ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/ ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: Fax: Προς Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Υ.ΠΕ.Κ.Α. κ. Αλεξιάδη Σωκράτη Αμαλιάδος Αθήνα Τηλ: fax: Θέμα: Θέματα που εξακολουθούν να χρήζουν διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4067/ ΝΟΚ, του Ν. 4030/11 και του N. 4014/11. κ. Γενικέ Γραμματέα, Αγαπητέ συνάδελφε Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στα πλαίσια της τακτικής συνεργασίας που έχει καθιερώσει με τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, παρακολουθεί την εφαρμογή των Ν. 4014/11, Ν. 4030/11 και Ν.4067/12, κωδικοποιεί, από κοινού με τις Υ.ΔΟΜ, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογής τους και στη συνέχεια διαμορφώνει προτάσεις για την λύση τους, τις οποίες και προωθεί προς το Υπουργείο. Πιστεύουμε ότι και οι δικές μας παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν στην προσπάθεια του Υπουργείου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες, με την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, έχουμε εντοπίσει ορισμένα θέματα τα οποία, εξακολουθούν, κατά τη γνώμη μας, να απαιτούν διευκρινήσεις ή νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Σας αποστέλλουμε συνημμένο σχετικό κείμενο και παρακαλούμε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το συντομότερο δυνατό, να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και να λυθούν τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Δόμησης και οι μελετητές μηχανικοί κατά την εφαρμογή των παραπάνω νόμων. TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, Thessaloniki Tel Fax

2 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και σας δηλώνουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία. Με εκτίμηση Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ Ο Πρόεδρος Τάσος Κονακλίδης Συνημμένα Θέματα που εξακολουθούν να χρήζουν διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012), του Ν. 4030/11 και του N. 4014/11 Εσωτερική διανομή: ΤΕΕ Φ (Χρον. Αρχείο, ΤΕΘ, ΤΕΑΘ, ΓΟΔ) - 2 -

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θέματα που εξακολουθούν να χρήζουν διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012), του Ν. 4030/11 και του N. 4014/11 Ι. Ν 4067/2012 (ΝΟΚ) Άρθρο 1 παρ 4 και 5. Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων. Η αναφορά του αριθμού των ορόφων στην παρένθεση της παρ. 5β του άρθρου 1, έχει δημιουργήσει σύγχυση, την οποία δεν επέλυσαν οι δύο ερμηνευτικές οδηγίες, το αντίθετο μάλιστα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν παλιά διατάγματα του 1950, 1960, , τα οποία όριζαν σε ολόκληρες περιοχές πόλεων επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων (όχι επιτρεπόμενο ύψος το οποίο συναγόταν έμμεσα). Αυτό συνέβαινε επειδή οι παλαιότεροι ΓΟΚ του 1955 και 1973, συναρτούσαν το ύψος του κτιρίου από τον επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων. Αυτό άλλαξε με τον ΓΟΚ/1985 και εφεξής και το ύψος του κτιρίου απορρέει από τον ΣΔ. Ο δε αριθμός ορόφων είναι ελεύθερος και δεν αποτελεί μετρούμενο μέγεθος κατά ΝΟΚ. Ο ΝΟΚ επομένως δεν ορίζει μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων ώστε να τίθεται θέμα εάν θα τηρείται αυτός που ορίζει ο ΝΟΚ ή άλλος που προβλέπει ειδικό διάταγμα περιοχής. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο σε περιοχές που με τον ΓΟΚ/1985 χορηγήθηκαν άδειες π.χ. για επταόροφες οικοδομές, σήμερα να ζητείται από τις ΥΔΟΜ η κατασκευή το πολύ τετραορόφου οικοδομής, με βάση τα άρθρα 1 παρ 5β και 35 του ΝΟΚ. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να σταλεί άμεσα οδηγία, η οποία να αποσαφηνίζει, ότι δεν τίθεται πουθενά θέμα μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων, εφόσον τηρούνται κάλυψη, ΣΔ, ιδεατό στερεό, επιτρεπόμενο Η και ΣΟ. Άρθρο 4 παρ 2. Χορήγηση ΕΕΜΚ με την διαδικασία της ΥΑ 5219/2004, για εργασίες όμως που ο ΝΟΚ απαιτεί άδεια δόμησης. Με τις έως σήμερα ερμηνευτικές οδηγίες δημιουργείται σύγχυση στις ΥΔΟΜ αν μπορεί να χορηγείται ΕΕΜΚ π.χ. για αγροτική αποθήκη και γενικά για όσες εργασίες περιλαμβάνει η 5219/04, ως έχει. Ωστόσο, ο ΝΟΚ, στο άρθρο 4 παρ. 2, αναφέρει ρητά σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται ΕΕΜΚ (δεν περιλαμβάνονται οι γεωργικές αποθήκες), καθώς και (στο ίδιο, άρθρο παρ. 1.ζ) ότι απαιτείται άδεια δόμησης για κάθε κατασκευή-προσθήκη-εγκατάσταση που δεν περιλαμβάνεται στις παρ. 2 και παρ. 3 (όπου ορίζει τι δεν θέλει, ούτε άδεια δόμησης, ούτε ΕΕΜΚ). Από τα παραπάνω απορρέει ότι οι γεωργικές αποθήκες που παλαιοτέρα έπαιρναν ΕΕΜΚ σήμερα άδεια δόμησης κατά το Ν. 4030/11. Η ερμηνευτική εγκύκλιος 1668/ που στάλθηκε για προσωρινή εφαρμογή της Υ.Α. 5219/2004 αναφέρεται μόνον στην διαδικασία έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, για ενιαία τήρηση του νόμου, σαφής διευκρίνιση. θέλουν Ά ρθρο 4 παρ 3. Εργασίες χωρίς άδεια ή ΕΕΜΚ-Ενημέρωση πριν 48 ώρες. Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη μια ρύθμιση για την περίπτωση που υπήρξε αμέλεια ή και άγνοια από πλευράς του ιδιώτη για την αποστολή των ειδοποιήσεων που προβλέπονται. Προτείνουμε και για τις εργασίες που δεν θέλουν ούτε άδεια ούτε ΕΕΜΚ να δοθεί η δυνατότητα υποβολής των απαιτουμένων στοιχείων και μετά την κατασκευή, κατά αναλογία με την πρόβλεψη για την - 3 -

4 δυνατότητα νομιμοποίησης, εκ των υστέρων, σε περίπτωση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης σύννομης κατασκευής όπως και με την πρόβλεψη για τις περιπτώσεις εργασίας που απαιτούσε ΕΕΜΚ. Ά ρθρο 5 παρ 2. Χρήση χώρου προβλεπόμενη από οικοδομική άδεια-αλλαγή χρήσης. Στο τεύχος τεχνικών οδηγιών ΝΟΚ για την συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται ότι «όταν στα σχέδια της οικοδομικής αδείας αναγράφεται η χρήση κατάστημα-, η χρήση αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι λοιπές χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θεωρούνται καταστήματα-, λόγω του ότι η άδεια δόμησης εκδίδεται με άλλες προϋποθέσεις». Ωστόσο αυτό, κατά την γνώμη μας, δεν ευσταθεί για όλα τα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν το ΠΔ των χρήσεων Γης, πριν από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και πριν από το ΠΔ 71/1988 περί Πυροπροστασίας. Διότι πριν από αυτά τα νομοθετήματα η οικοδομική άδεια για εμπορικό κατάστημα εκδιδόταν ακριβώς με τις ίδιες προϋποθέσεις που εκδιδόταν η οικοδομική άδεια ενός π.χ. εστιατορίου. Το άτοπο γίνεται καλύτερα αντιληπτό όταν αναρωτηθεί κανείς τι μελέτες θα πρέπει να κατατεθούν σήμερα για την τυχόν έκδοση μιας τέτοιας άδειας δόμησης αλλαγής χρήσης. Είναι δυνατόν σε κτίριο που κατασκευάστηκε π.χ. με τις κτιριοδομικού περιεχομένου διατάξεις του ΓΟΚ/1973 να απαιτηθεί εφαρμογή του Κτιριοδομικού Κανονισμού του 1989; Ακόμη και για την πυροπροστασία οι οδηγίες δεν απαιτούν μελέτη σύμφωνη με το ΠΔ 71/1988 σε κτίρια που προϋφίστανται αυτού του κανονισμού. Φυσικά η επιτρεπόμενη σήμερα χρήση γης πρέπει να ελέγχεται και να τηρείται, έλεγχος που πραγματοποιείται κατά την χορήγηση της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης. Θεωρούμε πώς θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστούν τα παραπάνω με νέα εγκύκλιο. Άρθρο 11 παρ 6ιβ. Σε όλα τα ειδικά κτίρια μη προσμέτρηση στον ΣΔ ενός υπογείου με βοηθητικές χρήσεις. Στο τεύχος τεχνικών οδηγιών ΝΟΚ για την συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται ότι «Στα ειδικά κτίρια δεν προσμετράται ένας υπόγειος όροφος επιφανείας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο για βοηθητική χρήση». Θεωρούμε σωστή την ρύθμιση, μόνον που θα πρέπει να προβλεφτεί και στον νόμο, ο οποίος προσδιορίζει ορισμένες μόνον ειδικές χρήσεις. Π.χ. σε υπεραγορά εκτός σχεδίου (που αν έχει μικτή χρήση χάνονται οι παρεκκλίσεις) δεν προβλέπεται από τον ΝΟΚ μη προσμέτρηση τέτοιου υπογείου στον ΣΔ. Προτείνουμε να προωθηθεί η απαραίτητη τροποποίηση του νόμου. Άρθρο 12. Ποσοστό κάλυψης σε περιοχές που ίσχυε το πρώην πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης και δεν καθοριζόταν από ειδικό διάταγμα αλλά από τις γενικές διατάξεις του ΓΟΚ/1985. Όπως είναι διατυπωμένος ο ΝΟΚ, εφόσον το μικρότερο του 60% ποσοστό κάλυψης δεν οριζόταν από ειδική πολεοδομική διάταξη (οι οποίες και μόνον κατισχύουν του ΝΟΚ σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 5) αλλά από γενική (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), αυτό δεν μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει, επομένως θα αυξηθεί στο 60% σύμφωνα με τον ΝΟΚ, με κίνδυνο να ακολουθήσουν και πάλι ακυρώσεις αδειών δόμησης από το ΣτΕ. Θεωρούμε απαραίτητη τη διευκρίνιση του νόμου. Άρθρο 14. Παρ 1β. Έλλειψη ανοιγμάτων προς κοινό πλάγιο όριο-μη τήρηση απόστασης. Να διευκρινισθεί η περίπτωση που στο κοινό πλάγιο όριο ομόρων οικοπέδων υπάρχει κτίσμα σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μ. χωρίς όμως ανοίγματα στην πλευρά αυτή, εάν το κτίριο μπορεί να εφάπτεται

5 Άρθρο 14. Παρ 1ε. Τήρηση αποστάσεων από όρια σε πρώην μικτό σύστημα δόμησης. Να διευκρινιστεί αν έχει εφαρμογή η παρ 1ε στο πρώην μικτό σύστημα δόμησης. Ά ρθρο 15.Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων (όπως -1-) Να οριστεί ότι τα διατάγματα κτλ που αφορούν επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων καταργούνται ως προς αυτό και τηρούνται μόνον τα επιτρεπόμενα ύψη, είτε αυτά ορίζονται βάσει ΣΔ είτε με ειδική διάταξη. Αρθρο 23 παρ 1. Πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος κτισμάτων πριν το Από συμβολαιογράφους για μεταβίβαση, τράπεζες για δάνεια και άλλους φορείς ζητούνται, σε περίπτωση κτιρίου πριν το 1955 χωρίς οικοδομική άδεια, στοιχεία από πολεοδομική υπηρεσία και δεν γίνονται δεκτές αποτυπώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις ιδιωτών μελετητών. Αυτό έχει ως συνέπεια να υποβάλλονται αιτήσεις-φάκελοι προς τις ΥΔΟΜ για έκδοση αντίστοιχης διοικητικής πράξης παρόλο που δεν προβλέπεται από τον ΝΟΚ και η Εγκ. 55/2000 ερμήνευε τον προηγούμενο ΓΟΚ/1985. Προτείνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις να διευκρινιστεί ότι αρκεί η μελέτη ιδιώτη. ΙΙ. Ν. 4030/2011 Αρθρο 3, 5.Έλεγχο ς ή όχι νομιμότητας κατασκευής-επιβολή προστίμων όταν ζητείται άδεια κατεδάφισης. Κυρίως μετά τον Ν 4030/2011 έχει ανακύψει θέμα για το αν πρέπει να επιβάλλονται οίκοθεν πρόστιμα σε αυθαίρετη κατασκευή (όταν δεν έχει τηρηθεί ανάλογη διαδικασία από την υπηρεσία, ούτε είναι επικινδύνως ετοιμόρροπη) για την οποία ζητείται από τον ιδιοκτήτη η κατεδάφισή της. Μέχρι πρόσφατα, από τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών (Π.Δ. της 3/ Έκδοση οικοδομικών αδειών- άρθρο 15 παρ. 2 και στην συνέχεια Απόφαση 82070/98/1989 Εγκ. 98/1989), δεν απαιτείτο για την αίτηση άδειας κατεδάφισης η υποβολή στοιχείων νομιμότητας του υφισταμένου και κατά κανόνα δεν ελεγχόταν από τις υπηρεσίας. Ο Ν 4030/11 όμως δεν περιλαμβάνει διαφορετικές προδιαγραφές για κατεδαφίσεις, βαφή όψεων κτλ, ενώ τα στοιχεία νομιμότητας των κτισμάτων είναι απαραίτητα στο τοπογραφικό διάγραμμα. Θα πρέπει να δοθεί σαφής οδηγία π.χ. επιβολή προστίμου ανέγερσης, ή θέσπιση ειδικών προδιαγραφών. Όμοια θεωρούμε πως απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές για μελέτες βαφής όψεων ή διαφοροποίησής τους κτλ χωρίς τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες, σχέδιο κάλυψης κ.α.. Ά ρθρα 6, 7. Ενημέρωση οικοδομικής αδείας μετά την λήξη της ισχύος της. Επειδή οι ερμηνευτικές οδηγίες αναφέρουν ότι τα άρθρα 6 και 7 του Ν.4030/2011 εφαρμόζονται σε άδειες που τουλάχιστον οι οικοδομικές εργασίες τους άρχισαν μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πολλές ΥΔΟΜ θεωρούν ότι η αναφορά πως μπορεί να γίνει ενημέρωση αδείας ασχέτως χρόνου ισχύος της, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε όλες τις υπόλοιπες άδειες

6 Αν και πολεοδομικά τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι αμελητέες (π.χ. εσωτερικές διαρρυθμίσειςκατασκευή 3 γραφείων αντί 6 που προέβλεπε η άδεια κ.α.), στην καθημερινότητα δημιουργούν προβλήματα σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων, αδείας λειτουργίας χώρων, δανείων, ακόμη και τήρηση διαδικασίας αυθαιρέτου. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις: -Διαφοροποιήσεις που έγιναν από την αρχική κατασκευή του κτιρίου. -Αλλαγές που έγιναν αργότερα. Μέ χρι πρόσφατα τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπιζόταν με ΕΕΜΚ. Σήμερα δεν απαιτείται ούτε αυτή. Να σημειωθεί ότι με παλαιότερους τρόπους έκδοσης αδειών (Ε /76 άρθ. 10, Ε /76 άρθ. 5) δεν απαιτείτο αναθεώρηση της αδείας για τέτοιες διαφοροποιήσεις, ενώ η έννοια της ενημέρωσης για μικροαλλαγές εισήχθη για 1η φορά το 1978 (απόφ /Εγκ.63/78). Επιπλέον ο Ν.4042/2012 άρθ. 50 παρ. 7 δεν θεωρεί αυθαιρεσίες τέτοιες διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, λόγω έλλειψης θεωρημένου σχεδίου στον φάκελο της οικοδομικής αδείας, αντιμετωπίζονται ως μη νόμιμες. Τα παραπάνω μπορούν να λυθούν και να σταματήσει η ταλαιπωρία εκατοντάδων πολιτών, και υπαλλήλων εάν διευκρινισθεί ρητά ότι μπορεί να γίνεται ενημέρωση και σε παλιές οικοδομικές άδειες που και εκδόθηκαν και οι οικοδομικές εργασίες του άρχισαν ή και ολοκληρώθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν 4030/2011. Ε γκ. 17/2012 Διαγραφή βεβαιωμένων προστίμων. Η διαδικασία που καταγράφει η Εγκ. 17/2012 για διαγραφή ολοκλήρου του βεβαιωμένου στην ΔΟΥ προστίμου και όχι μόνον του ανείσπρακτου (όπως ορίζει ο νόμος), δεν γίνεται δεκτή από τις τοπικές ΔΟΥ που ζητούν από τις ΥΔΟΜ, ΑΦΕΚ μόνο για τα ανείσπρακτα ποσά. Είναι σκόπιμο να προωθηθεί ρύθμιση ότι για την διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων, σε περίπτωση που το αυθαίρετο τακτοποιείται με τον Ν. 4014/2011, να προηγείται ερώτημα της ΥΔΟΜ προς την ΔΟΥ για τα ποσά που δεν εισπράχθηκαν και αυτά μόνον να διαγράφονται

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα