ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

2 ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

3 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τύποι συσκευών Α1 & Β2 Σήµανση CE ή ΕΛΟΤ ΕΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Υποδείξεις κατασκευαστή Εύκαµπτοι σωλήνες µεταλλικοί έως 2µ. ιαµόρφωση συλλέκτη µε αποφρακτικές βάνες και αναµονές

4 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Ελάχιστο απαιτούµενο 1,6 κ.µ./kw Μικρά µαγειρεία έως 50 KW µε φυσικό αερισµό Για µεγαλύτερα µαγειρεία >50 KW προτεινόµενη η µηχανική προσαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία µε µηχανική προσαγωγή αέρα είναι η διασφάλιση ότι οι συσκευές δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο ανεµιστήρας προσαγωγής. (Ηλεκτρική µανδάλωση) Απαγορεύεται αυστηρά η ανακυκλοφορία αέρα

5 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Μέσω χοάνης απαγωγής πάνω από τις συσκευές κατάλληλων διαστάσεων, που διαθέτει φίλτρα λίπους. Για µερική φόρτιση >14 KW οπωσδήποτε η προσαγωγή αερίου να απελευθερώνεται µόνο όταν λειτουργεί η απαγωγή της χοάνης. Οι συσκευές αερίου του τύπου Β µε καυστήρες χωρίς ανεµιστήρα, η απαγωγή καυσαερίων των οποίων γίνεται µέσω καπνοδόχου µε φυσική άνωση, πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε µια ασφάλεια ροής, η οποία είναι συστατικό της συσκευής. Η απαγωγή των καυσαερίων θα πρέπει να οδηγείται πάνω από την υψηλότερη θέση του κτιρίου. Προτεινόµενα υλικά για την απαγωγή γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα ή ανοξείδωτα.

6 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

7 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ εν αντιµετωπίζονται από τον κανονισµό Συσκευές κυρίως τύπου Β2. Θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE και να είναι κατάλληλα για χρήση φυσικού αερίου και όχι από µετατροπές υγραερίου. Η προσαγωγή του αέρα καύσης θα πρέπει να γίνεται µέσω ανοιγµάτων προς το ύπαιθρο που δεν πρέπει να µπορούν να κλείσουν. Ιδιαίτερη µέριµνα για την απαγωγή των καπναερίων από τα στεγνωτήρια όπου είναι αναµεµιγµένα µε τον αέρα στεγνώµατος των ρούχων που έχει υψηλή υγρασία και χαµηλή θερµοκρασία. Όλες οι συσκευές τύπου Β πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

8 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σε εγκαταστάσεις καπνίσµατος τροφίµων ή αεριοστρόβιλοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε συσκευή µε ισχύ >14 KW πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar Πίεση λειτουργίας για οικιακή χρήση, µαγειρεία και εργαστήρια προβλέπεται η πίεση των 25mbar Για λεβητοστάσια κεντρικής θέρµανσης 100 mbar Για λεβητοστάσια µεγάλων κτιρίων µε παροχή έως 300 κ.µ. τα 300 mbar Για αντίστοιχα λεβητοστάσια µε παροχή > 300 κ.µ. το 1 bar ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Ο υπολογισµός της διαµέτρου των σωληνώσεων γίνεται µε ελαφρώς διαφορετικό τρόπο χωρίς να προκύπτει µεγάλη διαφορά Εκτεταµένα υπόγεια δίκτυα που κατασκευάζονται κυρίως πλαστικά Σε περίπτωση µεγάλων (>5µ.) υπόγειων χαλύβδινων αγωγών θα πρέπει να τοποθετούνται µονωτικά στοιχεία µέσα στο κτίριο Οι κοχλιωτές συνδέσεις επιτρέπονται έως τη διάµετρο DN50

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Οπωσδήποτε επισήµανση των διαδροµών µε πινακίδες, πλέγµα και σχέδια (ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ) Στις διασταυρώσεις µε άλλα δίκτυα να τηρείται κατ ελάχιστο η απόσταση ασφαλείας των 20 cm Σε περίπτωση που δεν µπορεί να τηρηθεί η παραπάνω απόσταση χρησιµοποιούνται µονωτικά περιβλήµατα ή πλάκες πεζοδροµίου Βάθος τοποθέτησης των αγωγών 0,80 1,00 µ. Απαιτείται υπερκάλυψη 0,70µ. Αντίστοιχα ελάχιστο πλάτος χάνδακα 0,60µ. Ή 0,70µ. Για χάνδακα µε πλευρική ενίσχυση. Οδεύσεις σε κανάλια επιτρέπονται για χαλυβδοσωλήνες υπό την προϋπόθεση ότι αυτά αερίζονται επαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται εντός προστατευτικών αγωγών. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ

12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ 1µ. Πριν από το κτίριο ο αγωγός θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι χαλύβδινος Η είσοδος στο κτίριο θα πρέπει να γίνεται σε ελεγχόµενη θέση (πάνω από το έδαφος ή σε φρεάτιο) και µέσα από προστατευτικό σωλήνα. Τα υπόγεια δίκτυα απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται ως γειωτές. Για δίκτυα εντός κτιρίων ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις µε δίκτυα των 25 mbar ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ορυθµιστής πίεσης σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 334. Εάν προβλέπει αγωγό ασφαλείας για απαγωγή αερίου, αυτός θα οδηγείται εκτός κτιρίου, σε ύψος >2,5µ. από το έδαφος, µακριά από πηγές έναυσης και ανοίγµατα του κτιρίου

13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Βαλβίδα ασφάλειας έναντι υπερπίεσης τοποθετείται στην έξοδο του µειωτή και διακόπτει τη ροή σε περίπτωση αυξηµένης πίεσης. Επιθυµητό να διαθέτει επίσης αγωγό απαγωγής αερίου. Βαλβίδα ασφάλειας έναντι ανεπίτρεπτης µείωσης µε αυτόµατη διακοπή µπορεί να εγκατασταθεί πριν ή µετά ή να είναι ενοποιηµένη µε τον µειωτή. Τµήµατα του δικτύου που µπορεί να εµφανίσουν υπερπίεση λόγω θέρµανσης πρέπει να διαθέτουν βαλβίδες ανακούφισης χωρίς αυτόµατη διακοπή. Σε µεγάλες διαµέτρους οι αποφρακτικές διατάξεις προτιµώνται να είναι βάνες πεταλούδας και όχι σφαιρικές. Εγκαταστάσεις ρύθµισης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης µε µετρητικές συσκευές Η διάταξη ρύθµισης πίεσης (από 300 σε 50 mbar) απαιτείται να είναι ξεχωριστή για κάθε συσκευή.

14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar Τυπική διάταξη ρυθµιστή πίεσης

15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar ΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ οκιµές εκτελούνται οπωσδήποτε πριν από την κάλυψη των υπόγειων αγωγών. Η δοκιµή που εκτελείται είναι συνδυασµένη δοκιµή αντοχής και στεγανότητας στα 3 bar µε αέρα ή αδρανές αέριο (ΌΧΙ ΟΞΥΓΟΝΟ) Χρησιµοποιείται οπωσδήποτε καταγραφικό πίεσης Μετά τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση του δικτύου (2-3 ώρες), η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή για 2 ώρες. Οι δύο ώρες δοκιµής ισχύουν για δίκτυα µε συνολικό όγκο έως 2000 λίτρα. Για µεγαλύτερα δίκτυα ο χρόνος προσαυξάνεται 15 min για κάθε 100 λίτρα. εν δοκιµάζονται οι ρυθµιστές και οι λοιπές διατάξεις ασφαλείας.

16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

17 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Χαρακτηριστικά συµπεριφοράς του φυσικού αερίου. (πυκνότητα, θερµοκρασία ανάφλεξης, όριο αναφλεξιµότητας) Ως κατασταλτικό µέσο πυροπροστασίας ορίζεται η ύπαρξη επιπλέον 2 πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 Kg Σαφής οδηγίες για την αντιµετώπιση διαρροών, αναρτηµένες σε πίνακα σε επαγγελµατικούς χώρους. Οι εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα και απαγωγής καυσαερίων, πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά και να είναι στεγανές. εν πρέπει να ευνοούν τη µετάδοση πυρκαγιάς µεταξύ ορόφων Ανίχνευση αερίου επιβάλλεται από τον κανονισµό σε εγκαταστάσεις σε β υπόγειο. Σε χώρους µε επαρκή αερισµό η ανίχνευση εκρηκτικών µιγµάτων δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Σε µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις επιβάλλεται η χρήση θερµικών βανών για την διακοπή σε περίπτωση υψηλής θερµοκρασίας.

18 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενέργειες σε περίπτωση οσµής αερίου Οδηγίες που πρέπει να αναγράφονται στους επαγγελµατικούς χώρους για προληπτικά µέτρα σε περίπτωση οσµής αερίου. Σβήνετε αµέσως όλες τις φλόγες. Ανοίγετε αµέσως πόρτες και παράθυρα. Κλείνετε αµέσως το σύστηµα διακοπής του µετρητή αερίου ή το κεντρικό σύστηµα διακοπής. Σε χώρους που µυρίζουν έντονα αέριο, µην µπαίνετε ανάβοντας το φως. Μην ανάβετε σπίρτα ή αναπτήρα. Μην καπνίζετε. Μην προκαλείτε ηλεκτρική σπίθα: π.χ. τραβώντας ένα φις από την πρίζα ή πατώντας ηλεκτρικούς διακόπτες ή κουδούνια. Αποµακρυνθείτε από το χώρο και ειδοποιήστε άµεσα την αρµόδια εταιρεία παροχής αερίου. Τηλέφωνο άµεσης ανάγκης

19 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ευθύνη µηχανικού Οδηγίες προς κατασκευαστή για ασφαλή κατασκευή Οδηγίες για τη σωστή επιλογή υλικών Οδηγίες στο χρήστη για συντήρηση και ασφάλεια λειτουργίας Βέλτιστη πρακτική Αυτοψία έλεγχος χώρου τοποθέτησης Υλοποίηση µελέτης Επίβλεψη κατασκευής Παροχή οδηγιών στον ιδιοκτήτη χρήστη Κατάθεση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στην ΕΠΑ Αµοιβές µελετών επιβλέψεων

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Κανονισµός φυσικού αερίου - Πεδίο εφαρµογής κανονισµού ΦΕΚ 963β/15/7/03 - Ορόλοςτουµελετητή - επιβλέποντος αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα