Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 14% 23% 20% 11% 14% 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 15% 21% 19% 12% 15% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 23% 20% 12% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 19% 11% 16% 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 21% 20% 12% 15% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 20% 12% 16% 4% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 20% 11% 16% 4% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 15% 22% 19% 10% 14% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 22% 19% 12% 16% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 21% 19% 11% 17% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 25% 21% 11% 12% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 20% 18% 11% 17% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 15% 24% 20% 10% 11% 3% ΚΡΗΤΗ % 15% 23% 19% 10% 13% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 2 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Άνδρες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 15% 23% 20% 11% 13% 2% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 17% 21% 19% 11% 14% 2% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 15% 24% 19% 11% 13% 2% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 11% 14% 2% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 14% 21% 20% 12% 14% 3% ΗΠΕΙΡΟΣ % 15% 20% 21% 11% 15% 3% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 22% 21% 10% 15% 3% ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 16% 22% 20% 10% 13% 3% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 14% 23% 19% 11% 15% 3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 13% 22% 19% 11% 16% 4% ΑΤΤΙΚΗΣ % 15% 25% 21% 10% 11% 2% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 19% 21% 17% 10% 15% 4% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 16% 24% 20% 9% 10% 2% ΚΡΗΤΗ % 16% 24% 19% 9% 12% 3% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 3 Σύνολο Ελλάδος-περιφέρεια ( NUTS II ) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Γυναίκες) Σύνολο ετών και άνω ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ % 13% 22% 20% 11% 15% 4% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ % 13% 21% 19% 13% 17% 3% ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 14% 22% 20% 12% 14% 3% ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ % 13% 21% 18% 11% 17% 4% ΘΕΣΣΑΛΙΑ % 13% 20% 19% 13% 16% 4% ΗΠΕΙΡΟΣ % 14% 19% 19% 12% 18% 5% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % 12% 21% 19% 11% 18% 5%

2 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α % 14% 21% 19% 11% 15% 4% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α % 13% 21% 18% 13% 17% 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % 12% 21% 19% 11% 18% 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % 14% 24% 22% 11% 13% 3% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 12% 20% 18% 12% 19% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % 13% 24% 20% 10% 12% 3% ΚΡΗΤΗ % 14% 23% 18% 10% 14% 4% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 Πίνακας 4 Μεταβολή πραγµατικού πληθυσµού και πυκνότητας κατά περιφέρεια Πραγµατικός Πληθυσµός Επιφάνεια σε Km 2. Πυκνότητα Πληθυσµού Κάτοικοι / Km % Μεταβολή Μεταβολή (κάτοικοι) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ,9% ,75 83,1 5,3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ,1% ,3 43,2 2,9 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ,6% ,3 97,9 8,6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ,9% ,0 31,9 0,9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,6% ,4 53,7 1,4 ΗΠΕΙΡΟΣ ,1% ,9 38,4 1,5 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,9% ,0 92,3 8,3 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,6% ,3 65,2 2,9 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,0% ,4 38,9 1,5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,2% ,2 41,2 2,0 ΑΤΤΙΚΗ ,8% ,3 987,9 62,6 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,5% ,9 53,7 1,8 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,6% ,7 57,3 8,6 ΚΡΗΤΗ ,3% ,8 72,1 7,3 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσµού α/α 1 είκτης Μονάδα Μέτρησης Πηγή Πίνακας 5 Οικονοµική ς ανάπτυξης ΑΕΠ (σε pps)/κεφαλ ή (EU- 25=100) Eurostat National Accounts Μ.Ο Βασικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο Οικονοµική ανάπτυξη πρωτογενή τοµέα ΑΠΑ πρωτογενής τοµέας Eurostat Regional Accounts Απασχόληση απασχολούµενοι/σ ύνολο του πληθυσµού (25-64 ετών) Eurostat Labour Force Survey οµή της απασχόλησης απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα Eurostat - Economic Accounts Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία αναλογία: αγρότες <35 / >= 55 years ετών Eurostat Farm Structure Survey Έτος σε εκατοµ. % στη Μονάδα pps ΕΥΡΩ συνολική % % % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 57,4 859,3 11% 59,4 35,2 0,16 2 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 75, ,2 19% 56,9 16,9 0,21 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 76,8 517,6 6% 53,3 20,0 0,20 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62, ,1 13% 60,9 28,3 0,14 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,3 249,6 3% 57,7 24,5 0,07 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,5 146,4 2% 61,1 24,8 0,07 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 56,3 774,9 9% 55,6 31,6 0,14 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 105,3 804,6 10% 57,2 23,3 0,08 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,7 942,0 12% 62,1 36,5 0,10 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 174,1 2% 60,8 1,3 0,07 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,3 227,8 3% 56,4 22,0 0,11 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87,7 170,0 2% 60,4 10,6 0,14 13 ΚΡΗΤΗ 72,3 704,8 9% 64,0 32,1 0,14

3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 75, ,4 100% 59,4 16,2 0,13 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical meeting on CMEF Πίνακας 6 Πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα ( είκτης Α) των συντελεστών παραγωγής ανά ετήσια µονάδα εργασίας για τα έτη (έτος βάσης 2000=100, σε ) Έτος ΕΕ ,6006 e 100,0117 e 101,4743 e 102,9759 e 105,4743 e 109,4919 e Ελλάδα , , , , , ,3925 e e:εκτιµώµενα Πηγή: EUROSTAT, Economic Accounts for Agriculture Πίνακας 7 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2000 (σε ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 8 Γεωργικό εµπόριο κατά έτος 2004 (σε ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ζώα ζώντα Κρέατα Γάλα & αυγά Ψάρια ηµητριακά Φρούτα & Λαχανικά Ζάχαρη & µέλι Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κλπ Ζωοτροφές Τρόφιµα Ποτά Καπνός έρµατα Ελαιούχοι σπόροι Καουτσούκ ακατ/στο Ξυλεία - φελλός Φυσικές υφαντικές ίνες Γεωργ. Πρώτες ύλες Έλαια & λίπη

4 Άµυλα, ινσουλίνη, γλουτένη ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Προγραµµατισµού &Γεωργικών ιαρθρώσεων Πίνακας 9 Κάλυψη γης Ταξινόµηση σε επίπεδο 1 Ταξινόµηση σε επίπεδο 2 Έκταση (ha) Ποσοστό Αστική οικοδόµηση 1.1 Urban fabric ,3% Βιοµηχανικές, εµπορικές ζώνες και δίκτυα 1.2 συγκοινωνιών Industrial, commercial and transport units ,4% Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριµµάτων και ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.3 εργοτάξια ARTIFICIAL SURFACES Mine, dump and construction sites ,3% Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών 1.4 δραστηριοτήτων Artificial, non agricultural vegetated areas sport and cultural activity sites ,1% Αρόσιµη γη 2.1 Arable land ,2% Μόνιµες καλλιέργειες 2.2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Permanent crops ,7% AGRICULTURAL AREAS Βοσκότοποι 2.3 Pastures ,5% Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.4 Heterogenous agricultural areas ,5% άση 3.1 Forests ,1% ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους ΕΚΤΑΣΕΙΣ βλάστησης 3.2 FORESTS AND SEMI - Scrub and / or herbaceous vegetation NATURAL AREAS associations ,7% Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 3.3 Open spaces with little or no vegetation ,6% Εσωτερικές υγρές ζώνες 4.1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Inland wetlands ,2% WETLANDS Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 4.2 Maritime wetlands ,3% Χερσαία ύδατα 5.1 Υ ΑΤΑ Inland waters ,8% WATER BODIES Θαλάσσια ύδατα 5.2 Marine waters ,3% Σύνολο εκτάσεων All areas ,0% Κάλυψη γης Εξαιρούνται (4.2 και 5.2) Land cover Excluded (4.2 και 5.2) ,4% Πηγή: CLC 2000 Πίνακας 10 Αριθµός και έκταση γεωργικών εκµεταλλεύσεων Τάξη Μεγέθους Εκµεταλλεύσεων (ha ΧΓΕ) x Εκµεταλλεύσεις % Στο Σύνολο % TAV

5 : : : 6.110,1 : 61,9 x : : : 1.293,7 : 13,1 x EU : : : 974,4 : 9,9 x : : : 823,1 : 8,3 x 0³ 50 : : : 669,3 : 6,8 x Σύνολο : : : 9.870,6 : 100,0 x ,3 626,8 627,2 627,4 76,8 76,1 0, ,0 116,1 109,0 109,7 13,3 13,3 0,2 EL ,0 53,8 52,7 53,5 6,4 6,5 0, ,8 21,6 23,9 27,4 2,9 3,3 3,9 0³ 50 3,4 3,2 4,3 6,5 0,5 0,8 11,8 Σύνολο 802,4 821,4 817,1 824,5 100,0 100,0 0,3 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 11 Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων Οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων σε European size units (ESU) Αριθµός εκµεταλλεύσεων (in the FADN field of observation) Έκταση (ha ΧΓΕ) 2002/ / / / µικρές ( < 8 ESU ) ,60 3,64 µεσαίες µικρές ( 8-16 ESU ) ,62 7,52 µεσαίες µεγάλες ( ESU) ,39 15,15 µεγάλες ( ESU ) ,98 27,98 EL πολύ µεγάλες ( > 100 ESU ) ,10 1,33 Σύνολο ,49 6,44 Πηγή: European Union/ Directorate-General for Agriculture and Rural Development Πίνακας 12 Ηλικία και φύλο των αρχηγών ανά κατηγορία κοινότητας % Αρχηγών <35 ετών % Αρχηγών >=65 ετών % Αρχηγών = Γυναίκα ΚΜ Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο Αγροτικές Αστικές Σύνολο EL 8,7% 9,7% 9,2% 31,4% 26,9% 29,1% 25,1% 25,3% 25,2% "EU- 15" 8,3% 7,2% 7,7% 28,7% 29,0% 28,9% 24,5% 22,8% 23,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 13 Επίπεδο µόρφωσης ανθρώπινο δυναµικού στον πρωτογενή τοµέα (έτος 1997) Σύνολο ιδακτορικό/ Μεταπτυχιακό Πτυχίο Ανώτατων Σχολών Φοίτηση σε ΑΕΙ Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Τριών Τάξεων Μέσης Εκπαίδευσης Σύνολο 100 0% 0,50% 0% 0,70% 7,40% 7,60% 69,50% 10,20% 4,10% Άνδρες 100 0% 0,70% 0% 0,80% 9,30% 9,60% 67,90% 8,90% 2,80% Γυναίκες 100 0% 0,30% 0% 0,50% 4,80% 5,00% 71,70% 11,80% 5,80% Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Απολυτήριο ηµοτικού Μερικές τάξεις ηµοτικού εν Πήγε καθόλου Σχολείο

6 Πίνακας 14 Αξία πρωτογενούς παραγωγής ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (εκατοµµύρια ) ΑΞΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , ,72 ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.314, , ,67 ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.815, , ,32 Πηγή: ΕΣΥΕ /νση Εθνικών Λογαριασµών Πίνακας 15 Εκτάσεις και γεωργική παραγωγή Εκτάσεις καλλιεργειών (Ha) Σύνολο Αροτραίες Λαχανικά Αµπέλια ενδρώδεις Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων (1000 τόνους) Σιτάρι Βαµβάκι Καπνός Μούστος Ελαιόλαδο Εσπεριδοειδή Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 16 Ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή Ζωικό κεφάλαιο (1000 ζώα) Βοοειδή Χοίροι Πρόβατα Αίγες Κυψέλες Μελισσών (1000 κυψέλες) Παραγωγή (1000 τόνους) Κρέας Γάλα Τυρί σκληρό Τυρί µαλακό Μέλι Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 17 Εκτάσεις και περιοχές µε καπνά τύπου Virginia Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΡΟ ΟΠΗΣ 113,15 2 ΞΑΝΘΗΣ 107,76 3 ΗΜΑΘΙΑΣ 92,95 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 537,04

7 5 ΚΙΛΚΙΣ 968,2 6 ΠΕΛΛΑΣ 220,86 7 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1.289,98 8 ΛΑΡΙΣΑΣ 348,3 9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 790,79 10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.054,49 11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 146,3 12 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 3.084,64 13 ΦΩΚΙ ΑΣ 105,49 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 18 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.515,70 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 725,6 3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,60 4 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.698,50 5 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ,00 6 ΦΩΚΙ ΑΣ 139,2 7 ΗΛΕΙΑΣ 1.939,30 8 ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,00 11 ΛΑΡΙΣΑΣ ,80 12 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,20 13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,80 14 ΡΑΜΑΣ 9.238,10 15 ΗΜΑΘΙΑΣ ,70 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,20 17 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.119,20 18 ΚΙΛΚΙΣ 8.624,60 19 ΠΕΛΛΑΣ ,60 20 ΠΙΕΡΙΑΣ 5.261,10 21 ΣΕΡΡΩΝ ,60 22 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1.564,90 23 ΕΒΡΟΥ ,00 24 ΞΑΝΘΗΣ 5.017,80 25 ΡΟ ΟΠΗΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 19 Εκτάσεις και περιοχές µε καλλιέργειες ζαχαρότευτλων Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 1 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 1.728,90 2 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 6.225,90 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 482,4 5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 133,9 6 ΓΡΕΒΕΝΑ 75 7 ΡΑΜΑΣ 1.044,00 8 ΗΜΑΘΙΑΣ 3.502,80 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 896,5

8 10 ΚΑΒΑΛΑΣ 955,3 11 ΚΙΛΚΙΣ 568,4 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.654,30 13 ΠΕΛΛΗΣ 2.204,80 14 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4.065,90 16 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 482,8 17 ΕΒΡΟΥ 7.987,90 18 ΞΑΝΘΗΣ 420,3 19 ΡΟ ΟΠΗΣ 1.957,10 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων/ ιεύθυνση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Πίνακας 20 Κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων Κατηγορία Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό εκτάσεων (Ha) συνολική έκταση άση ,1% Συνδυασµοί θαµνώδους και / ,7% ή ποώδους βλάστησης Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου ,6% βλάστηση Σύνολο δασικών εκτάσεων ,4%% Πηγή: CLC 2000 στη Πίνακας 21 Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας Μορφή Ιδιοκτησίας Συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών Ποσοστό % εκτάσεων (Ha) ηµόσια ,1% Κοινοτικά % Ιδιωτικά ,5% *Άλλα ,4% Σύνολο % Πηγή: /νση Ανάπτυξης ασικών Πόρων * «Άλλα» είναι τα µοναστηριακά και συνιδιόκτητα Πίνακας 22 Κωδικός CORINE Γεωργικές και δασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κατηγορία Έκταση (Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές ,99 εκτάσεις φυσικής βλάστησης 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι ,26

9 322 Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 Κωδικός CORINE Πίνακας 23 Γεωργικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Έκταση Κατηγορία Ha) 211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη , Μόνιµα αρδευόµενη γη , Ορυζώνες , Αµπελώνες 5.216, Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593, Ελαιώνες , Λιβάδια 5.404, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας , Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,37 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006 Πίνακας 24 ασικές εκτάσεις σε ΤΚΣ και ΖΕΠ, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων Κωδικός CORINE Κατηγορία Έκταση (Ha) 311 άσος πλατυφύλλων , άσος κωνοφόρων , Μικτό άσος , Φυσικοί Βοσκότοποι , Θάµνοι και χερσότοποι , Σκληροφυλλική βλάστηση , Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Πηγή: ΥΠΕΧΩ Ε 2006

10 Πίνακας 25 Απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε kt CO 2 eq) για την περίοδο Εκποµπές Α. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα Ενέργεια Βιοµηχανικές διεργασίες ιαλύτες Γεωργία Απόβλητα Σύνολο * ΧΓΑΧΓ Β. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά αέριο (χωρίς ΧΓΑΧΓ ) CO CH N 2O HFC PFC SF Σύνολο * Γ. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από ΧΓΑΧΓ CO CH N 2O Σύνολο * Στο σύνολο αυτό των εθνικών εκποµπών δεν συµπεριλαµβάνεται ο τοµέας Αλλαγές Χρήσεων Γης και ασοκοµία Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών για την Περίοδο

11 Πίνακας 26 Εκτάσεις βιολογικής γεωργίας από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος (ha) την περίοδο Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (t CO 2) Εκτάσεις που εντάχθηκαν Έτος από το 1994 (ha) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 27 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση αυτή την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν κάθε έτος Εκτάσεις που εντάχθηκαν από το 1994 Ετήσια δέσµευση CO 2 στις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας (ha) (ha) (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 28 Γεωργικές εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 και ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση την περίοδο Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005

12 Πίνακας 29 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 2 Αναµενόµενη Εξέλιξη Έτος Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Πίνακας 30 Ετήσια δέσµευση CO2 από τη δράση άσωσης Γεωργικών Γαιών την περίοδο Έτος και στο σύνολο της περιόδου δέσµευσης σύµφωνα µε το Σενάριο 3 Πρόσθετα µέτρα Εκτάσεις που δασώθηκαν κάθε έτος (ha) Εκτάσεις που δασώθηκαν από το 1994 (ha) Ετήσια δέσµευση CO 2 στις δασωθείσες εκτάσεις (t CO 2) Σύνολο 5ετίας Πηγή: Έρευνα για τις δυνατότητες πιστώσεων εκποµπών και το κόστος ανάπτυξης µέτρων καταγραφής παρακολούθησης στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκέµβριος 2005 Γεωργία Πίνακας 31 Αγροτικές περιοχές (ως % της εθνικής περιοχής) Κάλυψη γης άση και ηµιφυσικές περιοχές Φύση Σύνολο 'αγροτικήl' περιοχή αγροτικών κοινοτήτων GR 41,7% 51,0% 4,9% 97,6% 94,7% EU-25 49,5% 41,0% 3,7% 94,2% 89,2% EU-15 51,8% 38,1% 4,2% 94,1% 88,9% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πληθυσµός στις αγροτικές κοινότητες Πίνακας 32 Αγροτικός πληθυσµός (µέσος όρος ) Πληθυσµός ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % τους εθνικού πληθυσµού)

13 GR 38,7% 39,6% 27,6% 32,8% EU-25 26,0% 18,6% 38,8% 42,6% EU-15 23,6% 15,9% 35,7% 48,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 33 Αγροτικές περιοχές Εκτάσεις στις Έκταση ανά κατηγορία περιοχής αγροτικές κοινότητες Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (ως % της εθνικής έκτασης GR 95,0% 73,9% 23,2% 2,9% EU-25 86,8% 56,4% 35,6% 7,9% EU-15 86,1% 56,7% 34,2% 9,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 34 Πληθυσµιακή πυκνότητα (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος Πληθυσµιακή πυκνότητα ανά κατηγορία περιοχής όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (κάτοικοι ανά km²) GR EU EU Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 35 Αύξηση πληθυσµού µεταξύ "1990" και "2000" Εθνικός µέσος όρος Αύξηση πληθυσµού ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές GR 3,4% 4,7% 8,8% -2,1% EU-15 3,1% 2,2% 4,6% 2,2% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 36 Σηµαντικότητα της ηλικίας πληθυσµού (99-01) Σηµαντικότητα της ηλικία ς πληθυσµού ανά κατηγορίας περιοχής Εθνικός Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές µέσος όρος (%ηλικίας πληθυσµού άνω των 65 ετών) GR 17,3% 18,7% 16,7% 15,9% EU-25 15,9% 15,7% 16,3% 15,5% EU-15 16,3% 17,7% 16,9% 15,5% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final)

14 Πίνακας 37 ΑΕΠ / κάτοικο (σε ΜΑ - µέσος όρος ) ΑΕΠ ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (EU-25 = 100) GR 72,4 68,1 72,0 77,8 EU ,0 71,0 86,8 124,7 EU ,4 87,6 96,1 126,3 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 38 Γεωργική απασχόληση ( ) Γεωργική απασχόληση ανά κατηγορία περιοχής Εθνικός µέσος όρος Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (% Εργατικού δυναµικού στη γεωργία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία) GR* 16,3% 29,3% 21,2% 1,3% EU-25 5,5% 13,1% 6,6% 2,0% EU-15 4,1% 9,6% 5,3% 1,9% *: at Nuts-2 level Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 39 Ανεργία (µέσος όρος ) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 40 ηµογραφική πίεση εργασίας (2000) Εθνικός µέσος όρος ηµογραφική πίεση εργασίας ανά κατηγορία περιοχής Κυρίως αγροτικές Σηµαντικά αγροτικές Κυρίως αστικές (Αναλογία πληθυσµού ηλικίας 5-14 µε πληθυσµό ηλικίας 55-64) GR 0,96 1,02 0,86 0,94

15 EU-25 1,08 1,24 1,07 1,03 EU-15 1,04 1,07 1,03 1,03 Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 41 Βασικοί δείκτες περιεχοµένου σε περιφερειακό επίπεδο είκτης Μονάδα Μέτρησης Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % ΑΠΑ στις αγροτικές περιοχές Σηµαντικότητα αγροτικών περιοχών % Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές οµή της οικονοµίας % ΑΠΑ στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα οµή της απασχόλησης % απασχόλησης στο τριτογενή τοµέα Μακροχρόνια ανεργία % µακροχρόνιας ανεργίας ως µέρος του ενεργού πληθυσµού Εκπαίδευση % ενηλίκων (25-64) µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης Έτος α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PR IR PR IR PR IR 1 2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &ΘΡΑΚΗ 82,8 17,2 84,5 15,5 82,0 18,0 16,7 35,2 21,1 43,7 5,23 48,0 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 35,1 64,9 28,4 71,6 35,0 65,0 7,4 16,9 26,5 56,5 5,94 57,7 3 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,7 20,0 31,5 48,8 10,07 46,6 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 33,9 66,1 31,2 68,8 29,6 70,4 15,7 28,3 20,3 51,5 6,35 50,1 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 51,1 48,9 47,0 53,0 43,9 56,1 9,3 24,5 22,2 53,3 7,27 48,9 6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 17,7 82,3 18,3 81,7 19,1 80,9 8,7 24,8 12,1 63,1 3,76 45,6 7 ΥΤ. ΕΛΛΑ Α 55,2 44,8 50,4 49,6 46,2 53,8 12,8 31,6 18,8 49,6 6,42 49,2 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ Α 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 9,6 23,3 32,6 44,1 6,17 48,3 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 14,3 36,5 18,1 45,4 4,70 49,6 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 25,8 72,9 5,02 70,7 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,2 25,8 77,7 22,3 80,1 19,9 12,4 22,0 17,8 60,2 4,72 53,4 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 8,0 10,6 21,9 67,5 1,98 50,9 13 ΚΡΗΤΗ 25,9 74,1 28,7 71,3 23,3 76,7 11,1 32,1 16,0 51,9 2,42 55,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 37,2 27,2 35,8 26,4 34,2 27,5 7,0 16,2 23,8 60,1 5,35 59,0 Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related baseline indicator. Technical meeting on CMEF 30 January 2006 DOC 13 Πίνακας 42 Σηµαντικότητα των αγροτικών κοινοτήτων % των αγροτικών κοινοτήτων ΚΜ Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Γη (ha) Οικονοµικό µέγεθος (ESU) Κτηνοτροφία (LU) EL 93% 93% 93% 90% "EU-15" 86% 87% 81% 85% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final) Πίνακας 43 ραστηριότητα του αρχηγού ανά κατηγορία κοινότητας % αρχηγών πλήρους απασχόλησης στη % αρχηγών µε χρόνο εργασίας = <50% % αρχηγών µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες % αρχηγών µε κύριες άλλες επικερδείς δραστηριότητες γεωργία ΚΜ Αγρο Αστικέ Σύνολ Αγροτι Αστικέ Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αγροτι Σύνολ Αστικές Αστικές τικές ς ο κές ς ο κές ο κές ο EL 12,3% 14,3% 13,3% 68,3% 67,4% 67,9% 24,7% 24,8% 24,7% 22,3% 22,3% 22,3% "EU-15" 22,3% 25,5% 23,9% 63,1% 61,2% 62,1% 30,0% 30,1% 30,1% 25,9% 25,5% 25,7% Πηγή: Commission of the European Communities- Proposal for a council Regulation on support to Rural Development by the EAFRD/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM(2004)190 final)

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης Program mes Χαρακτηριστικά προγράµµατος Εθνικοί ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ B1* Οικονοµική ανάπτυξη (κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (Τίθεται Ε.Ε.25=100) 84,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ KAI TA ΓΕΩΡΓΙΚΑ Ε ΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισήγηση με θέμα: Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 Φαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Υυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

BIO, 2011. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

BIO, 2011. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 BIO, 2011 Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα, την 31 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 ENGENE AE, ΜΟΡΙΑΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα

Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα Χρήστος Βακουφάρης, Γεωπόνος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κτίριο Ξενία, Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες Εισαγωγή 1. Το προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας: υναµικοί τοµείς - προϊόντα υποδοµές Παραγωγικό σύστηµα κατά τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) Απασχόληση, Ανεργία, Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας Ιούνιος 2014 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα