ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία

2 2 TECHNISCHE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEBÄUDETECHNIK ΚΤΙΡΙΩΝ Diese Αυτές οι Technische Τεχνικές Πληροφορίες Information τεχνολογίας Gebäudetechnik κτιρίων ist ισχύουν gültig από ab τον Απρίλιο April Αυτές οι Τεχνικές Πληροφορίες αντικαθιστούν τις προηγούµενες Mit Τεχνικές ihrem Πληροφορίες Erscheinen verliert die (έκδοση bisherige Ιανουαρίου Technische 2007), Information οι οποίες παύουν να (Stand ισχύουν. Jänner 2007) ihre Gültigkeit. Die Το Unterlage παρόν έγγραφο ist urheberrechtlich προστατεύεται geschützt. από δικαιώµατα Die dadurch πνευµατικής begründeten ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος, ιδίως της Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme της αναπαραγωγής von Abbildungen, µε φωτοµηχανικό der Funksendungen, ή άλλο τρόπο der Wiedergabe και της auf foto- µετάφρασης, της ανατύπωσης, της λήψης εικόνων, της αναµετάδοσης, mechanischem αποθήκευσης σε oder συστήµατα ähnlichem επεξεργασίας Wege und der δεδοµένων. Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten. Όλες οι διαστάσεις και τα βάρη είναι τιµές αναφοράς. Με την επιφύλαξη λαθών και τροποποιήσεων. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 2

3 3 ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

4 RAUPIANO PLUS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1... Υποδείξεις ασφαλείας και πληροφορίες σχετικά µε το έγγραφο Περιγραφή συστήµατος Λειτουργία Κατασκευή κατοικιών Μεγάλα δοµικά έργα Μαγειρεία Ειδικές εφαρµογές Πεδίο εφαρµογής οµή σωλήνα Εξαρτήµατα σωλήνων Ηχοµόνωση Μέρη του συστήµατος Πλεονεκτήµατα καθαρού πλάτους DN Μορφή παράδοσης και αποθήκευση Επισήµανση Ανακύκλωση Εγγύηση Απαιτήσεις προστασίας από θόρυβο Βασικές αρχές Ηχοµόνωση µε το σύστηµα RAUPIANO PLUS Εξέταση της ηχοµονωτικής συµπεριφοράς σε εγκατάσταση δοκιµής Αποτελέσµατα µετρήσεων Πυροπροστασία Βασική αρχή διαχωρισµού (Αντιπυρικά διαφράγµατα) Κανονισµοί δόµησης βάσει προτύπων (ΜΒΟ) /Εθνικοί κανονισµοί δόµησης (LBO) Αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU Σχεδιασµός Βασικές αρχές µέτρησης Χρόνοι εγκατάστασης Κείµενο επίσηµης παρουσίασης

5 6... Τοποθέτηση του συστήµατος RAUPIANO PLUS Κοπή σωλήνων και λέπτυνση ακµών Σύνδεση εξαρτηµάτων και σωλήνων Χρήση των κοµµένων µηκών σωλήνα και των υπολειµµάτων κοπής Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων εκ των υστέρων Σύνδεση εξαρτήµατος εκροής Σύνδεση χυτοσιδηρών σωλήνων (GA) Καθαρισµός του συστήµατος σωλήνων αποχέτευσης Τοποθέτηση σωληνώσεων σε φρεάτια εγκατάστασης Τοποθέτηση σωληνώσεων στην τοιχοποιία Τοποθέτηση σωληνώσεων σε σκυρόδεµα Τοποθέτηση πάνω από ψευδοροφές ιελεύσεις µέσω οροφών Τοποθέτηση σαν σωλήνωση καθόδου βρόχινου νερού Στερέωση του RAUPIANO PLUS Στερέωση-στήριξη για σωληνώσεις καθόδου Σχήµα για τη στερέωση των σωληνώσεων καθόδου Σχήµα για τη στερέωση των οριζόντιων σωληνώσεων Σωλήνες µικρού µήκους και εξαρτήµατα Ισχύοντα πρότυπα /προδιαγραφές, οδηγίες Ανθεκτικότητα σε χηµικούς παράγοντες...32 ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 5

6 1 RAUPIANO PLUS ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Υποδείξεις σχετικά µε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες Ισχύς Αυτές οι Τεχνικές Πληροφορίες ισχύουν για την Ελλάδα. Πλοήγηση Για να βρίσκετε εύστοχα τις απαιτούµενες πληροφορίες, αυτές οι Τεχνικές Πληροφορίες έχουν συνταχθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Η γρήγορη πρόσβαση στο κεφάλαιο εξασφαλίζεται µέσω των ενδείξεων λαβής στα περιθώρια των σελίδων. Στην αρχή του κεφαλαίου µπορείτε να βρείτε λεπτοµερή πίνακα περιεχοµένων µε τους τίτλους ιεραρχικά και τον αντίστοιχο αριθµό σελίδας. Ðáñáêáëïýìå íá åëýã åôå óå τακτικά χρονικά διαστήµατα, για τη δική σας ασφάλεια και για τη σωστή χρήση του προϊόντος µας, εάν για τις Τεχνικές Πληροφορίες που χρησιµοποιείτε υπάρχει ενδεχοµένως µια νέα έκδοση. Η ηµεροµηνία έκδοσης των Τεχνικών Πληροφοριών σας είναι πάντα τυπωµένη στο κάτω δεξιά µέρος του εξωφύλλου. Αποκτήστε την πιο πρόσφατη έκδοση των Τεχνικών Πληροφοριών από το τοπικό σας γραφείο πωλήσεων της REHAU, από εξειδικευµένο διανοµέα, καθώς και από το Internet σε µορφή αρχείου, στη διεύθυνση: Εικονοδιαγράµµατα και λογότυπα Υπόδειξη ασφαλείας Νοµική υπόδειξη Πληροφορία - Υπόδειξη Πληροφορίες στο Internet Το πλεονέκτηµά σας 405 6

7 ιαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια άλλων ατόµων. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και έχετέ τις πάντα στη διάθεσή σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε κατανοήσει τις υποδείξεις ασφαλείας ή µεµονωµένες προδιαγραφές εγκατάστασης ή εάν αυτές σας είναι ασαφείς, απευθυνθείτε στο γραφείο πωλήσεων της REHAU. Ρουχισµός εργασίας Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλο ρουχισµό εργασίας, παπούτσια ασφαλείας, κράνος προστασίας και εάν έχετε µακριά µαλλιά ένα δίχτυ κεφαλής. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα. Υπάρχει το ενδεχόµενο αυτά να πιαστούν από κινητά µέρη. Σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης στο ύψος της κεφαλής ή µεγαλύτερο να φοράτε προστατευτικό κράνος. Γενικά προληπτικά µέτρα Κατά την εγκατάσταση σωληνώσεων τηρείτε τις γενικά ισχύουσες προδιαγραφές αποφυγής ατυχηµάτων και προδιαγραφές ασφαλείας. ιατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και απαλλαγµένο από αντικείµενα που σας εµποδίζουν. Να φροντίζετε για τον επαρκή φωτισµό του χώρου εργασίας σας. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα καθώς και τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα µακριά από τα εργαλεία και τους χώρους εγκατάστασης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εργασίες ανακαίνισης σε κατοικούµενο χώρο. Χρησιµοποιείτε µόνο τα µέρη που προβλέπονται για το εκάστοτε σύστηµα σωλήνων REHAU. Η χρήση µερών ξένων προς το σύστηµα ή η χρήση εργαλείων τα οποία δεν προέρχονται από το αντίστοιχο σύστηµα εγκατάστασης REHAU, µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα ή έκθεση σε άλλους κινδύνους. Κατά την εγκατάσταση ιαβάζετε και τηρείτε πάντα τις εκάστοτε οδηγίες χρήσης του χρησιµοποιούµενου εργαλείου εγκατάστασης REHAU. Τα κοπτικά εργαλεία διαθέτουν κοφτερή λεπίδα. Να αποθηκεύετε και να χειρίζεστε τα κοπτικά εργαλεία µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει κανένας κίνδυνος τραυµατισµού από αυτά. Κατά την κοπή των σωλήνων τηρείτε την απόσταση ασφαλείας µεταξύ του χεριού συγκράτησης και του κοπτικού εργαλείου. Κατά τη διάρκεια της κοπής µην πιάνετε το αντικείµενο στη ζώνη κοπής του εργαλείου ή σε κινητό τµήµα. Βγάζετε απαραίτητα το φις του εργαλείου από την πρίζα κατά τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και µετασκευής και κατά την αλλαγή του χώρου εγκατάστασης και ασφαλίζετε το εργαλείο έναντι αθέλητης ενεργοποίησης. Πυροπροστασία Τηρείτε πολύ προσεκτικά τις εφαρµόσιµες προδιαγραφές πυροπροστασίας και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς/ προδιαγραφές δόµησης, κυρίως σε περιπτώσεις: διέλευσης µέσω οροφών και τοίχων χώρων µε ειδικές /αυξηµένες απαιτήσεις για προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας (τηρείτε τις εθνικές προδιαγραφές) Προϋποθέσεις για το προσωπικό Αναθέτετε την εκτέλεση της εγκατάστασης των συστηµάτων µας µόνο σε εξουσιοδοτηµένα και εκπαιδευµένα άτοµα. Οι εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή τµήµατα σωληνώσεων επιτρέπεται να γίνονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένα και εξουσιοδοτηµένα άτοµα. ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 7

8 2. RAUPIANO PLUS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1 Λειτουργία Το RAUPIANO PLUS είναι ένα ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης γενικής χρήσης για την οικιακή αποχέτευση, χωρίς πίεση, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN και DIN Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µονοκατοικίες έως και σε έργα µεγάλης κλίµακας, ως σύστηµα γενικής αποχέτευσης. Το RAUPIANO PLUS διατίθεται σε ονοµαστικά πλάτη DN 40 έως DN 160. Μια πλήρης γκάµα εξαρτηµάτων και στοιχείων στερέωσης ολοκληρώνει το σύστηµα. ιαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Υψηλή αξία και ελκυστική όψη - Εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητες - Ειδικοί µηχανισµοί στερέωσης REHAU, µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, για τη µείωση της µεταφοράς θορύβου - Σωλήνες και εξαρτήµατα µε υψηλή ηχοµονωτική ιδιότητα - Αύξηση της ηχοµονωτικής ιδιότητας στα σηµεία αναστροφής µε µερική αύξηση του πάχους των καµπυλών - Βέλτιστες ιδιότητες ολίσθησης της ανθεκτικής στη διάβρωση, εσωτερικής επίστρωσης για µείωση του κινδύνου απόφραξης. - Εξαιρετική ανθεκτικότητα στις χαµηλές θερµοκρασίες, ασφάλεια έναντι θραύσης, έως -10οC - Υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, δυνατότητα αποθήκευσης σε ανοικτό χώρο έως 2 έτη - Υψηλή κρουστική αντοχή -- ανθεκτικότητα κατά τη µεταφορά, την αποθήκευση και κατά τη χρήση στα σηµεία τοποθέτησης Κατασκευή κατοικιών Το RAUPIANO PLUS είναι ένα σύστηµα γενικής χρήσης για την απορροή υδάτων άνευ πίεσης, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN και DIN , το οποίο ενδείκνυται για χρήση σε υπέργεια δοµικά έργα, ως τυπικό σύστηµα απορροής υδάτων χωρίς ειδικές ηχοµονωτικές απαιτήσεις, καθώς και ως σύστηµα για υψηλές ηχοµονωτικές τεχνικές απαιτήσεις (Οδηγία VDI 4100). Για παράδειγµα σε: - Μονοκατοικίες - Πολυκατοικίες - Οικιστικά συγκροτήµατα Μεγάλα δοµικά έργα Το RAUPIANO PLUS µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές µε αυξηµένες απαιτήσεις ηχοµόνωσης (Οδηγία VDI 4100). Χάρη στις εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητές του, το RAUPIANO PLUS ενδείκνυται ιδίως για: - Ξενοδοχεία - Γραφεία κτιρίων - Νοσοκοµεία Το RAUPIANO PLUS ικανοποιεί τις αυξηµένες απαιτήσεις για συνθήκες ησυχίας και ηρεµίας και εξασφαλίζει υψηλή άνεση διαβίωσης. Οι διαστάσεις σωλήνων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451 εξασφαλίζουν για τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα µε το ίδιο καθαρό πλάτος τη µετάβαση χωρίς πρόβληµα σε HT, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451 και KG σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1401 χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικών µεταβατικών εξαρτηµάτων Μαγειρεία Το RAUPIANO PLUS ενδείκνυται ως εσωτερικός αγωγός συγκέντρωσης λυµάτων που περιέχουν λίπη, για χρήση σε µεγάλα µαγειρεία και διαχωριστές λιπαρών ουσιών. Εάν οι διαχωριστές λιπαρών ουσιών βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση, µπορεί να απαιτείται η χρήση συνοδευτικής θέρµανσης σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο σχηµατισµός εναποθέσεων λιπαρών ουσιών. Η θερµοκρασία της συνοδευτικής θέρµανσης που ενδείκνυται για πλαστικούς σωλήνες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 45οC Ειδικές εφαρµογές Χάρη στις εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητες και τη βελτιστοποιηµένη εσωτερική επίστρωση (βελτιωµένες λείες επιφάνειες), το RAUPI- ANO PLUS ενδείκνυται επίσης ως σύστηµα σωλήνων για κεντρικές εγκαταστάσεις απορρόφησης σκόνης. Η REHAU προσφέρει το σύστηµα κεντρικής απορρόφησης σκόνης VACUCLEAN, το οποίο αποτελείται από κεντρική µονάδα απορρόφησης, σωλήνες και εξαρτήµατα, µηχανισµούς στερέωσης, καθώς και πρίζες απορρόφησης. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στις Τεχνικές Πληροφορίες ή στο Internet στη διεύθυνση

9 2.2 Πεδίο εφαρµογής Για τελικούς σωλήνες σε σωληνώσεις εξαερισµού µη χρησιµοποιείτε σωλήνες RAUPIANO PLUS, αλλά σωλήνες µε προστασία έναντι υπεριωδών ακτινών. Τηρείτε όλες τις εθνικές προδιαγραφές τοποθέτησης, εγκατάστασης, πρόληψης ατυχηµάτων και προδιαγραφές ασφαλείας κατά την εγκατάσταση οικιακών σωληνώσεων αποχέτευσης, καθώς και τις υποδείξεις που περιέχονται σ αυτές τις Τεχνικές Πληροφορίες. Για τις περιοχές χρήσης που δεν αναφέρονται σε αυτές τις Τεχνικές Πληροφορίες (ειδικές εφαρµογές), απαιτείται συνεννόηση µε το τεχνικό µας τµήµα ειδικών εφαρµογών. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο πώλησης της REHAU. Εικ. 2-1 Σωλήνες και εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS Το ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις αποχέτευσης υδάτων µε τη βοήθεια της βαρύτητας, που βρίσκονται στο εσωτερικό των κτιρίων σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN EN και DIN και έχει εγκριθεί από το Γερµανικό Ινστιτούτου οµικής Τεχνολογίας (DIBt) µε έδρα στο Βερολίνο (ABZ ) Οι σωλήνες, τα εξαρτήµατα και τα στεγανοποιητικά στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασίες µέχρι 95 C (για σύντοµο χρόνο). Είναι κατάλληλοι για τη διοχέτευση χηµικά δραστικών υδατικών αποβλήτων µε τιµή ph από 2 (όξινα) έως 12 (βασικά). Οι συνδέσεις των σωλήνων είναι στεγανές έως εσωτερική υπερπίεση νερού 0,5 bar (5 m στήλης νερού). Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για: - σωληνώσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε συνεχή επιβάρυνση από θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 90 C (για σύντοµο χρόνο 95 C). - σωληνώσεις οι οποίες µεταφέρουν απόβλητα που περιέχουν βενζίνη ή βενζόλιο - σωληνώσεις στο έδαφος - σωληνώσεις σε υπαίθριο χώρο Για τη χρήση σε περιοχές στις οποίες κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης είναι συνήθεις οι θερµοκρασίες κάτω από - 10 C, απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN Το RAUPIANO PLUS έχει υποβληθεί µε επιτυχία σε κάθε σχετικό έλεγχο και εποµένως επιτρέπεται να φέρει τη σήµανση «Eiskristall» (σήµα παγοκρυστάλλου), κατά το πρότυπο DIN EN 1451 και DIN EN 1411, και να τοποθετείται σε αυτές τις περιοχές. ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 9

10 2.3 οµή σωλήνα Η δοµή των σύγχρονων συστηµάτων σωλήνων χαρακτηρίζεται από πολλαπλές επιστρώσεις. Εποµένως, οι επιθυµητές ιδιότητες σωλήνα µπορούν να προσαρµόζονται βάσει των εκάστοτε απαιτήσεων. Το RAUPIANO PLUS αποτελείται ως προς τη δοµή του από τρεις στρώσεις. Αυτός ο τρόπος, τύπου «σάντουιτς» ακολουθεί τις σύγχρονες βασικές κατασκευαστικές αρχές. Κάθε επίστρωση έχει τεράστια σηµασία για τη συνολική λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος σωλήνων. Η δοµή πολλαπλών επιστρώσεων αυξάνει την ανθεκτικότητα και οι επιθυµητές τεχνικές ιδιότητες βελτιστοποιούνται. 2.4 Εξαρτήµατα σωλήνων Στα σηµεία αναστροφής υφίσταται ο κίνδυνος τοπικών δονήσεων στο σύστηµα σωλήνα, σε περίπτωση δύσκολων συνθηκών απορροής. Αυτό το γεγονός µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στις ηχοµονωτικές τεχνικές ιδιότητες. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του φαινοµένου και την αντιµετώπιση των αρνητικών επιδράσεων, βελτιστοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι καµπύλες µε καθαρό πλάτος DN 90 έως DN 125 όσον αφορά τα κρίσιµα σηµεία που επηρεάζουν από τεχνικής πλευράς την ηχοµόνωση. Ως αποτέλεσµα, οι ηχοµονωτικές ιδιότητες παραµένουν αµετάβλητες, µειώνεται η δηµιουργία θορύβου που παράγεται από φυσικά σώµατα και ως εκ τούτου επιτυγχάνεται ακόµα υψηλότερο επίπεδο ηχοµόνωσης στα κρίσιµα σηµεία. Ανθεκτική και σταθερή εξωτερική επίστρωση από ΡΡ Εσωτερική επίστρωση από ΡΡ, µε ιδιότητες ολίσθησης, ανθεκτική στη διάβρωση/εκτριβή Ανθεκτική ενδιάµεση επίστρωση από ΡΡ ενισχυµένο µε ορυκτές ύλες Εικ. 2-2 οµή σωλήνα RAUPIANO PLUS. Εικ. 2-3 Καµπύλη RAUPIANO PLUS µε ενισχυµένη δοµή - RAUPIANO PLUS -- ανθεκτικότητα κατά τη µεταφορά, την αποθήκευση και κατά τη χρήση στα σηµεία τοποθέτησης - Ασφάλεια έναντι θραύσης έως -10οC - υνατότητα αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους, έως 2 έτη - Βέλτιστες υδραυλικές ιδιότητες, αξιόπιστη αποτροπή σχηµατισµού εναποθέσεων - Σταθερές ηχοµονωτικές ιδιότητες Αυτές οι ιδιότητες εξασφαλίζονται µέσω της δοµής τριών επιστρώσεων του σωλήνα και µέσω της ειδικής προσαρµογής κάθε µεµονωµένης επίστρωσης στις εκάστοτε ανάγκες. - Υψηλή ανθεκτικότητα δακτυλίου - Εξαιρετική ανθεκτικότητα της εξωτερικής επίστρωσης στις κρούσεις και στο ψύχος - Αυξηµένη ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτίνες - Λεία εσωτερική επιφάνεια ανθεκτική στη διάβρωση/εκτριβή - Ανθεκτική ενδιάµεση επίστρωση από ΡΡ ενισχυµένο µε ορυκτές ύλες

11 2.5 Ηχοµόνωση Το ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS εγγυάται σε ένα κεντρικό τοµέα της τεχνολογίας κατασκευής κτιρίων, ποιότητα, ησυχία και άνεση στην κατοίκηση. Κατά τις ανταποκρινόµενες στις πραγµατικές συνθήκες µετρήσεις του επίσηµα αναγνωρισµένου Ινστιτούτου οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik) της Στουτγάρδης, το σύστηµα RAUPIANO PLUS επέτυχε στάθµη πίεσης ήχου η οποία βρίσκεται κάτω από την πιο αυστηρή απαίτηση της οδηγίας του Συλλόγου Γερµανών Μηχανικών (Verein Deutscher Ingenieure VDI) VDI Εξαιρετική ηχοµόνωση - Υψηλή ανθεκτικότητα σωλήνα (ανθεκτικότητα δακτυλίου > 4kN/m 2 κατά το πρότυπο DIN EN ISO 9969) - Βέλτιστες υδραυλικές ιδιότητες χάρη στην εξαιρετικά λεία εσωτερική επίστρωση - Ευκολία τοποθέτησης, χάρη στην ανθεκτική εξωτερική επίστρωση - Εξαιρετική αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες [σήµανση «Eiskristall» (σήµα παγοκρυστάλλου) κατά τα πρότυπα DIN EN 1451 /1411) - Ασφάλεια τοποθέτησης υπό συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών - Απλή και οικονοµική τοποθέτηση - Συνδέσεις µε προσαρµογή δακτυλίου - Εργοστασιακά τοποθετηµένοι δακτύλιοι στεγανοποίησης - υνατότητα κοπής στο σωστό µήκος µε χρήση κοινών εργαλείων κοπής σωλήνων ή µε πριόνι λεπτής οδόντωσης - Ολοκληρωµένη συλλογή σωλήνων και εξαρτηµάτων - Σταθερή συµβατότητα µε τα συστήµατα ΗΤ-ΡΡ, σύνδεση σε κοινούς σωλήνες ΗΤ και KG χωρίς ειδικούς µεταβατικούς συνδέσµους - Εξαιρετική όψη στα εµφανή σηµεία - Λευκό χρώµα, όµοιο µε εκείνο των ειδών υγιεινής - Φιλικό προς το περιβάλλον, ανακυκλώσιµο 2.6 Μέρη του συστήµατος Σωλήνες και εξαρτήµατα - Από ενισχυµένο µε ορυκτά RAU-PP - Χρωµατισµένοι λευκοί (παρόµοια µε RAL 9003) - Ονοµαστικές διάµετροι DN 40, 50, 75, 90, 110, 125, Μήκη εγκατάστασης από 150 mm έως 3000 mm - Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων - Καµπύλες από 15 έως 87 (DN 90 έως DN 125 µε ενισχυµένο τοίχωµα) - Μονή διακλάδωση - ιπλή διακλάδωση - ιπλή γωνιακή διακλάδωση - Παράλληλη διακλάδωση - Επιπλέον ειδικά εξαρτήµατα Στεγανοποιητικά στοιχεία Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα είναι εξοπλισµένοι εργοστασιακά µε ένα δακτύλιο µε στεγανοποιητικό χείλος, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4060 και DIN EN Σκληρότητα: Shore A Υλικό: Καουτσούκ στυρολίου-βουταδιενίου (SBR) Στοιχεία στερέωσης 405 Εικ. 2-4 Στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου, µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας - Στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου - Κολάρο σταθεροποίησης - Κολάρο οδήγησης ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 11

12 Πυροπροστασία 2.7 Πλεονεκτήµατα καθαρού πλάτους DN 90 Η συµπεριφορά στην πυρκαγιά ανταποκρίνεται στην κατηγορία δοµικών υλικών B2 σύµφωνα µε το DIN Για τη διέλευση των σωληνώσεων RAUPIANO PLUS µέσω αντιπυρικών οροφών ή τοίχων διατίθενται οι αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τηρούνται ο εθνικές προδιαγραφές πυροπροστασίας και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί /προδιαγραφές δόµησης. Εικ. 2-5 Αντιπυρικός δακτύλιος REHAU Εικ. 2-6 Υδραυλικά βελτιστοποιηµένη διακλάδωση DN 90 µε εσωτερική ακτίνα Το ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS συµπληρώθηκε µε την προσθήκη ενός τεχνικού στοιχείου, του καθαρού πλάτους DN 90. Για τους αγωγούς σύνδεσης, κλίσης και συλλογής µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις στα πρότυπα DIN EN και DIN , αγωγοί απορροής µε καθαρό πλάτος DN 90. Ως αποτέλεσµα διασφαλίζεται η δυνατότητα αυτοκαθαρισµού ολόκληρου του συστήµατος σωληνώσεων κατά τη χρήση τουαλετών που διαθέτουν σύστηµα εξοικονόµησης νερού και µε όγκο νερού απόπλυσης 4 έως 6 l. Χάρη στη δυνατότητα αυτή, είναι εφικτή η διαµόρφωση ολόκληρης της εγκατάστασης αποχέτευσης (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού συλλογής που τοποθετείται στους υπόγειους χώρους) σε κτίρια µε έως 3 µονάδες κατοικίας, χρησιµοποιώντας µόνο δύο διαστάσεις DN 90 και DN 50. Το καθαρό πλάτος DN 90 επιτρέπει την εγκατάσταση αποχέτευσης µε εξοικονόµηση χώρου, ιδίως σε φρεάτια εγκατάστασης και σε εγκατάσταση στον εµπρόσθιο τοίχο. Η διακλάδωση DN 90/90/87ο διαθέτει εσωτερική ακτίνα και εποµένως αυξάνει την υδραυλική απόδοση ολόκληρου του συστήµατος. Χρησιµοποιώντας αυτή τη διακλάδωση, είναι εφικτή η αυξηµένη επιβάρυνση του αγωγού κλίσης ή η µικρότερη διαστασιολόγησή του (βλέπε πίνακες 11 και 12 του προτύπου DIN EN ), καθώς στην περίπτωση αυτή, σε αντίθεση µε τις διακλαδώσεις µε αιχµηρές ακµές, αποτρέπεται η υδραυλική απόληξη του αγωγού κλίσης στην περιοχή της εισαγωγής

13 2.8 Μορφή παράδοσης και αποθήκευση Μορφή παράδοσης - Σωλήνες µέχρι 500 mm και εξαρτήµατα σε χαρτοκιβώτιο - Σωλήνες από 750 mm και πάνω σε κουτιά µε ξύλινο πλαίσιο Μεταφορά Το RAUPIANO PLUS, χάρη στη δοµή τριών επιστρώσεων και ιδίως χάρη στην ανθεκτική σε κρούσεις εξωτερική επίστρωση, παραµένει άθικτο κατά τη µεταφορά και κατά την τοποθέτηση στα σηµεία χρήσης. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε οι σωλήνες να εφάπτονται στην όποια επιφάνεια καθ ολόκληρο το µήκος τους. Αποθήκευση - Προφυλάσσετε τα χαρτοκιβώτια από την υγρασία κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση. - υνατότητα αποθήκευσης του RAUPIANO PLUS - συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων στεγανοποίησης- σε εξωτερικό χώρο έως 2 χρόνια (ισχύει για την κεντρική Ευρώπη), χάρη στη σύνθεση προστασίας από υπεριώδεις ακτίνες. Συνιστάται: - Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS πρέπει να προφυλάσσονται από την έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και από ακαθαρσίες - σε χαρτοκιβώτια, - µέσω κάλυψης µε αδιάβροχο σκέπασµα (να διασφαλίζεται ο εξαερισµός) - Μέγιστη στοίβαξη 4 κιβωτίων µε ξύλινο πλαίσιο το ένα επάνω στο άλλο. - Να βεβαιώνεστε κατά τη στοίβαξη ότι τα ξύλινα πλαίσια βρίσκονται το ένα κάτω από το άλλο. - Να αποθηκεύετε τους σωλήνες µε τέτοιο τρόπο ώστε οι σύνδεσµοι και τα άκρα σύνδεσης να µην παραµορφώνονται. 2.9 Επισήµανση Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα επισηµαίνονται µε: - Σήµα του κατασκευαστή - Αριθµό άδειας - Σήµα ποιότητας - Παγοκρύσταλλο (DIN EN 1451/1411) - Ονοµαστική διάµετρο (DN) - Έτος παραγωγής - Εργοστάσιο παραγωγής - Υλικό - Ένδειξη γωνίας (για καµπύλες και διακλαδώσεις) 2.10 Ανακύκλωση Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS είναι 100 % ανακυκλώσιµα Εγγύηση Για το σύστηµα σωλήνων RAUPIANO PLUS παρέχεται εγγύηση στο πλαίσιο των νοµικών διατάξεων που ισχύουν στη Γερµανία. Πέραν αυτού, υπάρχει συµφωνία ανάληψης ευθύνης µε τον οργανισµό Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 13

14 3 RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 3.1 Απαιτήσεις προστασίας από θόρυβο Για την προστασία από θόρυβο σε κτίρια κατοικίας υπάρχουν αυτή τη στιγµή δύο ισχύοντες κώδικες: - DIN 4109 (Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων. Απαιτήσεις και τεκµηρίωση, έκδοση Νοεµβρίου 1989) - Οδηγία VDI-4100 (Προστασία κατοικιών από θόρυβο. Κριτήρια για σχεδιασµό και αξιολόγηση, έκδοση Σεπτεµβρίου 1994) Οδηγία VDI 4100 Η οδηγία VDI 4100 θέτει πιο αυστηρές απαιτήσεις για προστασία από θόρυβο. Ορίζει τρία επίπεδα προστασίας από θόρυβο και διαφοροποιεί ανάµεσα σε µονάδες κατοίκησης σε πολυκατοικίες, διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών και σε αντίθεση µε το DIN 4109 αφορά επίσης τις ιδιόκτητες κατοικίες (εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί (βλέπε πίνακα 3-1). DIN 4109 Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των κτιρίων πρέπει να σχεδιάζονται µε τήρηση του προτύπου DIN Το πρότυπο DIN 4109 καθορίζει τις απαιτήσεις για χώρους που χρήζουν προστασίας σε περιοχές κατοίκησης τρίτων. Σε αυτούς τους χώρους υπάγονται: - υπνοδωµάτια - καθιστικά - χώροι διδασκαλίας - χώροι εργασίας (χώροι γραφείου, θεραπείας και χώροι συσκέψεων) Για τις ιδιόκτητες κατοικίες δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Η απαίτηση για εγκαταστάσεις νερού (εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί) είναι µέγ. 30 db(a). Σε αυτό το πρότυπο, έχουν οριστεί απαιτήσεις σχετικά µε την προστασία από θόρυβο µε σκοπό να προστατευθούν οι άνθρωποι στους χώρους κατοικίας από επιβαρύνσεις λόγω υπέρβασης των ορίων έντασης ήχου. Έχει οριστεί ένα επίπεδο προστασίας από θόρυβο, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί για προστασία από κινδύνους στην υγεία λόγω του θορύβου. Η οδηγία VDI 4100 είναι βέβαια µη δεσµευτική νοµικά, αλλά κατευθυντήρια και γι αυτό απολαµβάνει µεγάλης αναγνώρισης, όχι µόνο στους κύκλους των ειδικών. Εποµένως ανεξάρτητες συµβατικές διατάξεις τύπου ιδιωτικού δικαίου επιτρέπουν συµφωνία µε αυτές τις αυστηρότερες απαιτήσεις. Επίπεδο προστασίας από θόρυβο Ι Μονάδες κατοίκησης σε πολυκατοικίες 30 db(a) (σύµφ. µε DIN 4109) Μονάδες κατοίκησης σε διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών 30 db(a) (σύµφ. µε DIN 4109) Ιδιωτικές κατοικίες 30 db(a) ΙΙ 30 db(a) 25 db(a) 30 db(a) ΙΙΙ 25 db(a) 20 db(a) 30 db(a) Πίν. 3-1 Απαιτήσεις προστασίας από θόρυβο σύµφωνα µε την οδηγία VDI 4100 Το πρότυπο DIN 4109 αποτελεί στο δηµόσιο τοµέα µια ελάχιστη απαίτηση, έχει εισαχθεί σαν κανονισµός επιθεώρησης κτιρίων και εποµένως είναι δεσµευτικό. Οι απαιτήσεις που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο παρ όλα αυτά δεν είναι πλέον σύγχρονες. 14

15 3.2 Βασικές αρχές Σε όλους τους τοµείς της δόµησης κτιρίων και ειδικά στη δόµηση πολυκατοικιών, νοσοκοµείων και γηροκοµείων, η προστασία από το θόρυβο παίζει έναν αυξανόµενα σηµαντικό ρόλο. Στο εσωτερικό των κτιρίων οι εγκαταστάσεις υγιεινής µε τους αντίστοιχους σωλήνες αποχέτευσης αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες πηγές ήχου. Συνήθεις πηγές θορύβου: - Θόρυβοι σε συνδετικά σηµεία - Θόρυβοι πλήρωσης - Θόρυβοι απορροής - Θόρυβοι εισροής - Θόρυβοι κρούσης Αναλόγως του µέσου µετάδοσης, γίνεται διάκριση µεταξύ ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα και δοµικού ήχου. Ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα Ο µεταδιδόµενος µέσω αέρα ήχος προκύπτει όταν οι θόρυβοι από µια πηγή ήχου µεταδίδονται στους ανθρώπους απ ευθείας µέσω του αέρα. οµικός ήχος Στο δοµικό ήχο, η διάδοση του ήχου γίνεται πρώτα µέσω ενός στερεού σώµατος. Αυτό διεγείρεται σε ταλαντώσεις και κατόπιν τις µεταδίδει στους ανθρώπους µε µορφή ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα. Ένα ακατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης, καθώς και ο τρόπος στερέωσής του, µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση των ενοχλητικών θορύβων. Το RAUPIANO PLUS ως ελεγµένο ηχοµονωτικό σύστηµα οικιακής αποχέτευσης γενικής χρήσης είναι η λύση που χρειάζεστε. Ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα Äοµικός ήχος Εικ. 3-2 Ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα και δοµικός ήχος Εικ Ελαχιστοποίηση δηµιουργίας θορύβου Για µείωση ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα: 1) Ειδικό υλικό σωλήνα και εξαρτηµάτων 2) Βελτιστοποίηση κατασκευής στα σηµεία αναστροφής των εξαρτηµάτων Για µείωση του δοµικού ήχου: 3) Μονωτικό σύστηµα στερέωσης, κατοχυρωµένο µε ευρεσιτεχνία 4) Βελτιστοποιηµένο κολάρο οδήγησης 5) Κολάρο σταθεροποίησης µε ένθετο από ελαστοµερές υλικό ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 15

16 3.3 Ηχοµόνωση µε το σύστηµα RAUPIANO PLUS Στα συστήµατα αποχέτευσης υπεισέρχεται τόσο ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα όσο και δοµικός ήχος. Το τοίχωµα των σωλήνων που ανήκουν στις σωληνώσεις αποχέτευσης διεγείρεται σε ταλαντώσεις από τις διεργασίες της διοχέτευσης και τους θορύβους της ροής. Ο τύπος και η ένταση αυτών των ταλαντώσεων των σωλήνων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως τη µάζα του σωλήνα, το υλικό του σωλήνα και την εγγενή του ικανότητα µόνωσης. Οι ταλαντώσεις του σωλήνα αποδίδονται από το σωλήνα απ ευθείας σαν ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα και επίσης σαν δοµικός ήχος µεταδιδόµενος µέσω των διατάξεων στερέωσης του σωλήνα στον τοίχο εγκατάστασης. Κατά την ανάπτυξη ενός ηχοµονωτικού συστήµατος οικιακής αποχέτευσης πρέπει να ληφθούν υπ όψιν και οι δύο τρόποι µετάδοσης του ήχου. Μόνωση ήχου µεταδιδόµενου µέσω αέρα µε το RAUPIANO PLUS Ο ήχος ο µεταδιδόµενος µέσω αέρα εξασθενεί από το RAUPIANO PLUS µέσω της χρήσης ειδικών υλικών, ηχοµονωτικών πληρωτικών υλικών και λόγω του αυξηµένου βάρους του συστήµατος σωλήνων. Επίσης, στα ευαίσθητα σηµεία των καµπυλών µε καθαρό πλάτος DN 90 έως DN 125 έχει γίνει βελτιστοποίηση της κατασκευής στα σηµεία αναστροφής. Μόνωση δοµικού ήχου µε το RAUPIANO PLUS Η µεταφορά του δοµικού ήχου στον τοίχο εγκατάστασης µειώνεται από το σύστηµα RAUPIANO PLUS µέσω της χρήσης ειδικής διάταξης στερέωσης µε στηρίγµατα: - Ένα στήριγµα στήριξης µε ασθενή µόνο σύζευξη στο σωλήνα στερεώνει το σωλήνα στον τοίχο. - Ένα στήριγµα συγκράτησης χωρίς ισχυρή σύζευξη µε το στήριγµα στήριξης, κρατάει το σωλήνα στη θέση του. Μέσω αυτής της εκτεταµένης µηχανικής απόζευξης του σωλήνα, της διάταξης στερέωσης και του τοίχου εγκατάστασης διακόπτεται σε µεγάλο βαθµό η περαιτέρω µετάδοση του δοµικού ήχου (βλέπε Κεφάλαιο 7, σελίδα 27). Οι γέφυρες µετάδοσης δοµικού ήχου µειώνουν την ηχοµονωτική δράση κάθε συστήµατος προστασίας από θόρυβο. - Αποφεύγετε να ακουµπούν οι σωλήνες στον τοίχο εγκατάστασης. - Αποφεύγετε τις γέφυρες δοµικού ήχου µε τις ακόλουθες µεθόδους. - Χρησιµοποιείτε µόνο διατάξεις στερέωσης RAUPIANO PLUS. οµικός ήχος Σωλήνας HT-PP Συνηθισµένη τεχνική στερέωσης (στήριγµα σωλήνα µε /χωρίς ελαστικό παρέµβληµα) Ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα Εικ. 3-3 Μετάδοση ήχου στα συστήµατα αποχέτευσης Εξασθενηµένος δοµικός ήχος Σωλήνας RAUPIANO PLUS µε πληρωτικά υλικά εξασθένησης του ήχου ιάταξη στερέωσης RAUPIANO PLUS, στερέωση-στήριξη µόνωσης δοµικού ήχου, µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας Ηχοµόνωση σύµφωνα µε την οδηγία VDI 4100 Εξασθενηµένος ήχος µεταδιδόµενος µέσω αέρα Εικ. 3-4 Ηχοµόνωση µε το σύστηµα RAUPIANO PLUS

17 3.4 Εξέταση της ηχοµονωτικής συµπεριφοράς σε εγκατάσταση δοκιµής Για τον καθορισµό της ηχοµονωτικής δράσης, το σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS εξετάστηκε από το επίσηµα αναγνωρισµένο στη Γερµανία Ινστιτούτο οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP) της Στουτγάρδης σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN «Μέτρηση θορύβων εγκαταστάσεων αποχέτευσης σε εγκατάσταση δοκιµής». Εκεί έγιναν ηχοτεχνικές εξετάσεις στο πλαίσιο µιας πρότυπης εγκατάστασης, η οποία µιµείται την πραγµατικότητα. Η βάση σχηµατίζεται από διαφορετικούς ογκοµετρικούς ρυθµούς ροής, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά ένα νοικοκυριό πολλών ατόµων. Βρέθηκε ότι η θεωρούµενη ως ελάχιστη απαίτηση επιτρεπτή στάθµη ήχου, των 30 db(a) σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4109, ξεπεράστηκε κατά πολύ προς τα κάτω. Έχει αποδειχτεί ότι το σύστηµα RAUPI- ANO PLUS επιτυγχάνει τιµές οι οποίες βρίσκονται πιο κάτω από τη µεγαλύτερη απαίτηση της πολύ αυστηρότερης οδηγίας VDI-4100 (επίπεδο προστασίας από θόρυβο III/µονάδες κατοίκησης σε διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών, εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί). Παριστάνεται γραφικά η σχηµατική διάταξη της εγκατάστασης δοκιµής από το IBP (βλέπε Εικ. 3-5). Η φόρτιση του συστήµατος έγινε µε ογκοµετρικό ρυθµό ροής 1,0 / 2,0 και 4,0 l/s (4 l/s αντιστοιχούν σε ταυτόχρονη χρήση δύο καζανακίων τουαλέτας χωρητικότητας 6l). Τα αποτελέσµατα της δοκιµής δείχνουν σηµαντικά µειωµένη στάθµη ήχου έναντι του συνηθισµένου σωλήνα HT πίσω από τον τοίχο εγκατάστασης (βάρος ανά µονάδα επιφάνειας 220 kg/m 2, πάχος τοίχου 115 mm συµπεριλαµβανοµένου του σοβά). Αυτός ο τοίχος εγκατάστασης αντιστοιχεί σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4109 µε τον ελαφρύτερο µονό τοίχο, στον οποίον επιτρέπεται να στερεωθούν σωληνώσεις οικιακής αποχέτευσης. Εάν η εγκατάσταση γίνει σε βαρύτερους τοίχους, προκύπτει µια πολλαπλάσια εξασθένηση της στάθµης ήχου. Εικ. 3-5 Εγκατάσταση δοκιµής του Ινστιτούτου οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP) (όλες οι διαστάσεις σε mm) A Κελάρι B Πίσω τµήµα υπογείου C Εµπρόσθιο τµήµα υπογείου D Πίσω ισόγειο E Μπροστά ισόγειο F Τοίχος εγκατάστασης (βάρος ανά µονάδα επιφάνειας 220 kg/m 2 ) ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 17

18 3.5 Αποτελέσµατα µετρήσεων Σ αυτά τεκµηριώνονται µε εντυπωσιακό τρόπο οι εξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος RAUPIANO PLUS. Με την τήρηση των πληροφοριών που δίνονται στα τεχνικά µας έγγραφα καθώς και µε την τήρηση των υποδείξεων στα σχετικά πρότυπα και κανονισµούς της τεχνολογίας µπορούν να γίνουν σχέδια και προσφορές σύµφωνα µε την οδηγία VDI Αυτή η οδηγία καθορίζει µεταξύ άλλων µια στάθµη ήχου έως 20 db(a) για µονάδες κατοίκησης σε διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών ή 25 db(a) για µονάδες κατοίκησης σε πολυκατοικίες. Εικ. 3-6 Αποτελέσµατα µετρήσεων µε ηχοµονωτικό (µόνωση δοµικού ήχου) σύστηµα στερέωσης σε ηµιυπόγειο, πίσω από τον τοίχο εγκατάστασης (Πηγή: Ινστιτούτο οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP), Στουτγάρδη) -- Έκθεση ελέγχου Ρ-ΒΑ 6/2006 Lin Στάθµη πίεσης ήχου Q Ογκοµετρικός ρυθµός ροής *) Μέγιστη απαίτηση της οδηγίας VDI 4100 (επίπεδο προστασίας από θόρυβο III/Μονάδες κατοίκησης σε διπλοκατοικίες και σε σειρά όµοιων κατοικιών, εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί) Εφόσον δεν υφίστανται αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας από θόρυβο, το ηχοµονωτικό (µόνωση δοµικού ήχου) σύστηµα στερέωσης δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Σε περίπτωση χρήσης τυπικού στηρίγµατος µε λάστιχο (π.χ. BIFIX 1301), οι τιµές των ηχοµονωτικών ιδιοτήτων του RAUPIANO PLUS βρίσκονται κάτω από τις απαιτούµενες που ορίζει το πρότυπο DIN Οι ηχοµονωτικές ιδιότητες παρέχουν υψηλή προστασία από το θόρυβο ακόµα και σε µονοκατοικίες. Εικ. 3-7 Αποτελέσµατα µετρήσεων µε τυπικό στήριγµα µε λάστιχο, σε ηµιυπόγειο, πίσω από τον τοίχο εγκατάστασης (Πηγή: Ινστιτούτο οµικής Φυσικής Fraunhofer (Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP), Στουτγάρδη) - Έκθεση ελέγχου Ρ-ΒΑ 176/2006 Lin Στάθµη πίεσης ήχου Q Ογκοµετρικός ρυθµός ροής *) Μέγιστη απαίτηση της οδηγίας VDI 4109 (επίπεδο προστασίας από θόρυβο σε υπέργειες κατασκευές, εγκαταστάσεις παροχής νερού και εγκαταστάσεις αποχέτευσης µαζί)

19 00E Rohrabschottung System REHAU Feuerwiderstandsklasse R 90 Zulassungs-Nr. Z Herstellungsjahr: Hersteller der Rohrabschottung: 00E E RAUPIANO PLUS ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4.3 Αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU Η συµπεριφορά στην πυρκαγιά του RAUPIANO PLUS αντιστοιχεί στην κατηγορία δοµικών υλικών B2 (κανονικά αναφλέξιµα) σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4102, µέρος Βασική αρχή διαχωρισµού (Αντιπυρικά διαφράγµατα) Για τους αγωγούς που χρησιµοποιούνται σε οικιακές τεχνικές εφαρµογές απαιτούνται µέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση διέλευσης των αγωγών από τοίχους και οροφές που έχουν κατασκευαστεί από πυράντοχα υλικά και περικλείουν εσωτερικούς χώρους (π.χ. τοίχοι µε αποµονωτική ικανότητα). Αυτή η βασική αρχή πρέπει να τηρείται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητα τα µέτρα προστασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον την ίδια διάρκεια πυροπροστασίας. Απλώς και µόνο η χρήση δύσκαυστων ή άκαυστων αγωγών (κατηγορία υλικού Β1) δεν αποτελεί αντιπυρική προστασία. Κατά τη χρήση µεταλλικών αγωγών αποχέτευσης µπορεί, για παράδειγµα, να µεταδοθεί η πυρκαγιά επαγωγικά. Για την πυροπροστασία σε διελεύσεις σωλήνων RAUPIANO PLUS µέσω οροφών και τοίχων, διατίθενται οι ακόλουθοι αντιπυρικοί δακτύλιοι REHAU: - Αντιπυρικός δακτύλιος REHAU PLUS - Ενσωµάτωση στον τοίχο ή στην οροφή - Επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή - Αντιπυρικός δακτύλιος REHAU συµπαγούς σχεδιασµού - Επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή - Σύστηµα γωνιακού αντιπυρικού δακτυλίου REHAU - Επιφανειακή τοποθέτηση σε οροφή για διελεύσεις υπό γωνία Κατά τη χρήση αντιπυρικών δακτυλίων στην περιοχή των οροφών, αυτοί µπορούν ανάλογα µε τον τύπο τους να τοποθετηθούν άµεσα ή εκ των υστέρων. 4.2 Κανονισµοί δόµησης βάσει προτύπων (ΜΒΟ) /Εθνικοί κανονισµοί δόµησης (LBO) Λόγω των πιθανών κινδύνων, οι κανονισµοί δόµησης βάσει προτύπων, οι εθνικοί κανονισµοί δόµησης, καθώς και οι σχετικές οδηγίες εκτέλεσης επιτρέπουν τη διέλευση αγωγών από διαχωριστικούς τοίχους και οροφές µόνο εάν δεν υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης πυρκαγιάς και καπνού. Ο τύπος και η έκταση των µέσων πυροπροστασίας πρέπει να καθορίζονται και να εγκρίνονται στο πλαίσιο της φάσης σχεδιασµού, από τις κατά τόπο αρµόδιες αρχές. [Σχετικά µε την πυροπροστασία πρέπει να τηρούνται οι εθνικές προδιαγραφές (Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων Π /881)) και οι ισχύοντες κανονισµοί /προδιαγραφές δόµησης (T.O.T.E.E. 2412/86 περί αποχετεύσεων 2 ))]. 1) Π.. = Προεδρικό διάταγµα 2) T.O.T.E.E. = Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας Εικ. 4-1 Ενσωµάτωση αντιπυρικού δακτυλίου σε οροφή Εικ. 4-2 Επιφανειακή τοποθέτηση αντιπυρικού δακτυλίου σε οροφή Εικ. 4-3 Επιφανειακή τοποθέτηση αντιπυρικού δακτυλίου σε τοίχο Rohrabschottung System REHAU der Feuerwiderstandsklasse R 90 Zulassungs-Nr. Z Herstellungsjahr: Hersteller der Rohrabschottung: 00E Εικ. 4-4 Γωνιακός αντιπυρικός δακτύλιος (µόνο για επιφανειακή τοποθέτηση σε οροφή ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 19

20 Η διέλευση από τοίχο απαιτεί δύο αντιπυρικούς δακτυλίους (έναν από κάθε πλευρά του τοίχου). Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τρέχουσες ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις, µπορείτε να ανατρέξετε στις Τεχνικές Πληροφορίες ή στο Internet, στη διεύθυνση Για σωλήνες αποχέτευσης οι οποίοι περνούν υπό γωνία από οροφές από σκυρόδεµα (πλάκες), η χρήση του γωνιακού αντιπυρικού δακτυλίου REHAU επιτρέπει ελαχιστοποίηση της απόστασης από την οροφή, περ. 50 mm, της σωλήνωσης που βρίσκεται κάτω από την πλάκα. Καθώς για αυτό απαιτείται άδεια στο πλαίσιο της επιστασίας οικοδοµικών έργων, επιτρέπεται η χρήση µόνο των αντιπυρικών δακτυλίων που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο υλικών τεχνολογίας κτιρίων Κατά το σχεδιασµό και την εγκατάσταση των αντιπυρικών δακτυλίων πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι απαιτήσεις της γενικής οικοδοµικής άδειας και οι υποδείξεις στις οδηγίες εγκατάστασης. - Σχετικά µε τη χρήση των αντιπυρικών δακτυλίων πρέπει να τηρούνται οι εθνικές προδιαγραφές (Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων Π.. 71/88). Συνιστούµε σε κάθε περίπτωση να απευθύνεστε στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, για να µπορείτε να ανταποκρίνεστε στις εκάστοτε απαιτήσεις. 20

21 5 RAUPIANO PLUS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5.1 Βασικές αρχές µέτρησης Όσον αφορά το σχεδιασµό και την τοποθέτηση του RAUPIANO PLUS εφαρµόζονται τα ακόλουθα πρότυπα: - DIN Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα - DIN EN Εγκαταστάσεις αποχέτευσης µε βάση τη βαρύτητα στο εσωτερικό κτιρίων Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ο τρόπος χρήσης του συστήµατος RAUPIANO PLUS γενικής εφαρµογής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, δηλαδή πρέπει να διασφαλίζεται: - Η αποτροπή της αναρρόφησης ή εκροής συµπυκνωµένου ύδατος - Ο (εξ)αερισµός της εγκατάστασης αποχέτευσης - Η χρήση τιµών καθαρού πλάτους σύµφωνα µε τους ακριβείς υπολογισµούς - Η αθόρυβη εκροή λυµάτων - Η αποτροπή αναερόβιων διαδικασιών σήψης - Η απαγωγή εκπεµπόµενων αερίων µέσω του κεντρικού συστήµατος εξαέρωσης χωρίς να προκαλούνται προβλήµατα. Χρησιµοποιώντας το λογισµικό σχεδιασµού RAUCAD EN εξασφαλίζεται η διαµόρφωση του συστήµατος σύµφωνα µε τα πρότυπα. 5.2 Χρόνοι εγκατάστασης Οι χρόνοι εγκατάστασης είναι χρόνοι αναφοράς και περιλαµβάνουν: - Έλεγχο και διάθεση σχεδίων και υλικών στο χώρο εγκατάστασης (εργοτάξιο) - Ανάγνωση σχεδίων - Επιµέτρηση - Προετοιµασία σωλήνων και εξαρτηµάτων και τοποθέτηση - ηµιουργία συνδέσεων Οι αναφερόµενοι χρόνοι εργασίας ισχύουν για ένα άτοµο και αναφέρονται σε λεπτά. Βασίζονται στους χρόνους εγκατάστασης ηχοµονωτικών σωλήνων οικιακών αποχετεύσεων µε συνδέσµους, όπως ορίζονται από το Σωµατείο Λευκοσιδηρουργών, Τεχνολογίας Ειδών Υγιεινής και Θέρµανσης του Μονάχου. Σωλήνας (τρέχοντα µέτρα) Σύνδεσµοι προσαρµογής και εξαρτήµατα (Τεµάχιο) Στερέωση (τεµάχιο) DN DN DN DN DN DN Εικ. 5-1 Χρόνοι εγκατάστασης σε λεπτά Πηγή: Χρόνοι εγκατάστασης ειδών υγιεινής -- Σωµατείο Λευκοσιδηρουργών, Τεχνολογίας Ειδών Υγιεινής και Θέρµανσης του Μονάχου -- 6η πλήρως αναθεωρηµένη και εµπλουτισµένη έκδοση, 2005 ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 21

22 5.3 Κείµενο επίσηµης παρουσίασης Σύστηµα οικιακής αποχέτευσης, αποτελούµενο από ηχοµονωτικούς σωλήνες και εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS υψηλής αντοχής στο καυτό νερό, DN 40 έως DN 160 µε συνδέσµους από ΡΡ ενισχυµένο µε ορυκτά υλικά, καθώς και εξαρτήµατα για τοποθέτηση ως σύστηµα αγωγών λυµάτων στο εσωτερικό κτιρίων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN και DIN Οι διαστάσεις συµµορφώνονται µε το πρότυπο DIN EN Οι ηχοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας VDI 4100 (Προστασία κατοικιών από θόρυβο - Κριτήρια για σχεδιασµό και αξιολόγηση) και DIN 4109 (Προστασία από θόρυβο στη δόµηση κτιρίων), τεκµηριώνονται µέσω της έκθεσης ελέγχου αρ. P-BA 6/2006 [µε ηχοµονωτικό (µόνωση δοµικού ήχου) σύστηµα στερέωσης] και P-BA 176/2006 (µε τυπικό στήριγµα µε λάστιχο BIFIX 1301) του Ινστιτούτου οµικής Φυσικής Fraunhofer της Στουτγάρδης. Πρότυπα: DIN EN 12056: Εγκαταστάσεις αποχέτευσης µε βάση τη βαρύτητα στο εσωτερικό κτιρίων Μέρος 1: Γενικοί κανονισµοί και κανονισµοί εκτέλεσης Μέρος 2: Εγκαταστάσεις υδατικών αποβλήτων, σχεδιασµός και υπολογισµοί Μέρος 3: Απορροή υδάτων από στέγες, σχεδιασµός και υπολογισµοί Μέρος 4: Εγκαταστάσεις ανύψωσης υδατικών αποβλήτων, σχεδιασµός και υπολογισµοί Μέρος 5: Εγκατάσταση και δοκιµή, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης DIN : Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα Μέρος 100: Πρόσθετοι κανονισµοί για τα πρότυπα DIN EN 752 και DIN EN Τεχνικές πληροφορίες REHAU , καθώς και περαιτέρω πρότυπα, οδηγίες και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σε αυτές. Άδειες, διασφάλιση ποιότητας: Γενική άδεια στο πλαίσιο της επιστασίας οικοδοµικών έργων Ζ του Γερµανικού Ινστιτούτου οµικής Τεχνολογίας (DIBt) του Βερολίνου. Εκτός από τους διαρκείς ιδίους ελέγχους, στο πλαίσιο της επιστασίας οικοδοµικών έργων διενεργείται από τον οργανισµό Süddeutsches Kunststoff-Zentrum µε έδρα το Wûrzburg ποιοτικός έλεγχος που ρυθµίζεται βάσει σύµβασης (έλεγχος µέσω τρίτων). Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα φέρουν το σήµα ποιότητας της εξωτερικής υπηρεσίας ελέγχου και τον αριθµό άδειας Ζ Τοποθέτηση: Σύµφωνα µε τις οδηγίες τοποθέτησης της REHAU (Τεχνικές πληροφορίες REHAU ) και µε τήρηση των προτύπων DIN EN 12056, DIN 1986 και της Οδηγίας VDI 4100 και DIN ιασφάλιση ποιότητας: Η REHAU είναι πιστοποιηµένη κατά DIN ISO 9001 για τους τοµείς τεχνολογίας οικιακών συστηµάτων και κτιρίων. Αυτό ισχύει τόσο για την παραγωγή όσο και για τα τεχνικά και εµπορικά τµήµατα. Συµφωνία ανάληψης ευθύνης: Για το σύστηµα οικιακής αποχέτευσης RAUPIANO PLUS της REHAU υφίσταται επίσης συµφωνία ανάληψης ευθύνης µε τον οργανισµό ZVSHK. Τα κείµενα επίσηµης παρουσίασης σε µορφή PDF, GAEB, LLV και Word είναι διαθέσιµα προς λήψη στο Internet, στη διεύθυνση DIN : Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα Μέρος 3: Κανόνες λειτουργίας και συντήρησης DIN : Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα Μέρος 4: Τοµείς χρήσης σωλήνων αποχέτευσης και εξαρτηµάτων από διάφορα υλικά DIN : Εγκαταστάσεις αποχέτευσης για κτίρια και οικόπεδα Μέρος 30: Συντήρηση DIN EN Πλαστικά συστήµατα σωληνώσεων για διοχέτευση υδατικών αποβλήτων (χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας) στο εσωτερικό κτιριακών κατασκευών Πολυπροπυλένιο (PP) Μέρος 1: Απαιτήσεις για σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα σωληνώσεων 22

23 6 RAUPIANO PLUS ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAUPIANO PLUS 6.1. Κοπή σωλήνων και λέπτυνση ακµών Τα εξαρτήµατα δεν πρέπει να κόβονται. 1. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε τους σωλήνες µε εµπορικά διαθέσιµα κοπτικά σωλήνων ή µε πριόνι µε µικρά δόντια. 2. Κάνετε την τοµή σε γωνία 90 ως προς τον άξονα του σωλήνα. 3. Για συνδέσεις σε συστήµατα σωλήνων µε συνδέσµους δακτυλίου, λεπτύνετε κωνικά τις άκρες των σωλήνων µε εργαλείο λέπτυνσης ή µία ξύστρα υπό γωνία περ Αφαιρέστε τα γρέζια από τις ακµές κοπής και χωρίστε στην τοµή. 6.2 Σύνδεση εξαρτηµάτων και σωλήνων 1. Καθαρίστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο, το εσωτερικό του συνδέσµου και τη λεπτυσµένη άκρη από ακαθαρσίες. 2. Αλείψτε τη λεπτυσµένη άκρη µε λιπαντικό και σπρώξτε την µέσα στο σύνδεσµο ακριβώς ως το σηµείο τερµατισµού. 3. Αφού έχετε σπρώξει µέσα τη λεπτυσµένη άκρη, σε αυτή τη θέση σηµειώστε το σωλήνα στην ακµή του συνδέσµου µε µολύβι ή µαρκαδόρο κλπ. 4. Για πιο µεγάλους σωλήνες (>500 mm) τραβήξτε τη µυτερή άκρη πάλι 10 mm έξω από το σύνδεσµο, για να δηµιουργήσετε έναν αρµό διαστολής για την επιµήκυνση λόγω θερµότητας. 5. Για σωλήνες µικρού µήκους ( 500 mm) και εξαρτήµατα σπρώξτε τα λεπτυσµένα άκρα πλήρως µέσα στο σύνδεσµο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζηµιών! Σε χαµηλές θερµοκρασίες το ενισχυµένο µε ορυκτές ύλες υλικό σωλήνων RAU-PP, όπως κάθε άλλο υλικό, γίνεται πιο εύθραυστο και εποµένως πιο ευαίσθητο σε χτυπήµατα. Εικ. 6-1 Τραβήξτε έξω τα λεπτυσµένα άκρα για δηµιουργία αρµών διαστολής Λόγω της βελτιστοποιηµένης σύνθεσης υλικού το RAUPIANO PLUS διακρίνεται για εξαιρετική αντοχή σε επιπτώσεις ψύξης. Για το λόγο αυτόν το RAUPIANO PLUS επισηµαίνεται µε το σήµα παγοκρυστάλλου σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451/1411. Τραβώντας προς τα έξω τα λεπτυσµένα άκρα στους συνδέσµους, οι προκαλούµενες µεταβολές µήκους των σωλήνων λόγω των διακυµάνσεων της θερµοκρασίας διατηρούνται µέσα στους συνδέσµους δακτυλίου. Κάθε σύνδεσµος σωλήνων RAUPIANO PLUS µπορεί να λάβει τις µεταβολές µήκους σωλήνα αποχέτευσης µήκους έως 3 µέτρων (ο συντελεστής γραµµικής διαστολής σύµφωνα µε το DIN στο µέσο από 0 C έως 70 C ανέρχεται στα 0,09 mm/(m K)). ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 23

24 6.3 Χρήση των κοµµένων µηκών σωλήνα και των υπολειµµάτων κοπής Η χρήση των κοµµένων µηκών σωλήνα και των υπολειµµάτων κοπής (σωλήνες µε ευθέα άκρα) µπορεί να γίνει µε χρήση διπλών συνδέσµων και κινητών συνδέσµων µέχρι ένα µέγιστο µήκος εγκατάστασης σωλήνων των 3 m µέτρων. Προσέξτε και εδώ τη δηµιουργία επαρκών αρµών διαστολής στους συνδέσµους των σωλήνων. ìåã. 3m ìåã. 3m 6.4 Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων εκ των υστέρων Η εκ των υστέρων τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σε µία ήδη υπάρχουσα σωλήνωση είναι δυνατή µε χρήση κινητών συνδέσµων: 1. Αφαιρέστε ένα επαρκώς µακρύ κοµµάτι σωλήνα από τη σωλήνωση: - Μήκος εξαρτήµατος + 2 x εξωτερική διάµετρος σωλήνα 2. Αφαιρέστε τα γρέζια από τις άκρες των σωλήνων. 3. Σπρώξτε τον κινητό σύνδεσµο σε όλο του το µήκος πάνω σε ένα από τα άκρα σωλήνα. 4. Σπρώξτε το εξάρτηµα στο άλλο άκρο σωλήνα. 5. Ταιριάξτε το ενδιάµεσο κοµµάτι στο υπολειπόµενο διάστηµα της σωλήνωσης και καθαρίστε τα άκρα του από γρέζια. 6. Σπρώξτε τον δεύτερο κινητό σύνδεσµο πλήρως στο ενδιάµεσο κοµµάτι. 7. Τοποθετήστε το ενδιάµεσο κοµµάτι και κλείστε και τα δύο ανοίγµατα σπρώχνοντας τους κινητούς συνδέσµους. Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιήστε αρκετό λιπαντικό. Εικ. 6-2 Πως χρησιµοποιούνται οι διπλοί σύνδεσµοι ή οι κινητοί σύνδεσµοι 1 ιπλός σύνδεσµος 3 Στήριγµα σταθεροποίησης 2 Κινητός σύνδεσµος 4 Στήριγµα οδηγός Εικ. 6-3 Τοποθέτηση εξαρτήµατος 1 Κινητός σύνδεσµος da Εξωτερική διάµετρος σωλήνα 2 Ενδιάµεσο κοµµάτι

25 6.5 Σύνδεση εξαρτήµατος εκροής Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για τη σύνδεση εξαρτηµάτων εκροής (π.χ. παγίδων οσµών) σε σωλήνες ή εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS: Συνδετικό κοµµάτι RAUPIANO PLUS Γωνία σιφωνίου RAUPIANO PLUS Απ ευθείας σύνδεση σε εξάρτηµα RAUPIANO PLUS µέσω ελαστικού µαστού µε δακτυλιοειδές εξόγκωµα εφαρµογής Συνδετικό κοµµάτι RAUPIANO PLUS 6.6 Σύνδεση χυτοσιδηρών σωλήνων (GA) Η σύνδεση των λεπτυσµένων άκρων σωλήνων GA σε συνδέσµους σωλήνων RAUPIANO PLUS γίνεται µέσω ενός κοµµατιού σύνδεσης HTUG. Η εσωτερική διάµετρος συνδέσµων HTUG αντιστοιχεί µε αυτήν του αντίστοιχου συνδέσµου GA. Τοποθετήστε τη διπλή στεγανοποίηση στο λεπτυσµένο άκρο GA και σπρώξτε επάνω το κοµµάτι απόληξης HTUG χωρίς λιπαντικό υλικό. Εικ. 6-4 Συνδετικό κοµµάτι RAUPIANO PLUS Εικ. 6-6 Συνδετικό κοµµάτι HTUG 1. Σπρώξτε τον ελαστικό µαστό στη διεύρυνση του συνδετικού κοµµατιού. 2. Αλείψτε µε λιπαντικό τις εσωτερικές επιφάνειες (χείλη στεγανοποίησης) του ελαστικού µαστού. 3. Σπρώξτε µέσα στον ελαστικό µαστό το στόµιο του εξαρτήµατος εκροής Η σύνδεση των πλαστικών λεπτυσµένων άκρων στο σύνδεσµο GA γίνεται µε διπλή στεγανοποίηση. Τοποθετήστε µια διπλή στεγανοποίηση στο λεπτυσµένο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης ή του εξαρτήµατος RAUPIANO PLUS και σπρώξτε το στο σύνδεσµο GA. Γωνία σιφωνίου RAUPIANO PLUS Εικ. 6-5 Γωνία σιφωνίου RAUPIANO PLUS 1. Σπρώξτε τον ελαστικό µαστό στη διεύρυνση της γωνίας σιφωνίου. 2. Αλείψτε µε λιπαντικό τις εσωτερικές επιφάνειες (χείλη στεγανοποίησης) του ελαστικού µαστού. 3. Σπρώξτε µέσα στον ελαστικό µαστό το στόµιο του εξαρτήµατος εκροής. Απ ευθείας σύνδεση σε εξάρτηµα RAUPIANO PLUS Εικ. 6-7 ιπλή στεγανοποίηση HTUG ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ 1. Αποµακρύνετε τον τοποθετηµένο στο εξάρτηµα στεγανοποιητικό δακτύλιο. 2. Σπρώξτε στο σύνδεσµο τον ελαστικό µαστό µε το δακτυλιοειδές εξόγκωµα εφαρµογής. 3. Σπρώξτε µέσα στον ελαστικό µαστό το στόµιο του εξαρτήµατος εκροής. 25

26 6.7 Καθαρισµός του συστήµατος σωλήνων αποχέτευσης 6.9 Τοποθέτηση σωληνώσεων στην τοιχοποιία Με την ενσωµάτωση σωλήνων καθαρισµού γίνεται δυνατός ο µηχανικός καθαρισµός των συστηµάτων σωλήνων αποχέτευσης. Μετά την εγκατάσταση του σωλήνα καθαρισµού στερεώστε καλά το βιδωτό κάλυµµα που περιέχει προτοποθετηµένη ελαστική στεγανοποίηση. Για τη δηµιουργία εσοχών και εγκοπών στους τοίχους θα πρέπει να τηρούνται οι εθνικές προδιαγραφές. - ιευθετείτε τις τοµές στους τοίχους µε τέτοιο τρόπο ώστε η σωλήνωση να µπορεί να τοποθετηθεί χωρίς τη δηµιουργία τάσεων. - Αποφεύγετε τις γέφυρες ήχου µεταξύ της τοιχοποιίας και του σωλήνα. Εικ. 6-8 Σωλήνας καθαρισµού RAUPIANO PLUS Όταν οι σωλήνες εγκιβωτίζονται στο σοβά χωρίς τη χρήση βάσης σοβά (π.χ. πλέγµατος, ελάσµατος µε χαράξεις) ή κάποιας επένδυσης: - Περιβάλλετε εκ των προτέρων τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα απ όλες τις πλευρές µε µαλακά υλικά, όπως ορυκτό µαλλί και υαλοβάµβακα ή εµπορικά διαθέσιµους εύκαµπτους µονωτικούς σωλήνες. - Όταν χρησιµοποιούνται βάσεις σοβά κλείστε εκ των προτέρων την τοµή π.χ. µε ορυκτό µαλλί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται γέφυρες ήχου µεταξύ του σωλήνα και της τοιχοποιίας κατά την εφαρµογή του σοβά. - Σε θέσεις όπου λόγω εξωτερικών επιδράσεων υπάρχουν θερµοκρασίες ανώτερες των 90 C, πάρτε κατάλληλα µέτρα θερµοµόνωσης, για να προφυλάξετε τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα από την επίδραση της θερµοκρασίας Τοποθέτηση σωληνώσεων σε σκυρόδεµα Κατά το µηχανικό καθαρισµό µη χρησιµοποιείτε διατάξεις καθαρισµού µε αιχµηρές ακµές. 6.8 Τοποθέτηση σωληνώσεων σε φρεάτια εγκατάστασης Στα φρεάτια εγκατάστασης οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα RAUPIANO PLUS µπορούν να τοποθετηθούν χωρίς πρόσθετη µόνωση δοµικού ήχου. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εσωτερικοί σωλήνες απορροής βρόχινου νερού στέγης) χρειάζεται θερµοµόνωση και µόνωση έναντι συµπύκνωσης. Κατασκευάστε τις διελεύσεις µέσω τοίχων και οροφών µε εµπορικά διαθέσιµες, προστατευµένες από την υγρασία µονώσεις δοµικού ήχου, για την ακουστική απόζευξη των σωληνώσεων. Σε περίπτωση εγκιβωτισµού σε σκυρόδεµα συνιστάται να γίνεται ακουστική απόζευξη των σωληνώσεων από το δοµικό σώµα µε τη χρήση εµπορικά διαθέσιµων προστατευµένων από την υγρασία µονώσεων δοµικού ήχου µε πάχος µόνωσης µεγαλύτερο από 4 mm. Ωστόσο θα πρέπει να αναµένεται περιορισµός της ηχοµονωτικής δράσης. - Στερεώνετε µε τέτοιο τρόπο τα τµήµατα των σωληνώσεων ώστε να παρεµποδιστεί η µετατόπιση λόγω των εργασιών σκυρόδεσης. - Προσέχετε να δηµιουργείτε επαρκείς αρµούς διαστολής κατά την τοποθέτηση της σωλήνωσης. - Στεγανοποιήστε τις σχισµές των συνδέσµων µε κολλητική ταινία ώστε να µην εισέλθει σκυρόδεµα. - Κλείνετε τα ανοίγµατα των σωλήνων πριν της εργασίες σκυρόδεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζηµιών! Ζηµιά στις σωληνώσεις! - Ελαχιστοποιείτε το βάρος του σκυροδέµατος επί των σωληνώσεων µέσω µέτρων για την απαγωγή του φορτίου, π.χ. µε τη χρήση διατάξεων όπως: - διατάξεις διατήρησης της απόστασης στο σιδερένιο οπλισµό - κιβώτια διέλευσης - κονσόλες - Αποφύγετε το πάτηµα των σωλήνων κατά τη σκυροδέτηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η ΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Η ΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ RAUPIANO PLUS www.rehau.com & www.rehau.gr Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SILERE. Μαρκάρισμα. Πρώτη ύλη. Χρωματισμός.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SILERE. Μαρκάρισμα. Πρώτη ύλη. Χρωματισμός. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.1/17085 TGM VAKU 1812 GEPRÜFT 1. ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πρώτη ύλη Πολυπροπυλένιο με προσθήκη ορυκτών στοιχείων, με μεγάλη αντοχή στις υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ POLYLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ POLYLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ POLYLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Οδηγίες τοποθέτησης 1 Γενικά 1 Υλικά 1 Πεδία εφαρμογής 1 Αντοχή στην Θερμοκρασία 2 Συμβατότητα 2 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Alpha Green Αβεε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Πλεονεκτήματα Υπόγεια συστήματα απορριμμάτων Ποιότητα ζωής Ευελιξία Άνοιγμα του κάδου απόρριψης στο βέλτιστο ύψος Μείωση κακοσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Schüco. Περιεχόμενα

2 Schüco. Περιεχόμενα 2 Schüco Περιεχόμενα Περιεχόμενα Schüco 3 Πληροφορίες ασφάλειας Απρόσκοπτη θέα - Σταθερές αξίες 5 Πληροφορίες ασφάλειας 6 Σφάλματα χρήσης 8 Καθαρισμός και συντήρηση 10 Γενικές υποδείξεις Υλικά καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ του

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Το Karcher Κ3 Car - με κιτ αυτοκινήτου που διαθέτει βούρτσα πλυσίματος, ακροφύσιο αφρού και 0.5 l σαπούνι αυτοκινήτου. Το πλυστικό είναι εξοπλισμένο με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA. AQBE150 AQBE151 Μπαταρία νιπτήρα με φωτοκύτταρο και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής σαπουνιού / υγρού απολύμανσης. Ηλεκτρονικές Μπαταρίες Νιπτήρα

AQUA. AQBE150 AQBE151 Μπαταρία νιπτήρα με φωτοκύτταρο και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής σαπουνιού / υγρού απολύμανσης. Ηλεκτρονικές Μπαταρίες Νιπτήρα Ηλεκτρονικές Μπαταρίες Νιπτήρα AQBE150 AQBE151 Μπαταρία νιπτήρα με φωτοκύτταρο και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής σαπουνιού / υγρού απολύμανσης 7612210031700 AQBE150 7612210031717 AQBE151 Με σύστημα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας ανταποκρίνεται σχεδόν απόλυτα στις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της ιδανικής θέρμανσης. Η μέση θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα