72 5

6 ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.314, , ,67 ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.815, , ,32 Πηγή: ΕΣΥΕ /νση Εθνικών Λογαριασµών Πίνακας 15 Εκτάσεις και γεωργική παραγωγή Εκτάσεις καλλιεργειών (Ha) Σύνολο Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων (1000 τόνους) Σιτάρι Βαµβάκι Καπνός Μούστος Ελαιόλαδο Εσπεριδοειδή Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 16 Ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή Ζωικό κεφάλαιο (1000 ζώα) Βοοειδή Χοίροι Πρόβατα Αίγες Κυψέλες Μελισσών (1000 κυψέλες) Παραγωγή (1000 τόνους) Κρέας Γάλα Τυρί σκληρό Τυρί µαλακό Μέλι Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 17 Εκτάσεις και περιοχές µε καπνά τύπου Virginia Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΡΟ ΟΠΗΣ 113,15 2 ΞΑΝΘΗΣ 107,76 3 ΗΜΑΘΙΑΣ 92,95 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 537,04 5 ΚΙΛΚΙΣ 968,2 6 ΠΕΛΛΑΣ 220,86 7 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1.289,98 8 ΛΑΡΙΣΑΣ 348,3 9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 790,79 10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.054,49 6

7 11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 146,3 12 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 3.084,64 13 ΦΩΚΙ ΑΣ 105,49 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 18 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.515,70 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 725,6 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,60 4 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.698,50 5 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ,00 6 ΦΩΚΙ ΑΣ 139,2 7 ΗΛΕΙΑΣ 1.939,30 8 ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,00 11 ΛΑΡΙΣΑΣ ,80 12 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,20 13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,80 14 ΡΑΜΑΣ 9.238,10 15 ΗΜΑΘΙΑΣ ,70 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,20 17 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.119,20 18 ΚΙΛΚΙΣ 8.624,60 19 ΠΕΛΛΑΣ ,60 20 ΠΙΕΡΙΑΣ 5.261,10 21 ΣΕΡΡΩΝ ,60 22 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1.564,90 23 ΕΒΡΟΥ ,00 24 ΞΑΝΘΗΣ 5.017,80 25 ΡΟ ΟΠΗΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 19 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες ζαχαρότευτλων Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 1.728,90 2 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 6.225,90 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 482,4 5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 133,9 6 ΓΡΕΒΕΝΑ 75 7 ΡΑΜΑΣ 1.044,00 8 ΗΜΑΘΙΑΣ 3.502,80 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 896,5 10 ΚΑΒΑΛΑΣ 955,3 11 ΚΙΛΚΙΣ 568,4 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.654,30 13 ΠΕΛΛΗΣ 2.204,80 14 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4.065,90 7

8 16 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 482,8 17 ΕΒΡΟΥ 7.987,90 18 ΞΑΝΘΗΣ 420,3 19 ΡΟ ΟΠΗΣ 1.957,10 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 20 Κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων Κατηγορία Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό εκτάσεων (Ha) συνολική έκταση άση ,1% Συνδυασµοί θαµνώδους και / ,7% ή ποώδους βλάστησης Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου ,6% βλάστηση Σύνολο δασικών εκτάσεων ,4%% Πηγή: CLC 2000 στη Πίνακας 21 Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας Μορφή Ιδιοκτησίας Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό % εκτάσεων (Ha) ηµόσια ,1% Κοινοτικά % Ιδιωτικά ,5% *Άλλα ,4% Σύνολο % Πηγή: /νση Ανάπτυξης ασικών Πόρων * «Άλλα» είναι τα µοναστηριακά και συνιδιόκτητα Πίνακας 22 Κωδικός CORINE Γεωργικές και δασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κατηγορία Έκταση (Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές ,99 εκτάσεις φυσικής βλάστησης 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

9 Κωδικός CORINE Πίνακας 23 Γεωργικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Έκταση Κατηγορία Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,37 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 Πίνακας 24 ασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κωδικός CORINE Κατηγορία Έκταση (Ha) 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

10 Πίνακας 25 Απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε kt CO 2 eq) για την περίοδο Εκποµπές Α. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα Ενέργεια Βιοµηχανικές διεργασίες ιαλύτες Γεωργία Απόβλητα Σύνολο * ΧΓΑΧΓ Β. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά αέριο (χωρίς ΧΓΑΧΓ ) CO CH N 2O HFC PFC SF Σύνολο * Γ. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από ΧΓΑΧΓ CO CH N 2O Σύνολο * Στο σύνολο αυτό των εθνικών εκποµπών δεν συµπεριλαµβάνεται ο τοµέας Αλλαγές Χρήσεων Γης και ασοκοµία Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών για την Περίοδο

11 Πίνακας 26 Εκτάσεις βιολογικής γεωργίας από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος (ha) την περίοδο Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (t CO 2) Εκτάσεις που εντάχθηκαν Έτος από το 1994 (ha) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 27 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν από το 1994 Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (ha) (ha) (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 28 Γεωργικές εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση την περίοδο Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος

12 Πίνακας 29 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 30 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο Έτος και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 3 Πρόσθετα µέτρα Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Γεωργία Πίνακας 31 Αγροτικές περιοχές (ως % της εθνικής περιοχής) Κάλυψη γης άση και ηµιφυσικές περιοχές Φύση Σύνολο 'αγροτικήl' περιοχή αγροτικών κοινοτήτων GR 41,7% 51,0% 4,9% 97,6% 94,7% EU-25 49,5% 41,0% 3,7% 94,2% 89,2% EU-15 51,8% 38,1% 4,2% 94,1% 88,9% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πληθυσµός στις αγροτικές κοινότητες Πίνακας 32 Αγροτικός πληθυσµός (µέσος όρος ) Πληθυσµός ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % τους εθνικού πληθυσµού) 12

13 GR 38,7% 39,6% 27,6% 32,8% EU-25 26,0% 18,6% 38,8% 42,6% EU-15 23,6% 15,9% 35,7% 48,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 33 Αγροτικές περιοχές Εκτάσεις στις Έκταση ανά κατηγορία περιοχής αγροτικές κοινότητες Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % της εθνικής έκτασης GR 95,0% 73,9% 23,2% 2,9% EU-25 86,8% 56,4% 35,6% 7,9% EU-15 86,1% 56,7% 34,2% 9,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 34 Πληθυσµιακή πυκνότητα (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος Πληθυσµιακή πυκνότητα ανά κατηγορία περιοχής όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (κάτοικοι ανά km²) GR EU EU Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 35 Αύξηση πληθυσµού µεταξύ "1990" και "2000" Εθνικός µέσος όρος Αύξηση πληθυσµού ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές GR 3,4% 4,7% 8,8% -2,1% EU-15 3,1% 2,2% 4,6% 2,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 36 Σηµαντικότητα της ηλικίας πληθυσµού (99-01) Σηµαντικότητα της ηλικία ς πληθυσµού ανά κατηγορίας περιοχής Εθνικός Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές µέσος όρος (%ηλικίας πληθυσµού άνω των 65 ετών) GR 17,3% 18,7% 16,7% 15,9% EU-25 15,9% 15,7% 16,3% 15,5% EU-15 16,3% 17,7% 16,9% 15,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) 13

14 Πίνακας 37 ΑΕΠ / κάτοικο (σε ΜΑ - µέσος όρος ) ΑΕΠ ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (EU-25 = 100) GR 72,4 68,1 72,0 77,8 EU ,0 71,0 86,8 124,7 EU ,4 87,6 96,1 126,3 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 38 Γεωργική απασχόληση ( ) Γεωργική απασχόληση ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (% Εργατικού δυναµικού στη γεωργία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία) GR* 16,3% 29,3% 21,2% 1,3% EU-25 5,5% 13,1% 6,6% 2,0% EU-15 4,1% 9,6% 5,3% 1,9% *: at Nuts-2 level Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 39 Ανεργία (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 40 ηµογραφική πίεση εργασίας (2000) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 14

15 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 41 Βασικοί δείκτες περιεχοµένου σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % ΑΠΑ στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές οµή της οικονοµίας % ΑΠΑ στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο τριτογενή τοµέα Μακροχρόνια ανεργία % µακροχρόνιας ανεργίας ως µέρος του ενεργού πληθυσµού Εκπαίδευση % ενηλίκων (25-64) µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PR IR PR IR PR IR 1 2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 82,8 17,2 84,5 15,5 82,0 18,0 16,7 35,2 21,1 43,7 5,23 48,0 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 35,1 64,9 28,4 71,6 35,0 65,0 7,4 16,9 26,5 56,5 5,94 57,7 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,7 20,0 31,5 48,8 10,07 46,6 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 33,9 66,1 31,2 68,8 29,6 70,4 15,7 28,3 20,3 51,5 6,35 50,1 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 51,1 48,9 47,0 53,0 43,9 56,1 9,3 24,5 22,2 53,3 7,27 48,9 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 17,7 82,3 18,3 81,7 19,1 80,9 8,7 24,8 12,1 63,1 3,76 45,6 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 55,2 44,8 50,4 49,6 46,2 53,8 12,8 31,6 18,8 49,6 6,42 49,2 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 9,6 23,3 32,6 44,1 6,17 48,3 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,3 36,5 18,1 45,4 4,70 49,6 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 25,8 72,9 5,02 70,7 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,2 25,8 77,7 22,3 80,1 19,9 12,4 22,0 17,8 60,2 4,72 53,4 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 8,0 10,6 21,9 67,5 1,98 50,9 13 ΚΡΗΤΗ 25,9 74,1 28,7 71,3 23,3 76,7 11,1 32,1 16,0 51,9 2,42 55,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 37,2 27,2 35,8 26,4 34,2 27,5 7,0 16,2 23,8 60,1 5,35 59,0 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 January 2006 DOC 13 Πίνακας 42 Σηµαντικότητα των αγροτικών κοινοτήτων % των αγροτικών κοινοτήτων ΚΜ Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Γη (ha) Οικονοµικό µέγεθος (ESU) Κτηνοτροφία (LU) EL 93% 93% 93% 90% "EU-15" 86% 87% 81% 85% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 43 ραστηριότητα του αρχηγού ανά κατηγορία κοινότητας % αρχηγών πλήρους απασχόλησης στη % αρχηγών µε χρόνο εργασίας = <50% % αρχηγών µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών µε κύριες άλλες επικερδείς δραστηριότητες γεωργία ΚΜ Αγρο Αστικέ Σύνολ Αγροτι Αστικέ Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αστικές Αστικές τικές ς ο κές ς ο κές ο κές ο EL 12,3% 14,3% 13,3% 68,3% 67,4% 67,9% 24,7% 24,8% 24,7% 22,3% 22,3% 22,3% "EU-15" 22,3% 25,5% 23,9% 63,1% 61,2% 62,1% 30,0% 30,1% 30,1% 25,9% 25,5% 25,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) 15

16 Πίνακας 44 Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία % αγροτών <35 / >= 55 ετών Εξέλιξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας σε εκατοµ. ΕΥΡΩ Οικονοµικής Ποσοστό ανάπτυξης απασχόλησης Ανεργία ΑΕΠ κατά (%) κεφαλή σε απασχολούµενοι % όρους στο σύνολο του οικονοµικά αγοραστικής πληθυσµού (25- ενεργού σε χιλιάδες δύναµης 64 ετών) πληθυσµού εργαζόµενοι Μ.Ο Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. 1 &ΘΡΑΚΗ 57,0 59,4 13,2 0,16 73,4 859,0 17,9 ΚΕΝΤ. 2 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 78,0 56,9 12,2 0,21 108, ,0 20,4 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 77,0 53,3 16,6 0,20 17,7 518,0 17,0 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,0 60,9 9,8 0,14 68, ,0 18,6 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,0 57,7 11,2 0,07 25,9 250,0 15,8 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 68,0 61,1 11,4 0,07 16,7 146,0 29,3 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 58,0 55,6 12,5 0,14 73,2 775,0 21,4 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,0 57,2 12,8 0,08 41,5 805,0 21,4 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 74,0 62,1 9,2 0,10 75,0 942,0 18,1 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 60,8 9,1 0,07 15,8 174,0 29,3 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,0 56,4 9,3 0,11 11,4 228,0 21,8 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88,0 60,4 8,7 0,14 6,8 170,0 35,4 13 ΚΡΗΤΗ 72,0 64,0 7,7 0,14 73,3 705,0 29,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75,0 59,4 10,5 0,13 607, ,7 20,7 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 November 2006 DOC 6b Γεωργοί µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων ιαγράµµατα ιάγραµµα 1 Εξέλιξη του ρυθµού ανάπτυξης (Πραγµατικό ΑΕΠ) Ποσοστό µεταβολής µε βάση το προηγούµενο έτος % EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/CH: 16

17 ιάγραµµα 2 Εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και του κατά κεφαλή ΑΕΠ , ,0 milion euro , , , , , , , , ,0 euro 0, ,0 GDP Millions of PPS (Purchasing Power Standard) GDP euro of PPS per inhabitant Πηγή: Eurostat/CH: Secrétariat de l' Etat à l'economie/us: Bureau of Economic Analysis/JP: Economic and Social Research Institute ιάγραµµα 3 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ύναµης) (ΕΕ-15=100) Ελλάδα Ισπανία Ιρλανδία Πορτογαλία Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

18 ιάγραµµα 4 Εξέλιξη Πληθωρισµού 6,0 5,0 4,0 % 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/CH: ιάγραµµα 5 Καθαρή µετανάστευση ,1 8,3 8 7,4 7,3 ανά κατοίκους ,5 3,3 1,9 2,4 1,8 1,4 6,6 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1 5,7 1,8 1,4 5,1 2,4 2 4,1 2,8 2,7 2,2 4,5 3,8 3,5 3,5 3,5 2,9 4,6 5,4 3, EU-25 EU-15 Greece Πηγή: Eurostat/ Population statistics 18

19 ιάγραµµα 6 Καθαρή µετανάστευση σε περιφερειακό επίπεδο (ανεπεξέργαστα στοιχεία 2002) Kriti 3,41 Notio Aigaio 1,40 Voreio Aigaio 2,00 Attiki 6,44 Peloponnisos 4,41 Sterea Ellada 5,14 Dy tiki Ellada 18,06 Ionia Nisia 5,22 Ipeiros 0,51 Thessalia 1,53 Dytiki Makedonia 5,75 Kentriki Makedonia Anatoliki Makedonia, Thraki 0,14 0, ανά κατοίκους Πηγή: Eurostat/ Population statistics ιάγραµµα 7 Απασχόληση (Σύνολο) 70,0 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 19

20 ιάγραµµα 8 Απασχόληση (Γυναίκες) 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 9 Απασχόληση (Άνδρες) 80,0 70,0 60,0 50,0 % 40,0 30,0 20,0 10,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 20

21 ιάγραµµα 10 Ανεργία (Σύνολο) 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 11 Ανεργία (Γυναίκες) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 21

22 ιάγραµµα 12 Ανεργία (Άνδρες) 9,0 8,0 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) Greece Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey ιάγραµµα 13 Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EU (25 countries) EU (15 countries) Greece Πηγή: Eurostat ιάγραµµα 14 Εξέλιξη της απασχόλησης στη γεωργία και τους άλλους τοµείς 70,8 25,5 17,4 57,1 34,240, ,7 39,5 34,4 30,2 30,3 28,9 48,3 37,7 23,9 64,9 60,5 60,1 56,4 23,2 22,5 23,8 22,5 20, ,2 12,6 25,3 3, Μέσος όρος EU Πρωτογενής Τοµέας (%) ευτερογενής Τοµέας (%) Τριτογενής Τοµέας (%) 22

23 Πηγή: Eurostat Ετήσια στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και τον ενεργό πληθυσµό ιάγραµµα 15 ιάρθρωση της απασχόλησης στη γεωργία κατά είδος απασχόλησης (έτος 2004) 90,21 91,70 60,90 54,8 29,31 36,9 6,54 3,26 9,79 2,4 5,9 8,30 αυτοαπασχολούµενοι µισθωτοί πλήρης απασχόλησης µερικής απασχόλησης άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: Eurostat Ετήσια στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και τον ενεργό πληθυσµό ιάγραµµα 16 Ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων σε βασικές κατηγορίες Τεχνητές περιοχές 2,3% Χερσαία ύδατα 0,9% Φυσικές περιοχές 37,0% Γεωργικές περιοχές 40,9% άση 18,9% Πηγή: CLC

24 ιάγραµµα 17 Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικιακής διάρθρωσης της γεωργίας κατά φύλο το έτος ,00 23,60 17,70 5,00 1,90 6,90 8,60 4,80 13,40 9,80 7,90 12,30 11,30 15,10 13,90 6,40 3,00 9,40 Κάτω των 25 ετών 25 µέχρι 34 ετών 35 µέχρι 44 ετών 45 µέχρι 54 ετών 55 µέχρι 64 ετών 65 ετών και άνω άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: European Commission, Eurostat ( Community labour force survey - LFS). ιάγραµµα 18 Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικιακής διάρθρωσης της γεωργίας κατά φύλο το έτος ,72 23,57 24,51 17,65 11,92 12,62 12,26 12,66 11,86 11,31 9,10 4,03 1,65 5,68 5,73 4,59 2,29 6,88 Κάτω των 25 ετών 25 µέχρι 34 ετών 35 µέχρι 44 ετών 45 µέχρι 54 ετών 55 µέχρι 64 ετών 65 ετών και άνω άνδρες γυναίκες Σύνολο Πηγή: European Commission, Eurostat ( Community labour force survey - LFS). 24

25 ιάγραµµα 19 Κατανοµή καλλιεργούµενης έκταση κατά βασικές καλλιέργειες Έτος Έκταση (ha) Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Πηγή: ΕΣΥΕ ιάγραµµα 20 Μερίδιο του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων το έτος 2004 Ζώα ζώντα; 0,1% Έλαια & λίπη; 5,7% Κρέατα; 0,9% Ποτά; 4,8% Τρόφιµα; 2,3% Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ; 1,0% Γάλα & αυγά; 6,5% Ψάρια; 11,9% Ζάχαρη & µέλι; 0,9% ηµητριακά; 5,3% Φρούτα & Λαχανικά; 32,2% Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων 25

26 ιάγραµµα 21 Μερίδιο του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών των προϊόντων το έτος 2004 Ζώα ζώντα; 0,02% Έλαια & λίπη; 1,31% Κρέατα; 0,21% Ποτά; 1,11% Τρόφιµα; 0,53% Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ; 0,23% Γάλα & αυγά; 1,48% Ψάρια; 2,73% Ζάχαρη & µέλι; 0,21% ηµητριακά; 1,21% Φρούτα & Λαχανικά; 7,37% Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων ιάγραµµα 22 Ποσοστιαία κατανοµή γεωργικών και δασικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 13,0% των αλληλεπικαλύψεων Μόνιµα αρδευόµενη γη Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 2,5% 5,2% Ορυζώνες 0,6% Αµπελώνες Οπωροφόρα δένδρα και 0,2% φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 0,3% Ελαιώνες 1,5% Λιβάδια 0,2% Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 2,4% Σκληροφυλλική βλάστηση 19,1% Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 6,9% Θάµνοι και χερσότοποι 1,4% άσος πλατυφύλλων 15,6% Φυσικοί Βοσκότοποι 15,0% Μικτό άσος 5,2% άσος κωνοφόρων 11,1% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

27 ιάγραµµα 23 Ποσοστιαία κατανοµή γεωργικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 34,7% Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 26,2% Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 12,2% Ορυζώνες 3,0% Μόνιµα αρδευόµενη γη 12,5% Λιβάδια 1,2% Ελαιώνες 7,5% Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 1,5% Αµπελώνες 1,2% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 ιάγραµµα 24 Ποσοστιαία κατανοµή δασικών εκτάσεων σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 16,1% άσος πλατυφύλλων 19,4% Σκληροφυλλική βλάστηση 23,7% Θάµνοι και χερσότοποι 1,8% άσος κωνοφόρων 13,8% Μικτό άσος 6,5% Φυσικοί Βοσκότοποι 18,6% Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε

28 ιάγραµµα 25 Εξέλιξη της συνολικής βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης στην Ελλάδα ανά έτος Έκταση (Ha) Έτος Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας ιάγραµµα 26 Βιολογική κτηνοτροφία το έτος ,5% 0,8% 3,3% 1,0% 30,4% 48,9% Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Χοίροι Πουλερικά Μέλισσες(κυψέλες) Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας 28

29 ιάγραµµα 27 Εξέλιξη αριθµού ζώων βιολογικής εκτροφής Αριθµός ζώων Έτος Caprine Bovine Ovine Porcine Bees Poultry Total number Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Χάρτες Χάρτης 1 Προσδιορισµός των αγροτικών περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο (ταξινόµηση σε επίπεδο NUTS II) Πηγή: SISCO SIRE database (επεξεργασία DG AGRI G2 έτος 2000) 29

30 Χάρτης 2 Κάλυψη γης Πηγή CLC

31 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 31

32 Η Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 32

33 Κοστολόγηση, Μεθοδολογίες, Υπολογισµοί Ύψους Ενίσχυσης για τα γεωργικά µέτρα Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 33

34 Υπολογισµός και Τεκµηρίωση των δαπανών Εγκατάστασης Συντήρησης και ιαφυγόντος Εισοδήµατος που συνεπάγεται κατά περίπτωση η εφαρµογή των δασικών µέτρων του Καν. ΕΚ 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 43,45,46) Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 34

35 Χάρτες Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 35

36 Καθεστώς προστασίας χρονοδιάγραµµα για περιοχές Natura Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 36

37 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του ΠΑΑ Βλέπε συνηµµένο παράρτηµα. 37

Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο 0-14 15-24 25-39

Διαβάστε περισσότερα

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης Program mes Χαρακτηριστικά προγράµµατος Εθνικοί ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ B1* Οικονοµική ανάπτυξη (κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (Τίθεται Ε.Ε.25=100) 84,00%

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 214 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr ΕΛ.Ο.ΓA.K. K.και έλεγχος της ποιότητας του νωπού γάλακτος στη χώρα µας Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-6 -2013 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12710 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ομάδων Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας- Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς-Καρδίτσα για τα έτη

Ανάλυση Ομάδων Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας- Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς-Καρδίτσα για τα έτη Ανάλυση Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας-Κιλκίς Κιλκίς-Καρδίτσα Καρδίτσα για τα έτη 2005-20062006 Βασικές κατηγορίες μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ομαδοποίηση Ηλικία του

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα